Krisztus elveszett gyermekei


Elhangzott a Bíbor Körben, 2000. január 15-én


És így van ez, barátaim, a családunk ebben a hónapban is összegyűlt. A múlt havi találkozásunk óta - oly hosszúnak tűnik az azóta eltelt idő - nagyon sok minden történt. Ezekről esik szó ma. A mai szeles éjszakán a szavakat barátunk, Kauldre tolmácsolja. Arra kérünk benneteket, hogy helyezzétek magatokat kényelembe. Tárjátok ki a szíveteket. Nagyon sok információ, ami ma éjjel lesz átadva, nem a hangosan kimondott szavakban rejlik, hanem azokban rejlő energiából. Az energiából érkezik, közvetlen a szívetekhez, amint kinyitjátok annak ajtaját. Barátaim, vegyetek mély lélegzetet, hadd járja át a szíveteket a szeretet.


Most, van valami más abban az energiában, ami egy hónappal ezelőtt volt itt jelen. Egy hónappal ezelőtt a "szövőkről" beszéltünk nektek, akik azért érkeztek ide, hogy egybeoldják a Szellem és az ember közötti energiát. Ezek a szövők mintegy öt percet vettek igénybe a ti emberi időtökből, amíg létrehozták az összeolvasztást. Az összeolvadást köztetek, emberek között, akik idegyűltetek és azon entitások között, akik szintén ideérkeztek, hogy egy új, szent energiát teremtsenek. Mint már említettük, ti velük egy új, szent tudatosságot hoztok létre, egy új dimenziót, ami nem hasonlít egyetlen eddigi dimenziótokhoz sem.


Ma éjjel, mint család gyűltünk itt össze. Ma nem jönnek a szövők; valami megváltozott azóta. E bizonyos változás miatt már nincs szükség a szövőkre, barátaim. Nem kellenek már. Nektek, fénymunkásoknak és az embereknek ez már mind elérhető. Elkezdtétek meg- és fenntartani azt az energiát, mely biztosítja a hidat az emberi tudatosság és az Igaz Énetek között. Megkezdtétek az integrációját az Igaz Éneteknek, az "Isten Éneteknek" a testetekbe, a tudatosságotokba. Ezért nincsenek szövők, akik összeolvasztanák az energiát, akik biztosítják az energiát a ti dimenziótok között, ahogyan itt ültök, és az Igaz Énetek és a Szellem között. Egyszerűen, most már bírjátok ezt az energiát.


Most, mint említettük már, sok mindenről kell ma szót ejtsünk, a mai éjjelen. Ahogyan erre a csoportra pillantunk, mindegyikőtök egyéni energiáját látjuk. Látjuk a csoport energiáját is. Biztosan van még mit elengednetek a múltból. Biztosan van még mit tanulni az új beállításokból. Ne aggódjatok emiatt, sikerülni fog. Lényetek legmélyéből választottátok ezt. Emiatt vagytok itt. Ez valóban egy szent energia. Hatalmas örömmel tekintünk rátok. Tisztában vagyunk az utazásotok nehézségeivel. Ahogy rátok nézünk, mindannyiótokat fényleni látunk, egytől-egyig. Látjuk a fényt rajtatok, embereken, akik elfogadták mindazt, AMIK CSAK VAGYTOK a szívetekkel.


Egy hónapja, amikor összegyűltünk ezzel a csoporttal itt, beszéltünk az akkori dátumról, a december 13-áról, mert akkor volt a földeteknek egy megmérettetése, annak az egyensúlyának a megmérettetése, amit ti úgy hívtok, hogy világos és sötét. Elmondtuk nektek, hogy ez a megmérettetés meg fog történni. És tényleg megtörtént. És nagyon nagy csodálkozást okozott a kapott eredmény. December 14-én, amikor Kauldre kérdezett minket, hogy mi lett az eredmény, nem mondtuk meg. Tipikus. Tipikus.


Kértük, legyen türelemmel. És akkor, barátaim, nyilvánvalóvá vált. És amint elmondtuk abban az üzenetben nektek, mindenütt a bolygón meg fogjátok érezni a hatását a megmérettetésnek. És azon a december 31-én, amikor a Nap felkelt a Csendes Óceán szigetvilága felett, majd lenyugodott és eljött az éjfél, ünnepeltétek az új évezredet. Akkor láthattátok a december 13-ai megmérettetés eredményét, szerte a Földön. Ahogyan a Nap áthaladt Ausztrálián, Indián, Kínán át, a Közép-Kelet különféle régiói felett, keresztezte Londont, és végül megérkezett Amerikába, láthattátok az eredményt. Amit láthattatok, az a béke volt a Földön, amiért imádkoztatok, és amiért dolgoztatok mindvégig. És abban a pillanatban, mindegyikőtök szívében megcsendült valami, és kijelentettétek: megcsináltuk. Nagyon sokatok rájött, hogy a sok félelem, iszonyat ás rettegés atlantiszi napjai elmúltak. De ugyan abban az időben, nagyon sokan elcsodálkoztak azon is, hogy "ugyan miért vagyok én még mindig a Földön?" Erről fogunk ma éjjel beszélgetni.


Minden egyes lélek, és ember megméretettet akkor a Földön. És akkor tényleg megindult az a szétválasztódás, amit úgy hívunk, hogy két Föld, egy tudatosságbeli szétválasztódás. A szétválasztódás tart azóta is, folyamatosan; és, ahogy már mondtuk, egymás mellett, szorosan két Föld jelent meg, szimultán, aminek az egyik fele tudatában van a másiknak, de az öreg Föld nincs tudatában az újnak, és ez így van jól. Bár két Föld lett, két tudatossággal, és egy rövidebb időszakig még, amíg a végső megmérettetés el nem jő, ami kb. 2012-re tehető (ne tessék pontosan venni ezt a dátumot), addig együtt halad tovább ez két Föld, szorosan, párban. Olyan ez, mint amikor két vonat, egymás mellett, nagyon közeli, párhuzamos pályán fut egyszerre, egymás mellett, azonos sebességgel. Kívülről teljesen azonos vonatoknak látszanak, kedves barátaim, de belülről teljesen különböznek. Az egyiket egy dízel motor hajtja; míg a másikat egy olyan hajtómű, ami még nem lett meghatározva, definiálva. Ez nem látszik a számotokra, mert nem értenétek a technológiáját ennek a hajtóerőnek. De a bizodalmon keresztül, amit kifejlesztettetek magatokban, és a Szellemben, rájöttetek, hogy ezen a vonaton vagytok, az új energia vonatán, és egyszerűen csak, működik minden. Nincs rá szükségetek, hogy tudjátok, miféle üzemanyag hajtja a vonatot, miféle a motorja, mivel megtanultatok bízni abban, hogy a mozdony vígan fog gördülni a vágányán, húzva maga után a rákapcsolt, odavaló kocsikat. Ezzel az analógiával szeretnénk szemléltetni, hogy hogyan is létezik egymás mellett a két Föld.


Akik itt most itt összegyűltek, azok mind azt választották, hogy az új energia szerelvényére ülnek fel. Tanuljátok az új eseményeket, amelyek az elmúlt két hétben történtek meg. Érzitek ennek a hatását, amikor alusztok, a testetekben, a körülöttetek lévő eseményekre adott reakcióitokban. Valami megváltozott az új évben. Ez nem olyasvalami, ami a Szellemtől érkezett. És nem is olyasvalami, ami éterikus szinten keletkezett. Ez egy emberek által teremtett esemény volt, amit az egész Föld örömmel ünnepelt, amin mindenki dolgozott egy kicsit, egy olyan kísérlet volt ez, amibe egy kis félelem is vegyült. Barátaim, elmondom nektek, hogy azon a 1999. évi, december 31-én, soha nem tapasztalt számú imát hallottunk itt a fátyol innenső oldalán általatok csendben elmondani mint valaha is a legnehezebb időkben, beleértve a háborúkat is. És nézzétek meg mi történt. Megcsináltátok! Itt az ideje az ünneplésnek!

Most az energia ebben a teremben - kérünk benneteket, hogy érezzétek ezt, másabb lett, mint volt idáig, ezt most a kinyitott szíveitek teremtették meg, a hangosan kinyilvánított szándékotok által, és azzal, hogy elfogadtátok magatokat annak, akik vagytok. Általában ennél a pontjánál a beszélgetésünknek szoktuk elmondani, hogy azért jöttünk ide, hogy megöleljünk benneteket, de most, barátaim, akik érdekeltek ebben a mi oldalunkon, azok mind itt vannak. Nyitva áltok. Körül ölelünk benneteket. Ez az, amit a második körnek szoktunk hívni (ti mindannyian az első körben ültök), itt van egy második kör is, azért, hogy biztosítsa a megfelelő egyensúlyát az energiának itt, a megfelelő összeolvadást. Ők megérkeztek, de egyelőre nem mutatjuk be őket. Majd később.


Most, mielőtt elkezdenénk a tanítást, inkább beszélgetünk ma éjjel, barátaim, de előtte tartunk egy kis szünetet, nem azért, hogy megöleljünk, hanem azért, hogy érezhessétek annak az energiáját, amit teremtettetek. Visszaülünk, megelégedéssel és hálával. Töltsük ezt a pillanatot az igaz szeretet érzésével csendben egy kicsit.


(Csend.)


Áldottak azok az emberek, akik idejöttek, akik életeket töltöttek életek után, a fátyol leple alatt, a spirituális amnéziában, a nehézségeken keresztül, de végig kitartva, vezetve a remény és a szeretet által.


Most az emberek, a fénymunkások, akik ma éjjel itt összegyűltek - ismerünk mindegyikőtöket -, azt kérdezitek most, hogy "és most merre tovább?" Érezzük azt, hogy megértetek a tovább haladáshoz. Korábban már Kauldre barátunk meg akart kérdezni erről bennünket, de mi azt válaszoltuk, hogy egyelőre várjunk ezzel, mivel tudtuk, hogy mi van a szívetekben. Mindegyikőtök azt kérdezi most, hogy "Szellem, mond meg, mit tehetnék?" Most, hogy átléptünk az Új Évezredbe, "mi az amit tehetnék, merre mehetnék?" Áldott az az ember, aki oly sok szenvedésen, nehézségen és kihíváson keresztül jutott most ide, ezekbe a székekbe, ide, ebbe a körbe leülni és azt kérdezni, hogy "mit tehetnék még a Szellemért?"


Most, ma éjjel ezért beszélgetünk. Annyi minden információt szeretnénk átadni, és annyira, annyira nehéz ezeket a dolgokat a szavak formáiba önteni, hogy arra kérünk benneteket, nyíljatok meg, befogadni az új nyelvet, befogadni az új nyelvet. Arra kérünk benneteket, hogy olvasszátok be, kombináljátok össze ennek az új energia nyelvnek szavait magatokba, hogy azok a legtisztább megértést biztosíthassák. És azoktól is, akik most olvassák ezt, ugyanezt kérjük, tőletek, barátaim, hogy ti éppen így bízzatok mindkét energiában.


Mindenki közületek számos életet élt már le, számos helyen. Legtöbbetek nagyon sok életet élt le már a Földön. Ez az, ami jól ismert küldetést jelent nektek, vagy ez az ok, ami miatt itt vagytok, hogy ide jöttetek a Földre. A legtöbbetek megtapasztalta az atlantiszi napokat vagy volt lemúriai is. Ez is az egyik ok. Továbbá, az is egy ok, hogy most visszajöttetek ide, hogy ez a legmegfelelőbb idő erre.


Elmondunk egy kis történetet, hogy segítse a megértését az átadandóknak.


Vannak olyan idők, amikor az ember el akar ültetni egy magot a földbe, tudván azt, hogy a mag, ha nem is azonnal, de fel fogja repeszteni a burkát a földben, ami körülveszi, hogy csírázni kezdjen. És a magok, amik a földbe lettek dugva, teljesen a tudatában vannak, hogy nem minden mag fog kicsírázni, de ez mit sem számít a magnak. Ez egy egyszerű szándék az utazásra. Semmi szomorúság nincs a magban, ha nem csírázik ki, mert egyszerűen visszatér az egészhez. De vannak olyan magok, amikben él a remény, hogy majd egy szép napon, amikor minden körülmény kedvező lesz a számukra, felpattintják a burkukat, ami körülveszi őket, és csírázni kezdenek. Nagyon sok mag megteszi ezt, és kipattan a csíra a burokból. Nagy morajlás tölti be a magot, hatalmas moraj, és kezdetét veszi az ébredés. És amikor már nagyon kényelmetlen a magnak a helyzete a burkában, akkor előbújik a csíra.


És akkor valami varázslat veszi kezdetét. Az egyfajta intervenció, ahogyan a mag felébred, és előjön a héjából, és ágaskodni kezd, és növekedni, bokrosodni a föld alatti helyén. Az egyfajta intervenció, ahogyan helyet biztosít magának. A mag tudatosságának energiája összeolvad az egész palánta újra-lenni tudatosságával. Ha ezt elképzeled, akkor ez éppen olyan, mintha egy energia tengely törné át a földet, lejönne a magig, ami ettől ébredni kezd - egy energiatengely, ami arra emlékezteti a magot, hogy mi az ő teljes potenciálja, mivel eddig csak pusztán magnak gondolta magát egy egyszerűbb szinten. Olyan ez mint egy villámcsapás, ami lejön, megérinti a magot és arra készteti, hogy a mag így szóljon "itt az idő, hogy előbújjam, hogy előjöjjek és végezzem az igazi dolgomat."


Azt gondolnád, hogy az igazi munkád az, hogy mag légy a föld alatt, de ez nem így van. Az energiák efféle összeolvadása, összefolyása, isteni egyesülése, teret nyer, és most a mag elkezd sarjadni. Ehhez az energiát a földből, a vízből, a talajból, a tápanyagokból, és nem utolsó sorban, hatalmas adagnyit az isteni forrásból nyeri. És a mag keresztül töri a talajt, növénnyé serdül, és most már táplálékul szolgál másoknak. És ahogy a többiek megeszik a gyümölcsit nem hal bele a növény; folytatja tovább az új levelek és gyümölcsök termését. Mindenki, aki csak megízleli a magból lett növény gyümölcseit, egy picit kap abból az energiából, szeretetből és szellemből, amivel a magból gyümölcs lett. Ezért, legvégül, előbb vagy utóbb, de mindenkit megérintenek a mag jellemzői.


Hát, Tóbiás, kérdezhetnéd, "miért is mesélted el a mag történetét? Mi nem farmerek vagyunk, hanem fénymunkások." De bizony, barátaim, ahhoz, hogy elősegíthessem a továbbiak megfelelő megértését, meg kellett osszam veletek a mag történetét. Az elmúlt évszázad során volt valamiféle különös tudás a minden dolgok tudatosságában, ami egyszerre volt nehéz és kihívó is, különösen a legutóbbi időkre nézvést. Teljesen világossá vált a világháborúkkal, amelyek igazi vizsgák voltak, a sötétség és világosság csatái, hogy a Föld elért egy olyan ponthoz, ahol már elpusztulhat minden. Ekkor vált világossá teljesen, hogy a nukleáris korral felmerült annak a lehetősége, hogy - épp úgy, mint annak idején Atlantiszban - véget érjen a Föld pályafutása. Ugyanakkora volt a lehetősége annak, hogy a "fekete és fehér" útján haladva véget érjen egy földi időszak, mint annak, hogy folytatásként színre léphessen a két Föld. És ezt mindannyian meg is értettétek.


A Föld történelméből ezt a különleges, igen kiélezett helyzetet választotta mindegyikőtök, hogy itt megjelenjen. Ti választottátok ki ezt az időt. Ti választottátok ki ezt az időt, mégpedig úgy, hogy teljesen tisztában voltatok mindkét út lehetséges kimeneteleivel. Mindegyikőtök azért választotta ki pont ezt az időkeretet, mivel mindegyiktek hordja azt a magot belűl, mely biztosítja azt, hogy a Föld folytathassa az útját az új energiák felé, és ez egy nagyon fontos energetikai jellemző, amire éppen azért volt szükség, hogy biztosítsa az energiák megfelelő dinamikáját az új Földnek. Ez volt a be nem teljesedett lehetőségetek arra, hogy a Földre jöjjetek. Amennyiben ez a törekvés kudarcot vallott volna, abban az esetben egyszerűen tovább álltatok volna, ismét magatokra véve egy másik emberi életet, de csírázás nélkül.


Kedves barátaim, arra kérünk benneteket, hogy emlékezzetek csak vissza azokra az időkre, amikben mindegyikőtök érdekelt volt. Mintegy 2000 évvel ezelőtt, a legtöbbetek itt járkált azzal az emberrel, akit úgy ismertek, mint Józsua Ben Józsefet - Jézust. A legtöbbetek személyesen is találkozott vele abban az időben. A legtöbbetek ott ült vele, olyan csoportokban, mint ez itt most, beszélgetve arról, hogy mekkora szükség van a krisztusi tudatosságnak a Földre hozására, nem csak egy ember által, hanem sokak által. Arra kérünk benneteket, ne szégyelljétek ezt és ne érezzetek zavart magatokban azért, mert tudjátok, bizony ott jártatok abban az időben, hogy ott sétáltatok a Szeretet Mestere társaságában. Ez is a része a teljes szerződéseteknek, hogy kapcsolatba kerüljetek a tanítással. Ez a Jézusként ismert ember volt ott, akkor a mag, ami csírázni kezdett, gyümölcsöt hozott, amit ti meg is ízleltetek. Nagyon fontos volt az, hogy megkóstoljátok azt az energiát, amíg a Földön jártok.


És most értünk ide, ehhez a létidőhöz. Szóval, kiválasztottátok ezt az időt, hogy ide jöhessetek ebbe a terembe, egy jelentős időszakban - aminek még koránt sincs vége - de jellegzetesen nem sokkal a második világháború befejezése utáni, úgy a hetvenes évek közepéig terjedő időszakban, és ez mindegyikőtökre áll, barátaim. Vagytok ugyan páran, akik egy kicsivel elébb és vannak olyanok is, akik egy kicsit később jöttek, de ez volt az az időszak, amit a legtöbbetek választott, hogy ide jöjjön - maghordozóként - ti, akiket úgy hívunk, hogy Krisztus Elveszett Gyermekei. Megérkeztetek, barátaim, és mindenki hozta a magot is magával, a magot, melyben ott rejlik a Krisztus tudatosság kristályvonalú fehér energiája, ami nélkülözhetetlen, hogy a Föld tovább haladhasson a kettő felé, hogy elkezdődhessen a továbbfejlődési fokozata. Krisztus Elveszett Gyermekei tehát a mag hordozói, azok, akik ma éjjel összegyűltek itt és oly sok egyéb helyén a Földeteknek.


Amikor megérkeztetek a bolygóra, kórházakban és egyéb helyeken találtátok magatokat. A szüleitek belenéztek a szemeitekbe és valami nagyon furcsát láttak bennük, amilyet eddigelé még sohasem láttak a többi gyerekük szemében és más emberek gyerekeinek a szemében sem. Ez nagyon sok esetben megdöbbentette a szüleiteket. Nem értették, mi ez. Teljesen furának tűnt, szemtől-szembe nézni a tiszta szeretettel és a krisztusi tudatossággal (ez egy olyan tapasztalat, ami csodálatos lehet, nagyszerű esemény), de nem voltak felkészülve erre az élményre, amit láthattak. Nem voltak felkészülve ennek az energiának az erejére, amit magatokban hordtatok. És ahogy elkezdtétek a legkorábbi éveiteket, és még rá voltatok szorulva a szüleitek kezére, arra, hogy tápláljanak és változtassanak rajtatok. Nagyon sokan közülük igen kényelmetlenül érezték magukat; nem értették, mi is ez. Nem értették, hogy milyen furán alusztok. Nem értették a feltehetőleg összevissza beszédeteket, ahogy valószínűleg csacsogtatok a többi gyerekkel. Nem értették, miért nem vagytok olyanok, mint a többi kisgyerek. Az ő energiájuk, úgy viszonyult hozzátok, mint olyan kisgyermekekhez, akik teljesen mások, szokatlanok és biztosan furák is. És ti ezt lényetek legmélyén nagyon is jól értettétek; azt éreztétek, hogy van valami olyan a szüleitekben, ami nem teljesen kielégítő a számotokra.


A legtöbbeteknek, akik itt vannak ma és azoknak, akik most olvassák ezt, volt valami a korai gyermekéveiben, valahol a kettő és tíz éves kor között. És ahogy hordoztátok magatokban ezt a krisztusi energiát, szükség lett erre az eseményre, hogy a biológiai részetek minden részére kihasson ez az energia, és ahogy hordoztátok tovább, és láttátok, hogy akik odajönnek megnézni benneteket, a rácsos gyerekágyatokban (ne felejtsük el, Amerókáról van szó, a mindenféle giccses vackával egyetemben! a ZA), kezdtétek szégyellni magatokat, vagy azt hinni, hogy valami rossz fát tettetek a tűzre. És akkor, barátaim, mindenki aki hallgatja és olvassa ezt, olyat tettetek, amit úgy hívhatnánk, hogy "bevágtátok" az ajtót. Néhányatoknak volt valamilyen traumás fizikai esemény az életében. Néhányatoknak volt egy traumatikus érzelmi élménye. Másoknak, olyan élménye volt, hogy éjszakánként a legnagyobb szeretetet érezte elszakadni, eltávolodni tőle. Hát ezért hívunk benneteket Krisztus Elveszett Gyermekeinek, mert mindenki közületek elveszetté vált. Bezártátok hát azt az ajtót és még jól be is szegeztétek.


Lényetekben éreztétek, minden áldott nap, a legnagyobb kétségbeesést, a leghatalmasabb elveszettséget. A kísérlet a visszatérésre, hogy vissza hozzátok ezt - ó, emlékeztetek még arra, hogy mi is volt ez, egy energia szintű emlékezés, biztos nem egy konkrét dolog, de egy érzése a kapcsolódásnak, a kristályvonalas Krisztus struktúrának bennetek, a bűntudatnak, amit éreztetek, a szükségnek, hogy ezt távol tartsátok magatoktól, amíg el nem jő a megfelelő idő. Mindezek, kedves barátaim, jó előre meg lettek tervezve. Nem volt abban hiba. Nem volt abban véletlen. Valóban szükséges volt, hogy ez az energia biztonságos, rejtett helyen maradjon. Ó, igen, mert ha ez az energia a tini éveitekben, vagy a korai felnőtt korotokban kerül elő a maga teljességében, valószínűleg bűncselekmény, gyilkosság, vagy gúny tárgyává váltatok volna. Fontos volt hát, hogy imígyen történjenek a dolgaitok. Nektek, Krisztus Elveszett Gyermekeinek. Nektek, a maghordozóknak.


Szeretnénk bocsánatot kérni tőletek, amennyire csak lehetséges, azért, amit hordoztatok, a terhekért, amiket vállaltatok. Az összes gyógyításért, az összes tanácsadásért, a segítségnyújtásokért, miközben végig próbáltátok kitalálni, mi is történik valójában. De, barátaim, ezt az utat ti választottátok és mi nagyra becsülünk benneteket ezért. Az elveszettség érzése, az elhagyatottság érzése innen ered.


És most a jó hírekről. Most pedig a jó hírekről, barátaim. A magvak csírázni kezdtek. Elkezdték levetni a burkoló héjakat, azok akik megtették ezt, és azok, akik még nem egészen, azok itt ülnek most, azok, akiket a családnak hívtok és fénymunkások szerte a világon. Ti vagytok azon magvak, amelyek csírázni kezdtenek. Ez az az idő a mag számára, amikor ébredni kezdhet és érezheti a kezdeti kényelmetlenséget, amit az öröm még jobban fokoz közben, ami összezavarja még, de fel is tölti ambícióval. Ez az az idő, amikor az isteni kapcsolat teret kaphat, és ezért használtuk a magvas analógiát, hogy a villám lesújthasson. Biztosíthatunk róla, kedves barátaim, hogy ez nem egy fájdalmas mennykőcsapás lesz. Ez egy hihetetlen szeretet áradat lesz ami kezdetét veszi, ami kapcsolatba kerül a bennetek rejlő maggal, Krisztus Elveszett Gyermekeivel. Ez fog majd segíteni benneteket sarjadzani, keresztül törni, fává nőni és gyümölcsöt hozni, az úttá válni.


Ez hát az oka, hogy itt ülünk ma éjjel, megosztani veletek ezt, segíteni abban, hogy megérthessétek ezt, amin keresztül mentetek, segíteni a megértésében a december 13-ai megmérettetésnek, az egyensúlyok megértésében, és most az új Föld megteremtésében, amikor a magok készen állnak arra, hogy előbújjanak. A magok fontosak, mivel ragyogni kezdenek és energiát adnak azoknak, akik meglátják ezt a fényt. Ezek vagytok ti.


Ez nem az a fajta energia, ami széthordható aszteroidák, üstökösök vagy bolygók útján. Ó, ebben a partiban, mely itt játszódik épp most, erre a bennetek hordott energiára fontos szerep vár. Hát ezért volt fontos nektek, 2000 évvel ezelőtt itt ballagjatok Jesua Ben Józseffel, amikor láthattátok, milyen az, amikor egyetlen mag csírázni kezd, részese lehettetek annak az energiának, aminek egy napon ti is a hordozóivá váltatok. Mindenki, aki ma itt van ebben a teremben, érezte már ezt, ami biztosan igen hülyén eshetett mindannyiótoknak, mivel a könyveitek azt tanították, hogy ez nem helyes, mivel Krisztus volt az egyetlen Egy. De a Szeretet Mestere önmaga, akit Sanandának is hívtak, akivel sétáltatok, itt áll ma éjjel kérdezve mindegyikteket, beleegyeztek-e abba, hogy elfogadjátok a krisztusi tudatosságot, amit hordoztok, azért, hogy összeolvadhasson a csírázó mag az isteni fénnyel, ami eljövend erre az új Földre, hogy fává váljék, hogy meghozza a krisztusi tudatosság gyümölcsét ide, erre a bolygóra. Mert erre van szükség. Erre van szükség.


Az összes dolognak, hogy tovább mozdulhasson, szüksége van az ezekre az emberekre, hogy a fényüket hozzák ebbe az új energiába. Azért vagyunk itt, hogy eligazítást nyújtsunk ezekhez a különleges dolgokhoz, amiket tudnotok kellene, hogy felhasználhassátok. Érzésünk szerint, nem kell benneteket többé Krisztus Elveszett Gyermekeinek hívnunk. Most már megleltétek saját lényeteket, megleltétek egymást is. Ez az energia isteni, ez az Igazi Énetek, ez a Szellem, amit megleltetek így.


Amikor beszélgettünk veletek és azokkal, akik ezt most olvasták, az öt hónappal ezelőtti beszélgetésünkön említettük, hogy a segítőitek - akik mindig véletek vannak, hogy segítsenek egyensúlyba tartani a benneteket körülvevő energiákat - most indulni készülnek. Említettük még azt is, hogy ezzel esetleg nehézségek is felmerülhetnek, midőn távoznak a segítők. Tudnotok kell róla, hogy a távozásukkal az energetikai térben való létetek jóval kényelmetlenebbé válhat. Eddig ez olyan volt, mintha mindig két párna lett volna a fejetek körül. Ez nagyon kényelmes, és amikor ezek lekerülnek innen, az megrázó élményt okozhat. De valóban lényeges, hogy távozzanak a segítők, hogy a saját kezetekbe vehessétek a dolgaitokat és elfoglalhassátok a benneteket megillető helyeteket. Erre azért van szükség, hogy hely teremtődjön az Igazi Éneteknek, amit elfoglalhat. Hát, ez történt veletek az elmúlt hónapokban - helyteremtés és az isteni én megkezdte integrációját az emberi énbe. Elmondtuk, hogy egy szakadékon keltetek át, amelyben az lehetet nehéz, hogy nem tudtátok hogyan juthattok át a másik partra, csak magatokban és Szellemben bízhattatok, és akkor hirtelen a másik oldalon találtátok magatokat. Ezt láthattuk nálatok és a többi spirituális ösvényen járó embernél, szerte a világban.


Most, hogy igazán elkezdtetek kiteljesedni és felébredni, és megvalósul az isteninek integrációja, egyesülése a krisztusi tudatosság magjának energiájával, amit magatokban hordtok, ezzel megérkezik az entitásoknak egy egészen új csoportja is. Ők azért jönnek, hogy szolgáljanak benneteket. Ők mások, mint az eddigi segítők, más érzés velük lenni és más a feladatuk is, mint az eddigi segítőiteknek volt. Az eddigi segítők feladata az volt, hogy fenntartsák az energetikai egyensúlyotokat, a spirituális kvócienseteket. Most már elkezdtétek saját magatok kézbe venni a spirituális kvócienseteket. Ezért érkezik egészen új csoport. Ma éjjel ők is itt vannak - azok, akikről azt mondtam korábban, hogy ők vannak a második körben. Azért jöttek ide, hogy mindegyikőtöket szolgáljanak.


Most hát felelősséget vállaltatok. Ti vagytok a vezetői a csapatotoknak. Nincs már arra szükségetek, hogy további entitások adjanak útmutatásokat vagy segítsék az energetikai egyensúlyotok fenntartását. Most már ezt önállóan kezditek végezni. De amíg csak emberi lények maradtok, szükség van az ilyenfajta asszisztenciára, hogy összeköttetésetek legyen a fátyol túloldalán lévő részeitekkel is. De, barátaim, ti vagytok a parancsnokok. Ti vagytok a teremtők. Ne adjátok oda a hatalmatokat másnak - csak saját magatoknak és az Isten-Énnek és a Krisztus-Énnek, akik vagytok.


Az új entitások csapatának mindenféle mérete és alakja van, amiről most nem, majd egy másik alkalommal kívánok tájékoztatást adni a téma terjedelmes volta miatt. Legyetek bárhol is, egytől akár húszig terjed a számuk az entitásoknak, akik megjelennek nálatok. Barátaim, ők nem olyan segítők, akikhez a múltban hozzá voltatok szokva. Ők nem azok, akiket meg lehet kérdezni, hogy mit tegyetek a következő pillanatban. Ezt saját magatoktól kell megkérdezni. Ezeket az asszisztenseket úgy fogjuk hívni, hogy a "futárok". Ők azok, akik büszkén és örömmel szolgálnak benneteket. És amikor utasítjátok őket, amikor szándékoztok, amikor teremtetek, ők azok, akik mozgatják az energiákat a szándékotoknak megfelelően, természetesen persze a fátyol másik oldalán. Ezek a futárok, ezek a szerető entitások, szolgálni fognak benneteket.


Midőn hangosan kinyilvánítjátok szándékotokat egy jobb és békésebb világ érdekében, ezek a futárok fogják az ehhez szükséges energiát és olyan helyekre irányítják ahol arra szükség van az adott cél eléréséhez és amit az emberi tudatosság nem tudna elvégezni, mivel nem alkalmas ennek a megértéséhez. Amikor hangosan kinyilvánítjátok a szándékotokat egy testért, mely harmóniában dolgozik önmagáért, ezek a futárok mozgatják az energiákat a túloldalon. Munkájukat csak a ti szándékotoknak megfelelően végzik, a kinyilvánított szándékotok szerint. Ez különbözik attól, amire az elme vágyakozásától. A kinyilvánított szándék az, amikor hangosan kimondjátok vagy csak vizualizáljátok - elképzelitek - a szándékotokat. Amikor valaki másnak a gyógyításával foglalkoztok, akkor annak az embernek segítitek elő a gyógyulási folyamatát, ti biztosítjátok ehhez a munkához krisztusi tudatosságot. Ezért vannak a futárok, hogy megnyissák azokat az energiavezeték-rendszereket melyeken elérhetőek a Magasabb Én és a Szellem. Ők ott, így szolgálnak benneteket.


Amint megjelennek, egy barátságos bizsergést éreztek az energia mezőtökben. Általában egyszerre mindig csak egy jelenik meg nektek. Nem jönnek tömegesen, mivel ezzel megrongálhatnák azt az energia mezőt, mely a fizikai létetek fenntartását szolgálja. De mindig tájékoztatnak benneteket a jelenlétükről valamiféleképen és ti érezni fogjátok ezt. Nem azért jönnek, hogy a kérdéseitekre válaszoljanak, ezekre saját magatoknak kell megtalálni a választ. Vissza kell térnetek a Krisztus tudatossághoz, a kristályvonalú szerkezethez bennetek és magatokból kell előhúzni a választ.


Nem az a hajóskapitány, aki megkérdezi az entitásokat, a tengerészeket, hogy merre vezényelje a hajót. Az a hajó kapitánya, aki megadja a következő, új direkciót és a tengerészek rohannak dolgozni. És ez az a viszony, ami most épül ki itt.


Oly sokszor volt már, hogy a segítőkhöz fordultatok magyarázatért, tanácsért. Oly sokszor volt már rá eset, hogy a semlegességet választottátok, a várakozást amíg nem találtátok meg a keresett választ. Ne kérdezzétek a futárokat, milyen irányba forduljatok. Mindösszesen arra felelnek, amit határozottan kinyilvánítotok, szándékként. Kérdezni, kedves barátaim, csak saját magatokat kérdezhetitek felelősséggel. Ti vagytok azok, akik magukban hordozzák a magot. Ti vagytok azok, akik beplántálják a krisztusi tudatosságot az új Föld energiájába.


Arra kérünk benneteket, hogy tanuljatok meg dolgozni ezzel a nagyon nagy teljesítményű energiával, amit hordoztok magatokban. Minél többet dolgoztok a saját Krisztus energiátokkal, minél többet tanultok az erőről, ami benne rejlik, annál gyakorlottabban tudtuk majd vele bánni. A futárok ezért állnak a rendelkezésetekre, hogy segítsék megvalósítanotok a kinyilvánított szándékotokat. Meg fogjátok látni, hogy mennyivel gyorsabban valósulnak meg a teremtéseitek, amikor hangosan kinyilvánítjátok a szándékotokat és a futárok kezdenek szolgálni benneteket.


Elmondjuk nektek most, hogy bizonyos paramétereket, célokat ti határoztok meg, de most megint felhívjuk a figyelmeteket a következőkre. Amennyiben azt választjátok, hogy a fehér fény, a krisztusi tudatosság energiáját önző vagy öncélú dolgokra akarjátok felhasználni, az nem fog működni. Blokkolódni fog. Ti állítottátok be ezeket az energia mintázatokat magatoknak, szeretetben és megbecsülésben. Ó, ez nem fog rátok visszafelé elsülni, barátaim, csupáncsak ha önző illetve öncélú dologra akarjátok használni, egyszerűen szunnyadó állapotban marad. Ha manipulációra akarjátok felhasználni, ez szunnyadó állapotban marad. Megismétlem, ezeket az energia paramétereket jóval azelőtt állítottátok be, mielőtt idejöttetek. Amennyiben azt választjátok, hogy mindig helyes célra használjátok fel ezt, azok javára, akikkel együtt dolgoztok, a helyzet vagy a környezet javítására, meglátjátok milyen gyorsan reagál arra.


Barátaim, az ok, amiért ezt javasoljuk nektek, az az, hogy segítsük megérteni nektek, hogy mire van szükségetek mint emberi lénynek, mire van szükségetek az egészségetek fenntartásához, a bőségetek megteremtéséhez, az energia szintetek fenntartásához. Ne a hiány pozíciójából dolgozzatok, de ha mégis az van jelen, akkor fogadjátok azt el. Azt fogjátok tapasztalni, hogy a Krisztus-énetek reagál arra, hogy mindig a megfelelő helyeken legyenek a megfelelő dolgok, amennyiben bíztok önmagatokban. Minden a rendelkezésetekre áll ehhez.


Ebben, amiről most beszélgettünk semmiféle jó vagy rossz dolog sincs. Nincs abban semmi rossz, ha önző célokra akarjátok ezt az energiát használni; persze, miért is ne lehetne. De ti voltatok azok, akik úgy állították be ennek az energiának a dinamikáját, hogy szunnyadó legyen, mert elfogadtátok azt, hogy minden szükséges dolog a rendelkezésetekre áll, ami csak kellhet. Kezdjetek el járni a bizalom és tudás terében, ahol minden ami csak vagytok, az tökéletes. Kezdjétek használni a Krisztus tudatosság energiáját a kinyilvánított szándékotokkal, és a futárok segítségével, akik azért jöttek, hogy veletek dolgozzanak.


Itt az idő arra, hogy mindannyian elkezdjetek teremteni. Most nem annak van az ideje, amikor visszaülünk a fotelba és nem csinálunk semmit. Itt az idő arra, hogy mindegyikőtök elkezdje az igazi munkáját, amiért idejött, s bár a munka szót használtam, nagyon sok örömet fogtok benne lelni. örömet fogtok találni abban, hogy segítsetek másoknak. öröm lesz tanítani. Mindenki közületek tanító és mások kalauza. Ahogy elkezdtek kalauzolni, azonnal megjelenik az erre való kompetenciátok is. Ott lesz bennetek ennek a biztos tudása. Meg fogjátok látni a gyors megvalósulásokat, ahogy alkalmazni kezditek a munkátokban az új energia segítségét, a fátyol mindkét oldalán.


Ez a teremtés időszaka. Ez az új kalandok ideje, mindegyikőtöknek, de egy teljesen új erőforrás birtokában. Nem téveszthettek el semmit, mivel azt az energia nem teszi lehetővé. Egyszerűen tétlenkedhettek, de nem ronthattok el semmit. Ne habozzatok használni az energiát.


Mint említettük már az elmúlt össze jövetelünkön, az új Föld energiája abban különbözik, hogy most már ha reggel felültök a kerékpárra, már nem kell pedálozni, hogy eljussatok valahová, hanem maga táj fog mozogni körülöttetek. Magyarán, minden fel fog bukkanni a megfelelő időben. Nem kell kimennetek, hogy felkutassatok dolgokat. Minden, a megfelelő pillanatban fel fog bukkanni az életetekben. Az ott akkor megnyílik a Krisztus tudatosság előtt és kezdetét veszi a teremtés.


Mi az, amit teremthettek? Tudni fogjátok, barátaim, amikor megkérdezitek magatoktól, hogy mit tegyetek. Nézzetek körül, és meg fogjátok látni, hogy minden ott lesz a megfelelő helyen. Nem lesz abban hiba. Nem lesz abban véletlen. Nézzetek minden szituációra, és kérdezzétek meg "vajon mit jelent ez a számomra?" amikor egy személy jelenik meg az életetekben, kérdezzétek meg a Felsőbb Éneteket, a belső lényeteket "milyen üzenetet hozhatott a létével ez az ember a számomra?" És akkor egy választ fogtok kapni. Előfordulhat persze, hogy nem azonnalit. Némi időbe telhet, de ahogy növekszik a rutinotok az energia használatában, egyre gyorsabban és gyorsabban jön meg a válasz. El fog kápráztatni benneteket, hogy milyen gyorsan.


Mindennek és mindenkinek, aki és ami keresztezi az utatokat, van valami jelentősége. Azt nektek hozzák. Az lett oda vonzva. Kezdjetek dolgozni ezzel. Kezdjétek kreatívan kifejezni a lényeteket. Nem fogtok határokat látni, mivel ilyenek nincsenek az új kor energiáiban. Legyetek a gyógyítók és a tanítók, amiért valójában idejöttetek. Engedjétek meg a Krisztus tudatnak, hogy örömmel kiáradjon körülöttetek.


Kedves barátaim, a legnehezebb dolog, ami veletek történt az eddigi évek alatt, mint Krisztus Elveszett Gyermekei, amíg titkolni kellett, hogy kik is vagytok, úgy járva-kelve, hogy cipeltétek azt a belső tudást, hogy mit is hordoztok belül. De tudva ezt, miközben elveszve és rejtegetve, elszenvedni a rejtőzködés közbeni traumatikus eseményeket, azt gondolva közben, hogy valami rosszat tesztek, azt gondolva, hogy Isten és Krisztus is elhagyott benneteket. Nem tettetek semmi rosszat, barátaim. Ez az energia architekturájának volt a része, ami csak a megfelelő időben jöhetett elő, hogy a mag kicsírázzon, amire a világ többi része készen állt már erre.


Végtelenül szeretünk benneteket. Mélyen megbecsülünk. Most már rendelkezésetekre áll az összes szerszám, amire csak szükségetek lehet ezekben az időkben. Ezek nem a Szellem különleges ajándékai. Ezeket a szerszámokat ti helyeztétek el jó előre az utatokon, hogy amikor szükség lesz rájuk, akkor ott legyenek. Számtalan szerszám van ott, csak arra várnak, hogy mikor lesz rájuk szükségetek. Ezeket ismét a kinyilvánított szándékotok fogja az előtérbe vonni. Amikor egy zseblámpára lesz szükségetek, világítani a sötétségben, a kinyilvánított szándékotok fogja előhívni azt. Amikor egy erős mágnesre lesz szükségetek, hogy magatokhoz vonzhassátok a megfelelő dolgokat, a kinyilvánított szándékotok elő fogja hívni. Amikor bármikor, bármilyen szerszámra szükségetek lesz, magatokból azonnal előbírjátok teremteni. Most már elkezdhetitek feltölteni a szerszámosládátokat.


Barátaim, ne másoknál keressétek a szerszámokat. Csak magatokban keressétek. Kérdezzétek a válaszért magatokat. Szedjétek elő ezeket saját magatok. És ahogy elkezdtek dolgozni ezekkel, egyre gyakorlottabb teremtőkké váltok. Megértitek, hogy hogyan lehet dolgozni az új energiával. A segítők, mint tudjátok, nem válaszolhatnak a legtöbb kérdésetekre. A futárok, akik dolgozni fognak nektek, nem lesznek képesek válaszolni a kérdéseitekre. Egyszerűen minden rajtatok múlik. Engedjétek, engedjétek csírázni a magot.


Nagyon nagy öröm volt a mai napon itt lenni ezzel a csoporttal, látni, hogy mi válik belőletek. Intenzíven fogunk dolgozni rajtatok, amikor álmodtok, alvás közben, amikor tudatosak vagytok éber állapototokban, tudván, hogy a váltás megtörtént, helyet kapott már a dolgok között, miközben tudjuk jól azt is, hogy még mindig van egy jó adag hitetlenség is a mag körül, amit hordoztok. Lehet, hogy először ez meglep benneteket, hogy ez előkerül belőletek, és azt akarjátok, bárcsak mélyebbre ástátok volna a földbe. De most tényleg itt az idő. Ez egy kedves, de nagyon erőteljes idő, amikor a kedvesség és a szeretet energiája előbukkan. Nagyon nagy ereje van, amit még nem használtatok eddig. Nézzetek magatokba, drága barátaim, oda, ahol az energia nyugszik - magatokba.


Folytatni fogjuk még tovább ezt a beszélgetést a további napokon, heteken, hónapokon át. Veletek fogunk utazni, közel hozzátok, teljesen egyéni alapon, amennyiben persze megengeditek ezt nekünk. Veletek leszünk, amikor mélyen alusztok, amikor segíteni az egyensúlyotokat és finoman beállítani azt. Várjátok az villámát az isteni Énnek, ami eljövend. Nagyon kellemes lesz. Nem fog megijeszteni benneteket, de el fog jönni. Várjátok ezeket a dolgokat. Várjátok a futárokat. Várjátok az utazás igazi részét, amihez elértetek most. Minden ami idáig történt, bizonyos értelemben, a várakozás, a próbák, az az idő amíg felhangolódtatok. De most a valódi utazás kezdődött meg.


És ez így van.


fordította: Ziegler Attila zapverho kukac mailbox pont hu 2003-12-11
<==