Új Energia Sorozat: "SHOUD 10"

Kérdések és válaszok


Bíbor Kör, 2004. május 1.

http://www.crimsoncircle.com


És ez így van, drága Shaumbrák, hogy folytatjuk az energiát és az összejövetelünk biztonságos energiáját ezen a napon. Tudjuk, ezt gyakran megismételtük nektek a mai napon. De, ez olyan alap és annyira fontos koncepció az Új Energia megengedésében... abban, hogy megengeditek magatoknak, túllépjétek azt, amit gondoltatok, hogy az pusztán csak emberi élet... és most beléptek az Új és misztikus területekre, azon területekre, ahol a Most pillanatában élhettek, mint egy ember és a Most pillanatában élhettek, mint egy isteniség... ahol szó szerint ki tudjátok nyitni a tudatotokat és a tudatosságotokat a birodalmak felé, melyek ott vannak körülöttetek, melyek ebben a pillanatban is léteznek... a valóságokra, melyek nem emberiek, de tényleg valóságosak... ahol fel tudjátok magatokat nyitni az energiáknak, hogy lássátok őket és érzékeljétek azokat, hogy beszélgessetek velük... a klienseitek energiáira, hogy messze túllépjetek az emberi arcon, akikre tekintetek... de belépni a lélek energiáiba. Ez egyszerűen átlép egy másik típusú dimenzióba vagy valóságba.


Egyenlővé tesztek mindent ezzel a nagyon véges és korlátozott harmadik dimenzióval, melyben éltek. De oly sokkal több van mindenütt körben. Annak megvan a maga különössége és különlegessége-hogy is mondjam- zamata, a saját energiaegyesülése és keveréke. Amint itt felnyílunk, képesek lesztek érzékelni azokat és kommunikálni velük, tanulni tőlük, és segíteni megtanítani az energiákat és más szinteket, amíg teljesen tudatába kerülnek ennek a Most pillanatának, amíg emberként a szükségleteik kielégítéséről gondoskodni kell a számukra.


Nos, valóban kimenni oda, amiket ezt megelőzően misztikus szintekként határoztatok meg. De nincs ezzel kapcsolatban egyáltalán semmi misztikus. Az mindig ott volt. Csak egyszerűen nem voltatok nyitottak rá, mert az energiátok annyira az emberi valóságra irányítódott. És bizonyos értelemben, nem éreztétek magatokat elég biztonságban ahhoz, hogy benyissatok azokra a területekre.


Nos, hangsúlyozzuk, hogy az energia biztonságos itt az összejövetelünkön ma, itt ebben a következő lépésben. Ha biztonságban érzitek magatokat a külvilággal kapcsolatban, és ha biztonságban érzitek magatokat belül, akkor sokkal könnyebb felnyílni. Ismeritek ezt a saját életetekből. Amikor biztonságban érzitek magatokat, sokkal könnyebb megnyílni.


Minden energiátoknak -az isteniségeteknek, és minden másnak- ugyanerre a dologra van szüksége. És ti megteremthetitek ezt. Ott lehettek a biztonságos pillanatban. Ott vagytok éppen benne ebben a Most pillanatában, melyben együtt ülünk. Ez csak akkor lehetséges, amikor megértésre tesztek szert a múltban vagy a jövőben, amikor felfedezitek a múlt lehetőségeit-vagy valóságait - a jövő lehetőségeit, mely hajlamos arra, hogy félelmet hozzon be. És akkor hajlotok arra, hogy lezárjátok magatokat. Ha a Most pillanatában léteztek és ott maradtok, az biztonságos.


Mostanság "az ismeretlen földön" -amit ti Norvégiának hívtok-mi átvittük ott a Shaumbrák egy csapatát egy tapasztaláson. És egy hasonló tapasztaláson fogjuk átvinni a Shaumbrák egy nagyon nagy csoportját Santa Fében az elkövetkezendő összejövetelünkön. Ez eléggé egyszerű, nagyon egyszerű. Ezt mi egy gyógyító helynek hívtuk. De valójában ez egyszerűen egy biztonságos helyről szólt. Két ember ült együtt egy csoportban, négy ember ült együtt egy csoportban. És volt három, akik tartották a biztonságos energiát és volt egy, aki egyszerűn megengedte magának, hogy ott legyen benne, megengedte, hogy a gyógyító folyamatok végbemenjenek.


Az emögött lévő fizika meglehetősen egyszerű. A testetek meg akarja magát gyógyítani. Az elmétek ki akarja egyensúlyozni és fejleszteni magát. Az érzelmek meg akarnak gyógyítani minden sebet és az emóciók új szintjére akarnak lépni. A lélek ki akar fejlődni. A múlt életek meg akarnak gyógyulni. A teljessége annak, akik vagytok, ki akar fejlődni az Új Energiában. Ezek mind természetes vágyak.


Nos, ez egy biztonságos hely megteremtéséről szól, hogy ez bekövetkezzen. Amikor a biztonságos Most energiájában vagytok, a testetek természeténél fogva meggyógyítja önmagát. Az képtelen ezt nagyon jól megtenni, ha ti a múltban és a jövőben ragadtok, amikor félelemmel telve vagytok. Amikor nem engeditek meg a képzeleteteknek, hogy kiterjedjen, akkor a testetekben fájdalmat és betegséget éreztek, mert az nem fogadja be az energia megfelelő áramlását. De amikor mi együtt ülünk, mint most, ebben a biztonságos Most energiában -most éppen- és amikor belélegzitek, a test természeténél fogva önmagát gyógyítja. Nem kell irányítanotok mindenféle energiákat rá.


Néha az emberek megpróbálják azt oly bonyolulttá és hevessé tenni. Az valójában eléggé egyszerű. A spirituális fizika eléggé egyszerű-ez a Most pillanata... teljesen biztonságos... belélegezve az életet... és megengedve a gyógyulás természetes folyamatát, a megfiatalodásét, a megújhodásét és a fejlődését, hogy megtörténjen. Csupán egyszerűen leülni együtt, mint most, amit ti gyógyulásnak neveznétek -ami valójában egy új, felvilágosult megértésre jut- ez történik meg. A test akkor meg tudja önmagát gyógyítani. Az elme egyensúlyra jut. Ez annyira egyszerű.


Mi átvisszük majd együtt a Shaumbrák egész csoportját ezen -a biztonságos helyen keresztül meggyógyulva- hogy a következő konferencián megmutassátok az emberek százainak és százainak, hogy össze tudják kapcsolni az energiákat a biztonságos energia ideje alatt. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy felnyissátok a képzeletet, hogy messze túllépjen a csupán három-dimenziós emberi életen.


De a fontos szemlélet itt, ahogy mi újra és újra hangsúlyozzuk, az az, hogy ti is a Most pillanatában álltok. Képzeljétek el, amint az energiátok kiterjed, szétsugárzik és világít belőletek, a Most pillanatából, hogy körülölelje mindezen más dolgokat, melyeket azelőtt talán titokzatosnak vagy misztikusnak neveztetek volna. Ez az, ahová mi tartunk, Shaumbrák. Ez az, ahová tartunk. Ez az, ahol megkértetek bennünket, hogy vigyünk titeket - 'az éppen csak emberként élni' birodalmain túlra, most egy dinamikus képzelettel rendelkező, teljesen egységbe rendezett Istenember élete felé.


És most örülnénk, ha válaszolhatnánk a kérdéseitekre.


KÉRDÉS AZ 1. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, most éppen gondterhelt és rémült vagyok. Egy olyan törvényes harccal nézek szembe, mely megijeszt. Hogyan maradok szinten és világosan gondolkodó, amikor néha még tisztán sem látok? Köszönöm.


TÓBIÁS: Valóban... mindezen dolgok... az első az, hogy felismerd, hogy te segítettél megteremteni azokat. És, valóban, mi megértjük és nagy könyörülettel vagyunk a félelem iránt, ami itt van, mert ezek a törvényes dolgok nyomasztóak... nyomasztóak, és azok felhozzák a félelmet. És mi tudjuk - Cauldre itt megállít bennünket és azt mondja nekünk, hogy mi most túlzottan leegyszerűsítjük a dolgokat. De fontos számodra-és számára és mindenki más számára is-hogy ezeket a dolgokat nagyon egyszerűnek tartsa.


Itt van ez a félelmed - a félelem-ezen törvényes harcé, súlyosan rád nehezedik most. Ez olyan, mint a félelem egy árapály hulláma. Vess egy pillantást az energiára. A törvényes harc maga nem annyira nagy energia. Az azt körülvevő félelem a nagy.


Nos, most azon árapály hullám ellenére, mely összecsap feletted, meg tudod engedni magadnak, hogy a Mostban légy, egy biztonságos energiában? Ah... tudjuk, ez egy kihívás és talán még egy ellentmondás is. "Hogyan lehetnék én egy biztonságos energiában, mikor mindez történik? Talán, később, miután mindezen túl vagyok, utána megpróbálhatok biztonságban lenni. "Nem, most csodálatos az időpont erre. Ülj le a Most pillanatában. Ez a Most pillanata-most éppen - a biztonságos.


Ez az egész bírósági dolog és törvényes harc természetesen hozta létre azt, hogy a képzeleted szárnyaljon, de néhány kevésbé kellemes birodalom felé. A biztonságos helyen ülve a Most energiájában, belélegezve ... ismételgesd ezeket, mert azok annyira fontosak. De vizsgáld meg most ennek a törvényes harcnak a lehetőségét, nem olyat, mely rád ereszkedik, nem olyat mely nyomaszt téged. Képzeld el a kimenetel egy másik lehetőségét. Képzeld el, hogy a konfliktus hogyan fordulhat fejlődésbe... hogy az életedben ennek a nagyon nehéz és kihívást jelentő dolognak a fényében is lehet ott valami, amit tanulni lehet, valami, amit nyerhetsz belőle, valami, ami segítene neked felnyílni.


Tehát, lélegezd be a biztonságos helyet. Amíg a biztonságos helyen vagy, engedd meg magadnak, hogy megvizsgálj az imagináción keresztül néhány új lehetőséget. És figyeld meg, hogy változik meg minden most. Inkább, minthogy a félelem egyre rosszabbá válna, figyeld meg, hogyan változik meg minden energia. Nézd meg, hogyan változik meg ennek a kimenetele.


Nos, te vagy az, aki ezt teremti... emlékezz erre. Te vagy az, aki ezt teremti. Használd az imaginációt, hogy belépj a teremtésedbe, hogy megkérdezd, miért van ott, hogy megkérdezd, hogyan szolgál az téged, hogy megtudakold tőle, hogyan szolgálhat az téged jobban most az Új Energiában. És újra elmondjuk, ez egy leegyszerűsítés. Óriási könyörülettel vagyunk az iránt, amin most keresztül mégy. De újra elmondjuk, te vagy a Teremtő. Köszönöm.


KÉRDÉS A 2: SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Tóbiás, SM-t (sclerosis multiplexet) állapítottak meg évekkel ezelőtt. És azon tűnődöm, mi az oka ennek a betegségnek, és miért választja néhány embert ezt a lehetőséget?


TÓBIÁS: És újra elmondjuk, ez egy bonyolult energia. És most megnézzük. Engedd meg, hogy szóljunk róla, miért választod azt önmagad számára, és -hogy is mondjam- valahogy közvetlen módon fogunk itt válaszolni neked, de energetikailag is valahogy ugyanabban az időben ennek a személyes természete miatt. De volt ott egy lehetőség a számodra, mely az emberi biológiában létezett, hogy ezt a dolgot válaszd, amit te SM-nek hívsz az életedben, ami egy bénító energia a fizikai test számára.


Tehát, megkérünk téged, hogy vess ide egy pillantást velünk-nem azt kell megnézni, hogyan teremtetted, hanem, hogy miért teremtetted azt, miért van az az életedben, milyen a múltból származó események és egybeesések idézték elő, hogy az megjelenjen ebben a létidőben. Arra kérünk, vess egy pillantást az áldásokra-amit, tudjuk, nehéz lesz megtenni-vess egy pillantást az áldásokra, melyek ott vannak a számodra ebben, de arra is, amit az előidézett neked, hogy tegyél önmagad mélyebb belső szintjein. És újra elmondjuk, itt két szinten kell hozzád szólnunk a személyes természete miatt.


Ez nem egy büntetés, amit magadnak adtál. És azt szeretnénk, ha megértenéd, amit mások mondtak neked, hogy ez egy elmúlt életbeli büntetés. És mi elmondhatjuk neked , most-hogy az nem az. Annak semmit nem kell tennie a karmával. Hanem azt kell tennie, hogy megadod magadnak, amit a legoptimálisabb körülményeknek tekintenél a saját fejlődésed és növekedésed számára, de végül azt, amit másoknak megtaníthatnál ebből. Nos, itt vagy valamivel, ami lerögzíti a testedet, de minden más részednek még mindig megengeded, hogy szárnyaljon és fejlődjön.


Egy nagyon érdekes helyzettel szembesülsz most az életedben. Felteszed újra és újra a kérdést: "Meggyógyíthatom a fizikai testemet? "És tudni szeretnéd, hogy ez megtehető-e valamilyen csodálatos módon ezen létidődben. De ez más kérdéseket is magával vonz, más problémákat itt. Bizonyos értelemben, azt mondhatnád, könnyebb feladni ezt a fizikai testedet és visszajönni egy új fizikai testben, olyanban, amelynél már nincs betegség, olyannal, amelynél a tested maga is képes szabadon szárnyalni.


Tehát, ez problémát hoz fel-mi a te választásod most? Mit akarsz tenni? Folytatnád az életed a fizikai testben, mely beteg? Azt választod, hogy távozol és visszatérsz vadonatúj testben-mint mikor kicserélnek egy autót, ami hibás volt -visszatérve egy vadonatúj testben, mint mikor egy vadonatúj autód van? Vagy -hogy is mondjam- szembe tudsz nézni a kihívással az életedben? Szembe tudsz nézni -amit annak tarthatnánk- egy fizikai és biológiai korláttal és segíteni e mögé hatolni?


És nem válaszolunk erre... csak te válaszolhatsz. Csak te értheted meg, megengedheted-e a gyógyulást és a -hogy is mondjam- a tested gyógyítását ennél a pontnál. Nos, egy fontos kereszteződésnél állsz. De azt szeretnénk, ha megértenéd, hogy minden, amit erről gondolsz és minden, amit teszel... értsd meg, az nem egy karmikus probléma, vagy valamiféle büntetés. Ez néhány olyan dologgal való szembesülést jelent, melyek a legnagyszerűbbek, a legmélyebbek és a leginkább kihívást jelentőek bárkinek a személyes életében.


És te teremtetted ezt a helyzetet a magad számára, hogy lásd, hogyan tudsz keresztüljutni rajta. Minden probléma, mely felbukkan valaha az életedben -vagy bárkinek itt az életében -rendelkezik egy beépített megoldással, amit te építettél be- vagy bármelyikőtök itt. Jóval előtte, mielőtt megteremtetted a fizikai tested mostani helyzetét, te egy megoldást is teremtettél. Lehet, hogy nem az a megoldás, amit te annak gondolsz. Rendelkezel elmével, van képzelőerőd is, láss hozzá, hogy néz ki a megoldás, milyen lehet.


Tehát, arra kérünk téged most tölts egy kis időt az imagináción át való kutatással, a más birodalmakba való belépéssel. A megoldás ott van számodra. Már megadtad azt magadnak. Az lehet -hogy is mondjam- az nem csupán egy test meggyógyításáról szólhat. Az valami más felfedezéséről is. A kihívás most számodra-meg fogod-e engedni, hogy az a felfedezés eljöjjön az életedbe?


Nos, újra elmondjuk, ahogy elmondtuk az utolsó kérdésünkben, te vagy az, aki ezt teremtetted-és újra megjegyezzük, ez nem büntetés-tehát te vagy az, aki meg tudja most változtatni a teremtést, ha azt választod. Tehát, meg fogjuk kérni -hogy is mondjam- Cauldrét, hogy váltson veled egy pár szót a mai összejövetelünk végén. Van néhány más dolog, amiről szeretnénk veled beszélgetni.


SHAUMBRA 2: Köszönöm.


TÓBIÁS: Csakugyan.


KÉRDÉS A 3. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): Tóbiás, az én megértésemet képezte, hogy Mária Magdaléna és Jézus házasok voltak, és volt egy gyermekük. Ez az, amiért ő a Szent Grálként volt ismert, az edényként, mely hordozta az ő energiáját. Tisztáznád ezt, minthogy a te állításod az volt: ők nem voltak házasok? Köszönöm.


TÓBIÁS: Valóban... oly sok -hogy is mondjam- érdekes megértés van Jézussal és azokkal kapcsolatban, akik vele összekapcsolódtak. És azt kell, hogy mondjuk -ahogy már mondottuk nemrégiben egy másik helyen- hogy van sok -hogy is mondjam- lehetősége annak, mi létezhetett, mi létezett. És vannak időszakok, amikor azok, akik a képzeleti energiákkal dolgoznak, a pszichikai energiákkal, vagy a képességgel, hogy-hogy is mondjam-meglássák, mi történik, vagy még csatornázzanak is... amikor ők-hogy is mondjam-belépnek azon lehetséges forgatókönyvek egyikébe, amely megtörténhetett.


Néhányan azt kérdezik mostanában... szerették volna tudni, vajon Jézus továbbra is élt-e fizikai testben még azután, miután feltételezhetően keresztre feszítették? És sokan vannak -hogy is mondjam- akik ezt a hitet rögzítik. De a mi oldalunkról-és különösen itt ma a Sananda energiájával, mely annyira jelen van-rátekintünk egy lehetőségre, mely sok közül került kiválasztásra, sok közül, mely megtörténhetett. És ez volt, hogy Yeshua valóban - a fizikai test-meghalt a kereszten. Azután az idő után nem járkált a földön fizikai testben. Mégis, az energiái nagyon is jelen voltak a Földön, erősen jelen jó ideje óta. És sokan voltak, akik látták őt, sokan voltak, akik beszéltek vele. De ő nem fizikai testben volt.


Nos, hogy válaszoljunk a Yeshuával és Máriával kapcsolatos kérdésre... valóban, sok lehetőség volt. És vannak gyakran mások, akik kilépnek más birodalmakba, hogy megnézzék, mi történt. És lehet, hogy eljutnak egy olyan lehetőséghez, ahol ő és Mária valóban házasok voltak és volt gyermekük. Mégis, a valóságban, amit mi látunk a Sananda energiájával itt ma, az az, amikor Yeshua és Mária nem voltak házasok.


Ennek -hogy is mondjam- sok oka volt. Az egyik az, hogy Yeshua előtte házas volt és nem azt választotta, hogy ebbe az irányba haladjon újra. A másik (a közönség nevet)... hogy az (többen nevetnek Linda nem szóbeli "magyarázatát" illetően, mert itt forgatja a szemeit)... a másik az volt, hogy ez megváltoztatta volna a kapcsolatot kettőjük között és ahogyan ők megtapasztalták azt másokkal, akikkel házasok voltak, mert akkor az első helyen a féltékenykedések és a félreértések voltak. Ha házasok lettek volna, ez nagyon nehéz lett volna azok számára, akik közel voltak Yeshuához. Ők abban is egyetértettek-amíg oly nagy szeretet és tisztelet volt közöttük-hogy ők szó szerint sokszor különböző irányokba utaztak, hogy az nagyon, nagyon bonyolult lett volna a számukra.


Nem voltak gyermekek sem, akik ettől a pártól születtek volna különböző okok miatt. Általában azoknak, akik -hogy is mondjam- a tudat manifesztálódásai inkább, mint egyéni lélekentitások, nincsenek gyermekeik. És láthatjátok ezt néhány -hogy is mondjam- nagyság esetében is a ti időtökből... például, az, akit Hitlernek hívtatok... nagy a tudatosság értelmében. És oly sokan másoknak sem voltak gyermekei. Úgy érezték, hogy az a legjobb, ha nem lesznek gyermekeik. Van néhány bonyolult fizikai dolog, melynek meg kellett volna történnie ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Tehát, azt kell, hogy mondjuk, hogy ők ketten nem voltak házasok, nem voltak gyermekeik abban a valóságban, melyet megéltek. Köszönöm.


KÉRDÉS A 4. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Tóbiás, mostanában újra és újra megkérdeztem magamtól: "Mi az én szenvedélyem? "És aztán az egyik nap elsétáltam egy művészeti galériába és felfedeztem egy nagy szenvedélyt és örömet a galériában lévő szoborral szemben. Több, mint egy lehetőséget látok itt. Mindamellett az egyik ezek közül az, hogy azt a munkát végzem, melyet ajánlottak, hogy egy teljesen új pozíciót teremtsek magamnak ebben a galériában. Elmondanád ezt nekem, kérlek, ha ez úgy kerül majd kidolgozásra, mint egy munkával kapcsolatos helyzet? Mi a lehetőség? És vannak-e olyan változások, melyeket meg kellene tennem a javaslatomhoz, mielőtt azt bemutatom? Köszönöm.


TÓBIÁS: Mi most megnézzük az összes felbukkanó lehetőséget itt. És az végül tőled függ, hogy melyiket választod, hogy behozd és hogy mit választasz, hogyan teremted azt meg. A lehetőség létezik számodra, hogy itt legyen. A -hogy is mondjam- a szenvedély hozzáadódik annak a lehetőségnek az energiájához. De a félelem -hogy is mondjam- és az én kétsége ebben ténylegesen eltérítheti az energiákat, tehát az nem nyilvánul meg.


Nos, el tudnád magadat képzelni a biztonságos energia egy helyéről? El tudnád képzelni magadat, hogy ott vagy a szenvedély ezen helyén, ebben a galériában, melyről beszéltél? El tudnád képzelni magadat növekedve itt? El tudnád magadat képzelni -hogy is mondjam-megteremtve egy olyan kitűnő hírt, melyről beszélsz?


De ez az átadás... az nem a szavakról szól többé. Az a mögötte lévő energiáról szól, mely elnyeri azoknak az érdeklődését, akik rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy alkalmazzanak téged. Tehát, ez valójában teljesen tőled függ. Minden ott van, ami kell, hogy ez megtörténjen. Most, csak légy egy biztonságos energiában és engedd meg azt az imaginációt. Engedd meg annak a lehetőségnek, hogy életre keljen. És az úgy lesz. De amikor megtörténik, adj neki szabadságot is. Engedd, hogy növekedjen. Valóban.


KÉRDÉS AZ 5. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről, Linda olvassa fel): Drága Tóbiás, oly sok harag van bennem. A legtöbbje a gyerekkorra vezethető vissza. Néhány pedig a jelenből való. Megpróbáltam az EMF egyensúlyozást, de úgy érzem, nem nagyon működik. Valóban nagyra becsültem a gondolataidat, ötleteidet és a javaslataidat. Köszönet neked a mély könyörületedért az emberiség iránt, testvér (a közönség nevet és Tóbiás kuncog).


TÓBIÁS: Van itt -hogy is mondjam- néhány mély haraggal kapcsolatos probléma, melyek elég frissek ebből a létidőből és van néhány olyan, melyet a legnehezebb elengedni. Azok hajlamosak ott elidőzni körülötted. Hajlamosak ott maradni körülötted. És bizonyos értelemben -hogy is mondjam- ha itt úgy állítod be az energetikai munkád, az EMF energetikai munkát, mint egy módját az ezen haraggal való küzdelemnek, az nem fog működni.


Te az energiát itt harcra használod fel. És van még egy oka annak, hogy az EMF az első helyen van. Ez arról szól, hogy belépsz és megszólítasz ezen problémákból néhányat, majd visszatérsz és -hogy is mondjam- egy gyógyulást biztosítsz a harag problémáinak. Nem te vagy az egyetlen, akinek ez a baja. Nem te vagy az egyedüli, akinek az életére azok még mindig hatnak. Tehát, ez arról szól, hogy visszamész és elbeszélgetsz a haragoddal, visszamész és -a képzeleteddel kiindulva egy biztonságos helyről -visszamész és elbeszélgetsz azokkal a játékosokkal, akik ebben benne vannak.


Nos, ez nem azt jelenti, hogy az elmédet kell használnod, hogy visszamenj. Ez az imaginációról szól. Igen, te szó szerint visszamehetsz a múltba. Nem tudod megváltoztatni az események sorozatát, amelyek megtörténtek a múltban, de megváltoztathatod a bölcsességet és a megértést, ennek következtében az biztosítja a gyógyulást.


Szóval menj vissza az emberekhez, akik benne szerepeltek, az eseményekhez, melyek megtörténtek. Menj vissza a képzeleteden keresztül. Kérdezd meg mindegyikőjüket, miért történtek ezek a dolgok és figyelmesen hallgasd őket. Kérdezd meg magadat, miért választottad ezt. Kérdezd meg a harag energiáját, miért van még mindig körülötted. És azután figyelj... az mondani fog neked valamit.


Értsd meg a szíved legmélyebb részéből, hogy ezek az energiák szeretnének távozni. A harag energiája más energiákkal együtt hordozza azt. Az egyszerűen egy energiahordozó, ami azt akarja, hogy elengedd. És mi hangsúlyozni fogjuk ezt neked és az összes Shaumbrának -újra és újra. Mindenfajta gyógyulás szeretné, hogy megtörténjen. Az szeretné, ha megtörténne -a test meggyógyulása... és az elme gyógyulása... és a szellemé... az elmúlt életekből. Az fáj, hogy megtörténjen. Már nem próbálkozik többet, hogy ne legyen meggyógyítva és kiegyensúlyozva. Az azt akarja, hogy megtörténjen, valóban... igen, az fáj.


Nos, meg tudod engedni, hogy az megtörténjen? Fel tudnád nyitni a valóságod alapját... amit mi imaginációnak nevezünk? Nyisd fel a valóságod alapját, hogy képes legyél visszamenni és beszélgetni ezekkel a történésekkel és eseményekkel. Ha nehéznek találod egyedül megtenni, dolgozz a Shaumbra energiamunkásokkal, hogy vissza tudj menni. Segíts nekik, hogy ők legyenek az útmutató, a vezérfonal. Ne azt várd, hogy elvégezzék a munkát neked. De kérd meg őket, hogy rögzítsenek egy helyet a számodra, amíg visszamész. Van ennek egy óriási haszna.


Tehát, ezek az energiák keresik most az elengedést. Mindenféle blokkolt energia keresi ezt. Mindenféle nem meggyógyított energia keresi a gyógyulást. Minden seb azt keresi, hogy a teljességbe és a gyógyulásba térjen vissza. Ez egy alapelv, egy alap, alapvető elv, valami, amit mindannyiótoknak meg kell érteni.


Nos, akárhogyan is, itt az ideje, hogy abbahagyjátok a küzdelmet a még több haraggal. Köszönöm.


KÉRDÉS A 6. SHAUMBRÁTÓL (egy nő van a mikrofonnál): Szia, Tóbiás, volt egy álombeli tapasztalásom a múlt vasárnap, jobban inkább lelki tapasztalásnak éreztem. És szeretném, ha adnál némi bepillantást abba, amit teremtettem.


TÓBIÁS: Valóban... ez egyre többször és többször fog megtörténni veled -és másokkal- amikor az álmok sokkal mélyebbekké és sokkal misztikusabbakká válnak és, amint mondottad, olyanok, mint egy lelki tapasztalás. És valóban, azok, mert te kinyitod a képzeleted és egy teljesen más szintre lépsz az álmaidban is. Ti már mindannyian észrevettétek, hogy mostanában az álmaitok megváltoztak. Más szintekre hatoltok.


Most egy másik célja van az álmaitoknak. A múlt álmai a Régi Energiában arra voltak kijelölve, hogy segítsenek -hogy is mondjam- megoldani a problémákat. Arra is ki voltak jelölve, hogy segítsenek a helyzetek különböző lehetőségeit megélni. De most ez megváltozik. És az álmok -hogy is mondjam- a te álmod, különösen, -hogy megtaláljam a helyes kifejezést- az annak egy kifejezése volt, hogy hogyan fog majd az isteni beolvadni -és most hogyan olvad be- az életedbe. Tehát, ami az álmodban volt, most elkezd majd megtörténni az ébredő Most állapotod mindennapi életében. Nem kell többé, hogy az csak álom legyen.


SHAUMBRA 6: Köszönöm.


TÓBIÁS: Köszönöm.


KÉRDÉS A 7. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről Linda olvassa): Kedves Tóbiás, sok anyag van odakint most. Amikor egy új jön, mit kell nekünk mondani, hol kezdjék?


TÓBIÁS: Ez mindig egy érdekes kérdés. Mi négy és fél éve közvetítjük a munkaanyagot a Shaumbrákkal, segítve az energiátok csatornázását, segítve visszajuttatni az üzeneteteket. Nos, tekintetbe véve azt, ami a te üzeneted, felteszünk NEKED egy kérdést -hogy kezdenéd a tanítványoddal? Ez nem egy általános válasz erre egyáltalán. Ez az egyes tanítványtól függ.


Néhányan képesek lesznek -hogy is mondjam- lépést tartani a jelenlegi sorozattal, tovább olvasni, vagy hallgatni, ahogy mi haladunk hónapról hónapra, amíg ők visszamennek. El leszel csodálkozva azon, mennyire gyorsan fel tudják szívni a régi anyagot, elolvasva azt néhány hónapnyi idő alatt, és felszívni azt -ahol ti és mi nehézségekkel bírtunk hónapról hónapra (néhányan nevetnek)- mert te megteremtetted az energia egy ágyát, vonalát abban az anyagban, amely lehetővé teszi a számukra, hogy még könnyebben feldolgozzák és megértsék azt. Te megteremtetted azt az ösvényt is előttük, azon a munkán keresztül, melyet tettél. Tehát, ez mindig az egyes tanítványtól függ.


De megkérünk téged -ne tedd azt nehézséggé vagy büntetéssé. Ne mondd azt nekik, hogy el kell olvasniuk egy leckét minden harmadik napon vagy ne adj nekik sok struktúrát. Tudni fogod, ha figyelsz rá, mit mondj nekik, hol kellene lenniük. Végül, ők vissza fognak menni a kezdetekhez és elolvassák, ha érdekli őket.


Mi energetikailag is teszünk valamit minden egyes Shouddal, minden egyes Shouddal megtesszük. Vannak -újra elmondjuk, ez egy nagyon összetett típusú dolog- energiák, melyek beleszövődtek azok számára, akik éppen most érkeznek ide és kíváncsiak rá, mit hallgatnak vagy mit olvasnak. Nos, mi most más energiákat helyezünk oda a számukra is.


KÉRDÉS A 8. SHAUMBRÁTÓL (egy nő áll a mikrofonnál): Szia, Tóbiás, te már érintetted egy kicsit a kérdésemet, de meg tudnád mondani, mi történik a testemmel? Az elmúlt évben a jobb oldalammal volt sok problémám és most úgy néz ki, hogy a bal oldalammal kezdődik.


TÓBIÁS: A test most átdolgozza önmagát. A test most szó szerint hatalmas, hatalmas mennyiségű Régi Energia elengedésén munkálkodik. És vannak időszakok még ezen folyamat ideje alatt, amikor a dolgok egy kicsit fennakadnak, amikor az energiák nem biztosak benne, mit kell tenniük, hogyan gyógyíthatnák meg önmagukat. Nos, ez-hogy is mondjam-ez arról szól, hogy ott legyetek abban a biztonságos energiában most, ahol biztonságban érzitek magatokat, ahol a test különböző mértékben meg tudja magát gyógyítani, tehát annak nem kell oly drámainak lennie a rendszeretekre.


De jó hatású a számotokra most, ha néhány Új Energiamunkással dolgoztok, akik a testtel foglalkoznak, és még néhánnyal az Új Energiából, akik egészségüggyel foglalkoznak, akik értik annak a természetét, hogy mi történik. Sokan, sokan vannak mindenütt körben, de ők segíteni fognak nektek átjutni ezen sokkal gyorsabban, tehát, nem hajlik afelé, hogy bezsúfolódjon itt. Köszönöm. Nem igényel gondozást, és nem félelemmel mondjuk ezt. De azt mondjuk, hogy az energiák egyfajta módján valóban szükségük van arra, hogy átdolgozódjanak.


KÉRDÉS A 9. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről Linda olvassa): Drága Tóbiás, köszönöm, hogy ellátogattál Chrisztensenbe, Norvégiában. Azon tűnődtem, hogyan tudnám összefüggésbe hozni azt az elképzelt alakot, akit Tóbiásnak hívnak Kardamomme City történetében (Cardamon város angolul).


TÓBIÁS: Valóban, én segítettem megteremteni (a közönség nevet). Hogy is mondjam -sok érdekes dolgot csinálunk ezen az oldalon. Talán túlontúl sok időt fordítunk a kezeinkre (többen nevetnek). Nem véletlen, hogy Tóbiás ezen energiája ott volt. És nem véletlen még a látóhatáron lévő változásokat megfigyelő világítótorony metaforája sem. És az végképp nem véletlen, hogy a mi összejövetelünknek kellett lenni a következő ajtónak erre. Tehát ezen apró játékok egyikét játsszuk a mi oldalunkon. St Germaine és én túlontúl sokat mókázunk együtt (többen nevetnek)! (Ha még több információt szeretnétek erre a gyerektörténetre vonatkozólag, aminek a címe "Cardamon város emberei és rablói, a szerző Thorbjorn Egner, menjetek az amazon.com-ra. Köszönet Toril Storoe-nak az információ bizosításáért.)


KÉRDÉS A 10. SHAUMBRÁTÓL (egy nő áll a mikrofonnál): Tóbiás, szeretnék köszönetet mondani a kedvességedért, a tisztaságodért és a türelmedért, ahogy bennünket tanítasz. És szeretnék valamit kérdezni két gyermekem apjáról, akit 1980 óta nem láttam. A neve Michael. És arra vagyok kíváncsi, vajon látni fogjuk-e valaha őt újra. Van neki két gyermeke és két unokája, akik nagyon kíváncsiak rá.


TÓBIÁS: Most ezt az energiát keressük. Nehéz itt egy pontos jövendölést tenni itt, de az a mód, ahogyan mi látjuk ezt az energiát és az, ahogy mi itt összekapcsolódunk vele, van itt egy mélyen elültetett félelem, mely az övé -hogy is mondjam- egy félelem, melyről te talán túl sokat tudsz vele kapcsolatban. És ez az oka, hogy ő távol marad. És ez bizonytalan, vajon... ó, valóban (Tóbiás közbeveti ezt, mintha valaki mással is beszélgetne a fátyol feléje eső oldalán). Látjuk... van néhány dolog, melyet nem tudunk itt feltárni, tehát most ez nehézségbe ütközik. Hogy is mondjam, megtenni ezt nagyon könnyű -amint elmozdulsz ezen Új biztonságos energiába a magad számára, az meg fogja változtatni a rólad alkotott felfogását. És az meg fogja változtatni annak a félelemnek a teljes energiáját, melyet ő birtokol. És ez lehetővé fogja tenni, hogy az összetalálkozás megtörténjen. Ez nem egy jövendölés. Ez egy lehetőség, amely más lehetőségekből válik ki.


SHAUMBRA 10: Köszönöm.


TÓBIÁS: Köszönöm. És, apropó, ő hozzád kapcsolódik egy rendszeres alapon álomállapotban, rád számít információért és energiáért. De ez az emberke fél. Tehát, ti még mindig mélyen összekapcsolódtok.


LINDA: Az utolsó kérdést kérem szépen.


KÉRDÉS A 11. SHAUMBRÁTÓL (egy nő áll a mikrofonnál): Tóbiás, sok képet láttam az Interneten különböző emberekről az egész világon, ami úgy néz ki, mintha a nap új napokat hozott volna a világra. Megmagyaráznád ezt a jelenséget, kérlek?


TÓBIÁS: Valóban... mi nem szeretnénk azt mondani, hogy a nap új napokat hoz a világra. De azt szeretnénk mondani -hogy is mondjam- az emberek az egész világon most szülik meg az ő isteniségüket. És a nap ennek megfelelően válaszol. Nos, te az energiák ezen összes kivetítését látod. És olyan dolgokat látsz, mint a napkitörések. És látsz többszörös napokat a napokon. És ez egy ünnep, mely most történik a mennyei -amit ti úgy hívnátok- mennyei birodalmakban.


És örülnénk, ha még egy kérdést feltennétek.


KÉRDÉS A 12. SHAUMBRÁTÓL (az Internetről olvassa Linda): Úgy tűnik, mintha mostanában mindig képeket készítünk, energiakörök mutatkoznak meg, és nem csak a Shoudokban és work shopokban. Meg tudnád ezt jobban magyarázni? Mi valóban szeretnénk megérteni, mi történik most. Köszönöm.


TÓBIÁS: Valóban... és a pályák itt, vagy az energiakörök... olykor az energia nem csupán kör, hanem energia-alakzatok, amelyek képekben jelennek meg. Az energiátok olyan erőssé válik, hogy azok képekben tárulnak elétek. És a digitális technológiátok természete miatt, jobban inkább digitálisan jelennek majd meg, mint ahogy régen filmben. Ez könnyebb-hogy is mondjam- azok számára, amit ti pályaenergiáknak neveztek, hogy átvetüljenek rajta.


Néha a körök szó szerint energiák vagy angyalok a mi oldalunkról, akik most ott vannak veletek. És olykor ez egy energialabda -hogy is mondjam- ami belőletek jön és energia, mely belőletek áramlik ki. Azok, akiknek -hogy is mondjam- nagyobb a hajlandóságuk bennük, azok hajlanak arra, hogy a saját energiáitok majdan leváljanak rólatok. Vannak többen, akik egy szorosan rögzített területről vagy pályáról hajlamosak arra, hogy az angyali birodalmakból legyenek. De ezek egyre jobban és jobban meg fognak mutatkozni a képeiteken.


És én, Tóbiás is meg fogok jelenni néhányon (a közönség nevet)! És tudjuk, hogy Cauldre nem szereti a vaku villogását a csatornázások alatt. De talán fel fog nyílni, hogy megváltoztasson néhány gondolatát itt az elkövetkezendő éves Shaumbra összejövetelen. Igen, igen, valóban, valóban, ő egyetért vele, hogy időt fogunk szánni néhány vakus képre, hogy lássa, milyenféle köröket tudunk mi mindannyian teremteni (többen nevetnek).


Nos, ezzel, Shaumbrák, ez egy másik örömteli összejövetel volt. Sok energia került ma ideszállításra. Mi megosztottuk veletek Óznak, a varázslónak a történetét. Beszéltünk a filmről és metaforákról. Szóltunk arról, hogyan jövendölhető meg valójában az Új Föld eljövetele, arról is, hogyan tudjátok visszahozni azt az Új Energiát a szivárványon át, vissza a Mostba, melyben jelenleg éltek. Nem kell várnotok arra, hogy az Új Földre menjetek. Elkezdhetitek azt most visszahozni. Ti teszitek ezt meg a rögzítéssel és azzal, hogy egy biztonságos energiában vagytok.


Amikor egy biztonságos energiában vagytok, bármi el tud jönni hozzátok... minden el szeretne jönni hozzátok. Amikor rögzítitek azt a biztonságos helyet, akkor, drága barátaim, a képzeletetek egy nagyon kiegyensúlyozott módon tud szárnyalni. Ez egyszerűen a biztonságos energia megengedéséről szól. Ez a Most pillanata oly biztonságos, oly biztonságos most. És az tud lenni továbbra is... és tovább... és tovább.


Amikor az isteniségetek érzi -hogy rögzítitek a biztonságos helyet- ti VAGYTOK a biztonságos hely. Az el fog jönni és játszani fog. És ragyogni fog, és el fog vinni benneteket Új birodalmakba. Fel fogja nyitni a képzeleti energiákat. Lehetővé fogja tenni, hogy meghaladjátok a háromdimenziós emberi lét korlátait. Képesek lesztek három dimenziósak és emberek lenni, de ugyanakkor minden más is ugyanabban az időben. Ez az, amire vártatok.


És ez így van!Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra