ASK TOBIAS - KVANTUM UGRÁS

2005. december 12.

Kérdezd Tóbiást

És íme, kedves Shaumbra, folytatjuk eme energiaosztály tanulmányait, melyben részt vettetek életetek folyamán, valamint számos életen át ezelőtt. Eljutottunk a Kvantum Ugrásnak nevezett jelenséghez. Régóta előrevetítették, azonban rosszul értelmezték, tárgyalták, félremagyarázták hosszú időn keresztül. Ezért hívtunk össze titeket Shaumbra és ti meghallgattatok, mivel eljöttetek megbeszélni eme lényeges témát. Micsoda tulajdonképpen a Kvantum ugrás, amit sokan az idők végének értelmeznek, azonban egyértelműen Nem ezt jelenti. Tehát mi most erről a szent pillanatról fogunk beszélni, melyet ti most megéltek életetekben. A Kvantum ugrás fizikai vetületéről, tudományáról fogunk beszélni és holisztikus energiájáról, mit tehettek most és melyek eme Kvantum ugrás potenciáljai. A dátum melyről beszéltem, 2007. szeptember 18. Sokan arra gondoltak, hogy eme fenséges átalakulás pillanata 2012-ben fog megtörténni. A Maya naptár erre az időpontra tűzte ki, de ez nem egy rögzített dátum, nem volt pontosan bevésődve a globális tudatba, mivel nagyon rugalmas.

Egyszerű szavakkal, a Kvantum ugrás az emberi tudatok összességét jelenti és ennek támogatási rendszere angyali és földi szinten új szintre fog emelkedni, de ez alkalommal az átmenet teljesen különbözni fog mindattól ami az emberiség múltjában történt. Most következhetnek a kérdések:

- Hogyan élhetjük meg mi megtestesült emberi lények, a Kvantum Ugrást, a nekünk bemutatott fogalmon túlmutatóan?

- Hmm... Kitűnő kérdés!

Valóban, ez egy jövőbeni dátum és létezik az eme dátumért élés tendenciája, azonban amint egyesek közületek már tudják, átmentetek már nemrég hasonlón. Nem kell megvárnotok 2007. szeptember 18-át. E dátumon az emberiség globális tudata telítődni fog és eléri azt a pontot, hogy új szintre jusson, de mi Shaumbra, megkérdezünk titeket: Készen álltok a tömegtudat elhagyására? Készen álltok arra, hogy túllépjetek a tömegtudat korlátain és határain? Kevés kivétellel ti Igent mondtatok akkor. Elmondhatjuk tehát, hogy valamennyien átléptetek egy személyes Kvantum Ugráson, belső szinten. Szószerint, ti az emberiség többsége előtt mentetek át ezen az ugráson. A különbség az, hogy eme időpont után, a körülöttetek lévő dolgokat teljesen újszerűen, megváltozva fogjátok látni. Elmondhatjátok, hogy eddig, minden lineáris módon fejlődött. A harmadik dimenzió, melyben léteztek lineáris. Az időt követi az idő. A tér bizonyos dimenzionális elemet foglal el. Azonban, a Kvantum ugrás időpontja után, mindez meg fog változni.

Nézzük meg együtt, min mentetek át, hogy megérthessük min fog átmenni az emberiség. Elveszítettétek az idő számvetését. Már nem az aminek tűnik. Egyesek közületek egyszerűen már nem használnak órát. Megszűnt a térérzéketek, a térbeli tájékozódás. Néha egy időben több helyen érzitek magatokat. Ez a Kvantum Ugrás egyik tünete: teljesen sokdimenziósnak lenni. Nem csak itt a széken kell lennetek. Egy időben több helyen lehettek.

A Kvantum ugrás egy másik vetülete, hogy minden sokkal gyorsabban történik, sokkal gyorsabbnak tűnik. A változások gyorsan jönnek. Ti már megtapasztaljátok ezt életetekben. Megéltétek már a spirituális tisztulás folyamatát is. Felszabadultatok sok olyan dologtól, melyek nem használtak nektek... Tehát bizonyos módon, kedves Shaumbra, ti vagytok az úttörők, ti akik megéltétek a Kvantum ugrás bizonyos oldalait, még a tömegtudatban való megnyilvánulása előtt. A Kvantum Ugrás leglényegesebb eleme az a tény, hogy eme Új Energia megtestesíthető és valóságotokba hozható.

Attól a pillanattól, mióta elmentetek Otthonról, a Szellem Királyságából, véges energiamennyiséggel dolgoztatok. Amióta átmentetek a Tűz Falon, véges volt az energiamennyiség Univerzumotokban. Óriási, ám mégis véges mennyiség. Ti viszitek az energiát egyik helyről a másikra, megváltoztatva eme energia alakját és természetét, megsemmisítve, hogy másképp alkothassátok újra. De ti ugyanabban a dobozban lévő homok mennyiséggel dolgoztok.

Az Új Energia, valóban új energia, ami azt jelenti, hogy az Otthonon, a Szellem Királyságán kívül először fog létezni. Ti már elkezdtetek dolgozni vele Testben, Elmében és Szellemben. Inkább láthatatlannak és illuzórikusnak tűnik, mivel még nem szoktatok hozzá, de ott van. Láthatjuk energiátokon, kezd eggyé válni ezzel a valósággal. A Földön hamarosan, 2007. szeptember 18-a után, az új energia lassan de biztosan előre fog haladni, nélkülözhetetlenné válva az egész emberiség számára.

Látjátok, néha sokkal egyszerűbb annál, mint amit elképzeltétek. A Föld most energiaválságon megy át. Régi üzemanyagot használtok. Régi eon és életenergiát. Ezek az üzemanyagok kimerültek. A tartalékok sokkal kisebbek, amint az emberiség nagy része elképzeli. Gyorsan elfogynak. Kormányaitok, azok az emberek, akik mozgatják a szálakat, nem akarnak pánikot kelteni, ezért új erőforrások felkutatásáról beszélnek, azonban tudják, hogy a Földön, a következő 30-40 évben, másvalamit kell találniuk.

Egyszerűen már nincs elég üzemanyag. Már belépünk az Új Energia korába, melyet akkor lehet létrehozni amikor a Fény eléri a vizet. Annyira egyszerű, Shaumbra, annyira egyszerű. A tudósok még nem látják ezt, mivel a régi dualitás energialencséin át néznek, a polarizált, ellentétes energia fogalmain keresztül. Hamarosan azonban, 2007. szeptember 27. után, meg fogják érteni, hogy az alkotó erőknek nem kell ellentéteseknek lenniük az alkotáshoz.

Ugye mennyire ismerős amit mondok? Életetekben nincs szükség ellentétes erőkre az alkotáshoz. Ez nem ismerős nektek? Semmit sem sugall? Ti átmehettek a régiről az újra, eme dátum előtt, nem kell megvárnotok ezt.

Nagyon jó kérdés volt!

- Szem elott tartva, hogy meg fogjuk tenni eme Kvantum Ugrást, miért van annyi polarizáltság, körülöttünk?

Hmm... Valóban, ahányszor egy nagyobb ugrás vagy változás történik, ti még mindig a régi energiavibrációban vagytok, mely ellentétes erőkön alapszik és az egyik elem megpróbál a régi szerkezetben maradni, míg a másik az új felé halad. Ez a duális, vibrációs energia fizikája. Tehát, az emberiség korának nagyobb változásai előtt, az ellentétes erők felszínre kerülnek. Egymás ellen harcolnak. A tudat egyik része meg akarja őrizni régi létezési módját. Egyik oka ennek a félelem, a másik meg a régi életmód iránti ragaszkodás és szeretet. Az energia másik vetületei azonban ismerik annak tényét, hogy eljött az idő a kiterjedésre és előre mozgásra. Amikor eme ellentétes erők egymással harcolnak, olyan energiapillanat jön létre, amely megkönnyíti a változást és egy új áttételt. Előzőleg beszéltem nektek a fenn-lenn effektusról... Ez olyan pillanatot alkot (a fizikai pillanathoz hasonlóan), mely egy új tudatszintre katapultál.

Tehát, amit életetekben megtapasztaltok, az, amit a bolygó fog megtapasztalni a tömegtudat fogalmaiban. Olyan tapasztalatokat éltetek meg, lényetek bizonyos vetületeiben, melyek fejre álltak, például az önmagatokkal vívott harc, mivel akarsz az új felé haladni, miközben lényed egy része a régi módon ellenáll. Ugyanezt fogjátok látni a továbbiakban a Földön. Soha nem volt még ekkora polaritás, ekkora energia megoszlás. Azért van, mivel a tudat egy része helyben akar maradni érezvén, hogy nagyobb ugrás következik.

- A Kvantum ugrást illetően, tudnád kommentálni, mit fognak megélni az ugrást elfogadók és a változásnak ellenállók?

Igen, e tekintetben forduljatok önmagatokhoz és kövessétek nyomon személyes helyzeteteket az utóbbi 5-10 évben. Figyeljetek arra mi történik veletek, a megélt maximumaitokra és minimumaitokra és meg fogjátok érteni azt, ami a Földdel történik. Bizonyos módon elmondható, hogy több szétválási tapasztalatot, több traumát fognak megélni a régi túllépésénél, ugyanakkor lesznek jelek, a tudat oly gyors fejlődéseire, melyek felgyorsítják a változást.

A tudomány új fejlődéseit figyelhetitek meg az új energiák felfedezésénél, új típusú üzemanyagoknál, nagyon világos energiaellátásokat, melyeken idáig átsiklott a tudomány. Hihetetlen fejlődésnek indul az orvostudomány, a felfedezések a rák gyógyításához vezetnek, még ebben az életben. Az Aids terén is gyógyulást eredményező változások lesznek, mivel az Aids, egyszerűen a szexuális energiák egyensúly zavara. Annak ellenére, hogy ezek a változások bekövetkeznek az orvostudomány fejlődésében, a földön mégis sok ember él, akik nem akarnak meggyógyulni. Találkoztatok velük tevékenységeitek végzése során. Erőfeszítéseket tettetek, hogy elősegítsétek gyógyulásukat, de nem sikerült nektek. Ez nem gyógyító gyakorlataitok kudarca, hanem egyszerűen ők nincsenek felkészülve vagy nem akarnak meggyógyulni. Látni fogjátok tehát a hihetetlen fejlődést a tudományban és orvostudományban, de sokan nincsenek felkészülve erre, mely a tudat erői között szakadékot hoz létre. Látni fogjátok a Föld saját változásait, melyek közül egyesek már e Kvantum ugrás előtt be fognak következni (földrengések, vulkánkitörések vagy szokatlan időjárás). Azért van, mert maga a bolygó is készül erre az ugrásra.

De, ismét, ez nem jelenti az idők végét, ez egy régi kor vége és egy új kezdete. Történtek még változások a bolygón, főképp az utóbbi párezer évben. Legutóbb ilyen esemény ezelőtt 2000 évvel történt, egy tudati ugrás Isten megértését, a Vele való viszonyotokat illetően. Közületek sokan ott voltatok abban az időben Jézussal. Hihetetlen ugrás volt, de mi történt utána? Egy sötét kor, az emberek még a föld alá is elbújtak volna... Az emberiség számára fekete napok voltak. Néha, egy radikális változás idején, egy ideig vissza kell vonulni. Mi most nem azt mondjuk itt, hogy ez fog történni, de nagy esély van erre.

Volt még egy nagy tudatváltozás a Földön, a második világháború után is. A szabadságtudat, annak a ténynek a megértése, hogy a fénynek és sötétségnek nem kell harcolnia többé. Ez egy társadalmi és vallási forradalom volt... És ezek a tudati ugrások, az évezred vége fele történtek. Sokan azt hitték, hogy a bolygó el fog pusztulni az évezred végén, de nem így történt. A tudat elérte azt a szintet, amikor képes volt folytatni, eljutva eme Kvantum ugráshoz.

Van egy különbség a bolygón történt eddigi és mostani tudati ugrások között. A 2007-ben bekövetkező Kvantum ugrás szó szerint egy új energiát fog hozni. Azok, akik elég érzékenyek és tudatosak, már mostantól elkezdhetnek eme új energiával dolgozni. Ez robbanásszerű kiterjedéssel meg fogja változtatni életüket. E Kvantum ugrás ugyanakkor meg fogja változatni az egész tudat spektrumot, az egész földi tudatot.

Elmondható, hogy bizonyos módon jelenleg a földi tudat egy tartályban tárolt. Bizonyos határokon belül mozog és változik, de itt marad. A Kvantum ugrás, egy többszázszorosan nagyobb tartályba taszítja. És nemcsak három-, hanem többdimenziósba. Eme tartályt fejre lehet állítani, de tartalma nem fog kiesni. Megváltoztathatja színét és formáját.

Ez egy metafora, ne vegyétek szó szerint, de tény az, hogy 2007 szeptember 18. után, minden kiterjed. Néha, amikor a szoba melyben vagytok megnövekedik, nem tudjátok mit tegyetek. Van egy kényelmetlen érzésetek, mely arra késztet, hogy visszahúzódjatok és visszaforduljatok.

Igen, a jó hír az, hogy több multidimenziós vetülettel rendelkeztek, mellyel dolgozhattok, nem lesztek lineáris keretekbe korlátozva mint most. Az emberi tudat számára új kapuk fognak megnyílni, melyket most még elképzelni sem tudtok.

- Vajon, mi emberi lényként, Shaumbra és mások, képesek leszünk helyesen érezni és értékelni a Kvantum ugrás által létrehozott nyitást?

Valóban, ezért vagyunk mi most itt, ezért kommunikálunk veletek, hogy elmondjuk nektek, hogy már mostantól megtapasztalhatjátok és dolgozhattok eme ugrásnak megfelelően. Amint már sugalltad kérdésedben, miért kellene megvárnotok 2007. szeptember 18-át? Már mostantól elkezdhettek dolgozni ezekkel az energiákkal. Hogy megtehessétek ezt, engednetek kell valamennyien, tudatotok kiterjedését. Ti most, szorosan fogjátok, akár egy dobozba zárva. Ideje kiengednetek és akkor különböző érzéseitek, észleléseitek lesznek, mintha teljesen más eszetek volna, elkezdtek másként gondolkodni. Ne zárkózzatok be, ez saját tudatotok, mely teljesen más dimenzió térben kezd dolgozni. Ebben az időszakban, amikor nagyon intenzív álmaitok vannak, néha szó szerint új energia jön valóságotokba. Amikor testetek új ételeket és új foglalkozási módokat kíván, azért történik mindez, mert új energia érkezik, áthaladtok saját Kvantum ugrásotokon.

Néha nehéz, amint már felfedeztétek. Néha mindent idegennek éreztek, mivel nem vagytok hozzászokva, de amilyen mértékben lehetővé teszitek ezt és megnyíltok, hamarosan olyan érzékenységre és tudatra tesztek szert, amilyennel még soha nem rendelkeztetek. Emlékezzetek arra, hogy minden bizonyos megszokott emberi érzékeléstől indul: illatok, látás, hallás, ízlelés, tapintás... ezek fel fognak ébredni és teljesen új észleléseitek lesznek eme érzékekben. Megnyílnak Isteni érzékszerveitek. Megértésetek és bölcsességetek lesz és nem fogjátok tudni honnan származnak. De ezek ugyancsak tőletek jönnek. Intuíciótok sokkal erősebb lesz mint elozoleg.

Nagyon gyorsan életetekbe fogjátok vonzani azt amire szükségetek van. Soha nem észlelt bölcsességet fogtok érezni magatokban. És arra kérünk, ne nekünk köszönjétek meg. Nem azért van, mert velünk dolgoztok vagy mert spirituális vezetőitek jól végezték dolgukat - ezek ti magatok lesztek. Magatoknak köszönjétek meg.

Bizonyos dolgok, melyekről Adamus Saint Germain nemrég beszélt nektek, a testből való szabad belépésről és kilépésről, a kő arannyá átalakításának képességéről... stb., természetes képességként fognak megvalósulni.

Nem kell ezekre a dolgokra koncentráljatok, normális módon fognak megtörténni, mivel elkezdtetek az új energiával dolgozni. A Kvantum ugrás által hozott teljesen új energia, természetében kiterjedő.

Bent és kint, lent és fent mozog, minden irányban, miközben egyidőben multidimenzionális. Az új energia expanzív. Kezdi megtalálni útját valóságotok, lényetek irányába. A régi vibrációs energiával való munkával fogja kezdeni. A régi energia vibrál, előre-hátra mozog, ellentétes erők alkotják.

Ez az integrálás ideje lesz, mindkét energiatípus egyidőben fog létezni, mind a vibrációs, mind az expanzív.

Néha minden zavaros lesz, ezért érzitek így jelenleg. Azonban az új energia elkezdett felétek áramlani és ti képesek vagytok dolgozni vele. 2007 szeptember 18. után, bizonyos emberek többé kevésbé öntudatlanul fognak dolgozni vele.

Ez a technológia, a felfedezések és találmányok, a gyógyítás átértékelődését és hihetetlen fejlődését fogja eredményezni, mely fényében a jelenlegi orvostudomány barbárnak fog tűnni. Gyógyítás, amint most a Star Trekben látjátok. Ez a típusú technológia közeledik most felétek, mivel a technológia követi a tudatot. Ez éppen most történik meg.

Ha megnézitek az emberiséget, látjátok, hogy minden egyre gyorsabban történik. A technológia ciklusai 20-30-40 évesek voltak. Majd lecsökkent pár évre. Most, a technológia és tudat ciklusai kb. 7 hónaposak. És minden egyre gyorsabbá válik, egy bizonyos pillanathoz közeledve. Minden olyan gyorsan zajlik, hogy egy Kvantum ugrásban konkretizálódik. Ennél gyorsabban már nem haladhat. A Kvantum ugrás azt jelenti, hogy lerázzátok a régi lineáris élet- és gondolkodásmódotokat. A Kvantum ugrás azt jelenti, hogy át fogjátok látni a lineáris létezési síkot és túlléptek ezen. Saint Germain nemrég beszélt hozzátok és ezt mondta: Eljött az ideje, hogy e létezési síkon TÚL éljetek! Lépjetek túl a háromdimenziós megélés korlátain! Sokkal másabb utak is léteznek, tegyétek lehetővé felfedezésüket.

- A Kvantum ugrás közeledik és számos, különböző beavatási szinttel rendelkező csoport létezik. Mi fog történni ekkor mind egyéni mind csoport szinten?

Hmm.. Valóban az emberiség különböző szinteken működik. Sokféle csoport létezik, hogyan fogja érinteni őket? Ami a Kvantum ugrással történik, tulajdonképpen egy potencia létrehozása. Tiszta potenciál teremtődik azoknak akik készen állnak használatára. De, ez a potenciál semmihez sem hasonlítható amivel régi útjaikon találkoztak. Teljesen különböző és sokan eltévesztik kezdetben. Sokan azt hiszik, hogy minden szétesik a Kvantum ugrás időpontjakor, mind személyes mind a globális életben. Mindez, mert nem látják az előttük álló potenciált. Ez egy reális Kvantum ugrás a fizikában, a tudatban és technológiában. Mivel ők a régi utakra koncentrálnak, nem fogják látni ezt a potenciált. Mihelyt készen állnak rá, ez a potenciál felfedi magát előttük. Minden ahhoz fog hasonlítani amit ti is átéltetek, Shaumbra. Minden létezett már, de akkor jelent meg előttetek amikor felkészültetek. Mi most itt vagyunk, Cauldre közvetítésével hallotok minket, éreztek valamit a szobában, ez nem más mint saját kiterjedt tudatotok, mely teljesen új módon működik. Majd látni is fogtok minket. Mi most itt vagyunk a szobában, páran az ajtó mellett állnak. Mi itt vagyunk, de ti továbbra is régi szemeitekkel, lineáris víziótokkal néztek. Próbáljátok meg, ne a szemetekkel látni minket. A Kvantum ugrás után, egy új tudatban, egyszerre szívetekkel fogtok látni minket. Meg fogjátok érteni, hogy mindig itt voltunk, semmi sem változott, rajtatok kívül.

- Az Asztrológiának van köze ahhoz ami történni fog ?

Hmm... Valóban, 2007 szeptember 18-án, minden látszólag úgy fog folytatódni, mint előtte. Az emberek reggel felébrednek és elmennek dolgozni, az állatok kijönnek odujukból, hogy táplálkozzanak, a Nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik le, egy szokásos napnak fog tűnni. Semmilyen rendkívüli asztrológiai esemény nem lesz abban az időpontban. Az ismert együttállások, üstökösök, a galaxis szokásos eseményei... Nézzétek a Napot, a napkitöréseket, nézzétek, amint úgy táncolnak, mint eddig soha... készülődnek, energiákat küldenek előkészítve a Kvantum ugrást. Látjátok, egyelőre még a régi energiaforrások koordinálása szükséges. Minden mostantól készen áll arra a dátumra. De még egyszer, ama dátum a többség számára észrevétlenül fog zajlani. Ami számít az, ami 2007. szeptember 18. után fog történni. Az emberek képességétől, az új dolgok létrehozására, melyek ezelőtt nagyon nehéznek tűntek.

Új megértések, az új energia beillesztése életünkbe, változások a bolygón használt üzemanyag tekintetében.

Igen, lesznek konfliktusok, lesz szétválás, talán még csaták is azok részéről akik ellenállnak, akik félnek. Egyre több televíziós drámát fognak közvetíteni, elektronikus filmek... drámák... fogják tárgyalni a vég, az Apokalipszis témáját. A következő években sok félelem fog felszínre kerülni, mivel vannak erők, melyek ellenállnak a változásnak. De végül, az egész emberiség tudata meg fogja tenni ezt az ugrást. Valóban felszabadultok az anyagi világ korlátai alól, hosszú távra.

Nem fog egyik napról a másikra megtörténni, de túlhaladtok az anyagi világon, azonban képesek lesztek megkapni az anyagi világot amikor akarjátok. Tudom, hogy ez Új Földnek hangzik, de így is van.

- Mondd, mit jelent ez tulajdonképpen, milyen potenciált rejt?

Azt jelenti, hogy amikor az emberi testre néztek és látjátok a húst, a szerveket, majd a betegségeket és sebeket, annyit jelent, hogy lineárisan néztek. Mi, amikor az emberi testet nézzük, nem emberi szemmel látjuk, hanem az energia lenyomatot, szabványt látjuk. Nem szöveteket, vért, betegségeket, hanem ritmuson és szinkronizáláson kívüli energiát látunk. Az új energiában képesek lesztek mindkét módon látni, mind fizikai szemmel, mind az energiákat nagyon világosan látni fogjátok. Most is vannak energiák amiket láttok, de nem fogjátok látni a színek ragyogását és játékát. Az új energiákban, minden más lesz, mint amihez hozzászoktatok, de reálisan abban a helyzetben lesztek, hogy láthatjátok az energiákat. A probléma része, hogy azok, akik most akarják megpróbálják látni az energiákat, akik színeket kívánnak látni, azok lineárisan próbálnak nézni. Azt hiszitek, hogy sárgát, zöldet és vöröset fogtok látni... Azt hiszitek, hogy párás ragyogást fogtok látni a személy körül. Ez nagyon háromdimenziós. Amikor kiterjesztitek tudatotokat, olyan új lehetőségeket nyittok meg magatok előtt, mely túlmutat a mostani valóságon. Úgy fogjátok látni az energiákat ahogy mi is látjuk. Amikor rátok nézünk, egy jellegzetes energiatáncot látunk, mely sokkal több a színeknél. Egyfajta sugárzó hang, de nem olyan hang amilyent fizikai füleitekkel hallotok, ez egy kibocsátott szabvány. Sokkal többet fogtok látni, a megszokott valóságotokon túl fogtok élni, nem lesznek háromdimenziós viszonyítási pontjaitok, sokkal több lesz ennél. Kimondott szavak vagy írott üzenetek nélkül fogtok egymással kommunikálni.

Kommunikálási módotok a mai internet lehetőségeit gyermetegnek fogja feltüntetni. Azonban ehhez meg kell nyílnotok, és bíznotok kell bennünk. Még paranormális, pszichikai módszerekkel, erővel, próbálkoztok kitalálni azt, hogy mi fog történni. Megkérünk, lássatok át ezeken, kezdjétek megérteni az egyetemes nyelvet, meg fogjátok érteni a szent geometriát...

- Milyen lesz a fizikai halál akkor?

Hmm... A fizikai halált illetően meg fogjátok látni, hogy a gyógyulás sokkal egyszerűbb lesz, és azok számára akik az új energiákkal dolgoznak a betegség valószerűtlenné fog válni... Lesznek még gyors elhalálozások, olymódon amit ti balesetnek neveztek... Azonban a betegségek jelentéktelenek lesznek azok számára, akik az új energiát elsajátították. Kiléphettek és beléphettek fizikai testetekbe, olyan állapotban hagyva, amelyben képes vigyázni önmagára. Túlléptek a fizikai testen, nem fog többé a három dimenzió korlátozni titeket.

- Sok viszály van most az Evangelizmust illetően... Vajon ez a most következő jelenség része?

Igen, valóban politikai és vallási vezetőitek csak tükrözik azoknak tudatát, akiket vezetnek. Amit most látunk, a régi utakat folytatni akarók gyülekezete. Ők nem kívánnak kilépni a bibliai időkből. Ők nem akarják, hogy ezek az idők elmúljanak, ezért görcsösen kapaszkodnak a Bibliába, nagyon félnek és zárkózottabbak mint valaha. Most, én nyugodtan beszélhetek a Bibliáról, mivel én, Tóbiás, benne voltam, míg ki nem töröltek onnan...

Hmm... De bibliai időket éltek és meg fogjátok látni, hogy ez megváltozik 2007. szeptember 18. után. Megnyugvást fogtok tapasztalni, az emberek belül fogják a válaszokat keresni... És ha ez, ismerősnek tűnik számotokra, kedves Shaumbrák, azért van, mivel ti az utóbbi 5-10 évben átmentetek ezen a szakaszon. Eljutottatok ahhoz a megértéshez, hogy ti vagytok Isten, hogy Isten nem egy nagy fehér lény, aki büntet. Isten ti vagytok... Ti vagytok Isten létezési tapasztalata a Földön a LENNI értelmében. Képzeljétek el, hogy meg fog változni a Föld, amikor a többi ember is meg fogja érteni ezt. Ők is Isten - mind Egységében, mind Individualitásban.

Tehát, ez a Kvantum ugrás inkább nehéznek mondható lesz az egész világon élő emberek számára. Mindenkit nem fog érinteni, egyeseknek lesz halvány fogalmuk arról ami történik, mások azt fogják mondani, hogy a dolgok változnak, de nem tudjuk mi történik, sokan nem is fogják tudatosítani a jelenséget. Azonban akik kezdik megérteni, hogy mi történik, útmutatókra lesz szükségük. Rátok lesz szükségük, tanácsaitokra és bölcsességetekre, e kihívásokat hordozó időkben. Egyesek egyszerűen elkapnak valamit a Kvantum ugrás új energiáiból.

A tudósok például, az orvosok és feltalálók, még a politikai vezetők is új tudatskálával fognak rendelkezni, melyből választhatnak. Nem kell többé a régi utakra alapozniuk, ha kiterjesztik energiáikat. Új találmányok lesznek -- a fény felhasználása a víznek energiává való átalakításában. Annyira egyszerű... Hozzáférhetnek az új szintekhez és új utak fognak megjelenni a társadalmi programokra, melyek a jelenlegi módszereket elavulttá teszik. új utak lesznek, melyek hatalmat adnak az embereknek... Lesznek olyanok akik hozzáférve az új tudatszintekhez, tévesen saját hatalomszerzésre és előnyükre akarják felhasználni azokat. Az egyik jellemzője az új energiának és Kvantum ugrásnak az, hogy egyszerűen nem lehetséges az ilyesmi. Azok, akik érezni fogják, hogy ott van az új energia és elmennek, hogy megkeressék, egyszerűen nem fogják megtalálni. Olyan lesz mint a szivárvány, nézheted egész nap, azonban képtelen vagy elérni, megérinteni. Tudni fogják, hogy ott van, de mivel ők kiegyensúlyozatlan és mohó módon működnek, képtelenek lesznek éltükbe bevinni.

A Kvantum ugrás, nemcsak felgyorsít mindent, hanem megváltoztatja a dolgok intim természetét is. Mi részünkről, végeztünk néhány kutatást, erről az oldalról, hogy megérthessük mennyi időt fog igénybe venni a Kvantum ugrás és új energia beillesztése személyes, egyéni szinten az egész bolygón.... Úgy 4-5 nemzedéket fog igényelni... Lehet, hogy nem ilyen sokat, talán korábban is megtörténik... Az emberek választásaitól függ. Azonban akik készen állnak erre, minden rendelkezésükre áll.

Shaumbra, ti már mostantól kezdve dolgozhattok eme új energiával.

- Készen állok erre a nagy ugrásra, már ott is érzem magam, de problémáim vannak, hogyan éljem meg ezt partneremmel együtt. Úgy tűnik ő nem áll készen és a régi energiában él, hátramaradva. A köztünk lévő szeretet e kapcsolathoz köt, de néha félek, hogy ez megakadályozza előrehaladásomat. Mit gondolsz erről?

Arra foglak kérni, hogy tekints e kapcsolat energiájára, melyet e kedves lélekkel megélsz. Nézd meg mit tesz ő és mit teszel te. Tulajdonképpen tökéletes egyensúly az a mód ahogy mégy az átmeneti időszakban: az egyik visszahúz, míg a másik energiáit az új energiák fele mozgatja. Néha az a jó egy kapcsolatban, ha az egyik helyben áll míg a másik mozog, amint kapcsolatodban is történik. Néha ez idegesítő, mivel azt hiszitek, hogy ők is azt kell tegyék amit ti, úgy kell gondolkodjanak ahogy ti. Azonban néha lényeges az, hogy ők fenntartsák a teret, kerékkötők legyenek, amint cselekszik is. Ők azok akik tartják az energiát, míg ti mozgatjátok. Tehát tiszteljétek és becsüljétek meg őket azért a szerepért amit játszanak, mivel miután átmentek az átmeneti időszakon, rátok fognak alapozni, hogy segítsetek nekik abban, hogy nekik is sikerüljön mindez.

- A Kvantum ugrás idején mi fog történni velünk, akik fizikai bántalmakban szenvedünk. A magam részéről 10 éve van egy krónikus betegségem. Meggyógyulhatok és a hozzám hasonlók is gyógyulhatnak a Kvantum ugrás alkalmával?

Igen, mostantól is elkezdheti. Shaumbraként, már most elkezdhet dolgozni energiaközpontjaival, a biztos tér gyógyulási módszerével. Nem kell várnia. Könnyebb lesz 2007. szeptember 18. után, de már most elkezdheti. A Kvantum ugrás után, az új energiában már nem eröltetett gyógyulásról lesz szó. Semmi sem lesz eröltetett. Látjátok: visszatérünk a régi elvhez: minden energia keresi a megoldást. Egyéni esetben, az Kvantum ugrás új energiájában a megoldás sokkal gyorsabban fog bekövetkezni abban amit ti gyógyulásnak vagy potenciális kiegyensúlyozásnak neveztek, a gyógyulással egyidőben. Tehát, nagyon lényeges minden Shaumbranak, hogy kiiktassatok minden technikát és régi gyógyítási utat amit ismertek. Sokan egyetemeket vagy szemináriumokat végeztetek el. Tanultátok az orvostudományt és gyógyítást, tanultatok az energiákról. Ez jó szolgálatot tett nektek mert ide vezetett. Most azonban mindent magatok mögött kell hagynotok. A régi utak lineárisak voltak, a régi energiában. Ha erre koncentráltok, el fogjátok veszíteni az új létező potenciált. Eme új potenciál a gyógyulásra és megfiatalodásra, sokkal egyszerűbb lesz. Nem fog erőt kérni, nem azt fogjátok kérni, hogy a test bizonyos szervei vagy részei meggyógyuljanak, egyszerűen engeditek, hogy maguktól meggyógyuljanak. Ha ez ismerősnek hangzik számotokra, Shaumbra, Atlantisz Tien városában eltöltött időkre emlékeztet titeket. Ott kezdtük megérteni hogyan működik minden. Ami most félelmetesnek tűnik számotokra, eme ugrással kapcsolatban, az akkori idők templomainak emlékeit idézi fel, amikor megtanultunk dolgozni az energiákkal. De most más idők járnak. Nagyon különbözőek a korok. A megfiatalodást és gyógyulást nagyon könnyen el lehet érni, szent módon, eröltetés nélkül. Ez a Kvantum ugrás legfontosabb jelzője: erőt nem igényel. Az erő a régi energia - a megengedés, az új energia.

Tehát, a betegség melyről most beszéltél és bármilyen más típusú energia-rendellenesség vagy betegség, kiegyensúlyozható az új energiában, erő alkalmazása nélkül. És titeket akik hallgatjátok vagy olvassátok ezt, arra bátorítunk, hogy kezdjétek el ezt az akciót. Azt mondjátok, nem tudjátok hogyan kezdjétek el, mit kell tennetek... Egyszerűen, indítsátok el a folyamatot és minden erőforrás felétek fog áramlani, hogy segítsen nektek az új gyógyító energiával dolgozni - magatokért és másokért- erő nélkül, a Shaumbra csoportok keretében. Figyeljétek meg csodálatos hatását és értsétek meg, hogy a fizikai folyamat annyira egyszerű, minden energia megoldásra, egyensúlyra törekszik. Semmit sem kell tenned ezért, csak engedd megtörténni.

- Tóbiás, amikor az erő nélküli gyógyításról beszélsz, kérlek részleteiben is ismertesd nekünk. A gyógyulás szándékára utalsz, koncentrálás vagy erő hatás nélkül? Arról a szándékról van szó, hogy engeded, hogy minden megtörténjen?

Valóban, amint sokan közületek műveltétek a gyógyítást kézzel, masszázzsal, különböző energiák alkalmazásával, ráolvasásokkal és imákkal, vagy énekekkel, a páciensnek való energiaküldéssel, egy lépéssel megelőzi a kórházakban általában nyújtott kezeléseket. Az új energiában tovább fogtok lépni. Amit most tesztek még energia eröltetés, erő alkalmazása. Megkérünk lépjetek még egy lépést előre. Ne dörzsöljétek kezeiteket, ne imádkozzatok, ne énekeljetek... na, jó egy relaxációs zene, az rendben van... De hozzatok létre egy biztos teret. Biztos tér az, amikor páciensetek kényelmesen érzi magát. Lélegeztessétek és relaxáljon. Olyan környezetet teremtsetek, hogy lazítsa el testét és elméjét, feledkezzen meg gondjairól... Légzéssel nagyszerűen el lehet érni mindezeket.

Egy másik sikeres környezet ezekben az esetekben a víz. A testhőmérsékletű víz nagyon relaxáló. Ez abból az időkből maradt fenn amikor alig érkeztetek a Földre. Tartsátok ebben a kényelmes és relaxáló állapotban... majd engedjétek meg, hogy lehetővé tegye testetek gyógyulását. Most sok ember nem fog bízni benne. Azt fogják hinni, hogy külső erőnek kell hatnia. De felteszek egy egyszerű kérdést: Hiszitek, hogy minden energia képes önmagát gyógyítani? Engeditek, hogy a gyógyulás megtörténjen? Használjátok ezt az időt és teret a gyógyulásra.

Ez a Kvantum ugrás az új energiát hozza el a gyógyításban. Annyira hatékony a gyógyulás, hogy az egyetlen útját álló akadály csupán művelőjének kételkedése. A hit kételye, hogy el kell végeznetek mindezeket az eröltetett tevékenységeket, hogy másvalaki gyógyítási technikáját kell használnotok.... Használjátok sajátotokat. Legyetek a jelen pillanatban, biztos térben, használjátok intuíciótokat és ha ezek valóban a gyógyulást választják életetekben, akkor ez be fog következni. Köszönöm a kérdést.

- Tóbiás, milyen kapcsolat van a Kvantum ugrás és a foton öv, valamint a "három napos sötétség" között?

Az első az emberiség hihetetlen tudati ugrása, a második meg egy összeesküvéselmélet. A harmadik meg drámai megtévesztés, figyelemelvonás, Shaumbra, és ti már megtanultátok ezt, de beszélnünk kell még erről a témáról. A foton öv egy nagyon félre értelmezett dolog... A foton öv, téves értelmezése egy emelkedésre vonatkozó információnak - egyéni szinten: a lélek éjszakája. Nem mentetek-e át már eddig ezen a szinten egyénileg, a sötét korokban, amikor úgy tűnt, hogy minden energia és fény eltűnt belőletek? Nem éltetek-e át nagy változásokat, a sötétség tekintetében? Ez volt a foton öv eredete. Drámai módon ezt úgy hozták nyilvánosságra, hogy naprendszerünk bolygói át fognak haladni egy foton övezeten, egy energia övön, mely három napos sötétséget fog jelenteni. Ez teljesen értelmetlen. Miért volna szükségetek áthaladni egy foton övezeten? Miért kellene léteznie ilyennek és miért lenne három napos sötétség a Földön? Túl sok ember nem maradna egy ilyen után. Tehát az értelmezés téves. Most újból megismételjük: 2007. szeptember 18-án, nem fognak fénysugarak jönni a kozmoszból, nem lesz sötétség, semmi más nem fog történni csak eljön egy újabb nap. Azoknak fog valamit jelenteni akik rájönnek, hogy a nagy ugrás éppen megtörtént. Az új potenciál már létezik, csupán az emberiségtől függ, hogy behozza saját valóságába.

- Életemben egyfajta várakozás-játékot játszom és félek ennél tovább menni. Mit tegyek jómagam Shaumbraként, hogy felkészüljek erre a tudat ugrásra?

Igen, a legjobb dolog, ha már most elkezditek... Ez az energia már rendelkezésükre áll azoknak, akik elkezdenek dolgozni vele. Te is, ki feltetted a kérdést és a ti többiek mind már dolgoztok az új energiával, de nem vagytok tudatában hatásainak. Tehát nem kell várakoznotok. Kezdjétek el most a munkát, legyetek mostantól azok akik átadjátok az új tanítást, írjatok könyveket, indítsatok új üzleteket. Rakjátok le az új nevelési rendszer alapjait, oly nagy szükség van erre. Kezdjétek meg ezeket a folyamatokat. Amikor elkezditek ezeket, figyeljétek mi történik a bőség energiáival. Amikor az új energiával dolgoztok, nem kell megvárnotok a Kvantum ugrást. Megtapasztaljátok befektetésetek "Kvantum profitját", hogy így fejezzem ki magam. Amilyen mértékben bátrabbakká váltok és magatok mögött hagyjátok a félelmeket, új vállalkozások és kalandok irányába léptek ki. Talán még nem világos ez számotokra, azonban már most elkezdhettek dolgozni az új energiával. Most van a Kvantum ugrás ideje számotokra... nem kell megvárjatok egy bizonyos dátumot erre. Engedjétek, hogy ez megtörténjen életetekben és figyeljétek meg hogyan változik meg minden. De akkor amikor a dolgok kezdenek nagyon gyorsan megváltozni, látszólag minden a feje tetejére fog állni... Ne lépjetek a fékre. Hajlamosak vagytok ezt tenni. Hajlamosak vagytok visszafordulni és elbújni. Álljatok ellen a késztetésnek, hogy a fékre lépjetek. Engedjétek, hogy minden megtörténjen. Hihetetlen változásokat fogtok látni életetekben, már sok idővel a Kvantum ugrás előtt.

- Kiszállhatok testemből, miközben mégis új iskolákat alapíthatok? Mi fog történni a Shaumbrával a Kvantum ugrás időpontjában?

Igen, a testből való kilépés-belépés, az energia működésének, megértésének következménye, sokkal inkább, mint koncentrálás vagy tevékenység. Megfigyeltem, amint a teremben ülők közül egyesek megpróbáltak kiszállni és visszamenni testükbe. Ez egy természetes következmény - akárcsak a bőség és gyógyulás - mihelyt érted hogy működik az energia és hogyan hozható életedbe, minden nagyon egyszerű lesz. Amikor Saint Germain beszélt nektek arról az időszakról, amikor be volt zárva abba a kristályba, beszélt arról a képességről, hogy túllépni a látszaton, erő nélkül kilépve egy szerkezetből. Ez megváltoztatja az egész dinamikát, a teljes lineáris útvonalat. Shaumbra, ti megtehetitek ugyanezt a dolgot, mihelyt megértitek, hogyan dolgozik az energia. Nagyon egyszerű: Nem létezik energia. Energia nem létezik, ADDIG AMÍG nem aktiválnak egy potenciált. Ekkor megjelenik az energia és behozható életetekbe. Az ahogyan most észlelitek az energiát, eléggé primitív, vibrácionális. De ez áll most az egész emberi univerzum alapján. Az energia vibracionális. Akkor, amikor személyes életetek Kvantum ugrásán átmentek, ez expanzionálissá válik. Már nem a 2 energiáján alapszik, hanem reálisan átcsap a 4 vagyis a 2*2 energiájába. Kezdjetek el dolgozni ezzel a négyzetes energiával. Ne intellektuálisan értelmezzétek - egyszerűen dolgozzatok az energia négyzetével. Ezzel a potenciállal dolgoztok most. A ti dolgotok mit választotok, de tegyetek valamit korlátolt, zárt, tereteken kívül (outside of the box).

- Kedves Tóbiás, segíts nekünk megérteni az élet evolúciós ugrását. Úgy tűnik amint fejlődnek a dolgok, egyre több nehézség merül fel. Az emóciók tudatosításának növekedése, félelemben, elutasításban és haragban nyilvánul meg... Annak ellenére, hogy elköteleztük magunkat, hogy felszabadulunk a félelem szabványaiból, addig amíg megéljük a szeretetet, nagyon nehéz időket élünk meg.

Valóban, akkor amikor ugrás, változás történik, jelen van egy ezt kísérő ellenállás is. Ahányszor nagyobb változást hoztok létre, mindig egy rész ellenáll, azt kívánva, hogy minden úgy maradjon ahogy volt. Ezeket a dolgokat ennek megfelelően ismerni kell -- bennetek és a világban történnek -- és egyszerűen újból biztosítanotok kell tudatotokat, hogy ezt az ugrást választjátok, meg akarjátok tenni és biztos teret hozzatok létre, mely lehetővé teszi, hogy a félelem ne uralkodjon el e tapasztalatokon. Arról van szó, hogy lehetővé teszitek ezeket a tapasztalatokat önmagatok számára, és ne aggódjatok, hogy egy rész bennetek ellenáll ezeknek. Az új energia belélegzéséről majd kilélegzéséről van szó. Ezzel kell repülnötök.

- A Kvantum ugrás után, az Egység tudatban fogunk lenni?

Hmm... Már vannak egyesek a Földön, akik az Egység tudatban léteznek. Több széthúzást, valamint több embert fogtok látni az Egység tudatban. Ez a folyamat tartani fog egy ideig, amíg helyreáll az egyensúly. Hosszú távon, sokan sokkal többen lesznek az Egység Tudatban. Ezek egyrészét megjövendölték, előre hirdették a proféták, 1000 éves békéről beszélnek és ez csupán a kezdet, csupán az egyenlet egyik része, de a Kvantum ugrás tisztítás folyamatával szövetségben, sokkal többen lesznek ebben az Egység tudatban, melyről beszélsz.

- A víznek van valamilyen szerepe a Kvantum ugrásban? Hogyan vigyázzunk magunkra?

Valóban, a víz az egyik legjobb forrás társadalmatok erőforrásainak táplálására. Ott van és hozzáférhető, benne rejlik az új energia felhasználás potenciálja. A tudósok egyelőre még a régi duális módon nézik, mikroszkóppal, sejt összetevőiben, megpróbálva elképzelni hogyan működik minden, azonban ők nem látják a molekulák között létező láthatatlan energiákat, az atomok közti és magukban a vízsejtekben létező térben. A víz, fénnyel társítva, a legnagyobb potenciált tartalmazza a társadalom energiaellátásában. És ami a Földet illeti, már nem hajlandó elviselni a régi energiaellátást.

- A Kvantum ugrás után, milyen változások lesznek 3 dimenziós világunkban? Például autóink milyenek lesznek? Még várjak vagy már most vehetek egy új autót? Testünk különbözni fog a mostanitól?

Hmm. Minden személyes szinten fog elkezdődni, majd látni fogjátok a migrációt a technológiában. Akár most is vehet új autót, mivel majd később is vehet egy másikat. A technológiában azonban ugrásszerű változást, rohamos fejlődést fogtok megtapasztalni. Nem arra kérünk, hogy semmit ne tegyetek most, csak értsétek meg mi történik körülöttetek, hogy ez a Kvantum ugrás elkerülhetetlen és meg fogja változtatni a valóság intim természetét. Nem lineáris, hanem multidimenziós világban fogtok majd élni. Az emberiség nagy részének eltart majd egy ideig amíg megérti mi is történik, azonban ti nagyon gyors változásokat fogtok látni. Mi több, személyes szinten, sok ideje rejtett tehetséget, képességeket fogtok felfedezni, a dolgok megérzésének képességét, intuíciót, megismerést, az energia kiterjesztésének képességét a Most viszonyítási pontjából, a multidimenzionálisba, velünk is sokkal könnyebben fogtok tudni beszélgetni. Meg fogjátok élni mindezeket a tapasztalatokat, ráadásul a gyógyításokat és élet szenvedélyt.

- Ama érzés, hogy nem tartozunk ehhez a világhoz, a Kvantum ugrás egyik összetevője?

Kapcsolatban vannak valami módon, de a nem ide tartozás érzése inkább személyes emelkedésetekkel, átalakulásotok folyamatával társítható. Létezni fog életetekben egy olyan időszak, amikor szükségét fogjátok érezni annak, hogy egyedül legyetek, blokkolni kívánjátok majd a külső energiákat, hogy saját energetikai újjászületésetekre, átalakulási folyamatotokra, emelkedésetekre koncentrálhassatok. Tehát, ez normális dolog, egyeseknek közületek személy szerint szükségük van erre az időszakra.

- Gyakran megtörténhet?

Igen, az ilyen állapotok ciklikusak lehetnek.

- Utolsó kérdés... Milyen változások lesznek 2007. szeptember 18. után, mi fogja jelezni nekünk annak tényét, hogy a Kvantum ugrás zajlik, folyamatban van?

Igen, a Kvantum ugrást megelőző időszakban jelentős geofizikai változásokat fogtok észlelni, klímaváltozásokat, földrengéseket és vulkán kitörést, de ami a legfontosabb rendkívül szokatlan időjárást. Mivel a Föld mágneses mezeje és vonalai módosulni fognak és ez befolyással van mint az időjárásra mint magára a Földre. Látni fogjátok, hogy az ország különböző területein felhalmozott feszültségek felszínre fognak kerülni. Mi nem jelzünk feltétlenül egy háború kitörést előre, lehet, hogy a felhalmozott feszültségek a béke tárgyaló asztalánál fognak feltörni. De, ha ezek nem fognak a tárgyaló asztalnál megoldódni, akkor a harcmezőn nyilvánulnak majd meg. Egy erős energiaáramlatot fogtok látni, mely megoldást keres. Minden energiák együtt kívánnak majd visszatérni.

Egyéni életetekben látni fogjátok, hogy olyan személyek, akikkel problémáitok adódtak a múltban, előtérbe fognak kerülni megoldást keresve, egyfajta megbocsátást. Bizonyos állatfajok, főképp madarak, exodusát fogjátok megtapasztalni. A tudósok látni fogják, hogy bizonyos madárfajok, nagyon rövid idő alatt elmennek.

Ez a Kvantum ugrás egyik lényeges megnyilvánulása lesz majd. A madarak a Föld elektromágneses vonalait használják utazásukban, alvási és táplálkozási viselkedésükben, repülés közben.

Amilyen mértékben megváltoznak a föld elektromágneses vonalai, a madarak elvesztik tájékozódó képességüket, ugyanakkor készen állnak a föld elhagyására, mivel bevégezték itteni tennivalóikat. Most nem azt állítjuk, hogy minden madár el fogja hagyni a Földet, de nagyszámban ezt fogják tenni. Nagy számban fognak elmenni más állatok is, 2007. szeptember 18. előtt.

- A madár influenza kapcsolatban áll ezzel?

Nem, nincsen semmilyen kapcsolatban.

És íme, pillanatnyilag befejeztük a Kvantum ugrás témájának megbeszélését, azonban folytatjuk ezt a témát amint közeledünk az ugrás időpontjához. Értsétek meg, hogy semmi okotok nincsen 2007. szeptember 18-át megvárni, már mostantól behozhatjátok az új energiát és az élet új megértését életetekbe. Értsétek meg, hogy az emberiség többsége talán úgy fogja megélni ezeket a változásokat, hogy semmit nem ért meg belőlük, és megismétlem ti ott vagytok, hogy segítsetek nekik, vezessétek és tanítsátok őket eme rendkívüli időkben, amikor ti szó szerint első alkalommal Új Energiát hoztok a Földre.

És ez így van.