Megtestesülés Sorozat: "SHOUD 1"

Kérdések és válaszok


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2004.augusztus 7.És ez így van, Shaumbra, hogy mi folytatjuk a tapasztalásaink energiáját együtt... folytatjuk itt a Földön való élet ezen egész pompás tapasztalását... folytatjuk 60 évvel ezelőttről, attól az időtől, amikor összegyűltünk ünnepelni... összegyűltünk együtt az Ark Rendjében, tudván, hogy eljöttetek a Föld ezen helyére, ami a legnehezebb dolgok egyike lehet és a legnagyobb kihívást jelentő, de olyan tapasztalással jutalmazva, melyet valaha is tapasztaltatok. Ezen keresztül... minden nehézségen keresztül, amely ezzel járt, képesek voltatok énekelni, zenélni, nevetni és élvezni ezt.


És most együtt megyünk egy új helyre, egy új helyre, mely nem- hogy is mondjam- nem tartalmazza a ti emberi oldalatokat, nem hagyja azt maga mögött, hanem egyszerűen egy kvantumugrást tesz egy teljesen új nézőpontba. Tudjuk, készek vagytok erre, mert megkérdeztünk benneteket. Tudjuk, készek vagytok átölelni az életet, mert itt vagytok.


Tudjuk, hogy még mindig van egy kis zűrzavar, de az szerte fog oszlani. Tudjuk, hogy készek vagytok megnyitni magatokat a korlátokon túlra, amelyekkel a bensőtökben éltetek. Most, hogy létezik egy új fajta megértése annak, hogy mi van a valóságotokon kívül, nincs mitől félni. Az mind ti vagytok. Az mind a ti energiátok.


Ahogy folytatjuk veletek ebben a Megtestesülés Sorozatban, beszélni fogunk ennek a lényetekbe, a valóságotokba való behozatalának a módjairól és manifesztálásáról. Egy teljesen új megértése fog megjelenni a "mester" fogalmának, és talán érthetővé válik majd, hogy még azt a fogalmat sem szükséges használnotok. Egy teljesen új megértése jelenik meg a tanító és a tanítvány szerepének. Újra fogjátok definiálni azt, hogy mi is ez.


Teljesen más lesz a "szent embernek lenni" fogalma, mert ez nem olyan lesz, mint a múlt szent emberei, a múlt spirituális vezetői. Az más lesz. Nos, néhányotok nagyszerű megvilágosodásokat él meg, fontos változásokat az életében. De azután úgy találjátok, hogy amikor elmentek egy bizonyos összejövetelről, mint ez, vagy a workshopok bizonyos fajtáiról, ott vagytok a saját kis sivatagotokban, távol másoktól, hogy visszatérjetek az emberi élet realitásába. Visszamentek abba a világba a családotokhoz, a munkátokhoz és a barátaitokhoz. És úgy tűnik, mintha falba ütköznétek.


Úgy tűnik, hogy minden egyes lépés, melyet előre tettetek azokban a napokban kint a sivatagban, mintha még két lépést vissza lennétek lökve. Úgy találjátok, hogy az ellenállás egy falába rohannátok bele. És ez megzavar benneteket, és azon tűnődtök, hogy valaha is létezhettek-e ezen a Földön. Azon tűnődtök, vajon egyáltalán részt tudtok-e venni mindenben, amit ezen emberi tapasztalásnak kell kínálnia. Bizonyos értelemben, az arra késztet néhányotokat, hogy visszamásszatok a korlátozott életetekbe, a korlátozott valóságotokba, de még mindig oly annyira akarva a Szellemmel újra kapcsolódni.


Ez részben azért van, Shaumbrák, mert amikor besétáltok a Régi Energiájú világba, még mindig hordozzátok a történeteteket magatokkal. És a világ ennek megfelelően válaszolt, szó szerint és gyönyörűen, a történetetekre... amíg az áldozat azon történetét cipelitek... az üldöztetés történetét... a történetet, mely mindig nehezebb volt számotokra, mint másoké... a betegség történetét... a hiány történetét. Amíg cipelitek azt a történetet magatokkal, a világ válaszolni fog. Nem akarjuk azt mondani, hogy az univerzum, de azt mondjuk, hogy a körülöttetek lévő világ annak megfelelően válaszolni fog.


Az emberek körülöttetek annak megfelelően fognak válaszolni a történetetekre. Ha a történetetek hiánnyal átszőtt, azon a módon fognak válaszolni. Ha a történetetek kiegyensúlyozatlan kapcsolatokkal átszőtt, azon a módon fognak válaszolni. Ha fizikai betegségekkel van átszőve, azon a módon fognak válaszolni.


Tehát itt az ideje, hogy megváltozzon a történet- nem megsemmisíteni vagy megtagadni kell azt- egyszerűen megváltoztatni. Csupán az egyik aspektusotok volt, amely azt választotta, hogy megtapasztalja ebben a valóságban. Ám sok-sok más aspektus is létezik. A történetetek nem állandó rátok nézve. Nem az egyetlen dolog, mely meghatároz benneteket.


Nos, azt kérdezzük tőletek ezen a napon... azt kérdezzük tőletek- "Mi a ti történetetek? Kik vagytok? Mik akartok lenni? Készen álltok arra, hogy megváltoztassátok mindenről az álláspontotokat, ami voltatok ebben a létidőben?- újra elmondjuk, nem tagadással, nem haraggal vagy utálattal, hanem inkább a tapasztalás bölcsességével. Készek vagytok elengedni azt a történtet, mely azt mondja, hogy nem részesültök oktatásban és ennek következtében nem vagytok okosak és ezért nem vagytok sikeresek az üzleti világban? Készek vagytok elengedni a történetet, amely azt mondja, hogy bizonyos fizikai jellemzőkkel születtetek, melyek kevesebbek voltak, mint amit ti tökéletesnek tartanátok, kevesebbek, mint amilyen egy filmsztár lehet? Hagyjatok fel azon történet használatával, hogy magatokat korlátozzátok. Az emberek körülöttetek... az élet körülöttetek közvetlenül válaszol nektek.


Ha megengeditek, hogy a történetetek megváltozzon, az olyasmi, amin nem kell dolgoznotok. Nem kell visszalépnetek és újrateremteni azt. Az azt szeretné, ha elengednétek. Az a megoldást szeretné. Ha megengeditek a történeteteknek, hogy most kibővüljön és felöleljen mindent veletek kapcsolatban- nem csupán azon részeteket, amelyről tudtatok- hanem mindent a szellemetekből, mindent a belső lényetekből, az AH-ból és az OH-ból bennetek, az emberek másképpen fognak válaszolni. Az élet másképpen fog válaszolni nektek.


Nos, mi ezt előre helyezzük mindannyiótok részére. Készek vagytok, hogy megváltoztassátok a történeteteket... hogy megváltoztassátok... hogy kibontakozzon, hogy megengedjétek neki, hogy az nagyszerűbb legyen, mint egy nehéz gyermekkor, nehéz házasságok és a hiány története az életetek folyamán? Készek vagytok megváltoztatni? A történetetek nem szeretne már az a történet lenni soha többé. Messze több szeretne lenni. Olyan egyszerű, ahogy azt mondja: "Igen." Olyan egyszerű, ahogy azt mondja: "Egy lény vagyok, emberi és isteni."


Nos, arra bátorítunk, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket! ( a közönség nevet)


KÉRDÉS AZ 1.SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, sokan közülünk egy hatalmas lehetőséget érzékeltünk a drámai változásra a Földön, küszöbön állva lehet, ezen pusztulás eseménye. Hová kellene állnia a Shaumbrának ilyen dologgal kapcsolatban? És van-e ilyen lehetőség ott?


TÓBIÁS: Valóban, vannak lehetőségek, de nem akarunk drámákba belemenni. Annak a lehetőségei vannak most- hogy is mondjam- hogy sok elfojtott energia van elengedőben. És ez sokféle módon lehetséges. Ez lehetséges a Föld aktivitásain keresztül- földrengések, vagy vulkánkitörések vagy nagy viharokon keresztül. Az elzárt energiák hatalmas mennyiségű elengedésének óriási módjai léteznek.


Vannak lehetőségei ennek a pusztulásnak, különösen- hogy is mondjam- az előtérbe visszatérő régi konfliktusokénak. Úgy érezhető néhány szinten, hogy nem történt elegendő változás és nem jutott elegendő tudatosság a világ ezen nehéz részeiben néhányhoz. Nos, lesz egy megújult erőfeszítés, hogy megpróbálják ezeket visszahozni az előtérbe.


Nem akarjuk azt mondani, ismert, hogy bármilyen határozott dolog történni fog. És annak nem kell, hogy olyan drámai legyen. A tény, hogy a Shaumbrák itt lehetnek ma ebben a teremben és hallgathatják ezt és megengedik, hogy a változások megtörténjenek,ez sokkal erősebb, mint annak a lehetősége, hogy bombázások vagy más fajta katasztrófák megtörténjenek. Azt mondhatnánk egy energetikai szinten, hogy lesz egy nagy változás ezen összeomlásra. És tudjuk, hogy ez igaz lesz. Hogyan történik meg a változás, ez valóban az emberiségtől függ.


Azt kérjük ezen periódus alatt minden Shaumbrától, hogy álljatok a kerítés mögé, hogy megértsétek azt, hogy nincs jó vagy rossz, hogy szó szerint minden energia megtestesüljön. És azután látni fogtok egy nagyobb képet, mely kibontakozik előttetek. Sokkal több bölcsességet birtokoltok majd, mint csupán úgy látnátok ezt, mint egyik oldalt a másikkal szemben. Oly sok minden történik, és fog történni egy meglehetősen gyakori alapon, nem csak a korai őszi hónapokban. De az egy megemelkedett intenzitással fog folytatódni a most és 2007. szeptember 18-a között.


Tehát, ez csupán egyike lesz a Földön végbemenő változás azon sok, meglehetősen fontos időszakainak. Nincs szükség arra, hogy egy búvóhelyre meneküljetek. Nem kell, hogy bármiféle előkészületet tegyetek, mert ezek a dolgok, melyek meg fognak történni, nem közvetlenül fognak hatni rátok. Azok nem közvetlenül fognak hatni a fizikai és mentális egészségetekre. Azok közvetlenül a világ más részeire fognak hatni, valóban. De, Shaumbrák, de nem kell, hogy drámába essetek ezekkel az eseményekkel kapcsolatban. Tehát, arra kérünk benneteket, hogy egyszerűen vegyetek egy mély lélegzetet, álljatok a kerítés mögé, és fogadjátok el és értsétek meg, mi történik mindezen eseményekkel kapcsolatban. Nincs szükség arra, hogy hisztérikussá váljatok velük kapcsolatban.


Nos, köszönjük a kérdésedet. És vegyétek észre a normális megfigyelésen túl, mi is zajlik itt valójában a megértéssel, hogy az emberi tudatosság kész a kvantumugrásra három éven belül, és azt, hogy sok Régi Energia keresi a megoldást a most és az akkor között. Köszönöm.


KÉRDÉS A 2. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Tóbiás, először is engedd meg, hogy elmondjam, ma reggel legalább féltucatszor estem pánikba, végül megengedtem magamnak, hogy levegyem a lábam a fékről és megengedtem magamnak, hogy megvegyem azt az új autót. Nos, ez egy nagy tapasztalás volt a megtestesülésben. De a kérdésem a barátomra vonatkozik - Richárdnak hívják -, akit akkor ismertem meg, amikor ő Santa Fében élt. Ő volt az én tanítóm és a mentorom. Állandóan rá gondolok. És két éjszakával ezelőtt róla álmodtam. És egy üzenetet adott át nekem, alapjában az ok, amiért ő elment, az volt, hogy mindannyian, akik a tanítványai voltunk... nem bíztunk annyira benne, hogy mi másban bíztunk. De amit tudni szeretnék az az, hogy ő és én együtt vagyunk éjszaka? Találkozunk valahol máshol? Együtt dolgozunk? Hogyan segít ő nekem? Beszélj a mi kapcsolatunkról, és arról, hogy mit csinál?


TÓBIÁS: Oly sok tanító jött vissza a mi oldalunkra ezekben a mostani időkben- vagy az én esetemben, a legutóbbi századokban- tudván, hogy sok ember lesz, akiknek szolgálatra lesz majd szükségük, nem a tanításra, hanem a szolgálatra. Meg kell értened, hogy most ő nem a te tanítód. És ez az egyik dolog, amit ő megpróbált eljuttatni hozzád. Hagyd abba, hogy abban a szerepben számítasz rá.


Ő most a te szolgálód... szó szerint... szó szerint a te szolgálód. És teljes mértékben élvezi azt a szerepet. Itt van, hogy dolgozzon veled és segítsen egyik helyről a másikra járni és segít kiegyensúlyozni az energiádat önmagad számára. Ő most nem az, aki bármiféle tanító helyzetében akar lenni, vagy hogy ott legyen és hozzáfordulhass majd a kérdéseiddel. Ő szeretne beszélgetni veled és csevegni. De nem akarja, hogy válaszolnia kelljen kérdésekre. És elveszted a kapcsolatot vele, amikor túl erősen számítasz rá a kérdéseiddel.


Azt javasoljuk, hogy beszélgess vele úgy, mint ahogy mi beszélgetünk egymással. És ez a legjobb dolog. És azt fogod észrevenni, hogy ő kezd majd sok kérdést feltenni neked. De valóban, ő egyike azoknak, akik visszajöttek a mi oldalunkra, hogy egy csoportként dolgozzanak veletek ebben az egész átalakulásban. Köszönöm.


KÉRDÉS A 3. SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda) : Drága Tóbiás, ha megengeded, szeretnék feltenni egy kérdést. Kíváncsi vagyok, megosztanál-e velem egy olyan lehetőséget, hogy támogasson engem a valódi megértésben a spirituális fejlődésben és célban. Úgy érzékelem, hogy fontos szerepet játszom az Új Földdel kapcsolatban és a Régivel is. Azt is érzem, hogy Merlin és Arthur energiái elrejtett misztériumaiból egy valós szenvedélyt szerzek. Akárhogy, úgy érzem, megragadtam és képtelen vagyok segíteni magamnak és ennélfogva másoknak is, akik az eredő isteni szent gráljuk lesznek. Előnyös helyre tettem magamat a munkámban, szorosan együtt ezekkel az energiákkal, de kevés időt hagytam magamnak, hogy meg is tegyem.


TÓBIÁS: Itt az idő a számodra - mindannyiótok számára - hogy kivegyétek és kihajítsátok ezt az egész dolgot a spirituális fejlődéssel és gondolkodással kapcsolatban , hogy létezik egy spirituális küldetés, melyet meg kell tenni a Földön most. Az a Régi történet része... ó, valóban a szenvedélyetek része, de bizonyos értelemben az most korlátoz benneteket és terhel titeket. Azért tegyétek a dolgokat, mert élvezitek azt megtenni, és ne azért, mert azt hiszitek, hogy meg kell tennetek azokat. És utána újra egy nagyobb kép fog kibontakozni.


Ez az egész terület, amelyben most vagytok... ti választottátok, hogy ott legyetek valóban, hogy segítsetek elhozni az arthuri és a merlini energiák egy új megértését. És - hogy is mondjam- fel fogtok majd fedezni valamit, ami mindehhez kapcsolódik, amikor idejövünk, hogy megnézzünk benneteket hamarosan, mert nekünk is megvan a saját bűvös időfélénk. De arra kérünk titeket, hogy ne rakjátok magatokra ezt a terhet, hogy spirituális fejlődés miatt legyetek ott. Ez nagyon, nagyon korlátozó.


Beszéljünk egyszerűen az életről. Beszélgessünk arról, hogy milyen teljesen megtestesültnek lenni, arról a létről, amikor teljesen emberiek vagytok és birtokoljátok ezen újra megmerülést az emberi világba. Hajlamos arra, hogy egy mentális korlátot állítson itt, amikor te- vagy bárki közületek- eljuttok arra, hogy azt gondoljátok, be kell teljesítenetek valamilyen spirituális végzetet. Nem kell. Nem kell. Az a ti Régi történetetek.


És mi megkérünk benneteket, hogy semmi mást - tudjuk, néhányotokat irritál az, amit mi most mondunk ( a közönség nevet) - azt kérjük tőletek, hogy tegyétek azt félre egy napra, hagyjátok azt a ruhátokat a lomtárban és micsoda különbséget hoz az az életetekben, hogy egy napot azon érzés nélkül éltek meg, hogy nektek nem kell spirituális megmentőknek lennetek. Még Yeshua is el fogja mondani nektek, hogy a "megmentősdi dolog" nagyon túlértékelt (többen nevetnek). Az nagy terheket helyez rátok, és végül valóban nem segít másoknak. Tehát, ez az élet minden egyes pillanatának élvezetéről szól. Azután minden megváltozik. Azután oly hatással vagytok az emberekre, akik igazán szeretnének változtatni.


Tehát, könnyítsétek meg magatokat azoktól a terhektől, és nyissátok fel önmagatokat néhány csodálatos dolog felé, amelyet veletek fogunk tenni az Arthurral és Merlinnel folytatott kalandozás során. És azt fogjuk kérni tőletek- azoktól, akik ott lesznek ezen az utazáson- hagyjátok eltávozni azon fogalmakat azzal kapcsolatban, hogy mit gondoltatok Arthurról és Merlinről.


KÉRDÉS A 4. SHAUMBRÁTÓL ( egy nő áll a mikrofonnál) : Szia, Tóbiás, tudni szeretném, tudsz-e segíteni nekem meglátni egy nagyobb képet arról, mi történt az életemben az elmúlt pár hétben.


TÓBIÁS: Valóban... annak a saját változásaid sorozatát kell megtennie, amelyeken keresztül mégy most és... engedd meg nekünk, hogy összehúzzuk mindezt egy pillanatra itt. Bizonyos értelemben, te most egyfajta öntesztelést állítasz be, hogy lásd... hogy segíts önmagadnak fókuszálni arra, ahová te valóban akarsz menni ebből a pontból. És míg ez úgy tűnik, hogy nincs semmi értelme, nincs vége ebben a nézetben, vagy nincs különleges megoldás, az nem olyan nehéz. Van néhány energia ,mely veled volt itt ma a Shoud alatt, amely nagyon közel dolgozik, azok a fátyol felénk eső oldaláról, ebben az egész kérdésben. És... mi most mélyen beletekintünk ebbe.


Arra kérünk, most semmiféle fontosabb döntést ne hozz. Arra kérünk, hogy egyszerűen csupán legyél ezekkel a helyzetekkel, amelyek ott örvénylenek körben veled kapcsolatban és ne hozz semmiféle döntést most. Meg fogod érteni , miért is történik mindez. És az- hogy is mondjam- segít téged elmozdítani egy másik szintre. Nos, azt ajánljuk, hogy most használd a mély lélegzést, hogy az átsegítsen néhány dolgon, hogy segítsen megalapozva tartani a saját energiáidat, mert azok most nem megfelelőek. Van ott néhány nagyon mély kiegyensúlyozatlanság, amely most zajlik a testedben, amelyeknek nem kellene ott lenni. Tehát, dolgozz a mély lélegzéssel. És még egy segítővel való munkálkodás is fog támogatni téged ezen a folyamaton keresztül. Köszönöm.


SHAUMBRA 4: Köszönöm.


KÉRDÉS A 4. SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda ): Tóbiás, Joseph Smitht meglátogatta Moroni angyal, a Mormonok Könyvének utolsó íróját. Következésképpen a Mormonok Könyve csatornázás volt, és a LDS ( Későbbi nap szentjei) egyházát szervezte. Mennyire érvényes és mi a jelentése?


TÓBIÁS: Valóban... oly sok- amit mi úgy hívnánk- spirituális család létezik az egész világon és az egész mindenségben. Vannak csoportok, amelyek együtt voltak előtte és most azt választják, hogy újra visszajönnek együtt. Általában egy vezető köré csoportosulnak. Gyakran azon vezető köré, amit mi- hogy is mondjam- "lélek nélküli manifesztációnak" hívunk. Az azon csoport tudatosságának a manifesztációjának a fizikai testbe való behozatala, de nem szükségszerű, hogy lelke legyen.


Joseph Smith esetében ő egy "lelki" lény és -történetek egész sorát mesélhetnénk, de (a közönség nevet) - de az volt, bizonyos értelemben , Joseph Smith volt a választás, őt választották, hogy visszahozza a családi energiákat együvé. És ez egy mennyei család volt, hogy idejöjjön a Földre. Velejárt egy egészen kis karma is itt, dolgok, melyekről azt gondolták, hogy nekik ki kell dolgozniuk. És volt egy egészen kis- hogy is mondjam- érzés, hogy ha a kinti energiák újra helyreállítódnak a saját rendjükbe, az megfelelővé teszi őket azon dolgokra, amit helytelennek éreztek a múltban.


Tehát az egy nagyon is helyénvaló csoport. Sokan vannak, akik vonzódást éreznek ehhez, mert dolgoztak azzal a csoporttal más birodalmakban. És bizonyos értelemben, ők most mennek keresztül a saját... ez egy megtisztulási folyamat, egy megújulási folyamat saját maguktól. De valóban, az igazán nem vonatkozik mindenkire.


Ám a fátyol felénk eső oldalán egy nagy tisztelet övezi ezt a csoportot. És egy nagy megértése annak, mit is csinálnak ők most a Földön ebben a munkában. Akárhogy, ez nem azt jelenti, hogy ők lennének- vagy bármelyik más vallás- az egyetlen vallás. Ez azt jelenti... mint egy energiateremtés a Szellem és önmaguk új megértésére...úgy, mint a Shaumbra is egy csoport, akik együtt voltak előtte a mennyei birodalmakban. Összejöttünk újra ebben a létidőben. Ez nem egy karmikus dolog. Ez egy vágy. Ez egy egymással összekapcsolódó energia.


Nos, örülnénk, ha sok más témába is belemehetnénk ezzel kapcsolatban néhány pontban. És valóban, Cauldre nem szeretne oly sokat beszélni erről. Köszönjük.


KÉRDÉS AZ 5. SHAUMBRÁTÓL ( egy nő van a mikrofonnál): Szia, Tóbiás, kétféle kérdésem van a bőség magamhoz való elhozatalával kapcsolatban. Beszélnél arról a valamiről, amit úgy hívnak, hogy "pránikus gyógyítás" egy energetikai nézőpontból és a lehetőségekről, amiket látsz arra az életemben? És szólnál arról a munkáról, ami hozzám érkezett, ahová, úgy tűnik közvetlenül bekerültem ... és van bármilyen tanácsod? És hová jutunk mi ezzel?


TÓBIÁS: Valóban... mindenkinek, aki benne van gyógyítási ágakban most, arra kértünk titeket, személyesen- és most arra kérünk benneteket nyilvánosan- nézzétek meg, állapítsatok meg újra bármilyen típusú technikákat vagy módokat, amelyeket használtatok. Sok különféle dolgot tanultatok- mindannyian- a különböző gyógyítási jelleggel kapcsolatban és ezek mind csodálatosak. Mind kiválóak. Azok mind segítettek nektek eljutni erre a pontra.


De ti most annál a pontnál vagytok, ahol túllépitek -amit mi úgy hívunk- még a gyógyítást is. Az nem gyógyítás. Az egyfajta újraegyensúlyozódás. Az egyfajta helynek a megteremtés a klienseitek számára- vagy önmagatok számára- egy biztonságos energetikai helyé, ahol az energiák vissza tudnak egyensúlyba térni újra sajátmaguk. Ez nem az energiák taszigálásáról szól. Ez nem arról szól, hogy megpróbáljátok meglátni, mennyi csodát vagytok képesek megidézni. És tudjuk, mindannyian értitek, miről beszélünk most. Az egy biztonságos hely megteremtéséről szól, ahol a kiegyensúlyozatlan egyén energiái egyensúlyba tudnak kerülni újra... ha azok készen állnak rá.


Nos, te, drága lény- és minden Shaumbra - istenadta tehetségetek van, hogy ezt megtegyétek, ha egy kicsit lelassítotok. Álljatok meg, ha úgy érzitek technikákat kell alkalmaznotok. Az ösztönös. Az nagyon intuitív. Tudni fogjátok abban a pillanatban pontosan, hogy mit tegyetek, pontosan, hogy hogyan segítsetek a kiegyensúlyozatlan energiáknak kiegyensúlyozódni és újra egységesíteni önmagukat. Az intuíció ijesztő lehet néhányotok számára. Jobb lenne számotokra egy könyvre hivatkozni. De ha megengeditek, hogy az ott legyen a pillanatban, azután a tudás ott lesz.


Eddig megéltetek belőle, ez igazán tőletek függ. Vannak olyanok, akik elég jól csinálják ezt. Vannak olyanok is, akik küszködnek vele, mert vannak alapvető bőségbeli problémák. Ez az egész területe a- hogy is kellene mondanunk - a jólét és a munka azon belül alkot egy létezést... az természetesen ott van. Az egy lehetőség. Tőletek függ, mit kezdtek vele.


Nos, mint bármelyikőtök számára az, hogy mit csináljatok vele.. egy szenvedély... vagy egy utazás... vagy egy elvárás a Szellemtől... szeretnétek tudni, mi a cél... és mi az élet értelme. Arra kérünk, titeket, hogy hagyjátok egy kicsit azt, hadd menjen. És tudjuk, egy kissé furán hangzik, de nincs cél (néhányan nevetnek). Nincs értelme (többen nevetnek) a Régi Energiájú Földön. Az Új Energiájú Földön, amelyben most éltek- erről a bolygóról beszélünk, de az Új Energiában- nincs szükség célra. Nincs szükség arra, hogy értelme legyen az életnek.


Tudjuk, nehéz annak a mélyére hatolni. De meg fogjátok érteni. Meglesz majd a nagy "aha" élménye ezeknek a napoknak. Meg fogjátok érteni, hogy a cél és a jelentőség része volt a dualitás játékának. Tehát arra kérünk benneteket, hogy engedjétek azt el.


Létezik egy nagyszerűbb szenvedély és- ez még mindig nem a megfelelő szó - de ez a legjobb, ami az angol nyelvben felérhet vele. A "rózsa gyümölcse" van ott, egy szenvedély, mely meghaladja a Régi Energiájú életet. Amikor ezt érzitek, minden megváltozik. És van egy olyan tudás egy ösztönös alapon, mely rajtatok keresztül jön át. Az az élet egy egészen új élvezetét teremti meg, és egy szenvedélyt, hogy éljétek az életet és beemeljétek azt abba, megtestesítsétek azt. És azután egyre többet, többet és többet akartok megtestesíteni az életből. Ez egy csodálatos dolog.


Nos, arra kérünk benneteket, hogy menjetek belülre. Arra kérünk titeket, hogy vessetek egy pillantást a saját történetetekre, amelyet mostanáig fenntartottatok. És a történetetek nagyon erőteljes volt. Egy jó kis könyvet tudnátok róla írni. Belevettétek a történetetekbe. Oly mélyen belevettétek. És úgy érzitek, hogy el vagytok kötelezve annak.


Én, Tóbiás, most kihívást intézek felétek, hogy engedjétek el a történetetekhez fűződő elkötelezettségeteket. Az nem szolgál benneteket többé. Ah, az mostanáig szolgált csak titeket. Ez egy elragadó történet. De ismerlek jól benneteket, és ti is tudjátok, hogy én jól ismerlek benneteket. És arra foglak kérni titeket, hogy most engedjétek elmenni azt a történetet. Lehet, hogy először egy kicsit furcsa lesz.


Ah, és azt mondjátok nekem, hogy mindent elengedtetek. Ah... nem engedtétek el a történeteteket! Mindent elengedtetek, amit nem szerettetek (néhányan nevetnek), de nem engedtétek el a történeteteket. Nos... ah, és ezt minden örömmel és irántatok való minden tisztelettel mondom. Szerettétek a történeteteket. Ez az, amiért megéltétek azt. Csak megpróbáltatok megszabadulni néhány piszoktól körülötte, amit nem szerettetek. Itt az idő, hogy megváltozzon a történetetek, itt az idő, hogy egy óriási lépést tegyetek.


Megmutattátok a gyógyítási képességeiteket, ha annak akarjátok hívni. Megmutattátok a vezetői képességeteket. Megmutattátok a bölcsességeteket. De a történetetek azon a módon kezd megmutatkozni, akik most igazán vagytok... egy nagy kihívás köztetek és köztem. Köszönöm.


SHAUMBRA 5: Köszönöm, Tóbiás.


KÉRDÉS A 6. SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda ): Kedves Tóbiás, segítenél nekem megérteni, miért választottam azt, hogy megtapasztalom az óriási blokkolás, komor trauma ezen helyzeteit... és ezek eredményeképpen a csalódottságot és a kétségbeesést. Valójában nem szeretnék Haza menni, de olykor annyira erőt vesz ez rajtam. Nagyra becsülnék bármiféle véleményt ezzel kapcsolatban ( a közönség nevet).


TÓBIÁS: Éljen a történeted, amiben olyan jól érzed magad ( többen nevetnek)! Nos, itt az ideje, hogy elengedd azt. Te nyilvánvalóan belefáradtál abba. De félsz attól, hogy mi jöhet ide, ha elengeded azt, szóval belekapaszkodsz abba. Nos, átöleled azt a történetet és keservesen ragaszkodsz hozzá, mert félsz. Most eltudnád azt engedni? Tudnál most "lenni", sokkal inkább, mint " tenni"? Légy a Teremtő. Az el fog jönni hozzád. Az VALÓBAN el fog jönni hozzád. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni.


Sok Shaumra van, aki már kitalálta ezt. Az eljön hozzátok. Hagyjátok abba a Régi történetek megalkotását. Az már elrongyolódott. Viseltes. És kifáradtatok tőle, mint ahogy az is kifáradt tőletek (többen nevetnek). Csak legyetek. Csak legyetek. És tudjuk, hogy ezek a szavak be tudnak ragadni az intellektusban. De tudjuk, hogy más szinteken megértitek, miről is beszélünk most. Köszönjük.


KÉRDÉS A 7. SHAUMBRÁTÓL ( egy nő van a mikrofonnál): Ó, kedves Tóbiás,olyan huhogó vagy!( a közönség nevet) A kérdésem a következő: sok fiatal felnőtt és gyermek tapasztalja most azt a depressziót, amit kétpólusú zavarodottságnak neveznek. Ez összefügg az OH-tól való elkülönüléssel, és lehet, hogy AH-val is? Hogyan reagálhatnánk a legjobban az Új Energiában?


TÓBIÁS: Valóban... sokan a fiatalok közül ideérkezvén most tudják, - hogy is mondjam - a Föld változik körülöttük. És tudják, hogy van egy múlandó és nehéz időszak. Lehangoltak, mert érzekelni tudják... szinte majdnem meg tudják ízlelni az Új Energiát, de azt is érzik, hogy annyira beleragadtak a Régi Energiába. Nos, ez egy kiegyensúlyozatlanságot és depressziót hoz létre, úgy mint ahogy azt sokan éreztétek is.


Részben a legnagyobb oka a depressziótoknak az elmúlt néhány évben az, hogy ti elkezditek megízlelni azt. Tudjátok, hogy van valami más ott. Tudjátok, hogy az OH és az AH energiák újra egyesülnek. De nem úgy tűnik, hogy az elég gyorsan történne. És azután kételkedtek önmagatokban és utána depresszióba süllyedtek.


Azok, akik most visszajönnek, oly sokan a fiatalok közül is- hogy is mondjam - néhány érdekes energetikai körülmény alatt érkeznek ide, mind a családban, amelyet választanak, hogy beleszületnek - tehát oly sok energiát vesznek fel otthon - de még az is fontos, hogy nagyon intenzív energiák időszakában érkeznek a Földre. Ezek az energiák, melyeket nem mér egyetlen jelenlegi tudományos eszköz sem, most oly erősek a küszöbön álló változások miatt.


És ez visszavezet az előző kérdéshez: létre fog jönni a pusztulás valamiféle fontos eseménye? És ott természetesen lehetséges, mert azok oly intenzívek. Azok erősek, mert az energiák keresik a megoldást. Azok újra egyesülni szeretnének.


Tehát, ez teremti meg a nehézséget a fiatalokban. Ők sokkal érzékenyebbek, mint a legtöbbőtök volt, amikor erre a létidőre érkeztetek. Nos, ők felszedik ezeket, és felszívnak mindent maguk körül és nem biztosak abban, hogyan bánjanak vele. Tehát, ők ezeket a depressziókat tapasztalják meg. A legtöbbjük meg fog érni azon keresztül a kamaszkor alatt és azon túl. Sokan elengedik majd a depressziót, amikor elhagyják az otthonukat (többen nevetnek)- úgy értjük, kellő tisztelettel - de, amikor ők kilépnek a saját energiájukban, megtalálják önmagukat. Bizonyos értelemben, mindenre reagálnak körülöttük a házban és a világban.


Tehát, amit itt mondhatunk az az, hogy - egy : tartsátok távol őket a gyógyszerektől, ha lehetséges. Ez nehéz olykor, de néha ahhoz kell nyúlnotok. Ám ez csak késleltetni fogja azt az egész átalakulási folyamatot, amelyen ők most keresztül mennek.


Nyújtsatok nekik olyan biztonságos energiát otthon, amilyet csak lehetséges. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki az ő kéréseiknek engedjen. Az nem biztonságos. Ez azt jelenti, hogy tudassátok velük, hogy szeretitek őket, tudassátok velük, hogy gondoskodtok róluk, és tudassátok velük, hogy TI egy biztonságos helyen vagytok. Ez egy kiegyensúlyozottabb érzést fog adni nekik.


Oly sokan ezen fiatalok közül most konfliktusok közepette vannak az ő egyenrangú csoportjaikon belül, a tanulótársaikkal. Olyan energetikai harcok közepette vannak, melyek most történnek. És ők érzik ezt. És rángatva vannak mindkét irányba.


Jó, ha időnként kiszabadulnak ebből, még ha lehet, hogy ellen is állnak. De néhány napra kiszabadítani őket, egy hétre együtt, csak értük, körbe véve őket... de ne szórakoztató parkokkal ... és ne olyan helyen, ahol mindez a kaotikus tevékenység folytatódik. Vigyétek őket az óceánhoz vagy a hegyekbe. Vigyétek el őket és vigyétek el oda, ahol elkezdhetnek újra kiegyensúlyozódni.


Ne akarjatok bölcseleteket rájuk erőltetni, mert egyszerűen el fogják azokat utasítani. De ha lehet, vegyétek őket rá, hogy végezzék a lélegzést újra. Sokféle módja van ennek, ahogy megtehetitek ezt. De amint ők belélegeznek, az is segíteni fog ezen energetikai kiegyensúlyozatlanságoknak átmozdulni.


Nos, nincs egyszerű válasz erre. Ez arról az időszakról vagy időszakokról szól, amelyben ők élnek. De azt is értsétek meg, hogy ők választották azt, hogy itt legyenek most. Ők választották, hogy keresztül menjenek a folyamaton, amelyen keresztül mennek. Azután talán a velük való lélegzéssel egy jobb megértéssel lesztek az ő emberiségnek tett szolgálatukkal és az utazásukkal kapcsolatban is. Képesek lesztek jobban és ösztönösebben válaszolni nekik. Köszönjük.


SHAUMBRA 7: Köszönöm.


LINDA: Az utolsó kérdés, Tóbiás.


KÉRDÉS A 8.SHAUMBRÁTÓL (egy férfi áll a mikrofonnál): Szia, Tóbiás. Három könyv használatos az én közösségemben. Az engedélyeddel, szeretném felsorolni ezeket a könyveket, és talán mondanál nekünk valamit, de különösen a fordítási pontosságukkal kapcsolatban, a hatóerejük oly messzemenő, az időzítésük rokon a te munkáddal- talán közreműködtél bennük valamilyen módon- és talán feltételezett a hasznosságuk. Tudom, mondtad nekünk, hogy tegyük félre a Régi könyveket. De valóban szeretném tudni ezzel a hárommal kapcsolatban. Felsorolhatom őket?


TÓBIÁS: Csakugyan.


SHAUMBRA 8: Egy út a csodákban, Az Urantia Könyv, Vég nélküli szeretet.


TÓBIÁS: Mindezen könyvek - hogy is mondjam - én, Tóbiás, személyesen szeretem ezen mindegyik könyv mögött meghúzódó energiát. Ezek mind - hogy is mondjam- irányzatindító munkák voltak. Mind csatornázott munka volt, valóban. És- hogy is mondjam- és közel mindenkire érvényes, aki benyitott ezekbe az Új birodalmakba, Új Energetikai birodalmakba. Az információ, melyet ezek tartalmaznak, lehet - hogy is mondjam- hogy Réginek tűnnek amiatt, amikor ezek íródtak. De akkor elég haladó volt abban az időben és még most is az.


Nos, az az én energiámmal, Tóbiás energiájával és Yeshuájéval, mi természetesen arra bátorítunk másokat is, hogy olvassa el őket. De arra kérünk, hogy egy kicsit másként olvassátok. Ne úgy, mint különleges szabályokat, ne úgy, mint egy bizonyos módot, ahogy élnetek kell, ne helyezzétek magatokat mindezen rendszabályokba. Ne próbáljatok megjegyezni minden dolgot a könyvben.


Olvassátok az energia miatt. Mi még egy lépéssel előbbre fogunk menni azok számára, akik nem olvasták ezeket a könyveket. Ha van lehetőségetek kölcsönkérni vagy megvásárolni egyet, arra fogunk kérni, hogy fogjátok meg azt a könyvet. Arra fogunk kérni, hogy ne olvassátok azt el ( a közönség nevet). Arra fogunk kérni titeket, hogy először érezzétek annak az energiáját. És utána arra kérünk majd, hogy menjetek végig az oldalakon...ó, talán csak átfutva, ti tudjátok, néhány másodperc oldalanként. Arra fogunk kérni benneteket, hogy érezzétek az energiát. Ez az igazi titka mindezen könyveknek.


Én, Tóbiás, megpróbáltam megérteni az Urantia könyvnek a különleges szavait, és - hogy is mondjam- még jobban összezavart. Nos, ezt a valamit St, Germaine tanította nekem a fátyol felénk eső oldalán. Azt mondta: " Ó, Tóbiás, megpróbálsz most elolvasni és kitalálni minden szót. És nem ez a valódi kulcsa ennek. Ez csupán az energiák érzéséről szól" Tehát, visszamentem ezeken keresztül és többet fogtam fel az energiákból, mint ami ezekben a munkákban volt, mint amikor én ténylegesen megpróbáltam elolvasni azokat.


Nos, ez egy csodálatos dolog, Shaumbrák. Megtehetitek ezt szó szerint bármelyik könyvvel. Megtehetitek ezt ezekkel a Shoudokkal, amelyeken keresztül megyünk. Ez a mögöttük lévő energiáról szól. És akkor meg fogjátok érteni. De ezek csodálatos munkák. Ezek csodálatos munkák, akárhogy... meg fogják találni az útjukat a könyvespolc egy kicsivel távolibb részére, amint ti és más Shaumbrák megírják az Új Energia új könyveit. Köszönöm.


Ez így van, Shaumbrák, most elérkeztünk az összejövetelünk végéhez. Örömteli idő volt Yeshua számára és az én számomra, hogy itt lehettünk. Csodálatos volt ide visszajönni a múlt havi beszélgetésünk után. Pompás lenne követni benneteket és szolgálni titeket ezekben az előttünk álló hetekben a következő összejövetelünkig. És arra kérünk titeket még egyszer újra, hogy egyszerűen... nem kell küszködnötök ezekkel a dolgokkal. Nem kell, hogy megpróbáljátok újrateremteni a történeteteket. Az egyszerűen arról szól, hogy adjatok szabadságot a Régi történetnek és engedjétek el, engedjétek elmenni és most csupán létezzetek. Ha nehézségeket találtok ott és terheket és ehhez hasonló más problémákat az életetekben, itt az ideje, hogy hagyjátok elmenni a Régi történetet és egyszerűen testesítsétek meg ezt, az élet létezését.


És ez így van!


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra