Az Istenember Sorozat: ,,Shoud 10.: A Spirituális Művész''

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. május 3-án

Tóbiás: És ez így van, kedves Shaumbra, amint az isteniség beárad ide ebbe a terembe, ebbe térbe. Ez nem csak azon angyaloknak az energiája, akik azért jöttek el, hogy véletek legyenek ma. De, ti, Shaumbra lehetővé teszitek ennek az ékességnek, az Én becses isteniségének, hogy ott lehessen a valóságotokban. Mennyire megváltozott az energia, csak az alatt a pár perc alatt, amíg hallgattuk a zenét (a közvetítés előtt). Kitártátok a szíveiteket... bíztok magatokban... bíztok abban az isteni részetekben, mely annyira tünékeny maradt, de mégis örökké jelen bennetek.

Micsoda öröm az a számomra, Tóbiás számára, hogy beáradhatok ide, minden egyes szívbe, aki csak kapcsolódik ehhez. Megtiszteltetés a számomra, hogy az összes vendégünket elvezethetem ide a teretekbe. Nagyon sok mindenről kell beszélgessünk ma, szokásunkhoz híven. Nagyon sok vendégünk érkezett ma ide, akiket menten be is fogunk mutatni.

De kedves barátaim, azt kérjük tőletek, hogy lélegezzétek be az Isten-énetek energiáját. Lélegezzétek be, és az isteni részeteknek engedjétek meg, hogy itt biztonságban lehet most. Tudjátok arról, hogy az élet tartogathat még nehézségeket és kihívásokat, mert az Új Energia isteni angyalai vagytok, még mindig a Régi Energiák világában dolgozva. De ez most már biztonságos. Az istenit és az emberit már biztonságos összeolvasztani. Biztonságos már megengedni, hogy megszülethessen az, akik vagytok, itt, ebben a valóságban.

Örökké kapaszkodtatok ebbe a valóságba - amit emberi kondícióknak hívnak - saját magatok számára. Nem nagyon invitáltátok be ide azt a becses, érzékeny Isteni Ént a valóságotokba eddig. Úgy éreztétek, hogy ez a világotok, túl nehéz, túl durva lett volna az isteniségeteknek. Szóval csak az emberi körülményeket engedtétek meg magatok számára. Egyedül jártátok a magányos ösvényt, létidőről létidőre, mert annyira szerettétek az isteniségeteket. Nem akartátok kitenni annak, amiről ti úgy gondoltátok, hogy túl nehéz és túl nyers lett volna néki ebben a valóságban.

Szóval, az isteniségeteket biztos helyen, elkülönítve tartottátok eddig, akár csak az édesanya, aki meg akarja óvni a gyermekeit az ártalmaktól. De drága barátom, egész idő alatt, te az angyal, az Isten-én, be akart jönni ide játszani, látni akarta, hogy milyen is az az emberi valóság. Arra várt, hogy ti ezt engedélyezzétek néki. Ez a dédelgető, feminin jellegű aspektusotok nem akarta kitenni az isteni angyalt, hogy olyan dolgokkal szembesüljön, mit például háború, harag, betegség, kudarc és szegénység. És ez csak a ti életetek dolgai! Gondoljatok ennek csodálatos, ugyanakkor kihívásokkal teli világotok összes többi aspektusára is, amelyeknek nem akartátok kitenni az isteniségeteket.

Most az isteniségetek ide akar jönni és játszani kíván. Tudjuk, hogy kezditek ennek megtörténtét megengedni. Láthatjuk itt ma is, amikor megkezdődik a Shoud. Láthatjuk, amint kinyíltok és beengeditek az isteni gyermeket játszani.

Drága barátaim, nagyon sok mindenről kell ma beszéljünk. De, mindenek előtt is, azt kell kérjük tőletek, hogy ÉREZZETEK, kérjük érezzetek. Igen, valóban, sokkal jobban fogjátok érezni magatokat, amint ki bírtok szállni a fejeitekből! Úgy találjátok, hogy valóban hatásos ismét ÉREZNI. Érezni biztonságos.

Ma, ma szeretni fogunk benneteket... tisztelni fogunk benneteket... dédelgetni fogunk benneteket az együtt töltött idő alatt. Az egész lényeteket egyfajta spirituális masszázsban fogjuk részesíteni. Ez a masszázs fog néktek segíteni annyira ellazulni, hogy mindazt valóban érezni kezdhessétek, akik csak valójában vagytok... és azt, ahonnan jöttetek... ez így elkezdhetitek kiterjeszteni a tudatosságotokat... és minden pillanatban engedhetitek beáramlani a kreativitásotokat, hogy teljesen megerősödhessen.

Drága barátaim, ma ismét kihívás elé állítunk benneteket. Sokat fogtok kérdezni arról, amiről ma beszélni fogunk. Vissza fogtok térni térni fejeteket csóválgatva... vitázva vélünk... alkudozva vélünk. De, ez így van jól. Ez termeli az energiákat, amik teljesen új megértési folyamatokat fognak beindítani bennetek.

Azt akarjuk tőletek, hogy legyetek kihívás elé állítva, mert ez hozza meg a kellő kurázsitokat. (a közönség felnevet) Emiatt csalódtok bennünk... néha még Kauldre (Geoffrey Hoppe) és Linda is. De, ezzel indul meg egyfajta energia mozgás.

Ma még többet is fogunk erről beszélni. Ki fogunk hívni benneteket. Sok mindent fel fogunk ma hozni, ami bennetek van. Esetleg még kényelmetlenül is érezhetitek magatokat emiatt.

És, még Kauldrét is egy kicsit többet fogjuk ugratni. Jobban, mint egy átlagos közvetítés során... ma mindezeket el fogjuk követni.(többen is nevetnek)

Imádunk itt ülni véletek. Elmondhatjuk, hogy ami energiát elhoztunk ide néktek, teljes mértékben kézbesítve lett. Teljes mértékben el is fogadtátok. Most hagyjátok teljesen felszívódni ezt. Hagyjátok magatokat ellazulni és kinyílni.

Sok vendég érkezett ma ide. Általában, csak egyre szoktuk korlátozni a számukat, azért, hogy ne legyetek túlterhelve. De ma nagyon sokan akartak eljönni ide. És tudjuk azt is, hogy ma már sokkal könnyebben vagytok képesek egyensúlyozni a többszörözött energiák között, mint akár csak hat hónappal, vagy egy évvel ezelőtt is.

Azt kérjük tőletek, hogy tárjátok ki a szíveteket és érezzétek a mi kedves Metatron barátunkat, aki ma visszajött látogatóba... hogy véletek lehessen... hogy nyomjon rajtatok egy cseppet... hogy tényleg egy kicsit nyomjon rajtatok. Metatron közvetlenül ebbe a körbe jött el, mivel, Metatron tényleg a ti hangotok a Szellemben. A Metatron az Isten-énetek szimbóluma.

Emlékezzetek vissza, amikor Metatron először jött el ide, ebbe a körbe. Emlékezzetek mennyire csikorgós, mennyire erős, túlterhel volt ez az energia. Tudjuk jól, mennyire kiütődtetek sokat közületek napokra ettől.

De, most, most érezzétek Metatront - másmilyen - lágy, együttérző, de mégis tűzzel és szenvedéllyel teli... telve vággyal... telve feszültséggel. Metatron most ideteheti középre az energiáját. Már nem égeti ki az áramköreiteket és a rendszereteket. Metatron áthatja a szíveteket, és a lelketeket... úgy érinthet meg benneteket, ahogyan egy éve még nem tehette volna meg.

Metatron mint a mai Shoud energiájának a hordozója van itt. Metatron el jött ide, hogy egy olyan részetekkel szembesítsen, akinek nagyon sokáig ellenálltatok. De ami most igen fontos részetekké vált és az Új Energiának is fontos része.

Ugyanakkor idejön a teretekbe. mellétek ülni... a Mennybemenetel Angyalának, Hosszafnak is az energiája, aki először a múlt hónapban jött el ide. Eljött ide és annyira boldog volt, és meglepett, hogy láthat benneteket ezen másmilyen formában is. annyira boldog volt, hogy meg lett hívva ide, ebbe a körbe, hiszen nem volt még emberi körülmények között eddig.

Ő dolgozott véletek a túlsó oldalon, és intenzíven dolgozott rajtatok az álmaitokban. Ő az az entitás és az az angyal, aki most véletek lesz. Most mint segítő lesz itt, olyan valaki, aki kiegyensúlyozza az összes energiát, amint multi-dimenzionálissá kezdtek válni.

Leléptetek a Régi útról, az Régi útról, mely egyik létidőből a másikba vezetett benneteket, az a Régi út, ami a karmával volt kikövezve. Most, több-dimenzióssá váltok, kilépve a karmikus ösvényből, kilépve a Régi energiából. Csodálkoztok azon néha, miért érzitek annyira furcsán magatokat, miért cselekedtek olyan furcsákat. Azért, mert tényleg több-dimenziós lényekké váltatok, magatokba integrálva mindazt, ami idáig csak voltatok, mindazt, akik csak vagytok ebben a pillanatban.

Ez az elkülönülés azon pontja, ahol az utazás beteljesedik, ami akkor kezdődött, amikor elhagytátok a Királyságot, amikor eljöttetek az Otthonból. Ez egy lehetőség volt, hogy az Otthont elhagyva, megértsétek a saját identitásotokat mint a teremtés Hercegei és Hercegnői. Ez egy lehetőség volt arra, hogy megtudjátok, hogy néktek is Teremtő energiáitok vannak, és hogy megteremthettek valami olyasmit, amit ,,kozmosznak'' hívnak. Megteremthetitek azt, amit az ,,Ark Rendjének'' neveznek, ahol az arkangyalok energiái rejlenek. Ez egy beteljesítése volt annak, hogy megtudjátok, hogy ide jöhettek a Földre, mint az Új Energia rakétakilövő helyei.

A Föld meg lett teremtve azért, hogy a megmerevedett energiákra megoldást jelentsen. De, ez csak egy része volt a dolognak. Ide jöttetek a Földre, kibocsáthassátok az Új Energiákat, hogy beteljesítsetek egy teljesen új szintű megértést.

Ezt avval értétek el, hogy álruhát vettetek magatokra - saját magatok elől való elrejtőzésre... magatokra véve a dualitást és a fátylat...emberi testet öltve magatokra. Ti, a Spirituális Művészek, olyanra terveztétek ezt meg, amivel megérthetővé válhatnak a dolgok.

Most pedig itt ültök a Shoudban, Metatron vibrálását hallgatva a lelketekben, nagyon hosszú idő után ismét a saját lelketek vibrációit hallgatva. Tudni akarjátok, miképpen alakult a múltban ez a korlát, amit magatok hoztatok létre, a dualitásnak ezt az illúzióját, ezt az illúzióit, miszerint el vagytok különülve a Szellemtől.

Ezért vagyunk mi itt. Erről fogunk ma beszélgetni. Ez az, amire mindegyik közös összejövetelünkön, minden egyes személyes találkozásunk alkalmával folyamatosan emlékeztetünk benneteket.

Drága barátaim, Hosszaf érkezik, hogy segítse mindezen energiák kiegyensúlyozását, amint átléptek a lineáris ösvényről a több-dimenziósra. Bármikor beszélhettek véle. Bízzatok az érzéseitekben, amit visszakaptok.

Tőlünk nem szavakat fogtok hallani, hiszitek-e, vagy sem. Amennyiben szavakat hallanátok a fejetekben, többségében, nem minket hallotok. A Régi intellektuális rendszerre kapcsolódtok ilyenkor, arra az intellektuális rendszerre, ami idejét múlt és ősrégi. Az nem közvetítés. Amikor azt gondoljátok, hogy szavakat kéne halljatok, vagy leírjatok az ujjaitokkal, az a Régi módja az üzenetek keresztül hozatalának.

Minket a szívetekben fogtok hallani, az érzéseitekben. Az egy mozgás, egy ösztönzés lesz. Egy esszencia és egy érzés. Később, tudni fogjátok, hogy mit kezdjetek avval. Meg fogjátok érteni, mit is jelentett ez a számotokra. Midőn beszéltek hozzánk, csak engedjétek meg magatoknak, hogy a pillanatban maradjatok és érezzetek bennünket. Érezzetek bennünket.

Ez az, amit Kauldre most is csinál. Néha azt gondolja, hogy jó előre egy teljes beszélgetési tervezetet adhatnánk át a számára, amivel jóval kényelmesebben érezné magát. (a közönség felnevet) Ő szeretné ezt. Minden egyes, fárasztó hónapban ezt kéri tőlünk. (többen felnevetnek) ,,Tóbiás, Tóbiás, elmondanád? Csak pár mondatban, hogy miről is fogsz beszélni. Tedd könnyebbé az életem. Tóbiás, megosztanád ezt először vélem?''

Nem, nem, Kauldre, azt akarjuk, hogy ÉREZD. Azt akarjuk, hogy légy a Mostban, mert amikor így teszel, akkor mindenkivel kapcsolatba kerülsz. Amennyiben előre megtervezed, akkor akadályokat hoznál létre, amelyek nem engednék meg az energia áramlását.

Kauldre... most búsan csüggeszti a fejét. Mindig attól fél, hogy valami sületlenséget fogunk mondani a következő pillanatban, (többen is felnevetnek) olyasmit mondunk, ami a hallgatókat sokkolja, ami azoknak a megtorlását vonná maga után, akik olvassák vagy hallgatják ezt az anyagot.

De, drága barátaim, ennél jóval messzebbre jutottunk együtt. Először is magadban bízz. Bízz a Szellemben. Bízz abban, ami keresztül jön rajtad. Az isteni. Az isteni.

Szóval, Hosszaf nagyon örül, visszajöhetett a csoportunkhoz, Metatron energiáival egyetemben.

A mai napon igen sok vendégünk van. Egy nagyon kedves energia érkezik meg éppen, nagyon-nagyon fontos okból történt ez így időzítve. Ez az Anyának az energiája, Máriáé - sugárzó kékek, ragyogó fehérek táncolnak együtt. Komoly felsorakozás történik itt ma!

Mária - Maritként ismerjük őt - azt kéri, lélegezzétek be az energiáit, azért jött ide ma, hogy dédelgessen benneteket, amikor szükségetek van erre... amikor fáradtak vagytok... amikor valami nagyon ég, sajog... amikor arra van szükségetek, hogy a szellem a karjai közé öleljen benneteket - Márián keresztül szimbolizálva ezt.

Soha eddig nem sikerült ilyen energiákat így, együvé összehozni, méghozzá egyszerre ebbe a körbe. Nem akartuk az energia egyensúlyotokat felborítani. De most mindnyájan itt vannak, hogy kifejezzék tiszteletüket irántatok.

Mária hozza a születés, a dédelgetés és a kreativitás energiáit. Ennek a Shoudnak a fontos energiájával érkezik. Akkor, amikor az egész világon ezen a héten, és annak egyik napján az anyákat ünneplik (a május 11-i anyák napjára utal), ami a női energiára reflektálnak, az istennő energiákra, a születés energiáira.

Ő arra kér benneteket, hogy a most következő héten lélegezzétek be az energiáit, a Király és a Királynő energiáit... az Otthonét... a benneteket szülő Isten energiáját... azt a szeretetét Istennek, ami ugyanazokat a teremtő energiákat adta néktek, amivel ő is bír. Micsoda ajándékot! Micsoda ajándékot! Micsoda eljárása ez a Szellemnek, ahogyan valóban érti a szeretetet - ez teremtett benneteket és azután szabaddá tett benneteket.

Micsoda munka is egy anyának, hogy gyermeket szül, hogy dédelgeti azt a gyermeket korai éveiben, amikor a gyermek annyira függ az anyai szeretettől, de egy napon a gyermeket szabadon szárnyaira bocsátja. Ez igényli a legtöbb szeretetet és együttérzést.

Ez az, amit a Szellem értetek tett. A Szellem így szólt: ,,Ugyanazon Teremtő képességeket adom néktek, mint ami nékem is van. egy napon pedig meg fogjátok örökölni a trónt. Egy napon, az összes tapasztalás után, az összes dimenziókban, meg fogjátok örökölni a trónt.'' Ezért vagytok itt a Földön. Ezért alkottátok meg ezt a dinamikus, bámulatos tapasztalást, az emberi formában lévő angyal létet.

Ez nem a valódi formátok. Nem igazán ezért vagytok itt. De ez vagytok ti, ebben a pillanatban. Tehát lélegezzétek ezt be. Lélegezzétek be ezt az esszenciát, amit magatoknak teremtettetek. Ez bámulatos. Isteni. Néha pedig nagyon nehéz.

Az anya energia, Márián keresztül reprezentálva, mindegyikőtökhöz eljut. Kivétel nélkül mindnyájatokat egy anya szült. (páran nevetnek) Függetlenül attól, hogy az anyukátok itt van a Földön, avagy már visszatért hozzánk, az innenső oldalra, drága barátaim, az az energia ma itt van.

De azt kérnénk tőletek, hogy kissé másképpen nézetek erre, ne azt az anyát lássátok, amit az emberi szemeitekkel láttok, hanem azt a nagyszerű energiát, egy angyalt, aki képes volt idehozni benneteket, dédelgetni benneteket, azon nehézségek dacára, amit evvel a számára okoztatok. Ez olyan szimbólum, olyan metafora, ami most köztetek és az isteni énetek között zajlik. Az egy születés. Ti szülitek meg. Ez szül meg benneteket. Tiétek ez az anya, ez az istennő energia, ott, bennetek.

Szóval, Mária eljön, hogy véletek legyen a következő héten. Legyetek éberek arra, hogy mi történik véletek az életetekben, ahogyan a gondoskodás megtörténik, mind bennetek, mind avval a dédelgetésben, amivel a többiek felé irányultok. Tudjatok arról a szerető, kreatív energiáról, ami itt van, amit Mária hozott ide, a számotokra. A saját anyukátok energiája jött el ma ide, hogy odaüljön Metatron mellé, Hosszaf és Mária mellé és átöleljen benneteket az utazásotok ezen részében.

(szünet)

Hadd ejtsünk pár szót a világotokról, mi folyik benne, miképpen viszonyul ehhez a saját életetek. Amikor egy hónappal ezelőtt együtt ültünk evvel a csoporttal, éppen egy háború tört ki. Ez volt az emberiség tudatosságában, mert, látjátok, a dolgok ilyen gyorsak. A hírek gyorsan terjednek.

A hírek még a katonai hírszerzéseknél is gyorsabban terjednek napjainkban. (a közönség nagyot nevet) Tudjátok, mi történik, s ki tudjátok találni még azelőtt, hogy akik a Pentagonban vannak, vagy más katonai létesítményekben vannak kitalálnák. Nem találjátok ezt érdekesnek? A dolgok megváltoztak. Egy hónapja csak, hogy a háború felfokozódott, és akkor minden szándék és cél véget is ért.

Vagy, talán mégsem?

Nagyon gyors háború volt. A múltban a háborúk évszázadokig elhúzódtak. De, ez oly hirtelen volt, oly gyors. Éppen olyan, mint ezek az idők, amiben éltek, különösen a Régi Energia ideje, ami mindenütt körbe vesz benneteket. Minden gyorsan fog lezajlani. A munkahelyi csetepaték... a családjaitokban... nagyon gyorsan fognak lezajlani. Igen pedánsan. A dolgok magváig fognak hasítani.

De, drága barátaim, ebben az egész Közép-Keleti háborús metaforában van valami, amire emlékezni kell. Amint az többször is elmondtuk, még mielőtt ez a háború kezdetét volna, ez gyors lefolyású lenne, de szokatlan körülmények öveznék. A háború nem az lenne, mint amire számítanátok, hogy milyen következményekkel járna.

Most meg tudjátok nézni. A háború be lett fejezve? A bombázásnak talán vége. A lövöldözésnek is talán vége. De a háború folytatódik. Amikor a seregek visszavonulni kezdenek, új küzdelem veszi kezdetét. Látjátok, ez egy vallási háború volt.

Ami itt történ, hogy az erősek bementek - a britek, az amerikaiak és a többiek, akik hozzájuk csatlakoztak - bementek, és felszabadították az azon területen élő embereket, hogy megoldják a régi háborúskodásukat. (a közönség felnevet) Pár évtizedig le voltak erről tiltva. Nem harcolhattak úgy egymással, ahogyan akartak volna. Ott volt a harmadik összetevő, a diktátor, aki véget vetett a csatáknak, félelemmel, terrorral, szabályokkal, rendszabályozással és struktúrákkal.

De most új dilemma keletkezett. Amennyiben az idegen erők ott maradnak azon a vidéken, annak a területnek az emberei lázadókká válnak. Megpróbálják kiűzni onnan a betolakodókat. Amennyiben elmennek, mint ahogyan mi ezt sejtjük, amennyiben visszavonják az összes csapataikat, nos, a Régi vallásos energiák, harcolni kezdenek. Ez a háború semmiféleképpen sem ért véget.

Bizonyos értelemben, az Egyesült Államok elnöke, és a világ többi vezetői, akik támogatták ezt az akciót egy nagyon nehéz, megnyerhetetlen szituációban vannak. Ha most visszavonulnak, avval lesznek vádolva, hogy felborították az egyensúlyt azon a területen. De az egyensúlytalanság már előtte is jelen volt. Ha maradnak, akkor nagyon sokféleképpen fogják őket kezelni azok az emberek, akik ott élnek. Amennyiben ott maradnak, akkor ezzel magukra vonják a világ többi részének a kritikáját, akik azt fogják mondani, hogy megpróbálják elfoglalni azt a vidéket.

Az Új Energia lehetővé teszi a számotokra, hogy beállhassatok a kerítés mögé, hogy megfigyeljétek mi is folyik éppen. Lehetővé teszi néktek, hogy megfigyelhessétek, hogy az egész világon mi is zajlik körülöttetek. A dolgok nagyon gyorssá kezdenek válni. A konfliktusok felforrósodnak.

A konfliktusok nagy része, és ez továbbra is így lesz, a vallásokról szól. Emlékezzetek, hogy a ,,vallás'' szó energiája azt jelenti ,,vallani valamit...'' Arra kérünk benneteket, tartsátok ezt tiszteletben - nem azt a tényt, hogy ott nehézségek és konfliktusok vannak -, tartsátok tiszteletben azt, hogy ami ott van, az az ottani emberek döntése, ami az utazások ezen porciójában választottak. Tiszteljétek azt a tényt, hogy ott a Régi Energia keresi megoldás lehetőségeit.

Emlékeztek arra, hogy ez milyen volt a számotokra, a háború, ami a benső lényetekben zajlott le az elmúlt néhány évben. Közületek sokan küszködtek olyan külső helyzetekkel, amelyek teljesen elborítottak benneteket, dolgok, melyek távol tartottak a saját szabadságotoktól. Amikor a karmák eloldozódtak, amikor a az elmúlt életek leoldozódtak rólatok, úgy gondoltátok, minden tökéletessé és rózsássá fog válni.

És amivel szembesültetek: a Régi Energia harcolni kezdett, és az elmétek vált ehhez csatatérré. A Régi Energiáknak meg kell találniuk a megoldásaikat.

Most beléptek az Új Energiába, és felismeritek, hogy mindezen dolgok igen helyénvalóak voltak. Mindezen tisztulásoknak meg kellett történniük. Meg kellett tanulnotok, hogy nem elég egy régi sebet szimplán csak friss kötszerrel átkötözni. Az nem működik.

Gyógyítók és facilitátorok: Rá kell jöjjetek arra, hogy nem elégséges csak bekötözni a kliensetek mély sebeit. A régi sebesülésekre kell odafigyelni.

Shaumbra, ezt tettétek magatokkal meg. Le kell vegyétek a kötszereiteket. Mindezen régi energiáknak hagynotok kell, hogy előjöhessenek. És ezek fognak idehajtani benneteket az Új Energiába, ebbe a Mostba, amibe éppen most ültök.

Vannak még nehézségek és kihívások az életetekben. De egy pillanatra álljatok le és érezzetek. Az összes probléma az életetekben, mennyire áll kapcsolatban a többi emberhez kapcsolódó szituációkkal? Mennyi ezek közül az, ami csak rátok vonatkozik? Problémáitok túlnyomó többségének az az oka, hogy más emberek is érintve vannak veletek kapcsolatban. Érintve vagytok az életükkel. És ez többféleképpen is tiszteletre méltó.

De ti mégis úgy kezelitek a gondjaikat, mintha a tiétek lenne... problémáikat a gyerekeikkel... problémájukat a munkájukkal... problémáikat a barátokkal. Olvassátok az újságokat, és magatokévá teszitek az előttetek lévő címlapon lévő problémát.

Itt az ideje annak, hogy ez véget érjen. Itt az ideje felismerni, hogy önmagadban teljes és egész vagy. Valójában nincsen olyan sok nehézség vagy kihívás az életetekben most. Igen, valóban, néhányotok testében van némi kiegyensúlyozatlanság, mivel magatokra vettétek a többi ember energiáiból oly sokat, oly sok egyéb dolgot. Amikor hagyjátok ezeket elmenni, a testetek ismét egyensúlyba kerülhet.

Nézzétek mindezeket a világban, a háborúkat, a kihívásokat, a nehézségeket. Ezek folytatódni fognak. Ne féljetek, ne legyetek depressziósak, vagy felizgatottak, amikor továbbra is háborúkat láttok. Jól van ez így most.

Mivel lehettek hatással és hogyan változtathatjátok meg a tudatosságot? Legyél a Mostban. Lélegezd be. Töltsd fel magad élettel. Mondj ,,Igent'' az életre. Ez emelni fogja a vibrációdat. A rezgésed ekkor kiterjed a világ többi részébe. Ki a az összes többi multi-dimenzionális zónába.

Ez adja meg a többi embernek, életformának változtatáshoz a kellő energiát. akkor azután már az rajtuk áll, hogy akarják-e ezt használni. Amikor szeretetben vagy, kiegyensúlyozódva a Mostban, meg van a lehetőséged, hogy megváltoztasd a világost, hogy befejezz párat ezekből a konfliktusokból. De, ugyanakkor azt is kérnénk tőletek, hogy tiszteljétek azokat az embereket, azokat az országokat, azokat a törzseket, akik úgy döntenek, hogy a Régi csatákat vívják továbbra is.

A világotokban jelenleg egy egy nagyon érdekes vírus van (a SARS). Legutoljára, amikor a Föld állapotáról beszélgettünk, említettük, hogy egy új vírus bukkanhat fel. Bizonyosan ez volt az. Biztosan ez elég kevés érdekeltséget kapott, biztosan elég kevesen érintettek ebben, és sok félelmet okozott.

Azt mondjuk néktek Shaumbra... és Kauldre kérlek... azt mondjuk néktek, Shaumbra, hogy ennek a dolognak, amit SARS-nak hívnak, a kellős közepében lehettek. Lehettek olyan emberek között, akiket ez megfertőzött, és nem lesz rátok hatással, mert megtanultátok belélegezni az életet.

Nézzétek ezt a járványt. Mire van hatással? A légzőrendszerre. Ez egy légzési betegség. Ez vonja a figyelmet a légzés fontosságára, az élet fontosságára, és mond ,,igent'' az életre.

És, ez nincsen rátok hatással. Igen, ehettek kínai kaját. (a közönség felnevet)

Ez a vírus indikálja azt, hogy mi történik most az emberiség tudatosságával. Az emberiség elfeledett lélegezni. Ennyire egyszerű ez. Ez a vírus emlékeztet mindenkit, hogy lélegezzen, de így téve, ez egy csomó félelmet is felhoz.

A SARS terjedni fog. Még ha azt is mondják, hogy találtak rá gyógymódot, rá fognak jönni, hogy ez vírus sokkal okosabb ennél. A gyógymód csak időleges lesz, továbbra is nagymértékben terjedni fog még a világban még egy ideig. Igen, s végül magától ki fog halni. Úgy el fog tűnni, mint ahogyan megjelent.

És nem a vakcinák és a gyógyszerek miatt fog eltűnni. Ez a tudatosság változása miatt lesz így. Erre a tudatosság váltásra hatással lehet egy kis shaumbra csoport is, aki tudatosan lélegzik. És, ha egy nagy csoport Shaumbra lélegzik, az lehet ám az igazi változás. Arra hívjuk ki ezt a csoportot, hogy lélegezzen mélyen, hogy lélegezze be az életet saját magának és legyen hatással az egész emberiségre.

Amikor júliusban ismét összejövünk (a breckenridge-i nyárközépi Új Energia konferencián) - Kauldrét ismét vegzáljuk itt -, hogy legyen ott egy 45 perces periódus, ami alatt az egész világ Shaumbrája mélyen lélegzik. Jó lesz az a számotokra. És ez meg fogja változtatni a világot. És, igen, meg fogjátok lelni a módját, hogy egy internet kapcsolatra tegyetek ez időre szert, úgy, hogy mindannyian együtt lélegezhetünk. (a hallgatóság felnevet)

Szóval, drága barátaim, amikor ezeket a dolgokat látjátok az újságjaitokban, álljatok be a kis kerítés mögé. Értsétek meg, mi is az, ami valójában történik. Megérthetitek avval, hogy igen egyszerűnek hagyjátok mindezt. Ez nagyon egyszerű - olyan dolgok, mit a háború, mint a SARS.

Aztán, ott van a gazdaságotok. Nem kell, hogy ez hatással legyen rátok. Látjuk, amint sokan közületek hallják a gazdaság híreit. És látjuk azt is, hogy az energiáitok rendesen összegyűrődnek ilyenkor. (nagyot nevet a közönség) Ez mondjátok: ,,Tényleg, elég nehéz idők ezek. Valóban, nem nagyon dúskálok a javakban. Csakugyan, a gazdasági rendszer összeomlóban van.'' S ekkor visszatértek a Régi bőség-hiányos üzemmódotokhoz.

Az Új Energiában vagytok. Az Új Energiában totális beteljesedettség van, nem szükségszerűen úgy, ahogyan azt a Régi Energiás elmétek elképzelné magának. De, teljes beteljesedettség van a számotokra. A gazdaság lehet valami kráterben, és néktek még mindig bőségetek lehet.

Nem, nem állítunk fel most előrejelzéseket itt. A gazdaság továbbra is folytatni fogja a maga hullámvasutazását, fel és le, minden látható logikát nélkülözve eközben. Nézni fogjátok mit mondanak az újságjaitok, és hallani fogjátok, amint az úgy nevezett szakértők tanakodnak azon, hogy a gazdaság miért tesz bizonyos dolgokat. A következő napon pedig be lesz bizonyítva, hogy amit mondtak, az téves volt.

Drága barátaim, semmi logika sincs most abban, ami a Régi Energia szemszögéből látszik történni a gazdaságban. az Új Energia szemszögéből viszont van... van egy olyan pillanat, ami a hullámvasút-hatás miatt alakul ki. Minden alkalommal egy újabb emelkedőcske, ami segíti felépülni azt az energiát, ami a segíti egy Új típusú bőségbe való katapultálást.

Mondtuk már, hogy az egész világ pénzpiaci politikájának lesz egy revíziója az elkövetkező évek során, nem is kell sok évet várni erre. Még mindig Régi energiás módon bántok a pénzzel. És, ez változni fog. Meg kell változnia.

Mindeközben látni fogjátok a fenteket és a lenteket. De ezek nem lesznek hatással rátok. Teremthettek bőséget bármelyik pillanatban. Legjobban úgy tudjátok ezt megvalósítani, hogy az összes előzetes elképzeléseiteket elvetitek arról, hogy milyennek is kéne lennie a bőségeteknek. avval tudjátok ezt megvalósítani, hogy nem halmozzátok fel a pénzeteket a rossz időkre, mert, mint azt tudjátok is, ha ezt teszitek - ha készleteztek, rettegni fogtok attól, hogy azt elkölthetitek - akkor tényleg meg FOGJÁTOK kapni azt a szomorú napot. (a közönség felnevet) Szóval, drága barátaim, ennek nem kell hatással lennie rátok. Teljes, teljes bőségben élhettek ebben az Új Energiában.

Másik lényeges dolog, avval kapcsolatban, ami most történik a világotokban - továbbra is látni fogjátok a bomlasztó időjárási mintákat. Oly nagy örömmel számolhatunk be arról néktek, hogy a Föld változásai eléggé simán zajlanak le. Vannak viharok, földrengések, és más típusú természeti jelenségek.

De ismét, azt mondjuk, hogy az élő veszteségek igen, igen alacsonyak maradnak. Ez azért van, mert van egy kis csoport, aki változtat, változtat saját magán. Ők segítenek eloldozni a múlt energiáit, az elmúlt életeiket, a régi útjaikat. Ők segítik Gaiát kiengedni a nyomást, ezért hát most ő csak böfög egyet,egyet, ahelyett, hogy sugárban okádna.(a hallgatóság nevet) A Föld gyengéden szabadul meg a terheitől.

Nem kell nagy számú emberi veszteséggel számolni. Ehelyt, az emberek másképpen élnek már. Igen, van egy kevés, aki távozik, többen, mint eddig. De, ez már nem a háború miatt van. Nem az áradás miatt. Vannak más módok is. Csendesen távoznak ők.

Ez teljesen el is képeszti az orvosi szakértőket, akiknek a halálozási rátákhoz társított trendjeik vannak. És, ők ezt a járványokhoz mérik, a háborúkhoz, az Istencsapásokhoz - érdekes kifejezés önmagában is - és egyéb dolgokhoz. De úgy fogják találni, hogy folyamatosan egyre több ember hal meg. Nem értik, miért.

Azért, mert nagyon sok lélek, aki úgy dönt, hogy addig távozik, míg a Régi Energiában van. Tudják ők azt a benső szintjeiken, hogy az átmenet a Régi emberi energiából az Újba, miközben ugyanabban a biológiában maradnak igen-igen nehéz ügy. Oly sok ember nem akar még átköltözni az Új Energiába. Nem érzik azt, hogy készen állnának erre. Át fognak kelni. Maguk mögött fogják hagyni az emberi testet. Átjönnek hozzánk, a fátyol felénk eső oldalára. Átjönnek ide megérteni, szeretetért és dédelgetésért.

De mindennél jobban, idejönnek, hogy megfigyelhessék, ti mit tesztek. figyelik az utatokat. Figyelik, miképpen végzitek el a változtatásaitokat. Modell gyanánt fogják ezeket használni majdan, amikor visszatérnek a Földre a következő létidejükben.

Amit ténykedtek annyira fontos. Amit csendben tesztek, és ezidáig oly magányosan, nagyon fontos. Beállítjátok az energiákat az átmenethez az Újba.

Megismételve, azt kérnénk, hogy amikor összegyűltök ezen a nyáron az Új Energia konferenciáján, fordítsatok időt arra, hogy lélegezzetek be és ünnepeljétek az életet. Ünnepeljétek az életet és küldjétek ki az energiákat a világ többi részébe, arról, hogy az élet milyen örömteli lehet.

Tehát, öreg barátaim, gyűjtsük hát össze egybe az energiáinkat most, abba, amit mi Shoudnak hívunk. Tóbiás, Metatron, Hosszaf, Mária és mindnyájatok biológiai anyukáinak az energiái gyűltek itt össze véletek. Kreáljunk egy egy nagy, egyesített Shaumbra energiát, a Szellem energiáját. Váljunk eggyé. És legyünk nagyon sokan. Legyünk a hang a szellemben, Metatronon keresztül. Legyünk az összes emberi tudatosság hangja.

(szünet)

Van egy rész bennetek, amely hosszú ideig ott szunnyadt bennetek. Ez a ti kreativitásotok, a kreativitásotok. A kreativitásotok születési előjogotok. Spirituális Művészek vagytok! Ti vagytok azok akik megteremtettétek a csillagokat... az összes dimenziót... ezt a Földnek hívott helyet... a fizikai testet, amiben most vagytok... a tapasztalataitokat.

A tapasztalataitok nem predesztináltak. az életeteket nem határozza meg valami ismeretlen Isten. Nem egy labirintuson mentek át azért, hogy bejelentkezzetek ismét a Szellemnél. Engedjétek el ezt a Régi eszmét. Ti vagytok a saját életetek minden pillanatában annak megteremtői. Felelősek vagytok azért. Esetleg nem teljesen értitek, hogy mit is mondunk most evvel. Esetleg ez csak egy idegen koncepció a számotokra. De, drága barátaim, érezzétek ezt. érezzétek, miképpen teremtettétek mindezt.

A Spirituális Művész, akik vagytok, teremtette azokat az ösvényeket, ami idevezetett benneteket, erre a helyre. A Spirituális Művész, akik vagytok, a kreativitást használta festék és ecset gyanánt, hogy mindez megtörténjen. A vásznatok kezdetben az üresség volt. Nem volt ott semmi, és ti kitöltöttétek a kozmosszal. Kitöltöttétek valamivel, amit életnek hívnak.

Amikor a Földre jöttetek, és magatokra vettétek a testeteket, a dualitást, nagyon sok mindent elfeledtetek a kreativitásról. Itt nem csak a művészi kreativitásról beszélünk - egy dal komponálásáról, egy kép megrajzolásáról - ezeket a dolgokat tekintitek tipikusan kreativitásként. Mi egy energiáról beszélünk, egy életerőről, ami keresztül folyik rajtatok és az adott pillanatban teremt.

DRÁGA BARÁTAIM, MEGÉRTENDŐ AZ, HOGY NEM INTELLIGENCIA VAGYTOK. ENERGIA VAGYTOK. Amint elkezdtétek magatokat intelligenciaként meghatározni sok létidővel ezelőtt, elvesztettétek a kreatív áramlást. Az intelligencia valami olyasmi volt, amit ti fejlesztettetek ki egy sor inkarnáció alatt.

Kifejlesztettétek ezt az elmének nevezett dolgot. Ez jól szolgált benneteket, de most már elfáradt. Azt akarja, hogy a kreativitás ismét jöjjön vissza az életetekbe.

A kreativitás az Új energiában olyan esszenciális dolgot, akár a lélegzés. A kreativitás és a lélegzet most egybeolvad a Pillanatban, a jelenben. A kreativitás a születési előjogotok. a kreativitás az életerő, az isteni Szellem, ami keresztül folyik rajtatok a Mostban. Ki akarja fejezni magát. Kifejezheted magad, amikor elengeded magadtól a jó előre kialakított elképzeléseidet arról, hogy az életnek milyennek kéne lennie.

Elképzeléseid vannak arról, hogy a bőség mit is jelenthet - X számú dollár egy bankban. Elképzeléseid vannak arról, hogy a kapcsolatoknak milyennek kéne lenniük - mennyi baráttal, akik miképpen is szeretnek téged.

Ezek mind a Régi módjai, amelyek meggátolják, hogy kreativitás átjöhessen rajtatok. A kreativitás egy természetes áramlás, de ez nem jöhet az agyon keresztül. Nem lehet tölcsérrel betölteni az agyon keresztül. ez rajtatok keresztül érkezik. A Mostotokban landol. S ekkor bármit, amire csak vágytok, magatokhoz vehettek.

Shaumbra, oly sok konfliktusotok volt már amiatt, hogy hogyan teremtsetek. Még azon is csodálkoztok, hogy Teremtők lennétek egyáltalán. Néha még azt is gondoljátok, hogy ti az élet nagy folyójában csak lökdösődtök tovább, nem képesen arra, hogy legyőzzétek az áramlatokat, vagy a folyó sodrát. Néha csak széttárjátok a kezeiteket és feladjátok. És, ezt mondjátok: ,,Csak hagyom, hogy hajtson az ár, így, vagy úgy, az élet sodra, nem tudom kontrollálni ezt.''

De, igen, tényleg tudjátok. Tényleg tudjátok. Lehettek a folyó áramlásának a részei, mégis elszeparáltak attól. Manifesztálhatjátok ezt az életetekben. Teremthettek.

A múltkori találkozónkon beszéltünk az Isteni Tervről, ami valójában nem is terv. Beszélgettünk arról, hogyan valósíthatjátok ezt meg a Mostotokban. Ez különbözik az emberi tervetektől, az emberi tervtől, amin egész életetekben dolgoztatok, gyakorlatilag nagyon, nagyon sok létidőn keresztül. Most az emberi terv és az isteni terv eggyé olvadhat össze a Mostban.

Küzdötök ezekkel a koncepciókkal, amiről beszéltünk néktek... olyasmiről, hogy beállni a kerítés mögé... arról, hogy táncra perdülni avval, ami megjelenik a bejárati ajtótokban. Küzdötök avval, hogy mit kell tenni az alkotással.

Megpróbáljátok mindezeket kitalálni a Régi Energia paradigmái alapján mindezt kitalálni. Megpróbáltok logikusnak lenni. Megpróbáljátok kitalálni, miképpen teremtsetek még több pénzt, hogyan teremtsetek még több boldogságot. De mindezt a Régi Energia elméjével teszitek.

Évek során át nagyon, nagyon sok szót mondtunk néktek. Végül is, mindezek az elengedésről, a megszabadulásról, az elmenni hagyásról szóltak. És, mi elismételtük ezeket a szavakat néktek újra és újra, mindenféle módokon, különböző címeket adva a különféle csatornázásoknak. De, a lényege mindegyiknek egy volt, az elengedésről szólt.

Ti egy Régi úton voltatok, egy Régi lineáris úton. Bátorítanunk kellett benneteket, hogy hagyjátok... hogy engedjétek meg... hogy kijuthassatok a Régi Energia elméjéből. Arra bátorítottunk benneteket, hogy menjetek az ürességbe, egy semleges helyre, úgy, hogy az Új Energia bejöhessen az életetekbe. Arra bátorítottunk, hogy az összes Régi utat engedjétek el.

Látjátok, a Régi energia elméje, amitek volt csak még több Régi energiás problémát kreált, még nagyobb gondokat. Több pénzt a bankban, biztosan, de ez még mindig Régi energia volt. És, ez még mindig egy probléma volt.

Tudjuk, közületek sokan elvesztettétek az otthonotokat... elvesztettetek dolgokat, melyek kedvesek voltak a számotokra... kapcsolatokat vesztettetek el... elvesztettetek mindent, amiről azt gondoltátok, hogy mindezek a tiétek voltak. Ez nehéz és fájdalmas volt. De, egy Régi Energiájú úton jártatok.

Ha teljes mértékben megértettétek volna a Régi módszerrel, hogyan lehet igazán teremteni, még jobban belemerültetek volna, még jobban a Régi módszerek kelepcéjében találtátok volna magatokat. Jóval nagyobb régi Energiájú házakat emeltetek volna, sokkal gyorsabb Régi Energiás kocsitok lenne, amivel versenyezhetnétek az utakon egy ismeretlen úticél felé. (a közönség felnevet) Jóval több Régi Energiájú barátotok lett volna, akiknek szeretniük kéne benneteket, holott valójában neheztelnének rátok. Egy másik Régi Energiájú házasságban élnétek. (többen nevetnek)

Tudjuk, hogy magányosak voltatok. Összetörtetek. Betegek voltatok. De, ez jobb volt, hogy ezt elengedtétek, ahelyett, hogy visszaültetek volna a Régi körhintára ami már nagyobb, gyorsabb és még zűr-zavarosabb körhinta.

Túl vagyunk ezen már véletek. Alkalomadtán emlékeztetünk még benneteket az elengedésre persze, de lényegében már túl vagyunk ezen. Csodás munkát végeztetek avval, hogy hagytatok mindent elmenni, amiről úgy gondoltátok, hogy mindaz a tiétek volt. Ó, néha még egy darabig, még hajlanátok ara, hogy visszatérjetek a régi trükkjeitekhez, a régi módszerekhez. De, legtöbbször, kezditek elfogadni már azt, hogy többek vagytok annál, mint amit valaha is el tudtatok volna magatokról képzelni.

Kezditek elfogadni azt a koncepciót, hogy az Új Energia nem lineárisan dolgozik. Ez annyira más. Kezditek megérteni, hogy a boldogság, öröm és beteljesedés Új módokon érkezik meg. Kezditek megérteni, hogy az emberi terv egy fajta védekezés volt, a félelem terve, és azt, hogy az isteni Terv egyfajta beteljesedettség, teremtés és Új Energia.

Az Új Energia esszenciája a kreativitás. Ez engedi meg a kreatív erőknek, hogy most keresztül áramolhassanak rajtatok, de már Új és másmilyen módokon teremtsen, egy olyan úton, hogy még mi sem, akik csatlakoztak ma hozzátok, sem tudunk definiálni és leírni.

Kedves barátaim, a légzés és a kreativitás kombinálása a Mostban igen hathatós. Ez nem az, amire számítottatok volna. Nem olyan valami, amit analizálhatnátok az elmétekkel. Ez jóval dicsőségesebb mindannál, amit valaha is elképzeltetek volna, különösképpen a Régi Energiás módjaitokon.

Itt az idő arra, hogy megnyissátok magatokat a kreatív áramlás előtt. Féltetek ettől. Mentegetőztetek: ,,Én nem vagyok kreatív. Nem tudom, hogyan rajzoljak, vagy fessek, táncoljak, vagy bármi effélét végezzek, amiről előzőleg azt gondoltam volna, hogy ez kreatív tehetség, vagy hajlam.

Nem, a kreativitás másmilyen. Ez az áramló élet, a Szellem áramlása, bennetek kifejezve a pillanatban. Itt az idő a kifejezésre, Shaumbra. És, ez az oka annak, hogy Metatron ott ül mellettetek, ismét bátorítva benneteket.

eljutottak hozzátok a vélemények, az érzések, a késztetések. Új szenvedély ébredését éreztétek, de nem voltatok képesek még megérteni ezeket. De, féltetek kifejezni. Féltetek attól, hogy beengedjétek ezt a kreativitást az életetekbe. Nem nagyon bíztatok benne. Tartottatok attól, hogy kicsúfolnak. Tartottatok attól, hogy elveszítitek az egyensúlyt.

Drága barátaim, engedjétek meg a kreativitásnak, hogy keresztül folyhasson rajtatok, az élet kifejezése keresztül folyhasson rajtatok. Máskülönben, ez egyfajta fájdalmat fog okozni. Amikor a kreativitás az Új Energia emberében blokkolva van, vagy meg van tiltva, akkor valamiféle fájdalmat keletkezik. szüksége van a kifejezésre. Szüksége van az áramlásra. Azóta bírjátok a kreativitásotokat, kreatív energiátokat, mióta csak elhagytátok az Otthont. Blokkoltátok ezt nagyon, nagyon sok létidőn keresztül.

A kreativitás, ha úgy vesszük, ez az antitézise mindannak, amit most láthattok a benneteket körülvevő világban. A világ többi része erőst digitalizálttá kezd válni. (a közönség felnevet) Nagyon, nagyon intellektuálissá kezd válni. Megpróbálja meghatározni a Régi Út lineáris ösvényét, úgy gondolva, hogy ha sikerül azt intellektuálisan definiálnia, akkor felülkerekedhet rajta.

Ez nem így működik. Sosem lesztek képesek kifürkészni Istent, vagy a Szellemet az elmétekben, az elmétekkel. Sosem lesztek képesek a kreativitás kellő áramlását létrehozni rajtatok keresztül szabályokkal vagy struktúrákkal.

Ebben rejlik az egyházak jelenlegi tévedése is. Ezért is fognak a falaik leomlani. Megpróbálják definiálni Istent szabályokkal, rituálékkal, a Régi utakon. Nem így fog megtörténni. Isten, és a Szellem szeretete, az angyalok szeretete és az isteniségetek szeretete abban a pillanatban volt érzékelhető, amikor lélegeztetek, amint megengedtétek a kreatív áramlást.

Lélegezzetek be, kedves barátaim. Vegyetek észre valamit. Nem lehetséges az intellektuális beszélgetés magatokban, amikor lélegeztek. (a közönség felnevet) Az elmétek abbahagyta a zakatolását. Amikor lélegeztek, abba hagyjátok az analizálást.

Vegyetek mély levegőt. Próbáljatok meg egyszerre lélegezni és gondolkodni is. Nem fog sikerülni. Micsoda ajándék a légzés. Az összes érzés központot megnyitja - a humán és az isteni érzőközpontokat is.

Most, lélegezzetek egyet, és érezzétek amint rajtatok keresztül a kreatív energiák áramlanak. Korlátoktól mentesen, nem meghatározva. Ők egyszerűen csak táncolni akarnak a Mostotokban. Vegyetek mély lélegzetet és érezzétek a kreatív energiáitokat a Mostban. Ők - ti - ki akarnak fejeződni.

Annyira elfojtottnak éreztétek később magatokat, azon csodálkozva, hogy mit is kéne tennetek. Nem számít, mit tesztek. Bármi működik. Tegyétek meg az első lépést. Kezdjétek bármivel, nem számít mivel, akár valami nagyon rosszal. (a közönség felnevet)

A saját isteniségetek egyensúlya a megfelelő helyre fog juttatni benneteket. Próbáljatok meg valamit olyat tenni, amit a Régi energia szerint rossznak tekintenétek, amint lélegeztek. Az isteniségetek újra kiegyensúlyoz benneteket, a megfelelő helyen.

Próbáld meg megírni azt a könyvet, amin már oly régen gondolkozol, még ha nem is hiszed magadról azt, hogy író lennél. Kezd el a folyamatot. Nem egy könyvvel fogod befejezni. Olyan valamivel fogod befejezni, amiről eddig sosem képzelted volna, hogy lehetséges. De, legalább elkezdted a folyamatot.

Kezdj énekelni. Nem egy dallal fogod befejezni. A végén teljesen új megértésre jutsz - saját magadról.

Kezd el létrehozni azt az osztályt. Nem úgy fogod befejezni, hogy egy csomó ember előtt fogsz beszélni. Hanem, a végén olyan nagyszerű dolgot fogsz csinálni és beteljesíted vele a lelkedet.

Ne legyenek arról elvárásaid, hogy hol fog végződni, amikor a kreatív energiák áramlása megindul. A Régi Energia működött úgy. Az elvárások puszta korlátozások voltak. Tedd lehetővé a kreatív áramlást.

Kezd el azt a projektet, amiről álmodtál. És, amikor megteszed az első lépést, nem ott fogod találni magad a végén, amiről előzőleg úgy gondoltad volna, hogy ott kéne befejezd. A végén olyan helyen leszel, ami messze multi-dimenzionálisabb, jóval beteljesítőbb, és sokkal-sokkal kreatívabb.

A kreativitás nem korlátozott, vagy limitált. ez egy olyan kifejeződés, ami olyan helyre juttat, amiről még csak nem is álmodtál eddig, mivel az annyira nagyszerű. Mindez elkezdődik amikor elkezded.

Csodálkoztál rajta, miért nem volt pénz, vagy szerelem, vagy egészség az életedben. A Régi Energia elméjével közelítetted meg a dolgot. Most, engedd el az összes ilyen problémát. Hagyd abba a koncentrálást ezekre.

Csinálj valamit az életedben. Mindezek a problémák maguktól el fognak tűnni. Csinálj bármit. Végezz valami radikálisat. Egyél valami mást ma vacsorára. (a közönség felnevet) Tégy egy sétát.

Gyere elő a rejtőzködésből, kedves Shaumbra. Engedd meg, hogy a kreativitás mozgasson. És, értsd meg azt, hogy egész idő alatt ez vagy te, de ez az a részed, amit nem voltál hajlandó oly hosszú ideig megismerni.

Kreativitás, életenergia, pezseg benned korlátlanul, rajtad keresztül és ez az esszenciája az Új Energiának. Tégy valamit, kezd el most. Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy mit, lélegezz be, lélegezz, azután kövesd a szenvedélyed. Ilyen egyszerű ez, drága Shaumbra.

Ti tettétek ilyen bonyolulttá. Ti közeledtetek ehhez a Régi Energia elméjével. Most, közeledjetek ehhez az Új Energia lelkével és kreativitásával. Elő akar ez jönni. Elő akartok jönni, játszani. Itt az idő erre.

Metatron itt van az energiáival, bátorítani az előre lépéseteket. Hosszaf itt van, hogy segítsen egyensúlyban maradnotok, amint az Újba léptek át, ami inkább feltérképezetlen területeknek számít. Marit energiái itt vannak, hogy dédelgessenek, kényelembe helyezzenek és szeressenek, miközben előre léptek, amint kezdtek kifejezni.

Mindezen energiák itt épülnek össze a számotokra. De nem kérhetitek meg őket arra, hogy ők tegyék ezt meg a számotokra. Kényeztetni vannak itt benneteket, ők, akik szeretnek. De, ez rajtatok múlik, kedves Shaumbra.

Feldobtuk ezt a kihívását az Új Energiának. Ti vagytok a Spirituális Művészek. Kezdjétek ezt kifejezni a Mostotokban, ebben az Új Energiában.

Mielőtt befejeznénk ezt a Shoudot, lenne egy különleges kérésünk, valami, amit már elég régóta szerettünk volna kérni. Szeretnénk, ha Kauldre kinyitná most egy percre a szemét, és én, Tóbiás szeretnélek megölelni benneteket. Szeretnék öleléseket adni néktek. Amint öleltek, kinyíltok és érzitek a kreativitás áramlását.

(szünet)

Szóval, helló Kauldre. (a közönség nevet, amint Geoff/Kauldre tétován mocorogni kezd)

Most, ha kapnánk némi zenét... és az ölelés alatt végig szólna. (határozatlanság és szünet, amíg Geoff/Kauldre kezd felállni)

Lassan fogja csinálni. (többen nevetnek) Ha zenélnénk egy kicsit és mindenki most felállna és ölelne...

(A csoport elkezd felállni és körbe járni a teremben, hogy szívből jövően megöleljék egymást, miközben Tóbiás/Geoff/Kauldre elkezdi megölelni a résztvevőket. Nagyon sok ,,köszönöm'' hangzik el, Tóbiás és az ,,öleltek'' között. Amint telik az idő az öleléssel, Tóbiás hangja egyre jobban Geoff hangjává válik. Geoff egyik kommentárja ez volt: ,,Lehet, hogy Tóbiás nem is fog többé csatornázni. Csak ölelni!'')

(Ennek a közvetítésnek nem volt tipikus a befejezése. Amint a csoport folytatta az ölelést, néhányan kezdtek kiszállingózni a többi helyiségekbe, úgy mint a konyhába ételért. Csakhamar teljesen világossá vált, hogy a szünet a közvetítés és a Kérdések és Válaszok között már el is kezdődött.)

És ez így van.

fordította: Ziegler Attila

vissza az előző lapra