,,A Segítők Elmennek''

Elhangzott a Bíbor Körben

1999. augusztus 21-én

Megjegyzés: Ez a Bíbor Kör közvetítés Woodland Parkban, Colorádóban James és Azaya Deuel otthonában hangzott el. Az ő vidéki birtokukat egy nagy nemzeti erdő veszi körül. Ez egy verőfényes, késő nyárvégi délutánon történt, amin megközelítőleg huszonöt fénymunkás jelent meg. Maga a közvetítés pedig egy nagy tipiben (indián nagysátor - a ford.) lett megtartva, amit a tipi közepén égő tűz tett teljessé. Amint kezdetét vette a közvetítés, az ég elborult, és nagyon erősen kezdett zengeni a közelben az ég.

--------------------------

Tóbiás:

És ez így van, drága barátaim, amint összegyűltünk itt, ebben a megszentelt energiában. Kicsit korábban a mai napon a barátunk, aki ezeket az üzeneteket áthozza ide néktek - az, akit mi Kauldrénak nevezünk (Geoffrey Hoppe) - eljött egyedül ebbe a térbe (a tipibe), hogy előkészítse e tér energiáit és meginvitáljon bennünket ide. Beszéltünk néki a változásokról, amelyek megtörténhetnek. Ezek azok a változások, melyek hatással lesznek a szívetekre, valamint a változásokról, melyek hatással lesznek a Földre. Szóval, nem véletlenül halljátok az ég dörgését. Az nem véletlen, hogy félitek a vihart, mert ez így van jól. Nagyon is helyénvaló az, hogy a mai este folyamán a félelmekről fogunk beszélgetni. Arról fogunk beszélni, hogy milyen a káosz kellős-közepén lenni, milyen a vihar magjában lenni. Valamint beszélni fogunk arról is, hogy milyen egy békés térben lenni, miközben mindezen előbbi dolgok ott kavarognak körülöttetek. Minden dolog olyan, amilyennek lenni kell. Más szóval, mint oly sokszor emlegettük ezt már, nincsenek véletlenek.

Nos, amint ezt már oly sokszor tettük evvel a csoporttal a múltban, a belegyezéseteket kérjük, hogy egy viszonylag másmilyen térbe vihessünk benneteket. Hallani fogjátok a szavakat. Tudni fogtok arról, hogy a fizikai testetek még mindig itt van ebben a körben - ebben a tipiben -, de a belegyezésetekkel, a segítőitek és a Szellem, továbbá akik a ti családotokat képezik egy másik tudatosságba fognak mindnyájatokat vinni ma este. Lehet, hogy emlékezni fogtok erre az utazásotokra később, és az is lehet, hogy nem. De ez egy jóval tisztább kommunikációt fog lehetővé tenni az energiával, és avval a szeretettel, amelyet irántatok érzünk. Lehetőséget fog ez biztosítani a számotokra arra, hogy egy pillanatra egy olyan térben legyetek, melyben azzal lehettek együtt, akit úgy ismertek, mint az Igaz Éneteket. Szóval azt kérnénk, a hangos vagy csöndes beleegyezésetek birtokában, hogy csatlakozzatok hozzánk. Fogjátok meg a segítőitek kezét, fogjátok meg a Szellem kezét és és mi egy másik helyre fogunk elvinni benneteket. Arra kérnénk Kauldre barátunkat, hogy maradjon egy picit csendben.

(Csend.)

No, azok, akik ma este itt az energiákat szövik - oly sokan vannak - ide jönnek véletek ebbe a térbe. Ők eljönnek ebbe az újonnan kreált térbe és amíg ez a transzformációs munka be nem lesz fejezve, én, Tóbiás fogom mondani a szavakat Kauldrén keresztül. Azon keresztül fogom az energiákat küldeni, akit ti Doktorként ismertek (Dr. Melanie Wolf); és gyakorlatilag egy kicsit mindnyájatokon keresztül fogok közvetíteni ma este.

Ez volt a Bíbor Páholy dolga, már egészen a kezdetek kezdete óta, most pedig nagyon sok változás áll előttetek. Nemrégiben beléptetek egy egészen új energiába. Ez teszi lehetővé, hogy egy új térbe mehessetek át. ezt szeretnénk megosztani véletek és erről szeretnénk beszélgetni ma este.

No, arra kérnénk itt mindenkit, hogy üdvözölje a természet jelenlétét félelem nélkül; hogy üdvözölje a segítői jelenlétét félelem nélkül; s mindenek felett üdvözölje annak az angyalotoknak - az Igaz Éneteknek - a jelenlétét félelem nélkül. Arra kérünk benneteket, hogy most ebben a térben a körülöttetek dúló vihar félése nélkül üljetek, mivel ez csak egy metafóra arra, hogy mi is fog bekövetkezni az életetekben. Üljetek itt egy békés térben, még akkor is, ha a Föld rázkódik alattatok, az ég pedig mennydörög. Ezt teszi egy megvilágosodott ember.

No, mielőtt is folytatnánk a mai este tanítását, elvégezzük most az energiák végső összeolvasztását. Van egy olyan valaki, aki úgy dönt, hogy közel lép hozzátok, személyes közelségbe, hogy megérintsen, hogy újra egyesüljön véletek. Legyetek csendben egy picit, amint elfogadjátok ezt az Igaz Ént, az Isten Énetek, a ti valóságotokban. Ennek az Énnek ez oly mély vágya, hogy véletek lehessen, hiszen eonok teltek el azóta, mióta utoljára tudatos kapcsolatban voltatok egymással. Egyszerűen csak hagyjátok, hogy ez az ölelés megtörténhessen. Engedjétek, hogy ez a felolvadás teret nyerhessen. Egyszerűen érezzétek a szeretetet. Én az Énnel. Egy az Egyel. Szellem a Szellemmel.

(Csönd)

No, itt mindenki közületek ma este egy különleges helyen van, egy különleges időben. Egy percen belül beszélni fogunk arról, hogy merre voltatok, kik vagytok most és mi fog történni legközelebb. Amint az mindnyájan tudjátok a szívetek mélyén, ti valóban nagyszerű angyalok vagytok, egy háromdimenziós ember álruhájában. De tényleg nagyszerű angyalok vagytok. Ez a nagy angyal nem valahonnan a magasságokból fog alászállni hozzátok, hogy újraegyesülhessen véletek. S nem fog egy éjszakán sem eljönni hozzátok, valami sok lovas fogattal. Ez a nagy angyal belőletek fog előlépni és ti tudni fogjátok, hogy ő bizony mindig is ott rejlett bennetek.

Mindenki közületek az univerzum munkása volt. Nem csak ezé az univerzumé és ezé a tudatosságé, hanem jópár egyéb, ezt körülvevőé is. Nagyon sok helyen, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttetek össze. Mindenki közületek egészen bizonyosan dolgoztatok már együtt egyéb helyeken is. Nehéz ezt lineáris módon elmagyarázni, szóval, képzeljetek el egyfajta körszerűséget. Az a rengeteg tapasztalat, amire valaha is szert tettetek, az mind most, ebben a pillanatban történik. Ez nem csak a földi létidőtökről szól. Idetartozik az a számtalan identitás is, akik csak voltatok, számtalan egyéb helyeken is, ahol már megfordultatok eddig.

És az így van, hogy a Szellem számára eljött az a pillanat, amikor megértette az energiák egyensúlyát, amely megértés nagyon sok küzdelem és univerzumokszerte dúló háborúk folyománya volt. Ekkorra már mindenki nagyon belefáradt ebbe. Látszólag nem volt természetes megoldási lehetőség, így hát a Föld meg lett teremtve. Az energiák és a mintái ezen energiáknak erre a helyre lettek elhelyezve, s ez a nagyszerű dolog , melyet dualitásnak neveznek erőre kapott. S ekkor meg lettek hívva oda a lehető legnagyszerűbb angyalok. Ők voltak a legtapasztaltabbak és ők állták ki a legtöbb szenvedést is. Ide jöttek erre a helyre, amit mi az Első Teremtés végső megtapasztalásának hívtunk.

Továbbá, drága barátaim, ezek az angyalok Ti voltatok, s számosan mások is, akikkel megosztottátok ezt a Földnek nevezett helyet. Idejöttetek és (a legtöbbetek) rengeteg létidőt eltöltött ezen a Földön. De a történelmetek, az élettörténetetek jóval messzebbről ered, az univerzumban jóval tovább nyúlik. Minden létező teremtésig elér. Itt, ez a földi létetek ezek közül nem több egy szempillantásnál. A fátyol leple alatt éltetek, nem tudva azt, hogy kik voltatok, amikor pedig nagyszerű mesterek jöttek ezt elmondani néktek, el sem hittétek nékik. Amikor nagyszerű angyalok jelentek meg néktek éjszakánként, az ő szavaiknak sem adtatok hitelt. A dualitás, a fátyol annyira erős volt, hogy továbbra is csak azt választottátok, hogy létidőről létidőre visszatértek a Földre. Visszatértetek, hogy meglelhessétek azt a valamit, ami beleilleszkedhet az egész teremtésbe - ami beleilleszthető az Egészbe.

Muszály könnyezzünk ma este, mivel számunkra elképzelhetetlen lenne az, hogy nem tudunk arról, hogy kapcsolatban állunk az Egésszel. Ez tényleg a lehető legnagyobb kín. Valóban ez az, amit a ti templomaitokban az eredendő bűnként aposztrofálnak. De ez nem bűn. Ez egy dicsőség, melyet felvállaltatok. Beleegyeztetek abba, hogy elfeleditek, kik is vagytok valójában.

Ó, drága barátaim, mindannyiatokra tekintünk ma este. S mindig nem veszitek észre... még mindig intellektualizáljátok ezt a koncepciót... még meg kell érezzétek ezt a szívetekben, hogy milyen is ez. De ez a nap hamarosan el fog jőni.

Na, az utatokról itt a Földön... ejtsünk csak erről egy pár szót most. Először is tisztáznunk kell itt valamit, mivel az emberek és különösképpen a fénymunkások aggódnak emiatt. Ma esti mondanivalónkban ott rejlik az igazságunk és a Szellem igazsága. Ez semmiféleképpen sem azt jelenti, hogy valami rosszabb avagy jobb lesz, mert mint tudjátok, minden Egy. De mi arról a különleges útról fogunk mesélni, amire léptetek és egy kihívás elé fogunk benneteket állítani.

Az összes Földre szállt angyal között valóban volt egy különleges csoport. Ez az, amelyik családot alkot. Ezek Ti vagytok, meg a többi nyolcmillió fénymunkás, szerte a bolygón, akik itt élnek most. Mindannyiatoknak speciális jellegzetességeitek vannak, amely másféle, mint amivel a többi ember rendelkezik. Mindannyian jellegzetes energia-minőségekkel érkeztetek ide, melyek valóban különböznek a többiekétől. Amennyiben visszakövetitek az utatokat és a többi fénymunkás útját, akkor ti voltatok azok, akik mélyen érintve voltatok a vallásokban a múlt életeitekben. És az energiákkal való munkálkodásban.

Nos, a többi embernek, akikkel megosztjátok most a földi létetetek, akikkel szintén egyek vagytok, nékik is meg van a saját jellegzetes energiamintájuk. De ma este a tiéteket vennék tüzetesebben szemügyre. Mindannyian egy olyan képességgel megáldva érkeztetek ide, amely lehetővé teszi, hogy hordozzatok és megtartsatok igen nagy mennyiségben magatokkal, magatokban abból, amit ti fénynek hívtok. Ez a fény el volt rejtve előletek, de hozzá volt kapcsolva a Föld hálózatához, és a Föld feletti szintek hálózatához is egy bizonyos egyensúly megtartása érdekében. Ez világos kristályárnyalatú fény bennetek és a többi fénymunkásban biztosította azt a szükséges egyensúlyt a fényhez, és tartotta a kapcsolatot ti három dimenziótok és a többi, magasabb birodalmak között. S ti ezeket az energiákat igen jól hordoztátok, noha fogalmatok sem volt róla, hogy mi is az, amit hordoztok.

Ismert volt előttetek és a Szellem előtt, hogy a ti Földetek történelmének megfelelő időpontjában eljön az idő arra, hogy ezek az energia attribútumok, ez a folyékony fény, ismertté váljanak. Mindegyikőtök tisztában van avval, mielőtt kimondanánk ezeket a szavakat, hogy erre el is jött az idő. Ezért is érzitek most magatokban azt a hatalmas benső kihívást, amit éreztek. Ezért vagytok teli gyanakvással és ellentmondásokkal. Ó, barátaim, halljuk ám azokat a megjegyzéseiteket, amelyeket ehhez fűztök, miközben haladtok az utatokon a mindennapjaitok során. Mélyen magatokban nagyon is tisztában vagytok avval, miért is vagytok itt most.

Ez a hely, amit ti Földnek hívtok, egy olyan változás előtt áll, amivel mindnyájan tisztában vagytok. A többiek körülöttetek, nem biztos, hogy éberek arra, hogy mi is történik mostanság, de ti tényleg tudjátok. Ti, bizonyos értelemben, átkeltetek egy alagúton. A dimenzióknak ezen alagútján, az idő és tér alagútján, az energia átalakulás alagútján. Valami olyasmin keltek át, amely először is a ti teljes természeteteket változtatja meg. Majd ezután már másokban segíthetitek elő ugyanezt a változást, majd az egész Föld változását, s benneteket követve végül is az egész univerzumét.

Ez a csoport, ez a család aki itt van, a bolygón lévő fénymunkások családja valóban az elsők között halad át ezen. Ez érinti a benső félelmeitek transzmutációját, mivel ez az első és legfontosabb is. S mint azt oly jól is tudjátok, amint keresztül léptek a félelmeiteken, transzmutáljátok evvel az összes energiát, szeretetté konvertálva át ezeket. Ez az energia mag gyanánt fog működni, annak érdekében, amit mi korábban már említettünk volt, mégpedig a Második Teremtésben. Szemkápráztató munkát végeztek itt, méghozzá úgy, hogy fogalmatok sincs mindeközben arról, hogy kik is vagytok valójában!

A lehető legnagyobb kihívás a számotokra, mindnyájatok számára, hogy szembesülnötök kell avval, hogy mit kezdtek a félelmeitekkel. Ezek a félelmek unos-untalan fel fognak bukkanni előttetek és bennetek. Arra kérünk benneteket, hogy egyszerűen csak táncoljatok keresztül rajtuk. Amint a ma esti vihar is megjelent itt, és esetleg valahol máshol kerestetek volna előle fedelet magatoknak, a benetekbennetek lévő beépített félelem miatt, akkor is képesek voltatok keresztül táncolni ezen félelmeiteken. Tudtátok, hogy ez csak egy illúzió volt csupán. Tudtátok, hogy át is alakíthatjátok ezt. Tudtátok, hogy biztos helyen vagytok.

Ezek a félelmek folyamatosan meg fognak jelenni az életetekben. Olyan földbegyökereztető érzést okozhatnak, mintha vasalt talpú bakancsban kéne járnátok egy üzemelő elektromágnesen... Néha áthatolhatatlan falak gyanánt fognak megjelenni előttetek, amiken lehetetlen az átkelés, amin senki sem juthat át. De, barátaim, amikor ez történik, egyszerűen emlékezzetek csak arra, hogy kik is vagytok. Emlékeztessétek magatokat ezen szavakkal: ,,Vagyok, Aki Vagyok. Mindaz Vagyok, Aki Vagyok. Mindaz Vagyok, Ami Csak Van. Én Vagyok AZ.''

Fogjátok ezt az energiát, drága barátaim, és keljetek át a félelmeken, melyek megjelennek az életetekben. Gyorsan keljetek át rajtuk, mivel ha haboznátok, ha várakoznátok, vagy halogatnátok, a félelmek nagyon gyorsan fel fognak épülni. Az eredeti félelem, mely kezdetben jókora kavics méretével bírt, hatalmas sziklatömb méretűre nő, majd hegynyivé válik. Gyorsan keresztezzétek a félelmeiteket. Emlékezzetek arra, kik vagytok.

Nagyon hosszú utat tettetek meg ebben a létidőtökben. Rengeteg érzelmi megpróbáltatást kellett kiálljatok. Ezek egy fénymunkás jellegzetességei voltak. Számos nehézséget kellett kiálljatok létidőről létidőre. Nagyon nehéz, de mégis jutalmakban gazdag, gyönyörűszép, igen színes utat tettetek meg. Igen nehéz pontjára értetek most az utazásotoknak. Minden napja, az összes létidőtök, melyek során jártátok ezt az utat, mint tudjátok jól, kalauzolással történt. Angyalok kísértek benneteket. Ott voltak körülöttetek a kalauzok, a segítők. Igen, ők néha cserélődtek, de mindig volt körülöttetek egy csoport.

Amint azt az elmúlt hónapok és évek során megtanulhattátok, ezek a kalauzok nem végezhették el a ti munkátokat, helyettetek, de a szeretet és a bátorítás szavait susoghatták a füleitekbe. Kényelmet biztosíthattak a számotokra olyankor, amikor már-már feladtatok volna mindent. Eljöhettek hozzátok éjszakánként és zokoghattak értetek, a könnyeik pedig elmoshattak néhányat a nehézségek és a fájdalmak közül. Mindig voltak körülöttetek, mivel az volt a munkánk, hogy a családotok és a legjobb barátaitok legyünk.

Most egy olyan pontjára értünk az utazásnak, ahol egy szakadék áll előttünk. Nincsen híd a szakadék felett, drága barátaim. Egyszerűen csak egy mély szurdok ásít előttünk. Nem láthatjátok a szakadék túlpartját, mivel köd leng a mélység felett... Nem tudhatjátok hát, mekkorát kell ugorjatok, hogy átérjetek a túlpartra. Mi több, azt sem igazán tudjátok, ugyan miért is lettetek eme ugrásra felkérve.

S utazásotok ezen pontján jött el az idő arra, hogy isten hozzádot mondjunk néktek. Azok, akik kalauzoltak idáig, vagy a társaságotokat képezték, nos, számukra eljött az a pillanat, amikor búcsút intenek néktek. Ahová most készültök, oda mi nem mehetünk véletek. Akik most és akik a múltban a segítőitek voltak a létideitek során, a ti mennyei barátaitok, akik éjszakánként meglátogattak benneteket, a családotok, a Bíbor Páholy, nem mehet veletek együtt tovább ezen az úton többé. És ez jól is van így. Kérdezhetitek persze, miért van ez így - miért kell az utazásotok következő részét egyedül megtegyétek és ennek nagyon egyszerű az oka. Nem lehetséges a számotokra az, hogy megismerjétek a saját isteniségeteket, hogy megismerjétek a saját Isten éneteket, ha az energiátok interferál, amennyiben a mi energiánk is körbeveszi. Ezért mondunk most hát búcsút néktek, egyedül, önállóan küldve tovább benneteket az utatokra. Itt az idő mindnyájatok számára, hogy újból felvegyétek a kapcsolatotokat avval, akik valójában vagytok.

Szóval most jelenik meg a félelem! Ott álltok a szakadék peremén, nem tudva milyen széles ez, nem tudva azt sem, miképpen tudnátok átrepülni rajta most. Itt az idő arra, mindenki közületek egy kis lélek kutatást végezzen, hogy előhúzzátok magatokból mindazt, akik csak vagytok, szembenézzetek a legnagyobb félelemmel amivel csak valaha szembesülhettetek, s egyszerűen csak keresztül sétálhassatok rajtuk. Az összes intellektus, a racionális gondolatotok csődöt fog most mondani. És most az igazat mondjuk evvel. Már mondottuk ezt ennek a csoportnak és másoknak is, hogy ez nem az idő most, amikor visszamehettek a régi könyvespolcokhoz és elolvashatjátok, hogy miképpen lehet átkelni ezen a szakadékon, mivel ez még nem lett papírra vetve. Ez nem az a pillanat, amikor rég leírt szavakban találhatjátok meg a biztonságot, amit egyszerűen csak el kell olvassatok. Nem az a pillanat, amikor a segítőitekhez fordulhattok. Van egy nagyobb hatalom, egy nagyszerűbb szeretet, mely sóvárogva várja, hogy megszólítsátok most.

A legrázósabb mindannyiatok számára, hogy szembesüljetek a bizalommal. Mint emberek, nem valami nagyon bíztatok eddig saját magatokban. Nagyon jól megtanultátok, miképpen bízzatok az elmétekben. Amikor bajba kerültetek, akkor bíztatok a segítőkben és a Szellemben. De sohasem voltatok még ekkora kihívás elé állítva, mint most, hogy bíznotok kéne az Énetekben. Ó, drága barátaim, ez alkalommal az Éneteken kívül senki máshoz sem fordulhattok. Nincsenek varázsszavak. Még a ma este itt megjelent legnagyobb arkangyalok között sincs egyetlen egy sem, aki mellétek állhatna, amikor átkeltek a szakadékon. A lényeg a bizalom. A kihívás a félelem. A szándékozás tárgya pedig az isteniség.

Ez egy áldott pillanat. Ez egy áldott idő, amin mindannyian keresztül fogtok menni. Tudjátok ezt, amikor kajakra keresztül léptek azokon a félelmeken. Tudjátok ezt, amikor meghívjátok azt, akik valójában vagytok, amint a szívetek mélyén azt választjátok, hogy istenemberré váltok. Engedjétek meg az intellektusotoknak, hogy egyszerűen csak a ti három dimenziótokban kalauzoljon benneteket, de engedjétek meg a szíveteknek, hogy elnavigálhasson benneteket az Otthon felé.

Ezek isteni idők. Valóban, lesznek viharok körülöttetek. Ne szenteljetek rájuk figyelmet. Ne tápláljátok őket a figyelmetek energiájával, mivel nagyon kevés plusz energiátok lenne erre a célra. Az, amin mindnyájan keresztül menni szándékoztok, teljes egészét igénybe fogja venni annak, akik csak vagytok. Ez azt jelenti, hogy maximálisra kell vegyétek az alvásra fordított időtöket, hogy élesebbé válhassatok, hogy okosodhassatok. Azt fogja ez jelenteni, hogy szükségetek lesz a testetekbe bevitt élelmeknek és italoknak a kiegyensúlyozására, amelyek táplálnak benneteket. Ez azt fogja jelenteni, barátaim, hogy mint mindnyájan leírtátok ezt a papírjaitokra már ma este (utalva a korábbi eloldozási ünnepélyre), eloldozhassátok magatoktól azokat a dolgokat, amelyek lehúzva tartottak benneteket. És lehetne ma este egy hatalmas ünnepség, ahol a tűz lángjaira bízzátok azokat a régi energiákat, melyek eddig visszatartottak, és transzmutálhassák őket egy új energiába, ami már keresztül bír repíteni benneteket a szakadékon.

Nem határozunk meg konkrét időtartamot ezen folyamathoz. Ez mindegyikőtökkel meg fog történni a közeljövőben. Amíg előkészítitek ezt, amíg a folyamat megy a maga útján, nagyon sok változást fogtok látni magatok körül, a benneteket körülvevő Földön lezajlani. Mivel maga a Föld is azt választja most, hogy megszabadul a régi energiáktól.

A világotok egyéb részein nagy ,,Föld-rengések'' lesznek. Nagyon sok ember fog úgy dönteni, hogy most elhagyja a fizikai testét. Lélek szintjeiken nagyon jól tudják azt, hogy nem állanak készen a szakadék keresztezésére. Valamint tudják azt is, hogy néktek az energiák egyensúlyára lesz szükségetek, mely az ő Földről való távozásukkal lép fel. Ők a ti három dimenziótokon kívül fognak felállítani egy olyan energia-egyensúlyt, amely azokat az energiákat segíti elő, melyekre mostanság lesz majd szükségetek. Igen, valóban mondhatjátok azt, hogy az életüket adták azért, hogy segítsenek néktek előre lépni. A szívük mélyén tudják azt, hogy nem állnak készen, nincsenek felkészülve a kihívásokkal való szembesülésre, ami az isteniség behozatalával jár, amit mindenki közületek el fog végezni.

Na, ma este látszólag nagyon nagy szavakat használtunk. Néhányan nem is fognak ezekre szavakra emlékezni később. De ismételni fogjuk a számotokra, hogy amit átadunk néktek, az a legmélyebb igazságból ered.

Az előttetek álló napok során, amikor megérzitek a félelem energiáit, amelyek körbevesznek benneteket, egyszerűen csak sétáljatok keresztül rajtuk. Egyszerűen csak tudjatok arról, hogy képesek vagytok keresztül lépni ezeken. Amikor az elméd kihívás elé állít, kérdezve azt, hogy mit gondolsz, ki vagy te, hozd az elméd tudomására, hogy egy vagy a Szellemmel. Továbbá emlékeztesd arra is az elméd, hogy ez egy gyönyörűszép célt szolgál a Földön, de ez nem jelenti azt, hogy ennek befolyásolnia és hatással kéne legyen az életedre.

S ekkor, barátaim, tanuljatok meg bízni az Énben. Tanuljatok meg bízni az Énben a lehető legmélyebb szinteken. Ne hárítsátok ezt ránk. Ne hárítsátok ezt a segítőitekre, vagy a legnagyobb angyalokra, mivel ezalkalommal mi nem bírunk segíteni. Ezt egyedül kell végig járjátok. Tanuljátok meg előhozni a legmélyebb bizalmat. Azokat az imákat, amelyeket elmondanátok, amikor erőre lenne szükségetek, a saját Isteni Énetekhez címezhetnétek.

És a nap egyre közeleg, amikor felkeltek és azt látjátok, hogy minden ki lett rántva alólatok. Tudjátok, hogy ez egyszerűen csak egy félelem, és egy érzés. Az az idő, amikor akik eddig véletek voltak, vissza kell vonuljanak. Lehet, hogy nagyon kellemetlen érzés lesz, de akkor emlékezzetek vissza a ma esti beszélgetésünkre.

Emlékezzetek, a családotok szintén átmegy ezen, a család, aki ma a humán körben ül itt ma este. Tudd, egy napon, akik a te segítőid voltak, akik a Te Bíbor Családod voltak újra egyesülni fognak véled. De Te, abban az időben, másképpen fogsz kinézni, érezni, különbözni fogsz attól a humán lélektől, aki ma este itt ül. Nagyon másmilyen leszel.

Minannyiatokat végtelenül szeretünk. S még mindig hitetlenkedve csóválgatjuk a fejünket a munka miatt, amit elvégeztetek. Valóban, az a lehető legnagyobb áldozat, hogy elfeledtétek kik vagytok valójában. Eljött most a felébredés ideje.

És ez így van.

fordította: Ziegler Attila zapverho kukac mailbox pont hu 2003-12-11
<==