"Az elengedés ideje"


Elhangzott a Bíbor Körben

2000. május 5.Megjegyzés: Május 5-én pénteken este több, mint 230 ember jött össze a kicsi hegyvidéki közösségi házban, ahol a havonkénti Bíbor Kör találkozókat tartják. Ők olyan messzi helyekről érkeztek, mint Ohio, Texas, Nebraska, Új-Mexikó és New York, hogy részt vegyenek a fénymunkások ezen különleges összejövetelén a bolygó kiegyenlítése idején.


A csatornázást megelőzően Dr. Mindy Reynolds információkkal szolgál a különböző erőteljes és aktuális bolygóalakzatra és egybeesésekre vonatkozóan, melyek május hónap folyamán bukkannak fel. Ez az információ található itt, hogy alkalmat adjon az olvasónak, hogy kifejezze a szándékát az erre alkalmas energiának megfelelően az egybeesés ideje alatt. Azon számára, akik ezt olvassák, az energia erőteljes marad a hónap folyamán, és megfelelő arra, hogy kifejezzék szándékukat a következő anyaggal egyezően bármikor.


A Tóbiás csatornázás Dr. Reynolds előadását követi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


DR. MINDY REYNOLDS:


Amint talán hallottatok már róla, ez a május igen félelmetes egy hónap az égen megjelenő "zsúfoltság" miatt. Ez ténylegesen április végén kezdődött, amikor a Nap belépett a Bika jegyébe. Május 2-val, késő éjszaka hét bolygót láthattunk-és asztrológiai értelemben idetartozik a Nap és a Hold is - a Bika jegyében ugyanabban az időpontban. Ez egy meglehetősen szokatlan esemény-nem teljesen szokatlan, de még mindig furcsa. Az a hét bolygó nem más, mint a Szaturnusztól a Napig lévő bolygók, tehát amiről beszélünk, az a Nap, Merkúr, Vénusz, Hold, Mars, Jupiter és a Szaturnusz mind a Bika jegyében voltak ugyanabban az időpontban. És azok 14 órán keresztül voltak a Bika jegyében, körülbelül május 3. délután 1:00-ig. A hét bolygó ezen konfigurációját "stelliumnak" nevezik, mely a bolygók egy száma ugyanabban a jegyben vagy ugyanabban a házban. A stelliummal rendszerint együtt jár a kapcsolódások egy száma, mely akkor jelenik meg, amikor a bolygók egymáson belül vannak bizonyos fokban. Két vagy több bolygó összetalálkozása egy kör végét jelzi és egy másik kör kezdetét. Hogy hét bolygó jelezze egy kör végét és egy másik kezdetét, ez nagyon félelmetes.


A Mars május 3-án elmozdult az Ikrek csillagképbe elhagyva a hat bolygót a Bika jegyében. Azután később az éjszaka folyamán, május 3-án a teljes havi történés egy másik része jelent meg, amikor a Nap és a Hold valójában egy "újhold" fázist teremtett, ami a kör befejezésének és a következő új kör kezdetének egy másik darabja. Újhold minden hónapban előfordul, de ez ugyanazon időben történik, amikor a májusi Bika stellium.


Most elérkezünk a mai naphoz, május 5-éhez. Sokan ezt egy "nagy nap"-nak hívták. Okai vannak ennek, noha nincs hét bolygó a Bikában tovább. Öt van a Bikában és kettő az Ikrekben - a Hold továbblép az Ikrekbe nagyon korán ezen a reggelen (MDT-középidő szerint). Mind a hét egy szűk helyre gyűlt össze, amit egy "pályának" nevezünk. Amikor mindannyian a Bikában voltak, 29 fokra voltak egymástól. Ma, legalábbis korán reggel, 26 fokra voltak egymástól. Ez a bolygók egy fontos koncentrációja volt ugyanabban az időben.


A másik oka annak, hogy ez a mai nap erőteljes az az, hogy... látta valaki ma az újságot, Boulder megye lapját, a Daily Camera-t? Volt egy cikk az újságban ma reggel, ami az egy vonalba esésről szólt. Természetesen, nem azon a módon beszéltek róla, mint ahogy mi szólunk itt. A főcím "A bolygócsoportosulást el fogja homályosítani a Nap fénye. "Az alcím "Ma öt bolygó sorakozik fel szorosan, a hold 1962-es esete óta. "(Az olvasónak megjegyzésként, hogy az 1962-es egybeeséssel itt arra utal, hogy akkor hét bolygó volt a Vízöntő jegyében, beleértve egy újholdat és egy napfogyatkozást. Ez a kubai rakétaválság éve volt, az az év, amikor a Beatles megcsinálta az első lemezét, hogy csak egy párat említsünk azon év néhány messzeható eseményeiből. )


A másik ok, amiért a mai nap különösen fontos-és a cikk megpróbálta ezt képben bemutatni-az az, amiért minden bolygó, beleértve a Holdat is, felsorakozott a Nappal szembeni oldalon, ahol a Föld van most. Természetesen ezen rész, melyről következőleg beszélni fogok, sokkal érdekesebb nekünk New Ageseknek/Metafizikusoknak és nem lehet megtalálni az újságokban. Van egy vonal-mi most a Földön vagyunk és ott van a Hold, a Föld és a Nap között, ez majdnem egy egyenes vonal-nem tökéletesen egyenes, de közel van hozzá, kint az univerzumban, a Nap másik oldalán, minden bolygó ott van. Nos egy másik csatornázással megegyezően, melyet mostanában olvastam... és biztos vagyok benne, hogy sokan látták ugyanezeket a csatornázásokat a weben... a bolygók ezen egybeesése közvetlenül a Központi Napra mutat, nem a mi Naprendszerünk Napjára, de a Minden, Ami Van Központi Napjára. És ez az, amit elhoz nekünk ez a csodálatos Bika energia. Ez egy fontos változást mutat be az energiában. Mi van a bolygókkal a Szaturnusz mögött? Azok nincsenek olyan sokan egy vonalban, mert különböző csillagjegyben vannak, másban, mint a Bika jegye. Azok viszont a Nappal szembeni oldalon vannak, ahol a Föld van most. Ez az, amiért a mai nap olyan erőteljes.


Mindezen bolygók a Bikában vannak. Mit jelent ez? Mint ahogy talán sokan tudjátok, a Bika egy "föld" jegy, a legföldibb az összes föld jegy közül. Ezen bolygókkal a Bikában, alkalmunk nyílik egy dologra, "megalapozódni" az új energiában. Kryon, kezdve a Milleniumi csatornázásokkal, beszélt arról, hogy a Föld bolygónak szüksége van valamire. Amit Kryon mondott, hogy nekünk a leginkább szükségünk van az az ANYA. Kryon ezt a bolygóegybeesést úgy írta le, mint az Anya energia felszabadítását. Miért van nekünk szükségünk az Anya energiára? Senki nem vett észre semmiféle kiegyensúlyozatlanságot körülöttünk a bolygón? A Bika a fizikai birodalom jegye, és természetesen a bolygónké, azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy fizikailag volt egyfajta kiegyensúlyozatlanság. A mi Földanyánknak szüksége van az Anya energia felszabadítására. Találgathatnék, hogy sokan itt egyetértenének-e abban, hogy az egyéni testünknek haszna lehet az Anya energia beáradásából.


A Bika jegyének ezt forrásokkal kell megtennie, a forrásokkal, melyekre szükségünk van a túléléshez, mint étel, ruházat, szállás. Azok számára, akik olvasták és hallották a Tóbiás csatornázásokat, tudják, hogy Tóbiás egy különleges fajta lakhelyről beszélt. Azelőtt Tóbiás a termés elültetéséről szólt. Ez egy beszélgetés volt a források biztosításáról, mármint az étel és a szállás értelmében. A Bika csillagjegy a "mester építő" jegye, ami eléggé megegyezik azzal, ahogy mi egy Új Camelotot teremtünk (az elnevezést Tóbiás az új házra használta, melyet mindannyian meg tudunk építeni). Tóbiás mindannyiunkról szólt, aki egy Új Camelotot teremt a maga számára. Javasolnám, hogy teremtsünk mi is egy Új Camelotot az egész Föld számára, hogy a változás ne csak bennünk legyen, mint egyénekben, de legyen egy változás az egész bolygón.


Nos, ha vannak forráskészleteitek, ha tudjátok, mik a forrásaitok-van egy házatok, sok étel, van ruhátok, van bevételi forrásotok, emberi nyelven beszélsz-milyen az érzete annak? Biztosak vagytok benne, hogy mindezen dolgokat birtokoljátok. Nem fogják elvenni tőletek. Nos, úgy gondolom, a legtöbben egyetértenének, hogy mindez igencsak nyugodtsággal tölt el bennünket. Az a békesség, a nyugalom és a biztonság egy érzetét hozza el. Ez a Bika alapvető célja. A Bika jegye a nyugalmat és a békét keresi-lényegében a ne tégy "SEM-mit!"(utalás egy korábbi Tóbiás csatornázásra).


Ez a hónap azon energia átadója, mely segíteni tud kiegyensúlyozni a világ gyors tempóját, melyben éppen most élünk, segít kiegyensúlyozni az összpontosítást a technológiára. Amilyen csodálatos a mi technológiánk... emberek ülnek itt előttem ma este és azt mondják nekem, milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk csatornázásokat közvetíteni az interneten. De bátorítanálak benneteket, különösen ebben a Bika energiában, hogy egyszer egy kis ideig jelentkezzetek ki az internetről és menjetek a természetbe, hogy átöleljetek egy fát. Ez a módja annak, hogy magatokhoz vegyétek ezt a Bika energiát, melyhez most hozzáférünk.


Tóbiás beszélt az energiáról, ezen teljes változásról, mely most történik, több fizikai energiát adva nekünk-és én még mindig erre várok, oly sokat aludtam. Noha a legnagyobb változás, ami most zajlik éppen, amelyet sokan közületek, biztos vagyok benne, minden anyagban olvastak az interneten és hallottak Tóbiástól-ez az egész változás az energiában lehetővé teszi nekünk azt az alkalmat, hogy többet vegyünk magunkhoz a mi Valódi Énünkből, lehetővé teszi a Fénynek a bensőnkben, a Fénynek minden egyes sejtünkön belül, hogy növekedjék, hogy igazán és teljesen megteremtse azokat a Fénymunkásokat, akik mi vagyunk.


Egy kicsit továbblépve Kryon az Anya energia behozataláról szóló hasonlatával... most egy egyensúlyról beszélgetünk. Az energiát, melyet már egy ideje birtokoltunk, "patriarkálisnak" nevezhetnénk. Mi egy férfias irányultságú Földnek hívhatnánk az újkeletű történelmünk sok patriarkális rendszere miatt mindenütt. Nos, feltételezem, azt mondhatjátok, hogy az Anya energia behozatala úgy hangzik, mintha mi egy másik irányba változnánk majd, mely egyfajta matriarchátust jelentene. Nos, nem így van. Amire nekünk szükségünk van, az az egyensúly. Ez egyensúly a különböző polaritások között, nincs egyik oldal sem kihangsúlyozva a másikkal szemben. Ez egyensúly a férfi és a női között, a jó és az ördögi, a fény és a sötétség között. Ez a lehetőség, melyet most birtoklunk, hogy kiegyensúlyozzuk az egyensúlytalanságokat körülöttünk, hogy megteremtsük az egységet.


Van egy másik része ezen teljes hónapnak, mely nagyon erőteljes rész, mind a bolygó számára, mind az egyének számára. Az akkor történik meg, miután az aktuális stellium létrejön. És ez a hónap végén jelenik meg, május 28-án. Ezen a napon a Jupiter és a Szaturnusz bolygók pontosan összekapcsolódnak. Ez a szokatlan összekapcsolódás, mely ebben az évben történik, különösen erőteljes. A Jupiter-Szaturnusz összetalálkozások minden 20 évben történnek meg. Azok összetalálkozások sorozatában jelennek meg, ahol egyetlen sorozat egy elem lesz, a következő sorozatok pedig egy másik. Az "asztrológiában" az elemek a föld, víz, tűz és a levegő. Most mi a Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás "föld" sorozatainak legvégén vagyunk. Valójában amivel mi ebben a hónapban találkozunk, azt "mutáció találkozásnak" nevezik. Amit ez jelent az az, hogy egy két- vagy háromszáz éves periódusra minden Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás ugyanabban az elemben lesz, de nem szükségképpen ugyanabban a jegyben. Például az elmúlt néhány pár száz évben azok a Bika, a Bak vagy a Szűz föld jegyeiben voltak, kivéve egy esetet 1980-ban, amikor a Mérlegben volt, egy levegő jegyben. Annak a változása előre jelzett egy változást az összetalálkozások teljes sorozatában. Jelezte, hogy lesz egy mutációs összetalálkozás.


Mindig amikor egyik elemből a másikba való ezen változások egyike történt, egy hihetetlen változás vonult végig az egész bolygón. Az egyik ilyen volt a vízből a tűz elembe való átváltás, amely i. e. 4-ben volt. Tudna valaki valami jellemzőt mondani arról, ami akkor történt azzal az időszakkal kapcsolatban? Ez jelezte Jézus születését, egy olyan eseményt, mely az eljövendő évszázadokra éreztette hatásait. Az utolsó föld elemű periódusok abban az időszakban történtek... amikor a bolygó a politikai/gazdasági rendszerek feudális, harcos típusát tapasztalta. Amikor az összetalálkozások föld sorozata megváltozott, a bolygó egy felfedezés őrületben tört ki. Új területek kerültek felfedezésre az egész bolygón, amelyek a Reneszánsz kort idézték elő. Érdekes, hogy a szó szerinti földi felfedezések akkor kezdődtek, amint a föld elemű összetalálkozások átváltottak egy másik elembe.


Tudjuk, hogy ebben a hónapban változás történik a föld összekapcsolódásokból a levegő összekapcsolódásokba. Milyen más, milyen új területeket kell nekünk felfedeznünk a Vízöntő korszakában (ami egy levegő jegy)? Az egyik lehetőség, melyet figyelembe kell venni az a Naprendszer nagy részének és azon is túli területeknek a felfedezése. Mi egy mutációs összetalálkozás közepén vagyunk. Nem tudjuk pontosan, mit fog hozni, de találgathatunk, hogy egy nagy változás következik. Meg tudjuk jelölni az elmúlt néhány száz évet a föld elemű összetalálkozások alatt, ott volt a nacionalizmus, kapitalizmus és kommunizmus/szocializmus, mint a politikai/gazdasági rendszerek fő formái. Valószínűleg látni fogunk egy fő változást a következő évtizedek és pár évszázad folyamán, remélhetőleg inkább a szociopolitikai és gazdasági rendszerekkel kapcsolatban, mely a Vízöntő archetípusának humanitárius szándékával jobban megegyezne.


Egy másik érdekes kölcsönhatás ezekkel a föld elemű összetalálkozásokkal kapcsolatban az... ezen föld összekapcsolódások idején minden amerikai elnök, aki megválasztásra került ezen föld összetalálkozások egyikének évében, még mandátuma alatt halt meg, merénylet, betegség által például. Nos egy Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás volt 1980/1981-ben. Kit lőttek le? Reagent. De ő nem halt meg. Az összekapcsolódás nem föld elemű volt. Az a Mérlegben volt, egy levegő jegyben. Véletlenek? Érdekes lesz látni, mi történik azzal, aki ebben az évben kerül megválasztásra.


Egy Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás fontos az egyének számára is. Ez attól függ, hol van a Bika és hová esik a Jupiter-Szaturnusz találkozás a térképeteken. Ez általában egy fő változást jelez az életetek egy bizonyos területén, rendszerint bizonyos hatással van a munkátokra. Mindkét bolygó összekapcsolódik a szerepeinkkel a társadalomban. Tehát amikor ezek az összetalálkozások megtörténnek, az egy változást jelez, a lehetőség egy új időszakát arra, hogy valami mást tegyünk. Lehet, visszagondoltok arra, hogy mit csináltatok 1980/1981-ben, amikor az összetalálkozás a Mérlegben volt. Mi történt veletek az elmúlt 20 évben?


Azok, akik ismerik Szaturnusz és Jupiter mítoszait, lehet, hogy van bizonyos fogalmuk arról, mit jelent ez az összetalálkozás. Ha emlékeztek, volt egy egész generációs dolog, amit ezek az istenek tettek. Szaturnusz Uránusz fia volt. Szaturnusz megölte az apját. Nos, Szaturnusz félt attól, hogy a saját gyerekei ugyanazt tennék vele, tehát mit tett Szaturnusz? Lenyelte őket. De nem tette ezt Jupiterrel. És természetesen, Jupiter az egyetlen... nos, ő nem ölte meg Szaturnuszt. Adott az apjának, Szaturnusznak egy hánytatószert és Szaturnusz kiköpte az összes többi gyermeket. Nos, mit jelent ez? Jelképesen ez a régi istenek halálát jelenti és az új istenek eljövetelét. Évek óta ez "a meghalt a király, éljen a király" volt. Tehát mi birtokoljuk ezt a lehetőséget, hogy megengedjük, a régi isteneink meghaljanak és elengedjünk mindenféle kacatot, amire többé már nincs szükségünk. Ezt nem nagyon könnyű megtenni, ugye? Nagyon nehéz elengedni azokat a dolgokat, melyekhez oly hosszú ideje ragaszkodtatok. De most megvan rá a lehetőségünk. Rendelkezünk egy fellendüléssel ezen Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás energiájából.


Nézzünk a Jupiterre és a Szaturnuszra. A Szaturnusz hajlamos arra, hogy egy olyan energia legyen, ami nagyon stabil, nagyon gyakorlatias, kézzelfogható. Ez meglehetősen kellemes a Bika jegyében. Ez hajlamos arra, hogy nagyon teljesítményorientált legyen. Hajlamos rá, hogy a vezetés egy energiája legyen az archetípus inkább pozitív megnyilvánulásaiban. A Szaturnusz nem szeret kockáztatni. Nem szereti a változást. A Jupiter vele tart és összekapcsolódik a Szaturnusszal a találkozáskor minden 20 évben. A Jupiter szeret csavarogni az egész kozmoszon át, mert kedveli a felfedezéseket. A Jupiter szerfelett kíváncsi, reménnyel, hittel és optimizmussal teli. De a Jupiter szeret egyik kalandról a másikra haladni. Azok közületek, akik erős Nyilas energiával rendelkeznek a táblázatotok szerint, feltehetőleg kapcsolatban vannak ezzel. Találtok egy új eszmét - ó, ez izgalmas. De van valami más is itt ... és van néhány más eszme ott... haladva az egyik dologtól a következőig, gyakran soha be nem fejezve egyiket sem. Ez a lefelé tartó oldala a kutató Jupiter energiának, nehézséggel bírni összeragadva egy tervvel, amíg be nem teljesül. Nos, a kettőt összerakjátok, Jupitert és Szaturnuszt, és azok egymásnak segítenek. Az felidézi Jupiter látomását és megalapozza azt a Szaturnusszal és a Bikával, segítve a határvonalakat letenni azon látomás köré, azon csodálatos, szenvedélyes látomás köré, mely a Jupiter inspirációja.


Nos, gondolkozzatok el azon, miféle dolgok zajlanak az életetekben. Vannak új tervek, melyek most zajlanak? Azon gondolkodtok, hogy egy új tervbe fogjatok az életetek egy bizonyos részében? Új munka? Egy költözés? Ez feltehetőleg megegyezne azzal, ahol a Jupiter-Szaturnusz összetalálkozás található a táblázatban.


Az egyik részem úgy érzi, ostobaság mindez, amiről most beszélek, mert ez a ne tegyél "sem-mit" időszaka. De van egy másik oka is annak, amiért ezt mondom. Mint korábban említettem, vannak más bolygók odakint, nem csak ez a hét, melyek benne vannak a Bika stelliumban. A Plútó a Nyilasban van. A Neptunusz és az Uránusz a Vízöntőben. És a Chiron a Nyilasban. Nos, mindezek együtt dolgoznak, hogy segítsenek a Bika energiát távol tartani a "sárba ragadástól", amire az hajlamos. A Bika nagyon konokká és őrültté válhat és van, mikor nem akar mozdulni-ez a Bika energiának a leszálló ága. A felszálló ága, emlékezzetek, a nyugalom, a béke, a csend, a szépség szeretete, a testünk és a bolygónk tisztelete. Tehát itt vannak ezen más bolygók, különösen az Uránusz és a Neptunusz a Vízöntőben. Egy másik oka annak, hogy ne tegyetek "sem-mit", mert a hónap legnagyobb részében, bármi, amit elterveztetek, nem úgy fog kinézni, mint aminek tűnik-ahogy már Tóbiástól is hallottátok... újra és újra és újra. De ez az, amit a Vízöntő energia is tesz. Jön előre és azt mondja: "nem, nem, nem, bármi, amiről azt gondolod, hogy az, meg foglak lepni téged. Én valami teljesen váratlan dolgot fogok művelni." Nos, van egy másik jó oka annak, hogy most pihenjetek. Menjetek el kikapcsolódni. Menjetek el megnyugodni. Gondoskodjatok a testetekről.


KÉRDÉS: Mi van a holdtöltével kapcsolatban később ebben a hónapban? Van valami jelentősége?

VÁLASZ: Telihold május 18-án van. Az a Skorpióban van, mely az a csillagjegy, ami szemben áll a Bikával. Bármikor, mikor telihold van, az segít beteljesülésre vinni és kipróbálni bármit, amit újholdnál kezdtetek. A Nap/Hold fázisok egy teljes körön mennek át minden hónapban, tehát azok meglehetősen gyorsan zajlanak. Bármit kezdtetek el újholdnál a Bika jegyében május 3-án... a telihold a Skorpióban ebben a hónapban bátorítani fogtok titeket, hogy ássatok mélyebbre. Bármibe kezdtetek az újhold alatt, ne maradjatok a felszínen ezzel kapcsolatban. A Skorpió mély, átható energia. A poklot is meg kell járnotok. Bocsánat, de ez nem én vagyok, hanem a Skorpió. Ez egy komolytalan válaszféle, de a Skorpió az átalakulás jegye, és általában a sötétbe is be kell hatolnunk, a pokolba, azért, hogy átalakuljunk.


KÉRDÉS: A Chiron olyan, mint egy bizonytalan kártya ebben az egész dologban? Mi a megérzésed a történésekkel kapcsolatban?


VÁLASZ:A Plútó és a Chiron, mindketten a Nyilas jegyében vannak. Ők még mindig össze vannak kapcsolódva, és 1999. december 31-e óta így vannak, és ez a ki- és bekapcsolódás az év nagy részére jellemző lesz. A Nyilas jegye hasonló ahhoz, amit megelőzőleg a Jupiterről mondtam. Annak a hitekkel, a kiterjedéssel, kereséssel kell dolgoznia. Mind a Chironnal és mind a Plútóval a Nyilas jegyében... az egyik dolog, melyet ez most velünk tesz az az, hogy arra felé terel bennünket, hogy megvizsgáljuk a hiteinket, megnézzük a hitrendszereinket, melyek valóban a régi energiához tartoznak. Itt az ideje, hogy hagyjuk elmenni és elengedjük azokat a régi hiteket. Ez olyan energia, mely segít nekünk megváltozni a Bika energia ezen nagyobb mértékű beáramlásával. Tényleg könnyű lenne lustának és makacsnak lenni és nem akarni a változást. De a Nyilas energiával... de az segít felülvizsgálni a hiteinket és nem beleragadni. Valójában, a Plútóval, amely hasonló a Skorpió energiájához, amiről néhány perccel ezelőtt beszéltem, nehéz lenne nem megtenni néhány fajta lélekbúvárkodást. A Chiron katalizátor szerepet játszik és hidat-mint katalizátor felgyorsítja a lehetséges átalakulásokat, mint híd a polaritások között, egy híd a személyes és az univerzális között.


KÉRDÉS: Mindy, hogyan teheted, hogy nem teszel "sem-mit" és mélyebbre ásol abban, amit elkezdtél?

VÁLASZ:Hoppá, kipattant egy ellentmondás. A kérdésed a megelőző kérdéssel kapcsolódik össze, ami a teliholdra vonatkozik? Kérdező:Igen. Válasz:Egy módja, hogy megtegyük, hogy engedjük meg és bízzunk. Igen, tudom, most visszadobom Tóbiás labdáját nektek, de azt gondolom, hogy ha az egy helyénvaló folyamat... az, hogy belemélyüljetek egy folyamatba, abba, amit most tesztek, egyszerűen engedjétek meg, hogy megtörténjen. Bízzatok abban, hogy meg fog történni. Nem kell nektek késztetni az eseményt, hogy megtörténjen.


KÉRDÉS:Lehet, hogy ugyanaz lesz a válasz erre a kérdére is, Mindy... ha a lehetőségek eljönnek hozzád... úgy értem, valahogy odamennek az utadra... ennél a pontnál nem kellene alapjában csinálni semmit azokkal a lehetőségekkel a hónap végéig, akár legyen az egy kezdő telefonhívás vagy valami más...

VÁLASZ:Nem mondanám. Ha benyomod az ajtót a szándékoddal és az ajtó kinyílik...

KÉRDÉS:Vagy az ajtó nyitva van előtted, csak nem tudtad, hogy az ott lesz... nem teszel még mindig "sem-mit" a hónap végéig vagy keresztül sétálsz rajta? VÁLASZ:Úgy gondolom, magadat kellett volna megkérdezned róla. Én nem tudom, hogy minden személynek tudok válaszolni a teremben, mert úgy gondolom, ha egy nyitott ajtó van előtted, valami helyénvaló a számodra abban az időpontban. Annyira egyszerű kimondani "ne tégy sem-mit", hogy ami a Bika dolga lenne, ehelyett engedjük meg ezt az energiaváltozást, hogy belépjen és megteremtse az átalakulást, mely iránt kifejeztük a szándékot.


KÉRDÉS:Ha a csillagjegyed a Bika, jelent valamit, hogy erősebben fogod ezt érezni?

VÁLASZ:Nos, azt mondhatom, jó a valószínűsége annak, hogy ezt elég erősen érzed majd. Az emberek, akik feltehetőleg a legerősebben fogják ezt az energiát érezni azok, akik a Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntő hatása alatt állnak, mert azok a jegyek a legnagyobb kihívást jelentő kapcsolatok a Bika bolygóira. De mindenki érezni fogja ezt egyik vagy másik módon, mert mindannyiunknak van Bika jegye a táblázatunkon belül.


Van még egy utolsó dolog, amit szeretnék felolvasni, mielőtt mi a csatornázásba kezdenénk. Saba szinbólumának hívják a Jupiter és a Szaturnusz kapcsolódása miatt. A Saba szimbólumok képek, jelképek, archetípusok a zodiákus 360 fokában mindenki számára. Főként két asztrológus nevéhez fűződik a megalkotásuk, Marc Edmund Jones és Dane Rudhyar nevéhez, akik ezekhez a képekhez meditációk, víziók és csatornázások sorozatán keresztül jutottak. Azok számára, akik szeretik a szimbólumokat és archetípusokat, mint én, ez segítség lehet. Minden egyes Saba szimbólum egy kép, amit magatokkal hordhattok, hogy képviseljétek az energiát. A jelkép, az archetípus, abban a fokban, ahol a Jupiter és a Szaturnusz fog összekapcsolódni, mely a Bika 23. foka... ez az archetípus olyan, mint egy ékszerbolt tele értékes drágakövekkel. Az egyik módja, ahogy ezt lefordítjuk az az, hogy ez a fok fejezi ki a mi természetes kiválóságunk egy társadalmi megerősítését.


Menjünk ezzel egy kicsit messzebb. A két összetevő, az ékszerbolt és a drágakövek jelentése, kitűnnek ebben a képben. A drágakövek egy természetes folyamatból származnak. Azok megmunkálatlan kristályok, melyeket a hevítéssel és a levegő nyomásával értékes ritka drágakövekké alakítanak. Tehát ezen kép egyik része ez. A másik része az ékszerbolt. Itt vannak ezek a drágaköveink, melyeket ügyesen, művészien ékszerekké munkálnak, mely hordható, látható, használható szépséggel és energetikai munkával kifejezve. A szimbólum bármilyen olyan dologra vonatkozik, amelyben kulturálisan szerzett szakértelem, mesterségbeli tudás van, kidíszített vagy átalakított hosszadalmas és igényes természetes folyamat végeredményeként. Ez zajlik minden csatornázással, amit hallottunk. Nagyon igényes természetes folyamatok létidein mentünk keresztül, ahol hamissá váltunk mindezen létidők hevítésének és nyomásának hatására. Nem kapunk jutalmat. Itt vannak ezek a drágaköveink és itt van az ékszerbolt is nekünk, ami olyan, mint amikor a Jupiter és a Szaturnusz energiája egyesül, megragadva ezeket a megmunkálatlan anyagokat és még gyönyörűbbé és hasznosabbá teszi őket. A folyamatban a személyes érték igazolását kapjuk meg. A személyes érték teljesen a Bika energia magas szintjére vonatkozik. Ez egy elképzelés, amelyet magatokkal vihettek. Milyen fajta drágakövek, milyen ékszerek lettek meghamisítva a bensőtökben, és milyen most a formájuk? Mit engedtek meg nekik, hogy most átalakuljanak?------------------------------------------------


TÓBIÁS:


És ez így van, drága barátaim, hogy mi újra összegyűltünk ezen a megszentelt helyen, ezen az isteni helyen. Most, amint idejöttünk és elkezdjük behozni ezeket az üzeneteket a barátunkon keresztül, akit Cauldrének (Geoffrey Hoppe) hívunk, mi most kiáradunk. Mert belelátunk azon emberek szívébe, akik itt vannak, látjuk azt a szerető szándékot, melyet mindannyian kifejeztetek, hogy idejöttök ezen az estén. Ez nem csupán a kíváncsiság szándéka. Ez a szándék mindannyiótok számára, akik idejöttek ma este, az elengedés szándéka. Beszélni fogunk erről az este folyamán.


Engedjétek meg, hogy elmondjuk mindannyiótoknak. Engedjétek meg, hogy beszélgessünk a szívetekkel. Engedjétek meg, hogy beszélgessünk az isteni lényetekkel ezen az estén. Mi a fátyol ezen oldalán telve vagyunk örömmel. Örömmel vagyunk telve, hogy látjuk mindazon fénymunkásoknak a mosolygó és ragyogó arcát, akik itt összegyűltek, a "Shaumbra" családjáét, akik itt vannak. Mosolyogva érkeztek erre az estére. Sugárzó boldogsággal érkeztek ide, de még mindig oly sok mindent szenvedtek el, mindenki közületek, nemcsak ebben az elmúlt néhány hónapban, nemcsak ebben a létidőben, de sokat szenvedtetek a Földön eltöltött minden egyes napjaitokban. Az nem volt hiábavaló. Drága barátaim, akik összegyűltek ma este - Shaumbrák - az nem volt hiábavaló. Most, hogy a fátyol egyre vékonyodik az elkövetkezendő hónapokban, látni fogjátok, miért tiszteljük oly nagyon, miért vagyunk oly nagyon büszkék és miért örülünk annak a munkának, amit végeztek. Elkezditek majd megérteni hamarosan a küldetést, melyen azóta vagytok, mióta először érkeztetek erre a Földnek nevezett helyre.


Ez valóban megtiszteltetés számomra, Tóbiás számára, hogy itt lehetek ma este. Igen, valóban, én is emberként sétáltam valamikor. Mint ember sétáltam oly sokotokkal, akik most itt ülnek. És sétáltam azzal is, aki ezeket az üzeneteket csatornázza ma este, Cauldrével. Az energia ismerős. Ejtettünk könnyeket együtt és sokat nevettünk együtt. És eljött egy nap, amikor azt mondtam Cauldrének, hogy nem fogok visszatérni a Földre, hogy itt fogok maradni a fátyol innenső oldalán, hogy segítsek kiegyensúlyozni és szeretni mindenkit, aki Shaumbra. Ha bármelyikőtök látná, kik vagytok valójában!


Nos, sok mindent kell megbeszélnünk ma este. De mielőtt ezt tennénk, megkérünk mindenkit közületek, hogy ismerjétek fel az energiát körülöttetek és az energiát a bensőtökben. Ismerjétek fel a kényelem és a biztonság érzését, és azt, hogy a család itt van. Ismerjétek fel, ami idehozott benneteket erre a helyre, erre a hegyre ezen az estén. Az nem a kíváncsiság volt. Az a szinkronicitás volt. Az az Otthonról jövő hívás volt, ami idehozott benneteket. Mindenki közületek tudja, hogy itt az ideje, hogy elkezdjétek az új életeteket, az új utatokat, az új ösvényeteket. Ez az, ami idehozott benneteket.


Érezzétek, drága barátaim, hogy az a szeretet érzése, mely belülről jön, a szeretet, mely sok-sok entitásból jön, akik most itt összegyűltek, akik most mellettetek ülnek, akiknek ott vannak a kezeik a vállaitokon. Érezzétek a fátyol ezen oldalán lévő család szeretetét. Ők valóban itt vannak. Ez nem kérdéses. Ti hívtátok meg őket. Ti nyitottátok meg ezt a megszentelt helyet nekik. És ahogy mindig elmondtuk, amikor ehhez hasonlóan összegyűltünk, amikor az emberek a szándékkal és a nyitott szívükkel összegyűlnek és megengedik nekünk, beengedik a Szellemet arra a helyre, mint ahogy most ti is ezt teszitek, amint mi beszélünk és amint olvassátok ezt, egy teljesen új helyre, egy új dimenzióba és új tudatosságba, mely most teremtődik. Ti vagytok azok, akik ezt most teremtik. Mi csupán hozzátok csatlakozunk. Érezzétek egy pillanatra ezt a megszentelt helyet.


(szünet)


Nyissátok ki a szíveteket, drága barátaim, erre az estére, hogy idejöhessen sok dolog, néhány érezhető lesz számotokra rögtön ezen az estén, néhány az elkövetkezendő napokban és hetekben. Adjatok engedélyt, hogy megnyíljon a szívetek a Szellemnek, annak, akik igazán vagytok. Nyissátok ki a szíveteket mindennek, amik vagytok. A rezgés ebben a teremben telve van szeretettel és szándékkal. Amint kitekintünk mindannyiótokra itt, folyton ámulunk azon, hogy oly sok mindent elszenvedtetek és oly sok mindent adtatok minden érdekében, hogy keresztül menjetek oly sok szenvedésen, oly sok nehézségen és küzdelmen, hogy megelőzzétek a tudásotokat, a kapcsolatotokat a Szellemmel. És még idejöttök azt mondva, hogy szeretnétek folytatni, szeretnétek tovább menni.


Ma, barátaim, este egy különleges gyógyulás zajlik. Mindannyian oly sokat adtatok és keveset kértetek, mást, mint az emberi szükségletek, melyek az élelemre, szállásra és ruházatra vonatkozik. De oly keveset kértetek, és oly sokat adtatok. Ezen az estén a gyógyulás egy különös ajándéka van jelen, amint megnyitjátok a helyet és a lehetőséget annak, hogy megtörténjen. Mindannyian, akik ezen az oldalon veletek dolgoznak, sietve érkeznek most, ahogy mi beszélünk, sietve jönnek ide, hogy a korlátok ledőljenek, sietve érkeznek energiával és szeretettel és az Otthon emlékével, hogy odaadják azt mindannyiótoknak. Igazán kiérdemeltétek és megdolgoztatok érte. Tehát arra kérünk, ebben a pillanatban fogadjátok el ezt az ajándékot, fogadjátok el a gyógyulás ezen ajándékát. Arra kérjük barátunkat, maradjon csendben egy pillanatra és azután folytatni fogjuk.


(szünet)


Annak, aki azt gondolja, hogy nem érdemes rá és úgy gondolja, hogy mi nem is beszélünk most hozzátok, ez is számotokra van. Igen, Nos, beszélni fogunk egy kis ideig ezen az estén arról, hogy mi is történik most körülöttetek és, hogy van egy, hogy is mondjam, egy különleges vendégünk, aki előre fog jönni ezen beszélgetés második részében ma este. Amikor ez a különleges vendég előrelép, Tóbiás és a Bíbor Tanács félrehúzódik, tehát bizonyos értelemben ez egy csatornázás lesz a csatornázáson belül.


Drága barátaim, sok mindent történt a ti időtök szerinti múlt évben. Mi egy rövidke visszatekintést fogunk adni itt. Először is el kell, hogy mondjuk, hogy hozzávetőlegesen egy évvel ezelőtt beszéltünk nektek egy eseményről, mely a tudatosságban történt, amelyben ti működtök közre. Attól az időponttól kezdve, amikor először a Földre érkeztetek, addig az eseményig, mely hozzávetőlegesen egy évvel ezelőtt volt, mindig létezett a dualitás, a két erő beállítása a tudatosságotokban a Földeteken és a fizikai univerzumotokban. Ez volt a "yin és a yang", a "világos és sötét", és a ti nézetek szerint a "jó és a rossz", habár ez pusztán csak egy ítélkezés. Ez volt a "férfi és a női", a "fiatal és öreg". A dualitás olyasvalami volt, ami egy életmód volt a számotokra. Ez volt beállítva, a tudatosságotok körülménye attól az időtől kezdve, amikor idejöttetek. Ez a körülmény, mely lehetővé tette ezt a, hogy is mondjam, nagyszerű tapasztalást, nagyszerű próbát, de a próba nem rólatok szólt. Ti csupán elősegítettétek a próbát.


Mindig két oldal volt, egy világos és egy sötét. Ti beléptetek ebbe az energiába és elfogadtátok azokat a paramétereket. Elfogadtátok a szabad akaratot is. Elfogadtátok a tényt, hogy nem fogjátok tudni, kik vagytok. Elfogadtatok egy "spirituális amnéziát". Idejöttetek a Földre, hogy megkezdjétek a létidők, a tanulások és a megértések hosszú, hosszú körét. Ez mindannyiótok számára fel fog tárulni személyesen annak az elkövetkezendő időszakában, hogy miért volt oly fontos az Örökkévalónak, a Szellemnek, hogy tudja ezeket a dolgokat, és ti miért működtetek közre.


Amint mondottuk az időtök szerinti egy évvel ezelőtt, a két erő, a yin és a yang, a világos és a sötét mindig elkülönült a tudatosságotok teremtése óta. Ezek most újra egyesülnek. Ezek újra egyesülnek annak a magjában, amit ti a lényeteknek hívtok, a tudatosságotoknak, az univerzumotoknak. Ami "kettő" volt, az "eggyé" vált, de ez a sokkal nagyobb megértés és nagyobb erő, nagyobb kreativitás egységét jelenti. És ahogy már említettük egy évvel ezelőtt, a fátyol vastagsága és azon minták miatt, melyeket emberi formátokban hoztatok létre, a hitrendszereitek miatt, egy kis ideig el fog tartani az egység létrejötte minden dolgok magjában, hogy az megtegye az útját hozzátok, a mindennapi életetekbe. Az egy kis időt vesz igénybe. Ez az, amin az elmúlt évben dolgoztatok. A "kettő" iránti szükség véget ért. Az "Egy" visszatért. Mindegyikőtök birtokolja ezt az ajándékot, hogy képes hozzáférni az Egységbe való visszatérés megértéséhez.


Nos, hozzávetőlegesen az időtök szerinti kilenc hónappal ezelőtt azt mondtuk nektek, hogy a vezetőitek lassan el fognak távozni, lassan kivonják magukat az energiamezőtökből. A család, amelyhez beszélünk, tapasztalja ezt. A vezetők lassan elkezdenek visszavonulni. Ők egy olyan helyet töltöttek be, mely lehetővé tette az egyensúlyt az emberi tudatosság és a ti spirituális tudatosságotok között. Ők megkezdték a távozást. Nagyon is magszinten éreztétek ezt. Éreztétek, hogy a legnagyszerűbb, szeretett segítők eltávoztak. Depressziót éreztetek. Éreztétek az ürességet, mely létrejött. Sokan közületek nagyon nehéz időket éltetek meg ezzel, de arra valóban szükség volt. Szükség volt rá. Többé nem volt szükségetek egy külső energiára, hogy fenntartsa az egyensúlyotokat. Itt volt az ideje számotokra, hogy ezt teljességgel magatokba vonjátok. Azóta, barátaim, egy energetikailag üres térben sétáltatok, hogy úgy mondjam. Fenntartottátok az emberi egyensúlyotokat, ám a spirituális rész egyensúlya nem volt teljesen megfelelő.


Nos, amint azt sokan tudjátok, voltak jóslatok, melyek szerint az ezredévfordulótok vége egyben a Földetek végét is jelentené. Amint tudjátok, mindenki, aki itt ül most, ez nem történt meg. Ez nem történt meg, a szándékotok és munkátok miatt, valamint mindazoknak az erőfeszítése miatt, akik emberi testben sétálnak és mindenki, aki segített. Volt egy beállítás, mely eónokkal ezelőtt lett elhelyezve. Ha a Föld olyan befejezéssel ért volna véget, mint amit ismertek a millennium végén, volt egy beállítás, egy bolygóbeállítás, mely lehetővé tette volna azoknak a maradványenergiáknak az elengedését, melyek a Földön maradtak.


Tudjátok, hogy Gaia, a Földanya rögzítette az energiátokat mindenki számára mindig, amikor itt sétáltatok? A Földanya rögzítette az elmúlt életeitek érzelmeit és érzéseit. Valóban ők (az elmúlt életeitek)meghaltak, de az esszenciájuk, a rezgésük a Földön marad. Ti, akik 2000 évvel ezelőtt itt tapodtátok a Földet... . vannak olyan maradvány részeitek... vannak olyan energiaminták, melyek a Földön maradtak a sziklákban, a földben, a vízben. Ők itt maradtak. A Föld tele van minden olyan elmúlt életek emlékével és energiamintájával, melyet itt éltetek. Tudjátok, hogy ma ami vizet isztok az az, amit 20 létidővel ezelőtt ittatok? Az energiaminták még mindig itt vannak.


Nos idehelyeződött egy rendszer, mely lehetővé tette volna mindezen energiák elengedését, feltételezve azt, hogy a Föld arra a befejezésre jutott volna. De nem ez történt a Földdel, és mi itt ülünk ezen az estén. A rendszer, mely eónokkal ezelőtt idehelyeztetett, még mindig itt van. Ez az, amiért mi itt vagyunk ezen az estén. Ez az, amiért fénymunkások milliói ezen a napon és ezen az estén az egész bolygón ugyanazt a dolgot teszik, amit mi most.


A ma este, drága barátaim, az elengedéssel áll kapcsolatban. Amikor a bolygók egy alakban felsorakoznak, amelyben most vannak a nap másik oldalán, "valahol a szivárványon túl"... amikor azok így sorakoznak fel, ők, hogy is mondjam, egy energiaátjárót formálnak, egy portált. A felsorakozás ezen idejében létezik egy megengedés azok minden elmúlt életének rezgése és energiamintája számára, akik voltatok, hogy elengedjétek a Földről.


A két hónappal ezelőtti veletek való csatornázásunkban keresztül vittünk titeket, mi úgy hívjuk, egy gyakorlaton. Azt mondtuk nektek, hogy ez egyszerűen egy képzeletbeli gyakorlat volt. Akkor azt mondtuk, hogy Krisztus fog visszajönni. A halottak fel fognak emelkedni a sírjaikból. Meg fognak ítéltetni és el lesznek engedve. Mi úgy csináltuk ezt, mint egy gyakorlatot két hónappal ezelőtt azért, hogy előkészítsen titeket a ma estére. Valóban minden rezgése annak, akik a múltban voltatok most arra várakozik, hogy elengedjétek a Földről és önmagatokból. Néha azon tűnődtök, miért olyan nehéz most emberi formában fejlődni, miért olyan nehéz teremteni? Ez azért van, mert ti még mindig a múlt energiáit hordozzátok. Azok még mindig hatnak rátok.


Ezzel a portállal, mely megteremtetett... ez olyan, mint egy átjáró. Ezen az átjárón keresztül Gaia el tud engedni és ti is el tudtok engedni mindent a múltból. Nem helyénvaló a számára, hogy az új Föld energiájában legyen. Nem helyénvaló, barátaim. A szándékotokkal ezen az estén és mindazoknak a segítségével, akik idejönnek, hogy veletek dolgozzanak, a család vigasztalásában ezen a megszentelt helyen arra kérünk mindenkit közületek, hogy engedjétek el és hagyjátok elmenni, tiszteljétek mindazon elmúlt életeket, melyet megéltetek, haladjatok tovább ítélkezés nélkül, de tiszteljétek úgy, mint ahogy mi tisztelünk benneteket. Itt az ideje, hogy elengedjétek, hogy hagyjátok elmenni. Ti, az emberek ültök itt, talán nem is gondolva arra, hogy hatni tudtok a múltra, de valóban tudtok. Tudjátok-e, hogy minden elmúlt életbeli aspektusa annak, akik voltatok, most úgy számít rátok, ahogy mondottuk azelőtt, mint a "kiválasztott mennybemenőre"? Ők számítottak rátok, hogy végigjárjátok ezt az utolsó néhány mérföldet az elmúlt életeitek hosszú ösvényén itt a Földön. Számítottak rátok, hogy átalakultok, átváltoztok. Számítottak rátok, hogy győztesek lesztek abban, amit ti a bensőtökben zajló, a fény és a sötétség végső harcának neveznétek.


Az engedélyetekkel és a hozzájárulásotokkal ezen az estén és a Gaiaval való szoros együttműködéssel, arra kérünk benneteket, hogy óvatosan engedjétek el. Talán néhányan majd itt arcokat fogtok látni, érezni fogjátok a múlt vibrációit. Mások talán pedig nem. Nem számít. Ez a ti szándékotok. Ez az, ami a szívetekben van. Ez lehetővé teszi minden energiaminta számára, mindazon aspektusok számára, hogy szabad legyen. Ez lehetővé teszi Gaianak, hogy elengedje azt, amit oly szorosan és fájdalmasan rögzített. Mi megállunk itt néhány percre, barátaim. Ez egy biztonságos hely. Ez az az idő a naptáratokban, az idő a kiegyenlítődésetekben, hogy lehetővé tegyétek ezt az elengedést. Nincs több karma, melyen át kell mennetek. Az beteljesült. Kiegyensúlyozódott. Itt az ideje az elengedésnek. Csendben fogunk maradni. Dolgozni fogunk mindegyikőtökkel, aki most segítséget kér.


(néhány perc csend)


Drága barátaim, az egy vonalba esés energiájával, a szándékotokkal és a szívetek vibrációjával, ez lehetővé tesz valamit, amit egyébként nagyon, nagyon nehéz megtenni. Az ebben a csoportban való összejöveteletek, az energia kiküldése a fénymunkások családjának, ez lehetővé teszi az elengedést. Lassan, lassan Gaia elkezdheti az elengedést. A lényetek részei, melyek e Föld részeként maradtak meg, felszabadulhatnak. El lehet őket engedni ezen a portálon keresztül, ezen tökéletes időponton keresztül, amikor más asztrológiai hatások vannak a másik oldalon. Ez egy fontos időszak. Ez folytatódni fog a hónapotok végéig. Minden egyes nap, amikor felébredtek, engedjétek el, engedjétek el azokat a múltakat, azokat az emlékeket, azokat az energiákat, hogy szabadon tovább lépjenek. Először lehet, hogy szokatlannak fogjátok érezni, mert valójában ők is a részetek. Ők bennetek keresik azt, hogyan válhatnak szabaddá. Érzitek-e őket, amint az arcotokon csókolnak benneteket, amint távoznak, amint megköszönik nektek, amit ebben a létidőben végeztetek, azért amit kibírtatok a családdal és a barátokkal, az egészséggel és a kapcsolatokkal, megköszönik, hogy itt lehetnek ebben a pillanatban most?


Drága barátaim, miközben most elengeditek őket, amíg ti ebben az energiában vagytok, dobjátok bele abba az átjáróba a fizikai betegségeket, melyeket magatokkal cipeltetek-ez egy jó időpont erre. Engedjétek el azokat a fizikai problémákat és legyenek meggyógyítva belülről, drága barátaim. Nincs szükségetek arra, hogy azokat az energiákat magatokkal cipeljétek. Azok közületek, akik harcoltak a kapcsolataikkal és mások energiáját cipelték magukkal, a bűntudat és a bánat energiáját... engedjétek el azokat is. Sok energia van most ebben a portálban. Az el fogja vinni ezeket a dolgokat és visszaviszi azokat az egység állapotába, a szeretet állapotába, ahová tartoznak. (egy személyhez szólva)Engedd el az aggódásodat a kapcsolatra vonatkozóan, mely ott van neked, hiszen nincs szükséged arra, hogy odacipeld azt magaddal, ahová mégy. Igen, mi közvetlenül hozzád beszélünk, ha kíváncsi vagy rá.


A félelmed, a bőség bűntudata... itt az ideje, hogy azt is elengedd. Tudtad-e, hogy az egyszerűen csak az elmúlt életeid egy maradványa? Az egyszerűen annak a múltadnak egy mintája, melyre nincs szükséged, hogy ott legyen a további életedben. Engedd el azt. (egy személyhez szólva)Igen, ahhoz szólok, aki most szabadítja azt fel és úgy képzeli el, mint egy galambot és elengedi-ez a helyénvaló.


Azok, akik küzdenek, azon tűnődve, vajon ti a helyes ösvényen vagytok, helyes dolgot tesztek- engedjétek el azt is. Meg fogjátok tanulni a lényetek belsejéből, mi a ti új ösvényetek. Az ösvényetek mostanáig, drága barátaim, ezekben a napokban... az ösvényetek egyszerűen az volt, hogy megengedjétek, hogy a beállítás megtörténjen, mely képessé tesz majd benneteket előre haladni a jövőbe. Nem egyetlen valaki van a jelenlévők közül, nem egy van azok közül, akik ezt az anyagot olvassák most, akik nem tartják magukat méltónak erre az elengedésre. Ők azt mondják: "Nem vagyok benne biztos, hogy tudom, hogyan tegyem azt, "annak nincs technikája. Nem kell, hogy az elengedés mesterei legyetek. Egyszerűen engedjétek meg. Egyszerűen engedjétek meg.


Ez az időpont, ez az energia, melyben ülünk, hathatós az elengedésre. A bolygók egy vonalba esése, velük elrejtve... ez a portált nagyon, nagyon erőteljessé teszi. Mindegyikőtök vegyen egy mély lélegzetet. Annyira szorosan belerögzültetek, azon tűnődve, csodálkozva, vajon a helyes dolgot teszitek-e. Itt vagyunk, hogy elmondjuk nektek: "azt tettétek. "Látni fogjátok ennek a hatásait. Most vegyetek egy másik mély lélegzetet az orrotokon keresztül és engedjetek el minden olyan lenyomatot, amelyek beágyazódtak a biológiai lényetekbe, mert azok többé már nem helyénvalók ott.


Most, drága barátaim, nézzetek oda, amit mi egy csakrának neveztünk a bensőtökben, a központ a bensőtökben, a létezés. Érezzétek ezt. Érezzétek ezt. Most lélegezzetek azon a központon keresztül. Lélegezzetek azon az egy helyen a bensőtökben. Lélegezzétek be mélyen, hogy aktiváljátok azt. Engedjetek el mindent, ami többé már nem megfelelő az életetekben, amint kilélegeztek. Ha nem tudjátok, hol van ez az egy csakra, a központ ezen helyen a bensőtökben, kérjétek azt meg, hogy mutatkozzon meg nektek. Lélegezzetek be még egyszer mélyen.


Ez az este, drága barátaim, az elengedésről szól. Ez a legmegfelelőbb időpont a kiegyensúlyozatlanságok elengedésére, hogy elengedjétek az elmúlt életeket, a biológiai és az érzelmi kiegyensúlyozatlanságokat . Ez az egy vonalba esés arra volt eredetileg szánva, hogy lehetővé tegye Gaianak, hogy elengedjen minden olyan energiát, melyet az emberi tudatosság számára hordozott. A dolgok megváltoztak. Most ez az egy vonalba esés biztosítja a mechanizmust, az eszközt a számotokra, hogy elengedjétek a múltat, hogy lehetővé tegyétek Gaianak, hogy ő is elengedjen.


Mi fog történni a közeli jövőtökben? Világosabban fogtok látni, mint azelőtt. Olykor, lehet, hogy ez szokatlannak tűnik. Lesznek a múltnak visszamaradt energiái, melyen keresztül mentek, keresztül mentek a tudatosságotokon éjszaka és néha lehet, hogy ez megijeszt benneteket. Néha azon fogtok tűnődni, miért vannak rossz álmaitok. Drága barátaim, ez egyszerűen a múlt, mely felemelkedik halottaiból és eltávozik, újra Haza térve, ahová majd egy napon ti is vissza fogtok térni. Az időtök szerinti elkövetkezendő néhány hétben a fizikai, érzelmi és spirituális lényeteken belül végbemenő sok változás miatt lehet, hogy lesz egy hajlam, hogy zavarodottnak érezzétek magatokat. Ne aggódjatok, mert ez el fog múlni. De lehet, hogy néha még lesz egy érzés, egy sóvárgás a múlt iránt, egy kis melankólia.


Drága barátaim, telve vagytok sok tapasztalattal. Sok mindenen mentetek keresztül. Amint ezek eltávoznak, szeretettel és egy kis lelkiismeretfurdalással fogtok emlékezni a múltra, és sokkal, amikor elhagytok egy házat, melyben hosszú, hosszú ideje éltetek. Nem tudtok arra várni, hogy kiszabaduljatok, de mikor végül elmentek, visszanéztek és van ott egy szomorúság és egy szeretetteljes érzés a szívetekben. Ez az, ami most itt történik. A múlt most eltávozik tőletek. A szenvedések most elhagynak benneteket. A fátyol vékonyodik. Egyszerűen engedjétek meg.


Nos, amint mondottuk ezen az estén, lenne egy kis házszentelő parti. Egy kis szünetet fogunk tartani néhány percre, hogy megtegyük a szükséges kiegyenlítéseket Cauldrével, és megtegyük ezeket mindannyiótokon belül, ha engedélyt adtok rá, hogy megcsináljuk ezt. Most arra kérünk benneteket, hogy mozgassátok meg a fizikai testeteket, helyezzétek kényelembe magatokat. Ha fájdalmas megmozgatni a testetek azon részét, vagy megmozgatni a fejeteket, ez az az idő.


(Néhány percnyi szünetet tartanak, hogy lehetővé tegyék az átváltást a "csatornázásra a csatornázáson belül")


Amikor elkészültök és megnyugodtok, folytatni fogjuk.


Nos, én, Tóbiás, és azok, akik a Bíbor Körben vannak velem, akik veletek beszélgettek ezen az estén... félre fogunk lépni itt egy pillanatra. Egyszerűen arra kérünk benneteket a következő részben, hogy nyissátok ki a szíveteket, nyissátok meg a lényeteket, hogy a lényetek legbelsőbb részéből hallhassatok. Mi félre fogunk állni.


(Tóbiás és a Bíbor Tanács kilép. Egy új hang jön Cauldrén keresztül)


Vagyok, aki vagyok. Személyesen szólok hozzád, nem mint a csoporthoz. Én mind az vagyok, ami te vagy. Én vagyok a lelked. Én vagyok a szülőd. Volt idő, amikor eltávoztam. Volt idő, amikor Én, a lelked, egy olyan folyamatba léptem, ahol nem tudtam beszélgetni veled. És idejöttél erre a Földnek nevezett helyre, és úgy érződött, mintha mi különállóak lennénk, de soha nem voltunk elkülönülve. Itt sétáltál ezen a Földön, nem emlékezve arra, ki vagy, nem emlékezve arra, ki vagyok én. Elhagyatottnak érezted magadat. Mindig volt egy sóvárgás a szívedben. Hogy egyszer majd újra egység lesz. Én mindig te voltam. Én mindig oly közel voltam, akár a lélegzeted, olyan közel, mint a levegő körülötted, de mégsem tudtunk beszélgetni. Nem érezhettél engem. Én te vagyok. Nincs különbség.


Eljött az idő, amikor fel tudtam ébredni a hosszú álmomból. Az idő elérkezett, amikor elkezdtél látni a fátyol ködén keresztül, amikor mi újra egységben lehetünk, és nem kell, hogy elkülönüljünk. Én vagyok az elvesztett szeretet, amelyet kerestél. Én te vagyok. Én vagyok minden gondolatod, minden érzésed. Vagyok, Aki Vagyok, és Én te vagyok. A házadban, az én házamban, sok palota létezik. Sok palota létezik. Közülük egyikben éltél. Te egy palotában éltél, a Föld testében. Nem láttad a többi palotát, melyek te vagy. Most ez megváltozik. Te most egy új palotába költözöl, egy új otthonba, egy új kastélyba. Egy nagyon meghatározott tudatosságban léteztél és nem voltál képes látni más lakhelyeket, melyek te vagy, melyek Én vagyok. Ez most megváltozik. Itt vagyok, hogy egyszerűen egy másik ember hangján keresztül szóljak hozzád... de ez az én gondolatom, az én szeretetem a számodra. Itt vagyok, hogy elmondjam neked, hogy a hely megteremtődött a bensődben és mindenütt körben a visszatérésemhez. Az idő most megfelelővé vált.


Egy új hangként szólok majd hozzád. Egy új érzés leszek a számodra. Egy új felhatalmazás leszek a számodra. Én te vagyok. Mindig az voltam. Egy nagyon is jó oka volt annak, te és én el kellett, hogy különüljünk. Vagyok, Aki Vagyok. Én te vagyok.


Arra kérlek most téged ebben az energiában, hogy érezz engem, érezd önmagadat. Arra kérlek téged, hogy emlékezz az Otthonra. Emlékezz, amikor mi nem kettő voltunk, hanem mi voltunk az egy. Szükségét érzem annak, hogy bocsánatot kérjek tőled amiért távol voltam, hogy valahol máshol voltam. Tudom, jön majd egy nap, amikor meg fogod érteni, miért éreztél úgy, hogy én elhagytalak téged. De nem tettem. Én mindig ott voltam. Ez ideig nem volt megfelelő az idő arra, hogy találkozzunk és újra egyesüljünk. Sok teendőm volt még nekem is és neked is.


Most megfelelő ezen a helyen ezen az estén, hogy vess egy pillantást arra és érezd egy pillanatra, ki vagy igazán. Én megérintelek téged ma este szeretettel, mely színtiszta. Én megérintelek téged ma este egyszerűen az emlékezéssel. Megérintelek téged ma este, hogy emlékeztesselek mindarra, aki vagy, mert te és én ugyanaz vagyunk. Én az vagyok, akit te az "arany angyalodnak" hívnál, de én igazán te vagyok. Én nem egy elkülönült entitás vagyok, aki egy könnyű levegő alakként jelenik majd meg előtted. Én te vagyok. Ott vagyok a bensődben, minden sejteden belül. Csak egyszerűen álomba merültem. Befelé fordultam, de eljöttem ma este, hogy átadjam az emlékezés energiáját.


Amint meghívsz engem, amint idehívsz mindent a helyedre, majd elkezded látni, ki vagy valójában. Nincs több harc, melyre szükséged lenne, hogy elszenvedd. Nincs több harc. Nincs több kihívás. Ez egyszerűen most a megengedés ideje, annak az ideje, hogy elkezded látni, ki vagyok én, ki vagy te. A házadban sok palota van. Csupán egyben éltél. A házadban sok palota van. Most majd elkezded lassan, finoman tapasztalni az összes palotát, az összes lehetőséget. Vagyok, Aki Vagyok. Itt vagyok, hogy fogjam a kezedet. Én te vagyok. Köszönöm.


(Tóbiás visszatér egy rövid szünet után)


Drága barátaim, én, Tóbiás, visszatérek egy rövidke összegzésre ezen az estén. Ahogy a múlt hónapban említettük, eljön majd az ideje egy házszentelő partinak, egy idő azok számára, akik az új házatokon dolgoztak, hogy félrelépjenek és engedjék nektek, hogy érezzétek az energiát egy rövid pillanatra, hogy érezzétek a házatok energiáját. Valóban ezek nem szavak voltak, de energia volt, az emlékezés, mely alkalmassá vált a számotokra ma este. Hamarosan be fogtok költözni a házba, amelyről beszéltünk. A következő összejövetelünkön meg fogjuk mutatni nektek és dolgozni fogunk veletek néhány új rendszeren, új eszközön. Addig arra kérünk újra benneteket, hogy legyetek türelemmel.


Arra kérünk újra titeket, hogy tegyétek le a régi könyveket. Ők elhoztak ehhez a ponthoz, de nem fognak szolgálni az új házban. Arra kérünk, gyertek vissza erre a helyre, ahol ahogy ti hívnátok a lelketek, a Valódi Énetek beszélgetni tud veletek, veletek lehet, hogy leüljön arra a helyre a ti időtök szerinti néhány hétre. Ó, valóban ahogy mondottuk, sok munka lesz még. Ragadjátok meg az alkalmat, hogy egyszerűen csak legyen, hogy egyszerűen engedjétek meg, hogy végbemenjen az elengedés folyamata körülöttetek. Egyszerűen a ne tegyetek "SEM-mit" állapotában lenni más, mint a megengedésében és az elengedésében.


Dolgozni fogunk veletek a következő napokban és néhány nagyon különleges eszközzel jövünk ide, eszközökkel, amelyek segíteni fognak nektek a valódi egyesülésben és a felhatalmazás valódi használatában. De ahogy már korábban is mondottuk ezen az estén, barátaim, ezekben az elkövetkezendő hetekben ne siettessétek azt, hogy úgy fog kinézni, mint ahogy gondoljátok. Ne bocsátkozzatok előrejelzésekbe arról, hogy mit gondoltok a dolgokról, milyenek lesznek, mert csalódni fogtok. Az más lesz, amit itt ülve talán elképzeltek ezen az estén. Engedjétek el az előre megalkotott elképzeléseiteket arról, hogyan fog kinézni a holnapotok. Legyetek a ne tegyetek "SEM-mit" állapotában.


Vissza fogunk jönni, hogy dolgozzunk veletek. Főleg az időtök szerinti elkövetkezendő néhány hét rögzíti a legmagasabb energiát és a legmagasztosabb lehetőséget azon részek elengedésére, akikként a múltban léteztetek, azon energiák elengedésére, melyek a Földhöz kapcsolódtak. Arra kérünk titeket is, hogy most minden egyes nap küldjetek szeretetet Gaianak, mert oly sok mindent rögzített. Sok mindent rögzített. Látni fogjátok a mozgásait, a saját elengedéseit itt hamarosan. Ő is várja ezt. Azt mondja:"Megtiszteltetés volt benneteket szolgálni ezidáig,", de már túlságosan fáradt. Ő is szeretne Haza térni.


Drága barátaim, dolgozni fogunk veletek, azokkal, akik hozzájárulnak, akik engedélyt adnak, nappal és éjszaka, intenzíven az időtök szerinti elkövetkezendő néhány hétben. Tiszteljük a munkát, melyet végeztek. Tiszteljük a tényt, hogy oly sok ember, aki sokat szenvedett, ide tud jönni erre a helyre, hogy itt legyen ezen az estén ezen a dicsőséges és nagy jelentőségű alkalmon. Ez valóban az idő elvonulása és a korszakok elvonulása, melyet most itt tapasztaltok ezen az estén. Oly nagyon szeretünk benneteket.


És ez így van.


Fordította:Halász Andreavissza az előző lapra