1


TÓBIÁS ANYAGOK


Megtestesülés Sorozat:

SHOUD 4: „ Az Energia Mozgatói”


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2004.november 6.

www.crimsoncircle.com


És ez így van, drága Shaumbrák, hogy én, Tóbiás, visszatérek (néhányan nevetnek és tapsolnak). Valóban, a Shaumbra ezen csoportjának energiája ma akik itt ülnek , akik összekapcsolódnak, ez az energia pompás és mélységes. Annyira türelmetlenek és oly mohón vágytok… annyira szeretnétek beteljesíteni azt, amiért idejöttetek a Földre, hogy megtegyétek… annyira szeretnétek segíteni az energiákat előre mozgatni… mind önmagatokban és utána mindenki számára, aki szeretne bekapcsolódni ebbe az életnek nevezett dologba az Új Energiában.


Én, Tóbiás és a vendégek, akik idejönnek ma, általatok energetizáltak. Mi belélegzünk titeket. Szeretnénk megtestesíteni benneteket. Megengednétek nekünk, hogy ezt megtegyük, hogy oly közel legyünk hozzátok - hogy ott legyünk bennetek és kívül is - hogy meg tudjunk testesíteni titeket? Lehetővé tennétek a számunkra, hogy idejöjjünk még közelebb ma, hogy oly közel táncoljunk, mintha egyek lennénk, még akkor is, ha mi kettő vagyunk és többek is? Szeretnénk megtestesíteni benneteket, beemeljünk titeket a lényünkbe. Tudjátok, mi is a megtestesülés igazán, Shaumbrák? Az a félelem nélküli elfogadás - FÉLELEM NÉLKÜLI ELFOGADÁS - a Minden Ami Van félelem nélküli elfogadása falak vagy korlátok vagy ítélkezések nélkül. Az a félelem nélküli elfogadás, minden energia érzése, minden dolog tapasztalása, annak megértése, hogy soha nem fogjátok elveszíteni a saját identitását vagy integrációját. Az ott van. Az állandó. Soha nem tudjátok azt elveszíteni. Az egy ajándék volt, melyet a Szellem adott nektek. Mindig is birtokoltátok azt, és mindig is birtokolni fogjátok.


Igen, valóban, voltak idők, amikor az, akiről azt hittétek, hogy vagytok, amikor az identitásotokat önmagatok hasítottátok szét, határozottan, amikor más lény vette át a hatalmat felette, határozottan, és bizonyos szinten megegyezés által. Shaumbra, önmagatok egységének energiája - a ti energiátok, az az angyal, ti, a szellem azon aspektusa - mindig is ott volt és mindig is ott lesz. Az a ti számotokra lett teremtve mindig is a számotokra lesz teremtve. Azt soha nem vehetik el. Soha nem lehet elpusztítani. Senki nem veheti azt el tőletek.


Ó, játszhatjátok a játékot. Játszhattok egy olyan történetet, amiben úgy tesztek egy kis ideig, mintha valaki ellopná az energiátokat, ahol a hatalmukba kerítenek benneteket, vagy egyfajta megszállott félék vagytok vagy olyasvalami, mint amikor uralkodnak felettetek. De csak egy kis ideig. A lényetek teljessége mindig visszatér a lényetek teljességéhez. Semmi nem pusztíthatja el azt, nem lophatja el, nem kerítheti azt a hatalmába. Az mindig visszatér, Shaumbra.


Nos, ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy a megtestesülés a félelem nélküli elfogadás. El tudjátok fogadni önmagatokat félelem nélkül. Félelem nélkül meg tudtok testesíteni bármit a lényetekbe. Amint a mi drága barátunk, Kuthumi mondta a múlt hónapban :” Be tudjátok lélegezni azokat a baktériumokat, el tudjátok fogadni félelem nélkül azokat.” El tudtok félelem nélkül mindent önmagatokkal és mindenki mással kapcsolatban. Annyira elfogadók lehettek, félelem nélküli elfogadók, mindennel kapcsolatban, amit a múltban tettetek, ebben a létidőben, az elmúlt életekben, ítélkezés nélkül, anélkül, hogy félnétek tőle.


Tudjátok, néhányan tényleg féltetek, hogy önmagatok egy múltbéli aspektusa - egy hadvezér talán, vagy valamiféle tolvaj, vagy bűnöző, vagy egy kiegyensúlyozatlan vezető - hogy önmagatok aspektusa lehet, hogy visszatér és hatalmába kerít benneteket ebben a létidőben. Féltek az ön -uralomtól, érdekes dolog! ( a közönség nevet) Talán Kuthumi tudna csinálni egy filmet ezzel kapcsolatban! ( többen nevetnek)


Féltek, hogy hatalmába kerültek önmagatoknak, azoktól az aspektusotoktól, amelyet ti teremtettetek. De emlékezzetek, amint Kuthumi mondta: „ Az ti vagytok - ti, ti, ti - aki ténylegesen azokat a dolgokat teremtette.” Az a lényetek nem egy bizonyos másik része valahol máshol, amely még erőteljesebb… vagy nagyszerűbb… vagy dicsőségesebb… vagy erősebb… mint ti, akik most itt ültök. Ti, akik most itt ültök lehet, hogy nincs tudatos emléketek, és ezért az azt eredményezi olykor, hogy azt hiszitek, hogy gyengék vagytok.


Ám, drága barátaim, birtokoljátok az erőt és egy gyönyörű, energetikai és spirituális módot. Ti teremtettétek ezt. Ti teremtettétek ezt az egész utazást a létidőkön keresztül és az önmagatokra való emlékezés pontjához való ezen teljes megérkezést. Ez azt mutatja, mennyire erősek vagytok. Ti teremtettétek azon láncszemeket.


És mint Teremtő, el is tudjátok engedni azokat. Néha azt látjuk, hogy szaladgáltok, rohangáltok és megpróbáljátok kitalálni, hogyan tegyétek ezt. Megpróbáltok képletekkel, módszerekkel és technikákkal előhozakodni.


Nem kell tennetek semmit, Shaumbra, mint a FÉLELEM NÉLKÜLI ELFOGADÁST, mert ti vagytok azok, akik ezt a történetet teremtettétek. Ti vagytok azok, akik a láncokat és a szemeket teremtettétek. Ti vagytok azok, akik ezt a valóságot teremtettétek, amelyben ültök.


Ezért, Teremtő, nem gondoljátok talán, hogy megteremtettétek volna azt az utat is, hogy az kialakuljon, hogy nem ragadnátok bele…hogy nem válnátok gyengévé… hogy nem semmisítenétek meg a lelketek természetét és a lényetek természetét? Ti teremtettétek ezt. Félelem nélküli elfogadás… ez egy rendkívüli dolog… minden részetek félelem nélküli elfogadása, mindené körülöttetek.


Az nem azt jelenti, hogy nektek azt szeretnetek kell, Shaumbra. Van egy különbség. Néha azt gondoljátok: „Nos, mindent kedvelnem kell és mindent szeretnem kell.” Nem, nem kell! A félelem nélküli elfogadás azt jelenti, hogy észre tudtok venni, „érzékelő” tudtok lenni.” Az „érzékelő” lehetővé teszi a számotokra, hogy meghatározzátok az energiák értékét, amelyek körülöttetek vannak. ( Egy másik betűzési lehetőség erre a szóra a „ cenzor”lehetne, amely a „cenzúrázni”, vagy a „ cenzor” szavakhoz kapcsolódik, melyet kritikai véleménnyel és ítélkezéssel kapcsolatban tettek. Úgy tűnik, mindkét szó beleillik Tóbiás szövegébe.)


Féltek az „ítélkezés” szótól, mert az bajba kevert benneteket a múltba. Tekintsetek rá ezen a módon. Most érzékelitek azt. Most felfogjátok azt. Nem ítélkeztek rajta. Félelem nélkül elfogadjátok, ha a mellettetek lévő személy most kihoz benneteket a sodrotokból ( a közönség nevet). Ti most félelem nélkül elfogadjátok, hogy az az út ti vagytok, és hogy az a másik út pedig ők. Ez az elfogadás… és elfogadjátok, hogy ők is Isten, minden más dolog ellenére, amit lehet, hogy róluk gondoltok.


A félelem nélküli elfogadás átfogja a valóság minden részét, amelyben vagytok és felfogja azt a bensőtökben. Amikor van egy rossz napotok, az annak a félelem nélküli elfogadása, hogy az egy „ rossz napos” nap (többen nevetnek). Hozzátok azt az energiát a bensőtökbe. Megpróbáljátok azt kicsukni. Megpróbáljátok azt mondani: „ Valahogy ez egy rossz nap, ami most megjelent az ajtómnál. És én nem akartam, hogy az ott legyen, tehát zárva tartom az ajtót.”


Drága barátaim, nyissátok ki az ajtót és engedjétek be azt a „ rossz napot”. Ti teremtettétek azt egy bizonyos okkal. Az igazából nem egy rossz nap. Az csupán egy nap, amely kihívásra szólít fel benneteket, hogy előremozduljatok. Ti hívtátok azokat az eseményeket az életetekbe. Talán azt éreztétek, hogy egy kicsit önteltté váltatok. Meglehet, úgy éreztétek, hogy szükségetek van egy kis motivációra vagy a megértés egy szintjére. De honnan tudnátok, ha az ajtót beriglizve tartjátok? Honnan tudnátok, ha nem hívjátok be a „ rossz napot” az életetekbe? Üljetek le és beszélgessetek el vele egy kicsit. Üljetek le és érezzétek, hogy hogyan éreztek.


A megtestesülés a félelem nélküli elfogadása annak, hogy talán féltek néhány dologtól. Félelem nélkül féljetek azoktól a dolgoktól. Engedjétek azt az életetekbe. Engedjétek be az összes olyan dolgot. Újra, Shaumbra, ez nem arról szól, hogy szeretnetek kell mindent. Ez mindennek az elfogadásáról szól és hogy fogadjátok el azt, ahogyan az összes dologgal kapcsolatban éreztek.


Shaumbra, ma különböző üzenetekkel jövünk ide hozzátok . Sok energiával érkezünk ma hozzátok. Idejövünk ma hozzátok egy olyan időszakban, amikor folytatódnak a változások.


Láttuk már azt mostanában a választáskor, melyről Cauldre beszélt. És ti azt mondjátok: „De nem volt változás.” És mi azt feleljük: „ De történt egy változás.” Vannak dolgok, melyek most zajlanak. Vessetek egy pillantást arra az idővonalra, amellyel most dolgoztok, amely elvezet benneteket 2007. szeptemberéhez. Vessetek egy pillantást arra, hogy mit mondtunk azelőtt.


Vannak olyan energetikai erők, amelyek most is ragaszkodnak a Régi módozatokhoz, mert ők félnek. Ők félelemmel teltek, mert lezártak, mert ők is egy energiához ragaszkodnak. Igen, ők is segítenek most megkötni egy energiát. Sok -sok oka van ennek, de ez mind összefügg azzal, ami most történik. Amint a dolgok előre mozdulnak, amint a technológia megnöveli a sebességét, és az áttörések a tudományban és a gyógyászatban egyre gyorsabban és gyorsabban érkeznek… nem bámulatos, hogy lennének olyanok is , akik szembeállnának a változásokkal, akik szeretnének visszamenni a Régi módokhoz? Ó, most nem csupán Amerikáról beszélünk itt. Látjátok azt az egész világotokon keresztül.


A legharsányabb hangok közül most néhány előre lép. Ők most prédikációt tartanak, és még követelőznek is, és még terrorizálnak is, hogy ragaszkodjatok a Régi módokhoz, lépjetek vissza időben. Ők most félnek egy változástól. Félnek most valami Újtól, pontosan az, amiről Kuthumi beszélt nektek a múlt hónapban.


De, bizonyos értelemben, Shaumbra, nézzetek még azon túlra. Ők most segítenek rögzíteni egy egyensúlyt vagy egy köteléket, hogy a változás ezen egész folyamata zökkenőmentesebb és könnyedebb legyen. Ők most a Régi egy energiáját rögzítik. Az egy nagyon kiegyensúlyozott, egy nagyon csodálatos energiaarányt teremt. Az távol tart titeket a mély végződéstől, bizonyos értelemben. Az egyfajta egyensúlyban és szabályozásban tartja a világot. Annak mindnek megvan az értelme. Amikor félelem nélkül el tudtok fogadni mindent, ami körülöttetek történik, elkezditek majd megérteni, mennyire gyönyörűen és mennyire csodálatosan működik is az.


Nos, Shaumbra, arra kérünk titeket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet és félelem nélkül fogadjatok el, félelem nélkül fogadjatok el mindent önmagatokkal kapcsolatban, mindent, a világgal kapcsolatban körülöttetek. Hozzátok be azt a lényetekbe. Nyeljétek le. Emésszétek meg. És engedjétek meg neki, hogy átmozduljon. Engedjétek meg neki, hogy tovább mozduljon.


Kaptunk egy kérdést nem rég egy drága Shaumbrától Izraelből, a szülőföldemről. Várakoztunk a válasszal. Szerettük volna behozni azt ehhez az egész csoporthoz, mert az mindannyiótokra vonatkozik. Az egy elevenbe vágó kérdés. Az választ követel minden Shaumbra számára. Nos, elnézést kérünk Cauldre viselkedéséért, hogy hamarabb nem válaszoltunk. De meg akartuk várni a mai napot.


És az a hölgy azt írja: Drága Tóbiás, mostanában csatornázom. De a félelem ezen hangjait kapom, ezek a hangok azok, amelyek rossz dolgokat mondanak nekem. Kapom ezeket a hangokat, amelyek megpróbálnak megtéveszteni engem és becsapni. Mit csinálok én most rosszul, Tóbiás? Hogyan nyílhatok fel más birodalmak felé? Hogyan nyílhatok fel ezen csatornázásnak nevezett dolog felé?”


Igen, egy szóval válaszolhatunk: „Közreműködj. Vegyél részt.” Amit most teszel - drága, aki ezt a kérdést feltetted és sokan mások közületek, akik Shaumbrák - megpróbáljátok kivenni magatokat az egyenletből. Mi azt szeretnénk, ha az egyenletben lennétek.


Amint Cauldre itt ül most és csatornázik, ő nem valahol máshol van. Ő teljességgel részt vesz most, mert ezt kérjük. Azt szeretnénk, hogy itt legyen.


És azt szeretnénk, ha ti is részt vennétek ebben a csatornázásban. A ti energiátok most itt van. Ez az, amiért ezek a szavak ismerősek, mintha hallottátok volna ezeket a múlt éjszaka vagy éppen az úton lefelé hajtva egy másik napon. Azt szeretnénk, ha részt vennétek benne.


Amikor nem vesztek részt, amikor megpróbáltok vissza kilépni önmagatok és a Föld spirituális egyenletéből most, igen, valóban a hangok, amelyek ide fognak jönni, meg fognak téveszteni titeket, mert ti most becsapjátok önmagatokat. A hangok, amelyek dolgokról beszélnek nektek, amelyek szándékosan becsapnak, valójában ti tükrözitek vissza önmagatokat. Ti szándékosan becsapjátok önmagatokat azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok.


Nos, te drága, ott Izraelben - és ti drága lények az egész világon - az egy kézenfekvő dolog, hogy ti most részt vesztek ebben, az életetek minden aspektusában. Ha csatornázni fogtok, ha beszélgetni fogtok velünk, nektek közre kell működnötök.


Az az érzés egy Régi energiájú típusa… egy olyanfajta megértés, hogy nektek vissza kell mennetek az útról, mert csupán egy kicsiny, aprócska ember vagytok… csak egy jelentéktelen darabka… csupán egy unintelligens életerő, hogy nektek vissza kell húzódnotok, hogy megengedjétek a nagy fiúknak, hogy belépjenek… hogy beengedhessétek ezeket a hatalmas és idegen intelligenciákat… vagy ezeket a hatalmas arkangyalokat. Le kellett lépnetek az útról, és utána ők talán - ha volt elég idejük és ha ti elég méltók voltatok rá - ők talán… lehet…esetleg… adtak nektek egy kicsi látszólagos üzenetet, hogy továbbítsátok a világ nagyobb részének. Ez a mi megértésünk a ti megértésetekkel kapcsolatban, Shaumbra.


Ez most egy másfajta energia. És most arra kérünk titeket, hogy működjetek közre. Hallani fogtok valódi hangokat, amikor közreműködtök. Ha ti csatornázók vagytok, legyetek aktívak a csatornázásban. Hagyjátok abba, hogy megpróbáljátok magatokat kihúzni ebből. Testesítsétek önmagatokat abban a csatornázásban, pontosan úgy, mint amit most csináltok éppen.


Ti most megtestesítitek önmagatokat ebben a csatornázásban. Cauldre és Linda most megtestesíti önmagát ebben a csatornázásban. Ők most hozzájárulnak ehhez, hogy megtörténjen.


Ha most ti tanácsot vagy irányítást fogtok kérni a mi oldalunkról, nektek részt kell vennetek abban is. Meg kell engednetek, hogy az belétek lépjen és rajtatok keresztül. Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáljátok önmagatokat láthatatlanná tenni, vagy önmagatokat rávenni arra, hogy elmenjetek. Mit gondoltok, hogyan lehetne másképp az, hogy az isteniségetek energiája átjöjjön?


Nos, szóltunk egy másik csoporthoz nemrég, ha ti nem otthon vagytok most - ami a ti testetek, és ez a valóság és ez a tudatosság - ha ti most nem vagytok itt, amikor az isteniségetek keresztül lép az ajtótokon, nem lesz ott senki, aki válaszoljon rá. A lámpák világítanak, de senki nincs otthon.


Fontos részt venni mindezen dolgokban az életetekben. Olykor kérdésekkel jöttök hozzánk, és vissza akartok húzódni. Vártok valami válaszra. Egy nagy hangra vártok a fejetekben. Az nem működik ezen a módon. Ti tevékenyen vagytok annak egy része.


Néha azon tűnődtök, mi az, amit feltételeztek, hogy tennetek kell következőleg az életetekben. És mi állunk, rátok várakozva, hogy döntést hozzatok, utána támogatunk benneteket. Olykor azon csodálkoztok: „ Hogy lehet, hogy a Szellem nem válaszol a kérésemre. Az már öt éve volt. Azt kérdeztem: „Vajon mit kell tennem?” És még mindig nem kaptam választ.


Nem voltatok otthon, Shaumbra, amikor a válasz megérkezett. A válasz folyton vissza fog körben térni. Ott forog körben újra és újra. És az - hogy is mondjam - minden alkalommal egy új ruházatot vesz fel, amikor újra meglátogat benneteket. De oly gyakran ti semmibe veszitek azt. Nem veszitek figyelembe a választ, ami folyton visszatér hozzátok. Folyton egy nagy hangra vártok az égből. Az a Most pillanatában történik a bensőtökben.


Nos, drága, te ott Izrael földjéről, köszönjük, hogy feltetted a kérdést. Mi mindenki számára el akartuk hozni a választ. Vegyetek részt minden aspektusban. Utána tudunk bejönni. Utána tudunk vezetni és segíteni… és szeretni …és vicceket mesélni nektek… és a tanácsunkkal ellátni titeket, mindig azzal a felhívással, hogy az csupán a mi tanácsunk.


Ó, Shaumbra, meg kell értenetek, hogy most nem láttok bennünket a Földön, ugye? Nem tudjuk, vajon mi meg tudjuk -e tenni azt megközelítőleg úgy, mint amit ti most tesztek…olyan körülmények között, hogy az egyik energiából a másikba mentek… olyan körülmények között, hogy még mindig egy Régi Energiájú világban éltek és megpróbáljátok integrálni az Új Energiát az életetekbe… olyan körülmények között, hogy megpróbáltok… akartok… emlékezni akartok… emlékezni arra, hogy kik vagytok… és miért vagytok itt… és hogy kik voltatok… de ugyanakkor pedig nem akartok egyáltalán emlékezni arra, hogy kik voltatok és miért vagytok itt. Nos, Shaumbra, ti most egy hihetetlen munkát végeztek. Amint most ezt mondjuk, nem gondoljuk, hogy megközelítőleg is meg tudnánk ezt tenni.


Követünk benneteket. Idejövünk utánatok. Mi leszünk a gyermekeitek és az unokáitok és azoknak a gyermekeik. A nyomdokaitokba lépünk. Segíthetünk nektek vezetni. Segíthetünk megosztani veletek. Segíthetünk nektek emlékezni. Segíthetünk, hogy a hangotok lehessetek. De ez tőletek függ, hogy teljességgel közreműködjetek mindenben, amit most tesztek.


Észrevettétek-e mostanában, amikor az angyaloktól, a vezetőktől és másoktól válaszokat kértetek, hogy semmit nem kaptok, egyáltalán semmit, mint egy hatalmas üres szoba, ahol az összes bútort eltüntették? Ez azért van, mert azt szeretnénk, ha TI tennétek meg azt. Azt szeretnénk, ha ti közreműködnétek.


Ez nem csupán - hogy is mondjam - egy egyszerű kérés. Van egy fizikai tényező is emögött. Ez megköveteli, hogy az Új Energiában, amelyben most ti elkezdtek integrálódni, megköveteli, hogy teljességgel jelen kell lennetek. Nem lehettek az isteniségetek állandóan távol maradó birtokosai. Az Új Energiában teljességgel jelen kell lennetek és közre kell működnötök. Azután mi is ide tudunk jönni. Ide tudunk jönni és szolgálni tudunk benneteket olyan módon, ahogyan szeretnétek és olyan módon, ahogyan szükségetek van rá.


A Régi Energiában volt egy alkalmi próféta. A próféták ténylegesen mind őrültek voltak - azt kell, hogy mondjuk nektek. Azok voltak valóban. Azoknak kellett lenniük. Valamilyen módon őrülteknek kellett lenniük. Nagyon kiegyensúlyozatlanoknak kellett lenniük azért, hogy képesek legyenek behozni az energiákat és az üzeneteket. De közülük csupán néhány volt az.


Nos, amint mi az Új Energiába mozdulunk el - amint ti az Új Energiába mozdultok - ti mindannyian próféták vagytok. Ti mindannyian próféták vagytok a saját jogotokon. Amikor elmozdultok ebbe az Új Energiába, és teljességgel közreműködtök a teremtéseitekben a valóságotokban, utána tudunk mi idejönni. Nem tudtuk ezt megtenni előtte az emberekkel. A fátyol vagy a korlátok túl erősek voltak.


Tudjátok, Shaumbrák, a fátyol két módon működik. Tudtátok ezt, ugye? Nem, nem tudtátok (néhányan nevetnek). Azt hittétek, hogy mi csak lepillantunk és látunk mindent, ami a Földön történik. Itt ülünk fent a mi nagy felhőinken benneteket figyelve, ahová ti nem láthattok, nem érezhettek vagy hallhattok bennünket, ahol ti el voltatok szigetelve.


Shaumbra, a fátyol két utat jelent. Az egy kölcsönös közreműködést követel a ti oldalatokról és a miénkről, hogy átjöjjünk. Ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy a régi prófétáknak egy kicsit őrültnek kellett lenniük azért, hogy segítsenek átlépni vagy áttörni azon a fátylon keresztül. És nekünk is kicsit őrültnek kellett lennünk, hogy velük dolgozhassunk. Nekünk - hogy is mondjam - egyensúlytalanná kellett tennünk az energiánkat. Újra át kellett rendeznünk az energiáinkat azért, hogy átjöhessünk különösen a ti modern korotok prófétáin keresztül.


Értsétek meg, mindig van egyfajta aggodalom a mi oldalunkon - hogy is mondjam - hogy túl közel kerülhetünk a Föld energiájához. Vagy amint mi azt választjuk, hogy nem inkarnálódunk, ám oly közel húzódunk hozzá, és a következő dolog, amit tudtok, hogy kisbabák vagyunk… sírunk (a közönség nevet). Nos, beállítunk egyfajta - hogy is mondjam - egy életvonalat a mi oldalunkon, ahol mi összekapcsolódunk egymással, hogy azok, akik a legközelebb jönnek az emberi valósághoz, ne ragadjanak bele.


Beszélgettünk az idegenekről, az UFÓ-król. És valóban ők ott vannak kint. Valóban, léteznek - hogy is mondjam léteznek ezek az entitások a más dimenziójú birodalmakból. Ők nem anyagi jellegűek. Ők nem olyan módon léteznek, mint ahogy ti. De ők ott vannak kint. Ők vagy az aspektusaitok a múltból, vagy a családotok leszármazottai. És ők is tudják, hogyha túl közel jönnek a Föld energiáihoz, bele is fognak rántódni. Az maga a pokol egy idegen számára, hogy inkarnációkon menjen keresztül, amikor ők soha nem tették ezt előtte…nagyon, nagyon nehéz.


Nos, Shaumbra, ez a teljes közreműködésről szól, arról, hogy itt legyetek, hogy velünk legyetek, hogy a csapatotok tagja legyetek… nem pedig egy távol maradó vezetés a részetekről.


Ma különböző csodálatos energiákat hozunk ide az összejövetelünkre. Ez épült fel az elmúlt néhány napon keresztül. És vannak okai mindezen dolgoknak, hogy most itt legyenek. Ez egy csodálatos időszak. Ma ünnepelni fogunk. Valami nagyon érdekeset fogunk ma együtt tenni. Először behozzuk ezt az aspektust, amely mostanában beáramlott az álmaitokba. Eljött meglátogatni benneteket, különböző fajta személyek és történetek változatait hordozva. De ez ki -be járkált az álmaitokban egy kis időre mostanság.


Ami most feltűnik, az a leglényegesebb vagy a legerőteljesebb aspektusa az atlantiszi életeiteknek. Ez az, amely a leginkább kívül áll, amely a legerősebb volt, talán a legmegkínzottabb vagy a legellentmondóbb. Ez az, amely most odajött körétek mostanában. Néhányan éreztétek az autótok hátsó ülésén. Néhányan éreztétek azt - hogy is mondjam - a házatok folyosóján. Néhányan álmaitokban találkoztatok önmagatok ezen aspektusával. Ez az atlantiszi aspektusotok tér most vissza, különösen azért, hogy veletek dolgozzon, hogy segítsen nektek néhány energiát megmozgatni. Az itt van, mert több, mint bármi, az emlékek és az érzések Atlantisszal kapcsolatban visszatérnek. Atlantiszban mi voltunk a tetőpont. A nagy változás időszakában voltunk ott. A legfontosabb technológiai fejlődés időszakában voltunk ott, habár semmi nem volt olyan, mint most a ti technológiáitok.


Azt kell mondanunk, hogy az atlantiszi technológiák nagyon, nagyon különbözőek voltak. Ti most elektromos alapú technológiákat használtok a jelenlegi társadalmatokban. Atlantiszban nem ezek voltak. Energetikai technológiák voltak, de meglehetősen másképp.


Az atlantiszi énetek aspektusai - majdnem mindannyiótoknak voltak - visszatérnek, hogy meglátogassanak most, mert itt a változás ideje. Atlantiszhoz hasonló példa zajlik. Bizonyos értelemben rá tudtok tekinteni az atlantiszi idők energiaköreire vagy -spiráljaira. És akkor rá tudtok tekinteni a ti mostani időszakotok energiaspiráljaira is. És ikrekként jelenhetnének meg. Nagyon, nagyon hasonlókként jelenhetnének meg. Hasonlóak, mert mind a kettőben ott voltatok. Azok hasonlóak, mert mind a kettő közeledett az energia kvantumugrásának időpontjához. Nagyon hasonlóak, mert az közeledett ahhoz az időhöz, amikor az isteni energiák igazán elkezdhettek megnyilvánulni és megtestesülni a Földön. A hasonlóságok nagyon, nagyon azonosak.


Sokan közületek, akik most hallgatják ezt, vagy olvassák, vagy itt vannak ma, még nagyon hasonlóan néztek ki, mint ahogy kinéztetek a ti atlantiszi időszakotokban. Talán a bőr tónusa egy kicsit más. Talán a szemek egy kicsit más színűek. De, Shaumbra, még úgy is néztek ki, mint abban az inkarnációban Atlantiszban.


Az atlantiszi aspektus, az az erős aspektus, most idejön, hogy segítsen nektek átmenni ezeken a változásokon, hogy segítsen meggyőzni titeket, hogy nem lesz egy olyan összeomlás, mint ami akkor volt, hogy segítsenek meggyőzni benneteket, hogy az atlantiszi idők azon összeomlása nem volt hiba. Nem a rossz alkalmazás miatt volt. Ha egyáltalán volt is valami, az azért volt, mert a dolgok OLY gyorsan mozogtak, hogy egyensúlytalanságok voltak más területeken. Volt egy egyensúlytalanság Gaiaban. Nem fordult elég figyelem Gaiara akkor.


Mindennek együtt kell mozognia. Atlantisz idejében nem volt egy olyanfajta energia a népesség egy részében, ami segíthetett volna fenntartani egy kötést vagy egy egyensúlyt a régivel. Ez egy pompás időszak, amelybe most elmozdultok. Az az egyensúly a Régivel és az Újjal fontos.


Az atlantiszi energia azon aspektusa most idejön, mert az volt, amelyik -hogy is mondjam - a leginkább megsebzett, leginkább elnyomott volt, melynek a legtöbb gyógyulásra volt szüksége a bensőtökben. És most idejön, hogy elfogadja azt. Visszatér most, hogy tudja, rendben vagytok…hogy ti egy biztonságos helyet választottatok… hogy a Föld nem a pusztulást vagy a megsemmisülést választotta… hogy a változások most egy olyan módon lettek beállítva, melyet kezelni tudtok.


Atlantisz azon aspektusa most visszatér, hogy összekapcsolódjon veletek ezen a napon ezen a megszentelt helyen, melyet most együtt birtoklunk… hogy szolgáljunk titeket… és segítsünk nektek…és hogy keresztül haladjunk ezen a változáson…ezen a kvantumugráson, amely néhány éven belül meg fog történni… hogy átmenjünk rajta veletek. Az az energia nem akar többé elkülönült lenni, nem akarja, hogy többé kedvetek ellen való legyen vagy utáljátok. Az az energia nem akar egy olyan energia lenni többé, mely megrémíszt benneteket, mint ahogy ez megtörtént. A rémálmaitokból néhány, amikor gyerekek voltatok, néhány a legnagyobb félelmeitek közül akkor volt, amikor ezen atlantiszi energia megpróbált újra integrálódni.


Az most visszajön, hogy összekapcsolódjon veletek, hogy megtestesüljön bennetek, hogy félelem nélküli elfogadásra kérjen a lényetekben. Sok az, amit ezen atlantiszi energia el tud hozni nektek. Az a TI tapasztalatotok. Ez eszközöket jelent, amit tanultatok és kifejlesztettetek. Az ti vagytok. Itt az ideje, hogy most az visszakerüljön, hogy teljességgel megtestesítsétek azt… Atlantisz félelem nélküli elfogadása…félelem nélküli elfogadása annak, hogy még egyszer újra elmozduljatok az Új Energiába.


Az atlantiszi energiákkal együtt ezen a napon ideérkezik a mi kedves vendégünk is, a mi drága barátunk, Ohamah. Valóban, Ohamah energiája nagyon is jelen volt, különösen az első tanítása. Az Ohamah energiák nagyon is jelen vannak, mert most ebben az egész mozgásban az Új Energia felé, sok erőre van szükség…sok világosságra… sok egyenességre…és sok igazságra… világosságra, melyre szükségetek van önmagatok számára…igazságra azzal kapcsolatban, hogy kik vagytok. Ezen energiából sokra van szükségetek, és Ohamah idejön ma.


Ohamah egy harcos volt Atlantiszban. Ohamahnak - hogy is mondjam - nagyon nehéz, nehéz időszaka volt néhány eseménnyel kapcsolatban, mely azon időszakban szivárgott ki. Ő egyike volt azon csoportok vezetőinek, amelyek a templomokban dolgoztak, egyike volt azon csoportok vezetőinek, akik az energiaegyensúlyokkal dolgoztak, az energia megosztásával minden emberrel.


Amikor elkezdődött Atlantisz hanyatlása, ő volt az elsők között az egyik, aki felemelte a kezét, aki felemelte a fegyvert, hogy harcoljon. És amit látott a harcmezőkön… és amit látott azokkal kapcsolatban, akik az ő saját harcosai voltak… és amit látott azokkal kapcsolatban, akik a családtagjai és szerettei voltak… mély haragra gerjesztette… mély belső sebeket okozott. És megesküdött, hogy visszatér, megfogadta, hogy visszatér újra, mint harcos és elpusztít mindenkit azok közül, aki ártott neki vagy a családjának. És ez az eskü ott ragadt vele.


És ő visszatért… valóban arra a területre, amely Indiaként ismert. De ő harcos volt. És bosszút fogadott. Ám az nem hozta el neki az igazi békét. Az nem hozta el neki a valódi integrációt. Az hosszú, hosszú időt vett igénybe, hogy legyőzze Atlantisz sebeit. Tehát ő most visszatér a történelmetek ezen nagyon fontos pontjánál, hogy segítsen nektek átjutni, hogy segítsen nektek elengedni azokat a fogadalmakat, amelyeket talán tettetek, visszatér, hogy segítsen nektek elengedni az energiákat, amelyeket talán rögzítetek.


Nos, Shaumbra, ma szeretnénk nektek beszélni azokról az energiákról, amelyeket rögzítetek. Arra fogunk kérni titeket itt az együtt töltött idő alatt, hogy érezzétek igazán azt, amit ti most rögzítetek. Büszkék vagytok magatokra, hogy energiarögzítők vagytok. Rögzíteni akarjátok az energiát. Azt hiszitek, ez a ti szolgálatotok. Ez olyan régóta zajlik, amióta csak emlékezni tudtok talán.


Sokan közületek itt most Atlantisz energiáit rögzítitek, hogy visszatérjen Atlantisz, egy bizonyos módon, hogy megőrizzétek talán Atlantiszt. Az atlantiszi energiákat a lényetek közvetlen szerkezetében rögzítitek. Ott rögzítitek a testetekben is, és a legtermészetesebb módon az elmétekben is. Ott tartjátok azt azokban az energiamezőkben is, melyek körülöttetek vannak.


Vannak néhányan itt olyanok, akik járatosak a mezők és a rácsok megértésében. Azt szeretnénk, ha közelebbről megnéznétek azokat, akikkel dolgoztok, és látni fogjátok, hogyan szőnek az energiákban, amelyet ők most rögzítenek. Látni fogjátok őket, ha amögé a kezdeti rácsszerkezet mögé tekintetek, amellyel dolgoztok. Ők elrejtették azt ott benne. Ők beleszőtték azt, tehát nehéz meglátni olykor. De ha kinyitjátok önmagatokat, látni fogjátok azt.


Néhányan most Lemúria energiáit rögzítitek. Azon remény miatt rögzítitek, hogy jön egy idő újra a finom energia számára, hogy visszatérjen, hogy a szeretetteljes energia visszatérjen a Földre. Emlékeztetünk benneteket arra, hogy Lemúria csodálatos volt, de nehéz is volt, amint megtanultátok beállítani a fizikai testet, beállítani más emberi lényeket. De ti most ezt a lemúriai energiát rögzítitek. Arra vártok most, hogy Lemúria visszatérjen. Drága barátaim, az a busz itt nem áll meg ( néhányan nevetnek).


Sokan közületek most az arthuri időkből rögzítetek energiákat… Arthur királyét, Camelotét és Merlinét. Ti ezt rögzítitek, hogy az a varázslat még egyszer újra visszatérjen. Mi szóltunk a varázslatról nemrégiben Szlovénia földjén. Pontosan elmagyaráztuk, mi is a csoda. Behoztuk Merlin energiáit. Beszéltünk Camelotról. Szóltunk arról, hogyan tud mindez integrálódni a mindennapi életetekbe. Beszéltünk arról a tényről, hogy a csoda semmi több, mint egy hitrendszer, amelybe más embereket is bele tudtok venni. És Cauldre itt azt mondja, hogy a felvétel hamarosan elérhető lesz.


Drága Shaumbra, néhányan most azokat az energiákat rögzítitek, amelyeket ti úgy hívnátok, hogy az őslakos amerikaiaktól, az indiánoktól származik. Ti most energiákat rögzítetek ezen titokzatos csoport számára, a Gaia felé irányult emberek csoportja számára, akik megértették a földet, és megértették az egeket. És ti energiákat rögzítetek a számukra.


Shaumbra, néhányan közületek most energiákat rögzítetek a munkahelyetek számára. Igen, ti energiarögzítők vagytok. Ó, ti bementek…azt hiszitek, hogy egy könyvelő vagytok… azt hiszitek, hogy talán egy munkás vagytok a vállalatnál. De tudjátok - mindig is tudtátok - ti energiarögzítők vagytok azon vállalat számára, az emberek azon csoportja számára. Néha nehezteltek érte. Olykor azt gondoljátok: „ Ha tudnák, hogy én egy energiarögzítő vagyok itt ( a közönség nevet), nem így bánnának velem.” Be szeretnétek masírozni a főnök hivatalába és azt mondani: „ De én itt energiát rögzítek ( többen nevetnek). Ez a hely szétesne nélkülem.” És talán igazatok is van. De nem hisszük, hogy a főnökötök igazán megértené.


Néhányan közületek energiákat rögzítetek a megerőszakolt és bántalmazott nők számára, azon nőknek, akikben belül meggyalázták az Ízisz energiát. Ti segítetek nekik rögzíteni azt az energiát, rögzíteni a helyüket és az egyensúlyukat. Ez egy csodálatos munka. Segítetek nekik kikerülni egy mély, mély szakadékból… és ti tudjátok ezt. Segítetek nekik átjutni a szélén. Rögzítitek azt, mert titeket is meggyaláztak. A ti Ízisz energiátok mélyen sérült. Képesek voltatok átdolgozni a legtöbbet belőle. És most energiarögzítőkké váltatok a női energia számára, amelyet meggyaláztak, megsebeztek és amellyel rosszul bántak.


Vannak olyanok is néhányan, akik most bennünket hallgatnak, akik a régi egyiptomi energia nagy rögzítői. Tudjátok ezt, érzitek ezt. Ott rezonál a bensőtökben, amikor láttok valamit a régi földekről, a régi kultúrából, egy csodálatos kultúrából. Az sírásra késztethet benneteket. Ti rögzítettétek azt az energiát, várva a megfelelő időt, várva azt, hogy talán visszatér, várva, hogy az belépjen az életetekbe egyik vagy másik módon.


Néhányan itt Gaia energiájának rögzítői vagytok. Valóban, ti most energiát rögzítetek a Föld számára. Ó, emlékeztek,ugye, Atlantisz időszakára, ahol valahogy megfeledkeztünk arról, hogy energiát rögzítsünk Gaia számára. És ő valahogy emlékeztetett bennünket rá. Nos, ti most energiát rögzítetek a Föld számára, tartva egy egyensúlyt, megbizonyosodva, hogy Gaiat szeretitek, megbecsülitek és tisztelitek, megbizonyosodva, hogy a földek és a vizek és az egek rögzítve vannak, oly tisztán és oly biztosan, ahogy csak lehetséges, és ti energiát rögzítetek a számára.


Néhányan itt most a zenei rezgések számára rögzítetek energiát, ugye? Tartjátok ezt az energiát - nem csak önmagatok számára - de mások számára is, akik most belépnek ebbe… akik most ezzel a zenei energiával teremtetek…mert tudjátok, hogy annak gyógyítói képességei vannak. Nos, ti energiát rögzítetek a zene számára.


Néhányan itt a gyógyítás számára rögzítetek energiát, mások pedig a szeretet számára. Sokan közületek ma a családotoknak rögzítitek az energiát, ugye, a fiaitok, a lányaitok, a férjetek és a szüleitek számára, akik még itt vannak vagy akik már eltávoztak. Rögzítitek az ő energiájukat, mert nem hiszitek, hogy ők is meg tudják ezt tenni a saját jogukon, mert annyira szeretetteljesek és annyira odaadók vagytok.


Annyira telve vagytok szolgálattal. „ Drága Szellem, szolgálni fogok, bármi módon,” mondjátok, miközben rögzítitek azoknak az energiáját, akik körülöttetek vannak. Tartjátok az energiájukat, amikor ők betegek. Tartjátok az energiájukat, amikor többlet szeretetre van szükségük, külön támogatásra. Ó, igen, tisztán látjuk azt bennetek. Ti most a családotok energiáját rögzítitek, ugye?


Néhányan most energiákat rögzítetek bizonyos országok számára. Sokan, akik most hallgatnak bennünket, most éppen, Izrael számára rögzítenek energiát - ismerem ezt, mert éppen itt ülök veletek - ugye? Azon csodálkoztok: „ Mi fog történni következőleg?” Igen, Yasser távol, mi fog következni? Rögzítitek az energiátokat, és ő meg rögzíteni fogja az övét a sírba. És ti tudjátok ezt, és ez az, ami a vita tárgya most. Ők őt akarják, és ő azt szeretné, hogy rögzítse az energiáját a földön.


Ti tudjátok, és ezt teszitek. Meghaltok, és utána rögzítitek az energiát a földön, részben. Az egyik részetek visszajön ide a mi oldalunkra, egy részetek ott marad, rögzítve egy energiát olyasvalaminek, amiben hisztek, rögzítve az energiát olyasvalaminek, amit szerettek és amivel törődtök.


Shaumbra, ezen a napon… az energiarögzítők ezen a napon… TI MINDANNYIAN KI VAGYTOK RÚGVA! ( sokan nevetnek és tapsolnak). Nem, nincs semmi, amit tehetnénk azzal a programmal. De ma mindannyiótokat elbocsátunk. Ma jött el az ideje, hogy elengedjétek azt. Azt szeretnénk, ha feladnátok az energiarögzítői létet, hogy Energia Mozgatók lehessetek… sokkal jobb, sokkal jobb.


Igen, szükség és igény van energiarögzítőkre. És van egy egész csoport, amely arra vár, készen áll, hogy idejöjjön, hogy átvegye a munkátokat. Talán nem tudatosan tudják ezt. Talán ők csak egyfajta izgatottságot és szenvedélyt éreznek. Valami új érkezik most hozzájuk. Igen, ők képesek az energia rögzítésére. Képesek egy egyensúly tartására. Ők most arra várnak, hogy idejöjjenek. Ők most azt várják, hogy elengedjétek. Ők most arra várakoznak, hogy ti elengedjétek a Régi Energiákat, melyet magatokkal cipeltetek körben, mint sziklákat a zsebetekben. Ők arra vártak, hogy ti tovább haladjatok. Nos, mi a különbség egy Energia Mozgató és egy energiarögzítő között? Sok…sok! És az néhány változást követel meg az életetekben. Az ok, amiért mi Kuthumit idehoztuk a múlt hónapban, az volt, hogy felkészítsen benneteket a változásokra, több változásra.


Nos, Shaumbra, egy Energia Mozgató olyasvalaki, aki teljességgel megtestesít… félelem nélkül fogadja az energiát a lényébe… többé nem rajta kívül rögzítve azt… többé nem birtokolva korlátokat… de azt beemelve és utána megengedve neki, hogy tovább mozogjon. Az Energia Mozgató az, aki megengedi az energiáknak, hogy belépjenek a valóságukba, nem csak a fizikai testbe, hanem az egész tudatosságotokba, és utána, bizonyos értelemben, azt mondhatjátok - a szavak kicsit bonyolultak itt - de azt, hogy ti most egy áldást adtok annak. Ti most áldást adtok a megtestesült energiának. Ti most festitek azt az isteni ecsetetekkel. Most megcsókoljátok azt az isteni ajkaitokkal. Ti most hozzáteszitek az Új Energia szikráját. És utána most elengeditek azt, hogy kiáramoljon újra, mint egy lehetőség bárki és bármi számára, aki használni szeretné azt.


Ez az, ahogyan az energia működik. Ez az, ahogyan az energia mozog. Annak arra van szüksége, hogy teljességgel megtestesüljön az isteniség résztvevője által. Átengeditek azt a lényeteken keresztül. Engedjétek azt vissza kiáramolni. Ez az, ahogyan az Új Energia és az isteniség megnyilvánul és megvalósul ebben a harmadik dimenzióban most ezen a Földön.


Most, Shaumbra, nincs az Energia Mozgatóknak egy csoportja ott kint. Vannak energiaváltók a Régi energia álláspontjából. Ők egyszerűen néhány energiát előre és hátra tologatnak. Lehet, hogy felismertek néhányat közülük. Lehet, hogy tudatában vagytok néhányuknak.


De itt most az Energia Mozgatókról beszélünk. Az Energia Mozgató az, aki teljességgel megtestesít és teljességgel közreműködik, teljességgel megáld mindent, ami eljön hozzá, és belé és rajta keresztül. És amikor ők ezt teszik, hozzáadják az Új energia és az isteniség ezen áldását. Ez nem csak az energiaarány előre és hátra való váltogatását jelenti. Az megáld egy energiát. Az lehetővé teszi számára, hogy ezen Új Energiának nevezett dolog minden aspektusát behozza, az új dinamika, új meglátások minden aspektusát.


Nos, Shaumbra, idejövünk ma hozzátok, arra kérve benneteket, hogy fogadjátok el ezt az új pozíciót. És arra is megkérünk titeket, hogy vessetek egy pillantást erre a metaforára. Néha, mikor szó szerint kirúgnak benneteket a munkahelyről, vagy amikor a dolgok megváltoznak az életetekben, pánikba estek. Azon tűnődtök, mit tettetek rosszul. Azon csodálkoztok, mit fogtok legközelebb tenni. Ti egyszerűen, önmagatok néhány szintjén, elengedtek valami Régit, hogy lehetővé tegyétek valami nagyszerűbb, újabb és nagyobb szolgálat számára, hogy eljöjjön az életetekbe. Olykor bosszankodtok, mikor a dolgok nem azon a módon haladnak, mint ahogy szeretnétek. Néha ingerültek vagytok, amikor el kell engednetek dolgokat az életetekből. Ez mind az a mód, ahogyan a helyet készítitek az Új számára.


Egy energiarögzítő szó szerint fenntartani segít az energiák egy finom, egy csodálatos és egy gyönyörű egyensúlyát. Valóban egyszerűen nem feledkezhetünk meg vagy nem mellőzhetjük az atlantiszi időket. Valóban, nem szeretnénk egyszerűen megfeledkezni az energiákról talán azok számára, akik rögzítik az afrikai -amerikai, afrikai energiákat, amint ti a világ különböző részein járkáltok. Nem szeretnénk, ha ti, a világ, elfeledkezne arról a fontos elemről.


Az energiarögzítők nagyon fontosak voltak minden dolog előre hozatalában, minden dolog együttes mozgatásában. Az egy csodálatos munka volt. És titeket nagy tisztelet övez a szolgálatotokért. Sok mindent kibírtatok. Néhányan közületek nagy, nagy fájdalmakon és kihívásokon mentetek keresztül az életetekben, hogy megvédelmezzétek azt az energiát, amelyet rögzítettetek.


Néhányan fölöslegesen rögzítettetek energiákat. Megpróbáltátok azt megtenni a családotok, a barátaitok és szeretteitek számára, és részben azért, mert nem hittétek, hogy ők meg tudják tenni, részben pedig azért, mert annyira szerettétek őket, hogy szerettetek volna levenni a terheikből. De most már tudjátok, hogy nem tehetitek. Minden egyes léleknek , minden egyes lénynek el kell fogadnia a sajátját. Nekik el kell fogadniuk a sajátjukat. Nem tudjátok a terheiket a vállaitokon cipelni. Végül az nem szolgálja őket.


Nos, Shaumbra, tudjátok, miről beszélek. Már egy jó ideje, hogy erről beszélünk itt együtt, arról beszélgetve, milyen lenne, ha elengednétek a Régi Energiákat, melyeket rögzítettetek. Álljatok meg egy pillanatra itt, hogy érezzétek és elgondolkodjatok arról, milyen energiákat rögzítettetek… cipeltetek a lényetekben… azon csodálkozva, miért rosszak a térdeitek néha… azon tűnődve,miért fáj a testetek… tűnődve talán, miért érzitek magatokat megzavarodva… miért van nehézségetek azzal kapcsolatban, hogy megtaláljátok a saját identitásotokat, a saját lényeteket. Shaumbra, oly sok más energiát cipeltetek, rögzítve azt. Ez az, amiért nehéz volt felfedezni a valódi önmagatokat.


Álljatok meg egy pillanatra itt, hogy érezzétek azokat az energiákat a múlt életekből. Néhányan szó szerint katonák voltatok a múlt életekben, tengerészek. Még mindig hordozzátok az energiát a csapatotok számára… vagy a csoportnak…vagy a hajótoknak veletek, ne tegyétek… nem szeretnénk, ha elfelejtenétek… nem szeretnénk, ha elveszítenétek… azt szeretnénk, ha az része lenne a korabeli tudatosság energiaegyenletének… tehát viszitek azt magatokkal.


Ó, Shaumbra, mind közül a legnagyszerűbb, a legnagyszerűbb keresztek egyike az, melyet mindannyian hordoztok, az Yeshua keresztje…rögzítve Yeshua energiáját… az idők 2000 évvel ezelőtt… szorosan rögzítve azt… mélyen tartva azt… és szenvedésben tarva … fogadalmakkal rögzítve… fogadalmakkal, melyeket azért tettetek, hogy soha nem engeditek azt el, hogy soha nem engeditek azt elveszni. Nos, Shaumbra, az nincs elveszve. Az most nagyon is jelen van a Földön. Láthatjátok mindenütt. Beépült az egyházakba az egész világon… az energiátok. Yeshua munkája és a ti munkátok az isteni magnak a Földre való behozatalában nincs elveszve, nem veszett el.


Elengedhetitek most. Elengedhetitek. Sokan közreműködtetek a korai katolikus egyház megteremtésében, a korai keresztény egyházak megteremtésében. És ti tartottátok azt az energiát. Még ebben a létidőben is, neheztelést is éreztetek az egyházakkal szemben és ugyanakkor vonzódást és szeretetet is irántuk. Nem voltatok benne biztosak, melyik az erősebb, mert még mindig rögzítitek az energiát, de kiábrándultatok abból, ahogyan az megvalósult. Azt reméltétek, hogy megújulás lesz az egyházban, tehát folytattátok annak az energiának a rögzítését.


Itt az ideje, hogy elengedjétek azt. Vannak már mások. Ó, meglehet, nem fogják olyan jól végezni a munkát, mit ahogy ti tettétek ( néhányan nevetnek), de sokkal többen lesznek, hogy megtegyék azt. Talán egy tucatnyi ember lesz a te munkádra ( többen nevetnek). De, drága Shaumbra, ti beállítottátok az energiát. Megteremtettétek azt a fajta munkát. Ti voltatok az, aki gondozta ezt az energiát. És most itt az ideje, hogy elengedjétek, hogy átadjátok.


Ők szeretnének idejönni. Tényleg. Most közelednek. Csodálkoznak. Ők azok az emberek, akik kóborolnak körbe céltalanul, azon tűnődve, mit tegyenek az életükben, azon tűnődve, mi lesz a következő. Ők most rátok várnak, hogy ezt átadjátok.


Nos, tudjuk, hogy bűntudatot fogtok érezni ( többen nevetnek). Tudjuk, azt fogjátok gondolni, hogy kárt tesztek. Azt fogjátok hinni, igen, valóban, hogy most lustálkodtok, hogy most ti elengeditek ezt a fontos felelősséget, és amikor azt teszitek, talán a világ részekre eshet a szegélyek mentén ( többen nevetnek). Shaumbra, elegendő munka és elegendő előkészület zajlott, hogy ebben az energiaátadásban a világ ne essen részeire a szegélyek mentén. Amikor ti átadjátok ezt a felelősséget, vannak mások, akik gyakorlottak és kitanultak abban, hogyan vegyék át ezt.


A valódi kérdés most az lenne: „Mit csinálok én, mint Energia Mozgató? Hova megyek legközelebb? Mit teszek?” Beszélni fogunk erről a Shaumbra következő összejövetelén. Arra kérünk titeket, hogy használjátok fel ezt az alkalmat most, hogy elmondjátok magatoknak, önmagatok minden aspektusának :”Rendben van, hogy többé nem rögzítem az energiát.” Ez nem azt jelenti, hogy ti soha nem lesztek képesek meglátogatni azt. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesztek képesek érezni és felhozni azt, amikor akarjátok. Az egyszerűen azt jelenti, hogy nem kell annak a terheit cipelnetek soha többé.


Új és más dolgok felé fogtok haladni. Ha hiányoljátok azt az energiát - ha hiányoljátok a Régi Oroszország energiáját például - ó, az mindig ott lesz a számotokra, hogy visszatérjetek és meglátogassátok. Ha hiányoljátok az energiáját annak, hogy helyrögzítők legyetek az egyház korai időszaka számára, mindig visszamehettek és meglátogathatjátok azt. Ha hiányoljátok azt az energiát, amelyet most a családotok számára rögzítetek, mindig visszamehettek és érezhetitek azt újra. Az csupán azt jelenti, hogy most már szabadabbak vagytok. Csak azt jelenti most, hogy kinyithatjátok önmagatokat, hogy egy igazi mozgató legyetek, valódi mozgató.


Néhányan talán majd üresnek érzitek magatokat emiatt az elkövetkezendő napokban. És ez jó. Érezzétek, hogyan érződik az, hogy üres. Érezzétek, milyen volt rögzíteni az energiát. Engedjétek meg a képzeleteteknek, hogy idejöjjön és érezze, milyen volt rögzíteni mindazon energiát más dolgok számára.


Néhányan lehet, hogy egy kicsit önzőnek érzik majd magukat. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy cipelnetek kell a súlyotokat. Lehet, hogy birtokolnotok kell a részeteket. De, drága barátaim, ahová mi megyünk, többet fogtok birtokolni, mint a részetek. Lesznek dolgok, melyeket megtesztek. Szolgálni fogjátok az emberiséget és a Szellemet egy teljesen Új módon.


Amikor készek vagytok - bármikor, amikor készen álltok - adjatok magatoknak engedélyt. Adjatok önmagatoknak engedélyt, hogy elengedjétek azokat az energiákat, melyeket rögzítettetek. Vessetek egy pillantást a saját lelketekbe, mit rögzítettetek. Szeressétek azt. Szeressétek. Soha nem köteleztek rá benneteket, hogy ezt tegyétek. Ti választottátok, hogy megteszitek. És utána engedjék el. Haladjatok tovább. Adjátok át a karmesteri pálcát, Shaumbra. Adjátok át a pálcát.


Vannak már mások, akik most erre várnak. Ahová most mentek, Shaumbra, innen, Energia Mozgatók, ott vannak más entitások is - Ohamah, Kuthumi, St.Germain, és én, és mindenki más - mi ott leszünk veletek. Mi néhány valódi tapasztalást fogunk tenni. Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül.


És ez így van !


Fordította: Halász Andrea
vissza az előző lapra