Istenember Sorozat Harmadik Shoud: ,,Két világban élni egyszerre''

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. október 13-án

Tóbiás: És ez így van, drága barátaim, amint ismét összegyűltünk családként, Shaumbraként, mint olyanok, akik már igen régóta ismerik egymást. A mai nap energiája tényleg nagyon kedves. Ez valóban azok energiája, akik előrehaladnak, azoké, akik be akarnak lépni az Új Energiába. Ez azoké, akik elég bátrak voltak feltenni a kérdést: ,,Miért vagyok itt? Miért vagyok most ebben a létidőben itt a Földön? Ki vagyok én itt... Isten szikrájaként... mint a Minden Létező identitása? Miért vagyok itt?''

Mertétek megkérdezni ezt. Ez indította be bennetek az ébredést és a kinyílást. Ez vezetett benneteket arra az ösvényre, amely ebbe az egészen Új Energiába hozott benneteket. Egy teljesen Új Energiába léptek be. S abból, amit ebből tanultatok, abból, ahonnan jöttetek következett minden egyéb is. Mindaz, Ami Van ott jön megettetek a lábnyomaitokat követve.

Ti mentek elől, Mindaz, Ami Van pedig követ benneteket. Az összes arkangyalokkal. Az összes angyallal. Még maga a Szellem is csak a nyomaitokban jár. Nehéz ezt a számotokra elképzelni. De, ez az oka annak, hogy miért vagytok itt. Ezért tisztelünk benneteket annyira.

Drága barátaim, kedves Shaumbra, vegyétek le a cipőiteket. Vegyétek le a lábbelijeiteket most! Azt kérjük, hogy bújjatok ki a cipőitekből. Nem nagyon vagytok megfelelően leföldelve. Nagyon sok munkánk lesz a mai napon evvel. Amennyiben nem nagyon szeretitek a lábaitokat, ha úgy gondoljátok, hogy esetleg nagyon szaglanának (a hallgatók felnevetnek), akkor itt az ideje, hogy megváltoztassátok erről a gondolkodásotokat, azt, ahogy a testetekről gondolkodtok.Nagyon sokan közületek nincsenek jól leföldelve.

(a közönség nevetgélve leveszi a cipőit)

Most érezzétek a lábatok alját. Érezzétek a szőnyeget. És igen, akik otthon hallgatják, vagy olvassák ezt... a legtöbbeteken nincs is cipő. De akin van, attól azt kérnénk, hogy szintén vegye le most, itt az idő erre. Vegyétek le ti is a cipőtöket! Azt kérjük, hogy vegyétek le a cipőiteket.

Érezzétek az energiát, ami Gaiaból, a Földből árad belétek a lábaitokon át. Ami szétterjed az egész testetekben. Olyanok vagytok mint a fák, a gyökereikkel. Szükségetek van a Föld energiájára. Szükségetek van arra, hogy megfelelően le legyetek földelve. Nagyon sokan közületek csak a testetek felső felével dolgoztok. Itt az ideje, hogy az egész lényeteket kezdjétek érezni.

Na, amint levettétek a cipőiteket, csúsztassátok a lábatokat a mellettetek ülő lábához, ami már nem hozzátok tartozik és érintsétek meg. Érezzétek a lábaikat (közönség felnevet) Ez, kedves barátaim, nagyon jó dolog. Annyira bezárva tartjátok a lábaitokat! (többen is nevetnek) Érintsétek mindkét oldali szomszédaitokhoz a lábaitokat. Amennyiben nincsen senki mellettetek, tegyétek egymásra a lábaitokat (megint többen nevetnek) Jól földeljétek le magatokat mielőtt tovább mennénk.

Az én időmben, amikor még Tóbiásként jártam a Földön, nagyon sokszor érintettük meg a Földet. Nem hordtuk ezeket az érdekes lábbeliket a lábainkon. A fátyol felénk eső oldalán annyit kell nevessünk azokon a vicces kellékeken, melyeket a lábaitokon viseltek. Nagyon érdekes a - hogy is kéne ezt mondjam - ezeknek a dizájnja! Nagyon érdekes formáik vannak! Számunkra jóval bizarabbnak látszanak, mint amennyire többeknek közületek tetszene ez. (sokan nevetnek)

Amikor levettétek a cipőiteket, megengedve az idegvégződéseiteknek a lábaitok alsó felén, hogy magukba fogadják a Föld természetes energiáit... ó, ez az, amikor egy természetes folyamat kél a testetekben. A légzéssel kombinálva, öreg barátaim... ez fogja segíteni az újra egyensúlyozódásotokat.

Nagyon sok mindenről kell beszélgessünk ma. S mint mindig, mai is vannak meghívott vendégeink. Akik ma jöttek vendégségbe ide, róluk azt lehet elmondani, hogy ők azok, akik nem direkt voltak itt eddig, hanem mindenütt az ő energiák vesznek/vettek körbe bennünket. Aki ma jött el ide... érezhetitek is... érezhetitek energiáit... a melegségét. Majdhogynem mondhatnátok azt is, hogy ő volt az idáig, akik folyamatosan nógatott benneteket, ütögetett benneteket, hogy segítse a felébredéseteket evvel.

Valóban, ma annak az energiája van itt, akit Gábriel Arkangyalként ismernek. Gábriel arkangyal lép be most ebbe a térbe, csodás ezüst és rózsaszín forgatagú színeiben pompázva. Azt kérjük, hogy érezzétek az energiáját. Érezzétek abban a lélegzetben, amit éppen vesztek. Érezzétek Gábrielt a lábaitokon keresztül... a kezeiteken keresztül... és a szívetekben.

No, amint azt tudjátok is, Gábriel az az arkangyal, aki megszólaltatja a harsonáját Krisztus eljöveteléért. Ezek vagytok ti. A Krisztus az isteniségetek, ami benn születik éppen. Gábriel az, aki megszólaltatta azt a hívóhangot, mely felébresztett benneteket. A festészetetek úgy ábrázolja őt, amint éppen megszólaltatja a harsonáját, az eljövendő Új Idők miatt.

Gábriel a Születés Angyalaként ismert a mi oldalunkon. Amit most ti megszültök éppen az az isteniségetek. Az a különleges fény, mely mindig is ott volt bennetek, de le volt hét pecséttel lakatolva. Gábriel eljön, hogy segítsen Mária Anyának, a születéseknél.

Gábriel eljön hozzátok, amikor a kellő erőt keresitek az utazásotok folytatásához. mivel ismert a kiegyensúlyozó és együttérző erejéről. Amikor erőt kerestek, amikor nagyon sötét időszakotok van, amikor ilyenkor bennünket szólítotok, Gábriel az első, aki megérkezik és hozza magával a többieket is.

Gábriel hozza el továbbá az együttérzés energiáját, mely az Új megszületéséhez lett társítva. Ő az, aki segít felébreszteni az együttérzést sajátmagatokkal szemben is. Gábriel segít felébreszteni az együttérzést az utazásotok iránt, azért, hogy segítsen megszabadulnotok a lelketekre súlyosan nehezedő energiái miatt a múltnak. Az együttérzés segít benneteket megszabadulni a bűntudat, a félelem és a szégyen sebesüléseitől.

Gábriel jön el abban a pillanatban, amikor annyira nyitva vagytok. Annyira teli vagytok az utazásotok örömével. Annyira jelen vagytok a pillanatban. Szorosan együttműködtök Gábriellel, különösen, amikor alusztok éjszaka.

Gábriel átlátja annak a fejlesztését, amit mi az Új Földnek nevezünk. Ez nem egy bolygó, hanem valami más, mint amin most vagytok, attól a Földtől, amit most a lábujjaitokon keresztül éreztek. Valóban új hely lett kialakítva, egy új tudatosság. Nemrégen beszélgettünk erről a Föld túloldalán (Hollandiában) a Shaumbra egyik csoportjával. Beszélgettünk ennek néhány jellegzetességéről. És menetközben egyre többet fogunk erről beszélgetni.

De most, drága barátaim, ez nem csak a ti földi életetekről szól. Ti segítitek felállítani az Új Föld energiáit. Valóban, amikor ezen létidőtök végén elhagyjátok a fizikai testet, döntenetek kell. Döntenetek kell, hogy visszajöttök erre a Földre, a megvilágosulni akarók számára tanítókként, akiknek eljön a változás ideje. Választanotok kell, hogy visszajöttök erre a Földre, emberi-angyalkalauznak ezen emberek számára, akik éppen felébrednének.

A másik lehetőség, amit választhattok, hogy arra a helyre mentek, amit mi Új Földnek nevezünk. Ismét, ez nem egy bolygó, de néhányan közületek, néhányan a tudósaitok közül érzékeltek már, mint rejtett bolygót, egy tizedik bolygót. Sohasem fogják meglátni a tudományos eszközeikkel. Valójában nincs is rejtett bolygó, rejtett matériális bolygó, De van egy felépülő energialény, ami az Új Föld lesz, az új hely.

Választanotok kell, hogy oda mentek, mivel ti voltatok az építészei. Ti voltatok az építői. Ti dolgoztátok ki ennek az új helynek a keretrendszerét. Még beszélünk erről. De ezt most egy következő beszélgetésre félretesszük.

Gábriel régi ismerősnek érződik, mivel dolgoztatok már véle. Dolgoztatok már véle, amint meghoztátok a döntéseiteket, amint megéltétek így a tapasztalásaitokat. Gábriel csatlakozik most a pillanatunkhoz, és ma egész végig vélünk is marad. Folytatni fogja a munkáját véletek, továbbra is itt marad barátként, kalauz gyanánt, mint olyan valaki, akivel együtt munkálkodtok.

Na, öreg barátaim, annyi minden történik most a Földön. Az előttünk álló pár hónap során a háló utolsó igazítási munkája is befejeződik. Ez az a munka, amit Kryon végez már sok éve. Kryon igazítja a Föld mágneses hálózatát, a felettetek lévő hálót, azt a hálót, amely beszövi a Földet a külsőbb birodalmaiban. Az igazítás oly módon valósul meg, hogy jóval többet tudjatok magatokhoz venni az isteniségetekből. Az isteni energia nem szükségszerűen a hálóban rejlik, de a háló hatással van arra, hogy miképpen tudtok ehhez hozzáférni.

A háló határozza meg továbbá a dualitás erősségét is. Valamint ez teremti meg a fátyolt is. Valóban, ez okozza, hogy elfeleditek kik is vagytok, miért is vagytok itt. De, most a tudatosságotok, és a Földön élő összes tudatossága most megváltozóban van. Kryon, a mágnesesség mestere, eljött erre a bolygóra, a kíséretével, hogy beállítsa a hálót, hogy valóban magatokhoz vehessétek és meg is tarthassátok az isteniségeteket.

A munka a befejezéséhez közelít, csak pár hónapnyi maradt még. Ennek nincs pontos dátuma. Sokan csodálkoztatok ezen ,,2002 december 30-án lesz befejezve? 2003 március 3-án?'' Kedves barátaim, nincsen pontos dátuma ennek. Amennyiben szeretnétek egy biztos időpontot bejegyezni a naptáraitokba, hogy ünnepelhessetek akkor, avval nincs is semmi probléma. De ez nem egy konkrét időponthoz köthető történés.

Az év végén, Kryon megkezdi a szedelőzködését. Kryon félre fog állni az útból, hogy ti birtokolhassátok és egyensúlyba hozhassátok az isteniségeteket. Akkor képessé váltok arra, hogy jóval nagyobb mértékben magatokhoz vegyétek az isteniségetek energiáját.

A Föld vibrációja nagyon sokféle változáson, átállításon megy keresztül most. Láthatjátok ezt, amikor elolvassátok az újságjaitok szalagcímeit. Egy régi küzdelem nyer ott kifejezést. a régi és az új csatája. Még egy darabig ezt fogjátok látni, drága barátaim. A probléma nem akkor fog megoldódni, amikor átpördül az év végén a naptár, hogy 2003-at mutasson, amikor minden gond eltűnik már. Bizonyos módon, a dolgok még intenzívebbé fognak válni, mint valaha.

Milyen az, amikor egy gyermeknek valami nagyon nagyhatású és nagytudású játékszert adtok a kezeibe? Néha több konfliktus és csak több káosz származik ebből, mivel még nem biztos abban, miképpen is bánjon evvel.

Ti, drága barátaim, akik a Shaumbra vagytok, ti, akik kapcsolódtok a Bíbor Páholyhoz, kifejlesztettétek az egyensúlyt. Kifejlesztettétek a bölcsességeteket, hogy kezelni bírjátok az isteniségeteket.

De most oly sokan vannak a Földön, akik új módokon érzik a változást, új módon érzékelik a hatalmat magukban. Nagyon sok ember érzi továbbá a körülöttük lévő segítők kényelmének a hiányát. És ez még egy darabig némi kiegyensúlyozatlanságot fog okozni.

Azok a terrortámadások, amelyek a címlapokra szoktak kerülni... azok folytatódni fognak. Folytatódni fognak. De ezek nem lesznek rátok hatással, shaumbra. Képesek vagytok ott állni a vihar magjában, teljesen kiegyensúlyozva. A vihar kellős közepén állhattok, nem érintve az esőtől, szelektől, a föld rengéseitől. Értitek, hogy mi történik. Értitek, hogy továbbra is élni fogtok, növekedni fogtok. És értitek azt is, hogy minden oda jön hozzátok. Mindaz, ami kellhet odajön hozzátok. Ma még beszélgetünk erről.

A földjeitek kardcsörtetéstől hangosak. Háború fenyeget. Erős a vágy a változásra és ez konfliktusokat szül. Néha, az elmozdulás az Új Energia felé, mint tudjátok, benső csatákat igényel. Mindenki közületek, aki csak itt van megtapasztalta ezt már.

Kint szintén csaták vannak, régi karmikus kondíciók, melyek kiegyensúlyozódásra szorulnak, feloldást igényelnek. Nagyon sok egyensúlytalanság lép fel, amikor ekkora tömegű Új Energia hozzáférhetővé válik minden ember számára - és az Omniverzum többi részéből további Új Energiák áradnak ide. Ez egyensúlytalanságot okoz.

Még egy darabig nagy változásokon fogtok keresztül menni. Birtokoljátok az isteniségeteket. Maradjatok a jelenben, és nem lesznek hatással rátok ezek a dolgok. Figyelitek a részvényeitek árait, meg azt, amint a pénzetek egyre kevesebbet és kevesebbet ér. Csak egy pici csuklás a rendszerben, egy pici nyugtalanság, hogy a dolgok már nem úgy mennek tovább, mint tegnap még, máris pánikot okoz, félelmet kelt, bizonytalanságot szül. A piacok pedig hanyatlani kezdenek. Ez erre épült. Erre lett építve az egész.

Továbbra is ezt fogjátok látni. Bő egy éve erről beszélgettünk. Azt mondottuk, hogy a piacon nagy mélyrepülések lesznek, váratlan erősödésekkel, meg még nagyobb süllyedések. Olyan lesz ez, mint egy szilaj hullámvasutazás. Továbbra is ezt fogjátok látni.

Igen, tudjuk, öreg barátaim, hogy ez személyes hatással is van nagyon sokotokra. A dugipénzetek, a jövőtök zálogai, a szociális hálótok hirtelen köddé váltak. Nagyon nagy szorongást okozva evvel néktek. Éjszakánként felkiabáltok a Szellemhez. Így szólva hozzá: ,,Édes Istenem, mit tettem rosszul? Miért történik mindez?'' Mindez nagyon jól van így. Nagyon jó ez így. Ez egy tanítás a számotokra, hogy éljetek a jelenben, a mában. Egy tanítás a számotokra, hogy a jövőben nem kell efféle dolgokat tervezzetek előre.

Eljutottunk oda, amikor Kauldre (Geoffrey Hoppe) már nem nagyon szereti azt, amit mondani fogunk (a hallgatók felnevetnek) Tisztában van avval, mennyi kérdést fog emiatt kapni. De, drága barátaim, megismételjük, ez egy tanítás a számotokra, hogy éljetek a mában, hogy mindazok legyetek, akik csak vagytok.

Világszerte ezeket a zűrzavarokat fogjátok látni. Jól van ez így. Az energiának ciklusai vannak. Mélységei és magasságai, amelyek együtt dolgoznak. A mélységek éppen úgy szükségesek, mint a magasságok. Amikor leereszkedtek a mélybe, akkor az egy olyan momentumot és egy olyan energiát termel, mely egy egészen új tudatosság felé fog hajtani benneteket. Ez nem egy lineáris elrendezésű lent-fent ciklust jelent. Egy bizonyos pontot elérve ez egy új tudatosságot okoz néktek.

A Földetek fenn és lenn ciklusai szintén helyénvalóak. Amikor ezeket a dolgokat látjátok megtörténni a világban, amikor ezeket a felrázásokat látjátok, amikor halljátok, hogy háborúról beszélnek, akkor álljatok be a léckerítés mögé. Lépjetek ki a dualitásból egy pillanatra. Lépjetek be a saját isteni kegyelmetekbe. Vessetek valóban egy pillantást arra, ami valóban történik, nem arra, ami látszólag a felszínen van, ami az újságok címoldalain virít. Álljatok be léckerítés mögé, vessetek egy pillantást arra, ami valóban történik. És tényleg...

Kauldre simán megállít most minket! (a közönség felnevet, Tóbiás szünetet tart) Egyességet kötöttünk. (többen is nevetnek, további szünet) Beleegyezett, hogy folytathatjuk. (felnevetnek páran)

Drága barátaim, tudjuk jól, hogy közületek sokan a békéért imádkoztok. Ami szép dolog. De, nem biztos, hogy egy megvilágosodott Istenember számára a jelen körülmények között ez volna a lehető legmegfelelőbb dolog. Ismét, amint említettük volt már, megértendő az, hogy valójában miért is imádkoztok. Értsétek meg annak a dinamikáját, hogy mi is történik most, mielőtt békéért imádkoztok.

Tudjuk, hogy az imáitok őszintén szerető helyéről érkeznek a szíveteknek, onnan, ahol igaz vágy ég bennetek a megfelelő felbontásért és az egyensúlyért. De néha, amikor a békéért imádkoztok, szó szerint leplet vontok magára a valódi problémára. Megpróbáltok egy fájó sebet eltakarni így, ami másféle figyelmet igényelne ehelyett. Néha a békéért való imádkozás csak elodázása az elkerülhetetlennek, amelynek a következménye a helyzet elmérgesedése, a konfliktus további kiéleződése.

Drága barátaim, álljatok be a léckerítés mögé, és értsétek meg, mi folyik a világban ténylegesen mostanság. Amikor új megvilágosodásra juttok, akkor tudni fogjátok, mit tegyetek. Tudni fogjátok, mi a teendő. Mint istenemberek, jóval többet tehettek a bolygó tudatosságának a megváltoztatásáért, mint amikor olyasmiért imádkoztok, amivel nem is vagytok egészen tisztában.

Amikor békében, egyensúlyban, magatokkal integrációban éltek, amikor áttranszmutáltátok a régi félelmeket, bűntudatokat magatokban bölcsességgé, isteni energiává, kedves barátaim, az mindennél jobban hatással lesz a bolygó tudatosságára. Most semmi különöset sem kell tegyetek. A vibrációtok meg fogja változtatni azokat, akik körülöttetek vannak. Meg fogja változtatni az eseményeket, a szituációkat, és valószínűleg ekkor lehetővé válik az is, hogy a meglévő konfliktusok közül néhány megtalálja a módját annak, hogy feloldhassa magát egy egészséges, pozitív módon.

Na, mióta csak ember él a Földön, azóta vannak konfliktusok is. Amikor az emberek Istenemberekké kezdenek válni, akkor eltűnnek a konfliktusok. Mióta csak itt éltek, ez a világ folyamatosan dugig volt konfliktusokkal. Emlékezzetek vissza a saját utatokra. Emlékezz vissza arra a harcra, amit saját magaddal vívtál. Emlékezz arra, hogy oldottad ezt fel. A megoldás nem az volt, hogy a gondot besöpörted a szőnyeg alá. Hanem az, hogy figyelmet szenteltél rá. Alkut kötöttél véle. És igen, tudjuk jól, mennyire nehéz volt.

Nem rég óta többen is közületek érzékelik az egyre intenzívebb galaktikus aktivitást. Éreztétek, amint egyre több minden történik az univerzum egyéb, multi-dimenzionális síkjain. Érzitek, hogy valami húz benneteket. Érzitek, amint az energiátokat húzzák a többi bolygók és galaxisok. Tudjátok, hogy ott kinn valami történik.

Néhányan közületek érzitek, hogy kommunikálnának véletek azok, akiket ET-knek hívnátok. Mi ezt a múltatoknak hívjuk. Tisztáznánk ezt, mielőtt is olyan kérdések merülnének fel bennetek, hogy ,,Mi történik ott kinn? Miért érzem ezeket a tevékenységeit a külső birodalmaknak?'' Az aktivitás nem csak a fizikai univerzumotokra jellemző. Ugyanúgy érzitek a fátyol felénk eső oldalának is az aktivitását.

Ugyanúgy nagy sürgés-forgás van nálunk is, mint nálatok a Földön. Nagyon sok minden alakul most át a régi energiákból az Új Energiába. A mi oldalunkon készítjük elő az Új Földet, azt a helyet, amiről később fogunk beszélni. Az univerzum változik, mert változtok. A múltatok változik, mert elengedtek, mert megszabadultok. Hagytok elmenni dolgokat. A jövő a meggyógyított múlt. A gyógyulás történik éppen.

Érzitek ott kinn az aktivitást. Érzitek az energiák változásait. Érzitek a megváltozó entitásokat. Érzitek, amint a múlt megfelelő felbontásra lel.

ÉS, érzitek azokat az energiákat is, amelyek nem akarnak átváltani az Újba, éppen úgy, mint sokan itt Földön sem akarják ezt. Ők ragaszkodnak a régi könyvekhez, a régi törvényekhez. Félnek attól, hogy az identitásuk megsemmisülne az Új Energiába való váltással. És, ha úgy vesszük, ebben igazuk is van. Bizonyos értelemben véve, a régi identitások meg fognak változni. Nem lesznek többé képesek megtartani azt, amiről úgy gondolják, hogy eddig ők mik voltak.

Ismerősen cseng ez a számotokra, öreg barátaim? Ez éppen úgy cseng, mint amin most mentek keresztül éppen a saját életetekben - egy részetek a Régihez köt benneteket, kétségbeesetten fogódzkodva belétek, aki nem akar elengedni benneteket, félve az identitásának a halálától?

Így van. Az az identitás örökre megváltozik. De ezzel egy új identitás is megjelenik, egy új megértéssel arról, hogy kik is vagytok - mindez azért, mert feltettétek a kérdést ,,miért.''

Hadd szóljunk az utazásotokról, amely létidőket ívelt át, nagyon sokféle létidőt, olyanokat is, melyek között még olyan is volt, ami a Földre jöveteleteknél is korábban történt. Az utazásotok hozott el ide benneteket a Királyságból, a Tűz Függönyén keresztül, ide, ebbe a pillanatba, amiben éppen ültök. Beszéljünk csak ennek az utazásnak az emberi megértéséről.

Úgy gondoltátok, hogy A pontból B pontig akartatok eljutni. Úgy gondoltátok, hogy egyenes vonalú mozgással jöttetek végig ezen az úton. Látjuk, amint metaforikus szempontból autóversenyszerűen haladtok ezen az úton, nyaktörő sebességgel autózva. A csomagtartó teljesen teletömve poggyászokkal... túlterhelve csomagokkal... púposodik is a fedele. (a hallgatók felnevetnek) A hátsó ülésen térképek garmadája, kompjúterek meg mindenféle navigációs segédkütyük hemzsegnek, meg mindenféle más, amiről úgy gondoljátok, hogy égető szükségetek van az utazásotokhoz. Plusz még van némi egyéb kiegészítőtök is, amit szintén magatokkal cipeltek.

Rá vagytok izgulva erre az egyenesvonalú utazásra, erre a nyaktörő vágtára, ami az azonosságotok megtalálása végett, annak a megértése miatt, hogy kik vagytok és miért vagytok itt űztök. Olyan gyorsan rohantok, hogy alig akartok megállni közben. Olyan gyorsan hajtotok, ahogy csak bírja a kocsitok, nem tudva pontosan azt, hogy hová is tartotok, de azt tudván, hogy oda kell érjetek, a lehető legrövidebb úton. (a hallgatók felnevetnek) Látjuk ezt a sietséget az utazásotokban.

Csak annyi időre pihennétek meg ezen az utazáson, amíg megtankoljátok a járműveteket, meg beugrotok a mellékhelyiségbe. (felnevetnek) És, akkor, drága barátaim, olyan gyorsan loholtok a mellékhelyiségbe, hogy a rendszeretek igazságtalanságot szenved! Nem fordítotok időt arra, hogy a dolgok tényleg megtörténhessenek. Annyira sietnétek. Azután a legnagyobb elképedéssel látjuk, amint megint visszaugrotok a járgányotokba, felhajtotok még egy csésze kávét, vagy még egy pohár szénsavas üdítőt. (többen is felnevetnek) Ilyen volt idáig az ösvényetek. Gyors, lineáris és nagyon kevés megszakítás volt benne.

Nagyon nagy rugásként hatott a számunkra néhány hónapja, amikor egységesen elhatároztátok, hogy egy hétvégére kivonjátok magatokat a forgalomból (Shaumbra pihenő hétvége augusztusban) mivel már akkor tudtuk, hogy miről fogunk most beszélgetni. Úgy gondoltátok, hogy ezt az időt arra fordítjátok, hogy újjáélesztitek a rendszereteket. Hangosan tapsoltunk néktek ezért, hogy elismertétek ennek a szükségességét. De, ez egy csodálatos dolog is egyben, mivel ezt a példát használhatjuk most, hogy az Új Energia paradigmája jobban megérthető legyen.

Ott vagytok ti, A-ból B-be hajtván, lineáris pályán, olyan gyorsan haladva, amilyen gyorsan csak lehet, olyan keveset fékezve, amennyire csak lehetséges. Ez a Régi Energia módja volt. Valóban, ezen az úton nagyon sokat tanultatok. Annyit fejlődtetek a tapasztalásaitokból. Annyi mindent tanultatok magatokról.

De az Új Energiában ez más. Az Új Energiában kinyújtjátok a pihenési szakaszokat. Leparkoljátok a járműveiteket. Kinyitjátok a csomagtartókat, és kiszórjátok belőlük a poggyászokat. (a közönség felnevet) Kidobjátok az összes térképet, a navigációs segédeszközöket, az elektronikákat, a számítógépeket, meg az összes efféle kacatotokat, amit csak felhalmoztatok a kocsitokban... meg a mobiltelefonjaitokat is. (többen is felnevetnek) Kidobjátok ezeket, mert nincs már többé ezekre szükségetek.

Akkor csak egyszerűen ott fogtok állni, élvezve a talpatok alatt a Föld nyújtotta érzést, örülve a levegőnek, amit éppen belélegeztek a tüdőtökbe. Élvezitek a történéseket, amelyek épen körbevesznek benneteket. Ezt gondoljátok magatokban: ,,Ez hihetetlen, hogy ezt eddig még sohasem vettem észre - túl gyorsan mentem. Túlságosan el voltam foglalva avval, hogy lineáris módon végigrobogjak A-ból B-be, hogy közben észre sem vettem, hogy mennyi minden vesz közben körbe. Nem láttam, hogy állatok és madarak vannak ott, a fákat, a mezőket. Nem vettem észre a szeretetet és a meleget, ami a Napból árad. Sohase vettem észre, milyen jó érzést okoz a meztelen talpamat a földön nyugtatni, hogy mennyi mindent is jelent a légzés.''

Amint ezen pihenőtöket töltitek, hirtelen a dolgok változni kezdenek. Ez megdöbbent benneteket, mivel nem nagyon szeretitek a változásokat, ugye? Nem szeretitek a változást. Észreveszitek, hogy a kocsitok, ami ezidáig nyaktörős iramban elhozott benneteket idáig, hirtelen kezd eltűnni, köddé válni. A csomagok, amit a poggyásztartóból szerteszét kiszórtatok szintén kezdenek eltűnni.

Ez csak illúzió volt. Ez egy illúzió volt, egészen idáig, öreg barátaim, amíg készen nem álltatok arra, hogy megálljatok. Ez egy illúzió volt, amíg nem voltatok készek arra, hogy belépjetek az Új Energiába. Megszabadultatok ettől most, és úgy találtátok, hogy mindez kezd eltűnni.

Azután felismertek valamit, amint végig néztek az úton, amin idáig jöttetek. Az út mozog és ti még mindig egy helyben álltok. Az út mozog az Új Energia felé, és ti még mindig álltok!

Amint tovább tűnődtök ezen, hirtelen észreveszitek, hogy bizony nem csak egy út van ám. Nem csak egy nyílegyenes út vezet vezet A-ból B-be, felfestett fehér szaggatott vonallal a közepén. felismeritek, hogy nagyon sok további út is van, multidimenzionálisak, amelyek ott találkoznak, ahol épp pihenőtöket töltitek. Vannak utak, melyek a mélységeken és utak, melyek a magasságokon keresztül vezetnek, mind másfelé kanyarogva. Még spirál alakúak is vannak köztük, vannak, amelyek egyenesen felfelé és vannak amelyek egyenesen lefelé vezetnek, mások elsőre kétsávosnak látszanak, azután négysávossá válnak, esetleg nyolcsávossá.

Mindegyik út mozgásban van. Ti még mindig álltok. Ez a pillanat energiája, a jelené, a Mosté. Ez az új idők energiája.

Küzdöttetek, próbáltátok kitalálni, miképpen működnek a dolgok. Megpróbáltátok kitalálni, miképpen folytatható tovább a régi utazás, hogy lehetne gyorsítani, noha a régi járgány, amivel elindultatok időközben már kezdett lerobbanni. Mindezt, kedves barátaim, a Régi Energiás módokon próbáltátok meg kitalálni.

Az Új Energiában, mindvégig a központban maradtok, teljes egyensúlyban, teljesen a pillanatban létezve. Ott az út mozog. Meséltük ezt már néktek korábban is. Egy kissé másabb fajta metaforát adtunk akkor át erről néktek. akkoriban még csak éppen kezdtétek felfogni, hogy miképpen is működnek valójában a dolgok. Most, néhány évvel később már visszatérhetünk ugyanehhez az üzenethez. Ez a pillanatban való létezés.

No, azt mondottuk, hogy az út mozog. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a dolgok jönnek el hozzátok. Mindegyik út, mindegyik energetikai mozzanat el fog jutni hozzátok. Evvel minden szükséges dolog eljut hozzátok, legyen az bőség, legyen az egy bizonyos kapcsolat, avagy egy új lehetőség. El fog ez jönni hozzátok, mivel az út mozog, és ez eljuttatja hozzátok. Amint eljuttok az Új Energiába, minden odaillő el fog jutni hozzátok. Erre gondoltunk, amikor azt mondtuk néktek, ,,Perdülj táncra avval, aki megjelenik a bejárati ajtódban.'' Ez el fog jutni hozzád.

Nagyon, nagyon sok dolog fog megjelenni az utatokon. Néhány ezek közül lehetségesség, néhány tapasztalás vagy emberek, vagy lehetőségként, energiák formájában, alakjában fognak megjelenni. Nem kell mindegyiket magatokhoz öleljétek. Csak hagyjátok áthaladni őket.

Az emberek nagyon gyorsan fognak jönni-menni az életetekben. Ez nem azt jelenti, hogy kötődnötök kéne hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy szükségük van arra, hogy megérintse őket az energiátok, miközben a régi úton haladnak A-ból a B-be, Vannak olyan lehetőségek, melyek miattatok fognak megjelenni és nem mindegyikkel kell szorosabb kötődést kialakítsatok. Ezek csak átutazóban vannak.

Emlékeztek arra, amikor arról beszéltünk, hogy hozzáadjátok az energiátokat a gondolatokhoz? Erre azt a példát hoztuk fel, hogy egy másik embernek fejfájása van. Az ő energiája kiárad. Ez az energia, ez a fejfájás energia, mint egy kis buborék tovalibeg. Amint hozzátok ér, megérintődik általatok, hozzáadva az Új Energiátokat, az egy semleges állapotban van. Ezt már bárki aktiválhatja, aki ezt választja, amint a buborék tőletek tovább folytatja az útját feléjük.

Ez nagyon hasonlít a ti pihenési leállásotokhoz, ott az út mentén. A dolgok bejönnek az életetekbe, majd tovaillannak, amivel megkapják azt a lehetőséget, hogy meg legyenek érintve az isteni energiátok által. Más dolgok is jönnek majd még, és azok is szünetet fognak tartani véletek. Ott lesznek majd a számotokra, hogy megölelhessétek őket, hogy táncolhassatok ezekkel.

Ezek lehetnek kapcsolatok. Ezek lehetnek állások. Bármilyen típusú új lehetőségek. De, akkor is oda fognak jönni hozzátok, hogy magatokhoz öleljétek őket. Tudni fogjátok, amint megkérdezitek magatokat erről. De, különösen azok a dolgok fognak visszahúzni, visszatartani benneteket, amiket meg kell értsetek, amikkel bölcsesség és tapasztalás jár együtt.

Emlékeztek, öreg barátaim, amikor a Kegyelem Kemencéjéről beszéltünk néktek? Emlékeztek arra, hogy betettétek a dolgokat a Kegyelem Kemencéjébe, hogy megtaláljátok hozzájuk a megfelelő feloldási képleteket? Tudjuk, hogy sokotok éjszakánként csak rakta, rakta be a dolgokat a Kegyelem Kemencéjébe, amik a kapcsolatokhoz, a bőséghez, az egészséghez fűződtek. Emlékezzetek, mit mondottunk ,,Engedjétek meg az isteniségeteknek, hogy megtalálhassa a megoldást. Engedd meg az isteniségednek, hogy addig főzhesse azt a problémát, amíg el nem készül annyira, hogy kivehesd onnan.'' Amikor pedig kifőtt ez a dolog, akkor kivehetitek azt a dolgot a Kegyelem Kemencéjéből, és odatehetitek hűlni a konyhapultra. Azután kértünk olyat is, hogy fogjátok az összes olyan dolgot, amivel teli lett így rámolva a konyhátok az új házatokban, és az egész kacat-halmazt dobjátok fel a levegőbe. Amikor így tettetek, az egész minden gyönyörű, ragyogó fénnyé vált, briliánsan sziporkázó, táncoló fénnyé, mely azt a bölcsességet reprezentálta, amit megszereztetek a nehézségeken és kihívásokon keresztül. Na, alkalmazzuk ezt most a pihenési megállásotokra is. Mindezen dolgok, amit most fehér fények, táncot járó fények, megszerzett bölcsesség jellemez... ezek a fények fogják besugározni a pihenőtöket. Ezek lesznek azok a fények, melyek embereket és szituációkat fognak hozzátok vonni. Olyanok ezek, mintha fényfűzérekkel vontatok volna be mindent a pihenőtök körül.

Ezekben a hatalmas dolgokban, melyekkel dolgoztatok - valószínűleg ez egy bőséggel kapcsolatos dolog volt - most már a szakértőinek nevezhetitek magatokat ezen dologban. Ezen hatalmas dolgotok lesz az, ami majd hozzátok fog vonni más embereket, akiket szintén ebben az ügyben fog szorítani a cipőjük. Azok, akik szintén evvel a bőség dologgal kerülnek szembesülésre, valahol belül érezni és érzékelni fogják azt a fényt, mely jelzi, hogy valamikor ez a ti problémátok is volt. És, el fognak jönni hozzátok kalauzolásért. Oda fognak vonzódni hozzátok.

Ha ez a problémátok a kapcsolatokkal merült fel... ó, hogy mennyi megértésre tettetek szert a kapcsolatok terén az elmúlt pár év során és arról, hogy kik is vagytok valójában. Szóval, nem természetes-e, hogy miközben ott vagytok a pihenőben, oda jön hozzátok egy olyan ember, akinek társkapcsolati gondjai vannak?

A saját fényetek, ami hajdanán egyszer gondot jelentett a számotokra, amit beraktatok a Kegyelem Sütőjébe... a saját fényetek fogja oda vonzani hozzátok azokat az eszközöket, az összes erőforrást, ami csak kellhet a munkátokhoz. A saját fényetek, a saját bölcsességetek fogja a megelőző tapasztalásaitok alapján odavonzani azt a bőséget, amire szükségetek van az életetekben. Ez fogja odahozni az embereket. Ez fogja odavonni a szükséges lehetségességeket. Ez fogja elhozni hozzátok amint nem próbáltok többé nyaktörő tempóban végighajtani az országúton.

A múltatok dolgai most odavonják hozzátok a megfelelő embereket, s a kellő körülményeket, hogy igazán a tanítóik, a tanácsadóik és a kalauzaik lehessetek a többieknek. Ez egész egyszerű, drága barátaim, bár egy kis munkát igényel még.

A Jelenben maradtok. Teljesen jelen vagytok, teli élettel, vitalitással a Pillanatban. Ezt hívjuk mi a ti útmenti pihenőtöknek. Az út mozog tovább. Az út mozog tovább és ők eljönnek hozzátok. Ez az Új Idők energiája. Ez az a megváltozott paradigma, amivel lehetővé válik, hogy minden odavonzódhasson hozzátok a kellő időben, ami csak kellhet.

Maradj a Mában. Légy ott teljesen. Megértendő, hogy minden eljön hozzátok. Megértendő, hogy néhány dolog mindössze csak azért jön el hozzátok, hogy szimplán csak megérintsétek. Mások már táncolni is jönnek.

Egy kis munkátokba is kerülhet a részetekről, hogy a jelenben éljetek. Idáig annyira a múltban éltetek, illetve a jövő miatt aggódtatok. A múlt, öreg barátaim, meggyilkolt benneteket. A múltban élés teremti meg a halált - pont. Amikor a múltban élsz, akkor azon agyalsz, hogy mi történt ezelőtt. Ez egy olyan szignált, jelet fog küldeni a Te rendszerednek, biológiádnak, hogy kezdheti a haldoklási folyamatot.

Amikor a jövőben élsz... amikor azon aggódsz, hogy vajon mi történhet majd... amikor aggódsz a nyugdíjad miatt... amikor azon aggódsz, hogy vajon hogyan fog kinézni a világ 10 vagy 15 év múlva... amikor azon rágódsz, hogy esetleg a jövő héten a hivatalban megkapod ,,az elbocsátó szép üzeneted'' (kirúgnak)... ez pedig fojtogatni fog, fullasztani fog, a benned kélő, megszülető isteni tűz el fog emészteni. A múlt meg fog ölni. A jövő pedig fojtogatni fog.

Élj a mában, a jelenben, teljesen, készen állva arra, ami eljön hozzád. Ez az Új Idők energiája. Ez lesz az a paradigmaváltás, ami oly fontossá fog válni, különösen az előtted álló napokban, hetekben. Mi ismerjük már az Új Időknek eme energiáját, mivel mi látjuk már ezt az Új Földön.

Na, öreg barátaim, eljött az idő arra, hogy megszólaljatok, én, Tóbiás beszéltem már eleget. Itt az idő, hogy a Shoud kezdetét vegye. Itt az idő arra, hogy Gábriel, Mária, Metatron, Tóbiás és a többiek visszavonuljanak egy cseppet... hogy helyet foglaljunk a székeinkben... hogy levegyük a cipőinket... hogy leüljünk és meghallgassuk, mit fog a Shaumbra mondani. Pillanat türelmet kérünk, hogy beállítsuk az energiákat. amit pedig mindjárt hallani fogtok, az a ti saját lényetek hangja lesz.

(szünet)

A harmadik Shoud elkezdődik:

Mi vagyunk a Shaumbra. Mi vagyunk a család. Egyetlen hang vagyunk és nagyon sok hang vagyunk.

Két világban járunk-kelünk. Egyszerre két világban élünk. Úgy találjuk, hogy ez eléggé nagy kihívás - egy részünk a Régiben él, a másik részünk pedig az Újban. Úgy találjuk, hogy ennek meg vannak a maga gondjai és bajai. Hajlamos mindenféle irányokba eltéríteni is bennünket néha.

Sokan közülünk az Új Energiába akarnak költözni. De, még mindig a Régi Energia világában találjuk magunkat. Vannak pillanatok, amikor egyszerűen nem tudjuk miképpen is tudjuk mindkettőt kiegyensúlyozni a továbbiakban. Emberi nyelven kifejezve, egy sziklás, zordon helyen találjuk magunkat.

De mégis azon a folyamaton dolgozunk, hogy e kettőt egyensúlyba hozzuk. A dolgok új megértéseire teszünk szert, úgy mint az egészséggel, amint a testünk reagál. A testünk, ami a Régi Energiában készült el, keresi a módját, miképpen tudja revitalizálni magát az Új Energiában.

A testünk új fajta élelmiszereket keres. Látszólag semmi sem jó többé... kivéve persze a csokoládét! (a hallgatók felnevetnek) A testünk nincs többé megelégedve avval, amit a boltok polcain látunk.

De még senki sem fejlesztette ki azokat az új élelmiszereket és táplálékokat, amire a testünk áhítozni kezd. Szóval, meg kell szólítsuk a régi élelmeket. Átállítjuk az energiáikat, mielőtt magunkhoz vennénk őket. Beszélünk a saját fizikai testünkkel, miképpen tudják elfogadni a Régi Energia élelmeit.

Ez az egyik nehézsége annak, amit az egyszerre két világban való élés jelent. Jóval előbb tudtunk már erről, hogy ez most evvel fog járni. Számítottunk arra, hogy nehéz lesz. De, nem ismertük fel azt, hogy ez valójában mit is jelentett.

Úgy találjuk, hogy munkába menni egyre nehezebb és nehezebb lesz. A Régi Energia rendszereit és embereit látjuk, amint megrögzötten védik magukat. Nehéz megmondani nékik, hogy van más mód is, másféle mód is, a hierarchia miatt, ami oly mélyen beépült nagyon sok cégbe. Roppant fárasztónak és unalmasnak találjuk ezeket a Régi Energiás állásokat.

De még nem vagyunk benne biztosak, milyennek kéne lenniük az Új Energia munkáinak. Feltételezzük, hogy rajtunk áll, milyennek és hogyan teremtjük meg ezeket. Időközben ez kihívássá vált, és napról napra nehezebb bemenni dolgozni ezekre a régi vágású munkahelyekre.

Új megértésekre vágyunk, új éberségre a minket körülvevő emberekben, azokban, akikért dolgozunk. Nem vagyunk még biztosak abban, mi is lenne a válasz, mivel még mindig bele vagyunk ragadva nagyon sokféle módon abba, hogy miképpen is kéne megvalósítsuk életünkben a bőséget. Az Új Energiában biztosan ki fogunk találni erre egy jobb módot?

A kapcsolataink, szintén, a Régi Energiára alapozódva köttettek meg. A Régi Energiában kezdtük el ezeket. Ez néha nagyon nehéz. Nehéz néhány régi baráthoz viszonyulni, családtagokhoz viszonyulni, néhányukhoz, akikhez beházasodtunk. Néha nagyon nehéz a saját gyerekeinkkel is. Tudjuk, nem megfelelő megváltoztatni próbálni őket. De, néha ez bizony nagyon nehéz, egyszerre két világban is élve, nagyon frusztráló.

Úgy találjuk, időről időre ki kell ebből ugorjunk. Néhányan közülünk igen meglepődnek néha, amikor rájönnek, mennyire nem gondoltak arra, hogy mennyi időt, mennyi drága időt kéne fordítsunk saját magunkra. De ezt most nagyon fontosnak tartjuk már. Nagyon nagy örömet jelent másik Shaumbrákhoz csatlakozni, akkor legalább megértésre találunk, még ha nem is szólunk egy árva szót sem egymáshoz. Legalább amikor egy ilyen kapcsolatra kerül sor, akkor ott egy megértés van már.

Egyszerre két világban élni nagyon nehéz, amikor meg vannak a saját érzékleteink és érzéseink arról, hogy kik is vagyunk. Egy részünk vágyik a Régi kényelmére, egy másik részünk pedig kétségbeesetten költözne már az Újba. Nagyon nehéz saját magunkkal is egyszerre két világban élni. Úgy gondoltuk, elengedtünk már magunktól mindent, és megint csak találunk még elengedni valót, még további rétegeket. Ez néha sohasem végetérőnek látszik. Nagyon nehéz néha ebben a két világban élni egyszerre.

Úgy vesszük észre, új eszközök jelennek meg. Ezek nem olyasféle eszközök, amikre valaha is számítottunk volna. Ezek egyszerű eszközök. amikor használatba kezdjük ezeket venni, nagyon sokféle váratlan módon kezdenek igen jól szolgálni bennünket.

Shaumbraként tanuljuk, micsoda fontossága van a LÉGZÉSNEK. Sohasem gondoltuk volna, hogy micsoda nagyhatású eszköz is. A légzés a benső isteni láng fújtatója. A légzés juttat minket a pillanatba. A légzés élénkíti a rendszerünket. A légzés az élet üdvözlése, köszönete.

Úgy gondoltuk, ezek jóval összetettebb eszközök lesznek majd az Új Energiában. Rájövünk, hogy a tudatos légzés nyit ki bennünket. Ez segít mentesülni rengeteg stressztől, nagyon sok feszüléstől.

Úgy találjuk továbbá, hogy az Új Energia másik eszköze az ÉRZÉS. Tanuljuk, hogy először érezzünk és utána kezdjünk el gondolkodni. Tanuljuk, hogy az érzéseinken keresztül kezdjünk el gondolkodni, ahelyett, hogy először átpumpálnánk mindent a fejünkön, analizálás céljából. Tanuljuk, hogy új fajta intelligencia van bennünk, ami átszellemíti azt, amit eddig gondolkodásként ismertünk. Mindez ott van az érzéseinkben. Amint ÉRZÜNK először, és csak utána gondolkodunk, még érzékenyebbekké válunk. Az érzékenység csodálatos, mivel olyan dolgokat érzünk és értünk, amilyeneket eddig még soha. De, néha ez az érzékenység két világban élve egyszerre, igen nehéz is lehet, mivel most már érezzük a többi ember fájdalmát. Érezzük a küzdelmüket. Olyan dolgokat is érzünk már magunkban, amikről nem is sejtettük eddig, hogy egyáltalán létezhetnek.

Tanuljuk, hogy az Új Energia egyik eszköze az, hogy az érzéseinkkel gondolkodunk, Meg van a helye a logikának és meg van a helye az analízisnek is. De a bölcsesség nem az agyból ered. Az az érzéseinkből fakad.

Elég nehéz volt egy világban is élni... most pedig már kettőben élünk. De, amint mindkét világban élünk, rájövünk, hogy még egy egyszerű eszköz áll a rendelkezésünkre, egy nagyon egyszerű eszköz. Ez a pillanat ébersége, a ,,PILLANATNYI ÉBERSÉGÉ.'' Ez a pillanatban élés, a teljes jelenlevés. Megint, soha az életben nem gondoltunk volna arra, hogy a Jelenben élni ennyire egyszerű... nem aggódni a múlt miatt, mert már elhagytuk... és nem aggódni a jövő miatt, mivel még nem teremtettük azt meg. Amikor teljesen jelen vagyunk a Pillanatban, akkor egyensúlyban vagyunk.

Amint most itt mindnyájamindnyájan Shaumbraként ülünk itt, az élet egyensúlyban van. Az élet áramlik. A dolgok olyanok, amilyenek. És, ez önmagában tökéletes. Amint itt ülünk a pillanatban, nem szivárog el az energiánk a múltba vagy a jövőbe. Az összes energiánk teljesen jelen van a pillanatban.

Amikor a pillanatban vagyunk, akkor lehetővé válik, hogy egyfajta ráhangolódás vegye kezdetét. Amikor a pillanatban vagyunk, akkor elégséges szünet keletkezik, hogy a testünk a természetes állapotába rendezhesse magát. A pillanatban a testünk átállítja magát a Régi Energiából az Új Energiára. Megadjuk evvel néki azt az esélyt, hogy ,,gatyába rázhassa'' ilyenkor saját magát.

Amikor a pillanatban vagyunk, az érzelmeink visszanyerhetik természetes egyensúlyukat. Az érzelmeink a múltban olyanok voltak, mint egy irodaház romjai, kazettás-repeszbombás találat után. A jelen pillanatban üldögélve, lélegezve, az érzelmeink kiegyensúlyozhatják magukat. A testünk... az érzelmeink... az elménk... mindezek természetes módon újra rendezhetik magukat.

Miközben két világban élünk, rájövünk arra, hogy AZ ÚT MOZOG, mi pedig megmaradhatunk a pillanatban, maga az út jön el hozzánk. Ekkor pedig, a mi felelősségünk már, hogy miféle interakcióba bonyolódunk avval, ami eljön hozzánk, legyen az egy személy, egy állás, egy lehetőség, egy kihívás. Midőn ez eljön hozzánk, és helyénvalónak érezzük, hogy táncoljunk avval, akkor az már a mi felelősségünk, hogy kezdünk-e valamit avval.

Nincs többé szükségünk arra, hogy szélvészként rohanjunk végig az úton. Nem kell többé versenyt fussunk, valami előttünk ismeretlen cél felé. Megmaradhatunk a pillanatban. Az út mozog körülöttünk, eljuttatva bennünket bárhová, amire csak szükségünk van. Egyszerre két világban élni olyan kihívást jelent számunkra, amihez foghatóra nem is számítottunk. De az új eszközökkel - a légzéssel, a pillanattal, az érzésekkel, avval, hogy megengedjük, hogy mindezek el is juthassanak hozzánk - tanuljuk miképpen tudunk dolgozni.

Mint Shaumbra, tisztában vagyunk avval, micsoda kihívásokkal járó munkát sikerült ,,kicsípjünk'' magunknak. Shaumbraként tudjuk, mennyi tanítási feladat áll előttünk. Ugyanezen idő alatt azt is tanuljuk, mit kezdhetünk magával az Új Energiával is. Shaumbraként tudjuk azt is, hogy mi teremtjük meg az Ú Föld energiáit is. De, egyszersmind segítjük a Régi Föld energiáinak is az átállítási munkálatait.

Két világban élünk. Mi vagyunk a Shaumbra.

(szünet, amíg Tóbiás visszatér)

Tóbiás: Visszatérek egy rövid pillanatra, hogy megtapsolhassalak benneteket, mindegyikőtöket, a megértésért, amire szert tettetek.

Továbbá megtapsolom azt a munkát is, amit a Shouddal végeztek. Oly sokan közületek, szerte a világban, kezditek kifejezni a saját isteniségeteket, és a többiekét. Ez hatalmas lépés a fejlődési folyamatotokban. Beszéljetek a szíveikkel, a lelkeikkel azoknak, akik eljönnek hozzátok. Beszéljetek a szívetekből és a lelketekből. Egyre jobban bátorítjuk erre az egész világ Shaumbra csoportjait.

Ne aggódjatok amiatt, hogy egyre jobban rátok valló szavak hagyják el az ajkaitokat. Jól van ez így. Amikor akármelyik csatornázó közületek elkezdi a közvetítést, akikkel dolgozunk, az ajkaikról felhangzó szavak először olyanok lesznek, mintha ő maga beszélne hozzátok. Amikor megkezditek a Shoudot, akkor egy olyan folyamat veszi kezdetét, amelyben tényleg azok vagytok, akik valóban birtokolják saját magukat, valóban kifejezik azt, akik.

Így hát, drága barátaim, ez volt az, amiről beszélnünk kellettek néktek az új paradigmáról. Ez egy csepp gondolkodást igényel. Már halljuk is az intellektuális kérdéseiteket is evvel kapcsolatban! S ez rendben is való.

Nagyon nagy örömünkre szolgálna megválaszolni ezeket, egy rövid pihenő után. Vissza fogunk ehhez térni mindjárt. Azt kérnénk, hogy gyertek előre a mikrofonhoz, hogy beszéljetek hozzánk, tegyétek fel a kérdéseiteket, vagy azért, hogy megosszátok a tapasztalataitokat az egész világ Shaumbrájával. Igen, valóban gyertek ki bátran a mikrofonhoz, osszatok meg valami olyat magatokból, amin keresztül mentetek már. Nem szükséges, hogy ez egy Tóbiáshoz címzett kérdés legyen. Perceken belül visszajövünk. De, addig is öreg barátaim, tudjuk jól, hogy két világban éltek. De, tudj róla, hogy közülünk a fátyol innenső oldaláról, ideértve Gábrielt is - aki a mai beszélgetésünk alatt folyamatosan fújta a harsonáját, kissé irritálva is mindenkit (hatalmasat nevet a közönség) - ideértve Gábrielt is, aki csatlakozott hozzátok a Jelenben. Valóban sohasem vagytok egyedül!

És ez így van.

fordította: Ziegler Attila
vissza az előző lapra