Megtestesülés Sorozat:

SHOUD 6: "A Szabadság éve"


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2005. január 8.És ez így van, drága Shaumbra, hogy mi újra összegyűltünk ezen a napon. Összegyűjtjük a Shaumbra energiáinkat ezen a helyen - ó, koncentrálva ebbe a csodálatos terembe - de összegyűjtjük a Shaumbra összes energiáit az egész világon ebben a pillanatban. Öröm számomra, Tóbiás számára és mindenki más számára, aki idejön ezen a napon, hogy érezhetünk benneteket... hogy itt ülhetünk előttetek... élvezhetjük a tiszta szeretetet, mely itt van ebben a teremben ma. Öröm számomra, hogy visszajöhetek ide, mert egy nagyon, nagyon mozgalmas néhány hét volt ez minden angyal számára, mind az emberi, mind a mennyei angyalok számára.


Változások zajlanak most a Földön. És ezek folytatódni fognak. Folytatódni fognak, Shaumbra. Távol voltam oly sokotoktól és Cauldrétől, meg Lindától néhány hétig, mert a figyelem azon változások felé fordult, melyek most itt zajlanak a Földön. A figyelmünk azon százakra és ezrekre irányult, akik most átjöttek ide vissza.


Ó, voltak ünneplések. Nem volt könny és nem volt félelem, Shaumbra, azok számára, akik visszajöttek a mi oldalunkra a hatalmas földrengés és a cunami után. Ők felkészültek. Valóban készen álltak. Önmagukat adták, hogy segítsenek hatni a változásra a Földön. És ők készen álltak, és mi ünnepeltünk.


Sokan vannak, akiknek különösen szükségük volt arra, hogy megtegyék, mert elhagyták a szeretteiket és családjaikat. Elhagyták Gaia energiáit és a fizikai testüket. És volt egy kis szomorúság amiatt, drága Shaumbra, hogy akik elhagyták a Földet, ők is szerettek itt lenni a Földön, oly nagyon szerették, hogy ők magukat akarták adni és az emberiességüket, hogy segítsenek átmozgatni az egész tudatosságot valamin keresztül most.


Ezek a hullámok, melyek átjöttek és hatottak a területekre... itt volt ideje ezen területek számára, hogy megtisztuljanak és tisztává váljanak. És a víz, a csillagok és a mennyek energiáin kívül, fontos volt, hogy végighömpölyögjön ezeken a területeken. Itt volt az ideje a megtisztulásnak. Oly sok energia volt ezeken a területeken megrekedve már jó ideje.


Itt volt az ideje, hogy a világ nagy részének figyelme erre a területre irányuljon. Itt volt az ideje, hogy a világ nagy része lássa a világ ezen részét, és megértse, hogyan is élnek ők, megértse, hogy ezeknek az embereknek is jönniük kellett a változó energiákkal együtt. Oly sokan közülük megragadtak a Régi Energiában, Régi módokban. És itt volt az ideje, hogy az emberek minden figyelme az egész világon erre a területre irányuljon, hogy segítse őket az áthaladáson.


Ahogy Cauldre mondotta korábban, a könyörület, mely kiáramlott az emberekből mindenfelől, fenomenális volt. Könnyeket csalt a szemünkbe, mikor láttuk, hogy milyen sok törődéssel vagytok azok iránt, akiket még csak nem is ismertek. De törődtök velük, mert ők a ti részetek, és ti az ő részeik vagytok. Ők az emberiség tudatosságának része, és ti az emberiség tudatosságának része vagytok. Óriási dolog volt látni, hogyan reagálnak az emberek. És óriási dolog most látni, hogy nem csupán a fizikai és pénzbeli energiák azok, melyek erre a területre áramolnak, hanem a spirituális és a mennyei energiák is.


És lesz egy újjáépítés. És az új lesz. Az nem olyan lesz, mint a régi. Volt korrupció, mely elsöpörtetett. Volt sötétség, mely el lett söpörve. Voltak régi és megrekedt energiák, melyek megtisztultak erről a területről. Ne legyetek szomorúak, Shaumbra, és értsétek meg, hogy az helyénvaló volt. Tiszteljétek azokat, akik az életüket adták a tengernek, hogy visszatérjenek a fátyol felénk eső oldalára, hogy segítsenek megváltoztatni az emberiség egész tudatosságát.


Számotokra ezen a napon most, ti akik itt vagytok és hallgatjátok ezt, és akik olvassák ezt az anyagot egy másik dátumon, arra kérünk benneteket most, hogy ragadjátok meg azt a valamit, ami ott van az életetekben és megrekedt... valami talán, ami a saját lényetekben van, melyről úgy érzitek, hogy romlott... vagy meglehet, hogy szeretnétek kiegyensúlyozatlan energiáknak hívni... valami, melynek gyógyulásra van szüksége vagy az energiáinak az újraegyensúlyozódására egy új helyen... valami, mely visszatartott benneteket... valami, ami bajt okozott nektek... valami, ami ott van a testetekben... ami nem gyógyult meg tökéletetesen, egy kis félelem, melyet birtokoltatok és cipeltetek magatokkal hosszú ideje.


Arra fogunk kérni titeket, hogy fogjátok azt meg és helyezzétek ezen biztonságos energia energiájába. Arra fogunk kérni benneteket, hogy szeressétek, bármi is az, amit választotok, hogy ma elengeditek, szeressétek azt és engedjétek meg neki, hogy meggyógyuljon, ami igazából csupán az energia egy újraegyensúlyozódása és fejlődése. Arra fogunk kérni mindannyiótokat, hogy hozzátok az áldásaitokat erre a helyre, melyet együtt teremtettünk itt, hogy segítsünk hatni a változásra, segítsünk megteremteni egy új szabadságot.


Ti egymásnak fogtok segíteni. Hozzátehetitek ezt - bármi is ez a bajt okozó dolog, bárminek van is szüksége arra, hogy meggyógyuljon a bensőtökben - odahelyezhetitek ezt erre a helyre most. Egyszerűen engedjétek meg neki, hogy kiáramoljon a bensőtök mélyéről, a félelemekből a bensőtökben erre a helyre ide. Amint Kuthumi mondotta, nem kell aggódnotok amiatt, hogy az megfertőzhet bárki mást is. Nem kell, hogy aggódjatok amiatt, hogy a negatív energiák hozzátapadnak bárkihez is. Egyszerűen engedjétek azt ki.


Ha ez egy gyógyulás, melyre szükségetek van... ha ez egy depresszió, melyben vagytok... ha ez egy félelem, mely annyira letaglóz, hogy az olykor megfagyaszt benneteket... engedjétek azt ki most. Ha az egy szomorúság, mely a tiétek volt, engedjétek azt most ki. Tegyétek azt szabaddá ezen a helyen. Tegyétek szabaddá a gyógyulás ezen helyén.


Sok -sok angyalt hoztunk a mai napon magunkkal, felfrissülve a gyógyító munkából a hatalmas hullámokból. És annyira arra vannak hangolódva, hogy gyógyítsanak. És ők ma idejönnek, hogy előmozdítsanak, segítsenek megáldani a folyamatot. Engedjétek azt ki.


Ne szégyenkezzetek miatta, Shaumbra. Ne szégyenkezzetek miatta, mert meg fogjátok érteni, hogy bármi is az, aminek szüksége van erre a gyógyító energiára most, az így vagy úgy, de szolgált benneteket. Ne szégyenkezzetek miatta, ha ez olyasvalami volt, amiről azt hittétek, hogy gyengeség. Ne szégyelljétek, ha azt hittétek, hogy az kevesebb, mint 100 százalékos spiritualitás. Engedjétek azt ki erre a helyre.


A mai beszélgetésünk nagy része alatt, engedjétek, hogy meggyógyuljon. Tegyétek szabaddá. Ne engedjétek, hogy az visszatartson benneteket, vagy lefogjon vagy megrémítsen titeket. Engedjétek az energiákat, hogy megtisztítsák a földeket a cunamin keresztül... engedjétek be azokat az energiákat, mint az áldás energiáinak hullámait, és tisztítsák meg azt, bármi is legyen, amellyel nehézségetek volt. Engedjétek, hogy megtisztítsa azt.


Engedjétek meg nekünk, hogy együtt lélegezzünk egy pillanatra itt, Shaumbra. Tudjuk, vannak dolgok, melyekkel megpróbáltatok megbirkózni és dolgozni. És azok kifárasztanak benneteket. És visszatartanak. Engedjétek meg, hogy lélegezzünk együtt, hogy beengedjük azokat a terembe. Lélegezzünk együtt, hogy megengedjük az isteni energiáinknak, hogy újraegyensúlyozza azokat és fejlessze ezen dolgokat, melyek annyira ragaszkodtak egy új szinthez.


Nincs szükségetek egy földrengésre az életetekben. Nem kell, hogy cunami legyen az életetekben. Kiengedhetitek ezeket a dolgokat. Megengedhetitek nekik, hogy meggyógyuljanak és megtisztuljanak és fejlődjenek azon trauma és dráma nélkül az életetekben.


Shaumbra, amin tudjátok, ti most itt vagytok a Földön. Bármelyikőtök, aki most hallgat bennünket... bárki, aki most itt van... bárki, aki kapcsolódik és vonzódik ehhez az energiához... mi nektek adományozzuk, mint Shaumbrának. Nem kell, hogy megdolgozzatok érte. Nem kell tanulnotok érte. Ti egyszerűen vagytok.


Shaumbra, ti most itt vagytok a Földön, mert azt választottátok, hogy itt legyetek. Ti választottátok azt, hogy visszajöttök a fejlődés és a monumentális változás ezen időszakában. Ti választottátok, hogy a kvantumugrás ezen csúcspontjában jöttök vissza, amely csupán néhány évre van tőlünk. Ti választottátok, hogy itt legyetek, mint azok, akik majd tanítani fognak másokat... mint azok, akik meg fogják mozgatni az energiát... mint azok, akik elsők lesznek, hogy áttöréseket vigyenek véghez önmagukon belül. Ti választottátok, hogy itt legyetek.


Ti kértetek bennünket, hogy idejöjjünk és segítsünk nektek. Ti kértetek bennünket, hogy idejöjjünk és bátorítsunk titeket. Ti kértetek, hogy idejöjjünk és néha csak üldögéljünk veletek. És mi itt vagyunk mindenütt körülöttetek most. Vegyetek egy mély lélegzetet. Érezhettek bennünket. Ne engedjétek, hogy a fejetek megzavarjon. Emlékezzetek, mi... ti... mi mindannyian most tanulunk meg gondolkodni egy új helyről, az Isteni Intelligenciából.


Itt vagyunk veletek most azért a hihetetlen munka miatt, amit most tesztek, amiatt, amin keresztül mentetek a saját életeitekben. Ó, igen, oly sok tapasztalásokon mentetek keresztül, mely segített felkészülni nektek. És tudjuk, hogy újra és újra ezt mondjuk nektek - és tudjuk, olykor belefáradtok, amikor halljátok - tisztelünk benneteket... szeretünk benneteket... és mindig veletek vagyunk.


Ezek nehéz időszakok. Ezek kihívást jelentő időszakok, mert oly sok a változás. Oly sok energia van most körülöttetek, melyek nem akarnak keresztül menni a változásokon. Félnek tőlük. Ti tudjátok, milyen az. Az már megtörtént a ti életetekben, a saját változásaitokkal foglalkozva. Van egyfajta belső félelem, mely nem akar távozni, egy belső félelem, mely meglehet, hogy retteg a fejlődéstől és az előrelépéstől.


Talán nincs semmi értelme, de van egy részetek, mely ragaszkodik, az emberiség egy része, mely keservesen ragaszkodik most. Ti, Energia Mozgatók, most segítetek előmozdítani azt a folyamatot, mely azt könnyebbé, lágyabbá teheti, behozva az iránta való szeretet elemét, melyet még az angyalok sem tudnak behozni. Ez az, amiért itt vagytok a Földön most szolgálatban a legmagasztosabb lehetséges módon.


Igen, most önmagatok számára is tanultok. Ó, ti most növekedtek bizonyos módokon, melyeket nehéz olykor látnotok. Elmozdultok birodalmakba, dimenziókba és tapasztalásokba, melyekbe ember soha nem hatolt azelőtt. A spirituális és az isteni területeire hatoltok, melyekbe még a régi mesterek sem mentek... értsétek meg. A jártasság és a belső kapcsolat területeire mentek, melyekbe még a mesterek sem jutottak. Le vannak nyűgözve attól, amit ti most tesztek. Áhítattal figyelik azt, akik vagytok.


Most, az Új Évvel itt és az Új Energiával és az óra ketyeg a küszöbön álló kvantumugrás felé, azt szeretnénk, ha ezt "a szabadság évének "írnátok át a számotokra. Ti kértetek meg bennünket, hogy ezt közvetítsük felétek Ez a "szabadság éve", az év, amikor igazán megtanuljátok, hogyan szabadulhattok ki a csapdákból... amikor megtanuljátok, hogyan kerüljetek ki a szakadékból... amikor megtanuljátok, hogyan mozgassátok át önmagatok számára... hogyan mozgassatok át néhány olyan energiát, mely hajlamos arra, hogy megragadjon nálatok és visszatartson benneteket.


Ebben az évben egy gyönyörűséges módon lesztek kihívásra szólítva, hogy elengedjétek, ami már többé nem szolgál benneteket. Ó, igen, tudjuk, mélyre mentetek, hogy oly sok dolgot elengedjetek. De ebben az évben igazán dolgozni fogunk veletek, hogy segítsünk megérteni, mi a szabadság.... mi a lélek szabadsága... hogyan szabadítsátok fel önmagatokat azokból a bilincsekből, mely az emberi tudatosságra és az emberi testre került... hogyan engedjétek el azokat. Igen, egy bizonyos fokú félelmet és bizonytalanságot hozhat az fel, amikor erről beszélünk.


Tudjátok, hogy olykor kényelmes egy börtönben létezni. Én voltam ott. Voltam ott az utolsó Földön töltött létidőmben. Igen, amennyire vonakodtam a börtön falaitól, volt egy bizonyos kényelem is, mert nem kellett az élet mindennapi kihívásaival foglalkoznom. Nem kellett törődnöm az évszakokkal. Nem kellett foglalkoznom a Földdel. Nem kellett foglalkoznom egy feleséggel (a közönség nevet). Nem kellett foglalkoznom a gyerekekkel ( többen nevetnek). Értitek, mire gondolok. Volt egy bizonyos kényelme annak, hogy börtönben voltam, bezárva egy cellába, mert nem kellett dolgokkal foglalkoznom.


Nos, amikor mi a "szabadság évéről "beszélünk, akkor a ti saját lelketek szabaddá tételéről beszélünk most, hogy megtapasztaljátok azt egy teljesen új módon. Igen, egy részetek azt mondja: "De én nem tudom, vajon tudom -e kezelni mindezt. "Ez az, amiért mi itt vagyunk - hogy segítsünk átvezetni ezen benneteket, átvezetni titeket. Szólni fogunk még ma erről a szabadságról a Shoudunkban.


És emlékezzetek, hogy egy Shoud egyszerűen ti vagytok. Az a ti összegyűjtött energiátok. Az olyan, mint mikor mi idejövünk összegyűjtjük azt, és betesszük egy kosárba. És utána visszasugározzuk azt nektek. Nos, itt minden nagyon ismerős lehet.


Hadd beszéljünk egy pillanatra erről az évről, 2005. ezen évéről. És szeretnénk itt egy előrejelzést tenni erre az évre. És arra kérünk titeket, hogy emlékezzetek az előrejelzésünkre. A jóslatunk az, hogy bármit is jósolnak, talán nem fog megtörténni ebben az évben ( a közönség nevet).


Vannak, akik jövendöléseket tesznek, és felkeltik az emberek figyelmét és bámulatát. És dolgokról beszélnek, hogy majd megtörténnek, és bizonyos személyeket majd megölnek és bizonyos óriási - hogy is mondjam - drámai katasztrófák lesznek a Földön. És beszélnek arról, hogy jönnek az UFO-k, és erről beszélnek több, mint 50 éve. Arról beszélnek, hogy lesz egy csomó földreszállás. "Ó, ez ebben az évben lesz." És az becsapja őket és becsapja az újságot.


Sok jövendölés lesz, mely napvilágot fog látni - vagy talán már meg is jelent. És a mi jövendölésünk az, hogy ők a Régi Energiákat nézik és a Régi mintákat, amikor a jóslásokat teszik. És ez egy elég nagy változás éve lesz, egy intenzív változásé. Nos, nagyon nehéz jövendölést tenni, mert nekik folyton a Régi módokra kell tekinteniük, hogy megpróbálják kitalálni, mi is fog történni holnap.


Tehát mi azt fogjuk mondani, hogy ez egy óriási változás éve lesz, nagyobb, mint amit láttatok az évek legtöbbjében az életetekben, nem szükségképpen a számotokra nehéz változás - másoknak lehet, hogy az - változás sok Régi rendszerben, változás abban a módban, ahogyan a dolgokat tettétek. A változások felgyorsulnak és ez folytatódni fog, ebben az évben különösen. Ebben az évben különösen látni fogjátok a változásokat.


Nos, Shaumbra, amint mondottuk korábban, nem kell, hogy megengedjétek, hogy azok hassanak rátok. Állhattok akár egy vihar közepén. Állhattok akár egy földrengés közepén. Állhattok bármilyen típusú változás vagy káosz közepén, és az nem kell, hogy hasson rátok. Nem kell, hogy az kibillentsen az egyensúlyból, különösen, mint Energia Mozgatókat.


Értsétek meg... mint Energia Mozgatók, ti most segítetek megidézni a változásokat, hogy megtörténjenek az első helyen. Megengedhetitek a változás energiájának, hogy belétek áramoljon és utána pedig ki. Nem kell, hogy az hasson rátok egy negatív módon. A tény, hogy ti már sokan tanuljátok is azt, hogy a változás izgalmas is lehet, egy új kaland is lehet. Nem kell, hogy az bármit is elvigyen. Az egyszerűen - hogy is mondjam - lehetővé teszi a számotokra, hogy kiterjedjetek más dimenziókba. Az lehetővé teszi a számotokra, hogy kiterjedjetek az emberi valóságotokba.


2005. ezen évében, Shaumbra, továbbra is látni fogjátok ezt az egész dolgot, az úgy nevezett "energiakrízist" a Földön. A régi fosszilis energiák elkezdenek kifogyni. Ó, már egy jó ideje ezek hajtották a Földet. De amint a készletek egyre fogynak és fogynak, növekedni fog a kétségbeesés. Több - hogy is mondjam - játék is lesz, melyet az energiákkal játszanak, szó szerint és átvitt értelemben. Látni fogjátok, hogy az árak továbbra is emelkedni fognak. Látni hiányokat és elapadásokat időről időre. És úgy találjuk, hogy ez mind helyénvaló.


Van egy energiaválság a Földön. Ez alatt nem csupán a fosszilis fűtőanyagokat értjük. Ez az energiáról szól, mely most változik. A Régi Energia nem képes ellátni energiával az Új Földet... értsétek meg. Ez oly egyszerű... néhányan megpróbáljátok megérteni a dolgokat. Azok szó szerint vannak, és meglehetősen egyszerűek. Van egy energiaválság... Régi, durva energia van használatban a Földön... igen, valóban.


Ebben az évben látni fogjátok - hogy is mondjam - az energiaváltozás jeleinek más típusait is, melyet most zajlanak. Látni fogjátok azt nagy méretekben - hogy is mondjam - "a szén kifogyásával "vagy még az elektromos rendszerek összeesésével. A Régi rendszerek, huzalrendszerek, melyek hozzák az elektromosságot a generátor forrásából az otthonaitokba... látni fogtok mindenfajta problémát ezzel kapcsoltban ebben az elkövetkezendő évben. És az nem kell, hogy hasson rátok. Nem kell, hogy az hasson rátok. Tudjátok, hogy az rendbe lesz hozva. Tudjátok, hogy az azt fogja előidézni az embereknél, a kormányoknál és az iparnál, hogy azok megnézzék, hogyan van az energia elosztva.


Az energiaelosztásról szólva... a pénz is energia. Most látjátok, hogyan változik ez a szétosztás. Volt idő, amikor csupán néhányan voltak azok, akik a világ pénzügyeit tartották... néhány ország... vagy csak néhány egyén. Ez most megváltozik. Ha valami, Shaumbra, hát a pénz, az üzleti élet most segít nagyobb igazságosságot osztani a Földön, segít szétosztani az energiákat. Az üzleti élet most segít egy békét fenntartani, mert amikor vannak globális üzletek, melyek jelen vannak majdnem minden országban, ezek a kereskedelmi ügyletek nem akarnak háborúzni. Ezek a cégek nem akarják a háborúk Régi típusát, melyek már megtörténtek. Ők békét akarnak, hogy az üzleti ügyeik is egységesek legyenek.


Láttok most több világméretű gazdaságot, világméretű cégeket, hogy segítsenek szétosztani az egészséget. Látjátok, ami most történik a "sárkány földjén", egyre több és több forrás áramlik oda most. A gazdaságuk növekszik. De szükségük van nekik a világ egyre több és több feldolgozatlan forrásaira is... erősödnek... szükségük lesz több táplálékra... szükségük lesz több eszközre... szükségük lesz több elektromosságra... és mindenből többre lesz szükségük... az energia egy jobb szétosztására az egész világon, hogy ne legyenek kiegyensúlyozatlanságok, melyek a múltban léteztek. Látni fogjátok, hogy ez folytatódni fog ebben az évben.


Látni fogtok változásokat önmagatokban. Nagyon nehéz időszakon mentetek keresztül az elmúlt öt évben, melyet együtt töltöttünk, óriási belső változások voltak. Látni fogjátok, hogy ebben az évben a dolgok elkezdenek megtestesülni és megvalósulnak a számotokra. Látni fogjátok, hogy az könnyebbé válik, mint ahogy azelőtt is mondottuk. Ti már keresztül jutottatok a legrosszabb időszakon.


És 2005-ben az energia a dolgok számára könnyebbé válik és lágyabbá a számotokra. 2005 lesz az az időszak, amikor egy új szenvedélyt láttok visszajönni az életetekbe... mást, mint a régi szenvedélyetek volt... egy újfajta izgatottságot az élettel kapcsolatban... egy új célt. Miért? Mert most eljuttok az ittlétetek igazi céljához, a tanítóhoz, a felfedezőhöz, az Energia Mozgatóhoz.


A puzzle darabkák elkezdenek a helyükre kerülni ebben az évben. Ez a mi előrejelzésünk nagyon változó energiákon alapszik, amit mi látunk, nem a Régin, de azon alapszik, amit ti most választotok éppen, azon alapszik, amit most hoztok be az életetekbe. Úgy fogjátok találni, hogy bizonyos dolgok megváltoznak a testetekben, természetesen az elmétekben, és persze az emberekben körülöttetek


Az egyetlen megjegyzés, amit most felétek intézünk ezzel kapcsolatban, Shaumbra - és ti már tudjátok ezt - de újra megismételjük nektek. Oly sokszor, mikor változások jöttek az életetekbe, zokogtatok és azt mondtátok: "Miért történik most ez? Miért történnek ezek a változások? Mit tettem rosszul, hogy mindezen változásokat hoztam ?"Semmit! TI kértétek őket. Ebben az évben a változások könnyedek, izgalmasak és újak lehetnek a számotokra.


Nos, drága Shaumbra, ez egy izgalmas év lesz. Igen, ez az a szó, amit itt használhatok erre. Ez egy izgalmas és még szórakoztató év is lesz. El tudjátok ezt fogadni? El tudnátok fogadni, hogy az mókás is lehetne most? ( néhányan nevetnek a közönségből)


Oly sok mindenen mentünk keresztül a mi időnkben együtt, még azokkal is, akik most újólag kapcsolódtak hozzánk, akik soha nem kapcsolódtak ehhez az energiához, ott voltatok velünk ezekben az években egyik vagy másik módon, összekapcsolódva. Változásokon mentetek át. Nehézségeken mentetek át, azok is akik most itt ülnek a közönség soraiban, és azok is, akik elolvasnak minden anyagot egy ideje. Akik csak most találkoznak velünk... ti a családunk része vagytok. Oka van annak, amiért itt vagytok. Minden szinten összekapcsolódtok velünk.


Nos, én, Tóbiás, szeretnélek elvinni benneteket ma egy utazásra, ha akarjátok. Szeretnélek meghívni titeket, hogy elgyertek velem egy helyre. És én előkészítettem azt a számotokra. Magam dolgoztam - hogy is mondjam - a felújításon, az újjáépítésen.


Szeretnélek meghívni benneteket az én székembe - vagy ha akartok, lefekhettek a padlóra, mint ahogy néhányan már meg is teszitek most. Arra kérünk titeket, hogy legyetek ott, teljességgel jelen ebben az emberi valóságban. De arra foglak kérni benneteket, hogy terjesszétek ki az energiátokat, hogy gyertek velem az én képzeletbeli házikómba. Dolgoztam a felújítással és az újrafestéssel. Hogy miért? Mert minden új. Minden változik. És megértettem, hogy itt volt az ideje, hogy korszerűsítsem a helyemet is.


Képzeljétek el, ahogy akarjátok. Én úgy képzelem el, mint egy gyönyörű helyet az erdőben... csendes és nyugodt... különféle széles, öles fákkal körülvéve... néhány közülük örökzöld... néhány leveles. Itt nem számít. Van mindenféle fám, amilyet csak akartok. Nem kell, hogy azok bizonyos választéka a földrajzon alapuljon.


Nos, feltöltöttem ezt a helyet magam körül gyönyörű fákkal, olyan fákkal, melyeket igazán szeretek. A Földön töltött éveimben és létideimben volt egyfajta kapcsolatom a fák energiájával... ott állnak oly higgadtan... de még mindig megalapozottan a Földben... amint az ágaik az ég felé nyúlnak... sok közülük gyümölcsöt terem... vagy legalábbis magot hoz, hogy folytassa a fejlődésüket... továbbra is növekedjenek... hogy újrahasznosíthassák önmagukat.


A fák segítenek kitakarítani és megtisztítani, mint ahogy már sokan ki is találtátok. Üljetek le egy fa közelében. Az segít nektek behozni az energiátokat és megtisztítani. Ó, nem, nem, nem... Cauldre arra kíváncsi itt, vajon arra bátorítunk most mindannyiótokat, hogy váljatok "faölelgetőkké". "A fák szerelmesei" igen... a fák szerelmesei. Igen, nos, a házikóm körül sok gyönyörű fa van.


A kis villám... úgy terveztem, hogy úgy nézzen ki, mint egy átmenet egy angol Tudor -féle épület és egy svájci nyaralóház között. Van egy patak hátul... hegyek a távoli háttérben... egy tó... egy egész tó... valami olyasmi, mint Walden Pond... nem messze lent egy kicsi ösvény. Felépítettem a házikóm és a környékét, hogy legyenek madarak, melyek mindenfelé röpködnek. Szeretem a madarakat. Szeretem a madarakat, mivel ott ülnek a fákon, tudjátok. Ott fészkelnek a fák szépségében és nyugodtságában.


Ám a madarak azok, akik szabadok. Vannak szárnyaik. Olyanok, mint a kis angyalkák, akik a Földre jönnek, idehelyezve az energiáikat ezekbe a kis testekbe, melynek szárnyai vannak, s mellyel körbe tudnak repülni. Az én madaraim a házikómnál nagyon színpompásak, színesek és énekelnek. Dalolnak reggeltől estig. Éjszaka leállítom őket, hogy tudjak aludni.


Az öröm dalait éneklik.... az angyalok örömét... a mennyek örömét. De eldalolják a Földön zajló élet ünnepének énekét is. Az az én energiám, melyet nekik adok ezért. Eléneklik az ÉN szeretetem a Föld iránt, a szeretetem az emberi lény iránt. És egész naphosszat énekelnek. Valamiképpen egy tökéletes harmóniában énekelnek, tökéletes összhangban, még akkor is, ha különféle fajtákból származnak.


És vannak virágok... sok virág... és sok kert veszi körbe a házamat... színesek... az égfelé nyújtóznak... széttárva leveleiket... felnyílva... nem zárva és szorosan, Shaumbra... hanem felnyílva... minden dolog félelem nélküli elfogadásával körülöttük... oly sebezhetően, hogy fel tudják nyitni a gyönyörű, törékeny leveleiket és szirmaikat, felfedve önmagukat... felfedve önmaguk eszenciáját félelem nélkül.


Shaumbra, látjátok ezt a helyet? És a virágok gyönyörűek. És ők energiákat rögzítenek. Igen, azt teszik... ők energiarögzítők egy bizonyos módon. A szépség energiáját rögzítik. Gaia energiáját rögzítik. Az egyensúly energiáját rögzítik. Rögzítik azt, hogy ti és én ki tudjunk repülni más birodalmakba és tudjuk, hogy van valami mindig, ami rögzíti azt a szépséget, mindig van ami rögzíti azt a kapcsolatot a Földön.


Nos, sétáljunk együtt egy kicsit. Soha nem jött még azelőtt ilyen nagy csapat a házamhoz. Rendszerint csak St. Germaine és én vagyunk az, akik ott üldögélünk a teraszon, elszívunk néhány szivart - bocsánat, Cauldre, de mi ezt tesszük - elszívunk néhány szivart ( néhányan nevetnek) és egy elképzelt üveg bort is iszunk. És jön még néhány más vendég is. De most én szeretném elhozni az összes Shaumbrát, mindannyiótokat a házamba.


Most lépjünk be a bejárati ajtón át. Észreveszitek, hogyan nyílik az ki nélkülem is, még ha fogom is a kilincsét. Hát nem csodálatos, mit tehetünk a képzeletünkben? És azt mondjátok:"De, Tóbiás, tényleg ott vagyok? Ez valós vagy csupán egy történeten keresztül beszélsz hozzánk?"


Részben ez az én helyem, hogy azt mondjam. Az olyan valós, mint ahogy ti most ezekben a székekben ültök. Az olyan valós, mint a fizikai testetek, mellyel most rendelkeztek. Az olyan valós, mint bármi, amire a mentális vagy emberi elmétek gondolni tud. A székekben ültök most. Az otthonaitokban ültök most. Együtt üldögéltek a Shaumbrák csoportjaival most. Hangokat hallhattok. Érezhetitek a feneketeket a széken. Érezhetitek a gyomrotokat. De itt is lehettek velem. A képzelet, amint beszéltünk róla már azelőtt, olyan valós, mint bármi más. Ti itt VAGYTOK velem. Épp most sétáltatok be a házam ajtaján.


Nos, hadd vezesselek körbe egy kicsit benneteket. Annyira kitágítottam mostanság, hogy az képes a Shaumbra összes energiáját tartani. Megnagyobbítottam a belsejét. Észreveszitek - igen, néhányan már észrevettétek - a képeket a falon, a létidők képeit, melyet együtt töltöttünk, a leghősiesebb dolgok képeit, melyet a Shaumbra tett.


Igen, amott van néhány kép Atlantiszban töltött időszakunkról, képek Tien templomáról, és azon területekről, melyek most Kuba körül lennének. A templomok nincsenek ott többé. Már rég eltűntek. Még a föld is, melyen álltak, megváltozott, és a víz alatt vannak, azok számára mondjuk, akik most azt keresik. De vannak képek - igen, nem egy valódi fényképezőgéppel készültek - hanem vannak képek, melyet én tettem oda a képzeletemen keresztül, képek a falon az összes létideinkből együtt. És vannak kis dolgok, melyeket néhányan ti adtatok nekem, mint ajándékot a múlt létidőkben... odatettem őket a polcokra.


Sétáljunk körbe a házban egy kicsit jobban. Igen, ez a képzeletről szól, segítve nektek megszabadítani önmagatokat a korlátoktól, melyeket magatokra raktatok. Ez az, amiért, amiért körbeviszlek titeket a házban. Látjátok... nincs konyha itt... nincs rá szükség. Az angyaloknak nem kell enniük... értsétek meg. Nincs fürdőszoba sem... nincs szükségünk erre a ténykedésre (néhányan nevetnek).


Hatalmas szobák vannak itt... különböző színű szobák... különféle energiák szobái... szobák, melyekben úgy tűnik, hogy a zene a falból szól... nincs szükség hangszórókra... nem kell elektromos hálózat. Vannak itt olyan szobák, melyek telve vannak más dimenziók energiáival. Lépjetek be az egyikbe. Engedjétek meg önmagatoknak, hogy ott legyetek. Engedjétek meg magatoknak, hogy igazán felnyíljatok és érezzétek, milyen az. Én azt előkészítettem a számotokra.


Vannak szobák itt, ahová bemehettek és újra meglátogathatjátok önmagatok aspektusait a múlt életekből. Sok szobám van, az én sok - sok létidőm számára. Azok nincsenek itt elzárva. Én nem rögzítem őket. De, hébe-hóba azt választom, hogy emlékezzek.


Értsétek meg... én megtestesítem az összes létidőmet. Megtestesítettem őket. Én belevittem mindent velük kapcsolatban - a jót... a rosszat... amit én sötétségnek tartok... amit én szenvedésnek és fájdalomnak gondolok... és az örömöt is. Én megtestesítettem mindegyiket közülük.


Miért nem emlékeztek az elmúlt életeitekre, kérdezitek olykor? Úgy tartjátok, mint egy jelét - hogy is mondjam - a spirituális fejlődésnek, hogy emlékezzetek arra, kik voltatok a múltban. Nem emlékeztek rájuk, mert először is, nem akartátok önmagatokat összezavarni ebben a létidőben mostanáig. Nem akartátok, hogy elnyomjanak benneteket azok a közvetlen emlékek és képek. De nem is testesítettétek meg és utána nem engedtétek el az összes energiát.


Ti most ezt teszitek... megtettétek, mint ahogy én is. Teljességgel elfogadtatok mindent, amik voltatok. És utána szabadon engedtétek azt, elengedtétek. Nos, visszajöhettek és elkezdhetitek meglátogatni, anélkül, hogy aggódnátok azzal kapcsolatban, hogy beleragadnátok, de érezhetitek az energiákat újra. Ez olyasvalami, mintha keresztül mennétek egy fotóalbumon, érezve az energiákat a múltból, néha mosolyogva , néha könnyezve.


A "szabadság ezen évében" elkezdtek emlékezni a múlt életeitekre. Annál a pontnál vagytok most, ahol nem kell aggódnotok azzal kapcsolatban, hogy beleragadtok az energiáiba. A spirituális érettség egy olyan pontjánál vagytok most, ahol tudjátok, hogy ti vagytok azok, akik vagytok most. Nem kell aggódnotok, hogy visszatértek egy régi személyiséghez a múlt életből. Ha egy nagy király voltál, egy nagy uralkodó, egy nagy tudós, vagy talán egy nagy filozófus, nem kell aggódnod, hogy saját jelentőségeteket túlbecsülve hozzátapadtok ahhoz a múlt élethez. Az egyszerűen csak volt. Az alkotóelemeiteknek volt a része.


Nos, a házamban vannak szobák, melyeket meglátogathatok - Tóbiás szobája... az egyik kedvencem... ahol meglátogathatom magamat abból a létidőből... Atlantisz sok szobája, ahová visszamehetek, hogy meglátogassam azt, aki akkor voltam és meglátogassam veletek. Vannak szobák, melyek lehetővé teszik számomra, hogy kapcsolódjak az összes dimenzióhoz végig, nem csupán ezen univerzuméhoz, hanem az összes dimenzióhoz, ahová elmehetek és felfedezhetem és megtapasztalhatom. Vannak szobák a házamban... sokan közületek bebarangolják az egészet... jól eltávolodtatok a mi kis körsétánktól itt ( néhányan nevetnek). Előttem jártatok.


Vannak szobák, ahová azért megyek, hogy spirituális festményeket készítsek. Szeretek festeni. Ez az én szenvedélyem. Nem színekkel és olajjal festek, mint ti. Nem festek - hogy is mondjam - krétákkal és a ti fizikai eszközeitekkel. Energiával festek. A vásznam nem két - vagy háromdimenziós. Az multidimenzionális. És bejövök ide, hogy játsszam az energiákkal - a rezgésekkel, hangokkal, színekkel, melyek az emberi birodalmon túl vannak. Idejövök, hogy lássam, mit tudok teremteni.


A házam valós, olyan valós, mint a szavak, melyeket most hallotok vagy olvastok. Elég kevés időt töltöttem azzal, hogy segítsek az energiákat egy bizonyos formába és szerkezetbe helyezni, mindig készen állva elengedni azt a szerkezetet, hogy engedjem azt kiterjedni, természetesen. De sok időt töltöttem ennek a megteremtésével. Sok időt töltöttem, hogy segítettem megszőni az energiákat együtt, hogy mi mindannyian ide tudjunk jönni egy napon, mint ez.


Bárki tud közületek ezen a módon teremteni. Bárki közületek birtokolhatja azt a szabadságot, hogy ezen a módon teremtsen. Az az imagináción keresztül történik. Újra és újra beszélünk róla. Az az imagináción keresztül történik.


Talán észrevettetek néhány más energiát is a házban, ami különleges vendégünk energiáját ezen a napon. Néhányan azon tűnődtetek, ki is az. Egyszerűen álljatok meg egy pillanatra, hogy érezzétek az energiákat. Ne találgassatok... csak érezzétek az energiákat. A mi különleges vendégünk energiái töltik be a házamat ma. Azok mindannyiótokat körbevesznek.


Valóban, az annak a drága lénynek az energiája, Metatroné, újra. Metatron munkája folytatódik, már a múlt hónap óta. De az más most. Metatron energiáját egy férfi lénnyel társítjátok, egy nagyon magas energiájú lénnyel, majdnem , mint egy fémes, elektromos, rezonáló energia.


De ma a házamban Metatron egy másik oldalát mutatja most meg... amit Metatron egy női aspektusának nevezhetnétek... valóban nagyon erős... de egy erős könyörület... egy erős szeretet. Metatron munkája után - a ti hangotok a Szellemben - mely két héttel ezelőtt folyt, most Metatron másik oldalának energiája jön ide... a könyörületé... az újjáépítésé... a megújításé... és a fejlődésé... fejlesztve az energiákat.


Metatron nem azért jön ide, hogy feltörje a Régi rendszereket. Metatron - a ti hangotok a Szellemben, könyörülettel érkezik ide, mindig könyörülettel és szeretettel, kegyelemmel és nyugalommal. Értsétek meg... hogy egy ilyen erős energia is lehet egy finom, gyengéd, szerető és könyörületes energia.


Tehát arra kérünk benneteket, hogy lélegezzétek ezt be. Arra kérünk titeket - értsétek meg, sokan már tudjátok, hova is akarok ezzel eljutni. Ez a gyógyulás, amire titeket kértünk, hogy adjátok meg magatoknak... a feloldás, amire kértünk az az összejövetelünk kezdetén ma... ti behoztátok azokat magatokkal a házamba. Behoztátok magatokkal a házamba, hogy Metatron ezen másik oldala segítsen megmozgatni azt, segítsen nektek megáldani azt, segítsen nektek meggyógyítani azt. Ti elhoztátok azt ide erre az elképzelt, de nagyon valós helyre ezen a napon, hogy segítsen nektek szabaddá tenni, segítsen nektek elengedni valamit, ami nem szolgált már többé benneteket.


Nos, menjünk be a Shaumbra Szobába, egy hatalmas szobába, ahová mindannyian le tudunk együtt ülni. Gyertek be a Shaumbra Szobába az együtt hátralevő időnkben. Néhányotoknak kuncognotok kell... igen, időnként olvasok a fejetekben. Néhányan azt mondjátok : "Ez csak ugye egy hülye játék, Tóbiás?"Ha azt akarjátok, hogy az legyen... ha azt akarjátok, hogy az egy ostoba játék legyen... vagy az lehet annyira valóságos, mely az emberiesség valóságát összehasonlítva kicsivé teszi.


Az imagináció ezen valósága igaz. Az imagináció ezen valósága, melyben most itt ülünk - az én házamban, az én villámban, a Shaumbra Szobában, az összejöveteli szobában - ez valós. És az segít beállítani egy olyan energiamintát, mely visszaemelhető a ti emberi valóságotokba és ott használható. Az segít megkezdeni a minták megteremtését, a szövéseket, a sablonokat és az ösvényeket a saját életetek számára az emberi valóságotokban. És előre - és hátra tudtok menni bármikor.


Shaumbra, ez a "szabadság éve. "Segíteni fogunk nektek megszabadulni a testetek, az elmétek és az emberi dimenzió korlátaitól. Majd mókázni is fogunk, mikor ezt tesszük, akár tetszik nektek, akár nem (a közönség nevet). Be kellett ezt dobnom. Majd a mókát fogjuk bevetni, hogy átmozduljatok, kiszabaduljatok azon börtönök falai közül. Lesznek majd mókás dolgok, kiterjedően. Lehetővé fogjuk tenni azon Régi Energiáknak, hogy átalakuljanak.


Tehát, mi tart vissza, Shaumbra? Mi tart vissza titeket attól, hogy az legyetek, akik valóban vagytok? Nos, mindenekelőtt, ez a múlt. Ez a múlt. A jövő nem tud visszatartani titeket, mert az még nem teremtődött meg. Csak a jövőtől való félelem, ami visszatarthat benneteket. De a múlt szó szerint sokatokat visszatart. Megbántok sok dolgot, amit az életben tettetek.


Arra fogunk kérni titeket, hogy jussatok túl rajta. Jussatok túl rajta. Az annak a része volt, akik vagytok. Az egy tapasztalás volt, mellyel azt akartátok, hogy segítsen nektek megtanulni és megérteni valamit. Az egy nagyszerű kihívás volt, melyet önmagatoknak adtatok, hogy meg tudjatok tanulni valami újat.


Néhányan megkritizáljátok önmagatokat. Néhányan túl sokat ittatok egy kicsit... alkoholistáknak hívtátok magatokat. Jussatok túl rajta. Nem vagytok alkoholisták. Ti azok vagytok, akik a pokoli ivászat mélyére mentetek, hogy kitaláljátok, miről is szól az. De az energiának nem kell, hogy hozzátok kapcsolódjon többé. Az a múlt volt.


Néhányan kiborultok magatokra a súlyotok miatt. Ti engedtétek meg, hogy az visszatartson. Azt mondjátok :"De ha én nem úgy néznék ki, mint most, akkor szabad lehetnék, Tóbiás. Hallom, amit ma mondsz, de hogy tud repülni egy kövér ember?"Te mondod ezt ( néhányan nevetnek). Igen, olvasok néhányotok gondolataiban ( többen nevetnek).


Itt az ideje, hogy túljussatok azon. Itt az ideje, hogy hagyjátok azt elmenni. Szeressétek magatokat, nem számít, milyen is vagy. Szeressétek magatokat. Hagyjátok abba, hogy megpróbáltok harcolni vele. Hagyjatok fel azzal, hogy megtagadjátok önmagatokat. Legyetek az, aki vagytok. A kövér, a súly... az el fog tűnni... az el fog távozni... ha azt akarjátok. De néhányan úgy fogjátok találni, hogy szeretitek azt a plusz súlyt és azt a plusz energiát körülöttetek.


Ne engedjétek, hogy blokká váljon. Ne mondjátok:"Spirituálissá fogok válni, amikor elérek egy bizonyos súlyt. "Szeressétek magatokat ma. Legyetek ma spirituálisak. Hagyjátok abba, hogy kritizáljátok magatokat ezen dolgok miatt. Ti adtátok önmagatoknak annak megtapasztalását, milyen is az, amikor mindenfajta energia van körülöttetek és bennetek fizikailag, még súlyként is megjelenítve. Annak mindnek oka volt.


A múlt visszatart benneteket olykor, mert azt elrejtettétek. Eldugtátok azt... a szőnyeg alá... a kis szobácskákba... a tudatalattitokba... vagy akárminek is akarjátok nevezni... a részeitek, melyek megszégyenültek miatta... a részeitek, melyekkel képtelenek voltatok foglalkozni mostanáig. Igen, van néhány szélsőségesen nevetséges dolog, amit a múltban tettetek. Néhányan annyira telve vagytok bűntudattal ezen dolgok miatt.


Fel fogunk nyitni ezekből néhány ajtót veletek ma és az év nagy része folyamán. Segíteni fogunk nektek megnézni néhányat ezen múltbeli életekből, néhányat ezen dolgokból, amelyeket nem akartatok megtekinteni. Bepillantásokat fogunk adni nektek. És engedni fogjuk, hogy érezzétek az energiát és utána átmozgassátok önmagatokon. De ti engeditek meg a múltnak, hogy visszatartson benneteket.


Hogyan kezelitek azt most? Hogyan oldjátok meg? Ti megtestesítitek annak minden részét, mindent, amit valaha tettetek, és utána engedjétek, hogy az keresztül mozogjon. Tudjuk, óriási munkát végeztetek ezen a területen. De most a Régi Energiák néhány valós mélységébe és elrejtett helyeire fogunk menni. Elkezdtek majd bepillantásokat szerezni és teljes történeteket a múlt életeitekből. Most már tudjátok azt kezelni.


Mi más tart még vissza? Az érzés, hogy a hatalmatoktól meg vagytok fosztva ... sokan közületek... az érzés, hogy gyengék vagytok... egy érzés, amit nem tudtok bűvös érzésként előadni, még ha most belétek is ugrana... az érzés, hogy nem tudtok semmire sem hatni, különösen rajtatok kívül, sokkal kevésbé az életetekben... az érzés, hogy az energiák oly erősek és oly durvák mind körülöttetek, hogy nincs semmi, amit tehetnétek... ti csupán reagáltok a dolgokra, nem teremtitek azokat.


Ez az áldozatiság egy formája. Ez annak, akik vagytok és a hatalomnak a megtagadásának egy formája, melyet birtokoltok. Ti engeditek meg magatoknak, hogy hatalmuktól megfosztottaknak érezzétek magatokat. Ti engeditek meg magatoknak, hogy elsodorjanak benneteket az élet folyójának időszerűségei... a tudat folyójából... egy érzés, hogy minden, amit tehettek, csak az ahhoz való ragaszkodás próbálkozása... megpróbáltok túlélni... hogy nem tudtok semmire sem hatni.


Shaumbra, tudatni fogjuk veletek most, hogy ti vagytok a Teremtők. Honnan tudjuk? Mert ti teremtetek most is mindent az életetekben, akár felfogjátok, akár nem. Azt nem mi teremtjük. Az nem rajtatok kívül teremtődik meg. Ti teremtitek azt. Nos, talán azt mondjátok:"De, Tóbiás, természetesen most nem én teremtem mindezen rossz dolgokat. "Ah, újra azt kérjük tőletek, hogy vessetek rá egy pillantást. Ti VAGYTOK annak a megteremtői, talán nem tudatosan az emberi elmében, hanem a szükségleteiteken alapulva, az energiátokon alapulva, ti teremtitek.


Olyanok vagytok, mint egy mágnes, ám egy olyan mágnes, ami máshogy működik, mint a ti fizikai mágneseitek a Földön, mert az ellentétek vonzzák egymást a mágneseitekben a Földön. De az olyan fajta mágnessel, mint amilyen ti vagytok, a hasonlóakat vonzza. Ha hatalmától megfosztottnak érzitek magatokat, hatalmától megfosztott dolgok fognak eljönni hozzátok, hogy válaszoljanak nektek. Ha hatalmától megfosztott emberek fognak körülvenni, vagy olyan emberek, akik arra használják a hatalmukat, hogy elvegyék a tiéteket. Ti kéritek ezt. A hasonló reagál a hasonlóra.


Ha a bőségnek egy hiánya van az életetekben, az azért van, mert úgy érzitek, hogy nem vagytok érdemesek. Ti energetizáljátok önmagatokat vagy spirituálisan magnetizáljátok magatokat és behozzátok azt az életetekbe. Minden körülöttetek és minden az életetekben egy közvetlen, szó szerinti válasz arra, akik vagytok. Az nem titeket bosszant direkt. Ti hozzátok azt be. Ti manifesztáljátok. Az azt mutatja, mennyire erős és hatalmas egy Teremtő vagytok.


Ha nem szerettek valamit, ha nem szerettek dolgokat az életetekben, vagy bármit az életetekben, megváltoztathatjátok azt. Hogyan tegyétek? Először is valljátok be, hogy készen álltok a változásra, és szeretnétek keresztül menni azon, amit az hoz, melyet mindannyian birtokoltok. Utána, Shaumbra, elkezditek megváltoztatni azt, ahogyan belül éreztek. Elkezditek megnézni, hogyan teremtitek ezeket a dolgokat. Most az áldozat szerepét játsszátok? Ha igen, mindig az áldozattal kapcsolatos tapasztalásaitok lesznek, melyek veletek történnek. A hatalmától megfosztott szerepét játsszátok? Akkor mindig olyan dolgaitok lesznek, melyek bejönnek az életetekbe, melyek elveszik a hatalmatokat.


2005. ezen évében itt az ideje, hogy megszabaduljatok ezektől a dolgoktól. Itt az ideje, hogy megértsétek, hogy többé azok nem korlátoznak titeket. megváltoztathatjátok őket. Ideadhatjátok nekünk az összes okot is a Földön és a mennyekben, amely miatt az nem lenne lehetséges. És akkor nekünk támogatnunk kell benneteket abban. Továbbra is segítenünk kell nektek, hogy hatalmától megfosztottnak érezzétek magatokat, továbbra is segítenünk kell nektek, hogy ne birtokoljátok a bőséget. Ez az egyetlen, amit egyáltalán nem szeretünk, mert ez az, amit ti választotok. Ez az, amit most ti magatokhoz vonzotok.


Arra fogunk titeket kérni az elkövetkezendő 30 napban, hogy vessetek egy pillantást arra, hogy mi tart vissza benneteket. Az energiák - Metatron szerető energiái, Metatron könyörületes energiái - most ott lesznek közvetlenül veletek, közvetlenül ott. Nem kell, hogy az nyers vagy nehéz legyen. Ez sokkal inkább az, amit ti Metatron női aspektusának hívtok, a szerető és tápláló aspektusai.


Dolgozni fogunk veletek, hogy segítsünk nektek jól, tisztán és erősen meglátni, mi az, ami visszatart titeket. Tudjuk, türelmetlenekké és ingerültté váltok. Tudjuk, hogy egy valóságos fejlődést szeretnétek az életetekben, tehát egy valóságos betekintést fogunk nektek adni abba, mi tart titeket vissza. Dolgozni fogunk mindegyikőtökkel külön -külön, segítve azt, hogy átmozdulhassatok azokon a korlátokon és blokkokon.


Segíteni fogunk nektek megérteni, hogy ti egy Teremtő vagytok. Segítünk nektek megérteni, Shaumbra, hogy a képzeletetek egyike a legcsodálatosabb eszközöknek, melyet birtokoltok. Néhányan hajlamosak vagytok lekicsinylően beszélni róla és azt mondani: "De hisz ez csak az én képzeletem. "Volt is egy dal ezzel kapcsolatban ( néhányan nevetnek). Cauldre azt mondja, hogy ma nem fog énekelni (többen nevetnek). Mi most eldúdoljuk azt nektek a házamban.


Shaumbra, az egyik dolog, ami titeket visszatart, az az ellenállás, hogy használjátok a képzeleteteket, ez a ti képzeletetek hiánya. Ti ténylegesen egy nagyon is hathatós imaginációval rendelkeztek, ugye? Lezártátok azt hosszú, hosszú ideje. Mint egy kisgyerek, olyanok voltatok, akit megszidtak a képzeletéért. Mi emlékszünk rá... ott voltunk veletek. Arra neveltek benneteket, hogy ne használjátok azt. Arra tanítottak titeket, hogy csak az elmét használjátok.


Az egyik dolog, ami depressziót okoz, ami visszatart titeket, az ellenállásotok, hogy használjátok a képzeleteteket. Azok számára, akik megtapasztalták a depressziót és az aggódást és a szenvedély hiányát, az ott van, mert ti takaréklángra állítottátok a képzeleteteket. Elrejtettétek azt. Elnyomtátok. Nem törődve azzal, hogy depressziósokká váltok!


Az imagináció annyira egy virtuális részetek, és az szeretne az életetek eleven részévé válni. De ti még mindig megtagadjátok azt... leértékelitek... úgy bántok vele, mint egy törvénytelen gyerekkel...időnként erőszakoskodtok vele. Oly sok energiát fókuszáltok az elmétekre. Az elme gyönyörű és csodálatos. De elérkezett az ideje az imaginációnak, a teremtő és isteni intelligenciának, hogy játsszon veletek. Igen, sokotok számára a legnagyobb korlátok egyike az, hogy nem használjátok a képzeleteteket. A képzeletetek az az isteni rész, mely szeretne kiterjedni, mely teremteni szeretne.


Néhányan nehéz időket éltek meg a házikómban üldögélve, mert azt mondjátok :"Ez nem valós. Mivel próbál Tóbiás ma csőbe húzni bennünket? "Shaumbra, azt próbálom most bebizonyítani nektek, hogy mennyire pompás, izgalmas, örömteli és hatásos is az imagináció. Az imagináció lehetővé teszi a valódi energiáitoknak, hogy kijöjjenek és játszanak. A képzeleten keresztül ki tudjátok terjeszteni magatokat, megengedhetitek magatoknak más birodalmakba is, és utána más birodalmakon keresztül, ahol más energiák vannak, idehozzátok ezeket vissza és manifesztáljátok őket a Földön.


Amint mondottuk azelőtt, az imagináció nem - hogy is mondjam - egy irányított mentális gyakorlat. Az nem próbál meg vizualizálni valami különlegeset szükségképpen, legalább is nem azonnal. Az imagináció most megengedi nektek, hogy szárnyaljatok, hogy szabaddá tegyétek önmagatokat, megengedi, hogy behatoljatok birodalmakba, melyekben hosszú, hosszú ideje nem voltatok. Ott van az az isteni önmagatok, itt ülve ezekben a székekben most, aki szabadságot akar, kifejeződést szeretne.


Nos, Shaumbra, dolgozni fogunk veletek, meg fogjuk tekinteni azokat a dolgokat, melyek most visszatartanak titeket. Azok nem nyomnak el, nem számít, mit gondoltok. Azok egyáltalán nem olyan nagyok, hogy mi ne tudnánk kibocsátani őket, hogy ne tudnánk őket a következő szintre vinni. Igazából nem nagyok.


Néhányan megpróbáltok ragaszkodni egy történethez, hogy a problémáitok olyan nagyok, hogy még a legnagyszerűbb emberek a Földön sem tudnák megoldani azokat, még a leghatalmasabb angyalok sem. A problémáitok annyira nagyszabásúak, hogy még Isten sem tudja megoldani azokat. Egy jó kis mókás játékot játszotok, ugye? Nevetségesen ragaszkodtok ahhoz a történethez. Önfejűek vagytok ezzel kapcsolatban, ez az igazság.


Van egy másik dolog, ami visszatart titeket - megpróbáltok ragaszkodni ahhoz a történethez. A történetetek csodálatos. Szeretjük a történeteteket, de a sztoritok most azt szeretné, ha kibocsátanátok. A történetetek csupán egy történet. Néhányan megpróbáljátok felépíteni az új spirituális éneteket a régi emberi történetek alapjára. És amint felfedeztétek, amikor megpróbáltok arra az alapra építkezni, a falak elkezdenek összedőlni. Az nem olyan alap, melyre az új önmagatokat fel lehetne építeni.


Az alap az új énetek számára az eszenciája, a lelke, az istenisége annak, akik vagytok. Az nem csupán annak története ebben a létidőben most, amit "egónak" hívnátok. Az mind annak az együttese, akik valaha voltatok és az összes lehetősége annak, akik fogtok lenni és az isteniségetek, meg a tisztaságotok. Ez egy történet. Ez inkább mindannak az alapja, amik voltatok, Ne próbáljátok meg felépíteni azt csupán ezen isteniség történetére ebben a létidőben.


Néha a történeteitek azok, melyek visszatartanak titeket. Annyira erősen próbáltok ragaszkodni hozzájuk. Megpróbáltok rájuk építeni. De az nem arról szól, hogy csupán erre az egy történetre építetek. Az az imagináción keresztül való építkezésről szól egy teljesen Új módon.


Vegyetek egy mély lélegzetet és érezzétek a házam energiáját, a Shaumbra szoba energiáját, a rezgését annak, ami most idejön. Engedjétek meg a képzeleteteknek, hogy szárnyaljon egy kicsit itt. Érezzétek és érzékeljétek a nem -fizikai energiákat, melyek a házamban vannak, az energiákat, melyek beáramolnak ide más birodalmakból.


És nem szeretném hallani egyikőtöktől sem, hogy most azt mondjátok: "De, Tóbiás, nem tudom, hogyan érezzem, "mert akkor ti bele vagytok abba zárva. Mondjátok azt:: "Tóbiás, én megengedem magamnak, hogy újra érezzem. Szabadságot adok önmagamnak, hogy érezzem még azon dolgokat is, melyek nincsenek az emberi birodalmakban. Engedélyezem magamnak, hogy érezzek mindent más birodalmakból. Engedélyt adok magamnak, hogy újra beszélgethessek az angyalokkal." Oly sokan közületek... halljuk, amint azt mondjátok: "Ó, de én nem tudok csatornázni, én nem tudok az angyalokkal beszélgetni." Ez a legtermészetesebb dolog, amit valaha is tesztek. Könnyebb az angyalokkal beszélgetnetek, mint más emberekkel. Ne essetek abba a csapdába, hogy azt mondjátok: "Nem tudom, hogyan érezzem." Mondjátok azt:"Kész vagyok, hogy újra megint érezzem. "Ne ejtsétek magatokat kelepcébe a saját korlátaitok miatt.


Én ültem börtönben. Ott ültem szó szerint a börtön négy fala között. Bármelyik létidőm közül ez volt a legnagyszerűbb tapasztalás. Ó, olyan mérges voltam. Elmondtam már ezelőtt a történetet, de szeretném azt újra elmesélni ( néhányan nevetnek). Igazságtalanul vetettek börtönbe. Ah, értsétek meg... az egy csodálatos áldozati energia! "Az nem az én hibám volt, hanem mindenki másé!"


Shaumbra. én vetettem magam börtönbe. Arra voltam energetizálva. Egy olyan pontnál voltam, ahol mint ember nem voltam többé boldog. Tudtam, valaminek változnia kell. Be kellett vonulnom egy szó szerinti börtönbe, hogy érezzem a börtönt, amelybe vetettem magam a létidőmben, az elmúlt létidőmben a Földön. És káromkodtam. És átkoztam mindenki mást. És az összes kifogást a világban kerestem... amíg egy napon megértettem, hogy a börtön a saját teremtésem volt. És csak én szabadíthattam fel magamat.


Bármi, ami most visszatart titeket, bármilyen börtönben vagytok is, az teljességgel a ti saját teremtésetek. És szabaddá tehetitek önmagatokat, nem úgy hogy harcoltok magatokért, nem valamifajta erőteljes mentális gyakorlaton keresztül. Felszabadíthatjátok önmagatokat egyszerűen azáltal, hogy felnyíltok, hogy engedélyt adtok magatoknak.


Itt az idő, hogy kibocsássátok az identitást, kibocsássátok a TI személyiségeteket. Ez azt jelenti, hogy elengeditek a történetet, egy történetet, mely ti vagytok ebben a létidőben. Az mostanáig szolgált benneteket. De annak megvoltak a maga korlátai. Itt az ideje, hogy kibocsássátok az identitást, hogy jobban azzá váljon, akik igazán vagytok.


Ti tudjátok, hogyan tegyétek. Mi már beszéltünk róla azelőtt. És most itt az ideje, hogy megtegyétek. Itt az ideje, hogy engedélyt adjatok önmagatoknak, hogy szabadok legyetek újra megint. Itt az ideje, hogy felnyissátok azt az imaginációt. Hagyjatok fel azzal, hogy megtagadjátok. Igen, itt lehettek ebben a házban. Itt lehettek a Shaumbra szobában. Megtapasztalhatjátok az energiákat minden szintről és minden dimenzióból.... ha megengeditek magatoknak... ha megengeditek magatoknak.


Mi nem tudjuk azt megtenni a számotokra. ÉN NEM TUDLAK FELNYITNI BENNETEKET. Én nem tudlak rávenni titeket, hogy engedjetek el dolgokat, melyek visszatartanak titeket. TI TUDJÁTOK. Az egyszerűen arról szól, hogy döntést hoztok és utána megteszitek. Az egyszerűen arról szól, hogy megengeditek az imaginációnak, hogy olyan valóságos legyen, mint amit most valóságnak neveztek.


Amint megengeditek magatoknak, hogy szabadok legyetek, engedélyt adtok önmagatoknak megint. Energetizálni fogjátok magatokat egy új módon. Energetizálni fogjátok magatokat, hogy új dolgokat hozhassatok be, örömteli dolgokat, és bőséges dolgokat az életetekbe.


Shaumbra, van egy kis problémánk az Új Földön most. Értsétek meg... sok ember elhagyta a Régi Földet, vagy a Föld fizikai bolygóját és visszatért a mi oldalunkra. Eltávoztak a fizikai testükből. Átjöttek ide. És utána elmentek az Új Földre, hogy segítsenek megépíteni ezt a fenomenális helyet, az emberi tudatosság ezen könyvtárát, ezt a helyet, ezt az Új Földet, ahol az összes többi angyal, aki valaha fizikai testben volt azelőtt, el fog jönni, hogy tanuljon mielőtt inkarnálódnának a Földre. Az egy csodálatos hely. Én is sok időt töltök ott.


Van egy kis problémánk, mert sok entitás, aki idejött, hogy része legyen ennek, most szeretne visszamenni a Régi Földre, és vannak, akik azt mondják : "Soha nem fogok visszatérni arra helyre (néhányan nevetnek). Soha nem fogok újra inkarnálódni." És ők most látják, hogy milyen csodálatos hely is ez, milyen csodálatos hellyé válik. Most látják, hogy ti szabadok lehettek és emberek lehettek. Ők szeretnének reinkarnálódni. Ők szeretnének olyan gyorsan idekerülni, amilyen gyorsan csak lehet, hogy részei legyenek a kvantumugrásnak. Ennek mondania kell valamit nektek. Annak mondania kell valamit arról a számotokra, hogy milyen örömteli életetek lehet, ha engedélyt adtok önmagatoknak.


Mi tart vissza titeket? Mi tart most vissza titeket? Dolgozni fogunk veletek az elkövetkezendő 30 napban, hogy segítsünk nektek túljutni rajta, hogy segítsünk nektek elengedni azt. Olykor kihívásra szólítunk. Majd mérgesek lesztek ránk, mert vissza fogunk jönni hozzátok. És hallani fogjátok a szavainkat. Azt fogjuk mondani: "De te teremted azt. "Ez az a valóság, melyet most behoztok. Ne hibáztassatok senki mást érte.


Kihívásra fogunk szólítani titeket, hogy testesítsétek meg a régi félelmeiteket, melyeket birtokoltok, a dolgokat, melyeket elzártatok, a dolgokat, melyekre nem akartatok rátekinteni. Mi ki fogjuk azokat húzni nektek. Segíteni fogunk nektek, hogy meglássátok azt. Arra kérünk benneteket, hogy lélegezzétek azt be, amikor az a félelem annyira nyomasztó, hogy megállít titeket a pályáitokon. Amikor úgy érzitek, hogy elvesztitek az eszeteket, arra fogunk kérni titeket, hogy menjetek a következő szintre, hogy belélegezzétek azt és testesítsétek meg a testetek minden sejtjében.


Csak mikor az megtestesül, akkor tudjátok elengedni. Értitek? A dolgok, melyeket megtagadtok, a dolgok, melyeket utáltok, követni fognak benneteket körben. A dolgok, melyeket megtestesítetek és teljességgel behoztok a valóságotokba és szerettek és csodáltok, még ha azok sötétek is - és emlékeztetlek titeket, mi is igazából a sötétség - csak mikor azok megtestesülnek, akkor tudjátok őket elengedni. Amikor elengeditek azokat, az energiák egy teljesen Új módon szolgálnak benneteket.


Nos, egy kicsit sopánkodtunk itt (néhányan nevetnek). Megtöltöttük a helyet a házamban a Shaumbra szobában, kicsit elszórakoztattunk benneteket egy bizonyos módon, hogy el tudjunk jutni néhány valódi energiamunkához... hogy tudjunk nektek segíteni megmozgatni bárminek az energiáját, meggyógyítva azt, amire szükségetek van... az elme gyógyítása... vagy a testé... valami olyasminek a meggyógyítása, amihez hozzáragadtatok... egy Régi minta, amit újra és újra és újra ismételtek... a munkák elvesztésének mintái... rossz kapcsolatok mintái... állandó egészségi problémák mintái.


Mi most segítünk nektek elengedni ezeket ma. Miért? Mert ti engedélyt adtatok rá, hogy erre a helyre jöjjetek. Ti adtatok engedélyt, hogy elengedjétek azt. Azután tudunk segíteni. Nem hibáztattatok senki mást érte. Egyszerűen engedélyt adtatok, hogy szabadok legyetek.


Shaumbra, ez egy izgalmas év lesz. Ez egy mulatságos év lesz. Ez egy olyan esztendő lesz, amikor igazán kiterjedhettek, igazán azok lehettek, akik vagytok, és itt lehettek azzal az okkal, hogy azt választottátok, hogy itt legyetek. és az egész folyamat alatt támogatni fogunk titeket, játszani fogunk veletek, és továbbra is segítünk nektek szabadnak lenni. Ó, ez a szabadság dolog... az Ohamah-tanítás elkövetkezendő néhány napja... ők meg fogják tanulni, milyen a gyors - versenypályás szabadságon való áthaladás. Nos, Shaumbra, mindannyian meg fogjátok tanulni ebben az évben, mi is a lélek igazi szabadsága.


És ez így van!


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra