ÚJ FÖLD SOROZAT 9. :


"Az Új Spirituális Energia beengedése az életetekbe"

Bíbor Kör, 2000. február 12.


És ez így van, drága barátaim, mi összegyűltünk ma itt ezen a megszentelt helyen ezen az igazán szent napon. Öröm mindannyiunk számára, akik idejönnek a fátyol másik oldaláról, hogy itt legyünk veletek. Megtiszteltetés és kiváltság. Sokat jelent, amit ti csináltok, és ma részletesen is fogunk erről beszélni.


Az elkövetkezendő néhány hónapban ki fogjuk egyensúlyozni az energiát veletek, az istenemberrel... ti, az istenemberek, akik összegyűlnek ebben a teremben. Egyesíteni fogjuk az ember és a Szellem energiáját egy új dimenzióban és egy új helyen. Ahogy mi már mondottuk az ehhez hasonló összejöveteleinken, amikor összekapcsolódunk kéz a kézben az istenemberrel, egy új energiát és egy új dimenziót teremtünk. Ez nem olyan, mint a ti dimenzióitok, amelyet általában gondoltok róla, a 3., 4., 5. dimenzió és azon túl. Ez, barátaim, egy új dimenzió, egy új energia és egy új egyesülés, amikor kitárjátok a szíveteket... amikor idejöttök erre a helyre sok-sok létidő után és sok küzdelem után. És még ti jöttök ide, hogy megkérdezzétek, mit kellene tennetek, hogy megtudjátok, mi a következő szerződéseteket. Ezért nyűgöz le bennünket az a munka, amit ti végeztek, és tiszteljük mindazt, amit itt tesztek.


Most én, Tóbiás fogok szólni hozzátok a barátomon, Cauldrén keresztül ezen a napon. Noha a szavak, melyeken szólunk, nem pontosan illeszthetők össze azzal az energiával, mely itt átadásra kerül. Látjuk, amint mindenki közületek kinyitja a szívét és az elméjét. Ez egy energia beáramlását teszi lehetővé, a kommunikáció áramlását, hogy megtörténjen. A szavak, melyeken szólunk itt, a legnagyobb részük egyszerűen helyzetjelzők. A ki nem mondott szó, a ki nem mondott energia, mely igazán hatással bír.


Nos, szólni fogunk barátunkon keresztül, akit mi Cauldreként ismerünk, ezen idő alatt, de mindannyunkhoz személyesen szólunk, mindenkihez egyénileg. Amint ennek a teremnek az energiája beállítódik, elkeveredik és kiegyensúlyozódik, barátaim, egyszerűen üljetek vissza, egyszerűen engedjétek meg a Szellemnek, hogy szeressen benneteket, egyszerűen engedjétek meg a Minden, Ami Vagytok-nak, hogy jelen legyen. Sok minden van, amit nem tudtok érezni, érzékelni vagy tudni ez idáig. Ez most megváltozik. Beszélni fogunk azokról a változásokról ezen az éjszakán.


Drága barátaim, ez a Föld új spirituális energiájának osztályterme. Azok, akik összegyűltek itt, azok, akik olvassák ezt az információt-ez az osztályterem. Amit mi ezalatt értünk az az, hogy van az embereknek egy bizonyos száma, egy kis száma, akik átsétálnak abba, amit mi Új Energiájú Földnek nevezünk. Mi már beszéltünk erről az előző csatornázásokban. Említettük, hogy a Föld tudatossága elkezdett kettéhasadni az 1999. december 13-i mérés után. Ez egy megtörténő, szó szerinti tudathasadás, amikor két Föld létezik egymás mellett egyidejűleg, de még egymástól különböző energetikai jellemzőkkel és sajátságokkal. Létezik az emberek egy kis számú csoportja, akik a decemberi dátum mérése után belegyeztek, hogy ők legyenek az elsők, akik belépnek az új energiába, beleegyeztek, hogy ők állítsák be a szerkezetet, a mintát az új energia számára. Az a csoport itt ül ma este, az a csoport most ezt az üzenetet olvassa, és mások, de a számuk kicsi. Ezért hívjuk ezt az osztálytermet a Föld új spirituális energiájú termének.


Ti vagytok az elsők, akik keresztül mennek ezen. Ti vagytok az elsők, akik most tanulják az új energiát. Azok vagytok, akik most teremtik az ösvényt és az átjárót mások számára, hogy kövessenek benneteket. És akkor mások majd követnek titeket. Amikor ti, a tanítók összegyűltök itt ezen az éjszakán, hogy megtanítsatok másokat, hogyan teremtsék meg a saját valóságukat az új energiában, ők ezen az átjárón lépnek át az új energiába. Amint mondottuk azelőtt, barátaim, ami történik, hogy azok közülünk, akik meghaltak-az angyalaitok, a futáraitok, azok a Bíbor Tanácsban, a Fény Testvériségében-amikor mi is átmegyünk azon az átjárón.


Ez nem arról szól, hogy mi fentről letekintünk és tudjuk a válaszokat. Ti, barátaim, azok, akik itt vagytok az új spirituális energia osztálytermében... . ti vagytok azok az úttörők, akik megteremtitek az ösvényeket, akik eljönnek a válaszokkal. Érdekes ezen az estén, hogy egy kérdés-válasz részt iktattunk be. De a valóságban sok-sok kérdésetek van, melyekre nincsenek válaszaink, melyre a Szellem sem rendelkezik válasszal. Az embereknek érdekes volt az a felfogása, hogy valahogy mi, vagy Isten tudja a választ. Barátaim, nem sétálhatnátok a Földön ezen a napon, ha ez így lenne. Mert ez nem egy vizsga. Az életetek, a létideitek nem egy vizsga volt, ahol mi tudtuk a választ és elhallgattuk azokat előletek.


Új területeket utaztatok be, melyet még a Szellem sem ért. Ez az, amiért beleegyeztetek, hogy idejöjjetek a Földre első helyen. A létideitekben a múltban, a mostani létidőt megelőzően, a fátyol alatt dolgoztatok, hogy megértsétek a fény és a sötét egyensúlyát. Ez nem egy vizsga volt. Ez egy új energia összeállítása volt. Azon tűnődtetek, amikor a Szellemhez imádkoztatok, amikor a vezetőitekhez imádkoztatok, hogy sokszor semmi sem történt. Az imádságaitokat hallottuk, barátaim, mert soha nem voltatok egyedül. Egyszerűen csak annyi volt, hogy mi nem tudtuk a választ. Csak rajtatok keresztül, a Földön tett munkátokon és a dualitásban végzett tevékenységeteken keresztül tanulunk. Csak a munkátokon át tanulunk. Ezért van az, hogy oly sok szenvedésetek volt. Ezért van az, hogy a válaszok nem voltak mindig nyilvánvalóak. Ezért szenvedtetek oly sokszor. Ezért van az, hogy sokan, akik itt vannak ebben a teremben ezen az éjszakán vagy ezeket az üzeneteket olvassák, úgy érezték, hogy a Szellem elhagyta őket. Ez messzebb volt az igazságtól, mert soha nem voltatok egyedül. Ti úttörők voltatok legelöl, és rajtatok keresztül az egész teremtés, Isten egy nagyon fontos dolgot tanul most. Ez az új spirituális energia osztályterme.


Ti ott vagytok az elsők között, akik áthaladnak az új energiába. Ó, igen, van még nyoma és maradványa a régi energiának. Ott lesznek még egy kis ideig. Elkezdünk majd dolgozni veletek abban, hogyan használjátok a Föld ezen új energiáját. Lehet, hogy néha ez nehéz lesz. Lehet, hogy lesznek olyan idők, amikor a válaszok nem mindig lesznek ott, de, barátaim, mi már láttuk sokotokban az áttörések kezdetét, annak a megértésnek a kezdeteit, hogyan használjátok ezt az energiát.


Most mielőtt folytatnánk ezen este beszélgetését, megkérünk benneteket, hogy tárjátok ki a szíveteket ehhez az energiához, az egyesüléshez. Nem kell, hogy médiumok legyetek. Nem kell, hogy különleges "adottsággal" legyetek megáldva. Az egyszerűen ott van. Ez a Szellem energiája. Engedjétek meg magatoknak, hogy egyesüljetek Mindennel, Amik Vagytok. Engedjétek meg magatoknak, barátaim, a tiszteletet azért a munkáért, amit végeztetek. Sok angyalból lett ember lemorzsolódott. Nagyon sokan nem tudtak továbbra is ellenállni a fátyolnak, mely elkülönít benneteket a Szellem tudásától. Amikor Haza tértek, megtiszteltetés övezte őket az összes munkájukért. Ők rögtön visszafordultak, hogy folytassák a segítségadást nektek ebben a létidőben. Azok, akik itt vannak ma éjszaka a teremben és olvassák ezt az üzenetet-tiszteljétek magatokat a munkáért, amit végeztetek.


Most elérkezett ezen összejöveteleink kedvenc része, amikor megkérünk benneteket, az engedélyetekkel, hogy előre lépjünk és átöleljünk titeket és a keblünkre szorítsunk és gondoskodjunk a végső energiaegyesülésről, mielőtt folytatnánk. Tehát meg fogjuk kérni a barátunkat, Cauldrét, hogy maradjon csendben egy pillanatra, és megkérünk mindannyiótokat, hogy az engedélyetekkel, hogy engedjétek meg nekünk, hogy előre lépjünk, hogy igazán átöleljünk benneteket.


(csend)


Szólni fogunk az új Spirituális energia használatáról. De mielőtt ezt tennénk, engedjétek meg nekünk, hogy biztosítsuk egy kicsit a hátteret, hogy segítsen nektek megérteni, hogyan jutunk ehhez a ponthoz. Az időtök szerinti hat hónappal ezelőtt, elmeséltük nektek, hogy a vezetőitek eltávozóban vannak, hogy a vezetőitek elhagyják a helyet, melyet ők mindig is betöltöttek körülöttetek. Óva intettünk benneteket, hogy ez lehet, érzelmileg nagyon nehéz lesz, mert levennénk rólatok a védelem takaróit, a szeretet azon rétegeit, mely körülvett benneteket. A vezetőitek biztosították az egyensúlyt. A Szellemhez vezető útként szolgáltak. Segítettek nektek kiegyensúlyozni és fenntartani egy irányt a három valóságában, a ti harmadik dimenziótokban. Sokotok számára ez nehéz volt. Ez olyan volt, mint a legnagyobb szeretet elvesztése, melyet valaha is éreztetek. Ez olyan volt, mint egy vákuum. Ez olyan volt, mint mikor a biztonsággal kapcsolatos érzéseket, melyet ismertetek, kihúzták volna alólatok. Barátaim, ez felszólítás volt, hogy a vezetőitek visszavonulnak arról a helyről, melyet azelőtt elfoglaltak. Fontos volt, hogy elhagyják azt a helyet, hogy a Valódi Énetek, a ti Isteni Énetek elkezdhesse birtokba venni azt a helyet. És így a vezetőitek visszavonultak.


És akkor megtörtént a mérés decemberben. A mérés azért volt, hogy meghatározza a két Föld energiáját, a tudatosság hasadékát. Ez helyénvalóan történt valami által, ami egy kozmikusabb szinten zajlott. Az előzménye ennek abban a magban volt, mely megteremtette annak az egységét, amit ti fénynek és sötétségnek hívnátok-és mi óva intünk itt benneteket, hogy néha az emberi szavak kifejezzék az esemény energiájának teljes megfelelőjét. De a ti ismert teremtésetek magjában, mely valamikor két részből állt, fényből és sötétségből-melyek tükrök voltak egymás számára-visszakerültek az egységbe. Amikor ez megtörtént, ez volt akkor a megfelelő a hasadék számára a Földetek tudatosságában. Ez a ti millenniumi periódusotok végén történt. Amint mondottuk azelőtt, az eredményeket még a televízióitokban is megnézhetitek, láthatjátok a főcímeiteken és a híreitekben. Ünnep volt az egész Földön. Annak a tudása, hogy eljött az ideje, hogy két Föld létezzen. Tehát a kettészakadás megtörtént, drága barátaim.


Néhányan közületek érezték ennek a hatásait. Sokan közületek pedig most mennek ezen keresztül. Ez olyan, mintha két világban élnétek egyszerre. Még mindig léteznek a régi energiák, melyekhez hozzászoktatok, melyek kötnek benneteket, de ugyanakkor elmozdultok az új energiájú Föld felé is. Ezért van az, hogy sokan közületek nehézségeket vagy kiegyensúlyozatlanságot tapasztaltak korábban. Ezért van az, hogy sokan azon tűnődtök, mi történik most. Itt vagyunk ma este, hogy elmondjuk, ez mind helyénvaló, mind helyénvaló. Most alakultok át Istenemberekké. Most léptek át az Új Energiába. Ezért van az, hogy ezt a termet mi a Föld új spirituális energiája osztálytermének hívjuk. Sok dolog van, melyet tanulni fogtok, és azon keresztül amit tanultok, sok dolog lesz, melyet tanítani fogtok másoknak.


Engedjétek meg, hogy szóljunk néhány jellemzőről. Az új Föld energiájában, mivel az kapcsolatban van a fizikai testetekkel-értsétek meg, hogy a testetek a gyógyulást választja. Nincs egyetlen sejt sem a testetekben, ami ne a gyógyulásra lenne hangolva. Ez eltér a ti régi energiátoktól. A régi energiátokban egy ellentmondás volt néha a fény és a sötétség energiája között. Dualitás volt még sejt- vagy biológiai szinten is. Az új energiában a testetek a gyógyulást választja, ha vágytok a gyógyulásra. Nos sok vitának lehet ez a pontja (de, amit mondunk a továbbiakban, a legvitatottabb lesz). Azt fogja okozni, hogy a ti régi módozataitokból sok megváltozik. Ti vagytok azok itt, akik elkezdenek majd dolgozni ezzel, tanítják ezt és megértik. A biológiátok Istenemberként azt választja, hogy meggyógyuljon, ha ti is ezt választjátok. Az a helyénvaló a számotokra, hogy kiszálljatok erről az útról. A testetek tudja, hogyan gyógyítsa meg magát. Ti nem. Az elmétek nem tudja, hogyan tegye ezt.


Azt a hasonlatot használjuk itt, amikor egy tinédzser átmegy a pubertás koron. A serdülőkor be fog következni akár az elmével, akár az elme nélkül, bárhogyan is, ha az ember megpróbálja is irányítani a pubertás kor folyamatát, csak összevisszaságot fog okozni az emberi elmében. A serdülőkor akkor is el fog jönni. Az emberi elme nem érti a kémiai, biológiai és energetikai változásokat, melyek végbemennek. Az a legjobb, ha egyszerűen tiszteljük azt a folyamatot, mely ott van megközelítőleg minden emberben. Ez megegyezik azzal, melyen most keresztül mentek. Ti most egy biológiai, spirituális serdülőkoron mentek át az Istenemberré történő változásban. Az elmétek, barátaim, nem érti a folyamatot, és nem is kérjük arra, hogy megértse azt.


Hogy meggyógyítsátok magatokat, egyszerűen engedjétek meg a testeteknek, hogy meggyógyuljon. Ez lesz a legnagyobb kihívást jelentő momentum a számotokra, mert úgy érzitek, hogy szükségetek van egy bizonyos elmebeállításra, hogy szükségetek van arra, hogy az elmétek egy bizonyos irányra figyeljen, hogy pozitív megerősítő gondolataitok kell, hogy legyenek. Ez volt a régi energia. Az új energiában, az új világban, barátaim, ez csupán megengedés kérdése. Képzeljétek el, ha lehet, hogy minden egyes sejt a testetekben háromszög alakú, egy egyenlőoldalú háromszög, és a sejtekben ezek sokféle irányba mutatnak. Nem tűnik szimmetrikusnak. Az új energiában, amikor megengeditek, minden sejt felsorakozik és a megfelelő mód felé fordul. Mágneses csavarodások vannak itt, melyek okaként létrejöhet a kiegyenlítés. Ez tőletek függ, az új energia, az új Istenember, hogy megengedjétek ezt a folyamatot. Ez nem egy információ, melyet egy könyvben fogtok megtalálni. Ez nem olyan információ, melyet a spirituális gyógyítóitoknál fogtok megtalálni. Az információ, amelyet itt kaptok az az-hogy ez egy kihívás, hogy elkezdjétek használni ezt. Hogy néz ki a kiegyenlítés? Ez a megengedés, mely tőletek és a szellemetektől származik.


Amint már mondottuk korábban másoknak a csatornázásban, meggyógyítani magatokat annyit tesz, hogy feküdjetek le a padlóra és engedjétek meg, hogy megtörténjen. A régi energia követel csak varázsigéket, szertartásokat és szabályokat. (Újra elmondjuk, hogy ez vitatott információ lesz. ). Ez a megengedés, barátaim. A testetek isteni. A sejtetek isteni. Ők magukat fogják elrendezni, ha megengeditek. A megengedés elengedés. A megengedés azt jelenti, hogy kiveszitek az elmétekből és hagyjátok azt eltávozni. Engedjétek meg a Szellemnek, a Valódi Éneteknek, hogy irányítsa ezt, a fizikai betegségeiteket. Ó, mi már halljuk az elmétekből érkező "de mi már megengedtük"-et. Barátaim, ez más. Ez nem olyan energia, melyet a múltban használtatok. Ez más. Arra kérünk benneteket, hogy kezdjetek el velünk dolgozni ebben a folyamatban. Mi ott leszünk, hogy vezessünk titeket, hogy válaszoljunk a kérdéseitekre, de végül, ez csak tőletek függ. Amint már mondottuk, még mi, a Szellem sem tudja megtenni ezt értetek. Tanítók, gyógyítsátok meg magatokat a megengedés által. Engedjétek meg a természetes, isteni folyamatoknak, hogy elkezdjenek megtörténni a testetekben. Engedjetek el minden ítéletet és gondolatot, melyen keresztül mentetek azelőtt. Azok nem érvényesek itt , a spirituális energia ezen osztálytermében. Dolgozzatok egymással ebben. Jó egy másik istenemberrel dolgozni. Tanítsátok meg egymásnak, hogyan engedjetek el. Meg fogjátok látni, hogy amit ti káosznak neveztek, az nem az. Az a biológiai energia kiegyenlítése.


Az új spirituális energia, melybe most besétáltok-még mindig léteznek az elme alkotta problémák is. Az elme, az intellektus olyasvalami, amit az ember természetesen fejlesztett sok létidőn keresztül. Az megengedi nektek, hogy válaszoljatok a rajtatok kívül lévő folyamatokra, de az nem volt olyan jó a bennetek lévő folyamatokra adott válaszokkal kapcsolatban. Ez mind helyénvaló volt. Az új spirituális Föld energiájában az elme folytatni fogja a feladatát. Az elme folytatni fogja annak a megértését, hogyan vezesse az új spirituális energetikai lényt le az úton. Az elme továbbra is felbecsülhetetlenül értékes lesz a Földetek dolgainak megértésében. Az elme egy feldolgozó központ lesz.


Sok spirituális embert láttunk, akik megpróbálták szabotálni az elméjüket, ami érdekes, mert lehetetlen. Láttunk sok spirituális embert ellenállni a saját elméjüknek, mert úgy érezték, ez a diszharmónia gyökere. Az elmétek nem teremt ítéletet, mert az egy másik helyről származik. Az elmétek egy feldolgozó terület. Amint olvashattátok a könyveitekben, hogy az elmétek csak egy kis részét használjátok, és ez egy igaz állítás. És mostanáig az elme azon kihasználatlan területei szándékosan voltak blokkolva. Most azok elérhetők lesznek mindenki számára, aki besétál az új energiába. Szeressétek az elméteket. Bízzatok az elmétekben. Tiszteljétek az elméteket az új energiában. Szükségetek lesz rá, hogy több információt, dátumot és elektromágneses impulzust tudjatok tárolni, mint valaha.


Látjuk sokotok elméjében, akik itt vagytok, hogy túlterheltekké váltok mostanság azzal a sok mindennel, ami most történik. Itt az ideje, hogy kitárjátok az elme ezen új területeit. Ez, barátaim, a megengedés által jöhet létre. Továbbra is gondozzátok az elméteket, tápláljátok azzal a megfelelő energiával, amire vágyik. Engedjétek meg neki, hogy kitáruljon, mert majd szükségetek lesz erre. Úgy fogjátok találni, hogy az emberi fajon belül, az emberi természeten belül (amint tudjátok, egyre több és több információ kerül elő... ti most az úgynevezett "információk korában" éltek), szükségetek lesz erre a nagyobb kapacitásra és nagyobb hajlékonyságra. Barátaim, azok, akik összegyűltek itt ma, akik olvassák ezt, azt választottátok, hogy itt maradtok a Földön. Azt választottátok, hogy folytatjátok ebbe az új energiába való menetelést. Jóllehet néha ez nehéz volt, és egy részetek Haza akart térni, mindegyikőtök felemelte a kezét a választásnál, amint az megtörtént. És most mi eljövünk hozzátok és azt mondjuk nektek, hogy továbbra is szükségetek lesz az elmétekre sokkal értékesebb módokon, mint valaha azelőtt. Ez a trilógia része. Ez része annak, akik vagytok. Amint tisztelettel fordultok felé, új területek fognak megnyílni. Amint megengeditek, új területek fognak feltárulni.


Újra elmondjuk, dolgozzatok együtt, barátaim. Ne legyetek elzárt szigetek egymás számára, hanem dolgozzatok együtt. Ez a célja ennek a csoportnak. Ez a célja a ti internetes kommunikációtoknak, hogy képesek legyetek megosztani ezeket a dolgokat. Ezeket nem a Szellem hagyja rátok most. Ezek nem szabályok és nem törvények. Ezek javaslatok. Az új energia ti általatok kerül kifejezésre, azok által, akik itt vannak a Földön. És ez egy félelmetes felelősség! Ezt nem tették meg előtte. Még Atlantisz kora sem közelítette meg azt, amit ti itt. Ti vagytok azok, akik ezt teremtitek. Mi pedig azok vagyunk, akik segítünk. Ez az, amiért itt ültök most ezen a napon ebben az osztályteremben.


Most eljutunk a harmadik területhez, amit mi érzelmeknek nevezünk. Tehát az érzelmeitek, barátaim, egy érdekes behelyettesítés volt a Szellem számára. Amint tudjátok, nem hordoztátok a teljes spirituális lehetőségeteket magatokkal a fizikai testetekben a fátyol felétek eső oldalán. Nos, az érzelmeitek egy behelyettesítés volt, bizonyos értelemben, a Szellem számára. Az új energiában az érzelmeitek vezető erők lesznek a számotokra. Azok fogják megengedni a válaszoknak, hogy létrejöjjenek. Az érzelmeitek, melyek a belső lényetekből fakad, a vágyaitok fogják létrehozni a hatást és a visszahatást. Az érzelmeitek a múltban azt a célt szolgálták, hogy eljátsszák a drámákat. Az érzelmeitek azt a célt szolgálták, hogy érezzetek a dolgokat, megértsétek az örömet, megértsétek a sötétséget.


Az érzelmeitek az új energiában eléggé mások lesznek. Nem lesz ok, sem szükség arra, hogy megértsétek a fényt és a sötétséget, mert, barátaim, a dolgok belsejében emlékeztek, a teremtés magjában, az egységben, mely még egyszer, újra létrejött. Nincs miért már az új energiában, hogy folytassátok a fénynek a sötétség elleni játékát vagy megértését. Az érzelmeitek most majd szabadon fognak egy igazi teremtésbe kezdeni.


Úgy fogjátok találni, és már sokan tapasztaljátok is, hogy nincs sem tere, sem helye a drámának. De még mindig hatalmas mennyiségű energia jön az érzelmi központotokból. Kezdjétek el megengedni ezen érzelemnek, hogy irányító erőként legyen felhasználva. Ez az üzemanyaga a saját teremtéseiteknek, a saját szellemeteknek ebben az új energiában. Nehéz ezt leírni, barátaim, mert a dolgok elkezdenek majd megtörténni bennetek és körülöttetek. Egy új összefüggést kezdtek majd érezni. Új viszonyt kezdtek érezni. Ez a ti Valódi Énetek, amint elkezd belépni, amint megengeditek, hogy az megtörténjen. Ez a ti Valódi Énetek, mely veletek egyesül, amíg ti még mindig emberi formában vagytok a Földön. Újra elmondjuk, ez egyszerűen megengedés kérdése, hogy megtörténjen. Birtokolni fogtok majd olyan tapasztalásokat és válaszokat, amelyek nagyon szokatlanok lesznek a számotokra, és talán ki is billent benneteket az egyensúlyból. Értsétek meg, hogy ti egyszerűen csak elkezdetek az új energiával dolgozni.


Szólni fogunk most erről egy pillanat erejéig. Az új energiának sok olyan jellemzője van, mely nagyon új és szokatlan lesz nektek. Kihívás lesz számotokra, hogy elkezdjétek használni ezeket, még ha nem is vagytok eléggé biztosak abban, hogy mik is ezek. Az új energiák, melyek most belépnek, melyek megfelelőek a számotokra, eléggé különbözőek. Olyan tulajdonságokkal bírnak, melyeket nem használtatok azelőtt. Kihívást jelent majd nektek, hogy elkezdjétek használni ezeket. Ez csupán arról szól, hogy behívjátok ezeket a lényetekbe. A példa kedvéért, amikor több fizikai energiára van szükségetek, mint amennyi azelőtt volt, egyszerűen hozzáfértek ehhez, csak hívjátok be azt a lényetekbe és aztán engedjétek meg, hogy megtörténjen. Amikor több megérzésre vagy intuícióra van szükségetek, egyszerűen hívjátok be azt. Mindezen energiák, ahogy mi látjuk, ott vannak körülöttetek, körbe vesznek benneteket. Azok hozzáférhetőek a számotokra. Ezek az energiák a Valódi Énetek esszenciája. De nektek be kell hívni azokat ahhoz, hogy használhassátok őket. Ha továbbra is a régi módozataitokban maradtok, ez az új energia, ezen Valódi Énetek energiája ott fog állni türelmesen mellettetek addig várva, amíg készen nem álltok, hogy behívjátok. Amikor több fizikai energiára van szükségetek, hívjátok azt be. Amikor több tudásra van szükségetek, hívjátok azt be. Amikor belső megérzésre vagy gyógyulásra van szükségetek mások számára, hívjátok azt be. És akkor engedjétek meg, hogy megtörténjen. Engedjétek meg, hogy legyen.


Ez az az energia, melyről itt beszélünk, amit mi krisztusi energiaként határoztunk meg, amiről a múlt összejövetelünkön is beszéltünk. Ez a tisztaság, az erő és a szeretet energiája. Ez most elérhetővé válik számotokra, de tőletek függ, hogy használjátok-e.


Ez az energia néhány érdekes tulajdonságot hordoz magában. Ez a 33 energiáját hordozza. Nos, barátaim, nézzétek meg az események sorrendjét. Volt egy esemény, melyet ti 11:11-ként ismertetek, és 12:12-ként. A 12:12 az "egy" és a "kettő" elkülönítve a kettőspont által. Ha ezeket az oldalakat összeadjátok, akkor "három" és "három"-at kaptok. Ez a harmadik dimenzió két arcát, két aspektusát mutatja be. És ha kiveszitek belőle az elkülönülést(a kettőspontot), az 33. Ez a krisztusi energia. Ez az az energia, mely elérhető a számotokra, hogy dolgozzatok vele most. Nézzetek a 2012-es évetekre. A változás egy fő időpontjának tartottátok. A 2012-es év a régi energia utolsó évét reprezentálja. A Föld be fog lépni a 2013-as évbe, barátaim, "kettő" meg "egy", meg "három" - vagy 33, a krisztusi tudatosság energiája. Ez az az energia, mely elérhetővé válik most számotokra. Ez az isteni energia, melyet beemeltetek, mint egy magot, mely most előre lép(lásd a 2000. január. 15-i Tóbiás csatornázás-Krisztus elveszett gyermekei ). Ebben az osztályteremben most azt a kihívást intézzük felétek, hogy kezdjetek el dolgozni ezzel.


A régi eszközök, mellyel bírtatok, barátaim... itt az ideje, hogy megáldjátok és tiszteljétek őket és elengedjétek azokat. Nem fognak az új energiában működni. Nem lesznek alkalmasak arra. Ez is sok vita témája lesz. Arra kérünk titeket, hogy többé ne számítsatok a kristálygömbjeitekre, a csecsebecséitekre, a füstölőkre és más eszközökre, mely erre a helyre ide lett hozva, elég helyénvalóan. Arra kérünk benneteket, hogy többé ne számítsatok a másoktól érkező üzenetekre, az olvasóktól származókra, akik megmondják nektek, milyennek kellene lennie az életeteknek. Felétek , mint Istenemberek felé, azt a kihívást intézzük, hogy ezek nélkül jelenjetek meg, hogy lépjetek elő a saját bensőtökből jövő krisztusi energiával. Ahogy mi már említettük a megelőző csatornázásainkban, minden régi könyvet, minden régi eszközt tiszteljetek, szeressetek, de engedjétek el őket. A kérdésekre, melyeket feltettetek, a válaszokat nem fogjátok megtalálni a régi könyveitekben, a régi tanításokban, a régi módokban. Azok, akik itt ülnek ma éjszaka, azok, akik ezeket az üzeneteket olvassák, éppen ők azok, akik majd elkezdenek az új energiával dolgozni. Néhány nem találják majd kellemesnek. Néhány nem akarják majd elhagyni a régi eszközöket, és ezt is tiszteletben tartjuk és helyénvaló ez is.


Azok, aki folytatni fogják az új energiával való munkát, sok kihívást fognak találni és még sok jutalmat. Az életetek meg fog változni, de nem úgy, ahogy gondoljátok, hogy meg fog változni. Felhatalmazással fogtok bírni, de nem olyan típusú felhatalmazással, melyet elképzeltetek. Ha folytatni akarjátok, ha be akartok sétálni ebbe az új energiába és ezen osztályterem része akartok lenni, szükség van az utolsó régi energia elengedésére. Szükség van arra, hogy legyenek bizonyos kihívások, de amint tudjátok, barátaim, ezekben a kihívásokban sok áldás van. Megkívántatik, hogy magatok mögött hagyjátok a régi én, a régi fáradt, egészségtelen, ütött-kopott én szemléletét és besétáljatok az új energiába, hogy az egyszerűen átáradjon rajtatok. Minden dolog, melyre szükségetek van, egyszerűen eljön hozzátok. Ti váltok mások számára egy forrássá. Itt ebben az osztályteremben az a cél, hogy tanítók legyetek, hogy segítsetek másoknak megtalálni a saját meghatalmazásukat, ahogy ti is meg fogjátok találni a tiéteket.


Kértük, hogy ezen az éjszakán legyen egy kérdés-válasz rész is. Ez a mi szándékunk volt a csatornázásban, hogy egyszerűen elkezdjük ezen osztályterem munkáját, elkezdjük az energiát és a dinamizmusokat, lefektetni az alapot, tudatni veletek, hogy idejövünk egy másféle módon most, hogy veletek dolgozzunk. A jövőbeli beszélgetéseinkben, mint ez is, meg fogjuk osztani veletek azon észrevételeinket, hogy mit tesztek az új felhatalmazásotokkal, a krisztusi energiával. Nem fogunk a múltba belemenni, barátaim. Nem fogunk beszélni a hidakról, melyeken átkeltetek. Az új energiáról fogunk szólni és azon jellemzőkről, hogyan használhatjátok. Itt az ideje, hogy magatok mögött hagyjátok minden elmúlt életeteket. Megfelelő, hogy most elengedjétek azokat, megengedjétek nekik a végső érzéseiket. Nem helyénvaló, hogy ragaszkodjatok hozzájuk vagy megengedjétek nekik, hogy azok kötődjenek hozzátok. Új területre mozdultok el.


Óva intünk benneteket, mert sok minden, amit itt a beszélgetésünk alkalmával mondunk, eléggé eltérő lesz attól, amit annak előtte tettetek. Vitatott lesz. Sokan lesznek azok, akik nem fognak egyetérteni vele. Azt is a tudtotokra adjuk, hogy mi Szeretetben fogunk vezetni benneteket. Az Igazságban fogunk vezetni titeket. Ott leszünk, azon munkát támogatva, amelyet végeztek. És emlékeztetünk is benneteket, hogy most amint elkezdtek dolgozni a saját krisztusi tudatosságotokkal... még akkor is, amikor ti a fátyol felétek eső oldalán maradtok... mindegyikőtök kezd hozzáférni a "futárokhoz".


Ezek a "futárok" nem vezetők, barátaim. Ők nem azok, akiket ti a vezetőiteknek, angyalaitoknak tartottatok volna. Ők mások. Ők azon angyali birodalmak lényei, akik azért jönnek, hogy segítsenek nektek most. "Futároknak" nevezik őket, mert nem válaszolják meg a kérdéseiteket. Nem fognak nektek utasítást adni, mégis ők olyanok, mint a ti csoportotok része. Amikor úgy alakul, hogy több fizikai energiára van szükségetek, ők biztosítják azt a forrást, mely lehetővé teszi ezt. Az a szándékotokon alapszik. A színfalak mögött fognak dolgozni a fátyol ezen oldalán, alkalmazkodva hozzátok. Amikor arról van szó, hogy nagyobb bőségre van szükségetek az életetekben, hogy elvégezzétek a munkátokat a szolgálattal kapcsolatban itt, ők azok, akik a színfalak mögött fognak ténykedni, hozzájárulva, hogy ez megtörténjen. Nem kell aggódnotok emiatt. Elősegítik ezt, amennyiben szolgálatot végeztek. Amikor szükségetek van bizonyos intuíciókra, bizonyos tudásra a másokkal való munkátokban, más emberek tanításában, ők azok, akik segíteni fognak behozni azt a tudást, és kommunikálnak a pácienseitek Magasabb Énjeivel.


Tehát kérjétek fel a "futáraitokat". Újra elmondjuk, hogy ők a szándékotokra, az elkötelezett szándékotokra válaszolnak. Kezdjetek el dolgozni velük ettől a naptól. Kezdjétek el tudatni velük, mik a szükségleteitek. Akkor ők ki fognak menni és elő fogják segíteni a hálón a munkát és annak folyamatát, hogy ez megtörténjen. És tudjátok, barátaim, hogy az meg fog történni.


Ahogy már említettük azelőtt ezeken a találkozóinkon, a csakrák - az energiacsakrák- eggyé váltak. Az energetikai központ az új Földön, az új tudatosságban, nem onnan jön, ahonnan azelőtt. Ez valami olyasmi, amit nehéz leírni. A múltban az elméteken vagy a szíveteken keresztül teremtettetek dolgokat. Az új energiában azok egyik fent említett helyről sem teremtődnek-újra elmondjuk, ezt nehéz leírni addig, amíg el nem kezdtek vele dolgozni, nem fogjátok tudni pontosan, hol van az a hely. Amikor azt választjátok, hogy teremtetek, amikor célt tűztök ki, barátaim, az nem az elméből vagy a szívből fog megtörténni. Az a lényetek egységéből, a lényetek krisztusi központjából fog végbemenni. Ez nem egy szó szerinti hely. A múltban a fejetekbe mentetek, hogy teremtsetek, vagy arra késztettétek magatokat, hogy kitárjátok a szíveteket. Most a teljes lényetek vesz részt a folyamatban, az Egységetek és a Mindenség. Ez először egy kicsit kellemetlen lehet, mert az más lesz, mint amit eddig tettetek azelőtt.


Mindenki itt közületek és azok, akik ezeket a szavakat olvassák... kezdjetek el dolgozni az új energiával. Itt vagyunk, hogy segítsünk vezetni benneteket a mi perspektívánkból a folyamaton keresztül. Mi mindannyian együtt tanulunk. Ez nem így volt azelőtt. Nincsenek könyvek vagy térképek, melyek meg fogják mutatni nekünk az utat. Mi tudjuk a mi oldalunkról, noha, barátaim, egységesítitek a Valódi Éneteket, az Isteniségeteket, félelmetes emberekké, Istenemberekké fogtok válni, emberekké, akik mások tanítói. Most egy kis szünetet fogunk tartani itt és visszatérünk, hogy megkérjünk titeket, tegyetek fel néhány kérdést (kuncogás) és azután megválaszoljuk azokat.


És ez így van.


fordította: Halász Andreavissza az előző lapra