Megtestesülés Sorozat: „SHOUD 2”

Kérdések és válaszok


Bemutatásra a Bíbor Körben

2004. szeptember 4.

www.crimsoncircle.com


És ez így van, drága Shaumbrák, hogy most folytatjuk a kérdések és válaszok résszel. Szeretnénk egy kicsit beszélgetni itt, először is elismerni ennek a zenének a szépségét és méltányolni minden szent és isteni energiát, mely idekerült előre ezzel. Öröm számomra, Tóbiás számára - és még Ohamah számára is - hogy visszaülhetünk és hallgathatjuk, mert a zene újra az emberi utazás igaz történetét meséli el. Ez a rezgés és a hullámzás.


Oly sokszor elmondottuk, hogy az atlantiszi nyelvek - melyet mindannyian használtatok - éneklő nyelvek voltak. Manapság a nyelvek nagyon egyhangúak, nagyon dimenzió nélküliek. De ez ott volt Atlantiszban - és mi nem fogjuk Cauldrét arra késztetni, hogy megpróbáljon most énekelni (a közönség nevet) - ám mi mindannyian használtuk az éneklő nyelveket. És néhány zenén keresztül, olyanon, mint amit ma hallottatok, az segíthet visszahozni az éneklő nyelveket, melyek oly sokkal több információt és megértést tartalmaznak egyetlen kicsi csomagban, mint a közönséges emberi szavak.


Olykor nehéz nekünk a fátyol felénk eső oldalán még idejönni is, amint ezt a csatornázási dolgot tesszük, mert az annyira korlátozott. Annyira üres összehasonlítva azzal, ahogyan az információ átadásra kerülhetne dallamosan, de még az érzés szintjeiről is.


Nos, Shaumbrák, arra fogunk újra kérni titeket, hogy nézzetek rá arra, ahogyan ti érzékelitek a dolgokat. Nézzétek meg, hogy minden nap minden egyes pillanata hogyan épül fel a számotokra azért, hogy lássátok, hogyan épül fel a ház, hogy megértsétek, hogyan tudjátok megváltoztatni ezen egész ház természetét, amit ti valóságnak hívtok. Minden attól a pillanattól, hogy felébredtek, addig a pillanatig, hogy nyugovóra tértek éjszaka, minden kicsi képletek sorozatából tevődik össze… igen, kicsi képletekből… a forma, ahogyan felébredtek, amit kialakítottatok… a forma a szokásos első dolgotokra reggel.


Van egy formája annak, ahogyan beszálltok az autótokba és ahogyan vezetitek… egy forma arra, hogyan végzitek a munkátokat… hogyan hoztok létre zenét például…hogyan teremtetek bármit is, amit éppen tesztek. Vannak formái annak, hogyan tápláljátok a testeteket, módok még a játékidőre és a pihenőidőre is. Az egész napotok ezeknek egy sorozatából áll.


Majdnem láthatjátok… van ez a dolog, amit ti „számítógép-programozásnak” neveztek mindenfajta érdekes kóddal. Nos, a napotok kódokból, formulákból áll, amelyek segítenek ezen a dolgon keresztül mennetek, amit valóságnak hívtok. Megváltoztathatjátok azokat a formulákat, ahogyan egy számítógép-program kódját is meg tudjátok változtatni. Nem kell, hogy bezáródjatok egyetlen egy különleges módjába annak, ahogyan bármit is tesztek. Eljutottatok arra, hogy elhiggyétek, hogy birtokoljátok az illúziót, hogy be vagytok azokba zárva. Be tudtok jutni bármelyik kis formulába és elkezdhetitek megváltoztatni azokat.


Formulák vannak mindenben. Amit igazságnak tartotok… azok csupán képletek. A hitrendszereitek formulák. A véleményeitek képletek. Összerakjátok őket, vegyítitek őket, és így megvan egy napotok - egy nap az életetekből.


Az nem csupán új formulák kifejlesztéséről szól, melyek - azt mondhatom - hasonlóak a régi formulákhoz, csak egy kicsit átírva. Az egy teljesen új kód, mely általatok átírható. Nem, nem kell programozónak lennetek, hogy megváltoztassátok a valóságot.


De, Shaumbrák, amit most itt mondunk, hogy - vessetek egy pillantást a napotok minden kicsi aspektusára. Minden, amit valóságnak fogadtok el, nem valós. Ez csak az a mód, ahogyan a kód íródott. A formulát ti írjátok. Az megváltoztatható.


Nézzetek mindent másképpen most… felülről… alulról… minden más oldalról… belülről kifelé tekintve. És utána tegyétek azt - nem csak a harmadik dimenzióban, melyben léteztek - de minden dimenzióban. Elkezditek megérteni, hogy ebből egyik sincs ténylegesen lezárva. Egyik sem oly nehéz és gyors, hogy ne lehessen megváltoztatni. Ezek csupán képletek, kicsi formulák, melyek azért jöttek létre, hogy túljussatok a napon. Nos, újra nyomást fogunk erre gyakorolni veletek. A valóság természetét, a valóság érzékelését oly könnyű megváltoztatni.


Nos, ezzel arra bátorítunk titeket, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket (a közönség nevet)!


KÉRDÉSEK AZ 1. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, miért van annyi féltékenység és irigység a Fénymunkások között? Miért van oly sokuknak két arcuk? Ez azért van, mert még mindig több nehézségük van, mint másoknak, a sötét oldallal szembenézve? Azt is szeretném elmondani, hogy valahogy a te AH és OH történeted emlékeztet engem a tékozló fiú történetére a Bibliából. Egyetértesz? Szeretet és nagy ölelések!


TÓBIÁS: Valóban… hogy is mondjam - van ez a dolog, amit te féltékenységnek hívsz a Fénymunkásokkal kapcsolatban. Sok érdekes aspektusa van ennek. Először is sok régi, elmúlt életbeli aspektus van. Néhányan együtt voltatok előtte és versenyeztetek egymással a múltban. Néhányan társak voltatok a múltban, és ez egy kis kiegyensúlyozatlan energiát fog létrehozni, amikor visszajöttök erre a létidőre. Nos, sok-sok oka van ennek.


Létezik néhány - amit ti úgy hívnátok - a Régi Energia emberi egójának aspektusa, mely itt megjelenik. Ez nem az, amit mi rettenetes problémának tartunk. De vannak néhányan, akik versenyezni szeretnének, hogy előre jussanak ezen a spirituális ösvényen vagy utazáson. És nincs verseny. Nincs előrejutás. A tény az, hogy azok, akik elméletileg elöl vannak ebben az egész futóversenyben, néha azon tűnődnek, mit is csinálnak, csodálkozva, miért nem engednek másokat vezető pozícióba, mert az nagyon nehéz.


Ez az emberi természet része, és ez olyasvalami, amit különösen TŐLED kérünk -aki felteszi a kérdést - hogy tekintsetek magatokon belülre, hogy nézzétek meg, miért hatna ez rátok, miért is teszitek még ezt a kérdést fel. Mi hozza ezt a kérdést fel? Miért van ez az életetekben? Azt mondjátok, ez nem tőletek származik. Azt mondjátok, hogy nincs egyetlen féltékeny porcikátok sem a testetekben (a közönség nevet). Hmm… utána miért vonzzátok ezt a féltékenységi energiát? És több, mint bármi, hogyan tudtok dolgozni, hogy megváltoztassátok azt a formulát magatokon belül?


Az AH és az OH ezen története nagyon eredeti. És lehet, hogy van néhány párhuzam a Szentírással. De valójában oly sok bölcsesség van a Szentírásokban, hogy az emberi próbálkozás bármelyik elemét meg tudjátok ragadni, különösen a spirituális birodalmakban, és különösen érvényes ez arra a valamire, amit ti, Shaumbrák - mindannyian – Yeshuán keresztül megpróbáltatok elmondani 2000 évvel ezelőtt. De itt az ideje, hogy az visszatérjen, talán egy új hangon, egy új módon, de az alapinformáció.


Nincs olyasmi, mint a sötétség. Nem létezi olyasmi - amit ti úgy hívnátok - hogy a ti gonoszságotok. Vannak természetesen negatív energiák, melyek nem tréfából vannak ott. De mindezen dolgok illúziók voltak és önmagatok valódi aspektusai. Köszönöm.


KÉRDÉS A 2. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Szia, Tóbiás. Voltam az előadáson néhány héttel ezelőtt és volt egy kérdésem a „játékkal” kapcsolatban. És a válasz során te jelezted vagy kérdeztél engem, hogy miért nincs bennem bátorság, hogy a mikrofonhoz jöjjek. Nos, most itt állok a mikrofonnál. A kérdésem az elengedésre vonatkozik, az emlékekre vagy tapasztalásokra, melyek ezen múlt hónapban tértek vissza. Csupán az, hogy felhozzuk azokat a tudatosságba, az elengedi őket?


TÓBIÁS: Örülünk, hogy most itt állsz mindenki előtt (nevet Tóbiás, a közönség és a kérdező is) mindannyiunkkal együtt a te nagyszerűségedre tekintve.


SHAUMBRA 2: Ó, köszönöm.


TÓBIÁS:... és a te játékosságodra nézve most. És valóban, ha egyszer az bejut a tudatosságba, az olyan, mintha az túljutott volna rajta. Az olyan, mintha már bejárta volna az útját. Az elengedésre került. Néha eljön, hogy meglátogasson benneteket, mielőtt távozik. De valójában ti nagyon éleslátásúak vagytok. Az már túl van az útján.


SHAUMBRA 2: Meg tudnál szabadítani a nagyobb daraboktól (többen nevetnek)… Úgy értem a múlt életeimtől… tudod, amikor van egy általános téma az elmúlt életeken keresztül, amelyet egy tapasztalás egyetlen emlékével el lehetne engedni?


TÓBIÁS: Néhány elengedést soha nem fogsz tapasztalni. Nem lesznek majd emlékeztetőid. Azok energiák, melyeket könnyen elengedhetsz, mindenütt körülötted léteznek. Mások viszont nagyon is makacs és nehéz energiák. Néhányan közülük szó szerint megtagadják majd az elengedést, mert nem akarják a létezésüket megváltoztatni. Nos, ők, egy bizonyos értelemben, idejönnek, hogy kísértsenek titeket és elmondják nektek, mennyire őrültek vagytok. De a csodálatos dolog benne az, hogy ti teremtettétek őket az első helyen. Tehát, elengedhetitek őket. Ez azon keresztül történik meg, hogy ti engedélyt adtok arra, hogy elengedjétek őket.


Olykor ők nem akarnak elmenni, és érezni fogjátok őket… hallani fogjátok őket az elmétekben. Játszani akarnak veletek majd. Meg kell értenetek, hogy ők valóban tesztelnek titeket, hogy lássák, mit értetek meg belőle, hogy lássák, hogy vajon tényleg annál a pontnál vagytok-e, hogy megtestesítsétek az isteniségeteket.


És jön egy pont, amikor nagyon határozottnak kell lennetek és azt kell majd mondanotok nekik, hogy távozniuk kell… azt kell majd mondanotok, hogy menniük kell… ti vagytok a Teremtő… és most ti azt az energiát teremtitek, hogy az távozzon és felszabaduljon. Nem kell nagyon mézes-mázasnak lennetek vagy nem kell könnyedén bánni velük. Megkövetelhetitek, hogy távozzanak.


Vannak másfajta energiák is, melyek hosszú, hosszú ideje mélyen rejtve maradtak. Ők félnek. Nagyon félnek és még abban sem biztosak, hogy egyáltalán ki akarnak-e jönni és tudatni akarnak-e magukról. Ám előbb vagy utóbb, bizonyos értelemben amint levetitek a valóság sok-sok rétegét, fel fogjátok fedni őket. Meg fogjátok találni őket, bizonyos értelemben - hogy is mondjam - olyanok, mintha egy labdában lennének összekuporodva, rángatózva, rázva és megrémülve. Amit éreztek önmagatokon belül - mint te és sokan mások - az annak egy érzékelése, hogy ott vagytok összekuporodva egy labdában összerázva és megrémülve és nem tudjátok, miért.


Ez annak az időszaka, hogy vegyetek egy mély levegőt és értsétek meg, hogy az egy Régi Energia, talán egy elmúlt élet, talán még egy lét egy multidimenzionális valóságban keresi éppen a szereteteket, a biztos és gyengéd szereteteket és, hogy tudassátok vele, hogy nem éri semmilyen ártalom. Ez a biztonságos hely koncepciója. Tudassátok mindannyian önmagatokkal, hogy egy biztonságos helyen vagytok most, és tudassátok önmagatokkal, hogy az elengedés nem jelent halált… értsétek meg… egyáltalán nem.


Az elengedés szabadságot jelent, szabadságot arra, hogy fejlődjetek és egy teljesen új módon teremtsetek. Az elmúlt életeitek aspektusai - és ti mindannyian - az aspektusok, melyek teljes mértékben és igazán elengedésre kerülnek, utána másik dimenzióba lépnek - itt most nem külső helyről beszélünk, dimenziós szintekről szólunk - és folytatják a saját létezésüket. A szabadság, melyet nekik adtok, lehetővé teszi számukra, hogy kilépjenek és folytassák az adott identitásuk felfedezését. Ők nem emberi lények, teremtő lények, mint ti. De ki tudnak lépni és megtapasztalni a saját identitásukat a saját maguk módján. Ez az egész lelketek áldásának része. Ez része annak - és mindig is része marad - annak, akik vagytok. Ez egy kicsit komplikált, de a helyes úton jársz. És oly nagyon tisztelünk téged azért, hogy itt állsz.


SHAUMBRA 2: Oké, köszönöm.


TÓBIÁS: Valóban.


KÉRDÉS A 3. SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, az Új Energiában van-e valamilyen jelentősége annak, amire gyakran történik utalás, mint Királyra vagy Királynőre a Bíbor Kör meghatározásaiban?


TÓBIÁS: Ez egy metaforikus meghatározás, amit mi használunk, mert ez egy olyan terminus, amit széles körben használnak a Földön. A fátyol felénk eső oldalán nincsenek ilyen sajátos meghatározások. Nincs olyan hierarchia, mint amit ti ismertek. Egy alkotóelem van, mely szerepet játszik itt. Az ok, amiért mi a „ Király és a Királynő” terminusokat használjuk, hogy mi úgy látunk mindannyiótokat, mint királyi méltóságot. A legnagyobb megtiszteltetéssel tekintünk mindannyiótokra. Azért vagyunk itt, hogy benneteket szolgáljunk. De szó szerint venni a Királyt és a Királynőt? Nem, ez egy csodálatos módja annak, hogy történeteket meséljünk. És arra kérünk téged, aki ezt a kérdést feltette itt, hogy tekintsen a saját történetére.


KÉRDÉS A 4.SHAUMBRÁTÓL ( egy nő áll a mikrofonnál): Szia, Tóbiás, szerettem volna valamit kérdezni azzal kapcsolatban, amit mondtál a dolgokra való rátekintés megváltoztatásáról. Kétségeim vannak, mert úgy érzem, hogy ez több, mint egy elmebeli folyamat. És úgy érzem, lehet, hogy most új koncepciókat gyártunk a dolgokról. És, nem tudom… egy kicsit meg vagyok zavarodva ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy te meg tudnád magyarázni.


TÓBIÁS: Valóban… ez nagyon zavaró, és behatolni ezekbe az Új Energiájú birodalmakba és dimenziókba is (zavaró), mert kivet mindent, amit gondoltok, hogy tudtatok volna, és - hogy is mondjam - időnként bejönnek a kétségek. Lehet, hogy úgy hiszitek, hogy ez gondolkodásféle vagy egy intellektuális gyakorlat. De amit mi éppen most szó szerint teszünk ez alatt, amikor arra kérünk, hogy változtassátok meg a nézőpontjaitokat, mi szó szerint itt arra kérünk titeket, hogy terjesszétek ki az elméteket. Az elmétek egyetértett és követte a formulákat, amelyekkel tápláltátok azt. És azt mondván most: „Tekintsek minden irányból szét” ez most - hogy is mondjam - gyengíti az elme ellenállóképességét, hogy az egy teljesen új módon kezdhessen el dolgozni az Isteni Intelligenciával. Tehát, először ezt egy kicsit zavaró, egy kicsit nehéz megérteni. De legyetek türelmesek ezzel a folyamattal kapcsolatban. Engedjétek meg az elméteknek, hogy kiterjedjen. És néha az fel fog lázadni. Olykor arra lesz kíváncsi, hogy mi a fenét is csináltok éppen vele (néhányan nevetnek). De ez mind része az elme kiterjedésének ugyanúgy, mint a szellemnek… értsétek meg.


SHAUNBRA 4: Köszönöm, Tóbiás.


TÓBIÁS: Köszönjük, hogy összekapcsolódtál ma velünk.


KÉRDÉS AZ 5. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, tudnál gyakorlati segítséget adni MINDEN Shaumbrának az Új Energia megtestesítésére?


TÓBIÁS: Azoknak, akik ezt választják (néhányan nevetnek a közönségből).


KÉRDÉS A 6. SHAUMBRÁTÓL (egy férfi van a mikrofonnál): Szia, Tóbiás. Körülbelül másfél évvel ezelőttig azt gondoltam, hogy valamit megértettem arról, hogy miről szólnak az Új Energiájú kapcsolatok. És utána találkoztam a partneremmel, és ő most otthon hallgat bennünket. És én azon tűnődtem , ha te tudnál nekünk segíteni megérteni, miért volt ez oly nehéz és kihívást jelentő… és azt is lehet, hogy miért volt a pénz annyira megakadva, a pénz áramlik… de különösen a mi kapcsolatunkat illetően.


TÓBIÁS/OHAMAH: Üdv neked (néhányan nevetnek, amint Tóbiás átvált Ohamára)… és Tóbiás megtisztelt engem azzal, hogy megengedte nekem, hogy személyesen beszélgessek veled. De arra foglak kérni, hogy lépj a szavakkal történő beszélgetés mögé itt. Te és én itt egy nagyon intenzív módon fogunk összekapcsolódni egy pillanatra. Engedélyt adsz erre?


SHAUMBRA 6: Igen.


OHAMAH: Látom, hogy mihez ragaszkodsz. És ragaszkodsz hozzá a félelem miatt, melyet egy nagyon mély gyökerű beszabályozás okozott. Részben ragaszkodsz egy történethez, melyet kétségbeesetten szeretnél megérteni, hogy hogyan engedd el. De most oly erősen ragaszkodsz hozzá.


Szeretném megnézni, miért teremtetted a történetet, mely oly sok-sok és nagyon - nagyon intenzív létidőkön keresztül kísér visszatérve. Szeretném megtekinteni a sebek mennyiségét, melyek ezekből a létidőkből származnak, ezekből a történetekből, hogy hogyan is löktek ezek a sebek téged egy teljes zűrzavarba, bizonyos értelemben. De miért adtál önmagadnak zűrzavart?


Dolgoztam veled előtte is más helyeken. És emlékszem arra az időre, amikor azt mondtad, hogy te a legintenzívebb tapasztalást fogod adni önmagad számára. Te még mindig azt a teljes vágyat és azt az egész szenvedélyt viszed bele… újra, sok létidőn keresztül.


És most befejezed itt előttem, a barátod előtt, a tanácsadód előtt – és a kritikusod előtt - azt akarván tudni, mi is történik most. Ez arról szól, hogy meg kell nézned, miért is állítottad azt be első helyen. Válaszolni fogok neked a mai napon. A legintenzívebb energiát fogom az utadra helyezni, hogy kiemeljen téged a konfliktus és a kétség azon helyéről, amelyben vagy.


Szeretnél tudni a kapcsolatról. A kapcsolat csupán azon más dolgok eredménye, melyek most benned zajlanak. Szeretnél tudni a pénzzel kapcsolatban. Annak annyira nyilvánvalónak kellene lennie számodra most. Ezek a dolgok közvetlenül ott vannak. Én látom őket. A válasz, melyről Tóbiás azelőtt beszélt, ott van közvetlenül. De nem akarsz hallgatni az okok választékára.


Szeretném, ha visszamennél, és én elmegyek veled, szemtől szembe. Szeretném, ha visszamennél és megnéznéd, hogyan állítottad mindezt be. Szeretném, ha használnád az imaginációt, hogy odajuss. Abbahagytad a használatát. Korlátoztad és leszorítottad önmagadat. Te - hogy is mondjam - egy tűzgömb vagy, hiszed vagy sem. De beleraktad magadat egy rejtélybe - ez egy pompás szó (néhányan nevetnek).


Tehát veled fogok dolgozni - az engedélyeddel - erősen, erősen, erősen dolgozni ezen a rejtélyen keresztül és hogy megengedd, hogy tűzgömb legyél. Amikor a tükörbe nézel, talán nem láthatod ezt, de én igen. Én láthatom ezt, és most rávilágítok lézerrel. Nos, menj vissza, ülj le és gondolkozz el erről a rejtélyről. Köszönöm.


LINDA: Senki másnak nincs több kérdése (a közönség nevet).


KÉRDÉS A 7 SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, hogyan létesíthetek kapcsolatot a Szellemmel? Van egy szellemem vagy csupán egy szellemi energia, mely a rendelkezésemre áll, összhangban az életem szenvedélyével?


TÓBIÁS: Egy pompás kérdés… valóban van egy szellemed, máskülönben nem tudnád most feltenni ezt a kérdést. És most nem vagy megalapozva… inkább újraalapozod a Szellemmel való kapcsolatot, de egy teljesen új módon.


Nos, ennek az egész folyamatnak a része, melyen mindannyian keresztül mentetek, az előző életeitekben van, különösen az a munka, amelyet az egyházakkal, a zsidó egyházközösségekkel vagy akár néhány olyan másfajta régebbi vallással végeztetek, melyet sokan közülünk Atlantiszban gyakoroltunk együtt. Volt a spiritualitásnak egy egészen kezdeti megértése és egy egészen kezdeti Isten koncepciója annak, hogyan teremtettük Istent.


Nos, létezett egy spirituális kapcsolat, mely megalapozódott. És ez erős volt, de elkülönült… értsétek meg. Volt néhány csodálatos - hogy is mondjam - megértése a Szellemnek és Istennek, de azok még mindig az elkülönülésen és a dualitáson alapultak.


Tehát, áthaladtok itt – mindannyian - egy olyan perióduson, bizonyos értelemben, amire azt mondhatjátok, hogy ti nem vagytok spirituálisak. Mindenki közületek átment vagy most megy át egy olyan szakaszon, amikor úgy érzitek, hogy nem vagytok spirituálisak. Néhányan még azt is gondoljátok, hogy talán itt az ideje visszatérni az egyházakhoz, mert a spirituális kapcsolat azon régi érzésére lenne szükségetek, még akkor is, ha az az elkülönülés volt.


Nos, a Szellemről kérdezel, a Szellemmel való kapcsolatodról, újra megalapozva azt. És te újból megalapozod azt - mindannyian - most, de egy másik módon, mely nem jár elkülönüléssel. Az annyira meghitt, annyira tisztelet - és szeretetteljes és a Most pillanatában alapozódik. Nincsenek szabályok benne. Nincs elkülönülés. Tehát, ez egy új kapcsolat egy szellemmel, és az már ott van bennetek. Minden egyes pillanatban és minden egyes lélegzetvételben egyre jobban és jobban meg fogjátok érteni, hogy ti is Istenek vagytok.


KÉRDÉS A 8. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Helló, az én kérdésem mindenre vonatkozik, aki én vagyok és annak különböző kifejeződéseire. És pontosan értem-e, hogy mindannak, aki vagyok, léteznek kifejeződései más valóságokban és más dimenziókban, akik most vissza akarnak jönni és újra egységbe rendeződni? És vannak olyan most létező emberek is, akik mindannak a kifejeződései, aki vagyok? És ezért van az, hogy ezekkel az egyénekkel én bizalmat vagy kapcsolatot érzek?


OHAMAH: Üdv neked… én, Ohamah fogom ezt megválaszolni neked (néhányan nevetnek a közönségből). Minden kifejeződése annak, aki vagy, mely egy másik dimenzióban vagy egy másik valóságban létezik, át kell haladnia rajtad, drága gyermek, a Mostban. Annak át kell haladnia rajtad. Annak most be kell jönnie rajtad keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy te kimégy oda. Ez nem azt jelenti, hogy neked aggódnod kell mindezen kifejeződésekkel kapcsolatban, melyeknek különféle megélhetései, foglalkozásai és egyéb dolgai vannak, melyeket azok tesznek. Minden rajtad keresztül jön vissza.


Nos, meg kell értened, hogy ezen kifejeződések közül sok, mely ott van kint - oly nehéz szavakba ültetni ezt - de sok közülük a te darabjaid, azon széthullott darabjaid, melyeket nem vettél figyelembe vagy elhagytál. Azok olyanok, mint az árva gyermekek, akik szeretnének visszatérni az édesanyjukhoz. Sok kifejeződés lehetőség is, melyen más valóságokban dolgozol, néhány olyan lehetőség, melyet félsz behozni ebbe a valóságba, mások pedig olyanok, melyekről úgy döntesz, hogy ott kint hagysz.


Itt az ideje, hogy újraintegrálódj. Itt az ideje, hogy mindent visszahozz a Most pillanatának ezen eszközén keresztül a fizikai testedbe és az isteni lényedbe a Most ezen pillanatában.


Van egy másik részed, mely elveszve kóborol a Földön valahol máshol? Még azt sem tudjuk, miért szeretnéd ezt gondolni? Független vagy. Az ott van TI a bensőtökben most. Hagyd abba önmagad feldarabolását.


Igen, vannak részeid és darabjaid, melyek körben vándorolnak. Noha nekik nincs fizikai testük. Ők a te aspektusaid és energiáid, melyeket szétdaraboltál, melyeket elhagytál, és azok a Földön bolyonganak. És ők még akkor sem tartanak veled, amikor a fizikai tested meghal. Te hagyod őket kóborolni.


Nem csak te… nem akarunk kiemelni. Tóbiás arra kér most engem, hogy egy kicsit higgadjak le (a közönség nevet). Ez minden emberre vonatkozik.


Az emberekre tekintek és néha annyira bosszankodom - és én is az voltam egy időben - összetöritek önmagatokat, és megtagadjátok önmagatokat, és elhagyjátok önmagatok részeit és darabjait. Tele szemetelitek a kozmoszt (többen nevetnek) önmagatok részeivel. És most megpróbáljátok ezt feltakarítani (többen nevetnek). De a legnagyszerűbb szeretetben mindannyiótok felé, az sok-sok okból tétetett. Ám most itt az ideje, hogy mindaz visszatérjen együtt, hogy mindaz összekapcsolódjon újra veletek a Mostban.


Nos, ne aggódj önmagad aspektusai miatt a világ néhány más részében, az más, mint azok az aspektusok, melyeket nemfizikai módokon küldtél oda ki. Ne aggódj a lelki társsal vagy bármi efféle dologgal kapcsolatban.


Ami most számít… arra kérünk most benneteket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet. Ami most számít, igen, ez a pillanat az. Minden eljön hozzátok most. Olyanok vagytok most, mint egy mágnes, egy mágnes, mely energetikailag vonzza és behozza mindezen aspektusokat, mindezen energiákat, hogy független Isteni lény lehessetek most. Minden kiáramlik ebből a pillanatból, hogy azt egyesítsétek. Hozzátok azt mind haza.


SHAUMBRA 8: Köszönöm.


OHAMAH: Köszönöm.


KÉRDÉS A 9. SHAUMBRÁTÓL ( az Internetről olvassa Linda ): Tóbiás, hogyan tehetem magam szabaddá? Nem akarok fájdalomban és pénz nélkül élni többé. Mi a legjobb, amit most tehetek, hogy azt kiegyensúlyozzam? És tudnál, kérlek, valamit mondani a festés és a pénz vonzásával kapcsolatban? Elég megragadtnak érzem magam. Köszönöm.


TÓBIÁS: Én, Tóbiás válaszolok majd erre (néhányan nevetnek). Valóban, meg vagy ragadva, és nagyon könnyű megragadni. Amint áttekinted a magyarázatokat és a sok beszélgetésünket megalapozó energiákat ezen a napon, ez segíteni fog neked megérteni néhány dolgot, amelyen most mégy keresztül éppen. Nagyon könnyű beleragadni. És olykor még úgy tűnik, hogy nehéz beleragadni.


De ez valójában nem így van. Ez elég egyszerű. És ezt harc nélkül lehet megtenni, vagy nyomás nélkül, vagy gyötrődés nélkül. Ez annyira egyszerű lehet, amint engedélyt adtok magatoknak. De meg kell adnod önmagatoknak azt az egyszerű választ, hogy az működjék. Képesnek kell lennetek megadni magatoknak azt az egyszerű választ azt mondván: „Igen, engedéllyel felszabadíthatom az energiákat.”


Ti még mindig egy mágikus, misztikus választ vártok. És azt kell, hogy mondjuk - mind Ohamah és mind én - nincs egyetlen mágikus, misztikus válasz sem. Nem tudunk pálcát lengetni. Nem tudunk adni nektek egy energia - vagy információrobbanást, ami meg fog változtatni mindent a számotokra.


De ti most engedélyt adhattok önmagatoknak. Engedélyt adni, ez a kulcs… értsétek meg. Adjatok engedélyt, hogy olyan egyszerű legyen, amint engedélyt adtok magatoknak, és utána nem lehettek beleragadva. Ám nem adtatok magatoknak engedélyt, hogy azt egyszerűen tegyétek. Nem szükséges nehézségeken keresztül mennetek. Egyikőtöknek sem. Nincs szükség arra, hogy szenvedjetek. Nincs szükségetek nehézségekre és kihívásokra… hacsaknem ti akarjátok azokat. Nos, azt kell, hogy mondjuk most nektek - válasszatok: éltek vagy meghaltok.


KÉRDÉS A 10. SHAUMBRÁTÓL (egy férfi áll a mikrofonnál): Köszöntelek Tóbiás és Ohamah. Sok átjövő energiát éreztem mostanában, és olykor az valahogy ellenállhatatlan.


TÓBIÁS: Igen.


SHAUMBRA 10: Úgy érzem, mintha kiegyensúlyozatlan lennék. És csak egy kis tisztánlátást szeretnék arra nézve, hogy mik ezek a bejövő energiák a csatornázás alatt is.


TÓBIÁS: Valóban… és sok-sok bejövő energia van most éppen jelen. És ez egy csodálatos dolog. Ez az, amit ti kértetek. Ez az, amire felnyitottátok önmagatokat. Feladtátok a régi, állandó alapotokat, hogy meg tudjátok tapasztalni ezt most. És mind Ohamah és mind én arra kérünk titeket, hogy élvezzétek a tapasztalást.


Ti most a ló hátsó felétől tekintetek arra (néhányan nevetnek). Nos, arra kérünk, hogy nézzetek arra más irányokból. Oly sok változás van most az egész lényetekben. A testetekben… az most újraprogramozódik. Az elmétek most egy teljes újraszerveződésen megy keresztül és egy egészen más képesség felé halad, mondhatjátok, és a szellemetek is. Tehát, minden hullámzásban van a számotokra. De lépjetek vissza, lépjetek vissza ehhez a Mező energiához, hogy a megfigyelők lehessetek, hogy lássátok, hogyan állítottátok fel mindezen dolgokat és lássátok, mi történik.


Kiegyensúlyozatlanságot éreztek, mert folyton keresgéltek. Állandóan visszamentek a dualitásba megerősítésért. Arra fogunk kérni titeket most, hogy menjetek vissza arra a helyre. És amit mi dualitásnak hívunk az még az, amit gondoltok, az néhány a ti Új Energiájú hitetekből és elméletetekből. Azok is a dualitáson alapulnak… értsétek meg. Van néhány nagyon régi hitetek az Új Korral kapcsolatban.


Nos, arra fogunk kérni most benneteket… azt fogjuk kérni tőletek, hogy lépjetek hátra egy pillanatra itt. Legyetek megfigyelők. Lássátok, hogyan állítjátok fel ezt. Hagyjátok abba, hogy visszatekintetek a Régi Energiába megerősítésért.


És, különösen téged arra kérünk itt - arra van szükséged, hogy egy kis időt tölts el magaddal a természetben. Ez most annyira fontos a számodra. Ez segíteni fog újraegyensúlyozni a testedet. Arra fogunk kérni téged, nem csak egy órányit, de tölts egy jó kis időt hegyi energiában, ez lenne ideális. Végezd a légzéseket. Végezd a légzéseket. Hagyd abba az aggódást azzal kapcsolatban, vajon jól teszed azt éppen vagy rosszul. Engedd meg magadnak, hogy visszalépj egy helyre, ahol nincs szükséged semmilyen megerősítésre. Oly mélységesen szeretünk téged és azt kell, hogy mondjuk, hogy a helyes ösvényen vagy. Csak nem tekintesz rá az ösvényre. Köszönöm.


KÉRDÉS A 11. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): A kérdésem a vírusokra és a baktériumokra vonatkozik. Ők entitások a saját jogukon, vagy ők egyszerűen a dualitás egy aspektusai? Amint kilépek a dualitásból, ők elpárolognak? Ez akkor megfelelő azok számára, akiket szeretek, hogy azok hassanak rájuk?


TÓBIÁS: Valóban… hogy is mondjam - akár írhatnánk egy könyvet is a vírusokról, a baktériumokról és mindezen dolgokról. Ők a ti emberi létetek egy természetes részei. Ők - hogy is mondjam - nagyon hasznosak, mert segítenek fenntartani az energiák áramlását, elhiszitek-e vagy sem. Egy csodálatos célt szolgálnak, hogy segítenek nektek megtudni, amikor kiegyensúlyozatlanságok vannak a testben. Ők olyanok, mintegy ébresztőóra vagy, mint egy riasztó, azt mondva nektek, hogy van ott valami kiegyensúlyozatlanság.


Az egyik probléma, amit mi látunk a modern orvostudománnyal kapcsolatban - és egy dolog, amelyen itt dolgozunk, és amelyen ti is most dolgoztok ott - az az, hogy megpróbáljátok erővel irányítani ezeket a dolgokat, a vírusokat, baktériumokat, gombákat és mindezen más dolgokat. Megpróbáljátok megsemmisíteni és megölni őket. Ők visszatérnek egy másik formában. Olyan deformációban jönnek vissza, amely ellenállóbb, vagy egy egészen új deformációban térnek vissza, mely azelőtt soha nem volt látható. Nos, nem tudtok erővel harcolni. Amint mondottuk előtte, amikor erőszakot alkalmaztok, egy azonos energia másik ereje - és néha még erősebb - jön be egy másik módon. Tehát, ezekkel a dolgokkal kapcsolatban az a megértésről szól, hogy – hogy is mondjam - az energiák könnyen kiegyensúlyozhatók.


Sokat fogunk erről beszélgetni, és különösen Ohamával az ő új tanításai alatt. Szólni fogunk annak egész természetéről, hogyan tudnak könnyen visszatérni egyensúlyba az energiák, hogyan vannak kiegyensúlyozva természetüknél fogva. És természetellenesnek kell lenniük ahhoz, hogy kilépjenek az egyensúlyból.


Ezek - amit ti úgy hívtok - vírusok, baktériumok, gombák és mindezen más dolgok általánosan jobban alkalmazhatók a ti emberi valóságotokban. Nehéz elmagyarázni, de vannak ilyen típusú dolgok a mi birodalmainkban, de ők nem fizikai eredetűek. Ők energetikai eredetűek. És vannak itt vírusok, ahogy ti hívnátok őket. Azok energetikai deformációk, melyek kiestek az egyensúlyból. De tanultunk néhány csodálatos módot arra, hogy erőfeszítés nélkül juttassuk őket egyensúlyba vissza… újra, egy olyan téma, amibe Ohamah részletességgel fog belemenni. De sok mindent kell tanulni ezekkel kapcsolatban, hogy megértsétek, nem tudjátok megölni őket vagy elpusztítani a modern tudományotok sok módszereivel megegyezően. Köszönöm.


KÉRDÉS A 12. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Sziasztok, fiúk. Amint az én barátom, Scott érdeklődésének egy szokásos pontja és én is kíváncsi voltam - szia, Scott… ő Dél-Dakotában van - miért választják ennek a kontinensnek az amerikai őslakosai, hogy megengedik a fehér embereknek, hogy elvegyék a földjeiket, megöljék őket, hogy arra kényszerítsék őket, hogy rezervátumokban éljenek, stb.?


TÓBIÁS: Valóban… el kell, hogy mondjuk, az a hely, amit ti most Amerikának hívtok, annak a helye volt… az Új Atlantisz számára lett kijelölve. Az indiánok, az őslakosok, akik itt voltak, ők voltak a megszentelt energia felügyelői, őrzői. Ők voltak szó szerint azok, akik segítettek idejönni elsőként, hogy elültessék az energiát ezen Új Atlantisz számára. Az Új Atlantisz is az, amit ti Új Energiának hívnátok.


Nos, ők voltak itt azt fogva és rögzítve. És bizonyos értelemben, volt egy megegyezés, hogy távozni fognak. És bizonyos értelemben, amint ez oly sokszor meg is történt emberi szinteken, volt sok csatározás és háború, mely efölött folyt. De alatta létezett egy megegyezés, hogy távoznak. És bizonyos értelemben, azt mondhatjátok, olyan különös, mint amilyennek hangzik, ez volt a legjobb módja, amit választhattak, hogy elmenjenek és teljesen távozzanak.


Az anaszázik, akik megelőzték őket… ők egy másik módon távoztak. Ők egy olyan módon mentek el - hogy is mondjam - ahol nem kellett hozzá háború, nem kellett a fizikai testet megölni. De ugyanakkor úgy találták, hogy amikor egyfajta porlasztással távoztak, nem teljesen mentek el. Egy részük még mindig itt maradt.


Nos, az őslakos amerikaiak, akik itt vannak, azt választották, hogy így távoznak. És azt kellene mondanotok - újra, olyan furcsa, mint amilyennek, lehet, hogy hangzik - az egy megtiszteltetés volt a számukra, hogy azon a módon távoztak. Ez az ő világuk módja volt… értsétek meg. Ez a szenvedély, a bátorság és a harcos lét módja volt. Ohamah érti ezt (néhányan nevetnek). Ő úgy gondolja, hogy nincs semmi szokatlan egyáltalán ezzel kapcsolatban.


De annak a része, amiért mindannyiótoknak tisztelnetek kellene az őslakosokat, a része volt, hogy ők segítettek megteremteni azt a szent energiát az Új Atlantisz számára, ami Amerika. És ez lehetővé tett egy biztonságos helyet az egész világból érkező emberek számára, hogy idejöjjenek. Ezt ti egy „olvasztótégelynek” hívjátok. Vannak itt minden fajta emberek, a világ minden részéből, akik ideérkeztek. Ez az Új Reménység egy földje. Nem az egyetlen hely. Egy hely a többi közül. De ez volt az a hely, ahol azt mondhatjuk, hogy a legtöbb energia és lehetőség lett elhelyezve. Ezen napok egyikében beszélgetni fogunk néhány országról és területről, melyek mint támasz voltak …de bizonyos értelemben nem akármilyen háttér, mint az összejövetel helyének egy másik dimenzionális típusa. Tehát, akárhogyan, arra kérünk titeket, hogy tiszteljétek az őslakosokat azért a módért, amit ők választottak, hogy elmennek, mert az a tisztelet egy módja volt és most is az… értsétek meg.


SHAUMBRA 12: Köszönöm.


LINDA: Kérjük az utolsó kérdést.


KÉRDÉS A 13. SHAUMBRÁTÓL (egy nő áll a mikrofonnál): Üdvözöllek, Tóbiás és vendége. Nehéz dolog számomra, hogy megpróbáljam és tisztázzam szavak formájában. Úgy tűnik nekem, hogy óriási kiterjedést, növekedést és felnyílásokat tapasztaltam ebben az elmúlt hónapban, amelyről beszéltél a csatornázásban. A korlátozás és a határozott megzavarás nagy mennyiségét kezdtem tapasztalni, elveszítve a fókuszomat, és egy nagy ellenállást tapasztalva még a mélyebbre való elmozdulásban is abba, ami nyitva volt. Néhány összekeveredett, tudod, azzal a döntéshozatallal, hogy Kolorádóban maradok vagy elhagyom azt. És tudom, ha én elmegyek oda, ahol… azt fontolgatom, hogy Arizónába megyek… ami szigorúan átmeneti lesz. Szeretnék valamit valóban kifújni, ami elkülönít engem és adj nekem egy kis világosságot, mi… az egyik dolog, amit valójában kérdeztem a mozgásommal az előre haladásban ebben a munkában.


TÓBIÁS: Valóban… az energiáid szó szerint segítenek megírni a nap első TION-ját, az egyiket a „Megzavar-ás”-sal kapcsolatban. És a te mély nyugtalanságod emiatt - nem csak magad miatt - de arra vagy kíváncsi, hogy vajon keresztül mégy-e ezen, tudván, hogy te egy erős ember vagy és egy tiszta ember, nagy könyörülettel voltál másokkal szemben, akik lehet, hogy ugyanezt a dolgot tapasztalják, tehát egy csodálatos hatást biztosítottál abban a segítségben, hogy megíródjon vagy megteremtődjön a beszélgetésünk azon része a mai napon.


Nos, mi arra kérünk téged, hogy vess egy pillantást rá és fogadd ezt el úgy, mint egy szakasz, melyen keresztül mégy most. A világosság el fog jönni hozzád, valóban. Tudjuk, hogy közhelyszerű válasznak hangzik, mert Cauldre éppen most ezt mondja nekünk (néhányan nevetnek). De te most egy egyszerű irányváltoztatáson mégy keresztül, és minden megváltozik. Minden a te… még azon képességed is, hogy ésszerű legyél, a képesség, hogy döntéseket hozz, a képesség, hogy jó ítéletet alkoss… mindez megváltozik. Nos, te és néhányan mások itt ma, akik kérdéseket tettek fel, teljes összevisszaságban érzik magukat.


És ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog, mert más módon tanultok most létezni. Most tanuljátok, hogy a Régi formulák ne legyenek korlátozottak többé. Ti meg tudjátok változtatni a képletet.


Bizonytalanságban vagytok azzal kapcsolatban, vajon maradjatok-e vagy menjetek. Ez semmi. Ez lényegtelen. Igazán az. Az egész dolog most azzal van kapcsolatban, hogy megengeditek-e önmagatoknak, az elméteknek, a testeteknek és a szellemeteknek, hogy folytassa a kiterjedést. Kiterjedtetek. Úgy terjedtetek ki, mint egy gumiszalag. Tudjátok, hogyan mennek… egy pattanás és vissza a helyére. Ez volt a megzavarás. Ez volt a félelem. Ez volt a Régi tömegtudat, mely visszahúzott benneteket.


Nos, most itt az ideje, hogy lélegezzünk. Itt az ideje, hogy megengedjétek önmagatoknak, hogy újra felnyíljatok. Inkább engedjétek meg ezt a kiterjedést, ezt a multi-dimenzionális kiterjedést, inkább a lényetekkel fogjátok tudni, hogy ez az, amit választotok, és mi az, amivel kényelemben érzitek magatokat. Tehát, a világosság ott van. És ti tudjátok, hogy ott van. Csak egy kicsit zavarossá válik ezen sok energia miatt, ezen változó energiák miatt.


Itt az ideje most, hogy ne hozzatok döntéseket, ne próbáljátok eldönteni, ne próbáljátok erővel nyomni. Most a Régi Energiákat tologatjátok. Ez olyan, mintha megpróbálnátok felfelé nyomni őket egy kötéllel (néhányan nevetnek). Nem célzunk arra, hogy túlzottan egyszerűsítsétek le azt, hanem mondjuk, hogy túlzottan egyszerűsítsétek le azt. Az elég egyszerű.


És amint előtte mondottuk nektek, közvetlenül nektek, és amikor külön - külön beszéltem hozzátok, ti a megfelelő helyen vagytok. Hagyjátok abba a kétkedést. Hagyjátok abba a Kételyek Hídján való visszamászkálást, vissza a dualitásba. Köszönöm.


SHAUMBRA 13: Köszönöm.


TÓBIÁS: Nos, ezzel, Shaumbrák, egyesítjük egy másik pompás összejövetel energiáit. Megtiszteltetés számomra, Tóbiás számára, hogy szószólója lehettem ennek, megtiszteltetés, hogy itt volt Ohamah velünk. Sokan közületek azon tűnődtek, hol volt az elmúlt néhány évben Ohamah. Ohamah a saját változásain és az energiáinak az átalakulásain ment keresztül. Ő - hogy is mondjam - nem jött ide, amíg nem vette magára az új Ohamah ruháját (néhányan nevetnek). Most, hogy magára öltötte azt, lehet, hogy nehéz lesz őt távol tartani. Nos, micsoda öröm.


Lehetőségünk volt Ohama, Kuthumi, St. Germain számára és számomra, Tóbiás számára, hogy együtt legyünk. Ez az, amit mi „ patkány-gyülekezetnek „ hívunk (többen nevetnek). Mi mindannyian itt voltunk a Földön azelőtt. Tudjuk, mit jelent egy mértéket elérni. Mély könyörülettel és együttérzéssel vagyunk irántatok. És ott vagyunk veletek. Valóban, tényleg nem vagytok soha egyedül. Köszönet nektek.


És ez így van!


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra