KRYON CHANNELLING

Üzenet a Zsidóknak

I. Rész

 

Tel Aviv, Izrael, 2005. október 27.

 

Köszöntelek kedveseim, Kryon vagyok a magnetikus energiából!.... Az embereknek gyakran érdekes elképzelésük van arról ami a fátyol másik oldalán történik. Szerintetek a spirituális dolgokban való részvétel hasonló egy  kapcsolóhoz. Amikor elég spirituálissá váltok és felkapcsoljátok, attól a pillanattól mély dolgok fognak jelentkezni. Később érzitek, hogy magától mozdul ez a kapcsoló és ti ismét egyszerű Emberré Váltok. Azonban ti nem  értitek a reális folyamatot. Egyszerű Ember nem létezik! Mi minden Embert nagyszerűnek látunk, mindennél fenségesebbnek az Univerzumban. Ti még nem értitek, hogy Isten magvait hordozzátok bensőtökben. Ellenben ti még mindig  úgy érzitek, hogy „fel kell kapcsolnotok a kapcsolót”. Amikor nem vagytok itt, ti valójában velem vagytok testvéreimként. Ez azért van így, mert amíg itt vagytok, szó szerint vakok vagytok. Minden amit láttok, egyetlen életet képvisel, saját életeteket és néha ez elég nehéz. Nem emlékeztek arra kik vagytok rendszerint és nem emlékeztek előző utazásaitokra sem. De DNS-etek tudja ezt, mivel ő felel bizonyos jelzőitekről, hogy kik vagytok valójában.

Évekkel ezelőtt mondtam nektek, hogy van valami sajátságos, egyedi dolog a Zsidókkal kapcsolatosan. Mondottam nektek, hogy ők rendelkeznek az „emberiség tiszta, karmikus jelzőivel”. Nehéz megmagyarázni, de ők hordozzák az emberiség magvának lényegét. Ti, akik igazán elhiszitek ezt, ti vagytok azok akik sokszor eljöttetek ide (reinkarnáció) és számos életetek volt, melyekre nem emlékeztek; a különbség a Zsidók és a többi Emberi Lény között az, hogy ti bele egyeztetek abba, hogy sorozatosan Zsidónak szülessetek.

Ily módon DNS-etekben számos élet hordozza eme jelzőt, talán évezredeken keresztül! Amikor úgy döntötök, hogy nem tértek vissza ebbe a családba, akkor a szabály szerint soha többé nem térhettek vissza. E dolog néha rányomta bélyegét magatartásotokra, néha jobban mint kellett volna. E dolog különbözik azokétól akik jöttek és mentek, számtalan variációjú szelekciót megtapasztalva több karmikus csoportban. A legtöbbször ti egyetlen választási lehetőséggel rendelkeztetek. E miatt, sokan közületek reménytelenek. Eme dolog intenzíven kifejeződik DNS-etekben. Ugyanazokkal a kihívásokkal kerültetek szembe minden alkalommal és ez gyakran szólt harcról, életről és halálról, és rémület azoktól, akik aktív módon kerestek titeket, hogy elpusztíthassanak. Ti ezt mondjátok: „Mi soha nem voltunk képesek megtenni azt amiért jöttünk!” Azt szeretném mondani nektek, hogy igazatok van, annak a ténynek  kivételével, hogy a dolgok mostanra megváltoztak. Ezért van most Kryon itt!

E bolygóra való érkezésem teljesen veletek kapcsolatos. Szeretném közölni veletek Kryon felmenőit! De miközben ezt teszem, szeretném ha megértenétek, hogy ez egy új tudat deszcendensének története ezen a bolygón. Én csak egy hírnök vagyok, semmi több. Egy hírnök, aki csupán egyetlen okból érkezett, információt nyújtani nektek és segíteni a földön zajló változást megkönnyítését. De ez a változás, óriási változást tartalmaz a Zsidókat érintően. Üzenetem 1987-ben kezdődött. Nem nyilvánult meg a partnerem általi channelingként 1989-ig. Üzenetem felelet arra, amit ti Harmonikus Konvergenciának neveztek. Egyesek a következőképp nevezik: 11:11. Közületek azok, akik érzitek az emberiség energiáit, tudjátok mi történt akkor. Nehéz megmagyarázni, de bizonyos módon az emberiség választási lehetőséget kapott ebben a pillanatban. Gondoljatok így erre: Minden emberi lény Legfelsőbb Énje egy helyre összegyűlve, részt vett a választásokon, megszavazták ha így érthetőbb, mit tegyenek a továbbiakban. Közületek senki nem emlékszik erre a pillanatra, mivel tudatosságotoknál felsőbb szinten zajlott ez. De, a ti választásotok volt ez, és közületek, akik ezt halljátok, a legtöbben ott voltatok!

A kérdés a következő volt: „Az emberiség megmarad eredeti tervénél, hogy befejezi munkáját vagy továbbra másvalamit is fog tenni?” Azonnal megmagyarázom ezt nektek. A szavazat az emberiség spirituális részéért többségi volt. A bolygó elég felsőbb színtű energiával rendelkezett ahhoz, hogy megvalósítsa a változást, egy nagy változást! Ezért érkeztem ide, a rács átalakult és Gaia maga minősági ugrást tett, hogy lehetővé tegye döntésetek megvalósítását.

Szeretnék emlékeztetni néhány dologra, ami azóta történt. Szinte azonnal megváltozott a világ politikai szempontból. Egy évvel később, az egyik legnagyobb politikai hatalom összeomlott a bolygón. A tudatot, melyet ti Szovjet Uniónak neveztek, elítélték. Lényeges, hogy megértsétek mi vezetett  erre és azonnal meg fogom magyarázni. Nézzétek ezeket a dolgokat, mivel még a közületek kételkedők számára is elég bizonyíték létezik erre a változásra abban, amit körülöttetek láttok! Ti az Új tudatot választottátok, mely máris a tiétek!

1989-ben, amikor elkezdődött e channeling, információkat adtam nektek Kryon energiájáról. Közöltem veletek, hogy Kryon energiája azért jött ide, hogy üzeneteket hozzon a bolygó Új Energiájáról. Érkezésem kizárólag döntésetek eredménye, azzal kapcsolatosan, amit ti a bolygóval együtt kívántok beteljesíteni. Ha figyelitek üzeneteimet, számos Zsidókat érintő információt találtok. Tettem egy kijelentést is: „AHOGY HALADNAK A ZSIDÓK, ÚGY HALAD A FÖLD IS”. Ez soha nem volt még időszerűbb és igazabb, mint most!

Azért kell így történnie, mivel ti vagytok e lényeges folyamat magvai és közepe! Ti fogjátok aláírni az emberi folyamat befejeződését. Elődeitek hozták a bolygóra a mester energia lényegét és most az Új Energia a megvalósítás, beteljesedés tevékenységét rátok helyezi. A Föld Békéje innen fog elindulni! Mondottam már, hogy Kryon energiája a 11. Partnerem nyelvén (angol), eme ábécé numerológiai vetületén a Kryon név, 11-et jelent.

Beszéltem nektek Kryon, egy másik energiájáról is, a 9-es számról (1989 éve, amikor a channeling elkezdődött). A 9-es szám jelentése befejezés, beteljesedés. Örömmel közöljük veletek, hogy a 11 megvilágosodást és megfelelő akciót jelent. Ez nem az én energiám. Ez üzenetem energiája. Mit jelent a beteljesedés és minek a beteljesedése? Egy régi energia beteljesedése, mellyel megszakítottátok a kapcsolatot. Nehezetekre esik elhinni ezt, de megőriztétek eme potenciált saját országotokban. Minden a zsidókkal kapcsolatos és mindig is az volt. Értitek, hogy „az idők/napok vége” itt kezdődött? Hát jól van, az idők/napok kezdete is itt fog kezdődni. Érdekes dolgokat mondtam nektek 1989-ben. Mondottam, hogy a föld magnetizmusa meg kell változzon, hogy tovább működhessen. Sokan kérdezhetitek: „Mi köze a magnetizmusnak a spiritualitással?” Ti még nem értitek ezt! DNS-etek Emberi fenségetek forrása! DNS-etek megvilágosodásotok és ébredésetek forrása! Ezért a DNS szinteket héberül Istennek nevezik! Hát nem érdekes, hogy egy amerikai channelt választottam, hogy információkat nyújthassak nektek arról, mennyire fontos a héber nyelv? Másképp nem értettétek volna meg és mi nagyon jól tudtuk ezt.

Más forrásból, más civilizációból kellett jönnie, mely figyel titeket és megtisztelve érzi magát ezért. A magnetizmus megváltozatja DNS-eteket. És most már a tudomány is elismeri ezt a dolgot. A föld mágneses rácsának át kellett alakulnia, hogy megfelelő légkört teremtsen a DNS-változás technológiájának és interdimenziójának. Valóban a mágneses rács átalakult, ahogy mondottam és ti tettétek ezt. Elmehettek a tudomány archívumaiba, hogy ellenőrizzétek hogyan változott meg ez az utóbbi 12 évben. Most tudom, hogy arra gondoltok: Miért ilyen lassan, Kryon? Hogy ti milyen türelmetlenek vagytok! Oh, olvassátok csak el történelmeteket!

Isten nagyon lassan mozog, azonban megvan ennek a maga oka/rációja. Az Ember Tudata nem változik meg egyik napról a másikra. Néha egész nemzedékeket vesz igénybe, míg elfelejti mi történt. Nem először tapasztaljátok meg ezt a dolgot. Kryon mindig itt volt, de csak most kaptátok meg üzeneteit, az általatok végrehajtott változásnak köszönhetően. Néha több nemzedéknek kell eltelnie addig, amíg ti megfeledkeztek arról, kit is gyűlöltetek. Néha nemzedékeknek kell elmúlniuk, míg megfeledkeztek arról, hogy rabszolgák voltatok. Mi a Föld Békének nevezett Ígéret Földjéről beszélünk, de milyen nehéz lesz ez az utazás! És a múltatok hatására ti ezt mondjátok: Lehetetlen, ezt nem lehet megvalósítani! Sokan közületek látni fogjátok a kezdeteket és vissza kell térnetek, hogy gyümölcseit is láthassátok. Néha egy-két generációnak kell eltelnie. Azok, akik 40 évig vándoroltak a sivatagban, megvalósították a lehetetlent, elnyerték rabságból való felszabadulásukat. De fenségük ellenére át kellett adniuk ennek jutalmát az utánuk jövőknek és csak utódaik láthatták meg az Ígéret Földjét. Mondottam már, hogy meg fog változni az időjárás a bolygón. Ezt máris láthatjátok. Valóban küszöbön van már a változás. A bolygó azért vibrál gyorsabban, mert ti gyorsabban vibráltok. Mondottam már nektek, hogy ez a bolygó elvárásainktól nagyobb mértékben megemelte vibrációit, vagyis arról van szó, hogy az Emberiség valamennyiünket kellemesen meglepett! Ez a vibráció növekedés tulajdonképpen mérsékelte azokat az eseményeket, melyekről ezelőtt 16 évvel beszéltem nektek és számos eseménynek nem is kell bekövetkeznie. Az Emberek egyre inkább békét akarnak alkotni. Ez a tudatváltozás átértékelte azoknak a számát, akiknek meg kell halniuk. És erről tudnotok kellene ki gondoskodik ennek tényéről? Amikor meg fogjátok változtatni e bolygó vibrációját, minden múltbeli jóslat elpárolog! Ti alkotjátok a jövőt minden nap! Egyesek még mondhatnák: „Akkor mire volt jó a Katrina hurrikán? Nagyon vad  volt, akkora pusztítás és annyi halál! Hogyan jöhet egy ilyen az Istentől?”

Újból elmondom, mivel a spirituális válaszokért túl kell lépnetek a 4 dimenzión, hogy megérthessétek! Képzeljétek a próféta helyébe magatokat! Vegyétek fel Éliás cipőjét, gondolkodjatok az ő bölcsességének szempontjából és nézzétek más szemszögből ezeket! Ha a Katrina szót numerológiai szempontból elemzitek, 11-et fogtok kapni. Mit mond ez nektek: Megfelelő megvilágosítási akció!

„Kryon, semmi értelme annak, hogy a pusztítások részei lehetnek egy spirituális témának.” Tényleg? Vegyétek a próféta kalapját és nézzétek át saját történelmeteket! Néha egy emberi egyezményről van szó, hogy átmenjünk  ilyen dolgokon, a bolygó megváltoztatásáért, az egész csoport haladásáért. Csoportotok biztosan képes észlelni ezt. Gondoltatok valaha arra, hogy talán az, amin karmikus csoportotok átment, a bolygó esszenciális problémája volt? És talán áldozatotok megváltoztatta alapjában az emberiség gondolkodási és cselekvési módját? Gondoljatok ezekre! A bolygón, születésetek óta a legnagyobb földrengés nemrég történt, az óceán alatt. Akkora nagy volt, hogy hatása a föld forgását is befolyásolta. Spirituális esemény volt? Igen, az volt! Egy cunamit hozott létre, mely közel negyed millió ember élet áldozatot kívánt, az ezt követő minden fájdalommal együtt. És ebből kiindulva, a lehetetlent kérem tőlem tőletek egy pillanatra, csak egyetlen pillanatra!

(szünet)

Szeretném ha köszöntenétek ezeket az Emberi Lényeket, az összes gyermekeket, mivel értitek, hogy interdimenzionális szempontból ők még itt vannak! Ha értitek az élet ciklusát, tudjátok, hogy ők még itt vannak. Gyors átmenetet vállaltak és tudták DNS-ükben, hogy szerződést kötöttek erre a halál-potenciálra akkor, amikor erre a bolygóra jöttek. Velük voltam a születés hullámában Földre érkezésük helyén és idején. A fátyol másik oldalán minden potenciál előre látható, tapasztalatotokat illetően. Isten nem ismeri bolygótok jövőjét. A jövőt saját tetteitek írják, de a potenciál már létezik ott, hogy mindenki láthassa. Tudjátok, mielőtt ide érkeznétek, hogy tartalékként léteznek számotokra. Ez egyik oka annak, amiért szeretünk titeket, ahogyan tesszük azt, mivel ti annyira fenségesnek látjátok ezt a potenciált, előre tekintve, hogy segítsétek a bolygót. A fátyol felém eső részén nem úgy látjátok a halált, mint a ti oldalatokon. A halál egy ciklus, egy tranzit és eme energia megalkotásának megfelelő módja! Ez a dolog történt pontosan!

A születés hullámában beszéltem azokkal, akik életüket elveszítették a cunamiban. Születésük előtt beszéltem velük és ezt mondták nekem: „Küldjetek minket le oda! Mivel az amit teszünk, alapjában meg fogja változatni a bolygót!” Kedveseim, tegyétek fel prófétátok kalapját és figyeljetek, mivel akkor, amikor ezek az értékes lelkek visszatértek ide, tranzitjuk után, sokan várták mosolyogva és nagy örömmel őket! Első kérdésük, amit feltettek, ez volt: „Beteljesítettük a dolgot, amiért elmentünk innen, oda?” A válasz: IGEN volt!

De, ti feltehetitek a kérdést: Mit jelentett mindez a Föld számára? A válasz: Azon a napon, amikor volt a cunami és a következő hetekben, akkora együttérzés hullámot váltott ki a bolygón, amilyent egyetlen más esemény sem  váltott ki születésetek óta! Szerencsére ti tanultatok az emberi DNS-ről és arról, mekkora erővel hat az elemekre. Ami azon a napon történt, megváltoztatta a Föld talaját, mivel az együttérzésnek nevezett Emberi emóció, direkt behatolt a Gaiaba! És ez a dolog, kedves emberi lények hatással fog lenni az ezután született gyermekek tudatára! Mindez egy Új Jeruzsálemnek nevezett fenséges terv része! Tudtátok ezt? Gondoltatok valaha arra, hogy ezek közül a dolgok közül talán egyesek hatással vannak itt végzett munkátokra? Beszéljünk a próféciáról! Szeretnélek megkérni arra, hogy nézzetek körül! Egyetlen régi prófécia sem történt meg. Feltételezik, hogy mindannyian eddig át kelletek mennetek a régi prófécián. Számos vallás beszélt erről a próféciáról, mely valahogy így hangzik: A 2000-es év el fog hozni egy világháborút. A bolygón mindenfelé megtalálhatjátok ezt a próféciát. A következmények világosak voltak. Izraelben zavargásokat jósoltak és ezek be is következtek, emlékeztek még? De, a régi sík energiáiban, a régi próféciákban egyezménynek kellett volna születnie a Varsói Egyezmény és a NATO között. És ez a dolog igényelte volna a Szovjetunió vezető szerepét. De, 1987-ben, a Harmonikus Konvergencia megváltoztatta ezt a tervet és egy évvel később a Szovjetunió felbomlott!

Helyeztétek valaha egymás mellé ezeket a dolgokat?

Ily módon a háború és a zavargások következtében történő változás már nem történt meg. Megértettétek a próféciákból, hogy a 2000-es évben be kellett volna következnie a végnek? E terv az Emberektől származott és évszázadokon át hirdették. Azonban 1989-ben, az Emberiség teljesen megváltoztatott mindent! Így egy teljesen új forgatókönyv született meg. 2000-ben, ide jöttem Tel Avivba partneremmel együtt a channelért. Talán egyesek közületek itt voltak abban a pillanatban. Partnerem szavaival állandóan egy mondatot ismételgettem, vagyis: Semmi jelentős nem fog történni a bolygón addig, amíg a zéróhoz nem közeledünk. E színpadon zajló párbeszédet nemcsak ti hallhattátok, mivel az egész bolygón közvetítették. 

Elég félelmetesen hangzott eme információ. Akkor ő még nem értette mit jelent ez. Sokszor megkérdezték tőle: Mit jelent a zéróhoz való közeledés? Semmit nem tudott ennek jelentéséről, egészen 2001 szeptemberéig, mely nap a földi zérót jelentette Manhattan-nak. És ebben a pillanatban az emberiség megértette azt, amit a zsidók mindig is tudtak! Ők meglátták a spirituális harag erejét, melyet megkértelek nézzetek az Új energia szempontjából. (Kryon 8. Könyve)

Partnerem elvitt engem arra a helyre, amit ti Egyesült Nemzetek Szövetségének neveztek és ott beszéltem. Arra kértem őket, hogy találjanak egy próféciát a 9/11 eseménnyel kapcsolatban, mivel lennie kell ilyennek. Ez az esemény az egész emberiségnek két generációját fogja érinteni! Amit a föld legerősebb nemzete ezzel az eseménnyel kapcsolatosan fog tenni, két nemzedéket fog érinteni! És ti még azt hiszitek, hogy baleset volt a két  szám, a 9 és 11 jelenléte? Megvilágosító esemény a beteljesedés / befejezésnek megfelelően. Ez az esemény mindannyiatokat érintett, ugye? Miért érint mindannyiunkat bár nem háborúról van szó? Az egész emberiség részvételéről van szó azzal kapcsolatosan, amit meg kell változtatni!

„Oh, Kryon, ez annyira csúnya! Bármerre tekintünk a Földön, úgy tűnik, mintha rosszabbul mennének a dolgok és nem jobban.” Ez a dolog nagyon relatív egy Zsidónak, ugye? Mivel ti láttátok mindezt! Kedves testvéreim, ti már láttátok mindezt! Amikor fényt gyújtotok egy sötét helyen, ez kiemeli az összes ott található sötét dolgokat. Ti az emberiség újjászületését látjátok. Most, mindenki vethet egy pillantást arra, ami valójában ott létezik, akkor amikor felgyúl a fény. Mi a Kinyilatkoztatás Évének nevezzük ezt a dolgot. Most a többségnek ismeretlen dolgok nyilvánosságra kerülnek. Mondtam már nektek, hogy az összeesküvések elbuknak. Lehetetlen titokban tartani azokat és sokan le fognak esni magas pozícióikról. A társaságok és kormányok működési módja meg fog változni. Ti már láttátok ezt az utóbbi években. Gondoltatok valaha arra, hogy az egység energiája átveszi az  összeesküvés energiájának helyét? Ezt a dolgot mindenhol észlelik. Ez a dolog, kedves Emberi Lény, az új tudat! Ez lassan mozog, de zajlik, megtörténik! Engedjétek meg, hogy beszéljek nektek Gaiáról! Gaia egy entitás, akit ti Föld Bolygónak neveztek. Gondoljatok az egész föld energiájára, mint angyali formájú személyiségre! Hogyan érzitek mindannyian Gaia energiáját, amikor a Föld talaján jártok? Tisztelitek ti azt akit Anya Természetnek neveztek?

Tudtátok, hogy Gaia ismerte a Zsidókat? Tudtátok, hogy Gaia várja akcióitokat? Elmondok egy más dolgot is nektek: ti nem vagytok képesek egyedül megtenni ezt! És ez a pillanat partnerem szerint is, amikor érdekfeszítővé válik a történet!

Sok millió ember fordítja tekintetét ezen a bolygón Izrael irányába és ezek nem mindannyian szeretik Izraelt. Azonban valamennyien szeretik a békét! Ennek a dolognak nagy jelentősége van számotokra. Nem egyedül kell végrehajtanotok ezt a dolgot, mivel a titeket támogató csoport határozott és készen áll arra, hogy fényt küldjön e zóna megvilágítására, mivel nektek fényben kell dolgoznotok! De ezen a helyen kell kezdődnie mindennek!

A korok legnagyobb iróniája az, hogy a 2000-es év nehézségi szikrája a feltételezések szerint a civilizáció végét kellett volna jelentse. Ellenben mi azt mondjuk, hogy az a szikra, mely ebből a zónából fog elindulni, meghozza a Földön a Békét. Oh, sokan állítják azt, hogy olyan kevés a remény és olyan sok a feszültség! „Kik vagytok ti, hogy meg tudjátok változtatni a Föld potenciálját?” Ti akkor kérdeztétek ezt, amikor egy furcsa játék áldozatai voltatok. Ez a magatartásotok? Ez a tudatotok? Ezért jöttetek ide? Annyira megkövültetek a titeket ért tapasztalatok miatt, hogy egyik napról a másikra tengődve mondogatjátok: „Remélem, ez a dolog nem velem fog  megtörténni. Csak tovább megyek és lesütöm szememet.” Oh, Izrael, szeretnénk ha megváltozatnád ezt! És ti tudjátok, hogy meg fog változni, mivel mi megfigyelhetjük jövőtök potenciáljait, mely fenséges potenciálok a Földön  élő hősökről szólnak!

 

Egy Potenciál Izraelnek

 

Engedjétek meg nekem, hogy egy reális potenciált nyújtsak, egy elképzelhető képet! Mi egy új vezetőt figyelünk itt. Ez egy potenciál, mely készen áll a beteljesedésre. Egy új vezető, mely először egy többségi pártot fog kínálni nektek. Erről semmit nem tudtok, mivel soha nem volt nektek ilyen! Ebben a vezetőben megvan ama potenciál, hogy Izrael Hősének nevezzék. Ez az új többség sok dolgot meg fog változatni és sok ellenállásba fog ütközni. Ezek nagyszámú fundamentalista hagyomány ellen fognak küzdeni, de sokan a Béke Pártjának fogják nevezni. Engedjétek meg, hogy elmondjam mi fog következni! A határvonalakat bölcsességgel, megértéssel és együttműködéssel fogják megváltoztatni. Ezek a határok határok fognak maradni, nem tűzszünetet vagy instabil, ideiglenes határozatot fognak jelenteni. Ezek egy Izraelnek nevezett haza végső határai lesznek! És a történelem bizonyítani fogja, hogy a fátyol túlsó felén lévők üdvözölni fogják ezt a tényt! Mivel ezek az ők határaik is, melyekre nekik is szükségük van! Ne hagyjátok magatokat, induljatok el, kezdjetek hozzá! Anyáitok és a fátyol másik felén élők anyái erre kérnek, ezt akarják igazán. Kérdezzétek meg az anyákat, akik növekvő erőt képviselnek a bolygón és ők azt fogják mondani, hogy békét kívánnak! Ők nem akarnak pusztulást. Ők azt kívánják, hogy gyermekeik biztonságban játszanak anélkül, hogy valaki fenyegetné őket saját hazájukban. Nemzedékek kellenek addig, amíg gyűlölet nélkül tudnak rátok nézni, de ők is egyetértenek a békével. Íme mi közös bennetek! Amikor a határokat ki fogják jelölni és egyetértés születik, sok gyűlölet fog felszabadulni az egész bolygón! Minden kapcsolatban áll Izraellel. A bolygón elszabadult féktelen gyűlöletnek itt van a gyökere, és amikor ti megszabadultok e helyzettől, szél nélkül marad e gyűlölet vitorlája. Lassan fog történni, de így lesz. Igaz, hogy a világ békét tükröz azzal kapcsolatosan ami itt zajlik? Igaz lehet, hogy ti vagytok ennek katalizátorai? Mit gondoltok, mit jelent a Harmadik Templom? Az Új Jeruzsálemről van szó, ez nem egy hely, ez egy fogalom! Ez a témája ezeknek a napoknak, amiket partnerem itt fog tölteni.

Első: ami itt történik, mindannyiunkban különbséget tesz! Második: nem vagytok egyedül próbálkozásotokban! Harmadik: a bolygó tiszta elődeit Zsidóknak nevezik, és ott találhatóak, ahonnan e dolognak el kell kezdődnie! Megismétlem: metaforikusan a harmadik Templom felépült, e folyamat neve: Új Jeruzsálem! És ismét elmondom, hogy ez a békét jelenti a földön! Ahogy haladnak a zsidók, úgy halad a bolygó is! Ez egy mély üzenet, miközben jómagam a Zsidók előtt állok. Áldottak vagytok ti, akik ide jöttetek erre a helyre! Áldottak vagytok ti, akik eljöttetek a születés szelében elhatározva, hogy újból visszatértek különbséget tenni!

Áldott ez a hely, Izrael! Minden esemény ellenére, itt találhatóak a Béke magvai! És most ezt fogjátok mondani: Mikor? Megkérünk, nem lehetne már holnap? Isten lassan halad és ti és az egész emberiség meg fogjátok tudni ezt! Ti őrzitek a Fényt az egész bolygónak! Engedjétek meg, hogy megkérdezzelek titeket: Ha nem ebben az életben lenne, képesek lennétek megőrizni reménység és ígéret fényét? Jól van, mi csak annyit mondunk nektek: Ha képesek vagytok kijelenteni ezt a dolgot, akkor már a mostani életetekben be fog következni ez! A holnapi viszontlátásra!

És így is van!

Kryon

 

KRYON CHANNELLING

Üzenet a Zsidóknak

II. Rész

 

Tel Aviv, Izrael, 2005. október 28.

 

Üdvözletem kedveseim, én vagyok Kryon a magnetikus energiából! Vannak olyanok, akik szerint ez a dolog lehetetlen: hogy Isten vagy Szellem ily módon beszéljen az emberekkel. Újból megismétlem, hogy mindig így beszélt és soha nem volt mélyebben kinyilvánítva ez mint saját történelmetekben. A bizonyíték ez: hogy érződik ez a dolog. Tudjátok ti mi történik éppen most? Minden földi írás, minden létező vallásban, az Emberi Lényeken át jöttek. Minden üzenet, amit valaha írtak nektek, még az angyaloktól jövőket is, emberek hozták. Ez egy mindig is létező partnerkapcsolatról szól. Gondoljatok erre: a folyamat abban az istenségben rejtőzik, mely az emberi lényben belsejében található és egyesíti Isten energiájával őt. Az eredmény egy dicsőséges átadandó üzenet. Ezért íme megtanítalak titeket arra, hogy érezzétek ezt a dolgot!

Megkérdeztétek valaha magatoktól, mit éreznének őseitek, ha most nézhetnének titeket? Milyen vízió lenne ez! Menjetek vissza amilyen messze csak akartok felmenőiteknél! Mit mondanának ők? Hát jól van, mondok nektek valamit! Ők itt vannak! Még a Próféták is itt vannak! Azért vannak itt, mert ti vagytok azok, akik be fogjátok teljesíteni ezt a dolgot egész eddigi történelmetek helyrehozását. Büszkék ők rátok? Nemcsak, hogy büszkék, hanem ott állnak mögöttetek. Soha nem vagytok egyedül, őseitek veletek vannak mindig. Még azok, akiket nemrég szerettetek és elveszítettetek, ők is itt vannak. Arra kérünk, érezzétek őket! Engedjétek meg, hogy megkérdezzelek, képesek vagytok érezni az ők és Isten szeretetét közeletekben? Erőtökben áll érezni ezt a dolgot? Ugyanakkor engedjétek meg, hogy megkérdezzem azt is, hogy mindazok ellenére, ami rajtatok kívül történik, a bennetek élő nyugtalan jövőkép ellenére, képesek vagytok kijelenteni, hogy lelketek rendben van? Meg tudjátok ezt tenni? Ha meg tudjátok, akkor felzárkóztatok őseitek őseinek soraiba, akik ugyanezt tették. Ők értik a belső istenség elvét, értik a szeretetet és ennek rendkívüli erejét! Mi Isten szeretetéről beszélünk és az emberek szeretetéről a Gaia iránt. Egyesek éppen ma mondták ezt: „Kryon jön és a békéről beszél a Földön, most nézzétek az új eseményeket! Nem mennek jobban, sőt inkább rosszabbul mennek.” (arról az erőszakról szólva, mely éppen akkor történt amikor Kryon Izraelbe érkezett). Amikor itt voltam 2000-ben, tettem egy kijelentést. Azt mondottam nektek, hogy mielőtt megalkothatnánk az Új Jeruzsálemet, a templom alapjait el kell egyengetni.

Ez egy metafora, annak ellenére, azt mondom nektek, hogy ami kívül történik (az erőszakra utal), csupán egyengetés. Ez nem egy kellemes dolog. Szorongást kelt és feszültséget. Az itt jelenlévő folyamatban, mindezek ellenére elmondhatjátok: Lelkem rendben van? Ha képesek vagytok erre, akkor meg fogjátok érteni, hogy a válság közepén lévő energiát támogatjátok, mely Gaia bölcsességét táplálja. És ebben az új, speciális energiában, ti a bolygóval dolgoztok, hogy lehetővé tegyétek a jövőnek valahol pozitív módon létrejönni. Minden, amit láttok, a kezdetet és nem a véget jelenti! Ti  mondhatjátok: Miért éppen mi? A válasz erre: Mert ti vagytok a kiválasztottak! Titeket választottak ki arra, hogy felülemelkedjenek a frusztrációkon. Mi lenne, ha arra választottak volna ki titeket, hogy beteljesítsétek a bolygó nehéz felemelkedésének művét? Mi lenne, ha ez a dolog Kiválasztottságot jelentené? Jól van, adunk egy leírást erről, mielőtt befejeznénk.

Isten kiválasztottjai ebben az Új Energiában meghozzák a Békét a Földre! Valóban erre a dologra választottak ki titeket. Újból kijelentjük: ez a dolog innen fog elkezdődni! Ne essetek kétségbe! Őrizzétek meg Isten iránti szereteteteket, hogy életetek nehéz pillanataiban elmondhassátok: Ezek a dolgok rendben vannak lelkemben! Azonnal visszatérünk és a szeretetről fogunk főképp szólni nektek.

És így van ez.

 

ESTI CHANNELLING

Üdvözöllek, szeretettek, én vagyok Kryon a magnetikus energiából. Újból visszatértem erre a kellemes, rendkívüli helyre.... Ezoterikus szempontból szólva, ezek azok az idők, amikor a tieteknél különlegesebb energia árad szét ezen a helyen. Annak ellenére, hogy nem beszélnek túl gyakran erről, engedjétek meg nekem, hogy elmondjam mit jelképez ez a környezet. Egyesek szerint ez egy ceremónia, míg mások szerint helyezkedés a helyet illetően, hogy ki mellett vagyunk. De meg kell értenetek azt, hogy interdimenzionálisan vannak itt. Nem létezik ez a dolog, vagyis a Hol fogalma az interdimenzionalitásban. Távolság sem létezik. Az időnek nincs jelentősége. Íme, itt van a téren és időn kívüliség! Engedjétek meg, hogy a funkciójáról beszéljek nektek. Valamennyien önmagatok ismeretében jötttök és mindannyian tudjátok neveteket. Oh, tudom, én ezoterikus módon beszélek nektek és vannak akik ezt mondhatják: Be tudod bizonyítani mindezeket, Kryon? Én nem, de ti igen! Ez a Szellem útja, tudjátok? Az Embernek magának kell bizonyítania önmagát. Engedjétek, hogy a szív döntsön arról ami történik! Azok, akik szólnak hozzátok, most érkeznek. De mondhatjátok: Nem létezik tér a székek között. Számunkra végtelen tér létezik a székek között! Ezek nagyon nagyok vagy nagyon kicsik és itt vannak, körülöttetek. Kedves, emberi Lény, szabadon választhatsz és a szabályok szigorúak velünk szemben. Ezek nem engedik meg nekünk azt, hogy megérintsünk titeket, csak ha ti megengeditek nekünk. És csak a szívkapcsolattal engedhetitek meg nekünk ezt a dolgot. Csak a szilárd hit beleegyezésével lehetséges, mely kijelenti: Igen, tudom, hogy több létezik. Majd lassanként engedélyt ad megérintésetekre. Amikor létrejött ez a kapcsolat, engedjétek, hogy meglátszódjon a bizonyíték!

Egyeseket közületek éjjel fognak megérinteni. Egyesek közületek érezni fogjátok eme érintést karjaitokon és vállaitokon, esetleg lábatokon vagy fejeteken, azonban e létrejött kontaktus felerősíti majd Kryon üzenetét. Ez a dolog lehetővé teszi számotokra, hogy túl lássatok látásotokon, mintha egy interdimenzionális hellyel lennétek kapcsolatban. Ezért van itt a közönség, értetek, megtisztelve szabad akaratotokat!

Újból, elmondjuk, hogy felmerülnek majd kételyek azzal kapcsolatban, ami itt történik. Ők kételkednek abban, hogy ilyen dolgok lehetségesek lennének. Mondhatjátok, hogy ők nem hisznek, azonban ironikus az, hogy ők is rendelkeznek ugyanazzal a körülményekkel. Őket is úgyanúgy szeretik, mint titeket, a szabad akaratotok által, ők majd úgy fognak elmenni e helyről, hogy nem értik vagy nem hiszik, hogy léteztek azok, akik körülvették és szerették őket. Isten szeretete ily módon történik. Lehetővé teszi az embernek, hogy zavartalanul menjen egyik helyről a másikra, a Szellemtől nem zavarva. Bárhova is mennek, rendelkeznek a szabad akarat általi szellemi felfedezés lehetőségével. Csak ha megnyitják ajtójukat, akkor mutatkozhatunk előttük és kezdődhet el növekedésük folyamata, mely folyamat békét és  egészséget fog hozni. Ez a szándékkal kezdődik és azok, akik értetek jöttek, azért vannak itt, hogy véghez vigyék ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy mindannyian készen állunk. Engedjétek meg nekem, hogy ez egy felejthetetlen üzenet legyen számotokra! Ez a negyedik alkalom, amióta eme hallgatóság energiáival kommunikálunk. Most az egyik legfontosabb leckét fogom feltárni előttetek, melynek sok oldala, sokféle iránya van. Ez a szeretet erejéről szól! Most megkérdezhetitek tőlem: Mit kezdjünk mi ezzel az adott helyzetben? (Az izraeliták számára ez a nyílt harcot jelenti a palesztinaiakkal és azokkal szemben, akik nyíltan megvetik hazájukat).

Miközben előrehaladunk leckénkben, választ fogtok adni nekem erre, mert nyilvánvalóvá válik számotokra. A jelenlévők közül minden ember érzett valaha szeretet egy másik Emberi Lény iránt. Ilyen az emberi természet, függetlenül fajtól vagy kultúrától. Az emberek beleszeretnek az emberekbe. Micsoda nagyszerű érzés! Emlékeztek rá? Emlékeztek arra, amikor először érzetétek ezt? Tudjátok meg, hogy az emberek furcsa dolgokat művelnek akkor, amikor szerelmesek. Emlékeztek rá? Fel és le ugrálnak örömükben. Nevetségesek és elmondják barátaiknak. Nagyon különös a  szerelmes emberek látványa! Micsoda energia van közöttük! Pszichológusaitok azt mondják erről az állapotról: annyira meglepő, hasonlít egyfajta őrültséghez. Mekkora energia van akkor, amikor szerelmes vagy! Azért mondom  nektek ezeket a dolgokat, mert többségetek érezte ezt és emlékezik még erre az érzésre. Emlékeztek arra a pillanatra, amikor szemébe néztetek annak, aki olyan sokat jelentett számotokra és azokra az érzésekre, melyek e pillanatot követték! Most mondjátok meg nekem, ez valami hamis vagy igaz dolog? Reális vagy elképzelt? És mi történik a testetekkel? Kémiai reakciókról van szó, mely agyatokat befolyásolja. Mindezek a dolgok együtt energiákat hoznak létre az emberi Lények között, mely energia érezhető. És ti tudjátok miről beszélek. Tiszta energiáról van szó, mely a valóságban sűrű. És ez a dolog vonatkozik az állatokra is? Hányan közületek szerelmesek egy állatba? Én már tudom a választ, mivel tudom ki van itt. Nem tanít titeket feltétel nélküli szeretetre az, ami egy állattól származik? Amikor szemükbe néztek, láthatjátok a ragaszkodást. Meglep titeket, hogy az állatok ezt érzik? A szeretet gyakran kölcsönös. Hogyan lehetséges az, hogy létezzen szeretet egy emberi lény és egy egyszerű kicsi, vagy nagy állat között? Olyan teremtményről van szó, melynek nincs intellektusa és nem beszéli nyelveteket, mégis képes szeretni. Mi volna, ha eme szeretetnek nevezett érzésnek egyetemes jellege volna? Ezzel kapcsolatosan azonnal fel fogok tenni nektek néhány kérdést! Ez a szeretet egy nagyon erős energetikai dolog. Mivel az állatok is érzik, ha egy emberi lény szereti őket, elhiszitek, hogy létezik egy energia, amely a szeretet emócióval átadódik?.... Mi történne, ha a Természet válaszolna a szeretetre? Amit most mondok nektek, az kötődik egy nagyon erős mezőhöz, mely kapcsolatban áll ezzel az emócióval. Ez megváltoztathatja az Ember belsejében lévő kémiai reakciókat. Ezt a mezőt a föld állatai is érzékelik.

Maga a természet is válaszol erre a mezőre. Túl nagy megterhelést jelentene, ha megpróbálnátok elképzelni mire lehetne felhasználni ezt ezoterikus szempontból? Mi lenne, ha a szeretet, a szeretet emóció, interdimenzionális lenne? Milyen más hatást hozhatna létre körülöttetek? Mi lenne, ha képesek volnátok valamiképpen ezeket az interdimenzionális szeretetenergiákat egy helyre koncentrálni? Ez megkülönböztethető lenne? Engedjétek meg nekem, hogy megkérdezzelek: szerintetek az angyalok tudják, mit gondoltok? Valóban, ők tudják! Nem létezik ítélkezés, csupán megértés és csodálatos bölcsesség! De a titeket most körülvevő angyalok várnak valamit. Azonnal megmondom, hogy mit. Talán számotokra semmit nem jelent ez a dolog, de elmondom mit jelent számunkra. Egy olyan ragyogó fényről van szó, mely eltávolítja, megszünteti a sötétséget! Egy pillanatra megengeditek gondolatban, a szeretet emóciónak, hogy megváltoztassa DNS-eteket? Oh, Uram – mondhatjátok! Ez annyira egyszerű és banális út! Most íme, Kryon azt mondja nekünk, hogy az egészség irányában fogjuk szeretni egymást? Hát, csak annyit mondok, hogy jó kezdetnek ez és mély igazságokat tartalmaz. Vizsgáljátok meg az Új Energia tevékenységét a bolygón, egy pillanatig meg Peggy munkáját, információjának a bolygóra való irányításában..... Nézzétek honnan kezdte tanítói munkáját. Először meg kellett tanulnia, mi az együttérzés. Megkezdte szeretetleckéit. Mire jó egy ilyen dolog? Része a gyógyító folyamatnak?

Arra kérlek, hogy értsétek meg annak tényét, hogy a szeretetenergia abszolút módon egyetemes és mindenhol megtalálható. Ez egy olyan alapszabályt jelent, melyet soha nem vettetek figyelembe? Mi lenne ha, mielőtt  bármi mást megtanulnátok, megtanulnátok szeretni? Mi lenne, ha közölném veletek, hogy a szeretetenergia fénnyé alakul, mely kiváltja a magas vibrációs folyamatot? Tudtátok ezt? Mi lenne, ha ez a szeretetenergia jelentené a katalizátort minden, az Ember  által kívánt növekedéshez?

Az Emberek többsége el kíván jutni Istenhez. Ők bármennyi lépcsőt emelkednének, melyekről beszéltek nekik, hogy beteljesítsék ezt a dolgot. Ők képesek volnának mérföldeket bejárni, különös pozíciókban ülni, szavakat és imákat mormolni vagy ráolvasni. Majd a nap végén semmi nem történne. Újból megpróbálják majd, azt gondolva, hogy nem voltak méltóak Isten figyelmére. Azt mondom nektek, hogy Isten figyelmének lényege sokkal egyszerűbb mint ez, még sokkal egyszerűbbek, mint azok a folyamatok melyeket az emberek erre megállapítottak.

A szeretet együttérzéséről van szó! Jól van, mondhatjátok, „Milyen szeretet? Olyan sokféle szeretet létezik, honnan kezdjük?” Fel fogok tenni nektek néhány kérdést. Kapcsolódjatok saját válaszotokhoz abban a pillanatban, amikor meghalljátok azokat! Ezeket a kérdéseket azért nyújtjuk, hogy tartsatok önvizsgálatot és nyerjétek el a megvalósítást és kinyilatkoztatást eredményként.

 

A Föld

Képesek vagytok szeretni a földet? Képesek vagytok szeretni Gaiát? Sok mindent fogtok hallani Kryontól Gaiáról. Amikor a bolygó gyorsabban fog vibrálni, ez titeket is érint. Egyesek érzik, hogy a bolygó kívül áll a kontrollon, a viharokat és földrengéseket illetően. Most ez a dolog nagyon különösen és furcsán fog hangzani, de hogyan hozhatnátok ellenőrzés alá a bolygót? Ezért fordítsátok szereteteket a Gaia felé! Micsoda furcsa fogalom, mondhatjátok! Képesek vagytok beleszeretni a Földbe? Igen! Egyesek képesek. Egyesek közületek tudják, miről beszélek. Képesek vagytok szeretni a Földet mint bármelyik Élőlényt vagy Istent? Igen! Itt felhívlak arra, hogy próbáljátok meg, mivel érdekes dolog zajlik. Létezik egy energia-áramkör, mely akkor, amikor a Földbe külditek a szeretetet, ott marad az.

Az együttérzés és szeretet, amit a Földnek átadtok, szétszóródik azokban akik, a bolygóra születnek. Más szavakkal, a gyermekek alkalmazzák! Gondoljatok a bolygóra, mint egy szeretetraktárra, amit mi, a bolygó gyermekei felhasználunk és látunk, alkalmazva a szeretetet.

Ez a dolog összetett, azonban mi megpróbáljuk egyszerűsíteni. Gondoljátok meg, mit jelent ez! Szeretnétek, ha az itteni nemzedékek, itt Izraelben éreznék azt, amit ti elraktároztatok a földben? Mi előzőleg már beszéltünk ezekről a dolgokról, azonban szeretnénk, ha kivetítenénk ezeket. Milyen érzelmeket adtok ti gyermekeiteknek? Mit mondotok a földnek arról, amit kapni és érezni fognak a következő nemzedékek?

 

Saját Sejtjeitek

Íme még egy furcsa valami, egy kihívás számotokra! Tudjátok szeretni saját sejtszerkezeteteket? Saját testetek egyéni sejtjeiről beszélek most. Ez túl különös – mondjátok ti. Partnerem közvetítésével átadtam nektek ezeket az információkat. Ő mások eredményeihez viszonyította azzal kapcsolatosan, hogy létezik egy kód a testetekben, és ez a kód szerint Istent magatokban hordozzátok(Gregg Braden munkájáról és Isten kódjáról beszél). Minden genetikai anyagrész tartalmazza e kódot magában. Ez a kód tulajdonképpen egy receptor-rendszer, mely készen áll válaszolni annak az energia mezőnek, amit neki nyújtotok. Arról beszélek, hogyha képesek vagytok szeretni testetek sejtszerkezetét, ez válaszolni fog nektek. Hányan szántatok egy pillanatot arra, hogy ünnepeljétek könyökötöket vagy nagyujjatokat például? Különösen hangzik, azonban ezek ugyanolyan megvilágosodottak, mint ti magatok. Akkor, amikor szeretni fogjátok Gaiát, egész testeteket bele kell foglalni. Több milliárd sejtből álltok, mely valamennyi tartalmazza magában Istent.

A számban erő létezik, és ezek a milliárdnyi sejtek ha megkapják a szeretet kódját, együtt fognak működni veletek! Kihívlak titeket. Tudjátok szeretni önmagatokat? Ha tudjátok, testetek sejtszerkezete válaszolni fog nektek és együtt fog működni veletek.

 

A család

Most vegyetek figyelembe egy dolgot: Tudjátok szeretni családotokat? Nem a legközelebbiekről beszélek nektek, hanem az emberi családról, mely karmikus.

Kérdeztétek meg valamikor, mit tartalmazhat ez? Tartalmazza azokat, akikkel most harcban álltok (palesztinaiak). Nincs kedvetekre ez a tény! Milyen erősen tudjátok szeretni őket? Szerintetek egy zsidónak lehetetlen dolog ez. Túl sok a történelem, a gyűlölet és a halál!

Kedves Emberi Lények, azt mondom nektek, hogy ha rendelkeztek elég bölcsességgel és bátorsággal az emberek szeretetéhez, akkor még távolról is meg fog változni a Föld talaja körülöttetek. Íme hogyan terjed el az új tudat! Ez képviseli a központi ezoterikus alapzatot, melyre a béke fel fog  épülni!

Érdekes figyelembe venni azt, hogy a szabad akarat soha nem áll meg. Gondoljatok ily módon ezekre! A ti szeretetetek egy fény. Ez a sötét helyekre irányul. És a szabad akaratuk által azok, akik sötétben vannak, választhatják azt, hogy meglátják vagy nem. Szeretetetek fénye annyira erős, hogy minden létező sötét helyen érezni fogják azt, amit tesztek. A körülöttük lévő dolgok megnyilatkoznak majd, mert eddig soha nem figyelhették meg, milyenek lennének a bölcs választások vagy a megfelelő gondolkodás. Ez az igazság! Tudtátok, hogy ezeket szeretet veszi körül? Már látjátok hova akarunk eljutni? Ha sikerül megvalósítanotok a bolygón a nehéz felemelkedést, ez a dolog nem áll kapcsolatban a szenvedéssel vagy a gyűlölet elviselésével, a többiek részéről. A legnehezebb dolog amire kérünk titeket az, hogy vegyétek át mindezeket a fátyol másik oldaláról és burkoljátok be egy szeretet és fény burokba.

Ez a legnehezebb minden közül!

 

Az Emberiség

Tudjátok szeretni az emberiséget? Mennyit gondoltok a körülöttetek lévőkre? Talán arra gondoltok, hogy túl mélyek problémáitok és nincs elég időtök erre? Áldott az Emberi Lény, aki képes átnézni saját helyzetén és megosztatni a fényt azokkal, akiknek szükségük van erre! Milyen erősen szeretitek az emberiséget? Oh, ha tudnátok az igazságot arról, hogy amikor elhagyjátok e helyet azáltal, amit ti a halál folyamatának neveztek és amit mi az energia helyreállításnak nevezünk, visszakapjátok fenségeteket és haza érkeztek! A fátyol innenső oldaláról, ahonnan én beszélek, láthatjuk a körülöttetek lévő családot. Minden személy ezen a bolygón, akit ti Emberi Lénynek neveztek, egy csoportot képvisel, jelen energiátok egy részét akkor, amikor nem vagytok itt. A család olyan, mint egy óriási Istennek nevezett szelepes  fazék, ha kívánjátok. Ti tudatában vagytok mindennek, mivel tulajdonképpen ti vagytok mindenki. Ti tudjátok amikor az egyik közületek tesz valamit, mivel az egyik az egészet képviseli. Egy Ember a teljes egészet képviseli, mivel a kapcsolat ezoterikus szempontból a mindennel való kapcsolatot jelenti. Nehéz elmagyarázni, de mi az emberiséget egyetlen léleknek tekintjük. Ti is képesek vagytok erre? Elég bölcsességgel rendelkeztek megtenni ezt?

Az egész világ legkisebb sejtjével is tudjátok szeretni az emberiséget? Ha képesek vagytok, akkor energiát helyeztek a földbe, melynek még nem vagytok tudatában, mely energia a béke alapját fogja képezni.

 

Isten

Mit szóltok ehhez? Tudjátok valóban szeretni Istent? Én semmiképp sem  ceremóniáról beszélek. Egy új energia létezik számotokra ezen a bolygón. Az amit ti 1987-ben szükségesnek ítéletetek (Harmonikus Konvergencia). Ti vagytok azok, akik egy helyre helyeztétek ezt, és most azt kérdezem tőletek, érzitek a  különbséget? Az, akiről most beszélünk, nem a törvény Istene. Ez túllép az emberek szabályain, azzal kapcsolatosan, hogy mit esztek vagy mikor dolgoztok. Ez a Szeretet Istene! Ez a 100%-os összekapcsolódást jelent az univerzum közepével, mely maga a szeretet. Képesek vagytok szeretni Istent? Elég bölcsek és bátrak vagytok megtenni ezt? És azt mondjuk nektek, hogy ha ezt teszitek, a körülöttetek élők tudni fogják ezt a dolgot és megerősítik tapasztalatotokat, és a sejtek, amiket szerettek, elkezdenek erősebben vibrálni. Egy másik személlyé váltok, aki belső fenséggel rendelkezik.

 

Ti magatok

Ez az utolsó: Milyen erősen tudjátok szeretni önmagatokat, igazán – nem sejtjeiteket, nem könyökötöket, nem nagyujjatokat, hanem azt, akit a tükörben láttok? Tudjátok szeretni? Íme a kihívás még egyszer: reggel keljetek ki az ágyból és menjetek oda a tükörhöz! Gyújtsátok meg a legerősebb fényt és nézzetek szemetekbe! Mondjátok ezeket a szavakat: „Én vagyok, aki vagyok, én vagyok Isten egy része, szeretem magam, amint Istent szeretem, bölcsességgel és becsülettel hatolok be e ténybe. Megérdemlem a szeretetet és ugyanakkor magam is szeretek!”

Miért mondom mindezeket? Mivel, kiválasztottak, ez egy személyes/egyéni folyamat mindannyiatok számára. Ez olyan folyamat, melyet meg kell értenetek, mielőtt megvalósítanátok a nehéz emelkedést zónátokban. A fény házainak neveztelek titeket; sokszor adtam nektek a fény házának metaforáját és emlékeztetlek titeket arra, hogy ezek a fényházak soha nincsenek biztos helyre építve. Engedjétek meg nekem, hogy az izraeli fényházakról beszéljek nektek!

Ezek állandó viharban találhatóak, nagyon erős fényt árasztva. Ha interjút vehetnétek egy fényháztól ezt mondaná: „Felemeltem a fényt fejem fölé, mely a szeretet maga. Bár élhetek sötét helyen, nem kell aggódnom, saját fénnyel rendelkezem. Nem félek a vihartól, mivel a választott fény háza vagyok és én a viharban lakom. Azért vagyok itt, mert különböző dolgot valósíthatok meg.” És igaz ez a dolog! Engedhetitek jobban ragyogni e fényt? Tudom, hogy egy metafora, de ha egy fényháznak erősebb a fénye, képes anélkül, hogy egyetlen szót szólna valakihez, biztonságban a kikötőbe vezetni a hajókat. Anélkül, hogy egyetlen szót mondana! Értitek a metaforát? Ez a fény, melyet hordoztok, izraeliek, jelentheti az egész földnek a fényét, de először tőletek kell kiindulnia!

Elhagyhatjátok ezt a helyet, mondhatjátok azt, hogy elmentek ezekkel a szavakkal indulva: „Jól van, tetszik nekem ez a premissza, most megyek és életet, fényt és békét alkotok!” Ehelyett először, önmagatokkal kell szembetalálkoznotok. Ennél a találkozásnál fel kell tennetek a kérdést: Ki vagyok Én? És amikor megértitek, hogy Istennek egy kiválasztott része vagytok, hogy a megfelelő helyen vagytok a megfelelő pillanatban, ebben a pillanatban a fény háza világítani kezd. Ebben a pillanatban a fény sugározni kezdi Isten szeretetének bölcsességét, mely energiát kezd árasztani. Nem mondanám nektek ezeket a dolgokat, ha nem lennének igazak. Ez a folyamat veletek kezdődik. De ti tudtátok ezt ugye? Ez egy nehéz emelkedés.

Minden más dolog hozzáadódik ehhez, akkor amikor megkezditek ezt az önmegvalósítást és az élet maga könnyebbé fog válni, mihelyt szeretni fogjátok azokat, akik nem  szeretnek titeket!

Oh, az elvek soha nem változnak meg, ugye? A földön járó legnagyobb mesterek elmondták már nektek ezeket a dolgokat. Ezek nem új információk. Ezek másodlagosak azt illetően, amit meg akartatok tudni. Amikor fényeitek erősebben fognak világítani, megkezdődik bennetek a gyógyulás folyamata, és ti többet fogtok élni ennek köszönhetően. Tovább fogtok itt maradni és egyesek közületek meg fogják látni a békét, amit létre hoztatok!

A bolygón való idő felgyorsulásával egyetemben, egy emberi nemzedék időtartama sokkal rövidebb lesz, mint gondolnátok. Azért mondom ezt a dolgot, mivel azt mondtam előzőleg nektek, hogy egy nemzedékre van szükség a béke megteremtéséhez. Jól van, miért ne alakítanátok át az időt és valósítanátok meg gyorsabban a békét? (Kryon mosolyog). A Fény, melyet hordoztok, segíti a türelmetlenség hőmérsékletét. Íme mit tesz Isten szeretete! Értitek amit mondunk? Arra kérünk, hogy fogadjátok be és fejlesszétek a fényt, Isten szeretetének részeként! Ha visszatekintetek történelmetekben, ezt a dolgot tették prófétáitok is. „– Kryon, azt mondod nekünk, hogy egy új prófétanemzedék vagyunk? Lehetséges ez a dolog?” Hogyan kételkedhettek benne? Nézzetek elődeitek megvalósításaira! Megállíthatta őket valaki ebben a munkában? Nem. Ti még lényeges részei vagytok e bolygó mozgalmának, mely a többi ország és energia felé irányul, a legtöbbjükre ígéretet kaptatok. Engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, mekkora potenciálok léteznek. A hely ahol vagytok, olyan útnak látszik mely meghozza a megoldást és a békét erre a bolygóra. Már 1987-ben megfigyeltük ezt az utat. Tehát folytassátok azt, amit tesztek és mondtam partneremnek, hogy figyelmesebben körül kellene néznie, mivel az egész bolygó számára lényeges, szent helyen áll, mely minden más helytől különbözik. Ez Izraelben található!

A béke magvai bennetek vannak! Ez készteti arra őt, hogy másképp tekintsen rátok. Ő nem zsidó, azonban az edző szerepét játssza számotokra, a meccs megnyerésére bátorítva titeket. Majd örömkönnyeket hullat, mivel tudta, hogy képesek vagytok erre a megvalósításra.

És mi szintén tudtuk ezt a dolgot!

És így is van!

Kryon

 

KRYON CHANNELLING

Üzenet a Zsidóknak

III. Rész

 

Tel Aviv, Izrael, 2005. október 298.

 

Arra kérünk, bárhol is vagytok, koncentráljátok energiátokat... mivel több ezer millióan vagyunk itt, végtelen számú lelkek, akik együtt új jövőt alkotunk! Érezzétek, amint egy új energia sugárzódik a világ eme kis zavaros részébe!

Fejezzétek ki szándékotokat az egyensúly, megértés és együttérzés kifejezésére! Vizualizáljátok ama tényt, hogy a régi konfliktusok megoldódnak és új megoldások jelennek meg, kifejezve a régen várt békét  ebben az országban! Vizualizáljátok egy új szabadság megjelenését..... mely egyenlő mértékben megtisztelő a Földnek, Istennek és az Emberi Angyaloknak! Ezzel a légzéssel, őrizzétek szívetekben a gyermekeket és engedjétek nekik, hogy egy új, ragyogó, békés jövő felé vezessenek titeket bolygótokért – az Új Jeruzsálemért! Ne próbáljátok meg elképzelni vagy elemezni, hány évszázad múlva valósulhat meg ez, ellenben nézzétek máris megvalósulva és látogassatok el arra a helyre, mely a jövő potenciálját jelenti ezen a helyen, mely a múlthoz, a történelemhez és nem a jelenhez tartozik!

Vizualizáljátok olyannak, amilyen lenni fog: békésnek, békésnek, békésnek....!

Üdvözöllek, kedveseim, Kryon vagyok a Magnetikus Energiából!

Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, mivel tudom, mi történik itt. Újból közlöm veletek, hogy sokan azt fogják mondani nektek, hogy ez csupán partneremnek (Lee) a hangja, amit órákon át hallotok. De vannak köztetek olyanok, akik képesek érezni ezt az energiát és láthatják a színeket. Vannak olyanok is köztettek, akik látják Lee átalakulását, amikor a színpadon van. Tulajdonképpen közületek egyesek rendelkeznek az interdimenzionális látással, amit megkérünk, most használjanak. Ily módon beszél Isten az emberekhez és mindig is így volt ez. Az angyalok üzenetei ezen az úton jutnak el az emberiséghez, hogy ők majd tovább adhassák ezt. Nincs különbség eme jelen idők között, kivéve annak tényét, hogy az üzenetek megváltoztak. És ti vagytok azok, akik e változást megvalósítottátok. Én tudom, mi történik itt. Én vagyok az egyetlen köztetek, aki tudom, hogyan csatlakozott a többség ehhez a találkozáshoz (a világméretű internetes meditációról beszél). És nagyon örülnétek, ha tudnátok, hogy több tízezren vannak. Most szellemi szövetségeseitek vannak, a bolygó számos helyén. Ők fényüket, tudatukat és gondolataikat felétek irányítják, miközben itt ültök és mindezt a látható energiát, Gaia is érzékeli. Tulajdonképpen ez behatol a bolygóba és megváltoztatja energiáját ennek. Természetét is megváltoztatja.

Tudatában vagytok annak, hogy soha nem vagytok egyedül? Ott vannak körülöttetek azok, akiket ti vezetőknek és angyaloknak neveztek. Egyesek közületek azt mondják, hogy ezek egyszerűen energiák és sokan azt kérdezték: Minden ember körül ott vannak ők? A válaszom: Igen. Mit mond ez nektek arról, ami ezekben a nem túl messzi nehéz zónákban történik?

Kedves Emberi Lények, meg akarjátok változtatni a dolgokat? Akkor változtassátok meg Gaia energiáját!

Amikor Gaia energiája megváltozik, megváltozik a vezetők energiája is minden érintett Emberi Lény körül. Jelenben egyesek közülük mérsékelik eszméiket és gondolataikat. Elkezdenek másképp gondolkozni. Oh, ez nem jelenti a gyűlölet kizárását. Ez nemzedékekig eltarthat még. Ellenben létrejön egy új koncentrált energia – ama kívánságban, hogy együtt éljünk a bolygón és ez újból működőképessé válhat. Gondoltatok erre valamikor, hogy talán ama fény, amit kisugároztok, világosságot teremt a sötétségben, lehetővé téve a többieknek, hogy sokkal világosabban lássanak?

Újból megkérdezzük tőletek: ti ugye nem tudjátok, mit gondolnak a többiek, a másik részben? Kérdezzétek meg az anyákat, mit kívánnak ők gyermekeiknek és egyetlen gyűlöletes szót sem fogtok találni ebben. Ezt fogják ők mondani: „Azt akarjuk, hogy gyermekeink boldogak, gazdagok, műveltek és vidámak legyenek.” Milyen felfogás! Ezt a dolgot kell nektek szem előtt tartanotok! Nem minden dolog olyan, amilyennek tűnik és mi tudjuk, kik vannak itt.

Engedjétek, hogy adjak néhány útmutatást a személyes békétek eléréséhez! Engedjétek meg, hogy adjak néhány útmutatást személyes utatokhoz, mely segít nektek magasabb vibrációk eléréséhez! Ne lepődjetek meg azon, hogy ezek az útmutatásoknak kettős céljuk van, bár személyes útmutatásoknak tűnnek saját utatokhoz, azonban a földi béke elérését is szolgálják. Értsétek meg, hogy senki nem végezheti ezt a munkát, rajtatok kívül. Ti bejárjátok ezt az  országot azt kérdezve magatokban, mikor lesz már végre béke, nézve a többieket és reménykedve abban, hogy úgy fognak viselkedni, ahogy kell. Ennek ellenére, ti nem bíztok saját erőtökben, hogy képesek vagytok mindezt  megváltoztatni. Eljött a pillanat, hogy Izrael megkezdjen egy bölcs folyamatot. Adok tehát nektek pár útmutatást. Ezt kérdezitek: „Jól van Kryon, először is miért kellene megtennünk ezt? Mi a személyes megvilágosodás mögötti cél?” Egyesek ezt mondják: Én jól vagyok így, ahogy vagyok. Mi ezt válaszoljuk nekik: Ezért van a Földön szabad akarat, hát nem? És azt is megmondom nektek, hogy halvány fogalmatok sem lehet arról, milyenek vagytok, addig amíg nem tudjátok megvalósítani azt, hogy milyenek lehettek.

Íme néhány információ/útmutató:

Az első javaslat ez: Ha folytatni fogjátok a megvilágosodás utját, össze kell csomagolnotok. Most ez egy metafora. Mi nem arra kérünk titeket, hogy valóban csomagoljatok össze. Metaforikusan ez annyit jelent, hogy gyűjtsétek össze azokat a dolgokat, melyekre szükségetek van, mielőtt elkezditek az utazást. Tehát, készülődni fogtok. Mit jelent ez a dolog egy személyes útnál? Azt jelenti, hogy ti össze fogjátok gyűjteni azokat a  dolgokat, melyeket fontosnak ítéltek a megvilágosodás utján. Tanuljatok meg mindent az előttetek lévő dolgokról. Talán könyvek lesznek, talán különböző találkozások. Tiszta szándékotok segíthet megtanulni jobban meditálni. Lesznek olyan folyamatok vagy találkozások, melyeken többet tanulhattok Isten tiszta energiájáról. Nézzetek körül és figyeljétek meg azt, amit bemutatnak nektek, melyek segíthetnek jobban felkészülni utazásotokra. Ha szeretnétek megalkotni a békét a Földön, fel kell ébrednetek és össze kell csomagolnotok. Emlékezzetek, hogy ez egy metafora! Ez a dolog azt jelenti, hogy egy fontos utazásra készültök személyesen – nem a körülöttetek lévőkkel együtt, nem a kormánnyal vagy a családotokkal, sem másvalakivel együtt. Miközben megtisztítjátok saját DNS-eteket, újra aktiváljátok a békeenergiákat a Földön, Emberi Lényként egyenként. Ha ti valóban Isten részei vagytok, ez azt jelenti, hogy képesek vagytok megvalósítani ezt a változást. Így hát készültök erre az utazásra.

A következő három dolgot, amit mondani fogok, nem fogjátok megérteni. Ezek zavart keltenek bennetek és nem feltétlenül azok, amiknek ti gondoljátok őket. Itt van három szükséges lépés a csomagoláshoz:

Az első: Ne tűzzetek ki ideiglenes célokat. Tudjátok, hogy egy szent utat kívántok követni és az Emberi Lények szeretnek terveket szőni maguknak. Így gondolkodtok: „Szent utazást teszek, és ezt meg amazt fogom tenni. Talán elmegyek ide meg oda.” Ez egyszerű dolog és közölték veletek, hogy jó, ha megteszitek! Egyáltalán ne tervezzetek időhöz kötötten! Oh, lesznek akik ezt mondják majd: „Ez az információ haszontalan.” Ennek ellenére ez lehet a leghasznosabb információ, melyet közöltem veletek! Az emberek rendkívül tehetségesek a jó dolgok elhalasztásában, melyeket Isten  tervezett számukra. Előre hozott döntést hozva, abban az értelemben, hogy mi a jó számotokra, azt állítva, hogy többet tudtok Istennél, eltávolodtok Isten terveitől! Oh, legyetek olyan anyag, mely soha nem volt modellálva még!

Olyan ez, mintha vonatjegyet vásárolnátok. A jegy pedig egy ismeretlen helyre szól, ismeretlen időpontban. De a jegy még érvényes az utazásra. Nehéz elképzelni? Igen. De ezután azt mondom nektek, ünnepeljétek meg ezt a folyamatot! Ünnepeljétek, az ismeretlent! Egyesek eljönnek hozzátok és meg fogják kérdezni tőletek: Mik a terveitek? Ti mosolyogni fogtok nekik ezt válaszolva: Semmi ötletem nincsen és nagyon örülök ennek a dolognak! Meg  tudjátok tenni ezt? Ez valami butaság vagy Isten útja? Miért nem beszéltek őseitekkel erről a dologról? Egyesek bizalomnak nevezik ezt és azt mondják, hogy létezik egy nagyobb terv!

Bemutatom nektek most a második útmutatást, mely többet jelent, mint az első! Abszolút módon semmiről ne alkossatok feltételezéseket! Mindent elképzeltetek, ugye? Ti ezt mondjátok: „A megvilágosodás utján járok. Olyannak kell lennie ennek, mint annál a bizonyos személynél. Azt  fogom tenni amit ők tettek.” Majd vállaljátok, hogy ugyanazt fogjátok tenni mint ők, mivel jónak érzitek azt. Oh, ti Isten egyedi részei vagytok! Miközben aktiváljátok ezeket a dolgokat, az energia számotokra felfoghatatlan módon megváltozik életetekben. Attól a pillanattól, amikor elkezdtétek saját folyamatotokat, a körülöttetek lévő dolgok vagy képességeitek kezdenek megváltozni. Most nem mondjuk el a harmadik útmutatást, azonban ez aránylik az első kettőhöz. Ne feltételezzetek! Adok egy példát. Lesznek, akiket sokkolni fog vagy ki fog ábrándítani ez a példa, míg nem közlöm jelentését. Ne feledjétek: nem szabad feltételeznetek!

„Békét teremtünk ebben az országban, csak idő kérdése ez”. Felteszek nektek egy kérdést. Mi volna akkor, ha kísérőtök, előre feltételezte volna a helyzetet? Ezt mondva: „Van egy nagyszerű ötletem! Menjünk és vegyünk egy palesztinait a menekülttáborból és adjunk abszolút hatalmat neki. Kérjük tőle, hogy oldjon meg mindent és álljon elő egy működőképes tervvel.” A többség közületek gyorsan eltávozna e személy mellől, nemde? Micsoda őrült ötlet! Hogyan lehetséges egy ilyen dolog? Legyünk realisták! Ez lenne az utolsó személy, akiben bíznánk vagy hatalmat adnánk neki a dolgok megváltozatására! És mégis, ne feltételezzetek! Szeretném azt, ha egy rövid időre beleképzelnétek magatokat a régi zsidók, őseitek helyébe! Amikor rabok voltatok Egyiptomban, könyörögtetek egy megmentőért, valakiért, aki kivisz a rabságból és elvezet titeket az Ígéret Földjére. Mi lett volna akkor, ha valaki azt sugallta volna nektek, hogy válasszatok magatoknak egy egyiptomit? „Ismerem a próféciát – mondhatta volna. Vegyünk egy egyiptomi herceget, aki kivezet majd minket a sivatagból.” Micsoda buta ötlet! Mindenki tudja, hogy ők az ellenség. Ők az elnyomók és a hódítók. Ők a  rabszolgatartók! Micsoda őrült ötlet! Vegyük az egyik hercegüket vezetőnknek? Hát kedveseim, pontosan ez történt, ha visszaemlékeztek.

Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen egy rövid ideig. Ezt a különös és váratlan tervet már a megnyilvánulása előtt egy nemzedékkel megállapították. A herceg, akiről beszélek, zsidó volt és helyesen el kellett helyezni, hogy egyiptomiként nőjön fel, mielőtt megtörténhetett volna mindez. Több mint 25 évet áldoztak erre, hogy rámutassanak arra, hogy ez a válasz, a tökéletes megoldás. Ez közel egy nemzedék, ugye? (Kryon mosolyog). Ne feltételezzetek! Ne vetítsétek előre, hogyan találja meg Izrael a vezetőjét vagy békéjét! Mivel a legkülönösebb helyekről jelenhetnek meg a válaszok és talán ez egyik sem lesz abból, amire ti gondoltatok vagy lehetségesnek tartottatok. Soha se zárkózzatok el egyetlen lehetetlennek tűnő eszmétől sem, főképp ha az egy fiatal személytől származik! Engedjétek meg, hogy elmondjak valamit amit nem tudtok! Ez a különös megoldás éppen most nyilvánul meg. Akárcsak a múltban, most is létezik a potenciál, mivel a most felnövekvő nemzedék fogja megvalósítani itt a változást. Ők nem tudják ezt és ti sem tudjátok. Az egyiptomi herceg sem tudta, addig amíg el nem érkezett az alkalmas pillanat erre. Így cselekszik Isten veletek, azonban ti továbbra is tagadjátok ennek tényét.

Volt egy tudatváltás ezen a bolygón. Azok, akik a békéért könyörögnek, hozzájárulnak ennek megnyilvánulásához. Egy napon, amikor elkezdődik a terv végrehajtása, vissza fogtok tekinteni és ezt fogjátok mondani: „Nézzétek, hogyan jutottunk el ehhez a látszólagos véletlen egybeeséshez! Talán 25 évre volt ehhez szükség.” Most éppen azt hiszitek, hogy sehova sem tartotok és feszültek vagytok. Nem tudjátok, mi történik, mivel ez láthatatlan. De képesek vagytok megünnepelni ezt a dolgot? Képesek vagytok valamennyien megünnepelni ezt a láthatatlant? Én tudom, hogy olyan ez, mintha azt kérném a raboktól, hogy ünnepeljenek meg valamit, még mielőtt megtörténne az. Mindezek ellenére, Egyiptom Hercege, el fog vezetni titeket az Ígéret Földjére!

És most következik a harmadik: Ne határozzátok el előre az események zajlásának sorrendjét! „Kryon, megpróbáltam ezt a magasabbrendű energiát, melyről beszélsz. Kifejeztem tiszta szándékomat. Mindent megtettem, amire megkértél. Tudom, hogy történik valami, mivel érzem a szívemben. De leblokkolódtam. Semmi sem történik. És tudom, hogy történnie kellene.” Az Emberi Lények nagyon türelmetlenek. Ti azt hiszitek, hogy blokkolódva vagytok. Gondoljatok arra, hogy politikai meggyőződéseitek blokkolódtak.

Oh, kedveseim, szeretnék valami személyeset mondani nektek. Attól a pillanattól, amikor kifejezitek tiszta szándékotokat az életeteket érintő változás tekintetében, a dolgok kezdenek megtörténni. Ezek láthatatlanok számotokra. Az akciók és átalakulások más zónákban történnek és később fognak megérinteni titeket. Mialatt az általatok kiválasztott energiák körülöttetek mozognak, csak ennyit tudtok mondani: Jaj, blokkolódtam! Ha interjút készíthetnétek egy méhben fejlődő magzattal, ez is ugyanezt mondaná nektek. Ő nem láthatja az elkövetkező születés csodáját. Ő csupán annyit tud, hogy csapdában van és kényelmetlenül érzi magát.... minden nappal egyre inkább! A mi felfogásunk az, hogy a csodák épp most történnek. Mi tudjuk mi lesz vacsorára, ám számotokra még nincs elkészülve az étel. Hányan tudnak közületek örülni e blokkoltságnak? Talán itt az ideje másképp gondolnotok erre. Az, aki éhes várja, hogy elkészüljön az étel. A percek teltével egyre éhesebbé válik és Istent vagy a szakácsot vádolja azért mivel nincs még készen az étel. Ő ezt mondja: „Uram, ha azonnal nem csinálsz valamit, el fogok menni. Valami mással fogok próbálkozni....más konyhára megyek.” Az  ilyen személy olyan, mint ti. Ti soha nem értettétek meg azt, hogy akik ebben a zónában nyilvánítják meg válaszaikat, itt ülnek éhesen az általatok békének nevezett ebédért! Ti feszültek vagytok, arra várva, hogy a szakács elkészítse az ételt – valami ízletesben reménykedtek ti. Ti elcsúszhattok, mivel ez elkészült, azonban még nem tudjátok mit jelképez, sem azt, hogy hol van a konyha. Sokan feszültek közületek. A ti felfogásotok? A Föld  blokkolódott. Szerintetek soha nem lesznek jó vezetőitek. Azt mondjátok: Itt nincsenek hősök. Túl sok a politikai párt.... túl sok vidék van... és túl sok a szabály. Talán fel kellene öltenetek Éliás, zsidó testvérem köpenyét! Íme miről beszélek! Öltsétek magatokra oly határozottan a mester köpenyét, hogy ne maradjanak többé kérdések vagy feltételezések azzal kapcsolatban, amit cselekedni fogtok. Rendezzétek el lelketek harmóniájában e  pillanatot. Kössetek békét az ismeretlennel! Mondjátok barátaitoknak: Tudom, hogy létezik válasz és ezen dolgozom imádságommal és másoknak küldött fényemmel. Erről van szó ezen a napon. Mások is imádkoznak éppen most. Ők  nem olyanok mint ti. Szerintük egy ima felér ezerrel.(Kryon azokról beszél, akik velünk imádkoztak a ramadán végén. Muzulmánok és nem muzulmánok találkoztak azon éjjel, és arra kértek, csatlakozzunk hozzájuk. Ők hiszik, hogy azon a napon egy ima felér ezerrel! Abban a pillanatban az egész Jeruzsálemben sokan imádkoztak együtt a békéért.)

Ebben az energiában azt szeretném mondani, hogy igazuk van nekik. Látjátok, amit ti itt tesztek, nagy változást idéz elő. Ti vagytok a változás. Együtt, valamennyien egységben vagytok. Befejező szavainkkal szeretnénk elmondani nektek: Izraeliek és nem izraeliek, megváltozva hagyják el e helyet, ahhoz képest ahogy ide jöttek. Vigyétek magatokkal Isten köpenyét, álljatok egyenesen és értsétek meg, hogy ti a megoldás részei vagytok!

És most, merengjünk el egy pillanatra az általatok Ígéretnek nevezett szó fölött!

(Pár perc meditációs zene)

És így van ez!

Kryon

 

Fordította: Korpos Magdi