Millenniumi csatornázás - 1. rész

"A vezetők, a mérés és az Új Energia"


A fénymunkások millenniumi ünnepén

Nederland, Colorado

1999. december 31.


Megjegyzés: Ez a csatornázás a Kryon fénymunkások világméretű ezredfordulós ünnepségén 1999. december 31-én reggel történt. A háromnapos ünnepségre Nederlandon egy házikóban került sor, egy kis parasztházban a coloradói Sziklás-hegységben. Az összejövetelre szánt kis helyiség a befogadóképességéhez mérten tele volt a megközelítőleg 50 fénymunkással, beleértve Lee Carollt, Kryon csatornázóját. Ez volt az ezredforduló hétvégi pihenőjének első fő eseménye.


Tóbiás:

És ez így van, drága barátaim, hogy ez a család most újra összegyűlt. Mi most lassan bevonulunk erre a helyre veletek együtt ezen a reggelen (1999. december 31. ). Ti hívtatok meg bennünket ide a találkozótokra. Együtt, az emberek és a Szellem és mind, aki összegyűlt ezen az oldalon most, hogy létrehozzuk ezt a megszentelt helyet. Mint ahogy már említettük az ehhez hasonló más összejöveteleken is, amikor az ember behívja az angyalokat-amikor egyesülünk-mi egy szent helyet teremtünk ezzel, egy új dimenziót, egy dimenziót és energiát, mely nem volt ismert azelőtt. Ez, barátaim, az Új Világ energiája, az Új Ember energiája. És ez történik most itt is, amikor mi ezen a reggelen összegyűlünk.


Most sok-sok energetikai mozgás az, ami itt végbemegy a következő néhány percben, és én, Tóbiás a barátunkon, Cauldrén keresztül fogok szólni hozzátok (kaÖool-dra-nak ejtette). Amint ez megtörténik, azok, akiket mi "szövőmunkásoknak" nevezünk, ide fognak jönni, hogy beállítsák és kiegyensúlyozzák az energiát, mely így lehetővé teszi a legmegfelelőbb egyesülést itt. És néhány percet fog a ti időtök szerint igénybe venni, hogy ez megtörténjen.


Ó, drága barátaim, ez az esemény, mely most zajlik, és a történés ezen a napon (1999. december 31. ). Ez egy emberi esemény, de erőteljes jellemzőkkel és tulajdonságokkal bír. Amíg ez csupán egy dátum megváltozása-az egyik ezredfordulóból a másikba való átmenet-ti, mint emberek tanúbizonyságot fogtok tenni valamiről, ami tele van energiával és tele van jelképekkel, amelyeket, kérünk, hogy körültekintően figyeljetek meg. Amint az új ezredforduló végigsöpör az egész Földeteken, figyeljetek oda, hogy mit láttok, mi minden történik. Más emberek reakciói a bolygón, sőt a gépeitek reagálásai, és magának a Földnek a válaszai-vessetek egy pillantást arra, ami történik itt. Tudjuk, hogy ti már sejtitek, mi fog történni és lesz egy kis ellenvetés a polaritás néhány elszigetelt kisebbségével kapcsolatban. Amiről ez most mesél nektek, amint az új ezredforduló végigsöpör a Földön az az, hogy minden munkátokat elvégeztétek itt, beállítva és megalkotva a változásokat és békét hozva és egységet a Földeteknek.


Ez egy olyan időszakot okozhatott volna, amely tele lett volna zűrzavarral, és igen, ahogy már mondottuk azelőtt, a Földeteknek erre az időpontra már romokban kellett volna hevernie. De örvendezzetek ma ezen a helyen, mert ez nem így lett. Örvendezzetek, hogy ebből csak egy nagyon kicsi történt meg külsőleg, de belsőleg annál több. Sok változást vittetek véghez, hogy hozzájáruljatok ehhez, hogy most egy békés és boldog időszak jöjjön el, sokkal inkább, mint egy szomorú és zűrzavaros idő. Ez ennek a napnak a jelentősége. Ezért van az, hogy a fátyol ezen oldalán mi örvendezünk, figyelve ezt a végigsöprést a világotokon. És még csodálkoztok, miért tisztelünk annyira nagyon benneteket.


Sok minden van, amiről beszélnünk kell ezen a napon. Egy picit itt előre szaladunk egy percre. De először egy kicsit megmagyarázzuk az energiát itt. Én, Tóbiás, voltam már ember. Sok-sok évvel ezelőtt itt sétáltam a Földön. De nem mostanában volt ez, mint ahogy a barátunk, Cauldre (a csatornázó) emlékeztet bennünket. Ennek következtében nem minden ismerős, ami mostanság zajlik az energia átalakulásával kapcsolatban, de mi természetesen itt vagyunk szeretetben és támogatással. Az energia, mely most behozatalra kerül Tóbiás és mások által, akik összegyűlnek itt, az az, amit mi azelőtt Bíbor Tanácsnak hívtunk. Hogy elég egyszerűvé tegyük, a Bíbor Tanács egy spirituális energiacsoport, mely a tanításon alapszik. Azok, akik ennek a csoportnak a tagjai, bemennek az új energiákba és az új teremtésekbe az egész univerzumban mindenütt, hogy megtanuljanak bánni azokkal az új energiákkal és utána megtanítsák azt másoknak. Ez a szín egy rezgésszáma, melyet ti bíbornak neveznétek, mely ehhez társul. Ez bizonyos értelemben a tanítók szövetsége. De nem zártkörű.


Azok, akik ma itt összegyűltek ebben a teremben , azok, akik egy megbeszélés alapján érkeztek ide, és a körülmények is bármilyen furcsának tűnhetnek, ők mindannyian a bíbor ezen családjának tagjai. Mindegyikőtökhöz szólunk, ahogy azt érzitek is a szívetekben, tanítók vagytok. Mindannyian a szeretet és a fény követei vagytok. Mindegyikőtök dolgozott velünk és mi mindannyian dolgoztunk együtt a Kryon energiában. Tehát ez egy ismerős érzés.


Most akik az energiákat szövik itt, akik egyesítik az emberi tudatosságot a fátyol másik oldalán lévő tudatossággal, ők most befejezik az energiák egyesítésének munkálatait. Amit most mi itt veletek csináltunk az az, hogy megteremtünk egy új és szent tudatosságot, egy új dimenziót. Ez nem volt ezelőtt megteremtve, de az az új energetikai világ egy sablonja lesz, melybe átléptek most. Ez az, mikor a Szellem és a ti emberi tudatosságotok egyesül és vannak olyan felső lapok, melyek átcsúsznak egymásba. Ez az, amiért mostanában úgy éreztétek, hogy két világ között sétálgattok, mert ez a két energia, mely mindig elkülönült egymástól, most egyesül. Amint a megelőző csatornázásainkban is említettük, lehet, hogy lesz egy olyan időszak, amikor fizikai nyugtalanságot éreztek. Ez az, amiért néhányan mikor idejönnek, különböző testi reakciókon, biológiai reakciókon mennek keresztül. Ekkor történik meg az egyesülés. Mások érzelmi nyugtalanságot éreznek, vegyétek azt könnyedén, mert az annak az egyesülése, akik vagytok, A Mindennek, Akik Vagytok. Legyetek türelmesek ezzel az időszakkal szemben, melyen keresztül mentek. Legyetek türelmesek a folyamattal szemben.


Azok, akik idejöttek, hogy megszőjék az energiát, most eltávoznak innen ennek megfelelően. És most következik az összejöveteleink kedvenc része. Amint mondottuk azelőtt, a szavak itt nem annyira fontosak. Az energia az, ami megteremtődik. A szimbólumok azok, melyek átadásra kerülnek tőletek és a Szellemtől. A család összejövetele a fontos ezen a szent és biztonságos helyen.

Most az engedélyetekkel, mely csendesen a szívetekből származik, és csak a ti engedélyetekkel, megkérünk, hogy lépjetek előre most ezen energia végső egyesítésében. Arra kérünk, lépjetek előre, hogy átöleljünk benneteket, hogy megcsókoljuk az arcotokat, hogy újraegyesüljünk veletek energetikailag. Vannak mások is, akik idejönnek ma, hogy összekapcsolódjanak velünk, amiről később fogunk beszélni. De most meg fogjuk kérni barátunkat, Cauldrét, hogy maradjon csendben egy pillanatra, és ha eljön a megfelelő idő, nyissátok ki a szíveteket, hogy engedélyt adhassatok nekünk arra, hogy még egyszer újra megérinthessünk benneteket.


(csend)


Drága barátaim, három eseményről fogunk ma beszélni nektek, melyek a múltatokban történtek.


Az első (nem szükségképpen időrendi sorrendben, de az egyik, mely a mosthoz kapcsolódik):ezen év legutóbbi részében a fénymunkások számára itt ebben a helységben és sok más ember számára, történt egy esemény, mely egy kis fájdalmat okozott. Ez az esemény az volt, amikor a vezetőitek és az angyalaitok, akik mindig ott voltak az energiamezőitekben azóta, mióta csak a Földön vagytok, most végleg visszavonultak az energiátokból. Mindig is egy szent helyet töltöttek ki körülöttetek. Ott voltak mindig egészen közel. Ó, igen, talán nem mindig tudták teljesíteni minden emberi kéréseteket, de ők mindig kitöltötték ezt a helyet. Helyet tartottak fenn és energiát egyensúlyoztak ki a számotokra. Ők voltak azok, akik áthidalták a fátyolt a számotokra, ők voltak, akik fenntartották az egyensúlyt. Amíg ti az emberi állapototokra koncentráltatok, ők gondoskodtak a Haza vezető egyensúlyról.


Ezen év utóbbi részében ők eltávoztak az energiamezőtökből. Mindegyikőtök másképp reagált erre. Voltak, akik nagyon elveszettnek érezték magukat és nem tudták miért, voltak közületek, akik hatalmas ürességet éreztek és nem értették, hogy miért érezték úgy, hogy a Szellem elhagyta őket, nem tudtátok, miért éreztétek úgy, hogy a legjobb barátotok és életetek szerelme elhagyott benneteket. És néhányan ezt szó szerint átéltétek még akkor, mikor mindez történt. A vezetőitek eltávoztak az energiamezőtökből, amint az helyénvaló volt, tehát képessé váltatok arra, hogy elkezdjétek a Valódi Énetek energiáját bevinni a valóságotokba. A Valódi Énetek nem szorul majd védelemre más tudatosságban. Többé már nem csak a legmélyebb meditatív állapotokban tudtok a Valódi Énetekhez kapcsolódni. A vezetőitek elmentek, elhagyták a Földeteket évekkel ezelőtt. Most elmentek az energiateretekből, hogy hozzájáruljanak a Valódi Énetekkel való egyesülésetekhez. A Valódi Énetek nem tudott idejönni, mert a hely foglalt volt. Amikor a vezetőitek eltávoztak, a hely üres lett. És ez volt a ti részetekről a reagálás minderre.


És most ezen a megszentelt találkozón, melyet itt a fénymunkásokkal együtt tartunk, akik a legmagasabb rendet és rezgést képviselik, ezen a reggelen a vezetőitek visszajönnek újra, hogy megérintsenek benneteket, hogy újra emlékeztessenek titeket arra, hogy soha nem vagytok egyedül. Szeretettel és támogatással ülnek le mellétek. Azért jönnek vissza, hogy bátorítsanak mindegyikőtöket, hogy folytassátok az utazásotokat, bármilyen nehéz is volt. Arra bátorítanak, hogy folytassátok az utatokat. Ha most a szeretet egy megtapasztalását érzitek, az Otthon egy megtapasztalását, ez azért van, mert a vezetőitek visszajönnek erre a rövidke kis időre. És tudatják veletek, hogy bár közvetlenül eltávoztok az energiamezőtökből, nem hagytak el teljesen. Jelképesen, ők csupán a házatok szobáiból mentek el, amit mindig meglátogattak. És ott hagyták a házat nektek. Ott hagyták nektek, tehát most ki tudjátok nyitni a lelketek ajtajait és ablakait, hogy beengedjétek a Valódi éneteket. Ez az első esemény. Ők üdvözölnek benneteket. Osztoznak veletek a szeretetben és a kötelezettségben, mely oly erős, oly személyes és oly mély legbelül.


Ezen év második eseményét valahogy nehéz elmagyarázni, mert olyan fizikával jár együtt, melynek a ti emberi tudatosságotok nem biztos, hogy tudatában van. Tehát ezen idő alatt a vezetőitek, akik segíteni fognak átalakítani a szimbólumokat mindegyikőtöknek annak a legjobb megértés végett, amit emberi szavakkal nem lehet leírni. Ebben az évben-az év elején-volt egy esemény, mely kozmikus szinteken foglalt helyet, mely egy fajta célzással bír a ti emberi vagy Földi szinteteken, nem azonnal a legnagyobb részére, de egy bizonyos időszakra. Az univerzumotok annak a dualitásnak a dinamikájára és energiájára volt beállítva, amit ti "fénynek" és "sötétségnek" hívtok. És természetesen a Földön ugyanezen energetikai jellemzők jelen vannak és megtalálhatók. A fény és a sötétség egyensúlya - a fény és a sötétség harca-az univerzumotokban és a bolygótokon helyénvaló volt. Mert egy messze, messze nagyobb terv az, minthogy egyszerűen csak azt lássuk, melyik oldal győz. Egy messze nagyobb terv. A szívetekben pontosan tudjátok ezt, hogy nem jobb a fény vagy a sötétség, mert mind a kettő az. De a dualitás az univerzumotokban fontos volt, hogy segítsen megérteni (megint valami messze nagyszerűbb)azt, amit mi "második teremtésnek" hívunk. Ez a dualitás, ez a különbség a fény és a sötétség között sok-sok csatát eredményezett, sok fájdalmat, sok szörnyűséget eredményezett a Földetek történetében, de mindaz helyénvaló volt. Helyénvaló volt.


Korábban, amit bejelölhetnétek a naptári évetekben, volt egy esemény azelőtt, mielőtt még érzékelhettétek volna. Volt egy esemény valahol az univerzumotok energiájában magszinten, volt egy megegyezés a pólusok között, a fény és a sötétség között. Volt egy egyezség, hogy a fény és a sötétség egyként térne vissza együtt újra, mely eónokon át zajló csaták és eónokon át tartó elkülönülés fontos megértéséből és tudásából származó eredményként jött létre. Nos, valójában azok mindig is egyek voltak, ők csupán a tükör két különböző oldalát választották. Azt választották, hogy megértik az Egy fejlődését az elkülönülésen keresztül. És most azt választották, hogy visszatérnek az egységbe.


Ezek a dolgok nem azonnal hatnak minden dologra. Mert minden dolog, különösen a fátyol felénk eső oldalán, még mindig nagyon az elkülönülés folytatásának valóságában kerül megértésre. A valóság a fátyol felénk eső oldalán az, hogy még mindig van különbség a fény és a sötétség között. Tehát látni fogjátok annak a hatását, hogy a két oldal létezik még egy kis ideig a Földeteken. De mi azt szeretnénk, ha minden fénymunkás tudná, hogy bele tudtok ebbe kapcsolódni és a legmélyebb szintjeitekre tudtok hatolni. És eljuthattok az Egység visszatérésének érzéséhez. És, barátaim, mindegyikőtöket külön-külön megkérünk, hogy menjen arra a helyre, ahol a kettő Eggyé válik, hogy érezzétek ezt az energiát és segítsetek azt elhozni a Földetekre.


Ha azon tűnődtetek volna, hogy mit kellene itt tennetek, ha úgy éreztétek volna, mintha egy rögzített mintában lettetek volna ebben az elmúlt néhány évben, ha úgy éreztétek volna, hogy egy időpontra vártok, egy kijelölésre, hát tudjátok, hogy az idő elérkezett. Sok esemény történt a Földeteken mostanáig, hogy megfelelő legyen behozni az Egység ezen energiáját, hogy többé ne legyen kettő, hogy többé ne különüljön el a fény és a sötétség. A tanítókkal dolgozva a fátyol felénk eső oldalán, segítünk nektek eljutni a tudatosság azon helyére, hogy megszokjátok, milyen ez az érzés, ahol a fény és a sötétség újra egyesül. Elviszünk benneteket majd egy utazásra még ezen a hétvégén, hogy elvigyünk titeket arra a helyre, hogy megismertessünk benneteket egy tudatos érzéssel, milyen is az, segítünk nektek azt beépíteni a saját biológiátokba, az érzelmeitekbe és az elmétekbe, ízlelőt fogunk adni nektek ebből. Mert vannak olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy elhozzák ezt a Földetekre most, ebben az időszakban.


Barátaim, mindez összekapcsolódik azokkal az eseményekkel, melyek mostanáig történtek, és azokkal az eseményekkel melyek NEM történnek meg ezen a napon. Barátaim, ma elmondhatjátok, ma kinyilváníthatjátok (Szilveszter és Új Év estéjén), hogy megcsináltátok, megcsináltátok! Hogy az emberiség megtette ezt egy félelmetes pontnál!


Volt egy a harmadik esemény, ami nemrégiben történt, azon a napon, melyet megadtunk, amit csatornáztunk nektek az időtök szerinti december 13-án. Volt egy nem régi találkozónk, ahol sokat beszéltünk erről. Szólni fogunk erről is egy kicsit itt. Ezen a napon, mely egy pont volt energetikailag félúton az 1987-es évetek és a 2012-es évetek között, volt egy mérés, melyet elvégeztek. Volt egy értékelés a Földről. Nos a legtöbb ember nem is érezte, nem is tudta ezt. Ez egyszerűen egy mérés volt a fátyol innenső oldaláról. De volt valami fontos ebben. Ez volt annak a kezdete, amit mi "Két Föld"-ként határoztunk meg, két világként. Mi ezt nem fizikailag értjük, hogy a Föld ketté fog hasadni. Mi ezt egy tudatossági szempontra értjük.


Vannak, akik már készek arra, hogy belépjenek az Új Energiájú Földre most. Vannak, akik készek arra, hogy elkezdjék beépíteni a valódi Énjüket a valóságukba. És ennek megfelelően vannak olyanok, akik úgy döntöttek, hogy nincs még itt az idő számukra, mert valójában megértik, hogy folytatniuk kell a kiegyensúlyozást. Mert ha mindenki egyszerre úgy döntene, hogy átlép az Új Energiába, az egyensúlytalanságot okozna. Tehát tiszteljük azokat, akik még nem jöttek át, akik még nem így döntöttek. Van a fénymunkásoknak egy kis csoportja a világon, akik úgy döntöttek, hogy átlépnek az Új Energetikai Földre. Ez a két világ együtt, egymás mellett fog létezni egy bizonyos időszakig. Amint azt mondottuk azelőtt, vannak, akik az Új Energetikai Világban tudatában lesznek a saját energetikai jellemzőiknek, szerkezeteiknek és a dinamizmusoknak valamint a régi energiának is. És vannak olyanok, akik a régi energiájú világban maradnak és nem lesznek tudatában annak, hogy egy hasadás történt.


Ebben a mérésben megkérdeztetett a lelki szinteteken, vajon készen álltok-e arra, hogy egy lépést tegyetek előre, vajon készen álltok-e úttörőkké válni az Új Energetikai Világban, egy világban, mely együtt létezik a ti régi energiájú energiátokkal. Ebben a mérésben megkérdeztetett, vajon készen vagytok-e arra, hogy átírjátok a múltatok történelmét. Amit ezalatt értünk az az, hogy ebben a létidőben, melyet most éltek meg-ezt a létidőt a gyógyulás létidejének jelöltétek ki. Ah, és még csodálkoztok, miért töltötök oly sok időt a gyógyítással és miért vagytok gyógyítók. Ez a gyógyulás és a döntés létideje a számotokra. És azon tűnődtök, miért nehéz annyira néha meggyógyulni, amikor azt gondoljátok, hogy már túljutottatok az akadályon és megtisztítottátok az utat, és akkor egy másik súly tűnik fel, mely visszatart benneteket. Barátaim, ez nem csupán ezen élet változása. Ezek mindazon létidők változásairól szólnak, melyet megéltetek.


Ebben a létidőben képzeljétek el, hogy ott álltok egy kör közepén. Képzeljétek el, hogy minden létidő, melyet megéltetek, ott áll a körben körülöttetek. Minden aspektusotok ott áll a körben. Ők kiválasztottak titeket-az embert ebben a létidőben-hogy ti legyetek a "mennybemenő" mindannyiuk számára, és a gyógyuló. Mert amint meggyógyultok, és amint felemelkedtek, átírjátok minden múltbeli élet történetét, melyet megéltetek. Ti szó szerint, barátaim, megváltoztatjátok azon múltbeli létek kimenetelét. Ez olyan, mint mikor fogjátok egy filmnek a forgatókönyvét-egy film, ami tragikusan végződik, ami könnyekkel és megsemmisüléssel zárul, haraggal és gyűlölettel-és átírjátok az utolsó oldalait annak a múltbeli élet történetének a végén, megértéssel és könyörülettel és a fény és a sötétség egyensúlyába való belelátással. Ebben a létidőben az utazásotok nem az lett, amit gondoltatok, hogy lett volna. Ez nem a munkahelyeitekről szólt, még csak nem is az emberekről, akiket ismertek. Az utazás a múlt meggyógyításáról szólt a saját történelmetek átírásáról.


Idejöttök erre a helyre a hegyekbe, erre a különleges-nagyon különleges-hétvégére, összegyűlve a családdal, mindegyikőtök azon tűnődve, hová mentek innen. Néhányan nem gondoltátok, hogy ennyire messzire kellett volna jönnötök! Sokan közületek fáradtak, sokan úgy érzik, hogy csak küszködnek és érzik a küzdelem hatásait. Ideérkeztetek, mert kíváncsiak vagytok, hová mentek innen.


Elmondjuk nektek, hogy helyénvaló mindegyikőtök számára, hogy most ti itt legyetek. És volt sok utolsó perces változás, miután a mérés megtörtént, hogy biztosítsa mindezt. Mindenki közületek elengedte a karmáját, ahogy nevezitek azt. Ahogy mi hívjuk , az a történelmetek átírása. Mindegyikőtök, aki idejön, kész, hogy megtegye a következő lépést. Mindegyikőtök, aki ideérkezik, keresztül ment egy folyamaton az elmúlt néhány évben különösen, a megtisztulás, az elengedés és a gyógyulás előkészületeiben, hogy eljussatok erre a pontra. Annak az előkészítésében természetesen, hogy tanítók legyetek, hogy ti legyetek azok, akik elhozzák az egység energiáját, a fény és a sötétség egységét. Mindegyikőtök idejön azután a kimerítő előkészület után, mely a testeteket, az elméteket és a szellemeteket érinti, hogy ti legyetek azok, akik besétálnak a világba, hogy tanítsanak másoknak is az egységről. Ez ennyire egyszerű!


Vannak olyan jellemzők, melyek itt általánosak. Most egy kicsit visszaviszünk az utazásotokban benneteket. Amikor fiatalok voltatok, amikor emberként ebbe a világba érkeztetek, elképesztő jellemvonásokat hoztatok, amiket nem értettek azok, akik a karjaikban tartottak titeket. Nem értették az energiátokat. Mert az ragyogó volt és más. És világos volt, hogy nem olyanok vagytok , mint mások. Mint kicsi gyerek, ismertétek az erőtöket, sok dolgot tudtatok, melyekre szükségetek lehet, hogy megtegyétek ebben a létidőben. Tudtátok, hogy angyalok vagytok, akik készek előlépni, és tudtátok, hogy lesznek nagyon nehéz feladatok és megpróbáltatások ebben a létidőben a számotokra, mindenkinek egyénileg, és a Föld számára egyben. Tudtátok, hogy volt egy nagy fogadás, ami létrejött-hogy a Föld egészben megteszi azt vagy sem? A jövendölések úgy szóltak, hogy NEM. Behoztatok egy energiát, tudván, hogy az segíthet azt lehetővé tenni, hogy létrehozzátok és eljussatok ehhez a naphoz.


Amint előre haladtatok a korban, majd 2, 3, 4 évesek lettetek, ezen jellemzők, melyekkel bírtatok, a különbségek, melyekkel rendelkeztetek, eléggé nyilvánvalóvá váltak. Az álmaitok gyerekként is mások voltak, amikor az ágyatokban feküdtetek, a kiságyban, és másokhoz beszéltetek körülöttetek, az más volt. És, barátaim, megrettentettétek azokat ott körülöttetek, mert ők nem értették-hogy ti mások vagytok. Néhányan a szülők közül és azok, akik felneveltek titeket, úgy döntöttek, hogy megpróbálnak egy másik módszer után nézni. Néhányan megrémültek. Néhányan úgy érezték, hogy a legjobb az lesz, ha az egyházakra bíznak titeket, mert ők nem tudták, hogy hogyan bánjanak veletek otthon. És kevesen volt közületek olyan, akiknek szeretetteljes szüleik voltak, akik bátorítottak benneteket.


De mindegyikőtökhöz, akik itt vannak ezen a napon, vissza fogunk benneteket vinni az energetikai emlékezés egy pontjához. És eljött a gyermekkorotokban egy időszak-néhányan 3, 4, 5 évesek voltatok vagy egy kicsit több. Azt választottátok, hogy egy még vastagabb fátyolt vesztek fel, hogy elfelejtsétek, elrejtsétek, ideiglenesen eltemessétek azt a részeteket, azt a krisztusi tudatosságot, amelyet oly erősen magatokkal hoztatok. Beleegyeztetek abba, hogy egy időre eltemessétek , mert az idő nem volt alkalmas arra, hogy behozzátok azt. A Föld akkor még nem volt megfelelő hely. Tehát elrejtettétek azt. Elrejtettétek azt a családotok iránti szeretetből, a biztonságotok és önmagatok védelme miatt. És akkor elfelejtettétek, hogy elrejtettétek. Elrejtettétek az elrejtést is. Mi visszahozunk benneteket arra a pontra, amelyre nem szükségképpen emlékeztek tudatosan. Mi arra kérünk, hogy egyszerűen csak érezzétek annak a pontnak az energiáját, amikor úgy éreztétek, fontos, hogy bezárjátok az ajtót, hogy egy erős fátyolt vegyetek fel, hogy úgy menjetek tovább az életben, hogy elfelejtitek, kik vagytok igazán. Mindez helyénvaló volt és meg fogjátok érteni, miért.


De most, amint a Föld, a Föld tudatossága kettéválik, és elmozdul két különböző tudatosságba, és amint ti elmozdultok az Újba, helyénvaló, hogy még egyszer kinyissátok az ajtókat, hogy még egyszer kiengedjétek az erőtöket. Barátaim, nem voltatok rosszul nevelve. Nem voltak rossz beleérzéseitek és gondolataitok. Semmi baj nem volt a másféle hitrendszeretekkel és szerkezetekkel, melyet birtokoltatok. Egyszerűen csak fénymunkások voltatok. Nem voltatok rosszak, amikor másoknak a tiétektől eltérő szemléletük volt. Ti egyszerűen csupán fénymunkások voltatok. Nem voltatok hibásak, amikor olyan dolgokat éreztetek a szívetekben és olyan dolgokat tudtatok az elmétekben, amit mások nem. Nem voltatok hibásak. Egyszerűen csak fénymunkások voltatok. Egyszerűen csak összeköttetők voltatok a krisztusi energiához, amelyet oly régen félretettetek. Nem hibáztatok, mikor különböző művészeteket tanultatok, mikor erősen úgy éreztétek, hogy arra van szükségetek, hogy egyedül legyetek, eltávolodva más emberektől. Nem hibáztatok. Ti egyszerűen csak fénymunkások voltatok, akik visszaléptek a krisztusi-énükkel való érintkezésbe. Nem hibáztatok, mikor különböző, azt kellene mondanunk, kivételes életmódhoz vonzódtatok, különleges hitekhez, sajátságos módokhoz, ahogy a dolgokat tettétek, egyedi látásmódokhoz. Nem hibáztatok. Ti egyszerűen csupán fénymunkások voltatok.


Mindez most összegyűlik. Újra arra kérünk benneteket, figyeljétek meg, mi történik, amint a millenniumi változás végigsöpör a nemzeteteken majd ma. Ezek nem olyan szimbólumok, melyek a Szellemtől származnak, amelyek fontosak vagy nem egy olyan energia, ami a Szellemtől való. Látjátok a Föld tudatosságának reakcióját ezen a napon. Látjátok. Megmérhetitek a Föld tudatosságát az alapján, ami történik ezen a napon, hogy megtudjátok, hol is tartanak a dolgok.


A legmélyebb szinteteken, barátaim, tudhatjátok, hogy elérkezett az idő a számotokra, hogy előre lépjetek a valódi munkátokkal az életetekben. Ah, ez az, amiről kérdezősködtetek most, amivel kapcsolatban panaszkodtatok a Szellemhez és vezetőitekhez, amivel kapcsolatban csalódottak voltatok. Most elérkeztetek ehhez az időponthoz. Nem szükségképpen egy éjszaka alatt fog megtörténni, de meg fogjátok látni a hatásokat nagyon hamar az életetekben. Készüljetek fel a változásokra. Fogadjátok el ezeket a változásokat. Mi minderről többet is fogunk még beszélni ezen a hétvégén. Itt az idő, hogy előre lépjetek, hogy azok legyetek, akik igazán vagytok. Itt az ideje, hogy behozzátok az egység ezen energiáját. Szokatlannak tűnhet, hogy a dolgok központi szintjén volt egy egység, létezett a pólusok egy fajta eggyé válása, de még ugyanabban az időben a Földetek éppen kettéhasad két tudatosságra. Mi ezt egy rejtvénynek vagy kirakós játéknak hagyjuk meg most nektek, hogy gondolkodjatok el rajta ezen a hétvégén.


Nos, drága barátaim, az utazás hosszú és nehéz volt. A kihívás zavarbaejtő, akadályokat hozó és nehéz volt, mert a dolgok rajtatok kívül azt mondták nektek, hogy talán ez mind egy őrült szamárság volt. De el fogunk nektek mondani itt egy dolgot, mielőtt eltávoznánk ezen a napon. Volt valami, ami mindegyikőtöket arra késztet, hogy menjetek tovább, annak ellenére, hogy minden külső helyzet azt mondja nektek, hogy talán rossz úton jártok vagy őrültek vagytok. Valami arra késztetett benneteket, hogy mindezen keresztül menjetek. Valami arra késztetett benneteket, hogy tovább lépjetek. Tudjátok azt, hogy ez nem a Szellem volt? Az nem a vezetőitek voltak. Mi most eláruljuk nektek. Ha előtte beszéltünk volna róla, lehet, hogy abbahagytátok volna. Eláruljuk, hogy azok ti magatok voltatok, és volt ott egy energia, amit még a Szellem sem értett vagy tudott volna meghatározni, egy energia, mely segített nektek eljutni ehhez a ponthoz. Létezik egy energia, amit ti mint emberek teremtettetek. Ez egyike volt azon magenergiáknak, amit mi Második Teremtésnek nevezünk. Ez a REMÉNY energiája, melyet teremtettetek. A dualitás ellenére, a nehézségek és küzdelmek ellenére, és a valóság ellenére, ami le akart téríteni benneteket a valódi ösvényetekről. Megteremtettétek és rögzítettétek a REMÉNY energiáját. REMÉNY-nehéz körülírni ezt a szót. REMÉNY. Ez nem vakságot jelent. Ez nem a zsibbadtság. Ez a tudás.


És ebben a Második Teremtésben, ebben az új teremtő eseményben, amely mindenütt zajlik, magától értetődő az univerzumotok más részeiben, hogy léteznek alapvető energiák ugyanakkor, mint a SZERETET, az IGAZSÁG és a REMÉNY. És ezek az alapvető energiák a Második Teremtés számára abból a munkából származik, melyet ti végeztetek a Földön. És még csodálkoztok miért, miért van ez, hogy összegyűltünk itt ma, hogy tiszteletünket fejezzük ki irántatok és szeressünk benneteket, és arra kérjünk titeket, hogy folytassátok az utazásotokat.


És ez így van.


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra