Istenember Sorozat – Shoud 4 „Gábriel harsonája”

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. november 3-án


Tóbiás: És ez így van, öreg barátaim, kedves Shaumbra, amint ismét összegyűltünk itt véletek ma, az igen sebesen átalakuló energiátokban. Amíg a zene szólt (Brian Keane ,,Western Sky'' című dala a közvetítés előtt) sokan meghallhatták Gábriel harsonájának a vibrációit és az általa okozott érzést is átélhették. Oly sok éve már annak, amikor Gábriel megszólaltatta a hangszerét, szolgálatra hívva benneteket, meghívva a változásokra, szólítva benneteket az Új Földre, szólítva benneteket, hogy vegyétek magatokhoz a mennybement státuszotokat.

Amíg ez a zene szólt, hallhattuk, amint valami dalolt a szívetekben. Arra emlékeztetek, amikor 1987-ben Gábriel először szólaltatta meg a harsonáját. Akkor ezt mondottátok: ,,Igen! Igen Szellem, itt vagyok. Igen, Szellem, készen állok a tovább lépésre.''

Ó, micsoda utazás van azóta már megettetek! A mi perspektívánkból ez persze egy pillanat vagy nagyjából ennyi volt ez csak persze. Ez átível 15 évet. Micsoda utazást jelentett ez a számotokra, hogy idáig jussatok!

Túláradó érzelmekkel vagyunk teli, amikor efféle összejövetelekre érkezünk meg, mint ez a mostani is... amikor lebontjátok azokat a korlátokat, azokat a falakat... amikor tudjátok, hogy körbevesz a Szellem szeretete, az én, Tóbiás szeretete és mindenkinek a szeretete, akik csak eljöttek ma ide. Igen, és a legfontosabb, amikor körbevesz benneteket a Shaumbra szeretete, azoké, akik ott ülnek mellettetek, akikkel a múlt hónapban közös lábmunkát végeztetek! (a közönség felnevet)

Egy napon, itt fogunk ülni együtt, úgy, hogy egy szót sem szólunk. Meg fogjuk osztani az érzéseinket egymással. Meg fogjuk osztani a szeretetünket egymással. Táncolni fogunk egymással, szavak nélkül.

Drága barátaink, hallottuk, azt tervezitek, hogy megtanuljátok, miképpen kell csatornázni (utalva a Bíbor Kör Csatornázó Workshopra). Lenne pár hírünk a számotokra. Már tudjátok is, miképpen kell csatornázni. Csak azt nem tudjátok, hogy hogyan! Annyira könnyű lesz ez a számotokra, amint megengeditek magatoknak, hogy ezt tegyétek, amint teljesen bíztok abban, akik vagytok, amint hagyjátok, hogy meghalljátok a benső hangot, megérezzétek a benső lángot.

Tényleg, amint ezt mondottam is már, amint kapcsolódtok ahhoz, akik valóban vagytok, amit nagyon tisztán fogtok hallani a háttérből, azok mi leszünk. Fel fogjátok ismerni, hogy akik végig véletek voltak az úton, azok mi voltunk. Felismeritek, hogy nem vagytok egyedül, azt, hogy ez nagyon sok ember útja.

Amint tanuljátok kifejezni az isteniségeteket, annyira tisztán fogtok bennünket hallani. Képesek lesztek neveket előhalászni. Tudni fogjátok, kik az arkangyalok. Egész új módon fogjátok érezni az energiámat. Képesek lesztek arra, hogy igen könnyen meghalljátok azokat az embereket, akiket ismertetek a létidőtök során és akik elindultak már, átkeltek a mi oldalunkra. Ez egy új képesség lesz.

Tényleg új módja van a csatornázásnak, a közvetítésnek. Arra kérjük Kauldrét (Geoffrey Hoppe) tegye ezt egyre többet. És, ez nem az lesz, amiről eddig úgy gondoltátok, hogy ennek így kéne lennie. A régi energiájú metódus az volt, hogy ,,kiüresítetted'' magad, azért, hogy az angyal rajtad keresztül megszólalhasson. Hozzájárultál, hogy az angyalok használhassák a testedet, a hangodat, a valóságodat, jármű gyanánt az energiáik számára.

Tudjátok, hogy arra kérjük Kauldrét, hogy teljesen legyen jelen most vélünk, hogy az energiája teljesen legyen vélünk a Pillanatban a csatornázás során? Ez az eljárás nem veszi annyira igénybe a testét. Ez természetes lesz. Nem egy üres tál lesz belőle. Része lesz annak az energetikai csoportnak, akik áthozzák az üzenetet. Ez a angyali és emberi energiák kórusa lesz.

Ugyan ez érvényes rátok is, öreg barátaim. Amikor tanuljátok, miképpen csatornázzatok, legyetek teljesen jelen. Tudjátok, hogy azt akarjuk, hogy legyetek vélünk jelen. Együtt vagyunk, mindnyájan.

Aggódtok amiatt, hogy van valahol egy olyan részetek, egy rész, amely nem bízik eléggé, ami interferálna, ami filterelne, ami eltorzítaná az üzenetet. Tudja róla, hogy ezen túl vagy már. Tudj róla, hogy amikor valóban bízol, amikor tényleg megengeded az isteni lángnak, hogy erőre kaphasson, akkor az nem fog tévútra vinni. Nem ad helytelen üzenetet néked.

Amikor kitárjátok magatokat az érzéseiteknek és együttműködtök vélünk, az nagyon masszív közvetítést eredményez. Úgy fogjátok találni, hogy ez nem annyira veszi igénybe a testeteket és az elméteket. Nem kell, hogy olyan drasztikus méretben forduljatok ki abból, amit ti humorosan... emberi állapotnak hívtok - vagy humoros állapotnak, ahogyan mi szeretjük hívni (a hallgatókból kirobban a nevetés, amint Tóbiás véletlenszerűen, viccelődve oldalra kilógatja a nyelvét) - egy megváltozott állapot érdekében. Az Új Energiában, ti teljesen jelen vagytok, mint istenemberek, megengedve a számunkra, hogy belépjünk a Mostotokba, erőt adva mindnyájunk kórusának.

Ez az Új Energia közvetítése. Így vagytok benne ebben. Ezzé fogtok válni. Legyetek vélünk. Csatlakozzatok hozzánk. Mondjátok: ,,Igen!'' És mozduljunk el mindnyájan az Új Energia felé.

Drága barátaink, a múlt havi Shoudunkban, az Új Energia nagyhatású eszközeivel láttátok el magatokat. Teljesen lenyűgözött ez bennünket a fátyol innenső oldalán, hogy mennyire rá bírtatok erre összpontosítani, mennyire jól ki bírtátok ezt fejezni. Teljesen lefoglalt bennünket ennek a lejegyzése, az általatok kifejezett energiák megfigyelése. Elhatároztuk, hogy továbbra is folyamatosan emlékeztetünk benneteket arra, hogy mit mondottatok, újra és újra, odáig, míg nem csak már nem érzitek nagyon mélyen a lényetek mélyén, míg nem csak azt nem mondjátok: ,,Igen, már képes vagyok megtenni ezt.''

Az Új Energia eszközei, melyekkel elláttátok magatokat, igen egyszerűek. Légzés, a légzés öreg barátaink... ami éltet, ami azt mondja a testeteknek, hogy igen, továbbra is élni akartok. Nincs több fulladozás. Nincs több részleges részvétel. A légzés azt mondja a testnek: ,,Igen, továbbra is élni akarok. Igen, újjá akarok születni. Igen, megtalálom az értékeket az életemben. Az vagyok, Aki Vagyok a pillanatban.''

A légzés oly egyszerű, annyira egyszerű. Egyáltalán nem bonyolult dolog. Nem kerül semmibe sem. Nem kell hozzá sokféle iskolázottság, hogy megtanuljátok, miképpen tegyétek ezt. Teljesen természetes, Isten-adta, nagyhatású dolog. Használjátok, amikor nehéz helyzetben találjátok magatokat, iszonyatos nyomás alatt, amiről nagyon jól tudjuk, hogy közületek mily sokan éltek efféle körülmények között. Használjátok a légzést, hogy új életet hozzon el a számotokra, új ,,létezést'' hozzon a ,,Vagyok'' erejébe.

Valamint, drága barátaim, odaadtátok magatoknak az érzés eszközének erejét. Az érzés, lehetővé teszi, hogy kinyílhassatok, hogy érezhessétek, kik is vagytok. Valóban, ez néha nagyon nehéz is lehet, mivel érezhetitek a fájdalmatokat is, a mások fájdalmát is. De, drága tanítók, ti ismeritek ezt, mert voltatok már ilyesmiben... Ismeritek a fájdalmat. A fájdalom egy célt szolgál. A fájdalom a folyamat részét képzi. Amikor ez felismerésre kerül, akkor már nem fáj többé.

A fájdalom olyan energia, mely elősegíti a fejlődéseteket, a tovább terjedéseteket. A fájdalom többé nem válik azzá, amit ti negatívnak hívnátok. Amikor megnyíltok az érzés előtt, akkor egyúttal a saját fájdalmaitokat is érezhetitek a múltból, De, megértendő az, hogy ez jól van így.

Az érzés teszi lehetővé a számotokra, hogy magatokhoz öleljétek az életet... a saját életeket... érezzétek a kedvességét... a tisztaságát... megérezzétek az élet báját. Megnyílva az érzések előtt, olyan emberi örömöknek hódolhattok, mint amilyeneknek eddig sohasem, olyan egyszerű dolgoknak, mint... tréfák... étkek... a szex... mindazon dolgoknak, amelyek miatt akkora ajándék embernek lenni.

Érezzétek saját magatokat, az identitást, amit teremtettetek. Tudjátok, öreg barátaim, mennyi minden eredt a fejetekből. A fejetekben zajló beszéd tanított meg benneteket a bizalmatlanságra. A fejetekben folyó beszéd tanított meg benneteket arra, ne bízzatok igazán meg abban, akik valójában vagytok. Induljatok el az érzések felé, a teljességbe, a szívetekbe. Ez majd elbánik avval, amit a mindennapi valóságotok során kezelnetek kell. De, tegyétek lehetővé magatoknak, hogy éreztek. Lélegezzetek és érezzetek, kedves barátaim.

A harmadik eszköz, amit magatoknak adtatok, kedves barátaim, az az volt, hogy teljesen a jelenben éltek, a Mostban, teljesen jelen. Mint említettük volt, a múltban való élés beindítja a haldoklási folyamatot bennetek. A jövőben való élés pedig fojtogatni fog bennetek. Megfojtja az isteniségeteket. Légy a Pillanatban, teljesen jelen ott, teljes éberséggel.

A Most nem csak azt a széket foglalja magába, amin pillanatnyilag ülsz, azt a helyiséget, amiben most vagy, hanem az összes dolgot, ami csak történik az életedben. Az a Most része. De ti teljesen jelen vagytok, teljesen megalapozva magatokat, a központotokban. Amikor a Mostban vagytok, akkor az odavonz hozzátok minden szükségeset. Ez egyszerű spirituális fizika.

És a negyedik eszköz, amit magatoknak adtatok: Légy a mostban, és az út fog mozgásba jönni körülötted. Tudjuk jól, hogy mit vívódtok még mindig evvel, próbálva megérteni, hogy mi is jelent ez. De kezditek megérteni már.

Amint dolgoztok evvel, kezditek megérteni a varázslatot. Valóban a varázslat szót használtuk, a szinkronicitást. Amikor teljesen jelen vagytok a Pillanatban, lélegezve és érezve, magatokhoz vontok minden számotokra kellő dolgot. Olyanok vagytok, mint a mágnesek. Minden oda jön hozzátok a pillanatban. Minden erőforrás. Az összes szerszám. És mindaz a szolgálati munka, amit végezni fogtok, oda fog jönni hozzátok.

Midőn nem a Mostban vagytok, akkor olyanok vagytok, mint a lakatlan ház. szóval, amikor az eszközök, az emberek és a lehetőségek odajönnek hozzátok, akkor nem vagytok otthon, hogy fogadjátok őket.

Amikor a Pillanatban élsz, mindaz, ami csak kellhet odajön hozzád. Te a Mostban maradsz és az út pedig mozog. Az út odahoz eléd mindent. Képes leszel arra, hogy megérezd mi az amit fontos magadhoz ölelj és mi az, amit elég csak megérints, azután az a maga útjára bocsáss tovább. amikor lélegzel, érzel és a Pillanatban élsz, meg lesz a benned lévő isteni lángnak az az ereje, amivel kezelni tudsz bármit, ami csak az utadba kerül.

Ez a négy szerszám - légzés, érzés, jelenlét a Mostban, minden kellő dolog magadhoz vonása - annyira egyszerű, oly egyszerű. Tanítsátok ezt, öreg barátaim, azoknak, akik felbukkannak az utatokon. Tanítsátok ezt. Ők nem szükségszerűen fogják ezt azonnal felismerni Túl egyszerűnek fogják látni mindezt. A fej csapdájába lehet esni, amely megpróbálja szétanalizálni ezeket.

Ti tudjátok milyen ez. Várjátok meg, amíg a fejekben fecsegés elhal. Akkor pedig vegyétek végig ezeket a lépéseket. Vegyétek át vélük ezt. Segítsetek megérteni nékik, mi az amire rájöttetek - az Új Energia négy szerszámát, amit ti adományoztatok magatoknak a Shoudban, az összes mindenkinek, aki a fátyol felénk eső oldalán él teljes jóváhagyásával. Mi sem mondhattuk volna el ezt jobban. Ezzel a Shaumbra új megvilágosodást ért el.

Drága barátaim, kedves Shaumbra, most rajtatok az univerzum szeme. Minden angyal, az összes entitás figyeli a cselekedeteiteket. Ez most nagyon fontos útkereszteződés mindnyájunk számára, számotokra, az emberek számára, számotokra, Istenemberek számára és közülünk mindenki számára. Valóban, a hálón végzett munka csaknem készen van, majdnem be is van fejezve. Csak a végső simítások vannak még hátra, néhány apróság és az egész fényesre polírozása... Amint a rácsozaton végzett munka elkészül, új hívás fog kimenni. A felhívás arra, hogy fogadd el mindazt, aki csak vagy.

A fátyol innenső oldalán nagyon nagy sürgés-forgásban vagyunk most. Figyelünk. Reagálunk. Látni akarjuk, mit kezdtek avval, hogy teljesen magatokba integrálhatjátok az isteniségeteket. Látni akarjuk, hogy mit tesztek, amint teljesen emlékezni kezdtek arra, hogy kik is vagytok valójában. A háló elkészültével, látni akarjuk hogyan dolgoztok vélünk és teremtitek az Új Földet. Nagyon fontos kereszteződéshez érünk el az előttünk álló néhány hétben, azokban a hetekben, amely az év végeként szerepelnek a ti kalendáriumaitokban, és az azt követő hónapokban. Mit és hogyan fognak kezdeni az emberek evvel az új energia potenciállal, a lehetőséggel, hogy magukhoz vehetik és meg is tarthatják a saját isteniségüket? Minden szem a mennyben a Földre tekint, ideértve azokat is, akik csak voltatok a múltban, akiket ti idegeneknek hívnátok, mind rátok összpontosít. Tudni akarják, miképpen reagáltok az új potenciálra, hogy valóban hozzáférhettek a teljes isteniséghez és meg is tarthatjátok azt, valamint, hogy mindez utána miképpen fejezitek ki is.

Az Ark Rendje (az Arkangyalok) nagyon feszülten figyelnek. Mi fog történni? Mi fog történni, amint az emberek megkapják ezt az új esélyt és ezt az Új Energiát? Nagyon sok minden fog átalakulni mostantól az év végéig, amint a háló befejezése megtörténik.

Figyeld meg mi fog történni az új év első hónapjaiban. Ennek a segítségével lesz megmondható, milyen irányba fog haladni a Régi Föld.

Figyeld saját magadat az előtted álló pár hónapban. Figyeld meg, érezd át azokat a változásokat, amiket magadon tapasztalsz. Az elmúlt pár évben annyi mindenen mentetek át ez ügyben. Figyeljétek meg, öreg barátaim, mennyivel könnyebb lesz. Átestetek az elengedésen... elengedésen... még több elengedésen... és most eljutottatok oda, ahol már elfogadtok és kifejeztek. Figyeld meg, miképpen változik a saját életed, miképpen változnak a beállítódásaid a dolgokhoz, és az a képességed, hogy valóban mindent megteremts a valóságodban.

Ez a pár előttünk álló hónap nagyon nagy jelentőséggel bír. Nem akarjuk azt mondani, hogy kritikus jelentőségű a Föld és az univerzum egyensúlyára nézvést, de valahol akkor is így van. Ó, ha ez nem is így alakul, ha nem is így alakulna, öreg barátaim, akkor is rengeteg mindent fogunk ebből tanulni. (kuncog közben) De, nem azt látjuk, hogy ilyesmi történne.

Életetek lehető legnagyobb nehézségein vagytok túl. Na, most már ez csak annak a kérdése, hogy beléptek-e az új szolgálatotokba. De, amint azt mondottuk is már, amennyiben nem így tennétek, akkor is rengeteg mindent fogunk megtanulni ezekből. Ha ismét meg kéne próbáljuk majdan, akkor már sokkal okosabbak lennénk s jóval messzebbre is jutnánk már. Semmi sem ment pocsékba a tetteitekből. Sem tapasztalat, sem gondolat és érzés nem volt hiábavaló. Mindez annak az érdekében történt, hogy az Otthon eljöhessen hozzátok. Mindez annak az érdekében történt, hogy az Első Ciklus kiterjeszkedhessen, hogy ez az Új Energia megjelenhessen Mindabban, Ami Csak Van.

Pusztulás és végső lerombolás? Nem, egyáltalán nem látjuk úgy, hogy ez lenne való. Káosz körülöttetek, ahová csak nézünk? Asszem! Teljes mértékben! Az empátiátokkal, amire a saját tapasztálasaitokkal tettetek szert, tudjátok azt, hogy a többieknek ugyanezen a nehézségeken kel majd átverekedjék magukat. Valóban, ugyanezen nehézségek várnak reájuk is jórészt - a rétegről rétegre történő lehámozás... a benső megfelelő felbontás meglelése... az identitásotok megváltoztatása arról akiről gondoltátok, hogy vagytok, arra, akik tényleg vagytok, az összes eddigi tapasztalások illúzióitól való megszabadulás... új megértésre szert tevés, az identitásotok megtalálása most már Teremtőként, mint a trón örököseiként.

Szóval, tényleg mindenfelé káosz vesz most körbe benneteket. Meg fogjátok ezt látni. Meg fogjátok látni az embereken, akik körbevesznek a családotokban, a barátaitokon, a munkatársaitokon. Meg fogjátok látni a napilapok szalagcímein. De ti már tudni fogtok valamit. Tudni fogjátok, hogy a dolgok nem fognak darabokra széthullani. Tudni fogjátok, hogy csak saját fejlődési folyamatuk szerint mennek az útjukon.

Mit gondoltok, mi, a Bíbor Páholyból, a To-Bi Wah rendjéből miért tesszük itt tiszteletünket, amikor eljövünk ide? Azért jövünk ide, hogy bátorítsunk benneteket az úton, és arra biztassunk, hogy legyetek az Új Energia tanítói, az isteniség oktatói.

Drága barátaink, mindnyájan az t figyeljük most, hogy mi fog történni. Olyan izgatottak vagyunk, mint ahogyan ti mondanátok, a karácsonyt váró gyermekek. Nagyon izgatottak vagyunk miattatok, a Shaumbra miatt, akik a legnehezebb idők legnehezebb pillanatait élitek éppen. Most értetek el oda, ahol már valóban élhettek, valóban kifejezhettek és teremthettek is a játszi könnyedséggel. ezért vagyunk hát annyira izgatottak miattatok. Újra harmóniába kerültetek a saját biológiátokkal. Tanuljátok, miképpen dolgozik az elme, és miért úgy dolgozik, ahogy. Kezditek megérteni azt is, micsoda önállósodott dolog minden pillanatotok saját Teremtőinek lennetek..

(szünet)

Na, én, Tóbiás, szeretnék egy személyes megjegyzést is fűzni ahhoz, ami most a világotokban történik éppen. Lesznek közöttetek olyanok, akik ezt elfogadják, és lesznek olyanok is, akik nem. Úgy legyen hát. Kauldre azt mondotta az imént, nagyon udvariasan, hogy cseppet félre vonul, hogy az érzelmeim akadály nélkül átjöhessenek.

Igen, ez ügyben szerfelett szenvedélyes vagyok, mivel már voltam... már voltam ember a Földön. Kik azok, akik befolyással bírnak a többi lelkekre? Mindenekfelett ezek az egyházak. És nagyon jól láttam, miképpen tarjták vissza, fogják vissza ezek az embereket. Ennek meg kell változnia.

Az egyházak régi törvényekre, regulákra és félelmekre alapozzák magukat. Nagyon régi meséket mondanak. Azok, akik a vallásos vezetők, azok, akik kinyítják a templomok ajtajait, nagyon félnek a saját árnyaiktól. Ugyanezért nagyon félnek előlépni és beszélni a saját igazságukról. És azért is rettegnek, mert nagyon jól tudják, hogy nem ismerik Istent! Evvel élnek és evvel alszanak. Imádkoznak, imádkoznak és imádkoznak, hogy megismerhessék Istent... a nemlétező Istent. Mindkettő értelemben vehetitek ezt.

Drága barátai, öreg barátaim, azok, akiknek a kezében a világvallások hatalma összpontosul, félnek attól, hogy saját magukba tekintsenek. Mégis ők a férfiak, asszonyok és gyermekek vezetői. Ők azok, akik szombat, vasárnaponként ott állnak a szószékeken szerte a világban és igyekeznek meggyőzni mindenkit, hogy ők ezt tudják és értik. De nagyon jól tudják, hogy dunsztjuk sincs erről.

Így hát mit tesznek? Bíznak, számítanak a régi könyvekre, törvényekre és félelmet terjesztenek. Nem tanítják meg a tanítványaiknak, hogy az isteniség nagyon személyes, egységes, és birtokolható. Nem kell ezt tanulni. Érezni kell és megtapasztalni.

Olyan dolgokat tanítanak, amelyek miatt nékem, személy szerint Tóbiásnak annyira, de annyira be bír durranni a fejem. Egy olyan poklot tanítanak, ami nem létezik és egy mennyországot tanítanak, mely erőst zártkörű. Azt tanítják, hogy ha valamit rosszul teszel, akkor bizony pedálozhatsz rendesen, hogy ismét legyen esélyed odajutni. Ez nem igaz, és ezt ők nagyon is jól tudják! Evvel élnek együtt minden nap és fogalmuk sincsen, hogyan bírnának ebből kikeveredni.

A hatalmat a világotokban a vallások tartják a kezükben. Jóval nagyobb hatalom ez a pénznél, a politikánál. Amennyiben a templomok elkezdenék kifejezni az igazságot, hogy ti is mindnyájan Istenek vagytok, az igazat arról, hogy a hatalmatok ott van bennetek, ez a Föld azonnal egy hatalmas vibrációs ugrást hajthatna végre. Nem kéne végigveszkődjük azt a munkát, amit végzünk, nem kéne beleizzadjunk ebbe.

Öreg barátaim, én, Tóbiás, nem úgy látom, hogy ez ma este megváltozna. Túl sok minden forog kockán. Nem látom azt, hogy a vallásaitok deklarálnák ezt: ,,Ti is istenek vagytok.'' Azt látom, hogy egyre több szabályt fognak hozni, még cifrábban fognak összezavarni benneteket, mivel ők is össze vannak zavarodva. Miképpen is beszélhetnének érthetően, világosan, amikor ők is össze vannak zavarodva. Hogyan beszélhetnének érthetően, világosan, amikor ők is össze vannak zavarodva, mert a csendes pillanataikban, az imáikban és amikor megpróbálják meglelni Istent ott valahol künn, amikor megpróbálják a megoldást ott meglelni, ahol az egyáltalán nincs is, ahelyett hogy befelé tekintenének?

Ez az én ,,szívem csücske'' témám, a ,,szívem csücske'' dühöngéseim tárgya. Továbbra is beszélni fogok erről. A világotok vallásainak, öreg barátaim, meg kell változniuk most. Imádkozhattok a háborúban álló országok békéjéért. Semmit se fog érni, amíg a vallások kezében marad a hatalom.

Így van az hát, drága barátaim, ez az a miért, ami miatt ma mindnyájan idejöttünk ma - Ráfáel, Gábriel, Mária, Metatron -, ez az az ok, ami miatt újra és újra elmondjuk, hogy ez benn kezdődik el. Ez a benső erő, hatalom elfogadásával kezdődik el. Annak az üdvözlésével, elfogadásával jár, aki valójában vagy.

Mint tudjátok, félelmetes lehet, és fájdalmas is elindulni befelé, így szólva közben, ,,Isten teremtette volna volna mindazt, amit teremtettem? Hogy' lehetnék én Isten, miközben háborút teremtek? Hogy' lehetek Isten, amikor fájdalmat teremtek másoknak? Hogy' lehetnék én Isten, amikor annyi mindenről nem tudok néha... és azt sem igazán értem, miképpen is működnek a dolgok valójában?''

De, öreg barátaim, Isten igaz megértését a teljes együttérzés jelenti, a TOTÁLIS együttérzés, könyörület, annak a megértése, hogy Isten meg akarta tapasztalni a háborút. Isten meg akarta tapasztalni azt, hogy milyen elfeledkezni arról, ki is volt Ő valójában. Isten meg akarta tapasztalni, milyen a ti csodálatos emberi testeitekbe bújva jönni-menni. Isten meg akarta tapasztalni, ki akarta próbálni a ti saját teremtéseiteket. Ez a könyörület. Ez Isten. És ez az, amit sosem olvashattatok a régi könyvekben, vagy a régi vallásokban, amelyek még mindig kormányozzák a Földön az emberek lelkeit.

Légy merész, amerre csak jársz. Légy orcátlanul biztos abban, hogy Te Is Isten Vagy. Új idők köszöntöttek rátok. Az isteniségetek már teljesen hozzáférhető a számotokra, a háló munkálatainak a befejezésével. Nem volt eddig sem szükségetek a háló átállításához, hogy az isteniségeteket magatokhoz vehessétek, de most már sokkal könnyebb lesz így.

Most jutottak el oda, hogy egy nagyon különleges és nagyon fontos ciklust befejezzetek - elengedjétek a Régit. Éberek lettetek arra, hogy kik is vagytok valójában, értetek az eszközeitekhez, értitek a valódi hatalmatokat. Új és teljesen más utakon értetek ide.

Emlékezzetek arra, hogy ne gabalyodjatok a szabályokba. Emlékezzetek arra, hogy elmondjátok minden embernek, asszonynak és gyermeknek, hogy birtokolják a saját isteniségüket. Az nem a templomban meg az öreg könyvekben lett eltárolva. Nem kell azért meghaljanak, hogy emlékezhessenek, illetve megtapasztalhassák ezt. Isteniek ők, a Mostban, az adott pillanatban. Emlékezzetek ezekre a szavakra azon a napon.

(szünet)

Mennyire szeretek mesélni néktek! Mennyire szeretek mélyre merülni véletek! Mennyire szeretem, amikor lehetővé teszitek, hogy megosztozzam véletek az utazásotokban. A következő ciklusunk felé mozdulunk tovább, Shaumbra.

Na, hadd mutassam be a mai látogatónkat. A mai vendégünk... ó, tudjuk ám, hogy sokan közületek érezték mai vendégünk jelenlétét, amíg én áhítoztam itt. Egy energia érkezik ide most, egy ismerős energia, ragyogva, várva, hogy előtörhessen, várva, hogy teljesen jelen lehessen ebben a térben. Szakítsatok egy percet arra, hogy átérzitek ezt az energiát. Legyetek jelen a pillanatban.

Lélegezzétek be és érezzétek ezt az energiát. Ne akarjátok az elmétekkel kitalálni az ő nevét. Érezzétek a mai látogatónk energiáját itt. Lehetővé tesszük a mai kedves látogatónknak, hogy előtérbe jöhessen, és közvetlenül szólhasson hozzátok.

(szünet, míg Kauldre és Tóbiás átállítják az energiákat)

Üdvözlet, kedveseim, Kryon vagyok a magnetikus szolgálattól. Érzelmekkel telten érkeztem ma ide, valóban, ahogyan Tóbiás mondotta volt, várva, hogy előretörhessek, várva a lehetőségre, hogy együtt lehessek véletek. Mindnyájan dolgoztatok a Kryon energiával, az én energiámmal, az elmúlt évek során. Hatalmas öröm véletek lenni ebben a térben ma. Köszönet ezért Tóbiásnak és mindenki másnak is, akik lehetővé tették a számomra, hogy most a befejezéskor itt lehetek.

Kryon vagyok a magnetikus szolgálattól, és tizenegy plusz három éve vagyok már itt. 1987 augusztusában Gábriel arkangyal elküldte hívó szavát. Megszólaltatta harsonáját mindazok számára, akik készen álltak az ébredésre, az előre lépésre, az Új Energiába lépéshez szükséges munka elvégzésére. Nagyon mélyen magatokban hallottátok meg ezt a hívó szót. A saját egyéni módjaitokon feleltetek erre a hívásra.

Kryon kísérete hallotta a hívást és hallotta a válaszotokat. És, 1989-ben a kíséret eljött a Földre, beállítani a hálót a változó tudatosságotokra válaszul. A munka tizennégy évet vett igénybe, mire elkészülhetett. Ezen időszak végére mindnyájatok számára ott a lehetőség, hogy a teljes isteni hatalmatokhoz hozzáférhessetek, ahhoz az isteni erőhöz, mely azóta feküdt a maga gubójában, mióta csak elhagytátok az Otthont, várva az időt, várva, hogy a ciklusok befejeződjenek, várva az időt, hogy ez hozzáférhetővé váljon a számotokra.

Szóval, 1989 végén a kíséret megkezdte a munkát. 1992 január megérkezett Kryon is a Földhöz, teljesen jelen lenni a háló beállításánál. Száznegyvennégyezer emberrel lett megkezdve a munka, száznegyvennégyezer ember kezdte meg a Földön a szolgálatát, hogy ezen idő alatt végig megy a saját mennybemeneteli folyamatán. Ez volt a Régi Energiából az Új Energiába, vagy isteniségbe történő átköltözés.

144000 ezer ember válaszolt. Mindenki, aki itt ül ebben a teremben, mindenki, aki hallgatja, aki olvassa ezt, mindenki, aki érintett a munkámban felelt erre. 144000 azt választották, hogy mennybemennek. A legtöbben ezen személyek közül a saját, emberi intellektuális szintjükön nem értették, hogy ez valójában mit is jelent és mi is ez egészen részletekbe menő pontossággal. De, ti 144000-en ennek szenteltétek magatokat.

Nagyon sokan közületek nem gondoltátok magatokat elég értékesnek. Nem gondoltátok, hogy ti is fel lesztek véve erre a szekérre. Úgy gondoltátok, hogy helyettetek majd valaki más lesz az. Azt gondoltátok, hogy a testük majd elillan és eltűnik. De, amint azt most tanuljátok, nem egészen ez ennek a módja. Ti voltatok azok, akik azt mondtátok: ,,Igen.'' Ti voltatok azok, akik előreléptek a mennybemenetel felé. Ti voltatok azok, akik elkezdtétek azt az energiát, amely az egész Föld arculatát megváltoztatja, mi több, az egész univerzumét is.

A munkám a Földön jórészt készen is van. Az egy érzelmi teher és megpróbáltatás a számomra, hogy istenhozzádot mondjak néktek. Sohasem voltam még emberi formában. Valóban, én csak egy aspektusa vagyok annak, akik ti vagytok. De, amiben egész idő alatt volt szerencsém a részese lenni, amíg itt voltam nálatok, valami, amire sosem gondoltam eddig, hogy ennyire tudok ennek örülni, ilyen mélyen meg tudom ezt tapasztalni. Kryon nagyon mély szerelembe esett az emberekkel, akikért a szolgálatát végezte itt. Nagyon nehéz a számomra tovább lépni. De a munkám majdnem készen van. Miképpen maradhatnék, amikor itt az ideje, hogy ti vegyétek át tőlem a továbbiakat?

A lelkek ezen az oldalon tényleg sírnak. Kedveseim, a Földnél töltött időm hamarost lejár. De örökké véletek maradok A munkám új helyre szólít, ahol ismét benneteket foglak megismerni jobban, de már másféleképpen. A munkám egy olyan helyre hív, melyről Tóbiás testvér mesélt már, arra a helyre, amiről Mihály fog beszélni még, nagyjából egy hónap múlva.

Ez az Új Föld. Kryon erre az Új Földnek nevezett helyre fog továbbmenni, hogy segítsen néktek, segítsen a többi angyaloknak felállítani az új mágneses hálót. De ez a fajta háló teljesen más lesz, mint ami itt van a ti Földeteken. Sokkal másabb lesz. A háló az Új Földön lehetővé fogja tenni a számotokra, hogy test nélkül utazzatok. Ez a háló fogja lehetővé tenni, hogy megközelítőleg a gondolat sebességével teremthessetek. A háló, melyet fel fogok állítani, lehetővé teszi a számotokra, hogy folyamatosan kommunikálhassatok, kapcsolatban legyetek minden egyes részével annak, akik csak vagytok, a Szellem minden részével, egész idő alatt. Nagyon élvezetes időtöltésű munka lesz ez mind az én és mind a kíséretem számára.

De örökké emlékezni fogok arra az időre, amit a Földön töltöttünk. Mindig emlékezni fogok arra a 144000-re, aki válaszolt Gábriel harsonájára, akik bátran ennek szentelték magukat, félelem nélkül, akik a szellem totális szolgálatába állították magukat. Folyamatos kommunikációt fogok véletek folytatni. Mindig kapcsolatban maradok véletek. Ez már egy másik helyről fog történni.

Egy hamarosan eljövendő napon eljöttök erre az Új Földre. Meg fogtok ott jelenni. Odamentek játszani. És teremteni. Én pedig ismerni foglak benneteket. Ismerni fogom a lélekszintű neveteket. Ismerem az energiátokat. Ott leszek, hog üdvözöljelek benneteket, hogy ismét dolgozzam véletek.

Amíg a külső mágneses hálóján dolgoztam a Földnek, addig ti Gaia kristályhálóján dolgoztatok, ami a Földben található. A mód, ahogyan ti ezen dolgoztatok, a hatás, amit okoztatok így a teljes múlt elengedésével, azoknak az elengedésével, akik csak voltatok az elmúlt életeitek során, a felgyülemlett energiák kioldozásával valósult meg. Öreg barátaim, ti a Föld kristályhálóján dolgoztatok, mialatt én a Földet körülvevő mágneses hálón dolgoztam. Együtt hoztuk létre a változásokat. Mi teremtettük meg az új potenciált.

Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ma Tóbiás meghívott ide közétek. A munka jóformán kész is van. Szeretettel és fénnyel búcsúzom tőletek.

És ez így van.

(szünet, amíg Tóbiás visszatér)

Tóbiás: Én, Tóbiás visszatérek, öreg barátaim, telve Kryon szeretetével és érzelmeivel, tudván azt, hogy meghívhattuk Kryont ma különlegesen kedves vendégünkként. Még mindig mindenfelé érezhetitek magatok körül Kryon energiáit, amint körbeölel benneteket, feltölt benneteket, táncol véletek. A munkánk nagyon fontos részét képezi Kryon és ezt az Új Földön is tovább fogjuk folytatni.

Kryon elindul erről a fizikai bolygóról, de tovább folytatja a munkátok az Új Földön. Kryon, Kryon az, aki szeretettel búcsúzott, benneteket erősítve, önállósítva búcsúzott, amikor elhagyta ezt a teret, amit megosztott véletek. Újra és újra dolgozni fogtok evvel az energiával. Ez az elragadóan bájos energetikai lény, akit Kryonként ismernek, elmegy most, hogy dolgozzon az Új Föld mágneses hálózatán, azon a helyen, ahová idővel mindnyájan átmentek.

És, drága barátaim, ünnepelve amit tettetek, ünnepelve az Új Földet, elmondanánk, hogy a következő havi beszélgetésünket ennek fogjuk szentelni, az Új Földről való beszélgetésnek. Beszélgetni fogunk annak a jellemzőiről. Beszélgetni fogunk arról, mit tanultunk a Föld bolygón, a Gaián, ami most eljuttat bennünket az Új Földre. Beszélni fogunk az Új Föld lehetőségeiről. Beszélni fogunk arról, miféle új játszótér is az.

Nem túl gyakran osztjuk meg véletek, hogy mi lesz a következő havi beszélgetés tárgya. De fel akarunk benneteket erre csigázni! Azt akarjuk, hogy kezdjétek megérezni ezt az Új Földet, ami éppen most van felépülőben. Részletekbe menően fogunk erről beszélgetni. Szóval, azt kérnénk, hogy ma ne kérdezzetek ennek a mélyebb részleteiről még. Mi ezt a jövő hónapra tartogatnánk.

Evvel hát, eljött a Shoud ideje. Itt az idő, hogy elmondjátok a saját igazságotokat. Itt az idő Kauldre számára, hogy az összes energiátok középpontjába lépjen, azokénak, akik itt ülnek ebben a teremben, és azokéba, akik az egész világból kapcsolódnak ehhez.

Kauldre viccelődik vélünk, mondván, tiszta ,,Tóbiás Showt'' adunk itt elő, (a hallgatók nagyot nevetnek) az összes vendégünkkel és látogatónkkal. Picit panaszkodik amiatt, hogy folyamatosan ide-oda kell kapcsolgasson a közvetítési módok között. De, ez olyan valami, ami hamarosan teljesen természetes lesz mind az ő, mind a ti számotokra... ide-oda mozogni az energiák között.

Egy pillanat szünetet tartunk, amíg átállunk. Azután a saját hangotokat fogjátok már hallani.

(szünet)

Shoud: Mi vagyunk a Shaumbra. Mi vagyunk a család. Egyetlen hang vagyunk és nagyon sok hang vagyunk. Eljutottunk egyfajta befejezéshez, egy új ciklus kezdetéhez, egy régi ciklus befejezéséhez. Eljutottunk oda, ahol már tényleg olyanná kezdünk válni, amilyenek valójában vagyunk, ahol már nem kell többé rejtőzködjünk. Mi, a Shaumbra, oly soká végeztük a konspiratív munkánkat, dolgozva a saját benső énünkön, dolgozva az elengedéseken, dolgozva az időközben felbukkant felismeréseken és bölcsességeken.

Amint azt Kryon említette is, egy 14 évvel ezelőtt elkezdődött folyamaton vagyunk túl, ezt fejeztük be. Mi, a Shaumbra egy cseppet gyanakszunk is, vajh mit is fog hozni ez a jövő, mi is van előttünk. Tudjuk, hogy a befejezés majdhogynem teljesen kész is van. Nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy mindent megtanultunk volna, a megtanulandók közül.

Mint shaumbra, tisztában vagyunk avval, hogy itt az idő a továbblépésre. Itt az ideje, hogy elfogadjuk az isteniségünket, hogy mindazok legyünk, akik csak vagyunk. Az elmúlt évek során megtanultunk mindent, ami csak fontos volt, magunkat kalauzolva eközben, új helyekre költöztetve magunkat, feladva a régi otthonainkat. Értjük, hogy miért adtuk fel a régi kapcsolatainkat. Oly sok mindenen mentünk keresztül.

Mindezeken a saját énünk vezetett keresztül bennünket, a saját lelkünk kalauzolt minket. Mindennek meg volt a maga célja és értelme. Mindez annak a trombitaszónak adott válasz volt, ami annak idején felharsant, azért, hogy hívja azokat, akik készen állnak ezen folyamaton keresztülmenni. Mi, a Shaumbra, értjük, hogy mi szenteltük magunkat eme totális szolgálatnak, teljes éntelenséggel, hogy az elsők legyünk, akik átesnek ezen a folyamaton, szerényen, csendben, túlnyomó részben jóformán egyedül, saját magunk által.

Értjük azt, hogy mindaz, amin csak keresztül mentünk a Minden Létező célját szolgálta. Értjük, hogy mindaz, amin csak keresztülmentünk, új bölcsességet és új megértést hozott a számunkra. Értjük azt az igen nagymértékű vezetést, melyben az isteni énünk részesített bennünket, ami tapasztalásban és megértésben részesített bennünket.

Most jött el az elfogadás ideje. Most jött el az igazi szolgálat ideje. Most jött el a valódi erőnk elfogadásának az ideje. Amint Kryon az imént mondta csak el, a munka a rácson mindjárt készen van. Nincs már értelme tovább folytatni az eddigieket, nincs értelme késleltetni a folyamatot.

Itt az ideje, hogy azok a tanítók legyünk, amibe beleegyeztünk, teljesen jelen leszünk, hogy a többiek rendelkezésre álljunk. Itt az idő számunkra, hogy előbújjunk. Itt az idő, hogy az legyünk, ,,Aki Vagyok,'' a jelenben. Itt az idő a számunkra, hogy mindarra éberek legyünk, ami csak belép a valóságunkba, hogy elinduljunk befelé, hogy elővegyük az eszközeinket, hogy használjuk az erőnket, az erőforrásainkat, amelyekkel bírunk.

Itt az idő a számunkra, hogy kimenjünk a világba, hogy végezzük a munkánkat, a külső munkát. Annyi belső munkát végeztünk az elmúlt tizennégy év során, annyira, hogy majdnem el is vesztünk ebben. Majdnem el is feledtük, miért vagyunk itt és mibe is egyeztünk bele, hogy mit végezzünk el.

Itt az idő számunkra, a Shaumbra számára, hogy bátran előrelépjünk, végezzük a szolgálatunk munkáját, amiért elsősorban idejöttünk. Itt az ideje, hogy megírjuk a könyveket, tanítsuk az osztályokat, nyíltan beszéljünk az embereknek arról, hogy kik vagyunk, hadd tudják meg, hogy amik mi vagyunk, azok ők is lehetnek. És, Istenek vagyunk!

A munka a hálón jóformán készen van. Egy rész bennünk nem akar evvel szembenézni. Egy részünk hónapokon keresztül késleltetné ezt, ha nem éveken keresztül, merthogy elkerülnénk az elkerülhetetlent. Elkerülhetetlen, hogy Lélek legyünk emberi formában, a pillanatban. Az elkerülhetetlen: bízni abban, akik vagyunk, senkinek sem megengedve, hogy bármilyen hatalmat gyakoroljon felettünk.

Mi, a Shaumbra, felelünk Gábriel második hívására. Felelünk a másodjára felharsanó trombitaszóra. Itt az idő, hogy végezzük a munkánkat. Tudjuk, hogy ez eljön hozzánk. Ismerjük a lehetőségét, vagy az embereket, vagy a megértést, illetve azt a szenvedélyt, ami most már eljöhet hozzánk.

Nincs több kibúvó. A háló készen van. Tudjuk, hogy itt az idő a kilépésünkre a sorból. Tudjuk, hogy van négy olyan eszközünk amivel saját magunkat láttuk el az út további folytatására. Tudjuk, hogy van egy olyan család, szerte a világban, amit Shaumbrának hívnak, ami támogat minket ebben. És tudjuk azt is, hogy ettől soha az életben nem tántoríthat el már senki sem.

Nincsen halál. Senki más nincsen, aki hatalmába tarthat minket. Itt az idő végezni a munkánkat. Ez az ok, amiért idejöttünk. Ez az ok, amiért itt maradtunk. Shaumbra vagyunk. Hatalom vagyunk.

(szünet)

Tóbiás: Szóval, Tóbiás visszatér egy rövid percre, hogy megkérjen benneteket, hogy öleljétek magatokhoz a saját energiátokat. Öleljétek magatokhoz azt az energiát, amit ma megosztottatok egymással. Látjuk ám, amint néhányan csak csóválgatjátok a fejeteket, csodálkozva azon, hogy mint is mondottatok épp az imént! (páran felnevetnek) Ezt mondottátok: ,,Itt az idő. A háló elkészült.''

Olyan sok benső munkát végeztetek, hogy már majdnem el is kezdtetek örülni ennek a benső munkának. Olyan sok mindent elengedtetek. Látjuk, hogy páran közületek még olyan dolgokat is elengednének magatoktól, amit egyáltalán nem is kell elengedjetek! (a hallgatók felnevetnek) Itt az ideje, hogy elkezdjétek az új ciklust, az új munkátokat. Itt az idő arra, hogy Isten legyetek emberi formában.

Osszatok meg egymással. Ezt mondottuk már néktek. A csoportjaitokban, az Interneten... osszatok meg. A tapasztalások néha még nehezek. De, amikor valaki megosztja, mennyire jelen van, teljes erővel dolgozik, akkor a többiek is bízni fognak és ők is megpróbálják. Beszélgessetek egymással, Shaumbra.

Amint hallottátok Kryont beszélni... az érzelmes Kryont... sosem láttam még őt ennyire felindultnak. Amit Kryontól hallottatok - és ezt megismételjük és megerősítjük - az volt, hogy 144000 volt megszólítva, hogy végezze ezt a munkát. Ez annak a matematikai egyenlete, amivel megkezdődhet az apokalipszis... a fátyol felemelése... a változtatás... amivel eltűnhet az illúzió. Szerte a Földön, 144 000 ember válaszolt erre, volt aki tudatosan, volt aki benső szinteken.

Hozzájuk szóltunk ma. Őket kerestük ma. Legyetek büszkék arra, hogy kik vagytok. Azok páran közületek, akik ezt mondanák: ,,Ó, az én nem lehettem, Nem, Tóbiás nem beszélhettél rólam, hiszen csak most kezdtem el ezt a munkát.'' Tévedsz. Te vagy az. Te vagy az, aki válaszolt.

És, amikor a folyamat elkezdődött, és ami teljesen elképesztett bennünket ezen az oldalon... ó, hiszen ez nem csak a 144 000 korlátozódott. A sor nagyon hosszú lett, várakozó emberekből, akik szintén részesei akartak lenni ennek a folyamatnak. Minden nappal többen lesznek. Hallják a hangját a 1987-ben megfuvintott harsonának. Eltartott egy darabig, amíg meghallották.

Változásban van a Földetek. Változás van. Ez a háló befejezésével jár. Ez az isteniségetek birtoklásával jön létre. Nagyon sok elvégzendő munka van még. Nagyon sok változás érkezik az életetekbe. Arra lesztek kérve, hogy birtokoljátok az isteniségeteket, és használjátok is az előttetek lévő hónapok során.

Menten visszatérünk válaszolni a kérdéseitekre. De, öreg barátaim, megértendő az, hogy az összes létidőtök itt a Földön, különösen ez mostani, különösen ez az eltelt tizennégy év alatt, sosem voltatok egyedül.

És ez így van.


Fordította: Ziegler Attilavissza az előző lapra