Csatornázás:

Mi történik?

Bedford, New Hampshire 2002 November 23

Üdv, mindenkinek, Kryon vagyok, a magnetikus erõterekben létezem.

[Szünet]

Kedves Emberek, micsoda öröm, hogy megengedtek egy ilyen dolgot megtörténni, mint ez! Megértjük a dualitásotokat. Megértjük, hogy sokan közületek még mindig azt kérdezik, hogy ez lehet-e valóság. Néhányan közületek meg lesznek érintve. Néhányan közületek illatokat fognak érezni, melyek nem létezhetnek ott, ahol ültök. Néhányan közületek színeket fognak látni a teremben, és mind ezt egyetlen ok miatt: azért, hogy megértsétek a valóságát annak, amit ma itt teremtetek. Ez az esemény és ennek az eseménynek az üzenete azért teremtõdik, mert itt vagytok. Ez nem történik meg egy vákuumban. Ha közületek senki sem ülne itt, nem lenne csatornázás, akár csak ez az édes hely, ami azok által teremtõdik, akik itt ülnek elõttem, és azok által, akik ezt olvassák.

Mindannyian örökkévalóak vagytok, de nem minden élet az az univerzumban. Nincs teszt ezen a bolygón, csak az energia kihívásai. Egyikõtök sincs túl azon a képességen, hogy befogadja, és kibírja ezeket a kihívásokat. Mindannyian ezzel a tudattal jöttetek, és azért hogy a megfelelõ módon tudjátok mûködtetni, még egyszer elmondjuk: Egyikõtök sincs egyedül. Azt hiszitek "egy" dolog vagytok? Ez nem pontos. Belenéztek a tükörbe, és egy négydimenziós lényt láttok, akinek bõre, teste van, és egy neve, amit hangosan ki tudtok mondani. De nincs fogalmatok arról ki az, akire tekintetek. Mindannyian egy csoport vagytok. Annak ellenére, hogy ez furcsán hangzik, már elismertétek ezt azzal, hogy azt állítjátok, van egy felsõbb részetek, és sokan tervezik úgy életüket, hogy használják a magasabb énjüket. De még mindig látjátok és érzitek az elszeparálódást. Sokan vágynak rá közületek, hogy a másik rész részei legyenek, de természetesen teremtitek az elszeparálódást a valóságotokban, ahelyett hogy a hatalmas Én Vagyok részeként látnátok magatokat.

A nagy próféták Emberként sétáltak ezen a bolygón. Valahogy különbözõnek láttátok õket. szokatlannak, szentnek, isteninek, és hatalmasnak. Úgy néztek ki mint ti - mint mindannyian. Tehát mi az, ami különbözõvé tette õket? Elmondom nektek: ezek az Emberek le tudták hámozni a dualitást és egy csodát tudtak teremteni. Õk nem voltak részei az Emberi-Én és a Magasabb-Én elszeparálódásának. Sokan követték ezeket a különleges lényeket, mert örömet láttak az életükben; látták a hatalmat. Tehát fel kell tennetek a kérdést magatoknak, hogy mi a különbség az átlagos Ember és a mesterek között, akiket imádtak - akiknek az élete sokak számára ismert, és még mindig végig kísérik a történelmeteket?

Ez az ahol kezd érdekessé válni. Mikor a mesterek sétáltak ezen a bolygón gyengébb (vékonyabb) dualitásban, õk úgy tették ezt, hogy képesek voltak látni a nagyobb képet. Õk nem voltak úgy megérintve, mint ti vagytok. Nekik kevesebb volt a sötétség amerre jártak, és tisztábban tudtak látni. Mikor leszülettetek erre a bolygóra erõs volt a dualitás. A mesterek számára ez spirituálisan világosabb volt, és ez tette õket "kölönbözõvé". Amit láttatok az olyan abnormális volt. A régi mesterek és próféták képesek voltak integrálni a csoportot!

Kedveseim, egy olyan energiában ültök most itt, melyet 12 évvel ezelõtt elõre jeleztünk. Ez egy olyan energia, mely sokkal stabilabbá fog válni annál, mint amilyen eddig volt, de hozzá tudunk jutni egy pillanat alatt. Amit el akarunk nektek mondani: a mesterek tulajdonságai rajtatok múlik. Mirõl szól ez az egész, kérdezitek? A változó emberiségrõl, és a változó spiritualitásról van szó. A fátyol enyhén meglibben! Meglibben, ezért halványan keresztül tudtok rajta tekinteni, olyan dolgokat látni melyeket eddig még sohasem. Néhányan kérdik, "Ez tényleg lehetséges? Valóban meg tudom változtatni az életemet?" A válasz igen. Ehhez a tapasztalathoz egy úgynevezett megállapodással jutottatok, és az agyatok egy része azt mondja, "Ez az én megállapodásom. Mindig az lesz." Oly sokan sohasem értik meg az igazságot ezzel kapcsolatban. Ezek a megállapodások melyekben megegyeztetek, mint "kezdõ energiák." Ezek késztetnek haladásra. Egy angyal, vagy próféta sem mondta, hogy ez öröké így lesz! Ez csak úgy érzõdik. Valahol el kell kezdenetek, és a megállapodásotok egy jó dolog a kezdéshez. Ez a kezdet ott kezdõdik, ahol abbahagytátok, és ez egy egyszerû megegyezés. Ez képvisel egy befejezetlen üzletet, múltbeli tapasztalatok maradékát, szülõk választását, fajt, helyet a bolygón, félelmeket, és örömöket. Amit nem látnak, az az Ember, akinek teljes és szabad választása van, hogy abba az irányba induljon, amerre vágyik. és igen, ez kiutat jelent a kezdõ megállapodásból!

Erre a dologra való ráébredés nélkül, képességetek tudása nélkül a kezdõ megállapodás az, ami általában végig követve van. Mennyiõtöknek van megállapodása, amire kíváncsiak vagytok? Mi a helyzet a biológiai megállapodásotokkal? Tartalmazza ez, ami a testvéretekkel, és a szüleitekkel történt? Genetikailag a DNA-tokban hullámzik, mi a "kezdõ" minta ott? Mit fognak "tenni" ezek veletek? Féltek, hogy amit a rokonaitok kaptak, azt fogjátok ti is kapni? Úgy érzitek biológiailag van újrarendezve annak az útnak a követése? Nos, kedves Emberi Lények, lehet, hogy itt az ideje felölteni a mesterek köpenyét - a mesterét a ti nevetekkel, azzal a szinttel, akik vagytok. Ha így tesztek, a testetek egész genetikája a mester köpenyére fog hallgatni. És mikor magatokhoz szóltok és azt mondjátok, "Itt az idõ a változásra," az új megállapodás rajtatok múlik. A sejtjeitek változnak! Azt mondják, "Örömteljesek akarunk lenni, és élvezni szeretnénk a szellem szeretetét. Meg akarjuk változtatni sejtstruktúránkat, a genetikai kódunkat. Hatással kívánunk lenni mindenre, amink van a figyelmünkkel, ahogyan a mesterek tették." Értitek, mit mondunk el nektek? Értitek milyen mélyreható dolog ez?

Tartsatok egy kis szünetet, ha kívánjátok, és képzeljétek el, mire voltak képesek a mesterek, ahogy ezen a bolygón sétáltak. Sok olyan embert hagytak maguk mögött, akik meggyógyultak, a hálától és az örömtõl zokogva. Áradt belõlük a bölcsesség, és segítettek mindenkinek, akit megérintettek. Törzseket hoztak össze, és nemzetekre voltak hatással. Egyesítették a szeparáltakat. Paradigmákat mutattak be melyek annyira mások voltak, hogy gyakran elvesztették miatta az életüket. Most. itt van ez az energia - titeket látogat! Miért nem tartotok egy kis szünetet és ünneplitek, amit teremtettetek!

Itt vagyunk most ezen a helyen, tudjátok, és készen vagyunk. Ezért elfoglaljuk a helyünket körülöttetek, felettetek és alattatok. Interdimenzionálisan nincs határa hová ülhetünk, állhatunk, vagy lehetünk. Mindenkit körülvesz a saját csoportja - akik pontosan tudják min mentetek keresztül - akik tisztában vannak a gyengeségeitekkel, és a számtalan kérdéseitekkel. Ez egy olyan csoport, mely képes fogni a kezetek és vezetni egyik, vagy a másik irányba, ha eljuttok oda, hogy megengeditek. vagy felismeritek, hogy megvan a választási jogotok, hogy ezt kérjétek.

Néhányatok kapcsolatban van a csoportjával, mások tartanak tõle. Félni valamitõl egy teljesen természetes dolog ebben a különleges idõben. Még ezen a napon is van sok ki nem mondott kérdés, és foglalkozni fogunk néhányukkal. Azután, természetesen, pedig átadunk nektek egy kis tudományt is (valamit, amirõl a New Hampshire-i szemináriumok ismertek).

A feltett kérdés, "Mi történik most? Kryon beszéltetek a hálóról, és a bállításáról, ami közeledik. Mit fog ez jelenteni számunkra? Épp csak definiáltuk mi is a háló valójában. Ez valami, ami az Ember biológiáját és tudatát lehetõvé teszi. Mikor a biológiáról beszéltünk akkor a spirituális biológiára is értettük, mivel ez az egész egybe van keverve. Ezek mind beszélnek önmagukhoz, és a "szintek" énekelnek egymásnak. Ami most történik: Mint tudjátok, és ahogy az iránytûitek bizonyítják, azzal amerre most mutatnak, a háló elmozdult. Folytatja még a mozgását egy ideig, de a spirituális csoport - a része annak, mely fellebbenti a fátylat - munkája a végéhez közeledik az idei év (2002) végével. Vannak néhányan, akik sok évet töltöttek ennek a mozgó célpontnak a kergetésével - a változó hálóval. Most itt vagytok még mindig szembesülve egy másik tulajdonsággal, mellyel foglalkozzatok. És mikor a mozgás megáll, lesz egy kis stabilitás, abban is lesz változás.

Vannak, akik lehet hogy azt mondják majd, "Nos, ez az idõrõl szól!" De ne legyetek megszédülve egy pillanattól. Vannak köztetek, akik hozzászoktak a mozgáshoz, mint egy hajó mozgó fedélzetén. Mikor megáll, tudni fogjátok! Elérkezve egy teljes és látszólagos megálláshoz, annak is megvannak a saját tulajdonságai. Itt van néhány tanács: nem kell többé kergetnetek. A lábaitok elõtt hever. Hozzászoktatok bizonyos tulajdonságaihoz a mozgásnak, és ez egy évtizedig tartott. Lesznek közületek, akik érezni fogják, és örülni fognak a stabilizálódásnak. De lesznek köztetek, akik hozzászoktak a mozgáshoz, és akiknek hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy egy helyben fog maradni. Néhányan érezni fogják a mozgást, annak ellenére, hogy megállt!

Mit jelent ez nektek? Ezek közül egyik sem lesz azonnali, vagy egyik napról a másikra változás. Lesz maradék, amirõl már beszéltünk, információ, mely most már egy éves lesz. A háló maradék részének változása legkevesebb három hónapig fog tartani. Isten nem kapkod, amint észrevettétek. És ezért azt mondjuk: A stabilizálódott háló, annak ellenére, hogy a végsõ pozíciójába áll a 2002-es év végével; ez egy lassú megállás. Ez az úgynevezett maradék a ti komfortotokhoz van tervezve, ezért nincs hirtelen megállás (és ez metaforikus). De micsoda öröm ez a kíséretnek, hogy már majdnem elkészültek az ajándékotokkal.

Az emberiség érzi ezt. Már mondtuk nektek, hogy ez az ösvény melyet magatoknak produkáltatok egyedülálló. Ez még sohasem történt meg, és ezért nincs semmi sem ezzel az új ösvénnyel szemben. Úgy teremtitek, ahogyan haladtok. Ez önmagában aggodalmat okoz. Lesznek közületek, kik a szellemmel szemben fognak ülni, és tudakolni fogják a jövõt. "Hová tartunk? Mit csinálunk? Mi fog történni?" És örömmel mondjuk ezt: Senki sem tudja! De el tudjuk mondani az irányt, amerre tartotok. El tudjuk mondani a sebességét a változásnak, és ez egy megható dolog. váratlan. Bizonyítékot akartok? Menjetek és találjatok bármilyen próféciát arról, ami ma történik. Egyetlen õsi bölcsesség - a mesterek, kik látták az idõt - sem tudta megmondani mit tesz most a felemelkedõ földetek. Ez az, ami most történik.

A szerepet játszátok? Az energiátok, ami ezt tette. Hányan értik meg közületek, hogy egy új megállapodás van elõttetek? Ez egy megállapodás, mely azt mondja, szeretnénk, hogy tovább maradjatok. Ez az élet kiterjedésének egy teljesen új paradigmáját nyitja fel. És ha ti ezt nem látjátok, a gyermekeitek látni fogják. Ez nem csak orvostudomány, és nem csak fizika. Ennek ahhoz van köze, amit az Ember tesz az Emberért. Lesznek akiknek minden spirituális tréning nélkül - azok, akik az indigó színt hordozzák, akiknek totális és teljes rálátásuk lesz erre. A sejt struktúrájukból fogják érezni az irányítást, és nem lesznek meglepetések - látni fogjátok a szemeikben. Nagyon hosszú itt létet terveznek, és tudják hogyan. Ez intuitív. Miközben ücsörögtök, és azon morfondíroztok igaz lehete, hogy meg tudjátok változtatni a biológiátokat, õk már ezt teszik. "Nem mindenki?" fogják mondani nektek. Sokan fognak jönni intuitív tudással arról, amit most tanítunk nektek. "Természetesen mi parancsolunk az anyagnak," fogják mondani nektek egy napon. A dolgok melyeket az elmétekkel és logikátokkal kérdeztek, másodlagos dolgok lesznek az emberiségnek az idõ egy különleges pontján. Ez az, ami most történik.

Hová megy a hálóval foglalkozó csoport? Ez a hálóval foglalkozó csoport (háló-csoport) - hová mennek? Szomorkodnunk kéne miattuk? Haza mennek? Itt a válasz. Nem, és Nem. Ez a háló-csoport mely velem volt ezekben az években, akik a bolygó mágnesességét mozgatták, hogy megteremtsék a DNA-tokat, oda tér vissza, amit másik munkának neveznétek. Marad, és megmarad. Terjeszkedik, de része magának a földnek. Néhányan észrevettétek, hogy Gaia él. A bennszülöttek hitték, hogy a bolygó pora egy entitás része. Látták ezt az elemekben, és keleten, nyugaton, délen, északon. Azt mondjuk nektek: ennek a háló-csoportnak egy része folytatni fogja munkáját Gaia-val. A csoport mindig itt volt és mindig itt is lesz. A bolygó életerejével foglalkoznak. Az Emberek, akik itt vannak, fenntartásához van közük. Hová megy a háló-csoport? Itt maradnak. Ha úgy akarjátok, tekinthetitek munka változásnak. Ez az, ami történik. Milyen munkát fognak végezni? A következõ hónapban fogjuk nektek elmondani (Decemberben)!

Van egy másik kérdés, ami felmerült, és ez olyan, amit igyekszünk elmagyarázni ezen az estén. Miért van ez, hogy a háló-csoport fellebbenti a fátylat, magasabb spiritualitást téve lehetõvé, éleslátást, bölcsességet, és örömet. miért van ez, mikor a sötét oldal tûnik drámaian erõsödni? Gondoljátok, hogy nem vettük észre? Olyan információt adok át, ami hihetetlennek fog tûnni. El fogom mondani még egyszer, és lesznek itt köztetek, akik nem fognak egyetérteni vele, de az igazat fogom elmondani, kedves Emberi Lények: Nem létezik sötét oldal.

Most figyeljetek! Értsétek meg! Én nem verlek át benneteket, mikor elmondom ezeket a dolgokat. Intuitív tudást adok nektek. Ellenõrizzétek a magasabb énetekkel e válasz valódiságát. Nincs olyan csoport, melyet "sötét oldalnak" hívnátok, mely a sötétségbe vinne benneteket. Nincs az entitásoknak olyan csoportja, mely húzna el titeket a fénytõl, vagy elvenné a lelketeket. És ez az igazság. Lehet, hogy azt mondjátok, "Nos, akkor miért tûnik így?" Ezt bonyolult megérteni, lehet, és nem mindenki fogja felfogni.

Hadd mondjam el nektek, oh ti hatalmas lények: Mikor egyszerûen csak sétáltok a vízparton. és a molekuláris értékek változás alatt vannak, mi az, ami a ti hatásotokról beszél (a tudományos értékekre hivatkozva, melyeket ma mutattunk meg korábban)? Lehetséges, hogy sokkal hatalmasabbak vagytok, mint egy "átlagos" Emberi Lény, hatalmasabbak, mint azt valaha is gondoltátok? Lehetséges, hogy nem vagytok olyan átlagosak, mint gondoltátok? Ennek ellenére ez a helyzet. Figyeljetek: Az Emberi Lény, ha a sötétségre fókuszál, a sötétséget fogja kapni! És ez hatalmas sötétség lesz! Az Emberi Lény, aki a világosságra fókuszál, világosságot fog hozni. És ez hatalmas fény lesz! Sokszor elmondtuk nektek a különbséget ezek között a tulajdonságok között, mivel a fény aktív, a sötétség passzív. Ez egy régi információ. De ezt jelenti: Mikor sötétség van, és a fényt választjátok, a sötét terület megvilágosodik, kivilágítottá válik. A sötétség szertefoszlónak látszik. Szó szerint nem a sötétségbõl világosságba mozog, hanem ez a "világossá válás" alkímiája. Ez mindig egyszerre megtörténik. Ez nem egy lassú folyamat. És mikor a fény be lett kapcsolva, akkor minden dolog, mely el volt tûnve a sötétségben, láthatóvá válik. A lényeg: Az Emberi Lény, aki elindul a fénybe, egy energia keretet mozgat. Ez a keret egy véges terület, melyet Emberi tudatosságnak neveznek. Ezért, ha egy fényesebb energiát választotok a rendszereteknek, lesz a sötétségnek egy darabja a dualitásotok múltjában, ami elszakad, - lekapcsolódik- magatok mögött lesz hagyva. Így képzeljétek el: A ti energia korsótok mindig teli van. A sötétség és a világosság kombinációjával van töltve. Mikor azt választjátok, hogy több fényt adtok hozzá, a régi sötét rész kilöttyen a széleken és eltávozik.

Mit gondoltok, mit fog reagálni nektek a sötét rész? Könyörögni fog, "Ne hagyjatok el! Hosszú idõn keresztül a részetek voltunk. Életek hosszú során át magatokhoz öleltetek, és most meg eldobtok minket! Ne tegyétek!" És ez az elszakított rész a túlélésért jön hozzátok, könyörögve, hogy ne hagyjátok el. Ebben a könyörgésben úgy fog mutatkozni, mint egy légió - egy hadsereg - húzva el titeket a fénytõl. Nagy része a félelem által lesz vezérelve. Hadd kérdezzem meg: Ki ismer benneteket jobban, mint ti magatok? Honnan tud ez a "sötét oldal" mindent a gyengeségeitekrõl? Honnan tud a szokásaitokról? Hogyan ismer ilyen jól Titeket? A válasz? Ti beszéltek saját magatokkal! Ez a hatalmas részetek, amirõl úgy döntöttetek, hogy leválasztjátok magatokról, hogy magatok mögött hagyjátok. Ez egy valóságos interdimenzionális rétege a DNA-toknak, a fény és a sötétség egyensúlyáért felel. Nevezhetitek a dualitásotok motorjának. Ez egy új információ.

"Kryon," mondhatjátok, "Én még mindig nem hiszem ezt el." Rendben, mi a helyzet néhány intellektuális bizonyítékkal? Hadd kérdezzem meg ezt. Ha ez igaz, kedves Emberi Lény, hogy a sötét dolgoknak légiói vannak, amik próbálnak egy beadványban átrázni - ha hadseregek vannak, akiket trombitás entitások vezetnek sötét helyeken, próbálva elcsábítani titeket a sötétségbe, akkor miért olyan lemondóak? "Mit jelent ez?" kérdezhetitek. Miért van az, hogy amikor megfordultok, szembenéztek velük, és nemet mondtok, akkor elszaladnak a másik irányba? Miféle hadserege a sötétségnek az ilyen? Miféle hatalom ez? Gondoltatok erre valaha is?

Ti vagytok a kontrol és mindig is ti voltatok. A mesterek, akik ezen a földön jártak tudták ezt. Szembenéztek ezzel az energiaegyensúllyal, mint ti, minden nap találkoztak vele. A különbség? Az õ megvilágosodásuk (csökkentett dualitás) megmutatta nekik, hogy õk az irányítók, és a sötétség hadseregének légiói összezsugorodtak számukra. Ti sem vagytok mások! Ezek a sötét részek békén fognak hagyni titeket is. és ez az igazság. Ti vagytok azok, akik harcolnak saját magukkal, és mikor tájékoztatjátok a sejtstruktúrátokat a szándékotokkal, engedelmeskednie kell.

Ez az információ ott van a papíron azok számára, akik ezeket az oldalakat olvassák. A "jelenben", amit látunk, látjuk az olvasókat. Látjuk a szemeitek és a tudatotok. Látjuk az örömet ebben az információban. Tehát hallgassátok és olvassátok: Nincs más összeesküvés, mely visszafelé húzna benneteket, mint amit ti teremtetek a túlélésért abban, amit a valóságotoknak gondoltok. Ti vagytok magatokkal. Ez a hatalmas IT, mely a Hazautazás példázatában van bemutatva (az ötödik Kryon könyvben). Ismerjétek meg magatokat. Ideje rá tekinteni és azt mondani, "Én értem mi történik." Még azt is mondhatjátok, "Tisztelem a legsötétebb részemet, mely nagyon hosszú ideig velem volt, és elengedem." És ez fog történni.

Oh, lesznek, akik nem értenek egyet. Azt fogják nektek mondani, hogy Kryon becsap benneteket a fénnyel. "Nincs sötét oldal? Valóban? Ez abszurd," mondják majd nektek. "Látjátok, ez a bizonyíték arra, hogy Kryon gonosz." Valóban? Akkor ne higgyetek nekem. Ehelyett inkább aktiváljátok a saját fényeteket, parancsoljátok ki a sötétséget. Azután, amikor összezsugorodik elõttetek, ünnepeljétek Isten igazságát. hogy a mindenség részei vagytok. szentek, hatalmasak, örökkévalóak, és parancsnokok! Áldottak az Emberek, akik átveszik az irányítást maguk felett, és felzárkóznak az újonnan teremtett isteni hatalomhoz, mely az övék!

Ezek kihívással teli idõk, nemde? Lehet, hogy a jelen eseményekre tekintetek. "Kedves Kryon, mi történik a Földön?" Elmondom, mi történik a Földön: Lehet, hogy nem így fog tûnni, de a legnagyobb problémát, amink van, fogjátok megoldani. Kollektívan, itt vagyok veletek. Gondoltatok erre valaha? Azért érkeztem, hogy beállítsam a föld hálóját. Nem távozom, míg az Ember lélegzik. A kíséret lehet, hogy jön és megy, a hálók lehet, hogy egy napon még változnak, de Kryon marad. És ez így van, együtt vagyok az élet hajójában az emberekkel, akik a munkát végzik. Így van ez, hogy szolgállak titeket, és tudom, mi történik. Ezért van, hogy a tanításaim növekednek.

Van egy szavatok arra, ami történik, és ez a szó a metszés. Néha ez sem kellemes. Lehet, hogy ezt megkérdõjelezitek? Lehet, hogy azt mondjátok, "Kryon, mindent, amit magam körül látok rossz. Sötétség van mindenütt!" Nézzünk néhány változást: Tíz évvel ezelõtt, ha azt mondtam volna nektek, hogy a legnagyobb üzlet ezen a ti földeteken átbukik, és véget ér az "emberség fejleményeinek" köszönhetõen, hittetek volna nekem? Ha azt jósoltam volna, hogy a legnagyobb vallásos szervezet, a földön, térdre kerül a tisztesség miatt, hittetek volna nekem? A válasz nem. Ilyen dolgok nem tûntek lehetségesnek. Nagy pénz és nagy vallás érinthetetlen volt. Kinézünk az ablakon és olvassuk a híreitek. Ezt metszésnek hívják. Országok országok által. hitrendszerek hitrendszerek által, szikrák fognak repkedni. Tizenkét éve megmondtuk. Mondtuk nektek, hogy sokaknak el kell hagyni a földet ebben az új elrendezésben. Oh, lehet, hogy gyászoljátok azokat, akik távoznak, mert az emberiség részei vagytok. Ez normális, és természetes, mivel szeretitek az emberiséget. De ott vannak azok, akik úgy határoztak, hogy részei lesznek ennek abban a formában, mely mindenkinek segít. És ez az, ami történik.

Tehát a föld megmetszi önmagát, és ebben a folyamatban, teremt valamit, nagyon lassan: Megteremti az Új Jeruzsálem kezdetét. Most már tudjátok, hogy ez a szólás nem egy metafora, ugye? Ez az, amire gondoltunk végig ezekben az években. Ez valójában Jeruzsálem. Ez a csúcs, és ez a problémák csúcsa - az a dolog, melytõl letérdelt a Föld - a forrása, látszólag, a küzdelemnek a ti idõtökben. "Az Új Jeruzsálem" kifejezés az Emberek egy csoportjára is utal - azokéra, akik az Emberi Lények azon generációja, mely úgy döntött, hogy megváltoztatja a valóságot, átugorja az Armageddont, és tovább lép. Õk azok, akik megoldják a megoldhatatlant, és elindítják a béke folyamatát ezen a bolygón.

Kryon vagyok. Én csak egy darabját hordozom a puzzlenek. Ti nem látjátok, amit Én látok. Azt mondjuk: Nézzetek körül. Vannak még sokan mások, akiknek sok üzenetük van. Tanulmányozzátok azokat is, és "rakjátok össze a pontokat." Hallgassatok a csatornázásokra. Hallgassatok a bölcsekre. Hallgassátok, mit rezonál, és mit nem. Az információ félelmen alapszik? Az információ szeretetre alapszik? Válasszátok azt, mely együtt rezonál a szívetekkel, és ami a legtöbb értelmet tartalmazza. Ezt szabad választásnak nevezik. Lássátok a nagy képet a részek összekapcsolásával. Nézzetek körül, és lássátok Istent magatokban!
Ez megfelelõ idõ a színek látására - ebben a pillanatban.

(szünet)

Hatalmas elfogadás van folyamatban. "Kryon, mi történik?" Isten szeret titeket, ez az, ami történik.

Tudomány
Ellentmondásnak tûnhet, hogy ebbõl az üzenetbõl a fizika felé mozdulunk, de én vagyok a mágneses tér mestere, és szeretek beszélni ezekrõl a dolgokról. Nem mindannyian fogjátok megérteni, azokat a dolgokat, melyek most fognak következni. Azért, hogy ez a csatornázás teljes legyen, és a partnerem számára, aki nem érti ezeket a dolgokat, hogy tisztább képe legyen, magunkkal hívunk valamit, melyet összesen két alkalommal tettünk meg eddig. Most meghívjuk a Metatron energiáját, hogy jöjjön el!

Metatron, és Kryon egyazon családból származik. akárcsak Michael Arkangyal. Ez a spirituális fizika ugyanazon családja és nagyon összefont. És ezért van, hogy most mindhármuk energiája itt van. Egyikük a partnerem (Lee), aki fordít, és egyben az összekötõ Kryon és Metatron között, akik a fizikáról beszélnek. Olyasmirõl szeretnénk beszélni, ami kedves a fizikusok szívének. A szabad energiáról fogunk beszélni, nagyon türelmesek tudunk lenni. Nem mindenki számára érthetõ, de néhány olvasó tudni fogja, és itt is lesznek olyanok, akik érteni fogják. Ezért kérem a partneremet, hogy ez tisztán és lassan legyen fordítva, ha úgy szükséges.

Mielõtt elkezdjük, meg kell értenetek az elõzetest. Az Emberiség egy ideje meg van gyõzve arról, hogy lehetséges egy olyan dolog, amit szabad energiának neveznek. Ez lehet manifesztálva egy eszközben, mely képes fenntartani saját magát látszólag üzemanyag nélkül. A kérdés, lehetséges ez? A válasz igen, mindig is lehetséges volt. Néhányan megértik, hogyan mûködhet ez, mivel behatóan tartalmazza a mágnesességet. És valóban lesznek, akik makró szinten fogják ezt felfedezni, de ez nem lesz túl produktív. Mi néhány választ szeretnénk adni, mely meglepõ lehet számotokra, de lehetõvé teszi, hogy elérjétek a szabad energiát, mint végcélt, sokkal könnyebben, és gyorsabban.

Hadd tekintsük át: Lehet, hogy gyermekként el voltatok csodálkozva valamin - a statikus mágnesességen, ami kézbe véve erõsen taszítja más mágnes azonos pólusát. Lehet, hogy le voltatok nyûgözve, milyen erõsen kellett odanyomni a másik fémet, hogy az azonos pólusokat összeérintsétek. A mágneses anyag, taszítónak és visszatolónak tûnt! És minél nagyobb a mágnes, annál erõsebben taszítja a másikat. Néhány gyermekbõl felnõve tudós vált, és kérdéseket tettetek fel a fizikáról és a természetrõl: "Mi ez az erõ, mely visszafelé tol? Miért van az, hogy egy Ember teljes erejét beleadja az igyekezetbe, és az eredmény egy darab fém, mely visszafelé tol? Mi történik itt? Mi ennek a motorja? Képes lehetek, hogy tolásra bírjam ezt, amikor akarom. arra, amerre akarom?"

A fizikusok természetesen kifejlesztették a válaszokat a csapdába fogott energiáról, és elnevezték kinetikának. Valójában mindenféle mód van, mely megpróbálja leírni számotokra, miért van egy csapdába esett energia a fémben, mely visszatol. Egyik sem korrekt! Van valami a mágnesességben, ami valójában fel lesz fedezve. Van egy rétege az interdimenziónak, melyet még csak épp, hogy szóba hoztatok; ez nem definiálható négy dimenzióban (a ti valóságotok). A valódi oka, amiért visszafelé tol, még csak nem is része a ti négydimenziós fizikátoknak. Elneveztétek, de nem értitek.

Néhány tudós folytatta a posztulátumot: "Mi lenne, ha a mágneseket egymás taszítására vennénk? Ha terveznénk valami okosat, lehet, hogy a mágnesek taszítanák egymást, és felhasználhatnánk ezt az energiát egy körben - egy gépben - mágneseket mágnesekkel. Használhatnánk ezt a hihetetlen természeti taszító- és vonzóerõt, hogy vonzza és taszítsa magát. Akkor lenne egy motorunk, mely magát táplálná a természet erejével!" Ez akkor a leegyszerûsített módja, ahogy a tudósok elkezdtek gondolkodni a szabad energiáról. Ma, ha beszéltek egy fizikussal, azt fogjátok felfedezni, hogy ez nem lehetséges. Ez a tudós azt fogja nektek mondani, hogy mindig van valami úgynevezett "mellék-hatás", vagy valami, amit úgy nevezhetnétek "elnyelõdés." Nem kaphattok valamit semmiért cserébe. Mindig lesz valami, ami beavatkozik a szabad energiába, mondják. Igazuk van? IGEN! De hadd mondjam el nektek, mi az a "valami": 4D-s fizika! A korlát, amibe magatokat találjátok. az ok, amiért nem mûködik. szükséges a ti négydimenziós valóságotokhoz. Ez a válasz.

Most már ismeritek a puzzlet, és remélhetõleg úgy magyaráztuk el, hogy megértettétek. A fizikusaitoknak igazuk van, mikor azt állítják, nem kaphattok valamit semmiért. Most beszélnünk kell nektek a valódi fizikáról. Mindezekkel a tudatotokban, fog ez a motor valaha is mûködni? A válasz: IGEN. Ez a mágneses motor nagyon jól mûködik! De nem úgy, ahogy ti lehetségesnek gondoljátok.

Azért, hogy szóba hozzuk a következõ dolgot, el kell ezt mondanunk nektek: A fizikusoknak, akiket annyira szerettek, és akikrõl dicsekedtek, egységességük van. Ez pedig az, mikor találtok egy posztulátumot, mely egyszer 100 százalékig igazolja magát a ti valós 4D világotokban. Mikor ez történik, hajlamotok van, hogy jól érezzétek magatokat ezzel kapcsolatban. Azután kivetítitek, bármilyen szabály is legyen, és az egész univerzumra alkalmazzátok. Ezért, Newtoni, Eisteini, Euclédeszi fizikusok - a szabályok melyek látszólag mindent minden szinten irányítanak - abszolútak számotokra. Ahogy felfedezitek õket a valóságotokban, cementbe állítjátok õket minden valóságra. Nos, nem ez a helyzet! Hadd kérdezzem meg tõletek, tudósoktól: Kipróbáltátok ezt a fizikát minden formában, melyben létezhet? Vagy néhány feltételezést készítettetek? A múltban tettünk néhány célzást. Kryon adott nektek formulát, mely jelezte, hogy vannak hiányzó darabok a fizikai fogalmak alapjaiban, és még mindig nem értettétek meg. Látjátok, hogy a fizika változó. és vannak, akiknek ez nem jó hír. Mi a fizika legnagyobb változója? Méret. A tulajdonság és a tömeg közötti arányt, a mágnesesség és a gravitáció változtatja a mérettel.

Definiálni fogjuk ezt a változót és "a kvantum membránnak" fogjuk nevezni. Ez a tulajdonságok membránja. Ez az, amin úgy haladnátok keresztül, mint egy bizonyos kvantum szinten, ahol a fizika megváltozik. Most, ezeket a dolgokat láttátok, de vannak, akik furcsának tûnõnek obszerválták ezeket eddig. Vannak, akik vitatkoztak ezekrõl a dolgokról, és kérdezték, létezhete ez a tulajdonságok membránja? Igen, létezik. Mikor áthaladtok ezen a szinten, sok különös, szokatlan dolog jelentkezik - dolgok, melyek valójában tisztává teszik a szabad energia útját. Hadd legyek pontosabb. Ez valójában a dimenzió membránja - melyet úgy nevezhetnétek, hogy halad a négybõl az ötbe. Természetesen rossz ezt mondani, mert mikor kifelé haladtok a négy dimenzióból, nincs több linearitás, mivel az idõtök megváltozik. Linearitás nélkül nem tudtok többé számítani, ugye? (Nevetés) Tehát, az "öt" valójában egy lehetetlenséggé válik. Csak, hogy megjegyezzük "kifelé haladtok a dimenziótokból."

Hallgassátok! Olyan információt adok nektek, melyet a fizikusaitok hamarosan igazolni fognak. Hadd kérdezzem meg: A fizikátok szerint létezhet két dolog ugyanabban az idõben, ugyanazon a helyen? És azt mondhatjátok, biztosan nem. Ez lehetetlen. Akkor hadd változtassam meg a kérdést. Mi van, ha a két dolog valójában ugyanaz a dolog volt kétszer? Lehet, hogy azt mondjátok, "Nos, még sosem hallottuk ezt." Valóban! Ez az, ami történik, mikor egy anyag áthalad a kvantum membránon! Ugyanaz a részecske létezik két dimenziós tulajdonsággal szimultán.

(Szünet)
Figyelj, partnerem (Kryon Lee-hez beszél), ez fontos. Ez fontos, hogy jól add át. Ez az elsõ alkalom, hogy megvilágítjuk ezt a dolgot, és Metatron és Kryon úgy akarja átadni ezt, hogy az olvasók megértsék.

Mikor az anyag áthalad a membránon, van egy pillanat, egy elenyészõ része az idõnek, mikor az anyag valójában mindkét polaritást tartalmazza, pozitívot és negatívot. Valójában úgy tûnik, ennek ellenére, mintha a részek ugyanazon a helyen lennének ugyanabban az idõben. Ez majdnem az, amit egy anti-anyag cserének neveznétek. A membránon keresztül van egy elenyészõ, pillanatnyi kiegyensúlyozatlansága annak, amit úgy hívunk A Kozmikus Háló. És abban a pillanatban, egy energia teremtõdik, látszólag a semmibõl, de a mindenbõl! A Kozmikus Háló reprezentálja az univerzum minden energiáját egy kiegyensúlyozott, zéró "nulla" állapotban, várva, hogy meg legyen csapolva. Ezt már leírtuk ezelõtt. Mi a titka a megcsapolásának?

A szabad energia titka abban rejlik, hogy kicsivé válik. nagyon kicsivé. A szabad energia titka egy nagyon kicsi mágnesesség, mely keresztül halad a membránon - ez pedig, egy interdimenzionális erõ, mûködésben. Ez a kvantumugrás - a dolog, mely úgy látszik, áthidalja az áthidalhatatlant, ahol a részecskék egyik helyrõl a másikra tudnak menni, és mégis úgy tûnik, hogy sohasem keresztezik a köztük lévõ utat. Mi van, ha a részecskék valójában sohasem "utaznak"? Mi van, ha átugranak egy másik dimenzióba, mivel bele vannak kényszerítve egy szükséges helyzetbe, ahol ugyanabban az idõben ugyanazt a helyet foglalják el?

A szabad energia titka nagyon, nagyon kicsi gépek. melybõl sok együtt dolgozik. Ha elég kicsinek tudjátok elkészíteni ezeket a gépeket, és egy közös szándékkal (közös tolás) sorba tudjátok kötni õket, kihasználhatjátok azt, amit most adtam át nektek. Mikor a mágnesességgel molekuláris szinten foglalkoztok, fel fogjátok fedezni, hogy különbözõképpen viselkedik. A szabad energia, ma, kis gépek hatalmas során keresztül szerezhetõ meg. Gondolkodjatok kicsiben. nagyon kicsiben. A szabad energia nem csak lehetséges, létezik és vár. Nem is szabad. Ez nem egy energia kreáció a semmibõl. Ehelyett inkább, a háló megcsapolása ott, ahol energiák hegyei elérhetõek.

Itt van valami más is, amit fel fogtok fedezni, valami nagyon különös a matematikusok számára: A molekuláris motorok hatalmas sora egy olyan erõt fog összegezni, mely több lesz a részecskék összegénél! Ez önmagában elég jelnek kellene legyen arra, hogy egy nem látott "rejtett" energia mûködik.

Az utolsó utalás ebben a szövegben, a szabad energiáról, a tanács, amit nektek adunk: Mivel ennek megvalósításához nagyon kicsi mágnesek kellenek, szükségetek lesz néhány nagyon kicsi polaritásra, hogy megvalósítsa ezt. Hogyan? Ne feledkezzetek meg arról, hogy bizonyos gázokat tudtok magnetizálni.
Metatron és Kryon szintén információt akar nektek adni az anyag / antianyaggal kapcsolatban. Vannak a fizikusok közt, akik hiszik, hogy az univerzumnak tartalmazni kell önmaga antitézisét, önmaga mellett. Ez azt mondja, hogy az anti-anyag és a pozitív anyag valahogy együtt kell létezzen, hogy meglegyen az egyensúly, a fizikusok matematikája szerint. Mégis úgy áll a dolog, hogy bár a pozitív anyag mindenütt körülvesz benneteket (ahogy látni szoktátok), az ellenpárja (anti-anyag) nehezen érzékelhetõ. Ezért a kérdés, melyet a fizikusok feltehetnek: "Hol van az anti-anyag? Ugyanannyi van belõle ugyanott, mint a pozitív anyagból?" A válasz, igen.

Hol van anti-anyag? Ott pihen a "kvantum membránon." És egy enyhén különbözõ idõkeretben is. Mikor elkezditek megérteni a képességet a fizikában, hogy megváltoztassa az idõ-keret valóságát, minden anti-anyag meg fogja magát mutatni. És az ok: Ott kell legyen az egyensúly miatt! És van itt egy humor, egy hatalmas kozmikus humor. Ez az anti-anyag jelenség egy enyhén más idõkeretben pihen, és ez az oka, hogy hibásan a nagy durranásnak határoztátok meg.

Figyeljetek, tudósok, és tegyétek félre egy pillanatra a 4D-s elfogultságotokat. Az anyag mindenütt egyszerre mutatkozott meg. Nem volt robbanás. A membrán változott, és az univerzum megteremtõdött. Oh, nem az, amelyiket ma láttok, hanem a kezdõ univerzum. És ennek a membrán eltolódásnak a maradéka ott van mindenhol ahová néztek, és sohasem fogtok találni egy forráspontját sem semmilyen durranásnak. Sohasem fogtok semmilyen központját találni semmilyen durranásnak. Ez azért van, mert minden valóság egyszerre vált valósággá. Mikor igaznak találjátok ezeket a dolgokat, egyúttal meg fogjátok találni a titkát a nagy távolságok közötti azonnali kommunikációnak. interdimenzionális attribútumokon keresztül, mely az idõ és hely minden szabályát felfüggeszti.

(Szünet)
Metatron távozik. Oh, vissza fog térni. oly hatalmas becs van ebben!

Ezzel fejezzük be. Hányan félnek a változástól? Féltek, hogy a dualitás enyhülése a család, és a barátok elvesztését fogja megteremteni? Lehet, hogy azt mondjátok, "Metafizikáról fogok beszélni, és õk meg nem. Kryon, én nem akarom ezt, mert szeretjük egymást a társammal, és értékesek számomra a barátaim. Nem akarok kitaszított lenni, nem akarok magányos lenni, nem akarok kiközösített lenni. Ez az, amit a változó háló tenni fog velem?"

Oh, kedveseim, azt hiszem, nem igazán gondoltátok ezt végig. Mi történik, mikor a mester köpenyét öltitek magatokra. a mestert belül? Mi történik mikor a szeretetet köpenyét öltitek magatokra? Mi történik, ha mennybemeneteli státuszt vesztek magatokra, és bölcsebbé váltok? Mi történik, mikor még békésebbé váltok? Mi történik mikor túl sokat mosolyogtok? Megmondom: Ez pont az ellenkezõje annak, amitõl féltek. Az emberek veletek akarnak lenni, mert megváltoztatok. Valami olyanban változtok, amit az emberek csodálnak, és vonzódnak hozzá. Látják, hogy valahogy "összeraktátok" a dolgokat, õk meg nem, és veletek akarnak lenni. Ettõl az emberek ismét szerelmesek lesznek belétek. Ez olyan kötéseket teremt, melyek tartósak. Ez pont az ellenkezõje annak, amitõl féltek. Változás? Igen. Gondoltatok erre valaha is? Csodálkoztatok már azon, miért voltak a mesterek, akik a földön jártak, olyan szeretettek. olyan vágyottak. olyan békések? Igényeljétek ezt a mester-köpenyt és nézzétek, azok, akiket szerettek, és csodáltok, még közelibbé fognak válni!

És a kíséret, mely önként jött ide, vágyva arra, hogy megfogja a kezeteket, és része legyen a tapasztalásotoknak, eltávozik. De nem szomorúan. Örömmel! Mert ezen az estén vannak itt néhányan, akik úgy határoztak, hogy "bekapcsolják a fényt."

És ez így van.

Kryon

(Fordítás: Nagy Tibor 2003 január, e-mail: watchfulness@freemail.hu)

előző oldalra