Istenember Sorozat: Shoud 6, kérdések és válaszok
Elhangzott a Bíbor Körben, 2003. január 4-én

 

Tóbiás: És ez így van, drága Shaumbra, visszatérünk még egy kis további beszélgetésre veletek. Majd szeretnék hallani a kérdéseiteket. Szeretnénk hallani a válaszaitokat a kérdéseitekre. (a közönség nevet)

Először szeretnénk beszélni veletek vmiről, egy kicsit komolyabb hangvételben. Szeretnénk beszélni – ahogy St. Germaine végigsétál a széksorok között, meglátogat titeket, eljön az otthonotokba, eljön hozzátok a számítógépeteken keresztül, ahogy ott ül veletek – St. Germaine egyik fő feladatáról ezekben a hónapokban és az elkövetkező hónapokban, vmiről, ami tudjuk, Shaumbra, hogy kihívást okozott nektek mostanában.

Ez arról szól, hogy szeretnétek-e maradni, vagy elhagyni a Földet emberként. Tudjuk, hogy elgondolkodtatok ezen. Tudjuk, hogy eltűnődtetek… hogy eltűnődtetek azon, hogy eljött-e az ideje… eltűnődtetek azon, hogy miért akarnátok itt maradni a Földnek ezen a csodálatos helyén… eltűnődtetek azon, hogy talán bevégeztétek a célotokat, és ideje visszatérni a fátyol felénk eső oldalára… eltűnődtetek, hogy vajon milyen szenvedélyt hordoz a pillanat valójában.

Ez egyre inkább aktuálissá vált ezekben a napokban, ahogy a Föld mágneses rácsainak a beállítása befejeződött. „Maradnom kellene vagy mennem? Éljek tovább vagy meghaljak?"

Észrevettük, hogy többségetek úrrá lett a haláltól való félelmén. Értitek, hogy a lélek tovább él, hogy a szellem tovább él. Értitek, hogy nem létezik olyan, hogy halál. Csak magatok mögött hagyjátok a régi fizikai testet.

Most, ahogy az Új Energiában vagytok, észre fogjátok venni, hogy még inkább felvetődik ez a kérdés bennetek – általatok. St. Germaine itt van, hogy veletek legyen, hogy mellettetek üljön, hogy szeressen titeket ezekben a nehéz pillanatokban. St. Germaine a nagy alkímista, az energiák nagy átalakítója. St. Germaine tudja, hogy hogyan lehet egyik formából a másikba átlépni, hogy hogyan lehet egy régi energiát áttranszformálni egy új energiává.

Sok évig távol volt a Földtől, mert az Új Energia megértésein dolgozott, amit behoztatok – hogy hogyan lehet ezeket használni, hogyan lehet őket alkalmazni. El fog jönni hozzátok ezekben a kihívást jelentő és nehéz időszakokban, hogy dolgozzon veletek, hogy segítsen megértésre jutni.

Nincs jó vagy rossz választás, bár Tóbiás inkább afelé hajlik, hogy maradjatok a Földön. Olyan sokat tanultatok. A többieknek szükségük van rátok.

A kihívások egyike, amivel szembekerültök ennek az egész élni vagy meghalni dolognak a kapcsán, valójában az, hogy ott toporogtok a kapuban, várakozva. Az egyik lábatok még a Régiben van, a másik pedig az Újban. Féltek attól, hogy a Régiben levő lábatokat teljesen áttegyétek az Újba. Ezért úgy érzitek – hogy is fogalmazzuk -, hogy egy semleges területen, egy senki földjén vagytok. Nem vesztek részt teljesen a Régiben. Nem vesztek részt teljesen az Újban.

Drága barátaim, itt az ideje döntést hozni. Tudjátok, hogy nehéz lenne visszamenni a Régibe. Megpróbáltátok. Nehéz visszamenni a Régi Energiába, amikor ilyen sok bölcsességgel és megvilágosodással rendelkeztek az Újról. Ám mégis, jelen van egy nagy félelem attól, hogy felemeljétek a másik lábatokat, és teljesen áttegyétek azt is az Új Energiába. Amikor a két világ között álltok, akkor természetes, hogy úgy gondoljátok, hogy csak az élet és a halál közül választhattok.

A valódi választás azonban arról szó, hogy szeretnétek-e még fél lábbal a Régiben maradni, vagy készen álltok arra, hogy mindkét lábbal belépjetek az Újba? „Készen álltok," – ahogy Metatron mondotta – „hogy teljesen kifejezzétek azt, akik vagytok, hogy kirobbanjon belőletek az élet, a kreativitás, a kifejeződés? Készen álltok megmutatni a világnak, hogy kik vagytok?"

A múlt havi Shoud-ban a szabályokról beszéltetek. Egyike az önként vállalt szabályaitoknak, hogy azt hiszitek, hogy nem lehettek társaságkedvelők, hogy nem mutathatjátok meg magatokat, hogy nem fejezhetitek ki magatokat. Azt gondoljátok, hogy ez nem helyénvaló, vagy hogy mások ki fognak nevetni titeket. Erről Cauldréval (Geoffrey Hoppe) is volt pár beszélgetésünk! Ám drága barátaim, drága barátaim, ő a másik lábát is áttette az Újba.

Az emberek, akik a klónozáson dolgoznak (a Raeliánusok) nagy nevetség és gúny tárgyai önmaguk kifejezése miatt. Ám mivel ez nem tartja vissza őket, felfedezéseket tettek az élet természetéről, a biológiáról, az élet tartamáról, olyan dolgokat, melyeket azok a tudósok, akik két lábbal a Régiben vannak, sosem vettek volna észre.

Tehát, drága barátaim, egy érdekes helyzettel szembesültök most. Ahogy Metatron mondotta: „Készen állsz?" Áthelyezed a másik lábadat is az Új Energiába? Kifejezed teljesen az isteniségedet? Igen, néhányan körülöttetek talán úgy gondolják, hogy nincs minden rendben veletek. Ám amit mi látunk, az az, hogy később visszajönnek hozzátok és azt mondják: „Tudjuk, hogy kinevettünk és kigúnyoltunk téged. Ám most vmi olyan értékes és olyan szeretetteljes dolgot látunk. Akkora megvilágosodást látunk kiáradni belőled."

Ez az élni vagy meghalni dolog valójában az isteniségetek elfogadásáról szól. Hagyd kifejeződni önmagadban és rajtad keresztül. Ahogy ledöntitek a régi korlátokat, a régi módokat, a régi szabályokat, ó, drága barátaim, egy annyira új módját fedezitek majd fel az életnek. Ennek fényében a régi út olyan nehéznek, érdesnek és hidegnek fog látszani.

Készen álltok arra, hogy mindkét lábatokkal az Új Energiába lépjetek, és teljesen kifejezzétek önmagatokat? Készen álltok arra, hogy minden egyes napot, minden egyes pillanatot totális szenvedéllyel és együttérzéssel éljetek meg? Készen álltok arra, hogy az isteniségeteket beengedjétek az életetekbe?

Megtanultatok bízni önmagatokban az évek és a létidők során. Tudjátok, hogy boldogultok emberként. Megtanulni bízni az isteniségetekben egy rémisztő lépés.Nehéz totálisan hagyni, hogy eljussatok önmagatokig, hogy elengedjétek a régi módokat, ahogy ezt tettétek.

A mai üzenetünk arról szól, hogy megengedjétek az Éneteknek, hogy ő legyen a kalauzotok. Különböző helyzetekben fogjátok találni magatokat, ahol isteniek lesztek, ahol hagyni fogjátok, hogy átjöjjön az isteniségetek, ahol olyan megoldások érkeznek hozzátok, amire soha nem is gondoltatok volna.

Ezen az új módon élve nem kell aggódnotok a bőség miatt. Az életetek annyira bőséges lesz, minden értelemben. Nem kell kitervelnetek és megterveznetek, hogy honnan lesz elegendő pénzetek arra, hogy kifizessétek a számláitokat, és hogy megvegyétek, amire szükségetek van. Mindig meglesz. Nehéz ezt leírni szavakkal, így ebből sokat energia formájában adunk át most nektek. Ez arról szól, hogy elengeditek a régi módokat, bíztok önmagatokban, és totális együttérzéssel viseltettek önmagatok irányába. Ez arról szól, hogy Istenemberként éltek minden egyes pillanatban.

St. Germaine veletek lesz. Megkértünk titeket korábban, hogy kapcsolódjatok az energiájához, mert amikor ez az érzés visszatér hozzátok a kihívást jelentő időszakotok némelyikében, amikor eltűnődtök azon, hogy egyáltalán miért is akartok még továbbmenni, akkor ő ott fog ülni mellettetek. Emlékeztetni fog titeket. Emlékeztetni fog titeket az élet szépségére és örömére. Emlékeztetni fog titeket, hogy a régi módok már nem használhatók. Meg fog kérni titeket arra, hogy mindkét lábatokkal lépjetek be teljesen az Új Energiába, két lábbal teljesen a földön állva, vmint teljesen megnyílva önnön isteniségeteknek.

Ez arról szól, hogy megbíztok a saját isteniségetekben, hogy majd ő gondoskodik a megoldásról. Arról szól, hogy megtanuljátok elengedni a régi módokat, miszerint az elméhez és a logikához fordultok. Ez az érzésről szól.

Drága barátaink, csodának fogjátok tekinteni, ahogy ez elkezd megvalósulni az életetekben. Ám ez egyáltalán nem csoda. Ez az Új Energia spirituális fizikája – beteljesülés, totális beteljesülés, ahol nem kell aggódnotok a részletek miatt. Az Énetek gondoskodik a részletekről más szinteken.

Most pedig örülnénk, ha hallhatnánk a kérdéseiteket.

Kérdés az 1. Shaumbrától: Tóbiás, nemrégiben látomásaim voltak, az egyikben négy gömb forgott egy kocka belsejében. Egy másik látomásom egy Új Föld megteremtéséről szólt. Van ezeknek a látomásoknak vmi tényleges alapjuk, vagy csak túlórázik a képzeletem?

Tóbiás: Ez egy pompás kérdés, mert ez vmi olyan, amit megtapasztalsz, és amit oly sok Shaumbra szintén megtapasztal. Gondolatok és víziók támadnak az agyukban. Majd elgondolkoznak, hogy épp megőrülnek-e. Próbálják blokkolni ezeket a dolgokat, vagy kiókumlálni logikával, hogy mik is ezek. Azonban nem tudják, és ettől frusztrálttá válnak.

Mindezek a dolgok, melyek eljönnek hozzád, helyénvalóak. Valóban, nagyon sok munkát végeztek éjjeli utazásaitok alatt az Új Földön. Ezekből az energiákból nagyon sokat visszahoztok a Föld bolygóra. Ezek, egy bizonyos értelemben, bennetek vannak. Ezeken a látomásokon és érzéseken keresztül mutatják meg nektek magukat, melyeket megtapasztaltok.

Amikor megpróbáljátok elmével kitalálni, mik is lehetnek, nem tudjátok. Ezek leginkább az álmokhoz hasonlíthatók. Az emberek olyan sok álmukat próbálják kielemezni az elme segítségével, és próbálnak logikusak lenni. Az álmok – hogy is mondjuk – abszolút nem logikusak.

Ez jó példa arra, hogy egyszerűen csak üljetek a pillanatban és kérdezzétek meg ezeket a víziókat, hogy mit akarnak közölni veletek. Majd, ahelyett hogy hallani akarnátok a választ, ÉREZZÉTEK a választ. Ott van. Ott van. Lehet, hogy nem szavakon keresztül jut el hozzátok. Talán érzések egy sora lesz, amit később az agyatok le fog fordítani szavakká. Ám kezdetben az érzést fogjátok megőrizni, és ez az érzés a tudása annak, hogy mit mondanak nektek ezek a látomások.

Ez egy kitűnő kérdés, mert mindegyikőtöknek új tapasztalatai lesznek, új látomásai és gondolatai, dolgok, melyek eljönnek hozzátok. Nem őrültök meg. Ez mind a folyamat része. Bátorítsátok ezt önmagatokban. És ez még több ilyen tapasztalatot fog előhozni. Ezek mind fontos információt és energiát hordoznak számotokra.

Kérdés a 2. Shaumbrától: Tudnál kicsit többet mondani a Tűz Köréről (vagy a Tűz Faláról)? Ez valóban tűz volt, vagy ez csak egy metafora?

Tóbiás: Ez egy metafora. Nem szó szerint a tűzön mentetek át, mikor elhagytátok az Otthont. Ez egy metafora, amit használunk, mert tartalmazza… hm, érezzétek az energiát egy pillanatra, mindegyikőtök. Érezzétek a tűz energiáját. Erőteljes. Nagyon érdekes. Az emberek vonzódnak a tűzhöz. Ám amikor túl közel kerültök hozzá, akkor megéget titeket. Tehát mi metaforaként használjuk, amikor a Tűz Faláról beszélünk. Ez egy olyan energia volt, amely vonzott titeket, vonzott titeket és magához húzott titeket. Ám amikor nagyon a közelébe kerültetek, akkor azt gondoltátok, hogy talán ez mégsem volt olyan jó dolog. Próbáltatok távolabb húzódni, ám ez magába szippantott titeket.

Ez egy nagyon érdekes metafora is egyben. Az egyházak arra használták, hogy a Pokolra, a Menny ellentétére utaljanak vele. Amikor átkeltetek a Tűz Falán és az Ürességbe kerültetek, akkor visszanéztetek. Visszanéztetek, és mit láttatok? Egy nagy Központi Napot, egy nagy szinguláris ragyogó fényt, ami a Tűz Fala volt, ami körülölelte a Királyságot.

Ez valóban egy metafora. Ez most alkalmat ad arra, hogy megkérjünk mindőtöket, hogy érezzétek, miről szól a tűz metaforája. Érezzétek a tüzet. Ne GONDOLJATOK a tűzre. ÉREZZÉTEK a tüzet. Lélegezzétek be a tűz energiáját a lényetekbe. Nem kell szavakba öntenetek. Lélegezzétek be a tűz energiáját. Érezzétek, hogy milyen hatással van a testetekre, hogy mit vált ki belőletek – sokféle érzést valószínűleg.

Kérdés a 3. Shaumbrától: Hello, Tóbiás. Cordovából Argentínából teszem fel a kérdést. Barátaim egy csoportja egy „Inti-Shanti"-nak nevezett közösséget hoz éppen össze. És tudni szeretnék, mi célt szolgálnak, és hogyan tudnak továbblépni ezzel az Új Energiával.

Tóbiás: Nehezen tudnánk elmondani nekik, hogy mi a céljuk, milyen terv miatt jöttek össze. Érdekes lenne mindegyikőtök számára kitalálni, hogy milyen célt szolgáltok. Gyűljetek össze egy Shoud-ban, és kérdezzétek meg lényetek legmélyebb szintjein, hogy milyen célt szolgál a közösség. És mit kezdtek vele?

Mi, a mi oldalunkon… kuncogunk, mert tudjuk, hogy van itt vmi. Oka van annak, amiért ez a csoport összejött, egy nagyon csodálatos, gyönyörű oka. Még mindig nem ismertétek fel, hogy ez mi. Ám jöjjetek össze, és kérdezzétek meg önmagatokat, hogy mi célból vagytok együtt. Mihez kezdtek ezzel a dologgal? Meg fogjuk erősíteni, hogy egy nagyon isteni célja van ennek a csoportnak. Ám arra kérünk titeket, hogy érezzétek, mi ez. Majd megkérünk titeket, hogy tudósítsatok minket is, ha kitaláltátok! (a közönség nevet)

Kérdés a 4. Shaumbrától: Tóbiás, úgy a múlt héten annyira teli voltam az izgatottság, a várakozás és az öröm érzéseivel. És azon tűnődöm, hogy csak előre örülök már az Új Évnek és a személyes dolgoknak, amik remélem, meg fognak történni velem, vagy ez az Új Energia, vagy a kettő kombinációja?

Tóbiás: Mit érzel ezzel kapcsolatban? (a közönség nevet) Mit érzel, honnan jön ez az öröm?

4. Shaumbra: Azt tippelem, hogy mindkettő lehet. Tudom, hogy részben a saját életem és a dolgok, melyeknek már előre örülök. Ám nem tudom… egyszerűen olyan sok izgatottság van bennem, hogy úgy gondolom, kell lennie vmi másnak is.

Tóbiás: Bizonyos értelemben, ahogy feltetted a kérdést, meg is válaszoltad. Igen, az Új Energiába tartasz éppen. Te személy szerint engedélyt adtál magadnak arra, hogy sok múltbeli pakkot elengedj. Engedélyt adtál magadnak arra, hogy tiszta lapot kezdj, így most be tudsz lépni a valódi munkádba, a valódi szenvedélyedbe.

A belső szintjeiden azt is érzed, ami az úton feléd tart. Ahogy mondtuk, az út mozog; te a Mostban maradsz. Az út olyan dolgokat hoz el hozzád, amik nagy beteljesülést hoznak, olyan dolgokat, amelyekre még csak nem is számítottál, amiket még csak nem is kértél, vagy amikért még csak nem is imádkoztál. Ezek most mind eljönnek hozzád, mert megtisztítottad az utat. Érzed a vibrációjukat, ahogy belépnek a Mostodba. Ez nagy izgalommal tölt el. Szóval kövesd csak az érzéseidet. Jó vagy ebben, ám hajlamos vagy arra, hogy figyelmen kívül hagyd őket. Már tudod, mielőtt egyáltalán tudnád (mi az)!

Kérdés az 5. Shaumbrától: Tóbiás, mondanál pár szót az állatok és az emberek kapcsolatáról, és különösen arról, hogy mi történik most a szarvasokkal?

Tóbiás: Mielőtt megérkeztetek a Földre – mielőtt fizikai testetek lett volna – beültettétek a Földet. Igen, állandóan olvastok erről, a Csillagmagokról. Ám értsétek meg, hogy ti voltatok azok, akik idejöttetek, előkészítve magatokat arra, hogy emberek lehessetek biológiai formában. Ti ültettétek be a Földet és vetettétek be Gaiát energiákkal, melyek kihajtottak növényi formaként, állati formaként, az élet formáiként mindenütt.

Azt mondtátok, hogy szükségetek lesz az állatok ezen energiáira, hogy egy egyensúlyt tartsanak fent Gaia számára, és hogy ellássák a testeteket táplálékkal, mind a növényi források, mind az állati források. És azt is tudtátok, hogy az állatok majd szolgálhatnak is benneteket, egy bizonyos értelemben, saját energiáitok és saját szeretetetek tükreként. Az állatok olyan fontos egyensúlyt tartottak fel mind Gaia, mind a ti számotokra.

A háziállataitok nagyon sokat magukra vesznek a tudatosságotokból és az energiátokból. Ők különállóak. Önálló szellemük van. Ám nagyon sokat elnyelnek az energiáitokból és a tudatosságotokból, így ezt visszatükrözik számotokra. Vessetek egy pillantást az állataitokkal való kapcsolatotokra, és meg fogjátok látni, milyen a kapcsolatotok önmagatokkal.

Az állati szellemeknek és az elementál szellemeknek, akik a Föld energiáját tartották számotokra, már nem kell megtartaniuk ezt az energiát. Így úgy döntenek, hogy távoznak. A munkájuk befejeződött.

És az állati királyság számos faja keresztülmegy a saját változási folyamatán, válaszként a ti változó tudatosságotokra. Pl. a szarvas populáció megritkul, ahogy megváltoztatja a biológiáját. Egy természetes tisztulási folyamaton mennek keresztül.

Ez nem azért van, mert az emberek rosszak lennének. Ez nem vmiféle büntetés. Nem azért van, mert olyan szörnyen bánnátok velük.

Tekintsetek együttérzéssel a szarvas populációra. Keresztülmennek a saját tisztulási folyamatukon, ami által megtisztítják a Régi Energiákat. Jóval erősebb testtel fognak kikerülni a folyamatból, amivel sokkal jobban tudják majd kezelni az új környezetet és az őket körülvevő új energiát. Átalakítják a saját fajukat, becsüljétek őket ezért. Nehéz ezt végignézni néha, mert szeretitek az állatokat. Ám bizonyos formában még a növényi formák, a fák is keresztülmennek a saját természetes megritkulási folyamatukon, hogy alkalmazkodni tudjanak az Új Energiákhoz.

Kérdés a 6. Shaumbrától: Tóbiás, amikor azt mondtad, hogy érezzük St. Germaine energiáját, akkor ezt egy óriási energiaként éreztem a szívemben, olyan óriásiként, mintha bele se férne a fizikai testembe. Hogyan tudom akkor megkülönböztetni, hogy mikor látogat meg és van velem St. Germaine, vagy épp a saját isteniségem érzékelését tapasztalom-e meg?

Tóbiás: Ez egy kitűnő kérdés. St. Germaine egy nagyon speciális energiát képvisel. Ezért kértünk mindegyikőtöket arra korábban a mai napon, hogy érezzétek őt. Ezt az energiát a bensőtökben fogjátok érezni. Ez egy különleges rezgést tartalmaz. Ha nem vagytok biztosak, akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Mit érzek?" Talán azt a választ kapjátok, hogy mindkettőt – St. Germaine ott van mellettetek, szeretve titeket, veletek haladva az úton, összeolvadva veletek abban a pillanatban. Így ne lepődjetek meg, ha azt a választ kapjátok, hogy mindkettőt érzitek.

St. Germaine szeretné a válladra tenni most a kezét. Arra kér, hogy lélegezd be az energiáját. Az energiája nem fog legyűrni téged. Valójában nagyon ismerős számodra, mert sok munkát végeztél vele a múltban. Még fizikai formádban is ismert, amikor a Földön járt.

Ezek egyikének sem kell, drága barátaim, nagyon misztérikusnak lennie. Ezek egyikének sem kell vmi extra szokatlan dolognak lennie. Az entitások, mint pl. St Germaine szeretnének titeket megérinteni, közel kerülni hozzátok, szeretnének összeolvadni veletek. A fátyol már olyan vékony, annyira vékony, hogy ez megtörténhet. És most átölel, és azt mondja: „Köszönöm."

Kérdés a 7. Shaumbrától: Tóbiás, korábban azt mondtad, hogy nem kell pajzsokat használnunk, és akárhol is legyünk, mindig biztonságban lehetünk. Mi a helyzet azokkal a személyekkel a háztartásunkban, akiket megszálltak a démonok? Hogyan kezeljük őket, ha nincs szükségünk védőpajzsokra? Kell tennünk vmit?

Tóbiás: Egy dolgot tegyél ebben az esetben. A legnagyobb szeretetet és együttérzést érezd e felé a személy felé, aki ezt az iszonyú játékot játssza ezekkel az entitásokkal. A személy, akire utaltál, csak önmaga és a múltja által megszállott. Nem egy külső erő szállta meg. Az önmagán belüli konfliktusa okozza azt, ami egy ilyen jellegű elkülönülésnek látszik. Ez adja a látszatát annak, mintha vmi külső entitás szállta volna meg őt.

Amikor a közepében vagy egy ilyen típusú bizarr energiának, legyen benned teljes együttérzés. Értsd meg, hogy önmagukon belül szeretnének vmi megoldást találni. Egy nagy játékot játszanak, egy bújócskát, a fény és a sötétség, a dualitás egy nagy játékát.

Nagyon nehéz, ahogy már említettük, nagyon nehéz egy külső entitásnak bejönnie és megszállnia titeket. Igen, ott őgyeleghetnek körülöttetek ezek az entitások. Ám hogy átvegyék az uralmat a testetek és a szellemetek felett, az nagyon nehéz számukra.

Kiindulási alapként értsd meg, hogy ez a személy, ez az egyén az, aki szétdarabolja, részekre választja önmagát. Legyél együttérző irányába. Élvezd velük a játékot. Először valószínűleg dühösek lesznek rád, mert azt akarják, hogy meggyengítve érezd magad általuk. Azt akarják, hogy megijedj tőlük. Légy együttérző. Nevess velük. Milyen csodálatos játékot játszotok!

Nem kell semmilyen védőpajzsot magatokra vennetek, semmilyen szituációban. Lehettek bármilyen helyzetben. Bármilyen nehéznek is tűnik, legyetek együttérzők. És akkor képesek lesztek meglátni az egyének, csoportok, vagy teljes nemzetek összeállítását, felépítését. Fel fogjátok ismerni, hogy nem létezik olyan, hogy rossz körülmény. Csak vannak, akik nagyon extrém játékokat játszanak!

Kérdés a 8. Shaumbrától: Helló Tóbiás. Hogy vagy ma?

Tóbiás (kuncog): Nagyon jól!

8. Shaumbra: Kérdésem a rács átállítására vonatkozik, amiről te is és Kryon is olyan sokszor beszéltetek. És részben az, hogy tudom, hogy sok szent hely, különösen a szülőföldemen – tudom, hogy van közöttük néhány olyan, amit meglátogattatok az utóbbi időben – valójában nem véletlenül van ott, ahol van. Hanem az általunk „ley vonalaknak" vagy „energia vonalaknak" nevezett vonalakon helyezkednek el, vagy ezeknek a vonalaknak a metszéspontján, ahol az energia nagyon erőteljes. És ha a rács most vmiképp újra lett igazítva, akkor az energia már nem áramlik keresztül ezeken a területeken? És már nem uaz az energiájuk, mint a múltban volt?

Tóbiás: A rácsokkal, a mágneses rácsokkal végzett munka, melyet a Kryon kíséret beállított, befejeződött… ez rátok volt hatással. Nem a Föld rácsaira volt hatással, nem azokat változtatta meg, nem a ley vonalakat, amiket említettél. Ez nem volt hatással Gaia örvényeire. A mágneses rácsok, melyeket Kryon beállított, az emberekre hatottak, egyénileg.

Vannak azonban a Földnek általunk „kristályrácsnak" nevezett rácsozatai is. Ezek most kerülnek beigazításra, és ez sokkal inkább a vonalak mentén fog történni, melyekről beszéltél. Ennek köze van a ley vonalakhoz. És az energiaörvényekhez is. És, leginkább, kapcsolatban van a külső dimenziókkal és univerzumokkal való energetikai összeköttetéssel. Ezek mind beigazításra kerülnek most általatok, az emberek által.

A tudatosságotok megváltoztatja a Föld kristályrácsait. Ez a ti felelősségetek. Nem kell erre koncentrálnotok minden reggel, amikor felkeltek. Ez természetesen megtörténik, válaszul a tudatosságotok változására.

Így működik. Amikor ti, mindegyikőtök, először jöttetek a Földre, mielőtt még fizikai testetek lett volna, az energiáitokkal bevetettétek a Földet. A Föld köveit új élettel ültettétek be. Nagyon különleges energiákat helyeztetek el mindenfelé a Földön, amik most egy kristályos hálót, egy kristályrácsot alkotnak. Ezek a kristályrácsok segítettek abban, hogy ide lehessen hozni az általatok ismert életet a Földre – a növényeket, a vizeket, az állatokat, mindezen dolgokat. A kristályrácsok segítettek ezeket a Földre hozni. A kristályrácsok az élet adói Gaia számára.

Most, ahogy a tudatosságotok megváltozott, ahogy mindkét lábbal átléptek az Új Energiába, ez megváltoztatja a kristályrácsokat is, és hozzáigazodnak a tudatosságotokhoz. Most szabadon bocsátanak vmi teljesen új energiát is. Bizonyos értelemben azt mondhatnátok, hogy ti temettétek el ezeket az energiákat a Földbe, jóval azelőtt, hogy idejöttetek volna. Ti temettétek el őket, és azt mondtátok: „Ez nem lesz elérhető mindaddig, míg a tudatosságom, a vibrációm el nem ér egy bizonyos szintet. Majd akkor előjön a Földből."

Készen álltok most arra, hogy összekapcsolódjatok a Föld kristályrácsaival. Ez egy teljesen új energiát ad az emberi biológiának és a szellemeteknek. A kristályrácsok a tieitek, csak a tiétek. Ti helyeztétek el őket azelőtt, mielőtt idejöttetek volna. Most pedig aktiváljátok őket.

El fogunk vinni csoportokat ebben az évben… Cauldre már megint forgatja a szemeit! (a közönség nevet) El fogunk vinni csoportokat különböző energetikai helyszínekre. Fel fogjuk hozni azon energiák némelyikét, melyet ti ültettetek ott el. Meg fogjuk mutatni a Föld kristályrácsainak felbukkanó dinamikáját, megmutatjuk nektek, hogyan használjátok ezeket az energiákat. Ott fogunk ülni néhány nagyon szokatlan helyen, amit nagyon valószínűtlennek gondoltatok volna. (a közönség nevet) Ám ez azért van, hogy megmutassuk nektek, hogy hogyan tudjátok előhozni a saját energiáitokat a rácsokból, amiket oda helyeztetek.

Cauldre szerint túl hosszúra nyúlik a válaszunk, ám szeretnénk még mondani vmit. A régi energiaörvények valóban változnak, vagy megváltoztak. Elmozdulásban, változásban vannak. Sokan vannak, akik felkeresik a régi szent helyeket, és úgy tesznek, mintha éreznének vmit. (a közönség nevet) Talán összekapcsolódnak egy olyan energiával, ami hosszú idők óta ott volt.

Ám ez változóban van. Új helyek bukkannak fel. Meg fogjuk említeni őket ebben az évben, ahogy feltűnnek, olyan helyek, melyek mintha – hogy is mondjuk – energiakitörési pontok lennének, amik most törnek ki – a Földből előjövő Új Energia gejzírei. Köszönjük ezt a pompás kérdést, és a lehetőséget, hogy beszélhettünk a kristályrácsokról.

Kérdés a 9. Shaumbrától: Ezen a vonalon maradva, az Új Föld – a kristályrácsok, a mágneses rácsok hasonlóak lesznek, csak egy magasabb vibráción? Az itteniekhez hasonló állatokat és természetet tudunk majd teremteni? És tudunk majd repülni? (Tóbiás kuncog és a közönség nevet)

Tóbiás: Van egy bizonyos típusú rácsrendszere az Új Földnek. Ez nem mágneses. Nem kristályos. Nagyon nehéz szavakkal leírni. Tehát arra kérünk titeket, hogy érezzétek. Néha az emberi szavak nem teljesek. Éjszakánként odamentek, mindegyikőtök, hogy dolgozzatok ezen a helyen, hogy hozzáadjátok az energiáitokat.

Álljunk meg egy pillanatra. Érezzétek, hogy miből áll ez az új rácsrendszer. Ahogy mondtuk, se nem mágneses, se nem kristályos. Érezzétek egy pillanatra. Ne az elméteken keresztül próbáljátok megközelíteni. Nem kell, hogy a válasz szavakkal leírható legyen. Érezzétek.

(Szünet)

Kihívást jelent, hogy az emberek mindent meg akarnak fogalmazni szavakkal, próbálják a dolgokat definiálni, összekapcsolni, rendszerezni és rendszerbe állítani. Engedjétek, hogy ez egy puszta érzés legyen, egy puszta érzés.

Nem könnyű, valóban. Van egyfajta kristályos rendszer az Új Földön. Ez különbözik attól, mint ami a Régi Földön volt. A Régi Földön nagyon intenzív és erős mágnesességre volt szükségetek, hogy itt tartson titeket, és távol tartson másokat. Szintén szükségetek volt a kristályrácsokra és a kristály energiákra Gaiában, hogy támogassa az életformákat. Az Új Földön egy Új Energia van jelen, amiből ez a rács áll.

Igen, az Új Földön mindazon állatok, akiket annyira szerettek, akikkel annyira törődtök, bizonyos értelemben ott lesznek… ott lesznek. Az energiájuk ott lesz, ha ezt választjátok. Az Új Föld egy csodálatos hely, ahova ezek az energiák bejöhetnek, és sokkal inkább veletek lehetnek, mint ahogy itt voltak. Egy új típusú módon fogtok kommunikálni velük.

Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy az állataitok is egy bizonyos típusú kíséret volt mellettetek, akik követtek benneteket sok-sok létidőn keresztül. Nem csak egy létidőre érkeznek, majd távoznak. Szeretnek ilyen módon szolgálni titeket. Igen, ott lesznek az Új Földön.

Kérdés a 10. Shaumbrától: Tóbiás, beszéltél néhányszor a világbékéről, és hogy ne törekedjünk a világbékére… és én ezt nem tudom hova tenni magamban, küzdök evvel. James Twyman például éppen azon dolgozik most, hogy összehozzon 100.000 embert, hogy koncentrált meditációt végezzenek a világbéke érdekében. És én vonzódom ehhez a munkához. Mondanál pár szót ezzel kapcsolatban? Azt hiszem, az emberek többsége a listáján, a 100.000 nagy része Shaumbra.

Tóbiás: Ha 100.000 ember, akiknek nincs béke a lelkében, összejön, hogy a világbékéért imádkozzon, akkor az eredmény még mindig zéró. (a közönség nevet) Ha 10 Shaumbra, akik békére jutottak önmagukban, és teljes együttérzéssel viseltetnek önmaguk és mások irányába, összejön örömben, akkor egy olyan fényt, egy olyan vibrációt fognak kisugározni, ami elérhető lesz mindenki más számára, ha ezt választják. Elérhető lesz az egész emberiség számára, amint készen állnak rá. Ez az, ami megváltoztatja a világot!

Ha emberek, akik dualitásban, konfliktusban vannak, és elégedetlenek a saját életükkel, a békéért imádkoznak, akkor ennek nem lesz hatása mindaddig, míg önmagukban meg nem valósítják a békét. Nem azt mondjuk, hogy ezek a dolgok nem helyénvalóak, mert segítenek a békére irányítani a figyelmet. Ám ennek először belülről kell fakadnia.

Figyeljük az emberek imáit. Figyeljük a csoportos megmozdulásokat és tevékenységeket. És, drága barátaim, azt látjuk, hogy annyi üresség van ezekben a dolgokban. Üresség, ami az egyének bensőjéből fakad.

Igen, sok Shaumbra van, aki vonzódik ehhez a világbéke dologhoz, mert békében vannak önmagukkal, vagy a belső béke terébe lépnek. Az együttérzés terében vannak. Szeretik ennek a munkának az energiáját. Ám azt mondjuk, hogy a világbéke leghatásosabb eszköze a benső béke és együttérzés… a bensőtökben levő béke, együttérzés és szeretet. A változások, melyeket önmagatokon belül elértetek az elmúlt pár évben, akkora változást eredményeztek Gaiában, oly sokat, hogy az megváltoztatta az egész univerzumot. Ez egy nagyon egyszerű egyenlet.

Nem azt mondjuk, hogy van egy jobb csoport, vagy hogy az egyik csoport jó, a másik rossz. Mi egyszerűen annyit mondunk nektek, Shaumbra, hogy ti, Shaumbra, egy kicsit más úton haladtok. Ti vagytok a fényhozók, a világítók. A fényetek oly sok mindent meg tud változtatni pusztán azzal, hogy ott vagytok. Ezért költöznek közületek oly sokan az ország különböző részeibe, vagy a világ különböző helyeire. Néha szükség van ott a fényetekre. Odamentek és megkérdezitek: „Tóbiás, Metatron, Raphael, mit kellene most tennem?" És mi azt válaszoljuk: „Épp azt teszitek. Pusztán azzal, hogy ott vagytok, épp azt teszitek, amit kell."

Tudjuk, hogy az emberi drámáitok egyike, hogy összehasonlítsátok az egyikőtök munkáját a másiktokéval, hogy elgondolkodtok azon, hogy az egyik csoport jobb-e, mint a másik. Mind helyénvalóak. Mind helyénvalóak. Nézzetek vissza, drága barátaim, a saját utatokon. Olyan sok fázison mentetek keresztül, mire ide jutottatok. Engedjétek meg másoknak is, hogy keresztülmenjenek a saját fázisaikon.

Kérdés a 11. Shaumbrától: Üdv, Tóbiás. Egy korábbi előadás alkalmával beszéltél az intézményekben tapasztalható változásokról, különösen az üzleti világban és az egyházakban. Szeretném, ha beszélnél a változásokról, amit az oktatás területén látsz az országunkban, nemcsak a gyermekeink miatt, és különösen a gladiátor sportokról. (a közönség nevet)

Tóbiás: Már beszéltünk korábban az oktatási rendszerről. Ezen a területen lesz az egyik legnagyobb változás. Bizonyos értelemben, a világ számos részén vannak olyanok, akik még csak nem is akarnak foglalkozni az oktatással. A mi oldalunkról úgy látjuk, hogy egy gyerekmegőrző szolgálatként működnek, és elég gyengék ebben.

Látjuk, drága barátaim, hogy vannak, akik annyira beleragadtak a Régi módozatokba, és abszolút nem akarják észrevenni az Újat. Ők majd szeretnének visszatérni a régi könyvekhez. Vissza akarják majd állítani a régi szabályokat. Amikor a dolgok kezdenek kicsit ingataggá és bizonytalanná válni, akkor azt mondják majd: „Vissza kell térnünk a régi módszerekhez… az alapokhoz… megbüntetni a gyereket… csak alapdolgokat végezni. Elvesszük a kreatív tevékenységeket, a zenét, a festést, rajzolást, és mindazon módokat, ahogy a gyermekek kifejezik önmagukat. Majd az alapokat fogjuk velük megtaníttatni."

Drága barátaim, ez egy bonyolult és nehéz dolog. Ez is egy olyan terület, ahol kihívás elé állítunk titeket. Kihívás elé állítjuk azokat, akik készek két lábbal az Új Energiába lépni. Teremtsétek meg az új rendszereket. Teremtsétek meg a tanítás új módjait, ami bátorítja a gyerekeket a kreativitásra és az önkifejezésre. Bátorítsátok őket arra, hogy inkább a szívükből énekeljenek, minthogy az agyból dolgozzanak.

Megfigyelhetitek, nagyon sok dolog, amit az oktatásban láttok, a dualitásban jelenleg zajló nagy konfliktusoknak a visszatükröződése. Mindent az agyból akartok megoldani. A tanulásról szól, a tények elraktározásáról, arról, hogy logikusak és módszeresek legyetek. Ezek megölik az egyén szívét és lelkét. Az embereket már nem tanítják meg arra, hogy hogyan érezzenek, hogy hogyan fejezzék ki önmagukat. Arra tanítják őket, hogy az elme a legfontosabb, és minden azon keresztül jön.

Mi tanítunk titeket, és talán meg tudjátok tanítani a gyermekeiteket és más gyermekeket… ez a szívből jön. A lélekből jön. Az elme szigorúan véve az információ interpretálója. Néha az elme abszolút nem is tud lépést tartani az összes beáramló új információval. Ilyenkor támad egy rövidzárlat az elmétekben az új munkával kapcsolatban, amit végeztek. Nehéz lépést tartani az információval, a rajtatok átáramló energiák lefordításával. Tehát, kihívás elé állítunk minden Shaumbrát, hogy kezdjétek el az új utakat.

Azt mondhatjátok: "De nekem nincs is ilyen irányú képzettségem. Nem tudom, hogyan kezdjek hozzá. Nem tudom, mit tegyek." Tegyétek meg azt a lépést, Shaumbra, ha csak a legkisebb hajlamotok is van erre a munkára. Tegyétek meg azt a lépést. Vágjatok bele. Minden szükséges forrás el fog jönni hozzátok, minden forrás, hogy beindíthassátok az új iskolákat. És egyre népszerűbbé fognak válni. A régi rendszernek nagyon nem fog tetszeni. (a közönség nevet) Ám amikor megmutatjátok nekik, milyen az, ha egy gyermek képes érezni, kreatívnak lenni és kifejezni önmagát, semmint hogy pusztán egy elmebajnok lenne, akkor észre fogják venni, hogy mi hiányzott nekik mindezen évek során.

Az oktatási rendszernek és a vallásoknak egy nagy generáljavításra van szüksége, egy nagy generáljavításra. A vallások fognak összeomlani először. Az oktatási rendszerrel több munka lesz.

Mondtuk nektek, drága barátaim, hogy ti vagytok a tanítók. Ezt olyan sokféleképp értettük. Szó szerint értettük – az új módszerek tanítói… az új megértés tanítói… ezeknek az új embereknek a tanítói, akik jelenleg még kicsik, ám akik egyre nagyobbak lesznek.

Ez egy kitűnő kérdés, melyről mi is sokat beszélgetünk a fátyol felénk eső oldalán. Ha az oktatási rendszert nem változtatjátok meg, akkor ez visszafogja a tudatosságot, és akkor nehéz idők következnek. Tanítsátok meg a gyermekeiteket, hogy kreatívak legyenek. Adjátok vissza nekik a festést, rajzolást és a zenét. Ezeket elvették tőlük, igen. A kreativitásuk a dualitás ezen játékaira fordítódik, melyeket játszanak, és az elme dolgaira. Adjátok vissza nekik a kreatív művészeteket.

Ezzel, drága barátaim, elérkeztünk a befejezéshez, ám csak abban a formában, ahogy most megosztjuk az energiáinkat.

Ahogy tudjátok, a fátyol egyre vékonyabbá és vékonyabbá válik. Könnyebben el tudunk már jönni hozzátok. Ám meglepődtök, amikor ezt tesszük. Meglepődtök, amikor felbukkanunk mellettetek. Nem vesztek tudomást az érzésről. Azt mondjátok: „Ó, amíg nem érzem, hogy fizikailag megérint egy kéz, addig ez biztos nem lehet Tóbiás, vagy Metatron, vagy St. Germaine, vagy vki más."

Amikor ilyesmiket éreztek, emlékezzetek, hogy ti adtatok rá engedélyt, hogy ilyen közel jöhessünk hozzátok. Az energiátok kiterjed. Amikor új, annyira izgalmasnak tűnő gondolatok érkeznek hozzátok, amik úgy felvillanyoznak titeket, akkor ne dobjátok félre őket.

Egy csodálatos gondolat, egy csodálatos érzés támad bennetek. Izgatottá váltok. Lefekszetek aludni. Alszotok rá egyet. Álmodtok. Annyira elteltek várakozással és izgalommal az új ötlettel kapcsolatban, ami elérkezett hozzátok.

Másnap felkeltek, és logikussá váltok. (a közönség nevet) Majd elkezdtek rágódni a „mi van, ha" verziókon. Aztán elnyomjátok saját éneteket és a saját ötleteteket. Arra gondoltok, hogy a tegnapi nagyszerű ötlet biztosan csak egy őrült elme hallucinációja volt. Majd a napi teendőitek után néztek, vánszorogva, lógatva a fejeteket, és csak tűnődtök, tűnődtök, hogy vajon mikor jön már el az isteniségetek. Hát épp előző éjjel járt nálatok! (a közönség nevet) És ti semmibe vettétek. „Logikalizáltátok." (a közönség nevet) Csak most találtuk ki ezt a szót.

Drága barátaim, ezekben az inspiráló pillanatokban toppan be az isteniségetek. Ideje követni a szíveteket. Kövessétek a szívetek dalát.

Drága barátaim, mellettetek leszünk az utatok során. St. Germaine ott lesz. Amikor azon tűnődtök, hogy „Élnem kellene-e vagy meghalnom", azt fogja mondani: „Itt az ideje valóban élni, ahogy még sosem éltél ezelőtt. Élj istenien."

És ez így van!

Fordította: LBY