TÓBIÁS ANYAGOK


Megtestesülés Sorozat:

SHOUD 11: „A sugárzó létezés” - Tóbiás és Adamus Saint-Germain szereplésével


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2005. június 4.Én vagyok... és ez így van (a közönség nevet), hogy összegyűltünk együtt az Új Energia ezen osztálytermében, ahol az emberek újra felfedezik, kik is ők valójában, ahol ez a különleges csoport, melyet Shaumbrának hívunk, most kitárja az ajtókat, az Új Energia ajtajait, az új tudatosság, az új tudat ajtajait. Megtiszteltetés számomra, Tóbiás számára és Saint Germainnek, hogy itt lehetünk együtt egyidejűleg, együtt megtestesülve mindnyájatokkal, megtestesülve a csatornázónkban, Cauldrében. Igen, mindketten bepréseltük magunkat ma, nem sok hely maradt itt ( többen nevetnek)... igazából, ez az első eset, amikor kettős csatornázás zajlik.


Sztereóban fogtok hallani bennünket (többen nevetnek). Érezni fogjátok Tóbiás szeretetét és melegségét. És érezni fogjátok Saint Germain arroganciáját és nagyképűségét (többen nevetnek), együtt ugyanabban az időben. Érezni fogjátok Tóbiás hagyományát, történelmét és zsidóságát. És érezni fogjátok Saint Germain bohém természetét. Nos, ezt az entitást ezen a napon „ Saint To-BEE-us grófnőnek „ fogjuk hívni (saj. megj.: ez egy szójáték, ha lebontjuk az angol tagolás szerint a nevet, kb. azt jelenti, hogy szent együttlét, de ejteni hasonlóan kell, mint Tóbiás nevét) sokan nevetnek.


Beleegyeztünk, hogy mindketten szólunk ma hozzátok, hogy együtt csináljuk a Shoudotokat veletek ezen a napon, hogy együtt egyesítsük az energiákat. Nem csak az egyikőnknek kell itt lennie. Nem csupán kettőnknek kell lenni. Angyalok sokasága lehet itt a mi oldalunkról , csatornázva a ti oldalatokon lévő angyaloknak, egy olyan csoportunk, akik segítenek be- és átmozgatni a Shaumbra energiáját.


Ez az első alkalom, hogy mi ketten így dolgozunk együtt egyidejűleg. Előfordulhat, hogy Cauldre és néhányan közületek összezavarodtok egy kicsit, érezve, hogy az energiák különböző szintekről jönnek. De arra vagytok kijelölve, hogy azon az úton haladjatok, összetett szinteken és többszörös dimenziókon ugyanabban az időben.


Ma ebben az új személyben jövünk ide, hogy segítsünk nektek megérteni, nem kell lineárisoknak lennetek, lehettek nagyon összetettek is. Különböző dimenziókban léteztek. Befogadhattok különféle forrásokból egyszerre egyidejűleg. És ezt könnyebb megtenni, mint lineárisan élni. Ez könnyebb, mint amikor megpróbáljátok megtartani a figyelmetek irányát és fenntartani az irányítást egyetlen dimenzión. Soha nem arra lettetek kijelölve, hogy azon a módon haladjatok. Soha nem arra lettetek kijelölve, hogy azt a módot teremtsétek.


A Szellem, a Szellem eszenciája nem egy szinten teremt. A Szellem minden lehetséges szinten egy időben egyszerre teremt. És az egyik dolog, amit Shaumbraként most tanultok, az Új Energia tanítóiként, az az, hogy sok dolog lehettek egyszerre. Sok történetet futtathattok. És annak nem kell negatívnak lennie.


Ó, egységesített történetek valóban... a különbség a sok történet és létezés között, melyet birtokoltok- amit úgy hívnátok- hogy többszörös személyiségzavar, az a különbség, hogy azok egységesültek. Tudnak egymásról. Ugyanabból az aktív energiaforrásból származnak. Szeretik egymást. Tisztelik a szerepeket, amelyet egymással játszanak, minthogy egy többszörös személyiség- a ti pszichiátriai felfogásotokban- bújócskát játszik az aspektusokkal. Ez óriási cáfolat. De, Shaumbra, amit most éppen tanultok az az, hogyan működjetek ezeken a különböző szinteken.


Tehát elhatároztuk, hogy ezen a módon jövünk ma ide- többszörösen, sztereóban, különböző irányban. Ott fogunk mozogni körben a különböző szinteken körülöttetek. Majd... igen, fel fogunk riasztani titeket ( nevetnek) többféle módon ( amint ezt mondja, egy mentő vagy rendőrautó szirénája hallható az épületen kívül). Nos, Shaumbra, valóban megtiszteltetés mindannyiunk számunkra, hogy itt lehetünk.


És azt kell, hogy mondjuk, már keresztül mentünk ezen... értsétek meg. Már keresztül mentünk ezen. Amikor aludtatok, néhány éjszakán át és álmaitokban már keresztül mentünk ezen a Shoudon. Együtt ültünk ezzel a csoporttal, azokkal, akik fizikailag is itt vannak a teremben, azokkal, akik hallgatnak bennünket. Együtt csináljuk a Shoudot, nem csupán két vagy három hangon, hanem mi, mint egy egész csoport (csináljuk). Egyesítettük az egész energiánkat és azután egy és ugyanakkor sok hangként énekelünk... értsétek meg. Más szinteken tesszük ezt, más- ahogy ti neveznétek- dimenziókban, nem-fizikai dimenziókban, ami nagyon kis hasonlóságot mutat azzal a dimenzióval, amelyben emberként léteztek. Mi teremtettük azt a lehetőséget.


Egyfajta sugárzást teremtettünk. És „sugárzás” a csatornázásunk szava ma. Nem volt meglepő, hogy Andra ezt használta a lélegzése alatt (ez megelőzte a csatornázást. saj. megj. bevezető szövegben volt a légzésnél) Ez a mai Shoudunk címe : „ A sugárzó létezés".


Néhány éjszakával ezelőtt leültünk együtt és megteremtettünk egy ragyogást. Ez egy vibráció, mely belőletek árad, energia, mely kiterjed. Egyesítve a csoporttal, az ragyogott. És most annak az energiájában sütkéreztek. Ott ültetek ezekben a székekben. Most ott ültök az otthonaitokban, vagy a barátotok otthonában, hallgatva (a csatornázást), sütkérezve abban az energiában, melyet néhány éjszakával ezelőtt teremtettetek.


Ámulatba ejtő, ahogyan az működik. Óriási, de mégis egyszerű fizikai dolgok vannak mindebben. Ma meg fogjuk tanulni a kontrollokat levetni. Meg fogunk tanulni újra sugározni. Meg fogjuk érteni, hogy mit jelent ez. Meg fogjuk érteni annak a fizikai dolgait, az érzését, annak a szeretetét.


Shaumbra, oly sok minden történik mostanság az egész világban mindenütt, oly sok minden történik a tudatosságban, amint azt nemrégiben állítottuk. Ha elolvassátok az újságaitok főcímeit vagy meghallgatjátok a híreket vagy megnézitek a televíziót, úgy tűnik, a dolgok rossz irányba haladnak. De ez egy illúzió. Tudatnunk kell veletek, hogy az a hipnózis vagy a réteg egy fajtája. Ez azért van, mert azok a fajta drámák teremtik meg az olvasóközönséget. Azok a fajta drámák - hogy is mondjuk- egyfajta energiafüggőséget teremtenek.


De menjetek azok mögé. Hadd vessünk egy pillantást arra, mi is történik most valójában a világban az emberekkel, akiket ismertek, az emberekkel, akikkel dolgoztok, a családotokkal. Egy óriási ébredés van az egész világon mindenütt, ami nem tükröződik vissza a szalagcímeken, nem tükröződik a hírekben. Egy óriási Új Energia hullám tart ezen bolygó felé- és az emberek felé, akik szeretnék és vágynak rá, hogy használják azt- az most különböző szinteken és különféle módokon kezd el hatni mindenkire.


Néhányan most mennek keresztül azokon a dolgokon, amelyeken ti 5,10, 20 évvel ezelőtt mentetek át, a hipnotikus állapotuk hirtelen megszakadásán. Ezt hívjátok az ő ébredésüknek. Egy olyan zűrzavaron mennek most keresztül az életükben, amit talán fájdalmasnak, érzelmi gyötrődésnek, nehézségeknek tartanak. Azon tűnődnek, mi is történik most velük.


De tudjuk, és ti is tudjátok. Ez az átalakulás. Ez rázza fel őket a hipnózisukból. Ez nyitja fel őket a valódi eszenciájukhoz. Ez nyitja fel őket egyfajta békére és egyfajta szeretetre önmagukon belül, amit soha nem tudtok elérni a pénzen, a hatalmon vagy más efféle dolgokon keresztül. Soha nem juthattok hozzá azáltal, hogy egy külső Istenhez imádkoztok, vagy azáltal, hogy az emberek egy külső csoportjának szabályait követitek. Most egy ébredési folyamat zajlik. Ha egy pillantást vettek arra, mi van a Most-otokban, az emberekre, akiket ismertek, az emberekre, akik most elkezdenek jönni hozzátok, ezt fogjátok látni.


Ezt látjuk a fátyol felénk eső oldaláról. Igazi változásokat láthatunk, melyek most zajlanak. Láthatjuk annak a munkának a hatását, melyet végeztek. Láthatjuk azt, hogy most mi történik a kultúrátokban. Láthatjuk az energiának ezt a gyönyörű kivirágzását, mely most zajlik.


Olykor nem tűnik olyan gyönyörűnek, mert nehéz elengedni azt a régi történetet. Néha nagyon nehéz ez az ember számára. És ti ismeritek, amint ott ültök velük, a könnyeiket, amikor éppen elvesztették egy szerettüket. Talán éppen elvesztettek mindent, amiről azt hitték, hogy az övék volt. Éppen most volt valamilyen betegségük, mely átjárta a testüket.


De tudjátok, és mi is tudjuk, hogy ez egy egyszerű változás természetesen. Ez egyszerűen az, amit néhányan közületek „kereszteződéseknek” hívnak, az ébredés ez, mely most zajlik. Nehéz elfogadni nekik a tudatállapotukat. Ám tudjátok, és mi is tudjuk, hogy a változások, melyek most történnek, azok változások az igazságban, változások az ember és a Szellem együtt való egyesülésében és integrációjában.


Figyeljük, ami most a kultúrátokban történik. Ámulatba ejtő. Csodálatos és néha oly egyszerű, hogy elkerüli a figyelmeteket.


Nemrégiben bemutatták nektek ezt az új mozifilmet, a „ Csillagok Háborúját” , a sötétekhez való visszatérést. Ez egy hihetetlen sorozat, 30 évet ölel át, megközelítőleg az ébredési időtök 30 esztendejét, Shaumbra. Oly sokan felébredtetek, igazán, igazán felébredtetek, amikor először láttátok az első filmet. Talán még nem tudatosan ismertétek fel.


De volt... és még van... vagy vannak olyan kioldó gombok, melyek szó szerint bele vannak szőve ennek a filmnek az energiaszerkezetébe, az emlékezés arra, milyen is volt valaha. Ezek a filmek inkább alapszanak a tényeken, mint a fikción. Jóllehet hosszú, hosszú idővel ezelőtt történt, úgy tűnik, mintha a jövőben lenne. Az idő kiforgatottá vált.


Ez egy történet a világos és a sötét oldalról. Ez egy történet arról, hogy mi megy végbe, hogy felkutassátok mindkettőt. Végül keresztül kell mennetek mindkettőn és aztán újraintegrálni őket a valódi megértés miatt. Ez egy történet a Szellemről, arról, hogy mit hívunk az „Erőnek.” Ez egy történet az utazásaitokról. Oly sokan annyira közel álltok ehhez, mert azok azon csaták történetei, melyeket ti vívtatok. Ó, nem voltak kis fém űrhajóitok. Azt a nem-fizikai valóságokban tettétek. De, Shaumbra, az valós volt.


A filmben egyikük átmegy a sötét oldalra, a sötét oldal vezetőjévé és parancsnokává válik, felfedezve, hogy mi is az. És ott van a másikuk, Luke, a világos oldalán dolgozik. Értsétek meg, Luke azért gyakorolt, hogy harcos legyen. De amikor előrehaladt az edzésben, elfelejtett mindent, amit tanult az előző gyakorlásban. Megfeledkezett arról, hogyan tartsa a fénykardot. Elfelejtett minden gyakorlatot. Elfelejtette az irányítást, amit tanult, hogy fegyelmezetté vált, mint harcos. El kellett engednie azokat.


Emlékezzetek, mikor bajba került, hallotta a hangot, mely hozzá érkezett, a csatornázott hangot, ami azt mondta :” Érezd az erőt, Luke.” Nem azt mondta: „ Gondolj az erőre, Luke.” Nem azt mondta: „Analizáld az erőt.” (a közönség nevet). Az azt mondta: „Érezd az erőt, Luke. Engedd, hagy áramoljon a lényed minden részén keresztül. Gyere ki az elmédből. Engedd el az irányítást. Felejts el mindent, amit tanultál."


És Luke, úgy mint ahogy ti, ellenállt először. Oly nagyon jól megtanulta az irányításait. Megtanulta, hogyan bánjon önmagával az elmén keresztül, hogyan szabályozza a tevékenységeit, a gondolatait. És nagyon kényelmetlennek érezte, hogy mindazt elengedje.


De egyszer megtette, egyszer érezte „az erőt” és megengedte, hogy keresztül áramoljon rajta, megengedte az elméjének, hogy kezelje a dolgokat, legalább is látszólag, de megengedte „az erőnek", hogy keresztüláramoljon, ez volt az a nagyszerű érzés, amikor először megtette ezt. Egyfajta eufória érzése volt. Az emlékezés azon érzése volt, amikor összekapcsolódott újra az „Erővel.” És az azután áramlott. Tudta, mit tegyen, mielőtt még meg kellett volna tennie. Tudta, mit fog tenni az ellenfele, mielőtt az megtette volna. Az csupán ott volt. Áramlott.


Shaumbra, sokan közületek már megtapasztaltátok ezt. Megtapasztaltátok, amit mi isteni tudásnak hívnánk, azt a nagyszerű pillanatot, mely átváltoztatja az emberi tudatosság normál állapotát. Az a kozmikus tudatosság. Az a nagyszerű pillanat, ahol csupán tudjátok. Nem tudjátok megmagyarázni senkinek. Még magatoknak sem tudjátok kifejteni. Csak tudjátok.


Az az a pillanat, amikor elengeditek az irányításokat... néha azért, mert el kell (engednetek). Luke-nak el kellett engednie a kontrollokat. Tudta, hogy az ellenfele túljárt az eszén. Tudta, hogy a biztos halálhoz vezet, ha a régi harci módok használatát követi továbbra is, az irányított harci módokat. Nem volt választása. El kellett neki engednie.


Nektek van választásotok, természetesen. Nem vagytok abban a nehéz helyzetben, amiben Luke volt. Ám van még egy csodálatos lecke, amit meg kell tanulni a kontroll elengedésével kapcsolatban. Tóbiás beszélt róla a múlt hónapban- a teljes elengedésről. Nos, éppen csak súroltátok annak a felszínét. Megvoltak az első tapasztalásaitok a kontroll elengedésével kapcsolatban. Arra bátorítunk majd titeket, hogy folytassátok az elengedést.


Itt van ez a dolog, amit isteniségnek hívunk. A „ Csillagok háborúja” filmben ezt az „Erőnek” nevezték. De az az isteniségetek. Ott van mindenütt körülöttetek és bennetek. Nem valahová máshová tartozik. Az nem egy kis elmozdított energia. Az annyira közeli és oly személyes. A kontroll elengedése lehetővé teszi az isteniségnek, hogy bejöjjön, lehetővé teszi az egyesülést ember és isten között. A kontroll elengedése először egy kicsit ijesztő. De hozzá lehet szokni.


És tudjuk, oly sokan elengedtetek már néhány szabályozást. Volt már néhány tapasztalásotok ezzel kapcsolatban az elmúlt 30 napban. Amint folytatjátok azok elengedését, ezen teljesen új megértésre fogtok jutni, az isteni tudáshoz, az áramláshoz... majd jön a szétsugárzás azután.


Amint mondottuk a múlt havi Shoudban, a kontroll olyasvalami volt, amit tanultatok... mint ahogy egy fazekas megtanulja irányítani az agyagot... irányítani a kereket, a fazekaskorongot... és a korong sebességét... irányítani az agyagot magát... és dolgozni azon a kezeivel, irányítással. De mit teremt egy fazekas... edényt... talán egy szobrot? Az statikus. Csak ott áll. Leveszik a korongról. Beteszik az égetőkemencébe, hogy száradjon, hogy megmunkálódjon, megkeményedjen. Szó szerint bezáródik abba az energiába, amelyben eredetileg megformálódott. Az most már szabályozott. És kifestik az edényt és felteszik a polcra. És az a létezés egy állapotában kontrollálódott.


Nos, Shaumbra, a kontroll korlátozza az energia azon képességét, hogy kiterjedjen bennetek. Ezen létidő minden hónapjában irányítottátok az energiátokat. Ti voltatok a fazekas, megformázva a történeteteket. Jól alakítottátok azt. Kisimítgattátok a sok durva felületet. Újraformáztátok időnként, hogy karbantartsa az új tudatosságotokat. Ám bizonyos értelemben, ez még mindig irányítás. Ez még mindig egy nagyon különleges edénybe formázódik. A történeteteknek hívják azt.


Tehát itt az ideje, hogy levessétek a történetetek azon kontrolljait és megnézzétek mi történik az életetekben. Figyeljétek meg, milyen új szinkronicitások jönnek el hozzátok. Itt az ideje, hogy ezt a sugárzást véghez vigyétek.


Nos, beszéljünk egy kicsit újra az energia fizikájáról. Amint mondottuk, az energia nem létezik. Az nem létezik a mennyekben. Nincs olyan dolog, amit energiának hívnak. Nincs a pozitív és a negatív szemben álló harca sem. Az mind csupán egy semleges lehetőség, arra várva, hogy aktivizálva legyen.


Ti aktiváljátok azt azon dologgal való kapcsolaton keresztül, amit a „mezőnek” neveztek. Aztán behozzátok a valóságok vagy a dimenziók különböző kifejezésébe. Amikor idehozzátok a Földre, az megformálódik, kialakul és beszabályozódik, majd idehelyeződik, hogy dolgozzatok vele. Választhatjátok a lehetőségek bármelyik beállítását. Választhatjátok, hogy annak egy pozitív vagy negatív kifejeződése legyen, maszkulin vagy feminin. Ti választjátok.


Az energia önmagában nem létezik. Az csupán egy lehetőség, mely arra vár, hogy kifejeződjék. Nos, ti vagytok azok, akik megformálják. És ti vagytok azok is, akik szabályozzák. Az irányítás korlátozza bármelyik teremtésetek képességét, beleértve önmagatokat és a történeteteket is, hogy sugározzatok. Mit értünk ez alatt? Nos, ez a magja a mai beszélgetésünknek.


Minden Teremtő lény, minden lelki lény birtokolja az újrateremtés képességét, annak a képességét, hogy folytassa a teremtések megörökítését, hogy újra és újra teremtsen. Ez a Teremtői képesség nem élettelen tárgyakban rejlik, dolgokban, mint a fák és a legtöbb állat. A legtöbb kisállatotok nem Teremtői tehetségek. Azok nem sugároznak egy olyan energiát, mint ahogy ti teszitek.


Ti egy Teremtő lény vagytok. A sugározásotok a teremtésetek kiterjedése. De még mindig ebben a nagyon is beszabályozott edényben éltek, amit kifaragtatok. És többé nem sugároztok, nem azon a fokon, ahogy tehetnétek.

Nincs folytatása az energiátoknak.


Más szavakkal, annyira szorosan fogtok mindent a történetetekben, megragadva a rétegekben, a hitrendszerekben, és abban a hipnózisban, hogy a valódi Teremtői energiátok nem szabad. Az olyan, mint az az edény. Az olyan, mint az a váza, melyet a fazekas teremtett, ott van a polcon megkötve, alakot öltve, korlátozva. Itt az ideje, hogy felnyíljatok. Itt az ideje, hogy elkezdjétek ragyogtatni az energiátokat.


Nos, most itt ültök, vagy hallgatjátok ezt a ti Most pillanatotokban és a legtöbb ember, még a legtöbb Shaumbra is most egy nagyon korlátozott alapon, nagyon korlátozottan sugároz, vagy engedi meg a ragyogását, a Teremtői energiáinak a szétsugárzását. Tehát ami történik az az, hogy az életetek is korlátozottá válik. Ami visszatér hozzátok, az is korlátozott.


Amikor levetitek az irányítást, ezt a gyönyörű energiát sugározzátok. Az egy élő energia. Az annyira élő, hogy minden, amit csak megérintetek, minden, amivel kapcsolatba kerültök, minden, amire gondoltok, a Teremtői energiátok hatással van rá.


Képzeljétek el magatokat, mint egy gyönyörű lángot, egy sugárzó energiát. Nem erőszakoljátok azt rá senkire vagy semmire. Egyszerűen csak sugározzátok. Ez az, amit néhány nagyszerű arkangyal tesz- egyszerűen csak sugároznak. Ez az, ahol néhányótok birtokolta ennek az - hogy is mondjam- érzését, meglátását vagy elképzelését a lángnak, Michael lángjának, még Metatron lángjának is és sokan másokét. Az a lényük ragyogása. És észreveszitek azt, hogy az a fény, az a láng... nem tolakodó, nem próbál megváltoztatni semmit. Az egyszerűen csak egy lehetséges Új Energiát sugároz szét bárkinek, aki szeretne belekapcsolódni.


Shaumbra, nagyon korlátozottak vagytok a saját ragyogásotokban a kontrollok miatt, az illúziók miatt. Most itt az idő, hogy elengedjétek azokat.


Szó szerint, amikor egy ceruzát tartotok a kezetekben, amikor fizikailag megérintetek egy ceruzát, akkor belesugározzátok az energiátokat abba. Az a ceruza továbbra is megtartja az energiátokat, érzi az energiátokat. Folyamatosan sugározzátok az energiát, jóllehet most nagyon alacsony szinteken. De mindenbe belesugározzátok az energiát. És újra, amikor arról beszélünk és azt mondjuk „ sugározás", az az energia izzó ragyogása, kiterjedése, aranyos csillogása. Az nem próbál megváltoztatni; csak egyszerűen kibocsát egy lehetőséget.


Észreveszitek például, hogy a sugározásotok, az isteniségetek ott ragyog mindenen. Ezért van az, hogy még az autótok is, a gépkocsi, amit vezettek, felveszi az energiátokat, mert szó szerint kiszínezitek azt az isteniségetekkel. Nevet adtok neki, az autótoknak, olykor. Az magára ölt titeket és a jellemzőiteket. Telve van az energiátokkal.


Az állataitok és kedvenceitek telve vannak az energiátokkal. Odasugározzátok hozzájuk. Azok, akik közel állnak az életetekben... folytonosan sugároztok, ragyogtok, izzotok. És egy kis idő múlva néhány ilyen dolog, akár az egy ember vagy egy tárgy, olyan sok energiajellemzőiteket veszi fel, hogy elkezdenek úgy kinézni, mint ti. Felvesznek az identitásotokból egy kicsit. Értsétek meg, a Teremtő lénynek megvan az a képessége, hogy ezt megtegye. A székek, amelyben ültök... felveszik az életerő eszenciátokat.


Tudjátok, hogy szó szerint megalkothattok egy modellt, kifaraghattok egy olyat, amit játékbabának hívnátok. Létrehozhattok agyagból egy lényt, megalkothatjátok, hogy úgy nézzen ki, mint egy ember, bármit, amit csak akartok. És beletehetitek az energiátokat, szétsugározhatjátok az energiátokat abba a kimunkált agyagdarabba és szó szerint életre kelthetitek. Ez az, amiről a sugárzás szól. Ez az a képesség, amellyel rendelkeztek... igen, egy élettelen tárgyat, egy nagy darab agyagot megformálni egy emberi figurába.


Amint be- és kilélegeztek, amint nem használtok már erőlködést és erőfeszítést, hanem egyszerűen csak ragyogtok, az a nagy darab agyag, melyet emberi formába mintáztatok, tényleg életre tud kelni. Ez igaz. Én előtte ezt csináltam. Az tényleg elkezd veletek lélegezni. Kipróbálhatjátok. Beletelik egy kis időbe. A misztikum egyszerűségének néhány megértését és a saját sugárzásotok egy megértését adja.


De belelégezhettek és vele lélegezhettek és az életre fog kelni. Meg fogjátok látni. Ó, hosszú, hosszú időt vehet igénybe, de elkezditek majd látni, hogy az elkezd lélegezni. Egy napon elkezd majd mozogni. És egy nap ténylegesen fel fog kelni. Egy nap elkezd majd beszélni.


Igen, ez az, amiért képesek vagytok ezt most megtenni. Újra elmondjuk, egy kis erőfeszítést vesz majd igénybe, mert... és most arra kérnek bennünket, hogy ne használjuk az „erőfeszítés” szót. Türelmet igényel majd. Türelem kell, hogy megtanuljátok, hogyan tegyétek. Nem ajánljuk, hogy kiszaladjatok mind, hogy megcsináljátok. De most ezt úgy használjuk, ami több mint egy szélsőséges példája annak, hogyan működik az energia, hogyan működik az energiátok. Folyamatosan sugározzátok az energiátokat mindenhez.


Nos, ezt úgy említjük, mint az Új Energia fizikájának egy fontos részét. Azért említjük, mert az bárhogyan, de megtörténik. Az most történik éppen.


De a sugárzásotok szintjei nagyon alacsonyak. Nincs oly sok mérőskálánk a mi oldalunkon. De hogy segítsünk nektek megérteni, egy skálát fogunk használni 1-től 10-ig: az 1 egy olyan emberi lét, mely nagyon, nagyon, nagyon alacsonyan sugároz, a Szellemi isteni energia áramlása nagyon kicsi belőlük; a 10-es a legmagasabb lét, ahol az csupán áramlik akadálytalanul, gátlás nélkül, nyitottan és tisztán áramolva, a legnagyszerűbb életerő energiát birtokolva hozzá.


A legtöbb ember most 3 és 5 között működik, nagyon alacsony szinten. A sugárzási szintjük nagyon alacsony a korlátok miatt, a kontrollok és a megkötések miatt, melyet magukra vettek, a hitrendszerek miatt, amelyeket birtokolnak. Az agyagszobron belül visszatartják magukat. Megkeményedtek azon belül. Annyira belemerültek a történetükbe.


A legtöbb Shaumbra most 4-től 6-os szintig sugároz. A sugározásotok egyre nagyobb és nagyobb. De még mindig sok irányítás van, még mindig sok a régi hitrendszer, mely korlátoz benneteket, mely visszatart titeket.


Az energia ezen ragyogásának fontossága többszörös rétegű, többdimenziós. Először is, amikor megengeditek az isteni energiáitoknak, hogy sugározzon, az azt jelenti, hogy nem ejtitek csapdába azokat a testeteken belül vagy a valóságotokban. Engeditek, hagy áramoljanak. És minden energia arra született, hogy áramoljon. Nem arra, hogy be legyen zárva, foglyul ejtve abban az edényben, a testetek azon szobrában. Azért van, hogy áramoljon.


Amikor szétsugározzátok az energiát, akkor igazi Teremtő vagytok. Amit most tesztek az az, hogy hagyjátok a lehetőséget kiáramolni minden dologba. Most kiterjesztitek az energiátokat. Amikor most az energiát sugározzátok, amit tesztek az az, hogy szabadságot és jogot adtok önmagatoknak és a teremtések mindegyikének, hogy tovább fejlődjön... értsétek meg.


A legtöbb emberi Teremtő, a legtöbb emberi lény semminek nem ad jogot, hogy folytassa a kiterjedést és az életet. Teremtenek valamit és aztán korlátozzák és megkötik. És az soha nem áramlik. Soha... az olyan, mint a váza- ott áll a polcon. Az soha nem változtatja meg a váza közvetlen természetét... értsétek meg. A legtöbb ember teremt valamit, irányítja azt, aztán megállítja a teremtés folyamatát. A legtöbbetek igencsak ezt tette a múltban. A legtöbbetek még mindig botladozik és ügyetlenkedik a teremtéssel emiatt.


A valódi teremtés életet ad valaminek... életet ad egy ötletnek, egy érzésnek, egy koncepciónak... életet ad neki... és aztán odaadományozza neki a „létezését..”. engedve, hogy folytassa a fejlődést... engedve, hogy tovább növekedjen... nem visszatartva azt. Egy részetek egy kicsit furcsán érzi magát ezzel kapcsolatban, mert azt hiszitek, amikor teremtetek valamit, utána korlátoznotok kell azt. Aztán felelősséget éreztek és kötelezettséget iránta. És annak felelőssége és kötelezettsége van felétek. De nem így van.


Egy valódi Teremtő teremt és elenged. Az mindig a teremtésetek lesz. De most majd saját életet ölt. Folytatni fogja a kiterjedést és a növekedést. Folytatni fogja önmaga újrameghatározását újra és újra ahelyett, hogy egy agyagdarab legyen vázában megformálódva és ott álljon a polcon. Az egy olyan agyagdarab lesz, mely élő energiává alakul, mely egyik pillanatban váza lehet... a következő pillanatban fa... és a következő pillanatban madár... és a következő pillanatban visszaváltozik az eredeti agyaggá.


Ez az alkímia. Ez az átváltozás. Ez az energia közvetlen természete. Ismerősnek hangzik, tudjuk, mert már megbeszéltük ezt. Már dolgozunk vele. Ti is dolgoztok vele. És az visszahelyez titeket néhány eredeti Teremtői energiátokba, melyek nem homályosultak el az irányítások, és a korlátok vagy a teremtéstől való félelem által.


Ez a valódi sugárzás. Ez mind, amit a Szellem tesz- sugárzás, nincsenek irányítások, nincsenek korlátok. Ez kegyelem. Ez áramlás, Shaumbra. Ez az, ami most veletek történik az életetekben.


Nos, amint szétsugározzátok az energiát, előreragyogtok egy lehetőséget, aminek nincs időrendi beállítása. Az csupán egy isteni lehetőség. Amikor dolgokat teremtetek, hozzátok őket be a valóságba és aztán adjátok meg nekik a saját jogot, hogy folytassák a fejlődést, az megváltoztatja a hozzátok való energiavisszaáramlást is. Az Új Energia fizikájának egy nagyon egyszerű darabja: amikor a tőletek származó energiát irányítjátok, az energia kontrollált lesz, amikor visszatér hozzátok. Azt mondhatjátok, hogy szó szerint, a mindenség szó szerinti. Az szó szerinti.


Tehát, ha szabályoztok, aztán ti is szabályozottak lesztek. Ha kontrolláljátok az energiát a bensőtökben és a kiáramlását belőletek, minden kontrollként fog visszatérni hozzátok. Amikor felnyíltok, levetitek a szabályozásaitokat, és a teremtés ezen új, könnyed, ragyogó fajtájába kezdtek, minden egy könnyed, sugárzó teremtésként tér vissza hozzátok.


Ez annyira egyszerű, oly egyszerű, hogy néhányan azt mondhatjátok: „ De miért mondtad ezt nekünk öt évvel ezelőtt? Miért kellett keresztül mennünk ezeken Shoudokon mind? Miért kell itt ülnünk ezeken a hosszadalmas összejöveteleken és keresztül mennünk ezeken a nehézségeken a folyamatainkban?"


Az egyik oka, Shaumbra, mert szeretünk idejönni, hogy meglátogassunk benneteket (néhányan nevetnek). Legalább okunk van arra, hogy itt legyünk egyszer egy hónapban. És másodjára, nem rendelkeztetek az alappal a megértésre előtte. Ti mondtátok nekünk, hogy ezek a ti Shoudjaitok. Ti akartatok lépésről lépésre haladni, darabról darabra, hogy annak mindnek legyen értelme, hogy az mind együtt áramoljon és integrálódjon. Az mind harmonikus volt.


Nos, újra, megértve az energia fizikai dolgait: az energia lehetőség, behozva a kifejeződésbe a valóságotokba, a Teremtői képesség használatára. Most irányítások nélkül teremtetek. És megengeditek, hogy áramoljon. Életet adtok neki. Életet adtok neki és lehetővé teszitek számára, hogy folytassa a fejlődést, és terjedjen és terjedjen.


Tehát ami visszatér hozzátok, az egy szabadon áramló energia, mely teljességgel benneteket szolgál, teljességgel szolgálja minden szükségeteket és vágyatokat. Oly világosan és oly tisztán jön vissza hozzátok, amennyire megengeditek, hogy kijöjjön belőletek. Ez a Teremtés közvetlen természete- fogni a nyers lehetőséget, energetikai formába vinni, teremteni vele és életet adni neki.


Ahol sokan beleszaladtok a nehézségekbe az az, hogy ugyan elkezditek megérteni az energia természetét, a Teremtés természetét, de még mindig korlátozzátok a teremtéseiteket. Nem engeditek meg nekik, hogy kifejeződjenek. Megpróbáljátok korlátozni, leszűkíteni és rögzíteni a tulajdonjogot felettük. Engedjétek azokat el, Shaumbra. Engedjétek el. Figyeljétek meg, ahogyan ez az egész új áramlás megjelenik. Figyeljétek meg, a szinkronicitások hogyan válnak életmóddá, inkább, mint kivétellé az életben.


Nos, van egy nehéz dolog itt benne, egy terület, mellyel sokatoknak nehézsége akadt, problémája volt. Ez az 'isteni kívánság szemben az emberi óhajjal' egész szemlélete. És úgy tűnik, oly sok ellentmondás van az életetekben, amely azért bukkan fel, mert az emberi vágy az egyik dolog, és amit isteninek vagy Szellemnek hívnátok, úgy tűnik, egy másik fogalommal bír.


Ami oly sokatokkal történik az életetekben, hogy imádkozni fogtok, dolgokat fogtok kérni, megpróbáltok majd dolgokat teremteni. És azután azok nem történnek meg. Majd mérgesek lesztek a Szellemre és önmagatokra. Úgy érzitek, hogy nem vagytok igazi Teremtők. Nemrégiben még az isteni és az emberi elkülönült. Külön kezeltétek azokat. Felraktatok egy falat közéjük és azt mondtátok : „ Én ember vagyok itt, és tudom, hogy az isteniség a másik oldalon van, de nem vagyunk összekapcsolódva."


Nos, azok most egyesülnek. Ez egy újraegyesülése vagy integrációja a kettőnek. Ebben a valóságban zajlik. Nem ott kint az éterben történik. Itt történik a ti Most pillanatotokban. A kettő egyesül. Elkezditek majd megérteni, hogy mi volt egy régi emberi kívánság- egy nagyon korlátozott vágy - és mi volt a lelketek, a szellemetek vágya, kívánsága, szeretete.


Hadd mondjunk egy példát. Az ember, a történet, amelybe bezáródtatok most, nem akar meghalni. Tovább akar menni. Élni és élni és élni szeretne. Az emberek eónok óta keresik az örökéletet emberi testben. És néha azt fogják mondani: „ Nos, akkor halhatatlanságot teremtek magamnak. Azt teremtem, hogy örökkön örökké fogok élni.” De még meghaltok. Meg fogtok halni. Sokszor tettétek ezt előtte. Elég jók vagytok benne ( néhányan nevetnek).


És akkor úgy tűnik, hogy ellentmondás van aközött amit mondtok, hogy mi a Teremtői képességetek, az emberi Teremtői képességetek és aközött, amit mondtok, hogy isteni Teremtői képesség. Olykor oly sok különbség van a kettő között, hogy az nagy zűrzavart okoz nektek. Nem tudjátok, melyik útra térjetek. A kettő most egyesül. Elkezditek átlátni. Elkezditek megérteni az isteni tervet, az isteni vágyat az emberivel szemben.


Az emberi vágy olykor egy annyira korlátozott történetbe volt beburkolózva. Egy olyan hitrendszerbe burkolózott, amelyek nem szolgálták a létezés nagyobb célját. Néha azt mondjuk a mi oldalunkon- az emberi vággyal szemben egy magasabb, isteni kívánság áll. És mint egy szabály, az isteni kívánalmaknak elsőbbsége volt az emberivel szemben, mert előbb vagy utóbb meg akartok halni, különben annyira kelepcébe kerültök a saját régi történetetekben. Nagyon nehéz kijutni abból. Megterveztétek a halált. Beterveztétek a halált, hogy elengedésre kerüljetek, hogy ne kerüljetek csapdába, ne legyetek beágyazódva ezekben a történetekben. Nos, ez egy példája annak, néha mennyire nem úgy tűnik, hogy az emberi vágy és az isteni vágy egyesül.


De van egy ok és van egy cél. Olykor azon tűnődtök, miért nincs párotok az életetekben, egy partner, akivel megosztanátok a dolgokat. Kiborultok. Mérgesek vagytok emiatt. Néha az isteni kívánalmaknak és vágyaknak elsőbbsége van az emberivel szemben. Olykor fontos, hogy legyen időtök önmagatokra, hogy felfedezhessétek, kik vagytok, hogy megértsétek, kik vagytok igazán. Elvonnátok magatokat az isteni megértéstől, ha lenne egy másik ember is az életetekben.


Néha azon tűnődtök, ki az, aki valóban odahívja a rúgásokat. De ami akkor történik, amikor felnyíltok, Shaumbra, amint az emberi és az isteni egyesül, egy érzéket szereztek a teljes vággyal kapcsolatban, egy teljes áramlást. Nem vagytok fennakadva az emberi korlátokban. Nem estek csapdába abba, amit kisszerű szükségleteknek tartanátok. Ám egy magasabb kívánalomért, magasabb, nagyszerűbb célért mentek.


Nos, tudjuk, sokszor van, hogy megpróbáltok tudatosan teremteni, amikor beleszaladtok ezekbe az úttorlaszokba és ezekbe a problémákba. De ezzel az integrációval és egyesüléssel elkezdtek többet megérteni mindebből. Levetitek a kontrollokat. Sugározzátok az energiátokat. Áldást adtok a teremtéseiteknek. És azok életre kelnek. Az energia visszatér, hogy szolgáljon benneteket. Az energia visszajön, hogy egy nagyszerű, új módon szolgáljon titeket. Ezt nevezzük „szinkronisztikus életnek.”


Bizonyos értelemben azt mondhatjátok, hogy a szinkronisztikus életben nincsenek szükségletek. Minden ott van már. Nem kell küszködnötök vele. Nem kell vállvetve küzdeni az élettel többé. Az csupán ott van. Bizonyos értelemben a szinkronisztikus életben nincs erővel kifejtett teremtés.


Még csak azt sem kell meghatároznotok, mire van szükségetek. Nem kell aggódnotok többé ezzel a dologgal kapcsolatban, amit bőségnek vagy egészségnek neveztek vagy bármi más. Az csupán ott van. A szinkronisztikus életben nincsenek szükségletek, mert már minden megtalálható ott. Van egy áramlás, mely belétek áramlik, melyért egyszerűen csak benyúlhattok és kivehetitek azt, amire szükségetek van abban a pillanatban.


A szinkronisztikus életben, amint mondottuk azelőtt, a válasz még azelőtt ott van, mielőtt kérdeznétek. A szinkronisztikus életben van egy állandó folyamatban lévő újraegyesülés az isteniségetekkel és a Szellemmel. Nem kell, hogy megpróbáljátok kierőszakolni. Nem kell, hogy megpróbáljátok kikényszeríteni. Az csupán ott van. Az csak áramlik.


Eljutni a szinkronisztikus élethez, Shaumbra -- nincs az olyan messze -- eljutni ahhoz, csak egyszerűen annyi, hogy elengeditek az irányításokat. Az természetesen történik meg. Hosszú idővel ezelőtt mondottuk- a legjobb, amit tenni lehet, a legjobb, amit tehettek, hogy kiszálltok az utatokból. Az irányítások az utatokban vannak. A szabályozások biztosítanak egyfajta fátyolt vagy korlátot, egy elkülönülést köztetek és az isteni között, köztetek és a szinkronicitás között.


Engedjétek el az irányításokat, a félelmeket és a hitrendszereket. Hagyjátok mindet elmenni. A szinkronisztikus élet aztán kezdődik, hogy azonnal összekapcsolódjon, megtörténjen az életetekben. Az mind ott van. Nehéz leírni, mert nincs rá semmilyen formula. Az csupán egy életmód. A szinkronisztikus életben ott van az az áramlás.


Igen, ezt teszitek; még mindig az emberi valóságban éltek. Még mindig fel kell majd reggel kelnetek, ha ezt választjátok. Még mindig részt kell vennetek az anyagi világban. De az sokkal könnyebbé válik. Nincs ott a stressz. Nincs ott a nyomás. Nincs ott a mentális harc.


A szinkronisztikus élet áramlik. Az emberek ott vannak, történetesen éppen ott vannak. Az eszközök és a források éppen ott vannak. Nem kell még megpróbálnotok sem, hogy kiterveljétek azokat. Nem kell, hogy megpróbáljatok küszködni velük. Nem kell, hogy imádkozzatok értük. Csakúgy megjelennek.


Meg fogjátok érteni, amint beléptek a szinkronisztikus élet megélésébe, meg fogjátok érteni, hogy minden egyes dolog azokból már ott volt. Csak éppen nem láttátok. A homlokotokra fogtok csapni és azon csodálkoztok, hogyan kerülhette el a figyelmeteket. Meg fogjátok érteni, hogy minden forrás, eszköz, személy, energia, gyógyulás, szeretet már ott van. Csak nem láttátok.


Annyira elfoglaltan koncentráltatok a történetetekre, annyira elfoglaltan fókuszáltatok arra, hogyan próbáljátok megteremteni a valóságotokat. Annyira el vagytok foglalva azzal, hogy ember legyetek, hogy egyszerűen nem láttátok azt. De az mindig is ott volt. Most is ott van, készen arra, hogy benneteket szolgáljon, készen arra, hogy bejöjjön.


A szinkronisztikus élet... azt mondhatjátok, hogy ott nincsenek elvárások. Nincsenek szükségletek. Nos, nem azt mondjuk: „ Menjetek és dobjatok el mindent, adjatok oda az összes földi „javatokat.” Aztán újra egy erővel kifejtett tevékenység jön. Nem kell kierőszakolnotok azt. Fel fogjátok fedezni a szinkronisztikus életben, hogy nincs szükségetek például, egy új autóra, vagy egy új házra. Nincs szükségetek emberekre, akiket szerettek, akikkel jó együtt lenni, mert az már ott van.


Értsétek meg, amikor az már ott van, hogy lehet rá szükségetek? A megfelelő hely, ahol éljetek, a megfelelő eszköz már ott lesz a számotokra. A szükség még azelőtt kielégítetett, mielőtt még tudnátok róla. Ez az áramlás! Ez a szinkronicitás! Ez nem valamiféle gesztikulálós bűvészkedés. Ez nem valamiféle pszichikai tevékenység. Ez a kegyelem, az isteni kegyelem, melyet behoztok az életetekbe.


Úgy találják, hogy még tervre sincs szükségetek többé, mert a terv még azelőtt ott van, mielőtt ismernétek. Minden azelőtt jelenik meg, mielőtt még a szükség létrejönne... értsétek meg. A szinkronisztikus élet megváltoztatja a szükséggel, idővel és valósággal való teljes kapcsolatotokat. Megváltoztatja a lineáris élethez fűződő kapcsolatotokat, mert az már előtte kielégítetett, mielőtt még a szükség tudatában lennétek... értsétek meg. Ez egy fajtája a kiterjedt, visszatérő, növekedő, dinamikus létnek az életetekben.


A szükségletekről ti gondoskodtok... ti és nem a Szellem, nem mi. A szükségletekről még azelőtt gondoskodtok, mielőtt még felfognátok, hogy szükségetek van rá. Ez a szinkronisztikus élet: nincs több válaszkeresés, mert a válaszok már azelőtt ott vannak, mielőtt még felfognátok, hogy kérdésetek lenne... nincs kutatás a Szellem után, mert a Szellem ott van... nincs több kutatás az angyalok után, mert azok ott vannak- mindig is ott voltak, tudjátok- nincs több kutatás a múltbéli aspektusaitok után, mert teremtetettek egy olyan helyet, ahol azok már ott vannak.


A szinkronisztikus élet egy nagyszerű spirituális tudatosság a jelen pillanatban. És újra (elmondjuk), nem igényel semmiféle erőkifejtést vagy erőfeszítést, hogy odajussatok, Shaumbra. Nincs vázlat, vagy tanterv vagy programok, melyeket követnetek kellene, hogy oda eljussatok. Az most rögtön megtörténhet. Abban a pillanatban megtörténhet, amikor tudatosan elengeditek a régi hitrendszereket. Abban a pillanatban, amikor elengeditek az irányítást az életetekben, az megtörténhet (szinkronisztikus élet). Bizonyos értelemben, amint a néhány éjszakával ezelőtti beszélgetéseinkből tudjátok, az már meg is történt. Az már bekövetkezett.


A szinkronisztikus élet az, amit mások nem fognak érteni egy ideig. Azok, akik még mindig a duális világban vannak... nem fogják érteni egyáltalán. Irigyelni fogják azt. Irigykedni fognak rátok, s emiatt talán kigúnyolnak, visszautasítanak vagy lehet, hogy megpróbálnak ártani nektek, megtalálni a titkot, az elixírt. Akarják azt. Annyira betegesen akarják, de nem értik, mi van abban valójában.


Csak a saját régi történeteiket szeretnék nagyobbá és jobb történetté alakítani. Egy szuperember szeretnének lenni, inkább, mint istenember. És itt van egy óriási különbség. Szuperhatalmat szeretnének az isteni létezés helyett. Teremteni és irányítani akarnak, ahelyett, hogy teremtenének és megáldanának és elengednének, megengednék a teremtéseiknek a saját létezést.


Tudjátok, minden múltbeli élet, melyet megteremtettetek, tovább él. Létezést adtatok neki. És az folytatja az életét más dimenziókban... nem itt a Földön, legtöbb részben, alkalmanként, de nem általában. A múlt életbeli aspektusaitok továbbra is élnek, és tovább, és tovább. Ők nem olyan Teremtő- lények, mint ti. Nem tudnak Új Földet teremteni, új helyet, de folytatják az örvénylést, a kiterjedést azokban az energiákban, melyeket nyújtottatok nekik.


Nos, más emberek nem fogják érteni ezt a szinkronicitásnak nevezett dolgot, amíg valahogyan keresztül nem mennek néhány olyan folyamaton, melyen ti is átmentetek: a tanuláson... a megértésen... a szabadon bocsátáson... az elengedésen... annak megértésén, hogy egy spirituális lény vagytok és minden ott van már... annak megértésén, hogy ti is Isten vagytok. Nem fogják érteni, hogyan működik az életetek annyira erőfeszítés nélkül. Nem értik majd, hogyan használtok fel oly kicsi energiát és hogyan valósítotok meg oly sok mindent.


Shaumbra, oly sokan közületek mostanság megtapasztaltátok ezt az egész- hogy is mondjuk- a duális világból való kilökődés jelenségét, kikerültetek a munkátokból és a családjaitokból és más ilyen dolgokból, kiugrotok belőlük, mert az energiátok többé nem összeegyeztethető azzal a környezettel. De új környezetet teremtetek most magatoknak. Ez egy kicsit ijesztő néha, elengedni az összes régi módozatot. Ám most teremtitek a szinkronisztikus élet új környezetét magatoknak. Ki kellett, hogy lökődjetek a régi módozatból, hogy fel tudjátok fedezni az újat. Fel tudjátok fedezni azt, ami már ott van.


Ez nem egy elmejáték. Több, mint bármi, ez nem egy elmejáték. Nem szeretnénk, hogy amikor kimentek ezen Shoud meghallgatása vagy elolvasása után, megpróbáljatok az elmétekkel játszani, azt mondván: „Az már ott van. Az már ott van.” Az egy erőfeszítéssel járó energia. Az egy próbálkozás arra, hogy beirányítsátok magatokat egy hitrendszerbe, melyet nagyon nehéz azon a módon manifesztálni. De ez inkább egy tudása annak, hogy az már ott van, tudás a szívből, az elfogadása annak, hogy az már ott van, minden, elfogadása annak, hogy a szinkronisztikus élet már itt van.


Amikor bajba kerültek ezzel, és nem úgy tűnik, mintha egyezne veletek, amikor úgy érzitek, hogy csúsztok visszafelé a régi dualitásba, vessetek egy pillantást először az irányításokra, melyek lehet, hogy korlátoznak benneteket, a kontrollokra, melyek gátolnak titeket ennek az életetekben való megtapasztalásában. Amint mondottuk a múltkori Shoudban, ez óriási, óriási bizalmat igényel, hogy elengedjétek a kontrollokat, óriási bizalmat önmagatokban, hogy a szinkronicitásban éljetek, hogy tudjátok, teljességgel minden biztosítva van, hogy tudjátok, a fizikai testetek meg tud gyógyulni, az elmétek újra tud egyensúlyozódni. Minden, amire szükségetek van, már megérkezett hozzátok. Ez óriási bizalmat igényel. Több, mint bármi, ez az a pont, ahol vagytok, ahol most mi vagyunk, a bizalomnál önmagunkkal szemben, nagy elengedéssel, nagy elengedéssel.


Nos, mint egy csoport ültök ma itt, engedjétek meg nekünk, hogy érezzük azt és tapasztaljuk meg önmagunk számára- a kontrollok nagy elengedését, az óriási bizalmat önmagunkban. Tehát, csoportként fogjuk ezt megtenni. Nem akarjuk, hogy bárki is erővel nyomja ezt az energiát. Újra (elmondjuk), az erővel kifejtett energia erőfeszítésként fog visszatérni hozzátok. Nos, lehetővé tesszük az elengedést, a bizalmat, a kontrollok elengedését, a szinkronisztikus életben való létállapotot. Az nem jár elvárásokkal, szükségletekkel vagy kívánalmakkal.


Tehát, ezt egyszerűen a légzésen keresztül tesszük. Lélegezzétek be és engedjétek meg magatoknak, hogy beleugorjatok a bizalomba, elengedjétek a félelmeket is, az aggodalmakat. Amikor azt mondjuk, hogy hagyjátok elmenni, az nem azt jelenti, hogy megpróbáljátok kirekeszteni őket. Csak hagyjátok elmenni azokat. Sétáljatok rajtuk keresztül.


Ez annak a tudásáról szól, hogy annyira isteniek vagytok. Annyira áldott Teremtő vagytok, hogy itt élhettek a Földön ezen emberi körülmények között. Az Új Energia Teremtője lehettek, az új fogalmaké. Odaadhatjátok nekik a létezésüket. Odaadhatjátok nekik a saját létüket és aztán minden visszajön hozzátok, könnyedén és tisztán.


Ez arról szól, hogy itt ülünk ebben a pillanatban és többé nem próbáljátok meg definiálni azt, amiről feltételezitek, hogy az élet szól, többé nem próbáljátok meghatározni, hogy mit gondoltok, kik vagytok, itt ülve az isteni bizalom ezen pillanatában, még azt sem próbáljátok meg körülírni, mi a „spirituális” vagy meghatározni, mi az „ emberi.” Itt létezve ebben a tiszta pillanatban, nem kell még a szükségleteiteket sem meghatározni. Túlléptetek azon. Nem kell definiálnotok; nem kell korlátoznotok, nem kell erőt kifejtenetek a dolgokra, melyek helyénvalóak az életetekben. Azok már ott vannak. Nem kell vágynotok rájuk vagy imádkoznotok értük.


Itt létezve ebben a tiszta pillanatban együtt, mint ez, elvárás nélkül, szó szerint megengedve, hogy spirálisan emelkedjetek és átalakuljatok az élet egy új szintjére, egy olyan szintre, amit nem tudtok megérteni a Régi Energiájú emberi elmével. Az a Régi Energiájú emberi elme mindig tudni akarta a részleteket, szerkezeteket, szabályozásokat. Az a Régi Energiájú emberi elme állandóan az agyon keresztül akart mindent meghatározni . Most átalakítjátok azt.


Engedjétek meg, hogy csak itt üldögéljünk ebben a pillanatban, miközben nem próbáltok meg semmit csinálni, nem próbáltok erőt kifejteni semmire. Amint ezt teszitek ebben a megszentelt létállapotban, a sugárzás, a sugárzásotok kiterjed. Az isteniségetek bejön és egyesül az emberi oldalatokkal. Minden elkezd kiterjedni, izzón ragyogni, sugározni.


Most láthatjuk ezt. Letettétek az irányítást. Elengedtétek a korlátokat és a pajzsokat. Letettétek a védekezéseket, mert többé nincs szükségetek rájuk. Nos, most ragyogtok. Most ti vagytok a láng. Mindig is ti voltatok.


Bennünket vártatok. A Szellemre vártatok, hogy adjon nektek fényességet. De az mindig is ti voltatok. Most szétsugározzátok. Az energiátok kimegy. Áramlik. Kitáncol, körben forog, spirálisan felfelé, játszik. Ott járkál körülöttetek, nem csupán a fizikai valóságban, hanem az összes dimenzióban. Ez annyira könnyebb módja az életnek, Shaumbra. Csak átengeditek most az energiát magatokon áramolni. Megengeditek, hogy a teremtés belőletek áradjon.


A valódi teremtés meglehetősen más. A valódi teremtés, ahogy Adamus kitalálta... még csak a kezeteket sem kell soha kinyújtani; az arany csakúgy ott van. Soha nem kell próbálkoznotok, hogy teremtsetek. Az csak van. A teremtés energiája könnyeket csal a szemünkbe, könnyeket a ti szemetekbe, ez oly könnyű. Ez annyira ott van a pillanatban és oly tökéletes.


Most is ragyogtok, Shaumbra, amikor veletek beszélgetünk. Újra lobog a lángotok. Kikerültetek a fejetekből. Látjátok- engedjétek meg magatoknak, hogy elképzeljétek itt- látjátok, ahogyan a fénysugarak kifelé mennek. Azok nem próbálnak megváltoztatni semmit. Nem próbáljátok megváltoztatni az időjárást. Miért? Mert az időjárás tökéletes. Nem próbáljátok megváltoztatni a valóságotokat. Az mindig is tökéletes volt. Csupán talán egy kisebb- amiről azt hittétek- tökéletlen aspektus. De a dolgok nagyobb természetét tekintve, az tökéletes.


Most kisugározzátok az energiát. Csupán hagyjátok most táncolni. Nem próbáljátok rávenni, hogy bárhová is elmenjen. Nem próbáljátok meg rávenni arra, hogy bármit is tegyen. Még csak egy bizonyos színű sem kell, hogy legyen. Nem kell, hogy legyen egy bizonyos frekvencia sora. Az csupán ragyog. Ez... ez... ez a teremtés. Ez a tiszta teremtés, mert amit kisugároztok, kisugárzódik mindenhez, hogy megpillantsák, kiragyog mindenhez, hogy meglássák azt az angyalt, akik vagytok, az azt istenit, akik vagytok, ami most visszajön hozzátok. Nos, minden visszatér, hogy betöltsön és szolgáljon titeket.


Shaumbra, ez ilyen könnyű. Ti tettétek nehézzé. Ti akartátok látni, milyen is a nehéz. Itt az ideje, hogy azt elengedjétek. Ez ilyen egyszerű. És ha csapdába kerültök a fejetekben, csapdába estek az összes szabályban és előírásban, csapdába estek a technikában, rosszul teszitek. Jöjjünk vissza egy pillanatra, és vegyünk egy mély lélegzetet. Ti vagytok a fény. Mindig is az voltatok. Most tiszta, teremtő energiát sugároztok szét.


Nos, ne próbáljátok meghatározni még azt sem, mit teremtetek. Azt gondoljátok talán, hogy a Szellem csak üldögél a szellem házában és megpróbál definiálni? A Szellem csak teremt és éltető energiával áld meg.


Ti vagytok a láng. Most teremtetek. Megáldjátok a ragyogásotokat. Megáldjátok az energiátokat, mely életerővel megy most ki. Azután egy könnyed röppentés vagy fordulat, az átalakulás- bárminek akarjátok nevezni- megtörténik, amint a láng csupán sugároz, csak izzóan ragyog, csak gyönyörködik a teremtésben. Majd minden visszatér hozzátok.


Ez a szinkronisztikus élet. Soha nem kell definiálnotok. Soha nem kell megszerkesztenetek. Soha nem kell aggódnotok miatta. Az annyira egyszerű.


Valóban, ki fogtok menni innen. Vissza fogtok sétálni egy duális világba. Majd megostromol benneteket az összes nehézség, az összes ellentmondás, és minden más. Emlékezzetek a lángotokra. Emlékezzetek rá, az hogyan ragyog, könyörülettel sugárzik, és mindent visszahoz, amire szükségetek van.


Nos, Tóbiás és Saint Germain energiái akartak ma itt lenni veletek, hogy ezt az egyszerű energiát idehozzák, mely ott volt a számotokra. A szavak elhangzottak, de oly keveset jelentenek. Az energia ideszállítódott, és az a tiétek volt. A tiétek volt elsősorban.


Itt vagyunk ebben a Megtestesülés Sorozatban, az isteniségetek megtestesülésében, minden aspektusotok ezen valóságba való megtestesülésében, a teljes elfogadáséban, a félelem nélküli elfogadáséban, a megértésben, hogy az az aspektusotok, ahogyan önmagatokat ismertétek ebben a létidőben, csupán egy történet, egy csodálatos, gyönyörű történet, melynek életet adtok. Engedjétek el azt is. Aztán visszajuthattok azokhoz a gyökerekhez, akik valójában vagytok.


Várjuk a következő összejövetelünket a következő Shoudon, a 12.Shoudon, ennek a sorozatnak a végén. Várjuk az energiák tetőzését, melyet odahelyeztünk ebben az évben, behozva azokat együtt egy nagyon is megszentelt pontra, egy nagyon is megszentelt energiába. Ó, az lehetővé teszi a számunkra aztán, hogy egy nagyon gyors sebességen folytassuk a továbbhaladást a következő sorozatokba.


Annyira szeretünk benneteket. Mindig, mindig veletek dolgozunk, ott vagyunk veletek, osztozva veletek. Valóban, soha nem vagytok egyedül.


És ez így van!


Fordította: Halász Andrea