ÚJ FÖLD SOROZAT 6. : Millenniumi csatornázás - 2. rész

"A Valódi Én előbukkanása"


A fénymunkások millenniumi átfogó ünnepségén

Nederland, Colorádó

2000. január 1.


Megjegyzés:Ez a csatornázás a Kryon fénymunkások millenniumi átfogó ünnepségén 2001. január 1-én történt. A három napos ünnepségre Nederlandon egy házikóban került sor, egy kis parasztházban a coloradói Sziklás-hegységben. Az összejövetelre szánt kis helyiség a befogadóképességéhez mérten tele volt a megközelítőleg 50 fénymunkással, beleértve Lee Carollt, Kryon csatornázóját. Ez volt a Három Tóbiás csatornázásból a második a sorban a hétvége folyamán.


Tóbiás:


És ez így van.


Hogy az új ezredévetek első napján sok dolog már más. Beszélni fogunk itt erről az összejövetelünk alatt.


(Utalás történik a zenei meditációra, mely a csatornázás előtt történt. )


Tudtátok, hogy a zenétek - a megfelelő harmóniában - és a művészetetek olyan rezgéseket teremt, amit mi valóban hallhatunk, láthatunk és érezhetünk a fátyol felénk eső oldalán? Most a barátunk, Cauldre (a csatornázó), aki elhozza ezeket az üzeneteket hozzátok, panaszkodik egy kicsit amiatt, hogy mi nem vagyunk jelen, nem halljuk. De vannak dolgok, melyeket tisztán hallunk. A zenétek kinyitja a szíveteket. Ez egy olyan rezgést teremt, mely vonz bennünket. Egy hatalmas fényt látunk, még ha más dolgokkal is vagyunk elfoglalva. Ez a zene és ez az ének, mely átáramlik a szíveteken, vonz bennünket és arra késztet minket, hogy idejöjjünk, rátok figyeljünk és örömmel üljünk le veletek , és különösen, amikor a család egy csoportként gyűlik össze, mint itt most. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyon közel jöjjünk, hogy sokkal közelebb legyünk hozzátok.


Nos, amint ideérkeztünk ma reggel és előkészítettük az energiát, és amint ti is beállítottátok a saját energiátokat - megengedve az egyesülést, hozzájárulva, hogy a fátyol vékonyodása megtörténjen - barátunk, Cauldre megvizsgálta a saját érzékelési állapotát a helyre vonatkozóan, hogy mi rendesen kezdjük ezeket a csatornázásokat. Mert érez dolgokat, mely a helyiségben zajlanak, és ma reggel, amint megtettük az előkészületeket itt veletek, és ő kutatta azokat a megfelelő jeleket, melyeket az elmúlt két évben megvoltak, egy kicsit pánikba esett. Valami hiányzott. Volt valami, ami hiányzott ezen a reggelen.


Minden előző összejövetelünkön, melyek egyénekkel vagy csoportokkal voltak, van egy kíséret, ami idejön a kezdésnél, hogy segítsen az energiát egyesíteni, hogy segítsen megteremteni a hálót a fátyol felénk eső oldala és a tiétek között. És ma, amint Cauldre a "szövőmunkásokat" kereste, ahogy ők egyébként belépnek egy adott időszakban, azok nem voltak ott. És ez helyénvaló volt. Ez egy kicsit megingatta a barátunkat.


Ez mind helyénvaló, barátaim. Engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezen helyiség és önmagatok energiáinak beállítását. Azok, akik azért jöttek ide, hogy megszőjék az energiákat, nincsenek már többé itt. Nincs többé szükség rá, ahogy már jeleztük, amire Kryon is oly sokszor utalt. Ez valóban a jogosultság kezdete. Most már mindegyikőtök, és a mi barátunk, aki elhozza ezeket az üzeneteket, ti vagytok, akik megszövik a saját energiátokat, akik megteremtik azt a hidat a világok között, akik megnyílnak a Szellemnek. Ó, a múltban a szövőmunkások jöttek ide, és ők érezték a csoport energiáját és azt, hogy hol van a szívetek. Ők érkeztek ide és segítettetek egyesíteni és megszőni azt az energiát együtt, de ez nincs többé. Épp úgy, mint ahogy a dévák eltávoztak évekkel ezelőtt, - azok, akik gondoskodtak a Földetek egyensúlyáról - és amint a vezetőitek elmentek az utóbbi hónapokban a közvetlen energiamezőtökből, most a szövőmunkásokra sincs többé szükségetek. Nincs erre a csoportra többé szükségetek. Tehát engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek, és engedjétek meg magatoknak az egyesülést.


Igen, néha magányosnak éreztétek magatokat. Úgy éreztétek, hogy a Szellem elhagyott, a vezetőitek pedig visszavonultak. És mindez azért volt, hogy hozzájáruljatok azon hely létrejöttéhez, hogy megengedjétek, hogy a megfelelő energiaegyensúly Mindazzá váljon, Amik Vagytok. Minden, Amik Vagytok, barátaim. Elkezdtek érzéseket és futó pillantásokat szerezni erről, Mindenről, Amik Vagytok. Talán képtelenek vagytok elképzelni a korlátlan gondolatot, a határtalan érzést, a határtalan létezést. Beszélni fogunk még erről bővebben ezen a napon.


A tegnapi nap egy fontos dátum volt a Földetek történetében. Átjutottatok egy a naptáratok szerinti ponton. Áthaladtatok egy jelzésen. Attól a pillanattól, amikor a nap a legtávolabbi partok fölé is felemelkedett és átvonult az ősi földjeitek felett, és az új földjeitek felett is, és elérte a legtávolabbi nyugati részeket is - amit mindannyian megtapasztaltatok és amit mi éreztünk és megfigyeltünk veletek kapcsolatban , az az új tudatosság hajnala volt.


Békét láttatok az egész világon. Azt láttátok, hogy az emberek összegyűltek, hogy rendbe hozzák a problémákat, mielőtt még azok létrejöttek volna. Ez az ünneplés ideje volt, nemcsak a ti naptáratok szerint, de ünnep volt abból a szempontból is, hogy eljutottatok a béke, az elfogadás és a tolerancia tömegtudatához. Ezt az eseményt nem a Szellem teremtette. Ez nem egy olyan dátum volt, melyet a fátyol innenső oldalán állítottak be, egy kicsit olyan, mint a ti 2012-es évetek. Ez egy olyan időpont volt, melyet az emberek hoztak létre. Sok munka volt, mely itt elvégeztetett, hogy eljussunk idáig, hogy újraprogramozzuk, hogy megváltoztassuk, hogy kialakítsuk a megfelelő egyensúlyt.


És az alkalmasságról szólva, oly helyénvaló volt, hogy a tegnapi napotokon, barátaim, hiányzott a dráma. Nem volt dráma. Ó, természetesen volt aggódás, ami ehhez az eseményhez kapcsolódott. Természetesen létezett a fény és a sötétség, a félelem és a szeretet egyensúlyának nyomása, ami korábban létezett. Megközelítőleg minden ember ezen a bolygón befelé fordult, hogy értékelje magát, hogy elgondolkozzon önmagáról, hogy egy pillanatra rátekintsen magára, hogy vessen egy pillantást az előre mozdulásra és arra, hogy ez mit jelent. Amikor az utolsó órák elérkeztek, amint a pillanat végigsöpört a Földeteken, nem volt már dráma. Amit mi ebből éreztünk a fátylon innen, az a megnyugvás volt, a nyomás elengedése, annak az elismerése, hogy a dolgok rendben vannak. Örömöt éreztünk. Sok megkönnyebbülést éreztünk-ez volt a leghatalmasabb érzés, amit az embereken keresztül éreztünk a tegnapi napotokon. Nem volt dráma.


Most mielőtt megkezdenénk a tanításokat és a beszélgetést ezen a napon, barátaim, idejövünk egy helyre, ahol a Szellem és az ember igazi egyesülése jön létre - ahogy már oly sokszor mondottuk azelőtt, ahol mi együtt teremtünk egy megszentelt energiát. Gondolkodjatok el ennek a fizikájáról, gondolkodjatok el a fizikájáról. Itt ültök, állítólag mint emberek, és behívjátok a Szellemet a helyetekre, behívtok bennünket a helyetekre. Ez az egyesülés, a tudatosság ezen rétege, egy igazán új dimenziót teremt. Ez nem egy olyan dimenzió, amit ti gondolnátok ezzel összefüggésben a harmadik, negyedik vagy ötödik dimenziókban. Barátaim, ez a dimenzió nem bír egyetlen számmal sem. Ez egy új dimenzió, egy új tudatosság, ami akkor teremtődik, amikor az emberek a Szellemmel eképpen egyesülnek.


Itt ültök egy biztonságos helyen. Kitárjátok a szíveteket. Behívjátok a Minden, Ami Van - t a lényetekbe. Ez egy új és megszentelt energiát teremt, egy megszentelt tudatosságot. Ez az a tudatosság és ez az a létállapot, mellyel be fogtok sétálni a ti "most" - otokba. Ez nem átmeneti dolog. Ez olyasvalami, amit elkezdetek beemelni a valóságotokba. Ez nem csupán akkorra szól, mikor mi családként gyűlünk össze. Ez olyasvalami, amit most birtokolhattok. Ti most teremtitek azt. És nem a szövőmunkások azok, akik ezt létrehozzák. Ti vagytok azok. Ti birtokoljátok.


Most, hogy megadtátok az engedélyt, megkérünk benneteket, hívjátok be a Mindent, Ami Vant, hívjátok be a Valódi Éneteket, a Szellemet a helyetekre ide a beszélgetés hátralevő részébe, ezen hét további részére és mindig. Meg fogjuk kérni a barátunkat, Cauldrét, hogy egy kis időre maradjon csendben itt. Fejezzétek ki a szándékotokat, adjatok engedélyt, hogy beinvitálhassátok a Valódi Éneteket. Ó, nem az angyalok és nem a vezetők, sőt nem is az arkangyalok vagy Tóbiás, esetleg Kryon az, aki vágyik arra, hogy idejöjjön most, mert oly sokszor fogtuk a kezeteket. A Valódi Énetek az, aki erre várakozik.


(csend)


Nem véletlen, drága barátaim, hogy a mérés, melyről tegnap beszéltünk, a december 13-án történt mérésről van szó, mely előjele volt a jelzőn való áthaladásnak. Gondolkodjatok el ezen egy kicsit. Most oly sok információ van itt jelen, melyet a mai napon elő fogunk hozni. Sokat közülük nehéz körülírni és áttenni a nyelvetek energetikájára. Ebből sok fog átadásra kerülni nektek más energetikai formákban a Magasabb Éneteken keresztül, a Szellemen keresztül. Amiről itt szólni fogunk ma, az jobbára metaforákon vagy történeteken át fog megjelenni, hogy segítsen benneteket a jobb megértésben, de barátaim, ne korlátozzátok magatokat azon szavak gondolatmintáira, mert az sokkal több annál. Meg fogunk osztani veletek néhány információt, mely előzőleg megmutatkozott, megteremtve a beszélgetésünk előterét és hátterét, mielőtt új anyagba kezdenénk. Néhányan talán már hallottátok ezt itt, de többen még nem.


Nos, volt egy kérdés a Minden, Ami Van központjában vagy magjában. Volt egy fajta sóvárgás a teremtő kifejezésre, mely előrelépett. És, hogy segítse a Teremtés megnyilvánulását és megértését, létrejött a ti fizikai univerzumotok. És a kérdés az volt, hogy megértsétek a polaritás, az egyensúly vagy az ellentétek kérdését. Újra elmondjuk, hogy ez olyasvalami, amit nehéz emberi nyelvre lefordítani. Tehát megteremtetett a Föld ezen helye. Valóban megteremtetett ez az egész univerzum, de tudott dolog volt az is, hogy megtörténhet a végső tapasztalás is a Földeteken. Nos mindegyikőtök itt már teremtett és létezett az univerzum, sőt más univerzumok sok - sok más részében is. De amikor ez a hívás kiment, hogy mindazok jöjjenek ide a Földre, mindannyian, akik itt vagytok, egyetértettetek abban, hogy ezt megtegyétek.


Barátaim, tűnődtetek-e valaha is azon, gondoltatok-e valaha is arra, hol is létezik a ti Arany Angyalotok - hol van az - hol van a Valódi Énetek, amikor megszólítjátok, amikor felkéritek ezt a hatalmas lényt, akik ti vagytok? Miért nem lépett elő? Miért érezte úgy, mint mikor ti gyerekek voltatok és otthagytak a szüleitek, elmentek, hogy a saját lábatokon álljatok meg, megedződve a tapasztalásaitok által, állandóan magányosságot érezve, fájdalmat és elhagyatottságot? Ez azért van, mert azon Énetek nagyobb része, akik vagytok, barátaim, beleegyezett, hogy abba az - ahogy mi fogalmaztunk - "energiagubóba "legyen bele téve. Ezt valahogy nehéz leírni, de amikor a hívás megjelent, hogy megértse a fény és a sötétség egyensúlyát, amikor a hívás kijött, hogy megértse az örök folyamatot, az egész Lélek, akik vagytok, egyetértett, hogy belépjen a gubóba, beburkolózva az energiában, és védelmezzék az angyalok, hogy ne zavarja senki. Szó szerint az be volt zárva a sötétség burkába, tehát így más lények nem tudták megzavarni.


És akkor a lelketek megkezdett egy utazást, egy belső utazást. A Valódi Énetek mindig egy külső teremtő kifejezés volt, egy kifejezés, mely a Szellemtől árad ki, a szeretet forrásából sugárzódik ki, de kifelé teremtve. És most, az angyalok egy csoportja beleegyezett, hogy megkezdjen egy belső munkát, hogy befelé kezdjen haladni. Ez volt az oka, hogy a lelketek be volt fagyasztva, s közben az angyalok védelmezték, beburkolva az energiába, hogy bizonyos értelemben, elrejtsék azt. A szülőtök (ennek megfelelően), a Valódi Énetek, egy nagyon mély belső munkába kezdett. Egy része ennek kívül maradt, mint egy folyamatos teremtő kifejezés egy ezüst szállal kapcsolódva a Magasabb Énhez, a gubóhoz. Az információ, melyet megtanultatok és összegyűjtöttetek, a sötétség és a fény egyensúlyának tapasztalata, folyamatosan visszatáplálásra került a gubóhoz, mely a Valódi Ént őrizte. Ez az információ folyamatosan egy belső folyamatban került felhasználásra. Barátaim, a kifejezés ti vagytok a Földön, a Valódi Énetek része, mely emberi biológiát öltött.


A Valódi Énetek nem hagyott magára benneteket. A Valódi Énetek nem is büntetett benneteket. A szülőtök nem hagyott el titeket. A saját utazását tette. A bensőtök magrészében még mindig össze vagytok kapcsolódva. Még mindig létezik egy emlékezés. Ó, és ti azon tűnődtök, miért, miért vágytok Haza térni - mert a szívetek közvetlen központjában még mindig érezhetitek a kapcsolódásotokat valamihez, mely oly nagyszerű. Kíváncsiak vagytok, miért keresitek a lélektársatokat, az ikerlángotokat. Barátaim, az ikerlángotok be van burkolva, egy mély álomban van. Milyen régóta vártok a visszatérésre! Azon tűnődtök, miért van a lényetekben üresség, miért érzitek úgy éjszaka álmaitokban, hogy sírásra fakadtok. Azért van, mert tudjátok, mélyen tudjátok, hogy az énetek nem teljes, amíg itt utazgattatok a Földön. Ez egy gyönyörű dolog a számunkra, amikor megpillantjuk, és még mindig oly nehéz megértenetek.


Barátaim, amikor a Földre jöttetek, egy átalakulási folyamaton mentetek keresztül. A lelked arra késztetett, hogy egy biológiai ruhát öltsön magára, amint Kryon beszélt nekünk erről a múlt éjszaka, a fejlődés egyesülése folyamán. Egy színész szerepét vettétek fel, sok - sok részt eljátszva, sok létidőt, sok kifejeződést. A színjátszás csodálatos munkáját végeztétek. A Föld színpadán álltatok, színjátékot játszottatok a fény és a sötétség egyensúlyán keresztül, alakítva a kifejezés egyensúlyán át, de játszottatok. Az, aki itt ül ebben a teremben, nem igazán az, akik valójában vagytok. Ti tudjátok ezt.


Tegnap a Földeteken a nap felkelt és le is nyugodott. Nem láttatok drámát. Itt ültök-előző színészek, korábbi játszótársak. Most nincs dráma. Nincs színjáték. Itt az idő a visszatérésre. Itt az ideje, hogy a színdarab véget érjen és végre emlékezzetek, kik is vagytok. Nincs már dráma.


Most az átalakulás annak a színésznek szól, aki oly mélyen belebonyolódott a szerepbe, hogy kilépjen abból és visszatérjen az ősi, visszaforduljon az eredeti valósághoz. Ez nehéz, mert oly sok energia kapcsolódik a szerepekhez, melyeket játszottatok. Azon szerepeknek sok tulajdonjoga van. Nehéz mindazon gyakorlatok után, melyeken a színész keresztül ment, minden irányon, mely adott volt, hogy egyszerűen elengedjétek ezt, hogy visszatérjetek az eredeti teremtéshez. De ez az, ahol ez a csoport tart ma. Nincs dráma. Nincs színjáték. Nincs színpad. Nincs színház.


Amit ez igazából jelent az az, barátaim, hogy a Valódi Énetek, mely ebben a gubóban volt, most ébredezik. Most lép ki ebből a hibernációból. És az első vágya, melyet az Arany Angyalotok birtokol, az, hogy újraegyesüljön veletek. Ez több annál, mint mikor egy ember kilép egy mély álomból. Bizonytalanság van. Létezik a kiegyenlítés egy időszaka. Ez olyan, mint mikor ez a személy azonnal szeretné tudni, hol van a gyermek, a gyerek, akit más karjaiba tettek. A Valódi Énetek, barátaim, keresi a visszatérést hozzátok, keresi a visszatérést mindenkihez, aki kész behívni ezt.


Nos, sok ember van ezen a Földön, akik folytatják a drámai szerepek alakítását, akik folytatják a színjátékban való szereplést. Ez helyénvaló. A Valódi Én képtelen egyesülni az emberi aspektussal, amíg az nincs készen. Ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy van egy szakadék a tudatosságban. Két világ. Két Föld. Sokan lesznek, akik folytatni fogják a színjátékot a színpadon. Ez helyénvaló. A Valódi Én türelmesen fog várni rájuk. Lehet, hogy egy létidőt is igénybe vesz. Lehet, hogy akár egy tucatot. Lehet, hogy több százat. A Valódi Én türelmesen fog várni. Azok számára, akik készek elkezdeni az egységesítést, akik behívják a Valódi Ént, ez most a megfelelő idő. Ez most a megfelelő idő energia és hely. A Valódi Én ébredőben van és vágyik a visszatérésre.


Most lehet, hogy megkérdezitek:"Miért történt mindez, miért ez az óriási mennyiségű teremtés, a gondosan kidolgozott terv itt? "Amint mondottuk azelőtt, egy új hely van teremtődőben - amit mi Második Teremtésnek nevezünk - az alappal, mely azon energiákon nyugszik, melyet ti teremtettetek itt, az energiákon, az ösztönös megérzéseken és a Magasabb Éntől származó tanulásokon, amíg az beburkolózott ebbe az energiagubóba. Amint megteremtitek a csatornát és az utat ehhez a Második Teremtéshez, ez nem csupán ti vagytok, akik felemelkednek. Ez olyan, mint amikor egy vákuumot teremtetek ezen az átjárón keresztül és azután minden dolog képes követni azt. Azt mondjuk viccesen, hogy a tegnapi ülést hallgatva sok beszélgetés egy "felszívó" effektusról szólt. Pontosan ez történik. Néha sok humort találunk a történeteitekben. Ti - azok, akik itt vagytok - és más fénymunkások az egész világon most teremtitek ezt az átjárót. Ti vagytok az elsők azok között, akik ezen keresztül mennek, az elsők azok között, akik egyesülnek a Valódi Énükkel.


Amint már mondottuk azelőtt, ezt nem tette meg azelőtt senki. Mi nem tudunk minden választ erről az oldalról. Mi hatalmas mennyiségű energiával és szeretettel látunk el benneteket. Vigyázunk a Valódi Énetekre a gubó állapotában. Vezetjük a Valódi Ént, amint az felébred és keresi a visszatérést hozzátok. Nem tudunk minden választ. És amint mondottuk azelőtt, drága barátaim, amikor megtörténik az ember és a Valódi Énetek egyesülése, egy olyan angyal fog kiemelkedni, amelyhez foghatót soha nem láttatok azelőtt az összes teremtésben sem.


Kíváncsiak vagytok, miért tisztelünk benneteket oly nagyon az utazásotokért! A családunk angyalai vagytok, akik egyetértettek abban, hogy keresztül menjenek ezen a legnehezebb folyamaton. A lények legnemesebbikét fogjátok nyilvánvalóvá tenni. Nem tudjuk, hogyan fog az kinézni. Csak megérezhetjük. Csupán találgathatunk. De azokból az energiákból, melyeket látunk és azokból a visszatükröződésekből, amelyeket mi az univerzumotokban látunk, látjuk az új csillagok, egy teljesen új univerzum megteremtését. Barátaim, ez sokkal nagyszerűbb, mint amit valaha is láthattatok az univerzumotokban. Ez az új angyal, aki kiemelkedik, egy látnivaló lesz, hogy megpillantsák és ez mind a terv része volt. És ti ennek egy bizalmas része voltatok.


Nos, mi tudatni fogjuk veletek, hogy amint átviszitek az energiákat ezen az átjárón, amint keresztül mentek ezen az egyesülésen és ezen mennybemeneteli folyamaton, megnyitjátok az utat minden dolog számára - szó szerint minden más dolog számára - hogy akkor azok is felemelkedjenek. Nem csupán a Földetek az, ami felemelkedik. Nem csupán az univerzumotok az, ami felemelkedik. Minden teremtés átmegy ezen az átalakulási folyamaton. Ez oly nagyszerű, barátaim, hogy ez talán még meglep benneteket. Ez a nagyszerű legnagyszerűbbje! Tűnődtök, miért tisztelünk benneteket azért, amin keresztül mentetek itt a Földön! Tudatni fogjuk azt is veletek, hogy miután átmentek a folyamaton, azok közülünk, akik hátramaradtak, mint a vezetőitek, angyalaitok és arkangyaljaitok, mi megtisztelve érezzük magunkat, hogy átmegyünk a folyamaton és az átjárón, melyet ti teremtettetek. Ti vagytok az elsők mások számára, hogy azok majd kövessenek benneteket. Mi itthon maradtunk, hogy átvezessünk titeket. Nem mi vagyunk, akik felemelkedtek és akik rátok várnak, barátaim. Ti emelkedtek fel és megengeditek a Minden, Ami Van többi részének, hogy ugyanezt tegye. És azon tűnődtök, miért mossuk meg a lábaitokat, miért hullajtunk könnyeket a mi oldalunkról!


Barátaim, az Otthon, amint tudtátok, különböző. Tudjuk, vannak olyanok, akik vágynak Haza térni, de ez máshogy néz ki. A dolgok megváltoztak. És továbbra is változnak. Nem volt helyénvaló a számotokra, hogy visszatérjetek a ti Otthonotokba. Természetesen két létidő között visszatértetek egy fajta családi szobába. De nem tértek állandóan Haza. Nem volt megfelelő a számotokra, hogy állandóan Haza térjetek. Vannak pihenő pontok az út mentén, minden bizonnyal. De az Otthon megváltozott. Éppen attól a munkától változott meg, melyet ti végeztetek itt. Amint már említettük, mi bátorítunk mindannyiótokat, hogy folytassátok az ösvényen, mert oly messze jutottatok. Oly messze jutottatok. Megértjük a vágyakozást a szívetekben. De, barátaim, de mi ott vagyunk a Valódi Én, az integráció és az egyesülés ébredésének pontján.


Most szólni fogunk ennek a dinamikájáról dióhéjban. Minden információ, melyet előre hozunk ezen a napon, jól hangozhat, de egy kis idő múlva majd felnyitjátok a szemeiteket, és erős falakat fogtok látni, kemény padlózatot, még egyszer látni fogjátok az emberi valóságotokat. És meg fogjátok kérdezni a Szellemet:"Ez egy szép kis történet, de mi az, amit most tennem kellene? Mi az, amit tehetek, hogy kiegyensúlyozzam az emberi énemet a Valódi Énnel? Ha a Valódi Én tényleg felébred, hogyan kerül ez együvé? "Újra elmondjuk, hogy nem tudunk minden választ, de azt elmondhatjuk nektek, hogy van egy energetikai jellemző mindenek felett, amely simává teheti a folyamatot. És ez elég egyszerű. Ez egy fajta bizalom.


Ezt azelőtt mi "nagy szakadék" - nak neveztük, amelyen keresztül mentek, amelyen sajnos egyedül kell keresztül menjetek. Amint megpróbáltok átmenni a szakadékon, nem tudjátok, milyen messze van a másik oldal. A szakadék sötét. Köddel teli. Az emberi oldal nem tudja, amint ott áll az egyik szélén. Nem tudja, hol van a másik széle és ellene szól minden dolognak, amit az emberek valaha is tanultak. Természetesen mielőtt nekiugranátok, méricskéltek , következtettek, felbecsülitek. De itt köd takar mindent és fogalmatok sincs semmiről. Ez a köd a fátyol, és arra kérnek majd, hogy helyezzétek magatokat a szív állapotába, a bizalom egy állapotába, az elengedés egy állapotába. Ellene szól majd minden dolognak, melyet az emberi intellektusotok tanult. Ellene szól majd mindennek, amit az emberi intellektusotok kieszelt, mint biztonsági mechanizmusokat, hogy megvédje a krisztusi - ént. De ez az, amire felkérik a lényeteket, hogy tegyétek meg most-egyszerűen bízzatok, egyszerűen engedjétek meg ezt a bizalmat. Ez egy új energia, amelyről itt most beszélünk. Ez a bizalom egy belső tudás, hogy jóllehet futópillantásokat vetettetek rá, de még nem dolgoztatok azelőtt ezzel az energiával.


Annak az analógiáját használtuk, hogy mielőtt felültök a biciklire és nem pedáloztok, nem küszködtök, de megengeditek magatoknak, hogy egyszerűen üljetek ezen a biciklin és hogy egyszerűen áradjatok. A háttér megváltozik. A környezet körülöttetek megváltozik. Ez a bizalom. Ha az értelmetek bekerül erre az útra, azon fogtok tűnődni, miért lebeg a bicikli, miért nem dől el, és miért nem pedáloztok. És természetesen amikor az energiátokat ezen tevékenységekre irányítjátok, akkor természetesen kibillentek. Az új bizalom sok kihívást fog ezzel kapcsolatban nyújtani. Újra elmondjuk, nehéz leírni azt az érzést, amelyet érezni fogtok, amit előre fogtok hozni, milyen lesz, amikor egyesültök az ébredő Valódi Énnel. Ez egy olyan tapasztalás lesz, mely közeli lesz hozzátok és személyes. De a bizalom állapotában, amikor nem kéritek a Szellemet vagy a vezetőiteket semmire, egyszerűen megengeditek, hogy ott legyetek a bizalmi állapototokban. És az a legtermészetesebb módon fog eljönni hozzátok.


Nos, sok információ került átadásra ezen a napon, és mi egyszerűen arra kérünk benneteket, hogy engedjétek meg, hogy átitatódjon az a lényetekbe, egyszerűen azzal, hogy elkezditek megengedni, hogy bízzatok. Volt egy példa, amelyet tegnap adtunk a Földeteken. Ez egy biztonságos hellyé vált. Béke volt. Nem volt dráma. És ezen energetikai jellemzőkkel, ez biztosítani fog egy biztonságos helyet a számotokra és más emberek számára, hogy elkezdjetek bízni és többet engedjetek meg. A Valódi Én vágyik arra, hogy visszatérjen. A Valódi én - a szülő a trilógiában - vágyik arra, hogy átöleljen benneteket még egyszer újra.


És ez így van.vissza az előző lapra