AKIK VALÓJÁBAN VAGYTOK

 

Élő Kryon Csatornázás - Crystal Lake, Illinois

2005 augusztusa

 

Köszöntelek kedveseim, Kryon vagyok, a magnetikus szolgálattól!

Közületek egyesek egy más hangra vártak, ugye? Az, aki az oldalt olvassa, az a tiétek! Hányan értik és valósítják meg közületek azt, hogy miközben Kryon üzeneteit olvassák, tulajdonképpen Saját Felsőbb Éneteket olvassátok hangsúlyozottan? Minden Isteni lény Felsőbb Énje ismeri azt, amit én ismerek. Arról a felsőbb Énetekről van szó, akit ide hívtam, hogy közösen részt vegyetek ebben a chanellingben velem, ma este. Amikor Kryont olvassátok, semmi újat nem olvastok. Semmi nem új, azonban most fel kell fedezniük azoknak, akiknek tudásuk nem teljes. Akkor, amikor Kryon szavait olvassátok, ti az igazságot valaki által olvassátok, melynek kapcsolata van veletek, és ma éjszaka erről fogok nektek beszélni. Én ezt Rejtett/Titkos viszonynak nevezem. Ez annyira erős kapcsolat, hogy isteni énetek most képes chanellt készíteni velem, mivel tudja, mit fogok mondani nektek. Amikor könyveket olvastok, ti Isteni Énetekkel együtt olvassátok. Ezt a hangot halljátok! Ez egy isteni hang; csodálatos és a tiétek!

 

Ti, akik itt vagytok most ebben a szobában, nemrég tanultátok meg használni e hangot. Az Emberi Hang, a Nagy Központi Nap Magnetikus Mesterét képviseli. "Kryon, mit jelent pontosan a nagy központi nap?” Jól van, megmondom nektek. Válaszom: „Igen". Csupán ennyit mondhatok nektek. Máskülönben a Nagy Központi Nap nem egy bizonyos hely. Ez egy metafora és ez az egyetlen módja annak, hogy leírjuk számotokra, milyen Isten Szeretetének Központja. Ti nagyon jól ismeritek azt máskülönben. Ez egyáltalán nem egy származási hely, hanem egy feltétel. Mi több, leírja a köztünk lévő viszonyt. Oh, annyi sok dolog rejtve van azonnali tudatotok számára, miközben itt vagytok! Még rejtve vannak azok számára, akik szeretnék kinyitni az ajtót, hogy felfedezhessék a Föld Akasháját, hogy továbbá képesek legyenek DNS-etekbe nézni és meglátni az elmúlt életeket. Még egy ilyen személy sem lenne képes megtudni azt, amit ma közölni szándékszom veletek. Mivel az, amit ma fogok elmondani, nincs bevésődve az Akasha Krónikában. Ez nem található a földön és Gaia sem rendelkezik vele. Nem létezik DNS-etekben sem. A DNS-etek és a bolygó Akashája az az energia, mely lehetővé teszi számotokra, hogy belépjetek az emelkedésbe, mely olyan távolra vissza megy, mint a veletek megtörtént első dolgok, amikor Gaiára érkeztetek. Most ezek annyira távoliak! Azonban ott megállnak. DNS-etek és az Akasha Krónika csupán ember-angyali kifejeződéseitekről nyújthat információkat. Már sokszor elmondtam nektek, hogy kik vagytok ti, azonban újból el fogom mondani nektek ma éjszaka, másképp, átfogó módon. Látjátok, sokkal több minden létezik, amint ti hiszitek. Kísérőm, aki ide érkezik, meg fog lepni titeket. Nem az, akinek hiszitek. Összeroppannátok, ha megláthatnátok. Ez hozzátarozik nyilvánvalóan Kryon környezetéhez, bármit is jelentene ez számotokra. Ők azért jöttek, hogy megmossák lábaitokat. De ennél sokkal többről van szó, sokkal többen vannak. Egyesek közületek viszonyulni fogtok ehhez, mások meg nem. Kedves emberi lények, mindazok, akiket szerettek és valaha elveszítettek ezen a bolygón, itt vannak most, ebben a szobában. Gyermekek vannak a szobában és ti nagyon jól tudjátok kikről beszélek, ugye? Testvérek, anyák és apák, unokatestvérek, nagynénik és nagybácsik. A szoba tele van az emberi családdal: itt vannak azok, akiket ti eltemettetek, búcsút véve tőlük. Ők itt vannak.

 

Egyesek ezt mondhatják: "Miért lenne így? Miért mutatkoznának meg éppen ma előttünk?" Azt mondom nektek: ők nemcsak ma mutatkoznak meg. Kedves emberi lények, közülük sokan hosszú ideje veletek vannak, azonban ti nem akartátok látni őket. Ők függőlegesen léteznek és ti vízszintesen néztek... Ők nincsenek észlelési mezőtökben. Hitrendszeretek nem támasztja alá az információt, hogy azok, akik elmentek, még mindig veletek vannak és útmutatási szerkezetetek részeiként egész életetekben veletek maradnak. Tudtátok ezt? Ez része a rendszernek, egy titkos/rejtett része. Tudtátok, hogy van egy egyezség a lelkek között? Oh, annyira lineárisak és egyedülállóak vagytok! Benéztek a tükörbe, és ott van egy Emberi Lény. Létezik egy Isteni Én. Létezik egy lélek és ezek jelentik mindazt, amit képviseltek. Micsoda felfogás! Azt mondom, hogy ez téves! Sokkal több látnivaló létezik itt. Egyidőben több helyen vagytok. Hiába beszélek a témáról, úgysem fogjátok megérteni. Ezen a ponton az emberi intellektus sértetten kiáltoz: Mindenképp mondd el nekünk! Elég intelligensek vagyunk ahhoz, hogy mindent megértsünk. Kedveseim, itt nem az intelligenciáról van szó, inkább egyetlen dimenzió látására beszűkült, korlátolt észlelésetekről van szó. Még a legintelligensebb emberek sem képesek kommentálni azt, amit nem észlelnek.

 

Tudtátok, hogy sokrétű énetek itt található nálunk, a fátyol másik oldalán? Saját többrétű énjeitek! Ők energetikusok... de mégis többrétegűek! Angyalkák, azt gondoltátok, hogy amikor ide jöttetek, az összes erőtöket levittétek magatokkal? Nem. Nem fért volna bele testetekbe. Tehát mit hagytatok mögöttetek? Mit gondoltok, hogyan valósult meg a társ-alkotás? Engedjétek meg, hogy még egyszer megkérdezzelek titeket! Ha ti társszerzői vagytok egy alkotásnak önmagatok részére és más emberi lényekkel együtt éltek egy közösségben, mit mondotok a többi emberről? Hogy egyszerűen puzzleként a levegőbe dobtátok saját utatokat és önszántatokból csak úgy berobbantatok direkt az ők életükbe? Ha így van ez, kértetek engedélyt erre? Ha nem, hol van akkor a társ-alkotás egysége? Gondoltatok valaha erre? Amikor azt kértétek, hogy vonjanak ki titeket egy helyzetből vagy új foglalkozást vállaltatok, mit van azokkal, akiket megkárosított a ti eseményetek? Csak úgy átsétáltatok rajtuk?

 

Újdonságaim vannak! Minden alkalommal, amikor társ-alkotásra léptek, valaki másnak a társ-alkotását viszitek véghez! Valahányszor sikeresen teljesítitek e társ-alkotást, mindig egy végtelenül komplex tervezés zajlik. Tudtátok ezt? Egy rendszerről van szó, tudjátok? Isteni Énetek – egy részetek a fátyol túlsó oldalán – olyan munkát végez, amit ti elképzelni sem vagytok képesek. Nevezzétek intenzív tervezési rendszernek, mely egész idő alatt zajlik, miközben ti imádkoztok, járkáltok, fényt küldtök! Azonban a szesszió másokat is érint. Ez érinti azok Isteni Énjeit, akikkel együtt cselekedtek, ők is együtt dolgoznak társ-alkotóként abban, amit ti a bolygón tesztek, mely nekik is előnyükre van. Ez nagyon bonyolult! Akkor, amikor alkotásotok és szándékotok végül megnyilvánul, egy mindannyiatoknak kedvező megoldásról van szó, mely engedéllyel és megfeleltetéssel jött létre. Mit gondoltok, hogyan működik ez? Megmagyarázhatatlan és nehezen felfogható, ugye? Elmondtam már nektek, hogy eltávozott szeretteitek vezetők, több másikkal egyetemben. Mit szóltok magatokról? Igaz lehet az a dolog, amit partnerem mondott, vagyis hogy ti magatok most valaki másnak a vezetője vagytok? Akkor, amikor egy elmúlt életetek tranzitját befejeztétek, itt maradhatott énetek egy része, a többiekkel? A válasz: IGEN. Talán ők még itt vannak ebben az életben is? Mit szóltok a puzzle-hoz! Gondoljatok erre! Reinkarnálódtatok, és íme itt vagytok, azonban ugyanakkor ti lehettek egy másik emberrel is annak vezetőjeként! Na, milyen többrétegűnek lenni? Ez azt jelenti, hogy egyidőben két helyen vagytok. Hogyan érzitek ezt? Tudjátok, e dolog igaz és akkor, amikor rágondoltok, sok vetületet megmagyaráz.

 

Valahányszor a bolygóra jöttök, mindig megkérdezitek magatoktól, miért vannak megmagyarázhatatlan pszichológiai jelzőitek? Félelmek, emlékek, dolgok, amiket meg fogtok tenni vagy nem, helyek, ahova el fogtok menni vagy nem, valamennyi annyira jelenlévő, mintha már megéltétek volna. Létezik egy kapcsolat a Gaiával és a többi emberekkel! Tulajdonképpen egy titokzatos viszony van mindezek között. Valakinek a vezetőjeként vagytok itt ezen a bolygón. Nem mindenki, mert ez egy nagyon specifikus információ. Ez attól is függ, mennyire vagytok öregek! Minél fiatalabbak vagytok, annál inkább lehettek, világos a motiváció. Ez a dolog bonyolult, azonban nagyon sok minden létezik, amiről nektek sejtelmetek sincsen és van még egy ennél sokkal nagyobb viszony is, melyről ti nem tudtok addig, amíg egy adott pillanatban nem informállak róla.

 

Először is szeretnélek visszavinni titeket a születés szelébe és megkérlek titeket arra, hogy velem együtt vizualizáljátok azt 4D-sen. Szeretném leírni ezt a dolgot nektek először, hogy tudjátok, miről beszélek és velem együtt vizualizálhassátok azt, mivel ott voltam veletek. Én még mindig vagyok! Elmondok valamit Kryonról, amit ti nem tudtok. Mit gondoltok, ki vagyok én valójában? Egy Angyal? Igen. Ez vagyok számotokra. Ezek vagytok ti is. Ti tudjátok milyen sokan voltak velem, akik segítettek nekem szabályozni a bolygó rácsait? Közületek egy milliárdan voltak ott velem. Minden személy, aki most a földön jár, és akik az elkövetkezőkben meg fognak születni, segítettek nekem szabályoznia bolygó rácsait. Ott voltatok velem és segítettetek beindítani ezt a dolgot. A segítség egy része abban áll, hogy ti elfogadtátok a bolygó energiáját. Majd többségetek más helyeken járt és erről is fogok azonnal beszélni.

 

A születés szele, a 4D idejének és helyének leírása, melyben e bolygóra érkeztetek, egy előző földi vagy nem földi élet után. Vannak, akik először érkeznek ide, de vannak öreg lelkek is. Képzeljétek el, ha akartok egy stadion méretű teret! Azért adom meg nektek ezt a metaforát, mivel ez részlegesen a 4D-ben, és részlegesen a multi-D-ben van. Ti nem hallhatjátok a fényt, úgy ahogy én hallom, csupán részleteit láthatjátok. Gondoljatok erre a stadion méretű dologra úgy, mint egy gigantikus mélységre! Egy másik dimenzióban vagytok és szeretnétek eljönni a 4D-be (a Föld multidimenzionális jelzője) és látszólagosan belezuhantok ebbe a mélységbe. Azonban ebben a mélységben létezik a ciklonként kisugárzó szél. Ez nyugodt és felfelé is fúj itt. Sokszínű és csodálatos; ragyogó; fénye minden irányban terjed, azonban lentről-felfele fúj. Ha sikerülne nektek eljutni ebbe a szélbe, ez fenntart titeket és energetikai súlyotokat a szélek felé fogja sodorni. Majd, egy adott pillanatban, behatoltok ti oda, amit mi a születés csatornájának nevezünk.

 

A következő dolog, amit felismertek már anyátok és az orvos fog lenni, először halljátok a hangotokat új életetekben, amit Földnek nevezünk. Ne gondolkodjatok túl sokat ezen, mivel elkerülhetetlenül megfogalmazódik bennetek egy lineáris kérdés:

"Ama lélek a magzatban volt, növekedése közben? Ha emberi születés által jöttem, hol kezdődik az emberi élet igazából?"

Mondottam már előbb is, – e témával talán a későbbiekben fogunk foglalkozni bővebben – az Emberi Élet tulajdonképpen az alkotás engedélyével kezdődik, mindkét szülő és a gyermek által. Mindkét nem biológiája szükséges megnyilvánításához. A léleknek a méhen belül töltött ideje nem annyira fontos amint ti elképzelitek, mivel az Emberi Lény jelenlegi angyali utazása a jelenlegi megszületésével kezdődik el. Az élet folyamata Isten számára ugyanolyan értékes, a kezdetektől a végéig... a spirituális egyezségtől, a halálos ágyig. Az emberek hajlamosak szakaszokra bontani min­den egyes szakasz spirituális vetületeit, ahelyett, hogy a spirituális folyamatot egészében látnák.

 

Egy pillanatra szeretném megvizsgálni a születés szelét. Ez egy portál és én mindig ott vagyok. Most is ott vagyok. Én mindennap ott vagyok ama sok millió entitás mellett, akik elhatározták, hogy megkezdik a Földre való visszatérésük folyamatát. Ők részei Istennek, megvizsgálják mit tesznek, minden munkással koordinálnak azokon a nehezen leírható helyeken, mielőtt leválna lényük nagyobb része, hogy lejöhessenek a Földre. Ott voltam, amikor ti jöttetek. Azonnal beszélni fogok erről is. Most, ebben a pillanatban is ott vagyok, mindenikükkel beszélgetek e kommunikáció alatt is. "Kryon, hogy tudod megtenni ezt, miközben itt vagy velünk Chanellinget folytatva?" Oh, ha ti ezt különösnek gondoljátok, mondok egy másik dolgot nektek, amire gondolhattok. Ott vagyok a Becsület halljában és mindenkit köszöntök, akitől az előbb búcsút vettem, a születés szelénél! Számomra ők egy szempillantás alatt visszatérnek! Mi minden megtörténő dolgot megünneplünk! Ugye milyen nehéz elhinni? Tudjátok, egy rendszerről van szó. Ez nagyobb annál amint hinnétek. Várjátok meg, amíg megtudjátok, kik vagytok! Annak az oka, hogy nehéz pillanatokon mentek át lényemmel kapcsolatosan, mely egyidőben sok helyen jelen van, az óráitokban rejlik. Ez egyszerre csak egy dolog történését teszi lehetővé. Nekem nincsenek óráim és nektek sincsenek, akkor amikor itt vagytok.

 

Kik vagytok ti?

 

Itt vagytok a bolygón. Biológiai lények vagytok, akik nem felejtettétek el teljesen angyali éneteket, azt hogy kik voltatok, mielőtt ide jöttetek volna. Közületek egyesek eléggé hangoltak az Akasha Krónika elolvasásához. Ez a bevésés, beszélni fog nektek arról, hogy kik voltatok ti elmúlt életeitekben, melyeket megtapasztaltatok. Ez a felvétel/bevésés, elmondja nektek mozgató motívumaitokat, melyeket mostani tevékenységeitek közben éreztek. Ez magyarázatokat nyújt nektek jelenlegi életetekről, melyben tudjátok, hogy rendszerint kik vagytok. De kik vagytok ti valójában? Elmondom nektek. Már előzőleg is beszéltem néhány dologról ezzel kapcsolatosan, és most újból beszélni fogok nektek erről!

 

Az első dolog, hogy ti Isten részei vagytok, és ez azt jelenti, hogy mindig is azok voltatok és azok fogtok lenni - tegnap, ma és örökké! Amikor kiléptek a 4D-ből és eltűnik az idő, ennek ténye jól érthető számotokra és lényetek normális állapotát jelenti. Kezdet és vég nem létezik! Egy kör létezik. Engedjétek meg, hogy adjak egy példát azzal kapcsolatosan, ahogy én látom a dolgokat! Mit fogtok tenni holnap? Nem tudjátok, mivel ez a ti jövőtök! Bármi megtörténhet, mivel ez a jövőben van. Nem tudhatjátok, amíg meg nem történik. Amikor eljön a holnapi nap, és ez jelenné válik, ti meg fogjátok nyilvánítani azt. Bizonyos módon ti úgy nyilvánítjátok meg a jövőt, ahogy a tegnap láttátok. Amikor eltelik a holnapi nap, ez már a múlthoz fog tartozni. Csupán egy holnapi napra volt szükség ahhoz, hogy ismeretlenné, ismertté és múlttá váljon. Egy dolog - egy másikká válik. Melyik pillanatban alakul át, ismeretlen jövőből - ismert múlttá? A válasz: Miközben megélitek. Na, jól van, az én felfogásomban ti már megéltétek azt! Én mindezeket szempillantás alatt látom. Mindig azt hajtogatom nektek: Naponta éljétek meg! Erre ti, állandóan, jövőt alkottok.

 

"Várj egy pillanatig, Kryon! Hogy mondhatod ezt? Azt mondtad nekünk, hogy nem tudod mi fog történni, mivel mi szabad akarattal rendelkezünk." Helyes! Nem tudom, mit fogtok tenni, azonban ismerem az összes létező potenciálokat, minden lehetséges cselekedeteitek, itt vannak előttem, akár egy térkép. Minden tevékenység potenciálja, amit ti elvégezhetnétek, itt van. Az út, amin járni fogtok ismeretlen, szabad akaratotok következtében, azonban itt van előttem az összes lehetséges potenciálotok. Ily módon én magam már ismerek bizonyos dolgokat abból, amit ti meg fogtok tenni. Ez a MOST és nagyon nehéz nektek elmagyarázni, mivel ti egy lineáris időszerkezetben vagytok. Ez számomra értelmetlen – mondjátok ti. Akkor értelmetlen csupán, kedveseim, amikor nem itt vagy­tok! Mi látjuk a bolygó potenciáljait és mindig is láttuk! Mit gondoltok, miért van ekkora izgalom a mi oldalunkon? Annak köszönhető, hogy mi látjuk az izgalmat a ti oldalatokon, látjuk a Föld poten­ciáljait, egyidőben – és látjuk merre tartotok ti. És ti az Új Jeruzsálem közepébe tartotok! Ti beléptek egy nagyon sötét barlangba és egy nagy változás van előttetek, azonban ti akkora bátorsággal léptek be! És még azt kérdezitek, miért szeretünk mi annyira titeket? Amikor a születés szelében voltatok, megkérdeztünk titeket, hogy valóban még egyszer meg akarjátok-e tenni ezt, és ti azt mondtátok: IGEN – majd elmentetek.

 

Kik vagytok ti valójában? Öreg entitások? Ti mindannyian túl vagytok az öregségen. Nektek nincsenek kezdeteitek, azonban közületek egyesek már nagyon öregek ezen a bolygón. Egyesek közületek már itt voltak ezelőtt 50.000 évvel. Számotokra ez hosszú időszakot jelent. Ez valójában nem így van. Arra a pillanatra gondolva, amikor velem együtt felállítottátok a Föld rácsait/hálózatát, 50.000 év csupán egy másodperc töredékét jelenti, a világ órájának szintjén. 50.0000 évvel ezelőtt egyesek közületek lemúriaiak voltak, mások Sumérok, mások később egyiptomiak lettek. A nagyon fejlett technológiával rendelkező földi civilizációkat választottátok, melyek nem gépekben - hanem a tudatállapotban határozhatóak meg. Látjátok, ez a ti felfogásotok. Tulajdonképpen ez a civilizáció fokmérője. Ti arra gondoltok, hogy minél fejlettebb egy civilizáció, annál több gépre van szükség. Ez a dolog nem annyira különleges. Magas technológia! Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam, mit jelent valójában a fejlett technológia! A magas technológia az a csúcstudomány, amit intuitív módon minden emberi lény ismer, és naponta gyakorol, mivel ezzel uralja a dimenzionális észlelést. Ennél többre nem juthattok. Ehhez nincs számítógépekre szükség. Hogyan lehetséges, hogy mind a Sumérok, mind a lemúriaiak ismerték a Naprendszert? Hogyan művelhetitek az asztrológiát a bolygók ismerete nélkül, mely a Föld legősibb tudománya? Hogyan ismerhetitek az asztonómiát teleszkóp nélkül? Honnan ismerhették a bolygók mozgásait, sok idővel a teleszkóp felfedezése előtt? Gondolkodjatok el ezeken! Sokkal több minden van, mint amit a szemetekkel felfoghattok! (Kryon humora)

 

Íme kik vagytok! Ti vagytok az ősök! Egyesek közületek őslakosok ebben a zónában. Most íme mit akarok mondani: Ti voltatok az elsők, akik a Föld porába léptetek. Azt akarjátok, hogy bebi­zo­nyít­sam nektek ezt – nem tudom. De ti saját tudatotok által bizonyítani tudjátok ezt. Ha arra gondoltok, hogy ti rokonságban vagytok a Földdel, rezonáltok a földdel, provokállak titeket, hogy menjetek el a múzeumokba és nézzétek meg, hogyan valósítottátok meg a fazekasságot! Ezekkel rezonálni fogtok. Mondottam már előbb is ezt nektek. Íme kik vagytok ti: Öreg Lelkek!

 

Új Lelkek érkeznek a Földre

 

"Jól van, Kryon, valaminek nincs értelme. Te azt mondod, hogy mi jövünk és itt maradunk a kö­zel­ben, azonban a Földön ma sokkal több ember él, kétszer annyi, mint amennyi akkor volt, amikor megszülettem. Nincs értelme annak, hogy ugyanazok az entitások jönnek és távoznak folyamatosan. Kell legyenek újak is az érkezők és távozók között." Micsoda fogékonyság! Meg akarjátok tudni, honnan jöttök? Egyeseknek közületek nem fog tetszeni válaszom, de megmondom. Kérlek legyetek türelemmel hosszú válaszom miatt! Akkor, amikor a fátyol túlsó oldalán voltatok ti Emberi Lények... hogyan is mondjam ezt? Akkora az izgalom, az emóció, a lelkesedés részetekről, annyira nagy az energia azzal kapcsolatosan, hogy kik vagytok ti valójában!

Te Fénymunkás, ha megkérdeznélek téged, hogy KI VAGY? - azt válaszolnád: "Fáradt vagyok." Mi mindig ezt a választ kapjuk. Nem ez a válasz a kérdésre, de ez felel meg legjobban annak, ami elmétekben létezik. Hogy érzitek ma magatokat? "Fáradt vagyok" - jön a válasz részetekről. Fáradtak vagytok, amikor felkeltek és fáradtak vagytok, amikor lefekszetek; azért van ez így, mivel közületek a legtöbben nehéz munkát végeztek. Annyira fáradtak vagytok, hogy spirituálisan kifacsartnak érzitek magatokat. Közületek hányan vannak meggyőződve arról, hogy ez a legutolsó életetek itt? (sok kéz emelkedik a levegőbe). Jól van, találjátok ki! Tévedtetek! "Kryon, nem akarom hallani ezt. Megvalósítottam azt, ami rám tartozott és íme itt vagyok! Ez nagyon kimerítő dolog... idejönni és dolgozni a Gaián. Nem akarom többé ezt tenni. Jogom van egy kis szünethez." Azonban akkor, amikor a Becsület Halljában találkozom veletek, alig várjátok, hogy visszatérhessetek a születés szelébe! Ugyanezt mondtátok a legutóbbi inkarnációtok idején is! Íme, szeretteim, mit tapasztal meg az Emberi Lény a biológiában! Ti azért vagytok fáradtak, mert spirituális energiát bocsátotok ki, mely tulajdonképpen megváltoztatja a bolygót! Ti, amikor a fátyol túlsó oldaláról a Földre érkeztek, nem világosak számotokra a reális viszonyok és megmondom miért: ti specialisták vagytok ebben. Válaszoltam a kérdésetekre, ugye? Honnan jöttök?

 

Mindig jönnek új lelkek is, ők honnan jönnek? Ez az a rész, ami nem fog tetszeni nektek. Ti bizonyos módon, tesztelésképpen jöttök ide más dimenziókból, más helyekről és helyzetekből, melyek nagyon hasonlítanak a Földi állapotokhoz. Ez a teszt állandóan zajlik, és ez az, amit nem akartatok hallani. Ez a multidimenziós univerzumokban zajlik folyamatosan és egynél több teszt létezik, egyidőben. Talán ebben az univerzumban egy létezik, azonban más tesztek is vannak az alternatív univerzumokban és íme mit tesztek ti... ezekből a tesztekből jöttök és mentek, specialistákként. Neve is van specialitásotoknak, azonban ezt nem mondhatom meg nektek, mivel csupán a fátyol felém eső részén fogható fel. Van egy neve, melyet ti nagyon jól ismertek, belétek vésődött, mivel azt képviseli, amit ti tesztek. Ti egy másik tesztelési helyszínről jöttetek, mely befejeződött vagy sem. Amikor visszatértek a földre, ti választjátok azt, hogy visszatértek ehhez a teszthez, újszülöttként. Először nehéz számotokra. Ti ezt egyféleképpen végeztétek, miután létezett egy kezdet! Most ez a dolog mondhat nektek valamit, ha gondoltok rá. Létezik egy nagy összkép. Létezik egy rendszer. Gondoljatok erre: ha létezik egy rendszer, mely sokféle tesztet tartalmaz és mindig is ezt tettétek, ez a dolog annyit kell jelentsen, hogy a teremtésnek van egy motorja, mely a ti ezen a bolygón történő létezéseteknek köszönhetően folytatódik. Kérdeztétek valaha magatokat a jelenlegi teremtéssel kapcsolatosan? Lehetséges, hogy egy sokkal nagyobb valami részei vagytok? Ha erre gondoltok, a válasz: IGEN. Létezik egy sokkal nagyobb, átfogóbb kép, amit ti ismertek akkor, amikor nem itt vagytok.

 

Én nagyon jól ismerlek titeket..., mindannyiatokat! Egyetlen entitás sincsen itt, aki ne ismerné specialitásotok nevét.

"Jaj, Kryon, ez az információ már akkor is fáraszt engem, ha csak rágondolok." Ezt az emberi reak­ciót vártam részetekről, szeretteim! Elmondom nektek, mi a mi reakciónk, amikor ezekre gondolunk. Ez egy dicsőséges, látványos dolog! Specialitásotokat minden angyal ismeri. Ti hordozzátok azok­nak a helyeknek a színeit és szimbólumait, ahol jártatok, és ottani tetteitekét. Ezek minden élettel vál­toz­nak. Az életek meg, tudjátok, annyira rövidek. Ti nagyon-nagyon gyorsan jöttök és mentek...! Íme kik vagytok ti - az Egyetemes Teremtés/Alkotás specialistái!

 

Jövetel- és távozás-típusok

 

Érdekes az, ahogyan e dolog nálatok működik! Közületek sokan láttátok ezeket, de nem ismertétek fel. Új érkező. Az új érkező az, aki először ebben a ciklusban jön a Földre. Ő más biológiákból, más univerzumokból, más bolygókról jött, de ez mégsem egészen pontos. Ez a teszt, amit ti Földnek neveztek, nem egy másolata annak, ami előbb történt, vagy ami most történik. Nem az alternatív énről van szó. Nem. Ez a teszt egyetlen és minden tesztelési helyszín egyedi. Mindezek kapcsolódnak azonban a szabad akarattal és azzal, amit ez alkot, egyetlen rendszer jellegzetes korlátaiban. Ismerjük potenciálotokat, azonban igazán csak azt valósíthatjátok meg, amit a szabad akarattal lehetséges. Új Érkező. Felismeritek őket - ők ártatlanok és máris lerombolta, kiégette őket általában az emberiség. Az Újonnan Érkező azonnal a természetbe fog menni, mivel nem maradhat az emberekkel. "Ez számomra nem működik - mondja ő". Egy normális társalgás során ők "A"-ról beszélnek, majd visszatérnek a "B"-hez, saját észlelésük szerint, a társalgás meg nagyon nehézkes. Ők gyakran nem néznek szembe veletek, és nem úgy válaszolnak, ahogy ti elvárnátok. Nem értik miért szőnek drámákat az emberek vagy ezt mondják: "Miért tennék ezt az emberek?" "Nem szeretem ezt a helyet” - mondják ők. „Az állatokkal fogok beszélgetni.” Egy-egy új érkező nagyon zavart az ember-ember közti kapcsolatokban. Nekik meg kell tanulniuk ezt, és mindig ezt teszik. Egy Új Érkező az, aki kissé mindig a szinkronizáláson kívül van. Egyesek azt mondják, hogy kissé furcsák ők és ez így is van, mivel nagyon felkavarja őket a Föld és az emberiség. Ti megfigyeltétek már őket. Tudjátok kik ők, szelídek és értékesek... értékes lelkek ők! Azonban ők érzik, hogy nem találják meg helyüket a társadalomban; annyira szerények, miközben ezeket tanulják.

 

Majd létezik az ellentét - az öreg/ősrégi lelkek! Közületek egyesek 50.000 évesek és semmi nem lepi meg őket. Ti itt voltatok és ti hoztátok létre mindezeket! Eljátszottátok az összes szerepeket, mindkét nembeli szerepet többször is eljátszottátok és most egy másikat játszotok... és annyira fáradtak vagytok! Annyira fáradtak! Azoknak meg, akik meg vannak győződve arról, hogy ez utolsó életük itt és nem fognak visszatérni, újdonságaim vannak: Igen, így van! Oh, így van ez! (Kryon mosolyog)

 

Létezik még a szimuláns. Igen, a szimuláns egy igazán új lény. De ő gyorsan és könnyedén átveszi a spiritualitás mikrobáját. Tulajdonképpen nem ez valamennyietek lényege/eszenciája? A szimuláns könnyedén behatol közös jellemzőitekbe, mely olyasvalami, amit ő könnyedén megért és elrejtőzik ezekben azt állítva, hogy ő egy öreg lélek. Soha nem fogjátok tudni felismerni, kivéve azt a helyzetet, amikor valami elárulja őt. Hallottátok már a kifejezést: "Túl jó ez ahhoz, hogy földi eredetű lehessen?" Ha igen, akkor ő egy szimuláns. Ők idényjellegűek, valóban idényjellegűek. Nekik semmi kapcsolatuk a reális világgal... Őket az egyszerű emberek között találhatjátok meg. "Kell lennie egy jobb útnak/megoldásnak" - mondják ők. Ők spiritualitással veszik körül magukat és meg­próbálják saját valóságukat modellezni. Ugyanakkor ők szeretnének emelkedni, hogy elmehessenek innen. Szeretnének Éliás Prófétához hasonlóan elég spirituálissá válni ahhoz, hogy egyszerűen eltűnjenek innen! Ez az ők céljuk. Szeretnének elmenni, hogy semmi kapcsolatuk ne legyen többé az emberekkel, vagy azokkal, akik nem úgy gondolkodnak mint ők. Ugyanolyan értékesek ők, mint az Újonnan Érkezők, azonban különböző módon, mivel ők láthatják, hogy az istenség reális. Ők megpróbálnak visszalopakodni a születés szeléhez, hogy megtalálják azt. De ők soha nem tekintik szentnek az emberiséget, sem az előttük lévő tesztet.

 

"Na jól van, Kryon, ha így van ez, akkor mi az emberiség célja általában? Értem, hogy mi segítjük a Teremtést/Alkotást, de mikor fogjuk befejezni?” Valóban! Azt gondoltam, soha nem fogjátok már megkérdezni ezt! (Kryon mosolyog) Cél? Nem vagyok biztos abban, hogy tetszeni fog nektek ez a magyarázat. A cél az, hogy addig végezzétek ezt, amíg befejeződik! Ti most valóban fáradtak vagytok! De kedveseim, kérdezzétek meg a katonát, aki minden nap harcba indul, hogy elfáradt? Már ismeritek a választ. Oh, de annyira fenséges az, amit ti, ebben a pillanatban tesztek! Csupán ha láthatnátok a rendszert. Ha legalább láthatnátok a viszonyt. Lehet, hogy mindig ezt tennétek! Még mindig fáradtak vagytok? 

 

Nem-emberi kifejeződések, melyek átmentek a Földön

 

Oh, olyan sok szeretet van itt! A rendszer szolgálata. Tudjátok, miért teszitek ti ezt? Mivel bele­sze­ret­tetek a rendszerbe! A rendszer ti vagytok, a rendszer Isten és a Természet is ugyanakkor (a mi viziónkban). Szerelmesek vagytok a Gaiába! Milyen csodálatos energia! Hányan vagytok közületek tudatában annak, hogy vannak elmúlt életeitek, amikor nem voltatok Emberek? Ah! Most meg ma­nók­ká válunk!? Merészeltetek valamikor is erre gondolni? Hogyan lehetséges egy élet anélkül, hogy Ember lennék? Mit szólnátok egy Gaia bensejében lévő életről? Mit szóltok ahhoz, hogy évszá­zadokon át részei lenni a földnek majd visszatérni? Mit szóltok ahhoz, hogy a sziklák, növények vagy fák részeinek lenni? Mit szóltok egy légi, interdimenzionális élethez? Tudtátok, hogy ez is lehet létezési mód? Ha értitek ezt, mondok másvalamit. A nem-emberi életek nyomai nincsenek rög­zít­ve az Emberi Akasha Krónikákban. Vannak e krónika spirituális olvasói, akik ilyeneket mon­da­nak: "Olvasom Akasha rögzítéseidet, és úgy tűnik, mintha pár évszázadra eltűntél volna, hogy más­va­lamit csinálj, majd újra megjelensz. Nem tudom megmondani hol voltál vagy mit tettél ezalatt." Elmondom nektek én magam, hol voltatok - A Föld alatt voltatok, energetikai formában! Olvasóitok csupán emberi alakotok állapotát képesek olvasni, ők csak erre képesek. Amikor nincsen energetikai lenyomatotok interdimenzionális DNS-etek olvasatához, egyetlen olvasó vagy tisztánlátó sem láthatja, hol voltatok. Ily módon a feltételezés lineáris. Ha nem tértek Emberként vissza a Földre, akkor valahol a fátyol túlsó részén pihentek, felkészülve a következő reinkarnációra. Különben is egyesek közületek magukat a lelkeket megkövülten vizualizálja, amint angyali ételt esznek egy hosszúra nyúlt egyetemes vakációban - egész nap a Mennyországban forgolódva! (Kryon mosolyog)

 

Oh, szeretteim, hallgassátok! Egy sokkal kiterjedtebb rendszerről van szó, mint tudjátok. Line­ari­tá­sotok annyira egyszerű és intelligens válaszokat nyújt nektek, bizonyos folyamatos, összetett dolgokról!

Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? - kérdezhetik egyesek. Ahhoz, hogy képet alkothassatok, engedjétek meg, hogy megkérdezzem tőletek: Miért rendelkezik a Gaia energiája tudattal? A válasz: Mivel egy része annak, aki vagytok. Különösnek találjátok az otthon gondolatát magatok számára? Talán. Ez egy isteni energia és most igazán innen fogunk elindulni – feltételezem – közületek egyesek számára.(Kryon tudja, kik vannak a hallgatóságban és vannak ott olyanok, akik nem rendelkeznek spirituális tudással, mégis figyelmesen követik őt). Célotok megváltoztatni, szabad akarattal, e bolygó vibrációit és olyan magasra emelni azokat, amilyenre csak képesek vagytok. Mivel a teszt végén (amikor ti kívánjátok) az energiát megmérik és az univerzumban és máshol fogják felhasználni, amit most még nem értetek. Az univerzum meg tulajdonképpen olymódon fog megváltozni, amint tetteitek következményei megalkották. Az alkotás motorjáról van szó. Ez működteti a dolgokat. Ugyanolyan fontos ez közülünk a többieknek, amilyen fontos az élelem e bolygón. A dolog, melyben interdimenzionálisan és egyetemes módon részt vesztek, nagyon mély. Ez nagyon lényeges és ti, akik itt vagytok most, semmit sem tudtok erről. Ti nem tudhatjátok, mert akkor miben állna az energia tesztje? Azonban mindebben létezik egy cél... és még azt kérdezitek, miért szeretünk titeket annyira?

 

Már szinte befejeztem. Most szeretnélek visszavinni titeket a születés szeléhez. Szeretnélek elvinni titeket – ez alkalommal – saját földre lépésetek pillanatához. Tudjátok, ott voltam. És ti is ott voltatok. Az idő egy nagy csaló. Csupán most, előrehaladott életkorotokban kezditek megérteni a lineáris idő tréfáját akkor, amikor mindezekre visszatekinthettek egy másodperc töredéke alatt és rájöttök, hogy mindezeket egy szempillantás alatt éltétek meg. Az idő egy építmény, mely lehetővé teszi a rendszer megmutatkozását egyszerűségében, miközben véghez viszi a komplexitást. Partnerem felette nektek a következő kérdéseket az imént: „Gondoltatok valaha arra, hogy miért döntöttetek úgy valamikor, hogy most itt legyetek? Egy nagy probléma, a Föld kritikus pontján vagy­tok itt. A bolygó energiájának megújulásának folyamatában vagytok itt, amikor a teszt keménnyé válik?" Most mondok nektek egy szenzációs dolgot: A legkönnyebb az összes teendőtök közül áthaladni az Armageddonon. Nem lett volna nagy dolog: egyszerűen meghaltatok volna. Már előzőleg is sokszor tettétek ezt. Szinte mindenkit, aki ma itt van, élve megégettek már. Mit szóltok ezekhez a dolgokhoz? Ez spirituális ébredésetek feltételéhez tartozott, amint azt vallási történelmetek bemutatja. Tudtátok ezt? Könnyű lett volna megtenni ezt nektek! Ti már rendelkeztek ennek megvalósításának tapasztalatával és minden véget ér egy pillanat alatt... csupán egy energiaváltás. De nem ezt tettétek. Ellenkezőleg ezt mondtátok: "Menjünk és rendezzük el azt a dolgot! Menjünk és tegyük meg azt, amire egyre csak készültünk! Legyünk azok a szelídek, akik öröklik a Földet! Változtassuk meg a Föld jelen vibrációit! Vívjuk meg a csaták-csatáját, harcoljunk saját civilizációnk lövészárkaiban, napról-napra! Menjünk és lássunk hozzá a munka nehezéhez!”

 

A születés szelénél fogtuk angyali kezeiteket, és néztelek energetikai látásommal: félig Angyal, félig Ember voltatok. Egyik lábatokkal a 4D-ben, másik lábatokkal meg a multi-D-ben voltatok. Annyira különbözik attól, amit el tudnátok képzelni! Emlékeztettelek arra, hogy ez különbözik eddig megtett lépéseitektől. Emlékeztettelek arra, hogy a szabad akarat bolygójára fogtok visszatérni anélkül, hogy ismernétek fenséges éneteket, célotokat vagy kapcsolatotokat. Ti mindannyian, akik itt vagytok ebben a szobában és azok is, akik e sorokat olvassák, egy olyan pillanatban születtetek, amikor a Földel kapcsolatos prófécia különbözött a mostanitól. Azt mondtam nektek: "Valóban meg akarjátok tenni ezt? Miért mennétek oda újból? Miért éppen most?" Ismertem a választ, de hallani szerettem volna amint a Fényharcosok, akik ti vagytok, újból kijelentik ezt. Az angyalok tudnak egymásnak mosolyogni? Oh, igen! Ők a fényenergia által teszik ezt, összefonódva egymással csillogó színek fényáradatában. Valamennyien ezt mondtátok nekem: „Tudom mit csinálok! Hosszú ideig segítettem a Földnek eljutni erre a helyre, most újból oda megyek, hogy lássam a különbséget!” És most itt ültök, mivel megtettétek azt, amit szándékoztatok!

 

Nem tudom mit fog jelenteni ez nektek, miután elmentek innen és autóitokat fogjátok vezetni az éjszakában, vagy amikor félreteszitek e könyvet és ételt készítetek. Nem tudom, jelent-e valamit ez nektek. Mégis, mindenképp elmondom nektek, mit jelent számomra: valami fenségest jelent! Ti megváltoztattátok a világegyetemet! Íme mi történt a Földön... és ti még csak nem is tudtátok azt! Egyesek közületek, akik itt ülnek, még mindig nem hiszik el ezt. Ők türelmetlenek, hogy mikor fejezzük már be ezt a kommunikációt. Ők éhesek és szeretnék, ha már megállnék. Ezért elmondom nekik még egyszer: Hát nem érdekes, hogy az Armageddon próféciáiból semmi nem történt meg? Hát nem érdekes, hogy semmit nem találtok a 400 évvel ezelőtti pap írásaiban, mely most történne? (Nostradamus) Hát nem érdekes, hogy ellenkezőleg olyan történelemfordító eseményeknek voltatok és vagytok a tanúi, melyek úgy tűnik nem léteznek a legjobb múltbéli jósok "radar képernyőjén"? Ezek azok az események, melyeket soha nem jövendöltek meg, és most még a régi próféciák "játékosai" is elmentek valóságotokból. Ezek nem arról beszélnek, hogy helyükben másvalami létezik? Elmondom azoknak, akik még mindig kételkednek, mi a legnagyobb dolog: Azt mondom, hogy abban áll ennek ténye, hogy amikor utoljára láttalak titeket, azt mondtátok nekem, hogy azért mentek a Földre, hogy megváltoztassátok energiáját... és most azok mellett álltok, akik azt hiszik, hogy meg kell változtatni azt! Micsoda egybeesés! (Kryon mosolyog) Mondok valamit a kételkedőknek: Isten szeret titeket ugyanúgy, mint minden Embert ezen a bolygón és nem fognak elítélni hitetlenségetekért. Tulajdonképpen ti fenntartotok egy helyet azokért, akik mellett vagytok, lehetővé téve számukra, hogy oda küldjék a fényt, ahol szükség van rá. Ily módon, talán... talán.. megvalósítjátok ti is azt a munkát, amiért ide jöttetek, azonban most ti nem veszitek figyelembe ezeket, bolondságnak gondolva. Gyakran így működnek a dolgok. Ti ugyanolyan értékesek vagytok számomra, mint bárki más!

 

A kapcsolat

 

Befejezésül erről a viszonyról fogok beszélni nektek, melyről nem is gondoljátok mennyire mély. Akkor, amikor elhagyjátok ezt a helyet és a Becsület Hallban vagytok, megtörténik a csoda. Interdimenzionális változás történik és lényetek egész energiája visszatér ahhoz, akik vagytok és csatlakoztok hozzám. Hallgassátok és olvassátok a Szavakat... "Csatlakoztok hozzám". Mivel részetek vagyok! Nem tudom, akartátok vagy nem ezt tőlem hallani. Kapcsolat van közöttünk, mely túlmutat a testvér viszonyon vagy angyali partnerségen, mivel ezek csupán egyszerű lineáris fogalmak. Ellenben ti Isten egy részévé váltok. Éreztétek valaha ezt... a mi kapcsolatunkat?

 

Előzőleg beszéltem a leves-analógiáról. Ez a legjobb metafora, mellyel rendelkezünk a teljes megértésen kívülről. Ti nézitek a leveses tányért és látjátok a levest. Nem látjátok ennek molekuláit. Nem látjátok aromáit; nem látjátok a sót, a borsot vagy összetevőit. Akkor, amikor Istenről beszéltek... ti csak elképzelitek Istent… egyetlen energia, mely a szeretet jelképezi számotokra vagy talán a hatóságot/hivatalosságot? Semmilyen sértő szándék nincs abban, amit a továbbiakban fogok mondani, csak a valóság. Felfogásotok Istenről valójában hasonló ahhoz, amit háziállataitok valószínűleg rólatok gondolnak! Háziállataitok felszínesnek tűnnek, és nem látják a "nagyobb összképet". Ők nem láthatják, mivel intellektusuk korlátolt. A ti korlátaitok hasonlóak ehhez. Szeretnétek azt hinni, hogy átfogó intellektusotok van, azonban intellektusotok valójában dimen­zi­onális észlelésetekre korlátozódik. Ez így volt megtervezve. Az igazság az, hogy ha meg­vizs­gál­hat­nátok Istent és képesek lennétek a létezési dobozon kívüli gondolkodásra, ott találnátok saját neve­te­ket is! Én ott vagyok veletek, és ugyanígy ott vannak azok a Mesterek, akik valamikor a Földön jártak, ott vannak barátaitok és minden lény, akire gondoltok. E viszony abban áll, hogy én ti vagyok és ti én vagytok akkor, amikor itt vagytok. Mi mindannyian egyetlen leves vagyunk és összetételünk megmagyarázhatatlan számotokra. Ezért, miközben eme sorokat olvassátok, talán éreztek valamit, mivel tulajdonképpen egyik részetek küldi az üzenetet. Bizonyos részeitek, melyek nincsenek veletek, mivel itt vannak most velem, részeimként, küldik ezt az üzenetet nektek. Mit éreztek ezzel kapcsolatosan? Sokkal több dolog létezik, sokkal több, mint az, amit arról gondoltok, hogy Isten részei vagytok. Isten megáld munkátokért! Oh, aki nem hisz, még mindig itt van. Ismerlek téged. Kérlek, ne félj Isten szeretetétől! Talán arra gondolsz, hogy ebben az életedben félre fogsz állni, elhatárolod magad ettől a spirituális üzenettől? Jól van, mi hozott ide? Gondolj erre a dologra! Valójában ez egyfajta tréfa.

És ezért megmossuk lábaitokat, Emberi Lények... mi megmossuk mindenkinek a lábát itt. Bizonyos módon a sötétségben vagytok, azonban van egy fényprojektorotok, mely kész világítani, amikor ti eldöntitek azt a dolgot. Íme kik vagytok! Ez megfelelő pillanat lehetne a gyógyulásra, tudjátok? Ah, senki nem ezért jött?

 

[szünet]

 

Ez most egy alkalmas pillanat lehet. Olvasó, hallod? (Kryon mosolyog) Ez most egy megfelelő pillanat lehetne! Igényeljétek/követeljétek a kapcsolódást a saját módotokon! Nyissátok meg az ajtót, amikor egyedül vagytok! Tiszta szándékkal mondjátok: „Kedves Szellem, Kedves Szeretet Forrás, Kedves Istenem... mondd meg nekem, mit kellene tudnom!” Meg akarjátok tenni a következő lépést vagy nem? Egyesek igen, mások nem! Ítélkezés nem létezik... csak megbecsülés, tisztelet az utazásért!

 

Ti családtagok vagytok. Ti Isten részei vagytok. Megváltozva mentek el, mint ahogy ide jöttetek! Egyesek nem úgy fognak aludni ma éjjel, ahogy szeretnének. A megismerés és a cél magvát elültettük, lehetővé téve, hogy elgondolkozzatok azokon, amik elgondolhatatlanok. Talán meghoztatok egy döntést? Talán a biológiátokról szól, vagy az önértékelésről? Itt az idő a változásra, nem? Ezért vagytok itt. Ígérem nektek, hogyha megteszitek ama változást, ott leszek és fogom kezeteket, segítek átmenni nektek ezen! Nem mint angyal, hanem mint saját istenségetek része. Kihívlak titeket: Álljatok egy tükör elé, nyissátok ki szemeteket, nézzétek magatokat és mondjátok: "Vagyok, aki vagyok", ami azt jelenti, hogy Én Isten Vagyok! Majd induljatok el! Ez az igazság! Nem mondtam volna ezeket nektek, ha nem lennének igazak. Sokkal hatalmasabb a terv, mint az gondolnátok! Sokkal gyönyörűbbek vagytok, mint azt el tudnátok képzelni, fénymunkások, mindannyian. Mindannyian.

 

És ez így van!

 

Kryon

 

Fordította Korpos Magdi