Istenember Sorozat- Shoud 6. :

Amikor az Éned a Kalauzod”

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. január 4-én


Tóbiás: És ez így van, kedves Shaumbra, amint itthon üdvözlünk benneteket! Üdvözöljük azt az energiát ismét, akik csak vagytok. Üdvözlünk benneteket ismét abban a térben, amit oly gyakran teremtünk meg közösen. Mindenki közülünk - azok, akik emberi formában alkotják a Shaumbrát, s azok, akik a fátyol innenső oldalán Shaumbráskodnak - összegyűltünk ismét és ismét van szerencsénk örülni egymás társaságának.

Számomra, Tóbiás számára mindig egy cseppet megterhelő az, hogy idejöjjek, ebbe a térbe. (kuncog) Beletelik pár pillanatba, amire lélegzethez jutok! Persze, amikor így teszek, akkor nem oxigént lélegzek be, mint ahogyan azt az emberek teszik. Inkább, mindazokat az érzéseket, amiket kinyitok, amikkel tényleg érezhetlek benneteket... amivel hallhatlak benneteket... amivel mellétek ülhetek, s élvezhetem azt az örömet, amit az együtt töltött időnk jelent. Valóban, isten hozott benneteket ezen a pompás helyen, ebben a központban, amitek itt van (arra utal ezzel, hogy ismét a régi Szén-pataki Központban lett a találkozó megtartva). Igen, voltunk mi már itt, és szeretjük ezeket az energiákat.

Bármilyen környezet energiáihoz tudjuk adaptálni az energiáinkat, lett légyen az egy szabadban tartott Shaumbra találkozó, avagy pedig egy olyan összejövetelhez, ami egy jókora, steril szállodai tanácskozóteremben van megtartva... vagy egy magánlakás teréhez... avagy akárhol máshol... mindnyájan be tudjuk ehhez állítani az energiáinkat.

Valóban, ülhettek akár a lehető legszegényesebb, lepukkant, vagy igen negatív, sötét helyek kellős közepén is akár. Öreg barátaim, nem kell, hogy hagyjátok, hogy mindezek hatással lehessenek rátok. Nem kell, hogy fénysugarakat küldjetek kifelé, hogy megváltoztassátok a környezeteteket. Egyszerűen csak ott ültök és mindez megváltozik.

Úgy gondoljuk, hogy az valami teljesen elképesztő, hogy egyes emberek afféle ,,pajzsokat'' húznak fel maguk köré. ,,Vedd körbe magad fénnyel'' - mondjátok ti. Mi azt mondjuk: ,,Bontsátok le a falakat.'' Lehettek bárhol, élhettek bárhol, nem kell, hogy ez hatásalhatással legyen rátok. Ezt hívjuk mi együttérzésnek, vagy könyörületnek. Az együttérzés az igazi megértése a többiek utazásának, valamint a ti utazásotoknak is. Együttérzéssel akár a legsötétebb sötétben is ülhettek, a lehető legfélelmetesebb helyeken is. Nem kell védőpajzsokat kreáljatok eközben magatok köré.

Alanyi jogotok immár, Shaumbra, hogy fényhozók legyetek. Ragyogtok. fényletek. Erőt adtok az Új Energiához, lett légyen ez általatok tudatosan téve, avagy anélkül. Amikor bementek egy élelmiszerboltba, amikor egy nagy tömeg ember közé mentek, nincs már szükség arra, hogy ezeket a védőpajzsokat magatok köré húzzátok. egyszerűen csak a pillanatban kell maradjatok.

Amit ti negatívnak, sötétnek, vagy bármi más kiegyensúlyozatlan energiának neveznétek az át is megy rajtatok. Nem kell, hogy hatással legyenek ezek rátok. Átmennek rajtatok. Amikor ezeket a védőfalakat felhúzzátok magatok köré, olyankor e falak fel is tartóztatják azokat az energiákat, amelyek belőletek erednek. Fallal veszitek körül magatokat. Védőpajzzsal veszitek körül magatokat és emiatt nem tudtok többé érezni vagy érzékelni. Jó is volt ez így eddig, amíg tanultatok magatokról, a bennetek lévő Istenről, igen, valaha Ti húztátok fel eme korlátokat. De, öreg barátaim, ez most egy Új Energia.

Tényleg, az előttünk álló pár hónapban olyan specifikus dolgokról fogunk beszélni néktek, amelyek látszólag ellentmondásban állnak avval, amit ezekről megelőzően mondottunk, illetve másféle közvetítésekből származó információkkal. Miért? Mivel az az Új Energia. Ilyen gyorsan változik. Változóban vagytok.

Páran közületek próbálják megtalálni az energiánkat. Azt mondjátok: ,,Valami más lett. Biztosan nem a megfelelő helyen vagyok. Biztosan valamiféle ceremóniát kéne végezek, mielőtt nekiülnék ennek.'' Mások meg ezt mondhatják: ,,Nem füstölőztem össze eléggé a szobát, ezért nem sikerült hát a kapcsolódás. (a hallgatók felnevetnek)

Drága barátaim, az oka annak, amiért nem úgy kapcsolódtok hozzánk, mint eddig, az az, hogy változtok és mi is váltottunk. Az energia másképpen vetül ki már. Tanuljatok meg ehhez alkalmazkodni. szokjatok hozzá az állandósult változásokhoz és változtatásokhoz. Tanuljátok meg, hogy nem tértek vissza a Régi módszerekhez. Elismeréssel tekintsetek a régi eljárásokra. Nagyon jól szolgáltak benneteket. De most már az Új Energiában vagytok.

Az energia, ami ide lett ma szállítva, máshonnan származik már. Képzelj el egy nagyteljesítményű rádióvevőt magadban. Na, akkor most kezd el hangolni, tekerni az állomáskeresőjét. Állítsd át egy magasabb hullámhosszra. Már másféleképpen jövünk át most már, mivel magasabb lett a tudatosságotok. Amikor ezt mondjátok: ,,Másképpen éreztem ezt egy hónapja, vagy mint az azelőtti hónapban... mi romlott itt el...'' ó, álljunk csak meg egy pillanatra. Engedd meg magadnak, hogy erre a magasabb frekvenciára hangolódhass, hogy összeolvadhass vélünk.

Van egy csodálatos metaforánk erre. Voltunk itt már ebben a nagyteremben ezelőtt is, ebben a gyönyörű központban a kandallójával, a konyhával és nyikorgós fapadlójú környezetben. A Bíbor Kör találkozókat itt kezdtétek el annak idején, azután több más helyre tettétek át a találkozókat. Most megint itt vagytok. De, amint azt számosan észre is vettétek, midőn visszatértek egy Régi helyre, másképpen néz ki és más érzést is okoz, mint annak előtte. Másabb a számotokra, mivel megváltoztatok.

Ezt a metaforát igen megfelelőnek fogjátok találni az előttetek álló évre nézvést. Újra fogjátok látogatni a Régi helyeket, de ezek már másabbak lesznek. Figyeljétek meg, mi történik egy Régi helyen, amikor oda lesztek hívva a munkát végezni.

Óh, tudjuk jól, Kauldre mennyire aggódik. Aggódott amiatt, hogy visszajőve ebbe a teremben az majd egy visszalépést jelent majd. Drága barátaim, öreg barátaim, ez egy evolúció. Ez egy ciklus. Mindnyájan ebben az évben úgy fogjátok találni, hogy Régi helyekre mentek vissza, avagy Régi emberekkel fogtok találkozni. De ez már más lesz... szó szerint.

Az új tudatosságotokban, igen, változtok. Változtatjátok az energiákat, még a kinézetét és az érzetét is a Réginek. Szóval, amikor visszahív a Régi benneteket, ezért, vagy azért, megértendő az, hogy ez már valójában nem is a Régi. Ez már az Új lesz. Nagyon sokféleképpen Új lesz.

Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt lehetünk - minő meleg energiák ezek. Nem nagyon törődünk evvel a bárszékkel. Eléggé kényelmesnek találjuk. (a közönség felnevet) Lesz majd amikor itt állni fogunk. Állni fogunk, miközben beszélünk hozzátok. Lesznek olyan esetek is, amikor akár mászkálunk is egy kicsit közben a széksorok között. Tudjuk jól hogy erre a hírre az összes önkéntes segítő munkás menten be is pánikolt! (nevet a közönség) ,,Ó, Tóbiás, mit ki nem találsz az örömünkre - sétálgatni a széksorok között!''

Mindez azért is tűnik másmilyennek, mert a mágneses háló át lett állítva. Az utolsó beállítások is készen vannak. Ez szélesre tárja a lehetőséget azelőtt, hogy valóban, teljesen elfogadhassátok, birtokolhassátok, magatokba integrálhassátok az isteniségeteket. Az elmúlt pár hét során már történtek efféle változások. Sokkal több lesz ezekből az előttünk álló év során.

De most hadd jelentsem be egy nagyon kedves barátomat. Rengeteget üldögélünk és beszélgetünk együtt az én mennyei ,,villámban.'' Felidézzük azt, hogy milyen is volt emberi formában lenni. Igen, valóban, szokásunk ilyenkor elfüstölni egyet-egyet az emberi stílusú szivarjainkból is. Kirúgunk a hámból és adomázgatunk közben. (nagyot nevet a közönség)

Azt kérném tőletek, hogy érezzétek a mai kedves vendégünk energiáját. Érezzétek őt a lélegzetekben. Érezzétek az érzékeitekben. Tisztítsátok meg az elméteket, barátaim. Ez a szívből jön. Még csak szavakba se próbáljátok meg ezeket önteni. Csak érezzétek őt. Ibolyaszínűen lép be most ő, ibolyaszínű sugarakként. Mindnyájatokkal dolgozott együtt már. Az energiája erősen jelen volt körülöttetek az elmúlt húsz és harminc évben. De ez a jelenléte akkor még nem volt olyan erős, mint az elmúlt pár év során. Visszatért, sokkal jobban jelenlévően, mint eddig bármikor.

Tehát, a mai kedves vendégünk St. Germaine. Ő az én kedves barátom és a tiétek is. Nagyon sok órán keresztül beszélgettünk véle az emberekről, mivel ő is járt már humán formában. St.Germain az alkímia és a változás nagymestere. St. Germaine nem nagyon vonzódik a Régi utakhoz, inkább azt mondja, hogy ,,Léteznek jobb megoldások is itt Földön.'' Kísérletezett az energiákkal és gyakorolta az alkímiát itt a Földön, amíg itt volt élő emberi alakban.

St. Germaine átment a saját mennybemeneteli folyamatán amíg itt volt a Földön. Megtanulta, miképpen lehet átlibegni a létidőkön keresztül, hogyan lehet ezeket összeolvasztani. Megtanulta, miként lehet ledönteni a korlátokat a létidőkre való emlékezések között.

Drága, drága St. Germaine, annyira szerves részét képezte az utazásotoknak az elmúlt pár évben, főleg amikor álomállapotban voltatok. Egy ideig távoltartotta magát a földi birodalmaktól, miközben véletek dolgozott az Új Föld felállításán. Továbbá a mostani idők előkészítésével is foglalkozott, előkészítve a saját energiáit is, hogy ismét szoros közelségbe jöhessen hozzátok.

St. Germaine energiái egy ideig messze jártak. Most, hogy elkészült az átállított háló, visszatért. Visszatért, amikor már valóban birtokolni vagytok képesek az isteniségeteket. Itt van most, nagyon boldog is emiatt, hogy itt lehet, együtt mindnyájatokkal, visszaemlékezve a saját emberi utazására. Ebben az évben többször is el fog ide jönni látogatóba. Meg fog benneteket személyesen is látogatni. az energiája direkten fog megjelenni, többé nem álomállapotban, hanem amikor nagyon is éberek vagytok.

szóval, azt kérnénk most tőletek, hogy jól jegyezzétek fel magatokban milyen érzést jelent St. Germaine társasága. Lesznek köztetek, akik színeket fognak látni. Másoknak a testükben lesznek érzetei. Megint másoknak csak egyfajta biztos tudása lesz erről. De, emlékezzetek erre, mivel St. Germaine azt mondja, hogy el fog hozzátok jönni éber állapotaitokban is. Ott lesz, amikor némi-nemű nehézségekkel találjátok éppen szemben magatokat. Emlékeztetni fog benneteket arra, hogy az összes megoldás is már régen megvan.

Nagyon nagy gyönyörűséget nyújt ma a számunkra, hogy ma körünkben üdvözölhetjük St. Germaine energiáját.

Engedtessék meg nékünk most, hogy pár szót ejtsünk arról, miképpen látjuk mi, merre tart ebben az évben az emberiség. Ezek nem próféciák. Jövendölések sem. Amiről mi beszélünk, az az, ahogyan mi látjuk a dolgokat, a mi perspektívánkból. Meg szeretnénk ezt osztani véletek, hogy megérthessétek, min megy keresztül a világ, miképpen vonatkozik ez rátok, segíteni néktek megérteni, hogy ezen dolgoknak nem kell szükségszerűen nagy hatással lenniük rátok.

A háló végső beállítása és annak a lehetősége, hogy az összes ember önállósodik, igen nagy kihívás elé állítja a dualitás régi energiáját. Lehetséges, hogy az emberek ezt nem ismerik fel, a tudatos elméjükben, hogy lehetségessé vált a számukra az önállósodás. De az emberek szerte a világban éreznek valamit. Néha ez még kényelmetlen is. Olyan ez, mintha valaki/valami folyamatosan zörgetné az ajtótokat, de nem igazán akarnátok üdvözölni ezt.

Tudjátok azt miről beszélünk. A legtöbbeteknek ez a tapasztalata közvetlenül felébredése előtt a legerősebb. Ez egy fáradhatatlansági érzés, egy nyughatatlan érzés, egy érzés arról, hogy valami éppen történik, de fogalmatok sincsen mi. Ez része volt az ébredési folyamatotoknak. Ez volt Gábriel harsonája, ami ébredésre szólított benneteket.

Az emberek az egész világon hallják ezt most, még akkor is, ha nem templombajáró, illetve spirituális emberek ők. Érzik, hogy valami megváltozott. ez az érzés, ez az agitáció, most erősíti fel a dualitás energiáit éppen. Ez még folytatódni fog néhány évig. A dualitás egyre intenzívebb lesz.

Nem szükséges ebben részt vállaljatok. Nem kell, hogy ez hatással legyen reátok. De ezt fogjátok a többieken látni. Beszéltünk erről néktek már, amikor azt mondottuk, hogy a saját mennybemeneteletek igen megrázó folyamatán mentek éppen keresztül, amint beléptek az Új Energiába. De, meg vannak az eszközeitek és ott vagytok egymásnak.

Na, most egy egészen új hulláma az embereknek megy át ezen a folyamaton. Ők nincsenek azon spirituális megértésnek, avagy háttérnek a birtokában, amivel ti rendelkeztek. Valószínűleg nincs másik Shaumbrájuk sem, aki kalauzolná tudná eközben őket. Legalábbis addig nem lesz, amíg nem építenek ki véletek valamiféle kapcsolatot, a tanítókkal.

A dualitás erősödésével ebben az évben, látni fogjátok, miképpen alakul ki a háború lehetségessége. Amikor ez éppen lelohadna az egyik területen, mindjárt fel is bukkan valahol máshol. Azon régiói a Földnek, amelyek egy ideje meglehetősen békések voltak, hirtelen konfliktusok kellős-közepében találják magukat. Látjátok, ez teljesen hasonló ahhoz, amin ti mentetek anno keresztül. Vannak olyan Régi energiák, amelyeknek le kell tisztulniuk, ami azt jelenti, hogy fel kell jöjjenek a felszínre, hogy elismerjék őket és át lehessen őket transzformálni.

Ezért is mondottuk azt néktek, kedves Shaumbra, hogy nem igazán jó dolog imádkozni a békéért. Az a megfelelő dolog, ha a SAJÁT békétekben és fényetekben maradtok, bevilágítva a világot. De, mint azt tudjátok jól, vannak bizonyos konfliktusok, Régi Energiák, amelyeket nevükön kell nevezni végre.

Ott van az iraki háborúról való szóbeszéd ügye, és ugye látjátok mekkora felfordulást is okoz ez az egész világon. Egyre erősebb a kardcsörtetés. Vannak olyan hatalmak... olyan erők, melyek szeretnék, hogy háború legyen. Vannak mások is, akik küzdenek a békéért.

Látjuk, hogy lesz néhány ,,last minute'' tárgyalás, amivel lehűtik a dolgokat. De, öreg barátaim, a konfliktus energiái újra elő fognak pattanni. Ha ezek nem a Közép-Keleten bukkannak fel, akkor majd megjelennek a világ valamelyik másik szegletében. Láttok majd konfliktusokat fellángolni és lelohadni, felizzani és visszahűlni. Némelyik ezek közül háborúba is fog torkollni.

Ennek nem kéne így történnie. Ezek az ellentétek megoldhatóak nyíltsággal, a teljes igazsággal. Tudjátok milyen az. Ezek a konfliktusok meg voltak ugyanúgy bennetek is. Ti, bizonyos értelemben véve, a mikrokozmosza vagytok mindannak, ami most a világban történik. Ezek a konfliktusok a felszínre jöttek bennetek. Néha, megpróbáltátok ezeket lecsendesíteni magatokban, letagadni, a szőnyeg alá seperni ezeket. Láttuk, hogyan menekültetek a problémák elől! (a hallgatók felnevetnek) Nem akartatok szembenézni az adott helyzettel magatokban. De előbb vagy utóbb foglalkozni kell a benső konfliktusaitokkal. Előbb vagy utóbb megoldottátok ezt saját magatokkal.

Ez lesz a lehető legérdekesebb év. A világgazdasággal, ugyanaz várható, mint a múlt évben. Még nagyobb hullámvasutazás, le és fel... nem a legjobb időszak a tőzsdézésre. Azok, akik részvényekről kérnének tippeket - hát nem jó idők ezek erre. (felnevetnek a hallgatók) Nagyon sokan kérnének közületek ilyen tippeket tőlünk... túlságosan is sokan! (többen is felnevetnek) Ha én, Tóbiás, vagy St. Germaine itt lennénk most a Földön, ez lenne az a fajta szerencsejáték, amitől erőst távol tartanánk magunkat.

Az üzleti világban, amit nemrégiben is láthattatok - hogy a legnagyobb társaságok omlanak össze - továbbra is folytatódni fognak. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon. Bizonyos értelemben, ezek a társaságok oly nagyra nőttek, hogy még a saját energiáikat sem tudják többé megfelelően kezelni. Ha úgy vesszük, a saját döntésük miatt szakadnak szét, amivel kisebb darabokra bomolhatnak fel.

Látjátok, van egy bizonyos energiahányados, ami még megfelelő, legyen szó egy országról, egy cégről, vagy akármi másról. Túl nagyra nőttek és kisebb darabokra kell felosztani magukat. Néha a kisebb darabok jóval hatékonyabbak tudnak lenni, mint az egész.

Előző beszélgetésünk során beszélgettünk az egyházakról. Továbbra is a felbomlási folyamataik fognak zajlani. Még több vita lesz ebben az évben az egyházakban. Nagy változások lesznek a nagy egyházak vezetőségeikben, a viták eredményeképpen, és bizonyos vezetők miatt - amit hogy is kéne mondjak - akikben nincs meg a kellő erő, végig vinni ezeket a nagyfokú tudatosság váltásokat.

Nagyon nagy változások lesznek az egyházaitokban. Amikor ezt látjátok, ne essetek kétségbe. Megértendő, hogy mindez így van jól. Nem is oly régen szóltunk már arról, hogy a falak le fognak omlani. És akkor nem csak az egyházakról beszéltünk. a falak le fognak dőlni. Ez a transzformáció része.

St. Germaine rengeteget tud az energiák átalakításáról, emiatt néha az a felállás, hogy a falaknak le kell dőlniük, ami által felépíthető valami teljesen más, valami ami Új.

Drága barátaim, nagyon sok minden fog történni ebben az évben még. Nagyszerű tudományos és technológiai felfedezések kerülnek bejelentésre, jóval több, mint amit az elmúlt évben láthattatok. Milyen érdekes, hogy amíg egyfelől - az üzleti életben, az egyházakban, a politikában - micsoda átalakulások történnek, mennyi fal omlik le... addig másfelől a tudomány és a technológia micsoda hatalmas ugrásokkal lépked előre.

Új áttörésekről fogtok hallani olyan orvosi kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek már sok éve gyötrik az embereket. Az orvosaitok és tudósaitok új megértésekről fognak bejelentést tenni. egy darabig el fog tartani, amíg a szükséges tesztelések és bevizsgálások megtörténnek, de a felfedezések küszöbön állnak. Amikor az újságjaitokban az új felfedezésekről olvastok, meg fogjátok kérdezni: ,,Hogyan is lehetett mindezt kifejleszteni? Hogy lehetett a válasz ilyen egyszerű, mégis nem vette észre senki sem évekig?'' Elmondjuk néktek, hogy ez amiatt a munka miatt jött létre, amit ti és a többi ember végeztetek a spirituális ösvényeteken.

Mondottuk már néktek - már nem azok vagytok, akik voltatok. Mindezeken a benső folyamatokon túl vagytok. Megváltoztattátok a tudatosságotokat. Megemeltétek a bolygó tudatosságát.

Mi történik, amikor megemelitek a tudatosságot? Akkor az elkezd kifelé terjeszkedni! Az egész világra kiterjedő új tudatosságot ragyogtattatok fel. Ekkor, amint a tudósaitok, a mérnökeitek, az összes vezetőtök végzik a munkájukat, a tudatosság változásotok teszi lehetővé a számukra, hogy új megértésekre tehessenek szert, új felfedezéseket tehessenek.

Egyike a ti nagy feltalálóitoknak, akit ti Thomas Edisonnak hívtok, körbevette magát, eléggé nem ismert ez a dolog még, olyanokkal, akik nagyon magas szintű vibrációt és energiát biztosítottak a számára. Amikor a találmányain dolgozott, kísérletezett, szó szerint kinyerte az ő magas tudatosságukat, és olyan felismerésekre jutott, amire egyébként egyedül nem lett volna képes.

Amikor ezekről a nagy felfedezésekről hallotok az idei évben, mondjatok köszönetet magatoknak azért a munkáért, amit végeztetek. Megváltoztattátok a vibrációt és lehetővé tettétek a többieknek, hogy végezhessék a munkájukat új és másmilyen módokon. Látjátok, hogy milyen hatással vagytok a világra?

A tudományról beszélve, kedves barátaim, hadd ejtsünk pár szót az emberi klónozásról. Azt akarjuk, hogy figyeljetek oda, hogy mi is történik evvel mostanság. Azt akarjuk, hogy igen nyitott elmével forduljatok ezen dolog felé, mivel ez nem szükségszerűen az, amit ti, vagy valaki más gondolna erről. Érdekesnek találjátok, hogy volt egy olyan spirituális kereső csoport (a Raeliánusok) akik képesek voltak összeolvasztani technológiát és a tudományt a spirituális művészettel?

Igen, tudjuk, ők sokkal jobb PR munkát is végezhettek volna evvel kapcsolatosan! De emögött is volt egy terv. Le fog kerülni erről a lepel hetekkel, hónapokkal később.

A Raeliánusok valóban kapcsolatot építettek ki a külső birodalmakkal. Tényleg kapcsolatba léptek az idegenekkel. Amit még nem fogadtak el eddig, az az, hogy az idegenek a múltból vannak itt. Valóban, ők a csillag magvakkal dolgoznak. Tényleg, nagyon érdekes energiákkal dolgoznak a kísérleteikben.

Drága barátaim, igen nyitott elmét igényel valakitől, hogy áttörje ezen korlátokat. Lehet, hogy még egy kicsit kiegyensúlyozatlanok, de ez kellett ahhoz, hogy elérhető legyen az új szint. Ez olvasztotta össze a lelket és a tudományt, hogy megugorhassa ezt. Elmondhatjuk néktek azt, hogy le lesznek kicsinyelve, ócsárolva lesznek a tudományos társadalomban és a médiákban.

Amit ők kifejlesztettek, az csak a kezdet. Olyan alapdolgokra jöttek rá, amik egyszerűbbek még a ti DNS-eteknél is. Ezt úgy tehették meg, hogy hagyták az elméjüknek, hogy kiterjedhessen, és mindezt praktikus alkalmazásokra fordították. Körülvették magukat ehhez magasabb vibrációkkal, ugyanakkor felhasználták a ti vibrációitokat is.

Le lesznek fitymálva a tudományos közösség által. A tudományos társadalom fikázta őket, mivel nem ők jöttek erre rá. (a hallgatók felnevetnek) De a színfalak mögött, egyes tudósok meg fogják érteni a Raeliánusok munkájának az értékét, amelyek közül néhány annyira egyszerű, hogy észre sem lett véve eddig.

Hadd ejtsünk pár szót a filozófia szempontjáról a klónozásnak. Tudjuk, mennyi ellentmondás veszi ezt körül. Ezek az ellentmondások csak folytatódni fognak. Azok, akik kirohannak ez ellen, a mi drága barátaink, a hagyományos vallási vezérek. (a hallgatók felnevetnek) Ők egyáltalán nem hiszik, hogy ti Istenek lennétek. Ott állnak a szószékeken, és nem hiszik, hogy Istenek lennétek. Nem hisznek a tudomány és a lélek összeolvadásában, abban a tényben, hogy nagyszerű dolgokat teremthettek.

Ami a klónozással történik most a Földön, azzal az Új Földön is erős munka fog folyni. Látjátok, az alapelv egyszerű. Nem a testetek vagytok. Lelkek vagytok. Amikor úgy döntötök, hogy elhagyjátok a fizikai testet, akkor klónozhatjátok magatokat. Egyik létidőböl a másikba mehettek úgy át, hogy közben nem kell az egész traumatikus születési procedúrán keresztül menjetek. Amennyiben ezen a Földön akartok maradni, akkor nem kell keresztül menjetek a hosszú és meglehetősen fájdalmas cikluson, hogy visszakerülhessetek ide. Csak átszökkenhettek egy új testbe.

Drága barátaim, ott vannak azok, akiket félreértenek. Ti nem a Lelket, a Szellemet klónozzátok. Ti egyszerűen a biológiát klónozzátok. Vannak, akik nem értik azt, hogy az élet örök. Nagyon könnyen cserélhettek fizikai testet. Ez már közeleg. Egyre közelebb van. Sokat kell még tanulni. Ezek a korai klónok még eléggé tökéletlenek. De már egyre közelebb van. Ez a jövő.

Beszélgettünk az Új Földről és azt mondottuk, hogy beléphettek a biológiába és vissza is jöhettek belőle. Ez szintén lehetővé fog válni itt a Földön is. Lesznek összecsapások emiatt azokkal az erőkkel, akik nem akarják ezt látni. Félnek ettől. Félnek, mert ez azt jelenti, hogy felül kell bírálni, megváltoztatni, avagy akár ki kell dobni a régi könyveket. Ezt pedig nem akarják. Nagyon félnek ettől.

Ezért is mondjuk el néktek oly sokszor, Shaumbra, hogy ti vagytok az új tanítók. Itt az idő az előre lépésetekre, hogy hallassátok a hangotokat.

Ebben az évben és az elkövetkező években mindenütt az egyre intenzívebbé váló dualitást fogjátok magatok körül látni. De most, drága barátaim, TI már új helyen vagytok. Erre már teljesen új szemekkel nézhettek. Nem kell, hogy hatással legyen rátok a káosz, mint volt ezidáig volt a múltban. A megértés és az együttérzés terében lehettek, felismerve azt, hogy rengeteg ember játssza még a dualitás játékát, számos játékot, melyet annyira szeretnek játszani. Ezek már nem ti vagytok többé.

Ez nehéz lesz eben az évben a számotokra, amennyiben folytonosan kifelé pislogtok a válaszok után, ha mindig megpróbáltok valamit, avagy valakit találni magatoknak, akik megadják a kellő válaszokat. Most már saját magatok új korszakába léptetek. Nincsenek már többé mentségek. A rács át lett állítva. Egy igen intenzív folyamaton menetetek át az évek során. Nincs több mentegetőzés és nincs több várakozás. Mindez itt van már. Az isteniségetek itt van. Ott van bennetek. Ott van körülöttetek. TI VAGYTOK AZ.

Valamennyire lehangoltakká válunk, amikor látjuk, hogy vannak aki ezt mondják: ,,De várj csak. Várj csak a következő dologra. Várnotok kell még az 2012-es évre. Van még vagy 10 további év, amire várni kell még.'' (a hallgatók felnevetnek) Van aki azt mondja, várnotok kell 2003 március 3-ra... van aki azt mondja, egy új bolygó együttállásra kéne várjatok. Mindig van valami, amire várni lehet! Kauldre ezt hívja a ,,spirituális répának.'' (tudod, amit a lőcsrúdra szokott kötözni a kocsis, hogy ,,vígabban'' húzzon a lova - a ford. )

Drága barátaim, ez jó is azok számára, akik követnék továbbra is az örökös várakozás ösvényét. Az a jó nékik. Sokan vannak, akik ezt az ösvényt követnék, mivel, bizonyos értelemben véve, nem nagyon vállalnák még az evvel járó felelősséget még. Még egy következő okot akarnak, ami miatt késlekedni lehetne. Ők egy következő dátumot szeretnének a naptárban, csak azért, hogy halogathassák az elkerülhetetlent. És a szükségszerű az, hogy... Isteniek vagytok. Ti is Istenek Vagytok.

Drága Shaumbra, annyira mások vagytok már. Ezért is vagyunk most itt. Ezért is jött vissza a földi birodalmakba St. Germaine, erősebben, mint valaha. Elég soká volt már távol. Visszajött, azért, hogy dolgozhasson azokkal, akik készen állnak arra, hogy isteniek legyenek, hogy kifejezzék az isteniségüket. Nincs mentegetőzés. Nincs több háló átállítás. Nincs több bolygó igazítás. Nincs többé várakozás UFO-kra, hogy leszálljanak a faluvégén. (a hallgatók felnevetnek) Nincs. Nincs.

Isteniek vagytok MOST, ebben a pillanatban. Elraktározhatjátok ezt magatokban, s mi ezt el is fogadjuk. Innentől nincsenek többé kalauzolók. Nincs senki, aki ezt elvégezné helyettetek. Ó, igen, nagyon sokan vannak itt közülünk, olyanok, mint St. Germaine, Jesua, Metatron meg mindeki más is. De azért vagyunk mi itt, hogy bátorítsunk benneteket. Itt vagyunk időről időre, itt ülve véletek, hogy bátorítsunk benneteket, hogy beszéljünk hozzátok, hogy megmutassuk a mi perspektívánkat. DE, az már rajtatok múlik, hogy elvégzitek-e a munkát, hogy az új életeket teremtőivé váltok-e, és az Új Földdé.

Itt az ideje, hogy a saját kalauzaitokká váljatok, hogy ti legyetek a saját vezetőitek... az Én, mint a kalauzoló. Rád tekintünk most, és egy angyalt látunk, egy Istent, aki annyira készen áll, akinek minden eszköze meg van, hogy előre léphessen. Egy olyan angyalt látunk, egy olyan Istent, akinek nem kell átadnia a saját hatalmát senkinek és semminek. Egy angyalt látunk, egy Istent, aki annyi nehézségen és kihíváson ment keresztül, hogy most eljuthasson ide, ahol most van éppen.

Tűnődtök azon, vajon mi lesz a következő lépés. Mit számít az? Oda fog jönni hozzád, ami csak kellhet. Amikor pedig ez megtörténik, megértendő az, hogy minden kellő eszköz a rendelkezésedre áll, az összes. A félelmetes pillanatokban ne hívjatok bennünket. Hívjátok magatokat. Ó, mi ott leszünk, de mi nem csinálhatjuk meg helyettetek.

Na, drága barátaim, rá akartunk mutatni valamire, ami szorosan kötődik ahhoz, amiről beszéltünk már, amikor a tudományotokat és technológiáitokat feszegettük. A legjobb válaszok mindig a legegyszerűbbek. Néha csodálkoztok azon, miért is nem ismertétek fel korábban már őket. Azért, mert annyira egyszerűek. Csupán csak elsiklott felettük a figyelmetek.

Az isteniség, az Isten, aki vagy, oly egyszerű. De, mégis megpróbáljátok agyonbonyolítani. Ez annyira egyszerű. Ez már itt is van. Tesztelitek néha a hatalmatokat. Azt mondjátok: ,,Amennyiben Isten vagyok, akkor miért is nem tudok teremteni jókora bőséget a magam számára? Miért nem tudom meggyógyítani a testem? Miért nem tudom olvasni a többi ember gondolatait?''

Öreg barátaim, téves helyre teszitek az energiátokat, a végeredménybe. Nem a pillanatra koncentráltok. Amikor a bőségre összpontosítasz, tutira bőségbeli problémáid lesznek. Amikor folytonosan a kapcsolataid miatt aggódsz, amikor az egészséged miatt reszketsz, mindig efféle problémáid lesznek. Ez arról szól, hogy a mában élsz, a Pillanatban.

A te Isten-Éned, az isteniséged a lehető legegyszerűbb utakon jő el hozzád. Mindennel ez törődik, mindennel. TE törődsz mindennel az életben. Meg fogsz lepődni, mennyire egyszerű ráhagyni az Isteni Énedre, hogy átjöhessen, szállítva az isteni válaszokat. Nincs több stressz az agyban. Nincs több küszködés a dolgokkal.

Az isteniséged te vagy. Ha úgy vesszük, ez távol volt tőled eddig, elválasztva tőled nagyon hosszú ideig. Ez az Isten-Én... ó, ha úgy vesszük, nagyon hosszú ideig távol volt tőled. Nem voltál képes kapcsolatba lépni véle. De most itt van, oly sok szeretettel érkezve, együttérzéssel az irányodban, a legmélyebb szintű együttérzésével érkezik meg.

Drága barátaim, amikor egy kihívás jelenik meg az életetekben, megértendő az, hogy már meg is oldottátok a problémát. Az Isteni Én már meg is oldotta. Amikor nehézségek jelennek meg az életedben, ne ess kétségbe. Értsd meg, hogy a megoldás is ott van már. Ott van benned. TE VAGY A SAJÁT KALAUZOLÓD.

Ez az isteniség törődni szeretne véled, véled akar lenni, mindent ez akar kezelni. DE ez azt igényli, hogy teljesen felhagyj a régi probléma kezelési eljárásaiddal. Hadd menjenek, ahogy mondani szoktuk, eressz el és hagyj rá. Az isteni megoldás meg fog jelenni.

Sokan közületek az elmúlt hónapok, évek során intenzív, csodás álmokat éltetek át. Vannak akik elő bírják ezek darabkáit, részleteit idézni, valószínűleg csak érzésként. Abban az álomban találkoztál a legszeretőbb, csodaszép, együttérző és megértő lénnyel, akit valaha is el tudtál képzelni.

Abban az álomban egy úton mentél... vagy csak ültél a házadban... vagy vendégségben voltál. Találkoztál egy olyan lénnyel, akiből olyan fény sugárzott, ami miatt majdhogynem térdre is estél. A lény túláradó együttérzést és szeretetet sugárzott. Abban az álomban tudtad, hogy ismered ezt a lényt, de nem tudtad honnan. Tudtad, hogy az együttlétetek jelent valamit, megosztjátok az életeteket egymással, csak azt nem tudtad, hogy mikor.

Ekkor nagyon nagy szomorúság árasztott el, mivel el nem tudtad képzelni magad többé enélkül a nagyszerű lény nélkül. Ez volt életed nagy szerelme, amit mindig is kerestél. Ez volt a lélektárs, az ikerláng. Ez volt a beteljesületlen részed, vagy legalábbis így érezted. Az álomban érezted az intenzív szeretetet, az intenzív kapcsolódást, amit nem akartál elengedni magadtól soha többé.

Abban a pillanatban amikor aggódni kezdtél ezen kapcsolat megszűnésének lehetősége miatt, sikoltásban és könnyekben törtél ki. Azt érezted, hogy ismét a sötétségbe jutnál vissza... vissza a magányba... elvesztve a kapcsolódást a legnagyszerűbb szeretettel, amit valaha is éreztél. Tudjuk, hogy ott voltál. Figyeltünk az álmaidban. Letöröltünk néhány könnycseppet is emiatt, tudván jól azt, hogy mennyire nehéz is számodra találkozni az Igaz Éneddel, az Isteni Éneddel, megérinteni, megérezni azt az energiát, azután hagyni elsiklani.

Drága barátaim, azért volt ez az álmotok, hogy előkészítsétek magatokat, előkészítsétek a testeteket, az elméteket, az érzelmeiteket. azért indultatok el ezekre az álombéli utazásaitokra, hogy előkészítsétek az isteni részeteket arra, hogy beléphessen a világotokba. Ez a részetek már itt is van. Ez a legnagyszerűbb szeretet. Ez a legnagyszerűbb együttérzés. Ez a ti lélektársatok, ha úgy vesszük, mivel ez ti vagytok, az a rész, ami idáig nem volt képes belépni. Ez ti vagytok. Utáljuk használni azt a kifejezést, hogy el volt szeparálva. Mert ez ti vagytok. Érezzétek ezt. Érezzétek most a lényetekben.

Köszönet néked, Gaia, a végszóért! (ez a megjegyzése Tóbiásnak arra vonatkozott, hogy ebben a pillanatban erős szélroham támadt kinn, és keményen megrázta az épületet miközben Tóbiás ezt a kijelentését tette.)

Ez az Isteni Én ti vagytok. Mindig is ott volt. Ez jön most be. Most annyira a részetekké válik. Annyira osztozni akar, ami idáig nem volt lehetséges. Úgy találjátok most, hogy amint bízni kezdtek magatokban, mint a saját vezetőtökben, amint nem keresgéltek inkább kifelé, amint nem vártok többé külső dátumokra, amik távol tartanak attól, hogy isteniek legyetek... úgy fogjátok találni, hogy az Isteni Én tényleg minden szükségesről gondoskodni kezd.

Te, Isten, tényleg képes vagy gondoskodni mindenről, amire csak szükség lehet. A bőség be fog áramlani az életedbe. Az egészséged visszatér. A kapcsolat meg fog találni, amikor már nem görcsösen figyelsz rá, amikor a mában élsz, amikor isteni vagy.

Drága barátaim, az életnek mindig is meg lesznek a maga kihívásai. De, amint már mondottuk is, ,,Ez már nem rólatok szól.'' Mindenfelé magatok körül konfliktusokat fogtok látni. Új helyekre fognak hívni benneteket. Mindenféle munkákra lesztek meginvitálva. Emlékezz, ez nem rólad szól.

Emlékezz mindegyik szituációban, amiben csak érintve vagy, hogy te, Isten, már meg is találtad a választ. Ugorj ki az emberi elméből, abból ,aki fél és pánikol. Ülj a nehéz helyzet kellős közepén, s figyeld, miképpen jelenik meg az Isteni Megoldás az életedben. Ez fogja megoldani életed problémáját.

Tarts egy kis szünetet. Emlékeztesd magad arra, hogy ki is vagy. Hagyd abba a rágódást. Ne hívogass bennünket, hogy oldjuk meg helyetted. Vegyél egy mély lélegzetet. Légy a pillanatban, s figyeld miképpen oldódik meg minden. Ne feledd, ez nem feltétlenül az lesz majd, mint amit elképzeltél volna erről előzetesen. Maradj nagyon nyitott ebben. Egy másik helyről fog ez megérkezni, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan a mai energiák is egy másik helyről érkeznek már ide. Itt vagyunk ismét egy régi helyen, de az energia már máshonnan érkezik. Nagyon sokan közületek meg fogják ezt tapasztalni. Teljesen másféleképen fog megtörténni.

Létezik egy tendencia, amikor nehézségek jelennek meg körülöttetek, illetve bennetek, a pánikra, hogy menten mindenféle sémákat rántsatok elő a tarsolyotokból, ötleteket, elképzeléseket. Az egyik kimondott kedvencünk, hogy az emberek azt gondolják, muszály előre, meghatározott módon kigondolni mindent - ,,Csak a jó gondolatok megengedettek itt.'' Ez többé működik, öreg barátaim. Legyetek a legközepében annak, ami körülöttetek és bennetek történik. Engedjétek meg az isteniségeteknek, a lehető legnagyobb együttérzéssel és szeretettel, hogy véletek lehessen.

Ó, és drága barátaim, akkor meg fogjátok látni... miképpen is bontakozik ki a megoldás a lehető legszebb módokon. Ez tette annyira a ti Régi utas gondolkodásotokat annyira nehézzé, kegyetlenné és fagyossá! Az új megoldások... azok gyönyörűszépek lesznek. Minden képzeleteteket felül fogják múlni. Ezek már az Új Energiában fognak születni.

(Mély érzelemmel) Nincs több mentség, Shaumbra! Nincsenek jövőbéli dátumok, amire várakoznotok kéne. Nincs ufókra várás, nagyszerű lényekre, akik eljönnek hozzátok. Mindez itt van Most! A háló beállítása volt az utolsó esemény! Nincs több várakozás és nincs több kibúvó!

TE VAGY A SAJÁT VEZETŐD. A válasz egytől egyig ott van bennetek. Bennetek rejlik. Maradj a pillanatban. Lélegezd be. Értsd meg, hogy szintén Isten vagy. Figyeld, miképpen nyilvánulnak meg az új megoldások.

Azután osszátok ezt meg egymással, Shaumbra. Osszátok meg, amit tanultatok. Osszátok meg azt, amit tanultatok. Osszátok meg ezt az új dolgot, amit Isteni Megoldásnak hívnak. Osszátok meg, hogy mire lettetek képesek. Osszátok meg, hogy mit tanultok minden nappal egyre többet.

A mai üzenetünk oly egyszerű, nagyon egyszerű - innentől kezdve ti vagytok a saját Isteni Vezetőitek. Meg van ehhez bennetek a kellő erő. Nincs több mentegetőzés - kivéve persze, ha nem akarjátok ezt. (a hallgatók felnevetnek)

Na, itt az idő, hogy ti beszéljetek. Itt az idő a Shoudra. Itt az idő arra, hogy mindannyian összegyűjtsétek az energiákat.

Egy pillanat türelmet kérünk, amíg Kauldre átváltja az energiáit. Azután magatokról fogtok hallani.

(Rövid szünet, amíg Kauldre átáll a 6. Shoudra)

Shoud: Mi vagyunk a Shaumbra. Mi vagyunk a család. Egyetlen hang vagyunk. És nagyon sok hang is.

Családként gyűltünk össze, ezen a gyönyörű szép helyen, mindannyian tágra nyílt szemmel, páran közülünk csodálkozva azon, honnan is ez az isteniség. De, mi, mint Shaumbra, azt akarjuk, hogy ez az életünk része legyen. Mi, mint Shaumbra, azt akarjuk, hogy többé már ne a régi energia kezelje életünkben a nehézségeket. Azt akarjuk, hogy hadd jelenjen meg életünkben az isteniségünk. Most már új módszereket akarunk megtanulni. Ez egy kis nyugtalanságot és fáradtságot okoz nékünk!

Érezzük, hogy Tóbiásnak és St. Germaine-nek igazsága van abban, amiről beszélek. Tényleg itt az ideje annak, hogy isteniek legyünk és végezzük a munkánkat. Ez itt is van. Várakoztunk már eleget. Néha még úgy is gondoltuk, hogy ez sohase fog eljönni. Már látjuk, hogy mindez itt van. Készen állunk, hogy végezzük a munkánkat.

Shaumbraként, felismerjük azt, hogy mit kell keressünk és mire kell figyeljünk. Ez a dráma, a dráma. (a közönség felnevet) Mostanában mindnyájan átestünk ezen. Bizonyos értelemben véve, nem is ismertünk eddig mást. Annyira belénk ágyazódott a dráma, hogy úgy gondoltuk, minden az életünkben a drámáról szól. Mint Shaumbra, tudjuk azt, hogy a dráma vidám is lehet, de el is szívhatja az energiánkat, megfoszthat az energiánktól, olyan értékes energiát, amire szükségünk van.

Felismertük azt, hogy nem szükséges immár résztvegyünk ezekben a drámákban. A családunk megpróbál belevonni ebbe bennünket. A munkahelyünkön mindig bele vagyunk rángatva valakinek a drámájába. A világ eseményeivel kapcsolatban is bele vagyunk rángatva a drámákba. A bennünk zajló dolgok miatt is bele vagyunk rángatva a drámákba, a saját ön-értékességünk miatt is. Ott vannak az egészségünk miatti drámák is. ,,Miért is rontott a testemre ez a negatív, sötét energia? Meg kell ezt semmisítsem. Ki kell seperjem ezt fénnyel és mindenféle jó dolgokkal.''

Bizonyos értelemben, nem egészen értettük azt, mi is lenne, ha nem lenne dráma. Olybá tűnt, nagyon nagy űrt jelentene ennek a hiánya.

Most ismerjük fel, hogy nem muszáj részt vegyünk a többi ember drámáiban. Ennek ellenére teljes mértékben részt vehetünk az életből. Kilépve a drámából, nem azt jelenti, hogy teljesen közömbösnek kell legyünk, hogy nem lehetünk beteljesedettek és nem örülhetünk dolgoknak. egyszerűen nem kell, hogy érintve legyünk a drámák által.

A dráma az, amiről Tóbiás mesélt a kerítéses leckéjében. Ez az, amikor a saját terünk békéjében élünk, ugyanakkor, amikor teljesen együttérzőek vagyunk a többi emberrel és az ő utazásukkal is... legyen az nehéz, avagy csodálatosan könnyű... akkor is, ha az önpusztító... vagy akár igen fájdalmas is... esetleg teljesen megelégedettek... mindnyájukkal teljesen együttérzünk.

Amikor teljesen együttérzőek vagyunk felebarátainkkal, nem szükségszerű, hogy érintettek legyünk a drámáikban. Értjük a játékot, amit játszanak, és szeretjük érte őket. Együttérzünk vélük.

A saját családjainkban, a dráma az életük része volt és egyben a miénk is. Ó, mennyire értenek ahhoz, hogy nyomkodják a gombjainkat, és belevonjanak minket! Akkor azután egy pompás közös játékban találjuk magunkat. Rosszul érzik magukat amiatt, hogy kívül maradunk, amikor nem válunk érintetté ebben. Azt hiszik valami baj van emiatt vélünk. Furálnak bennünket, amikor nem akarjuk tovább játszani a családi dráma játékait. (a hallgatók felnevetnek) De, bizonyos értelemben, mi ott ültünk a sarokban, ezt hajtogatva magunkban: ,,Nem veszek részt a drámában! Nem veszek részt a drámában! Nem veszek részt a drámában!'' (nevetnek a hallgatók)

Na, ott lehetünk a drámáik kellős közepében, de egy nagyon békés térben lehetünk. Tudjuk, hogy mit tegyünk az adott pillanatban. Nem kell előkészítsük annak a forgatókönyvét, hogy mi lesz akkor, amikor hazaérünk, mit gondoljunk, mit mondjunk. Képesek leszünk rájuk mosolyogni, örülni annak, amit csinálnak, mivel annyira együttérzünk vélük.

Az együttérzés terében, ugyanakkor a teljes béke terében is vagyunk, tudván azt, hogy nem kell megváltoztatni semmit sem, ami különben is teljesen tökéletes, miközben a többiek tanulják, hogy kik ők abban, amit éppen csinálnak. Együttérzőnek lenni azt jelenti, hogy békések tudunk lenni. Együttérzőnek lenni azt jelenti, hogy nem kell hatalmas energiákat arra fordítsunk, hogy játszuk ezt a drámajátékot, vagy megpróbálni rávenni őket arra, hogy ne játsszák ezt.

Együttérzőnek lenni azt jelenti békésnek lenni. Békésnek lenni azt jelenti, megtartjuk saját energiánk integritását. Azt is jelenti, hogy marad energiánk őket szolgálva ott maradni.

Páran közülük, amennyire tudjuk ezt, soha se lesz kész erre. Mások látják, miként állunk a szeret ezen terében, miképpen csodáljuk őket, érzünk együtt vélük, miként tudunk örülni az egész tapasztalásnak. El fognak majd jönni hozzánk, amikor meg akarják tudni majd, miképpen tudják ilyen békéssé változtatni a saját életüket is.

Amint elhagyjuk a Régi utakat, és átlépünk az Új Energiába, felismerjük, hogy micsodák is a drámák. Felismerjük, hogy nem szükséges többé ezeket a játékokat űzzük. Felismerjük, hogy noha bár az élet drámák nélkül egy cseppet unalmassá válik, (a közönség nagyot nevet) az Új Energiában egy új beteljesedést találunk, egy új megértést, új élvezetet, ami nagyon gyermekded játékká változtatja a drámákat.

Szóval, ma ezt mondjuk magunknak: ,,Lássuk, mi is a dráma.'' Megértendő az, hogy nem szükséges ezt játsszuk, amíg csak nem akarjuk ezt. Együttérzünk mindenkivel. Az együttérzésen keresztül mindenkit szerethetünk. Hagyhatjuk őket játszani a játékaikat. De nem kell részt vegyünk ezekben. Itt az idő lecserélni a drámát, lecserélni a beteljesedettséggel, élvezettel, igazi együttérzéssel mindaz iránt, amit a többiek csinálnak.

És ez így van.

(Rövid szünet, amíg Kauldre visszavált Tóbiásra.)

Tóbiás: No, én, Tóbiás, visszatérek egy percre. Szeretek állni. (a közönség felnevet, amint Tóbiás feláll a bárszékről és állva marad) Hamarosan, járkálni fogok. (többen is nevetnek)

Drága barátaim, a válaszokat különböző helyeken fogjátok meglelni magatokban. Máshol és máshol találjátok meg a válaszokat, de ott lesznek bennetek, az összes válasz. Annyira izgatottak vagyunk, St. Germaine különösen, mivel ért az alkímiához, a változáshoz, a transzformációhoz. Ez az, amin átmentetek. Annyira izgatott. Én, Tóbiás szintén izgulok, tudván azt, hogy ha a pillanatban vagytok, teljesen beléintegrálódva, a megoldás felbukkan előttetek. Ami nem tőlünk fog eredni, vagy bármilyen másik lénytől. Saját magatoktól kapjátok meg ezeket.

Midőn felismeritek ezt, akkor meg fogjátok érteni azt is, hogy miről is beszéltünk pár évvel ezelőtt. Meg fogják érteni, amikor ezt mondjuk: ,,Ti szintén Istenek vagytok.'' Meg fogjátok érteni, mennyire egyszerű is és mennyire komplexszé akartátok ezt tenni. Drága barátaim, amíg nem értek el ide a tudatosságotokban, fel sem ismerhetitek ezt, hasonlatosan a tudósokhoz, akik új technológiákon és új találmányokon dolgoznak. Nem vehetik észre addig ezeket, amíg a tudatosság nem emelkedik egy új szintre.

Pár perc múlva visszatérünk, hogy válaszoljunk a kérdéseitekre, beszélgessünk véletek, hogy örüljünk az együtt töltött időnek. Addig is egyetek, örüljetek, tartsátok távol magatokat a drámáktól! (nagy nevetés)

Drága barátaim, sohasem vagytok egyedül. Soha sem voltatok egyedül. Az Isten-Énetek örökké véletek volt.

És ez így van.


Fordította: Ziegler Attilavissza az előző lapra