Az Istenember Sorozat: ,,12. Shoud: A hét pecsét''

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. július 19-én

Tóbiás: És ez így van drága shaumbra, ismét összegyűltünk. Összegyűltünk ebben az energiában, ami már az elmúlt hétvége óta tart a számotokra (a Nyárközép Új Energia Konferencián Breckenridgbe-ben, Colorádóban). Ez az energia párhuzamos térben és időben egy olyan valamivel, ami több ezer évvel ezelőtt történt meg. Annak az eseménynek az energiája egyenesen vezetett ehhez a mostani eseményhez. A mai Shoud során beszélünk majd erről.

Maga az öröm számomra, Tóbiás számára, hogy itt lehetek mindnyájatokkal, Istenemberekkel. Ti vagytok azok, akik válaszoltak a hívásra, hogy itt legyetek ismét. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Mihály Arkangyallal (Ronna Herman közvetítésével), kedves Mihály, akinek az energiája beáradt ide egy másik este, akinek a családjából származtok; Fehér Sas és Mark energiája (Jonette Crowley-n keresztül), aki azért jött ide ma este, hogy segítse az egyensúlyotok fenntartását, hogy segítse a keresztül jutásotokat egyfajta inter-dimenzionális módon, de ugyanakkor egy Mostani módon is.

Avval, hogy itt vagytok, engedélyeztétek magatoknak, hogy keresztüllépjetek a következő ajtón. Ez fog még több beteljesedettséghez vezetni, még több befejezedettséghez, valamint az életetek teljesen újfajta tapasztalataihoz. Mark és Fehér Sas energiái segítenek leküzdeni néhányat a félelmeitekből és az aggályaitokból.

Megtiszteltetés a számomra, Tóbiás számára, hogy itt lehetek a drága Mária energiáival, Marittal - micsoda gyönyörű angyal. Az elhangzott zenével áradt be ide az energiája (a közvetítés előtti Ave Maria dalra utal, amit Natalie Campbell énekelt el). Tudjuk, hogy éreztétek ennek a melegét, kényeztetését, a szeretetét. Egy kis előkészületi munkára volt ehhez szükség a mi oldalunkon, hogy e kedves személy, Natalie, itt legyen, s átnyújtsa néktek Mária energiáját. De, látjátok, össze tudjuk ezeket a dolgokat hozni, mire eljön mindennek az ideje. (a közönség felnevet)

Megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek Metatronnal, akinek az energiája folyamatosan ösztökél benneteket, újra és újra megkérdezve benneteket: ,,Készen álltok-e? Mertek-e?'' Neme lehetetlen, hogy amint vezetitek az autótokat, ezt érzitek, vagy halljátok: ,,Készen állsz?'' Lehet, hogy eltávolodnál valamitől, amit a szíved mélyén viszont helyes lenne megcselekedni. Ekkor jön Metatron elő és emlékeztet arra, amikor mondja: ,,Készen állsz?'' Erre lettetek felkészítve sok-sok létidőn keresztül, nem csak itt a Földön, hanem jóval azelőtt is.

Nagyon mély megtiszteltetés a számomra, Tóbiás számára, hogy itt lehetek St. Germain energiáiban, jó öreg barátoméban a fátyol innenső oldalán. Mindketten voltunk már emberi formákban. Nagyon sok közös történetünk és néhány viccünk is van rólatok! (páran felnevetnek) S megtiszteltetés a számunkra, hogy itt lehetünk Hosszaffal, aki nagyon sokat tanult a humán angyalról, tanulta miképpen reagál, tanult annak a dolognak az akadályozásáról, amit ti fátyolnak neveztek. Igen, ez eloszlóban van.

Annyira sokáig kellett éljetek a fátyol leple alatt. Néha, amikor a fátyol kezdett felemelkedni, láttuk, hogy éppúgy, mint a kisgyerek, akiről alvás közben lecsúszott a paplanja már húzzátok is vissza magatokra. Kényelmesnek találtátok a fátyol alatti életet. Tisztában voltatok avval, miképpen kell ügyködjetek alatta.

Amint a fátyol felemelkedett, valami vicceset éreztetek a testetekben. Az elmétek nem tűnt annyira kiegyensúlyozottnak. Érzed, hogy nincsenek határok. Nincsenek visszatartó falak körülötted. Ez szokatlan és kényelmetlen érzés. Tehát, ismét megpróbálod magadra húzni a fátylat. Mégis, a következő lélegzetedkor már ezt mondod: ,,Drága Szellem, vedd le rólam a fátylat, én szabad angyal akarok lenni!''

(szünet)

Számos további látogatónk is van a mai napon, azok, akik ezen az oldalon segédkeznek, akiket ti a Bíbor Páholy stábjának neveznétek.

És itt vannak körbe-körbe a sötétség angyalai is. Igen... tündéri, nemdebár? Eljöttek ide megfigyelni. Nem tehetnek semmit sem, drága barátaim. Ők a Shaumbra által létrehozott megszentelt, sérthetetlen térben vannak. Ebben a térben ők képtelenek bármit is tenni. Csak megfigyelni vannak itt. Ők is részei a Minden Létezőnek. Részei a múltatoknak. Részei a Jeleneteknek. Mindegyikük egy-egy áldást jelent önmagában. Erről ma még bővebben is fogunk szólni. Négy angyala van ma itt a sötétségnek, a terem mind a négy sarkába jut egy-egy. Van egy kis munkájuk, amit ma el kell végezzenek veletek. Ők fognak segíteni mozgatni és átalakítani némi energiát.

Azt mondtuk Kauldrének (Geoffrey Hoppe) amint jött fel az úton ide a hegyre, hogy ennek az eseménynek a témája az lesz, hogy ,,Tudsz repülni.'' Drága barátaim, a ti humán szemszögetekből, ez nagyon sokféleképpen valósítható meg. Van egy olyan kifejezésetek, ami nagyon tetszik nékünk. A dolgok - hogy is mondjam - elszállnak, amikor belepottyannak a ventilátorba. (a közönség felnevet) S rengeteg ventilátor van most a teremben körös-körül (a meleg miatt). Ez nem véletlen.

Eme esemény energiája ugyanakkor szintén lehetővé teszi a repülést, a lebegést, a megszabadultságot, a kinyílást, ahhoz hasonlóan, ahogyan a pillangó előbújik a gubójából. A pillangót elvakítja a Nap fénye, s valami teljesen mást érez maga körül. Ezeket a dolgokat szárnyaknak hívják... ez elsőre ijesztő, mivel a hernyó semmit sem tudott eddig a szárnyakról. Ő csak a lábakat ismerte. De most, mindenütt ezeket a pompásan ragyogó szárnyakat látja. Széttárja őket, hogy megérezhessék a levegőt. A hajdani hernyó nagy levegőt vesz, kinyitja szárnyait, elszakad a földtől, maga mögött hagyva a gubóját, azt, amibe oly soká be volt zárva. Új utazásra startol el, új szolgálatra, valamint egy újfajta életre.

Drága barátaim, az energiája ennek a konferenciának a repülésé... a repülésé. Szóval, azt kérjük mindnyájatoktól, hogy vegyetek egy mély levegőt, azok is, akik most az Interneten keresztül hallgatnak bennünket, akik most olvassák éppen, vagy egy későbbi időpontban hallgatják ezeket a szavakat. Vegyetek mély levegőt most. Ma egy kis utazásra indulunk innen.

Ez az Istenember Sorozat 12. Shoudja. Csodás évünk volt véletek együtt, egy nagyszabású év. Ez idő alatt álltunk át rólam és angyalokról arra, hogy ne csak mi beszéljünk, hanem ti is kezdjetek megszólalni ebben a sorozatban. A hangotok és az energiátok bele lett olvasztva az összes vibrációs mintába, mindegyik közvetítés nagyon összetett és gyönyörű szép mintáiba. Együvé csatlakoztatok. A Shoud elkezdődött. Ez vált a hangotokká, a hangunkká, és a Szellem hangjává.

Efféle eddig nem történt még. Mindig csak az emberek lesték az angyalok szavát, próbálták meghallani Istent... az emberek valakire hallgattak, aki a fenn volt a szószéken, elmondva nékik, hogy mit kell tenni és hogyan kell tenni... az emberek követtek egy olyan gurut, akinek semmivel sem volt több dunsztja a dolgokról, mint nekik. A guru viszont tisztában volt avval, miképpen kell egy cseppet szebben beszélni.

Tehát, csatlakoztatok egy Shoudban. Ez lett a Shaumbra hangja, és a szellem hangja - monumentális, a Föld energiájának megváltoztatója.

Folytatni fogjuk a Shoudjainkat. Az energiátok egyre jobban a Shoud szerves részévé vált. DE, tudjátok, amint egyre jobban a Shoud energiájává váltatok, amint kitártátok a szíveteket, amint energetikailag kifejeztétek magatokat rajtunk keresztül, akkor MI lehettünk egyre jobban a Shoud részei. A Shoud jóval gyümölcsözőbb és jóval teljesebb lett.

Látjátok, a Shoud energiája nem lineáris. Több-dimenziós. Ha mindazoknak megnyíltok, akik csak vagytok, és hozzáteszitek az energiátokat a szeretet ezen eszközéhez és információhoz, amit Shoudnak neveznek, egyre jobban meg tudunk nyílni. Drága barátaim, így működik a Szellem. Amint egyre jobban azzá az Istenné váltok, akik valójában vagytok, Isten egyre jobban azzá az Istenné válhat, aki valójában! Ez az Új Energia fizikája.

Nem pusztán egyik energia helyett egy másik energiát vásároltok meg. Nem azért léptek előre, hogy mi visszaléphessünk. Előreléptek és kiterjeszkedtek és veletek együtt jön a Szellem is. Gaia... meg az Anasazi... meg az állatok... a Föld dévái... mind, mind elindultak. Elmentek és magukkal vitték a régi energiájukat, a régi kapcsolatukkal egyetemben, ami összekötött benneteket vélük. Amint elmentek, ti elfogadtátok az evvel járó felelősséget. Aáh, ez kulcsfontosságú - akkor pedig, akkor visszajöhetnek. Akkor még teljesebben jöhetnek vissza, az Új Energiában teljesen új módokon.

A Régi Energia, látjátok, kissé kiegyensúlyozatlan volt. Szükség volt további helykitöltő energiákra, hogy kitöltsék azokat a helyeket is, ahol nem voltatok teljesek. Amint megszabadultatok az összes régitől, amint elkezdtétek elfogadni azt az Istent, ami ott van bennetek, akkor az összes effajta dolog visszatérhet hozzátok az Új Energia igen dinamikus módján. Nem vesztetek semmit. Mindent megnyertek az Új Energiában.

Féltetek attól, hogy fel kell adjatok kapcsolatokat... állásokat... feladni mindenfélét az életetekben. Még Gaia miatt is szomorúak voltatok, szomorúak az indulása miatt. Ez volt a módja a dolgok elindulásának, elmenetelének a Régi Energiában, de néktek valóban hagynotok kellett elmenni ezeket. Teljesen el kellett eresszétek ezeket, úgy, hogy fogalmatok sem volt arról, hogy ezek később vissza is jöhetnek. Teljes mértékben el kellett engedjétek a Régit.

S amint saját jogon kiterjeszkedtetek, az összes dolog, amit csak elengedtetek, visszatérhet és szinten terjedhet tovább. Az Új Energia fizikája az, hogy amint kinyíltok, amint kiterjeszkedtek, avval Isten is kiterjeszkedik. Ilyen egyszerű.

(szünet)

Picit megterhelő a számunkra ma itt ülni köztetek, egy ilyen eseménykor, picit megterhelő a nekiszentelődésetek, az elhatározásotok, a szeretetetek, az akarásotok, amivel vissza akartok oda jutni, még akkor is, amikor a dolgok látszólag ellenetek dolgoznak. Hagynánk, hogy egy pillanatra csak üljetek ebben az erős energiában, szívjátok ezt magatokba a mi oldalunkról. Hadd becsüljünk benneteket azért, akik vagytok. Ti vagytok azok az angyalok, akik új ösvényeket vágnak, az angyalok, akik igazán, igazán szeretnek és a Mában élnek. (rövid szünet) Micsoda pompás nap is ez a mai!

Körülbelül 2150 évvel ezelőtt, drága barátaim, ez a csoport, pontosan ez a csoport, kivétel nélkül, ült együtt úgy, mint most egy Sion hegynek nevezett helyen. Enged meg magadnak, hogy inter-dimenzionálissá válj, miközben a Jelen pillanatban maradsz. Maradj ebben a Mostban, de inter-dimenzionálisan lépj be a Kiterjesztett Mostba. Tedd lehetővé az energiákna, hogy néhány ezer év távolából most visszatérhessenek. Éppen úgy ülünk együtt, mint annak idején.

Abban az időben, ugyanígy ültek angyalok is a Második Körben. S voltak más emberek és angyalok is, akik energetikailag kapcsolódtak, telepatikusan, akárcsak azok, akik most az interneten kapcsolódnak hozzánk. Kapcsolódás volt, mind a földi, mind a több-dimenziós síkokon. Mindenki egy nagy, szeretettel telt energia mátrixra kapcsolódott.

Akik most itt vannak ebben a teremben, mind ott ültek. Távoli, messzi helyekről érkeztetek meg a papok és próféták gyülekezőjére. Jöttetek Ázsia vidékeiről, Európa vidékeiről, Afrikából, és csak jó ég tudja még honnan. Hónapokig, sokan közületek évekig utaztatok, hogy ott lehessetek azon a gyűlésen.

Lélegezz be és engedd meg magadnak, hogy emlékezz erre a 2150 évvel ezelőtti párhuzamos eseményre. Ti voltatok a misztikusok. Sokan közületek papok, rabbik voltatok. Arabok és zsidók, afrikaiak, ázsiaiak.

Látjátok, kiment egy hívás Mihály arkangyal palotájából, miszerint egy hónapos találkozó lesz a Sion hegyén, meditációnak és imának szentelve... a fátyol felénk eső oldalához való intenzív kapcsolódásra... intenzív kapcsolódásra a Földhöz... s intenzív kapcsolódásra a jövőben majdan megtörténő, ehhez hasonló eseményekhez. Nem tudtátok a pontos dátumot, de azt tudtátok, hogy ismét össze kéne jöjjetek, hogy megnyissatok valamit, ami nagyon hosszú ideig el volt zárva, megváltoztatni valamit, amire szüksége van az Új Energiának.

Ugyanígy ültetek együtt akkor is, mint most. Nagyszerű beszélgetések voltak, még a nyelvi korlátok ellenére is. Nagyszerű eszmecserék voltak az emberiség természetéről, az emberi körülményekről, az egész Földre jellemző emberi spiritualitásról, hasonlóan ahhoz, amiről itt most is szó esik. Szó volt róla, hogy lehet ismét kapcsolatba kerülni a Szellemmel, s mi az, ami visszatartja az emberiséget.

Voltak köztetek, akik annak idején szövetségre léptek volna az egyházakkal, a zsinagógákkal. Voltak köztetek, akik nem akartak lázadóvá válni, hanem inkább az új gondolataitokat, az új szemléleteteket

Mások a csoportban fülig benne voltak az összeesküvésekben, a kormány és az egyházak közötti konspirációkban. De, ti az energiátokat a találkozóra akartátok koncentrálni, a konspirációkra majd a Sion hegyi találkozó után kerítettetek volna figyelmet. Másik csoport közületek távoli helyekre ment volna el, több ezer mérföldre, hogy ott élhessenek csoportként, magukba zárkózottan, egyszerűen csak megtartva a Föld energiáját.

Ama találkozón nagyon nagy részletességgel került megvitatásra a Hét Pecsét megértése, ami később le is lett írva a Szent Bibliában. Nagy energia volt abban a megbeszélésben. Találkoztak benne a galaktikus energiák, a multidimenzionális energiák. Ha elolvassátok a Jelenések Könyvét, meg fogjátok látni, miképpen játszanak a galaktikus energiák.

Ez a találkozó a Hét Pecsétről szólt. Azért mentetek oda, hogy megértsétek azt a valamit, ami az emberi kondíciók között le volt pecsételve, de ami jó is volt úgy. Hétféle dolog lett lepecsételve az emberiség tagjaiban, akik a Föld színén jártak. Egy napon pedig, ezek a pecsétek készen álltak volna arra, hogy felnyitásra kerüljenek, amennyiben a Föld túlélt, amennyiben az emberiség átkelt bizonyos hidakon, vagy kinyitott bizonyos átjáró ajtókat. A Hét Pecsétet azonosították. Az energiáikat megbeszélték. Azon a találkozón, drága barátaim, azokkal az energetikai rendszereitekkel kapcsolódtatok a pecsétekhez, amit most a csakráitoknak hívtok.

Most, azt kérnénk tőletek, maradjatok nyíltak irányunkban. Legyetek a Jelenben. Legyetek nagyon jelen a lényetekben, de értsétek meg azt, hogy mi a több ezer évvel ezelőtti gyülekezés energiáját hozzuk most el ide. Ugyanakkor idevonjuk a jelenkori egyházak energiáit is, amelyek arra a munkára építkeztek, amelyet közületek oly sokan végeztek az elmúlt létideitekben. S elhozzuk ide annak az energiáját is, amit Új Földnek hívunk.

Vegyetek mély levegőt, drága barátaim, s engedjétek meg nékünk, hogy mindezeket most egybe integráljuk a benneteket körülvevő igen érdekfeszítő dimenzióba, amely a hozzájárulásotokkal jött létre.

Ma nagyon gyengéden - igen óvatosan - feltörjük a Hét Pecsétet. Azt akarjuk, hogy értsd meg jól, hogy ezt csak saját magadon/magadért hajthatod végre. Nem teheted meg az egész emberiségért. Képtelen vagy helyettük/értük megtenni. Nem teheted meg a közvetlenül melletted ülőért sem. Nem teheted meg a saját gyermekeidért és a szüleidért sem. Gyengéden csak a saját Hét Pecsétedet törheted fel.

De látjátok, amint kinyíltok, amint változtatjátok a rezgéseteket, a benneteket körülvevő összes dologra hatással vagytok. Amint már említettük volt, midőn megváltoztatjátok a vibrációtokat, akkor egy semleges potenciálú energiát küldtök ki, amit bármelyik ember felhasználhat, bármilyen fajtájú életforma, amely ennek felhasználása mellett dönt. De az akaratukban nem zavarjátok meg őket.

Nagyon sok ember, az emberiség túlnyomó többsége nem akar úgy dönteni, hogy felnyitná a Hét Pecsétet. Megértendő és tisztelendő ez. Amennyiben ma itt vagy, energetikailag vagy fizikálisan, nem muszály ezeket felnyitnod.

Megértendő, hogy amint nagyon-nagyon óvatosan felnyitod ezeket... igen, valóban - valaki épp most kérdezi - nagyon sokan már régen túl vannak ezen a folyamaton, lényegesen segítve több burkoló réteg leolvasztását is ezekről a pecsétekről, amelyek eddig fedték őket. És most, most ebben a biztos csoportenergiában óvatosan nyisd fel őket szép sorban.

Ez volt az a hét jellemző, ami az Otthonból idevezető úton alakult ki... keresztül a Tűz Függönyén... keresztül az Ark Rendjén... s az összes földi tapasztalásotokon keresztül. Ezek a jellemzők mélyen belétek lettek ágyazva, általatok. ezek azok a kondíciók, melyek készen állnak a változásra. Ezek Régi paradigmák, és Régi dinamikák, Régi mintázatok, melyek most készen állnak a változásra. Ezeket nem a szellem szakította a nyakatokba, vagy a sötétség okozta volna. Ezek egyszerűen csak az utazásotok körülményei és mintázatai.

A sötétség itt van ma, mivel részese az utazásotoknak, egy rész belőletek. A sötétség itt van, hogy megmutassa pontosan néktek mi volt ez, s mi nem, megmutassa, hogy egyszerűen csak egy jellemzője volt a Réginek, aminek létére többé már nincsen szükség oly módon, ahogyan ti megteremtettétek.

(szünet)

Az Első Pecsétben, drága barátaim, az Elkülönülés Energiája van. Ez az energia mélyen belétek van ágyazva. Ott van ez bennetek azóta, mióta elhagytátok az Otthont, kereszteztétek a Tűz Függönyét. Lepecsételtétek magatokban, éltétek és hittétek ezt, elfogadtátok, hogy el voltatok választva a Szellemtől. amikor keresztülmentetek a Tűzfüggönyön, megéreztétek hogy milliárd és milliárdnyi darabkára hulltok szét, az teremtette meg az elkülönülés érzetét.

Az elkülönülésnek ez az érzete azóta van véletek... késztetve arra, hogy Hazamenjetek... sóvárogva az Anya/Atya/Isten után... de képtelenül meglelni ezt az energiát... vágyva azt, hogy ismét vállaitokat takarja a drága Király és Királynő ölelő karja... az egységé, ahonnan jöttetek. A szeparáció illúzió volt. Annak kellett lennie. Le kellett ezt pecsételni bennetek, hogy elmehessetek a saját utazásotokra. Nagyon jól szolgált benneteket.

A modernkori egyházak felerősítették és felnagyították az elkülönülés energiáját. Még mélyebben belétek ágyazták. Arról beszélte néktek, hogyan lettetek kizsuppolva a mennyekből, kitiltva az édenkertből. Drága barátaim, az volt a Régi Energia, s ennek nincsen helye az Újban. Nem vagytok elszeparáltak. Valójában, sohasem voltatok.

Tehát, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, drága barátaim, engedjétek meg magatoknak, hogy felnyitjátok az Első Pecsétet. Amint felnyitjátok, a Szeparáció Pecsétje visszahozza a Szellem és az Otthon energiáját. Visszahozza Isten szeretetét. Visszahozza a valóságba, a jelenbe.

Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondhassa többé azt néktek, hogy el vagytok különülve Istentől. Soha.

(szünet)

A Második Pecsétben rejlik az Én energiája. Látjátok, amikor kereszteztétek a Tűz Függönyét és megtapasztaltátok az elkülönülést, ugyanekkor kezdtétek először megtapasztalni az Ént is. Felismertétek a saját azonosságotokat és a saját spirituális ujjlenyomatotok mintázatát.

Ez volt az Én felismerése, de ugyanakkor ez teremtette meg az Én-kételkedését, kétségbeesését. ,,Ki vagyok én? Ki vagyok én? Miért nem vagyok többé Otthon? Miért vagyok ürességben?'' Az Én és az Én-kétely tudatosulása adta meg ugyanakkor az energiát az Én-önfelfedezéséhez is. Idők eonjain át tartott az utazásotok, melynek célja az volt, hogy felfedezzétek, kik vagytok, s kik nem vagytok.

Az egyházak azt mondják néktek, hogy az Én rossz, illetve hibás dolog. Megértendő az és emlékezzetek is erre, hogy ti voltatok azok, akik segítettetek megteremteni néhányat ezekből a doktrínákból és az egyházak dogmáiból. De itt az idő átalakítani ezeket, Újjá-alakítani őket. Az egyházak azt mondják, hogy az Ént meg kell semmisíteni. Azt mondják néktek, hogy nincs rá szükségetek, helyette valami ismeretlen Istent ajánlanak a számotokra, és egy napon elvesztitek az összes emlékezéseteket arról, hogy kik is voltatok valaha és visszajuttok Isten áldott mennyországába, jókora mézes-mázos, csöpögős egységbe.

Drága barátaim, az Új Energiában van Én. Van én/ön-felismerés, én-megértés. Emlékezni fogsz arra az utazásra, ami idehozott. Emlékezni fogsz arra, hogy ki vagy. Az Én nem megtagadható. Az Én nem elpusztítható.

Minden éjjel, szerte a világon embereken dolgozunk, akik meg akarják ölni magukat, fizikálisan és érzelmileg. Megpróbálják kiölni magukból azokat az emlékeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy mit tettek és hol voltak. Minden éjjel zokogunk, mert az Én a Szellem igen becses ajándéka. Ez az ajándék a tiétek.

Sem férfi, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt többé, hogy tagadd meg az Ént. A különleges spirituális identitásod lényeges részét. Te vagy az Én Megteremtője. Tehát, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok fel a Második Pecsétet. Lásd meg az Éned szépségét. Gyengéden hagyd felnyílni a Második Pecsétet.

(szünet)

Drága barátaim, Harmadik Pecsét is van. És igen - akik csak most kérdeznék meg még - ezek a pecsétek a csakrák energiájával vannak kapcsolatban. Azokkal az energiákkal vannak kapcsolatban, amelyekről a szentírás szól, amennyiben tanulmányoztátok már azt egy kicsit. A Harmadik Pecsét mögött van a Sátán energiája. Ez ott van bennetek, mélyen belétek ágyazva.

A Sátán energiája nem más, mint a dualitás, a világos és a sötét. Régen ennek. saját hatalma volt. De már tudjátok jól, hogy a hatalom csak illúzió. A Sátánnak hatalom lett juttatva, saját identitást kapott, megvolt a maga saját helye Istennel, a Szellemmel egyetemben.

Csakugyan, napjaink egyházai, templomai azt tanítják, hogy választanotok kell Isten vagy a Sátán között. Ezek lényegében ugyanazok. Ezek lényegében ugyanazok, egyetlen dolog részei. De, ez belétek lett ágyazva mélyen, a dualitásnak ez az érzékelése, hogy meghasadtság van, hogy megosztottság van.

Van egy félelem, mely motivált benneteket... beteggé tett benneteket... elgyengített benneteket... megölt benneteket... a félelem, hogy a Sátán a körmei közé kaparinthat benneteket. Versenyt futottatok a fényért. Menedéket akartatok venni a fényben. De, a Sátán látszólag mindig rátok talált. Csodálkoztatok azon, hová lett Isten, hogy Isten miért nem kezeskedik értetek, miért üldöz a Sátán benneteket folyamatosan.

A Sátán energiája, amint azt ma már tudjátok jól, pusztán illúzió. Nincsen olyan Sátán, amilyent az egyházak szeretnének a hiteitekben elültetve látni. Nem kell dönteni a menny és a pokol, a világos és a sötét között. Ez csak dualitás volt.

Ugyanakkor elhittétek azt is, hogy a Sátán ott van bennetek, hogy van olyan részetek, mely olyan rossz, oly ördögi, amit lehetetlen lenne szívből szeretni, aminek a létét is le kéne tagadjátok. Kidaraboltátok ezt a részeteket magatokból.

Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok fel a Harmadik Pecsétet, hogy nyilvánvalóvá váljon, a dualitás illúzió volt, hogy az energia az csak energia, egészen odáig, míg nem tesztek reá valamilyen címkét. Ez is csak a Szellem energiája. Érezzétek a sötét energiákat, amelyek ott vannak ennek a teremnek mind a négy sarkában. Megértendő, hogy azt a játékot, amit játszottak, azt ti kértétek tőlük.

Sem ember, sem asszony vagy egyház ne mondhassa néktek azt, hogy a Sátán elkaphat benneteket. Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt néktek, hogy volt a Szellem ellentétes erő is. Ez ott van bennetek. Ti vagytok a Teremtők. Gyengéden hagyjátok ezt a pecsétet felnyílni.

(szünet)

Kedves barátaim, a Negyedik Pecsétben ott a Bűn energiája. Ugyanakkor ez a bűntudat energiája is, amit oly régóta cipeltek magatokkal. Mélyen belétek van ez ágyazva, a humán spirituális kondíciók részeként. Bűn és bűntudat - ugyanaz a két dolog. A bűntudatot azóta cipelitek, mióta elhagytátok az Otthont. Bűntudatot cipeltek magatokkal amiatt, hogy megpróbáltatok más angyalokat elpusztítani vagy a hatalmatokba keríteni a nagyon régi múltban, még abban az időben, amikor a csillagok, a galaxisok lettek megteremtve, jóval azelőtt, hogy egyáltalán testet öltöttetek volna. Bűntudatot cipeltetek magatokkal, mivel azt mondták néktek, hogy olyasmiket tettetek, amik nem érdemlik ki Isten szeretetét.

A bűn és a bűntudat energiáját hordtátok magatokban. Ezek részei voltak a humán spirituális kondícióknak. Amint felnyitjátok ezt, fel fogjátok ismerni, hogy sosem volt okotok bűntudatot érezni, hogy nem volt olyan dolog, amit bűnnek hívtok. CSAK tapasztalás van.

Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, engedjétek meg a Negyedik Pecsétnek, hogy felnyílhasson. Szabadítsátok meg magatokat a bűn terhétől, attól a bűntudattól, amit oly sokáig hordoztatok. Az Új Energiában nincs olyan dolog, mint ,,bűn.'' Nem kell bűntudatotok legyen.

Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt többé, hogy bármi rosszat tettetek Isten mindent látó szeme szerint. Mindez tapasztalás volt.

Az Új Energiában olyan benső egyensúllyal bírtok, ahol már nincsen késztetésetek arra, hogy olyasmit cselekedjetek, ami a többi ember akarata ellenére van, a Föld ellen cselekedjetek... vagy bármilyen élő objektum ellenére, mivel már sokkal jobban képesek vagytok megérteni az saját utazásukat. Sokkal nagyobb együttérzéssel lesztek irányukban, olyan együttérzéssel, mely lehetővé teszi már azt is, hogy miközben látjátok, milyen szörnyűségeket követnek el, még mindig könyörülettel tudjátok szemlélni és szeretni tudjátok őket. Engedjétek el a bűnt és a bűntudatot. S mint az Új Energia tanítói, segítsetek a többieknek ezen nagyon nehéz akadály leküzdésében, ennél a nagyon nehéz csakránál.

(szünet)

Drága barátaim, az Ötödik Pecsét mögött olyan energia van, amire azt szeretnénk, hogy nagyon nagy figyelmet fordítsatok és innentől fogva ez így maradjon az elkövetkezőkben is. Amint létrehoztátok a humán spirituális kondíciókat, s lepecsételtétek magatokban a tudatosságotokkal és hitrendszereitekkel, megteremtettetek egy olyan érdekes összetevőt, amit Szenvedésnek hívnak. Szenvedés. Éreztétek, hogy az Otthonba visszavezető út, ami jóvátétel útja lenne az úttévesztés miatt, a szenvedésen keresztül történt meg. Ez a legfrissebb pecsét.

Saját magatoknak adományoztátok a szenvedést... a fizikális szenvedést... a pénzügyi szenvedést... a szenvedést a többiek szenvedése miatt. Drága Shaumbra, a másokért való szenvedés szakértőivé váltatok! Emígyen, megtagadtátok tőlük azt, hogy saját szenvedésük legyen. Továbbá, ez azt is mutatja, hogy mennyire hiányzik az együttérzésetek az irányukba.

Magatokra vettétek a saját szenvedéseteket... a világ szenvedését... az elmúlt életek szenvedését... azoknak az univerzumoknak a szenvedését, amelyek még meg sem lettek teremtve. (a közönség felnevet) Magatokra vettétek azoknak az angyaloknak és entitásoknak az összes szenvedését, akik csak valaha is voltatok. Jó mélyen magatokba ágyaztátok ezeket a szenvedéseket, ami szív problémákat okoz néktek. Problémáitok támadnak emiatt az életetekben. Oly mélyre ereszkedtetek utazásotok során, hogy azt gondoltátok, az egyetlen kivezető út innen a szenvedés, a szenvedés és a szenvedés.

Midőn készen álltok arra, hogy felnyissátok a Szenvedés Pecsétjét, úgy fogjátok találni, hogy a pecsét mögötti energia átalakul örömmé és teremtő erővé. Drága Shaumbra, lesznek köztetek páran, akik számára ennek a pecsétnek a feltörése jó pár nehéz pillanatot fog okozni, mivel még mindig azt hiszitek, hogy még több szenvedéssel kell megbirkózzatok. Még mindig azt gondoljátok, hogy az életnek nehéznek kell lennie. Annyira mélyen meggyőztétek erről magatokat, hogy csupán a lehető legkevesebbet engeditek meg magatoknak, éppen csak annyit. Visszajöttök erre az oldalra hozzánk és így szóltok: ,,A szentségit, az élet kegyetlenül nehéz!'' Mostantól, amikor ezt fogjuk hallani tőletek, ez lesz a feleletünk erre: ,,A szentségit, miért azt választottad?'' (a közönség felnevet)

Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, kacagásotokkal kísérve nyissátok fel az Ötödik Pecsétet, s engedjétek meg a szenvedés energiájának, hogy távozhasson a tudatosságotokból. Engedjétek meg az összes szenvedésnek, amin keresztülmentetek, és az aktuális szenvedéseiteknek is, hogy elillanhassanak.

Sem ember, sem asszony, vagy egyház soha... de soha se mondja azt többet, hogy megint szenvednetek kell. Az öröm az Új Energia útja. A beteljesülés az Új Energia útja. Légy büszke arra, aki vagy, ami vagy, s arra, amit teszel. Fejezd ki szeretettel, csakúgy, mint amit tegnap hallottatok. (az egyik előző esti előadóra utal evvel). Drága Shaumbra, engedd ki a szenvedést az Ötödik Pecsétből, hogy megtapasztalhasd végre annak az áldásait, hogy egy angyali lény vagy a Földön.

(szünet)

A Hatodik Pecsét megett - érdekes egy összetevő - ami oly nagy energiát halmozott fel itt ma maga mögé... energiákat, melyek szó szerint megtámadtak volna benneteket... energiák, amelyek jelen voltak itt a múlt havi találkozónkon is és ismét eljöttek, különösképpen a mai napon. A Hatodik Pecsét mögött van a Megváltás.

Tudtad, hogy egy napon, az utazásod valamelyik keresztútjához érve, kellene lennie egy megváltásnak. Kéne lennie egy megszabadulásnak. S ez nem egy UFO lesz, aki lejön ide, hogy elkaphasson. (a közönség felnevet) S egy guru sem. Nem egy másik ember. S még csak Jézus, Jeshua sem.

A Megváltás te vagy. A Megváltás az, amikor megszabadítod magad az összes illúziódtól. A Hét Pecsét felnyitása MAGA a megváltás. Mindösszesen négy egyszerű szó szívből jövő elfogadásával - ÉN IS ISTEN VAGYOK megtörténik a megszabadulás.

A ti (keresztény) egyházaitok most azt mondják mindenkinek, hogy a megváltás Jézus Krisztuson keresztül történik meg, az úr egyetlen fián keresztül. S én, Tóbiás, merész kijelentést teszek itt és most: Ez hazugság! Nincs egyetlen kiválasztott fiú. Angyalok vannak az Otthonból, és ezek millióan és milliárdan vannak. Én itt most 238 angyalnak beszélek most itt ülve, plusz akik online hallgatnak minket. Mindnyájatokhoz szólok evvel.

Egyetlen egyház se mondja nektek többé azt, valaki másnak az útját kell kövessétek, még ha az maga Jéshua is. Csakugyan, ő felállított egy mintát. De azt egyáltalán nem akarta, hogy mások kövessék őt ebben. Tudjátok, elkövetett pár hibát is. Szenvedett is emiatt jóval többet, mint amennyit kellett volna! (páran felnevetnek)

Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok ki a Megváltás Hatodik Pecsétjét. Transzmutáljátok át a Régi Energia megváltását, engedjétek el azt az elképzelést, hogy csak egyvalakitől származhat ez és az is csak akkor, ha megfelelőnek találtattok bizonyos követelmény rendszerek szerint. Vessétek ezt ki magatokból. Értsétek meg azt, hogy ti vagytok saját magatok megváltói. Jeshuának nem kell benneteket megváltania semmitől sem. Sosem volt szükségetek megmentésre. Csak emlékeztetésre volt szükségetek.

(szünet)

Végezetül, a Hetedik Pecsét. A Hetedik Pecsét szintén az Én energiájáé, csakúgy, mint a Második Számú Pecsétben itt is az Én nyilvánul meg. De, a Hetedik Pecsétben az Én inkább, mint az ,,Én Vagyok'' bomlik ki, a Második Pecsétben lévő Én ,,Ki Vagyok Én?'' kérdése helyett. A Hetedik Pecsét a gubóját elhagyó pillangó.

A Hetedik Pecsét örökké ott volt véletek. Örökké ott volt az ,,Én Vagyok'' potenciálja, lehetősége. AZ ,,Én Vagyoknak'' nem kell megkérdeznie, hogy kicsoda. Nem kell megkérdeznie, hogy mi folyik körülötte. Meg van a maga sajátos igen mély tudása és megértése mindenről egy teljesen új szinten. A Hetedik Pecsét mögött lévő Én a dolgokat az isteni szíven keresztül érti meg, nem a humán intelligencián át. A Hetedik Pecsét az Új Energia és az Új Föld potencialitása.

Tehát, az összes áldásunkkal... Mihály arkangyaléval... Metatronéval... Máriáéval... Hosszaféval... St. Germainével... igen, valóban - aki csak most kérdezné meg - Kryonéval is... meg azokkal a sötét személyiségekkel, akik ott sunnyognak a sarkokban... nyisd ki a Hetedik Pecsétet, hogy lehetővé tedd magadnak, hogy ,,Én Vagyok.''

Drága barátaim, az Új Energiában ne legyen férfi, asszony, vagy egyház, aki valaha is azt mondaná néktek, hogy bármiben kevesebbek lennétek Istennél. Kezdjetek élni mindegyik pillanatban, minden nappal, minden lélegzettel, mint Isten. Tárjátok ki az isteni szíveiteket. Vessétek el azt a terhet, koloncot, amit a gondolkodásotokban tartottatok eddig.

(szünet)

A Hetedik Pecsét nagyon-nagyon lágyan fog kinyílni. Ez idő alatt szükségetek van a benneteket körülvevő angyalok szeretetére és támogatására. S meg lesz a saját Isteni Énetek. Látjátok, egy csecsemő nem fogan meg, és nem születik is meg csupán egyetlen nap alatt. Hónapokba telik, kilenc hónapba mindez. A kibomlás, kifeslés, a pecsétek kinyílása lassan fog megtörténni.

Azt kérjük tőletek, hogy az első dolgotok legyen reggel, hogy belélegeztek és üdvözlitek azt, hogy Ti is Istenek Vagytok. A nap folyamán, amikor meghalljátok, hogy az elme csacsog, az egyszerű Én-kétely. Emlékeztesd magad arra: ,,Én is ISTEN VAGYOK.'' Ez mindösszesen az, amit tudnotok kell. Mindnyájan megérdemeltétek ezt, egytől egyig. Megérdemlitek. Na, akkor most fogadjátok ezt be a szívetekbe.

Teljesen új idők jönnek. Lehetnek még kihívásaitok. Lehetnek még elvégzendő munkáitok. De, ez már nem olyan lesz, mint ami eddig volt. Látjátok, páran közületek dolgoztok, és dolgoztok, és dolgoztok serényen. Még a munka energiája is meg fog változni. Sokkal játékosabb lesz. Kalanddá fog válni. Nem kell, hogy akkora küszködés legyen. Nem kell annyit szenvedjetek emiatt.

Annyi mindent kell majd tegyetek, Shaumbra, ezekben az előttetek álló Új Energiájú napokban. Van amiről hallottatok is már (az Új Energia Konferencia megelőző prezentációira utal evvel). Ajánlatokat kaptatok. Lehetségességek és lehetőségek lettek megmutatva a számotokra. Meg lett mutatva a számotokra, hogy miképpen küzdhetőek le a nehézségek, akadályok és sorompók.

Amennyiben elfogadjátok a kihívást, amennyiben elfogadjátok az Új Energiát, amennyiben lehetővé teszitek, hogy a bennetek oly sokáig lezárva lévő pecsétek felnyílhassanak, annyira másképpen fogtok látni mindent. Oda fog jönni hozzátok. Oda FOG jönni hozzátok. Úgy fogjátok találni, hogy nem kell annyira keményen dolgozzatok. Igen, teli lesznek még a napjaitok aktivitásokkal, többel, mint valaha, de ez már nem lesz olyan robotolás, mint eddig volt. Ez az élet öröme lesz. El bírtok evvel majd bánni, Shaumbra? (a közönség felnevet)

(szünet)

Húsz hónappal ezelőtt, itt ülve ebben a nagy teremben, egy vasárnapi reggelen adtunk át egy csatornázást (az első Bíbor Kör Iskola: A körön kívül). Az a csatornázás annak a 2150 évvel ezelőtti szavaknak a refleksziója volt, ahol mindenki közületek aki itt van most is, ott volt a Sion hegyi gyülekezőn is, az ottani találkozón hangzottak el.

Ennek a közvetítésnek a lényege olyan szavak voltak, melyeket nem lehetett volna kimondani, avagy leírni (rövid szünet, mert Tóbiás nagyon elérzékenyül) - egy kis érzelem - olyan szavak, amiket nem lehetett leírni, vagy kimondani akkor és most is, 2003-ban is elég ritkán kerülnek kimondásra, leírásra. Annak idején meggyilkoltak volna értük. Most, csak egy kis felhördülést okoznak! (a közönség nagyot nevet)

Húsz hónappal ezelőtt négy egyszerű szót csatornáztunk - TI IS ISTENEK VAGYTOK. Egyszerű szavak. Mégis ez a négy szó a legdinamikusabb szavai az Új Energiának.

Arra ösztökéltük Kauldrét, hogy adja ki az Új Energia Bibliáját. És ezt szó szerint értettük. Nyomást gyakoroltunk a Shaumbra energiájára, hogy megteremtse ezt. Hányszor, de hányszor lapogattuk Kauldre vállát, hogy megtegye ezt.

Igen, csakugyan, értjük a szándékozásokat, ezeket a Régi Energiájú ,,üdvözítési erőkét,'' hogy ez nem igazán teszi őket maradéktalanul boldoggá. Nem akarják ezt látni. Nem akarják, hogy ezek a szavak publikussá váljanak, látjátok, mert még mindig le van bennük a hét pecsét zárva. Ragaszkodnak a Régi Hitekhez és a Régi módszerekhez. Félnek az Új Energiától, az Új templomtól, az Új úttól.

De mi ismerünk benneteket, Shaumbra, erősek vagytok. Tudjuk, hogy készen álltok. Készek vagytok erre.

Tehát, azt kérjük tőletek, hogy fogadjátok el azt az ajándékot, amit magatoknak teremtettetek meg, ennek a négy szónak az ajándékát - TI IS ISTENEK VAGYTOK.

Az Új Energia Bibliája készen van! Miután ezt befejeztük, Kauldre egy vicces történetet fog elmesélni (lásd lentebb). Az Új Energia Bibliájának készen kellett lennie erre a konferenciára. S végül így is lett! Itt kellett mára lennie, ebben a teremben! Itt kellett lennie evvel a 238 egyesített energiával, akik összegyűltek a Sion hegyen 2150 évvel ezelőtt.

Ebben az Új Energia Bibliában csupán négy szó áll. (a hallgatóság felnevet) TI IS ISTENEK VAGYTOK. Ennyire egyszerű. Ilyen egyszerű.

Ebben az Új Energia Bibliában meg fogjátok látni, hogy 238 oldal van. Minden oldal egy személyt reprezentál, aki ma itt van. s az Új Energia Bibliájának a borítói reprezentálják a teljes Shaumbrát, az egész világon.

Az Új Energia Bibliája, drága barátaim, teli van üres lapokkal, mivel sem ember, sem asszony, vagy egyház többé nem mondhatja meg néktek azt, hogy hogyan éljetek. TE IS ISTEN VAGY. Mindenki, aki itt van, mindenki 2150 év távlatából egy-egy lapot reprezentál, képvisel ebből a könyvből. Ti segítettétek ezt megteremteni.

Ez nagy jelentőségű nap, mind a számunkra, mind a ti számotokra. Ez az a nap, amit a külső erők nem láttak meg előre. Elkezdték már az energetikai támadásaikat már hónapokkal ezelőtt. Ige, lehetnek közöttetek, akik meg is érezhették ezt. Egyre fokozták a tevékenységüket az elmúlt találkozónk óta. Majdnem sikerült is elérjék, hogy Kauldre elfeledkezzen erről a könyvről! (páran nevetnek) De mégis le lett időre szállítva. Természetesen csak viccelünk most Kauldréval.

Tehát, drága barátaink, micsoda energiája van az Istenember Sorozat 12. shoudjának. A Hét Pecsét, ami belétek volt mélyen ágyazva, most feltörhetővé vált és elengedhetővé.

Igen, amennyiben tanulmányoztátok a szent iratokat, és a csakra rendszerek energiáit, akkor meg fogjátok látni az összefüggéseket. Amennyiben jobban is tanulmányoznátok az írásokat, hogy még többet tanuljatok a Jelenésekről, megértendő az, hogy 2150 évvel ezelőtt, amikor a Sion hegyén találkoztunk, akkor az inter-dimenzionális energiákkal kerültünk kapcsolatba. Keressétek azokat az interpretációkat, melyek a démonokról, a lovasokról, a harcosokról s az összes többi szimbólumról szólnak, amik a Jelenésekben vannak. Pillantsatok vissza ezekre a könyvekre, és tényleg meg fogjátok érteni.

A következő egy vagy két napban folytatni fogjuk evvel az energiával az összejövetelünket. De ENNEK a pillanatnak az energiája az az, hogy elfogadjátok azt, hogy Ti Is Istenek Vagytok és a Hét Pecsét felnyitását is engedélyezitek.

Végtelenül szeretünk benneteket.

És ez így van!

Geoffrey (Kauldre) Hoppe megjegyzése:

Az első Bíbor Kör Iskola, ,,A körön kívül,'' ugyanabban a fogadóban volt megtartva 2001 november 8 - 11. között, mint ahol a fenti csatornázás is zajlott. Az egy hosszú és fáradtságos iskolai hétvége volt, de ugyanakkor igen gyümölcsöző is. Több, mint 60 shaumbra tapasztalta meg ismét az utazást az Otthonból, keresztül a Tűz Függönyén, be az Ürességbe, és végig az univerzum megteremtését.

Tisztán emlékszem, mennyire fáradtan ébredtem azon a vasárnapi reggelen, az Iskola befejező napján. Az előző két nap során Tóbiást ötször csatornáztam már, mondtam is neki, hogy kimerültem, kérve, hogy fogja a reggeli csatornázást rövidre. Kételyeim voltak avval kapcsolatban, hogy végig a csatornázására tudok-e koncentrálni.

Később, azon a reggelen eljött csatornázni. Abban a pillanatban ahogy beszélni kezdett erősen energetizálva éreztem magam. Ez volt az egyik legjobb - és leghosszabb - azon csatornázások közül, amit valaha is előadott Tóbiás. Ez volt az, ahol először mondta ki ezeket a szavakat: ,,Ti Is Istenek Vagytok.'' Elmesélte, hogy a bolygó készen áll az Új Energia Bibliájára, aminek csupán ezt a négy szót kéne tartalmaznia: ,,Ti Is Istenek Vagytok.'' Tóbiás azt mondta, hogy az Új Energia Bibliájának 100 és 100 oldalasnak, vagy még többnek kéne lennie, és mindegyik lapjának üresnek kéne lennie. Elmondotta, hogy mint teremtőknek az Új energiában, mindenkin egyénileg múlna az, hogy mit ír a saját Új Energia Bibliájának lapjaira.

Betettem ezt a tervezetet a mentális ,,elvégzendőim'' dobozkámba, de mindig csak a doboz fenekére süllyedt le, mivel számos halaszthatatlan határidő közeledett. Nagyjából egy évvel később, kapcsolatba kerültem pár nyomdásszal árajánlat ügyben, de némi akadályt jelentett a számukra annak a teljesen tiszta megértése, hogy miért is akarok én egy keményfedelű könyvet, aminek csak egyetlen lapjára kerülne nyomtatás. Ráadásul, ismét hagytam a dolgot a lista aljára lesüllyedni.

A múlt télen, Tóbiás ismét emlékeztetett az Új Energia Bibliájára egy nyilvános csatornázás során. Annyira bele voltam bonyolódva egy nagy szaktanácsadói projektbe, hogy úgy döntöttem, ideiglenesen visszautasítom a kérését. Azután mindössze két héttel azelőtt, hogy idejöttünk volna az Új Energia Konferenciára, az egyik délután Tóbiás előugrott, amint félrevonultam egy kis délutáni szünetet tartani.

,,Mi is lesz az Új Energia Bibliámmal?'' kérdezte cseppnyi szarkazmussal a hangjában.

,,Tóbiás, nincs most időm a művészeti részére meg a legyártatására'' feleltem.

,,Szuper lenne, ha a könyv megjelenne a Nyárközépi Új Energia Konferenciára'' unszolt Tóbiás.

,,A Konferenciáig már csak két hét van, Tóbiás!'' mondtam elkeseredetten. ,,Amilyen gyorsan csak lehet, megpróbálom intézni, amint visszajöttünk onnan.''

,,Hmmmmmm...'' És Tóbiás eltűnt.

Amint visszaértem az íróasztalomhoz, a telefon csengeni kezdett. Az egyik nyomdász volt, akivel az egyik kliensemhez kapcsolódó ügyben dolgoztam együtt. A beszélgetésünk végén így szólt: ,,Emlékszik arra könyvre, amiről vagy hat hónapja mesélt? Amelyikben minden lap üres lenne? Csak most értem oda a papírmunkával. Még mindig érdekli a könyv?''

,,Hogy a fenébe csinálta ezt Tóbiás!!?'' csodálkoztam magamban. Mondtam a nyomdásznak, hogy két héten belül szükségem lenne a könyvre, nem későbben, mint július 18., péntek. Amennyiben ez nem lenne lehetséges, akkor várnunk kéne evvel addig, amíg visszajövünk a konferenciáról, hogy erről beszéljünk.

A nyomdász négy órával később visszahívott. Annak ellenére, hogy a cége nem állít elő keménykötésű könyveket, és hogy emiatt egy keleti-parti alvállalkozó cégnek kéne kiadják a munkát, le tudnák 18-án szállítani az első háromszáz példányt... amennyiben átadnám nekik az összes szükséges művészeti fájlokat másnap délig.

Hajnali hatkor keltem másnap, megterveztem a borítót és a belső oldalakat és délben át is maileztem a fájlokat a nyomdásznak. Aznap reggel több érzelmi, mentális és spirituális megpróbáltatáson mentem át, mint az eddigi nyolc éves spirituális utazásom során együttvéve. Ki vagyok én, hogy megírjam ezt a könyvet? Mit fognak szólni az emberek? Mit fognak erre lépni a fundamentalisták? Jeshua OK. lenne evvel? Mózes? Mit szólna anyukám és az apukám, akik már a túloldalon vannak? Szó szerint gyomorgörcsöm volt, olyan konfliktusba keveredtem magammal, hogy még a mellettem lévő Tóbiást sem érzékeltem. Abban a pillanatban a dualitásos-elmémben mindez... tiszta istenkáromlásnak látszott! Már láttam magam megkövezve. Azokkal a jó kemény fajta kövekkel, természetesen.

Az Új Energia Bibliájának 300 példánya le lett szállítva július 18-ára. Tóbiás arra kért, hogy ne jelentsem be a könyvet a 19-i szombat délutáni közvetítéséig. Akkor nem teljesen értettem a kérését, de a csatornázás után minden teljesen világossá vált a számomra. Be akarta állítani az energiát a Shaumbra legújabb könyve számára, ,,Az Új Energia Bibliája'' számára. Kettőszázharmincnyolc oldal. Négy egyszerű szó. ,,Te Is Isten Vagy.''

A csatornázást követő nagyon szép és igen mozgalmas pillanatban, Brad Johnson, s Clear Lake javasolták, hogy mindenki a konferencián írjon alá egy példányt az Új Energia Bibliájából. A másnapi egyik csatornázás közben Tóbiás üdvözölte az ötletet, valamint javasolta Lindának és nekem, hogy az ,,aláírós'' példányát az Új Energia Bibliájának vigyük mindig magunkkal mindegyik tanfolyamra, szemináriumra, mindenütt a világban, hogy a Shaumbra aláírhassa. És ez így van!

(Az Új Energia Bibliájának a fennmaradó része egy héttel később jött meg. Kapható a Shaumbra ajándékboltban a Bíbor Kör honlapján http://www.crimsoncircle.com)

fordította: Ziegler Attila

vissza az előző lapra