Új Föld SOROZAT 10. LECKE

Kérdések és válaszok


Bíbor Kör, 2000. március 4.


És ez így van, drága barátaim, hogy mi összegyűltünk újra ebben a körben most egy kis beszélgetésre, kérdéseket feltenni és válaszokat adni. Ám mielőtt elkezdenénk ezt a részt, szeretnénk mindannyiótokat emlékeztetni itt, mindenkit, aki a család tagja, fontos számotokra, hogy mindig kommunikáljatok velünk és a Szellemmel arról, hogy hogyan éreztek és min mentek keresztül. Azt gondolhatjátok, hogy mindez már tudott dolog volt számunkra, de valójában nem az. Fontos számotokra, hogy mindezen dolgokról kommunikáljatok velünk, hogy nyitottan beszélgessetek velünk, beszélgessetek velünk a szívetekből. Ez nekünk és a futáraitoknak és mindenkinek, aki veletek dolgozik egy jobb megértését és megérzését adja annak, hogy min mentek keresztül. Emlékezzetek , barátaim, ez nem egy olyan ösvény, melyet kitapostak előttetek. Ez nem egy olyan ösvény, melyet megtisztítottak. Ti vagytok azok, akik megtisztogatják azt. A visszacsatolás, melyet nekünk adtok a szavaitokon keresztül , a gondolataitokon át és a szívetekből, az nagyon fontos. Nem mindig birtokoljuk a választ. Az egy régi energiájú emberi követelmény, hogy a Szellem mindig tud minden választ. Ez nem igaz. Ti együtt kéz a kézben dolgoztok a Szellemmel, hogy egy új valóságot teremtsetek. Ti szó szerint belementetek az ürességbe, abba, ami nem létezett, a semlegesbe... bizonyos értelemben... a semmibe. Ti ezen kívül teremtetek most valamit. Tehát, ez nem azt jelenti, hogy a Szellem ismeri minden gondolatotokat és minden mozgásotokat és mindazt, amit a jövőben tenni fogtok. Ti kéz a kézben sétáltok a Szellemmel, és az ösvény kettőtök által teremtődik meg, ahogy haladtok előre.


Nos, most örülnénk, ha megválaszolhatnánk a kérdéseiteket.


KÉRDÉS: Tóbiás, köszönöm. Szeretnék egy kicsivel többet tudni a vezetőink és az angyalaink távozásáról. Ez rögtön teljes egészében megtörtént, mint ahogy december 13-án magyaráztad (a megelőző csatornázásban), vagy szépen lassan, először csak a sötét részeink távoztak? Tudnál többet mondani a vezetőink és az angyalaink távozásáról?


TÓBIÁS: Vissza fogunk menni ahhoz az eseményetekhez, melyet 11:11-nek hívtok. Ez egy hatalmas mérés volt, melyet az 1987-es év augusztus hónapjában végeztek. Ezzel a méréssel az események teljes sorozata kezdődött el, mely megváltoztatta a Minden, Ami Van-t. És ez megváltoztatta azt a módot is, ahogyan az emberek dolgoztak. És akkor a 12:12-es eseménynél... ez azon entitások és dévák elengedése volt, akik egy bizonyos energiaegyensúlyt tartottak fenn a Földetek számára. Ezen entitások a 12:12 idején eltávoztak. Majd a vezetők kezdtek elmenni röviddel ezen időszak után. Az energiájuk nem távozott el hirtelen, hanem inkább fokozatosan vonták azt vissza, tehát nem okoztak nektek olyasmit, hogy a sokk úrrá legyen rajtatok. Sok minden felgyorsult a december 13-ai mérés és az azt követő, a tudatosság kettéhasadás óta. Sokótoknak még mindig van néhány segítője a külső energiamezőben. Ez lenne a ti energiátok második szintje. Ők nem teljesen távoztak. És vannak mások, akiknek azonban a vezetőik teljesen elhagyták az ő energiamezőiket. Amit most éreztek az az ebből való visszavonulás, ám tudatjuk veletek, hogy ez szépen fokozatosan fog megtörténni. Ez a csoport részben az eltávozás felgyorsulását érzi. Sokan vannak ezen csoporton belül, akik, hogy is mondjuk, majdnem teljesen befejezték az eltávozási folyamatot. Csak egy kicsi maradt belőle. A legtöbb ember a vezetők semmiféle eltávozását nem élte meg mostanában. Ez bekövetkezhet, ám amint tudjátok, a legtöbb ember még annak sincs tudatában, hogy angyalok vannak körülöttük. Létezik egy folyamat, melyen ők ahhoz hasonlóan fognak keresztül menni, ahogy ti keresztül mentetek egy ébredésen és egy megértésen, egy felcserélhetőséggel, majd a vezetőikkel és azután a távozásssal. Tehát a kérdésedre adott válaszban, a távozás fokozatos. Az mindegyik egyénen belül különböző időben történik meg. A vezetőitek távozása után, akiket ismertetek, majd az árnyékaik is távozni fognak. Nem tudunk erre egy speciális időpontot meghatározni, de tudjuk, hogy sok folyamatot éreztek, melyek megtörténnek.


KÉRDÉS: Tóbiás, szeretném megismerni a te nézőpontodat azokkal a minőségekkel és jellemzőkkel kapcsolatban, melyek a "bíbor" színhez tartoznak. Hogyan fordíthatók ezen szín minőségei és jellemzői át a te tanításaid céljára és jelentésére?


TÓBIÁS: Azon emberi birodalmakon kívül, amelyet ti spirituális birodalmaknak neveznétek, nincs fizikai anyag, amint tudjátok. A dolgok rezgésekből és energiából állnak össze és alacsonyabb szintjeiken színként és fényként érzékelhetők. Van egy csoport... ez az, amit mi spirituális családnak hívnánk, mely az idők eónjai óta együtt voltak. Ők elmentek és sok új energiát teremtettek az univerzumotokban és más univerzumokban is. Ti és mások, akik itt vagytok, azok, akikre hatással vannak azok az üzenetek, mely attól a családtól származik, akiket mi Bíbor Tanácsnak hívunk. Létezik az energia vagy a szín egy olyan sávja, mely azokkal kapcsolódik össze, akik belépnek az új energiákba, hogy megértsék, hogyan dolgozzanak velük és azután majd másokat tanítsanak. Például, ti részben mint a család tagjai, voltatok ezen univerzum sok más részeiben is, nem szükségképpen ebben a dimenzióban, de olyan dimenziókban, melyek ebben az univerzumban léteznek, hogy megtanítsatok másokat olyan dolgokra, melyeket az utatok során tanultatok. Ez tehát ezen család, a Bíbor Kör célja. A bíbor jellemzői maguk is be vannak épülve a szeretet és a magasabb akarat egy energiájába. Amikor ez összevegyül, akkor létrehozza a bíbor rezgési és színbeli jellemzőit.


KÉRDÉS:A Szellem testbe való beépítésének folyamatában rátaláltam néhány matematikai értékre, ami kijött. Az egyik éjszaka ez keltett fel álmomból... ami kijött 5 pi 2 R a négyzeten. (sokan nevetnek)


TÓBIÁS: Amint a DNS különösen több fényvibrációt fogad el, létezik a matematikai kódok egy nagyon összetett sorozata, mely ehhez kapcsolódik. A legtöbbőtök, akik itt vannak ma este, láttak már új számsorozatokat akár álmaikban, vagy éber állapotban. Vannak még olyan összejövetelek, melyeken ti különösen és mások is részt vesznek a nem éber állapototokban, ahol segítetek elkészíteni vagy megépíteni az energiákat és, ahogy mi hívjuk azokat, az átjárókat, melyek most teremtődnek, a mennybemenetel átjáróit. Amit érzékeltek vagy amire emlékeztek az ébrenléti állapototokban, az része ezen nagyon gondosan kidolgozott matematikai egyenleteknek. Óva intve azt kell mondjuk itt, hogy az univerzum önmagában alapszinten nem egy matematikai egyenlet, de van olyan matematika, mely összakapcsolódik olyan dolgokkal, mint a kozmikus rácsok és a Föld energiahálói, sőt még az elektromágneses energia működésével is. Amire jobban emlékeztek, mint bármire, az a különösen összetett képletek része, azon képleteké, melyek olyan kombinációk, miket a Földön lévő összes számítógépetek még együtt sem tudna megérteni.


KÉRDÉS: Van egy kérdésem, Tóbiás... Először is köszönöm, hogy vagy. Lehet, hogy ostoba vagyok, hogy megkérdezem. Mi ezen a Földön egy feladattal vagyunk.


TÓBIÁS (félbeszakítva ):Barátom, mi itt megállítunk téged és emlékeztetünk, hogy te és mások, akik itt vannak, nektek nincs többé már leckétek. Nincsenek már leckék, melyeket tanulnotok kellene. (többen nevetnek és tapsolnak)


KÉRDÉS (ugyanattól személytől): Oké, akkor más szavakkal, te megválaszoltad a kérdésem második részét. Nos, amikor mi átlépünk a fátyolon, miért nem megyünk vissza a Minden, Ami Vannal való Egységbe?


TÓBIÁS: Ez egy érdekes kérdés. Létezik egy felfogás sok Fénymunkás részéről, hogy amikor eltávoztok a fizikai testetekből, akkor Haza tértek. Elmondanánk nektek, hogy ez nem egy pontos állítás. Ti még mindig egy nagyon erős rácsmunka és rezgési háló által a Földhöz rögzültök. Van egy külsőbb hely, ahová visszatértek, ahol azok vigyáznak rátok, akiket angyaloknak hívnátok, akik az angyali birodalmakból származnak. Segítve vagytok a létidők között, de nem tértek Haza. A lelketek azt választotta, hogy megismétli a Földre való visszatérést időről időre újra. Nos, barátaim, tehát leírtuk számotokra és mások számára, hogy ez a létidő nem kell, hogy többé lecke legyen, inkább az új tapasztalás létideje.


KÉRDÉS: Helló, Tóbiás. Jó újra látni téged. Abban a témában, amiről éppen az imént beszéltél... hogy nem térünk Haza, hanem egy helyre... az emberek, akik azt választják, hogy arra a másik helyre öngyilkoság révén mennek... az egy lecke, vagy az ára annak a tettnek, melyet azért fizetnek, mert elvették a saját életüket?


TÓBIÁS: Barátaim, újra egy jó kérdés, mely egy hosszabb választ igényel. Vannak olyan emberi megértések és tanítások, melyek gyakran csalnak könnyeket a Szellem és a mi szemeinkbe is. A dolgok annyira félreértettek és sokszor más emberek által manipuláltak. Nem jár büntetés az öngyilkosság miatt. És soha nem is járt. Az nem a Szellem jellemzője, hogy megbüntessen egy embert, mert gyakorolja a szabadakaratát és akkor távozik, amikor a dolgok nehézzé válnak. Amikor ők átjönnek a mi oldalunkra, szeretettel és örömmel fogadjuk őket. A tapasztalás és a megértés bőségét hozzák magukkal. Nehéz megérteni számunkra, miért kellene az embernek címkézni a dolgokat, mint a bűn, amikor azok igazából tapasztalások. Sok lélek van, aki idejön a Földre, tudván, hogy ők fognak véget vetni a saját életüknek. A Szellem szereti őket. Mi szeretjük őket. Az a folyamat része. Nem nehezebb számukra, akik a saját életüknek vetnek véget, átjönni és visszatérni a Földre, mint bárki más számára. Az ő Élet Könyvükbe maguk írták be, hogy ők azt az ösvényt fogják választani. Nem mondhatjuk elégszer el -nincs bűn, nincs igazságtalanság, nincs büntetés érte.


KÉRDÉS: Tóbiás, én az úgynevezett Élet Vizét árulom, ami űgy tűnik, hogy nagy területen hat az emberekre. Tudnál erről egy kicsit beszélni?


TÓBIÁS: Ahogy korábban is említettük, vannak olyan mély változások, melyek mindannyiótok belsejében, DNS szinten mennek végbe, de nagyon beindulnak azon szint előtt. Vannak a Földnek bizonyos elemei, melyek a leginkább fognak hatni azokra a változásokra. Nem azok fogják a változásokat előidézni, de azok valóságosak lesznek és kellemesebbé teszik a változásokat. Ezek között vannak olyanok, melyeket mi "aktivált vizeknek" neveznénk, amiben vannak bizonyos kémiai és bizonyos elemi változások, melyek ezeket a vizeket hozzák létre, amelyek serkentenek és összeegyeztethetők a DNS változási folyamatával. Tekintettel arra, hogy az emberi test főként vizet tartalmaz, ez jelentőséggel bírhat, amikor azt a te aktivált vizeid segíthetik. Mindamellett óva intenénk, hogy a víz maga, vagy az orvosságok vagy ételek bármilyen más fajtája, melyeket bevisztek a szervezetetekbe, nem fognak változásokat okozni. Azok egyszerűen csak segítenek megvalósítani a változásokat, amelyeken keresztül mennek. A víz nem változtat meg benneteket.


KÉRDÉS: Tóbiás, olyan emberekkel vagyok körbevéve a munkámban, akik, úgy gondolom, érzik az energiaváltozás hatásait, de negatív módon, félelemmel válaszolnak rá. Nehéz időszakomat élem, hogy a központban maradjak ilyen emberekkel körülvéve. Kíváncsi vagyok, vajon tudsz-e segíteni nekem ezzel kapcsolatban.


TÓBIÁS: Ez, kedvesem, lesz az egyik legnagyobb kihívás a fénymunkások számára. Amint a tudatosságban lévő szakadék fokozódik, amint a két világ egyre messzebb kerül egymástól, ez egyre inkább nehezebb lesz a számotokra. Nem az a helyénvaló sem számodra, vagy más tanítók számára ebben a teremben, hogy kimenekültök a hegyekbe. Ti választottátok ezt a létidőt és hogy fényrögzítők legyetek, hogy egyike legyetek azoknak, akik keresztülmentek a folyamaton, és majd azok legyetek, akik tanítanak. Értsétek meg, hogy a régi energiában az ő negatív rezgéseik erősen hathattak rátok. Amint kiegyensúlyozottabbakká váltok és megalapozotabbakká az új energiában, úgy fogjátok találni, hogy ők nincsenek hatással rátok. Időközben, mi nagyra becsülünk titeket, hogy tudatod velünk, ez nehéz. (többen nevetnek) Azt ajánlanánk neked, hogy használj egy nagyon egyszerű technikát. Ez olyan, amit mindenki használhat. Sokan már használják is. Ez az, hogy egyszerűen szólj az ő Valódi Énjükhöz, beszélgess az ő Magasabb Énjükkel és biztosítsd őket arról, hogy te ott szeretettel vagy, hogy mint egy segítő kéz vagy ott, melyet elfogadhatnak, és tudasd velük, hogy folytatni fogod a fény rögzítését. Az ő Valódi Énjükkel való beszélgetés után egy idővel néhány nagyon meglepő dolgot fogsz észrevenni, amik történnek. Szeretnénk, ha megosztanád azokat majd a csoporttal, amint azok bekövetkeznek.


KÉRDÉS: Tóbiás, köszönöm, hogy megosztod az energiádat velünk. Van egy kérdésem, melyet talán az előző beszélőhöz (Dr. Michael Abrams) kellett volna intéznem, de biztos vagyok benne, hogy te is tudsz szólni róla. Abban a részben, mely bemutatja, hogy ő mit csinál, azt mondja, hogy ő szeretne a haldokló lelkeknek segíteni a szívfájdító átlépésben a következő világba. A "szívfájdító" szó zavar engem. Mindegyikünk egy külön tapasztalással bír az átalakulással kapcsolatban? Elmagyaráznád pontosabban, kérlek?


TÓBIÁS: Igen, valóban, minden egyes átmenet tapasztalása nehéz és azzal összefüggésben, amit itt említettünk, értsétek meg, hogy a fátyolnak két oldal van. Az emberi én számára, aki haldoklik és még mindig továbbra is az emberi dimenzióhoz ragaszkodik, az tényleg szívfájdító. Az emberek úgy tanulták, hogy amikor ők meghalnak, ott vagy ítélet vár rájuk vagy semmi. Ők megpróbálnak olyan hosszan rögzülni, amilyen hosszan csak lehetséges. A kapun való átmenet ezen tapasztalása, hogy úgy mondjuk, a legnagyobb félelmeket fogja kelteni az emberekben, a legnagyobb rettegést. Sok-sok ember, utáljuk ezt mondani, oly nagyon ragaszkodik a koncepcióihoz, hogy ők még most is ott állnak a vonalon, még azután is, miután ők átléptek, valami olyasvalaki ítéletére várva, mint akit ők Jézusnak hívnak, várakoznak az Ítéletnapra. Amit ők valójában tesznek ebben az állapotban az egy önértékélés, de arra nincs szükség. Ők magukat büntetik és maguk felett ítélkeznek. Ez egy szívfájdító tapasztalás. Amikor az emberi tudatosságot, az emberi ragaszkodást végül elengedik, az egy hatalmas megkönnyebbülés. Amikor ők megértik, hogy nem haltak meg, hogy nincs bíróság, mely rájuk vár, hogy elítélje őket, hogy nincs egy pokolnak nevezett hely, ahol ők örökké égni fognak, van egy ellenállhatatlan öröm ennél a pontnál. Ez egy óriási elengedés, és általában ez az idő az, amikor azon lélek szelleme azt mondja: "Vissza fogok menni. "


KÉRDÉS: Tóbiás, egy kicsit zavarban vagyok valamivel kapcsolatban. Úgy tűnik, mint a tragikus eseményekkel, ami valahol történt, például, hogy egy pár fiatal fiú megölt sok más egyetemistát, az anya megöli a gyermekeit, emberek, akik gyalázatos kapcsolatokban élnek... űgy tűnik, sok együttérzés és ima száll az áldozatok felé, de mi vajon tényleg mind egyek vagyunk, nem az a fontos éppen, hogy túlnézzenek azon az álarcon, amit viselnek és összekapcsolódjanak a saját Isteni énükkel?


TÓBIÁS: Valóban így van, kedvesem, valóban így van. Ez egy érdekes emberi ellentmondás. Ahhoz kapcsolódik, amit mi említettünk már ma este korábban, hogy veletek, mint emberekkel az összes ezen létidőre ott voltak az angyali vezetőitek, de nem akartátok látni a tényt, hogy ugyanúgy voltak sötét angyalaitok is. Volt egy vágy a szinteteken, hogy megtagadjátok azt a létezést, hogy azt mondhassátok, hogy a sötétség nem létezik. Ennek következtében, sokan kiegyensúlyozatlanokká váltak, mert ők nem akarták látni mind a két oldalt. A példákban, melyet felhoztál, azokban is van egy szentség az egyenlet mindkét oldalán, az áldozat és az, aki elköveti a bűnt. Nincs semmi hiba itt. Ezekben a dolgokban mind a két oldal egyetértett, talán nem mindig előre eltervezve, de mindig egyetértésben az idő azon pillanatában. Van egy óriási ítélkezés az emberi elmében a "jó"-val és a "rossz"-szal kapcsolatban. Ahogy ti mindannyian itt ma este és azok is, akik ezeket a szavakat olvassák, meg fogják érteni, hogy az ítélkezés egy megkötés és egy korlát. Elkezditek majd megérteni, hogy a fény és a sötétség azonos mennyisége kellett ezen tapasztalás létrejöttéhez a Földön való munkát illetően. Volt egy óriási tagadás. És még most is van egy hatalmas visszautasítás. Ha kisétálsz ebből a teremből ezen az éjszakán és imát mondasz azokért, akik bűnt követnek el, nem fognak megérteni. (Nem ez lesz az első eset, amikor ez veled megtörténik. )De te teljes mértékben pontos vagy a megértésben és a kapcsolat tiszteletét illetően. Ma este amint mi veletek sétáltunk azon a tapasztaláson, hogy lássátok az elmúlt életeitek minden aspektusát, melyek keresztül sétálnak a mennybemenetel kapuján, hogy azok elszakadjanak a régi kötelékeikből... és amint mondottuk, ezen folyamat végén három vagy több sötét angyal volt, akik mindig ott voltak körülöttetek... és amint láttátok őket átsétálni a kapun, láttatok egy szeretet- és fénykarikát körülöttük. Ez meglepő volt, mert azt hittétek, hogy ők mindig sötétek voltak. Sok van, melyet itt mindannyian tanulni fogtok a feltételezett sötétségről. Most sok ítélkezés van akörül, hogy mi az, és barátaim, az egyáltalán nem az, amit ti gondoltok róla. Amint kitárjátok az elméteket, amint elengeditek és amint nem csináltok "SEM-mit", meg fogjátok érteni, hogy minden, minden része Isten szeretetének, minden Isten teremtésének része. Igazán köszönjük ezt a kérdést.


KÉRDÉS: Az is része annak, amiért a "jó"fickók elmennek a "rossz"/sötét fickók előtt. Milyen érzés, hogy az eltávozik a "jó"fiúkkal és csak a "rossz"fickók maradnak?


TÓBIÁS: Először, meg kell érteni, hogy nincsenek "jó" fiúk vagy "sötét" fickók -a filmjeiteket kivéve.- (többen nevetnek) Mi úgy hívtuk őket, ha emlékszel, hogy az angyali vezetőitek "árnyéka", mert ők egyszerűen csak egy árnyék. Ez úgy nézhet ki, mint egy rejtvény a számotokra. Az árnyék nem mindig követi közvetlenül a tárgyát. Ez, bizonyos értelemben, egy maradvány. Ők nem szükségszerűen mozdulnak el az egység fele, habár mindig egyensúlyt teremtenek. És mi ott fogjuk azt hagyni a számotokra, hogy jobban megértsétek.


KÉRDÉS: Köszönet, Tóbiás az útmutatásodért. Szeretnék tisztázni két kérdést. Az egyik, az én elképzelésem a fátyollal kapcsolatban, hogy az meggátol bennünket abban, hogy lássuk a valóságot vagy az igazságot, mely a másik oldalon van. És ha az én felfogásom pontos, mi tudunk... a fátyol ugyanazon oldalán vagyunk vagy a másikon, vagy lehetünk valahol a kettő között? A másik kérdésem Krisztus elveszett gyermekeire vonatkozik. Azok az elveszett gyermekek -és én magamat közülük valónak tartom- más mesterekkel tartottak más időkben, mint Buddhával vagy néhány más nagyszerű megvilágosodott lénnyel?


TÓBIÁS:A fátyollal kapcsolatban... újra egy nagyon jó megfigyelőképességre valló kérdés. Ezidáig nehéz volt mindkét oldalon lenni. Nagyon kevés entitás volt az, aki meg tudta tenni ezt. Ez az, amiért, barátaim, nem láttok többet abból, amit ti az erre a bolygóra érkező idegeneknek neveztek. Ők tudják, hogy egyszer átjönnek azon a küszöbön, hogy azok, akik az univerzumotok más részeiből érkeznek be fognak kerülni a sűrűségbe, az elektromágneses rács-munkába. Ők nem lesznek képesek megtalálni a fátyolból való kiutat. Az nagyon sűrű. Az mostanáig, hogy is mondjuk, egyik vagy a másik volt. Ez az, amiért mi is azt mondjuk nektek, szükségünk van a visszajelzésetekre, mert az nem olyan, hogy mi mindkét oldalon működünk. Ez nem olyan, hogy mi lenézünk és minden dolgot értünk. A fátyol még minket és még a Szellemet is megakadályoz, hogy minden dolgot tudjon. Amint ti, az új Istenemberek, kiemelkedtek, ahogy a krisztusi mag kinő a bensőtökben, ti lesztek az entitások első csoportja, akik a fátyol mindkét oldalát fogják ismerni.


A Krisztus elveszett gyermekei elnevezésben mi itt elsősorban a krisztusi tudatosságra utalunk, és valóban ti sok mesterrel sétáltatok, de ti egyformán csalódottakká váltatok ugyanannyival kapcsolatban. Az helyénvaló volt, barátaim, mert a követés napjai messze eltávoztak. A legtöbbőtök, akik itt vagytok ebben a teremben, különféle típusú mestereket követtetek. A legtöbbőtök csalódott, talán nem magában a mesterben, hanem azért, ami a tanításokkal történt azután. A legtöbbőtök, akik itt vagytok ma este és olvassátok ezt, eltávolodtatok minden spirituális, minden vallási dolgokba való belekeveredéstől teljes undorral és egy magányos és nehéz ösvényen bandukoltatok. A legtöbbőtök, aki itt van és olvassa ezt, fogadalmat tett, hogy megtalálja az Igazságot belülről, és ez az, amiért mi ma este itt vagyunk.


KÉRDÉS: Szeretnék kérdezni több részletet a "SEM-mit"-tevéssel kapcsolatban. Itt állok nagyon türelmetlenül, és szeretnék mindenféle dolgot csinálni.


TÓBIÁS: Ez egy kihívást jelentő koncepció itt a legtöbbőtök számára, hogy megértsétek. Ti mindannyian erős és magas energiájú lények vagytok. Ti adtátok magatoknak ezeket a jellemzőket, amikor erre az életre érkeztetek. Ti vagytok azok, akik keresztül tudnak sétálni a legnehezebb paramétereken és ti vagytok azok, akikre nincsenek azok hatással. Ti vagytok azok, akik a tudatosságot a legmélyebb szintjein kutatjátok. Az most valahogy nehéz lesz a számotokra, amint azt mondjuk, hogy ne tegyetek "SEM-mit. " (többen nevetnek, tapsolnak stb. )Ez valahogy hasonlatos ahhoz, hogy egy nyers példát használjunk... mintha sok életidőn keresztül építettetek volna egy hatalmas 3 dimenziós kirakós játékot. Középen próbáljátok meg kirakni a képet. Körülöttetek mindenütt ott van az összes darab. Megpróbáljátok megtalálni a darabkákat és berakni azokat a megfelelő helyre. Létidőkön át el voltatok foglalva, hogy megleljétek a megfelelő darabokat a megfelelő időben, hogy jó helyre illesszétek azokat. Ez az, ami elhozott benneteket erre a pontra. Ti mindannyian eldöntöttétek és ennek szenteltettetek és kutattatok, kerestetek, hogy megtaláljátok azokat a megfelelő darabkákat. A régi energiájú ember folytatná azon darabok keresését, de az új energiában, a "SEM-mit"-tevés energiájában, kedveseim, ez olyan lesz, mint egy varázslat, ahol a kirakós játék önmagát egészíti ki. A darabkák meg fognak jelenni. Ez azért van, mert a szándékotok és a munka, melyet végeztetek és a döntésetek meg fogja határozni az irányt. Amikor egyesítitek a saját isteniségeteket, a szándék plussz még az új isteniségetek fogja megteremteni, hogy a darabkák betöltsék a megfelelő helyet. Maga a puzzle teljes természete is meg fog változni. Azon tűnődtök, miért tapasztaltok olyan kellemetlenséget. Ez valóban a mély lélegzések időszaka, a pihenésé, és annak az ideje, hogy megengedjétek az isteniségeteknek, hogy belépjen. Az isteniségetek ti vagytok. Az nem egy külső lény vagy egy külső energia. Az ti vagytok. Mindig is birtokoltátok. Az le volt zárva vagy elveszett, ahogy mondanátok. Az most kiemelkedik, amint megengeditek neki, hogy előre lépjen, ez az az energia, ami mindig is ti voltatok. Látni fogtok dolgokat, melyek belső úton fognak megtörténni. Használtunk itt egy példát ezelőtt. Hallani fogjátok, amint egy szikla hozzátok szól. Úgy fogjátok gondolni, hogy vagy megbolondultok, vagy véglegesen megbíztok a saját isteniségetekben. És ez az ami, kedveseim, egy isteniség, mely titeket beburkol.


KÉRDÉS: Köszönöm, Tóbiás. Van egy kérdésem egy témával kapcsolatban, melyet korábban már említettetek. Vannak olyan lelkek a fátyol másik oldalán, akik szenvednek lélekben/emberileg akik még nem képesek bármiféle fénybe való átmenetre és még mindig sötétségben vannak, amit mi "pokol"-nak neveznénk. Ha igen, hogyan segíthetnénk nekik, hogy meglássák a fényt?


TÓBIÁS: Egy másik nagyon jó kérdés. Annyira örülünk, hogy most itt lehetünk a csoporttal. Most kezdjük érteni, mennyire igazán értitek ezeket. Vannak olyan entitások, a hitrendszerük miatt és főleg a bűnök miatt ők, ahogy ti mondanátok, egy nagyon sötét és nagyon levert állapotban maradnak. Vannak entitások, barátaim, az előző életeitekből, amelyek olyanok bizonyos értelemben, mintha csapdába estek volna. Amikor elhagyjátok ezt a Földet, van annak a személyiségnek egy része abból a létidőből, amely a Föld energiáiban tud maradni, még miközben a ti Tiszta Énetek, vagy a Valódi Énetek, visszatér arra a helyre, melyre utaltunk. Egy részetek, a lelketek egy része, emögött tud maradni. Amikor keresztül vezettünk benneteket a gyakorlaton ezelőtt ma este, amint a meghalt felébred és ítéletre érkezik, ami egyszerűen ti voltatok, köszönetet mondva nekik és ők köszönetet mondanak nektek. Ez a folyamat része, amelyen keresztül mentek-hogy elengedjétek azon létidőket, melyek az energetikai börtön azon fajta csapdájában ragadtak. Ők valóban szabadulni akarnak abból, de nem tudják, hogyan. Valójában csak ti vagytok igazából, akik elengedhetitek őket. Amint mondottuk azelőtt, még a Szellem sem képes rá. Ti vagytok azok, akiknek fel kell ajánlani ezt a számukra. A megvilágosodással, melyet ti és mások itt birtokoltok, megvan az a képességetek, hogy megtegyétek ezt, hogy elengedjétek az elmúlt életeiteket, hogy megengedjétek nekik, hogy ők keresztül menjenek a mennybemenetel átjáróján.


KÉRDÉS: Tóbiás, gyógyítással szeretnék foglalkozni, mind fizikailag, mind érzelmileg. Kíváncsi vagyok, milyen a gyógyítás az új energiával... vajon a gyógyszereink még mindig olyan fontosak lesznek... vagy az nagyon is "kézi" lesz... vagy milyen lesz valójában a gyógyítás az új energiával.


TÓBIÁS: A gyógyszerek még létezni fognak egy jó darabig. Az új energiába való átváltás folyamata lehet, hogy sok-sok létidőt vesz igénybe sok ember számára, hogy keresztül menjenek rajta. Azok, akik elkezdenek dolgozni az új energiákkal, tudatában lesznek annak, mennyire gyorsan válik a szándékuk a gyógyítás csatornájává, ami másokra hatással lehet. Ez meg fog történni, amint mondjátok, talán a kezeitek által, de a ti teljes lényetek az, mely előre hozza a gyógyító energiákat. Ti vagytok azok, akik belépnek ezekbe a tudatosságokba, melyet nem fog könnyedén mindenki elfogadni. Azokkal fogtok dolgozni, akik feladták a reményt más területeken és most már készek bármibe kezdeni. Értsétek meg, kedveseim, nem igazán a kezeitek lesznek azok, amelyek meggyógyítják az egyént, habár lehet, hogy nekik szükségük van rá, hogy lássák azt. Annak a kiegyenlítésén keresztül, amit mi a ti egyetlen csakrátoknak, az isteniségeteknek hívunk, képesek lesztek közvetlenül beszélgetni a sejtekkel, melyeket azon klienseitek betegítenek meg, akikkel dolgoztok. Képesek lesztek kommunikálni velük, hogy hogyan tudják magukat meggyógyítani.


KÉRDÉS: Tóbiás, egyáltalán nem úgy érzem magam, mintha egy teljes lény lennék ebben a pillanatban. Vannak részeim az elmúlt életekben, részeim, akik az én angyalaim, részeim, akik az én árnyék angyalaim, és a fátyol másik oldalán lévő részeim is vannak. Nem értem, hol is vagyok "én" már. Beszéltél rólunk, lényekről, akik elsőként értik meg itt és a fátyol másik oldalán... szóval, hogy is van?... (nevetnek)... úgy értem...


TÓBIÁS: Valóban a zavar érzése, az énnel kapcsolatos identitás elvesztésének érzése a legáltalánosabb dolog, melyen a család most keresztül megy. Vannak, akik azt mondják, hogy felfordítva érzik magukat, akik úgy érzik, hogy nincsen magjuk vagy központjuk soha többé. Mindezen dolgok helyénvalók, mert valójában ti változásban vagytok. Most engeditek el a régi emberi energetikai módokat. Most kezditek birtokolni azt a képességet, hogy egységesítsétek az új módokat. Ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy most van itt az ideje a "SEM-mit"-tevésnek. Az a legjobb, hogy egyszerűen megengeditek, hogy ez a folyamat megtörténjen, megengeditek annak, hogy keresztül jöjjön, sokkal inkább, minthogy ellenálljatok neki. Az ellenállás sok kényelmetlenséget fog okozni. Nos létezik ezzel kapcsolatban egy cél, melyet valahogy nehéz elmagyarázni. Nem lenézésképpen fogalmaztunk így, de az emberi elme és az emberi tudatosság, mellyel ma léteztek, nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy megértse. Az egyszerű módja, hogy úgy mondjuk, ebben a pillanatban az zajlik, amit mi "második teremtés"-ként határoztunk meg. Az magában is sok magyarázatot követel, mely sok-sok könyvet megtöltene. Ez egy kritikus esemény. Ez egy csúcs esemény minden teremtésben. Ez nemcsak az emberekről szól, és nem csupán erről az egyetlen univerzumról vagy erről a dimenzióról. Ezen második teremtés az alapja a Szellem képessé tételének a jövőben-nagyon nehéz elmagyarázni, sok dinamizmust foglal magába ez. Ti vagytok azok, akik nem csupán az alapenergiákat segítenek megteremteni, melyeket említettünk-a Szeretet, az Igazság és a Remény energiáit ezen második teremtés számára. Ti vagytok azok itt különösen és akik ezt olvassák, akik most teremtik az energiaátjárókat, a szerkezeteket, amely majd megengedi nektek, a múlt életeiteknek, minden embernek, mindenkinek, akik az angyali birodalomban vannak, nekünk a Bíbor Tanácsban, és nekem, Tóbiásnak is, hogy keresztül menjünk rajtuk. Tehát, a munka, amit végeztek nagyon fontos.


KÉRDÉS: Tóbiás, más vezetők mondták, hogy a fénymunkások rögzítik az energiamintákat a bolygón lévő emberek számára. Tudnál erről többet mondani?


TÓBIÁS: A fénymunkások családja most teremti az energiamintákat, amelyeket mások fognak használni a jövőben. Mostanáig, ahogy te is mondod, ti rögzültetek az energiában. Sokatok rögzült az energiában a Földetek számára. Sokan rögzültek az energiában az emberek csoportjai számára, még munkában is. A változásokkal, mely december 13-án bekövetkezett, ti nem hordozzátok a rögzítés azon felelősségét az energiában mások számára. Ez a feladat/felelősség másoknak lett átengedve. Ti most megszabadultatok azon felelősségektől, hogy optimalizáljátok azon képességeteket, hogy behozzátok az isteni energiátokat. Amint ti és mások itt tanultok, ez az egész lényetek és minden energiátok elkezd átmenni az isteni energiátok dimenziótokba való belépésének ezen átalakulásán.


KÉRDÉS: Tóbiás, milyen részei vannak az emberi egónak? Az meggátolja vagy lelassítja ezt az újraegyesülést? Van valamilyen "SEM-mi", amit tehetnénk, hogy segítsünk?


TÓBIÁS: Az emberi egó megfelelő volt a régi energiában. Az emberi egó megengedte nektek, hogy bevigyetek egy spirituális energiát, az angyalt, akik vagytok, hogy odatartozzon a fátyol, hogy képesek legyetek manipulálni és használni az emberi testet, és képesek legyetek megérteni az emberi dolgaitokat. Az emberi egónak sok rossz hatása volt, de az egy értékes célt szolgált. Az emberi egó ennél a pontnál, érdekes módon azoknál, akik itt vannak, elfáradt, távozni akar, azt akarja, hogy tehermentesítődjék a kötelességei alól. Ez történik most, mindamellett, vannak olyan erős emlékek, olyan erős múltbéli tapasztalások, hogy továbbra is irányítják azt, hogy tegye a feladatát. De valójában, ha megkérdeznétek őt, az igazán arra vágyna, hogy most elengedjétek. Amint az eltávozik és elmegy, azután az isteniségetek lép be. Az isteniség az emberi egó felváltása.


KÉRDÉS (ugyanattól a személytől):Van valami, amit mi tehetünk, hogy ezt segítsük?(többen nevetnek... valaki a csoportban megjegyzi: "lassan tanulunk! ")


TÓBIÁS: Igen, van egy dolog, melyet azok ajánlanak, akik itt vannak a mi oldalunkon. És ez az, hogy keljetek fel reggel 4:31-kor, fogjatok egy almát az egyik kezetekbe és igyatok egy pohár vizet és azután érezzétek hülyének magatokat és menjetek vissza az ágyba. (sokan nevetnek és tapsolnak ezen leírás alatt és utána is)


KÉRDÉS: Tóbiás, amikor az entitásokról beszéltél és a sötét szellemekről, akik távoznak... a mi birodalmunkban van valami, amit úgy hívunk, hogy "a vákum törvénye", ami rendszerint betöltődik valami által. Van valami, ami ezek helyét betölti?


TÓBIÁS: Az pontosan így van. Létezik egy vákum. Van egy üres tér, és ezért van az, hogy ti nehézségeket éreztek mind fizikailag, mind érzelmileg, mert érzitek az ürességet. Be szeretnétek azt tölteni. Ezért mondjuk azt:"ne tegyetek SEM-mit, ne próbáljátok meg kitölteni azt. "Ami az üresség rövid időszaka után fog következni, ott lesz az isteniségetek, mely betölti azt. Ez ennyire egyszerű. Az isteniségetek türelmesen fog várni, türelmesen fog várakozni, amíg azt be nem engeditek, amíg ti "SEM-mit" nem csináltok. Addig, amíg ti aktívak vagytok, ameddig keresgéltek, amennyiben megpróbáljátok megtalálni a következő puzzle darabkát, hogy betegyétek a helyére, az isteniségetek ott fog állni mellettetek és szeretni fog benneteket teljes mértékben és várakozik, amíg végre azt mondjátok: "Nem fogok "SEM-mit" tenni. Egyszerűen meg fogok bízni abban, aki vagyok, Mindenben, Ami Vagyok. "


És ennél a pontnál, szeretnénk megkérni, hogy tegyetek fel még egy kérdést. Jóllehet a barátunk nem fáradt, mi nem szeretnénk terhelni őt.


KÉRDÉS: Tóbiás, van egy kérdésem a gyerekekkel kapcsolatban. Van két fiam, az egyikük dyslexiás, a másik ADD-ben szenved (figyelemhiányos zavar) és agyi bénulásban. Hogyan hat ezekre a körülményekre az új energia?


TÓBIÁS: Az energia hatással lesz a dyslexiára és az ADD-re, amit meg fogtok látni a következő néhány évben. A tudományotok ráébred arra, hogy ezek nem működési zavarok. Ezek az energetikai jellemzők bizonyos típusai voltak, melyek összekapcsolódtak, hogy is mondjam, egy magas energiájú gondolkodással. Meg fogjátok látni, a te esetedben különösen, hogy ezek a feltételezett működési zavarok majd megoldódnak és belőlük a gondolkodás egy magasabb rendje fog létrejönni. A másik tünet esetében, ez egy karmikus reakció. Arra kérünk, hogy egyszerűen áldd meg és tiszteld azt.


És, barátaim, most köszönetet mondunk mindannyiótoknak, hogy része voltatok ennek a körnek. Be fogjuk fejezni egy megjegyzéssel, mely arra az irányra vonatkozik, amerre a barátunk fordult a csatornázás alatt. (A csatornázás kezdetén Geoffrey Hoppe 125 ember felé volt fordulva. A csatornázás végére, ő-90 fokkal elfordult.) Amikor mi a Bíbor Körről beszélünk, barátaim, van egy energetikai kör, ami eléggé erős. Ha ti erre a körre úgy néznétek, mint az óralapra, az a szokványos, hogy a mi barátunk az óralap szerinti 12:00 óránál beszél, de erős energiahatások voltak ma este, amit ti a 9-es óraállásban figyelhetnétek meg. Ez összekapcsolódott azon energiákkal, melyek behozatalra kerültek, összekapcsolódva a 3 és 3 számokkal, melyek a krisztusi energia. Tudattalanul is a barátunknak sokkal könnyebb és kényelmesebb volt behozni ezeket az üzeneteket a körünk ezen helyzetében. Nevetve kérünk tőle elnézést, hogy megváltoztattuk az ő pozícióját. Elnézést kérünk mindenkitől, akinek ő háttal volt.


Barátaim, emlékeztetünk benneteket, hogy azok, akik a Bíbor Körben vannak és én, Tóbiás, mindannyiótokkal dolgozunk... mindannyiótokkal, aki átöleli azt a szándékot, aki engedélyt ad. Mert valójában nem tolakodóan jövünk ide, de megkapva az engedélyeteket, veletek fogunk dolgozni, hogy segítsünk nektek megérteni, hogy segítsünk nektek ezen folyamaton keresztül menni, mely során oly istenemberekké váltok, mint akiket mi ismerünk, hogy vagytok.


És ez így van.


fordította: Halász Andreavissza az előző lapra