Az Istenember Sorozat: ,,SHOUD 9.: Az isteni tervetek''

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. április 5-én

Tóbiás: És az így van, drága Shaumbra, amint összegyűltünk itt ismét ezen a helyen, ahol a szívetek annyira ki van nyílva, ahol új szintekre léptek át, új megértésekre tesztek szert. Én, Tóbiás, és az összes többiek az angyali birodalmakból beáradunk ide most a ti teretekbe.

Azt kérjük tőletek, hogy érezzetek bennünket. Nyissátok ki a szíveteket. Érezzétek, amint az elmúlt pár percben hogyan változott meg itt az energia. Érezzétek miképpen változik most, amint tudatosan lélegeztek.

A dolgokat nem mi, erről az oldalról változtatjuk meg. Hanem ti. Amikor kinyíltok, amikor előjöttök a rejtőzködésből, jóval közelebb bírunk jönni hozzátok. Olyan közel tudunk jönni, hogy ha megengeditek ezt magatoknak, akkor egészen közel érezhetitek magatok mellett az energiánk melegét. Amennyiben megengeditek magatoknak, érezhetitek a megbecsülésünket, a szeretetünket, amit elhoztunk néktek. A szavak nem igazán képesek leírni, hogy mi éppen érzünk irántatok. Szóval, hadd meséljenek erről az érzéseink.

Lélegezzetek be, drága barátaim. Lélegezzetek be. Fogadjátok el a szeretetünket, a megbecsülésünket.

Tudjuk, hogy az utazás nehéz is lehet. De ugyanakkor igen egyszerű is lehet. Az utazás hosszú és kihívásokkal teli volt. De most teli lehet örömmel és időtlenné válhat.

Valóban megvetettétek a lábatokat ebben a dologban, amit mi Új Energiának hívunk. Valóban elkezdtetek kinyílni, magatokba integrálni mindazt, amik csak voltatok valaha, megérteni azt, hogy Teremtők vagytok, kezditek megérteni azt, hogy minden pillanatotokat ti teremtitek meg.

Annyira erősen a humán aspektusotokra kellett idáig figyeljetek. Az összpontosítás annyira harsány, durva volt - és igen nehéz. De most kiterjesztitek a figyelmeteket. Megváltoztatjátok a fókuszotokat magatokban arra, hogy ,,Én vagyok'' miközben még itt vagytok a Földön.

Oly sokan közületek mondtátok magatoknak a múltban: ,,Arra a napra várok, amikor elhagyhatom ezt a bolygót, hogy emlékezzem arra, ki vagyok és kicsoda voltam. Úgy gondolom sohasem leszek képes erre addig, amíg itt vagyok ebben az emberi testben, ezekben humán dimenziók között járkálva.''

De ez most megváltozik bennetek. Kezditek megérteni, hogy az a jó a számotokra, hogy kinyíltok, emlékeztek, ismét éreztek mindent, miközben még mindig itt vagytok a Földön. Nincs szükség a sírba szálljatok ahhoz, hogy ismét emlékezhessetek, hogy éberek és tudatosak lehessetek.

De, drága barátaim, lélegezzetek ismét mélyen. Lélegezzétek be szó szerint azoknak az energiáját, akik most itt ülnek véletek az angyali birodalmakból.

Amikor pár évvel ezelőtt elkezdtük véletek ezeket a beszélgetéseket, akkor ez elég nehéz volt a számunkra, hogy olyan közel jöhessünk hozzátok, mint amilyen közel jöhettünk most. Védfalak akadályoztak meg bennünket abban, hogy ennyire közel jöhessünk hozzátok. Nehéz volt ilyen közel jöjjünk, mivel nem akartuk összekavarni a biológiátok különleges egyensúlyát, az elméteket, és a lelketeket.

Most ebben az Új Energiában, a kinyílt tudatosságotokban, azzal a képességetekkel, hogy a Jelenben tudtok lenni, most közel tudunk jönni. Valószínűleg, nem fogtok bennünket meglátni, mivel nem lenne túl üdvös, hogy meglássatok bennünket a fizikai szemeitekkel. Az a jó, ha éreztek bennünket, amint kinyitjátok a szívközpontotokat. Akkor, képessé váltok azokra a dolgokra is, amikről álmodtatok - meglátni a lelkeket, meghallani a beszédünket.

De a legelső dolog, érezni és érzékelni bennünket. Ez nem az elmén keresztül fog megtörténni. Ez a teljes lényeteken keresztül jön át, azon, amit ti a szívközpontnak hívnátok.

Én, Tóbiás, itt vagyok. Nem sokkal Kauldre (Geoffrey Hoppe) felett lebegek. Ugyanakkor ölelem Lindát is (Geoff feleségét), amiért segíti a kommunikációs csatornát ennyire nyitottnak és tisztának megtartani. És ott ülök mellettetek is. Mindezt egyazon időben. Valóban, ott lehetek Kauldre, Linda és mellettetek is.

Nagyon sok mindent fogunk elmesélni néktek az Új Energiáról. De a legfontosabb megértendő az, hogy ez az érzések útján történik meg, a szíven keresztül. Amennyiben az elme küzdene evvel, gyengéden állítsátok félre. Érezzetek, érzékeljetek bennünket, az érzéseken keresztül. Gyengéden, kedvesen járuljatok ehhez hozzá. Gyengéden bízzatok magatokban, hogy éppúgy lehetek egyszerre emberi és spirituális kondíciók között is most. Ez az Új Energia működési módja.

Drága barátaim, micsoda öröm, hogy ma is megkértetek bennünket arra, hogy itt legyünk véletek, hogy szóljunk hozzátok. Annyi mindenről szeretnénk ma beszélni. Kezdjük csak avval, amit ti dimenzióknak hívnátok, időnek és térnek.

A több-dimenziós tudatosság az, amit ti, Shaumbra éppen kezdtek megtapasztalni. Egyre többet és többet fogtok ebből megízlelni a mai nap folyamán. Idő és tér nincsen, de mégis van valami, ami segíthet a tudatosság különféle szintjeit körvonalazni és meghatározni.

Képzeljétek el, mi történne, ha levennétek a kezetekről a karóráitokat. Képzeljétek el azt, hogy a Nap folyamatosan ragyogna, nem róná az útját az égboltotokon. Honnan tudnátok, mennyi az idő?

Az idő az a kondíció volt, amit ti teremtettetek meg, amikor a Földre érkeztetek. Ez a csillagok nagyléptékű mozgásain alapult és Föld keringésén. Ez arra lett tervezve, hogy segítse a progresszió, az előrehaladás meghatározását, vagy a tapasztalataitok fejlődését. Az idő segít elhelyezni az eseményeket egy meghatározott perspektívába. Ez csomagolja az eseményeket általatok könnyebben megérthető formákba.

Az idő, mint olyan a mi oldalunkon nem létezik, de itt is van az eseményeknek egyfajta progressziója, és a tudatosság is progressziója van. Néhány ember azt tételezi fel, hogy minden egyszerre történik meg - múlt, jelen, jövő. De megértendő az, hogy a jövő még nem teremtődött meg. A jövő nem ismert a Szellem előtt, vagy előttetek. A jövőt még meg kell határozni.

A jövőt mindazok a lehetségességek határozzák meg, amelyek közül választanotok kell. Olyan ez, mint amikor bementek az egyik nagyáruházatokba, ahol árucikkek ezrei, akár milliói közül kell eldöntenetek, hogy melyiket is fogjátok kiválasztani a magatok számára. A jövő, bizonyos értelemben, olyan, mint egy nagy áruháza a lehetségességeknek. Ti választjátok ki, hogy mit akartok megtapasztalni.

Azután a meglévő lehetségességek között vannak ,,lehetetlenségek'' is - tudjuk jól, hogy a fizikusok nem nagyon fognak ennek a szónak annyira örülni. De, vannak olyan ,,lehetetlenségek,'' melyek bizony léteznek. ezeket még definiálni kell. A tudatosságnak van egy olyan tere is, ami ezeket a még figyelembe nem vett lehetségességeket tartalmazza.

A jövő még nincsen megteremtve. Rátok vár az a feladat, hogy eldöntsétek, mit akartok megtapasztalni. Végső soron, rajtatok áll, a lelketeken múlik, hogy mit akartok megtapasztalni.

Nincsen idő. Nincsen tér sem. A teret ti úgy definiáljátok, hogy megméritek egyik pont távolságát egyik ponttól a másikig. Mérési eljárásaitok vannak, amelyek meghatározott mértékegységeket használnak, olyanokat, mint hosszúság és tömeg. Ugyanakkor egy utazást is olyképpen becsültök fel, mint amennyi idő alatt a fény eljut egyik ponttól a másikig. De, kedves barátaim, ez szintén illúzió. Valójában nincsen tér.

Nagyon érdekes, hogy a tudósok folyamatosan próbálják meghatározni az univerzum méreteit. De ők a régi emberi eszközökkel mérik ezt. Olyan eszközökkel mérnek, amelyek energetikailag alkalmatlanok a mérésre a földi birodalmakon kívül, vagy akár csak ebben a naprendszerben is. Olyan tér, amit ti ismernétek, nem létezik.

Ezek mind olyan eljárások, amit az emberek azért választottak, hogy segítsék a megértést és a tapasztalataitok definiálását. Amikor életetekben valami jelentős esemény történik, meghatározhatjátok azt a megtörténési idejével és helyével, ahol voltatok éppen, abban a pillanatban. Ez segít mindent távlatokban ábrázolni.

Az általatok ismert tér és idő nagyon, nagyon hosszú ideig még továbbra is jelen lesz a Földön. De... de, az Új Energiában megtanuljátok, miképpen lehet kilépni a tér és idő jól ismert birodalmaiból. Ezt nagyon fontos megérteni. Azért említettük meg ezt, mivel ez olyan valami, amit közületek nagyon sokan kezdenek megtapasztalni. Bizonyos mértékig, vannak, akiket ez megrémiszt. Kiegyensúlyozatlannak érzitek magatokat. Úgy érzitek, elvesztettétek a kontrollt.

Az Új Energiába költöztök át. A Kiterjesztett Pillanatban tapasztaljátok az életet. Megérkeztek ezekre a több-dimenziós szintekre.

Drága barátaim, tudjuk jól, hogy időnként keményen átkoztok bennünket, mert többé nem emlékeztek arra, milyen nap is van ma, vagy, hogy mennyi az idő éppen. (a közönség felnevet) Felizgatjátok magatokat miattunk, mivel fizikálisan zavarodottnak érzitek magatokat. Úgy érzitek, elvesztettétek az irányítást. Ó, ti... olyan áldott és különleges úton jártok.

A nemrégiben lezajlott Isteni Szerszámok workshopon, nagyon sok csoportot kalauzoltunk el egy olyan utazásra, ahol megtapasztalhatták a Kiterjesztett Jelent. Túlmentünk időn és téren. Ez a tapasztalás segít megérteni néktek, hogyan lehettek Istenember a pillanatban, miközben ugyanakkor hozzáférésetek van az összes multi-dimenzionális szintekhez is.

A nagyon közeli múltban beszélgetünk arról, amit mi a ,,tudatosság szeparációjának szakaszainak'' hívunk. Ezek a tudatosság szeparációs pontjai. Önmagában nincsen tér is idő. De, a tudatosság szeparációjának vannak szakaszai.

Pár perce együtt ültünk itt, amikor a zene szólni kezdett. A zene hozott össze bennünket csoportként, Shaumbraként, a tudatosság szeparációjának egyik szakaszába. Együtt léptünk át az egyik szintjéről, vagy egy pontjából a másikba.

Namármost, most együtt vagyunk a szeparáció egy új pontján. Ezen a szinten jóval éberebbek vagytok a saját lelketekre,a körülöttetek lévő lelkekre. Még mindig emberek vagytok, itt ültök ezekben a székekben, vagy a számítógépetek mellett ülve. De, most kinyíltatok a többi birodalmak felé is. A szeparáció egy újabb szakaszába érkeztetek meg.

Felidézhetitek annak az emlékét, tapasztalását, amikor egy folyóban, vagy tóban voltatok. Emlékeztek, miképpen éreztétek a különböző vízmélységekben érződő hőmérsékletek különféleségeit? A felső réteg meleg volt, s az egyre mélyebb vízrétegek egyre hűvösebbé váltak. De amikor egy kicsit még mélyebbre mentetek be, megint egy melegebb réteget találhattatok.

A vízben nincsenek egzaktul meghatározható rétegek. De vannak olyan szakaszok, ahol a hidegebből a melegebbe mehettek át. A testetekkel érzékelhetitek ezt.

A multi-dimenzionális szintek ehhez hasonlóak. Bizonyos értelemben, ezek erősen össze vannak olvadva, de megtalálhatjátok a tudatosság szeparációjának a szakaszait. Ily módon kezditek meg az utazásotokat a több dimenziós szinteken.

Nincsen tér vagy idő. A tudatosság szeparációjának vannak szakaszai. És ma véletek egy ilyet tapasztalunk meg.

Na, Shaumbra, gyűjtsük össze ismét az energiáinkat egybe és nyissuk meg magunkat a tudatosság szeparációjának egy másik pontja előtt, egy olyan ponton, ahol értjük jól, hogy mindnyájan emberek vagyunk. Isteniek vagyunk. De megnyílunk az új energiák és az új információk előtt is. Amennyire engedélyezitek ezt, hozzájárultok ehhez, akkor a tudatosságotok a szeparáció egy új pontjára jut el.

Szóval, vegyünk együtt egy nagy lélegzetet Shaumbraként, és menjünk a szeparációnak ezen új pontjára. Ez a tudatosság egy új szintje. Ez nem jobb, vagy rosszabb. Egyszerűen csak kiterjesztett. egyszerűen csak nagyobb, vagy még többet tartalmazó.

Létezhettek szilárdan a humán valóságotokban, miközben hozzáfértek a tudatosság szeparációjának az összes pontjához is. A megértés nagyon sok rétegéhez juthattok el, amikor a tanítványaitokkal, a klienseitekkel dolgoztok. Nagyon lineárisan dolgoztatok ez idáig. Egy olyan ösvényt próbáltatok követni, ami vagy az elméjükhöz, vagy a testükhöz kapcsolódott. De most, drága barátaim, szó szerint ezekbe az új szakaszokba léphettek vélük. Olyan utazásra vihetitek őket, kalauzolhatjátok el őket, ahol teljesen új megértésére tehettek szert arról, hogy mik a rendszereik kiegyensúlyozatlanságának a gyökér-okai.

Eljuthattok a saját lelketek tudatosságának szeparációs szakaszaiba. A lelketek nem lineáris. Nagyon mély. Nagyon széles. Nagyon keskeny. Nagyon piciny - mindez egyszerre. Ez terjeszkedik ki, ez kapcsolódik. A lelketek annyira multi-dimenzionális. Idáig egyetlen, lineáris szinten operáltatok véle.

Most megnyílhattok a szeparáció minden szintje előtt. A szeparáció szakasza lehet egy létidőre terjedő is. Ez lehet a viszonyotok az összes többi angyalhoz is. Megengedhetitek magatoknak, hogy a szeparáció szakaszainak összes rétegeihez hozzáférésetek legyen. Ott mindenhol információ van, bölcsesség és megértés.

Eljuthattok egy elmúlt élet szeparációs pontjára, miközben a jelen pillanatban maradtok. Felfoghatjátok, és emlékezhettek annak az életnek az összes információjára. Látjátok, oly sokan közületek blokkoltátok idáig magatok elől az elmúlt életeiteket, mivel azokat az elmétekkel akartátok kifürkészni.

Megpróbáltátok rávenni az agyatokat, hogy emlékezzen tapasztalatokra. Az elmétek erre a valóságra van felprogramozva, amiben most vagytok. Nem arra lett programozva, hogy az elmúlt életek tapasztalatait dolgozza fel... egészen mostanáig. Most, megengedhetitek a tudatosságotoknak, hogy az elkülönülés olyan pontjára jusson, a lelketek olyan rétegéhez, ahol információkhoz juthat, érezhet át.

Így fogtok utazni az Új Energiában, miközben végig itt fogtok maradni emberekként a Földön. Nagyon sokféleképpen ki fogtok terjeszkedni. Sokkal többet fogtok megérteni.

Ide tartotok hát, Shaumbra. Ez annak képessége, hogy minden a jelen pillanatotokba juthasson. Beleértve a múltra emlékezést, a képességet, hogy egyéb dimenziókba jussatok el, hogy igazán érezzétek és értsétek a mennyei birodalmakat, hogy az univerzum olyan részeibe utazzatok el, amiről eddig nem is álmodtatok volna és olyan dimenziókba, amelyek az összes csillag és rétegek között terül el.

Lassan lesz ez elvégezve, shaumbra, úgy, hogy ne legyetek emiatt túlterheltek. Látjátok, a saját Énetek szabályozza azt, hogy mennyi jöhet át. Nem kell, hogy túlterheljétek a testeteket és az elméteket. Most éppen ez történik. Ezért érzitek most néha ama furcsa érzeteket a testetekben, elmétekben és lelketekben.

Egy csepp időbe fog telni annak a megértése, amit ma elhoztunk ide néktek. Nem akarjuk, hogy agyon intellektualizáljátok ezt. Tudunk jól erről a hajlamotokról. De az Új Energiában, amint belélegeztek, amint éreztek, amint a pillanatban éltek, elkezdhetitek a kapcsolódásokat a tudatosság szeparációjának ezen szakaszaival.

Lélegezzünk be még egyszer, és vigyük az energiáinkat a szeparáció egy másik pontjára, a tudatosság egy másik szintjére, ahol a körülöttünk zajló dolgokra teljesen éberek vagyunk, de ahol nem kell érintetté váljunk az összes érzelemben és a teljes dualitásban. Lehetünk a körülöttünk lévő világ együttérző szemlélői is. Menjünk a szeparáció ezen pontjára, s ott legyünk tisztán megértően és bölcsen arra, hogy mi is történik éppen. Most a jelenlegi világotokról beszélünk.

A legutóbbi találkozásunk óta, tényleg, kitört egy háború. Háború dúl, most, ebben a pillanatban is, amint itt beszélgetünk. Életek vesznek el most is, kedves barátaim. Szenvedés van ott. Könnyek hullanak. Harag van ott, harag az egész földgolyón.

A mi perspektívánkból, a mi szeparációs pontunkból, nem szükséges érintetté váljunk a Régi Energia dualitásában. Mégis, együttérzőek lehetünk azon utazókkal, akik azt a játékot játszák még.

Ez a háború a régi Föld tudatosságának a tükörképe, nem szükségszerűen az Új Energiáé, amiben ültök, de egy reflexiója annak, hogy mi is történik szerte a régi Földön. Néhány érdekes dinamizmus jelenik ebben meg.

Ez a karma háborúja, a vallások háborúja. Ez a Régi Energia háborúja, ami próbál meghódítani és megsemmisíteni. Ez a kontroll és a hatalom háborúja. Ez az a háború, ami Föld minden emberének és asszonyának a szívében dúl most, talán a Shaumbra kivételével.

Kedves barátaim, ti már túl vagytok a háborún. Azért is van ez a háború, mert páran közületek, annyira mélyen érintve vagytok ettől, s ez nagyon fájdalmas. A többiek számára, Shaumbra, csodálkoztok azon, hogy miért nincs ez rátok hatással. Tűnődtök azon, hogy miért nem mozgat meg ez benneteket. Valószínűleg, még bánt is egy kicsit benneteket, hogy miért nem kelt ez érzelmeket bennetek. Shaumbra, ti már túl vagytok a háborún.

Nézzetek csak ezekre az analógiákra. Adott két erő, mindkettő igényt formál arra, hogy Isten szemében a megfelelő helyre kerülhessenek, harcolva egymással. Véletek ez a saját létidőtökben történ meg, a saját tudatosságotokban, a saját lelketekben. Ott az egyik oldal, aki felszabadító akar lenni, a másik oldal pedig jogot formál arra, hogy ragaszkodjon Isten igazságos energiájához. Emlékszel, Shaumbra, a saját benső csatádra, ami ehhez hasonló volt, az ide-oda csatározásra, arra a küzdelemre, ami bizonyos értelemben, a Régi és az Új harca volt?

A háború ugyanakkor a férfi-nő kiegyensúlyozatlanságon is alapszik. Ez a vallások háborúja és a férfi-női egyensúly háborúja, az egyik oldalon nagyon erősen ragaszkodva a patriarchaikus energiákhoz, nem akarva azt elengedni, követelve azt, hogy az Atyaisten mondja meg nekik, hogy ragaszkodjanak ehhez az energiához.

Igen érdekes, hogy a ,,háborús hős,'' legalább is a média szemében, éppen egy nő. Elkapták, de azután megmenekült, kiszabadult. Ez egy szimbóluma annak, hogy mi történik a Föld színén. Ez már meg is történt bennetek.

A háború egyoldalúnak , asszimetrikusnak látszik. Az egyik fél nagyon hamar győzni akar. De, drága barátaim, evvel nincsen vége a dolognak. Miközben nyilvánvaló, hogy ki lesz legyőzve, az egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy később mi kerül még majd a felszínre. Ezek a dolgok ismét fel fognak bukkanni, máshol. Másféle csomagolásban. Ez csak a kezdet.

Emlékeztek, drága barátaim, amikor igazságosnak gondoltátok megsemmisíteni a sötétséget magatokban? (a közönség felnevet) Emlékeztek, amikor azt gondoltátok, hogy csak mert azt mondtátok, hogy Fénymunkások vagytok, akkor a sötétség mindjárt el is fog tűnni. Olyan büszkék voltatok arra, hogy úgy érzitek a sötétség le lett győzve bennetek. És igazságosnak éreztétek magatokat.

S amikor jóllakottan és boldogan üldögéltetek, nézzétek mi történt. (többen is felnevetnek) a sötétség előjött a rejtekéből, akár a csótány, vissza az életetekbe, nyomorulttá téve benneteket, nyomorultabbá, mint amilyenek a csata előtt voltatok. (többen nevetnek) Emiatt elvesztettétek a hiteteket, a bizalmatokat saját magatokban, Istenben és a tanítóitokban.

Drága barátaim, régen túljutottatok a háborúkon és csatákon magatokban. egy olyan új térbe jutottatok, ahol új egyensúly és megértés van már, ahol nincs jó, vagy rossz. Csak tapasztalás van. Nincsen sötétség és világosság. Csak energiák vannak, amelyek együtt dolgoznak azon, hogy tovább terjeszkedhessen a tudatosság és fejlődhessen az egész emberiség tudatossága. Túl jutottatok a háborúkon.

Amit ti televíziókészelükeiteken láttok, amit az újságjaitok hasábjain olvastok, azon mind túl vagytok már. Igen, hamarosan bekövetkezik a ,,végszó'' ebben. De a valóságban, sosem lesz lezárva semmi sem abból, amit csak tesztek, vagy abban, ami a Szellem birodalmaiban zajlik.

Nevetnünk kellett egy shaumbra csoporttal, (az ,,1. Bíbor Kör Iskolában'') amikor azon kihívás elé állított bennünket valaki, hogy feltette a kérdést: ,,Tóbiás, mikor lesz ez lezárva?'' Nagyot nevettünk és ezt mondottuk: ,,Soha!'' Csak evolúció van, csak változás van, csak tovább terjedő tudatosság és bölcsesség van. Végszó nincsen.

Ez a háború nagyon megszentelt földön zajlik. Ez a vidék szülte meg a világ számára a nagy Mestereket. Ugyanakkor ez terület az is, ahol közületek majdnem mindenki járkált már valamelyik létideje során. Keresztül mentetek azon a területen, hogy hozzáadhassátok az energiátokat. A háború a világnak abban a szegletében tört ki, ami telis-teli van szentelt energiákkal, de kiegyensúlyozatlan a túlnyomórészt férfiúi, rosszindulatú, haragvó, hatalomleső energiáktól.

Oly sokan kérdeztétek tőlünk nemrégiben, hogy ,,Drága Tóbiás, kedves Tóbiás, miként éreztek ezen háború miatt, ti összes angyalok? Miért nem avatkoztok közbe? Miért nem állítjátok meg a fájdalmat s a szenvedést?'' Drága barátaim, szeretünk mindnyájatokat, végtelen szenvedéllyel. Nem merészelnénk leállítani azt a játékotokat, amit ott játszotok, amin a folyamataitokban keresztüljuttok, s amelyekkel új megértésekre tesztek szert.

A Szellem oly végtelenül szeret benneteket. Rátok bízza, hogy azt válasszátok, és úgy, amit csak akartok választani a növekedésetek, tanulásotok érdekében, hogy a ,,Vagyok''-ká válhassatok. Nem merészelünk beleavatkozni abba, ami most a Közép-Keleteteken zajlik.

Azért vagyunk itt, hogy felvidítsunk bárkit, aki ezt kéri tőlünk. Ó, s akkor, eljön a szeparációnak egy olyan foka, ami akkor történik meg, amikor meg vagyunk szólítva, mert akkor odaülünk ama humán angyalok mellé és beszélgetni kezdünk vélük. De állást nem foglalunk. Nem vagyunk érdekeltek abban, hogy az egyik csapat nyerjen, a másik vesszen.

Minden, ami ott történik, nagyon helyénvaló. Ezt kérdezzük ma tőletek: ,,Meg tudjátok-e ezt becsülni? Éreztek-e szenvedélyes szeretetet, együttérzést amiatt, ami ott történik?'' Tekintsetek a nyilvánvalón túlra. Nézzetek a könnyek és a vérfürdőn túlra, és értsétek meg azt, hogy mindez miképpen segíti a Föld változását. Ez egy olyan lehetségesség, amiben nagyon sok ember, és bizonyos mértékig, az emberiség tudatossága választott tapasztalatául, hogy a következő szintre léphessen.

Nagyon tiszteltünk benneteket, amikor néha a legnehezebb tapasztalásokat választottátok magatoknak az életetekben, a mennybe emelkedési folyamatotok során. Tiszteltünk benneteket akkor is, annak dacára is, igen, amikor még nézni is nehéz volt azt. Tiszteltünk benneteket, amikor a szegénységet választottátok, a betegséget választottátok, a mentális kiegyensúlyozatlanságot választottátok, azért, hogy keresztül jussatok a felemelkedési folyamaton. Tisztelünk benneteket azért, mert itt maradtok a Földön, lehetővé téve a magatok számára, hogy Istenemberekké váljatok.

Szeretjük a szeparáció ezen állapotát, szintjét, ahol nincsen tér és idő. Szeretünk itt ülni a tudatosság ezen pontján véletek. Szeretjük azt, amit megosztotok vélünk, és befogadjátok az energiáinkat.

(szünet)

Ma különleges vendégünk van. A mai vendégünk sem férfi, sem nő, de mi férfiként fogjuk azonosítani, megszólítani őt, a könnyebb beszélgetés végett. Vendégünk nem volt még emberi formában eddig. A neve bele lett írva a könyveitekbe. De a neve és az energiája régóta ismerős már mindnyájatok számára.

Azt, aki ma itt megjelent, a Mennybemenetel Angyalának hívják. Ő egy csodálatos, jószívű angyal a fátyol felénk eső oldalán, aki mindegyikőtökkel rendszeresen együtt dolgozik. Ő dolgozott végig véletek a teljes - és nehéz - mennybemeneteli folyamatokban, amin keresztül jutottatok. Ő a Változás Angyala, az angyal, aki segít kalauzolni benneteket, aki bátorítani segít benneteket, miközben generáljátok az energiákat, aki segít átköltöztetni benneteket az egyszerű emberi létből az Istenember létbe. Ez a név nem közismert a ti emberi könyveitekben.

Azt kérjük, hogy lélegezzétek be a Mennybemenetel Angyalának az energiáját.

Egy kicsit olyan ő a számotokra, mint egy kiképző őrmester, de jószívű kiképző őrmester, aki folyamatosan véletek dolgozik. Most új szerepet fog kapni.

A Mennybemenetel Angyalának a neve Hosszaf. Jól ismeritek őt onnan, amikor az éjszaka folyamán alvó állapototokban átjöttök a fátyol innenső oldalára. Hosszaf olyan, mint egy barát, egy tanító, egy támogató, és egy igen fapados szállítójármű.

Hosszaf már egy ideje el akart jönni ezekre a találkozókra, de az energiák nem voltak igazán készek erre. Nem lett volna helyénvaló, hogy ez az energia idejöjjön. Jóval megfelelőbb volt a számotokra, hogy evvel az energiával akkor kerüljetek kapcsolatba, amikor átjöttök erre az oldalra, amikor utaztok a dimenziók között éjjelente.

Na, Hosszaf belép és teli van örömmel amiatt, hogy láthat benneteket emberi formában. Kissé el is van képedve, hogy mit nem tudtatok választani! (a közönség felnevet) Ő benneteket energetikailag ismer. A színeitek szerint ismer benneteket, amikor a mi dimenzióinkban jártok.

Hosszaf érkezik most meg - hogy is mondjam - egészen fel van dobódva. Úgy találja... olyan ez, mintha megpróbálná megjeleníteni az energiát az arcon. (többen is nevetnek) Látja mindkettőt. Látja az energia mintázatotokat, a színeiteket, ahogy ti hívnátok ezeket. De, ugyanakkor most látja a dicső arcotokat, dicsőséges testeteket is.

Hosszaf teljesen el van képedve! Ez is az oka, amiért nem hívtuk meg előbb. (többen is nevetnek) Teljesen el van képedve, hogy bírtátok magatokat belerámolni ebbe a - hogy is mondjam - szilárd anyagba, mivel ő még sohasem volt a létezés efféle állapotában. Akár egy kisgyerek, úgy rohangál körbe ebben a teremben. Annyira el van képedve attól, hogy ez lehetséges.

Hallotta a történeteiteket. De most ennyire közel jöhetett. Bizonyos értelemben, ez egy újfajta együttérzést és megértést ad Hosszaf számára az utazásotokról. Valószínűleg ideengedhettük volna már előbb is! (a közönség felnevet)

Nagyszerű tanító ő, aki érti a spirituális fizikát, aki ért a dimenziókhoz, akit tudja, miképpen mozognak az energiák, hogyan lehetett mostanság energiákat teremteni. Hosszaf meg akart benneteket tapasztalni itt ebben a nem-természetes környezetetekben is, emberi formátokban is.

Ő ugyanakkor már másképpen fog dolgozni véletek. Bizonyos értelemben, valamennyire a munkája is megváltozott. Ő fog segíteni néktek fenntartani az egyensúlyotokat, amint a Kiterjesztett Mostban éltek és kezditek megtapasztalni a több-dimenziós valóságokat.

Azon a napon érkezett ide ő, amikor a szeparáció szakaszairól beszéltünk, vagy az új tudatosság szakaszairól, szóval ő segíthet majd néktek egyensúlyozni a fizikai és a nem-fizikai birodalmak között. Ő lesz az, aki véletek fog dolgozni, miközben kiterjesztitek az energiátokat a Jelen pillanatában és integráljátok a multi-dimenzionális szinteket.

Fenn áll a lehetősége annak, hogy kibillenjetek, hogy kiessetek az egyensúlyotokból, amint azt Kauldre is tapasztalta néhány héttel ezelőtt az egyik közvetítésünk során (a san franciscoi ,,Isteni szerszámok'' workshopon). Fennáll a lehetősége annak, hogy kiegyensúlyozatlanná váltok, miközben tova terjeszkedtek a Jelenetekben, amint tovább mentek ezen további rétegek és szintek felé. Hosszaf beleegyezett abba, hogy most már közvetlenül dolgozik véletek az emberi állapototokban is, hogy segíti megtartani az egyensúlyt akkor is, amikor kiterjeszkedtek multi-dimenzionálisan.

Ez nehéz ügy, a visszaesési hajlam miatt. Hajlamosak vagytok befékezni az életetek energiáit, hogy még szorosabbra húzzátok magatok köré ezeket. Meg akarjátok határozni, hogy milyennek kéne lennie az életeteknek, mindezt a Régi Energia agyi beállítódásai alapján elfogadva, hogy milyen az élet és milyennek is kéne lennie az Új Energiának.

Néha azon csodálkoztok, hogy miért nem változik meg az életetek, miért nem teremtetek, manifesztáltok többet, miért nem érzitek még azt, hogy ez egy döntési folyamat. Azért, mert hajlotok visszahúzni az energiáitokat, bevonni őket, túldefiniálva mindet. A kihívás az, hogy kiterjesszétek ezeket, miközben ti maradtok ezek forrása a Jelenben. Itt fognak életetek nagy változásai megtörténni.

Hosszaf, mint egyfajta jármű a számotokra, ezt kérdezi most tőletek: ,,Mit vesztenétek? Mit vesztenétek a kinyílással, a kiterjeszkedéssel, a saját magatok számára történő megengedéssel?''

Amikor megharagudtok magatokra, vagy ránk, vagy a Szellemre, és csodálkoztok azon, hogy miért nem változnak a dolgok, vessetek csak egy pillantást az energiáitokra. Ti zárjátok le ezeket. Vegyetek levegőt ekkor. Érezzetek ekkor. Fogadjátok el Hosszaf kalauzolását, és egész csapatáét, akik segíteni jöttek néktek fenntartani az egyensúlyt az emberi kondícióitok és az isteni előjogotok között.

Hosszaf most lenyugszik kissé. (a közönség nevet) Itt van most, hogy dolgozzon véletek. Nagyszerű felvidító volt és angyal-tanító a többi birodalmakban. Ő az, akihez visszatértek éjszakánként, összezavarodva, könnyes szemmel, mérgesen, kudarcot vallottan. Ő az, aki erős, de együttérző energiával tart az úton benneteket. Most másra fog már koncentrálni és a munkája is megváltozik. Sokkal közelebb jön hozzátok és ehhez az emberi valósághoz. Nagyon nagy öröm a számunkra, Hosszaf, hogy itt vagy vélünk.

(szünet)

Hadd beszéljünk egy percre az utazásotokról, drága barátaim, az egyik további aspektusáról annak, ami most történik. Hadd szóljunk az Isteni Tervetekről, vagy ahogyan szerfelett kedveljük ezt hívni, ,,az egész tervről.''

Látjátok, az utazásotokra eddig a korlátozott emberi szem perspektívájából tekintettetek, és ez jól is volt így. Ti raktátok eme korlátokat saját magatokra. Ti kreáltátok meg a saját emberi terveteket. Azt mondtátok, hogy kellenek bizonyos dolgok az életetekben. Meg akartatok házasodni. Gyerekeket akartatok magatoknak. Azt akartátok, hogy egy bizonyos típusú házatok legyen, bizonyos típusú barátaitok legyenek. Ez egy emberi terv volt, amit ti alakítottatok ki.

Amikor a terv nem működött megfelelően, megharagudtatok és csalódottá váltatok. Az egyházak azt mondták néktek, hogy bűnösök voltatok, és ti ezt elhittétek nékik. (a közönség felnevet) Úgy gondoltátok, hogy ezért nem nem működik az emberi tervetek. Csalódottá és összezavarodottá váltatok. Számosan közületek ,,számolatlan számú órákat'' töltöttetek el térdepelve, imádkozva, azon tűnődve, hogy mi legyen a következő cselekedetetek, kalauzolást kérve, megbocsátást kérve egy olyan Istentől, akit nem ismertetek. De, kedves barátaim, lefektettetek egy olyan emberi tervet, ami nem szükségszerűen volt egybecsengő az Isteni Tervvel.

Az Isteni Terv nem olyan, mint amilyenre ti egy emberi tervhez képest gondolnátok. Ezt nem egy papírdarabra írták, amin célok, menetrendek, határidő bejegyzések, költségvetések vannak, meg mindenféle ehhez hasonló káprázatosságok, ahogyan ti szeretitek az effélét. (páran nevetnek) Nekünk itt, ezen az oldalon nincs ehhez foghatónk. Ennél nagyobb mókáink vannak. (a közönség nagyot nevet)

Az Isteni Tervetek nem olyasmi, ami papírra lett írva. Sokkal inkább a lelkeitek szenvedélye. Ez egy vágy, tanulni valamit, vagy növekedni, vagy kiterjeszkedni, vagy érzékelni, vagy tapasztalatot szerezni.

Oly sokáig az Isteni Tervetek blokkolva lett általatok. Amikor Földre jöttök, akkor egy bizonyos típusú dualitást jellegzetességeit veszitek magatokra, és a fátylat, ami az Isteni Tervet hozzáférhetetlenné teszi.

Nagyon sok ember van, akik visszajönnek a mi oldalunkra, visszatérnek az angyali energetikai formáikba, akik még mindig nem értik ezt, vagy nincs is hozzáférésük az Isteni Terveikhez. Néha ez még az angyalok előtt is elrejtve marad. Néha ez annyira el lesz rejtve, hogy maga az angyal vagy ember is úgy eshet át egy tapasztaláson, hogy tehermentesül az útelágazásokbéli döntés terhe alól, nem kell gondolkodnia a lehetséges következményeken, úgy, hogy teljesen mentesül bármiféle terv megkötéseitől.

Látjátok, az Isteni Terv, vagy egész terv, egyáltalán nem is terv. Ez egy ,,valamivé válás,'' ami mindig megtörténik. De, ez egy olyan ,,valamivé válás,'' aminek néha biztos útiránya van, vagy egy bizonyos csavarulata. Ez egy bizonyos vágy, ennek a beteljesítésére.

Az Isteni Tervetek nagyon nagy misztérium volt előttetek oly sok létidőtökön át, különösképpen ezen létidőtökben. Halljuk, amint újra és újra elmondjátok: ,,Szellem, mit kéne tennem most?'' És a felelet, amit erre kaptok - nem is nagyon szeretitek ezt -: ,,Mit érdekel bennünket, válassz bármit, dönts bárhogyan.'' (a közönség felnevet) Na, ez eddig nehéz volt, és tudjuk, hogy mekkorát csalódtatok ezért bennünk, mivel meg akartátok érteni az Isteni Tervet.

Én, Tóbiás, Hosszaf, és bármelyik másik angyal sem tudja megmondani néktek, hogy mi is az egész terv. De azt most el tudjuk mondani, mint az Új Energia embereinek, hogyan férhettek ehhez hozzá és miképpen integrálhatjátok ezt. Elmondhatjuk néktek, miképpen építhetitek be az életetekbe. Ez a tiétek. Ez a ti ajándékotok. Ez köztetek, az emberi kondícióitok között és az isteni énetek között van. Ez a tiétek.

Az Isteni Teljes Terv olyan, mint a medrében hömpölygő folyó. Vannak partjai, vagy határai, de ezek átléphetőek bármikor. Nagyszerűen, gyönyörű szépen, természetes áramlása van. Nem kell manipulálni vagy kontrollálni.

Az Isteni Tervetek a lélek beteljesítése. Ez a lélek szenvedélye. az Isteni Tervet nagyon nehéz lenne szavakba foglalni. Tudjuk, próbáljátok ezt intellektualizálni, lehet, hogy le is írni, kitűzni a falra, és ezt mondani: ,,Ez itt az Isteni Tervem.'' Ezzel éppen most hiúsítottátok meg a kapcsolódásotokat az Isteni Tervvel.

Az Isteni Terv folyamatosan változik, mivel ti is folyamatosan változtok. Az Isteni Terv a Jelen pillanatban él, de éppen úgy áthatja a teljes múlt, mint ahogyan tartalmazza a jövő összes lehetségességeit is. Az Isteni Terv integrálható az emberi tervetekkel. Ezek egymást kiegészíthetik. Az Isteni terv meghozhatja a materiális beteljesülést, miközben még beteljesíti a szellem igényeit is, a teremtő energia miatt. Ezek képesek együtt dolgozni. Más szóval, az Isteni Tervetek képes meghallani az emberi énetek szükségleteit is. És most az emberi énetek érezheti az Isteni Terveteket áramlása közben.

Hogyan juthattok ehhez, kedves barátaim? Miképpen kapcsolódhatok az Isteni Tervhez és ötvözhetitek össze az emberivel? Avval, hogy megengeditek magatoknak, hogy a szeparáció azon pontjára mentek el, ahol az energetikai keresztutak találkoznak - azon a ponton, ahol éppen most ültök. Az Isteni Tervetek vesz mindenütt körbe benneteket. Amennyiben versenyezni akartok az elmétekben és ezt szavakba akarjátok foglalni... analizálni próbáljátok ezt... megpróbáljátok a szegmenseire szedni... amint azt az idővel és a térrel teszitek... akkor ez el fog előletek siklani.

Emlékezzetek, azt mondottuk, az idő egy illúzió. Ez az, ami a karotokon lévő eszköz mér. Ez annak a következménye, amit az égbolton láttok. Ez egy illúzió.

Az Isteni Terv, drága barátaim, nem szedhető darabkáira, vagy csomagolható be, nem analizálható úgy, mint ahogyan azt szeretitek tenni az idővel, vagy a térrel. Ez csak úgy van. Ez egy érzés, ami nem önthető szavakba, nem írható le egy pergamentekercsre. Ez egy érzés.

Nem határozhatjuk meg a számotokra. Mi csak azt mondhatjuk néktek, ez létezik, ebben a pillanatban, a szeparációnak ezen pontján, ahol éppen együtt ülünk. Behozhatjátok ezt a valóságotokba, itt ülve velünk a mostani pillanatban, lélegzéssel. Aaah... ez fogja behozni ezt a testetek összes zsigerébe. Ez hozza el az Isteni Tervet a tudatosságotok minden aspektusába. Amint belélegeztek a pillanatban, az fogja összeolvasztani az Isteni Tervet az emberivel.

Nevetnünk kell, mert bizony az emberi ,,terv'' szó nem megfelelő. Ez egyszerűen egy beteljesedés, egy valamivé válás. Ez a lelketek, aki játszani akar. Ez a lelketek, nagyon mély együttérzéssel az élet iránt. Ez a lelketek szenvedélye valami új után. Ily módon olvadhatnak össze az Új Energiában ezek.

Ennyire egyszerű ez! Shaumbra, ne bonyolítsátok ezt túl. Ilyen egyszerű ez!

Bármelyik pillanatban ülhettek úgy, hogy összeolvasszátok az istenit az emberivel. Ehhez nem kell olyan összejövetel, mint most ez itt, a Bíbor Körben. Amit most tapasztaltok meg, azt bármelyik Most pillanatban is megtapasztalhatjátok.

Az Isteni Terv többé nem lesz elrejtve. Az Isteni Tervnek többé nem kell tünékenynek lennie. Nem titok. Itt van a Pillanatban.

Ez nem olyan energia, mint amivel eddig dolgoztatok. Nem ellenőrizhető. Ezt csak átölelhető. Bebörtönözhetetlen, mivel folyamatosan növekszik. Nem lehet rabul ejteni és zárkába csukni, a diszkréciótokat felhasználva ehhez, mivel ez ti vagytok. Az Isteni Terv nem vehető el tőletek, mert nem jár, tartozik hozzátok. Ennyire egyszerű. Örökké ott lesz.

Szóval, öreg barátaim, ebben az Új Energiában, kiterjeszthetitek a tudatosságotokat, utazhattok a rétegek között, utazhattok az összes dimenzióba. Az Isteni Terv beléphet a pillanatotokba, egy magasabb megértés céljából.

Csodálkoztatok: ,,Drága Szellem, hová lett a szenvedélyem?'' Ez van most itt. Lélegezzétek be. Érezzétek. Ez adja az életet. Ez hoz új megértést. Óvakodjatok a késztetéstől, hogy megpróbáljátok ezt analizálni. Óvakodjatok a késztetéstől, hogy megpróbáljátok ezt lelakatolni.

Látjátok, olyan ez, mint egy madár. Be akarjátok zárni egy kalitkába, úgy, hogy csak ti örülhessetek neki. Nincs arra szükség, hogy kalickába zárjátok.

Mindig ott van, folyton fejlődve, örökké a rendelkezésetekre állva most már. Nincs többé szükségünk arra, hogy legyen egy dualisztikus jelegű emberi tervetek és egy elkülönített isteni tervetek, esetleg nem egyenletes éberségetek. Ezek vannak itt most már.

Az univerzum, drága barátaim, te, kedves Isten, mindig beteljesedik, mindig kibomlik. Az univerzum, az omniverzum, semmi olyan módon nem korlátozott, ami bármi problémát is okozhatna a számotokra. Minden pillanatban válaszol néktek. Ti és a lelketek válaszoltok saját magatokra minden pillanatban.

Nincsen hiány, csak az illúziótokban létezik. Nincsen betegség, csak az illúzióitokban létezik. Isten nem tart vissza tőletek semmit sem. De, Isten... néha olyanná váltok, mintha nem is lenne, így hát megtapasztalhattok valamit. De most már az efféle tapasztalásokra való szükségleteitek félretehetővé váltak.

A tudatosságotokat és a megértéseteket már valódi teremtésre használhatjátok. Az univerzum, az omniverzum folyamatosan bomlik ki, válik valamivé, állandóan beteljesedik. Megengedhetitek magatoknak, hogy a szeparáció azon pontján legyetek, hogy mindig részesülhessetek a beteljesedés áldásaiból. Ilyen egyszerű ez. Ennyire egyszerű - különbözik minden mástól, mint ahogyan idáig viselkedtetek, vagy gondoltátok, cselekedtetek eddig. Ez az Új Energia. Ez mostantól más már.

Drága barátaim, ma egy kicsit másképpen cselekszünk, mint megszoktuk volt idáig. Azért tettük ezt, hogy Hosszafnak egy kóstolót biztosítsunk abból, ami ebben a spirituális osztályteremben végzünk együtt, hogy megízlelhessen benneteket. Nem volt szükség elkülönített Shoudra. Nincs arra szükség, hogy én, Tóbiás beszéljek először, azután külön Shoud is következzen. Mindezek egyé váltak. Itt ülünk a szeparáció, elkülönülés azon fokán, ahol minden réteg keresztezi egymást, vagy ahol ezek összeolvadóban vannak.

A Shoud maga a közvetítés. Én vagyok ti. Ti vagytok én. Minden hang egy. A Shoud a közvetítés. Nincs többé a megkülönböztetésre.

Apró változtatás... figyelmeztethettük volna Kauldrét... elég rendesen ideges is lett emiatt. (nagy nevetés a közönség soraiban) Az elmúlt negyedórában folyamatosan ezt hajtogatta: ,,De Tóbiás, nagyon sokat beszélsz ma. Marad idők a Shoudra?'' Shoudban voltunk, drága barátaink.

Van még valami, amit kértetek, hogy hozzunk elő a mai napon. Ez elég szimpla dolog, de pont az egyik olyan, amit szerfelett hangsúlyoznátok saját magatoknak. Drága Shaumbra, túlságosan komolyan veszitek magatokat. Küzdötök. Elfeledtetek nevetni. elfeledtétek, hogyan legyetek fergetegesen jókedvűek. Még mindig teli vagytok szabályokkal arra nézvést, hogy mit kéne gondoljatok arról, hogy mit kéne tegyetek és mit ne adott esetben. Elfeledtetek mókázni.

Shaumbra bátorítsátok magatokat, hogy jóval örömtelibbek legyetek, bizonyos értelemben, igen, törődjetek kevesebbet az életetek mindennaplós dolgaival, az emberekkel, akik megfordulnak az életetekben. Tudjátok, igazán szerethettek valakit akkor is, ha kevesebbet kezdtek véle törődni. A törődésetek az aggodalmaitok. Azt gondoljátok, hogy cipelnetek kell az ő terheiket az ő érdekükben, aggódnotok kell értük.

Aggódtok amiatt, hogy merre tart a világ. Öreg barátaim, a világ köszöni szépen nagyon jól meg van. Ez így igaz. A világ neki megfelelő módon kibontakozóban van. Szenvedéllyel és együttérzéssel legyetek ez iránt.

Oly sokat törődtök saját magatokkal és a spirituális fejlődésetekkel. Amennyiben abbahagyjátok a törődést, akkor az akár meg is történhet végre. (nagy nevetés) Akkor, örülhettek mindennek, ami éppen véletek történik. De, ti úgy gondoljátok, hogy annak egy bizonyos módon, egy bizonyos jellemzővel kell bírnia. Azt gondoljátok, ha nevettek, ha elmentek valahová, és nagyon jól érzitek magatokat, akkor az kisiklat benneteket a vágányotokról.

Én, Tóbiásként közismert voltam a boros flaskámról - néha flaskáimról. De, kedves barátaim, néha rátok nézek és ezt gondolom: Ha én járnék a ti cipőitekben, én bizony még ennél is többet innék és egy csepp bűntudatom sem lenne emiatt!!'' (nagyon nagy nevetés) Minden éjszaka ünnepelném az életemet, és a shaumbra barátaimat.

Igen, miért lesztek fejfájósak? Mert annyit a aggódtok azokon az istenverte mindenféléken, amiken ügyködtök. Miért szedtek fel annyi súlyt, amikor esztek? Mert túl sokat aggódtok miatta. Szénné aggódjátok minden miatt magatokat.

Legyetek kevésbé komolyak, és sokkal örömtelibbek. A lehető legnagyszerűbb változtatásba vagytok az emberiség történetében, a Régi Energiából az Újba váltásban, valami olyanban, amiről azóta álmodoztak és prófétáltak, amióta csak az első angyalok idejöttek a Földre. Ez az Új Energia teremtése. Ti meg elszalasztjátok ezt, mert mindenen csak aggódtok.

És, halljuk ám a kifogásaitokat. ,,De, Tóbiás, muszáj aggódjam. A kocsim rakoncátlankodik. És az állásomat is elveszthetem. Muszáj aggódnom.'' Szóval, drága barátaim, akkor örüljetek ENNEK. (a közönség felnevet)

Ti kértétek tőlünk, hogy hozzuk ezt ma fel, emlékeztetőképpen. Gondolkodtatok erről. Azután azon tűnődtetek, hogy miképpen ne legyetek annyira komolyak. Annyira komolyak vagytok, hogy elfeledkeztetek arról, hogyan örüljetek.

Szóval, lépjünk az elkülönülés ezen fokához. Menjünk együtt az öröm eme pontjához. Váltsuk át a tudatosságot oda, ahol már öröm, móka lehet az életünkben. Meg fogjátok látni, mennyire szándékolatlan, könnyű is ez. Meg fogjátok látni, hogy meg van minden energia ahhoz, hogy bármit megteremthessetek az életetekben. Szóval, drága Shaumbra, örüljetek. Mosolyogjatok. Mosolyogjatok még gyakrabban. Öleljetek még többet. Esténként igyatok egy kicsivel több borocskát. És, ne fordítsátok ezt magatok ellen.

Evvel, drága barátaim, Hosszaf számára megtiszteltetés volt, hogy itt lehetett ma. Megtiszteltetés volt a számára, hogy felvehette ezt az új szerepet, melyben segít benneteket az új multi-dimenzionális kiterjeszkedésetek közben, miközben még mindig teljesen jelen vagytok, lélegezve, érezve a Jelen pillanatában.

Ez az Új Energia és ti vagytok az úttörők. Ti vagytok azok, akik kitörtetek a Régi Energia falai közül, hogy ide juthassatok. Ti vagytok azok, drága barátaim, akik megváltoztattátok a világot, mert megváltoztattátok a tudatosságotokat.

Csodálkoztok néha, és ezt mondjátok: ,,Drága Szellem, nem érzem úgy, hogy bármit is tettem volna.'' De MI tudjuk, hogy hihetetlen mértékben tettetek, csak avval, hogy itt vagytok. Nem kell fizikailag bármit is tegyetek azért, hogy nagyon nagy hatást gyakoroljatok a Minden Létezőre. Megváltoztattátok a világot.

Amit megtörténni láttok ebben a háborúban, az a változó tudatosságotok eredménye. Igen, a háború a ti hibátok. (a közönség felnevet) Mindent elpusztító is lehetett volna. Lehetett volna Armageddon is. Az egész világon is végigsöpörhetett volna - Harmadik Világháború gyanánt - de most nukleáris bombákkal dobálózva. A háború, igen, a ti hibátok, mivel ez csak egy kis területre lett izolálva.

Csak egy kis számú ember kelt át a folyamat során. Ők ennek a megtörténésének szentelték magukat. A háború gyors lesz. Nem kell azt játszania, hogy elpusztítja az emberi tudatosságot. A háborút valós időben közvetíti a televízió a Kiterjesztett Pillanatotokban, így láthatjátok a hatásait, így az egész emberiség részesülhet benne és egy tudatosság váltáson eshet át, az elkülönülés újabb pontjára érve.

Szóval, igen, drága barátaim, ez nem az aktivitás, amit mi elsősorban javallottunk volna, mint elsődleges választást. De, néha, néha, hátra kell lépjünk és tisztelnünk kell az embereket a döntésükért. Ti, kedves Istenemberek, legyetek együttérzőek és tiszteletteljesek azokkal a hasonmásaitokkal, akik most a Régi Energiában élve átesnek ezen.

Sohasem vagytok egyedül az utazásotokon. És, most Hosszaf jön el segíteni benneteket az új, inter-dimenzionális megértéseitekben. Végtelenül szeretünk benneteket.

És ez így van!

fordította: Ziegler Attilavissza az előző lapra