Az Istenember Sorozat: ,,Shoud 8.: A hatalom illúziója II.''

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. március 1-én

Tóbiás: És ez így van, drága barátaim és shaumbra, amint ismét egyesítettük energiáinkat ezen a szent helyen és ebben a szent időben. Én, Tóbiás már az előző találkozónk óta vártam ezt az alkalmat a családunkhoz való csatlakozás mostani lehetőségére. Vártam, hogy véletek lehessek, hogy hallhassalak benneteket a Shoudban.

Alapvető jelentőségű dolgokat közvetítetek a Shoudjaitokban, drága barátaim, bölcsességeket, melyeket buzgón tanulmányozunk azóta is a fátyol felénk eső oldalán. Olyan mély, és mégis oly egyszerű megértésre jöttetek rá a szívetek mélyéből, arról, hogy kik is vagytok. A megértés a szívetekből fakadt, nem az elmétekből.

Ó, se szeri, se száma, hogy hány könyv szól a vallásokról és a spiritualitásról, amelyeket mind az elméből írtak meg. De, kedves Shaumbra, megérkeztetek az érzéseitekhez. Az előttetek álló hónapok és évek során egyre többet is meg fogtok ebből érteni. De, ez az a különbség, amit mi látunk. Nincsenek hosszan részletezett, listákba szedett szabályok. Nincsenek nehéz anyagok, melyeket tanulmányozni kéne. Shaumbra, annyira egyszerűre hagytátok ezt, oly alapvetőre és oly bölcsre.

A múlt havi találkozónkon, amikor azt mondottátok, hogy a hatalom illúzió volt... Ez bizonyos értelemben véve, hatalmas áttörést jelentett. Közületek oly sokan, ideértve Kauldrét is (Geoffrey Hoppe), még mindig nem ismeritek fel, hogy igazából mi is rejlik ebben. De, ez az egyik alaptézise, a magva az Új Energiának. Nem csak tőletek származó szép szavak, hogy kitöltsetek eme szavakkal némi teret s időt. Ez az új tudatosság.

Ez a miértje annak, hogy közülünk mindenki, az összes angyal a fátyol innenső oldalán, sietett ide véletek lenni, hallgatni benneteket, érezni benneteket, megosztani a pillanatot véletek. Kezdjük el ezt most. Osszuk meg a pillanatot. Kezdjük el, Shaumbra, mindenütt a világon. egyesüljünk egyszerre, egy közös lélegzetben. Engedd meg, hogy megérintse ez az isteniségedet. Engedjétek meg magatoknak, hogy merészelitek ezt tenni.

Engedjük meg mindnyájan magunknak, hogy csendben ebben a pillanatban legyünk és érezzük ezt. Mindenki közületek, aki hallgatja ezt (az Internetes közvetítéssel), semmi baja sincs a számítógépeiteknek. Majd esetleg azután lesz, hogy végeztünk (a hallgatóság felnevet), de most egy pillanatra engedd meg magadnak, hogy érzed ezt, a pillanatban, az egész Shaumbrával.

(szünet)

Oly sok minden megosztható ebben a pillanatban együtt. Olyan sok érzés jön át. Oly sokan kinyíltok. Igen, ez tényleg azt igényli, hogy egy merész és bátor humán angyal a pillanatban legyen, teljesen a Mostba összpontosulva, érezve ezt. Merész és bátor humán angyal kell ahhoz, hogy ismét felnyíljon az érzései előtt. Itt van a magva a dolognak. Itt van a valódi információ. Itt kezdhet az isteniség keresztül ragyogni mindenen.

Látjuk, miképpen hántjátok le rétegről rétegre a lepleket,amelyek távol tartottak idáig az érzésektől. Ezek a rétegek akadályozták meg azt, hogy valóban megértsd, ki is vagy valójában. Igen, valóban, ehhez orcátlanul merész humán angyalnak kell légy, hogy ezt feltárd.

A múlt havi találkozónkon, nyugtáztátok, hogy a hatalom csupán illúzió volt. Ezért hát, drága barátaim, amikor kinyíltok, amikor megengeditek magatoknak, hogy ismét érezzetek, nem kell amiatt aggódjatok, hogy valaki betolakodhat a teretekbe, az energiátokba. Látjátok, mennyire szorosan bezárultatok. Felállítottátok ezeket a védőfalakat úgy, hogy egy másik entitás ne tudjon kontrollálni benneteket, visszaélni véletek, ellopni az energiátokat, ellenőrzése alatt tartani az elméteket, életeteket, avagy bármilyen más módon rabszolgasorsba taszítani benneteket.

Mindnyájan túl vagytok ezen. Mindnyájan voltatok rabszolgák és rabszolgatartók, nem csak a földi életeitek során, hanem jóval az emberi megtestesülésetek előtt is. Éreztétek milyen az, amikor valaki elveszi tőletek a hatalmatokat, erőtöket. Éreztétek azt, hogy milyen az, amikor valaki más életét tartjátok a markotokban. Miközben így cselekedtetek, lezárultatok. Elrejtettétek a saját érzéseiteket, saját magatok elől.

Most felismertétek, hogy a hatalom egy illúzió volt. Csak energia van, energia, hogy bármit játszhassatok, hogy bármit teremthessetek vele. De a hatalom illúzió volt, ezért hát, valójában, soha senkit sem tudtatok tényleg rabszolgaságban tartani. Nem tudtatok leigázni. És senki sem ellenőrizhet benneteket.

Drága barátaim, a megértésetek és bölcsességetek jelenlegi szintjén, nincs oly erő, hatalom mely ellenőrzése alatt tarthat, leigázhat benneteket... Egészen addig, míg nem akarjátok azt, hogy ez így legyen. Szóval, itt az ideje, hogy merészeljetek és bátrak legyetek. Nyissátok meg az érzéseiteket és tudjátok azt, hogy senki sem jöhet be... senki. Semmi sem nyelhet el benneteket.

Az Új Energiában most van itt az ideje annak, hogy valóban élj, igazán élj.

Hadd vegyünk most együtt ismét egy nagy lélegzetet. Amint így tesztek, besuhanunk, még közelebb a teretekhez, még közelebb az érzéseitekhez. Arra kérünk benneteket, hogy érezzetek mindenkit közülünk... Ideértve a mai kedves vendégünket is, aki mai nap miatt jelent meg körünkben. (a hallgatók felnevetnek, mert Kauldre ugratja a Shaumbrát - most meg Tóbiás kötekedik ugyanevvel -, ugyanis a közvetítés előtt nagy találgatás volt, vajon ki lesz a mai meghívott vendég) Igen, nagyon kíváncsiak vagytok erre! Perceken belül be fogjuk mutatni a mai vendégünket.

Sokan ismeritek is ezt a vendéget. Nagyon sokféle formában dolgoztatok már evvel az entitással már. Sokféle módon hatott rátok ez az entitás. Nagyszerű lény ő!

De, mielőtt is bemutatnánk a mai kedves vendégünket... aki nekem is kedves barátom... igen, valóban, nagyon sok kedves barátom van itt, ezen az oldalon. (nagy nevetés) ...Elmondanám annak, aki azon a rendszámtáblán látott engem... hogy nem én voltam abban a kocsiban! Kauldrének meg azt, hogy nem mindig gondolom azt, hogy nagyon viccesek vagytok, de ma, ez egy kicsit vicces volt. (többen is nevetnek, mert Tóbiás itt arra utal, hogy Kauldre már korábban avval ugratta Tóbiást, neki és hallgatóságnak mondva, hogy el tudná képzelni Tóbiást valami marha nagy batárt tudna úgy vezetni az úton, hogy csak úgy fröcsögne utána az aszfalt...) De, hogy tudjátok ezt is, kedves barátaim, az a rendszámtábla, amit láttatok, nem létezik azon a kocsin, amit láttatok. Az - ahogyan ti mondanátok - egy normális rendszámtábla volt, normális betűkkel.

De, éreztetek. A szívetek nyitva volt. Ott ültem mellettetek. Beszélgettünk. És, amikor kinéztetek, bármit is láttatok Tóbiásnak azon a rendszámon, Tóbiást autót vezetve az úton... veletek autózik.

Drága barátaim, beszéljünk csak egy pillanatra arról a korról, amiben léteztek, ebben az Új Energiában, amibe átköltözőben vagytok, meg arról a dualitásról, ami a Régi és az Új között van. Beszéljünk csak egy picit a vallásaitokról. Beszélgettünk már erről. Szeretnénk ismét beszélni erről, mielőtt bemutatnánk a vendégünket.

A világotok vallásai most nagyon sok belső káosszal szembesülnek. Rengeteg változáson esnek át. Még vannak olyan részeik, amelyek ragaszkodnak a Régihez. Nem akarnak változtatni. Félnek a változtatástól. Mindennél jobban gondolják - emlékezzetek a szavamra, gondolják -, hogy Isten nem akarja, hogy változtassanak Régi útjaikon, így hát kétségbeesetten kapaszkodnak azokba, mindannak ellenére, hogy minden azt mutatja a számukra, hogy itt az ideje változtatniuk.

Azt mondják szolgálnának, a tagságuk mégis vészesen csökken. De, még mindig nem értik, miért. Tanulmányozzák ezt, hatalmas konferenciákat tartanak annak érdekében, hogy megtudják, hogy a miért fogyatkoznak ily mértékben a soraik. Nagyok sokszor az emberiséget okolják mindezért, hibáztatják az embereket, mert úgy vélik, az emberek elvesztik a spirituális érzéküket.

Ez nagyon mulatságos a mi oldalunkról. Nevetünk ezen. Az emberek nem vesztik el a spiritualitásukat. Több spiritualitásuk van, mint valaha. Még több felébredés történik ezen a bolygón, a tudatosság olyan ébredése, aminek az eredménye egy kvantum ugrás lesz a létidőtökben... nagy változások fognak végig seperni a vidékeken.

A vallásaitok a Régibe kapaszkodnak. Megpróbálják megtalálni annak a módjait, hogy létük fenn maradhasson továbbra is. Ezekben az elkövetkező években meg fogjátok látni, hogy miként dőlnek le a szó szerinti és az átvitt értelmű falak belülről. Ezek közül a falak közül nagyon sok belülről fog kidőlni. Továbbra is nagyon sok káoszt fogtok látni a világ egyházaiban.

A mostani háborútok is valláson alapszik. Ez nem a gazdaságé. Az olajé sem. Ez a vallásokról szól. Itt a régi karma játszik. A kereszténység és az iszlám közötti konfliktusokról van szó. Az összes egyház között konfliktusok feszülnek. Mindez most csúcsosodik ki. S oly jól van ez így. Oly helyénvaló ez.

Drága barátaim, ezért vagytok most itt a Földön és ezért vagytok Shaumbra. Igen, látjátok... ti voltatok azok, akik megalkottátok az egyházakat. Ti voltatok azok, akik megalkották az Új Gondolatot már nagyon régen. Ti segítettétek felépíteni a vallásokat.

Valamikor a lelketekben, tudtátok, itt az ideje lelépni, megengedni magatoknak, hogy új igazságra jöjjetek rá, új megértésre tegyetek szert. Láttátok miként lett az isteni szó eltorzítva, kicsavarva, megváltoztatva, hogy emberi célokat szolgáljon már. És ez elszomorított benneteket. A magvatokban ez még mindig szomorít benneteket. Nagyon sokan közületek nem csak a vallásos rendektől oldalogtatok el, hanem magától az élettől is. Tudjátok ti jól, miről beszélek.

Visszajöttetek a közelmúltatok inkarnációira, de magányos életvitelt folytattatok ezekben. Csalódtatok abban, amit teremtettetek, amivé váltak közben az egyházak, csalódtatok a háborúktól, az együttérzés és szeretet hiányától. Kiábrándultatok azokból az energiákból, melyeket az egyházak generáltak le, amik kiáradtak a templomokból és megpróbálták az uralmuk alá gyűrni a világot. Sokan közületek érintve voltatok így vagy úgy az elmúlt életeitekben a nagyon sokféle kereszteshadjáratban, nem csak a keresztény hadjáratokban, hanem az iszlám hadjáratokban is, valamint az összes többi vallás keresztesháborúiban is.

Elhagytátok a nagy egyházakat, melyeket annyira szerettetek, a nagy egyházakat, amelyek pedig a ti segítségetekkel épültek fel. Ezután visszavonultatok a magányba. Megpróbáltátok elfeledni, kik is voltatok. Láttátok a végeredményét annak, amit korábban megteremteni próbáltatok. Amely végeredmény nem volt igazán az ínyetekre való, sőt... Így hát elrejtőztetek. Magányos utazásra indultatok... vannak itt olyanok is köztetek, akik már nagyon, nagyon sok létidő óta... tucatnyi létidő óta... egyedül... félreállítva.

Lényetek mélyén tudtátok, hogy meg van ehhez az erőtök és a megértésetek. Tudtátok, hogy nagyon sok mindenre lehettek befolyással, de még rejtőzködtök. Nem engedtétek magatoknak, hogy előjöjjetek. Nem merészeltetek. Nem voltatok elég bátrak. Elbújtatok.

De azt is tudtátok a lelketek mélyén, hogy eljön számotokra az idő, amikor előjöhettek, hogy kifejezzétek az isteniségeteket, hogy tanítók legyetek, a többiek kalauza, de nem a Régi módokon, nem a régi egyházakkal. Ti lennétek az úttörők, az előőrsök.

Ez okozott nagyszámú nehézséget néktek ebben a létidőtökben. Tudtátok, hogy ez a létidő, amikor mennybe mentek és egyesültök saját magatokkal.

Drága barátaim, amikor a Shaumbra Egyetem koncepciójára tekintetek, ami a Földön épül, az ijesztően hat rátok. Emlékeztek. Így szóltok: ,,De hiszen, segítettem megalapítani az egyházakat. Nézd, mit tettek.'' Kedves barátaim, az volt a Régi, ami egy cél szolgálatában állott. Az egyházak vezették az emberiséget egy olyan útra, amin felébred az isteniségük.

Mint már említettük volt, Gábriel arkangyal ismét megszólaltatta harsonáját, hogy ismét gyertek vissza... hogy tanítók legyetek... hogy lépjetek elő... nem azért, hogy egyházat hozzatok létre, hanem tudatosságot teremtsetek. A hívás kiment, nem azért, hogy végeláthatatlan írások, vaskos könyvek szülessenek arról, hogyan kéne élni, jóval inkább azért, hogy egyszerűen ragyogtassátok a saját isteniségeteket, hozzátok azt be az életetekbe. Istenemberként a Mostban létezve a lehető legjobb példa, a legjobb módszer példát mutatni másoknak.

El fognak jönni hozzátok. El fognak jönni, nem azért, hogy végtelen szövegeket magoljanak be, nem azért, hogy hosszan kígyózó szabály gyűjteményeket kövessenek. Eljönnek hozzátok, hogy érezzék az isteniségetek ragyogását, azután meg kinyissák a sajátjukat is. El fognak jönni hozzátok, hogy lássák, lehetséges isteni angyalként élni itt a Földön.

Szóval azt mondjuk néktek itt ám, hogy továbbra is látni fogjátok, amint rengeteg változás fog történni az egyházaitok soraiban. Egyre többször fogják kikiáltani, hogy bizony nékik van igazuk, hogy a jó út az övék. Ragaszkodni fognak a Régi utakhoz. És akkor a falaik le fognak dőlni.

Látjátok, drága Shaumbra, miért is oly fontos, hogy most itt legyetek? Mert midőn az egyházak falai leomlanak, hová mennének az emberek? Kihez fordulhatnának? Csalódottak lesznek, csakúgy, ahogyan ti is csalódottak voltatok. Szükségük lesz valakinek az útmutatására, aki már megtalálta benn a megvilágosodását. Nem egy könyvből, nem a szabályok által, hanem belülről.

Ezért vagytok hát itt. Ezért kérjük hát tőletek, hogy legyetek orcátlanul merészek és merjétek ezt a saját életekben élni. Gyere elő, gyere elő drága Shaumbra, akárhol is rejtőzködsz! (a hallgatók felnevetnek) Továbbra is folytatjuk a bátorításotokat, hogy lépjetek elő a saját életetekben. Tudjuk, hogy még mindig rejtőztök. Tudjuk, hogy még mindig valahogy vonakodtok, ódzkodtok ettől. De most van itt az idő az előtérbe lépésre.

Evvel, most behívnánk a mai vendégünket. Drága barátaim, kérnénk benneteket, hogy érezzétek az ő energiáját. Igen ismerős ez jópáratoknak. Vendégünk nagyon szeret mindnyájatokat. (a hallgatók felnevetnek, amint Tóbiás egyre csak halogatja megmondani, ki is az aznapi vendég)

A mai vendégünk az, aki... (még többen kezdenek nevetni, amint Tóbiás továbbra is ugratja a hallgatókat, csak húzza az időt!) az, aki sétált már emberi formában és többféle cselekedetével is igen nagy közismertségre tett szert. Vendégünk állt már az égő csipkebokor előtt és hallotta Isten szavát. Vendégünk állt már egy hegy tetején, érezte, amint megnyílik az ég és oly módon lett inspirálva, hogy annak a hatása még mindig befolyásolja a világ folyását. Vendégünk elhozott egy üzenetet a népének.

Bemutatnánk most Mósét - Mózest. Ő jött el ma látogatóba. Eljött hozzátok. És igen, válaszolva arra a kérdésre, ami csak most bukkan fel valakinek az elméjében, imádta azt a filmet. Imádta Charlton Hestont, amikor az ő szerepét játszotta. (többen is felnevetnek) Az emberek teszik fel a legfurább kérdéseket, különösen az ehhez hasonló helyzetekben, mint ez a mostani! (többen nevetnek)

Mózes energiája jött el most, hogy vélünk legyen. Igen, volt ő ember is. Tudja jól milyen is az. Kivezette a népét a szolgaságból, olyan időkben tette őket szabaddá, amikor nagyon el voltak nyomva. Nagyon vissza lettek szorítva. Az egyiptomiak rabszolgái voltak, akik abban az időben kormányoztak.

Gyermekként, meggyilkolták volna, ha a szülei nem rejtik őt el, nem adják át a királyi családnak. Úgy nőtt fel, hogy nem tudott a zsidó származásáról. Így is maradt ez sok éven át, mígnem felfedezte saját zsidó származását, azt, hogy meg lett így mentve és védve. Ezen tapasztalása miatt kinyújtotta a kezeit Isten felé és köszönetet mondott Istennek, amiért megmentette őt.

Mózes sok mindenen ment keresztül életében emberként, hasonló tapasztalatokon, mint amilyeneken közületek is sokan átestetek az elmúlt, vagy akár a jelenlegi létidőtök során. Igen jó iskolái voltak. Magas rangú, fontos tisztsége volt az akkori társadalomban.

Egy napon, Mózes látta, hogy egy őr egy zsidó rabszolgát halálra ver. Erre ő megölte az őrt. A haragja és a saját népe iránti szeretete előtört. Ezután elrejtőzött, bujdokolt sok-sok éven keresztül, akárcsak közületek oly sokan cselekedtetek így, elrejtőzve a múltatok elől, bujkálva a múlt elől.

De ő olyan erős kapcsolatot teremtett a Szellemmel és a saját isteniségével abban a létidejében, hogy nem tudott igazán elrejtőzködni, éppen úgy, ahogyan ti sem tudtok valójában elrejtőzködni. Nem tudtok valójában elrejtőzködni a saját isteniségetek elől és az elől, akik valójában vagytok. Szóval, egy napon, az égő csipkebokor előtt, Mózes megkapta ismét az üzenetét, amely érte dolgozott, hogy vigye ki a népét a szolgaságból.

Drága barátaim, Móse - Mózes - dadogott. Hebegett. És ezt mondta: ,,Drága Isten, miképpen lehetnék én vezető? Miképpen vezethetem ki a népemet, amennyiben dadogok?''

Megpróbálta kitalálni, mi is lenne az ő munkája, mi lenne az ő küldetése. Szóval, valóban, Gábriel és Mihály arkangyalokon keresztül dolgozott a szellem, elültetve azt a gondolatot, hogy a testvérén keresztül szóljon Mózes, mivel mélyen belül, még mindig tartott attól, hogy előbújjon,, még mindig félt attól, hogy merész és bátor legyen.

Drága shaumbra, értitek miről mesél néktek Mózes?

Azután egyszer csak felment a Sinai hegy tetejére. Meditációban és imájában arra kérte a Szellemet, hogy megérthesse, hogyan vezetheti ki a népét, hogyan kalauzolhatja ki őket. Ekkor lett a Tízparancsolat is átadva. Ha úgy vesszük, mondhatjátok azt is, hogy nem voltak parancsolatok. Ezek Istentől eredő állásfoglalások voltak... megbízások Mózesnek... megbízások az embereknek... megbízás az összes embernek a Földön.

Az igen érdekes dolog, hogy miképpen változtatták ezeket parancsolatokká azok az egyházak, amelyeket ti segítettetek megteremteni. Miért is adott volna Isten parancsolatokat? Istennek javaslatai vannak. A Szellemnek állásfoglalásai vannak a számotokra. Mindjárt többet is mondunk erről.

Szóval, drága barátaim, Mózes segített a népének kijutni a jobbágysorsból. Hosszú út során kivezette őket a sivatagba, ami egy pompás metafora... és részben igaz is. Egy hosszú, hosszú útra, keresztül a sivatagon, keresztül a saját tisztulásukon, a saját lelkük hosszú éjszakáján. Ő egy egész fajt vezetett. Mózes és a zsidók akkori tudatossága alkotta meg az akkori Izrael államát. A történet többi részét pedig már egész jól ismeritek.

Mózes segített megteremteni egy új programot az emberek számára. Segített nékik megérteni, miképpen tudnának egy erkölcsösebb életet élni, ugyanúgy jobb spirituális életet is. Segített felállítani olyan szabályokat, amikre akkoriban szükség volt, szabályokat, melyek segítették a a megértésében a személyeket, hogy hol a helyük a társadalomban, a családban, Istennel való kapcsolatukban. Egy egész új nemzet számára biztosított reményt.

A szava még mindig befolyása alatt tartja az egész világotokat, különösen a keresztényekét és a zsidókét. Amit Mózes majdnem négyezer éve elkezdett, annak még mindig erős hatása van az egész világotokra. Mózes segítette a Krisztus-kor eljövetelét, azt a korszakot, amikor az emberek elkezdhetik behozni a saját isteniségüket a külső birodalmakból ide a Földre, hogy integrálják azt a saját emberi mivoltukba. Mózes volt ennek a felbujtója, ő volt ennek az eszköze, sokotokkal együtt dolgozva.

Igen, közületek sokan jártatok Mózessel. Ó, ti úgy tanultátok, hogy ő egy vasmarkú, öreg kormányzó volt. És az volt. Annak idején szigorú volt. Annak kellett lennie. Megpróbálta megmutatni néktek - és másoknak - az utat a saját isteniségetekhez. Akkor ez nagyon nehéz volt. A tudatosság annyira más volt akkor, mint most.

Hosszú és nehéz élet után, ami alatt beteljesedett és megjutalmaztatott, Mózes elhagyta a Földet. Látta, mi kezdett kialakulni, változások történtek mindenütt. De látta a kiegyensúlyozatlanságot is. Látta, hogy vannak még ember csoportok, akiket rabszolgaságban tartanak... akiket emígyen birtokolnak... akik számára nincsen remény... akiknek nem jutott kalauzolás. Annak a csoportnak abban az időben egy másfajta üzenetre volt szüksége.

Szóval, drága Mózesünk visszatért. A mi kedves Mózesünk visszajött a Földre, elfogadva a következő kihívást, merészen és bátran és visszatért Mohamedként.

Mózes és Mohamed... ugyanazok... ugyanaz az entitás. A múltkori találkozónkon a feltett kérdés az volt: ,,Mikor jön el vendégségbe a Bíbor Körbe Mohamed?'' Akkor nevetnünk kellett ezen, mivel tudtunk erről a látogatásról. Ekkor mondtuk azt, hogy egy kis meglepetést tartogatunk a számotokra.

Mózes visszatért, hogy megteremtse az Iszlámot. Az Iszlámot, ami megadó, elengedő, elmenni hagyó. Arábia földjén élő embereknek régi karmája volt ez, ami feloldást igényelt. Szükségük volt valakire, aki kikalauzolja őket a lelkük börtönéből.

Mózes és Mohamed roppant nagy befolyással volt a társadalomra. Szóval, képzeljétek csak el, hogyan érzi most magát, látva ezt a mostani dualitást, amikor látja milyen konfliktus van a kereszténység, a zsidók és az iszlám között. Na most, azt gondolhatnátok, hogy szomorú ezen események miatt. De, drága barátaim, ő nagyon mély együttérzéssel viseltetik az emberek iránt.

Mózes és Mohamed érti, hogy mi van most a világban. Érti, hogy az emberiség nagyon nagy változásban van. Érti, hogy azok a vallások, melyek annak idején nagyon jól megfeleltek a céljaiknak, most már nem helyénvalóak.

Mózes ma azért jött el ide, hogy bátorítson benneteket a munkátokban. Arra bátorít benneteket, drága barátaim, hogy álljatok az égő csipkebokor elé, hogy halljátok a bennetek élő Isten szavát. Arra bátorít benneteket, hogy üljetek a hegytetőn, éppúgy, mint amit most tesztek - nem a Sinai hegyen, hanem a Szén Pataki Kanyon hegyén (a hallgatók felnevetnek) -, hogy megértsétek az állásfoglalását, hogy a Szellemé vagytok, azt az állásfoglalást, amit a saját lelketekkel kötöttetek.

Azért jött ma ide, hogy arra kérjen benneteket, legyetek olyan bátrak és merészek, mint ő volt annak idején. Mózes, a dadogós, az, aki egyetlen szót nem tudott hibátlanul kiejteni a száján, de mégis követte a szívét, hogy megváltoztassa a világot. Mózes, aki visszatért Mohamedként, hogy segítsen kivezetni egy másik embercsoportot a béklyóiból, hogy segítsen emelni a tudatosságot, segítsen ennek a csoportnak megszabadulni a múltjuktól.

Szóval, nagyon nagy öröm, hogy itt van ma körünkben Mózes - Mohamed -, hogy együtt lehetünk, itt, ebben a Pillanatban.

Azt kérjük, hogy lélegezzetek mélyen be, engedjétek meg Mózes/Mohamed energiájának, hogy véletek lehessen, rátok mosolyoghasson, hogy köszönetet mondjon azért a munkáért, amit végeztek. Empátiával és együttérzéssel van irányotokba, mivel többször is járt már a ti cipőitekben, szűzföldeknek számító területeket feltörve, régi rendszereket letörve, a saját igazságában létezve.

Mózes azt mondta... (szünet) kedves barátaim, most mondja nékünk, hogy a Tízparancsolat annak idején helyénvaló volt, noha bár cseppet félre lett értelmezve, mivel valójában az tíz állásfoglalás volt. De, Mózes most azt mondja nékünk, hogy ha most kéne írnia valamit az Új Energia számára... ha most a Shaumbrával dolgozna, akkor már egy új állásfoglalás kollekcióval állna elő. Itt van hát az az új állásfoglalás gyűjtemény, amit Mózes/Mohamed írna az Új Energiának:

Először és mindenek előtt, drága barátaim, Mózes ezt mondja: ,,Ti is Istenek vagytok. Ti is Istenek vagytok. Becsüljétek ezt meg. Fogadjátok el. Legyetek szerelmesek ebbe. Érezzétek Istent ott bennetek. Ti is Istenek vagytok.

Második számú javallat: Mózes/Mohamed azt mondja, hogy létezzetek a Pillanatban Istennel, Avval az Istennel, ami ott van benn, azzal az Istennel, ami ott van mindenben. Engedjétek meg azt magatoknak, hogy ezt érezzétek. Legyetek abban a térben. Valamikor azt mondta volna, hogy egy napot szenteljetek a Sabbath-nak. Ó, ez abban az időben nagy szó volt ám, hogy egy napot arra fordítottak volna az emberek, hogy abbahagynak mindent, hogy érezzék a Szellemet. Amit ma mondana az ez: ,,Légy a pillanatban a Szellemmel, saját magaddal. Érezd azt.'' Nem kell ezért egy konkrét napot ennek szenteljetek. Minden pillanatban fürödhettek a Szellem szeretetében.

Harmadik számú javallat, Mózes/Mohamed ezt mondja: ,,Becsüld meg a származásod. Becsüld meg eredeted. Becsüld meg a múltadat.'' Oly sok létidőn és inkarnáción keresztül jutottál el ide, ahol most vagy. Néha még azt sem akarjátok elismerni, akik voltatok. Miért gondoljátok azt, hogy elfeledtétek az elmúlt életeiteket? Mert a szőnyeg alá sepertétek őket. Megpróbáltátok elrejteni őket. Tiszteljétek mindazt, amit csak tettetek, még azokat a létideiteket is, melyeket megvetendőnek tartotok. Becsüljétek meg magatokat és a múltatokat. Közel négyezer évvel ezelőtt Mózes ezt mondta: ,,Tiszteld Atyádat és Anyádat.'' Most ezt mondja: ,,Tiszteld a származásod. Tiszteld azt, aki vagy. Tényleg tiszteld azt, aki ma vagy.''

Negyedik számú javallat: ,,Drága barátaim, legyetek a saját igazságotokban, Legyetek a saját igazságotokban mindvégig. Az emberek nagyon óvakodnak a saját igazságuktól. Igen, valóban, hazugságokat mondanak, mert nem szeretik látni a saját igazságukat. Most, légy a saját igazságodban. Ez új tudatosságot fog felfejleszteni benned. Ez fog segíteni néked érezni. Ez fog néked segíteni megérteni, hovatovább meghallani a saját isteniséged szavát.

Amennyiben a Mostban éltek, az igazságotokban, drága barátaim, az megad néktek mindent, amire csak szükségetek van. Amennyiben óvakodnátok attól az igazságtól, akik a múltban voltatok, vagy olyan tettektől, melyeket a mostani létidőtökben követtetek el, az eltorzítja a valóságot. Bizonyos értelemben, egy megváltoztatott valóságban éltek. Kiléptek a Mostból. Legyetek az igazságotokban. Legyetek büszkék arra, akik vagytok. Ismerjétek el az összes tetteteket és vállaljatok felelősséget az életetekért. Éljetek az igazságotokban, drága barátaim.

Ötödik javallat: ,,Ti vagytok a teremtők. Megteremthetitek a saját életetek bőségét. Ti vagytok a teremtője mindennek, amire csak szükségetek van a pillanatban. Ismét, vállaljatok felelősséget.''

A régi időkben azt mondta volna: ,,Ne lopj mástól. Ne sóvárogd a szomszéd javait.'' De most ezt mondja: ,,Te vagy a teremtő. Nincs szükséged arra, ami valaki másé. Meg tudod teremteni magadnak... bármit... mindent az életedben.'' Ne nézz a másikra és irigyeld azt életüket és azokat a jó dolgokat, amijük látszólag van, mivel nem igazán érted, milyen nehézségeken mentek keresztül azokért. Légy a saját életed teremtője. Vállalj felelősséget.

És végül, Moshe ezt mondja: ,,Drága barátaim, ünnepeljétek az életet. Lélegezd be az életet. Légy merész és bátor. Érezd az életet.'' Mond magadnak: ,,Igen, az életet választom. Azt választom, hogy élek. Azt választom, hogy itt és most élek a Föld bolygón, teljesen éberen arra, aki vagyok, teljesen éberen arra, hogy mit cselekszem itt.''

Szóval ez az, amit Mózes és Mohamed most a kőtáblákra írna a számotokra. Ez egészen egyszerű. Lehet, hogy még egy mozit is forgatnának ebből! (a hallgatóság felnevet)

Drága barátaim, Mózes és Mohamed energiája most nagyon erősen visszatér a Földre. Itt lesz még egy darabig, különösképpen addig, amíg le nem zajlik ez az átalakulási folyamat az egyházaitokban. Itt lesz még egy ideig.

Mózes energiája továbbra is itt fog maradni - és igen, annak, aki csak most kérdezni - igen, annak idején voltak csodatételnek tűnő események... a Vörös Tenger szétválasztása nem olyan nagy csoda, de idő után annak látszik. És, igen, azok, akik ezen tűnődnek most - ő fogja megtisztítani előttetek a városba visszavezető utakat előttetek ma este. (Ez a megjegyzés a heves hóviharra vonatkozott, ami teljesen beborította azokat a hegyi utakat, amin a Shaumbra hazatért volna a közvetítés után.) Ő fog mellétek ülni. Ott fog ülni mellettetek és tisztítja az utat.

Mielőtt a Shoud megkezdődne, hadd szóljunk egy koncepcióról pár szót. Azt kérnénk, érezzétek ezt. Erős lesz bennetek a hajlam, hogy masszívan intellektualizálni kezdjetek erről. Már most szólunk miatta. És vigyorgunk. Azt kérjük tőletek, hogy ÉREZZÉTEK azt, amiről beszélni fogunk.

Mi most a Kiterjesztett Mostról fogunk beszélni, a Kiterjesztett Mostról és arról, amit ez jelent. Ebbe beletartoztok ti is ebben a pillanatban, teljesen jelen vélünk. De ez kiterjesztett, mivel most nem csak ti, emberek, a székekben ülve, vagy a kanapékon vagy a padlón heverészve vagytok. Ez nem csak azt a részeteket jelenti.

Nézzétek, kiterjeszkedtek. Kinyitjátok az energia mezőiteket, hogy a pillanatban más dolgok is beletartozhassanak. Tartalmazzátok Mózest, engem, Tóbiást, noha mi csak halott zsidókból álló páros vagyunk. (a hallgatók felnevetnek) Bennünket is tartalmaztok ebben a pillanatban.

A Kiterjesztett Mostban, nem kell, hogy elhagyjátok a testeteket vagy a valóságotokat, azért, hogy kijöhessetek a többi dimenziókba hozzánk. Nem tagadjátok meg az emberi mivoltotokat, illetve azt a pillanatot, amiben éppen ültök. De kinyitjátok ez energiátokat. Kiterjesztitek az energia mezőtöket úgy, hogy mi is benne legyünk abban.

Amint kiterjesztitek az energia mezőtöket, ugyanakkor tartalmazni fogjátok mindazon aspektusaitokat is, akik a múltban voltatok. A Mostban mindazon energiákat tartalmazni fogjátok. Amint itt most ülünk, a legtöbbetek nem fél attól, hogy kinyíljon. Az isteniségetek megszentelt energiájában vagytok és a Shaumbra családjában. Szóval, mindazokat elmúlt életekben felgyűlt tapasztalatokat felnyithatjátok most. Megnyílhattok olyképpen, hogy a többi birodalmakat is tartalmazzátok.

Ez a Kiterjesztett Most, mert teljesen jelen vagytok. Ti vagytok a horgonypont. Ti vagytok a fókuszpont. TI vagytok a forrás.

Látjátok, a múltban, megpróbáltátok elhagyni a Jelen pillanatát és a testeteket.Megpróbáltátok megtagadni a Jelen pillanatot azért, hogy valahová máshová menjetek. Ezt mondta Móshe is, amikor arról beszélt, hogy ,,Légy a saját igazságodban.'' Az igazságotok az, hogy emberek vagytok. Most itt vagytok. Ne próbáljátok ezt elhagyni. Ez a Kiterjesztett Most.

A Kiterjesztett Most az Új Energia. Ez az egyik fizikai jellemzője az Új Energiának. Teljesen jelen lehettek, mégis tartalmazhatjátok az összes többit is. Amikor nem féltek attól, hogy valaki más visszaélhet véletek, megszerezheti felettetek az irányítást, akkor kitárhatjátok ezeket az energia mezőket és a Kiterjesztett Mostban lehettek.

A tudatosságotok kiterjeszkedik a multi-dimenzionális szintek felé, amikor a Kiterjesztett Mostban vagytok. Az energiátok nem csak a ti három dimenziós világotokba terjed ki, hanem most már a többi dimenziókat is keresztezitek immár. Abba a térbe léptek be, amit mi ,,az atomok közötti tér terének'' hívunk. A tér a térben az a hely, ahol hozzáférhettek ezekhez a multi-dimenzionális rétegekhez.

Szolgálnánk egy kis példával is néktek, a jobb megértés véget. Képzeljetek el egy nagy, nagy tavat. A tó gyönyörű szép, hegyek ölelik körbe. A tó nagyon szép, nagyon nyugodt. Olyan mint a felszíne, mint a tükör.

A tó egyik végén eloldozzátok a csónakotokat a stégtől. Elindultok egyenesen a túlsó part irányába. De ez az a part, amit nem láthattok. Feltételezitek, hogy az ott van.

Sebesen szelitek a tükörsima vizet. Amint hátra pillantotok, látjátok a sodorvizeteket. Látjátok azokat a hullámokat, amiket a csónakotok keltett a mozgásával.

Ebben a metafórában, a mögöttetek lévő hullámok olyanok, mint az elmúlt életeitek összes tapasztalatai. Valamit teremtettetek. Mozgást teremtettetek, amit itt a hullámok reprezentálnak. A hullámoknak saját élettel és energiával bírnak.

Éppen úgy, amint az elmúlt életek energiáinak is meg van a saját identitások. Ők nem teremtők, mint ti. De az elmúlt életeitek élnek. Beszéltünk már róluk. Amikor elengeditek őket, akkor a kozmikus síkokra lépnek és a saját életüket kezdik élni. A csónak megetti hullámok mindazon tapasztalataitok és energiák, amik a múltatokban csak voltak.

No, amikor beléptek a Kiterjesztet Pillanatba, amiben éppen most vagytok, akkor a hajó megáll. A hajó megáll, de a hullám halad tovább. Saját életük van. Visszatérnek és beleütköznek a hajóba.

A Kiterjesztett Mostban nem csak a tó felszínén vagytok, hanem a tó összes mélységeiben is. Nem csak egy csónakban vagytok a felszínen, hanem mintha egy tengeralattjárón lennétek a mélyben is. Látjátok, amíg azt gondoltátok, hogy egy szerfelett lineáris jellegű életet éltek, mennyi minden történt a többi szinteken is.

A tó nagyon, nagyon mély. Amit teremtetek az jóval több annál, mint pusztán néhány hullám a felszínen. Mindent megváltoztattok az univerzumban. Csak a felszínt láttátok. Csak a hullámokat láttátok. Sosem láttátok a partot, vagy azt, hogy mi van a víz felszíne alatt.

A Kiterjesztett Mostban, amiben ültök, teljes hozzáférési jogotok van a tó összes mélységeihez, az összes olyan tapasztalathoz, amit a felszíni hullámok teremtettek meg. Ezek mind visszatérnek hozzátok. Nem kell most már versenyezzetek a tavon a csónakotokkal.

Minden odajön hozzátok... minden. A Kiterjesztett Pillanat tartalmazza a múlt összes energiáját, az össze inter-dimenzionális munkát, amit eddig végeztetek. Ez tér vissza most hozzátok. Ez tér vissza.

Oly sok mindent fogtok felismerni. Meg fogjátok érteni azokat a dolgokat, amit ti Többszörözött Személyiség Zavarnak hívtok. Meg fogjátok érteni, hogy ezek a ti saját aspektusaitok voltak. Ezek áthallások voltak.

Nagyon sokan közületek tapasztaltok ilyen Többszörözött Személyiség Zavarokat most. Csodálkoztok, mi történik az elmétekkel. Érzések öntenek el. Víziókat és képeket kaptok a múltból, a multi-dimenzionális aspektusaitoktól. Ezek átjönnek. Semmi rossz nincs ezekben. Vessétek meg jól a lábatokat a Kiterjesztett Pillanatban és meg fogjátok érteni, mi is ez az egész.

Olyan dolgok fognak megtörténni véletek, ami miatt csak csóválgatjátok a fejeteket, tűnődve egy rendszámtábla látványán, például, az egyik pillanatban azt gondoltátok, hogy menten egy borzalmas autóbaleset részesei lesztek, és menten az út másik oldalán találjátok magatokat a forgalmi iránnyal éppen szemben, teljes biztonságban. Csodálkoztatok azon, vajon mi történt azokban az ,,elveszett'' pillanatokban. Azt nem az angyalok tették. Ti voltatok. Ti voltatok a Kiterjesztett Pillanatban, másik lehetségességet választva.

Beszélni fogunk a Kiterjesztett Pillanatról, ennek az értelmezéseiről, és arról, hogy ez milyen hatással vagyon az életetekre az elkövetkező Shaumbra összejövetelek során. Bele fogunk mélyedni ennek a mélyebb részleteibe is.

Mindeközben, tudjuk jól azt, hogy közületek páran már le is jegyezgettek dolgokat, megpróbálva mindezeket kitalálni, hogy mindez miről is szól. Drága barátaim, érezzétek ezt. Egyszerűen érezzétek. Legyetek a Kiterjesztett pillanatban. Tényleg, minden oda fog jönni hozzátok. Minden. Ez az Új Energia fizikája.

Na, drága Shaumbra, itt az idő a shoudra. Itt az ideje annak, hogy az összes energiátokat egyesítsétek. Itt az idő egyetlen hangon megszólalni. Itt az idő arra, hogy Móshe és én hátra dőljünk, és hallgassunk benneteket... üljünk és hallgassuk szavaitokat... érezzük a szerteáradó szereteteket.

Egy perc türelmet kérünk, amíg átállítjuk az energiákat ehhez itt. Amit pedig ezután fogtok hallani, az saját hangotok lesz.

És, drága barátaim, mielőtt is belevágnánk... legyetek bátrak. Nyíljatok ki. Adjátok az energiátokat a Shoudhoz.

(Szünet, amíg Kauldre előkészíti a közvetítést a Shaumbra számára a Shoudban.)

Shoud: shaumbra vagyunk. Egyetlen család vagyunk. Család vagyunk, szerte a Földön és az univerzumban. Egyetlen hang és nagyon sok hang vagyunk ezen a napon.

Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy ma itt lehetünk Mózessel, Mohameddel és Tóbiással. Hatalmas öröm nékünk, hogy szívünkből szólhatunk, az érzéseink mélyéről. Örömet okoz a számunkra, hogy az Új Energiát fejezhetjük ki.

A múlt hónapban, amikor összegyűltünk a Shoudban, a hatalom illúziójáról beszéltünk és arról a tényről, hogy valójában hatalom nem is létezik. Valójában mindösszesen az energia van. Energiával dolgozunk. Energiával teremtünk.

Ezen új megértéssel, tudjuk, hogy a Kiterjesztett Pillanatunkban, valóságunkban, nincsen világos és sötét. Nincsenek egymás ellen feszülő erők. Most, az összetevők együtt dolgoznak, egymásért.

Ezen meglátással, meggyógyulhatunk. Kiegyensúlyozhatjuk a saját fizikai testünket. Amennyiben betegek lennénk, a testek ezekkel az összetevőkkel dolgoznak, amelyek megpróbálnak gyógyítani bennünket, az immun erőkkel, biológiánk azon részeivel, melyek próbálják helyreállítani az eredeti állapotokat.

Most már nem csak két erő van bennünk, akik ide-oda csatároznak. Csak egyetlen egy. Egységben, egységesen dolgoznak már. Ezek mind együtt dolgoznak azon, hogy kiegyensúlyozottan tartsanak bennünket az Új Energiában.

Nem kell azon aggódjunk, hogy bacikat és mindenféle fertőzéseket szedünk össze a többi embertől. Nyugodtan lehetünk olyan irodai környezetben, ahol náthások és influenzások vannak, anélkül, hogy azon aggódnánk, hogy azok a bizonyos bacilusok ledöntenének bennünket a lábunkról. Kinyílhatunk és az összes energiánknak lehetővé tehetjük, hogy beléphessenek a valóságunkba, az életünkbe és a testünkbe is, mert amint megjelenik ez testeinkben, akkor az összes energia együtt dolgozik. Ezek az Új Energiában teljesen új egyensúlyban kombinálódnak egybe.

Nincs az influenzának hatalma, vagy hatalma a testnek, hogy meggyógyítsa magát. Az egy illúzió volt. Most minden egységbe tömörül. A Kiterjesztett Pillanatban megfiatalítjuk magunkat. Shaumbraként, felismerjük azt, hogy nem kell csatázzunk. Nem kell küzdjünk olyan erőkkel, melyeket eddig sötét energiáknak, betegség energiáknak, egészségtelen energiáknak tartottunk, mivel ezek illúziók voltak.

Nem kell aggódjunk kiegyensúlyozatlan érzelmek miatt, sötét érzelmek miatt, mert az összes érzelmünk együtt dolgozik már. A múltban folyton a démonainkkal harcoltunk, a saját sötétségünkkel. Jó volt az így, mert ez adott energiát nékünk, hogy folytassuk a saját utazásunkat továbbra is.

De most, megszabadulva a hatalom illúziójától, megszabadulva az ítélkezéstől a a világos és a sötét felett, mindezek már egységben működhetnek már. Teremtők lehetünk, megválaszthatjuk a valóságunkat, és az összes energiák támogatni fogják a döntéseinket.

Nem kell aggódjunk többé mások ránk gyakorolt negatív rezgései miatt. Beléphetnek már ezek a rezgések az energia mezeinkbe, a többiek negatív érzései, negatív aspektusai. Nem kell már effélék miatt összeesnünk. Ez csak energia és táplálhat bennünket. Kiegyensúlyozottak maradhatunk. Tele lehetünk együttérzéssel és szeretettel még egy olyan embercsoport közepén is, akik mindnyájan haragosak vagy depressziósak.

Elengedve a hatalom illúzióját, az energiák teljesen új birodalma előtt nyílhatunk meg, melyek mind-mind támogatják teremtőkként hozott döntéseinket. Bármilyen energiát beengedhetünk a lényünkbe. Ekkor egy transzmutáció történik. Olyan folyamat, melyben minden támogatja azt az istent, akik vagyunk.

A sötétséggel harcolva, amint ezt eddig tettük, csak erőt adtunk a sötétségnek. A sötétség, próbálva megsemmisíteni a fényt, mindösszesen csak erőt és reményt adott a fénynek.

Most elengedjük az ítélkezés energiáját. Elengedjük a hatalom illúzióját, így ezek már mind együtt dolgozhatnak.

Meggyógyítva magunkat, megnyitjuk magunkat minden előtt. Gyógyítva a testünket, lehetővé tesszük az energiáinknak, hogy egyesülhessenek. Emígyen, mondhatjátok azt is, hogy nincsen szükségünk ezekre az antibiotikumokra. Semmiféle szükségünk nincs azokra a dolgokra, amelyek megpróbálják kipucolni a negativitásokat. Elfogadjuk és üdvözöljük azokat az energiákat, amelyekkel találkozunk.

A munkán keresztül, melyet St. Germainnel végzünk, transzmutátorokká válunk. Az energiák változtatóivá válunk. Elengedjük az összetevők sötét és világos töltését olyképpen, hogy mindkettő megfelelő lehessen. Megváltoztatjuk az életünket úgy, hogy felelősséget vállalunk minden múltbéli aspektusunkért. Felelősséget vállalunk azért is, ha most a testünk éppen beteg is, megengedjük magunknak azt, hogy transzmutálhassuk ezt az állapotot gyógyulássá. Felelősséget vállalunk minden érzelmi kiegyensúlyozatlanságért.

És, megengedjük az ellentétes erőknek az elménkben, hogy egységbe kerülhessenek, nem rabszolgasorba taszítva az egyiket vagy, hogy megsemmisítsék a másikat, hanem harmonikusan dolgozzanak együtt, összeolvadva egy új táncba, a világos és a sötét összejöhessenek, megteremthessék az Új Energiát, a harmadik energiát.

A hatalom illúzió volt. Csak energia van.

Shaumbra vagyunk. Mi vagyunk az utazók. Teremtők vagyunk.

És ez így van.

(szünet, amíg Kauldre előkészíti Tóbiás visszatértét.)

Tóbiás: Most, én, Tóbiás és Mózes visszatérünk. Igen, volt pár érdekes találkozónk. Valószínűleg nem gondoltatok volna arra, hogy életetekben meglátjátok azt, hogy együtt ültök egy napon Jeshuával, a rákövetkező napon Mózessel, meg az összes többivel, akik csak eljöttek ide. De, drága barátaim, ti vonzottátok ide ezeket az energiákat. Ti vontátok magatokhoz az angyalok érdeklődését a munka iránt, amit végeztek.

Elmondjuk néktek, újra és újra - tisztelünk benneteket. Nagyszerű lények vagytok. Nem láttok a tó felszíne alá. Nem látjátok valójában, hogy mit is tesztek. Hajlamosok vagytok magatok mögé pillantani és csak ennyit mondani: ,,De hát mindösszesen csak hullámokat keltettem!'' (a közönség felnevet)

Amit tettetek, az teljesen megváltoztatta az emberi tudatosság nagyüzemét. Ugyanúgy megváltoztattátok az univerzális tudatosságot is. Ezért is érezzük örökké megtiszteltetésnek, hogy megoszthatjuk véletek a szeretetünket, hogy idehozhatjuk az angyalokat és a Mestereket. Az Új Energia igaz Mestereiként tisztelünk benneteket.

Valóban, arra kérünk benneteket, hogy legyetek merészek az életetekben. Gyertek elő shaumbra. Gyertek elő, játszani. Gyertek elő teremteni. Gyertek elő mindenki számára világítótoronyként szolgálni.

Végtelenül szeretünk benneteket. És továbbra is véletek leszünk.

Shaumbra, az univerzum legnagyobb angyalai figyelnek benneteket. Szeretnek és támogatnak benneteket ezen a hihetetlen utazásotokon. sohasem vagytok egyedül.

És ez így van!

Fordította: Ziegler Attilavissza az előző lapra