A Mennybenetel Sorozat Negyedik Leckéje:

„Az Áhá Nyelve”

Elhangzott a Bíbor Körben

2001. november 3-án

Tóbiás: És ez így van, kedves barátaim, ismét összegyűltünk itt ebben a megszentelt körben, hogy megtartsuk a Bíbor Kör és a Bíbor Páholy legújabb találkozóját. Micsoda öröm is az, hogy mai napon itt lehetünk véletek, hogy az energiáink csatlakozhatnak hozzátok ma.

Egyre többször tesszük ezt meg, amint ti is egyre többször teszitek meg ezt. Észrevettétek, kedves barátaim, hogy az energiának ezen változása, amikor összeolvadunk véletek, egyáltalán nem okoz többé már nagyobb meglepetést? Már nem annyira nehéz létrehozni ezt az átmenetet. Egyszerűen csak belesiklunk. Úgy, akár a szellő, veletek tudunk lenni, össze bírunk véletek olvadni, szeretni tudunk benneteket, együtt bírunk véletek ülni itt.

Ó, azt mondottuk Kauldrénak (Geoffrey Hoppe), mialatt szólt a zene (a közvetítés elején), hogy emlékszünk ám azokra a nem is túl régi időkre, amikor ez az átalakulás és energia váltás nem volt ilyen könnyen kivitelezhető. Jókora kisegítő személyzetre, a kíséretünk munkájára volt szükség ahhoz, hogy ez mind létrejöhessen. Népes kísérő csapat is jött velünk. Csak azért, hogy meg legyen szőve és beállítva a megfelelő energia ahhoz, hogy kommunikálni bírjunk véletek az összes szinteken, nagyon nagy kisegítő személyzetre volt szükség.

De most, érezzétek azt, ami itt van, drága barátaim. Nincs már arra szükségünk ekkora csapatra, hogy ide jöhessünk. Nincsenek szükségek nagy változtatásokra. Majdnem olyan könnyen ide bírunk jönni, mint ti, amikor beléptek az ajtón, ide, ebbe a terembe. Ez azért van, mert mindegyikőtök nagyon messzire jutott a saját útján már. Olyan mértékben megnőtt az új tudatosságotok, hogy jóval könnyebben tudunk ide jönni hozzátok.

Nagyon sok mindenről kell ma beszéljünk. Elismerésünket fejezzük ki azért légzési munkáért, amit korábban végeztetek. Mindenkit újra arra kérünk közületek, hogy integráljatok. Integráljátok magatokba a saját isteniségeteket. Mint azt már hallhattátok tőlünk korábban, ezt az integrációt a légzésetekkel tudjátok végrehajtani. Merjétek magatokba integrálni azt az isteniséget, amelyre oly régóta áhítoztatok. Merjétek fújtatni az isteniségetek lángjait, csak úgy, mint amikor a szunnyadó parázs hirtelen erőre kap és gyorsan tovaterjed. Mint ezt jól is tudjátok, ennek a beindító szikrája a légzés. Ez kelti életre ezt a tüzet. Pont ugyan ez történik, amikor belélegeztek. Mindenféleképpen lélegezzetek, le egészen a lábatok ujjainak a hegyéig. Lélegezzetek be a karjaitokba, az ujjaitokba. Amint így tesztek, érezzétek egész lényetek energiáját és ekkor kapcsolódjatok az én, tóbiási energiámhoz. Én energetikailag végzem el ugyanezt a légzést, hogy ugyanígy kapcsolódjam hozzátok. Ilyen egyszerű ez. Ilyen egyszerű.

Gyakran említjük meg azt, hogy nincs már szükségünk arra, hogy hosszú fejtegetésekbe bocsátkozzunk többé, hosszú beszélgetésekre, amelyek gyakran erősen próbára is teszik az intellektusotokat. Tudjátok azt, hogy milyen egyszerű is ez, amikor tudatosan belélegzitek az isteniségeteket? Ez most ébred bennetek, de amikor nem tudatosan kapcsolódtok ehhez, olyankor csodálkoztok azon, hogy miért történnek véletek ilyen nehéz és kihívást jelentő dolgok az életetekben. Ez azért van, mert most szülitek meg magatokban a krisztusi magot. Magatokban szülitek meg az isteniségeteket. Amikor ezt belélegzitek, akkor ez felolvad. Ez teszi lehetővé az isteniségnek, hogy lángra lobbanhasson bennetek, hogy erőre kaphasson az életetekben. S ekkor, tudjátok mi lesz, drága barátaim, kezdhettek figyelni a külvilág felé, MERT ott változások LESZNEK.

Ó, kedves barátaim, hányszor hallunk efféléket tőletek, amint ezt mondjátok: „Kedves Szellem, kedves Tóbiás, kedves akárki-akinek-csak-panaszkodhatok-ott-a-túloldalon (hatalmas nevetés tör ki közönségből), miért történnek meg ezek az események az életemben?'' Amin mi mosolygunk, kuncogunk és ezt mondjuk: „Mert isteni vagy, mivel egy hihetetlen folyamaton mégy keresztül.'' Ez volt az a folyamat, ami már az Otthon kebelén is ismert volt előtted, amely meg volt ígérve számodra mielőtt elhagytad volna az Otthont, a Királyságot. Ez volt az az ígéret, amiért elhagytad a Minden Létező köreit, hogy a sajátjaid meglelhesd. Kauldre még mindig próbálkozik azzal, hogy ezt megértse, s ezt soha sem fogja felfogni, amíg ezt problémát a fejével szeretné megoldani!

Az Otthont és a Szellemet ezzel az ígérettel hagytátok el, hogy elmehettek meglelni a saját magatokat. Megtanulhattátok azt, hogy ez milyen a Minden Létezőn kívül, azon túl, milyen alanyi jogú teremtőnek lenni. Elmentetek Otthonról, hogy megszabaduljatok a kötelékektől, hogy lekapcsolódhassatok a Szellemről. Szándékosan tettétek ezt. Ezt a Minden Létező, az Örök Egy a Király és a Királynő - vagy nevezzétek bármilyen néven, amit csak ehhez kapcsolni tudtok - ennek szeretetétől kísérve és a helyeslését bírva tettétek meg ezt. A lehető legszeretőbb lény helyeslését bírtátok, amikor elhagytátok az Első Kör birodalmát, hogy megkeressétek a sajátotokat. És most, eonok korszakaival a hátatok megett, annyi tapasztalás információját felhalmozva, hogy ennek a befogadáshoz a Föld összes könyvtárainak a kapacitása sem lenne elég... eonokkal később, egy olyan ponthoz érkeztetek el, amikor már beteljesedhet az ok, ami miatt elhagytátok az Otthont. Az ok, ami miatt elhagytátok a Minden Létező birodalmát, hogy meglelhessétek, megérhessétek a saját birodalmatokat, túl a Létező határain, hogy kapcsolódjatok ehhez az új identitáshoz, hogy megtapasztalhassátok ezt és egy adott ponton, magatokba integrálhassátok a születési előjogotokat, a bennetek rejlő Krisztus magot, az Isten-énetek, ezt mind-mind belé integráljátok abba a nagy összességbe, amiből csak vagytok. Ezért is ülünk itt most véletek együtt. Ezért vagytok most itt, drága, drága barátaim. És ezért vagyok itt én, Tóbiás is ezen a napon.

Ti most azon a varázslatos, csodálatos és hihetetlen ponton vagytok, amikor befejezhetitek a kört. Arra a pontra értetek el, ahol befejeződik a kör. Ez pedig avval történik meg, hogy magatokba integráljátok az isteniségeteket.

„Miért olyan nehéz ezt megtenni?'' kérdezitek. Halljuk azt, hogy állandóan ezt kérdezitek. Azért, mert még sohasem tette meg még senki sem. Őszintén mondom. Ti vagytok az elsők, akik megteszik ezt. Ti vagytok azok, akik kikövezik ezt az utat. Azért nehéz ez, mert nagyon sokan közületek számtalan szállal kötődtök a régihez, ami meghitten ismerős néktek. Eddig a régi utakon jártatok. Kétségtelenül van bizonyos komfortjuk a régi utaknak, még akkor is, ha nem túlságosan jól szolgáltak benneteket, ha néha bizony fájdalmasak is voltak. Ez viszont egy ismert minőség volt. Itt most ti az ismeretlennel alkudoztok, ami még ijesztőbbé is válhat, ezt mi nem tudhatjuk!

Időről időre elmondjuk néktek azt, hogy ti vagytok az elsők, akik keresztül mennek ezen. Mi vagyunk azok, a fátyol túlsó oldaláról, akik szeretnek benneteket, ölelnek benneteket, akik hallják azt, ahogyan átkoztok bennünket (a hallgatók felnevetnek), hallják a frusztrációitokat. Halljuk, amint kérdeztek bennünket és akit csak találtok a ti oldalatokon, hogy „Melyik a helyes ösvény? Miként érhetek el valamit?'' Mi ekkor rátok mosolygunk, szeretünk benneteket és azt feleljük, hogy nem tudjuk. Ti vagytok azok, akik keresztül mennek ezen. Ti vagytok azok, akiknél ott van a válasz is. És akkor, amikor hinni kezdtek ebben és megtapasztalni is kezditek ezt, akkor nagyon könnyen és elegáns módon lesztek túl ezen a folyamaton. Ez már nem lesz olyan bomlasztó hatással a fizikai lényetekre. Ez bizonyosan kevésbé lesz kihívás a mentális lényetek számára is. Ti vagytok azok, akik először esnek át ezen a folyamaton. Ezért ilyen nehéz is ez.

A folyamatot bármikor meg is állíthatjátok. Akár még vakációra is mehettek ezen mennybe vezető utazás közben, amennyiben egyszerűen csak a lényetek újratöltésével akartok foglalkozni. Felemelhetitek a kezeteket, hogy így szóljatok: „Szellem és Tóbiás és az összes többiek ez többé nem értem van. Valamivel kevésbé buggyant életet akarok. Vissza akarok menni a saját otthonom komfortjába. Nem akarok még több nyomást és kihívást magamra venni.'' És mi ezt el fogjuk ismerni. Teljes egészében el fogjuk ezt ismerni, mivel értjük mi ezt jól. Amint ezt Kauldre állandóan az orrunk alá is szokta dörgölgetni: „Gyertek csak le ide és próbáljátok ki magatok is.'' (a hallgatók felnevetnek) Meg azt is szokta mondani nékünk, hogy... Kauldre azt szokta mondogatni: „Tóbiás, én képtelen vagyok arra várni, hogy a TE tanítód legyek.'' (néhányan felkacagnak)

Drága barátaim, az valami gyönyörűség, hogy itt lehetünk. Érezzétek az energiát. Érezzétek a szíveinket, mert azok itt vannak a mai napon véletek. Szeretnénk palackokba tölteni ezt. És, tudjátok mit? Ti képesek vagytok erre. Képesek vagytok, bizony. Képesek vagytok arra, hogy megtartsátok ezt az energiát és az itt marad véletek folyamatosan. Képesek vagytok arra, hogy ezt a zömök, dicsőséges, gyógyító és csodálatos energiát megtartsátok, amiben most ültök és bármikor elő is hívjátok. Ez az energia nem fog eltűnni, amikor kiléptek ebből a teremből. Mindösszesen csak visszahúzódik egy olyan helyre bennetek, amely helyet valamikor nagyon régen, elfeledtetek használni. De ez mindig is létezett. Együtt teremtünk egy olyan energiát, amely oly kézzelfogható, akár a farzsebetekben lévő pénztárca, amin most ültök, vagy az az erszény ami a belső zsebetekben van. Ennyire megfogható ez. Éppen így vehetitek elő bármikor ezt az energiát is.

Amiért megemlítettük ezt az energiát, annak az az oka, hogy ez megosztható egy másik emberrel. Hamarosan el fog jőni az az idő, amikor ott fogtok ülni egy másik emberrel szemben, és szeretnétek azt, hogy ő is megtapasztalhassa ezt az áldott energiát, ezt a csodálatos energiát, amiben mi most itt ülünk együtt. Segíthettek nékik megtapasztalni ezt, egy kis kóstolót nyújtva ebből az édes térből, amiben most itt együtt vagyunk. Segíteni szeretnétek majd ezeknek az embereknek abban, hogy ők is megízlelhessék majd ezt, amiben most mi itt vagyunk. És, tudjátok, ti segíteni tudtok ebben. Tehát, lélegezzétek ezt be. Tartsátok bent egy pillanatra ezt az energiát. Emlékezz arra, hogy milyen érzést okoz ez és tudd azt, hogy ez megosztható egy másik emberrel.

Most pedig, nagyon sok minden van még előttünk a mai napon, amivel foglalkoznunk kell. De legelőször is, be kell állítsuk itt az energiát, hogy egy transzformáció jöhessen létre. Vannak itt dolgok, amelyek látszólag még blokkolnak benneteket. Olyasmik, amik az útban vannak, amiket kerülgetnetek kell. Nem igazán használnánk azt a szót, hogy „gyógyulás,'' sokkal inkább kedves a hangzása számunkra az „átalakítás'' szónak, holott, ti valószínűleg az előbbit szoktátok használni. Mi az átalakulást választjuk a gyógyulás helyett. A „gyógyulás'' szó feltételezi, hogy valami nincs jól és javításra szorul. Az a dualitás. Annak a megítélése, hogy valami nincsen rendben véletek, az a dualitás.

Ez többé számotokra már nem működik. Úgy találjátok, hogy ez a dualitásbéli játék a számotokra nem működik többé, ugye? Ti, akik már vertétek a fejeteket mindenféle dolgokba és igen, ti, akik véresre horzsoltátok már a lábaitokat, a térdeiteket... ti, akik megégettétek magatokat, meg az összes többi efféle dolgot végig csináltátok már... mindezt azért volt, mert a dualitás szerszámkészleteit akartátok a megoldáshoz alkalmazni. Ezek már nem működnek többé.

Most hát, mivel mi nem nagyon kedveljük a „gyógyítás'' szót, így hát helyette az „átalakítás'' szót fogjuk használni. Van egy pár olyan dolog mára, amit külön kértünk, hogy kerüljenek szóba. Néhányotoknál ezek fizikai szintű jelenségként nyilvánulnak meg, úgy mint gyötrő fájdalmak, félelmek, amelyek azokhoz a jelenségekhez tárulnak, hogy vajon milyen folyamatok is zajlanak le a testetekben rosszul. Tudjátok azt, hogy az efféle félelemmel teli elképzelések sokkal rosszabbak, mint maga tényleges valóság? Ti vagytok azok, akik mindenféle nehézséggel találjátok szemben magatokat a fejetekben, akik megpróbáljátok előre kihesszelni, hogy mifélék is lesznek majd a dolgok... ilyenkor érzitek azt, hogy fejjel rohantok a falnak. Ti vagytok azok, akik érzelmi válságokba bonyolódtok úton, útfélen, akik egy körhintában ültök, akik nem értitek, hogy miért vagytok az egyik nap nagyon fenn és miért egy másik nap nagyon lenn... most van itt az ideje annak, hogy mindezeket a dolgokat ma a napvilágra hozzuk ki.

Ez egy biztos tér, ahol most vagyunk. Vegyétek elő most ezeket a dolgokat. Nem kell, hogy benn rejtegessétek őket tovább. Vegyétek ezeket elő. Egy átalakításon dolgozunk most, de arra kérünk benneteket, hogy mindenki, aki érintett valamiféleképpen ezekben a dolgokban, úgy mint fizikai betegség, az elme problémái, vagy érzelmi körhintákban... tudjátok azt, hogy ezeknek a nyavalyáknak mind volt egy specifikus céljuk. Ezek a változó tudatosságotokra válaszoltak. Eddig megpróbáltátok kitalálni, hogy vajon mi lehet ezen történéseknek a jelentése a számotokra. Csodálkoztatok azon, hogy miért volt bennetek ez a fájdalom. Ezt mondottátok: „De, Szellem, de, Tóbiás, én állítólag Saumbra vagyok. Állítólag én ezen dolgok felett vagyok. Ezeknek nem kéne hatással lenniük reám.'' És tudjátok mit? Teljesen igazatok van, de ezt még mindig a dualitáson keresztül közelítitek meg.

Most pedig, lépjetek be az Isteni Akaratotokba. Lépjetek be az isteni pillanatba és engedjétek meg annak, hogy ezt áttranszformálja. Ez azt jelenti, hogy nem aggattok erre a dologra mindenféle előzetes elvárást, helyette inkább engedjétek meg neki, hogy leoldozódhasson erről a dologról a régi energia, ami csak kötődik hozzá és átalakíthassa magát abba a megoldásba, amit éppen kerestek. Tegyétek meg ezt most. Hagyjátok ezt, ezt a problémát, ezt a kórságot elmenni. Mi mindnyájan dolgozni fogunk evvel az energiával, akik itt vagyunk. Mindannyiatokon dolgozni fogunk nem-verbális szinteken azon, hogy ez az átalakulás létre jöhessen. Amint azt valamelyikőtök nagyon bölcsen megjegyezte már: „Persze, csak ha meritek. Ha merészelitek.'' Mert amikor elengeditek ezeket az energiákat, amikor megszabadultok ezektől, akkor egy átalakulás történik meg amely fel fogja emelni a tudatosságotokat és a megvilágosodottságotokat egy teljesen új szintre.

Tudjátok azt, hogy vannak olyan részeitek, melyek nincsenek is a tudatában annak, hogy mikor állanak készen egy új szintre átmenni? Mivel nem tudjátok, hogy ez mivel is jár, hogy ez milyen, nem vagytok teljesen biztosak, így hát bizonyos ismert dolgokba kezdtek kapaszkodni, vagy pedig eszméletlenül apró darabkánként kezdtek ezektől megszabadulni. de most, drága barátaim, amennyiben elég merészek lennétek, akkor engedjetek el mindent - még hozzá egyszerre. Engedjétek meg a régi energiának, ami beteggé tett benneteket... engedjétek meg néki, hogy áttranszformálódhasson. Ne gyógyuljon és ne változzon, ne legyen a szőnyeg alá seperve sem és elpusztítva sem - hanem átalakítva. Az energiát csak átalakítani lehet. Az emberek a dolgokat mindig meg akarják változtatni, meg akarják gyógyítani vagy esetleg el akarnak menekülni előlük. Emlékeztek a múlt havi történetünkre a négy fénymunkásról és a kígyóról. Az energiát csak áttranszformálni lehet. csak egy spirálozó mozgásra késztethető, amely egy újabb szintre emeli fel. Az átalakuláshoz szükséges energia akkor jön létre, amikor elengeditek útjaikra a régi mintájú energiákat, amikor megszabadultok a sötétségtől és a félelemtől.

De most, ezen a mai napon, tegyük meg ezt - ha meritek. Tegyétek ezt a dolgot vagy dolgokat - igen, válaszként annak a kérdésére, aki most akarta ezt megkérdezni, több mindent is átalakíthattok egyszerre. De, megértendő az, mindjárt ennek a magvánál, hogy az nem Tóbiás lesz és senki más sem, sőt még a Szellem sem, aki mindezt átalakítja. Ti lesztek azok, akik ezt az átalakítást megcselekszitek. Ti lesztek ezek, mivel ti járultok hozzá ahhoz, hogy ez az átalakulás megtörténhessen. Meghaladjátok a gyógyítás tudatosságát. Végig mentek a tudatosság megváltozásának az ösvényén. Beléptek az isteni transzformációk tudatosságába.

És, amint erről beszéltünk itt már, nagyon sokotokban láthatjuk ezeket a változásokat végbe menni. Egy pörgős, tekergőzős, spirálozó energiát látunk. Ez jelzi azt az átalakulást ami most ebben a teremben történik éppen. Amikor kimentek majd ebből a teremből, vagy azok, akik most olvassák ezt az anyagot és a végén leteszitek ezt az olvasmányt a kezetekből, akkor észre fogjátok venni, hogy valami megváltozott. Amikor kimentek majd ezeken az ajtókon, a benneteket körülvevő világ egy picit másabbnak fog látszódni már. Kioldozzátok magatokból a sötétséget. Átalakítjátok azt. Emlékezzetek ezekre a szavakra, amelyek elhangzottak ma itt. Nem fogtok többé gyógyulni és változni sem fogtok. Ez átalakulás.

Most pedig, innentől kezdve ez a folyamat ebben az intenzív átalakító energiában fog tovább folytatódni. Ez a folyamat ebben a biztos térben fog tovább zajlani, amiben most itt ülünk. annyira csodálatos ettől a tértől, hogy megteszi ezt azokkal a nagyon nyitott, változást áhító emberekkel, akik most itt vannak ebben. Egyszerűen csak hagyjátok ezt megtörténni. Néhányan közületek, látjuk jól, amint... küszködtök. Csodálkoztok: „Jól csinálom én ezt?'' (a hallgatók felnevetnek) Nincs előre meghatározott mód erre. Amennyiben azon tűnődnétek, hogy mit kéne most tegyetek eme átalakulás elősegítése érdekében, egyszerűen csak lélegezzetek. Ne bonyolítsátok agyon a dolgokat.

Nos, nagyon sok alkalommal meghívtunk vendégeket ezekre az összejövetelekre. Tudjátok azt, hogy bizonyos értelemben véve, komoly sorbaállások alakulnak ki azokból, akik azt szeretnék, hogy ide jöhessenek vendégnek a Bíbor Kör találkozóira? A mi oldalunkon az a hír járja - ezt hívnátok ti „duruzsolásnak'' -, hogy az embereknek van itt egy csoportja, akik Saumbrának hívják magukat, akik keresztbe-kasba bejárták már számtalan létidőn keresztül a Föld ösvényeit. Ez a csoportja az embereknek családot alkot, közvetlen energia kapcsolatban állnak velünk, a mi oldalunkkal. Az embereknek ez a csoportja... ők szoktak itt ülni vélünk. Ők most a Földön vannak. Hihetetlen előrehaladást sikerült elérjenek az útjukon. Ők teremtik meg az új sablonokat. Ezek az emberek teremtik meg az új keretrendszereket.

Az ide kígyózó sor - olyan, mintha jegyeket árulnánk itt! A hosszú sorokban álló tömeg mind ezekre a gyűlésekre szeretne eljönni. Szeretnék látni azt, hogy milyen is az energiátok. Látni szeretnék azt a változást, ami most itt zajlik. Már napokkal, hetekkel ezelőtt csak erről beszélgetnek. Az egyik probléma az az, hogy nékem, Tóbiásnak ki kell válasszam azokat, akik idejöhetnek a találkozóinkra. (kötekedősen) Szereztem is ezzel jó pár ellenséget magamnak ezen az oldalon! Jó páran a kíséretemből és a munkatársaim közül is sokan nagyon izgatottak, mivel ma nem nyitottam meg az energiáit ennek a teremnek egyetlen látogató előtt sem. De ma nincs szükségünk interferenciákra. Nem, ezt ma itt mind lefoglaltam magamnak! (a hallgatók felnevetnek)

Ma nincsenek látogatók itt. Csak ti vagytok itt, Saumbra... és én. (többen felnevetnek és Tóbiás elégedetten kuncog) Annyira jó érzés is az, hogy nem kell most a mi oldalunkról másokkal közösködjünk (többen nevetnek). Együtt osztozhatunk meg itt ezen a téren. Érezzétek ennek a másságát itt, ebben a teremben. Érezzétek a csöndesebb, melegebb energiát. A vendégek annyira izgatottak szoktak lenni, amikor idejöhetnek és Kauldre, aki ezt a közvetítés-szerűséget szokta végezni... sokszor megszakítják őt és nékem kell figyelmeztetnem arra, hogy csak a szavakra figyeljen. De ma nem kell törődjünk az interferenciákkal. Szóval, akkor most csak üljünk itt csendben egy kicsit együtt. (páran felnevetnek) Annyira édes ez az energia! Annyira jó, hogy itt lehetek véletek!

Most pedig, mivel ez egy okkal történt meg, ami több annál, minthogy pusztán nékem okozzon örömet az egyedüli részvétem. És ezt a többiek a mi oldalunkról teljesen meg is értik. Valóban értik ezt. Részletesen befogok nékik számolni arról, hogy mi történt itt, miután befejeződtek itt az események. Ennek is oka van, amit mindjárt fel is fogunk deríteni. De mielőtt is tovább lépnénk a beszélgetésünk következő része felé, megismételném - és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni eléggé, lélegezzétek be az életet a lényetekbe. Lélegezzetek mélyen be lényetek, az isteniségetek magvának a mélyéig. Ez a leggyorsabb és a legegyszerűbb mód arra, hogy isteniségetek beléphessen. Töltsetek el így egy kis időt. Megkérném Kauldrét arra, hogy egy picit maradjon csendben. egyszerűen lélegezzétek ezt be és ezután tovább fogunk lépni a beszélgetésünk következő szegmense felé.

(szünet)

Most pedig, hadd tekintsünk vissza arra, hogy min is dolgoztunk az elmúlt időszakok alatt. Néhány éve már annak, hogy elkezdtük ezt a beszélgetésünket az „Új Föld Sorozatnak'' nevezett beszélgetéseinkkel. Azzal kezdtük ezt a diskurzusunkat, hogy a segítőitek elindultak, elmentek. az első évben, ezzel az információval a segítőitekkel nyitottunk, beszéltünk továbbá arról is, hogy a Föld kettévált tudatosságában egy régire és egy újra. Ó, ezt most már jobban látszik, mint valaha. Láthatjátok ezt a két fajta tudatosságot, amint ki-ki halad a maga útján tovább. Láthatjátok azokat, akik elsősorban a dualitáshoz tartoznak és megpróbálnak küzdeni ezen a módon továbbra is.

És, ott vannak a többiek is - a család, a Saumbra, azok, akik megerősödtek, felbátorodtak és átléptek az isteni természetükbe. ez az új Föld. Ez már nem a dualitáshoz tartozik. Ebben van a négyesség egyensúlya. Itt már nem rólatok van szó. Ez már a Minden Létezőről szól.

Abban az első sorozatban beszéltünk a Föld változásairól és azokról a dolgokról, amelyek megtörténhettek volna. Beszéltünk ezen dolgok magvairól, a leglényegibb gondolatokról, ebben az Új Föld sorozatban. Emlékezzetek erre, amikor oktatjátok majd a tanítványaitokat. Emlékezzetek arra, hogy vissza kell menjetek az alapokhoz, hogy segítsétek őket annak a megértésében, hogy a dolgok hogyan is működnek.

Ezután, áttértünk a „Teremtés Sorozatra.'' Átvettük az alapvető információk egy új szintjét. Abban az évben nagyon sokat beszélgettünk az elfogadásról, elfogadás megtanulásáról, megtanultuk, miképpen lehet kilépni a dualitásból és megtanultuk azt is, hogy többé nem kell szavazatokat leadni semmiről sem (a hallgatók felnevetnek). Beszéltünk arról, hogy álljatok be a kertetek palánkja mögé. Csak akkor válik lehetségessé az, hogy valóban megértsétek azt, hogy miképpen is működnek valójában a dolgok, ha hátrább léptek előbb. Különben bele fogtok ragadni a dualitásba. Különben valamelyik oldal kelepcéjében fogtok megragadni, ha nem vagytok teljesen tisztában avval, hogy miképpen is működnek a dolgok valójában.

Hátra lépve és elfogadva az összes dolgot, ide értve önmagatokat is, megtanuljátok, miképpen keletkeznek a dolgok. S ekkor, egy ponton, meg fogjátok tanulni azt is, hogy miképpen lehettek hatással az átalakulási folyamatra.

Beszéltünk néktek abban a sorozatban az Isteni Akaratról, valamint tudunk arról is, hogy néhányan közületek egészen haragos vagy összezavarodott is lett emiatt. Nem értettétek meg azt, hogy miért kéne elhagynotok a Szabad Akaratotokat. De most rátok tekintünk. Most már értitek. Napról napra egyre jobban értitek azt, hogy milyen is az Isteni Akarat. Ez az a tudatosság, ami a Szabad Akarat felett helyezkedik el. Ez az a dolog, ami magába olvaszt mindent és a választ a lehető legmagasabb szinteken keresi meg és nem a dualitás lehetségességei között kutat. A Isteni Akarat a választ ezek felettről leli meg, méghozzá egy olyan választ, amiről ezelőtt elképzelésetek sem volt, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen felelet.

A Teremtés sorozatban beszélgettünk arról a dologról, hogy „perdülj táncra avval, ami megjelenik az ajtódban'' Még mindig küszködtök evvel, mi látjuk jól. Még mindig megpróbáljátok felderíteni ennek a spirituális fizikáját. Ez nagyon egyszerű pedig. Energia lények vagytok, akik fizikai testben laknak, de akkor is energia lények vagytok. A megfelelő dolgokat vonzzátok magatokhoz. Régebben kimentetek a világba ezekért a dolgokért megküzdeni. Régebben vadásztatok a dolgokra. De amikor beléptek ebbe az isteni térbe, amikor már teljesen belaktátok az új házatokat, akkor az éppen kellő dolgok fognak eljönni hozzátok.

Úgy találjátok, egyre többször és többször, hogy a megfelelő dolgok eljönnek hozzátok. Nem kell már pánikoljatok, vagy izguljatok, vagy fejvesztve rohangálnotok fel s alá az utcákon, minden ajtón bezörgetve, hogy meglelhessetek egy választ. Most tanuljátok azt, hogy megmaradhattok egy isteni nyugalomban az új házatokban. És, ekkor ez a válasz el fog jönni hozzátok, néha persze lehet, hogy bele fog telni ez egy kis időbe - de mi tudjuk azt, hogy ez ott fog majd nyaggatni benneteket! (a hallgatók felnevetnek) De el fog jönni hozzátok. És akkor lesz ott az idő arra, hogy táncra perdüljetek evvel. Akkor kéne megírni azokat a könyveket, amikre az az idea inspirál benneteket. akkor elkezdhetitek a munkát.

És igen, üldögélhettek még mindig késő éjjelekig az előtt a képernyő-szerű dolog előtt, amit bámulni szoktatok. És, felkelhettek kora hajnalban, hogy messzire autózzatok ezek elől a dolgok elől. Ez rajtatok áll, a ti dolgotok. A ti részetek, mint humán angyalnak. ezeket a dolgokat nem tudjuk elvégezni helyettetek. Tudtátok azt, hogy Kauldre hányszor próbálta már ezt a közvetítést végezni a számítógépe billentyűzete előtt ülve, amit mi nem értünk egyáltalán? Ez teljesen összezavar bennünket. Mi nem tudjuk helyettetek verni a billentyűket. Nem tudjuk helyettetek felvenni a telefont. Nem tudunk egy másik városba elvezetni az autóitokat. Ezeket néktek kell elvégezni. De, amikor valami oda megy a bejárati ajtótokhoz - egy megvilágosodás, egy ötlet, vagy akár egy másik személy, esetleg egy új lehetőség - akkor viszont ott az idő arra, hogy táncra perdüljetek avval és elkezdjétek a munkát.

A Teremtés Sorozat során, nagyon sok komoly kihívást jelentő leckét vettünk át, olyan leckéket, amelyek a legmélyebb szintjeiteken keresztül állítottak szembe a kihívásokkal, nagyon sok kudarc élményt okozva néktek és egy pár embernek nagyon nagy örömet szerezve. Mi most egy másfajta energiába lépünk át.

Akkor, mi most jelenlegi leckénkhez értünk el, amit mi a „Mennybemenetel Sorozatának'' hívunk. Itt vagyunk most. Befejeztük az első három leckéjét ennek. Elértünk egy mérföldkőhöz. Most pedig egy másfajta energiába fogunk átlépni.

Ezt a sorozatunkat avval kezdtük el, kedves barátaim, hogy a tudomásotokra hoztuk a tényt, miszerint teljes mértékben a mennybementetek. Teljes mértékben átléptétek azt a határvonalat, amely elválasztott benneteket a régi emberi énetektől. Átléptetek az egyik életetekből egy teljesen újba, miközben mindvégig ugyanabban a fizikai testben maradtatok. Teljes mértékben befejeztétek az összes Életeitek Könyvének megírását. Nincs többé karma, nincsenek többé szerződések, csak a tiszta és üres tér, amibe azt teremtetek már, amit csak kiválasztotok magatoknak. S amint meg is csiklandoztunk benneteket a mai találkozónk kezdeti szavaival, „persze, csak ha meritek, ha elég bátrak vagytok hozzá, akkor teremthettek bármit!'' Nem nagyon hiszitek ezt el még, de azt teremthettek, amit csak akartok - feltéve persze ha meritek. Ahelyett, hogy egy kis lépést tennétek, inkább lépjetek egy nagyon nagyot. Lehetséges persze, hogy ez elsőre megdöbbentően hangzik, de megfogjátok látni, hogy mi a kettő között a különbség.

Emlékezzetek vissza arra, amit néhány hónapja mondottunk, az első leckéje során a sorozatnak, már nem azok vagytok, akik voltatok. Ezt csak úgy érzitek, mivel hozzá járultatok ahhoz, hogy ez így történjen meg. Megengeditek, hogy a dolgok hatással legyenek rátok. Már nem azok vagytok, akik voltatok. Nincsenek szerződések. Nincsen karma. Itt létetek célja már a szolgálat. Teljesen más ok miatt vagytok itt.

Azután beszéltünk arról is - felszólítottunk rá -, hogy birtokoljátok az isteniségeteket. Menet közben meg is kellett változtassuk ezt a leckét... mert rájöttünk arra, hogy néktek bizony van már koncepciótok az isteniségetekről, éppen csak nem birtokoljátok ezt az isteniséget az elképzelés rendszeretek szerint. Gondolkodtatok erről eleget, csak éppen nem így ÉLTÉTEK ezt a dolgot. Így hát, arról beszéltünk néktek, hogy hogyan birtokolhatjátok ezt valójában. Mert ez a tiétek. Ez nem a miénk. Egyetlen angyalé és egyetlen arkangyalé sem ez az isteniség. Ez csak a tiétek. Kezdjétek birtokotokba venni. Vegyétek birtokotokba és kezdjétek dédelgetni.

Az utolsó összejövetelünkön beszéltünk a sötétségről. Arról meséltünk néktek, hogy miképpen keresi belőletek a kiutat a sötétség. Mert keresi. A bennetek rejlő sötétségnek nem az az elsődleges célja, hogy megnyomorítsa az életeteket. Vannak még bennetek olyan jellegzetességek, amelyeknek még át kell alakuljanak a transzformációs folyamatok során, amit meg kell kérdjetek: „Kedves kígyó, miért vagy itt az úton? Miért vagy itt?'' A kígyónak muszály erre válaszolnia, mivel valójában igen nyomorult egy teremtmény. Valóban kiszeretne ő is szabadulni ebből a helyzetéből, de addig olyan szorosan kapaszkodik belétek, ahogyan csak bír, amíg csak nem tudja azt biztosan, hogy valóban ti vagytok azok, akik kéritek a választ, még hozzá nagyon őszintén. A kígyónak tudnia kell azt, hogy igazán bízhat-e bennetek. Akkor, elengedhetővé válnak a régi utak eljárásai. Ekkor, a transzformáció megvalósulhat, mivel nálatok az igazság. Ekkor, egy egy új energia lökés fog előre hajtani benneteket. Befejeződhet a ténykedése és elkezdődhet az az átalakulás, amin éppen most mentek keresztül, amit éppen most tapasztalhattok meg.

Most pedig, arra kérünk benneteket, hogy alaposan gondoljátok végig mindazon dolgokat, amikről eddig szóltunk néktek, amit visszajuttattunk hozzátok a közvetítéseinkkel. Gondolkozzatok el ezekről és emlékezzetek erre, amikor majd a saját tanítványaitokat kalauzoljátok végig a saját folyamatukon keresztül. Gondoljatok azokra a hatalmas lépésekre, amelyeket megtettetek a saját folyamatotok során.

Ma valami nagyon egyszerű dologról szeretnénk néktek mesélni. Elsőre persze ezt nagyon rázósnak fogjátok találni, nagyon rázósnak. Ezért is fordítottunk ilyen sok időt ma az energiák előkészítésére.

Minden kérdésetekre a válasz ott van bennetek. Amire ti ezt mondjátok: „Tóbiás, ha ezek tényleg ott vannak, akkor miért nem érzem ezeket, miért nem hallom ezeket a válaszokat? Tóbiás, miért van az, hogy amikor felteszem magamban a kérdéseimet, akkor rossz válaszokat kapok? Néha hallom ezt a hülye hangot, de rá szoktam ripakodni, hogy hallgasson el. Ráripakodom, mivel nem okoz számomra ez a hang valami túl jó érzést.'' Ott vannak közöttetek azok, akik keresik a párbeszéd lehetőségét vélünk, a mi oldalunkkal, akik megpróbálnak erre ráhangolódni, de úgy tűnik, nem nagyon sikerül nékik elcsípni az ehhez szükséges pontos frekvenciákat. Úgy látszik, nem tudjátok megérteni ezt. Ma azért vagyunk itt, hogy egy új nyelvről beszéljünk néktek, egy nyelvről, aminek a segítségével kezdünk majd véletek, hozzátok beszélni. Ez az a nyelv, amin szeretnénk, ha szólnátok hozzánk. Ez lesz az a nyelv, amivel jobban tudtok majd magatokkal kommunikálni, mint eddig bármelyik nyelvvel. Ez az a nyelv, amivel jobban tudtok már magatokkal kommunikálni, mint eddig bármelyikkel.

Lépjünk csak vissza egy picit az időben és tekintsük át azt, hogy eddig hogyan csináltátok a dolgaitokat. Néhány példát fogunk feleleveníteni, amit csak egy hete mondottunk el néktek arról a négy emberről, akik mind a négyen másféleképpen keresték Istent. Közülük egyhez vagy akár többhöz is vonzódni fogtok. Hadd meséljük el néktek, miképpen kereste ez a négy ember Istent.

Az első emberünk Istent az intellektusán keresztül akarta megtalálni. Az illető hölgy kitűnő tanuló volt. Minden képzeletet felülmúlóan okos volt. Szinte imádta az intellektust, amivel nagyon sok mindent el is ért az életében. Minden könyvet elolvasott a vallásokról. Olvasott a különféle filozófiákról is, mindegyikben Istent keresve. Az elméjét teljesen ez töltötte ki. És, mint azt már elmondottuk az egy héttel ezelőtti csoportnak, ő MÉG MINDIG keresi Istent.

A Szellemet nem fogjátok fellelni az elmétekben. Ó, persze rengeteget fogtok így tanulni! Nagyon ki bírjátok így terjeszteni az agyatokat. Rengeteg információt bírtok így belé zsúfolni, de az isteniségeteket nem fogjátok így megtalálni. Istent nem fogjátok a könyvekben megtalálni. Istent nem fogjátok az elmétekben megtalálni.

Mint emberek, minden folyamat az agyatokon keresztül zajlik. Minden ezen részeteken keresztül áramlik be. Most egy módszert fogtok megtanulni. Azt, ami véletek történik az életetekben mind-mind az elméteken áramoltatjátok keresztül, amikor hozzánk, avagy a Szellemhez akarnátok szólni. Látjuk a stresszt és a nyomást az agyatokon, mivel mindent ezen testrészeteken nyomnátok keresztül. Arra lettetek kiképezve, idomítva, hogy ezt így kell tegyétek. Ez nem rossz. De most ezt áttranszformálnánk és tovább indulnánk egy új úton.

Majd, egy héttel ezelőtt beszéltünk egy másik emberről is, aki Istent a spirituális szabályokon és korlátozásokon keresztül akarta megkeresni. Ő egy miniszter volt, kiváló szakértője a Szentírásoknak. Úgy érezte, megtalálhatja a Szellemet, ha precízen követi a szabályokat, bizonyos tetteket megcselekszik, bizonyos módokon. S mint ezt tudjátok jól, ez így nem működik. Ez az oka annak, hogy arra kértünk benneteket, hogy hagyjatok fel a ceremóniáitokkal, az öröm ceremóniáinak kivételével. Megértettek ezt? Arra kérünk benneteket, hogy hagyjatok fel a ceremóniákkal, mert a csapdájukba ragadtok, nagyon sok ember - mint akire a példánkban hivatkoztunk - leragad ennél, nem tudnak kiszabadulni a szabályok szövevényeiből. Tudjátok azt, hogy ha minden szabályotokat a szívetekre alkalmaznátok, akkor meg sem bírnátok mozdulni? Tehetetlenek, mozgásképtelenek lennétek! Amennyiben körültekintően tanulmányozzátok ezeket a szabályokat, akkor rájöttök arra, hogy mindegyik ellentmond a másiknak. Ezek a keletkezésük idejének tudatosságára és bizonyos csoportokra alapozódtak. Ha ezeket a kétezer vagy akár több éves szabályokat most akarjátok követni, azok biztosan fájdalmat fognak okozni, mivel képtelenség őket arra az energiára alkalmazni, amiben most ti vagytok.

Ott vannak közöttetek azok, akik úgy gondolják, hogy vannak szabályai az új energiának és az új kornak is. Példának okáért, nagyon vicces szavakkal próbáltok beszélgetni vélünk időnként. Úgy gondoljátok, hogy nagyon körültekintőek vagytok, amikor gondosan megválogatjátok, hogy mikor használjátok a „lehet-e'' és a „szabad-e'' szavakat. Úgy gondoljátok, hogy minden mondandótokat igen pontosan kell definiáljatok a számunkra. Ennyire gyagyásnak néztek bennünket? (a hallgatók felnevetnek) Úgy gondoljátok, hogy nem érezzük a szenvedélyeiteket, az összes gondolatotokat és érzelmeteket? Valóban sohasem hallgatjuk meg a szavaitokat - soha! (néhányan felnevetnek) Mi ÉRZÜNK benneteket. Ezek pedig nem szavak. Néhányan közületek különösen kerülitek ezeknek a szavaknak a használatát, mint „nem'' vagy „biztosan'' vagy „lehetséges.'' Értjük mi azt, hogy mire gondoltok. Ne ragadjatok belé a szabályokba. Az a dualitás, kedves barátaim, amikor úgy gondolkodtok, hogy van rossz és jó. És így, nem fogtok kecsesen átkelni a mennybemeneteli folyamatotokon.

Majd, ott volt a harmadik hölgy, aki az érzelmein keresztül akarta megtalálni Istent. elmeséltük az ő történetét is, amikor minden áldott vasárnap sietett ellátni a templomi szolgálatát, ahol részesülhetett ebben az energia összesűrűsödésben és ezt ő nagyon szerette. De nagyjából egy órával azután, hogy kilépett a templom ajtaján, az egész érzés tovatűnt. Ez az érzés cseppfolyóssá vált, elillant, eltűnt előle. Hétközben meg new age találkozókat is látogatott. (kajánul kuncog, miközben mesél) Nem törődött különösebben egyik filozófiai rendszerrel sem. Nem kötődött egyik iskola gondolati rendszereihez sem. Egyszerűen csak szeretett találkozókra járni. nem nagyon figyelt oda az ott elhangzott szavakra. Ő egyszerűen csak szeret találkozókra járni és ücsörögni az ott lévő energiában. Úgy gondolta, hogy megtalálhatja Istent ebben a túláradó energia zuhatagban, ami ilyen találkozókon létre jön. De, ő nem birtokolta a saját Énjét. Így hát az köddé válhatott. Eltűnhetett. Ez a hölgy megpróbálta megtalálni Istent az érzelmeken keresztül, azokon az energia felsűrűsödéseken keresztül, amik a találkozókon kialakulnak. Még mindig állandóan találkozókra jár és még mindig nem találja Istent.

A negyedik emberünk - olyan, mint a legtöbbetek - tanult, követte a szabályokat, találkozókra járt és úgy találta, hogy így egy új helyre került. Itt csodás dolgok történtek, de ő készen állt a következő lépésre is. Úgy, hogy bele is vágott. Elindult befelé. Ilyen egyszerű ez. Hallanotok kellett ezeket a szavakat már. Elindult befelé. Szenvedélyesen kezdett hallgatni saját magára, először kezdett hallgatni saját magára, együttérzően. Milyen csodás is ez! Micsoda zamata van ennek, együttérzőnek lenni! De, amit akkor nem mondottunk el néktek akkor, az az volt, hogy hogyan kezdte el hallgatni saját magát. Ezt ma fogjuk elmesélni.

Itt ülünk most veletek egy kicsit. Most egy picit elhallgatnánk. Arra készülünk, hogy bizonyos energiákat küldjünk néktek, bizonyos érzéseket. Nyissátok meg magatokat ezen érzések előtt egy pillanatra, még akkor is, ha ezeket a szavakat éppen most olvassátok. Menten végre is hajtjuk ezt. Egyszerűen csak nyissátok meg magatokat az előtt az energia előtt, amit én, Tóbiás küldök néktek, mindannyiatoknak.

(szünet)

Most pedig, amit most tesztek, nagyon sokan közületek tesznek... magatokhoz veszitek az energiáimat és feldolgozzátok ezeket magatokban. Küszködtök ezekkel. Megpróbáljátok meghatározni, hogy mit is küldtem konkrétan. Magatokba fogadjátok ezt, a legtöbbetek a szíven keresztül, de még mindig megpróbáljátok ezt az egész folyamatot átpasszírozni az agyatokon keresztül is. Ez a régi módszer. Ez a régi út megoldása. Van egy új nyelv, amit a kommunikációra fogtok használni, először saját magatokkal, azután már másokkal is, egy olyan eljárás, ami már nem halad az elmén is keresztül. Ez lesz az, ami nehézséget jelenthet a számotokra. Nem tudjátok azt, hogy hol lehetne még egyebütt is feldolgozni ezt az energiát. Általában véve ezt a feldolgozási folyamatot mindig az agyatokkal végeztettétek el. Mindig megpróbáltátok definiálni az energiát. Hogy milyen energiát fogok néktek küldeni most? Egy fának fogjuk elküldeni az energiáját, mert jól tudjuk... tudjuk azt, hogy Kauldre imádja a fákat. Egy fenyőfának fogjuk elküldeni az energiáját. Ennek a fenyőnek az esszenciáját fogjuk elküldeni néktek. Erre idáig megvoltak a jól bevált módszereitek és ezek miatt támadtak a későbbiekben a nehézségeitek is.

Ezen sorozat keretén belül erről még többet is fogunk beszélni, a különleges eszközökről és a különleges eljárásokról. Ma a Mennybemenetel Sorozat Negyedik Leckéjéről fogunk néktek beszélni, az „Áhá Nyelvéről.'' Negyedik Lecke... az Áhá Nyelve. Ezt nem az agy fogja definiálni. Ez egy másik szintről érkezik, az egész lényeteken keresztül árad át. Ez lesz az, ami kihívást jelent majd a számotokra.

Amikor beléptek a bensőtökbe, és felteszitek magatoknak a kérdést, akkor a csönd birodalmába kerültök. Ezt nem az elméteken keresztül hajtjátok végre. A válasz a bensőtökből fog megérkezni, de már nem fogjátok megpróbálni definiálni, avagy megítélni az elmétekkel. Nem fogtok szavakat hallani a füleitekben, vagy a fejetekben. Amikor befelé figyeltek és felteszitek a kérdéseteket, a válasz az Áhá Nyelvén fog megérkezni.

Mi ezt most az Áhá Nyelvének nevezzük, nem azért mert ennek valami nagy magos spirituális jelentősége lenne, hanem mert amint megtanultok evvel bánni, amint a válaszok a felszínre fognak bukkanni... hirtelen azt fogjátok mondani, hogy „Áhá.'' (a hallgatók felnevetnek) Semmi másnak sem akartuk ezt nevezni, mert nem akartuk azt, hogy agyon intellektualizáljátok ezt az eljárást. Ilyen egyszerű ez - ÁHÁ.

Látjuk azt, amint egyre többször és többször fogjátok ezt gyakorolni. A válaszokat benn fogjátok keresni és ez egy csodás dolog. De látjuk azt is, amint egyre jobban frusztrálódtok, mert úgy gondoljátok, hogy mivel nem hallotok semmit sem, vagy esetleg azt érezhettétek, hogy nem a megfelelő válaszok érkeztek meg. És, ez a feltételezésetek helyes is. amikor egy válasz bevillanna az agyatokba, akkor így szóltok: „Nem, nem nagyon hiszem azt, hogy ez a válasz.'' Igazatok volt. Kaptatok más értelmezéseket is.

Most, amikor feltesztek magatokban egy kérdést, hagyjátok a lényetek mélyén növekedni, ráhagyjátok az isteni lényetekre magának a folyamatnak az irányítását, hogy a kérdés átmehessen ezen és meghozhassa a kért választ. Ekkor, egyszerűen csak várakoznotok kell. Ne próbáljátok meg kitalálni a választ az agyatokkal, ne akarjátok meghallani a füleitekkel.

Sokan közületek rosszul érezték magukat, mikor erről hallottak. Ezt mondották: „Nem érzek dolgokat. Nem hallok hangokat. Nincs semmilyen kép sem a fejemben.'' És ezen a pontján a mennybemeneteli folyamatnak kimondottan szerencséseknek tarthatjátok magatokat, mivel így nincs szükségetek arra, hogy olyan korábban megtanult habitusokat kelljen levetkezzetek magatokról, melyek többé már nem szolgálnak benneteket. Azoknak közületek, akiknek megadatott a hallás, a látás, vagy az érzékelés és észlelés ajándéka - elmondanánk néktek, hogy eljött az idő a váltásra.

A válaszokat egy teljesen új helyről kezditek el kapni. Ezek már az isteni központotokból fognak érkezni. Mi ezt „Isteni Feldolgozó Központnak'' fogjuk hívni. És a válasz az Áhá Nyelvén fog érkezni. Nem fogjátok hallani ezt. Nem szükségszerű az sem, hogy érezzétek ezt. És látni sem fogjátok ezt az agyatokban. Vagyis, ezt fogjátok mondani: „Tóbiás, ezt én nem értem. Honnan fog a válasz érkezni? Honnan fogom ezt tudni?'' ÁHÁ! Tudni fogjátok! Csapásként fogjátok érzékelni. Nem mondhatjuk el ennek a helyét, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy mit kezdenétek evvel az infóval - már mennétek is az elmétekbe és megpróbálnátok kitalálni, hogy mi is ez.

Az Áhá Nyelvében nincsen kitalálás. Ilyen egyszerű is ez. Ez egy tudás, ami keresztül rohan rajtatok. Tudni fogjátok azt, hogy ez az igazság. Érezni fogjátok ennek az igazságát, anélkül a csendesen duruzsoló hang nélkül, ami idáig oly sokszor vezetett félre benneteket. Az Áhá Nyelvén tudni fogjátok azt, hogy ez igaz és ekkor eljuttok az „ÁH'' -hoz. Ilyen egyszerűen.

Ami nehézséget jelenthet az Áhá Nyelvének a használatakor, az az, hogy megpróbáljátok az emberi elmétekkel kitalálni, feltérképezni ezt. Ez pedig nem fog működni az új energiában. az agy egy csodálatos dolog. Ez segít kalauzolni benneteket. Ez segít az információkhoz jutnotok. Ez segít néktek megkülönböztetni dolgokat. A tényeknek, a tudásnak és képeknek, ábráknak a hatalmas tárháza. Ez teszi lehetővé, hogy autót vezessetek, számítógépeket kezeljetek, meg ezekhez hasonló dolgokat végezzetek. Ez teszi lehetővé, hogy megértsétek egy olyan szintű energia történéseit, mint amilyenben eddig éltetek.

De most ezt meg fogjuk haladni. Mi az Áhá Nyelvén fogunk beszélni. Ezt fogjuk most véletek is tenni. Emlékezzetek, csak percekkel ezelőtt adtuk át néktek ezt a gyakorlatot a fával. Meg fogjuk ezt ismételni. Az Isteni Feldolgozó Központotokhoz fogunk szólni az Áhá Nyelvén. Emlékezzetek arra, hogy tartsátok ettől távol az agyatokat. Ne próbáljatok érezni semmit, valamint ne próbáljatok meg gondolni sem erről semmit. Most ezen a nyelven fogunk szólni hozzátok.

(szünet)

Ugye, milyen nehéz is távol tartani ettől az agyatokat?

(szünet)

Most pedig, ezt fogjátok gyakorolni és gyakorolni és gyakorolni a ti oldalatokon, de ez egy nagyon vidám gyakorlás lesz. Beszéljetek magatokhoz az Áhá Nyelvén. Az előttetek álló harminc napban ne is próbáljatok tőlünk választ várni. Még csak szólni se próbáljatok hozzánk. Ne szóljatok az angyalokhoz sem, akik amúgy sincsenek ott, vagy a segítőitekhez. Ne keressétek Tóbiást sem. Egyéb bokros teendőimmel leszek elfoglalva (a hallgatók felnevetnek). Beszéljetek magatokhoz. Ne beszéljetek másokhoz. Ne akarjátok kipróbálni rajtuk ezt az új nyelvet. Meg fogjuk később mutatni, hogy hogyan használjátok majd ezt a nyelvet. Meg fogjuk mutatni majd, miképpen tudtok ezen a nyelven szólni a dolgok milliárdjaihoz. De harminc napig cölibátus legyen. (a hallgatók felnevetnek) Nem szó szerint értettem!

Csak magatokhoz szóljatok az Áhá Nyelvén. Tegyétek fel a kérdést. Biztosítsatok ehhez annyi teret, amennyi csak kell. Ne próbáljátok meg ezt a folyamatot az agyon keresztül végrehajtani. Megértendő az, hogy a válasz esetleg napokig és hetekig sem fog felbukkanni. És, esetleg nem is az elvárt választ fogjátok kapni.

Nagyon kell nevessünk, mert egy olyan koncepciót próbálunk meg elmagyarázni, ami annyira új, hogy még nekünk is nehézségeket okoz ennek az elmagyarázása a számotokra. Megpróbálunk példákkal szolgálni ehhez, de nem akarjuk azt, hogy annyit agyaljatok ezen.

Hogyan jön ehhez az isteniségetek? Miképpen kommunikál mindazokkal, akik valójában vagytok? Ez nem az angol, vagy a francia, vagy bármi más nyelven keresztül történik meg. És az elmétek vízióin keresztül sem. Néhányan közületek rendelkeznek a látás ajándékával. Ez nem az érzékeken keresztül valósul meg. Ez egy új helyen lakozik. Ez a ti isteni központotokban van. Az előttetek álló harminc nap során a saját lényetekkel fogtok kommunikálni. Lesznek kudarcaitok. Tudjuk mi ezt. Haragra is fogtok gerjedni. Mindezt kiakarjátok majd szórni. De ekkor, vissza fogtok jönni, és tovább fogjátok folytatni ennek a használatát. Akkor, meg fogjátok ezt kapni. És akkor ezt fogjátok mondani: „Áhá. Most már látom. Már értem. Már értem hol is van ez, már nem kell evvel küzdjek az agyamban. Most már képes vagyok kommunikálni a saját Isteni Énemmel egy olyan nyelven, amit egyáltalán nem ismertem eddig, egy olyan nyelven, amiről eddig azt sem tudtam, hogy létezik egyáltalán. Ez az energia és a vibráció nyelve.''

Ne akarjátok ezt most definiálni. S ne akarjátok egy fizikai helyre sem elhelyezni ezt. Csak engedjétek meg, hogy így legyen, és akkor ez el fog hozzátok jönni. A megfelelő pillanatban a válasz meg fogja találni a hozzátok vezető útját az isteniségeteken keresztül, megfogja mutatni néktek a saját jelenlétét a ti emberi tudatosságotok szintjén is. Amint ezt a doktorunk (Mindy Reynolds) is tudja, olyan ez, mint egy felmerülő hatalmas buborék, ami egyre csak emelkedik. Ez bennetek emelkedik és fel fog bukkanni a felszínre. Amikor a felszínre ér, szétterjed és kifejeződést nyer. És ekkor fogjátok ezt mondani: „Áhá, most megcsíptem, most megvan.''

Az Áhá Nyelve az a valami, amit egyre gyakrabban, gyakrabban és gyakrabban kezdtek el használni az utatok során. Amint rutinosakká váltok ennek a használatában, egyre több mindenre fogjátok ezt használni a mindennapi életetek során. Hívjátok ezt a csodák nyelvének, mert az is. Ez fog segíteni benneteket először olyan szintjeitekkel is kommunikálni, amiről eddig azt sem tudtátok, hogy egyáltalán léteznek. Ekkor, ez fog segíteni néktek abban is, kommunikáljatok az összes többi dologgal.

Mellesleg ez egy teljesen új nyelv. Hasonlít ahhoz a nyelvhez, amelyen mi is kommunikálunk egymással a felénk eső oldalon, a nyelvhez, amit egymás között használunk. A nyelvünknek van egy olyan vibrációja, ami... megpróbáljuk ezt leírni Kauldre számára. Ez úgy hangzana... mi ezt úgy hívnánk, hogy „szalíbusz,'' „szalíbusz.'' Ez az a fajta nyelv, amin mi itt egymás között kommunikálunk. Ez egy energetikai nyelv.

A testetek a saját nyelvét használja a kommunikációra, a saját energetikai nyelvét. Még ha nem is halljátok az a csevelyt, amit a sejtjeitek, a molekuláitok és a szerveik csapnak egymás között, de ők valóban beszélgetnek egymással. Néktek szerencsére nem kell meghalljátok, nem kell, hogy az agyatok érintve legyen ebben a totális beszélgetésben ami a lényetek mélyén folyik. Eléggé nagy túlterhelést is jelentene a számotokra. De akkor is folyamatosan kommunikálnak a sejtjeitek, az atomjaitok és testetek minden molekulája. Mindannyian beszélgetnek. Az ő nyelvük nem halad keresztül az elméteken. Ez nem az a nyelv, amit pontosan meg kéne határozzatok. Ilyen egyszerű ez. Az Áhá új Nyelve hasonlatos ahhoz a nyelvhez, amit a testetek használ a maga saját, belső kommunikációjához. De ez már egy új szinten létezik. Egy új szinten létezik, mivel ebben már beletartozik az isteniségetek is.

Miképpen beszélgess saját magaddal? Miképpen kommunikálj ezzel az új Énnel? Idáig folyamatosan ezzel próbálkoztok. Azzal küszködtök, hogy ezt mind az elméteken keresztül dolgozzátok fel. a régi energia mintákat használjátok fel, amelyek persze nem működnek. Elég nehéz a számunkra ezeket mind elmagyarázni, mert még egyszer elmondanánk, nem akarjuk azt, hogy agyon intellektualizáljátok ezt a folyamatot. Ilyen egyszerű ez. Úgy fogjátok találni, hogy megtanultok valóban kommunikálni mindazzal, amik csak vagytok szavak nélkül, gondolatok nélkül, egy bizonyos fajta víziók vagy érzések nélkül, amelyeket pedig használtatok a múltatokban.

Ez nehéz lesz. Még azt is halljuk, amikor ezt mondjátok: „De Tóbiás, miképpen kommunikáljunk gondolatok, szavak és érzések, valamint képzelt képek nélkül? Hiszen ezek azon eszközök, amelyeket idáig folyamatosan használtunk.'' Értjük mi ezt. Értjük jól. Nem tudjuk megmondani néktek, honnan is ered ez az új nyelv. Mindössze azt tudjuk mondani néktek, hogy ha gyakoroltok, ha dolgoztok evvel, akkor hirtelen el fogtok oda jutni, hogy így sóhajtotok fel: „Áhá.''

Még többet fogunk erről a nyelvről mesélni a sorozatunk további részeiben. Nyomást fogunk rátok gyakorolni, hogy kezdjétek ezt használni. Ha valóban ennek a mesterei akartok lenni és meg akarjátok ezt érteni, akkor nagyon következetesen kell ezt használjátok. Naponta dolgozni akartok majd evvel. Dolgozni akartok majd ezen akkor is, amikor vezetitek az autótokat. És akkor ez nem fog sikerülni, kudarcot fogtok így vallani evvel. Tudjuk ezt egészen pontosan. Nagyon frusztráltak lesztek, mivel megpróbáljátok majd kitalálni, meghatározni, hogy vajon honnan is ered mindez.

Amikor majd már belefáradtok abba, hogy feleslegesen veritek a fejeteket a falba és nagyon meg is haragudtatok már rám és azon csodálkoztok, hogy mi a fene is ez az egész... amikor már hagyjátok csak egyszerűen megtörténni ezt a dolgot, akkor hirtelen valami szökőárként fog keresztül ömleni rajtatok az isteni tudatosság. Ez a szökőár fogja tartalmazni az összes felvetett kérdésre a válaszokat, valamint azokat a válaszokat is, amiket még meg sem kérdeztetek. És akkor lesztek abban a helyzetben, hogy önkéntelenül így szóltok : „''Áhá.'' És akkor már meg is jöttetek, sikerült ezt megcsípjétek.

Figyelmesek vagyunk arra, hogy páran közületek hajlamosak visszatérni néhány régi fazonú úthoz. Azt fogjátok majd mondani: „Ó, hiszen ez nagyon hasonlít ahhoz, amit vagy húsz évvel ezelőtt tanulmányoztam már.'' Most mindjárt leszögeznénk, hogy ez egyáltalán nem olyan dolog, amit már valaha is tanulmányozhattatok volna. Ezt garantáljuk. Ez teljesen új. Ez új nyelv. A mostani isteniségetek fasorban sem volt húsz évvel ezelőtt. Egyszerűen nem létezett. Az a tudatosság, amit most bírtok, az sem létezett. Nem vehetitek elő a régi könyveiteket, hogy ezt előkeressétek belőlük. Ez egy teljesen új dolog, ami csak a tiétek.

Ez csak a tiétek, ahogyan kommunikálhattok az Énetekkel az Áhá Nyelvén. Ez a tiétek. Vegyétek birtokotokba. Ja, igaz is, ha azt hallanánk, hogy kerestek bennünket, majd úgy intézzük a dolgainkat, hogy pont ne legyünk otthon (a hallgatók felnevetnek). És ha azt hallanánk, hogy egyéb más entitásoknál kuncsorogtok, akkor majd szólunk nékik - persze csak a ti érdeketekben -, hogy fel ne vegyék a telefonkagylót (néhányan felnevetnek erre). azt akarjuk, hogy végezzétek a saját munkátokat az előttetek álló harminc nap során. Dolgozzatok szorgosan. Nehéz lesz és nagy kihívás, de tudjuk azt, hogy szükségetek van erre. Fejlesszétek ki az Áhá Nyelvét. Ez el fog jönni hozzátok. ez nem az elmétekben lesz. Rendes fejfájást fogtok magatoknak okozni, ha ezt az agyatokkal akarjátok feldolgozni. ez egy másik helyről fog érkezni.

Rajtam, Tóbiás arcán elégedetten szétterülő lesz a mosoly az elkövetkező harminc nap során, mert pihenhetek, ez idő alatt nem lesz semmi dolgom sem (a hallgatók felnevetnek). És amikor ott fogok heverészni a spirituális függőágyamban (erre jó páran felnevetnek) élvezve a friss szellőt a mi oldalunkon, el fogom magam mosolyogni, amikor meg fogom hallani azt, hogy valaki ezt mondja: „Áhá.'' (még egy páran felnevetnek) akkor tudni fogom azt, hogy valakinek sikerült ez!

Kauldre most azt hányja a szemünkre, hogy nem írtuk eléggé körbe ezt a nyelvet, de mi visszapasszoljuk néki - és azoknak is, akik hasonlóan gondolják ezt - a labdát. Megpróbáltok valami olyat definiálni az elmétekkel amit képtelenség és értelmetlen is meghatározni így. Pontosan tudni akarjátok, hogy mit is kéne tegyetek, hogy ez milyen érzést fog okozni, azt, hogy hogyan kell ezt kezeljétek az emberi elmétekkel. Kauldre, vagy bárki, aki ezt szeretné tudni, elmondjuk néktek azt, hogy nem ez az útja, módja a dolognak.

Ennyire egyszerű ez, de dolgoznotok néktek kell ezen. El fogtok magatokban jutni egy pontig az előttetek álló harminc napban, ahol már nem definiáljátok a beszélgetéseteket vagy a teljes Isteni Énetekhez intézett kérdéseiteket az elmétek szavaira. Kezdetben persze még erős lesz erre a hajlamotok, de amint dolgoztok ezen, fel fogtok állítani magatokban egy olyan kommunikációt az isteniségetekkel, az Isten-énetekkel, ahol már nincsenek szükségetek a szavak használatára. Már nem próbáljátok ezt megteremteni az elmétekben. Ez nagyon gyorsan meg fog történni, lesznek még megingások, ezen a kommunikációs ösvényen. Csak észlelni avagy érezni fogjátok ezt a kommunikációt. És ekkor, ez már válaszolni és reagálni fog rátok. Ez már nem az elmén keresztül fog megtörténni.

Nos, ez minden, amit ma el akartunk mesélni néktek ebben a témában ma. Előttetek áll a házi feladat. Itt maradunk még a nap hátra lévő részében, de utána már magatokra lesztek hagyva. Úgy fogjátok majd találni, hogy ez az egyik legnagyobb hatású eszközötök ebben az új energiában. Ez az isteni kommunikáció nyelve. Ezt először a lényetek legmélyéről fogjátok megérteni. Meg fogjátok érteni, hogy miképpen alakítsátok át ennek megfelelően először a saját életeteket ezen keresztül. azután már segíteni fogunk néktek, hogy megérthessétek azt is, hogy miképpen tudtok majd másokkal - dolgokkal és más lényekkel is - kommunikálni evvel az új nyelvvel.

Nagyon örülünk ennek az együtt töltött időnek. Nagyon örülünk annak, hogy látjuk miképpen nyer teret ez a transzformáció az elhangzott szavaink során, amint eloldozódnak rólatok azok a dolgok, amelyek nem szolgálnak benneteket többé, hogy újabb helyek felé röpítsenek tovább benneteket. Azokat a dolgokat, amelyek később majd ártanának néktek, most már hagyjátok átalakulni. amikor kimentek majd ebből a helyiségből, akkor már az új nyelvet, az Áhá Nyelvét használjátok majd arra megértsétek azt, hogy ez hogyan és miért történt. emlékezzetek erre, az Áhá Nyelve nem az elmén keresztül működik. Más helyekről fogjátok ezt megérezni.

Mindjárt vissza fogunk térni, hogy megválaszoljuk a kérdéseiteket, de tényleg nyomást fogunk gyakorolni rátok, mindnyájatokra. Nyomást fogunk rátok gyakorolni azért, hogy az Áhá Nyelvén valóban megkapjátok azokat a válaszokat, amiket megkérdeztetek.

És, még egy megjegyzésünk is lenne, mielőtt elválnánk egymástól. Kauldre beszélgetett velem a színfalak mögött, miközben zajlott ez a mai napunk. azt mondotta nékünk, hogy az Áhá Nyelvének terminológiája helyett valami komolyabb, kevésbé lepukkant dolgot is kitalálhattunk volna mára (a hallgatóság felnevet). Ezt mondotta: „Tóbiás, nem tudtál volna kitalálni valami hangzatosabb nevet ennek, egy kicsit hosszabb szót, ami jóval nagyobb hatást vált ki, amire ha használjuk egymás közt akkor büszkék lehetünk erre?'' Meg még ezt is mondta: „Ritka bénán hangzik az, hogy az Áhá Nyelvén beszélünk.'' (a hallgatók felnevetnek) És mi azt mondtuk néki és azt mondjuk néktek is, hogy szándékosan, céllal tettük ezt. Nem akarjuk azt, hogy mint valami magasztos, jól csengő nevű, intellektuális koncepcióként kezeljétek ezt, aminek valami különleges íze is van Az „Áhá'' egyszerű. Az „Áhá'' mindenkié. Az „Áhá'' megvilágosodottság kifejezése a valóságotokban. Az „Áhá'' egy csodás dolog. Az „Áhá'' ugyanaz, mint az a tevékenység, amikor kilélegzitek a levegőt és átalakultok. Áhá!

Végtelenül szeretünk benneteket és az elkövetkező harminc nap során bizony EGYEDÜL lesztek (néhányan felnevetnek).

És ez így van.
A Mennybemenetel Sorozat Ötödik Leckéje: ,,Az Áhá érzékelhetőségei”

Elhangzott a Bíbor Körben

2001. december 8-án

Tóbiás: És ez így van, kedves barátaim, amint ismét összegyűltünk itt, ebben a megszentelt tértben, amit ti teremtettetek meg, abban a térben, amiben megengedtétek, hogy mi is belépjünk, hogy együtt lehessünk ezen az áldott és megszentelt napon. Megtiszteltetés a számunkra, hogy itt lehetünk véletek.

(kuncogva) Valóban, eltelt egy kis idő, mióta nem voltunk direkt kapcsolatban egymással. De most figyeljetek csak... figyeljétek meg, drága barátaim, milyen más most ez az energia! Már egy másik helyről szólunk hozzátok. Kauldrén (Geoffrey Hoppe) keresztül áramlunk keresztül. Az utolsó találkozásunk óta már teljesen más helyekről áramlunk át rajtatok. Valóban, az isteni nyelv - az Áhá Nyelve - kezd átjönni ide; emiatt teljesen másképpen tudunk megérinteni, teljesen másképpen tudunk érezni benneteket. És egészen másképpen is látunk már benneteket. Minden módon és minden értelemben is mások lettetek. Megváltoztatok, drága barátaim.

Lélegezzétek be ezeket a megszentelt energiákat, amelyek ma itt megjelentek. Lélegezzétek be a saját isteniségeteket. Tegyétek ezt meg most. Tegyétek ezt meg. Hadd áradjon ez szerte bennetek. Hadd áradjon ez ki is belőletek, azokhoz, akik itt vannak most körülöttetek. Lélegezzétek be az isteniségeteket és hagyjátok azt, hogy amikor ezt kilélegzitek, szabadon ki is fejeződhessen. Hadd érinthesse meg ez szabadon azt, aki ott van mellettetek, előttetek, mögöttetek. Amint belélegzitek a saját isteniségeteket, ez valóban el kezdi élni a saját, megszentelt és áldott életét. Továbbá, meg fogja érinteni az összes többi dolgot is. Áhá! Kedves barátaim, Ez ilyen egyszerű.

Most pedig, mielőtt ma tovább lépnénk, szeretném közölni azt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés a számomra az, hogy itt lehetek most, akkor, amikor az ünnepetek ideje van éppen (a karácsonyra utal). Olyan ünnepélyes most ez a terem! Annyira fényes! Annyira teli van vörös és bíbor színekkel. Annyira teli van a vakációtok energiáival. Ez az egyik olyan időszakotok, amikor valóban megengeditek magatoknak, hogy kifejezzetek dolgokat, hogy megosszatok másokkal, hogy adjatok. Az olyan szomorú viszont, hogy évente csak egyszer vagytok ennyire nyitottak, mint most! De ez egy gyönyörűséges időszak, amikor idejöhetünk látogatóba.

Most, mielőtt tovább lépnénk innen, meg kell álljunk egy pillanatra és Kauldre azt kéri, hogy hadd lazítsa meg a nyakkendőjét. (a hallgatók felnevetnek) Nem tudjuk megérteni, hogy az emberek miért viselnek ilyen vicces ruhadarabokat. (néhányan nevetnek) Amikor én vagy kétezer évvel ezelőtt jártam a Földön, mi bizony nem viseltünk ilyen szoros ruhákat a testünkön. Ti ilyen szoros öveket hordtok. És, ezek a nyakkendők nem tesznek érzékenyebbekké benneteket, mivel elszorítják az energiákat. Azok a ruhadarabok, amiket én viseltem hajdanán, (nevetés a hallgatók soraiból) azok afféle köpönyegek voltak. De ezek lehetővé tették, hogy az energia szabadon áradhasson az egész testben. Így hát, Kauldre engedelmével egy picit lazítanánk most. (Kauldre meglazítja a nyakkendőjét). Ennél tovább azért nem megyünk, nem veszünk le több ruhadarabot (páran felnevetnek). De így már sokkal, de sokkal jobb.

Most pedig, mindenki lazítson egy cseppet, hiszen, mint barátok vagyunk itt együtt. Egy család vagyunk. Mi vagyunk a Saumbra. Lazítsatok itt, ebben a térben, ahol ma összegyűltünk. Érezzétek a különbségeit az energiának az egy hónappal ezelőttihez viszonyítva, szól ez különösképpen azokhoz, akik az Ahá Nyelvén dolgoznak, azokhoz, akik magukhoz szólították lényük legmélyéről ezt az isteni nyelvet. Nagyon sok érdekes és vicces dolgot láttunk az elmúlt egy hónapban, amint megpróbáltátok ezt a témát jobban megközelíteni. De amiért a legjobban örültünk, annak az volt az oka, hogy egyáltalán megpróbáltatok evvel dolgozni, hogy időt és energiát fordítottatok erre.

No igen, ez nem azt jelenti, hogy mindenki közületek gyakorolt is evvel. Nagyon sokatokat láttuk, amint dolgozni, gyakorolni kezdtetek evvel s néhány próbálkozási kísérlet után úgy éreztétek, hogy ez nem valami jól működik. Ők ekkor úgy érezték, hogy inkább még várnának. Még várnának arra, hogy visszatérhessenek ebbe a terembe, ebbe az energiába. Még várnának egy másik alkalomra.

De, kedves barátaim, most kihívás elé állítanánk benneteket. Egy nagyon játékos formát erőltetnénk rátok, nagyon finoman, hogy elkezdjetek dolgozni ezekkel az eszközökkel. Ezek elsőre igen nehezek is lehetnek. S mint azt tudjátok jól, nékünk nincsenek specifikus válaszaink a számotokra. Nem tudjuk megmondani azt néktek, hogy hol keressétek ezt az isteni nyelvet magatokban. Csak azt tudjuk mondani, hogy mi ezt ott látjuk bennetek, hogy ott érezzük ezt az egész lényetekben. Tudjuk azt, hogy ez ott van.

De, ti vagytok azok, akiknek ezt a felszínre kell hozzátok, használniuk kell és alkalmazni a mindennapi életetekre. Nagyon sokan közületek utoljára jött el ide. Nagyon sokan közületek, miután elolvasta vagy meghallgatta ezt, ki fogja kapcsolni a számítógépét és úgy fogja érezni, hogy keményen dolgoznia kell ezen. továbbá, ezt úgy állítottátok be, hogy ez egy nehéz, kihívásokkal teli gyakorlat lesz. Bizonyos értelemben véve ez valóban így is van, mivel annyira új még az Áhá Nyelve.

De, drága barátaim, amit ma javasolnánk néktek s amiről elég sokat beszélgetnénk ma, az az, hogy miképpen tudtok játszani ezekkel a dolgokkal. Igen ez egy kihívás, de amikor evvel játszani kezdetek, az nagyon sok lehetőséget és vidámságot fog jelenteni.

Az Áhá Nyelve belőletek fog kiemelkedni így vagy úgy. Ez pont olyan, mint egy mag, ami csírázni és szárba szökkenni kezd bennetek. Ez a folyamat vagy így, vagy úgy de folytatódni fog. Az Áhá Nyelve, az isteni érzékelése meg fog történni. De, drága barátaim, amennyiben játszotok ezzel az eszközzel, ha gyakorolni kezditek ennek a használatát, ez a folyamat jóval gyorsabban fog megtörténni. Egészségesebben fog megtörténni és ti, mint isten emberek jóval kiegyensúlyozottabbak lesztek, mintha csak egyszerűen hagynátok, hogy ezek a történések a régi módokon zajlódjanak le.

Fogjátok ezt az isteni nyelvet. Játszatok vele. Amikor elmentek innen, kezdjetek játszani evvel. bulizzatok evvel. Gyűjtsetek tapasztalatokat evvel. Minél többet teszitek ezt, annál jobban fogjátok ezt érteni. Minél többet játszotok evvel, minél többet gyakoroltok, minél jobban elkezditek ezt érteni, annál jobban fog a Föld tudatossága megváltozni és annál gyorsabban válhattok az isteniség igaz tanítójává.

Minden hónapban elhozzuk néktek ezeket a szavakat, mivel éppen ezek azok a dolgok, amik jelen pillanatban éppen megtörténnek véletek. Amint ezt oly gyakran meg szoktuk volt említeni: mi közvetítünk néktek. Mi csatlakozunk rá az egész Saumbra tudatosságára, a fénymunkásokéra, az emberekére és Gájáéra. És mi öntjük ezek után szavakba az energiát, amit így tapasztalunk, hogy éppen mi is történik. De persze, lehetséges az is, hogy még nem vagytok teljesen tisztában avval, hogy ezeket a szavakat miképpen is artikuláljátok még, miképpen is értsétek. Mi vagyunk azok a tükrök, amelyekbe ha beletekintetek, akkor megláthatjátok magatokat, hogy min is mentek át éppen most.

Az Áhának ez a nyelve, az isteni nyelv, amiről beszéltünk néktek a legutóbbi találkozónkon, a legalapvetőbb és a legnagyobb hatásfokú eszköz ami elérhetővé teheti a számotokra az emberi valóságban az isteniségeteket. ez az eszköz, amely csak alkalmazható ma, ami csak alkalmazható most, amivel elkezdhettek ebben a létidőtökben dolgozni.

Saumbra, idáig kerestétek az utat. Kerestétek az életetek egyensúlyának megtalálásának a lehetőségét. Kerestétek azokat az eszközöket, amivel behozhatóak az életetekbe azok a szintek, amelyekről eddig csak álmodtatok. Az Ahá Nyelve a lehető legalapvetőbb dolog az életetekben. Játszatok evvel. Arra biztatunk, hogy kezdjetek játszani evvel. És, amikor rájöttök arra, hogy ez nem egészen úgy működik, ahogyan előzetesen már elképzeltétek már ezt működést, akkor is folytassátok az evvel való játékot. ez fog vitalitást, energiát és szabadságot hozni az életetekbe.

Ez nem egy intellektuális játék, drága barátaim, amint ezt számtalanszor el is mondottuk az előző összejövetelünkön. Az Áhá Nyelve a legalapvetőbb dolog ami csak mostanság beléphet a mostani valóságotokba. Ez nem egy ezoterikus eszköz, ez nem az elme egyik játéka. Ez nagyon új és mi erről még többet is fogunk ma még szólni. Ez nagyon fontos, hogy a Mennybemenetel Sorozat mai Ötödik Leckéjében... folytassuk a további beszélgetést az Áhá Nyelvéről. Ez az első alkalom, amikor mi egy adott témának több leckét is szentelünk. Azt akarjuk, hogy értsétek meg, hogy milyen nagyteljesítményű és mennyire valóságos is ez a dolog.

Az Áhá Nyelve nem csak a pszichikusok, az érzők és médiumok számára van fenntartva. Ez nem csak azoknak van fenntartva, akik közvetítenek. Ugratjuk Kauldrét, mert neki és a többieknek is itt, akik közvetítenek az lesz majd a meglátásuk, hogy bizonyos értelemben véve egyre nehezebb lesz a dolguk ennek a használatával. Ez annyira új... annyira új, hogy azok is közületek, akik azt gondolták volna, hogy soha az életbe nem fogják ezt és ami ezen túl van érzékelni, még azok is nagyon könnyen meg tudják majd ezt ragadni.

Mint tudjátok, visszavonultunk mint egy harminc napos időszakra, hogy biztosítsuk ehhez a számotokra szükséges teret az evvel történő a munkához, hogy tudjatok magatokban nyugodtan dolgozni. (ugratva) No, mi meg rájöttünk arra is, hogy páran közületek még csaltatok is! (a hallgatók felnevetnek) Rajta kaptunk ám egy pár versenyzőt, hogy bizony odamentek volna más entitásokhoz némi segítségért és kalauzolásért! Rajtatok tartottuk ez alatt a szemünket, mégis páran el akartak ez idő alatt slisszolni. És ez jól is van így. De észrevettétek-e azt, hogy a felelet, amit így kaptatok sem nem volt nagyon zavaros, sem nem az, amire előzőleg gondoltatok volna? Néhány esetben még olyan feleleteket is kaptatok, hogy bizony ne zaklassátok őket! (a hallgatók felnevetnek) Nem arról van szó, hogy ennyire elfoglaltak lennének az itteni oldalon, hanem arról, hogy ez az időszak arra lett szánva, hogy minél többet tudjátok magatokat kényeztetni, arra lettetek bátorítva, hogy elinduljatok befelé, hogy elkezdjétek ezt használni. Nagyon érdekes volt azt figyelni, hogy ahányan vagytok, annyiféleképpen közelítettétek meg ezt a témát. Néhányan közületek igen szorgalmasan dolgoztatok ezen. Néhányan közületek feltételezték, hogy ebből valamiféle rendszeres ceremóniát kell kreáljanak, naponta, egy megadott időben, egy megadott helyen elvégezve ezeket a szertartásokat. Ez nem így működik.

De megköszönjük azt, hogy próbálkoztok. Köszönjük hogy dolgoztok evvel. Mások felfedeztek olyan birodalmakat, amelyeket még soha eddig nem fedeztetek fel. Az átlagos perspektívákon túlra mentetek el evvel, hogy megleljétek az Áhá Nyelvét. Néhányan közületek teljesen új csodás belső világokat derítettek fel és teljesen új érzéseket. Néhányatoknak sikerült eltalálnia a helyes megközelítést is. Néhányatoknak sikerült azonnal kinyitnia a megfelelő ajtót és azonnal éreznie ezt a szenzációs érzést, amit úgy is mondhatnánk: ,,Áhá, most megcsíptem.''

Néhányan azok közül, akiknek rögtön sikerült ez, megpróbálták megismételni, újra átélni ezt az élményt és a legnagyobb döbbenetükre úgy találták, hogy ez az isteni nyelv nem jön át. És ekkor teljesen elszontyolodva visszamentek az útjukon szétnézni és ezt mondták: ,,Miképpen sikerülhetett ez előszörre? Hiszen mindent ugyanúgy csináltam utána is. És ha ezt így csináltam, az energia is ugyanaz volt, akkor ennek megint meg kellett volna történnie.'' Ekkor, rájöhettek arra, hogy bizony ez nem így történik, mivel ismét visszamentetek az elmébe, megpróbálva kitalálni, hogy miképpen is történik ez.

Mit is kéne tudjatok arról, hogy hogyan is működik ez... ez a pillanatban történik meg, teljesen spontán. Előzetes szándék nélkül. Ilyen egyszerűen. Az ok, ami miatt előszörre működött a dolog az az volt, hogy egyszerűen csak hagytátok, hogy mindez megtörténhessen, mert elfogadtátok a saját isteniségeteket, a saját Isten-éneteket. És imígyen ez megtörténhetett. És ez meg is történt, egy kicsit mágikus módon, de ahol a mágusok bizony ti voltatok. Amikor visszamentetek, megpróbálva megismételni a folyamatot, akkor már az intellektusotok ment oda vissza, ami megakadályozta ennek a naturális, természetes áramlását. Ezért ütköztetek bele a falba. Ezért vallottatok kudarcot.

De mindenki közületek, aki gyakorolt evvel... mindenki, aki játszani kezdett a saját isteniségével... köszönetet szeretnénk mondani néktek ezért. Köszönet azért, hogy eléggé bíztatok saját magatokban, hogy ezt megkíséreljétek, azt, ami látszólag teljesen ,,hülyegyerekes'' volt. Köszönet néktek mindezekért.

Azoknak, akik megpróbálták és később kudarcot vallottak - és igen, még annak a néhány Tóbiás tanítványnak is és annak a pár versenyzőnek is a mi oldalunkon is szól ez - akik így szóltak: ,,Ez nem működik. Ennek semmi értéke sincs a számomra. Arra kérnénk benneteket, hogy legyetek jóval játékosabbak. Legyetek jóval játékosabbak magatokkal elsősorban, nem is az Áhá Nyelvével, hanem inkább a saját életetekkel. Teljesen okés dolog játékosan élni.

Tudtátok azt, hogy amikor együtt ültünk az Ark Rendjében, megteremtve a Föld nagyszabású valóságát és az ezt és a benneteket körülvevő dimenziókat... tudtátok azt, hogy ez eredetileg játszótérnek lett tervezve? Arra lett tervezve ez a hely, hogy idejöttök játszani. Ezen az idevezető úton persze elfeledtétek, hogy kik is vagytok, kik is voltatok és elfeledtétek teljesen azt is, hogy egyáltalán hogyan is kell játszani.

Játszatok többet Saumbra! Énekeljetek többet! Nevessetek többet Saumbra! Valóban, eszméletlen felelősség van rajtatok most, rengeteg változás energiát hordoztok magatokon a Föld változása érdekében. De, játszatok jóval többet. Örüljetek jóval többet. És ünnepeljetek többet. Tűnjenek el a ceremóniáitok! Az összes! Kivéve az öröm ceremóniáit. Dobjátok ki az összeset, mert utálatosak. Ünnepeljétek az élet örömeit, ünnepeljétek az örömöt mindenkivel együtt, aki csak körülöttetek van.

Ma egy nagyon nagy ünnep van (a karácsonyi ünnepségre utalás) aminek együtt örültünk itt. Nincsenek szabályok. Követelmények sincsenek. Nincsenek - miképpen is kéne ezt mondani - órák hosszat tartó térdelések vagy ülő meditációs pózok, amiket naponta órák hosszan kéne végezni. Az öröm ceremóniájára gyűltünk ma itt össze. Összegyűltünk itt, ebben az energiában, mert eljött a ti naptári évetek vége, amikor már megengeditek magatoknak, hogy leengedjétek a hajatokat, levegyétek a nyakkendőiteket, hogy lazítsatok és örüljetek. Megengeditek végre magatoknak, hogy éppen úgy örüljetek ismét, mint egy kisgyerek.

Ezt annak az örömére teszitek, akit Jesuának hívnak. Valóban, ő a mai napra meghívott különleges vendégünk. Néhányan közületek már régóta ismeritek őt, mivel hagytátok idejönni, valamint megengedtétek magatoknak azt is, hogy érezzétek Jesuát az Áhá Nyelvén keresztül. Jesua, azoknak, akik érzik ezt az energiát és azoknak is, akik látják ezt, a bal oldalomon foglalt helyet, a ti jobb oldalatokon. Jesua energiája a jobbotokon található, itt fenn ezen az emelvényen, ahol Kauldre is ül. Én vagyok a bal oldalatokon. Nem, a másik bal oldalon. (a hallgatók felnevetnek) Néha nagyon össze lehet ezt keverni, tudjuk.

Jesua már a találkozó kezdete óta itt van körünkben. Veletek van az ő energiája most ebben a teremben az öröm ceremóniáján, mindannak az ünneplésén, amik csak vagytok. Azt gondoljátok, hogy mindez az ő tiszteletére van? Bizony nem! A megtiszteltetés a tiétek, az utazásotok miatt, amit végeztek.

Nagyon sokan már akkor is érezték ezt az új energiát itt a teremben, amikor elkezdtük a mai napot. Valóban, ez volt Jesua energiája. Nagyon sokan közületek jártak már egy ösvényen véle. Igen sokan közületek direkten kapcsolódtok a szeretetnek ezen mesteréhez. Jó páran közületek naponta dolgoztok együtt véle, dolgoztok ezekkel az energiákkal. Persze, lehetséges az is, hogy nem ismertétek fel őt közvetlenül. De ő is Saumbra, éppen úgy, mint ti.

Nos, Jesua most egy pár szót szeretne szólni hozzátok. És látjuk azt is, hogy... Kauldre pánikban van. (a hallgatók felnevetnek) És, elárulnánk egy kis titkot is - Kauldre beleegyezését bírva ehhez. Kauldre túl van terhelve evvel az energiával. Nem gondolta eddig, hogy ő elég értékes ahhoz, hogy olyan valakinek közvetítsen, mint Jesua, aki közvetlenül rajta keresztül fog ideérkezni, mindegyikőtökhöz. Egy pillanat szünetet kérünk, amíg minden szükséges beállítást végrehajtunk ehhez.

(szünet)

Jesua (Kauldrén keresztül szólva): Ez az értékesség téma... mindnyájatokra gondolok, amikor ezt mondom... azt szeretném, ha ettől megszabadítanátok magatokat. Ez nagyon nagy kihívás volt azoknak mind, akik ma itt vannak és valamiképpen kapcsolódnak ehhez. Értéktelennek éreztétek magatokat a bennetek csücsülő isten miatt. Úgy éreztétek, hogy valamit rosszul tettetek az életetek vagy az elmúlt élteitek során mielőtt idejöttetek volna. Abban az Új Energiában, amibe éppen most léptek be, szabaduljatok meg az összes értéktelenségi képzetetektől, valamint legyetek tisztában avval, hogy itt az idő arra, hogy magatokba integráljátok a születési előjogotokat mint Istenek, mint istenemberek.

Amikor a Földön jártam, jó néhányotok kíséretében, egy olyan üzenetet osztottam meg mindenkivel, hogy ,,Istenek vagytok.'' A legtöbbnek ez volt a legnehezebben megemészthető és így van ez most is. De amit tettem, drága barátaim, értetek tettem. A munka miatt tettem, amit végeztetek. A szándék miatt volt, ami az ösvényre helyezett benneteket, ami miatt lehetségessé vált az, hogy emberré válhassatok, hogy én, ezt valóban megvalósíthassam itt a Földön. De pontosan értendő meg az, amit mondani akarok. Ez nem értem volt. Ez miattatok volt. Mindazok miatt, amit csak tettetek.

Itt az idő arra, hogy mind ezt elfogadjátok magatokban. Ó, mi egy ilyen család vagyunk és hatalmas segítség van most itt ehhez. Itt az ideje annak, hogy elfogadjátok ezt az istent ott, bennetek azért, hogy előtérbe kerülhessen végre. S amint azt Tóbiás barátunk elmondotta már: ,,Ez az Áhá Nyelvén keresztül tud megnyilvánulni.''

Az üzenet amit mindannyian idehoztatok - évezredekkel ezelőtt már - a Földre nagyon egyszerű volt. Menjetek csak vissza abba az energiába és emlékezzetek csak: ,,Ti ugyanúgy Istenek vagytok. Ugyanúgy Istenek vagytok.'' Értékesek vagytok, a szó teljes értelmében. Értékesek, bizony. Kauldre is értékes, mert itt ül vélem, véletek együtt. Gyakorlatilag, drága barátaim, én vagyok az, akinek megtiszteltetés az, hogy itt lehetek.

És most, ebben az időszakotokban, amit ti karácsonynak hívtok, nem arról van szó, hogy egy kisgyermek Jézus születik meg, vagy egy felnőtt Jézus fog sétálni a Földön. Ez az időszak a ti saját, megszülető isteniségeteké. Használjátok fel ezt most arra, hogy kényeztetitek magatokat. Használjatok arra, hogy ünneplitek a saját Isten-ségeteket. Használjátok arra, hogy örültök. És erre emlékezzetek mindig, egy család vagytok. Mindig itt vagyunk véletek, együtt utazunk, megosztozva az utazásotokban. Érezzétek az energiámat és az összes többinek az energiáját, aki ma eljött ide. Valóban a családotok tagjai vagyunk.

(szünet)

Tóbiás: Nos, kedves barátaim, Jesua itt fog maradni velünk továbbra is ebben a teremben továbbra is, mindig elérhető marad, mindig nyitva áll a számotokra az Áhá Nyelvén keresztül. Elkísér benneteket mindenhova, megosztja véletek magát az utazásotokon.

És igen, Jesua bizony tett megkérdőjelezhető dolgokat is. Nem mindig volt az a szent, aminek leírják, de voltak olyan dolgok, amiket meg kellett tegyen annak idején. Voltak olyan szabályok, amelyeket meg kellett szegjen. Voltak erre is alkalmak, bizony. Túlságosan is sok bort ivott meg (a hallgatók felnevetnek) - közületek jó pár személlyel! (páran megint felnevetnek) Minden emberi vággyal rendelkezett, ami csak elképzelhető. Nem küzdött ezekkel. Megértette ezeket. Dolgozott ezekkel. Értette emberi mivoltát.

Nem vagytok Jesuától különbözőek. Ma ő éppen úgy áll itt, mint bárki más. Értsétek meg ezt és szabaduljatok meg azoktól a dolgoktól, amik visszatartanak. Engedjétek meg magatoknak, hogy új magasságokba emelkedhessetek.

No, drága barátaim, most egy rövid szünetet tartanánk, hogy újrarendezzük az energiákat. Ezután folytatjuk a megkezdett beszélgetésünket az Áhá Nyelvéről. Folytatjuk a beszélgetést, mert ez egy nagyon fontos eszköz jelenleg. Segíteni fogunk abban, hogy miképpen alkalmazzátok az életetekben, miképpen tegyétek a részetekké. Egy pillanatnyi szünetet fogunk tartani, addig lélegezzetek be mélyen, nyíljatok meg az előtt az isteniség előtt, ami növekedik bennetek.

(szünet)

Jesua most mondja, ha nem bánjátok, lelépne mellőlünk az emelvényről, sétálgatna közöttetek amíg zajlik az előadás, véletek szeretne lenni. Szóval, ha esetleg valami szellő cirógatná meg a hajatokat... ha egy nagyon lágy érintést éreztek a vállatokon... ha valakinek a jelenlétét éreznétek a közeletekben... akkor csak ő látogatott meg benneteket ez idő alatt.

Ma egy történetet fogunk elmesélni a hét farmerről. Egy történetet fogunk elmesélni itt, hogy jobban megérthessétek azt, hogy mi is zajlik le bennetek mostanság.

Volt egyszer hét farmer, akiknek mind meg volt a maga birtoka. Mindegyiknek meg volt a maga termése vagy olyat termelt amit fel tudott kínálni az összes többinek is. Közel éltek egymáshoz, szóval ki tudtak alakítani valamiféle termelő szövetkezetet egymás közt. Mindegyikük függetlenül dolgozott a többiektől, mégis úgy találták, ha összegyűjtik az energiájukat, akkor együtt sokkal erősebbek, sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön.

Az egyik farmer csodás kukoricát termelt... nagy, zamatos szemű kukoricát termelt a földjén. S amikor eljött az ideje a betakarításnak, kiment a földjére és egyszerre begyűjtötte az összes szemet egyszerre. Akkor aztán felrakta a begyűjtött termést a teherautókra, vagy bármilyen szállító eszközre, amit el tudtok képzelni, azután behordta az összes termést arra a központi helyre amit közösen alakított ki a hét farmer. Ezen a közös helyen történt a kukorica további feldolgozása. Volt ami konzervekbe lett dobozolva ebből a kukoricából, volt ami csak be lett zacskózva, le is lett fagyasztva egy része, más része pedig szárítva lett, hogy később lehessen piacra dobni.

Volt egy második farmer is. Ez a farmer gyönyörű, gyönyörű szép epret termelt. Olyat, amit öröm volt nézni is. Gyönyörű telt, élénk piros, ízletes epreket. Éppen úgy, mint a kukoricát termelő farmer, ő is az év ugyanazon szakában kezdte el a palántázást és amikor megérett a termés, akkor ő is begyűjtötte. Gondosan gyomlált... permetezett a bogarak ellen. Amikor pedig eljött az ideje, leszedte a termést és elküldte annak a farmernek, aki a központi feldolgozó üzemet működtette a termelő szövetkezet számára. Ebben a központban azután a friss, ropogós eper szemek feldolgozásra kerültek. Egy részükből rostos ivólé készült. Más részüket lefagyasztották. A többit különféle további formákban dolgozták fel, hogy tárolni lehessen, majd később szétosztani és a piacra juttatni őket, amikor eljön az annak az ideje.

Volt egy harmadik farmer is. Ő olyan csodálatos dinnyéket és sárgadinnyéket termesztett, hogy aki csak megkóstolta őket, megnyalta utána mind a tíz ujját. Ő is, mint a többi farmer, szintén beleadta minden szeretetét az összes termésbe. Mindennap szorgalmasan kiment a dinnye földekre, gondozta ezeket, ügyelt arra, hogy a dinnyék megkapják a szükséges nedvességet, a megfelelő tápanyagokat. S amikor eljött az idő a betakarításra, begyűjtötte a dinnye termést. Azután ő is beküldte a termést a központba, amit az egyik farmer üzemeltetett. A dinnyék különféleképpen kerültek feldolgozásra, volt amelyikük tárolásra került és egy részük azonnal kikerült a piacra, mint friss áru, a maradék pedig tárolásra került.

A negyedik farmer zöldségeket termelt. Fejes salátákat, brokkolit, karfiolt és retkeket. Mindegyik ezekből a terményekből annyira friss volt és annyira teli volt Gája szeretetével, a Szellem szeretetével, valamint a farmer szeretetével, hogy szó szerint be lehetett ezeknek a zamatát lélegezni, még mielőtt fel lettek volna szedve a földekről. Érezni lehetett a friss illatuknak az aromáját, amint teljesen természetesen áradt ez a zamat belőlük. A friss saláták illatát harapni lehetett. A retkek csípős illatától pedig összefutott az ember szájában a nyál. Szó szerint minden kicsattant a frissességtől.

És, amikor eljött az ideje, a farmer felszedte a mezeiről a termést. Éppen úgy, mint a többi farmer, ő is beküldte abba a központi feldolgozó üzembe a terményeit, amit a hét közül az egyik farmer működtetett. Ott ezek számtalan formában lettek kiszerelve, becsomagolva. Egy részük tárolásra került, a többi pedig azonnal a piacra lett küldve.

Az ötödik farmer sárgarépákat termelt a földjein. Ez a farmer imádott kijárni a birtokaira, a kezét összekenni a termőtalajjal, közvetlenül érezni így a Földet és érezni a sárgarépáit. Amikor kihúzott egyet-kettőt a földből, hogy ellenőrizze őket, imádta a sárgarépák textúráját és az érzést amit a látványukkal okoztak neki. Élvezte a harsogó keménységüket. Imádta a zöldjüknek a struktúráit, az egész zöldség teljes látványát.

Ez a farmer is testestül-lelkestül szerette azt a munkát, amit végzett. amikor pedig eljött az ideje, ő is kiment a földekre, nem szégyellte bepiszkítani a kezét a föld porával és betakarította a termését. A sárgarépát ő is beküldte a központba, ahol azok feldolgozásra kerültek. A sárgarépák is mindenféle formában lettek feldolgozva, egy részükből ivólé készült, más részük friss termékként lett értékesítve, a többi pedig le lett fagyasztva későbbi felhasználásra.

És, persze ott volt a hatodik farmer is. A hatodik hagymát termesztett. Ezek a hagymák, tudta ő ezt jól, arra valók voltak, hogy ízesítsenek és kiterjesszék azon ételek élvezeti értéket, amelyekhez hozzávegyítették őket. Arra valók voltak, hogy nagyon finom sültekhez használják fel őket. Arra is jók voltak, hogy olyan étkekhez adják őket, amelyek ugyan igen táplálóak önmagukban, de az ízük egyedüli elfogyasztásukkor igen semmitmondó lett volna. A hagymái olyan nagyok és olyan zamatosak voltak, hogy nem csak a farmer szemébe csaltak könnyeket, hanem azoknak a szemébe is, akik elfogyasztották őket. Ő is, akár a többiek, amikor eljött a betakarítás ideje, felszedte a termését és beküldte a központi feldolgozó üzembe. Ott többféle formában dolgozták fel ezt a termést, egy részét eltárolták későbbi felhasználásra, másik részüket pedig azonnal a piacra juttatták, mint friss árut.

És ott volt természetesen a hetedik farmer is, aki a központi feldolgozót üzemeltette a többi farmer, a szövetkezet számára is. No, ez a farmer csirkéket nevelt. A csirkéi nagyon nagy becsben álltak nála, rendkívüli gondossággal tartotta őket. Ezek a csirkék pompás tojásokat adtak, tojásokat, melyek proteint és egyéb tápanyagokat tartalmaztak, olyan tojásokat, amelyek reggelente segítették az embereket abban, hogy megkapják azt egész napos energia mennyiséget, ami kiszolgálhatta őket napközben. A tyúkok örömmel produkálták a tojásaikat újra és újra a farmerünk számára. Mindennap összegyűjthette a tojásokat és beküldhette a központi feldolgozó üzembe, amit ő üzemeltetett a többi farmer számára is. A tojások egy része azonnal piacra került. A többi pedig szükség szerint lett feldolgozva, amint azt a későbbi felhasználás és a tárolás megkövetelte magának éppen.

Mindegyik farmer a megtermelt javait elküldte a központi feldolgozó üzembe, ami eléggé távol esett az összes többi farmer birtokaitól. Az összes földi javak ide lettek szállítva feldolgozásra, mert abban az időben ez volt egyedül a leghatékonyabb megoldás. Kollektíven a farmerek jóval hatékonyabban és jóval jövedelmezőbben tudtak ténykedni. vagyis, mindent egy helyre küldtek el, innen lett minden tovább küldve a piacra, vagy itt került tárolásra.

Nos, egy bizonyos időtől kezdve a farmerek új feldolgozó gépekkel kezdtek megismerkedni. Ezekkel a gépekkel lehetővé vált az, hogy a farmerek már helyben, a saját birtokukon dolgozhassák fel a megtermelt javaikat. Igazi technológiai áttörésnek lehetett ezt tekinteni. Most már nem volt arra szükség, hogy a sárgarépát termesztő farmer beküldje a megtermelt sárgarépát a csirkés farmernek a nagy, központi feldolgozó üzembe. Annak, aki az epret termesztette sem volt már szüksége arra, hogy beküldje a termését a központba. Mindegyik farmer képessé vált arra, hogy mindenki a megtermelt dolgait ott helyben feldolgozza és késlekedés nélkül a piacra juttathassa.

Szóval, az összes farmer beruházott az új gépekbe, felszerelésekbe. Ezek az új gépek kisebbek, könnyebbek és jóval kevésbé költségesek voltak, mint a központi feldolgozó hatalmas gépei. Az új gépek igen kényelmesek is voltak. És nagyon gyorsak is. Képesek voltak arra, hogy a betakarítási folyamat bármilyen változó követelményeihez alkalmazkodni tudjanak. Nem kellett már a farmereknek - mindannyiuknak - azonos időben palántázniuk és betakarítaniuk. Helyette mindent elvégezhettek helyben is. A farmerek a birtokuk egy kisebb darabján elkezdhették a vetést az egyik hónapban, egy másik darabján folytathatták ugyanezt tovább, nem volt már szükség arra, hogy egyszerre érjen be minden, hogy egyidejűleg történjen meg mindenütt az aratás. Az új, kisebb, helyi feldolgozó berendezésekkel jóval egyszerűbbé vált a feldolgozás megszervezése, mint a régi, nagy gépekkel.

Így hát, mind a hét farmer megállapodott ebben a termelői szövetségükben arról, hogy ezeket az új nagysebességű, csúcstechnológiákat használó berendezéseket fogja mindegyikük alkalmazni a termelésükben. A munkát együtt fogják továbbra is folytatni, mivel érezték azt, hogy mekkora ereje volt annak, amikor együtt, csoportban dolgoztak. Így hát felkértek egy külső szakembert, aki eljött hozzájuk és felállított egy olyan rendszert, amit ti ,,intranet számítógépes hálózatnak'' neveznétek a farmok között. Ez a belső hálózati rendszer lehetővé tette azt, hogy a farmerek egymás között automatikusan kezdjenek kommunikálni egymással. A sárgarépás farmer azonnal láthatta, hogy a dinnye termelő farmer hány kilogramm dinnyét takarított be a földjeiről. Mindenki szabadon elérhette az összes többi információját. Ez így már nagyon gyors és hatékony megoldás volt. Az információk alapján, ami már szabadon áramolhatott a farmerek között az intraneten, már képessé váltak arra, hogy mérjék, ellenőrizzék és a saját termelésüket - azt, hogy mikor vessenek és mikor takarítsanak be - a többiek termeléséhez igazítsák a farmerek és így már kiegészítői lehettek a többiek munkájához.

No, a hetedik farmer pedig a társulásból egy jókora változtatást hajtott végre, kedves barátaim, amikor a többiek már nem használták többé a központi feldolgozó üzemet, ahol idáig a javak fel lettek dolgozva és tárolásra is kerültek. Nagyon nagy változtatást eszközöltek avval, hogy mindegyikük áttért a saját, helybeni feldolgozásra, de mégis kapcsolatban maradta az intranetes hálózaton keresztül.

Mint közületek is nagyon sokan tudjátok, voltak bizony problémáik ezzel a belső hálós rendszerrel. Elsőre egy csomó kudarcot okozott. Voltak akik átkozták. Voltak olyanok is, akik vissza akartak térni a régi módszerekhez. Azután voltak olyanok is, akik nem akarták megtanulni, miképpen kell használni ezeket az új feldolgozó berendezéseket. Ők még mindig felrakták a terményeiket a teherautókra és beküldték őket a központi feldolgozó üzembe.

S persze most mindenki felelőssé vált a saját betakarításáért és a saját folyamataiért. Bárkitől kaphattak az intranetes rendszeren keresztül segítséget, de ez egy kissé meg is ijesztette őket. De mindenki együtt működött továbbra is mindenkivel. Megosztották egymással az információikat. Naponta meg bírták így vitatni, hogy mit miért csináljanak meg és mit miért ne; hogyan tudnák együttes erővel átverekedni magukat a rázósabb időkön. Kitanulták a rendszer szoftveres képességeit is. Megtanulták azt, hogy a feldolgozási rendszerüket miképpen tudják a lehető legkevesebb zökkenővel üzemeltetni.

Hamarosan a termelésük sohasem látott mértékűvé nőtte magát. Ezt mértéket eddig elképzelni sem tudták volna. Sokkal hatékonyabbak lettek. A piacra történő szállításaik már szükség szerinti alapokon történtek - amit ti ,,just-in-time,'' ,,éppen-amikor-szükség-van-rá'' rendszernek neveztek. Nem volt már szükség nagy tömegű raktározásra, hűtésre és csomagolásra. A terményeik egyenesen a földekről jöttek, közben a feldolgozásuk is megtörtént és már mehetett az egész a piacra is. Azokkal az információkkal, amit az intranet rendszer biztosított, megtanulták azt, hogy miképpen vessenek, takarítsanak be és dolgozzanak fel szükség szerinti, just-in-time alapokon.

A farmerek egy évvel azután, hogy az új rendszert felállították, összegyűltek. Eper dzsúzzal koccintottak. És erősen vigyorogtak. Nagyon nevettek saját magukon, hogy miképpen is mertek belevágni ebbe a teljesen új technológiába. Nevettek a rázós, kihívásokkal teli napokon... azokon a napokon, amikor pénz veszteségeik voltak, azokon a napokon, amikor még úgy néztek ki a dolgok, hogy az új technológia alkalmazása jóval nagyobb visszalépést jelent a farmer gazdaság számára, mint hasznot.

De most már nevettek az egészen, mivel hatékonyabbak lettek, mint valaha. Nagyon boldogok voltak és most már új tevékenységekre is készen állottak már. Nevettek és ezt mondták: ,,Egy évvel ezelőtt el tudtátok volna képzelni azt, hogy mostanra hová jutunk?'' Mindenki rázta a fejét és azt mondták: ,,Nem.'' Képtelenek lettek volna mindezt elképzelni, hogy ezeken az új módokon fogják bonyolítani a dolgaikat, mivel semmi ehhez fogható, hasonlítható nem volt a régi időkben. Amikor annak idején összeültek, hogy megtervezzék az új eljárásaikat, módszereiket, akkor csak egy fényszilánkocska látszott és a remény hajtotta őket, hogy így jobb lesz majd, hogy jóval termelékenyebb farmerek lesznek.

De most már csak nevettek az egészen - egy év távlatából - miután megértették, hogy mi is történt valójában és ez milyen hatással is volt az átalakulásukra. A változtatás sokkal rugalmasabbá és termelékenyebbé tette őket. Mindenkinek meg volt a saját termése, ehhez a feldolgozó kapacitása a kezdetektől a befejező fázisokig. De mégis együtt dolgoztak továbbra is.

Na, most kérdezhetitek meg azt, hogy: ,,Tóbiás, miért mesélted el nekünk a farmerek történetét? Mi közünk van nékünk mindezekhez? Mi nem vagyunk farmerek. Nagyon sok mindennel foglalkozunk, de a mezőgazdaság nem tartozik egyikünk profiljába sem.''

Azért meséltük el néktek ezt a történetet, hogy segítsük az Áhá Nyelvének a megértését, annak az Áhá Nyelvének a megértését, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk volt.

És, emlékeztetnék benneteket arra, hogy az ,,ahá'' nem egy energia. Ez nem az, hogy ülsz a fotelodban és mantrázod: ,,Áhá.'' Ez nem erről szól. Semmi sem fog történni, ha így tesztek! Az Áhá Nyelve nagyon csendes és mégis mértéktelenül nagy ereje van. Ez egy láthatatlan és mégis mindenütt jelenlevő energia. Ez a felébredő isteniségetek, ami éppen most lép be az életetekbe. Ezt nem lehet kántálni. Nem lehet erőltetni. Nem lehet befogni munkavégzésre. Ezt csak elfogadni lehet és játszani véle, majd beépíteni az életetekbe.

Kedves barátaim, mindenki, aki kutatta saját magában az elmúlt egy hónap során az Áhá Nyelvét... elmondjuk akkor néktek, hogy honnan ered ez. Ezt a nyelvet a hét érzékeléseteken keresztül foghatjátok fel. Ez pedig nem félre közvetítés volt. Ez először a hét érzékszerveteken keresztül mutatkozik meg. Ez éppen olyan, mint a hét farmerről szóló történetünk. Az Áhá Nyelve azokon az érzékeléseiteken keresztül lép be a világaitokba, amelyeket már régóta ismertek, régóta használtok is.

A hallásotokon keresztül jelenik meg, de nem úgy hallotok, ahogyan valaha is hallottatok volna már. Ez egy új mód. Miközben használjátok az Áhá Nyelvét, embereknek egy csoportjában fogtok ülni, esetleg csak egyetlen emberrel. Amikor pedig hallgatjátok a szavakat, közben az Áhá Nyelve is egyre tisztábban fog megmutatkozni a hallásotokon keresztül. Olyan lesz ez, mintha kiterjedt volna, vagy egy új érzékelésű hallásra tettetek volna szert. Nem csak hallani fogjátok a benneteket körülvevő emberek szavait. Hanem hallani fogtok valamit a benneteket körülvevők szavai között is, ami egy biztos tudás lesz, egy mély megértés, ami szükségszerűen el fog vezetni oda, hogy így sóhajtsatok fel magatokban, hogy ,,Áhá!'' Az Áhá Nyelve, az isteni nyelv... a hallás érzékelésén keresztül fog megjelenni az életetekben.

Az Áhá Nyelve, drága barátaim, a vizuális érzékelésen keresztül fog megérkezni az életetekbe. a látásotokon keresztül fog megérkezni, de egy egészen másmilyen módon. amikor ott vagytok egy szituációban, egyrészt a hagyományos módon fogtok látni mindent, a látó szemeitekkel. Ha pedig egy picit hátrább léptek, megengedve azt, hogy az Áhá Nyelve egy picit is keresztül jöhessen a látási érzékeléseteken, akkor valami teljesen újat fogtok látni. S ekkor már el kezdtek olyan dolgokat is meglátni, amelyek teljesen újak. Itt vannak azok, akik valami különöset láttak itt, ebben a teremben, Jesua energiáját. Ők ezt a szemeikkel látták. Ez az, ami éppen történik. Így érkezik meg hozzátok az Áhá Nyelve vizualitásotokon keresztül. Kezdtek majd meglátni olyan dolgokat is, amelyek mindig is ott voltak, de a vizuális képességeitek erősen korlátozottak voltak eddig. Ez most mind fel fog tárulni és az Áhá Nyelve, az isteni nyelv a szemeiteken keresztül fog megérkezni hozzátok.

Az Áhá Nyelve a szaglásotok érzékelésén keresztül fog belépni az életetekbe, kedves barátaim. Csakugyan. A szaglásotok (Tóbiás egy mély levegőt vesz)... ez az, bizonyos mértékig egy egy intuíció. Ez egy érzés. Sokkal többször használjátok ezt, mint amennyire éberek vagytok erre. Némelyikőtök szerint ez az érzékelésetek a legrandább az összes érzéketek közül. De, a szaglási képességetek akkor is igen kifinomult. Nem csak illatokat éreztek, hanem energiákat is lélegeztek be.

Az Áhá Nyelve... olyan, mint egy új érzékelése az intuíciónak, ,,az illatok érzékelése.'' Amint megengeditek, hogy ez megtörténhessen, egy olyan tudásra tesztek szert, amellyel felismerhetitek azt az emberi képességet, hogy ki is lélegezhettek dolgokat. Egy intuíció fog megjelenni, amikor egy bizonyos szituációban találjátok magatokat. Egy teljesen új megértésetek lesz, ami az orrotokon keresztül fog megérkezni hozzátok.

Lélegezzetek be egy pillanatra. Csináljátok. Mennyivel több ez annál a légvételnél, mint amire gondoltatok. Amikor azt mondjuk néktek, hogy lélegezzetek, akkor nem csak arról van szó, hogy levegő kerülhessen be a tüdőtökbe. Ezzel nem csak az isteniségeteket terjesztitek ki. Ezzel egy új intuíció is megjelenik, ami a szaglásotokon keresztül nyilvánul meg. De ez így, még jobban ki fog terjedni. Ez teljesen új. Ez új belső mélységeket fog adni néktek és új intuíciókat, olyanokat, amilyenetek még nem voltak néktek. Lélegezzetek!

Az Áhá Nyelve... olyan helyekre érkezik meg, amiket már nagyon régóta használtok az emberi tapasztalásaitok során, kedves barátaim. Ez nem valami illékony hely. Ez nem az energia mezeiteken kívül létezik. Ez nem a szív csakrátokban van. És a lábujjaitokban sem. Az Áhá Nyelvének érzékelése az összes emberi érzékeléseteken keresztül érkezik meg.

Az Áhá Nyelvének az érzékelése továbbá megérkezik az emberi ízleléseteken keresztül is. Ízlelés. De amikor ez keresztül jön itt, akkor már egy új és jobb színvonalú megítélési és megkülönböztetési képességetek lesz. ahelyett, hogy a dolgokat fehérnek és feketének, jónak és rossznak látnátok, egy teljesen új ízlésetek lesz, egy isteni ízlésetek lesz a dolgokat illetően. Ez is egyfajta intuíció persze, de ez már valahol a megítélés kellős közepén fog helyet foglalni. Nem fogtok olyan gyorsan állást foglalni valamiről, hogy az fekete-e, avagy fehér, helyette inkább egy teljesen új szintre fogtok emelkedni, ami már az Isteni akaratra fog alapozódni. Az Áhá Nyelve... ez az ízleléseteken keresztül is meg fog jelenni, a megkülönböztetéseteken keresztül is. Egy teljesen új típusú megkülönböztetési rendszeretek fog kialakulni és egy teljesen új megértésetek arról, hogy miképpen is vannak a dolgok a valóságotokban.

Az Áhá Nyelve továbbá be fog lépni az érintéseteken keresztül is, az érintési érzékeléseteken, vagy ahogy hívni szoktátok, a tapintásotokon keresztül is. Erre a bőrötök idegvégződéseit szoktátok használni. Erre a fizikai részeteket, a testeteket használtátok, hogy megérintsetek véle dolgokat. De amint az Áhá Nyelve egyre erősödik, ezen az úton is be fog lépni az életetekbe. Egy teljesen új fajta minőségű tapintásotok lesz, egy teljesen más érzést okozó tapintásotok. Ez teszi majd lehetővé, hogy még nagyobb hatásfokkal végezzetek el dolgokat, mint eddig valaha, úgy, a gyógyítást is ide értve, amit a kezetek tapintásával végeztetek idáig, azzal az érzéssel és érzékeléssel amit a bőrhöz asszociáltatok idáig. A tapintáson keresztül egy teljesen új intuíciótok, megértésetek és előérzetetek lesz, ami a bőrön keresztül jut el hozzátok.

No, egy kis szünetet iktatnánk itt be, hogy elmagyarázzunk valamit néktek, mindannyiatoknak. Az Áhá Nyelve az általános érzékeléseken keresztül fog kifejlődni. Ez meg fog születni. Azon keresztül fog virágba borulni, amit már úgyis régóta használtok. De ez egy új perspektívát fog nyújtani a hallásotoknak, a látásotoknak, a szaglásotoknak, az ízleléseteknek és a tapintásotoknak. Ezek közül mindegyik egy-egy új dimenziót fog kapni.

De mit gondoltok, mi fog történni elsősorban, midőn ez az új nyelv meg fog erősödni? Meg fogtok változni és át is fogtok alakulni, ezekben az érzékelési formákban, éppen úgy, akár a farmerek, akik áttértek egy központi feldolgozó rendszerről egy intranetes rendszerre, ahol mindenki saját maga végezte, a saját központjaiban a feldolgozás munkafázisait. Ez nem volt túl egyszerű előszörre. Voltak nehézségek evvel. Volt néhány nagyobb üzemzavar is. Voltak bizony olyan napok, amikor a farmerek azt kívánták, hogy maradtak volna meg a fenekükön a régi, jól bevált eljárásoknál. Voltak olyan napok is, amikor kétségbe vonták saját elmebéli képességeiket, hogy ugyanis miképpen lehettek ennyire hülyék, hogy bevállalták az úttörők szerepét.

Kedves barátaim, ebben a folyamatban, amin éppen keresztül mentek, lesznek bizony olyan napok, amikor úgy fog tűnni, hogy a látásotok bizony oly rossz lesz, mint még soha eddig. Jelentkezni fognak majd rajtatok a régi kornak a jellegzetességei. Átkozni fogjátok a szellemet, és átkozni fogjátok Tóbiást is, akár még Jesuát is, mivel a látásotok homályosabb lesz, mint valaha. Ezek a folyamat következményei és ezekre a változásokra szükség van. Ez az átalakulás természetes velejárói.

Azután, lesznek olyan napok is, amikor nem valami jól fogtok hallani, amikor sokszor fogjátok ezt mondani ,,He?'' (a hallgatóság felnevet) Meg azt, hogy ,,Micsoda?'' Vagy akár, nem is fogtok senkit sem arra kérni, hogy ismételje meg a mondanivalóját, mert el lesztek képedve a hallásotok miatt. És ekkor fogjátok azt gondolni, hogy ,,Nagyon megöregedtem. Már nem hallok valami jól.'' De, drága barátaim, nem erről lesz szó. A hallási képességeitek fognak megváltozni, hogy már képesek legyetek meghallani az Áhá Nyelvét magatokban, vagy másokon keresztül. Van egy átalakulási folyamat, és lesz egy olyan időszak is, amikor nem fogtok meghallani bizonyos fajta frekvenciákat és tartományokat. Ne aggódjatok emiatt. Ez egyszerűen csak egy változás, éppen olyan, mint amin a farmerek mentek át, amikor megváltoztatták az eddigi technológiáikat. Egy olyan átalakuláson mentek át, ami az összes érzékeléseteket érinti, amelyek pedig azóta vannak veletek, mióta csak emberek vagytok.

Sokan közületek azt fogják gondolni, hogy elvesztettétek a szaglási képességeteket. Majdhogynem teljes mértékig. De azután egyszer csak, mi tudjuk jól, elkezdtek valami egészen mást kiszimatolni. Megpróbáljátok ezt a valamit meghatározni, hogy mi lehet ez, persze ez nem fog sikerülni. Valami teljesen szokatlant fogtok megszimatolni, de mégis ismerőset. De nem fogtok arra emlékezni, hogy hol érezhettetek azelőtt effélét. Az új szaglási és intuíciós érzéketek van ébredőben éppen. S amíg ez zajlik, a régi szaglási érzék látszólag egy kicsit szunnyadozik. Olyan lesz ez, mintha nem valami jól működne többé, de kedves barátaim, ez mindössze azt jelenti, hogy egy váltási folyamaton mentek keresztül éppen.

Ugyanez áll az ízlelésetekre... ez is változik. csodálkoztok azon, hogy miért lesznek bizonyos ízek minden eddiginél elviselhetetlenebbek, vagy, hogy miért vesztenek annyit a zamatukból. Az ízlésetek sarjadzásnak indul... nagyon nagy változáson fog átmenni, amint az Áhá Nyelve keresztül jön rajta.

Az Áhá Nyelve szinguláris (csak egy van belőle), de nagyon sok helyen fog felbukkanni. A ti intra és internetetek is szinguláris és mégis nagyon sok helyen van jelen.

Na, meg ott van a bőrötök is... itt is változásokat fogtok tapasztalni. Nem fogtok átesni a pubertáson ismét. (a hallgatók felnevetnek) Azok a pörsenések, a viszketések és a szárazsága és az összes problémája a bőrötöknek, kedves barátaim... ez a legnagyobb méretű szerve a testeteknek. Amint éreztek evvel, amint tapintotok, érzékeltek... ez mind változni fog és az Áhá Nyelve ott fog dalolni az összes idegvégződésében a bőrötöknek. Biztos, hogy ez valamilyen hatással lesz a bőrötökre egy darabig. Nem kell emiatt aggódjatok.

Amennyiben elrohannátok egy doktorhoz - (huncutul) amint ezt Kauldre tette nemrégiben - kedves barátaim, akkor a doki nem fogja érteni azt, hogy min mentek keresztül. Felhívnánk a figyelmeteket - amint Kauldrénak is felhívtuk -, hogy ne kenje magára azokat a kencéket, amit a doktor adott néki, mert megakadályoznák azt az új érzékenységét, ami éppen most alakul ki benne. Azok a dolgok, amik most a bőrötökkel történnek... azok hamarosan egyensúlyba fognak kerülni, éppen úgy mint a farmerek és az intranetükkel meg az új feldolgozó berendezéseikkel. Ahhoz, hogy az összes változás megtörténhessen kell egy kis idő.

S bizony voltak olyan napok, amikor a farmerek bizony ráfizetésesek voltak és csökkent a termelésük is. Lesznek olyan napok, amikor betegek lesztek. Lesznek olyan napok, amikor le lesztek törve és amikor nem halljátok azt, amikor________azt mondjuk. (az üres hely Tóbiás kérésére lett kihagyva). (a hallgatók nevetnek) Lesznek napok, amikor a bőrötök és a testetek kegyetlen fog viszketni. Lesznek majd olyan napok, amikor úgy fogjátok gondolni, hogy megöregedtetek és megrokkantatok, de kedves barátaim, az Áhá Nyelve... az belülről fog kifejeződni. Ez az összes érzékeléseteken keresztül lesz felfogható.

Meg azután, itt van a hatodik érzéketek. Mindig csodálkozunk azon, hogy a tudósfélék miért nem határozzák meg ezt is érzékelésként, amikor mégis ott van az egyik érzékletetekként a hétből. Ez is egy érzékelés. Mindegyik fizikai érzékelésetektől különbözik, de akkor is létezik és nagyon fontos ennek az érzékelése. ezek az érzelmeitek. Ezek szintén változni fognak. az Áhá Nyelve ezeken az érzelmeiteken keresztül fognak feltörni. Amint ez megtörténik, teljesen új megértéseitek és új szenvedélyeitek lesznek. Sokszor előfordulhat olyan, hogy csak úgy elsírjátok magatokat és nem fogjátok érteni, hogy miért. Az érzelmeitek nagyon sokszor fognak fenn és lent lenni, mintha csak egy körhintában ülnének. Az Áhá Nyelve át fog jönni ezen a nem fizikai érzékelési formán és amint ez megtörténik, jóval több szenvedéllyel fogtok viseltetni magatok és mások iránt.

No persze, itt van az elme érzékelése is, az agy. Az átlagos tudományos kifejezések között ez nem szerepel érzékelésként, de ez az egyik érzékelés a hét érzékelés közül. Az emberi agy az a hely, ahová bekerülnek az információk. Itt tárolódik az információ és itt ítélődik meg az információ. Ez nagyon értékes, de eddig ennek az volt a dolga, hogy katalogizáljon és megítélje azt, hogy valami jó vagy rossz-e, hogy döntsön arról, hogy jobbra avagy balra mentek-e tovább. Ez katalogizálta a múltnak a tapasztalatait, hogy segítsen néktek eldönteni a továbbiakban azt, hogy miképpen is folyjanak a dolgaitok a mindennapi életetek során.

Az agy, az elme, az intellektus igen értékes emberi érzékelés. Néha bizony elkeserítő lehet az, hogy rájöttök arra, hogy ez mennyire be van korlátozva ahhoz képest, hogy valójában mire is lenne képes. S amire ez való lenne igazából, az nem az intelligencia és nem az a képesség, hogy fel tudja idézni azt, hogy mi is történt ezelőtt 3522 évvel ezelőtt. Nem ez az emberi agy értéke. Ennek az érzékelésnek az az értéke, hogy képes előszedni az információt és dönteni arról, hogy miképpen is legyen ez feldolgozva. S amint az Áhá Nyelve megjelenik az agyon keresztül, egy újfajta tudást fog magával hozni és egy újfajta megértést az életetekbe.

A farmerek központi feldolgozó üzeme reprezentálja az agyat. Mindegyik jelenlegi érzékelésetek az agyhoz kapcsolódik, még ennek a saját érzékelése is éppen úgy, mint azé a farmeré is, aki a központi feldolgozó üzemet menedzselte, aki maga is farmerkedett. Az összes többi érzékelésetek, mint a tapintás, az ízlelés, a látás mind, mind az agyatokhoz kapcsolódnak. Eddig ezek az agyatokhoz kapcsolódtak.

De most, a hét érzékelés mindegyike az Áhá Nyelvével megkapta a saját feldolgozó központját. Az új, isteni energiában, az információ már nem szükségszerűen csak az agyban kerülhet feldolgozásra, abban az érzékszervben, ami a legtávolabb helyezkedik el az összes többi érzékszervtől. A dolgoknak már nem kell elszállítódniuk az agyig és vissza, hogy szétosztásra kerülhessenek az életetekben.

Mindegyik érzékszervnek az új energiában meg van a maga sajátos intelligenciája. Még ha nem is szeretjük ezt a szót használni erre. Mindegyik rendelkezik saját feladatkörrel és az ehhez szükséges döntési jogkörrel. Az Áhá Nyelvével már nem kell az információt elküldeni az agyig. Az agy többé már nem igazán igényli. az információ függetlenül érkezhet a halláson keresztül, a tudáshoz; a látáson keresztül, az éleslátáshoz; a szagláson keresztül, az intuícióhoz; az ízlelésen keresztül, a megkülönböztetéshez; az érintésen keresztül, az érzékenységhez.

Az Áhá Nyelvének megértési folyamata már az összes - hét - jelenlegi emberi érzékelésen keresztül történik meg. De, mindegyik teljesen önállóan dolgozik már. Igen, mindegyikük intra-kapcsolatban van egymással. Mindegyik érti, hogy mi történik olyankor, amikor egy új információ lép be a rendszerbe valamelyik érzékelésen keresztül az Áhá Nyelve segítségével. Mindegyik érzékelés éber lesz erre. Bármikor segítséget tudnak adni a másik érzékelésnek, ha erre igény merülne fel. Képesek a saját tevékenységüket visszafogni is, annak az érdekében, hogy ez alatt az éppen aktuális érzékelés a lehető legnagyobb teljesítménnyel legyen képes dolgozni. Egyensúlyban fognak egymással funkcionálni, mivel folyamatosan kapcsolatban vannak. De, nagyon hasonlóan az intranethez, nekik sincs központi feldolgozó egységük. Függetlenül tudnak dolgozni és mégis együtt dolgoznak.

Drága barátaim, amint az elmúlt harminc nap során kutattátok magatokban az Áhá Nyelvét, megtudtátok azt, hogy e nyelv a jelenlegi hét emberi érzékelésen keresztül nyilvánul meg. Ne keressétek rajtatok kívül lévő helyeken. Ne keressétek magatokban sem különféle titkos ajtók mögött sem. Az érzékeken keresztül jelenik meg. Ez ilyen egyszerű.

Azt akartuk, hogy az elmúlt pár hét időszakát arra használjátok fel, hogy ezzel dolgozzatok, fedezzétek fel ezt saját magatokban, mielőtt ismertetnénk véletek, hogy mi is valójában, honnan is ered. De, most ezt megosztjuk véletek - és nagyon sok mindenkivel, aki kapcsolódik ehhez az információhoz - most fogtok eljutni oda, hogy megszólaljatok: ,,Áhá, hát ezért láttam azt, amiben nem is voltam biztos, hogy tényleg láttam-e. Ezért volt hát az az érzésem, érzelmem, szenvedélyem és együttérzésem valami ama bizonyos dolog miatt, de egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy mihez is kéne kössem ezt az élményt.'' Az Áhá Nyelve, a hét érzékelés. Hát nem érdekes - hét érzékelési forma és hét formális csakra?

Az Áhá Nyelvének, kedves barátaim, ha úgy vesszük, szintén meg van a maga saját nyelve, de ezek mind ezeken a nagyon fontos pontokon lépnek be, az emberi tapasztalások részein keresztül. Sehol máshol nem léphetnének be. Onnan ered, amit már réges-régóta használtok és dolgoztok is véle. Ezen a módon - az Áhá Nyelvével - végre egyensúlyba kerülhet az emberi tapasztalás. Amennyiben az Áhá Nyelve valami totálisan új, másmilyen helyről érkezne meg, akkor komoly nehézséget jelentene az, hogy beleintegráljátok a mindennapjaitokba. Szóval, ez egy olyan módon jelenik meg az életetekben, ami már nagyon ismerős a számotokra és már régóta használjátok is. Engedjétek meg azt, hogy keresztül jöhessen ezeken mindez. Játszatok a tapintással, a látással, a hallással és az összes többi dologgal is. Egyezzetek bele abba, hogy ez ily módon létre jöhessen.

Drága barátaim, az Ahának ez a Nyelve az egyik - ha nem a legelső -, a legnagyobb hatású és legalapvetőbb eszköz az Új Energiában. Egy napon majd ott fogtok ülni a tanítványaitokkal szemben, akik eljönnek majd hozzátok. Megpróbáljátok majd segíteni őket ennek a megértésében. Megpróbáltok majd segíteni nékik, hogy játszani kezdjenek az Ahának evvel a Nyelvével, a felbukkanó isteniséggel. El fogjátok nékik mesélni, hogy honnan is ered ez a nyelv, miképpen jön át a hét érzékelésen keresztül. És el fogjátok mesélni azt is, hogy milyen ereje van annak, hogy olyan dolgokat is meg fognak látni, amit eddig még soha, hogy a hallásuk túl fog terjedni a puszta szavakon is túlra, hogy jóval többet fognak érzékelni, mint amit eddig a tradicionális érzékelésük eddig lehetővé tett, hogy ízlelni és szagolni fognak teljesen új dolgokat is. Ez egy nagyon fontos eszköz, amivel szeretnénk ha továbbra is folytatnátok a játékotokat.

Erről valóban fogunk még beszélgetni. De, mielőtt újra nem találkozunk, addig is játszatok evvel. Értsétek meg azt, hogy honnan is ered ez. Dolgozzatok egymással ezen. Fordítsatok arra időt, hogy egymás között ezzel játszotok. Semmiféle jó és semmiféle rossz nincs ebben. Ezt a kézikönyvet senki sem írta meg még. Szóval, játszatok evvel. Legyetek ti az elsők, akik felfedezik az Ahá Nyelvét, ezt az isteni nyelvet, amint keresztül jön az agyon, annak a saját interpretációjában, de már úgy, hogy nincs megítélés, egy olyan módon, ahol már szükségtelen iszonyatos mértékű információknak a tárolása. Az a régi módszer, hogy a dolgokat beraktározzuk. Ez a múlt. Most már minden dolog a megfelelő időpontban, a ,,most'' pillanatában fog eljönni hozzátok, csak úgy, amint azt a farmerek is alkalmazták az új technológiájukban. Nékik már nem kell raktározni a javaikat. Mind a megfelelő időben kerülnek előállításra, kiszállításra.

Az új Ahá Nyelvetek nem fog raktárra dolgozni. Az isteni energiátoknak nincs szüksége arra, hogy elraktározzon egy hosszú, hideg télre, vagy egy szeles, esős napra. Pontosan időben fog eljönni hozzátok, amikor éppen szükségetek lesz rá - a kellő ,,pillanatban.'' Nincs több raktározás és megóvás. Hagyjatok fel evvel. Ez most már a ,,az adott pillanatban'' fog megtörténni. Ez persze kissé ijesztően hangzik néhányotok számára, néktek, akik hatalmas tárházait állítottátok fel az információknak, az érzelmeknek, a pénznek, a javaknak, meg az összes efféle dolgoknak. De innentől minden ,,just-in-time.''

A Mennybemenetel Sorozat Ötödik Leckéje - az Áhá érzékelése. Dolgozzatok evvel. Játszatok evvel. Engedjétek magatoknak, hogy mindez átjöhessen rajtatok és engedjétek meg ennek a hatásaként, hogy a fizikai testetek ezeknek megfelelően utánaigazítsa magát a szükséges változásaival, hogy követhesse az Áhá Nyelvének igényeit.

Még azoknak a muzsikusoknak is, akik ma eljöttek ide, akik belegyeztek abba, hogy itt fognak játszani... most már ők is eggyé váltak az Áhá Nyelvével a munkájukban. Eggyé váltak az isteni rezgésükkel a munkájukban. Ez már érezteti is a hatását, érzékelhetitek is már a hallásotokkal, az érzékelésetekkel és bizonyos mértékig az agyatokkal és a látásotokkal is. A zenéjüket már az összes lehetséges szinten adják elő, az agyukból, az érzéseiken keresztül, a hallásukon keresztül és az összes olyan érzékükön át, amit csak megérint ez.

Ez egy példa arra, hogy az Áhá Nyelve miképpen teremtődik meg két zenészben (Peter Sterling és Stacy Frank muzsikusokról van szó) akik rendelkeznek a tehetség ajándékával és ezt meg is osztják mindannyiatokkal, amit már érzékelhettek is magatokban. Amikor később hallgatni fogjátok őket, vonjátok magatokat az Áhá Nyelvének hatása alá. Azért is segítettük ennek a mai koncertnek a létrejöttét, mert nagyon jó példaként szolgál arra, hogy miképpen is tudjátok a játékukat feldolgozni a saját hét érzékelésetekkel. Ne csak a füleitekkel hallgassátok őket. Tudjátok, azon túl csak az agy van.

Jesua énekelni fog ma este. Jesua el fogja küldeni a vibrációit a hangszereken keresztül, a hangokon keresztül, a játszó ujjakon keresztül. Ő fogja ezt a két muzsikust kalauzolni ma este. Ő fog segíteni nékik, hogy keresztül hozhassák ezt az isteni nyelvet, hogy az Áhá Nyelvét használhassátok, hogy mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy megtapasztalhassa ezt, hogy érezhesse ezt és megtudhassa azt, hogy ezt szabadon birtokolhatja. Mert ez a tiétek.

No, most már tényleg meg kell tartsuk véletek az öröm ceremóniáját. Hosszan és néha hangosan beszéltünk. Azért tettük ezt, bizonyos értelemben véve, hogy segítsünk néktek - hogyan is kéne ezt mondani - idehozni ezeket az energiákat más szintekről. Szórakoztattunk benneteket néha, hogy segítsünk felfogni bizonyos dolgokat, persze csakis a ti beleegyezésetekkel. De ma valóban meg fogjuk véletek tartani az öröm ceremóniáját.

S természetesen Jesua is, aki ott ül mellettetek, simogatva a vállatokat. Jesua volt az, aki megérintette mindannyiatok érzékeit, amikor róla beszéltünk volt. Jesua volt az, aki finoman kitörölte a szemetekből kibuggyanó könnycseppet. Jesua itt fog még maradni vélünk. Az ő jelenléte volt a legfontosabb a mai összejövetelünk során. Itt fog táncolni a széksorok között azzal, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy felkérje őt táncolni. (a hallgatók felnevetnek)

Kedves Saumbra, mérhetetlenül szeretünk benneteket. Köszönjük azt, hogy elvállaltátok azt a kihívást, amit az Áhá Nyelvével való játék jelent az életetekre nézvést. Ez a hét érzékeléseteken keresztül érkezik meg hozzátok. Harminc nap csöndje, hallgatása után tértünk vissza, beszélgetni véletek, kommunikálni véletek, együtt lenni most mindannyiatokkal. Hajtsuk ezt végre a teljes isteniségeteken keresztül.

Végtelenül szeretünk benneteket és sohasem vagytok egyedül.

És ez így van.

A Mennybemenetel Sorozat Hatodik Leckéje: ,,Az Áhá öt isteni érzékelése”

Elhangzott a Bíbor Körben

  2002. január 5-én

az 5 isteni érzékelésÉberség (ÉN VAGYOK)

Képzelet (Teremtés)

Együttérzés (Egység és Közösség)

Fókusz (Erő) - A képzelet és a együttérzés vegyítése, hogy a valóság megteremtődhessen

Kifejezés - az energiák felhasználása, hogy megszülethessen a teremtésTóbiás: És ez így van kedves barátaim, amint ismét összegyűltünk itt véletek ezen a a napon, ebben a csodás energiában és ünnepelünk. Amint azt a zenétek is sugallta (utalás a közvetítés előtti zene egyik részletére, aminek ,,Ünneplés'' volt a címe) azt az utazást ünnepeljük most, amin éppen most vesztek részt. Azt az utazást, ami nagyon sok csodás megtapasztaláshoz vezetett el benneteket, nagyon sok kihívás elé állított benneteket és olyan helyekre, ahol a Szellem, valamint közülünk mindenki a fátyol innenső oldaláról és még ti magatok sem tudtatok volna eddig elképzelni sem. Ez egy csodálatos, megszentelt multi-dimenzionális utazás volt. Továbbá, ma valóban azért gyűltünk itt össze, hogy nagyon sok mindent ünnepeljünk meg, sok mindenről kell beszélgessünk, de legfőképpen megünnepelni azt, ahol most vagytok.

Drága barátaim, drága Saumbra, lélegezzétek most ezt be. Lélegezzétek mindezt be ma, amik csak vagytok s akikké csak válni fogtok. Lélegezzétek be abba a lélekbe, ami ott táncol bennetek, abba a lélekbe, aki szintén azt ünnepli, hogy hová is jutottatok. Azért jöttünk ide, hogy élesre fenjük az energiákat, az emberit és az istenit, mindezt ott bennetek. Lélegezzétek ezt most be. Szítsátok fel ott bennetek az isteniség tüzét. Így tudjátok ezt feléleszteni. Így hozhatjátok be a valóságotokba ennek az esszenciáját.

Micsoda öröm az az én számomra, hogy itt ülhetek együtt most véletek, sokkal tisztábban kommunikálva véletek, mint valaha. Nem csak azokkal a szavakkal kommunikálok véletek, amelyek Kauldre barátunkon keresztül áradnak be ide. Én annak a lénynek a tisztán értelmezéséhez szólok, akik csak vagytok, egyénileg megcímezve mindenkit evvel, megosztva ezt mindenkivel a kommunikációnkban. Ez már most sokkal tisztább, mint eddig bármikor.

Érezzétek ezt az energiát. Érezzétek a szeretetemet, az óvásomat és a barátságomat, ami közvetlen néktek van címezve, mind a hét érzékszervetek számára, amiről már beszélgettünk. Érezzétek a saját ,,Én vagyok'' jelenlétét is. Ez nem olyas valami, ami el lett távolítva vagy másmilyen lett közben, nem az, ami nem található meg bennetek. Érezzétek a saját ,,Én vagyok'' jelenlétének a megszületését a bensőtökben.

Áhh, micsoda ünneplésünk van itt ma!

No igen, vannak ma itt más energiák is, látogatóké, akiket menten be is fogunk mutatni néktek. Drága barátaim, ezek az energiák éppen kapóra is jönnek most a számunkra. Ezek eléggé intenzívek, szóval azok, akik itt melegséget, forrósodást éreztek itt, azok nem csak a külső, tőletek független dolgok miatt történtek meg. Ez nem csak a bőrötök, a testetek érzése volt, hogy csak ezek hevültek volna túl. Ez is mind az Áhá Nyelvén keresztül érkezett meg ide.

A mai látogatónk... ő a megfelelő időben érkezett és mivel a nagyrabecsült látogatónk energiája igen heves, ezt érezhetitek. Nevezhetjük ezt az energiát akár tüzesnek is. Éppen ez az alkalmas pillanat. Érezzétek ezt az új energiát. Eddig is tudtatok erről az energiáról, amivel dolgoztatok is, az energia, mely segített néktek teremteni, de eddig nem voltak itt a megfelelő pillanatok, hogy ez meg is jelenhessen itt, ennyire közelien.

Biztosítjuk néktek a kellő időt arra, hogy érzékelhessétek a mai vendégünket, mielőtt is a konkrét bemutatására sort kerítenénk.

Ejtenénk egy pár szót arról az átalakuló energiáról, amiben éppen most éltek. A naptáraitokról nem is régen letéptétek az elmúlt év (2001) utolsó napját jelölő lapot is, az évét, mely a ti numerológiátok szerint a ,,három'' értékével bírt és amire különösen jellemző volt a dualitás. Már egy új év naptárai kerültek fel a falakra, amin a következő számjegyeket láthatjátok 2-0-0-2 (kettő-nulla-nulla-kettő), ami nagyon sokatokra mély benyomást fog tenni. Persze lehet, hogy elsőre nem is értitek azt meg, hogy miért gyakorol ilyen hatást rátok ez a szám. Ma, megosztjuk véletek azt az információt, ami ehhez kapcsolódik.

Ez egy ,,4-es'' év, de a ,,2'' egyensúlyba hozza, mivel mind a két végén jelen van. Ez az év a változtatásoké és a változásoké, valamint ez az év lesz egy nagyon fontos új energiába való átmeneté is. A ,,4'' miben létéről beszéltünk már ezelőtt is néktek. Emlékeztető gyanánt, a ,,4'' a ,,2'' négyzete. Arra készültök, hogy a dualitásból - a dualitás energiájából - átlépjetek a ,,quad,'' a ,,négyzet'' energiájába.

Nem térhettek vissza az ,,1-hez.''Spirituális tanításaik során, oly sokan beszélnek arról, hogy visszatérés az ,,1-hez,'' hasonlóan azokhoz, akik arról beszélnek, hogy a Haza-felé tartanánk. De ti nem mehettek oda vissza. Mint Istennek, folytatni kell a kiterjedést, folytatni kell a kifejezést az új utakon is.

Amikor eonokkal ezelőtt otthon voltatok a Királyságban - ami nem is volt annyira régen, ha úgy vesszük - az energia az egységről és a szingularitásról szólt. Amikor elhagytátok az Otthont, amikor keresztül jöttetek a Tűznek a Falán, s majd amikor a Földre érkeztetek, az már a ,,2'' világa volt. Ez volt a polaritás. Ez volt a tükörkép. Ez volt az, amikor megláttad magad, kedves Isten, egy új és egy teljesen más perspektíva már, amit nem láthattatok volna meg, amennyiben megmaradtok az ,,1'' energiájában. Így hát, megteremtettétek a ,,2-t,'' a polaritást, a világosat és a sötétet, a jó és a rossz leckéit, a férfit és a nőt, az ellentéteteket. A Földön megtett utazásotok során meg kell érteni azt, a lehető legintimebb szinteken, hogy mi is a dualitás, hogy miről is szól a ,,2.''

Na, akkor váltsunk erre az új energiára. Ti nem csak egyszerűen átváltottatok egy, a ,,4'' jellegzetességeivel bíró évbe, hanem egyben átváltottatok az Isten-ember és Isten-asszony negyedik korszakába is. Ezelőtt volt már három korszak. A mai napon nem megyünk bele jobban ennek a részleteibe, bár szeretnénk beszélni róla, (kajánul kuncog) de néha megkértek bennünket arra is, hogy legyünk szívesek időbéli határok közé terelni a mondandónkat. De ami a lényeg, beléptetek a negyedik korszakotokba, mint Isten, aki emberi formát öltött magára.

Ez a ,,4'' éve és egyben nagyon nagy jelentőségű év is. Ebben az évben készül el a Föld mágneses hálójának új beállítása. Ez a háló, bizonyos értelemben véve, a ti tudatosságotoknak a refleksziója, annak tükörképe. Ez a rács energiaként veszi körbe a bolygótokat. Ez a rács felelős azért, hogy bizonyos energiákat benntartson a bolygón és felelős azért is, hogy más energiák pedig kinn maradjanak. A háló a tudatosság egy refleksziója. A rács, ha úgy vesszük, tartalmazza annak a lehetőségét, hogy az a spirituális energia, ami eddig nem volt képes ideérkezni, az most megjelenhessen itt.

Továbbá, a rácsnak egyfajta szűrő és átmeneti tároló funkciója is van. Egyszerre nem kaphattatok teljes hozzáférési jogot a totális isteniségetekhez. Ebben nagyon sok emberi és spirituális törvény is közrejátszott. Ennek ellenére, ennek a rácsnak védelmező és átmeneti tároló szerepe is van. Továbbá ez határozta meg azt is, hogy mit voltatok képesek megtenni. Ezek korlátozták le a hozzáféréseteket a totális isteniségetekhez.

A 2002-es év. Nagyjából öt napja léptetek be ebbe az évbe. Ez jóval több annál, mint puszta számok a naptáraitokban. Ha úgy vesszük, mondhatjátok azt is, hogy ti választottátok ki ezt a naptári évet. Ti választottátok ki a számoknak eme szekvenciáját az utolsó változtatások megcselekvésére.

Ahogyan én, Tóbiás szólok hozzátok most, s amint a mai látogatóink beáradnak ebbe a helyiségbe, evvel is nagyon nagy munka folyik azon, hogy a végső beállítások megtörténjenek a Föld spirituális hálóján. Van egy csapat, egy kíséret amelynek a tagjai nagyon sokotok számára felettébb ismerős benyomást kelt. Ez annak a Kryonnak az energiája, aki ezeket a változtatásokat eszközölni fogja. Ezeket a változtatásokat ők csupán a ti változó tudatosságotokra hozott feleletként tudják végrehajtani. Nem arról szól ez a nóta, hogy ők előbb áthangolják ezt a hálót és majd ez fogja a ti tudatosságotokat ráhangolni a szükséges frekvenciákra. Előbb néktek kell változtatnotok, majd erre válasz gyanánt utána állítható a hálózat is. Azzal, hogy megváltoztatok, hogy változtok folyamatosan, avval egyben hozzájárultatok, megengedtétek Kryonnak, hogy a szükséges változtatásokat elvégezze ezen a rácson.

Amint itt családként összegyűltünk, ez idő alatt is serényen dolgoznak ezeken a változtatásokon, a rács áthangolásán. Ennek az eredménye pedig az lészen, hogy egy teljesen új hozzáférési jogotok lesz ahhoz, akik valójában vagytok. Ezzel egy teljesen új típusú üzemanyaghoz fogtok hozzájutni. Ez egy átjáró csarnokot hoz létre a totális isteniségetekhez, ami így már megvilágíthatja azt a Krisztus magot, ami ott van bennetek. Ez zárt felhőkön áttörő napsugárként fog rávetülni arra a magra, ami ott zsendül bennetek. Ez a sugár, ez a gyönyörű, arany, réz, tejfehér ragyogás, ez fogja megáldani az isteniségeteket. Ez fogja megáldani a Krisztus magot, ez fogja biztosítani a számára az új módot, amin tovább növekedhet.

A fátyol a beavatkozás miatt vékonyodni fog, drága barátaim. Jelen pillanatban is ez történik. Ez a 2-0-0-2-es évben meg is fog történni.

Mi várható ettől az évtől a számotokra és a világ számára? Ez egészen egyszerű. Képzeld el magad, amint egy hintában ülsz, ami állandóan mozgásban van. A hinta folyamatosan leng ide-oda, ide és oda. Örültök ennek a hintázásnak, de persze mert ismeritek ezt a hintázó mozgást, egy bizonyos mértékű félelem, esetleg megrázkódtatás is felmerül amiatt, hogy esetleg túl gyorsan vagy esetleg túl magasra fog eljuttatni ez a mozgás. Ezzel a hintázással egy bizonyos hajtónyomaték és energia generálódik.

Ez olyan, mint amikor egy ingaóra nyelve mozog ide-oda, de mindig nyomatékot generálva, mindig egy kis nyomatékot generálva. Egy bizonyos ponton már nem fog az inga visszafelé mozogni. Onnantól nincs már ide-oda mozgás. Helyette megtörténik a kvantum ugrás.

Emlékezhettek arra, hogy milyen is lehet ez a hintázó mozgás, amikor csak ide-oda mozgás történik. De most, amint a hintázó mozgás egyre erősödik, egyre több energiát mozgatva meg evvel, még több mozgást szítva ezzel, amelynek eredményeképpen egyszer csak katapultszerűen mind benneteket, mind a Földet egy kvantum ugrásra fogja késztetni ez a hintázás, abban az időpontban, amit ti a 2012-es évnek neveztek. De amint már korábban mondottuk, ennek az időpontja jóval közelebbre tehető.

Ebben a 2002-es évben, egy hintában fogjátok magatokat találni, ide és oda mozogva. S drága barátaim, ez jóval több, mint egyszerű történet. Ez jóval több egy metafóránál. Ez az év számotokra az az év lesz, amikor ide s oda fog mozogni minden a privát világotokban ugyanúgy, mint a benneteket körülvevő világ számára. Kapaszkodjatok csak bele a hintátok köteleibe! Valószínűleg elég vad vágtázás lesz ez! (a hallgatók felnevetnek) De, kedves barátaim, amennyiben a megfelelő energiában vagytok és amennyiben a megfelelő egyensúlyt is sikerül megtaláljátok, akkor ez jóval viccesebb lehet, mint amennyire félelmetes. Jóval inkább érteni fogjátok az ide-oda mozgás rejtelmeit, mint félni tőle.

Emlékezzetek arra, hogy a 2-0-0-2-es év mindkét végéről ki van egyensúlyozva, egyenlő energiákkal, valamint olyan energiákkal, amelyek dolgozni tanulnak egymással és amelyek kiegyensúlyozzák egymást. Emlékezzetek erre, miközben egyik végponttól a másik felé süvítetek. Emlékezzetek arra, hogy a 2-0-0-2 energiája mindenhonnan ki van egyensúlyozva. Ez az év a nagy hintázások és változások éve lesz a számotokra.

Amint olvassátok a napilapjaitokat, ugyanezeket a dolgokat fogjátok látni, amint ők is a hintázó mozgásokat végzik. Ne hagyjátok azt, hogy ezen események kibillentsenek benneteket az egyensúlyotokból. Ne hagyjátok, hogy a világ helyzete megijesszen benneteket. Ne essetek abba a tévhitbe, hogy úgy érzitek, a világ, amiben éltek egy Armageddon felé tart.

Biztosan, ha úgy vesszük, a világotok egy vég felé TART, de nem úgy, ahogyan erre ti gondoltok. Nem világkatasztrófa lesz ez, s terror, meg rombolás sem fog véle végezni, mint az elmúlt életeitek során. A világ, ahogyan ismeritek, az biztosan egy vég felé TART, egy kornak a vége felé, egy időszak vége felé és egy régi egyensúly vége felé. Ti egy új egyensúlyba fogtok lépni. Ez a hintázás éve lesz a számotokra.

S amíg ti hintáztok, ide-oda lengve ebben az évben, kedves Saumbra, nézzetek le a talajra. Tudjátok, mit fogtok ott látni, arra várva, hogy hátha kiestek a hintából? Csak arra várva, hogy benneteket is úgy tudjon megmarni egy kicsit, mint a többieket? (a hallgatók felnevetnek) Ez a kígyó éve lesz. De, ti a hintában lesztek és amíg nem fókuszáljátok a figyelmeteket az alátok surranó kígyókra, amíg örömmel tölt el benneteket a hinta mozgása, amíg ünneplitek azt, hogy hová is juttat el benneteket a hinta, a kígyók nem árthatnak néktek.

Kérdezzétek meg a kígyókat, miért kerültek az utatokba. Néhány igen izgalmas választ fogtok kapni, amelyek egyáltalán nem olyanok lesznek, mint amire számítottatok volna!

A kígyók ott lesznek, mindegyikük egy célt szolgálva. Ti arra gondolnátok majd, hogy a kígyók csak arra várnak, hogy elvesszétek a kontrollotokat, hogy kiessetek a hintából, leessetek a földre, hogy úgy tudjanak felfalni benneteket, akár egy nyuszikát. (a hallgatók felnevetnek) De most, ők egy másféle célból vannak ott. 2002 a kígyó éve lesz!

Azoknak, akiket majd ti fogtok kalauzolni és tanítani a kígyók nagyon nagy megrázkódtatást fognak jelenteni, a régi ügyleteikkel. Megpróbálnak majd a régi dolgaiktól megszabadulni, megpróbálják majd átalakítani ezeket. Amikor ott ültök majd azokkal, akik eljönnek hozzátok, tudni fogjátok, hogy a kígyóik miért jöttek el hozzájuk, mivel már egy új érzékenységgel fogtok bírni és már egy új módon fogtok hallani és megérteni.

2002-ben, egy nagyon érdekes energia-dinamika fog önbizalom-hiányt okozni. De ugyanakkor, éppen ez az energia teszi majd lehetővé azt is, hogy egy új önazonosságra tegyetek szert. Mialatt ama hintában lesztek, azon csodálkozva, hogy miért is vagytok ti ott, miért lengtek ide és oda. Akkor egy nagyon halk szirénhangot fogtok magatokban meghallani, amint susogni kezd, a múltból törve fel, hívva benneteket, mintha ő az aggódó szülőtök lenne, hívva be a házba benneteket, mondván: ,,Szállj ki abból a hintából. Gyere haza. Szállj ki a hintából. Komolytalan vagy. Hiszen végezni való munkád van. Túl sok időt töltesz játékkal. Odakint a képzeleted világában, a fantáziád birodalmában vagy.'' Hallani fogjátok ezt a távoli hangot, amint arra csábítana, hogy szálljatok ki a hintából és gyertek haza.

Drága barátaim, a saját magatokba vetett hitetek fog megrendülni az előttünk álló év során. Azon fogtok tűnődni, hogy valóban a megfelelő dolgot teszitek-e vajon? Magatok is csodálkozni fogtok azon, hogy miért is töltötök annyi időt abban a hintában. Csodálkozni fogtok azon, hogy vajon miért is vesztegetitek az időtöket és az energiátokat a saját fantázia birodalmatokban. És csodálkoztok azon is, hogy miért nem tértek vissza a régi utakhoz. 2002 bennetek lévő régi energia utolsó nagy szólítása lesz, amit ez a hang fog reprezentálni, annak a házsártos, rosszalló szülőnek a hangja, aki megpróbál visszahúzni benneteket. A hang igen távoli lesz, de bizton meg fogjátok hallani. Az önbizalom-hiány éve lesz a 2002-es év, amikor meg fogjátok kérdezni saját magatoktól, miért is vagytok itt, miért vagytok ebben a hintában, mit akartok ezzel elérni.

Na, elmondanánk azt, hogy amikor ez fog történni, amikor intellektuálisan akarjátok ezt megoldani, akkor a ,,fába fogtok szorulni.'' Nehéz lesz az utatokat önbizalom-hiányosan folytatnotok. Ennél a pontnál, amikor az önbizalom-hiány nagyon erőssé válik, amikor ezek a nagy kérdések felmerülnek, akkor lépjetek be a béke és az ön-elfogadás terébe. Lényetek mélyén, kérdezzétek meg, mi is történik most? Kérdezzétek meg, miért jelent meg a kétely, kérjétek az Isteni akaratot, hogy szállítsa a kellő válaszokat.

Az Isteni akarat lesz a megoldás. Ez a szabad akarat felett helyezkedik el. Ott van az a válasz, amit még sohasem kaptatok meg eddig. Amikor egy nagyon mély önbizalom-hiányos helyzetbe kerültök az év során, forduljatok az Isteni akarathoz. Forduljatok a benső isteniségetekhez és hallgassátok a válaszokat. Hangoljátok el magatokat ezektől a régi szülői hangoktól, amelyek azt mondják, hogy térjetek haza, azt mondják, hogy tegyétek le a játékaitokat. 2002 - az önbizalom-hiány éve lesz.

Drága barátaim, 2002 továbbá az érzékenység éve is lesz. Nagyon mély érzékenység lesz bennetek az iránt, hogy zajlik le bennetek és mi zajlik le a benneteket körülvevő világban. Olyan együttérzés fog megjelenni bennetek, ami még soha ezelőtt. Olyan éberség, melyet eddig elképzelni sem tudtatok volna. Ez az érzékenység azokról a helyekről fognak származni, amelyekről az előző összejövetelünkön beszéltünk, a hét érzékelés tárgyában. Az érzékeitek annyira kifinomultak lesznek és annyira élők néha, hogy a benneteket körbevevő energiák néha szó szerint fájdalmasak lehetnek. Az energiákra néha annyira érzékenyek lesztek, hogy néha el kell majd meneküljetek előlük. Néha bizony félre kell majd álljatok előlük.

Amíg hintázni fogtok ebben az évben, előre és hátra, ki fogtok tekinteni a hintából a többi házra és a többi emberre, a kocsikra az utcán, a járdán sétáló járókelőkre. Az érzékenységetek és az éberségetek olyan mértékű lesz, amilyen eddig még soha. Úgy fogjátok találni, hogy energetikailag belereppentek a másik személy aktuális problémái közé, magatokhoz vonzzátok ezeket, mint egy mágnes, érezni fogjátok a fájdalmait, a nehézségeit, éreztek mindent a szituációból. Valószínűleg ez egy örömteli esemény lesz. Ha akartok belemerülhettek az örömébe, egy olyan szempontból tekinthettek az egészre, ami már egy teljesen másik szinten létezik. Megérezhetitek azt, hogy milyen az, amikor valaki más szerelmes lesz, amikor valakit valami öröm ér a munkahelyén. 2002 során, olyanok lesztek, mint egy mágnes, magatokhoz fogjátok rántani a többiek szituációit, mivel jóval érzékenyebbekké váltatok időközben. És ez jól is van így.

Amikor úgy találnátok, hogy kiestetek az egyensúlyi állapototokból, s nem vagytok biztosak abban, hogy visszataláltok a központotokba, akkor emlékezzetek ennek az évnek a számjegyeire, a 2-0-0-2 egyensúlyára. Mindenre fokozottan érzékenyek lesztek, a körülöttetek lévő dolgokra, energiákra. Tudjatok erről és jóval felkészültebbek lesztek arra, ami csak felbukkanhat az életetekben.

A 2002-es év a végső beállítások fázisának az éve a mágneses hálón. Ekkor fejezi be Kryon a munkáját. Kryon befejezi azt, amiért ideérkezett, hogy lehetővé váljon, hogy az isteni fénynek ez a sugara, a ti SAJÁT fényetek rávetülhessen a virágzó Krisztus-énre. A felhők eloszlottak. A fátyol felemelkedik.

Amint egyre jobban haladtok előre ebben az évben, emlékezzetek erre a négy dologra, amiről Tóbiás beszélt már: A számos Hintázásról, ami az év során be fog következni, a megerősödő Érzékenységetekre, az Önbizalom-hiányra - Önállóságra és azokra a Kígyókra, amelyek felbukkanhatnak az utatokon. Emlékezzetek erre, kedves barátaim.

Ez egy - hogyan is kéne ezt mondani - csodás év lesz. Ez az év az utazásotok ünneplése lesz. mindazzal egyetemben, ami most folyik a világban, nagyon nagy megkönnyebbülés lesz a számotokra az, hogy ti már elvégeztétek ezt a munkát. Másokat fogtok látni, amint ugyanolyan nehézségeken verekszik át magukat, mint amin ti rágtátok át magatokat a múltban. Ezeknek a gondoknak a legnagyobb része rejtve is marad előttetek. Képesek lesztek már a többiek számára igen kiegyensúlyozott istenemberi kalauzként funkcionálni.

Egy kihívás elé állítunk benneteket ma. Vegyétek elő azt magatokból, azt az elrejtett szenvedélyeteket, amit jó mélyre elrejtettetek, ami annyit izgat benneteket, de amit nem mertetek eddig elővenni és megmutatni a világnak. Kedves barátaim, vegyétek elő ezt most ebben az évben, ebben az energiában. Vegyétek elő ezt a gondolatot, ötletet, inspirációt, találmányt, új technikát, energia esszenciát, amit idáig gondosan lepleztetek. Tudjátok jól, hogy miről beszélek. Vegyétek elő ezt ebben az évben. Szüksége van a bolygónak erre. Most van itt az az idő, amikor a lehető legkönnyebb ezt a napvilágra hozni. Ez az a kihívás, ami elé most állítunk benneteket. tegyétek félre a félelmeiteket. Tudjuk jól azt, hogy miért választottátok azt, hogy itt maradtok továbbra is a Földön. Tegyétek félre a félelmeiteket és hozzátok elő ezt az új energiát, ami ott van bennetek. A többieknek szüksége lesz erre.

Van egy ötlet, egy szenvedély bennetek, de amit idáig eltitkoltatok. Tudjátok azt, hogy emberek százai, ezrei várnak arra, hogy ezt előszedjétek, azután pedig még ennél is többen lesznek, akik erre fognak áhítozni? A mi perspektívánkból teljesen tisztán látszanak azok, akik ezt türelmetlenül várják már. Ezreket és ezreket látunk, akik csak erre várnak, akik értékelni fogják ezt. Legyetek nagyvonalúak ebben az évben! Vegyétek elő ezt.

Nos, imádjuk a családunk energiáját, ami most itt van. Nagyon szeretjük azokat az energia pörgéseket, amelyek ebben a helyiségben történnek.

No, most jött el az idő arra, hogy a mai igen becses vendégünk személyére is fény derüljön. Ő az, aki addig, amíg én, Tóbiás csacsogtam itt néktek, lyukat ütött az oldalatokra. Ő az, aki szétzilálta itt az energiákat, hogy más szinteken dolgozzon rajtatok. Ő egy igen tekintélyes személyiség. Amennyiben volt annak idején az Ark Rendjében tárgyalóasztal, akkor ez a csodálatos személy volt az, aki az asztalfővel szemben foglalt helyet. Ő ült az asztalfővel szemben. Most csodálkoztok azon, hogy ki ült az asztalfőn??? Lehet, hogy meghökkentünk benneteket, de bizony ti voltatok azok! Nagyon el voltatok foglalva azóta mindenféle dologgal. Nem voltatok abban a helyzetben, hogy az asztalfőnek megillető reflektorfényt magatokra irányítsátok, ami pedig bizony megillet benneteket.

Azt a személyt, aki ma eljött ide, Metatronnak szokták nevezni. Ő jött ma látogatóba. Az ő energiája olyan hatalmas, hogy akár egyetlen pici sóhaja is akkora lenne, ami azonnal - hogy is mondjam - kiütne benneteket. Ezért hát, már jóval eme mai összejövetelünk előtt, komoly előkészítő munka folyt itt, létrehozva egy olyan keretrendszert, amely mérsékelni tudja ezt az energia özönt. Metatron jött el ma hozzánk, hogy együtt lehessünk. Metatron az, aki beárad a mai ünnepünkre, ezekbe az energiákba.

No igen, nagyon érdekes az, hogy ezidáig Metatron nem az volt, aki közvetlenül dolgozott volna az emberekkel. Erről a nevének a rezgése tehet. A legtöbb arkangyal, akik közvetlenül dolgoztak az emberekkel, ,,i-e-l'' (vagy ,,a-e-l'') végű nevekkel bírnak, úgymint Uriel, Amael, Mikael.

Az eddigi pillanatig, kedves barátaim, Metatron nem volt képes közvetlen kapcsolatot teremteni az emberekkel. Metatronnak ehhez a kapcsolódáshoz arkangyalok vagy egyéb entitások segítségére, közreműködésére volt eddig szüksége. Ha közvetlen kapcsolatba került volna veletek, emberekkel, akkor az áramköreiteket egy pillanat alatt ki is égette volna. Elégtetek volna. Túl sok energia lett volna ez néktek. De némi óvintézkedések foganatosításával, már képes arra, hogy ebbe a körbe belépjen.

Metatron ma azért jött el, hogy egy ígéretet teljesítsen be. Ezt még akkor ígérte meg néktek, amikor az Ark Rendjének az asztalánál ült véletek szemben. Metatron egy ígéret teljesítése végett jött ma el ide, ami meg is volt írva a szent irataitokban, de azután később ki lettek véve a szövegből. Metatron ezt mondotta: ,,El fogok jönni a Földre újra, amikor az idő és az energiák megfelelőek lesznek erre.'' Most pedig itt is van, anélkül, hogy más arkangyalok biztosítanák ehhez a kapcsolathoz a kellő körülményeket. Visszajött, hogy közvetlenül véletek lehessen.

Ennek egy oka van és magának a látogatásának is egy oka van. Ez egy tudományos év lesz a Föld számára. Ebben az évben rengeteg technológiai fejlesztés fog történni. Az ok egyszerű. Megengedtétek magatoknak, hogy megváltozzon a tudatosságotok, ez teszi lehetővé a tudománynak is, hogy tovább léphessen. A tudatosság biztosítja az energiát a tudomány számára a tovább fejlődéshez. Csakugyan, a tudomány és a lélek kéz a kézben dolgoznak együtt.

Metatron segítette felépíteni az univerzumotok és a bolygótok technológiáját, matematikáját és fizikáját. Metatron idejött a Földre, persze nem mint ember, hanem amikor az energia formák kialakulóban voltak itt. Ide jött azért, hogy segítsen néktek és a többieknek a Föld energiamintáinak lerakásánál. Ő segített elhelyezni Gájában bizonyos kristály energiákat, amelyek a megfelelő időpontokban felszínre is fognak kerülni.

Metatron visszatért most, hogy együtt legyen véletek. A változásoknak köszönhetően, amelyeket Kryon eszközölt ki a rácsozatban, Metatron már képes idejönni és asszisztálni ahhoz a munkához, amit éppen most végeztek.

Metatron úgy volt ábrázolva, mint aki a legközelebb ül Jahvéhez, ahhoz, aki a legközelebb ül Istenhez, valóban, ahhoz, aki a legközelebb ül hozzád. Metatron az, aki fenntartja az egyensúlyt az emberek és az isteni között, de ezt nem teheti meg közvetlen módon a hatalmas felelősség és energia miatt. Mások segítségére is szüksége volt eddig.

Metatronnak fontos szerep jut abban a munkában, amit ti és a Bíbor Páholy fog végezni ebben az évben. Ez az év lesz a régi energiáktól való megszabadulás befejező éve és az új energiák behozatalának az ideje. Ez a kiegyensúlyozás, a váltás és változás csodás éve lesz.

Azoknak, akik csodálkoznának: Metatron nem egy szál entitás. Ez egy energia-kompozíció. Sem nem hím, sem nem nőnemű. Metatron az Ark Rendjének egy energia kompozíciója, amely az összes arkangyalt, VALAMINT benneteket reprezentál. Ha mindezeket egy kompozícióba rendezitek, akkor kapjátok meg Metatront.

Metatront a saját új szemetekkel fogjátok meglátni, vagy a pszichikus szemetekkel. Metatront néha meg fogjátok látni, amikor ember-szerű minőséget ölt magára - sugárzót, ragyogót - de ember-szerűt. Megértendő az, hogy ti így érzékelhetitek Metatront, de amúgy ez nem egyetlen entitás.

Nagyon sokan közületek meg fogjátok látni Metatront az álmaitokban vagy esetleg éber állapototokban is. Nagyon nagy energia lesz ez - egy tündöklő vibráció - a réztől az aranyig változó színek kavalkádja, amiben fehér lángok villóznak.

Szemetek sarkából néha láthattok egy nagyon erős fényjelenséget, egy fényvillanást. Ilyenkor Metatron egy érintését láthatjátok ekkor, amint bekerül az éberségi mezőtökbe. Amikor ezt az erős fény felvillanást látjátok, akkor megengedtétek Metatronnak, hogy beléphessen. Ez egy fontos energia a lesz ezen év során, amivel dolgozni fogtok.

Érezzétek szeretett Metatronunkat az összes érzéketekkel, lényetek minden részével. Nagyon nagy energia ez, ami majdnem tiszta fém. Nagyon technikai és nagyon kifinomult energia ez. Nem olyan kellemesen meleg vagy lágyabb tónusú energia, mint amilyennel Amael vagy Rafael bírnak. Ez nagyon intenzív, égetően erős. Ez fogja segíteni azt az átmenetet, ami a Földön fog lezajlani az idei évben.

Akkor most egy kis szünetet tartanánk, hogy átállítsuk itt az energiákat annak érdekében, hogy Metatron jóval közelebb jöhessen hozzánk. Vegyetek egy mély lélegzetet, drága barátaim. Vegyetek egy mély levegőt. Helyezkedjetek el kényelmesen a székeiteken és egy percen belül bele fogunk vágni a Hatodik Leckébe.

(szünet)

Igen, Metatron emlékeztet minket arra, hogy mondjuk el ezt néktek: ,,Ne essetek kétségbe, amiatt, hogy az idei évben nagyon sok elektromos eszközötök le fog robbanni.'' (a hallgatók felnevetnek) Sajna, ez is része az ő és a ti energiátoknak. Azon fogjátok kapni magatokat, hogy az elektromos eszközeitek teljesen váratlanul csak úgy elromlanak. Ezek az eszközök a múlthoz tartoznak és már nem tudják elviselni azt az energiát, amit most már hordoztok. Amikor ezek megtörténnek - s persze miután a megfelelő átkokat elmondtátok ezekre az eszközökre - vegyetek egy nagy levegőt és engedjétek meg a pillanatnak, hogy ez megtörténhetett. Meg fog érkezni a megfelelő hozzáértésetek ahhoz, miképpen tudjátok behozni a valóságotokba az új és a megfelelő berendezéseket. Ideértendő minden eszközötök, kezdve a számítógépeitekkel, az izzólámpáitokon át az összes elektronikus kütyütökig. Az elektronikusak lesznek a legjobban érintettek ebben, de ez a mechanikus eszközeitekre is ugyan így vonatkozik.

Ez Metatron energiája, ami nagyon műszaki és tudományos, telis-tele az Új Energiával. Arra is megkért bennünket, hogy említsük meg azt is, hogy nagyon boldog, hogy ma itt lehet vélünk!

(szünet)

No, most pedig folytassuk a megkezdett beszélgetésünket az Ahá Nyelvéről. Ez lesz a harmadik leckénk ebben a témában. Három leckét is szenteltünk ennek a témának, mivel EKKORA jelentőséggel bír. Valószínűleg egy kis időt fog igénybe venni az, hogy megértsétek ezt, hogy használni kezdjétek, hogy dolgozni kezdjetek evvel. De ez ANNYIRA fontos, hogy nem egy és nem kettő, hanem három egész lecke során taglaljuk ezt a témát.

(kajánul hümmentgetve) Amikor a múltkor abbahagytuk ezt, akkor elmondtunk egy eléggé szűkre fogott történetet a hét farmerről. (a hallgatók felnevetnek) Úgy gondoltuk, hogy ez igen lényeges a téma miatt, de Kauldre... ő arra kér minket, hogy nem meséljünk ilyen hosszú lére eresztett sztorikat! De mi mégis megtennénk. (néhányan felnevetnek)

Ma egy NAGYON rövid történetet fogunk elmesélni, mert amúgy is sokat kellett beszéljünk, mielőtt belevágtunk volna ebbe a leckébe! Az egyik Saumbráról fogunk egy rövid történetet elmesélni, akinek az energiája a család részét képezi. A hölgy amúgy mindegyikőtök részét is képezi. Mi Nancy-nek fogjuk őt nevezni.

Nancy nem lehetett itt a múlt hónapban személyesen is, de az interneten keresztül követni tudta az itt zajló eseményeket. Nancy hallgatta az Ötödik Leckét, az Áhá Érzékeléséről. És, ő, mint most is közületek sokan, igen el is álmosodott. Nincs is ezzel semmi baj sem. Nagyon elálmosodott a lecke alatt, de ő valóban hallotta azt a CSODÁLATOS történetet hét farmerről. Ő volt az, aki bizony akkor azt szerette volna, ha mindez tovább is tartott volna! (a hallgatok felnevetnek) Igen csalódott is volt amikor befejeztük a mesét! (nevetés)

Miután vége lett az Ötödik Leckének, Nancy egy kicsit fáradtnak érezte magát, ami teljesen normálisnak tekinthető, kedves barátaim, mivel oly sok energetikai munka zajlik ilyenkor. Még azok is, akik nincsenek konkrétan itt, azok is el szoktak fáradni a végére, egy bizonyos mértékig, de egy nagyon kellemes fáradtsággal. Rá fognak jönni arra, hogy mennyi minden is történik ez idő alatt a lényük mélyén.

Nancy hirtelen ráébredt arra is, hogy ő bizony igen megéhezett! Az a sok beszéd a termésről, az étkekről és a farmokról, mindazokról a pazar és csodás élelmiszerekről az Ötödik Leckében. Tényleg nagyon éhes lett. Arra lett figyelmes, hogy egész lényében szétterjedt az éhség.

Nancy egy pillanatra eltűnődött azon, hogy mit is kéne egyen, elképzelte azokat a csodás karfiolokat, meg a pompázatos epreket a farmereknél. Ekkor pedig egy omlettet képzeletbeli képe jelent meg előtte, amely roskadozott a rárakott sajttól. Azon tűnődött, hogy milyen lenne egy ilyen omlettet megenni.

Odament hát a hűtőjéhez, meg a konyhaszekrényéhez, megnézni, hogy mije is van otthon. Az együttérzés energiája jelent meg ekkor a testében, amikor így tett. Akkor amikor már bizonyos ételeket keresett, érezte ezeknek a vibrációit is. Együttérzésben a fizikai testével, képes volt arra, hogy észrevegye, mire is áhítozik abban a pillanatban a teste. Amint Nancy körülnézett az éléskamrájában és a hűtőjében, közben eszébe jutott a családja is. Eltűnődött azon, hogy ők vajon mit szeretnének enni, hogy az ami elég volna néki, elég lenne-e a családjának is később. Úgy döntött, hogy ha egy megfelelő egyensúlyt sikerül elérnie a testében, amire az áhítozott, akkor az biztos elég lesz a többiek táplálására is, valamint figyelembe vette azt is, hogy pillanatnyilag mi állt a rendelkezésére mindebből.

Szóval, eldöntötte, hogy ő bizony főzni fog valamit. Elővette a fűszereket, a nyersanyagokat a polcokról és a hűtőből, mindezeket a kellő méretre is szeletelte fel. Minden figyelmét az étel előkészítésére fókuszálta, amint egybeszelte ezeket. Fókuszált arra is, hogy mennyi időre lesz szüksége a különböző összetevők előkészítésére. Erősen fókuszált arra is, miből mennyire lesz szüksége, hány csésze ebből, hány púpozott evőkanál abból, mennyi csipet amabból.

Azután kezdte összeönteni az egész nyersanyag halmazt. A serpenyő forró volt. A sütő készen állt. A tálak csak arra vártak, hogy telemerje őket. Az egész étek kezdett konkrét formát ölteni, amint ténylegesen elkezdte a főzést. Mindez azért történt meg, mert hallotta a farmerek történetét és emiatt megéhezett.

Leült a végén, igen elégedetten amiatt, hogy elfogyasztotta az étket, amit az imént készített el, azzal a tudattal, hogy mindent saját maga készített elő ehhez - és ez itt egy igen fontos mozzanat. Saját maga készített el mindent. Mindez együtt rezonált a testével. Ő állította össze a megfelelő egyensúlyát az összetevőknek, noha esetleg a szakácskönyvek szerint kevesebb fűszert is használhatott volna és jóval több primőrt annál, mint amit valójában megfőzött. Mindezt a saját megérzéseire és megértésére alapozta.

Amint megette amit főzött, nem csak a főztje ízét találta pompásnak és az éhségét csillapítónak, hanem a mentális, a spirituális lényének is biztosította ez az élmény a megfelelően kiegyensúlyozott energiákat. Akkor hozta el ez az étel a megfelelő energiákat, amikor éppen erre volt éhes, éppen akkor hozta ez el a lényének.

Aznap éjjel csodálatosan jól aludt. Még mi sem ébresztettük fel hajnali négy óra negyvennégy perckor - annyira édesen aludt! (nagy nevetés) Nagyon jól aludt, mert az isteniségének a DNS-ébe integrálása annyira zökkenőmentesre sikeredett, hogy egyáltalán nem léptek fel a csalódottság és a fokozott mozgáskényszer tünetei az éjszaka folyamán. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sokatoknak teljesen tiszta már, hogy miért mondottuk el ezt pont most és itt.

Nancy lénye pontosan azokat a kiegyensúlyozott tápanyagokat és energiákat kapta meg, amire szüksége volt. Nem törődött olyan dolgokkal, mint például a kalóriák számolgatása, amikor előkészítette az ételét. Ó, drága barátaim, az annyira korlátozó, amikor ezt teszitek! Mi a bánatért számlálgatjátok a kalóriákat? Számoljátok az energia kvócienseket (hányados - a ford.) de ne a kalóriákat, a zsírok, meg a fehérjék grammjait. Ez mind a régi világ dolgai.

,,Mik azok az energia kvóciensek?'' - kérdezitek. Kérdezzétek magatoktól! Kérdezzétek erről az érzékeiteket! Kérdezzétek azokat az érzékeiteket, amelyekről az Ötödik Leckében beszéltünk néktek! Ezek fogják megadni számotokra az energiák kellő egyensúlyát. (kajánul kuncogva) Az is lehet persze, hogy Nancy-nek az lett volna az éppen megfelelő, hogy süt egy hatalmas csokitortát és azt mindjárt fel is falta volna! Ha a teste egyensúlya ezt kívánta volna, akkor így felelhetett volna erre a kérésre. A mostani esetben nem ez volt a kérése, hát mást is készített el a hősnőnk. Mindenesetre csodálatosan aludt aznap éjjel és az integrációs munka, ez a virágzás, nagyon simán bírt áramlani a lényében.

No, most fogjátok megkérdezni azt, hogy Tóbiás, miért is meséltél nékünk ma a szakácsművészetről? Először a mezőgazdálkodás, most meg ez a főzőcske, de okosan. Hová fog ez az egész kilyukadni? Miképpen segíthet ez nékünk, hogy jobban megérthessük az Áhá Nyelvét?'' Drága barátaim, vannak még egyéb részek is, amiről ma beszélni akartunk ma, egyéb részek, egyéb szinteken, de ezek már készen állnak az ismertetésre, éppen úgy, amint Metatron energiája is készen áll arra, hogy ma ide jöjjön.

Vannak még spirituális érzékek is, érzékek, amiket használtok és amiket más szinteken mi is használunk, amelyek különböznek a ti humán érzékeitektől. Ezek állandóan hozzáférhetőek, De amíg a Földön tartózkodtok, addig nem használjátok ezeket túlságosan sokat. Ezek, hogy úgy mondjuk el vannak tőletek barikádozva, el vannak rejtve előletek. Eddig ezek nem is voltak a számotokra nagyon hozzáférhetőek. Igen, használtátok ezeket, amikor átjöttetek hozzánk, ide a fátyol innenső oldalára. Amikor levetitek a fizikai formátokat, akkor ezeket újra előveszitek. Ez ezzel jár. Ez annak a része, amik vagytok, de amikor idejöttök a Földre, hajlamosak vagytok ezeket idehagyni. Ezek nem férhetők most hozzá, de mégis utánatok jönnek most. Ez az egyik oka, amiért Metatron eljött ma ide, hogy segítse ezeknek az ideérkezését, hogy segítse a rés áthidalását.

Öt érzék van ezekből. Az öt isteni érzék éterikus, multi-dimenzionális, nem-fizikai és nem-humán jellegű. Öten vannak. Képzeljétek el egy csillag alakját, egy öt ágú csillagét. A csillag legtetején van az első ezek közül az érzékek közül. Ez az ÉBERSÉG ÉRZÉKE. No, ez egy éterikus, spirituális, isteni érzékelés, az első az érzékek közül az éberség. Amint elhagytátok az Otthont, a Királyságot, az első, amit kifejlesztettetek, az éberség volt az érzékek közül. Egészen addig, nem voltatok éberek arra, hogy kik is vagytok valójában. Egyszerűen csak voltatok. De amikor elhagytátok az Otthont, amikor átmentetek a Tűz Függönyén, azon nyomban kifejlesztettétek az éberség érzékét. Ez az ,,Én vagyok'' Érzéke. ,,Isten része vagyok, de mégis megvan a saját identitásom.'' Ez az első ebből az öt érzékelésből.

No, induljunk el a csillagon az óramutató járásával ellenkezőleg, hogy eljussunk a KÉPZELET ÉRZÉKÉIG. Képzelet. Amikor elképzeltek valamit, akkor az elkezd megjelenni az életetekben. Elkezd körvonalazódni. Mi még a Teremtés Érzékelésének is hívjuk ezt. Mindegyikőtök képzeletében van valami olyasmi, amiről mi már beszéltünk, amit rejtve ugyan, de őrizgettetek. Ott van ez. ez fog most előkerülni. Ez az, amivel már régóta kihívás elé állítunk benneteket. A Képzelet isteni érzéke innen ered és innen származnak a többi energia formák is. Ezek most kezdenek egyesülni, koalícióra lépni egymással. Ez most kezd kialakulni. Ez a Képzelet érzéke.

Tovább lépve az óramutató járásával ellentétben az öt ágú csillagunk ágai mentén, eljutunk az EGYÜTTÉRZÉS isteni ÉRZÉKÉIG. Együttérzés. Mi ezt hívjuk még az Egység Érzékének is. Ez az az isteni érzék, amely lehetővé teszi a számotokra annak az érzékelését, megértését, hogy Én Vagyok, de ugyanakkor részei vagytok Mindannak is Ami Van, a Minden Létezőnek. Az együttérzésnek ez az érzéke teszi lehetővé a számotokra azt, hogy mások szemébe nézve is megpillanthassátok Istent. Ez teszi lehetővé, hogy érezzetek és megértsetek egy másik valakit is. Ez kapcsol össze benneteket a többi emberrel, az összes többi állattal és a bolygó összes többi molekulájával. Ez az az érzék, amely összeköt benneteket a Minden Létezővel.

Az együttérzés és az egység ezen érzéke nélkül nagyon, nagyon egyedül és magányosak lennétek. Amikor beszélünk hozzátok az összejöveteleinken és azt mondjuk, ,,Drága barátaink, sohasem vagytok egyedül,'' akkor mi az együttérzésnek, az egységnek és a közösségnek ezt az érzéket akarjuk serkenteni bennetek. Mi ezt nem ,,egységnek,'' hanem ,,közösségnek'' fogjuk hívni. Ez az az érzék, amivel lehetővé válik annak a megértése, hogy egy másik személy vagy entitás éppen min megy keresztül. Használjátok ezt, amikor tanítotok.

Én, Tóbiás, nagyon szeretem ezt az érzéket, Megérintett ez engem az emberként leélt létidőm során, s megélem minden alkalommal, amikor idejövök közétek ebbe a térbe. Minden alkalommal, amikor meglátogatlak benneteket egyénileg, ó, akkor az én isteni érzékem, az együttérzés röpít engem tovább! Ez az az érzék, amely könnyeket csal a szemeimbe és ez az, amely ismeretlen könnyeket csal a ti szemeitekbe. Együttérzés.

No, most pedig folytassuk tovább az öt ágú csillagunk körbejárását. A következő a FÓKUSZ ÉRZÉKE lesz. Fókusz. Mi ezt az Erő Érzékének is nevezzük. Ez az a képesség, amely a nyers erőkből, amely a képzeletből erednek, keverve az együttérzéssel mások és magatok iránt, fókuszálva ezt az energiát, behozzátok a valóságba, behozzátok az életetekbe.

Ez az érzék nagyon fontos, drága barátaim. Nagyon sok Saumbra hagyta, hogy ez az érzéke elszunnyadjon, amíg itt van-volt a Földön. Elfelejtettetek fókuszálni. Elfelejtettétek ezt behozni a valóságotokba. Nagyon sokan közületek teljesen meg is tagadta ezt az isteni érzékét. Nem akartok szükségszerűen arra fókuszálni, hogy emberi lények vagytok, valaki még útközben olyat is bírt szólni, hogy ez amúgy is bűn lenne. Megtagadtátok a fókusz érzékét, pedig ez nagyon fontos az egyensúly eléréséhez.

Fókuszáljatok a képzeletetekre, az együttérzésetekre és az emberségetekre. A Fókusz érzéke vonja magához a nyers Isten-erőt és hozza fókuszba. Ekkor kezdődnek betöltődni a nyers energiák. Az energiának ez a fókusza - NAGYON - fontos - lesz - ebben - az évben. Mi ezt külön alá is húznánk. AZ ENERGIÁNAK A FÓKUSZA NAGYON FONTOS LESZ EBBEN AZ ÉVBEN.

Nem élhettek többé az ,,ózonon'' kívül. Ez a tagadás egy fajtája. Nem fogadjátok el emberi mivoltotokat, mert valaki azt mondta néktek, hogy ez bűn. Annyira szomorú ez, hogy emberek így gondolkoznak.

Eredendő bűn: A büdös életben nem értettük meg ezt a koncepciót! Itt vannak azok, akik meghaltak, akik átjöttek a mi oldalunkra és azt akarták megtudni, hogy miképpen tisztulhatnának meg az eredendő bűnüktől. És mi csak csóváltuk a fejünket, azt kérdezve, hogy ,,Miféle eredendő bűntől???'' De ők nem ezt választották, hanem tovább mentek egy másik valakihez a mi oldalunkon, azután megint más valakihez, meg a következőhöz, keresve olyan valakit, aki megtisztítaná vagy megváltaná őket az eredendő bűntől, amiről ők itt tanultak a Földön. Ó, mennyi munkát is okozott ez itt, itt az indulási oldalon. Tudjátok jól, hogy kikről beszélünk. Tudjátok azt, néhányotokhoz közvetlenül szólunk most. Itt az ideje annak, hogy megszabaduljatok ettől. Hatalmas változások érhetőek el avval, ha ezeket a dolgokat sikerül fel- és megoldani a bolygótokon, a Földeteken, mielőtt ezek visszatérnének a mi oldalunkra.A ,,Fókusznak'' kulcsjelentőségű szerep jut ebben az évben. Éljetek a Földön. Legyetek emberek. Energiáitokat fókuszáljátok erre. Fókuszáljatok a projektjeitekre, a munkátokra, a családotokra és mindenre, ami csak körül vesz benneteket. Semmi olyan nincs az életetekben, ami nem volna éppen oda illő. Emlékezzetek a fókusznak egyetlen pontja van, ennek az érzéknek, a Fókusz isteni érzékének.

Amikor a hintátokban ültök és megjelenik a négy méteres kobra a lábatoknál és ti kérdezitek tőle, hogy miért van itt, emlékezzetek arra, hogy mit meséltünk a Fókuszról. Lesz majd pár szava hozzátok erről a témáról! Elég nehéz lesz benne maradjatok abban a hintában, ide-oda lengve új magasságok felé, ha nem arra fókuszáltok, amit éppen csináltok.

Lesznek közületek - itt Kauldre félbeszakít bennünket - akik nem lesznek túl boldog amiatt, amit mondani akarunk. Viszont nékünk van véle egy egyezségünk - úgy, hogy valahogyan mégis elmondjuk ezt! (a hallgatók felnevetnek)

Azok közületek, akik meditáltok, drága barátaink, ne tegyétek többet! Ilyenkor un-fókuszáltak vagytok. Zűrzavar-mentesek voltatok a meditációtok alatt. Közületek majdnem mindenki érintett ebben az ügyben. A meditáció egy csodálatos dolog VOLT. Ez juttatott el benneteket ide, erre a pontra. Viszont egy nagyon nagy félreértés is kapcsolódik a meditációhoz.

Megtanultátok azt, hogy miképpen hagyjátok el a fókuszotok a meditációtok során. Mi arra kérünk benneteket, hogy éppen az ellenkezőjét tegyétek. Megtanultátok azt, hogy miképpen hagyhatjátok el az emberi dolgaitokat. Valóban, néhányan közületek megtanulták azt, hogy miképpen fókuszálhatnak egy gyertya lángjára, vagy egyetlen gondolatra. De viszont, ha úgy vesszük, a lényetek összes többi egyensúlyát ez alatt hagytátok elveszni. Igen, a meditáció hatékonyan segített benneteket abban, hogy hozzáférjetek a tudatosságotok bizonyos részeihez. De most, drága barátaim, a meditációtok az lehetne, hogy magatokra, mint a Földön járó emberre fókuszáltok. A meditáció irányulhatna mind arra, amik csak vagytok és nem arra, hogy megpróbáljátok elfeledni, hogy kik is vagytok valójában.

Tudunk arról... lesznek köztetek, akik nem fognak örülni a szavainknak. Néhányan az összes többi elhangzott szavunknak sem nagyon örülnek! De, kedves barátaink, mi az igazsággal és szeretettel jöttünk el hozzátok, hogy segíthessük az előre lépéseket, hogy segítsünk néktek és segítsünk mindenkinek előrébb lépni.

Ennek a csillagnak az utolsó csúcsa pedig - az utolsó isteni érzék, drága barátaink - a KIFEJEZÉS. Ez pedig a Kifejezés. szorongathatjátok a bennetek lévő energiákat, amire a fókuszotok irányul, amit elképzeltetek és elővettetek. Itt az idő arra, hogy ezt most itt a földi tervetek során, mint emberek ki is fejezzétek.

Nancy-ről szóló rövid történetünkben, ami a konyhaművészetéről szólt, ő elképzelte azt az ételt, amit meg is főzött. Akkor el is indult az éléskamrájába, a hűtőszekrényéhez, az együttérzését használva ahhoz, hogy megtalálja a kellő egyensúlyát annak, hogy mi lenne a legmegfelelőbb mind az ő, mind a többiek számára. . A fókuszálását használta fel ahhoz, hogy az összes szükséges alkatrészt a legmegfelelőbb módon készítse elő és el. A legvégén pedig, a Kifejezését használta akkor, amikor ezeket az alkotó elemeket beletette a fazekakba és elkészültük után szétmerte a tányérokba. Ő a humán energiáit használta ehhez és a teremtés megtörtént.

A ,,Kifejezés'' az, amikor az összes többi isteni érzékelés felhasználásra kerül és munkára lesz fogva. Jó páran lesztek, akik meg fognak dermedni ennél a pontnál. Sokan lesztek, akik azt akarnák, hogy vagy a segítők, vagy a Szellem végezze el helyettük a Kifejezést. El akarjátok képzelni már jó előre, hogy milyen is lesz pontosan a teremtésetek. El akarjátok már jó előre képzelni azt, hogy milyen lesz az együttérzésetek a többi ember iránt. Előre tudni akartok arról, hogy milyen legyen ez az együttérzés. Előre tudni akartok az emberi mivoltotokról, ennek a szükségleteiről, vágyairól és ezeket mind birtokolni is akarjátok. De, amikor eljuttok oda, hogy mindezekért felemeljétek a kezeteket és utána nyúljatok, akkor megjelenik egy félelem. Előkerül az önbizalom-hiány, a kígyó elősurran és így szól: ,,Ne hogy felemeld a kezed!'' Ekkor halljuk azt, amikor közületek nagyon sokan így szólaltok meg: ,,Kedves Tóbiás, kedves Szellem, kedves akárki-aki-hall-engem-ezekben-a-napjaimban, megcsinálnátok ezt helyettem?'' (nagy nevetés)

A Kifejezés egy kirobbanó erejű energia ami feltört bennetek, ami csak arra vár, hogy kifejezhesse magát. De a TI kezeteket kell felemelni azért, hogy mindez ki is fejeződhessen. Hiszen lesznek majd, akik odajönnek az ajtótokhoz, hogy bezörgessenek rajta és nektek kell majd a SAJÁT kezetekkel kinyitni azt. Néktek kell megengedni, hogy ez az isteni energia kirobbanhasson - és megszülethessen -, hogy beléphessen a valóságotokba.Ez a Kifejezés. Helyezzetek erre nagy nyomatékot. Legyetek erre elég merészek!

No, ez hát az öt isteni érzékelés. Ezek összefüggnek egymással, együttműködnek mind azzal a hét emberi érzékelésetekkel, amiről már beszéltünk a legutolsó alkalommal. Ők mindannyian együttműködnek. A hét emberi érzékelésetek fordul a kézzelfogható valóságotok felé. Ők a rögzített, emberi valóságotokhoz vannak társítva. Ők a testetek bizonyos részeihez vannak kötve, mint például a hallás a fülekhez, a látás a szemekhez és így tovább az orron, a szájon, a bőrön, az intellektuson és az érzelmeitekig. Az az öt érzékelés, amiről ma beszéltünk... ezek az isteni érzékeléshez tartoznak. Ezek nem szükségszerűen újak, de ezek alkalmazása az emberi valóságokban bizony új. Most már képesek vagytok arra, hogy összeolvasszátok az emberi érzékeket az istenikkel. Hát nem érdekes, drága barátaim, hogy állandóan hét plusz öt csakráról beszélnek? És, ha úgy vesszük, akkor hét emberi és öt isteni érzékelés van.

Nos, mi most még egy technikai jellegű információt is átadnánk, amely Metatrontól érkezett, aki azt kéri, hogy egy részét a dolognak világítsuk meg még pontosabban. Azok nem egyenes vonalak, amelyek összekötik a csillag egyik csúcsát a másikkal. Ezek görbék - befelé hajló vonalak, ívek - amelyek összekötik a csúcsokat. Ezek görbét alkotnak. Azután energetikailag - hogyan is kéne ezt mondani - van egy központi kör is benne. Arra kérjük Kauldrét, hogy rajzolja le ezt a számítógépén, hogy ti megnézhessétek ezt. De a csillag közepén van még egy plusz kör is. Van egy központi kör, amelyik a kerületén érintve összeköti az összes befelé hajló görbét. (megjegyzés: lásd Debi Smith rajzát ennek a szövegnek az elején)

Ez majd segíti a megértéseteket. Ez nem szakrális geometria, nem. De segíti ennek az energetikai megértését, az ebben rejlő mintákat. Ezek azok az isteni érzékelések, amelyekhez már hozzáférhettek és használatba is vehettek mint emberek, itt, a földi síkon is.

Egy másik dologra is megcselekvésére is megkérnénk benneteket. Képzeljétek el magatokat, a testeteket, saját magatokat. Általánosságban véve van egy fejetek, két karotok és két lábatok. Az isteni érzékek ezekhez a testrészekkel működnek együtt, ezekhez társíthatók, a humán lényeknél.

Az éberséget a fejetek reprezentálja, drága barátaim.

A Képzeletet a bal kezetekhez asszociálható.

Az Együttérzés a bal lábatokhoz köthető...

A jobb lábatokhoz is egy energia asszociálható, a Fókuszé, ,,itt tudjátok megvetni a lábatokat.''

Azután a jobb kéz, a kifejezés keze - mégis, mit csináltok, amikor megrázzátok valakinek a kezét? Ilyenkor valamit kifejeztek neki. Ez nagyon sok minden lehet, de ez ilyenkor kifejeződik. Ez egy nagyon erős, gyógyító kéz; habár, igen, mint oly sokan közületek tudjátok, létezik egy bizonyos egyensúly a két kéz között. De a Kifejezés generálisan a jobb kézhez köthető. Ez az, amely megteremti a kifejezést és a mozgást.

No, tudjuk azt, hogy nagyon sok mindenről esett ma szó. Kell majd egy kis idő, mire mindent sikerül majd asszimiláljátok. De, megértendő az, hogy azokat az isteni érzékeléseket, amelyeket mi használunk ezen az oldalon, - amelyeket ti is használtok, amikor itt vagytok vélünk - most már elérhetőek a számotokra is, minden nappal egy kicsit több is ezekből. Ezek most már mind elérhetőek a számotokra, az összes változással egyetemben, ami csak megtörtént a tudatosságotokban, amelyek szorosan egybefüggenek a rácson végzett módosításokkal, amely rácson való munkát ebben az évben teljesen be is fejezi Kryon és kísérete.

Nem csak a hét emberi érzékelésen keresztül jön be az Áhá Nyelve. Megjelenik ez annak az érzékelésén keresztül is, hogy kik is vagytok most, a jelen pillanatban, egy új éberség arra az angyalra, akik vagytok. Ez a képzeleteteken keresztül érkezik meg. A képzeletetek meg fog érni, és kirobbanóan fogja kifejezni az eljövendő napokat. Ez jobban fogjátok érzékelni, mint valaha az együttérzéseteken keresztül a mások és magatok iránt. Ne tartogassátok az együttérzést pusztán mások számára. Hozzátok be az együttérzést a testetekbe és a magatok számára.

Az Áhá Nyelve a fókusz érzékelésén keresztül jelenik meg, a képességen, hogy energiákat tudtok betölteni. Ezt tette Nancy is, amikor főzött. Fogta a nyers energiákat - azokat, amelyeken a farmerek dolgoztak - és behozta ezeket, rájuk fókuszált. Ez az, amit az isteni fókusz érzéketek végez. Az univerzumotok csurig van energiával, nyers, nem meghatározott energiával. A fókusz teszi lehetővé, hogy ezek behozhatóvá és alkalmazhatóvá válhassanak a ti szinteteken. Az ezzel való munka igen fontos lesz ezen év során, nem azért, mert ezt nevezzük a legvidámabbnak, hanem mert ez a legfontosabb.

És végül a Kifejezés. Amennyiben Nancy csak elképzelte volna, hogy mit fog főzni, még ha meg is jelent volna benne az együttérzés ezen dolog iránt és nem fókuszált volna arra, hogy mennyire éhes is, akkor bizony éhkoppon maradt volna, ha ezt nem fejezte volna ki is azzal, hogy kiment a konyhába és nem kezdett volna el ott dolgozni is.

No, az Áhá Nyelve megérkezik és már hozzá is férhető a számotokra ezzel az öt isteni érzékeléssel. Ezek az érzékek mindig is itt voltak. Ez az, ahogyan mi működünk ezen az oldalon. Nekünk nincsen szükségünk olyan érzékekre, mint a szaglás vagy az ízlelés. Szóval, szagolhatunk, vagy ízlelhetünk rajtatok keresztül, ha aktiváljuk az együttérzésünk érzékét. Így viszonyulunk egymáshoz. Így érthetjük meg azt, hogy ti mit is csináltok. Az együttérzést nagyon sokszor használjuk, amikor emberekkel van dolgunk.

Ez az együttérzés az, amit Metatron nem nagyon használhatott, amikor emberekkel ügyködött. Mivel annyira erős az energiája, ami annyira erős és bántó, hogy valamiképpen temperálni és szűrni kellett, hogy lehetségessé váljon az, hogy ma itt lehessen, anélkül, hogy lyukat ne üssön belétek.

Ezek az isteni érzékek most elérhetővé válnak, és dolgozni kezdenek azzal az emberi hét érzékeléssel, amiről a múltkor beszéltünk néktek. Az Áhá Nyelvével lehetővé válik ennek a használata. Ez persze némi gyakorlást és némi munkát igényel. Dolgozzatok egymással és gyakoroljatok egymáson, drága barátaim. Belekerülhet ez egy kis időbe, de ezt annyira új és csodálatos módú teremtésnek fogjátok találni, amint kifejeztek, amint fókuszáltok, amint éberek lesztek arra, hogy kik is vagytok igazán.

Amikor kombináljátok a hét emberi érzékeléssel, akkor észre fogjátok venni, hogy olyan dolgokra lesztek majd képesek, amit idáig mágiának, varázslatnak neveztetek volna, akár csak egy pár évvel ezelőtt is. De a legérdekesebb az, hogy amikor ez megtörténik, már nem is lesz annyira csodával határosnak tűnő. Ekkor már ismerni fogjátok az emögött húzódó fizikát és tudományt. És, amikor a többi ember ott fog állni benneteket csodálva és bámulva, hogy mit tettetek... azt fogjátok nékik mondani, amit a Szeretet Mestere is mondott néktek meg a többieknek: ,,És ezt ti is meg tudjátok cselekedni ugyan így.'' Ez nem egy csoda. Ez nem egy ajándék Istentől, mivel Isten ezt az ajándékot odaadja néktek minden nap. Ez nem egy különleges ajándék. Ez az, amit Isten, amit az Én Vagyok teremt meg... amit ti csodának neveztek.

Drága barátaim, amint dolgozni kezdtek az Áhá Nyelvének energiájával, azzal lehetővé válik a számotokra és az önbizalmatok számára az, hogy olyan dolgokat teremtsetek, amelyeket ezeddig elképzelni sem tudtatok volna. És tudjátok mit? Tudjuk azt, hogy evvel teljesen tisztában is vagytok. Nem fogtok kirohanni innen, hogy néhány kazal pénzt teremtsetek, néhány kazal materiális tárgyat, mivel nem ezek lakoznak a szíveitekben. Ezek nem a szívetekben lakoznak. Olyan dolgokat fogtok teremteni, amelyek végül is a többieket a saját isteniségükhöz fogják eljuttatni. S amikor ezt megcselekszitek, drága barátaim, amikor használni kezditek a saját isteni lényetek nyelvét, a bőség is automatikusan meg fog jelenni. Nem azért, mert Isten azt fogja mondani, hogy ezen a bizonyos napon milyen értékesek voltatok, hanem mert egy olyan energia-egyensúlyt teremtettetek, amely ezt lehetővé tette. Ez jöhet furcsa, szokatlan helyekről is, amelyeket még sohasem használtatok eddig, de akkor is meg fognak jelenni.

Nagyon nagy örömet okozott a számunkra, hogy átvehettük véletek az Áhá Nyelvének leckéit. Folytatni fogjuk az erről való beszélgetést, de tovább is kell lépjünk az ezután következő leckék felé is. De, arra bátorítunk mindenkit, hogy továbbra is használjátok ezt. Mi már az Áhá Nyelvén fogunk véletek kommunikálni. Metatron ezt fogja használni, hogy a technikákról és a fizikáról kommunikáljon, amiket magával hozott. Ezen a nyelven fogunk kommunikálni. Meg fogjuk nyitni a találkozóinkat az isteni kommunikáció pillanata előtt, mielőtt a szavak megszólalnának. Ezen a nyelven fogunk beszélni hozzátok egytől egyig, az Áhá Nyelvén.

Olvasszátok össze a hét emberi érzékelést az öt isteni érzékeléssel, hogy ez valóban megtörténhessen, legnagyobb hatású és a legmegfelelőbb módon. Ezek azok az eszközök, drága barátaim, amelyekre mindegyikőtöknek szüksége lesz a hintázások évében.

Végtelenül szeretünk benneteket. Szeretjük megosztani véletek ezt az időt. Metatron még sosem volt képes ennyire közel jönni az emberekhez, mint most. Nagyon boldog is emiatt, hogy itt lehet ma. Hatalmas együttérzés fogja tovább röpíteni őt innen. soha sem vagytok egyedül.

És ez így van.

- 1