A 2007 MÁRCIUSI ELŐREJELZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

 

A februári események egy teljesen új szintre lőttek ki bennünket. Ennek az új szintnek a léptéke messze meghaladja jelenlegi képzeletünket. Az új életünkbe vezető kapu nyitva áll előttünk. Az expresszvonatok elhagyták az állomást. Új utazásunk kezdetét vette…….

Nem sokkal azután, ahogy az Expresszvonataink elindultak, betértek egy hosszú alagútba. Akkor tárul elénk az új táj, amikor majd kiérünk alagútból. A korábbi lineáris pálya helyett most a Lótuszvilág teljesen új térszerkezetébe léptünk be, ami egy többdimenziós pálya.

Pontosan ez az a pillanat, amikor döntő próbatétel előtt állunk……

Sokan elvesztik a térérzéküket, amikor az alagútból kiérnek, mert azt hiszik, hogy még mindig egyenes irányban haladnak, pedig már nem. Mert az új hely, ahol vagyunk már Lótuszvirág formájú, és többé már nem haladunk egyenes irányba. Ha továbbra is egyenesen előre fordítjátok a figyelmeteket, akkor az illúzió eltorzított világában találjátok magatokat.

Ahhoz, hogy erre az új területre beléphessünk -- amit a régi léptékű világ elképzelhetetlen mértékű kiterjesztése hozott létre -- arra van szükség, hogy lényünket jelentős mértékben elmélyítsük, egész addig, amíg végül a Lótusz szív legbelső magjában találjuk magunkat. Mire ezt elérjük, sokan holtpontokat és erős kiegyensúlyozatlanságot fogunk megélni a fontossági sorrendjeink felállításában. Lehet, hogy folyamatosan lemaradunk a lényegről, mert nem látjuk a leglényegesebb, döntő fontosságú alkotóelemeket, egyszerűen azért, mert ez a hely olyan sokkal tágasabb, mint amire számítottunk, és mert messze meghaladja azt a léptéket, amihez a szemünk eddig hozzászokott.

Mivel ez a még fel nem fedezett, lakatlan vidék a Lótusz Világa, a sikeres bejárásához a kulcs a SZERETET. A szeretet az iránytűnk és a térképünk is egyszerre. A levegő, amit belélegzünk, és a talaj, amin állunk. Ez nem csupán az a virágos és elfolyó körvonalú szeretet, amit valamikor feltétel nélküli szeretetnek neveztünk, mert a Lótusz – miközben mi úgy látjuk, hogy lágyan ring a víz színén – végtelenül erős. Gyökerei erősen beágyazódnak az iszapba, és lehorgonyozzák az egész növényt, hogy a szára a magasba szökkenve az egyik legpompásabb virágot tarthassa.