Megtestesülés Sorozat:

SHOUD 7: „A lélek szabadsága; II. rész - Saint Germain szereplésével”


Bemutatásra került a Bíbor Körben

2005. február 5.


És most kezdjük. Vagyok, aki vagyok. Saint Germain gróf energiája vagyok. Tóbiás lehetőséget adott nekem, hogy ma szóljak hozzátok. Eltekintünk a diaképektől, mert azok valahogy használhatatlanok ( közönség nevet) azzal, amiről ma beszélni fogunk. Már egy ideje vártam, hogy Tóbiás felém fordítsa a Shaumbra energiát. Megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek.


Amint talán érezhetitek, ez valahogy más, mint a rendszeres Shoud, és az a mód, ahogyan Tóbiás vezeti. Nekünk részben meg kellett kérni Geoffreyt, Cauldrét, hogy menjen ki, de talán emlékezni fogtok arra, hogy mi elkezdtük ezt az utolsó alvási periódusotokban, mert a Shoudok, melyeket én vezetek, mások. Nem gyűjtöm össze az energiátokat ugyanazon a módon, ahogyan Tóbiás teszi.


Ténylegesen van egyfajta tanításunk. Van egyfajta összejövetelünk, ahol az előadás van... a beszélgetés zajlik. És intenzív energetikai munkát végzünk. És ez a munka az utolsó alvási periódusotokban kezdődött. Az most előhozatalra került ebbe a terembe és az otthonaitokba ezen a napon. Sok mindenre fogtok ebből emlékezni. Az nagyon ismerős lesz, mert bizonyos értelemben, mi most is arról beszélgetünk ebben az adott időben. Leszállhattok arról a berendezésről (többen nevetnek).


Érdekes tudni, hogy oly sok Shaumbrának bejelentettem, hogy ma korábban kezdenénk. Néhányan érezték ezt a lényükben. Mások nem. Ők majd később kapcsolódnak be, talán a Kérdés és válasz-részben kapcsolódnak be.


Az energiák ma eléggé mások, meglehetősen mások. És talán észrevehetitek, hogyan hatnak azok a testetekre,és különösen az elmétekre.


Beszélgetni fogunk ma, ez lesz az első azon beszélgetések sorozatából, melyet veletek fogok tenni. Beszélgetni fogunk az energia közvetlen természetéről... mi az... és mi nem az... hogyan mozgatható... és hogyan nem. Beszélni fogunk arról, hogyan használható az a valóságotokban itt a Földön.


Nagyon bosszús és csalódott vagyok, amikor látom, hogy oly sokan közületek még mindig Régi Energiájú gyakorlatokat tesznek, hogy megpróbálják az energiát mozgatni. Erőszakot használtok. Erőt fejtetek ki. Meg fogom mutatni nektek, hogyan használjátok finoman, és meg fogom mutatni,hogyan használjatok kecsességet abban, amit most csináltok. Kifárasztottátok magatokat azzal a kis lényeggel, amit állandóan megpróbáltatok erővel nyomni. Kényelmesen hátradőltünk Kuthumival, Tóbiással és Ohamával és figyeltük, amint ezt teszitek, olykor kuncogva és nagyszerűen szórakozva, mert ti még mindig oly nagyon az emberi elmében, a Régi Energiában vagytok. De nektek azon a módon kellett tennetek ezt, hogy végre meghalljátok a szavakat, melyeket hozzátok intéztünk és meghalljátok a saját szellemeteket, meghalljátok a saját isteniségeteket, amint megszólal.


Nos, igen, ma újrarendezünk néhány dolgot. Ez is helyénvaló most, hogy nem teszitek azt egy látható formába, mert túl sok minden van, melyet a szavak energiája és a ti saját energiátok hordoz ma. Nem akarjuk, hogy az emberek nézelődjenek... és figyelgessenek... és azt próbálják megfigyelni, hogyan van fésülve a haj... és az emberek mit viselnek... hogyan néznek a kamerába. Meg fogunk mozgatni ma néhány energiát.


Saint Germain energiái - a Vagyok, aki Vagyok- ismerősek minden Shaumbra számára. Már dolgoztunk együtt azelőtt. Engedjétek meg, hogy átmenjünk néhány történeten, hogy segítsen nektek emlékezni.


Több poklon mentem keresztül, mint bárki közületek, aki most itt ül éppen vagy ebben a teremben van. Lehatoltam a legnagyobb mélységekbe és sötétségekbe. Szenvedéseken mentem keresztül. démonokkal harcoltam. harcoltam a démonnal magával. Sok-sok létidőt töltöttem a mélységek mélységében. Nos, amikor hozzátok beszélek, és ilyen módon kommunikálunk, tudom, min mentek most keresztül. Ismerem a sötétséget vagy a mélységeket vagy a nehézségeket. Ott voltam. Rosszabbakon is keresztül mentem. Nagyobb történeteim vannak, mint bármelyikőtöknek, Shaumbra, ma. Nos, megértelek.


Saint Germain személyiségét használom, Saint Germain grófét. Én adományoztam ezt a címet magamnak, egy csodálatos dolog volt. Ténylegesen megteremtettem a nevet. A valódibb identitásom- és a név, melyen azok hívtak, akik abban a létidőben ismertek engem- Adamas volt. Ez sokkal ismerősebb név számomra,és az az Ádám névből származik. És Ádám a férfi és a nő lényegi energiája itt a Földön. Nos, én vettem fel azt a nevet, az Adamas-t a magam számára. És ez az, ahogyan én ismert vagyok Tóbiás, Kuthumi és mások számára, és a legtöbbeteknek. Oly sokan Adamas Professzornak hívtok. És én ezt a címet is élvezem.


Az energiám olyan messze megy, mint amennyire ti mentek. Együtt töltöttünk időszakokat az atlantiszi időkben. Ismert voltam a bibliai időszakokban, mint Sámuel. És abban a létidőben életek sorozatát töltöttem a sötét úton a mélységekben. Fel akartam fedezni, milyen is az, amikor az emberiség legalsó szintjére, a rezgés aljára megyek. fel akartam fedezni, milyen is teljességgel felemésztődni ezen Föld energiája által, teljesen felemésztődni annak az energiájában, amit "egó"-nak neveztek.


Nos, sok létidőt töltöttem ebben. Sokotokkal találkoztam ezen időszakok alatt. Lehet, hogy ú gy emlékeztek rám, mint egy szegény, nyomorult ördögre. Lehet, hogy úgy emlékeztek rám, mint arra, aki megölt benneteket, elárult titeket. Nos, az az energia olykor megmutatkozik, amikor mi együtt vagyunk. De azért tettem ezt, hogy segítsen a számomra megérteni az emberi természet igazi eredeteit.


Azt kell, hogy mondjam, sokan közületek ti is megtettétek ezt bizonyos mértékben. Azért adtátok azt magatoknak, hogy kitaláljátok, milyen is az. Fel kell fedeznetek ezen emberi körülmények minden birodalmát és minden határát, hogy megértsétek az isteniségetek teljességét. Ez az, amiért mi itt vagyunk. Ez az, amiért mi most itt ülünk ezen a napon. Ez az, amiért itt vagyunk a birodalmakban.


Itt van ez a Bíbor Körnek nevezett dolog a fátyol felénk eső oldalán. Ti mindannyian résztvevői és tagjai vagytok és erős hatást fejtetek ki abban. Ez az, ahol összejövünk az álomállapotaitok alatt vagy a többdimenziós utazásotok során. A Bíbor Tanács nem egyetlen oszlopa az Ark Rendjének. Mi mindannyian különböző helyekről, különböző családokból származunk... Michael családjából... és Raphael családjából... és To-bi-wah családjából. Összegyűltünk ebben a Bíbor Körnek nevezett dologban most.


És amint tudjátok, az Ohamah, Kuthumi, Tóbiás energiáit is tartalmazza. Vannak erős hatások Quan Yinnel, és sok- sok más energiával is. aktív résztvevők vagytok ebben. Nem vagyunk magasabb szinten, mint ti. Csak ti most a Földön manifesztálódtatok, és mi meg nem... talán... ez már egy teljesen más téma. (nevetés)


Én most azon a lényen keresztül beszélek, akit ti Cauldrének hívtok. Ő valahol máshol volt egy ideig. De tudatni fogom majd veletek, hogy jelen vagyok a teremben is veletek egy emberi formában, egy olyan emberi formában, amit nem fogtok látni ezután a nap után. Nem kell, hogy körbenézzetek ( a közönség nevet). Különböző formákba és alakokba tudom magam manifesztálni. Fel tudok tűnni pillanatnyilag és a következőben pedig eltűnni. Meg tudok teremteni egy történetet, melyhez oly sok szereplő és személyiség és mélység tartozik, hogy az addig folytatja a lényegét, amíg le nem kapcsolom.


És ez olyasvalami, amit mindenki szintén közületek itt meg tud csinálni. Ez az, ahová tartunk. Tóbiás azt mondta nektek, hogy ez egy másfajta év lesz, a lélek szabadságának éve. Ez az, ahová tartunk. Tóbiás felhatalmazott, hogy beszéljek a Shaumbrákhoz a következő két előadás során az energia természetéről és arról, hogyan lehet átalakítani. Vagy nevezhetjük "energiamozgatásnak." Az energia egy csodálatos dolog, csodálatos. És az nem létezik! El fogom nektek mondani, hogy miért néhány perc múlva.


De először engedjétek meg, hogy még beszéljek magamról. Nagyon büszkén teszem ezt. És szeretném, ha közületek azok, akik most hallgatnak bennünket szintén büszkék lennének a saját történeteikre. Valóban, én voltam Sámual energiája is. Sok-sok létidőt töltöttem abban, amit alacsonyabb helyzeteknek neveznétek, vagy sötét pozícióknak. Óriási történeteket tudnék mesélni néhány dologról, melyen keresztül mentem, beleértve, igen, valóban azt az időszakot is, amikor nem volt számomra pihenési idő a létidők között. Mindenre emlékszem, egyik létidő a másik után. Az maga a pokol... kivéve, ha fel vagytok rá készülve. Ti, Shaumbra, felkészültetek rá. Én nem. Az a pokol. Az maga a pokol, folytatni egy történetet, folytatni az emlékeket és nincs hozzá megoldás. az maga a pokol.


Segítettem megteremteni annak az energiáit, akit Assisi Szent Ferencnek hívtok, egy lélek nélküli lényt, akit Kuthumival és másokkal segítettem megteremteni. Inkarnálódtam a Földön Francis Bacon energiájaként, és általában ismert voltam Shakespeare-ként is. De az írás iránt érzett mély szeretetemmel Samuel Clemens, Mark Twain energiájaként is inkarnálódtam. És ez egy hihetetlen létidő volt. Beutaztam a világot. Történeteket írtam. Sok időt töltöttem oly sok Shaumbrával. És ténylegesen az is egy rövid ideig az alkalmazásomban volt, akit ti Cauldreként ismertek abban a városban, amit Virginiának hívtok, amikor volt egy újságom is ott.


A Saint Germain-ként töltött létemben azon a helyen születtem, amit ti most Spanyolországként ismertek, az apám portugál volt és zsidó is és az anyám spanyol királyi származású volt. A nevem nem Saint Germain volt vagy Saint Germain ( itt most francia kiejtéssel ejti).Később változtattam meg azt, amikor megkezdtem az utazásaimat.


Beutaztam Európát. Információt vittem magammal arra a létidőre. Oly sok energiát vittem magammal, melyet hosszú időn keresztül építettem fel. Elvittem azt magammal. És megértettem és tudtam, hogyan alakítsam át.


Az egyszerű, Shaumbra. Az oly egyszerű, hogy fogtok egy gyémántot a kezetekben és megtisztítjátok minden szennyeződéstől, mely benne van. Az egyszerű. Túl keményen próbálkoztok. Ez a baj. Meg tudtam fogni az egyszerű köveket, betettem a zsebembe őket és aranyat húztam ki. Ez egyszerű. Túl keményen próbáljátok. Megpróbáljátok felhasználni az erőt az energiára és az nem működik, ugye? Nincs semmi bűvésztrükk a kezekkel itt.. Nincsenek itt csodák. Ez egyszerűen csak fizika. És majd bele fogunk ezekből néhányba menni.


A Saint Germain-ként töltött létemben tanácsadója voltam XV. Lajosnak. Sok időt töltöttünk zárt ajtók mögött. Segítettem neki megpróbálni megérteni az energia természetét. Természetesen, jobban érdekelte az, hogyan lehet a követ arannyá változtatni, és soha nem mutatnám meg neki ( néhányan nevetnek). Szerette volna tudni, hogyan lehet megtisztítani a gyémántot. Azt akarta tudni, hogyan vagyok képes formát váltani, hogyan tudom megváltoztatni a formámat és bármikor átváltozni különféle lényekké.


Igen, Garret, Norma, Linda és Cauldre számára mondom, hogy én voltam a taxisofőrötök, amikor Párizsba mentetek mostanában, az utazást segítettem lerendezni. Igen, éppen egy taxit kerestetek a reptéren. Annyira elveszettnek és zavarodottnak tűntetek (néhányan nevetnek), még valahogy rémültnek is. És akkor megjelentem. Ti segítettetek nekem megjelenni. Egy taxisofőr alakjában bukkantam fel. És biztonságosan elvezettelek titeket a szállodátokhoz. És több más alkalommal is feltűntem, amíg ti ott voltatok. De nem ismertetek fel engem. Meg tudom tenni ezt, Shaumbra, és ti is meg tudjátok tenni.


A Saint Germain-ként töltött létemben Madame Pompadour tanácsadója is voltam. Sok időt töltöttem vele, segítve neki megérteni annak az egész természetét, amit ti Szellemnek vagy Istennek hívtok - nem azt, ami az én válaszom erre - de van egy válaszom, mely úgy hiszem, megalapozottabb és őszintébb mint bármelyik vallás a Földeteken most.


Nem igazán kedvelem a vallásokat, és ezt indulatosan ki is fejeztem a Saint Germain-ként töltött léidőmben. És ez bajba is sodort egy kissé (néhányan nevetnek). Az egyházi vezetők nagyképűek. Az egyházi vezetők félelmesek. Örülök, hogy ezt láthatom. Tóbiás nem fejezné ki ezeket az érzéseket annyira nyomatékosan. Az egyház energiája most az, ami visszatartja a Földet, ami most visszatartja az emberiséget. Talán a legbetegebb energia most a Földön. És hamarosan vissza fogok jönni. És - ahogy ti mondanátok - és fenékbe rúgok néhányat ( a közönség nevet) vallási értelemben ( még többen nevetnek és tapsolnak) Hallottam Cauldrét, amint azt mondta sokszor, hogy én túlságosan komoly vagyok, hogy nincs humorérzékem. De van.


Azoknak mondom, akik éppen most kapcsolódtak be, én Saint Germain gróf vagyok. Most helyet cseréltem Tóbiással. Eltekintettünk a beszélgetésetektől. Azt később is elolvashatjátok. Mi most itt beszélgetünk egy csoporttal a Coal Creek Canyonban az energia természetéről, arról, hogy kik is vagytok igazán. Arról beszélgetünk, mi is az Energiamozgató.


Mióta Tóbiás bevezette ezt a témát, arra vagytok kíváncsiak, hogyan lehet az energiát mozgatni. Játsszátok a kis játékaitokat, megpróbálva a dolgokat energetikailag mozgatni. Arról fogunk beszélgetni, hogyan is lehet azt ténylegesen megtenni. Talán majd néhányotokat bosszantani foglak, de közel sem annyira., mint ahogy Ohamah tenné ( a közönség nevet). Kihívásra foglak szólítani benneteket a legmélyetekről, hogy kiszabaduljatok a történetetekből. Oda foglak terelni abba a megértésbe, hogy kik vagytok igazán, hogyan működik az energia, annyira, hogy talán még néhányan a halál pontjához is eljutnak. De az semmi.


Itt ülök most ebben a teremben. Soha nem haltam meg. A Saint Germainként töltött létemben kisétáltam a testemből. Kisétáltam belőle. nem volt hosszú, elnyúlt halál. Nem szenvedtem semmit. Nem volt fájdalom. Kisétáltam a testemből. És ez egy igaz, igaz történet - az eltűnt abban a pillanatban, amikor én kisétáltam belőle. Nem voltak csontok temetve a földbe, nem maradt hús, ami bűzölögjön és elrohadjon. Kisétáltam belőle.


És ez az, ahová tartunk mi, Shaumbra. Ez az, amit kértetek. Ez az, amiért itt vagytok most a Földön. Én kisétáltam. És vissza tudok sétálni is. Igen,olyan Új Föld-esnek hangzik, ugye? Vissza tudok sétálni bármikor, tudom manifesztálni magam, az energiáimat az emberi valóságba.


Meg foglak látogatni titeket a játékaitokban. Meg foglak látogatni benneteket a történetetekben, akár itt ültök a teremben most az elkövetkezendő néhány beszélgetésünk alatt, akár éppen lefelé haladunk az úton együtt a kocsival. Túl sok játékot játszotok mostanság. Ez összezavar titeket. Ez elveszejt benneteket.


Én tudom, kik vagytok. Együtt dolgozunk eónok óta. Emlékeztetni foglak benneteket erre. Igen, az irritálni fog benneteket olykor, de itt az ideje, hogy túljussatok ezen a játékokon, hogy túllépjetek a történeteken, hagyjátok abba a homokozóban a játékot. Mi most a több dimenzió egész területén kezdjük el a játékot.


Nos, sok-sok csodálatos létidőt töltöttem a Földön, és most jövök-megyek, ahogy tetszik.


Beszélgetni fogunk egy kicsit az energia természetéről. Az energia nem létezik... legalább is nem magszinten. Az energia nem létezik. amikor erre az Otthonnak nevezett helyre mentek - amiről Tóbiás már beszélt a történetében, az Otthonról, ami Minden, Ami Van forrásáról- nincs ott egy csepp energia sem. Semmi... az tiszta. Az semmi. Az Otthon nem tartalmaz energiát, mert annak nincs szüksége energiára. Az energia egy dualisztikus meghatározás. Az Otthonnak nincs szüksége energiára.


Vannak olyanok, akik megpróbálják meglelni ezt a mennyeknek nevezett helyet. Vannak olyanok, akik megpróbálják felkutatni Istent. És ők energetikailag keresik. Egy energiaforrás után kutatnak. Ezt tettük Atlantiszban – emlékeztek? folytonosan kutatva a mennyeket, a testet, és a Földet egy energiaforrásért. Az Otthon nem energia. Az egyszerűen van.


Amikor elhagytátok az Otthont és keresztülmentetek azon, amit Tűzfüggönynek neveztek - amikor ott voltatok a Tűz Függönyében, azok számára mondjuk, akik emlékeznek a tanításokból- milliárd és milliárd darabkára hasadtatok szét, majdnem végtelen számú darabra. Minden darab, melyre széthasadtatok, valami olyasminek a lehetőségét képviselte, amit megtapasztalhattok. Nos, el tudnátok-e képzelni, hány lehetőség van most ebben a pillanatban? Adni fogok néhány ötletet a lehetőségekről, amikor átmentetek a Tűz Függönyén.


Minden lehetőség, minden lehetséges tapasztalás, gondolat és tett energiát teremt az Otthonon kívül, a Tűz Függönyén kívül. Azt mondhatjátok, hogy a Tűz Függönyén kívül a Tűz Függönyén kívül eső terület a háló, amelyről beszélünk, vagy amit " a mezőnek" nevezünk. Ez az energiaforrás, melyet használtatok, mikor elhagytátok az Otthont. Az egy szunnyadó állaptoban van. Az semleges. Az bizonyos értelemben, egy semmi, egy lehetőség, arra várva, hogy kifejeződjék.


Az egy egyenlet: energetikai egyenletek, kifejezett potencialitások. Az energia semmi, de az ott ül készen és arra vár, hogy titeket szolgáljon. Abban a pillanatban szolgál benneteket, amikor az imaginációtok kioldja azt, és aztán elkezd működni. Majd elkezdi megformálni önmagát. És elkezd alakot ölteni és kifejeződni. Most itt ültök a pillanatban, mely telve van potenciális energiával, arra várva, hogy kifejeződjön. Az egy semleges és nyugvó állapotban van. A tudományos eszközeitek soha nem tudják azt megtalálni, mert az semleges. Az most arra vár, hogy kifejeződjön az imaginációtokon keresztül.


Az energiának sok-sok olyan szintje van, mely kifejeződésre került. Azok általatok lettek megteremtve, ti formáltátok meg őket. Ti alakítottátok azokat eónokon keresztül, régebb óta, mint ahogy a Földre érkeztetek volna, amikor angyali formában voltatok, sok az az energia, melyet ti megformáltatok. Azok nincsenek anyagi formában. De a teremtés egy fajtájában vannak, melyek más dimenziókban és más birodalmakban léteznek.


Sokszor még most is, mikor emberi formában vagytok, behatoltok más dimenzionális birodalmakba és a lehetőségekkel játszotok. Játszotok az energiával. Megformáljátok azokat. Teremtitek. Olykor ott hagyjátok a teremtéseiteket más birodalmakban, csak ott üldögélve, az energia , mely formát öltött valamiben. Az ott üldögél, arra várva, hogy elinduljon. Néha csak ott hagyjátok, mint ahogy ott hagynátok egy könyvet a polcon.


Máskor megáldjátok a saját életforma energiájával. Elkülditek saját útjára. Megengeditek, hogy az energia továbbra is formálódjon és alakuljon saját maga. Elindítjátok az életét, majd megáldjátok és elengeditek. Hogy egy példával éljek az emberi valóságotokból, ez olyan, mint mikor gyermekeitek vannak. Segítetek nekik világra jönni, majd hagyjátok őket elmenni- a legtöbbötök ezt teszi- hagyjátok őket, hadd menjenek maguk.


Ezen teremtéseitek, melyek más birodalmakban léteznek, ezek nem-lelki teremtések mind. Vagy más szavakkal, nekik nincs saját Teremtői joguk vagy Teremtői lehetőségük. Azok a ti teremtéseitek. Néha ezeket hívjátok" idegennek." Visszajönnek hozzátok, mert ők a ti gyermekeitek, bizonyos értelemben. Ők a ti mennybéli gyermekeitek, de ők nem-lelkiek.


Ti lelki lények vagytok. Rendelkeztek azzal a képességgel, hogy lehetőséget indítsatok el energiaformába és azt manifesztálódásra bírjátok. Amikor elkezditek manifesztálni a lehetőséget, amikor elkezditek visszateremteni az energiát ebbe a "mezőnek "nevezett dologba, azt mondhatjátok, hogy az energetikai jellemzők sorozatában fejeződik ki. Le fogom ezt egyszerűsíteni ezt a megértés kedvéért. De ezt kifejezhetnétek akár pluszban, akár mínuszban. Azok az alapvető elemek... vagy pozitív/negatív-ként is... bárhogyan is akarjátok kifejezni ezt.


Akkor elkezditek összerakni mindezen elemeket. Lehet, hogy pluszok sorozata és néhány mínuszból áll. Nos, látjátok az energiát, amint alakot ölt. És igen, és van egy kölcsönhatás aközött és az általatok új digitális társadalomnak nevezett dolog között. Az nagyon hasonló, nagyon párhuzamos. Ti vissza fogtok menni az energia eredetéhez és megértéséhez. Amikor bekapcsolódtok " a mező"-be, akkor ti a pozitívok és negatívok egy sorozatát használjátok, hogy elkezdjétek megformálni azt a lehetőséget, azt az energiát valamibe.


Hogy megfogjatok valamit, megragadjátok a nyers energiát és átalakítsátok azt anyaggá, az nagyon összetett, nagyon komplex egyenlet. Az egy nagy sorozat, pluszok és mínuszok nagy sorozata. A pluszok és mínuszok hajlanak afelé, hogy egyfajta spirálban sorakozzanak fel. A spirálnak általában 12 elemének kellene lennie. A 12 spirális elem közepén van egy semleges elem, vagy amit úgy mondhatnátok, hogy "a mező"-be való visszakapcsolódás. ha ez úgy hangzik, mintha egy DNS modell lenne, az az. De mi nem hívjuk DNS-nek. Mi "energiaszerkezet"-nek hívjuk. Ebből a 12 szálas energiaszerkezetből bármelyik más szerkezeteket is pörget minden irányban, minden dimenzionális irányban.


Nos, ti általában azzal dolgoztok, amit három, vagy olykor négy dimenziónak neveztek. De most képzeljétek el, amint visszamentek "a mező"-be, bekapcsolódva abba egy egyszerű plusszal és mínusszal, és elkezdtek hozzáadni több pluszt, több mínuszt, néha egy kicsit több pluszt, néha egy kicsit több mínuszt. De ez segít nektek megfogni az energiát és átalakítani valamivé. Mindezen kis szerkezetek átváltoznak az energia részek ezen 12 szálas típusává. És azok ténylegesen bekerülnek az emberi valóságotokba, hogy megteremtsék az illúziót, melyet most birtokoltok, hogy megteremtsenek egy nagyon összetett szerkezetet, egy nagyon részletes szerkezetet.


Nos, az energia ezen megértésével, tudván, hogy az ténylegesen nem valós, tudván, hogy az energia a magjában, a magforrásban nincs pozitív és negatív, elkezdhetitek megérteni, miért tűnhet ez az anyagi világnak nevezett dolog, melyben éltek, oly valósnak. De az nem az. Az tiszta illúzió, tiszta illúzió, de oly magasan struktúrált, hogy valósnak tűnik. Úgy tűnik, mintha nem tudnátok kikerülni olykor belőle. Úgy tűnik, hogy bele vagytok ragadva az inkarnáció ezen teljes körébe. Úgy tűnik, mintha segítségre kellene számítanotok a mennyei birodalmakból, hogy kijussatok belőle. És nem... nem kell. Egyáltalán nem vagytok beleragadva ebbe.


Ami van, az egy energia, mely megrekedt, energia, mely általatok formálódott és bizonyos értelemben, ti zártátok be, és általatok szerkesztődött meg, és az nem tud kijutni. Megpróbáltok hatni rá. Megpróbáltok erővel hatni rá. És akarattal hatni rá. És minden alkalommal, amikor ezt teszitek, az nem működik, és ti egyre erőtlenebbnek és erőtlenebbnek érzitek magatokat, jobban, mint előtte.


Úgy érzitek természetesen, hogy ott valamiféle felsőbb lénynek kellene lennie vagy valami magasabb erőnek, mely majd lejön és megment titeket, lejön és elvisz titeket ebből a hatalmatokat vesztett állapoptból. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Ti vagytok az a felsőbb lény. Ti mindannyian hozzákapcsolódtok ahhoz a felsőbb lényhez. Ez megint egy másik beszélgetés tárgya lehetne.


A valóságban, az egy illúzió, de nem tudjátok azt erővel nyomni, nem tudtok erővel hatni rá. Az átalakulás abból a megértésből fakad, mi is az energia a saját magszintjén. Az abból a megértésből fakad, hogy az energia egy illúzió, hogy ezzel kezdjük. Ott nincs semmi. Otthon nincs energia.


Megpróbáltam segíteni más tudósoknak a ti korszakotokból- és az én időmben is, hogy megértsék ezt. Szorosan együttműködtem Teslával, amikor Samuel Clements voltam. Találkoztunk. Beszélgettünk. Megpróbáltam segíteni neki megérteni. Voltak bizonyos fokú sikereink, de eléggé őszintén azt kell, hogy mondjam, a társadalom nem állt készen arra, amit Tesla felajánlott, helyette inkább visszatért az energia Edison-féle megértéséhez. Ti most készen álltok, hogy túllépjetek azon, készek vagytok az energia Régi megértésén túljutni. Érdekes... ők mindketten új időkbeli energiamunkások voltak, Tesla és Edison.


Sok időt töltöttem a Saint Germain-ként töltött létidőmben Mesmerrel dolgozva, segítve neki megérteni a valóság természetét, segítettem neki megérteni a hipnózist, a mesmerizmust, a tényt, ha be tudjátok állítani az emberi tudatosságot egy bizonyos szintre, az át tudja alakítani a saját megrekedt létállapotát. Az rá tudja venni az energiát a mozgásra és az áramlásra újra. A hipnózis vagy a mesmerizmus egy bizonyos fajtájával kim tudtok jutni abból a Régi történetből, és nagyon gyorsan át tudjátok alakítani az energiákat.


Sajnos a hipnózis teljes tanulmánya felett átvették a hatalmat a filozófusaitok és a pszichológusaitok, és azok akik az elmebeli dolgokat tanulmányozták. És az messze sem volt olyan hatásos, mint amennyire igazán lehetne. Dolgozni fogok majd néhány Shaumbrával, hogy a hipnózis egy teljesen új megértését adjam nektek. Meg fogjuk változtatni a nevet, hogy ne tapadjon semmiféle szégyenfolt hozzá. Ezt fogjuk tenni az elkövetkezendő néhány hónapban. És azok, akik... tudni fogjátok, hogy én ott vagyok veletek. Csinálni fogunk néhány tesztet és néhány kísérletet... igen.


Nos, az energia ezen egész természete, ennek az egésznek a megértése segíteni fog nektek, hogy túllépjetek a történeteken, melyben benne ragadtatok. Segíteni fog nektek dolgokat azonnal manifesztálni az életetekben.


Soha nem volt bankszámlám a Saint Germain-ként töltött létemben. Nem hittem a bankoknak. Ez megint egy teljesen másik történet lenne, ha belemennénk. (néhányan nevetnek). Nem kellett, hogy bankszámlám legyen, mert képes voltam aranyat manifesztálni, bármikor, amikor csak szükségem volt rá. Bőségben éltem. És soha nem kellett fejemet törnöm rajta.


Nagyon kiborít és rettentően zavar, és nem akarok egyetlen kérdést sem ma a bőséggel kapcsolatban, amikor a mikrofonhoz léptek. Nos, nagyon kiborulok, ha ezt teszitek ( néhányan nevetnek). Annyira beleragadtatok ebbe az egész problémába, és az ténylegesen gátol titeket, hogy előremozduljatok. A bőség hiányára koncentráltok. Annyira bele vagytok ragadva. És a tény, hogy ott van a pénzbeli bőség lehetősége, csak éppen arra vár, hogy bejöjjön a valóságotokba. De ti még nem engeditek azt be. Régi hitrendszereket rögzítetek azzal kapcsolatban. Azt hiszitek, hogy azon a rendszeren belül kell dolgoznotok.


El fogok árulni nektek egy dolgot- a Saint Germain-ként töltött létidőmben soha nem dolgoztam a rendszeren belül. A rendszer a tömegtudat, és az csapdába fog csalni benneteket, és nagyon gyorsan beránt titeket. Tóbiás megkérdezett benneteket, vajon készen álltok-e arra, hogy elhagyjátok a tömegtudatot, és a legtöbbetek azt mondta: "Igen." De ti még mindig bele vagytok ragadva. A rendszeren kívül kell dolgoznotok.


Tehát a maga magszintjén az energia semmi. Az elindulhat és alakot ölthet bármiben, amiben csak szeretnétek. Egyszerűen fogjuk kezdeni. Nem fogunk hatalmas tervekbe fogni. Egyszerűen fogjuk kezdeni. Néhányan lehet, hogy szeretnének elkezdeni dolgozni ezzel a mostani és a következő beszélgetésünk közti időszakban.


A legkönnyebben ezt a vízzel tehetitek, egyébként. Csak üljetek le a vízzel. Üljetek le egy pohár vízzel magatok előtt. Üljetek bele a vízbe. Értsétek meg és érezzétek, milyen az, mikor nem próbáltok meg erővel hatni a vízre. Értsétek meg... ez az, ahol elrontottátok idáig. Megpróbáltatok belenyomni valamibe azt. Nem tudtok erővel hatni rá. Csupán el tudjátok képzelni az energiát. Emlékezzetek rá. Írjátok azt le a könyveitekben. Nem tudtok erővel hatni rá. Nem tudtok akarattal hatni . Csak elképzelhetitek azt.


És amikor elképzelitek az energiát a saját tiszta létformájában, az alakot ölt, hogy válaszoljon nektek. Ti irányítjátok az energiát az imagináción keresztül, és az válaszol. Ha erővel akarjátok nyomni, ha erősen akarjátok tartani, az mit fog tenni? Szó szerint fog válaszolni nektek! Ha megpróbáljátok nyomni, ha megpróbáltok erővel rákényszeríteni a bőséget az életetekben, az szó szerint fog válaszolni. Az vissza fog nyomni benneteket. Néhányan azt mondjátok:" Az univerzum szó szerinti. Isten szó szerinti." És az is. De értsétek meg, hogy az ti vagytok. Ti vagytok szó szerint. Ti válaszoltok önmagatoknak tökéletesen.


Menjetek valami nagyon egyszerűvel egy helyre- a vízzel- és csak üljetek le vele. Vagy a levegő... igen, a levegő is csodálatos dolog. Csak üljetek le vele. Csináljátok ezt a légzés dolgot - Néha azon tűnődöm, mit is csináltok (néhányan nevetnek). A legtöbbetek egyfajta agytornán megy keresztül, azt mondván:" A tanár azt mondta, hogy lélegezzünk, tehát mi lélegezni fogunk." És valójában nem értitek, mi is történik.


Értitek-e ezen dolognak az egyszerűségét, amit levegőnek neveztek, oxigénnek, magatokba beengedve és rajtatok keresztül? Megpróbáljátok azt nagyon komplikálttá tenni. megpróbáljátok manipulálni azt. Azon próbálkoztok, hogy jobban érezzétek magatokat Csak arra lettetek kérve, hogy nyíljatok fel. fogadjátok azt el. Engedjétek be azt a lényetekbe. Érezzétek a levegő esszenciáját. Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáljátok manipulálni azt. Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáljátok megváltoztatni annak a szerkezetnek az atomi típusát.


Néhányan... láttam... bementek és megpróbáljátok manipulálni és erővel nyomni az atomokat. Azt hiszitek, ha alacsonyabb szintekre kerültök és körbemozgattok egy elemet ezek közül, az meg fogja változtatni a dolgokat. És akkor majd varázslóvá váltok és képesek lesztek csattintani az ujjatokkal és manifesztálni. Ez nem így működik.


Volt néhány korlátozott fokú siker, amit az emberek elértek a régi területen egy bizonyos dolgot téve. Bolonddá tehetitek az atomi szerkezetet egy bizonyos ideig az erő használatával vagy az akaratotok kifejtésével. De előbb vagy utóbb az vissza fog vágni más módon. Ténylegesen majdhogynem ellenetek dolgozik.


Ez a csoport, Shaumbra, a Bíbor Tanács - az, akik vagytok, a Bíbor Tanács - most készen álltok a Földön, hogy megértsétek, milyen is az igazán dolgozni az energia esszenciájával, megérteni az energia alkímiáját, megérteni, hogyan lehet a dolgokat manifesztálódásra bírni a szemetek előtt. Nem fogunk ennek a részleteibe ma belemenni. Arra fogunk titeket kérni, hogy üljetek le a legegyszerűbb dolgokkal- a levegővel vagy vízzel... vagy tűzzel... vagy bármelyikkel. Arra fogunk kérni titeket, hogy egyszerűen érezzétek az energiákat... ahogyan azok áramolnak... ahogyan azok dolgoznak.


Arra fogunk kérni titeket, hogy érezzétek a vízbe- mennyire beleragadt az energia ott. Van egy megrekedt energia a vízben és a levegőben. Az energia meg tud ragadni. Van ennek az energiarészecskék 12 szálas típusának egy bonyolult hálómunkája, mely messze alá megy azon szintnek, mint amit ti atomi szerkezetnek hívtok. Ez a valódi Föld energiaszerkezet. Arra fogunk kérni titeket, hogy érezzétek, hogyan áramlik az energia ezen vonalakon belül, ezen hálókon belül. Arra kérünk titeket, hogy érezzétek, hogyan rekedt meg az energia ezekben a hálókban. Arra kérünk titeket, hogy érezzétek, hogyan válaszol az tökéletes módon az imaginációtokra.


Az imagináció nem az, mint amit ti vizualizációnak hívnátok. Két különböző dologról beszélünk most. Tóbiás már elmagyarázta ezt előzőleg. A vizualizáció egy erővel kifejtett és fókuszált energia. Itt nincs vizualizáció... ez imagináció. Hogyan tudnátok megkülönböztetni? Nos, az imagináció áramlik. Az imaginációt nem kell, hogy erővel nyomjátok. Az imagináció a ti belsőtökből fakad.


Meg fogjuk ismételni az üzenetünket azok számára, akik éppen most kapcsolódnak be, remélve, hogy még elkapják Geoff és Linda kis beszélgetését. Megkezdtük az előadásunkat. Itt Saint Germain beszél. Üdvözlünk a csoportunkban ma. Az energiáról beszélgetünk éppen. Arról beszélgetünk, hogy mi az és mi nem az.


Oly sok félreértés van az energiával kapcsolatban a kultúrátokban mostanság, félreértések, hogy nektek eszközöket kell használnotok, hogy kimutassátok annak az erősségét és az erejét... és a kitérését. Az nem energia. Az az energia egy kifejeződése, de az nem az energia maga.


Ti energialények vagytok. Oly sok megrekedt energia van körülöttetek. Megrekesztettétek azt egy bizonyos szándékkal. Megformáltátok, megkeményítettétek azt, mint az agyagot, és az hozzászokott, hogy megteremti a történeteteket.


Képlékennyé fogjuk azt tenni . Szabaddá fogjuk azt tenni a mostani és az elkövetkezendő beszélgetésünk ideje között. Fel fogunk szabadítani benneteket a saját teremtésetekből. Meg fogjuk mutatni, hogyan játszhattok az energiával.


Meg fogjuk mutatni nektek... néhányan, akik szeretnék látni, hogyan tudtok tényleg kisétálni a testetekből. Mi most nem az asztrálkivetítésről beszélünk. Arról beszélünk, amikor teljesen elhagyjátok a testeteket... és látjátok, amint a testetek továbbra is működik... és látjátok a történeteteket, amint folytatja mozgását.. Néhányan majd nem jönnek vissza abból a tapasztalásból. Nos, legyetek óvatosak azzal a kéréssel kapcsolatban, hogy tényleg önkéntesek akartok-e lenni. Meglehetősen terhesnek érzitek majd, hogy visszagyertek abba a testbe. Úgy fogjátok találni, hogy könnyebb az, amit én, Saint Germain is teszek- be- és kijárkálok, bármikor, amikor úgy döntök.


Egy teljesen új területtel foglalkozunk most. Egy teljesen új önmagaddal foglalkozunk most. Néhányan megpróbáltatok önmagatokat egy nagyobb "ti"-be önteni. Tóbiás finoman szólt hozzátok ezzel kapcsolatban. Én nem leszek olyan lágy. megpróbáljátok még jobban felfújni magatokat. Ki fogjuk pukkasztani azt. Ki fogjuk engedni az energiákat, melyeket lezártatok. Azon tűnődtök, miért vannak fizikai problémáitok, mentális problémáitok, blokkolt energiátok? Fel fogjuk azt szabadítani.


Tóbiás megkért, hogy jöjjek ide és szóljak hozzátok a Shaumbra következő két összejövetelén. Ma csak egy kis bemelegítés volt. Ma a magam módján bemutattam az energiámat közvetlenebb módon ennek a csoportnak.


Dolgozni fogunk veletek. Meg fogok mutatni nektek néhány trükköt. Szeretnélek elkápráztatni titeket a mostani és a következő összejövetel közti időszakban. Meg fogom mutatni nektek, mennyire gyorsan megváltoztatható valami. Meg fogom mutatni nektek, hogyan jön-megy az illúzió. El fogok jönni hozzátok emberi formában és nem fogtok felismerni engem rögtön. De később visszanéztek és azt mondjátok:" Az az átkozott Saint Germain volt!" ( a közönség nevet)


Shaumbra, készek vagyunk, hogy tovább lépjünk. Készek vagyunk, hogy megmozduljunk. Tóbiás öt hosszú és türelmes éven át dolgozott veletek. Kuthumi idejött és beszélt hozzátok. És Quain Yin érkezett, hogy szóljon hozzátok. Ohamah-át vissza kellett tartani... annyira energikus most. Itt az ideje, hogy előremozduljunk. kevesebb, mint két évünk maradt, hogy együtt dolgozzunk a kvantumugrásig. Sok munka vár még ránk. Ahogy valaki mondta ma korábban Cauldrének, nincs idő a nyafogásra vagy panaszkodásra. Jussatok túl rajta! Jussatok túl rajta!


Azt kell, hogy mondjam, hogy az annyira lenyűgöző bárhogyan is, hogy látni azt a munkát, melyet végeztetek. Voltak- ahogy mondanátok- fogadások a mi oldalunkon, hogy nem lesztek képesek ilyen messze jutni ( a közönség nevet), de megtettétek. Egy dolog, amit mondhatok a Shaumbráról, hogy határozottan kellemetlen alakok vagytok (többen nevetnek), önfejűek oly sok értelemben. És meg fogjátok tenni így vagy úgy.


De meg fogok mutatni nektek egy könnyebb módot egy könnyedebbet, ahogy vezethetitek az életeteket és a teremtéseiteket. Az visszatér abba az esszenciába, ami az energia és hogy hogyan lehet azt használni.


Nem tudom eléggé hangsúlyozni- nem tudom eléggé hangsúlyozni- a pokol, amin keresztül mentem a megismételt létidőkben a Földön, rosszabb, mint bármi, amit közületek bárki is el tudna képzelni. Tudom, hogy kihívásra akarjátok szólítani a történeteiteket az elmével szemben. Az enyém fölényesen fog győzni. Azért csináltam, hogy megértsétek, hogyan működik az energia és eljussatok azon megértési ponthoz, hogy mennyire egyszerű is az.


Látom, hogy sokan közületek olyan hibákat ejtenek, amiket én is tettem. Túlságosan keményen próbáljátok. Az elmétekben vagytok, és nyomjátok erővel. Lefárasztjátok magatokat. Jussatok azon is túl.


Érdekes megjegyezni, benneteket figyelve, veletek dolgozva, a hatalmas lépéseket és folyamatokat, melyek az emberiségben zajlanak általában. A tudatosság kvantumugrásának egyik árulkodó jele- egy kvantumugrás, melyre oly régóta várva várt és talán hosszú ideje esedékes- az egyik jele, amikor az emberiség egy kis csoportja elkezdi megérteni- szeretném, ha erre különösen figyelnétek- amikor az emberek egy bizonyos kis csoportja elkezdi megérteni, hogy nincs olyan dolog, mint jó vagy rossz, fény vagy sötét. Hogy nincs olyan dolog, mint ördög.


Ez az igazi megértés kezdete annak, hogy nincs dualitás. Az segít lebontani az energia régi szerkezetét. Az az energia hatalmas mennyiségét segíti elengedni. Amikor a társadalom át tud lépni ezen a jó- vagy- rossz szemléleten, ezen a fény-vagy-sötét, ördög- vagy- angyal koncepción, akkor a társadalom egy kvantumugrást tett. Akkor az energia másként működik.


Ti annak a fő szélén vagytok. a legnagyobb kihívásokon és a legnagyobb nehézségeken mentetek keresztül, hogy eljussatok ehhez a ponthoz. Ez a csoport elkezdte megérteni, hogy ez az egész dolog, amit fénynek és sötétnek neveztek, egy illúzió. Ez az egész dolog, amit dualitásnak hívtok, illúzió. Akkor eljuthatunk az energia magjához.


Nincs üres hely. Nincs üres hely... értsétek meg. Nincs üres hely az atomok elemei között. Nincs üres hely, amikor felnéztek az égre. Amikor kinéztek a csillagokra, ott nincs üres hely. Az telve van lehetőséggel. Ott csoportosulnak a lehetőségek, a lehetőség, mely kész arra, hogy elindítsátok, aktiváljátok azt, és behozzátok ebbe a valóságba. Nincs olyan hogy semmi. Nincs olyan, hogy semmi. Az mind egy " valami(ság)", készen arra, hogy ti, mint Teremtő lények aktiváljátok őket.


Tóbiás ma ideadta ezt a pódiumot nekem és lehetővé tette, hogy beszéljek a szívemből, lelkemből. Lehetővé tette, hogy elmondjam nektek, ki vagyok, lehetővé tette, hogy közvetlenül szóljak hozzátok. Köszönöm neki. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy meghívtatok erre a helyre.


Vagyok Mindaz, Ami Vagyok!


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra