________________________________________________________________________________________

A Mennybemenetel Sorozat Hetedik Leckéje:

,,Tudj róla, hogy nincsenek elvárások”

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. 02. 02.

Tóbiás: És ez így van, kedves barátaim, amint ismét összegyűltünk ebben a körben a családdal, a Saumbrával. Ez az energia itt annyira, de annyira édes! A mai napon a szíveitek különösen szélesre vannak tárva. Érezzük az elfogadásotokat. Érezzük a reményt, ami a lényetekben van. Mindegyikőtöknek, aki csak itt van és aki valamiképpen is kapcsolódik ehhez az anyaghoz érezzük az erejét. Kifejlesztettétek ezt az erőt magatokban, abból kiindulva, hogy ti csak emberek vagytok. Most ezt isten emberi szintre fejlesztettétek fel, tudatosabban járva, mint valaha. Isten emberek vagytok, tele szeretettel, tele együttérzéssel, olyan isten ember, aki már képes befogadni ezt energiát a lényébe és képes ezt ott meg is tartani. Ez valóban nagy kihívás volt a számotokra az elmúlt néhány év során.

Az új energia megérkezőben van, amihez biztosan ti is hozzájárultatok. De most már, úgy tudjátok ezt megtartani, hogy ez az energia nem csak pusztán keresztül rohan rajtatok, anélkül, hogy bármi hasznos történne véle, már nem okoz kárt a rendszereitekben, kiegyensúlyozatlan állapotot létrehozva evvel, olyan érzést okozva, amely szerint nem tudtok két lábbal megállni a földön emberként. De, látjuk azt, hogy már megtanultátok miképpen tartsátok meg ezt az energiát! Ez annyira különleges.

Én, Tóbiás, felállok most, hogy mindannyiatok előtt kifejezzem a megbecsülésemet, (a hallgatók felnevetnek) bár arra lettem kérve, hogy ne tegyem ezt. De, bizonyos értelemben véve, én állok. Olyannak lássatok, aki ezen alkalommal igen különleges öltözetet húzva magára áll itt most. Valamint a többiek is, akik vendégségbe jöttek el ma... ők is különlegesen öltöztek. Számosan közületek látnak is bennünket és érzékelni fogjátok ezt, miközben itt beszélünk. Az energetikai gardróbunkból a legfinomabb energetikai köpönyegeinket vettük magunkra.

A mai napon vörös színekben ragyogunk. Ez nem csak a kalendáriumi évetek mostani időszaka miatt (Valentin nap) van így. És nem csak azért, mert ez ugye a Bíbor Páholy. Azért is ez a megfelelő szín, mert a piros a szeretet színe. A pirosak az együttérzés és az érzések színe. A pirosak a tanító és a tanítvány közötti kapcsolat színei is. Ezt a termet ma ezért ragyogják be sziporkázó pirosak és karmazsinok.

Azért jöttünk el ide, hogy tiszteletünket tegyük a tanító előtt. A tanító pedig nem mi vagyunk. A tanítók ti vagytok! Igazából mi a tanulók vagyunk. Akármilyen különös is ez, de mi tanulunk tőletek. Mindannyiatoktól tanulunk, azután ezt a tudást magunkkal visszük, hogy szertehinthessük az omniverzum átjáróiban és az összes dimenzióiban. Ti vagytok a tanítok, mi a tanulók, akik tanulni jönnek azon bölcsekhez, akik még mindig nincsenek egészen tisztában is avval, hogy kik is ők valójában. De már kezditek kapiskálni. Kezditek elfogadni és üdvözölni azt, akik vagytok valójában. Kezditek egy részét magatokhoz venni és meg is tartani annak a hatalomnak, ami az emberi tudatosság tárházában vagyon.

Az valami csuda, hogy ma itt lehetünk véletek. Érezzétek ezt az energiát, barátaim. Lélegezzétek ezt be. Lélegezzétek ezt most be a lényetekbe. Érezzétek annak az energiáját, akik vagytok. Lélegezzétek azok szeretetét, akik kezdik teljesen feltölteni ezt a termet. Ők a fátyol túloldaláról érkeztek ide ma. Ezen a napon, amikor én tényleg megmondtam Kauldrének (Geoffrey Hoppe), hogy ma egy nagyon érdekes leckénk lenne a számotokra, egy valóban nagyon érdekes leckénk.

Úgy gondoljuk, hogy ez a mai lecke lesz az egyik legnagyobb kihívás a számotokra. Lesz is emiatt egy csomó megbeszélni való, meg egy kis zűrzavar is. Valamint, arra alapozva ezt, hogy egy kicsit van szerencsém ismerni a Saumbrát, hát bizony néhányan el is fogják az elkövetkező hetekben átkozni Tóbiást! (nagy nevetés)

De, drága barátaim, amint elkezditek elfogadni azt, hogy kik is vagytok, azt a tényt, hogy ti vagytok Isten - azt, hogy ti vagytok a Szellem - amint kezditek befogadni ezt a lényetekbe, avval egyre erősebbé is fogtok válni. Sokkal éberebbek is lesztek. Ez teljesen új dimenziókat és új területeket és új tudatosságot fog megnyitni a számotokra.

No, az elmúlt hetek során - tudunk erről jól - jó páran közületek megtapasztalták azt a hintázást, amiről beszéltünk volt. Elkezdtétek ezt a hintázást. Nagyon magasra emelkedett az érzékenységetek. Nagyon érzékennyé váltatok a körülöttetek lévő emberekre, a körülöttetek lévő energiákra. Sokkal érzékenyebbek lettetek a saját energiátok ciklusaira is.

Lehetséges, hogy arra gondoltatok, hogy amint egyre beljebb haladtok ebbe az új energiába - a mennybemeneteletek során - ez az érzékenységetek inkább csökkenni fog. Arra gondoltatok, hogy kevésbé fogjátok érezni a többieket, kevésbé lesznek hatással rátok. Arra gondoltatok, hogy kevésbé lesznek rátok hatással a saját ciklusaitok, a saját fentjeitek és a lentjeitek. Most tanuljátok meg azt, hogy erre jóval érzékenyebbek lettetek. Jóval érzékenyebbek lettetek.

Mostanság nagyon sok minden esemény történt az életetekben. Ezen eseményeknek persze oka volt - néhányuknak már nagyon régi és néhányuknak egészen új -, hogy miért is most bukkantak fel az életetekben. Erről még többet is fogunk beszélni ebben az új leckénkben.

De mielőtt is belemélyednénk a leckénkbe, hadd hozzuk most be... Kauldre nézi a képet, amint azt néhányotok szintén képes látni. Hadd jöjjenek be mindazok, akik ma arra várnak, hogy itt lehessenek együtt véletek. Megismételnénk, hogy éppen úgy, mint az elmúlt hónapban, meg a többiben, ami el fog érkezni a jövőben, annak az energiája, akit Metatronnak neveznek, itt van, lesz vélünk. De ez most már másabb, mint az elmúlt alkalommal. A múltkor, néhányotok számára ez az energia kifejezetten harsánynak érződött. Egészen meleg volt, talán túlságosan is meleg a fizikai lényetek számára, esetleg be nem állított és ki nem egyensúlyozottnak érződött Metatron energiája, amikor a múlt hónapban eljött ide közénk.

De ma már jóval finomabban tudjátok magatokhoz igazítani ezt az energiát. Pár hete együtt dolgoztok Metatronnal. Ebből az intenzív energiából már jóval többet vagytok képesek elfogadni. Vagyis, ma már jóval barátságosabb lesz a hatása, amint Metatron elkészíti magának azt az utat, amin ide bír jönni közénk, egy olyan térbe, amin együtt megosztozhatunk.

A múltkori összejövetelünkön megszűrtük Metatron energiáját, mivel túlságosan is megterhelő lett volna e nélkül a jelenléte. Néhányat a biztosítékaitok közül valószínűleg ki is égetett volna. De ma már nincs ekkora szűrésre szükségünk. Metatron érkezik, persze igen nagy körültekintéssel, óvatosan, oda figyelve, rengeteg együttérzéssel. Ma már nem kell olyan sok pajzs ehhez.

Amikor Metatron egy hónappal ezelőtt ebben a körben járt, akkor nem kísérte őt senki sem. De ma egy egész kíséret csatlakozott hozzá, jött el véle. Ők szintén bíborszín, karmazsinvörösökbe öltöztek, amelyekben aranyszínek villóznak. Ők nagyon magasak és a mi energetikai körünk peremén állnak. Ennek a teremnek és ennek a térnek a kerülete mentén.

Szorosan együtt dolgoznak Metatron energiáival. Olyanok ők, mint ennek az energiának a testőrei, a gárdistái. Ők segítenek a megfelelő egyensúly kialakításában. Vendégeink igen magasak, akik közvetlenül a futárjaitokkal dolgoznak együtt, segítve a nagy energia ciklusoknak a beteljesítését és komplettírozását. Nagyon magas személyiségek állnak itt. Metatron társaságát alkotják ők, amint Metatron egyre közelebb és közelebb utazik a Föld energiáihoz. Ő segítenek a megfelelő egyensúly megtalálásában.

Amikor Metatron energiájával dolgoztok, amint azt nagyon sokan közületek gyakoroljátok is, akkor érezni is fogjátok ezt a kíséretet. Ez egy nagyon fontos részét képezi Metatron energiáinak. Léteznek olyan angyali entitások, akik sokkal közvetlenebbül tudnak véltek dolgozni, mint amire Metatron közvetlenül képes lenne. Az eléggé nehézkes lenne, még akkor is, amikor már jóval erősebb, magasabb energiák között éltek, hogy közvetlenül Metatronnal dolgozzatok együtt.

No, azt kérnénk tőletek, hogy érezzétek ezt a lényetekben, lélegezzétek ezt be, engedjétek meg ennek a belépését. Amint kinyíltok, amint csatlakoztok ehhez az energetikai körhöz, avval egy nagyon erős és csodálatos energia épül fel. Ez teszi igazán lehetővé a számunkra, hogy igazán láthassuk és érezhessük azt, amin keresztül mentek, hogy ezek alapján visszaküldhessük néktek a megfelelő energiákat.

Drága barátaim, vannak itt olyanok, akik érdeklődtek a mai nap mögött lévő energiáról, a mai 2002 - 02 - 02 (igen erősen hangsúlyozva mondja ki a kettő, nulla, nulla, kettő, nulla, kettő, nulla, kettő szavakat). A mi perspektívánkból, ezek a számok önmagukban nem mondanak túl sokat. De ami a ti humán tudatosságotokban történik, amint éberré kezdtek válni a számoknak ezen szekvenciájára... éberré váltatok a nullákra és kettesekre.

Ahogyan ti tekintetek erre a dátumra és számsorra, akkor valami történni fog. Ez hatással van a tömegtudatosságra, ami végül is hatással van a Földre is, az összes emberre, mindegyikőtökre. Amikor ezekre a számokra pillantotok, el mondanánk még egyszer, ezek a polaritás számai és szimbólumai. A ,,2” reprezentálja a polaritást és a dualitást. Annyira megszilárdult már ez az energia, hogy helyette valami mást elképzelni igen nehézzé is vált. De ekkor meglátjátok a ,,nullát,” a ,,semmit.” Valamint arról is tudtok, hogy valami történik. Tudjátok azt, hogy jóval éberebbekké váltatok a dualitásra.

Kedves barátaim, drága Saumbra, eriggyetek, menjetek ki az utcára és beszéljetek az utca ,,átlag” emberével, aki nem vett részt abban az utazásban, amit ti éppen most tesztek meg, aki még mindig a karmikus ciklusában él, aki még mindig mélyen a dualitásban létezik. Beszéljetek néki a dualitásról, meg a polaritásról. Nem fognak benneteket érteni. Azt fogják gondolni, hogy ti egy kicsit ,,lököttek” vagytok. Emlékezni fognak arra is, hogy mit láttak a filmben, amiről beszéltek. (Kauldre arra utal, hogy a közvetítés előtt szó esett az ,,A Beautiful Mind,” ,,Egy csodálatos elme” című moziról.) Azt fogják gondolni, hogy mindenféle fura hangokkal beszélgettek. (felnevetnek)

Saumbra, most már tudtok arról, hogy létezik egy olyan dolog, amit a ,,dualitásnak” hívunk. Amikor a mai nap számaira néztek, akkor ezeket közvetlenül magatok előtt látjátok. A dualitást látjátok, a legbensőbb szintjeiteken pedig tudomásotok van arról, hogy mind ti és mind a Föld is, valamint az omniverzum is eltávolodóban van a dualitástól. Ma arról fogunk beszélni ma, hogy miképpen teszitek ezt, hogy miképpen kezdtétek meg ezt az átmenetet a dualitásból más birodalmak felé, valamint arról, hogy miképpen szabadulhattok meg a dualitástól.

Mit láthattatok, különösen az elmúlt két, három és négy hetetekben a ti időtök szerint? Azok a dolgok, melyek közvetlenül előttetek zajlottak le, közvetlen kapcsolódtak a dualitáshoz. Amit láthattatok az az, hogy ezek erősebbek, mint valaha. Izgatottak is vagytok emiatt sokszor. Úgy gondoljátok, hogy ennek egyre könnyebbnek kellene lennie és csodálkoztok azon, hogy miért szembesültök egyre többet efféle dolgokkal.

Van egy energia bennetek, ami most felszabadulóban van. Most lép be az életetekbe, keresi a felszabadulásának a lehetőségeit. Van erre egy mód is. Van rá mód, hogy ez a dualitás, ami azóta van véletek, mióta csak eljöttetek a Királyságból. Megrázó esemény lesz ez a megszabadulás. Nagyon fura érzés. Néha nehéz pillanatokat fog okozni.

Lesznek pillanatok, amikor ragaszkodnátok a régi dualitáshoz és polaritáshoz, mivel ezek olyan energiák, melyeket a lényetek legmélyebb részeiben értetek. Lesznek pillanatok, amikor azt fogjátok érezni, igen, nagyon fogjátok érezni azt, hogy magányosak vagytok. De, nem kell sok munka ahhoz, hogy meghaladhassátok ezt és megszabadulhassatok ettől és nagyobb szabásúbb megértésekre tehessetek szert. Persze ehhez kell egy kis munka is. Meg egy kis idő is. De, drága barátaim, látjuk azt, hogy már képesek vagytok megtartani magatokban az isteniség energiáját, s nem csak elröppenő pillanatok erejéig. Most már igazán képesek vagytok ezt a testetekbe, a lelketekbe, az elmétekbe és az összes érzékszervetekbe lehorgonyozni.

Csodálatos ezt látni! És ez az oka annak, hogy ma a legfinomabb energiáinkba öltöztünk fel, üdvözléseképpen annak a dolognak, hogy ti VAGYTOK azok, akik végrehajtottátok ezt a folyamatot, hogy képesek VAGYTOK meg is tartani ezt az isteniséget. Ez volt az egyik, a nagy kérdések közül, ami benneteket minket is izgatott, ami erre a létidőtökre ide űzött benneteket. Relatíve biztosan éreztétek azt, hogy képesek vagytok leküzdeni a karmikus kihívásokat, azon végső letisztulásokat, melyeket magatok elé tűztetek. Nagyon sokan közületek jó pár létidőre való karmikus feladatot vállalt el, hogy egyetlen létidő, avagy egy létidő fele alatt feldolgozzátok mindezeket. De senki sem volt közülünk biztos abban, hogy ennyire jó eredménnyel lesztek képesek magatokba fogadni az isteniség energiáját, amint átléptek az Új Energiába.

Ide jöttünk a mai napon, amely a dualitást szimbolizálja, 2002-02-02 napján (ismét nagyon gondosan hangsúlyozza: ,,Kettő... nulla... nulla... kettő, nulla... kettő, nulla... kettő”), hogy elmondhassuk néktek azt, hogy kezditek magatokba fogadni ezt az energiát. Ez a saját isteniségetek energiája. Látjuk amint lélegeztek és a légzéssel begyújtjátok magatokban az isteniség tüzét. De, ez a tűz többé már nem aludhat ki oly könnyen. Folyamatosan fog ragyogni.

Nagyon sok entitás van ebben a teremben most. Majdhogynem tele is van. Akik itt vannak, esetleg láthatjátok is, hogy mosoly ragyog az angyali arcaikon. Ha azt vesszük, drága barátaim, innentől nem kéne sokat beszéljünk bármiről is, de amint ezt tudjátok jól, bizony fogunk! (felnevetnek)

No, akkor egy gyors ismertetéssel kezdenénk. Néhányan közületek meg lesznek érintve Metatron angyalai által, akik ma eljöttek ide. A mai nap során valamikor meg lesztek általuk érintve. Amennyiben beleegyeztek ebbe, körbesétálnának köztetek. Sem gyógyítani, sem hangolgatni nem fognak benneteket. Pusztán csak az a szándékuk, hogy megbarátkozzatok az energiájukkal. Azért vannak itt, hogy egy energetikai kötést, kapcsolatot hozzanak létre felétek. Amikor majd elhagyjátok ezt a teret, ez az energia véletek fog maradni, elkísér benneteket, hogy tovább barátkozhassatok evvel. Szóval, ne legyetek meglepve, ha ma egy ,,érintést” fogtok magatokon érezni.

Drága barátaim, éppen a derekánál, a közepénél járunk a Mennybemenetel Sorozatának. Éppen félúton vagyunk, amint átlépitek a mennybemenetel küszöbét. Az első lecke során beszéltünk arról - ki hitte volna -, hogy már a mennyben is vagytok! És - ki hitte volna - ez egyáltalán nem olyan lett, mint amire számítottatok volna! Elgondolásaitok voltak erről... illúzióitok... feltevéseitek, hogy miképpen is kéne ennek megtörténnie.

Nagyon sokan közületek tradicionális keresztény háttérrel érkeztetek ide... úgy gondoltátok, hogy röpködnötök kéne. Úgy gondoltátok, hogy tiszta angyali energiává kellett volna váljatok. Úgy gondoltátok, hogy a mennybe menve, meg kéne szabaduljatok - hogyan is kéne ezt mondani - az istenverte fizikai testetektől (a hallgatók felnevetnek), valamint nem lesznek többé sajgásaitok meg fájdalmaitok. Azt gondoltátok, hogy minden dolognak a mennybemenetelkor tökéletesen kéne működnie a számotokra, még hozzá folyamatosan. Hát ez nem lenne túl vidám dolog, nemde? (páran felnevetnek, Tóbiás pedig kajánul kuncog közben)

De, kedves barátaim, a mennybemenetelről alkotott elképzeléseitek a Régi Energia dualitásában alakultak ki. Az elmétek tegnapjából alakítottátok ezt ki, anélkül a teljes tudatosság nélkül, hogy mik is lehettek igazán. Amennyiben a Régi Energia tudatossága alapján emelkedtetek volna a mennybe, akkor az végső soron nem lett volna oly teljes, oly minden beteljesítő, mint amit most tapasztalhattok éppen. Erről fogunk a mai leckénkben szólni.

Ennek a sorozatnak az Első Leckéjében arról volt szó, hogy ,,Már nem az vagy, aki voltál.” Kiléptetek a karmikus ciklusotokból. Nem kell már a karma szerint létezzetek. Már nem azok vagytok, akik voltatok. Amikor egy másokkal vívott konfliktus kellős közepén találjátok magatokat, megértendő az, hogy többé nem azok vagytok, akik voltatok. Ők még mindig a saját folyamataiknak a résztvevői. Még mindig a saját karmájukkal ténykednek. Ők még mindig szembeszállnának bárkivel, aki csak megjelenik a közelükben, megpróbálva bevonni ezen személyeket is bevonni a drámájukba. Nem kell ebbe belebonyolódnotok vélük. Már nem azok vagytok.

Amikor valaki kritizál benneteket, vagy haragszik rátok, ne engedjétek meg azt, hogy ez az energia hathasson rátok. Ez az ő problémájuk. Ez, drága barátaim, az együttérzésetek irántuk és magatok iránt, együttérzés az iránt, hogy ők még mindig a saját folyamataik ösvényét róják. Együttérzés kell ahhoz, hogy elfogadjátok őket így, valamint, hogy ne akarjátok őket emiatt megváltoztatni. Ők választották ki a saját útjukat.

Szégyelljék magukat, akik megpróbálják a saját gondolataikat és az elvárásaikat másokra erőltetni! szégyellje magát az, aki sajnálja azt, aki az utcákon koldul! Az nem együttérzés! Az elvárás! Az együttérzés az, amikor valaki meg tudja érteni az okokat, amiért valaki azt választja, hogy koldus lesz az utca sarkán. Becsüljétek meg azt az embert azért, ami, a ruháért, amit visel, a szagért, amivel ,,illatozik.” Becsüljétek meg emiatt, ahelyett, hogy meg akarjátok őket változtatni. Már nem ezek vagytok. Azok vagytok, akik megtanulják mindezeket elfogadni magatok körül.

Ez volt az Első Lecke, nagyon sok tekintetben igen nehéz lecke. Hirtelen a Mennybemenetel Csarnokában találtátok magatokat, ahol semmi sem festett úgy, amint azt előzetesen elképzeltétek volna. Semmi. Meglepi. Egy totál üres csarnok, ahol a szeretet összes lehetségessége meg van, az összes nagy dolog beteljesülésének a lehetőségével, ami miatt elhagytátok annak idején az Otthont. Itt az együttérzés minden lehetősége rendelkezésre áll és a Mindennek, Ami Van az össze kiterjeszkedő energiái felhasználhatóak. Viszont, ha úgy vesszük, ez egy teljesen üres csarnok, arra várva csak, hogy az új lakói beköltözzenek, várva az új lakókat, benneteket, a ,,mennybementeket,” hogy belépjetek oda, hogy olyanná formáljátok e csarnok ,,lakberendezését,” amilyenné csak akarjátok.

Tudjuk, hogy kissé elbizonytalanodtatok amiatt, hogy nem volt a fogadásotokra nagyobb csinnadratta rendezve, midőn beléptetek a Mennybemenetel Csarnokába. Az asztalok nem roskadoztak a pompás étkektől, az angyalok sem röpkedtek mindenfelé és még amit a mozitokban lehet látni (a Harry Potterben) égő gyertyák sem libegtek a levegőben. A csarnok teljesen üresen várt rátok. Az lesz most a dolgotok, hogy a lehető legmegfelelőbbre alakítsátok ezt ki, a lehető legistenibb módokon, amit a miértjeit valószínűleg még nem is teljesen fogjátok még fel. De akkor is hozzá fogtok ehhez látni.

(szünet)

Metatron ennek a teremnek a közepén van, ragyogása pedig olyan, amilyennek még sohasem láttam eddig. Olyan, mint egy színesen ragyogó labda, melyben elsősorban a piros az uralkodó szín. Imádom nézni őt. Meg kellett álljak itt egy pillanatra. Intenzív, csodás energia van itt, drága barátaim!

No, de visszatérnék oda, ahonnan elkezdtem a mondókámat. Amint elértünk a Második Leckéhez, mindjárt ugornunk is kell innen egyet. Ami a Harmadik Lecke lett volna, azt már a Másodikban létre is hoztuk. Az alapján hoztuk ezt létre, amit véletek együtt láttunk, az alapján, amit véletek együtt láttunk a ti világotokban megtörténni (2001. szeptemberének első felében). A Második Leckében, drága barátaim, arról beszéltünk, hogy vegyétek birtokotokba a saját isteniségeteket, vegyétek a birtokotokba. Arra lettünk figyelmesek, hogy kezditek megérteni ezt a koncepciót. Kezdtétek megvalósítani ezt, de még mindig másokra kacsingattatok eközben, más entitásokra, a többi angyalra, a többi emberre.

Még mindig nem fogadtátok el a saját erőtöket, a saját hatalmatokat, azt a tényt, kedves barátaim, hogy gyakorlatilag humán angyalok vagytok. Azt a tényt, hogy Mindaz Ami Van... az az, akik ti vagytok. Bizonyos értelemben véve, még mindig arra vártatok, hogy majd egy hatalmas angyal le fog jönni a magosból és majd ő ezt megcselekszi helyettetek. Valamiféle mennyei instrukciókra vártatok, amelyek eljutnak hozzátok, valami szentírásra, pergamen tekercsre, ami pottyan majd az öletekbe, amelyben az áll: "Józsi tedd ezt." Nem akarnánk senkit sem itt személyesen is piszkálni... (a hallgatók nevetnek)... de azért egy kicsit mégis. (Többen is felnevetnek, mivel volt egy jól ismert "Józsi" a hallgatók között.)

Drága barátaim, nem eddig birtokoltátok az isteniségeteket. Még mindig kifelé kukucskáltatok, keresgéltetek. Még mindig valami mágikus ajtó kinyílására vártatok, amin majd be fog lépni egy nagyszerű lény. Nékünk akkor meg kellett változtassuk a tanmenetet, hogy emlékeztessünk rá benneteket, hogy birtokoljátok az isteniségeteket. Mert az a tiétek és CSAK a tiétek és CSAK ti aktiválhatjátok azt.

Nagyon kíméletesek voltunk abban a leckében. Ugyanakkor tudtuk azt is, hogy erőre van szükségetek, erőre és belső egyensúlyra az előttetek álló napokhoz, mivel ez a közvetítés szeptember első napján zajlott le. Ez még az előtt történt meg, hogy a világotok megremegett volna attól az eseménytől, amit ti úgy hívtok "9-11."

Hadd ejtsünk pár szót erről a „9-11-ről.” Ez megváltoztatta a világot. Ez nem olyasvalami, amit konkrétan olvashattatok az újságok hasábjain, de ez egy nagyon nagy tudatosság váltást okozott. Mondhatjátok azt is, hogy bizonyos rezonancia faktorokban mérhető is volt (a Schumann Rezonanciára utal evvel). Volt néhány potenciális tudományos egyenlet. Vannak eljárások, amelyekről azt gondoljátok, hogy mérhető a "spirituális kvóciens." Egyre közelebb juttok ehhez. Bár még nem értétek ezt teljesen el.

De akkor is egy változás történt azon a napon. Amint azt mondottuk is akkor, a rákövetkező három nap volt a legfontosabb a Föld modernkori történelmében. Ami abban a három napban történt, az emberiség szívében és lelkében, az az elkövetkező évszázadokat és valószínűleg az évezredeket is meghatározó erővel bír. Az emberek válaszoltak erre. Ó, de hogyan válaszoltak! Az egész világon megmutatkozott ez a könnyekben és a féltésben!

Ez nagyon érdekes volt. Az összes káoszban, a pusztulásban és a szomorúságban, ami a "9-11 - eteket" jellemezte, valamiféle döbbenettel figyeltük azt, hogy mi volt a válasz reakció. Abban a három napban, ami ezután következett, ami jellemző volt az egész Földre, valamiféle elcsöndesedés és együttérzés. Valamint az igazi érzése az egységnek és a féltésnek.

Ami az egész Földön történt, valamennyire bennünket is meglepett. De, feltételezem, hogy nem csak minket. Volt egy kis elvárás is ebben, több annál, mint az egyszerű ,,szeressük egymást jobban...” Mindenek felett, az emberiségre legjobban jellemző energia nem az volt, hogy emeljük fel az öklünket, induljunk el valakit leöldökölni, még jobban meghajtani a dualitás kerekét. A mindent átható elvárás az volt, hogy nem kerestétek a bosszú állás lehetőségét. Pedig mind a vallásaitok és a politikusaitok ezen az úton járnának. Helyette, a Föld egyéni embereinek a szívében és lelkében ez a reflekszió, a nyugalom, az óvás és az elvárás mentesség volt.

Jókora váltás történt, olyan váltás, amely lehetővé tette számunkra a felénk eső oldalon, hogy jóval direktebb módon tudjunk véletek dolgozni. Ez segítette Metatront is, hogy jóval közelebb dolgozzon a földi síkkal. Ez a szeptemberi váltás bombaként hatott a tudatosságra és a Minden Létező vibrációira is.

Akkor, a Harmadik Leckénkben, drága barátaim, beszéltünk a kígyókról. Ők keresik távozásuk lehetőségét. Amiről mi valójában beszéltünk abban az üzenetben az az volt, hogy vannak az életekben helyzetek, amikor ezek felbukkannak. Ők továbbra is meg-meg fognak jelenni az életetekben. Szeretnétek azt gondolni, hogy ezek a kígyók teljesen el is tűnhetnének. De ők egy célt szolgálnak az életetekben és a lelketekben. Ugyan úgy egy célt szolgálnak, mint ahogyan a Földön is Gájának egy célját szolgálják, az állati királyság is egy célt szolgál. Ők ugyanígy egy cél szolgálatában állnak az életetekben.

Vannak még dolgok, ide értve a dualitás dolgait is, amelyek közvetlenül fognak megjelenni az életetekben. Azt szeretnétek, ha ezek a dolgok kompletten eltűnnének. Szeretnétek ezt mondani: ,,Tóbiás, én már a mennyben vagyok. Nem kéne efféle dolgokkal foglalkozzam. Igazán eltűnhetnének már ezek a dolgok.” De, kedves barátaim, a kígyók el fognak jönni hozzátok, izmosabban, mint valaha, hogy foglalkozzatok vélük, hogy megértsétek őket. Amint megértitek őket, akkor valóban egy jóval nagyszerűbb szintjeire sikerül érnetek a saját belső világaitokban.

A következő három lecke során - a Negyedik, Ötödik és Hatodik Leckében - beszéltünk néktek az Áhá Nyelvéről. És ezt a beszélgetést folytatni is fogjuk, amíg csak megengeditek nékünk, hogy eljöjjünk ide hozzátok leülni itt, együtt lenni véletek.

Az Áhá Nyelve annyira, de annyira egyszerű. Ez egy új útja a érzékelésnek és a megértésnek. Nem bocsátkoztunk ennek a mélyebb részleteibe még, de ez az új módja az energia összegyűjtésének és összeszedésének a lényetekben, az összejött energiának a lehető leghatékonyabb felhasználásának ott bent. De most már, az Áhá Nyelve már az, amivel érzékelni és észlelni bírtok az isteni szintjeiteken.

Három leckét is az Áhá Nyelvére szenteltünk, mivel ez ekkora fontossággal bír. Tudjuk, hogy használatba is vettétek az életetekben, s amint ezt mondottuk is már, az Áhá Nyelve vagy így, vagy úgy, de meg fog jelenni az életetekben. Meg fogja érinteni a humán érzékeiteket. Meg fogja érinteni az isteni érzékeiteket is, amelyek most stabilizálódnak körülöttetek. Ezzel a tudással és a megértésével sokkal jobban tudjátok majd használni is ezt. Jobban bele bírjátok ezeket integrálni az életetekbe, s jobban tudjátok ezt majd tanítani is azoknak, akik majd megjelennek nálatok ezért a tudásért.

A Mennybemenetel Sorozat derekára értünk el. Metatron eljött hozzánk az elmúlt találkozónkon. Metatron ma is itt van és később is gyakori vendég és látogató lesz körünkben. Amikor pedig nem lesz a közvetlen közelünkben, akkor az ő és a kíséretének az energiája ott lesz körülöttünk. Amint azt említettük is az elmúlt összejövetelünkön, oka van ennek a nagyon technikai jellegű, nagyon tudományos energia jelenlétének, aminek több aspektusába is még jobban bele is fogunk mélyedni.

A sorozat második felében arról fogunk néktek mesélni, hogy ez az energia miképpen dolgozok, hogyan használhatjátok ezt. Olyanokká válhattok, mint a radarjaitok vagy a műholdvevőiteknek a tányérantennái, amelyek összegyűjtik, központba hozzák, majd emberileg olvasható formába alakítják az energiákat. De, néhány megértésre szükség van ahhoz, hogy hozzákezdhessetek foglalkozni ezekkel a nyers energia formákkal. A mai beszélgetésünknek ez a célja.

No, most egy kis szünetet tartunk, hogy ehhez az itteni energiák végső finomhangolását elvégezhessük. És akkor belevágunk a Mennybemenetel Sorozat Hetedik Leckéjébe. Arra kérünk benneteket, hogy helyezkedjetek el kényelmesen a székeiteken. Arra kérünk benneteket, hogy lélegezzetek mélyen. Azt kérjük tőletek, hogy fogjátok meg Metatron és a többi vendégünk kezét, akik ma eljöttek ide hozzátok. Menten visszatérünk.

(szünet)

Metatronnak lenne egy rövid üzenete a számotokra, mielőtt folytatnánk a diskurzusunkat. Ő ma egy nagyon egyszerű üzenetet hozott el néktek. Ez arról szól, hogy micsoda örömet jelent embernek lenni. Mint tudjátok ezt, ő még nem volt emberi formában eddig. Nagyon boldog amiatt, hogy ennyire közel tudott jönni hozzátok, mint most. Mindegyikőtöktől azt kéri, hogy minden nap szenteljetek annak pár percet, hogy örültök annak, hogy itt lehettek emberi tapasztalásokat összegyűjteni, megélni. Olyan dolgokat látott és érzett az elmúlt hetekben, amilyenekre eddig soha még nem volt képes, mivel eddig az ő energiája nem tette lehetővé a számára, hogy ilyen közel kerülhessen az emberekhez.

Ott ült véletek a mozikban, boldogan, hogy ott lehet abban a térben, néha egyedül, néha pedig többedmagával is. Ott ült véletek - kedves barátaim - amint vezettétek az autóitokat az úton, nézve, hogy miket épített az emberek keze, nézve az épületeket, az utakat. Nagyon sokatok szemében szomorúság csillan meg, amikor ezekre a dolgokra pillantotok, Metatron pedig azt mondja, hogy ő bizony örömét leli a látottakban. Ő örömet lát. Látja az emberek szándékozásait, amiket az agy nem biztos, hogy helyesnek ítélne meg, de mindenesetre meg van a szándék erre. Látja az emberek szívét és lelkét, amelyek arra áhítoznak, hogy kiegyensúlyozott, szeretettel teli energia vegye őket körül.

Amint Metatron ott ült néhányotokkal az éttermekben az elmúlt hónapban, amint együtt örült a finom étkeknek, megérezhette azt, hogy milyen megízlelni valami szilárdat. Megérezhette azt, hogy milyen érzést okoz elszopogatni egy pohár jóféle bort. Megérezhette a bizalmas együttlétek hangulatát, a barátságokat és a beszélgetéseket. Ó, igen, ő megérezte azt is, hogy fájdalmak is vannak az életetekben, de az üzenet, amit át szándékozik ma adni... az az, hogy minden nap szakítsatok magatoknak időt arra, hogy átélitek micsoda örömet is okoz az, hogy emberek vagytok.

Megtiszteltetés az, hogy emberek lehettek. Semmihez sem hasonlítható az, hogy képesek vagytok megérinteni egy másik embert. Mi a túloldalon nem vagyunk ilyesmire képesek. Össze tudjuk olvasztani az energiáinkat, de nem vagyunk képesek arra, hogy érzékeljük egy másik ember érintését. Amikor megérintetek egy másik embert, kombinálhatjátok az emberi érzékeket az isteni érzékekkel.

Rendelkezésetekre áll annak a lehetősége, hogy a kedvenc háziállatotokat az öletekbe vegyétek és nagyon sok szinten szóljatok hozzájuk. Tudjátok azt, hogy sokan közületek az Ahá Nyelvét jóval többször használjátok a háziállataitokkal való kommunikációban, mint a többi emberrel való érintkezéseitekben? (a hallgatók felnevetnek) És, ez teljesen természetes is. Teljesen természetes. Az állatok értik ezt. Nos, ti beszéltek hozzájuk, nem az agyatokon keresztül, hanem az egész lényeteken keresztül, az összes érzéketeken keresztül kommunikáltok vélük. Nem vettétek észre, kedves barátaim, hogy jóval közelebb kerültetek a háziállataitokhoz, mint akár csak pár hónappal ezelőtt is voltatok? Úgy látszik, teljesen új módokon értitek már őket.

Metatron azt kéri tőletek, hogy örüljetek annak, hogy emberek vagytok, valamint mindannak is, ami ezzel jár. El tudjátok képzelni azt, hogy micsoda érzést okoz, amikor kombináljátok ezt az érzést az új isteni éberségetekkel? Áh! Micsoda csodás dolog is ez! Az isteni éberség kombinálva az emberi lét-tel. Bizonyos értelemben ez a tiétek is volt már. Anyagban, egy formában lehettek itt. Belemerülhettek ebbe a csodás dimenzióba amiben vagytok most ÉS lehet egy éberségetek is arra, hogy kik is vagytok igazából.

No, van egy fénymunkásunk, Saumbra, akit Dávidnak hívnak. Dávid nagyon sok tekintetben olyan, mint sokan közületek. Dávid olvassa ezeket a leckéket. Végig veszi ezt az anyagot. Éppen úgy, mint ti, dolgozik ezekkel. És Dávid ugyan úgy, mint ti, küszködik is eleget ezekkel az új koncepciókkal. Sokszor falba ütközik, valamint gondolt már arra többször is, hogy hagyja a fenébe a Bíbor Kört és ki jelentette már azt is, hogy ezt bizony nem néki találták ki ! Ezek a leckék nem mindig okoztak örömet a számára, mivel jókora kihívásokat jelentettek a számára. De Dávid visszajött ebbe az energiába, mert a legmélyebb szintjein érti jól, hogy ez az Otthon energiája.

Nos, Dávid egy olyan ember, aki éppen most tanulja beleintegrálni az isteniségét a teljes személyiségébe. Dávidnak felesége van és két gyermeke. Dávidnak van egy állása és persze érkeznek számlái is. Dávid nagyon sok mindent szeretne és sok mindenre vágyik is, de ezek között is elsősorban azt szeretné, hogy a Szellem szolgálatára állhasson. Ő egy csodálatos Emberi Lény, mint mindenki közületek.

Vannak dolgok, amiket Dávid nem nagyon kedvel a munkájában. Dávid szeretné, ha több lenne a fizetése és azt is szeretné, ha bizonyos dolgokat nem kéne a munkakörében elvégeznie. Néhány ember nem is jön ki valami fényesen. És amiatt sem túlságosan boldog, hogy hol kell parkoljon a kocsijával (a hallgatók felnevetnek). Nehezményezi, hogy mindösszesen három hét áll a rendelkezésére egy évben, hogy vakációra menjen. Sok apró-cseprő dolga, nehézsége akad a munkahelyén, de ő megoldogatja ezeket. Annyira együttműködik, amennyire csak bír, de bizony vannak olyan napok, amikor igen csak érzi, hogy energiái végesek.

Dávidnak a feleségével is vannak gondjai. Van néhány dolog, amiben nem tudnak dűlözni, de azért ez nem mindenre értendő. És a gyerekek... nagyon szeretné, ha gyerekei jobban teljesítenének az iskolában. Azt szeretné, hogy a fia jóval sportosabb fickó lenne, olyan, mint Dávid volt fiatalkorában. De a fia nem ilyen és Dávid pont ezt szeretné. Továbbá nagyon mélyen Dávid arra is vágyik, hogy a lánya egy picivel vonzóbb lenne (a hallgatók felnevetnek). Hiszen akkor könnyebb lenne őt kiházasítania, gondolja Dávid, ha csak egy kicsivel többet örökölt volna az anyja szépségéből.

Nos, Dávidnak nagyon, nagyon sok elvárása van, éppen úgy, mint néktek is. Sok minden gondot jelent a számára. A fejlődő spirituális tudását és a felismeréseit arra próbálja használni, hogy megformázza az őt körülvévő energiákat - az otthonában és a munkahelyén. Ezeket az energiákat használja akkor is, amikor valamilyen elvárása támad... mint például, amikor egy lottó szelvényt vásárol. Arra próbálja felhasználni ezt az új energiát, hogy befolyásolja a várható végeredményt, hátha így megütné a főnyereményt. Hiszitek-e ezt? (a hallgatók felnevetnek)

No, Dávid el jut arra a pontra, ahol már nagyon elege lesz saját magából. Kételkedik abban, hogy kicsoda is ő. Belépett az Új Energiába, érzi amint az isteniség erőre kap benne, de ugyanakkor nagyon el is van keseredve saját magától. Úgy érzi, nem képes hatással lenni az őt körülvevő eseményekre. Nem képes arra használni a hatalmát, hogy befolyásolja vagy megváltoztassa az őt körülvevő dolgokat.

Dávid nagyon, nagyon depressziós lesz. Egy nagyon nehéz hullámvölgyet lovagol meg, mindvégig arra törekedve eközben, hogy bármi áron kijusson ebből a hullámvölgyből. Dávid éppen úgy, mint közületek is nagyon sokan szereti a hullámhegyeket. Szereti a magasban zajló ciklusokat és nem szereti a mélyben történő ciklusokat. Egyáltalán nem szereti ezeket.

Egy pillanatra elkalandozunk Dávidtól, éppen a történetének a közepén. Megtapasztaljátok a depressziót és a kudarccal járó eseményeket is az Új Energiában vezető utatok során. Vívtok a mélységekkel. Úgy próbáljátok elkerülni ezeket, mint ördög a tömjénfüstöt. Csodálkoztok azon, hogy mit tettetek rosszul, amikor a hullámvölgyekbe ereszkedtek le éppen. Akár még egy orvost is felkerestek, hogy nyugtatókat írjon fel a számotokra, hogy elkerülhessétek ezeknek a hatásait.

De, mi azért vagyunk ma itt, hogy elmondjuk néktek azt, hogy nagyon jó, hogy vannak ezek a ciklusok. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk ezt - és azt is tudjuk, hogy Kauldre mindent meg fog próbálni azért, hogy ebben megakadályozzon bennünket. (a hallgatók felnevetnek) Türelmesek leszünk véle. (többen nevetnek) Ne próbáljatok meg küzdeni a hullámvölgyekkel. Teljesen természetes okokból keletkeznek ezek. Természetesnek tekinthető, hogy keresztül mentek ezeken. Drága barátaim, ebben az Új Energiában, abban a vibrációban, amiben vagytok, nem kell attól tartsatok - hogyan is kéne ezt mondani - nem kell attól féljetek, hogy elvesztek a mélyben. Nem veszthetitek el a kapcsolatot saját magatokkal. Tudjuk, hogy nyugtalanít benneteket az, hogy vajon milyen mélyre is lehet még szállni? Úgy érzitek, hogy ha nem kapaszkodtok elég erősen, ha nem úsztok erős karcsapásokkal felfelé a hullám oldalán, akkor elnyelne benneteket az özönvíz.

De, kedves barátaim, mi pontosan az ezen hullámokat okozó energiáról fogunk beszélni és arról, hogy miképpen is működnek ezek.

De mindenek előtt is, most el tudjuk mondani néktek azt, hogy most abbahagyhatjátok a küzdést ezekkel. A hullámvölgyek éppen olyan fontosak, mint a hullámhegyek. Ha nem lennének hullámvölgyeitek, akkor nem lennének hullámhegyeitek sem. Hamarosan meg fogjátok tanulni, hogy mindezek egy egész részei. Hamarosan meg fogjátok tanulni, hogy a magasságok és a mélységek mind, mind a régi vágású dualitást reprezentálják. Csupán már egy másfajta megvilágításban látjátok ezt az egészet.

Közületek azoknak, akik keresztül mentek már ezeken a ciklusokon, ez természetes is már. Engedjétek meg, hogy megtörténhessenek ezek a dolgok. Ezek közül persze mostanság - egyre többször - a mélységek jelentkeznek. És igen, tudjuk azt is jól, hogy ezek szörnyű érzést okoznak. Szörnyű érzést okoznak, mivel ellentálltok ezeknek. Nem gyűjtötök be energiát ezekből. Szörnyű érzést okoznak, mert van egy előzetes elképzelésetek már róluk, amely elképzelés a dualitás energiáján alapszik, arról, hogy miképpen kéne érezzetek vagy nem kéne érezzetek, mit kéne erről gondoljatok avagy mit nem.

Nagyon intenzíven mentek át ezeken a ciklusokon mostanság, mivel a dualitás a lényetek mélyén most hevül fel. Ahogyan ez felhevül, úgy már fel bírjátok ezt cserélni valami másra magatokban. Mindent megtesztek azért, hogy elkerüljétek a mélységeket. Csak a magasságok felé törnétek. Erről fogunk még többet is beszélgetni, valamint ez is az egyik oka annak, hogy Metatron eljött ide. Közvetlenül azokról a mögöttes energiákról fogunk beszélni eljövendő leckéinkben, ami ennek a fizikájáról és magukra ezen energiákra fognak vonatkozni.

De most térjünk csak vissza Dávid sztorijához... Dávid megtapasztalja az életében a magasságokat és a mélységeket. Dávidnak nagyon sok elképzelése van arról, hogy a dolgoknak miképpen KELLENÉNEK kinézniük az életben, az életében, mely előzetes elképzelései a dualitás Régi Energiájában alapozódtak meg benne. És mit talált így? Azt, hogy falakba ütközik. A dolgok nem olyanok lettek, mint amire számított. Néha felcsillant némi remény és a dolgok egészen jól kezdtek alakulni, ilyenkor egészen jó napja lett emiatt. De a következő napon megint belé mart a frusztráció, a depresszió és a kétely ismét visszatért. Beteljesedetlen érzései voltak. Ez egy szörnyű érzést volt.

Dávid, nem tudva melyik úton induljon el, nagyon gyakran szólongatott bennünket. Így szólt: ,,Kedves Szellem, kedves Metatron és Tóbiás.” Rám nem mondta, hogy kedves, mivel eléggé haragudott rám. ,,Mit kéne most tegyek? Hová kéne innen tovább lépjek? Miért van az, hogy nem igazán érzem azt a beteljesedést és boldogságot, amelyet valójában szeretnék érezni?”

Azt mondottuk néki, amit az egy héttel ezelőtti csoportnak is mondottunk arról a helyről, amely magas falakkal volt körülvéve. Az a hely bizonyos értelemben véve elég jól körül volt kerítve. Ennek a helynek a kortárs változata szögesdróttal volt bekerítve. Ez egy börtön volt, ahol először vetettük el a Hetedik Lecke energiájának a magvát. És éppen ez a hely volt ennek a magnak a legmegfelelőbb elvetési helye.

Ez a mag azóta már csírázásnak is indult. Bizonyos értelemben, ez volt az oka annak a sok mindennek, amin az elmúlt pár hétben keresztül mentetek. Amit Dávidnak mondtunk... amit az elítélteknek is mondottunk abban az intézményben... az az volt, hogy NEM KELLENEK AZ ELVÁRÁSOK.

Azt a címet adtuk a Mennybemenetel Hetedik Leckéjének, hogy ,,TUDJ ARRÓL, NINCSENEK ELVÁRÁSOK.” Vagy ahogyan most mondanánk, ,,no-no” elvárás. (a hallgatók nevetnek, Tóbiás pedig kajánul kuncog) És azt is el kell mondjam néktek, hogy a humor közvetlenül Metatrontól érkezik. Gyakorolja, hogy milyen is igen vicces embernek lenni. (sokan nevetnek és Tóbiás kuncog közben).

Drága barátaim, a Hetedik Lecke az az, hogy TUDJ ARRÓL, HOGY NINCSENEK ELVÁRÁSOK. Ez kihívás a számotokra, éppen úgy, amint kihívás Dávidnak is. Először azt mondja: ,,Áhá, nincs elvárás! Ez nagyon jól hangzik.” De amikor ezt elkezdi alkalmazni is az életében, azonnal fel is ismer egy dolgot az életével kapcsolatosan. Felismeri, hogy ő bizony él-hal az elvárásokért! (a hallgatók felnevetnek)

Az elvárások a dualitás magenergiáját képezik. Azóta voltak elvárásaitok, mióta csak eljöttetek otthonról. Elvárások nélkül teljesen meztelennek érzitek magatokat. Amint elkezdtek dolgozni evvel a leckével, jogosan fogjátok azt mondani majd, hogy én, Tóbiás és valószínűleg Metatron is teljesen meg vagyunk buggyanva. Ezt fogjátok mondani: ,,Kell, hogy legyenek előzetes elvárásaink, céljaink!” És, elkezdtek azon intellektualizálni, hogy igazoljátok magatoknak, hogy miért is kellenek az életetekbe elvárások.

Nagyjából egy hete ültettük el ezt a magot egy javító-nevelő intézményben, nem is túl messze innen, olyan elítéltek között, akiknek az energiája teljesen más, mint a tiétek itt. Ők nem gondolják magukról azt, hogy szabadok lennének, holott ti azok vagytok. Azzal, hogy elmondtuk nékik, hogy nincsenek elvárások, mi ott egy magot ültettünk el.

És tudjátok mit, drága barátaim? Azoknak, akik ott ülnek a rácsok mögött, hozzám, Tóbiáshoz képest - habár le kell szögezzem azt, hogy amikor én voltam bebörtönözve a körülmények sokkal rosszabbak voltak - nagyon jó dolguk van. A kaja, amit kapnak, az is mennyivel jobb! (a hallgatók felnevetnek) Fűtésük és világításuk van, valamint egy árva patkányt sem láttam sehol! Csak néhány nyulacska volt ott! (kuncog) El sem akartam hinni, hogy ez egy büntetés letöltésre való hely. Na, inkább nem cipelem ide a saját nehéz és kihívásokkal teli élményeimet. Lehet, hogy egy napon ráveszem Kauldrét arra, hogy írja meg a börtön éveim alatt szerzett tapasztalataimról. De először is arra kell rávegyem, hogy írja meg az első Bíbor Kör könyvet! (többen is felnevetnek erre)

Hetedik Lecke: TUDJ RÓLA, NINCSEN ELVÁRÁS. Metatron imádja ennek a címnek a hangzását! Drága barátaim, amikor elhagyjátok majd ezt a teret, arra gondolva, hogy hát ez hiszen egy nagyon könnyű lecke volt - ,,Hiszen az elvárásokat nagyon könnyű félretenni” - megértendő az, hogy az elvárások a dualitás egyik energiáját jelentik, a polaritás egyik energiáját. Nagyon is időszerű volt a mai napon átadni ezt a leckét, azon a napon, amikor kőkeményen néznek véletek farkasszemet a dualitás dátumának a számai.

Elvárások nélkül élni valami nagyon nagy kihívást jelent. Olyan szituációkban fogjátok találni magatokat, ahol az elvárások annyira természetesnek tűnnek, annyira közelinek, hogy szinte lehetetlen is bármi mást is rajtuk kívül felismerni. Lesznek még olyan pillanataitok, amikor meg fogtok torpanni, lábatokkal indulatosan toppantva így fogtok szólni: ,,De igenis vannak elvárásaim ezen dologgal kapcsolatban!”

Az elvárásokról és a világotokban a közelmúltban lezajlott eseményekről beszélgetve, vannak olyanok, akiknek vannak bizony előzetes tervei a terrorizmussal, a többi ember feletti dominanciával és kontrollal. Ez egy régi elvárás. Ez még azokból az időkből ered, amikor elhagytátok az Otthont, amikor még ,,le akartátok nyúlni” egy másik lény energiáit, hogy így leljétek meg a Királyságba visszavezető út megtalálásához kellő energiát, hogy így kerüljetek ismét Haza. A háborúk egy idősek avval, amikor elhagytátok az Otthont.

A kontroll valaki más felett ősi ügylet és úgy találtuk, hogy nem is túl fényesen működő dolog. az egy elvárás. Az is egy elvárás, ahogyan beszéltek a sötétségről. Tudtatok arról, hogy van egy másik elvárás is, ami itt néhányatokban szintén megvan, mégpedig a bűnösségről? Napestig alkudozni fogtok evvel, hogy néktek pedig igazatok van. Arra kérlek benneteket, hogy nézzetek az elvárásotok tükrébe. Ti vagytok azok, akik ,,béke teremtőknek,” ,,felszabadítóknak” nevezitek magatokat, akik imádkoznak a világ békéjéért. Tudjátok azt, hogy ez szintén egy elvárás? ,,Nem,” mondjátok erre, ,,hiszen a béke az jó dolog, Tóbiás.” Nem is vitatjuk ezt, de elmondanánk azt is, hogy ez szintén egy elvárás. Hívjuk ezt a ,,fény elvárásának.” Ezt erősíti meg a sötétség elvárása. Evvel ugyanazt a játékot játszátok el. Mi arról beszélünk itt, hogy vágjátok ki teljesen az elvárásaitokat a fészkes fenébe.

Nézzünk egy kicsit az ezen lecke mögött rejlő energiára. Ez a szerves folytatása néhány már megkezdett beszélgetésünknek, leckénknek. Nagyon fontos az, hogy az utazásotok ezen pontján ezt témát most felhozzuk. Az, hogy nincsen elvárás, az azt jelenti, hogy az Isteni Akarat megjelenhet, amely Isteni Akarat teljesen új lehetségességeket hozhat magával. Az, hogy nincsen elvárás valóban annak a leckének a tovább fejlesztése, amikor arról beszéltünk, hogy ,,álljatok be a kerítés mögé.” Noha, amikor átadtuk ezt a leckét, mi mindösszesen csak azt kértük tőletek, hogy egyszerűen csak álljatok be a kerítés mögé. Tudtuk azt jól, hogy még mindig vannak elvárásaitok. Tudtuk jól, hogy még mindig megvan a saját véleményetek a végeredményekről.

Tudjátok azt, hogy az elvárás, definíció szerint azt jelenti, hogy eleve van egy elképzelésetek, vágyatok az adott szituáció végeredményére nézvést? Ez helyezi az energiátokat egy vágyott végeredményre. Drága barátaim, amikor az elvárás jelen van, akkor a dualitás játékát játszátok. Pont! Vágytok egy adott végeredményre. Tegyétek félre az elvárást és félreteszitek a dualitást is. Tegyétek félre az elvárásokat és evvel lehetővé teszitek saját magatok számára azt, hogy belépjetek az új energiába. Ez kiröpít benneteket a dualitás birodalmaiból. Ez egy új tudatosságba fog repíteni benneteket, a mennybement tudatosságba, amely nem annyira a kettősségre, a dualitásra, a polaritásra fókuszál már.

Tudjatok arról, hogy nincsenek elvárások. Ó, hogy mekkora kihívás is lesz ez a számotokra. Elvárások nélkül teljesen meztelennek fogjátok magatokat érezni. Úgy fogjátok érezni magatokat - hogyan is kéne ezt mondani -, mint aki elvesztette a gerincét. Olyannak fogjátok érezni magatokat, mintha medúzák lennétek, erő nélkül, mivel eddig az elvárás adott néktek erőt, tartást. Amikor az elvárásotok erős volt, ti is erősek voltatok. Erőssé lettetek a Fényben, avagy erőssé a Sötétségben. Erősek voltatok a dualitás csatájában. Egy kis ideig el is bizonytalanodhattok. Olyannak érezhetitek magatokat, mint a röcögős kocsonya. Ilyenkor szeretnétek majd visszarohanni a dualitásba, ahol az elvárások biztonságot jelentő köpönyege ismét rátok borulhatna.

Nagyon sokan vannak köztetek olyanok, akikben nagyon erős elvárások voltak az elmúlt években. Fénymunkásoknak hívtátok magatokat. Csodálatos lények. Ez egy címke, egy köpönyeg volt, amely megvédett benneteket a körülöttetek lévő világtól, egy takaró, amely kényelmet nyújtott a számotokra. ,,A fény harcosa vagyok” mondtátok. ,,A dualitás csatáját vívtátok” mondjuk erre mi.

Drága barátaim, ez a Hetedik Lecke. Ez egy igen fontos, különleges és nagyon nagy kihívást jelentő lépés. Mi ezt híd gyanánt fogjuk használni, ami ezen sorozatunk további leckéinek anyaga felé fog vezetni. Emlékezzetek majd azokra a reakcióitokra, melyeket a Hetedik Lecke fog kiváltani bennetek. Emlékezzetek azokra a tapasztalataitokra, melyekre az első napokban, hetekben, sőt akár hónapokban fogtok szert tenni, miután meghallgattátok avagy olvastatok erről a leckéről. Eljő majd az az idő is, amikor a tanítványaitok eljönnek hozzátok - új emberek fognak átkelni a Kardok Hídján - és ezt fogják mondani: ,,Kedves Saumbra, kedves tanító, tanulom ezen leckéket. Tanulmányozom őket szorgosan. Isten emberré kezdek válni. De miért van az, hogy olyan dolgokkal kell szembesüljek, amilyenekkel soha még? Miért vagyok annyira kedvetlen, szomorú és miért nem tudok többé kiküzdeni magamnak dolgokat? Miért érzem úgy magam, ahogyan érzem? Az összes elvégzett munkám után miért érzem még mindig úgy, hogy mindenütt csak falakba ütközöm?”

Le fogtok ülni, és beszélni kezdtek nékik a dualitás energiájának ezen tulajdonságáról. Készen állnak arra, hogy kilépjenek a dualitásból. El fogjátok nékik mondani, hogy amikor a dualitás készen áll a távozásra a tudatosságukból, akkor az úgy fog látszani, mintha teljes erejével jönne vissza.

Ez az oka annak, hogy miért voltak a kihívásaitok az elmúlt pár hétben. Ezért lett az internetes üzenőfalatokon (oké, oké, levlista, fórum, kinek melyik tetszik jobban - a fordító) akkora káosz az elmúlt pár hétben. Külön megkértük Kauldrét arra, hogy vonja ki magát ebből. És tudjátok mit? Ő bizony fejest akart ebbe ugrani! Akarta azt, hogy legyen egy elvárása, ami alapján küldözgette volna be az üzeneteit! (a hallgatók felnevetnek) Érdekeltté akart ebben válni. Tisztázni akarta, hogy ő mit csinált, és azt is, hogy én, Tóbiás mit csinálok.

Köszönjük szépen, de nincsen szükségünk tisztázásra. Számunkra egyenesen buli volt figyelni a mindenféle elvárásokat, amelyek csak felbukkantak az üzenőfalon. Az interneten keresztül kirajzolódott a teljes Bíbor Kör mikrokozmosza. Elvárás. Menjetek vissza és nézzétek át az összes hozzászólásotokat, amit csak felpakoltatok oda. Igen, mindenki, mindenki aki hallgatja és azok is, akik olvassák ezt... menjetek csak vissza és olvassátok el az összes üzenetet, amit odaírtatok. Figyeljétek az elvárásokat. Nézzétek szét alaposan, nézzétek meg mit is mondtatok valójában. Meg lesztek lepődve azután, hogy végig csücsültétek ennek a leckének az energiáját. Mindez elvárás volt. Idáig ez egyre erősödött csak.

Drága barátaim, nagyon sok beszélgetést fog ez a lecke még szülni. Nagyon sok kérdésetek lesz. Az erre következő leckénkben tovább fogjuk boncolgatni ennek a mögöttes energiáit. Segíteni fogunk ennek a megértésében, egyfajta spirituális szemszögből nézve, hogy miképpen lépnek be az energiák, miképpen használhatóak ezek fel, miképpen bukkannak fel ezek a tudatosságból.

TUDJATOK ARRÓL, HOGY NINCSEN ELVÁRÁS. Távolítsátok ezt el az életetekből. Naplózzátok az eseményeket. Írjátok le, vagy beszéljétek meg egymással a tapasztalataitokat, mivel egy rövid ideig egy nagyon érdekes ámokfutásban fogtok részt venni. Úgy fogjátok érezni, mintha jó pár alagúton robognátok keresztül, valószínűleg mindennemű kontrollotok nélkül. De az tudjuk jól, hogy egy nagyon jó helyre fogtok végül megérkezni, egy helyre, ahonnan át tudjátok tekinteni a teljes dualitást. Olyannak fogjátok látni a dualitást, mint még eddig sohasem tudtátok. Elvárások nélkül, kiléphettek a dualitásból és átléphettek az isteniségbe. Azt kérnénk, hogy a következő leckénkig tapasztaljuk meg ezt együtt. TUDJ RÓLA, NINCSENEK ELVÁRÁSOK.

Fel fogtok valami újat fedezni magatokról. Amikor a többi emberrel kerültök kapcsolatba és jelen van az elvárás is - érveléskor, beszélgetéskor, viták során - továbbá ti elengeditek az elvárásaitokat, avval egyben elengeditek a másik embert is. Ezzel egyben megszabadítjátok magatokat a másik elvárásaitól is. Amikor leteszitek a kardotokat, akkor a többiek is lerakják a sajátjukat. Érdekes lesz látni majd az interakciókat, amelyek köztetek és a többiek között fognak lezajlani. Amikor tudtuk arról, hogy nincsenek elvárások, figyeljétek meg, miként fognak megváltozni az energiák a benneteket körülvevő szituációkban.

Még egy dolgot elmondunk még ma, mielőtt elmennénk innen. Az elvárásokból fogtok vizsgákat letenni az előttetek álló hetekben. Még amikor azt is gondolnátok, hogy jól végzitek a dolgaitokat, a háttérbe húzódtok azt mondva: ,,Megtanultam, miképpen hagyjak fel az elvárásokkal,” valaki úgyis fel fog pattanni, oda somfordál mögétek és jól belevágja a kardját a hátatokba, mondván ,,Mi a baj? Nincs többé gerinced? Nincsen véleményed? Nincs erőd? Olyanok lettetek - hogyan is kéne ezt mondani - mint egy tölcsér napon szétolvadt fagylalt?” (a hallgatók felnevetnek) De amint megtapasztaljátok az elvárás-mentességet, valami teljesen új dolog fog történni. Egy új felismerés fog megjelenni.

A mai összejövetelünk kezdetén, amint Metatron megjött, akkor mondottuk néktek, hogy végre már meg tudjátok tartani az isteniségetek erejét. És már akkor tudtuk azt, hogy mire fog a mai beszélgetésünk összpontosítani. Amikor valóban kezditek megtartani az isteniségeteket - egy új típusú erőt, nem a dualitás erejét - akkor készen fogtok állni arra, hogy megszabaduljatok a régi elvárásoktól. Néha bizony úgy érezhetitek magatokat, mintha egy szál ruha nélkül járkálnátok, drága barátaim, amikor nem lesznek elvárásaitok. Meztelennek érezhetitek magatokat.

Hadd meséljük el néktek, hogy milyennek látjuk mi az elvárásokat. Az omniverzumban van egy áradó energia. Minden dolgok magvában van folyamatosan ragyogó energia. Ez állandóan árad, folyik. Nincsenek ciklusai. Nincsenek ,,kikapcsolva/bekapcsolva” állapotai. Ennyire egyszerű ez. Ez az az energia, amit magatokkal hoztatok akkor, amikor elhagytátok az Otthont, amikor mindannyian elhagytuk azt Otthont. Ez egy konstans, állandó, ragyogó energia. Amint ez az energia szétárad az omniverzumban, akkor válik látszólag egy
,,on/off - kikapcs/bekapcs” állapotokkal bíró energiává.

Ebbe mélyebben is bele fogunk menni, de most gondoljatok a folyó energiájára, amely simán zajlik, szabadon hömpölyög, lazán áramlik. Az elvárások olyanok mint a folyamszabályozásra használt kőzárások a folyóban, amelyek blokkolják, akadályozzák a folyó áramlását. Ezek blokkolják az energia áramlását. S amint elég kőzárás kerül a folyóba, akkor azok már úgy funkcionálnak, mint valamiféle gátak. Amint a gát kialakul, az megakadályozza az áramlást, duzzasztás keletkezik és a hordalék kezd lerakódni a gátnál. Evvel egy egész sereg probléma veszi kezdetét, kedves barátaim.

Az elvárásaitok olyanok, mint a kőzárások a vízben, blokkolják, gátolják az energiák hozzátok való szabad áradását. A kőzárásoknál összegyűlik a hordalék. Itt az idő arra, hogy elbontsátok a kőhányásaitokat, hogy lehetővé tegyétek az összes isteni energiátok számára a nyílt, szabad áramlást. Jó mulatást evvel a leckénkkel a következő találkozónkig!

Drága barátaim, mielőtt elmennénk, még egy tanítást tennénk ehhez hozzá. Amikor nehézségeitek támadnak ezen lecke miatt, amikor nem értetek valamit, amikor kérdéseitek támadnak, akkor ne merüljetek bele egy téli álomba. Ne rohanjatok azonnal el egy másik út irányába, ne dugjátok a fejeteket a homokba, ne próbáljátok letagadni a dolgokat. Kommunikáljatok azokkal, akik szintén Saumbrák. Nézzetek körül az Interneteteken. Legyetek helyi csoportokban. Beszélgessetek egymással. Annak, aki ott ül mellettetek, majdnem ugyan ilyen tapasztalatai VANNAK, mint néked, de ti magatokban tartjátok ezeket. Annyira személyesnek veszitek ezt. Tudjátok mi történik akkor, amikor megosztjátok a többiekkel a gondolataitokat és az érzéseiteket? Ekkor ismeritek fel, hogy a helyes úton vagytok, azt, hogy isteni emberek vagytok, és azt, hogy valóban sohasem vagytok egyedül.És ez így van.

A Mennybemenetel Sorozat Nyolcadik Leckéje:

,,A Szeretet Új Értelmezése”

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. 03. 2.

Tóbiás: És ez így van, drága barátaim, kedves Saumbra, amint ismét összegyűltünk ebben a megszentelt körünkben a családdal és azokkal, akiket végtelenül szeretünk. Nagyon sok mindenről kell ma beszéljünk. Nagyon sok mindenre kell ma fényt vessünk.

Látjuk, mennyire megváltoznak itt az energiák, amint kitárjátok a szíveiteket, amint megengeditek nékünk, hogy beléphessünk ide hozzátok, ide, ebbe a térbe. Nagyon sokszor megtettük ezt már, mind egyénileg, mind csoportban véletek. Már szokásotokká is vált használni ezt a beáramlást ide.

Nagyon egyszerű lett már a számunkra belépni az ajtótokon, hogy látogatóba jöhessünk hozzátok. Nincs már szükségünk egyáltalán mindenféle trükkös jelszavakra ehhez. Nem kell ezért kuncsorogjunk már nálatok. Nem kell győzködjünk annyira benneteket, hogy amit éreztek a lényetekben... amit tapasztaltok magatok körül... a tudás, ami az Ahá Nyelvén keresztül jut el hozzátok... az mind valóságos. Az valóság.

A kétely, mely jellemzett benneteket - űzött benneteket - kezd elhagyni benneteket. Ó, persze vannak még ennek itt maradt nyomai, maradványai, de annak a kétségbevonása, hogy egy olyan térben ülhettek együtt a családdal, a Saumbrával, mint ez itt most, hogy érezhetitek magatokban Istent... nos, az kezd megszűnni végre.

Öt évvel ezelőtt még komoly nehézséget jelentett volna a számotokra, hogy igazán elfogadjátok a Szellem aktuális esszenciáját és a jelenlétét, az isteniségeteket és a fátyol túlsó oldalának az angyalait... akik ma itt ülhetnek véletek, akik most jelen lehetnek ebben a térben. De mostanra már nagyon jól megtanultátok mindezt magatokba belélegezni.

Légzés... abban nincs az intellektus érintve. Ennyire egyszerű ez. Megtanultátok belélegezni az isteniségeteket. Megtanultátok szilárdan megtartani az isteniségeteket, megtartani ezt a különleges energiát, ami hozzátok tartozik. Megtanultátok, kedves barátaim, ezt az isteniséget belélegezni.

S amint ez előlép belőletek, akkor mindjárt éberré is váltok az összes többi energiára is, ami csak ehhez kapcsolódik. Éberré váltatok rám, Tóbiásra. Éberré váltatok azokra a látogatókra, akikkel együtt vagyunk mindegyik összejövetelünkön. Éberek vagytok a Szellem minden lehetségességére. De a legelső mindenekelőtt az éberség a saját Isten-énetek és a saját isteniségetek iránt. Az az első. Minden egyéb éberség és megértés csak ezek után kerülhet számításba. A mindenit... milyen jól megtanultátok már ezt!

Mindnyájan láttunk már más mestereket is. Mindnyájan láttunk már más gurukat. Ó, az én időmben, amiről annyira szeretek mesélni... annak idején mi mestereket követtünk. Követtük a prófétákat. Éppen úgy, mint napjaink emberei, mi is más entitásokat követtünk. De, ez a csoport, Saumbra, az, aki a hosszú, néha magányos, néha elhagyatott útra léptél... igen, nagyon jól megtanultad azt, hogy csak egyetlen egy mester van. És én, Tóbiás most pont erre a mesterre tekintek. Ez a mester TE vagy.

Amint a saját tudásotokat és a saját isteniségeteket követitek, akkor megpillantjátok a nagyobb szabású képet is. Látjátok az angyalokat. Látjátok a többi entitást. Látjátok az Igazságot. Valamint olyan dolgokat hallotok, amilyeneket eddig még sohasem. Megtanultátok azt, hogy nem olyan dolgokat kövessetek, melyek valahol kint vannak. Ezért is szeretünk benneteket oly mélységesen. Ezért is van e terem annyira szeretettel a mai napon.

Nagyon, nagyon, nagyon sok látogatónk van ma. A terem energiája egyre jobban felmelegszik, részben Kauldréért (Geoffrey Hoppe), hogy ne kelljen néki itt fenn annyira vacognia (fenn az emelvényen, ezen a mai különösen hideg napon)! De felmelegszik az összes ide beáramló entitásért is. Mindjárt be is fogjuk őket mutatni.

De mielőtt ezt tennénk, valami egyszerűt kérnénk tőletek. Azt kérnénk, hogy mindezt elvárások nélkül tegyétek. Azt kérjük tőletek, hogy segítsetek beállítani ennek a teremnek az energiáját a mai napon. Kedves barátaim, közületek sokan tudják már, hogy mit is fogunk mondani: ,,Álljatok fel, lélegezzetek és öleljétek meg a többieket magatok körül.” Ez majd segít behozni ide az összes szükséges energiát. (a hallgatók felnevetnek) Álljatok fel, lélegezzetek és öleljétek meg a körülöttetek levőket minden elvárás nélkül.

(Tóbiás szünetet tart, amíg a hallgatók felállnak és megosztják egymással az öleléseiket, miközben össze-vissza csacsognak is.)

Na, kedves barátaim, Kauldre állandóan aggódik amiatt, hogy miket fogunk még tenni! (felnevetnek) Amikor pedig megtudta, hogy ez az ölelés dolog fog következni, ezt mondta nékünk: ,,Ó, Tóbiás, te itt és most fogod őket végleg elveszteni.” (többen is felnevetnek a hallgatók közül) ,,Összetöröd ezt az energiát, amit éppen csak elkezdtél felépíteni.”

De mi ezt jobban tudjuk. Ismerjük a Saumbrát. Tudjuk azt, hogy inkább erősödik csak ettől az energia. Megszüntettétek a levegőben terjengő összes feszültséget, s most már így nyugodtan tudunk együtt dolgozni véletek a Nyolcadik Leckén, valóban elkezdhetjük a munkát ennek a leckének az energiájával. Ez ennek a leckének az energiája.

A mai egyszerű lecke lesz. Nem jár házi feladat hozzá. (felnevetnek) Kihívásokra sem kell számítsatok. Ennyire egyszerű. Ez a lecke az, amire már ideje várakoztunk. Valóban, evvel jó néhány megértés fog történni. De ez egy energia. Egy kis darabka a számotokra, amit érezhettek, érzékelhettek és a birtokotokba vehettek ma.

De mielőtt is belevágnánk a mai napi beszélgetésünkbe, hadd mutassam be mai vendégeinket. Később meg fogjátok érteni, hogy miért pont ma jöttek el ők ide, hogy miért is nagy fontosságú tény ez. Mint sokan közületek érzitek is jól, hogy Metatron itt van közöttünk. Erre az energiára nagyon nagy szükség is van most. Része ez annak, amit most itt együtt végzünk, amint a változó tudatosságotokra feleletül a Föld rácsozata megváltozott és evvel vékonyodik a fátyol.

Létezik egy mágneses befolyás, ami a Föld - amit ti Gájának hívtok - és egy másik, a bolygót távolabbról körülvevő elektromágneses mező együttes hatásaként lép fel. Van egy távolabbi rácsozat is, ami messzebbről veszi körbe a Földeteket kint az űrben. Ez nem is kimondottan ti Naprendszeretekkel van összefüggésben. De van egy jóval szélesebb energetikai háló, amely körbeöleli a bolygótokat, a Napotokat és még távolabbi területeket is.

Metatron egyre közelebb tud jönni. Ilyent az emberiség fennálló történelme során még sohasem volt képes cselekedni. Ez egy direkt felelet a megértéseitekre, az isteniségetekre való egyre erősebb éberségetekre és arra az új képességetekre, hogy mindezt meg is bírjátok magatokban folyamatosan tartani. Amikor Metatron először jött ide közénk, mindenféle energetikai szűrőt kellett felállítsunk a védelmetek érdekében. Az energia olyan erős lett volna, amely már túlterhelést jelentett volna a számotokra. De most már, pedig csak néhány hónap telt el a ti földi időszámításotok szerint, nincs ilyen erős szűrők felépítésére, hogy ez a találkozó létre jöhessen. Metatron nagyon könnyen tud már jönni, menni. Metatron már oda tud ülni mellétek. Nagyon könnyű lett a számára, hogy az erős, szeretettel teli energiájában részesítsen benneteket.

Szóval, valóban érezni fogjátok, amint ez az energia egyre közelebb és közelebb jön hozzátok... közelebb s közelebb. Mindez azért, mert megtartjátok az isteniségeteket.

Valószínűleg, még mindig nem értitek ezt az emberi elmétekkel. Valószínűleg még mindig küszködtök evvel, ,,Mi a fene ez az isteniség dolog?” De, kedves barátaim, mi látjuk azt, amint kezditek már ezt megtartani. A kételkedés egyre csökkenőben van. Még mindig nagyon sok kihívással kell szembenézzetek. A lélek történelmének fejlődésének egy olyan periódusán keltek át, amelyhez nincsen hasonlatos az omniverzum történelmében, a Minden Létező történelmében. Egy napon majd visszapillantotok ide és akkor már érteni fogjátok, hogy miről is beszélünk most.

Most keltek át a legnagyobb kihívások idején, de mégis haladtok tovább. Ez az, amit annyira imádunk bennetek. Folytatjátok a kiterjeszkedést, a növekedést. Ó, tudjuk azt jól, hogy vannak bizony olyan pillanataitok, amikor nagyon fontosnak érzitek majd, hogy egy kicsit félre üljetek a partvonalak mellé, de azután ismét vissza fogtok térni a Minden Létező evolúciós folyamatába, segítve a tovább haladást.

Ez az oka annak, hogy Metatron egyre közelebb és közelebb jön... közelebb és közelebb hozzátok. Metatron TI vagytok, kedves barátaim. Részei vagytok ennek az energiának, annak az energetikai családnak, csoportnak ami Metatront alkotja. Nem igazán lehet róla úgy beszélni, mint egyfajta ,,ő-ről.” Ő nem egy egyén. Ez Isten tudatossága. Ez a szeretet egyik tudatossága.

Itt vannak ma a Bíbor Körből is a vendégeink. Ez az a csoport, akikhez akkor fogtok csatlakozni, amikor átjöttök majd a fátyolnak erre az oldalára. Ez egy Otthon a számotokra, távol az Otthontól. Amikor újra találkoztok azokkal, akiket a legutóbbi létidőtökben ismertetek... amikor megölelhetitek a nagymamátokat... amikor megölelhetitek azt a kutyust, akit annyira szerettetek kisgyermekként... akkor fogjátok felismerni, hogy minden jól van úgy, ahogyan van. És felismeritek azt is, hogy célja, értelme és folyamatossága van a Szellemnek, a Léleknek.

Amikor átjöttök a fátyolnak erre az oldalára, akkor gyakorlatilag a Bíbor energetikai családjához tértek vissza. Visszatértek ehhez a csoporthoz, amivel annyi időt töltöttetek avval, hogy megértsétek azt, hogy miképpen lehetne tanítani az energiák mozgásának megérthetőségét. Visszatértek azokhoz, akiket gyakorlatilag az időtök kezdete óta ismertek, azokhoz, akikkel segítettétek megteremteni ezt az univerzumot és ezt a Földnek nevezett csodás helyet.

Amikor visszatértek ide, amikor ismét itt ülünk együtt, drága barátaim... ó, itt nincs olyan hierarchia, amin néktek kellett keresztül menjetek - persze, akarhattok ilyet is. Nem, mi ott ülünk véletek az asztal körül. Teljesen egyenlőkként. És mi teljesen el vagyunk ámulva! Teljes csodálattal azon, hogy mit vittetek éppen végbe itt a Földön. Ott ülünk véletek együtt nagyon sokáig, olyan kérdéseket téve fel, mint ,,Milyen érzés volt? Milyen érzés a félelem? Milyen volt érezni az örömet? Mi késztetett benneteket arra, hogy meghozzatok egy bizonyos döntést ott és akkor?” Ó, mi tátott szájjal fogjuk hallgatni a történeteiteket. Ott fogunk ülni együtt jó sokáig és csak beszélgetünk.

A Bíbor Kör energiája van ma itt. Ez egy nagyon fontos, történelmi értékű nap. Valóban, az a mai nap. Ez egy fordulópont egy váltási pont. És ez nem az, amire ti gondoltok. De ez egy forduló- és egy váltási pont.

A mai nagyon különleges vendégeink elhozták a nagyfokú izgatottság energiáját. Valószínűleg érezhettétek is ezt, már akkor is, mielőtt helyet foglaltatok volna a székeitekben. Lehet, hogy érezhettétek is a mindenféle vihorászást, a kacagásukat és az izgatottságát annak a csoportnak, akik ma vendégeskedni jöttek el ide közénk. Valamit szeretnének megtanulni tőletek ma. Szeretnének energetikailag kapcsolódni ma hozzátok.

Ma a lelkeknek egy olyan nagy csoportja jött el ide, akik az előttünk álló négy vagy öt hónap során szeretnének ide jönni a Földre. Ők az utolsó simításaikat végzik éppen most, hogy ide jöhessenek testben a Földre. Ők jöttek el ma hozzánk látogatóba. Meg akarják figyelni az emberek azon csoportját, akik az élvonalát alkotják azon embereknek, akik az isteniségüknek a magukba integrálását végzik éppen. Látni akarják az emberek azon csoportját, aminek a tagjai elsőként lépték át a mennybemenetel ajtaját, mivel tudják a vendégeink is, hogy hamarosan ők is így fognak cselekedni.

Kauldre arra kér bennünket, hogy pontosítsuk azoknak a gyermekeknek a számát, akik ma eljöttek ide. Ezrek vannak ma itt, de az energiájuk úgy van összekombinálva, hogy ne keltsen túlságosan nagy tömeg, vagy bármilyen túlterhelő érzést.

Ezek a leendő-gyerekek azok, akiket ismertetek, akik a ti tanítóitok voltak ebben a létidőtökben... igen, azok, akik a nagyszüleitek voltak... azok, akik különösen jó barátitok voltak és már nagyon korán elvesztettétek őket, de akikkel más, egyéb szinteken mégis kapcsolatban maradtatok.

Nagyon sokat ezek közül a leendő-gyermekek közül az előző életekből ismertek, de vannak olyanok is, akiket ebből a létidőtökből is ismertetek már. Ők csatlakoznak ma hozzánk, hogy megérthessék az utazásotokat és az ösvényt, amin jártok. Idejöttek, hogy azokkal lehessenek, akiket ők úgy hívnak, hogy az ,,előőrsök.” Sokan közületek itt az ő tanítóik lesztek majdan. szóval eljöttek ma ide, hogy mellétek ülhessenek.

Nocsak, egész kis tömeg alakult ma itt ki - Metatron energiája, a Bíbor Páholy energiája, az új gyerekek energiája. Az új egyensúlyról jöttek tanulni. Tanulni arról, miképpen lehet megszabadulni a dualitástól. Úgy, min ti, ők is nagyon, nagyon sok életet éltek le a Földön, ebben az erősödő dualitásban, tanulva a dualitás játékainak a szabályait. Ma azért jöttek ide ők, hogy láthassanak egy olyan ember csoportot, akik kezdik félretenni a dualitást és kezdenek felhagyni az előzetes elvárásokkal.

Tudjuk, hogy a legutolsó leckénk (Hetedik Lecke: ,,Tudj arról, hogy nincsenek elvárások”) igen nehéz és kihívást jelentő lecke volt a javából. Néhányotoknak akkora kihívást jelentett ez, hogy amint meghallottátok ezeket a szavakat, mindjárt le is tettetek mindent a kezetekből és így szóltatok: ,,Erre még nem jött el az idő a számomra. Nem értem ezt az egészet, szóval, amíg nem jön e ennek az ideje, nem is fogok ezen gondolkodni.” És, ami csoda az egészben, az az, hogy csak az ehhez az energiához való kapcsolódás is elég volt ahhoz, hogy beinduljon egy belső folyamat, ami elősegíti az elvárásoktól való megszabadulásotokat.

Az utolsó leckénk valóban igen nagy kihívást jelentett! Nehéz lesz az is, amikor majd másokat fogtok erre a leckére tanítani. Ők, éppen úgy, mint most ti, nem fogják egészen érteni, hogy mi a fene is ez az elvárás dolog. El kell induljanak majd befelé a lényük mélyei felé, hogy megérthessék ezt egészében. Drága barátaim, azokat, akiket majd az elvárásokra fogtok tanítani... ők is letehetik majd a könyvet, amikor ideérnek az olvasásban, elutasítva ezt a tartalmat, elutasítva benneteket, mondván ,,Ez túl sok nékem, Nem nagyon értem ezt a tanítót és azt sem, miket is kér tőlem!” Tudjuk jól, hogy nagyon sokan közületek ugyan így reagáltatok erre. De akkor is ez volt az a kulcslecke, amely előfeltétele a mai leckénk témájának. Az pediglen, amiről a mai nap szándékozunk beszélgetni egy igen gyönyörű, csodálatos és örömteli téma.

No, mielőtt is folytatnánk eme diskurzusunkat, nagyon fontos dolog rávilágítsunk még arra is, hogy jelen pillanatban hol is vagytok most... hol áll a világotok... milyen dolgok bukkanhatnak fel az előttetek álló úton... miképpen látjuk ezt mi, innen, a mi oldalunkról. Mint említettük is volt, most egy nagyon nagy kihívásokkal járó időszakon keltek át éppen. Most tanuljátok meg az isteniségetek magatokba integrálását. Most tanuljátok, miképpen szabadulhattok meg a Régi Energiától. Most tanuljátok, miképpen engedhetitek el magatoktól a Régi Energiát, mély elismeréssel, nem pusztán csak kivágva az egészet csak a szemétbe. Becsüljétek meg azt, ahogyan a Régi Energia működik, még azokat a módokat is, amit ti New Age-nek (Új Kornak) neveztek, mivel ez hozott el benneteket ide, erre a pontra.

(kajánul hümmög) Ó, igen, tudunk arról, hogy vannak, akik egyenesen buggyantnak tituláltak bennünket azért, mert azt kértük, hogy tegyétek félre az Új Kor dolgait - a kristályokat, az imákat, a meditációkat, az ufókat. Tudjuk, hogy ezek bizonyos komfortot nyújtottak néktek, mint egy kényelmes takaró. Arra biztatunk benneteket, hogy tegyétek ezeket a dolgokat félre, mivel ezek szintén elvárásokon alapulnak. Ezek szintén kőzárások a folyóban.

Néhányan másfelé szaladtak innen, amint meghallották néhány itt elmondott szavunkat. Nem akarták feladni ezen dolgokat, melyek egyfelől igen csodásak, másfelől viszont félrevezetőek is.

Amint elhagyjátok a Régi Energia útjait, avval elhagyjátok az elvárásaitokat is. Elengedve ezeket, muszáj lesz mélyebben magatokba nézzetek. Milyen nehéz is ezt tenni! Mennyivel mulatságosabb valaki másnak a születési asztrológiai képletét tanulmányozni, mint a saját magatokat kutatni. Az sokkal kényelmesebb, kedves barátaim, meditációban ücsörögni, amikor tiszta az elmétek, és egyetlen egy dologra fókuszáltok csak, mint használni az Ahá Nyelvét és az összes érzéketeket, hogy kapcsolatba kerüljetek mindazzal, ami csak vagytok.

Ezek nehéz dolgok, tudjuk mi azt jól. Ezért is szeretünk benneteket annyira. Megtanultátok, miképpen tudjátok gyengéden visszatenni a Régi Energia dolgait a polcra. Megtanultátok hogyan haladhattok tovább az Új Energiába úgy, hogy közben sorban lerakosgatjátok a Régi Energia dolgait. Evvel válik lehetővé ugyanis az, hogy igazán létrehozzátok a valódi benső isteni kapcsolatot.

És, minden erről is szól. Ezért is kértek minket mindig arra, hogy jöjjünk ide hozzátok beszélni. ,,Kedves Szellem, kedves Tóbiás, és Minden, Ami Csak Létezik, gyertek és beszéljetek nékünk arról, hogy miképpen hozhatjuk létre az isteni kapcsolatot úgy, hogy még mindig emberi testben létezünk. Beszéljetek nékünk arról, hogy miképpen hozhatjuk ismét létre a kapcsolatot az Otthonnal.” Ezért beszélünk hát néktek ezekről a dolgokról. Kezditek megtartani már az isteniségeteket, megtartani a lényetekben. Ó, ez annyira fontos. Ahelyett, hogy az energia villanásszerűen jelenne meg, ahelyett, hogy hol itt, hol ott jelenne meg, már valóban magatokban bírjátok ezt hordozni.

Mi van az előttetek elterülő idő országútján? Folytatni fogjátok a tapasztalatok gyűjtését. S valóban, amilyen régóta emberi formában vagytok, a dualitás energiái pedig még mindig körülvesznek benneteket, ezért a kihívások továbbra is meg fognak benneteket találni. De az önbizalom még sohasem tapasztalt szintjeire kezdtek emiatt emelkedni.

Dolgok, melyek egyszerre fognak megtörténni. Régen vágyott dolgaitok kezdenek megvalósulni, méghozzá egyszerre, fura és titokzatos módokon, mégis úgy, hogy mindezen eseményeket TI állítottátok be. Kezditek megérteni, miképpen lehettek a saját magatok kalauzai. Nincs már angyali kalauzokra, segítőkre szükségetek. Nincs szükségetek olyan kalauzra, aki emberi foglalkozásként nyújt számotokra filozófiai tanácsadást, vagy egy megkönnyebbülést-okozó-gyorssegélyt kínál eladásra néktek. A lelketek a saját kalauzotok.

Amint kezdtek megszabadulni a körülöttetek lévő dualitástól, egy új éberségre fogtok szert tenni, mely éberség teljesen új lehetőségeket is lehetővé tesz automatikusan a számotokra. Újfajta módokon kezdtek teremteni. Mi ne olyan dolgokról beszélünk itt, kedves barátaim, amelyek hónapok, évek múlva fognak majd bekövetkezni. Ezek a most történései. Ezek a változások már meg is kezdődtek bennetek. Már tapasztaljátok is ezeket a dolgokat a saját bőrötökön. Ez nem egy kecsegtető ígéret, ami a távoli jövőbeli lebeg előttetek, nem, ez most már az aktualitás a számotokra.

Nagyon is jól tudjuk azt, mennyire kifáradtatok már az ígéretektől, melyeket a mesterségüket hivatásszerűen űző spirituális vezetőktől és kalauzoktól kaptatok. Tudjuk, mennyire kifáradtatok már abban, hogy folyamatosan csak a holnapokról hallottatok. Ezért is hajszoltunk benneteket annyira keményen előre. Ezért is hajszoltátok ennyire keményen előre magatokat. Ezért is történik mindez már meg is a számotokra és ezért fog ez folytatódni továbbra is.

Mit látunk előttetek előre Saumbra? Egy új fajta életet, egy olyan életet, mely teljesen bennetek zajlik és már el is kezdődött ennek az életnek az erőteljes körvonalazódása. Ez már jóval könnyebb mód lesz. A legföldhözragadtabb dolgok mágikus egyszerűséggel, varázslatos módokon fogják megoldani saját magukat. Nem lesz többé szükségetek arra, hogy speciális részletekre speciális energiákat fektessetek be. Ezek kezdik már a saját életüket élni és látszólag automatikusan végzik a feladataikat.

És azt is tudni fogjátok, hogy ez nem csoda. Amint majd a többi ember tudni kívánja, hogy vajon miképpen történhetnek meg véletek ezek a ,,csodák,” csak kuncogni fogtok a bajuszotok alatt, mivel jól fogjátok tudni azt, hogy milyen kemény munka juttatott el benneteket eddig. Amikor az energiák megfelelően összeigazodnak és egymásba olvadnak, akkor egy isteni végeredmény keletkezik. És ez a TI energiátok. És ez a TI Isten-énetek. Ez nem valami Magasabb Én, amit eddig sem valami nagyon jól ismertetek. Ez ott van bennetek. Ez VAGYTOK TI most.

Amit előre látunk az utatokból, az az, hogy kezd megszűnni az életetek nyers durvasága. Evvel egy új bölcsesség is megjelenik, mivel tudjátok már, hogy miképpen kell használni az új energiákat. Valóban, annak, aki éppen most kérdezné meg ezt... valóban, érteni fogod ezt, nem a fejeddel, hanem a lelkeddel, hogy miképpen tudod visszaállítani a tested egyensúlyát. Épp ez történik meg nagyon sokotokban mostanság.

Amint a testetek keresztül megy ezeken a változásokon, váltásokon, meg fogjátok érteni, hogy ne küzdjetek evvel. Meg fogjátok érteni, hogy most miről is beszélünk itt. Most a testetek újra egyensúlyozza magát, de már nem lesztek annyira izgatottak és gyanakvóak evvel szemben, amikor a testetek keresztül megy ezeken az újrarendeződésein. Ezek természetes dolgok, különösen a mostani időkben. A testeteknek szüksége van arra, hogy keresztül menjen ezeken a változásokon. Örüljetek ennek. Ne harcoljatok többé ez ellen. Ha testeteknek pihenésre van szüksége, hallassatok rá és becsüljétek ezért. Ha a testetek tisztulni kezd olyan módokon, amiket ti náthának és megfázásnak hívtok, akkor hagyjátok ezt rá. Szükség van erre, hogy nagyon sok Régi Energiától szabadulhasson meg.

A testetek minden éjjel, amikor lefektetitek olyan, mint egy gyár. Dolgozni kezd. Zakatolni kezd. A harmadik műszak megkezdődik. Nagyon sok változás zajlik ilyenkor bennetek. Szó szerint változik a DNS-etek és a szub DNS-etek. (kb.: a DNS alkatrészei - a ford.) Szó szerinti nagytakarítás zajlik a szinteken, ilyenkor kerül kihordásra a szemét. A szemétnek pedig valahogyan ki is kell a testből jutnia valahol! Néha ez a bőrötökön keresztül történik meg. Néha ez az izmaitokban történik meg. Néha pedig olyan helyeken távozik ez a szemét, hogy Kauldre kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, hogy ezen helyeket részletesebben is taglalni kezdjük! (jó páran felnevetnek erre a hallgatók közül) De tudjátok azt jól, hogy miről beszélünk. Engedjétek meg ezeknek a dolgoknak, hogy megtörténhessenek.

Min megy keresztül ezalatt a ti Földetek? Tulajdonképpen ő most egy olyan energetikai változáson esik át éppen, amin TI az elmúlt tíz, húsz és harminc év során mentetek át. Láthatjátok a Föld energiáit és ciklusait és megfigyelhetitek azt is, hogy mi történik véle, ha visszatekintetek a saját eltelt éveitekre. Gondoljatok arra, hogy mit jelentett ez néktek annak idején - micsoda turbulenciák voltak akkor... a felmerülő kérdés, hogy kik is vagytok valójában... a kérdés az azonosságotokról és jelentőségetekről. Az emberiségnek a tudatossága most ért el erre a pontra.

Gondoljatok magatokra, mint tinikre, vagy a korai húszas éveitekre. Gondolkozzatok el azon, milyen volt akkor az életetek. Gondoljatok arra, miképpen kerestétek a válaszokat, amiket sohasem találtatok meg. Nézzétek milyen mélyen összefügg az életetek a múlttal, ami idejuttatott benneteket erre a nagyszerű helyre, ebben a nagyszerű pillanatban.

A Föld és az emberiség most éppen evvel szembesül. Számos változás történik, a dolgok jelentésének a keresése. Amikor a Föld tudatossága felfedezi, hogy azok, akik eddig a vezető, a hatalmi pozíció és bizalom energiáit tartották kontrolljuk alatt félrevezették... ó, drága barátaim, mennyi harag fog akkor felszabadulni akkor... mennyi érzelem fog felhorgadni, amikor ráébred a betolakodásra... mennyi bizalmatlanság! Éppen ez történik mostanság. Nézzétek az intézményeiteket és nagy cégeiteket. Nézzétek az egyházakat. Megmondtuk ezt előre. A falak leomlóban vannak. Nincsen bizalom. Ez történik meg most a Földön.

Arról beszélünk, hogy káosz fog körül venni benneteket. Csupa zűrzavar lesz az élet a környezetetekben. És ez folytatódni is fog még évekig. Néha nagyon intenzívvé is fog válni. Amikor ez megtörténik, amikor az újságaitok szalagcímeit olvassátok, vagy a híradókat nézitek, esetleg élőben találkoztok ezen eseményekkel, emlékezzetek azokra a megpróbáltatásokra, amin ti mentetek át tíz, húsz vagy akár harminc évvel ezelőtt, amikor a saját igazságotokat kerestétek.

Továbbra is folytatódni fognak a Földön a dualitás extrémitásai. Nem azt akarjuk mondani evvel, hogy szükségszerűen hatalmas katasztrófák fognak bekövetkezni, esetleg ismét Szeptember 11. lesz, hanem azt, hogy jelenleg a dualitás minden határon túlmenően tombol. Most nem középpontok, az átlagok ideje járja. Az energiák nagyon erősen mozognak most ide-oda az összes véglet között. Olyan világban fogtok élni, ami hihetetlen mértékű növekedésnek indul, éppen úgy mint ti, annak idején sok-sok évvel ezelőtt.

A Földetek nagyon sok mindenen fog keresztül menni miközben próbálja megérteni ezt a tudatosságot, az energiákat, amelyek körbeveszik. Különösen majd ennek a nyárnak végére és a rákövetkező hónapokban fog erősen látszani ennek a hatása, amint teljesebben felépülnek ezek az energiák. gyűjtsétek össze egy albumba az újságkivágásaitokat, hogy később is meg tudjátok őket nézni. Tegyétek bele a saját szerkesztésű újságotokba, hogy később újra megnézhessétek ezeket. Mindegyik alá nyugodtan oda írhatjátok azt is - még hozzá aláhúzva -, hogy ez az extrém dualitás, a dualitás akcióban.

Az események az év vége felé fognak igazából felforrósodni, mivel addigra fejeződik be a kozmikus háló végső igazítása is, amivel ezek az extrémitások még gyorsabban következhetnek be. A Régi nem akar megváltozni. A Régi nem akar változást. Mindennek tetejébe, a most képzett új energia nagyon erős hajtóerő a tudatosság számára. Miképpen keletkezik energia? Amikor súrlódás lép fel! Amikor harcolnak a dualitás erői. Ezért láthatjátok ezeket az eseményeket magatok körül.

Eléggé bölcsek lettetek már ahhoz, hogy meglássátok a tényt: a világ nem fog úgy darabokra hullani, mint ahogyan az az eseményekből látszódik. Elég bölcsek lettetek már ahhoz, hogy képessé váljatok arra, hogy a gyanakvásotok, amivel már oly régóta küszködtök, miszerint ez biztos a világvégéhez vezet majd, az Armageddonhoz, bátran a szélnek eresszétek. Eléggé megbölcsültetek ahhoz, hogy megértsétek, a dualitás most extrém erős játékait játsza csupán, csakúgy, mint a gyerek, aki néha nagyon durvára veszi a játékát. Most próbálják meg feltérképezni a határaikat. Tesztelik a saját képességeiket. Megpróbálnak eljutni a lehetséges korlátokig, ezért hát egészen végletes dolgokba is belebocsátkoznak. Ez az, ami most a ti Földeteken történik éppen. Ez az amire számíthattok.

Amint azt már mondottuk is a Mennybemenetel Sorozat kezdetén is, már nem azok vagytok akik voltatok. Már nem. a világ fejlődik és tágul. a mi perspektívánkból pedig, mindez egy csodásan gyönyörű dolog látványát nyújtja. Mindezek egy folyamat részei.

Vannak olyan események is, amelyeknek nem nagyon örülünk, mint például a ti Szeptember 11-étek. Szomorúak voltunk, mivel szomorúak voltatok. Szomorúak voltunk, mivel az események ezen extrémitásig fajultak el, de végső soron meg volt bennetek a kellő bölcsesség ahhoz, hogy mindezen események a mostani időkben éppen a megfelelőek ahhoz, hogy a változás megtörténjen. Ezek a változások folyamatosan erősödni fognak az év végéig. Drága barátaim, semmilyen elvárásunk sem kapcsolódik ehhez a dologhoz, meg fogjátok látni, hogy mi is történik valójában, s mi is meg fogjuk látni az igaz bölcsességet.

Nos, miután véget ér a ti naptári évetek, amint a háló véglegesen át lesz állítva, minden mértéket meghaladó számban fognak emberek úgy dönteni, hogy el fogják hagyni a bolygót. Ők mindannyian egy energia rögzítői voltak. Csak a megfelelő pillanatokra vártak. Semmilyen előrejelzést sem fogunk adni arra vonatkozólag, hogy ezen bolygó elhagyások milyen formákban fognak megvalósulni, azonnali válaszként mondjuk ezt azoknak, akik most tennék fel a kérdéseiket avval kapcsolatban, hogy ,,Ezek járványok lesznek? Háború lesz?” Általában véve ezek események bizonyos kombinációi lesznek - valóban természeti katasztrófák, háborúk és járványok. Egyre több lesz ezekből, mint valaha és a számuk csak növekedni fog...

Ők azok, akik eddig ezt a fajta energiát tartották itt, most pedig tudják azt, hogy itt az idő az indulásukra. Amint így tesznek, avval helyet biztosítanak, helyet teremtenek az új jövevények számára, akik pont olyanok, mint azok a gyerekek, akik itt vannak most a teremben. Ők tehát azért mennek el innen, mivel tudják jól azt, hogy a háló változása számukra egyre nehezebbé és nehezebbé teszi a régi útjaik követését. Mint tudjátok, néha könnyebb kilépni és tovább folytatni később, mint folyamatosan követni azt az utat, amin most ti jártok. Néha bizony könnyebb visszajönni ide, a mi oldalunkra, felfrissülni, megújulni a Földre való visszatérés előtt.

Ennek a megtörtént fogjuk látni a következő időszakban. Drága Saumbra, birtokoljátok az isteniségeteket. zárjátok magatokba. Elvárások nélkül. Új és jóval nagyszerűbb megértésekre fogtok szert tenni.

(szünet)

Mai látogatóink, a leendő-gyermekek, jóval közelebb jönnek most. Nagyon izgatottak amiatt, hogy hamarosan visszatérnek emberi formába. Ó, mennyi kihívásokkal és megpróbáltatásokkal teli létidő van már mögöttük. De akkor is nagyon izgatottak, mivel most valami teljesen új történik. Nem holnap és nem a jövő héten fog ez megtörténni. ez most történik éppen.

Segítségképpen ennek a megértéséhez, menjünk csak vissza azokba az időkbe, amikor még Otthon voltatok, a Királyságban, oda, amikor még az Első Körben, az Első Ciklusban léteztetek. Ez segíthet annak a spirituális fizikának a megértésében, amiről ma itt beszélni fogunk.

Az Első Ciklusban az energia egyszerűen csak ,,Volt.” Egyszerűen csak ott volt. A Szellem energiája nem ismerte a szeretetet, mivel nem tudta semmihez sem viszonyítani. Minden Ami Létezik... egyszerűen csak volt. Minden Ami Létezik nem tudott az Énről. Nem volt szüksége arra, hogy ,,legyen,” egyszerűen csak ,,volt.” Ez egy energia volt, mely létezett és áramlott. Ez még csak annak az ,,egyetlennek” az energiája sem volt, amire gondolnátok. Azért, hogy legyen ,,valaki,” ahhoz kell valami vagy valaki, amihez vagy akihez hasonlítani, viszonyulni lehet. A Szellem egyszerűen csak volt.

Amint meséltünk néktek erről Jack történetében, egyszer csak valami megtörtént - és igen, erről majd egy napon jóval részletesebben is fogunk beszélni még - ami miatt ez a ,,volt” meg akarta érteni, hogy... miért is volt. mindazt érteni akarta, hogy mi mindent tehet és azt is, hogy milyen lehetőségei vannak erre. Amikor ez megtörtént, amikor a lehető legkevesebb fogalma volt a Szellemnek arról, hogy milyen Szellem volt is ő, akkor az energiák tükrözni kezdték egymást. Ez egyfajta meghasadás volt. ez még nem az volt, amit ti most ,,dualitásként” ismertek. Az később jön. De egy tükörkép volt az énről.

Amint azt meséltük is a történeteinkben, ez teremtette meg a Király és a Királynő energiáit. Végtelenül szerették ők egymást. De, még akkor sem értették igazán, hogy milyen is lehet az igazi szerelem. Kutatták ennek az új érzésnek, ennek az új energiának a megértését. Ezért, az Első Ciklusban, elég nehéz volt a számukra, hogy megérthessék mégis a szeretetet.

Ebből az egységből, és ebből a felfedezendő szerelemből, ami a Király és a Királynő között volt, születtetek meg ti. egy olyan energiából születtetek meg, amely egyaránt része volt a Királynak és a Királynőnek is, de mégis más és különbözőek lettetek a szülőktől. Te, a Szellem teremtményeként, határozottan kiléptél az Első Ciklusból, az Első Körből. Hát ez önmagában is elképesztő! Hogyan léphettél ki Mindabból, Ami Volt? Miképpen léphettél ki abból a ciklusból, körből, mely tartalmazta az összes ismert energiát és megvolt a képessége arra, hogy önmagában terjeszkedjen, ugyan abban a ciklusban? Ezeket a dolgokat fogjuk feszegetni, mind-mind megannyi izgalmas dolgot.

Előre mentetek, ki az ürességbe. Amint így tettetek, avval megteremtettétek a dualitást. Több milliárd darabra hasadtatok szét, és gyűltetek ismét egy helyre egy későbbi ponton. No, evvel lett egy saját, különleges identitásotok. De viszont, abban a különleges identitásban, egyszersmind elfeledtétek azt is, hogyan kerülhettek ismét vissza az Otthonba. Szabadok lettetek, az Otthon birodalmán kívül, mehettetek felfedezni és teremteni. S amint így tettetek, magatokra vettétek az eredeti dualitás összes energiáját.

Dualitás - hadd beszéljünk erről úgy, mint a fehér és fekete márványtömbről, a két erőről, amelyek egymással szembe feszülnek. A dualitás a tudatosságotokban azért teremtődött meg, hogy segítse azon megértéseteket, hogy kik is voltatok? Dualitás nélkül, kedves barátaim, miképpen is fedezhettétek volna fel azt, hogy kik is vagytok? Miképpen ismerhettétek volna meg magatokat? Kellett ehhez egy tükör. Kellet ehhez egy ellentét, hogy igazán megértsétek ezt. A dualitásnak ez az energiája azóta kísér benneteket, mióta csak elhagytátok az Otthont. Ez volt az az eszköz, amit használtatok, amit birtokoltatok és ami annyira szívetekhez nőtt, hogy meg láthassátok az aspektusait annak, akik vagytok.

Nos, arra használtátok a dualitás energiáját, hogy megteremtsétek az univerzumot és elmenjetek ezt fel is fedezni. Arra használtátok, hogy leereszkedjetek a sötétség mélységeibe és felemelkedjetek a fénybe. amint ide és oda használtátok ezeket az energiákat, avval egy új identitást és értelmet nyert az, hogy kik is vagytok. És ezek hajtották egymást előre is. Mondjuk, nem volt elég erős a ,,sötét,” akkor a ,,világos” statikus maradt. Ha nem lett volna birtokotokban a ,,világos” energiája, akkor a ,,sötétséget” elnyelte volna egy mélység. Ezek együtt dolgoznak!

Amint a dualitás ezen energiái ide-oda dolgoztak, avval valóban elkezdtek lelassulni a dolgok az univerzumban, abban az univerzumban, amit ti teremtettetek oly nagyszabásúra. Mindig is magatokkal hordoztátok a dualitás energiáit. Mindig is a szerves részeiteket képezték.

Amikor eljött az ideje annak, amit mi az Ark Utasításának nevezünk, amikor a Föld lett megteremtve, ismét idejöttetek a Földre, magatokkal hozva a dualitás energiáit. Veletek jött ide a dualitás energiája, a ,,plusz” és a ,,mínusz” polaritása, a ,,fehér” és a ,,fekete,” a ,,magasé” és a ,,mélyé.” És ráadásul itt volt néktek a fátyol is, a fátyol, mely egy szintre emelte a tapasztalásotokat. Szóval, nem csak avval átkerültetek szembe, hogy elfeledtétek az Otthon energiáját, de elfeledtétek az otthon energiáját is, nagyon messze az Otthonotoktól. Evvel vált lehetségessé az, hogy ide gyertek erre a nagyszerű helyre testet ölteni, lelassítani a dolgokat annyira, hogy tudatos döntéseket, tudatos választásokat legyetek képesek hozni - mindazokat, amelyek segítenek benneteket abban, hogy megértsétek, kik is vagytok valójában.

Nos, ezen energiái a dualitásnak ott dolgoztak bennetek egész idő alatt. Végig polarizáltak maradtak. Voltak idők, amikor jóval nagyobb behatása alá kerültetek annak, amit ti a fehér márványnak neveznétek. S voltak idők, amikor jóval nagyobb behatása volt rátok a fekete. Ez a tapasztalásaitoknak egyfajta mélységet adott mindkét oldalról. Amikor egy kétharmados fehér és egyharmados fekete arányú egyensúly helyzetből átváltottatok egy kétharmados fekete és egyharmados fehér arányra... amikor az egyikből a másikra váltottatok, az segített néktek új megértések és új mélységek megismerésében.

A világos és a sötét ellentétes energiáit hajtóerőként használtátok fel előjutásotokhoz, ez segítette a tudatosságotokat a tovább jutásban. Ezek az elemek nagyon fontosak voltak a számotokra. Ezért is mondjuk azt, hogy ,,Csak óvatosan avval, amikor azt állítjátok, hogy Fénymunkások vagytok.” Mindannyian dolgoztok ezen. mindannyian isteni munkások vagytok. Csak óvatosan, drága barátaim, amikor arról beszéltek, hogy a Fény Bajnokai vagytok, mivel szintúgy a Sötétség Bajnokai is ti vagytok.

Megtagadni a fehér és a fekete márvány dualitásos energiáit... azt jelenti, hogy megtagadjátok saját magatok részeit is. Evvel energetikai kiegyensúlyozatlanságba juttok, amitől nem lesztek túlságosan boldogok. Az elemek egyensúlyának ez az összetevője rendkívüli fontossággal bír - a mostani időkben pedig a legfontosabb. Nagyon intenzív félelem él bennetek a sötétségtől. De már mennyit voltatok ott. Játszottatok benne eleget. Belemerültetek a mélységeibe, vagy ebben a létidőtökben, vagy esetleg más létidőitekben.

Egy hónapja az elvárásokról beszélgettünk. Amikor elvártok valamit, akkor az energetizálja a dualitás egyik elemét. S nincs is ezzel semmi gond, amíg a dualitás gyönyörűséges játékát játszátok. Egész napos elvárások után megnézhetitek annak a hatásait! Az egyik végletbe fogtok polarizálódni és ez egy ugyanilyen és éppen ellentétes töltésű reakció hatást fog generálni a dualitás másik végén. A teljes nyomatékot a világosra helyezitek, az ugyanúgy felépíti a sötétben az ellentettet is és vice versa. Ezért van az, hogy a polaritásban még sohasem tudott valamelyik fél nyerő pozícióba kerülni, a világos és a sötét sohasem győzte le a másikat az emberiség fennállása óta, ez ugyanígy érvényes az univerzum fennállására és ugyanígy érvényes a ti saját lelkeitekre is.

Amikor elvártok egy dolgot, akkor annak van gy vele egyenlő és éppen ellentétes irányú energetikai reakció hatása is. Nem, ez nem karma. Ez spirituális fizika. Ez játék! Nagyszerű móka! Ó, mennyire unalmas is lenne, ha minden csak fény lenne! Mit csinálnátok akkor? Semmilyen tapasztalatotok sem lenne. Vagyis, amint polarizáljátok az egyik márványtömböt, avval ugyanúgy polarizálódik a másik is.

Beszéltünk a harmadik elemről is, arról a ,,szürke” összetevőről is, ami ide-oda mozog. Ez teremti meg a pillanatot. Ez teremti meg az energiát. Ez az ingahatás, vagy amit mi most a ,,előre-hátra hintázásnak” nevezünk. Ez az egész inga effektus, az ide-oda ingázás a dualitás pólusai között, nagyon is helyénvaló dolog. Ez egy pillanatot és egy energiát teremt.

Ez idő alatt mindvégig, kedveseim, mi és ti folyamatosan kerestük a szeretetet. Ez volt az, amit csináltunk. A Szellem önmagában nem értheti meg a szeretetet. Ezért van az, hogy ti, a Szellem, mind-mind ugyanazon az utazáson vesztek részt. Ezért választottátok a dualitás elemeit, a ,,2” spirituális fizikáját és olyan sikeresen alkalmaztátok az életetekre. A szeretet után kutattatok, próbáltátok megérteni, megtanulni, megérezni.

Ti, Szellem... ti, isteni személyek, meg kellett egyszersmind tanulnotok a saját identitásotokat is. Amint így tettetek, amint kezditek megérteni a saját isteniségetek identitását, avval kezditek megérteni Istent is. El lett mondva néktek, hogy Istent nem lehet megtalálni a fejetekben. Ez valóban így is van. Ez a szíven keresztül érkezik meg. És ez akkor fog megérkezni, miután megtanultátok megérteni a saját isteniségeteket. Amikor pedig ez megtörtént, kedves Saumbra, akkor az Otthon fog eljönni hozzátok. Amint ezt már mondottuk is néktek, soha többé nem mehettek Haza. Mindennek nem ez volt a célja. Nem mehettek Haza. Az Otthon jön el hozzátok.

Na, de miért is beszélünk erről egész nap? Nagyszerű bölcsességre és megértésre tettetek szert eddig. Megtanultátok, hogy szabaduljatok meg az elvárásaitoktól, Amikor így tettetek, akkor kikapcsoltátok a dualitás energia ingáját, ami a kezdetek kezdete óta járt ide-oda. Nincsenek többé hintázások.

Amikor megszűnik az elvárás, az valami teljesen újat teremt. Az egy új szeretetet teremt, drága barátaim, egy új szeretetet. Amikor felhagytok az elvárással, kombinálva ezt avval nagyszerű bölcsességgel, melyre létidők hosszú sora alatt tettetek szert... akkor a dualitás elemei elkezdhetnek egybe-, vagy összeolvadni, méghozzá úgy, hogy az összetevő elemek eredeti lenyomatai változatlanok maradnak, de többé nem már nem képeznek egymás ellen irányuló erőket. Összeolvadhatnak és ezzel megteremthetnek nem egy hanem mindjárt egy ,,4-es értékel bíró” hányadost. Ezért emlegetjük újra és újra a négyes számot.

A dualitás a ,,kettő” energiája. Ez juttatott ide benneteket, hogy megérthessétek, hogy kik is vagytok. Ez volt a játékszeretek, ez a fehér és a fekete márvány. Amikor megszabadultok az elvárástól, avval nem adtok több spínt, perdületet egyik energiának sem többé. Ezek összekombinálódnak, bizonyos értelemben véve. Ahogyan ti mondanátok ezt, szerelmeskedni kezdenek egymással. Ez teremti meg a ,,négy” hányadosát, kvóciensét.

Ez a szeretet új megértése. És ez a Nyolcadik Leckéje is a Mennybemenetel sorozatának, A Szeretet Új Értelmezése. (kuncog) Ha úgy vesszük, ehhez nem is kapcsolódik semmilyen további lecke sem. Nem kell semmit sem tegyetek. Ez már meg is történt bennetek. Ez nem olyasvalami, amin mentálisan kéne dolgozzatok. Nem kell elhagyjátok ezt a termet, nem kell letegyétek ezt a lapot, hogy valami ténykedésbe kezdjetek bele. Csak azt kell megértsétek, hogy a szeretet új értelmére jöttetek rá. Ez történt és ez fog folytatódni is bennetek.

A múltban, úgy értelmeztétek a szeretetet, ami olyasmi, ami valahogy korlátozva van. A szeretetet értelmezése részét képezte a szeretet mibenlétére irányuló kutatásotoknak. A külső világból kerestetek egy másik valakit, aki összeegyeztethető volt véletek, és aki teljesen kitöltötte bennetek az űrt, s segítséget nyújtott sok szempontból is fenntartani az egyensúlyotokat. Valóban igen erős érzések jártak ehhez a másik személyhez fűződő kapcsolatotokhoz, de végső soron így nem voltatok képesek megtalálni saját magatokat a másik személyén keresztül. Csak egy partnert, vagy egy társat találtatok így, akivel együtt vándorolhattatok tovább. Ők az isteniségetekből semmilyen energiát sem tartalmaztak.

A régi értelmezésetekben a szeretet igen behatárolt, igen korlátozott. Ó, milyen keményen próbáltatok meg néha szeretni! Azt mondtátok magatoknak, hogy másokat kell szeretni... szeretnetek kell azt, amit ők tesznek. De nem volt a kezetekben annak a kérdésnek a megoldási kulcsa, hogy mi is lett volna valójában a szeretet. A szeretet új értelmezése során, ez túl mutat a szavakon. Ez nem az, amire gondolnátok. Ez a dualitástól való megszabadulás. Amikor nincsen elvárás. elvárások nélkül.

No, ezek az elemei a dualitásnak, melyek mindig is véletek voltak... dobjátok ki ezeknek a régi energiáit. Ó, ennek persze érezhetitek is egy-két fizikális hatását is magatokon. Engedjétek meg ezeknek a megtörténését.

A dualitás energiái olyanok mint a hullámok, vagy hullámhosszak. Vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Ezek egymás ellen játszanak. A mélységek űztek a magasságokba benneteket. A magasságok hozták meg néktek azokat az új mélységeket, amiket alacsony periódusoknak is nevezhettünk. Ezek együtt dolgoztak. Most viszont MINDENT átölel ezekből az új értelmezés, a mélységeket, a magasságokat, a fehér márványt és a feketét, a pozitívot és mínuszt is. Az egészet áthatja. Ne fókuszáljatok pusztán csak az egyik energia összetevőjére a dualitásnak. Hassátok át az összeset. Ez fogja nyújtani számotokra a szeretet új értelmezését.

Ez az új szeretet először bennetek fog kibontakozni. Bennetek kezdődik el. Ez az új szeretet véletek kezdődik el. Nem kell kimenjetek evvel azonnal az utcára és terjeszteni ezt mindenfelé a világban. Az később jön. Beszélni fogunk erről. Dédelgessétek ezt ott magatokban, csak úgy, mintha egy kisgyermeket dédelgetnétek ott. Ez benn fog elkezdődni.

Annyi mindent elkövettetek, hogy elkerüljétek a mélységeket, a fájdalmakat, a sötétséget és a rosszat. De ezek végig a részeiteket képezték. A részei ennek a nagyszerű játéknak, ha így neveznétek ezt, vagy esetleg hívjuk nagyszerű tapasztalásnak. Hassátok át ezt egészében. Szabaduljatok meg az elvárásaitoktól, hogy mi a jó és mi a rossz. szabaduljatok meg attól az elvárásotoktól, hogy milyennek kéne lenniük a többieknek és attól is, hogy milyennek kéne most lennie a világnak ezen a ponton. Hassátok át a mélységeket és a magasságokat is, mert EZEK részei ugyanannak az egésznek.

Ez az oka annak, hogy oly HAJTHATATLANUL ellenezzük ti drogjaitokat. (ide nem csak a ,,tiltott” narkotikumok értendők, hanem az ,,elfogadott” nyugtatók és altatók is - a ford.) Ezek eltávolítanak a világostól és a sötéttől. MINDEZEN elemek igen fontosak. Szükségetek van a lentekre és a fentekre. Úgy ahogy ezek polarizálódnak, ahogyan dolgoznak bennetek.

Egy új szeretet van bennetek. És ez egy megértés már. Ez egy, bizonyos értelemben vett, új bölcsesség, egy érzés. Annyira nehéz ezt nékünk szavakba önteni. De ez egyre jobban fokozódik. Nem kell ezzel tegyetek semmit. Ezért is annyira könnyű a mai leckénk, és ezért is ekkora forduló pont. Ez az oka annak, hogy ennyi meghívott vendégünk van ma. Nem kell ezután és emiatt a fejeteket csóválgatva hazamenjetek. Az új szeretet energiája el lett ültetve ebben a térben. Ez már ott is van bennetek. És már szilárdan oda is van horgonyozva.

Annak az oka, hogy a leendő gyerekek itt vannak ma vélünk az az, hogy ezt ők is ugyan így meg akarják érteni. Közvetlenül egy utazás előtt állnak. De, azt akarták, hogy láthassanak egy olyan ember-csoportot, akik eljutottak egy olyan pontra, ahol már meg lehet szabadulni a dualitástól. Egy olyan ember-csoportot akartak látni, amely transzcendeltálta már a régi dualitás energetikai mintáit. Látni akarták, hogy ez az új csoport miképpen fogadja el együtt a sötétet és a világost, a fentet és a lentet... fogadja el ezeket együttesen... küszködések nélkül, próbálva kitörni az ürességből... akik nem próbálnak már csimpaszkodni a magas csúcsokba... de értve azt, hogy ennek a ritmikussága igenis helyénvaló és így téve, már nem energetizálják a régi dualitást többé.

Ez egy új szeretet, de semmi olyasmihez nem hasonlítható, mint amire eddig gondoltatok volna. Ehhez nem kell tegyetek semmit sem egy másik személlyel kapcsolatban, legalábbis nem most. Ez a saját lényeteket, a lelketeket érinti. Ez már meg is történt bennetek, amint ezt már említettük is, nem holnap és holnapután sem fog megtörténni. Már meg is történt. Egyszerűen csak hagyjátok ezt, drága barátaim.

A szeretnek ez az új értelmezése egyre jobban virágba fog borulni és növekedni kezd. Ezért is ekkora jutalom ez a számunkra, ekkora megbecsülés, hogy átadhattuk néktek ezt a leckét - mert nincs is lecke. Csak annak az egyszerű elfogadása van, akik vagytok.

Valóban, vannak arra szavak, hogy leírhassátok magatokat, hogy megérthessétek azt, hogy hová is jutottatok. De, ami a lényeg, az az, hogy most itt vagytok. Ami a fontos, fontosabb minden másnál, az az... hogy az elvárás ki lett kapcsolva, már olvadásnak is indult... ezzel egy új dinamika keletkezett abból, amit idáig a dualitás üzemeltetéséhez használtatok. De, ez az energia már inkább a négyhez közelít, mint a kettőhöz.

A szeretet új megértésének az lett a következménye, hogy az Otthon, az Otthon végre utánatok jöhetett. Épp ez történik most. Ezért vagyunk hát ennyire lelkesek. Ezért ennyire izgatottak a leendő gyermekek is. Ez az első alkalom, mióta csak mindnyájan eljöttünk az Otthonból, hogy az Otthon elkezdhet utánunk jönni. Az Otthon kezd, bizonyos értelemben véve, újra ébredni, tovább terjeszkedni, eljönni találkozni véletek.

Ezért is vagyunk mindennél izgatottabbak, mióta csak elkezdtük ezt az utazásunkat az Otthon elhagyása óta. Mindannyian vágyakoztunk utána, ,,Hol van az Otthon? Hol van a Szellem?” Mindnyájan vágytunk arra, hogy jöjjön el az az idő, amikor az Otthon utolérhet majd bennünket. És, ti azt gondoltátok, hogy majd az Otthon majd megvédhet benneteket. De ez nem ilyen. semmilyen védelemről nincsen szó. Az Otthon üdvözölni jön el hozzátok, megölelni benneteket és köszönetet mondani azért a hosszú utazásért, amit tettetek, ami megváltoztatta a teljes természetét Mindannak, Ami Van. A ,,volt” többé nem ,,volt.” A ,,volt” most VAN.

Drága barátaim, amikor azt mondjuk a mai napon, hogy sohasem vagytok egyedül, azt úgy értjük, mint soha sem eddig, mivel az Otthon végre képes már arra, hogy végre utánunk jöhessen. Rajtatok, az isteniségeteken és annak a birtoklásán keresztül érkezhet ide el.

Sohasem vagytok egyedül, mivel az Otthon most érint meg benneteket.

És ez így van!

Michael Lightweaver Galaktikus Tündérmeséje

Réges-régen, egy messzi, messzi galaxisban éltek azok a kis fénylények, akik csak azzal foglalkoztak, hogy örülnek az életüknek abban a boldog és időtlen dimenziójukban. Egy napon, egy hatalmas és nagyszerű angyal jött el hozzájuk. Az arcán rendkívül komoly kifejezés volt. Önkénteseket jött toborozni egy nagyon fontos kozmikus küldetéshez.

Van egy kicsi - de nagyon különleges - bolygónk az Alcyon galaxis peremén, amit Gaianak hívnak. Olyan ez, mint egy különleges, csodás kert, amin százezernyi különféle életforma nyüzsög. Olyan ez a hely, mint valami kísérleti állomás a galaxisban, ahol a legérdekesebb humanoid életforma él, amely magába olvasztotta a kozmosznak mind a lehető legmagasabb és mind a lehető legalacsonyabb ismert frekvenciáit is. Röviden összegezve: a teljes dualitást. Egyfelől képesek a legmagasabb frekvenciák hordozására, a szeretetre, a fényre, az örömre, ami csak létezhet az egész Univerzumban. Másrészről úgyszintén képesek hordozni a lehető legsűrűbb és legsötétebb kozmikus frekvenciákat is, ami csak létezhet a kozmoszban - olyan frekvenciákat, melyek eonnyi korszakokkal ezelőtt alakultak ki.

Ez a jelenlegi helyzet. Az idő tartományában a bolygó periodikus ciklusokon halad keresztül. Pillanatnyilag a bolygó éppen most hagy maga mögött két nagyobb ciklust is - egy kétezer év hosszúságú korszakot, amit a Halak korszaknak hívnak és egy huszonötezer éves korszakot is, amelyben a bolygó megtett egy teljes kört az Alcyon körül, amely a Tejútrendszer központi Napjának számít.

Ezen körök befejezéseképpen, egyidejűleg sok minden véget fog érni és sok minden fog elkezdődni. De ami a leglényegesebb, a bolygó éppen most éli át a fénynek egy olyan beáramolását, mely során drámai mértékekben megemelkedik a saját frekvenciája. Mint minden átmenetkor, most is fellép egy bizonyos mértékű zűrzavar. Ezek egy része geológiai jellegű lesz, mivel Gaia magában is egy élő, fejlődésben lévő bolygó. De ezek közül nagyon sok a rajta túlnyomó részben élő, uraló humanoid fajt fogja érinteni.

Ez nem lesz túlságosan könnyű e faj számára - különösen a faj azon egyedei számára, akik még alszanak és a lehető legalacsonyabb frekvenciákon rezegnek. Amint a frekvencia változik és növekszik, az ezen egyedekben bizonytalanságot, majd rettegést fog kelteni.

Az első evolúciós éra a bolygón a fizikai éra volt, amelyben a kulcsszó a túlélés volt. A második éra, amely most fejeződik éppen be, a mentális korszaké volt, amelynek kulcsszava a logika. A harmadik éra, amely most kezdődik éppen, a szívé, melynek kulcsszava a szeretet. Ez a legmagasabb frekvencia.

Azok, akik jelenleg a hatalmat regnálják a bolygón, a régi rendhez, a fizikálishoz és a mentálishoz kötődnek. Azoknak, akik képesek lesznek kiterjedni a szívközpontjukig, akik képesek egy istenien kalauzolt életet élni, azoknak könnyű lesz ez az átmenet. Azok, akik nem képesek erre, nagyon sok hányattatást fognak átélni.

Szóval, ez a jelenlegi helyzet Gaiaval. Az ok, amiért most itt vagyok a következő: önkéntes jelentkezőket keresek, akik humanoid formába inkarnálnák magukat azon a bolygón, hogy segítséget nyújtsanak a könnyű és sima átmenethez. A múltban prófétákat és tanítókat küldtünk oda. Nagyon gyakran brutálisan üldözték vagy meg is ölték őket. Más esetekben pedig, ,,isteneknek'' lettek kikiáltva, akiket imádni kell és a humanoidok különféle vallásokat és rituálékat kreáltak köréjük, melyekkel kontrollálhatták egymást. Mindent csináltak azon kívül, hogy elfogadták volna azt a pár egyszerű tanítást, ami számukra fel lett ajánlva.

Szóval, itt az ideje, hogy mással próbálkozzunk. Nincs több próféta, megváltó meg avatár, amiket az emberek vallásalapításra tudnának felhasználni. Mi most ezreket - százezreket - küldünk átlagos fénylényekből, csupán két feladattal:

  1. Maradjanak a szívük terében. Függetlenül attól, hogy mi történik, maradjanak a szívük terében.

  2. Emlékezzenek arra, hogy kicsodák is ők, miért vannak ott és miről is szól az az egész.

Egészen egyszerűnek látszik ez, nemdebár? Sajnos, nem! Amint azt már említettem is volt, a dualitás elérte a bolygón a lehető legmagasabb csúcsait is. Az a faj tökélyre vitte a jó és a gonosz illúzióját. A lehető legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézzetek ezért hát az lesz, hogy emlékeztek arra, hogy Kik Vagytok, Miért Vagytok Ott, valamint, hogy Mi Is Ez Az Egész. Amikor emlékeztek, képessé váltok arra, hogy megmaradjatok a szív terében, függetlenül attól, hogy milyen külső események is zajlanak körülöttetek éppen.

Miből veszitek észre, hogy elfeledtetek? Ez nagyon egyszerű. Figyeljétek meg az ítéleteiteket. Abban a pillanatban, midőn észreveszitek, hogy éppen ítélkeztek, akkor tudni fogjátok, hogy Kik Vagytok Valójában, Miért Is Vagytok Itt és Mi Is Ez Az Egész. Ez lesz számotokra az emlékeztető jelzés.

Nos, éppen ez itt a kihívás. Az élet azon a bolygón nagyon kifinomult megkülönböztető képességet igényel - igen bölcs kiértékelést arról, hogy mi is az igazság, hogy mi a legmegfelelőbb és mi az a legmagasabb szintű jó, mind a ti és mind a bolygó számára. Nagyon sok esetben a megkülönböztetés nagyon hasonlít az ítélkezéshez. Ennek ellenére, tudni fogjátok, hogy mikor ítélkeztek éppen, és mikor mozdultok ki a szíveitek teréből, amikor hibáztatások terében találjátok magatokat.

Mi tudjuk jól, hogy micsoda kihívások elé képes valakit állítani az a bolygó. Tudunk arról, hogy mennyire valóságosnak látszik azon a bolygón az illúzió. Értjük jól azt, hogy milyen hihetetlen sűrű is az a dimenzió és mekkora nyomással kell szembenézzetek. De ha túlélitek ezt a küldetést - ezért keresek önkénteseket – hiper gyorsasággal fogtok fejlődni.

Továbbá elmondanánk azt is, hogy tisztában vagyunk avval, hogy jópáran azok közül, akik csillagmagként arra a bolygóra fogtok menni, sohasem fogtok kicsírázni, kivirágozni - sohasem fogtok annyira felébredni, hogy képessé váljatok újra emlékezni arra, hogy kik is vagytok valójában. Néhányan fel fognak ébredni és ragyogni kezdenek, de erősen le fogják fojtani őket a többi ember véleményei és mindenütt jelenlevő gondolatformái. Mások felébrednek és ébren is maradnak és az ő fényük forrásul fog szolgálni nagyon sokak inspirációja, valamint emlékezése számára.

Mindenfelé fogtok inkarnálódni a bolygón; minden kultúrában, minden fajban, minden vallásban. De különfélék lesztek. Egészen sohasem fogtok beilleszkedni. Amint felébredtek felismeritek azt, hogy az igazi családotokat nem ugyanaz a faj, kultúra, vallás, megye vagy akár biológiai család jellemzi. Ez a kozmikus család - azok, akik veletek együtt jöttek oda - segítenek többféle módokon is a kisebb és nagyobb átmeneti folyamatok során.

Igazi testvériség és globalizáció a legfelsőbb formák között csak azok közül jöhet létre, akik emlékeznek arra, hogy Kik Is Ők Igazán, Miért Is Vannak Itt és Miről Is Szól Ez Az Egész. Ez mint az Isteni Jelenlét igaz temploma fog megjelenni, a szívetekben, ahol ez a jelenlét teret nyer és ahonnan szolgálhatjátok a világot.

Szóval, készen álltok? Jó!

Ó igen, mellékesen meg kell jegyezzem azt is, hogy pár apróságot is el kell mondjak...

A sűrűség miatt, abban a dimenzióban lehetetlen ügyködnötök egyfajta űrruha nélkül. Ez egy biológia védőruha, mely idővel meg is változik. Nagyon sok mindent lehetne erről meséljek, de az erre rendelkezésre álló idő rövid volta miatt csak annyit mondanék, hogy bele kellene ugorjatok ennek a kellős közepébe és meg kéne tapasztaljátok ezt saját magatoknak. Mindemellett én szóltam előre erről. Még veszélyes is lehet az, ha elfeleditek kik is vagytok valójában, ha azt gondoljátok, hogy ti VAGYTOK az űrruha, azon tény helyett, hogy az egész egyszerűen csak egy jármű a számotokra abban a dimenzióban. Egyszer csak észre fogjátok venni, hogy milyen nagyszámú és sokféleségű űrruha van arrafelé és milyen jó szórakozás is figyelmet szentelni ezeknek. Habár, a végtelen változatosság ellenére, mivel ez a dualitás bolygója, ezek a változatosságok gyakorlatilag két nagy csoportba sorolhatóak be, mely csoportokat ,,nemeknek, ivaros hovatartozásnak'' hívják. Ismétlem, nincs most időnk ebbe mélyebben belemenni. De amint megtaláljátok a kapcsolatotokat a saját űrruhátokkal, az lesz a legtanulságosabb és a legérdekesebb dolog is egyben.

A következő apróság pedig a következő. Azért, hogy ténykedni tudjatok abban a dimenzióban, kaptok egy mikrocsipet is, aminek ,,perszonalitás, személyiség'' lesz a neve. Ez olyan lesz, mint egy azonosítójel, lenyomat az űrruhátokon, mely lényegileg tesz teljesen különbözővé mindenki mástól, aki csak ott van. Ez teszi lehetővé a számotokra a részvételt az ottani hologramban - olyasmit, amit úgy hívnak ,,konszenzusos valóság.'' Még egyszer, fennáll a valós veszélye annak, hogy annyira érdekeltté váljatok a holografikus perszonalitás drámáiban, hogy elfeleditek, hogy kik is vagytok valójában és azt gondoljátok, hogy TI VAGYTOK a saját személyiségetek. Tudom én azt, hogy ez most teljesen hihetetlenül hangzik a számotokra, de majd ha egyszer már ott lesztek...

Megismétlem, annyi minden mást is elmondhatnék még az orientációkról, de úgy gondoljuk, hogy a többit nektek magatoknak, ,,ott helyben'' kellene kikísérletezgessétek. Az egyetlen egy dolog, ami fontos, hogy emlékezzetek arra, hogy Kik Is Vagytok Valójában, hogy Miért Vagytok Ott és Mi Is Az Az Egész Valójában. Ha ezt megtudjátok cselekedni, minden más pompásan fog működni. De jó jegyezzétek meg: Nagyon kevésnek sikerül tényleg EMLÉKEZNI erre, ők kilógnak majd mindenhonnan a ,,másságukkal'' és a többiek ,,Megvilágosodottnak'' vagy ,,Felébredettnek'' meg efféléknek fogják őket nevezni. Fura, ugye?

Nos hát, Sok Szerencsét és Jó utazást!!!

Mennybemenetel Sorozat:

,,A Tudatosság Napja”

Különleges üzenet Metatrontól

Elhangzott a Bíbor Körben, 2002. április 7-én

Tóbiás: És ez így van, drága barátaim, amint összegyűltünk itt véletek ezen a különleges napján a ,,most” energiájának. Benneteket, embereket ez mindnyájatokat érint... akik ma itt vannak, ebben a direkt térben és az összes többiekben is, akik valamilyen úton-módon férnek ehhez az energiához (az Interneten keresztül). Valamint mindazokat is, akik egy későbbi időpontban fogják majd ezt az anyagot olvasni valahol. Ők szintén ebben a ,,mostban” ülnek pillanatnyilag. Az egész világon vannak Saumbra összejövetelek. Nincs szükségetek arra, hogy ugyanezen a fizikai helyen vagy időben legyetek ugyanazon ,,mostban.” Nem kell mindenkinek itt lennie ebben a teremben , mivel mindannyian ugyanebben a térben VAGYTOK egyszerre.

A mi oldalunkon vannak jópáran, különösen azok között, akik már jó ideje nem öltöttek emberi formát magukra, imádják az emberek technológiájának az energiáját. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a technika nem túlságosan jó dolog. De, drágáim, kedveseim, a technológia a tudatosság KÖVETKEZMÉNYE. A technológia sohasem haladhatja meg az emberiség mindenkori tudatossági szintjét. A technológia követi a tudatosságotokat. Vagyis, amikor az olyan dolgok, mint amilyen az Internetetek is létre jönnek, bizton lesznek olyanok, akik azt fogják mondani: ,,Ez nem egy jó dolog. Hiszen ezt sötét és gonosz dolgokra is lehet használni.” De, drága barátaim, ez mint a felelet a tudatosságotokra jött létre, ezért hát örüljetek néki.

Nagyon sokat fogunk a tudatosságról beszélni a mai napon. Mi ezt ,,a tudatosság napjának fogjuk hívni,” a ti és a Föld változó tudatosságának. Ez valóban egy különleges nap, ami éppen a mai napon lett itt összegyűjtve a világ Saumbrája számára, mert lenne erre egy leckénk. Egy igen különleges dolognak a megértését vennénk át most véletek.

De Metatronnak az volna a kérése, hogy ahelyett, hogy egy energiát küldene néktek, most egy szavakba öntött üzenetet küldene a világ minden Saumbrája számára. Az üzenet és mögöttes energiája időtlen, de kifejezetten abban a pillanatban a legidőszerűbb, amikor éppen eljut hozzátok a mostban.

No, most látjuk csak, hogy egy teljesen új fizikai teretekbe érkeztünk meg (az új találkozó terem helyére utal evvel). Úgy látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb helyekre érkeztek meg! (a hallgatók felnevetnek) Az, hogy miféle fizikai falak vesznek körül benneteket, vajmi keveset számítanak a számunkra, mivel az energia, ami összegyűlik itt az ugyanaz marad.

Ti persze biztosan érzitek a változásokat, egy energiának a felépülését, valamint az összes energia összegyűjtését. Itt egy olyan energia van jelen, egy energia labda, amit ti teremtettetek meg, az emberek, akik a ,,mostban” élnek. Ez egy olyan energia labda, amely ennek a térnek a közepén fénylik. Ezt ti teremtettétek meg.

Továbbá, a szeretet és a tudatosság energiái keresztül áradnak a ti fizikai testeteken, valamint az Interneteteken át is. Ez a tudatosság labda, amit itt ebben az új térben hoztatok létre, szétterjednek ezen fizikai falakon is túlra, az egész Földre, ki az omniverzumba. Érezzük is ezt a fátyol felénk eső oldaláról. Érzitek-e ezt abban a hatalmas térben, amit ti teremtettetek meg? Érzitek-e ezt a tudatosságotokat a lényetek mélyén az Áhá Nyelvén keresztül?

Fordítsatok egy pillanatot arra, kedves barátaim, hogy belélegzitek a Saumbra energiáját, a Bíbor Páholyét, Metatronét és az Otthonét. Lélegezzétek ezeket be mélyen a lényetekbe. Ez az egyszerű légvétel az, ami behozza a lényetekbe ezt és le is horgonyozza a ,,mostotokba.” Ez az egyszerű légvétel indítja be az istenit bennetek, ami folyamatosan növekszik bennetek. Lélegezzetek be mélyen, kedves barátaim, lélegezzetek most. Lélegezzétek ezt be. Tudjátok azt, hogy a családdal vagytok most itt. Tudjátok azt, hogy egy olyan helyen vagytok, amely teli van szeretettel, de egy új fajta szeretettel.

Vannak olyan pillanataink, amikor csak ülünk itt és bámulunk benneteket. Ó, ilyenkor nézünk benneteket. Szeretünk csak - hogy kéne ezt mondjuk - bámulni, szemlélni benneteket a legnagyobb csodálattal és elismeréssel.

Van valaki, aki ma itt ül, a fátyol felénk eső oldalán vélünk, aki most benneteket néz. Ő egy hónapja még a ti oldalatokon volt. Aki ma figyel innen benneteket most, akit ti Mirának hívtatok (Mira Stanley, aki a Saumbra Börtön Program koordinátora volt és 2002 április elsején kelt át). Ő valóban itt van vélünk, és véletek, de ő már a mi oldalunkról figyel benneteket. Olyasmit lát most, amit amíg a ti oldalatokon volt, amikor emberi formában volt nem vett még észre. Teljesen, de teljesen el van képedve emiatt!

Ezt mondja: ,,Most már tudom, hogy miért választottam azt, hogy ember legyek. Valószínűleg egy kicsit hamarabb fogok visszatérni emberi formában, mint azt eddig terveztem.” A fejét csóválja, miközben ezt mondja: ,,Azt mondottam eddig, hogy sohasem térek vissza majd, de már értem az okát, hogy miért akar valaki a Földön ember lenni. Már értem az okát, hogy miért kerestem az emberek egy csoportját és látom a virágba boruló szeretetet is. Ez éppen olyan, mint amikor tavasszal a virágokat csodálni, a legcsodásabb időszakban, amikor a virágokat lehet bámulni, amikor növekednek és bimbóznak, amikor az első szirmok kibomlanak, amikor az első illatok megjelennek.”

Ez az, amit mi is látunk. Ez az, amit Mira lát. Ezért tisztelünk benneteket olyan mélyen. Nagyon sok üzenetet küldtünk már néktek, mind, mind egyénhez igazítva, de most ezt egészen más, teljes szinteken osztjuk meg most véletek. Érezhetitek azt amit hoztunk néktek egyénenként is az Áhá Nyelvén keresztül is. Nagyon sok ember hangján keresztül szólunk hozzátok, nagyon sokféle módokon. Ezek nem csak azok a szavak, amelyek Kauldrén (Geoffrey Hoppe) keresztül jutnak el hozzátok. De, különösen az olyan napokon, mint ez a mai is, amikor ennyire intenzívek az energiák, akkor nagyon sok más módon is eljutunk hozzátok.

No, hadd ejtsünk pár szót a Szeretet Új Megértéséről is, amiről az előző találkozónkon beszélgettünk (Nyolcadik Lecke). Drága barátaim, egy Új Energia van kibontakozóban, felmerülőben bennetek. És ebben már teljesen új a szeretet fizikája és ennek az energiának új egyensúlya van.

A múltban a szeretetet mint egyfajta tükröt ismertétek. A tükrön keresztül tanultatok a szeretetről. A dualitás játékát - a sötét, a világos, a jó és a rossz - űzve itt tanultatok a szeretetről. Így növekszik a tudatosságotok. Igen, és voltak olyan idők is, amikor találtatok valaki mást, aki nagyon szeretett benneteket. De ő is, bizonyos értelemben véve, tükör volt a számotokra, ez a társ vagy pár, ez a családtag vagy barát.

Szeretetet úgy értettétek meg, hogy belenéztetek a tükörbe, végig járva a dualitás lépcsőfokait. Ez is az oka annak, hogy a végén a szeretet gyakran befejezetlennek látszott. Ezért is kerestétek továbbra is a szeretetet azután is tovább, hogy megtaláltátok a lélektársatokat. Keresésetek folytatódott, azután is, hogy találtatok egy családot, amihez eljöttetek egy létidőre, ismerve a szeretetet. A keresésetek folytatódott, mivel számotokra kedves barátaim, ez csak egy tükör volt.

A szeretet új megértése során, a dualitás összetevői összegyűlnek egy közös táncban. A szeretet új megértése során nincs már egy külső tükör a számotokra a külvilágban, vagy saját magatokban saját magatokról. A szeretet új megértése során egyfajta házasság történik meg. És, ez bennetek történik meg. Ennek a házasságnak gyakorlatilag érintettje az összes létező részetek, amiből csak álltok. Ekkor a sötét és a világos csatlakoznak egymáshoz, egyfajta isteni illuminációként. Ez nem olyan fény, mint amit eddig ismertetek, amit eddig tanultatok erről. És ez a sötétség hiánya sem. Ez egy új illumináció.

A szeretet új megértésekor az összetevők házasságra lépnek. Ezek az összetevők mindig is ott voltak. Bizonyos értelemben, ezek mindig szemben álltak, szembeszegültek egymással. Ezen akciók során az energia egyik állapotából a másikba transzformálódott át. De, ezzel nem keletkezett új energia. Ez mindösszesen csak a meglévő energia különféle átalakulásai voltak.

Amint kezditek megérteni a szeretetet ezen az új módon, akkor egy új dolog fog megteremtődni. Ez többé már nem puszta energia transzfomáció lesz a tudatosság egyik állapotából egy másikba. A szeretet új megértése MAGA az Új Energia.

FOGUNK még erről beszélni, és LESZ még több lecke is erről, mint ami a mennybemenetel sorozat összesen tizenegy leckéjébe belefér.

Drága barátaim, a szeretetnek az új megértése itt van, és semmi szükség nincs arra, hogy ezt az agyatokkal fogjátok fel. Nem kell, hogy ezt lényetek mélyéből húzzátok elő, vagy onnan teremtsétek meg. Ez úgy borul virágba, mint a tavasszal a fák és a bokrok.

No, beszéljünk csak a tudatosságról is egy picit. A tudatosság a kulcsszó most ahhoz, amin most mentek keresztül éppen, valamint ahhoz is, amin a Föld is most megy keresztül.

A tudatosság a múlt tapasztalatainak a bölcsessége, a jövő összes lehetségességei, mindez összefogva is kifejezve a ,,most” pillanatában.

A tudatosság, kedves barátaim, a múltatok bölcsessége. Ezek azok a megvilágosodások amelyekre szert tettetek avval, hogy keresztül jöttetek a dualitás nagyszerű tapasztalatain. Ez a múlt bölcsessége. Ez tudás, kedveseim, éppen olyan, mint ami a dualitásban is volt; a harcok és a szerelem tapasztalatai; a bőség és a hiány tapasztalatai; a beteljesedett kapcsolatok tapasztalatai... és a magányé. Mindezek tapasztalatok, és ezek teremtik meg bennetek a bölcsességet.

Ó, valóban akad néhány félelmetes is ezen tapasztalatok között, de a félelmek csupán illúziók. A sebesülések csupa olyan érzékelések, amelyek megváltoztathatóak, amelyektől meg lehet szabadulni. Miután az ijedelmek és sebesülések meggyógyulnak és eltűnnek, csak a bölcsesség marad vissza. Tiszta, szennyeződésektől mentes bölcsesség a lelketekben. Ez a tudatosság egyik része.

A tudatossághoz tartozik továbbá még az is, ami előttetek van, ami arra épül, amit magatok mögött hagytatok. Nagyon sok potenciális forgatókönyvet hoztatok létre arról, hogy hová fogtok tovább menni. Bizonyos értelemben, mondhatjátok azt is, hogy túlléptetek az időn, azt, hogy kifürkészitek a lehetséges jövőket. De nem tapasztalhatjátok meg azt. Azoknak mondom, akik csodálkoznak - azoknak, akik úgy gondolják, hogy a jövő teljesen meg is van teremtve már -, hogy bizony ez nem így van. Csak a lehetségességeket láthatjátok, de nem tapasztalhatjátok meg ezeket, amíg oda nem értek a ,,most” pillanatában.

A tudatosság az az, amikor egybeötvözitek a múltnak a bölcsességeit a jövő lehetségességeivel a ,,mostban” és ezt ki is fejezitek. Az a tudatosság. És, a tudatosság most olyan gyorsan változik bennetek, és nagyon gyorsan változik a Föld síkján is. Nagyon, nagyon gyorsan.

Kedveseim, ott vannak köztetek azok, akik meg akarjátok ismerni a saját hatalmatok, a saját isteni-énetek. Néhányan közületek leülnek csendben, letéve maguk elé az asztalra egy követ, vagy valami más tárgyat. Megpróbáltátok már a gondolataitokkal és a hatalmatokkal arrébb is mozdítani, ugye? Megpróbáltátok már mindenféle fizikai tárgynak a levegőben való lebegtetését is. Megpróbáltatok már elfújni gyertyalángokat is, anélkül, hogy a kilélegzett levegőtökkel fújtátok volna el azt, pusztán az agyatokat használva ehhez. Megpróbáltátok mozgatni az asztallapján lévő köveket, úgy, hogy csak az akaratotokat használtátok volna ehhez. És a kő nem mozdult!

Amikor pedig nem voltatok képesek megmozdítani a követ csak az elmétekkel, összezavarodtatok és elkeseredtetek, és nem gondoltátok azt, hogy milyen nagy hatalmatok is van. Nem gondoltátok azt, hogy megkaptátok volna a megfelelő formulát ahhoz, hogy Istenek legyetek. De, kedves barátaim, erre nem helyesen tekintettetek. Olyan hatalmat akartatok felhasználni ehhez, ami nem valódi hatalom.

A valódi hatalom akkor jelenik meg, amikor megváltoztatjátok a tudatosságotokat. Üljetek most le a kővel szemben. Az új tudatosságotok meg fogja változtatni a kő tudatosságát is. Az új tudatosságotok nem csinál semmit a kővel, nem akar tőle semmit, nem gyakorol rá erőt, nem nyomja meg. Ez egyszerűen egy tudatosság váltás. A kő közvetlenül a tudatosság váltásotokra fog reagálni avval, hogy megmozdul. (Vajon miért mondja Neonak a Mátrixban a kiskölyök, hogy nincs is kanál? - a ford.)

Így mozgathatjátok a követ úgy, hogy nem értek hozzá, hogy nem akarjátok ezt, hogy nem használjátok fel ehhez a szellemi testetek erejét. Változtasd meg a tudatosságodat és a kő tudatossága is megváltozik. Ó, és ez nem igényel valódi törekvést a részetekről!

De Tóbiás, mondjátok erre, ,,Hogyan változtassam meg a tudatosságomat?” Ez nagyon egyszerű. Ezt idáig egyszerűen csak nem a jó helyen keresgéltétek. Megpróbáltátok ezt agyonbonyolítani. Hogyan változtassátok meg a tudatosságotokat? Egyszerűen úgy, hogy félreteszitek a régi tudatosságotokat. Ez minden. Amikor félreteszed a tegnap tudatosságát, akkor evvel létre jön a hely az új tudatosság számára, ami így már be is léphet.

Ez folyamatosan változik, és ti folyamatosan félre és félre fogtok tenni. Az energia csak akkor reked meg, és csak akkor válik fizikálisan, mentálisan és érzelmileg nagyon fájdalmassá, ha belekapaszkodtok, ha meg akarjátok gátolni a mozgását. Tegyétek félre a tegnapok, vagy akár a mai napi koncepcióitokat is. Tegyétek félre a régi tapasztalatok energiáját. Szabaduljatok meg a múlt traumáitól, ne cipeljétek tovább a múlt szenvedéseit, fájdalmait.

Amit mi mondunk néktek, az az, hogy ,,Szabaduljatok meg mindettől.” Ezt újra és újra el fogjuk néktek mondani.Ezért mondottuk azt, hogy ,,Tegyétek félre a kristályokat, tegyétek félre a régi könyveket.” Ó, azoknak a tudatossága bölcsességet adott néktek, de itt az idő as félretételükre. Itt az idő arra, hogy kiengedjétek a markotokból ezeket a dolgokat, mivel már elvesztették a hatalmukat a számotokra.

A hatalom belül van. A bölcsesség, amire szert tettetek, belül van. A bölcsesség nem a könyvben lévő szavakban volt. A szavak mögötti energiában volt. A bölcsesség nem a kristályokban volt. Ez abban volt, amit megtanultatok magatokról, amikor kristály tükrébe pillantottatok.

Megváltoztatjátok a tudatosságotokat. Megengeditek magatoknak, hogy újabb magasságokba lebegjetek fel, amikor megszabadultok a Régitől. Elengedés. Megszabadulás... ez egy nagyon nagy kihívás az emberek számára, tudom én azt jól. Én, Tóbiás, valaha szandálokban jártam. Elengedni nehéz. Van egy félelem, ami megjelenik a dualitás összetevői miatt, amikor elengedtek valamit úgy, hogy még nem bukkant fel előttetek az, ami helyettesíteni fogja azt a dolgot, amitől megszabadítjátok magatokat.

De, az Új Energia nem így dolgozik. Ez ma szabadít meg, a ,,mostban,” az adott pillanatban. És azonnal megjelenik egy másik tudatosság is, egy olyan tudatosság, amely összeolvasztja a múlt bölcsességét a jövő potencialitásaival.

Kedveseim, mostanság a tudatosság nagyon gyorsan változik mind bennetek, mind a Földön is. Nagyon, nagyon gyorsan változik. Nagyon sok - hogyan is kéne ezt mondani - ,,aggodalmat” vált ez ki ami oldalunkon is. Nincs félelem ezen szó mögött. A mi oldalunkon nincsen félelem, de látjuk azt, hogy milyen hihetetlen munkát végeztek magatokban, változtatva a tudatosságotokat, és megszabadítva magatokat dolgoktól. Látjuk azt, hogy emberiség egységes egészként változtatja a tudatosságát azon a ponton, ahol már minden nagyon, nagyon gyorssá válik, amilyen most is a helyzet. Mi nem siettettük ezt a folyamatot.

Eddig figyeltünk - mértünk, ahogyan ti mondanátok - szemléltük a folyamatot, tudván tudva azt, hogy miken mentek ezalatt keresztül, amikor leraktok dolgokat. Olyan csodálatosan végeztétek a munkátokat, hogy az mostanra egy igen különleges egyensúlyt hozhatott létre.

Ezért is kérte Metatron azt, hogy meglátogathasson ma benneteket. Szeretne egy üzenetet átadni néktek, de még inkább egy energiát szeretne eljuttatni mindannyiatokhoz.

Nos, most egy változtatást fogunk eszközölni itt most. Néhány hete készülünk már erre. Metatron energiája nagyon erős, nagyon nagy a hatása. Átállunk arról, hogy Tóbiás szóljon Kauldren keresztül hozzátok arra, hogy Metatron szóljon hozzátok Kauldrén át. Mindannyiatok energiáját érinti ez a váltás, éppen úgy, mint ahogyan érinti Kauldrét, a Bíbor Páholyt, engem, Tóbiást és magát persze Metatront is. Ó, az lesz aztán az energiák kórusa, amin Metatron be fog ide robogni!

(érezhető Kauldre nyugtalansága) És Kauldre, néked csak annyit mondunk, hogy egyszerűen csak hagyd megtörténni ezt az áramlást. Egyszerűen csak hagyd, hogy megtörténjen.

Szóval, azt kérnénk mindenkitől, hogy helyezkedjen el kényelmesen a székén. Arra kérünk mindenkit, hogy lélegezzen mélyen. Szükségünk van pár pillanatra, amíg létrehozzuk ezt a változtatást. Lélegezzetek mélyen és engedjétek meg magatoknak, hogy megnyíljatok ezen új tudatosság előtt.

(szünet)

Metatron:

Metatron vagyok, a Lelkeitek Hangja.

Általában nem szoktam közvetlenül szólni hozzátok. Akiknek ismerős a múltam, azoknak érthető, hogy miért szoktam volt inkább hírvivőket küldeni hozzátok. Vagyis, ez a lehetőség, hogy most ilyen közvetlenül csatlakozhatom Tóbiáshoz és ehhez a csoporthoz, az nagyon nagy megtiszteltetés a számomra. S bizonyos értelemben én ugyanolyan lámpalázas is vagyok emiatt a direkt bemutató miatt, mint amilyen Kauldre, vagy ti is lehettek.

A Föld energiája nagyon gyorsan változik. A tudatosság fürgén változik. Eljöttem ma hozzátok a kísérőimmel, hogy arról meséljek néktek, hogy mi is történik véletek belül és körülöttetek. Nagyon nagyon sok változás lesz. Lesznek olyan változások, melyek kényelmetlenek és igen nyugtalanítóak lesznek. Ezek akár a testetekre, valamint a Földre is hatással lesznek.

A tudatosságnak olyan fokára érkeztetek, ahol már képesek vagytok megtartani magatokban a saját isteniségeteket. Eljött az a pillanat számotokra, amikor a rácsozat megváltozott és átalakult a növekedésetekre válaszul. Ez az az idő, midőn Kryon munkája megváltoztatta a mágneses mezőket.

A nagyon gyorsan változó tudatosságnak igen különleges egyensúlya alakult ki. Különleges egyensúlya van ennek. Ezeknek a dolgoknak egy végtelenül kifinomult egyensúlya alakul ki mostantól a ti naptári évetek végéig. De ez nem csak erre a periódusra korlátozódik. Ezen nagyon gyors változások utóhatásaiból jut még a következő évetekre is események.

Drágáim, a változások szelei fognak végig söpörni a Földetek felett. Ezek a szelek szomorúságot is fognak magukkal hozni. Amikor valami megváltozik, akkor azzal szomorúság is jár. S ezek a változások vaskosak lesznek. Jó combosak. Éppen azokra lesz a legnagyobb hatásuk, akik megnyitották magukat és a saját isteniségüket kezdik megtartani. Számukra ezek a szelek változást fognak hozni és a bú csupán időleges lesz. Ezek a szelek segíteni fognak ennek a vidéknek és a a rajta lévő emberek megtisztulásában és egy Régi Energiának az elfújásában onnan.

Maga a Föld is meg fogja rázni magát, meg fog remegni ebben, mivel nagyon sok efféle energiát tartalmaz. Eljött az elengedés ideje, amikor hagyni kell elmenni a dolgokat. És, amikor rengeni kezd minden, még akár amikor a saját lábatok alatt kezd el remegni a föld, akkor se féljetek. Tudjátok azt, hogy ez így van jól. Tudjatok arról, hogy a dualitás próbál meg elmenni, valamint arról, hogy ez is része a folyamatnak.

Lesznek, akik azt fogják követelni Istentől, hogy küldjön egy üzenetet. Valamiféleképpen ez igaz is lesz. De az üzenet nem a bűnről fog szólni. Nem a helytelen cselekvésről. Az várt üzenet a helyes cselekvésről fog szólni. Másoktól az igazságosságról fogtok szavakat hallani. Megkísérlik majd elmondani néktek, hogy mit tettetek rosszul. Megpróbálnak bűnösnek beállítani benneteket azért, mert nem követtétek az ő igazságukat. Amikor minden rengeni kezd és mások sikolya fog zengeni a füleitekben, megértendő a számotokra az, hogy ez így van jól. Megértendő az, hogy most ezzel valami eloldozódik, amiből nagyon sok mindent ti hoztatok létre.

És a lángok végig fognak söpörni a vidékeiteken. Nagyon sok helyen fognak ezen lángok perzselni és nagyon sokan lesznek, akiket a lángok el fognak otthonaikból űzni. És ez is jól van így. A lángok segítenek megszabadulni. Segítenek megtisztulni. Segítenek átalakulni. És amikor azok, akik azt mondják néktek és a többieknek, hogy mindez azért van, mert ez a büntetés azért, amiért bizonyos dolgokat rosszul tettetek, akkor tudjátok azt, hogy ezek a szavak nem teljesek, nincs bennük a teljes igazság. Tudjatok arról, hogy a lángok helyénvalóak. Tudjatok arról, ezeknek a lángoknak a puszta átalakítás a szerepük.

És a vizek is jönni fognak. A tenger felől fognak érkezni. Az ég felől fognak érkezni. És nagyon nagy vizek lesznek. Még azoknál is nagyobb vizek fognak jönni, mint amilyeneket bármelyik létidőtök során láthattatok volna ez eddig. A vizek megtisztítani jönnek. A vizek tisztára mosni jönnek. És, a vizek azért is jönnek, hogy eloltsák azokat a tüzeket, amelyek a férfiak és az asszonyok szíveiben égnek. Amikor a víz jön, s azok, akik ezt is Isten egy másik jelének veszik, megértendő az, hogy ez így van jól. Megértendő az, hogy az összes elem, ami most fog eljönni - a szelek, a föld, a tüzek és a vizek - mindezek részei a dualitásból kivezető transzformációnak. Mindezek a végső megszabadulás, a végső megtisztulás részei.

Így hát, eljöttünk hozzátok ma, Saumbra, elmondani azt, hogy ez a hallatlan egyensúlya a mostani idők változásainak nagyon is helyén való. Ne ijesszen meg benneteket az, amit az újságjaitok hasábjain olvashattok. Ne ijesszenek meg, törjenek le azok a szavak, amelyeket olyanok mondanak, akik valami olyasmit akarnak ebbe belemagyarázni amiről szó sincsen. Ne szomorkodjatok, kedveseim, amikor nagyon sokan úgy döntenek mostanság, hogy elhagyják ezt a színpadot. Jól van ez így.

Az elemántálok legtöbbje - a dévák és a többiek a varázsbirodalomból - mind elmentek innen az elmúlt tizenkét vagy tán több év során. Tudták ők azt jól, hogy ez így helyes. Elmentek, tehát így már ti birtokolhatjátok és elfogadhatjátok a saját isteniségeteket. Az elemántálok egy bizonyos egyensúlyt tartottak fenn itt. Most pedig elmentek.

Nagyon sok ember maradt itt a Földön, hogy itt tartson, lehorgonyozzon egy energiát. Eddig ők azt az energiát itt tartották. Amikor pedig átkelnek, amikor átjönnek hozzánk, a fátyol felénk eső oldalára, ne legyetek szomorúak ezért, mert számokra ez a jó. Nagyon sokan vissza fognak jönni hozzátok, hogy segítsenek néktek. Lehetséges, hogy nagyon sok ember fogja azt választani, hogy lelép innen, méghozzá olyan formákat választva ehhez, amelyeket akár drámaiaknak is nevezhettek.

Ne szomorkodjatok akkor, amikor ezek a szelek fújnak, ezek a tüzek lobognak, amikor a Föld megrázza magát és amikor a vizek jönnek. Tartsátok meg a saját isteniségeteket, drága barátaim. Tartsátok meg a saját isteniségeteket. Eljöttünk ma hozzátok, hogy átadjunk egy energiába csomagolt üzenetet, továbbá azért, hogy néhány kérdést tegyünk fel néktek. Arra kérünk benneteket, hogy amíg beszélünk, nézzetek a saját lelketek, a lényetek mélyébe, mert egy bizonyos idő jött el. Itt az idő.

Készen állsz-e arra, hogy FELSZABADÍTSD magad? Készen állsz-e arra, hogy szabaddá tedd magad a Múlt mintáitól és módszereitől? Készen állsz-e arra, hogy kiszabadítsd magad a dualitásból, amiben idáig jártál? Készen állsz-e arra, hogy felszárnyalj; hogy befejezd a múltadat; hogy szabaddá tedd a lelkedet, ami egyre nagyobb erőre kap benned, ez az isteniség, amely a kifejeződésének lehetőségeit keresi és az erejét próbálgatja?

A blokádok, a falak, amelyek körülöttetek voltak, nem engedték meg azt a számotokra, hogy szabadok legyetek. Itt az idő - készen állsz-e arra, hogy szabad légy?

Saumbra, készen álltok-e arra, hogy SZERESSÉTEK saját magatokat? Készen álltok-e arra, hogy igazán szeressétek magatokat? Nem úgy, amint azt a múltban elképzeltétek magatoknak. Nem úgy, hogy szimplán csak dédelgetitek magatokat. Inkább úgy, hogy elfogadjátok mindazt, amik csak tettetek a múltban, mindazt, amik csak voltatok, mind a fehéret, mind a feketét. Készen álltok-e arra, hogy mindazt elfogadjátok, amik csak voltatok a dualitásban, mindazzal az időközben szerzett bölcsességetekkel, amiről Tóbiás beszélt néktek? Készen álltok-e arra, hogy igazán úgy szeressétek magatokat, amint idáig másokat szerettetek, úgy, amint idáig megpróbáltátok szeretni Istent?

A dualitás Régi Energiájában, úgy tanultátok, hogy magatokat szeretni nem a legmegfelelőbb dolog. Készen álltok-e arra, hogy most már magatokat szeressétek, hogy mindazt szeressétek magatokban, amik csak voltatok idáig? Ne egy nagyszerű angyal illúzióját szeressétek, aki vagy véletek van, vagy nem, ne valami lehetségeset a jövőtökből, amiről úgy gondoljátok, hogy esetleg majd azzá válhattok valamikor, hanem szeressétek magatokat MOST. Készen álltok-e arra, hogy ezt tegyétek, méghozzá most mindjárt?

Saumbra, eljött az idő. Készen álltok-e arra, hogy MEGISMERJÉTEK magatokat? A múltban bizonyos aspektusait ismertétek csak annak, amik vagytok. Megpróbáltátok megismerni magatokat. Megpróbáltátok megtalálni saját magatokat. De most készen álltok-e arra, hogy valóban megismerjetek valamit magatokról ami mélyen beágyazva volt bennetek, egy olyan titkot, amit gondosan eltitkoltatok saját magatok elől? Titokban tartottátok, mivel a dualitásban az tartozott hozzátok, hogy nem akartátok elfogadni azt, hogy kik is vagytok valójában - egy különleges lény, aki Isten minden energiájával és a hatalmával bír.

Tudjuk azt, hogy ezt nehéz elfogadni. De ismerve magam, meg fogjátok ismerni ezt ti is. Meg fogjátok ismerni azt, hogy kik is vagytok valójában. Ez persze meg fogja zúzni azt az illúziótokat, mely ezidáig meghatározta azt, hogy milyennek is kéne gondoljátok magatokat. ÉS ez esetleg félelmetes is lehet. Ez visszatartó erőként is jelentkezhet. Készen állsz arra, hogy valóban megismerd magad, teljesen, totálisan? Ez nem az az illúzió lesz, amiről eddig azt hitted, hogy ilyennek kéne lennie. Ez valami teljesen más. Ismerni magad, mint krisztusi személyiség, ismerni magad, mint aki a Szellemmel van, aki a Szellemtől származik... ez egy igen, igen nagy kihívás. Készen állsz arra, hogy megismerd saját magad?

Az isteniségeteket senki nem adhatta oda néktek. Mindvégig nálatok volt. Szorosan lepecsételve. Szorosan lepecsételve hét pecséttel, gondosan elzárva előletek. A pecsétek most készen állnak arra, hogy feltörjétek őket. A pecsétek teljesen olybá tűnnek, mintha teli lennének stresszel. Ez az amit most éreztek, a pecsétek azt akarják, hogy feltörjétek őket, méghozzá mind a hetet egyszerre és nem szépen sorjában csak. A pecsétek sorban nem fognak felnyílni. Egyszerre, uniszónóban törhetőek fel. Együtt nyílnak fel. Készen állsz arra, ami ezzel jár, hogy elfogadod ezt a lényedben, hiszen most már tudod, hogy ez mindig is véled volt? Mindösszesen el volt zárva előled. Készen állsz arra, hogy birtokold azt az Istent, aki vagy?

Itt az idő, Saumbra. Készen állsz arra, hogy MEGMUTASD és kifejezd azt, aki vagy? Készen állsz arra, hogy felhagyj a vonakodással, a rejtőzködéssel, a kételyeiddel? Készen állsz arra, hogy megmutasd magadnak, a világnak, nékünk nagyszerű angyaloknak azt, hogy ki is vagy te? Nem leplezve többé az éned selyemfátylakkal, nem elnyomva többé a saját energiáidat, nem félve többé a saját benső hangod hatalmától, amikor magadhoz vagy valaki máshoz, másokhoz szólsz? Készen állsz arra, hogy megmutasd az isteniségedet és megenged néki, hogy növekedhessen, berobbanhasson abba a ,,mostba,” abba a ,,pillanatba” amiben élsz? Készen állsz-e arra, hogy levedd a lábad arról a fékpedálról, amiről Tóbiás mesélt, hogy megmutathasd, hogy ki is vagy valójában?

Nincs annál nagyszerűbb példázat egy másik ember számára annál, mint amikor olyan valakit láthat, aki valóban birtokolja az isteniségét és ezt ki is fejezi. Ha nem mutatod meg, hogy ki is vagy, az energia benned elkezd összegubancolódni, igen fájdalmassá válva mind az elméd, mind a tested számára.

Azt kérdezzük tőled, Saumbra, hogy készen álltok-e arra, hogy megmutassátok kik is vagytok, hogy megszabaduljatok az elmúlt életek terhétől, amit titkolnátok, amikor azt mondottátok eddig: ,,Sohasem mutatom magam olyannak, mint akit teljesen megtölt a Lélek, a Szellem, amiért csak gúnyoltak, elnyomtak és be is börtönöztek ezért.” Abban az Új Energiában, amibe a dualitásból váltunk, megmutatása annak, hogy ki is vagy az egyik kulcsot képezi. Ez nem azt jelenti, hogy evangelizálni (teli szájjal hirdetni az örömhírt - a ford.) kell. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell téríteni másokat. Ez azt jelenti, hogy az energiátok fényét ki kell vetítsétek a külvilág felé. S még csak nem is szavakkal kell ezt kifejezzétek. Egyszerűen csak világítson messzire, hogy ki is vagy te, kifejeződve az egész lényeden keresztül. Amint feltörik a hét pecsét, ezen energiátok előtérbe akar lépni. Készen álltok-e arra, hogy megmutassátok, hogy kik vagytok?

Saumbra, itt az idő. Készen álltok-e arra, hogy MEGENGEDJÉTEK másoknak is azt, hogy nékik is van saját terük, saját tudatosságuk? Készen álltok-e arra, hogy a többi körülöttetek lévő ember és a vélük érkező energiák éppen a legmegfelelőbbek a számotokra? Nem azért bukkantak fel nálatok, hogy jónak vagy rossznak ítéljétek meg őket, hanem inkább a megengedésetek számára jöttek hozzátok. Készen álltok megengedni, elfogadni a másikat, elfogadni mindent magatok körül?

Ez egy kulcs, amivel be lehet lépni az Új Energiába. Erről beszélt Tóbiás, amikor azt mondotta, hogy ,,álljatok be a kerítés mögé.”Amint így tesztek, meg fogjátok érteni, miképpen is alakulnak ki a dolgok, ugyanakkor elismeréssel is tudtuk adózni másoknak azért az útért, amit azért választottak maguknak, hogy azon járjanak. Készen álltok-e arra, hogy megengedjétek másoknak, hogy a saját útjukat járják, a saját terükben és ami talán a legfontosabb, a saját tudatosságukban? Mert ha nem így tesztek, akkor a ti energiátok össze fog gabalyodni az övékkel és rövid időn belül azon fogjátok kapni magatokat, hogy bizony az Ő útjukon jártok a sajátotok helyett.

Drágáim, kedves Saumbra, készen álltok-e arra, hogy LESZAKÍTSÁTOK, MAGATOKHOZ VEGYÉTEK azt az ajándékot, amiről Tóbiás a ,,Rózsa Gyümölcseként” beszélt néktek? Ez a ti isteniségetek! Azóta hordozzátok ezt magatokkal, mióta csak elhagytátok az Otthont. Az isteniségetek mindvégig véletek volt. Ez az ajándékotok saját magatoknak. A Rózsa Gyümölcsében van az a megoldás, amit ti helyeztetek el a tudatosságotokba. Drága Isten, aki előttünk ülsz ma, már meg is teremtetted a megoldást, de egészen más milyen megoldást szerettél volna felfedezni magadnak! A megoldás a Rózsa Gyümölcsében rejlik, ami végig ott volt véletek.

Soha az életben nem választottatok magatoknak olyan kihívást, hogy előtte ne dolgoztátok volna ki a válaszokat is ezekre a kihívásokra. A választ szeretettel és együttérzéssel dolgoztátok ki magatoknak, helyeztétek el az utatokon. Most pedig, minden olyan alkalommal, amikor valamilyen kihívás ér benneteket az életetekben, megértendő az, hogy erre a megoldást a Rózsa Gyümölcse jelenti, amely megoldást teljesen ki is dolgoztatok már a magatok számára. Mindösszesen csak nem akartátok eddig megkeresni ezt. Eddig egyéb lehetséges megoldások után kutattatok.

Létezik egy isteni megoldás, ami sehová sem lett még leírva, nem volt előre megteremtve, a Szellem, Tóbiás, a segítőitek vagy a többi angyal által néktek adományozva. Ez a saját szívetekben teremtődött meg és EZ a Rózsa Gyümölcse, a megoldás a felmerülő problémáitokra. De ezt a megoldást el kell fogadjátok a magatokénak, mivel ezt egyetlen más entitás sem nyújthatja át néktek ezüsttálcán. Ez volt az a játék, amelyet idáig játszottatok. Ez volt az a játék, amelyben a mások által kreált válaszok után kutattatok. Készen álltok-e arra, hogy leszakajtsátok a Rózsa Gyümölcsét, az isteni megoldásotokat?

És végül, megkérdeznénk tőletek, mivel eljött az ideje, hogy készen álltok-e arra, hogy megszabaduljatok a dualitás illúziójától? Készen állotok-e arra, hogy elengedjétek eme nagyszerű illúziót, amely annyira erős, hogy hajlandók vagytok elfogadni valóságosnak és igaznak is? A tudatosságotok most megváltozik. Kezditek megérteni a dualitás energiájának a dinamizmusait. Szép lassan rájöttök arra, hogy A DUALITÁS EGYSZERŰEN CSAK ILLÚZIÓ. Készen álltok arra, hogy elhagyjátok ezt az illúziót?

Eddig számotokra ez volt az alap, amire építkezhettetek. Látszólag ez volt a számotokra az a platform, amire stabilan ráállhattatok. Lehetséges, hogy félelmetesnek fog látszani először a gondolat, hogy elhagyjátok ezt a platformot, nem tudva azt, hogy milyen lesz az új alapzat, az új talaj a lábaitok alatt. Éppen most másztok át ezen a kerítésen, amikor egyik lábatok még a dualitásba lóg le, a másik már a mennyben van, azt akarva, hogy a másikat - ami még a dualitásban maradt - is áthúzzátok a kerítés felett.

Elhoztuk néktek ma ezt a kihívást, a Föld energetikai egyensúlyának ezen kritikus pontján. Készen álltok-e arra, hogy eleresztitek a dualitást, a dualitás illúzióját? Annyira erős ez, hogy nagyon nehéz felismerni a puszta illúzió voltát, de akkor is csak illúzió. Készen álltok erre a tudatosság váltásra? Mi kértük azt, hogy szakítsátok meg a szokásos sorozatotokat emiatt itt, nem csak a ti utatok miatt, hanem a mi összes utunk miatt is. A tudatosság, drága barátaim, a Föld tudatossága és mindaz ami a Földön történik éppen úgy hatással van ránk is. Vagyis amerre megy a Föld tudatossága, arra megy az univerzum tudatossága is.

Az általatok meghozott döntések nem csak arra vannak hatással, akik vagytok, hanem közvetlen hatással vannak az összes többi részekre és helyekre is. A döntések keresztül hasítják a dimenziókat. Áthatolnak a téren - a ti tudatosságotok és mindenkié, aki csak a Földön van. Az a különleges egyensúly, amiben most az emberiség van, hatással van reánk is, nagyon nagy hatással.

Ez az oka annak, hogy eljöttünk ma hozzátok, hogy most megkérdezzük ezt:

Készen állsz arra, hogy az isteni éned légy?

Készen állsz-e arra, hogy feladd a dualitás és a gyengeség illúzióját, a betegséget, a magányosságot, a kétségbeesést?

Készen állsz-e arra, hogy feladd a szeretet illúzióját, vagyis amit eddig hittél erről?

Készen állsz-e arra, hogy feladd annak az illúzióját, hogy nem vagy szabad?

Készen állsz-e arra, hogy feladd azt a titkos helyet, amelyet magadban rejtegettél eddig, hét pecsétes lakat alatt?

Készen állsz-e arra, hogy megismerd magad, hogy milyen vagy a legmélyebb, a legintimebb és a legegyüttérzőbb szintjeiden?

Készen állsz-e arra, hogy feladd ezt a játékot, amelyet azért játszottál, hogy megtalálhasd magad, amely során oly sok bölcsességre és oly átfogó tudatosságra tettél szert?

Mi ezt a nevén fogjuk nevezni - egy játék, amelyben megpróbáltad megtalálni önmagad. Az összes rétegében az illúziónak, amelyet magadra húztál... csodásan, játékosan, nagyon kreatíven. De készen állsz-e, Isten, hogy erőre kapva színre lépj? Az emberiség, az egész univerzum várja a válaszod, a választ ami ott van benned.

Amerre megy a tudatosságod, arra megy a Minden Létező is.

Emlékezz ennek a napnak az energiájára, amikor eljöttünk hozzád beszélgetni... amikor a bensődet kérdeztük meg... amikor azt kértük, hogy nézz mélyen magadba, egy olyan helyre, amely nagyon illékonynak látszik, talán ijesztőnek is, de egy olyan helyre, ami ott van mélyen benned. Tudd azt, hogy tisztában vagyunk avval, hogy ezek nagyon nehéz kérdések, nagyon nehéz kérdések.

A Földetek, emiatt az univerzum is, egy kritikus egyensúlyban csücsül. Abban az energiában, amit mi hoztunk el most néktek nincs félelem. Nincs benne félelem. Ebben mindösszesen csak megfigyelés van, hogy merre vagytok most - nagyon gyorsan változó tudatosságban, átalakulni próbáló dualitásban, ami el akar menni. Mindezek egy olyan helyzetet hoztak létre a Földön, amelyben szükség van arra, hogy az isteniségetek kinyilvánuljon.

Legyetek egy békés térben, amikor az események zajlanak körülöttetek. Ti vagytok azok, akik nyitva álltok az érzések előtt, a változó energiák előtt. Alaposan megnyitottátok magatokat ezek előtt. De, megnyitva magatokat, törékennyé, sérülékennyé is váltok, ha nem engeditek végtelen mélységben magatokhoz a bensőtökben lévő isteniséget. Nagyon törékennyé váltok, ha nem engeditek meg magatoknak, hogy az isteniségetek kifejezhesse magát.

Érzitek a többi ember ügyleteit, és olyan eseményeket is megéreztek, amelyek a világotok egyéb helyein történnek meg. Érezhetitek a világotokban lévő országok között zajló események lehetőségei közül a lehetségességeket. Mélyen hatással vannak ezek rátok.

Azért jöttünk el hozzátok ma, hogy nagyon erős a lehetőség arra, hogy nagy és gyors változások zajlanak le a Földön ezekben az időkben. Legyetek az isteniségetek békéjének a terében. Ez a legnagyobb dolog, amit csak tehettek.

Álljatok be a kerítés mögé.

Engedjétek meg másoknak a terüket és a tapasztalataikat.

Szabaduljatok meg a dualitás illúziójától.

Metatron vagyok, a Lelkeitek hangja. Átadom a szót Tóbiásnak.

(szünet)

És ez így van, kedves barátaim, Metatron üzenete megérkezett. A szavai át lettek adva, s valóban, amint megfigyeltem, a szeretet megosztásra került eközben, egy valóban új szeretet. Nagyon érdekes volt Metatron számára, hogy ilyen közel jöhetett, nincs szokva az ilyen közvetlen együttlétekhez, mindig is olyan közvetítőkre volt szüksége, mint például én is, meg másokra, akik közelebb jöhettek hozzátok. Az is humoros volt nékem, amint megfigyelhettem Metatron feszengését ebben az új helyzetben!

Metatron emlékeztet benneteket arra, hogy folytatni fogja a jelenlétének az ismertetését a Saumbra köreiben és a Föld emberei és asszonyai között. Ennek, a változó tudatosságban, amin éppen keresztül mentek... az az értelme, hogy kinyitja az ajtókat Metatron energiái előtt, aki így szétáradhat mindenfelé. S amint birtokoljátok már az isteniségeteket és már ki is fejezitek, Metatron már ott is fog teremni.

No, lehet, hogy ezen szavak erősek voltak a számotokra, kihívást jelentőek. Metatron szándékosan intézte ezt így, ennyire közvetlenül címezve néktek, hogy egyszerűbb legyen a megértésük.

Jó páran közületek nem voltatok itt valójában ezalatt itt, valamiféleképpen kivontátok magatokat ebből az itteni időből, mélyebbre szálltatok le a benső szintjeitekre, hogy az összes ilyen szintet megismerhessétek.

Metatron látja előre a Föld változásait, látja jó előre, hogy milyen változások lesznek. Nem akarunk egyetlen specifikus forgatókönyvbe sem belebonyolódni, mivel ezek meg sincsenek még írva. Ezek puszta lehetségességek. Ez MINDAZ a lehetségesség, ami csak megtörténhet.

S amint azt mondottuk is néktek ma, a tudatosság nagyon gyors változásai miatt, az egész emberiség egy nagyon különleges egyensúlyi pontra jutott el mostanra. Legyetek annak a békének a terében, amiről Metatron beszélt, a saját isteniségeteket birtokolva. Ne valaki mástól akarjátok ezt megkapni. Ne rezzenjetek össze, amikor ezek a dolgok megtörténnek véletek. Ne zuhanjatok bele a szomorkodás vermébe. Megértendő az, hogy mindezek a dolgok igen helyén valóak.

És, Saumbra, amit nem tudok hangsúlyozni eleget. El fogom ezt mondani néktek újra és újra. Legyetek együtt, mint család. Annak idején a fátyolnak ezen oldalán mind egy családot alkottatok. Mindnyájan együtt dolgoztunk, tanultunk, játszottunk, megosztottunk egymással. Amikor a Földre jöttetek, elfeledtétek, hogy kik álltak a legközelebb hozzátok. Elfeledtétek a szavak valódi energiáját, Saumbra.

Úgy mint most (az interneten keresztül - a ford.) már mindenkivel össze tudtok kapcsolódni a világon. A technológia és a tudatosság ezt már lehetővé teszi. Osszatok meg egymással. Beszélgessetek egymással. Játszatok egymással itt. Ez nagyon fontos lesz, amikor keresztül mentek a Föld nehéz energiáin. Tudjátok azt, hogy valóban soha, de sohasem vagytok egyedül.

És ez így van!

________________________________________________________________________________________

- 50 -