Új Energia Sorozat:

SHOUD 11: "Az Energia keresi a megoldást"


Bíbor Kör, 2004. június 5.

http://www. crimsoncircle.com/home. htm


És ez így van, hogy mi újra összegyűltünk a Shaumbra ezen csodálatos energiájában. Ó, valóban, mi néha annyira le vagyunk nyűgözve, amikor mi idejövünk erre a helyre, amikor hozzájárultok, hogy belépjünk... elárasztanak bennünket az érzelmeitek... a szeretetetek... és a növekedő könyörületetek... eláraszt bennünket az, mennyire igazán kivirágoztok és megengeditek magatoknak, hogy ott legyetek ebben a dologban, amit mi Új Energiának nevezünk. Most lélegeznünk kell a mi oldalunkon, hogy kiegyensúlyozzuk az energiáinkat, mert ti annyira mélyen erőteljesek és szeretőek vagytok itt.


Nem egészen látjátok, kik vagytok. Ez egy ámulatba ejtő és mulattató dolog. Amikor visszajöttök a fátyol felénk eső oldalára és fogadunk benneteket-amit mindig megteszünk-amikor visszajöttök ide, mi újra csak nevetünk, nevetünk és nevetünk veletek, mert nem láttátok, kik is vagytok igazán. Ti úgy láttok bennünket, mint olyanokat, akik egy messzi birodalomban üldögélnek, áttekintéssel bírnak a dolgok felett, a saját jogunkon nagyszerű és hatalmas lények vagyunk. És ez igaz... azok vagyunk! (a közönség nevet)


De mikor visszajöttök ide, a mennyei termek előcsarnokai széttárulnak, hogy üdvözöljenek titeket. A fényetek, az energiátok világít és szétsugárzik az arkangyalok minden lakhelyének összes folyosóján mindenütt. Ti vagytok azok, akik igazán nagyszerű lények vagytok, akik igazán nagy bölcsességet birtokolnak. Nem látjátok, kik vagytok. Értsétek meg... az ösvényetek korlátozott, amint a választásaitok is korlátozottak.


Drága barátaim, mi benneteket szolgálunk. Tudjuk, olykor nehéz látni a saját nagyságotokat, amikor ezekben a dolgokban rögzültök, melyet fizikai testnek nevezünk és amikor nehéz még azon dimenzionális valóságon túlra is látni, melyben léteztek. Nagyszerű lények... nemes, nagyszerű lények... mindenki közületek... vezetők - a ti kifejezésetek szerint-az angyalok nagyszerű légióinak vezetői... úttörők, akik csillagokat és az egész galaxisokat és naprendszereket teremtettek.


De itt most, mint emberek, nem bíztok majd magatokban. Nem engeditek majd meg magatoknak, hogy odatekintsetek. Nem fogjátok megengedni magatoknak, hogy elismerjétek azt, akik igazán vagytok a legbelső lényetekben. Elhelyezitek magatokat minden lények teljes rendjének az aljára, fizikai és nem fizikai értelemben, odaraktátok a Régi Energetikai hitrendszerbe, hogy keményen kell dolgoznotok az utatokon, hogy visszakerüljetek isten kegyelmébe.


Drága barátaim, ez éppen ellenkezőleg van. Fordítsátok azt a táblát visszafelé. Ti vagytok a csúcson. És arra kérünk benneteket, hogy szakadjatok ki néhány Régi mintából most, és egy pillanatra engedjétek meg magatoknak, hogy emlékezzetek arra, mennyire nagyszerűek vagytok. Néhányan irtóztok a gondolattól, hogy nagyszerűek vagytok. Azt gondoljátok, ha megengeditek magatoknak azt az érzést, akkor valahogy meg fogjátok gyalázni azt, valahogy elbizakodottá teszitek az egót. Újra elmondjuk, ti már többé nem abban az energiában vagytok. Nem kell aggódnotok ezek miatt a dolgok miatt.


Engedjétek meg magatoknak egy pillanatra itt, hogy emlékezzetek arra, akik igazán vagytok és arra, hogy honnan jöttetek... hogyan ajánlottátok magatokat a Szellem és a Minden Ami Van szolgálatába... hogy leszálljatok ide a Földre, hogy megtanuljátok mindezen hihetetlen dolgokat. Sokkal több van mindegyikőtök számára, mint amit felfogtok. Senkit nem hagyunk ki ebből. Ha a neveteket említjük a mi oldalunkon, elcsendesedik a csoport, mert mi emlékszünk, hogyan vittetek keresztül bennünket ezen egész fizikai univerzum építésén, hogyan vittetek bennünket át a mindenség teremtésén. Amikor a neveteket említjük a mi oldalunkon, tisztelet és nagyrabecsülés és egyfajta áhítat övezi azt, amit tettetek.


Ti a Föld egy mulatságos helyén vagytok, és nem vagytok képesek látni ezt, azt gondolván, hogy mi vagyunk azok, akik nagyszerűek, hogy mi mindent tudunk, hogy valamiképpen mi tettük mindezt és nem ti. Ez éppen fordítva van. Mi vagyunk a ti szolgálóitok. Amikor visszatértek a mi oldalunkra... ó, van egy kiegyenlítési periódus, van egy időszak, amikor velünk dolgoztok, hogy elengedjetek az emberi utazás ezen bizonyos korlátait, amelyet felvettetek. Mi itt vagyunk, hogy szolgáljunk titeket. Ti vagytok a vezetők. Beijedtetek, ugye! ( a közönség nevet)


És valóban, nem tudunk minden választ a mi oldalunkon. Különben ti nem lennétek a Földön. Mi a fenének lennétek a Földön, ha mi már tudnánk minden választ? (többen nevetnek)Leküldenénk egy csoportot, hogy felszedjen benneteket és visszahozzon ide titeket, tehát ti is tudnátok a választ.


Rajtatok keresztül tanulunk mi most. Rajtatok keresztül tanul most a Szellem. Igen, valóban, a ti valóságérzékelésetek valahogy korlátozott és valahogy elferdített, amikor a Földön vagytok. De mi dolgoztunk veletek mostanában ebben a sorozatban, amikor az imaginációról beszélgettünk, hogy segítsünk felnyílni újra. Néha feszítővasakkal estünk nektek( többen nevetnek), hogy segítsünk felnyílni nektek, hogy segítsünk nektek megérteni, nem kell többé a 3 dimenziós világ korlátain belül élnetek.


Nem azok vagytok, amit gondoltok magatokról, hogy vagytok! Ti egy Nagyszerű Mester vagytok. Mi nem hívjunk magunkat "mestereknek" a fátyol ezen oldalán. Ez titeket illet... mindig... azokat, akik először mentek... akik átmentek minden nehézségen és kihíváson egy fizikai testbe helyezve el magatokat és a 3 dimenziós valósághoz korlátozva magatokat... és elfelejtve nemcsak azt, hogy kik voltatok a fátyol ezen oldalán, de megfeledkezve arról is, kik voltatok minden egyes létidőben. Szeretnénk emlékeztetni benneteket most és engedjétek meg magatoknak, hogy emlékezzetek annak a nagyszerűségére, akik vagytok, mert a nagyszerűségben van egy bizonyos mértékű alázatosság is, egy bizonyos mértékű béke.


De arra kérünk benneteket az összejövetelünk alatt ma, engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek, mennyire hihetetlenek vagytok. Lássátok a szemeinken keresztül, amit látnotok kell. Érezzétek, amit mi érzünk, amikor belépünk a Mesterek ezen termébe. Meg fogjátok érteni, miért száll messze a sóhajunk, miért billenünk olykor ki az egyensúlyunkból, amikor először belekezdünk.


Értsétek meg... az irónia és a humor, mellyel itt veletek beszélgetünk... ti lennétek azok, akik mindannyiunkhoz szóltok. És ezt teszitek. Egyre jobbak vagytok ezzel kapcsolatban. Visszajöttök ide az álmotokban éjszaka, az álmaitokban. Több időt töltünk most összegyűjtve az energiánkat együtt.


Nos, drága Shaumbrák - hogy is mondjam-sokan közületek mostanában elvesztették a drága szeretteiket. Sokan közületek a szeretteik elvesztésének folyamatában vannak most. Sokan el fogják veszíteni a szeretteiket, azokat, akik közel vannak hozzájuk, ezen elkövetkezendő néhány évben. Megértjük, mennyire nehéz is ez. Arra kérünk benneteket mégis, értsétek meg, vannak okok, és mindebben szeretet van. Sokan azok közül, akik most távoznak, most ezt választják egy különleges ok miatt, amely avval az időszakkal áll kapcsolatban, melyben éltek, a bolygó energiáinak megváltozásában.


Látni fogjátok őket majd újra. Tudjuk, hogy ez igaz. Azok, akik átmentek-és akik most vannak átmenőben-nem kell majd a mennyeket kutatnotok, hogy megpróbáljátok megtalálni őket, hogy újra összejöjjetek velük. Ti ott LESZTEK majd velük újra. És ez olyan módon történik majd, ami még valóságosabb és hitelesebb, mint azok a módok, melyeken a Földön voltatok velük. Sokan közülük majd visszajönnek hozzátok egyik vagy másik emberi formában különböző nevekkel és kinézetekkel, természetesen. De ők reinkarnálódni fognak, hogy veletek legyenek, tehát ti lehettek az ő tanítóik.


Néhányan itt maradnak a fátyol felénk eső oldalán, hogy segítsenek nektek és dolgozzanak veletek. Ez egy olyan beállítás része volt, amelybe beleegyeztetek. És ha nem egyeztetek volna bele már régóta, mert volt valami, amibe beleegyeztetek mindezen változásokkal, melyet tettetek, a folyamattal, amelyet a saját életetekben véghezvittetek.


Értsétek meg... létezik az egyensúlynak egy pontja még ott is, ahol azoknak az energiájának a része, akik oly közel voltak hozzátok az elmúlt életeitekben, jobban tud benneteket szolgálni erről az oldalról, a fátyol felénk eső oldaláról. Néha létezik egy megegyezés kettőtök között, különösen, azoknál, akik vissza fognak térni a mi oldalunkra, hogy veletek dolgozzanak az energiák kiegyensúlyozásában, hogy ők egy hang legyenek, melyet meghallhattok, mert bíztok benne.


Néhányotoknak vannak kis kedvenc állatkái otthon. Ó... ó, halljuk, amikor az emberek azt mondják: "De hisz ez csak egy macska, vagy ez csak egy kutya. "Nem, drága barátaim, ez jóval túlmutat azon. Ők bizonyos értelemben, eltávoznak-hogy is mondjam-vegyünk például egy kutyát. A kutya, mely nagyon közel kerül hozzátok és kötődik hozzátok, eltávozik a "kutya" elektromágneses tudatosságba. Ők elhagyják a "csoportos kutya gondolkodást" (a közönség nevet), és idejönnek a ti elektromágneses, valamint a ti spirituális energiátokba. És ők a részetekké válnak. Veletek és értetek dolgoznak.


Drága barátaim, sokkal több van ezekkel a drága kedvencekkel kapcsolatban. Látni fogjátok őket újra. Látni fogjátok őket újra. Hagyni elmenni ezeket a kedvenceinket olykor nagyon nehéz. És tudjuk, hidegséget és magányt éreztek. És vannak más időszakok, mikor tudjuk, megváltoztatnátok dolgokat azokkal a drágákkal kapcsolatban, akik eltávoztak. De ott lesztek velük újra a fátyol felénk eső oldalán, vagy talán még a Földön is.


Sokan vannak ma olyanok, akik itt ülnek a Második Körben, akik idejöttek, akik emberek voltak és néhányan akik állatok, valóban, akik itt ülnek a Második Körben arra kérnek titeket, hogy könnyebbítsétek meg a szíveteket. Ők jól vannak. Nincs olyan fajta pokol odaát, melyről oly gyakran-hogy is mondjam - a Földön beszéltek... hacsak azok az emberek, akik eltávoznak, valóban azt akarják, hogy odamenjenek és azt érezzék, hogy nekik ott kell lenniük. De ez nem állandó.


Oly sok útmutatás van itt a mi oldalunkon, és különösen azzal a munkával kapcsolatban, melyet a Bíbor Tanáccsal és más arkangyalokkal végeztek. Annyira kötődtök ide, hogy amikor valaki, aki közel áll hozzátok és akit szerettek, átjön a mi oldalunkra, nekik azonnal akadnak barátaik. Őket azonnal olyan különleges angyalok veszik körbe a mi oldalunkon, akik köszöntik és fogadják az embereket, amikor visszatérnek.


Amikor nehéz a szívetek, amikor a bánat egy dalát őrizgetitek a szívetekben, az néha nehézséget okoz azok számára, akik átkeltek, hogy teljes mértékben átjöjjenek. Nos, arra kérünk benneteket-és ők is arra kérnek titeket-engedjétek el őket, amikor az helyénvaló... engedjétek meg nekik, hogy visszatérjenek a mi oldalunkra visszahozva annak a tudatosságát, akik ők valójában... engedjétek el őket, hogy ők egy Új módon tudjanak szolgálni titeket innen vagy hogy visszatérhessenek a Földre. Ti újra velük LESZTEK.


Tehát, drága Shaumbrák, ma egy csodálatos vendégünk van ezen a napon. Igen, valóban, arra kérünk benneteket, hogy érezzétek ennek a vendégnek az energiáját. Ő az, aki már jó ideje vágyik arra, hogy idejöhessen most. És az energia annyira megfelelő. Néhányan közületek dolgoztatok ezzel a drága lénnyel. Néhányan megkértek bennünket, hogy közvetlenül ne kapcsolódjunk be, amikor ide fogjuk hozni ezt a kedves lényt, hogy része legyen a csoportotoknak. Tehát, arra kérünk benneteket, hogy érezzétek a vendégünk energiáját, mert az időzítés annyira megfelelő. Minden összetevő és energia most együtt van.


Ez a kedves lény, aki idejön, a Kout Hume La Sing nevet viseli... valóban, Kathume energiája látogat el ide. Ő lép be ezen különleges időszak alatt, amikor vannak olyan energiák, melyek a Földön táncolnak, energiák, melyek a kozmoszban is táncolnak.


A fátyol felénk eső oldalán néhányan közülünk... megvannak a mi sajátos klubjaink, hogy úgy mondjam. Mi azok vagyunk, akik jártak a Földön. Mi vagyunk azok, akik jártunk a ti cipőitekben és visszatértünk erre az oldalra, hogy segítsünk nektek és vezessünk benneteket.


Kathume energiája oly fontos része a To-bi-wah Rendnek, bizonyos értelemben korszerűbb, jobban e korhoz illő-hogy is mondjam- kivetülése a To-bi-wah energiának a Földön, mert ő a ti 19. századotokban élt. Ő ember volt, mint ahogy én is, és mint ahogy a drága St. Germaine is. Valóban, Kathume és St. Germaine sok időt töltött együtt a Földön fizikai testben együtt dolgozva.


Kathumét Mesternek hívták, mert az ő utolsó inkarnációjában a Földön, képes volt arra, hogy segítsen kiegyensúlyozni az ő saját energiáit. Képes volt valami olyasmit tenni, amiről ma beszélgetni fogunk veletek. Ez egy más időszak és más terület volt a Földön és sok minden, amit ő tanult és tanított másoknak, nem került meghallgatásra. De az idő most elérkezett Kathume számára, hogy visszatérjen, hogy előlépjen és játsszon.


Ő segít idehozni a bölcsesség és a szeretet energiáit együtt egyszerre. Arany kasmír palástjában érkezik ide a Shaumbrák ezen összejövetelére ma, keresztül sétálva a csoporton itt-még azoknál is keresztül sétálva, akik az Interneten kapcsolódnak hozzánk-megosztva a szeretetét és megosztva a könyörületét. Mindegyikőtökkel külön-külön egy kis időt fog eltölteni, segítve titeket az energia kiegyensúlyozásának ezen egész területével az Új Energiában, segítve a képességet, hogy a világok között járjatok, az Új és a Régi világ között. Valóban, ő ennek a Mestere.


Kathume egy bölcs lény, olyan, akivel mi sok időt töltünk munkával a mi oldalunkon. Kathume, amikor ő a Földön volt-hogy is mondjam-szoros kapcsolatban állt azzal a személlyel, akit ti Madam Blavatskynak és St. Germaine-nek neveztek. És ők hárman együtt játszottak egymással, mert tudták, hogyan kell a világok között járni. Feltűnhetnek egymás előtt, még akkor is, ha ez nem fizikai formában történik. Kommunikálhatnak egymással egy ki nem mondott szóval. Segítettek beállítani egy energiát oly sok-sok évvel ezelőtt itt ezen teljes képesség Földjén, hogy sétálhassatok a világok között.


És ez az, amit ti most csináltok, drága barátaim. A világok, melyek között most sétáltok, különbözőek. Az az Új Energia és a Régi Energia világa. Most tanuljátok a fizikai és a nem fizikai világok közötti sétálgatást, a férfi és női világok közötti sétát. Azok különböző világok, bizonyos értelemben, a mód, ahogyan azt felfogják a Földön. Azok el voltak különülve.


Ők (Kathume és Madame Blavatsky)megtanultak sétálni mindkét világ között, oda és vissza, igazán behozva minden oldal energiáját. Kathume eljön ide, hogy segítsen nektek átjárni mindenféle világok között, mely most körülöttetek létezik. Készen álltok erre. Ti kértétek ezt. Ti kértétek ezt a nyitást, hogy megtörténjen.


Olykor majd érezni fogjátok, hogy Kathume eljön hozzátok a normális ébrenléti állapototokban, mert ő nagyon ért hozzá. Nem kell, hogy csupán éjszaka mutatkozzon meg az álmokban. Ő szakértő abban, hogy napközben jöjjön el.


Egy kis ideig visszatartotta az energiáját. Már egy ideje szeretett volna idejönni. Néhányan felfedezték a bizonyítékait vagy nyomait annak, hogy ő belépett. Ő feltartóztattatott, amíg nem érkezett el a megfelelő idő és nem álltak rendelkezésre a megfelelő energiák a Földön és néhány esemény, amely most zajlik és még rövid időn belül meg fog történni. Kathume energiáját bármikor felkérhetitek, nem feltétlen arra, hogy különleges kérdésekre válaszoljon, de olyasvalakiként segítsen, mint aki-hogy is mondjam-talán tartja a karjaitokat, vezet benneteket, amint ti a világok közötti átjárást tanulgatjátok.


Valóban, ahogy Cauldre is már beszélt róla mostanság, ő is megriadt, azt érezvén, hogy elveszti az egyensúlyát, és ezt a dolgot szédülésnek nevezték, de nem ez volt az igazi oka. Ez a felnyílásról és a két világ közötti sétáról szól. Amikor ezt teszitek, az hajlamos arra, hogy egy bizonyos mennyiségű fizikai vagy még érzelmi kiegyensúlyozatlanságot is okozzon. Valaha egy nagyon merev és szoros mintát rögzítettetek a harmadik dimenziós világban. Hozzászoktok ahhoz, hogy nagyon korlátozottak és nagyon lineárisak legyetek.


És most amint felnyíltok, ez érzést kelt a testetekben és az elmétekben is. Néhány ezek közül kényelmetlen lehet először. Olykor erős felmelegedéseket fogtok érezni a testetekben-máskor meg hideget-mikor mások körülöttetek nem éreznek változást a hőmérsékletben. Ez az egyik az első és legnyilvánvalóbb jelek közül. Néha nagyon feledékenynek érzitek majd magatokat. Néhányan pedig közületek émelygést fognak érezni, mert mindezen energiátok változásban van. Arra kérünk benneteket, hogy ezen időszakok alatt egyszerűen csak vegyetek egy mély lélegzetet és értsétek meg, hogy ez azért van, mert a testetek most igazodik hozzá a méretetekben történő változásokhoz.


Néha nagyon feledékenyekké váltok az elmétekben. És ez a leginkább élvezetet okozó dolog a számunkra (a közönség nevet), mert abbahagyjátok a fejetek használatát. És el kell indulnotok és meg kell tanulnotok megbízni az isteni irányító rendszerben és a válaszokra adott isteni jártasságban. A fejetek úgy tűnik, mintha egy lefagyott helyzetben lenne, ahol semmit nem lehet megérteni és kidolgozni. Néha még a saját nevetekre is képtelenek vagytok emlékezni. Ez azért van, mert a részetek arrafelé lökdös titeket és kér benneteket, hogy most használjátok az isteni intelligenciát. Az felülmúl... feleslegessé tesz mindent, amit az elmétekkel tenni tudtatok.


Néhányan az öregedési folyamatokat teszitek mindezekért felelőssé-vagy a nők esetében - a klimaxot. Néhányan orvoshoz mentek és ők egy nagyon megszokott-hogy is mondjam-elemzést adnak. És hazaküldenek benneteket egy kis papírdarabbal, majd azt mondják, hogy útközben álljatok meg és vegyetek néhány gyógyszert. Nem helyezkedünk ezzel szembe, de arra kérünk benneteket, mielőtt kipróbálnátok ezeket a gyógyszereket, kérdezzétek meg a testeteket és az elméteket, vajon ezek a dolgok megfelelőek-e a számotokra. Bizonyos értelemben ti keresztül akartok menni néhány ilyen érzékelésen, melyek most zajlanak éppen. Nem szeretnétek még egy másik falat emelni arra a helyre.


Nos, léteznek olyan időszakok, amikor olyan embereket is látunk, akik megpróbálnak túl gyorsan felnyílni. Ez egy nagyobb kiegyensúlyozatlanságot okozhat. Kérdezzétek meg a lényeteket, milyen gyorsan tudtok kiterjedni és felnyílni.


Kathume érkezik ide most, hogy segítsen megtanítani mindegyikőtöket azokra a dolgokra, melyeket ő akkor tanult, amikor nemrégiben a Földön járt. Ő most megkér mindenkit, aki őt hallgatja-és mindenkit, aki később kapcsolódni fog ehhez-ne úgy azonosítsátok be őt, mint "mestert", mert újra elmondjuk, TI vagytok a Mesterek. Ő fog így szólítani benneteket. Ő megbecsülésből és tiszteletből Bill Mesternek vagy Mary Mesternek fog hívni titeket. És ez az, amiből tudni fogjátok, hogy az ő energiái nagyon közel vannak. De arra kér benneteket, hogy ne címkézzétek fel őt. Ez elég kínos a számára.


Itt lesz, hogy segítsen nektek átjárni ezen világok között és megosztani azt a sok tudást, amit akkor szerzett, amikor a Földön járt. Segít majd idehozni St. Germaine energiáit egy jellegzetes időpontban. Nos, lehet, hogy úgy érzitek, mintha-hogy is mondjam-duplán lennének itt mindkettőből, akik idejönnek.


De, drága barátaim, drága Shaumbrák, mi tudjuk, hogy ti komolyak vagytok ezzel a felnyílással kapcsolatban. Ismerünk benneteket, hogy nem lennétek megelégedve ezen felszínes 3 dimenziós valóságon belül való maradással. Tudjuk, hogy ti most törtök ki a repedéseknél, hogy úgy mondjam, mert fel akartok nyílni, de még nem vagytok elég biztosak abban, mit is jelent ez. Tehát, mi most ideküldünk minden megfelelő energiát, hogy dolgozzon veletek.


Arra kérünk titeket, hogy figyeljétek és legyetek tudatában az ő energiájuknak. Ezeket az energiákat, mellesleg, mind Kathume és mind St. Germaine energiáit már ismertétek azelőtt és dolgoztatok vele. Van egy bizalom, mely már mindkét entitással szemben beépült. És van még egy további bizalom, mely eljön, hogy játsszon, mert ők mindketten már sok-sok reinkarnáció óta voltak a Földön. Tehát ti hozzájuk tudtok kapcsolódni, ellentétben az olyan lényekkel néha, akik soha nem voltak a Földön és nem rendelkeznek azzal az empátiával vagy aktuális tapasztalattal, hogy megtudják, milyen messze tudnak a dolgok felnyílni, vagy hogy ők milyen messze képesek felnyílni és még mindig egyensúlyban vannak.


Most arra kérnek bennünket, hogy tegyünk egy megjegyzést itt a csoport számára-hogy is mondjam-azt kérdezik újra és újra tőlem Tóbiástól, hogy mennyi ideig fogok még ezen az oldalon maradni, mielőtt visszamennék a Földre egy másik inkarnációba. Ez az én megállapodásom, az én elkötelezettségem, hogy itt maradjak ezen az oldalon legalább a kvantumugrás 2007-es idejéig. Azon túl még nem vagyunk mi sem biztosak. Sok összetevő van, ami beléphet a játékba.


Van egy kis vitánk Cauldrével itt (néhányan nevetnek). 2007-en túl, drága barátaim, nem lenne megfelelő még az olyan típusú csatornázás sem, mint ez, vagy amit mi most Shoudnak hívunk, mint amit mi most csinálunk. Tehát mindennek a dinamikája meg fog változni, az a dinamika, ahogy veletek dolgozom, hogy vajon maradnom kell-e a fátyol felénk eső oldalán. 2007 után a dinamika meglehetősen meg fog változni.


Az egyetértésre talált a To-bi-wah Rendjében, hogy amikor én visszatérek a Földre és fizikai testbe inkarnálódom, az a drága lény-az drága, drága barátom, St. Germaine - fogja elfoglalni a helyemet a To-bi-wah Rendjében. Ő lesz az, aki-hogy is mondjam- sok különböző módon jön el hozzátok, és segíteni is fog nekem-igen, néhány sajátos segítség kell majd nekem - ő fog segíteni nekem a fátyol felé eső oldaláról. De, drága barátaim, de legalább ott vagyok nektek, hogy jó néhány évet dolgozzatok velem.


Nos, Kathume érkezik ide ezen a napon és nagyon aktív mindannyiótok energiáival. Ő szó szerint odamegy mindegyikőtökhöz külön-külön, még azokhoz is, akik nem fizikailag hallgatnak bennünket , hanem energetikailag vannak itt. És most ő véghezvisz néhány-hogy is mondjam-nagyon mélyreható energetikai mozgást veletek, melyet különböző módon érezhettek. Lehet, hogy egy kis-hogy is mondjam-bizonytalanságban érzitek meg ezt... igen, ez a megfelelő szó rá... bizonytalanság, miután elmentek innen vagy egy kis zavarodottságot érezhettek. És ő arra kér benneteket, hogy újra lélegezzetek be, és egyensúlyban fogtok maradni, de még mindig képesek lesztek kiterjedni. Ez mind a megállapodás révén jön létre, valami, amit mi az utolsó találkozásunk óta állítottunk be veletek, hogy segítsünk megtámogatni néhányat ezen változásokból most.


Nos, arra kérünk benneteket, hogy üdvözöljétek a drága Kathume jelenlétét.


Drága barátaim, engedjétek meg, hogy vessünk egy pillantást itt most a Föld energiáira. Néhány nagyon, nagyon érdekes dolog történik most a Földön körülöttetek, egészen a bensőtökben. Vannak olyan energetikai események, melyeket-hogy is mondjam-olyan kozmikus dolgok váltanak ki, amelyek most történnek éppen. Valóban, az elkövetkezendő néhány napban érezni fogjátok a Vénusz áthaladását a Nap és a Föld között. Ez, önmagában, egy egyszerű matematikai esemény a legtöbb dolog számára, mely most visszatérő alapokon történik, mert ahogy a bolygók keringenek a Nap körül, ahogy azok együtt maradnak egy bizonyos sémában, vannak bizonyos periódusok, amikor ez megjelenik.


És látni fogjátok ezt az elkövetkezendő napokban, amikor egy elsötétülés lesz, amit a Vénusz okoz azáltal, hogy elhalad a Föld és a Nap között. (Az aktuális esemény 2004. június 8-án történik meg. Nem lesz látható Észak- és Dél-Amerikából, de lehet látni Európa, Közel-kelet, India, Délkelet-Ázsia és Ausztrália bizonyos részeiről. ). De az energia egy fontos átadásáról van szó, ami itt történni fog, mely túlmutat az egyszerű matematikai vagy tudományos eseményen. Ezen rövid idő alatt, az elsötétülés ideje alatt, még ha nem is látjátok, lesz egy nagyon is merész lehetséges változás azok számára, akik át akarják ölelni azt és be szeretnék hozni az életükbe. Az egy változást kell, hogy előidézzen az emberi minőség két kulcsfontosságú összetevőjének felfogásában, hogy úgy mondjam.


Az első lehetséges változás egyénileg adódik a számotokra-ha azt választanátok - a finanszírozási és pénzbeli ügyeitek felfogásában, és az, ahogyan ezeket a dolgokat elhozzátok az életetekbe. A Föld, a Vénusz és a Nap ezen teljes erőteljes energiájával ez tökéletes idő a számunkra, hogy segítsünk előmozdítani ezt a változást. Ez az, amiért Kathume ideérkezik, hogy újra segítsen nektek átváltani a világok között, megváltoztatni a gondolkodásotokat, Shaumbrák, a pénzről és finanszírozásról. Ha van bármilyen olyan terület, melyről egy nagyon összpontosított harmadik dimenziós fogalmatok van, hát az arról szól, hogy hogyan hozhatjátok el a pénzt az életetekbe. Ideje, hogy megváltoztassátok azt.


Mint ahogy már újra és újra elmondtuk nektek, azt szeretnénk, ha bőségben élnétek. Úgy érzitek, hogy a bőség csak nagyon jellegzetes csatornákon keresztül érkezik ide-egy állandó munkával, azzal a rendszeres munkával, amit végeztek. Azt látjátok, hogy sokszor korlátozva vagytok egy munkához, ami 15 dollárt fizet óránként. Nos, kiszámítgatjátok, mennyi az az óramennyiség, amit egy évben le tudtok dolgozni, és ez a ti bőségetek szintje. És azon belül rögzítitek magatokat. A legtöbbőtök még elképzelni sem meri magát egy olyan munkában, ami 500 000 dollárt fizet egy évben. A legtöbbőtök azt sem veszi észre, hogy a pénz olyasvalamiből is jöhet, ami nem munka, valami, amiért nem dolgoztok meg. Azt gondoljátok, hogy egy meghatározott karrier útjához vagytok korlátozva, vagy órabéres fizetéshez.


Nos, a Vénusszal való áthaladás ezen ideje alatt - Kathume könnyítésével-mi segíteni fogunk azoknak, akik egy nagyobb változást szeretnének elkezdeni a felfogásukban, a tudatosságukban és a pénz valóságában. Ez lehet, hogy egy kicsit fájni fog (a közönség nevet). Bizonyos értelemben, ez olyan lehet, mint egy nagy mennyei elfenekelés, amit mi fogunk adni nektek (többen nevetnek)-a ti hozzájárulásotokkal-mert annyira lezártnak találtátok magatokat ezen az egész területen.


Ez a sok létidőn keresztüli szegénységi fogadalmak miatt van. Ez, alapvetően, a saját korlátozásaitok egy felfogása miatt van. TI gondoljátok azt, hogy korlátozottak vagytok. Elfelejtitek, hogy ti Mesterek vagytok. Azután megpróbáljátok a bőséget nehéz munkán keresztül megteremteni, és nyomorulttá koptatjátok a fizikai testeteket (többen nevetnek), a sokféle munkában dolgozva és megint csak dolgozva, azt gondolván, mennél jobban rongáljátok a testeteket, annál több pénzt fog majd hozni.


Vagy azt hiszitek, hogy a pénz az elmén keresztül manifesztálódik. Ez nem így van. Ez nem így van, mert van, aki okosabb, mint mások. Nézzünk néhányat -hogy is mondjam- a vezetőkből és a gazdagokból, és azokból, akik a vállalatok fejei. És ők egyáltalán nem olyan nagyon okosak (többen nevetnek). Ez nem ellenük szól.


És rátekintünk a Shaumbrák ezen csoportjára... és az okosság, amikor mi okosságról beszélünk, akkor a bölcsességetekről beszélünk, amit tanultatok és a képességetekről, hogy beemeljétek azt a játékhoz a valóságba. Szó sincs arról, hogy néhány IQ tesztet kell csinálni. Minél előbb elengeditek az IQ teszteket az iskolarendszeretekből, az oktatásotokból, annál jobb. Az egyike volt a legkorlátozóbb és legpusztítóbb eszközöknek, melyeket mostanság használtok. Az energia nagyon kiegyensúlyozatlan. Tehát, semmit nem kell tenni az IQ-val. Ez a spirituális bölcsességről szól. A tudásról szól. És arról, hogy újra megengeditek magatoknak, hogy teljesen felnyíljatok.


Tehát dolgozni fogunk veletek. Folytatni fogjuk a bőségen, a pénzügyeken való munkálkodást az elkövetkezendő összejövetelünkön. Csodálatos időt töltöttünk az előadóitok egyikével, aki tudja, hogyan hozható be a bőség, aki hosszabb ideje dolgozott Kathuméval, mint ahogy arra emlékezni tudna. Tehát, itt leszünk vele a közönség előtt, amint idehozza az üzenetét az elkövetkezendő Shaumbra összejövetelen Santa Fé ezen csodálatos helyén. A munka folytatódni fog onnan. Ez nem azt jelenti, hogy nektek ott kell lennetek, hogy megértsétek. Ő olyan ellenállhatatlan hatással fog lenni a munkájára, hogy annak eredményeképpen ő sok különböző dologra fog tekinteni.


Tehát, most a Vénusz áthaladásának ezen ideje egy energetikailag lehetséges változást fog elhozni nektek... nektek... és ez nem csak azért történik meg, mert a bolygók most éppen felsorakoznak, hanem azért is, mert más energiák is alkalmasak most. Hangsúlyoznunk kell itt-nem csak a Vénusz mostani áthaladása miatt történnek ezek a változások. Mi csupán úgy véljük, ez egy csodálatos lehetőség a Vénusz összes energiájával való munkában, valóban, és a ti összes energiátokkal való munkában. Nos, ezt az eseményt ti teremtitek. Mi csupán segítünk kiválasztani a Vénusszal való időzítést.


Tehát, mi más lenne fontos most ezen hirtelen változás számára, ezen nagyon gyors változás számára az életetekben, a Vénusz energiájának ezen időszakában? Ez a szeretetről szólna az életetekben... a szeretetről az életetekben... és arról, hogyan kerülhettek ki a Régi felfogásokból és Régi kapcsolatokból. Kathume segíteni fog nektek megérteni, hogyan tudtok járkálni a világok között. Élhettek a Földön, mint emberek, ahol azt várjátok, hogy legyen egy társatok, ahol arra vártok, hogy szeretetteljes kapcsolataitok legyenek. Ez segíteni fog nektek megérteni a szeretetet néhány különböző szemszögből is.


Az az önmagatok szeretetével kezdi majd. És ez az, ahol néhányan közületek talán a legerősebb nyomást érzik... igen... a szeretet önmagatok iránt... mennyire nem vettétek figyelembe, kik vagytok. És ez összekapcsolódik azzal, mennyire elfelejtettétek, kik vagytok. Elfelejtettétek, hogyan szeressétek magatokat.


Valahogy, valahol úgy írták le, hogy önmagatok szeretete nem helyénvaló. Ez inkább negatív dologként lett lefestve, mint pozitívként. Nos, azon kívül, hogy kiléptek abból a kamrából azzal kapcsolatban, akik vagytok, arra fogunk kérni benneteket, hogy lépjetek ki abból a kis szobácskából abban az értelemben, hogy emlékezzetek arra, hogyan szeressétek önmagatokat, megtanulva, hogyan szeressétek magatokat egy teljesen Új Energiájú módon is.


Van egyfajta fenntartott polaritás és energia, ha ezt annak neveznétek, tenmagatok szeretetének energiája. Azt tanították nektek állandóan, hogy nem szabad ezt tennetek, mert az az legóhoz kapcsolódik, hogy az kiegyensúlyozatlan. Drága barátaim, semmi sincs messzebb az igazságtól! Miért ne akarnátok önmagatokat szeretni? Miért ne akarnátok először és mindenekelőtt önmagatokat szeretni? Amikor ezt teszitek, megérthetitek, milyen érzés mást is szeretni.


Valaki, aki utálja önmagát és azt vallja, hogy mindenki mást szeret, az csak egy kis "nyalis". (sokan nevetnek a közönségből)Ők megpróbálják megtalálni a saját szeretetüket önmaguk iránt azáltal, hogy azt másokba vetítik, azáltal, hogy azt színlelik, hogy másokat szeretnek. És látjuk, hogy amit ők tesznek, az nem igazán az. Ők csupán úgy tesznek, hogy másokat szeretnek. Ők elkeseredetten kutatják a szeretetet önmaguk iránt valaki máson keresztül. Nem belül fogják azt keresni. Tehát ők megpróbálják kivetíteni azt. Megpróbálnak úgy tenni mindenkivel, mintha szeretnék őket, jóllehet kétségbeesetten kutatnak lent az igazi szeretet után, az őszinte szeretet után.


Láttátok már őket. Találkoztatok már velük. Néhányan ti voltatok ők (többen nevetnek) a múltban. De most már képesek vagytok látni a kiegyensúlyozatlanságot azokban, akik azt vallják, hogy mindent szeretnek, de mikor az rájuk talál, képtelenek a szeretet fényével mit kezdeni.


Nos, Kathuméval ideérkezve, hogy elvégezzük az energetikai változás és formálás egy kis munkáját, ő is idejön elébetek, hogy emlékeztessen titeket a szeretetre... és most is szeretve magatokat egy teljesen Új módon.


Tehát, elébe nézve, drága barátaim-ha ti is úgy akarjátok-elébe néztek néhány érdekes energiának, mely az elkövetkezendő hetekben jön el hozzátok. Vessetek egy pillantást rá és érezzétek. Készüljetek fel ezen teljes időszakra. Itt vannak az egyik oldalon a szeretet változó felfogásának energiái, ugyanúgy, mint a pénz változó felfogásának energiái is. Nos, egy nagyon érdekes egyensúly!


Néhányan közületek talán azt érzitek, hogy a peremre kerültetek ezen időszak alatt, túl a ti kényelmi szinteteken. Vegyetek egy mély lélegzetet és értsétek meg, hogy most éppen egy folyamaton mentek keresztül. Most engedtek el néhány nagyon Régi magfelfogást néhány nagyon Régi valóságon alapulva. Óriási irányítást kaptok a mi oldalunkról ezen időszak alatt. Ti el fogjátok végezni a munkát. De óriási irányítás áll rendelkezésetekre. Ahogy mondottuk, Kathume fog megjelenni veletek, és tudatni fogja veletek, hogy ott van az ébrenlétetek óráiban. Ő lesz az, aki arany kasmír palástban érkezik hozzátok.


Nos, drága barátaim, van még sok más érdekes esemény mostanában a Földön. Itt van két üstökös energiája, melyek benne vannak a Föld elektromágnesességével kapcsolatos játékban. Ezek nem-hogy is mondjam-olyan magas körvonalú üstökösök. Ezek láthatók. Képesek lesztek látni őket. Ők váratlanul érkeztek. A tudósok nem látták, hogy jönnek, csak hirtelen ott voltak. Azon tűnődünk, hogyan is történik ez! (néhányan nevetnek a közönség soraiban)


Ez a két üstökös az energia, szó szerint az Új Energia szállítói. Ez -hogy is mondjam-az az energia volt, melyen ti dolgoztatok. Mi mondottuk nektek egy kicsit régebben, hogy az el fog jönni. De az még nem szerepelt a valóságotokban. Nem jött el a ti mindennapi életetekbe. Most-hogy is mondjam-ezen energiák megkönnyítése lett behozva az üstökösökkel. Az üstökösök jönni fognak és el is fognak menni, de maguk mögött fogják hagyni az igazi Új Energia kezdeteit az életetekben, nem csak néhány birodalomban rögzítve azt, de elhozva most azt az életetekbe.


Ezen két üstökösnek azzal a teljes változással is kell dolgoznia, mely most zajlik éppen a szeretet és a pénz felfogásában. Mindezen dolgok azért történnek most, mert ti teremtettétek ezt, Mesterek. Ti kértétek mindezt. Úgy éreztétek, hogy az idő megfelelő.


Amíg mindez történik, a Földön a dualitás átfogó energiái előre és vissza hintázgatnak. Az inga egy nagyszerű momentumot épít most fel a Földön. Ez stresszt és kényszerérzeteket kelthet sok emberben, akik még mindig oly erősen vannak beágyazódva a dualitásba. Ez olyan világméretű eseményeket eredményez, melyek az energetikai dinamizmus egy teljesen új típusát öltik magukra. Ez -hogy is mondjam - néhány átszervezést eredményez a Régi intézményekben.


Az inga el fogja érni azt a momentumot a most és 2007. szeptember 18-a között. Ne engedjétek, hogy az kibillentsen benneteket az egyensúlyból. Csupán a dualitás világa játssza a saját kis játékát. Megőrizhetitek a biztonságos energiát. Nem kell, hogy az inga karja megüssön benneteket és félrevigyen az útról.


De továbbra is látni fogjátok, hogy néhány nagyon őrült dolog fog megjelenni, hogy megtörténjen a Földön, kiszámíthatatlan-hogy is mondjam-aktivitások olyan területeken, melyek-hogy is mondjam-jó ideje szunnyadoznak, elég jó ideje, mindenféle, a konfliktus egy teljesen új típusa jelenik meg hirtelen az energiák között, ahogy már mondottuk azelőtt, néhány a Földet magát is megváltoztatja. De ez mind messze kevesebb lesz, mint amit előre megjósoltak.


Olykor egyfajta őrületet fogtok látni magatok körül. És különösen amint ti egyre jobban egy biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb energiában vagytok, valahogy minden hajlamos lesz arra, hogy egy kicsivel őrültebbnek látsszék (néhányan nevetnek). Arra kérünk benneteket, hogy értsétek meg... engedjétek meg ezeket az aktivitásokat. Arra kérünk, hogy értsétek meg, nem kell, hogy beleszóljatok ezekbe. De hatalmas könyörületet érezhettek irántuk.


A Föld elektromágnesessége szó szerint változóban van most. Van egy-hogy is mondjam-az elektromágnesességnek egyfajta ritmusa, egy tánca. Létezik az elektromágnesességnek egy különös erőssége. És az most mind megváltozik. Ami valaha volt, az most nincs többé. Az emberek a testükből és az elméjükből érzik ezt, különösen az elméjükből, mivel oly sok tudatosság van rögzítve az elektromágnesességben, és amint azok megváltoznak, az hat az elmére is, mely -hogy is mondjam - a tudatosság tolmácsa.


Vannak előjelek a tudományos közösségben, hogy a Föld minden energiája változóban van, egy cseppfolyós állapot felé haladva, nem bizonyosak abban, hogyan működik az többé. Ez a dolog, melyet valaha a Föld pulzusaként mértek, a Schuman rezonancia, meglehetősen állandó és biztos volt megközelítőleg 2000 éve... egy nagyon érdekes időpont, ugyebár. Az 2000 évvel ezelőtt kezdett megváltozni. Ez egy frekvencia-vagy amit hertzben mérnek, vagy körök - a Föld tudatossága rezgésének frekvenciája... melyet az emberiség és Gaia foglal magában.


Ez 2000 éve változóban van, de most az elmúlt hat hónapban az szinte őrületes volt. Egyáltalán nem követett semmiféle előre jelzett diagramot. Oly sok évig az állandó volt. És 2000 évvel ezelőtt elkezdett változni. Körülbelül 14 évvel ezelőtt gyors emelkedésnek indult. Hozzávetőlegesen körülbelül mindig 7. 5-es köröket mértek. És az elkezdett emelkedni az elmúlt 14 vagy 15 évben egészen addig a pontig, ahol 13. 5 hertz volt átlagosan. Ez időről időre változik. Most ide-oda ingázik 7. 5 és 80 hertz között. Ez gyorsan váltakozik. A teljes átlagérték most is emelkedik egy úgy nevezett -hogy is mondjam-egy "hokiütő" típusú folyamatban.


És sok ember most nehéz időket él meg ennek megfelelően. Mind a test és mind az elme a Föld és a tudatosság ezen frekvenciájába kapcsolódik-amit Schuman rezonanciának neveznek-az emberek ehhez kapcsolódnak. A Föld és a test szintén egy átfogó elektromágneses erősséghez és irányhoz kötődik. Ezek most változóban vannak.


A Föld mágnesessége most változóban van. A mágnesesség most csökken. Ez közel sem olyan a mágneses hatás a Földön, mint ami 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt. Ez továbbra is gyorsan változott. De az nem fogja csökkenteni önmagát. Lesznek napok, amikor erősíteni fogja önmagát. Előre és vissza fog mozdulni, egy nagyon szokatlan mintát teremtve ezzel, ha ezt táblázatban ábrázolnátok.


És mellékesen, drága Shaumbrák, mindezt észrevehetitek azokon az adatokon keresztül, melyeket a kormányaitok gyűjtöttek össze. Ez mind észlelhető, tudományos adat.


Nos, az elektromágneses változás, a mágneses változás növekedése között, és még a Föld gravitációs ereje és a Schuman rezonancia... mindezen dolgok most hatással vannak a testre és az elmére. Mindezen dolgok segítenek megtartani , hogy ezen 3 dimenziós valóságra fókuszáljatok... értsétek meg. És most ezek változóban vannak.


Sok ember képtelen ezt kezelni a testében vagy az elméjében. Nem értik, mi történik most. Ti, Shaumbrák, egy másfajta megértéssel bírtok. Nehéz változásokon mentetek keresztül. Ti többé már nem kötődtök a tömegtudatossághoz. Még mindig érezhetitek a testetekben és az elmétekben a változásokat olykor. De nem függtök tőle többé. Ezért van az, hogy elég sokszor megkérdezünk titeket: "Készek vagytok arra, hogy elengedjétek a tömegtudatot? "... ezért tudtunk kiemelni titeket azokból az energiákból... tehát nem függtök annyira a Föld elektromágnesességétől az egyensúly és beállítás szempontjából... tehát nem kellett, hogy függjetek a Föld köreitől, hogy megtartsátok az egyensúlyotokat. Megengedtétek magatoknak, hogy egy kissé visszább lépjetek.


Nos, mi elhozzuk ezt nektek, hogy segítsen megértenetek mindezen dolgokat, amelyek most a világban történnek körülöttetek. Ők nem biztosak benne-más emberek és állatok, és még a fák is-nem biztosak abban, hogyan találják meg a saját egyensúlyukat többé, mert az változik.


Ha a madarak egy csoportját vesszük például, azok a "madár" energiához kötődnek, a "madár" tudathoz. Valóban, és ez a "madár" tudat nem az a tudat, mely a fizikai testen belül van. Ez nem az agy, hiszen a madarak agya meglehetősen kicsi ténylegesen(sokan nevetnek a közönségből, mivel itt Tóbiás utalása nem más, mint egy szójáték a "madáragyú" - magyarul talán tyúkeszű (saját megj. )-szóval, amit olyan emberre használnak, aki nem nagyon okos), amint tudjátok. Ez Kathume viccelődése volt, nem az enyém (többen nevetnek). És ahhoz képest jó volt, hogy először csinálta (többen nevetnek).


Az agy egy madár belsejében például eléggé kicsi. Nem kell hatalmas mennyiségű információt feldolgozniuk az agyban. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi adatraktározó egységet használnak egy folyamatban lévő alapon, amíg ők a Földön tartózkodnak. Amit tesznek az az, hogy rögzülnek egy elektromágneses energiába egy frekvenciába, amit "madár" frekvenciának nevezhetnénk.


Arra vagytok kíváncsiak, miért tudnak-több százan egy időben-egy alakzatban repülni. Ez nem azért van, mert icipici telefonjuk van és megbeszélik egymással (többen nevetnek). Ők az elektromágneses "madár" frekvenciához kapcsolódnak. És ők erre állnak rá. És amikor a madár frekvencia azt mondja, "Most erre váltsatok szárnyat vagy arra" akkor ők mindannyian úgy váltanak. Ők egyszerűen a "madár" frekvenciára válaszolnak. Nem szükséges a számukra, hogy egy nagy agyuk legyen az információ elraktározásához, mert ahhoz kívül jutnak hozzá.


Ugyanez a helyzet a legtöbb vadállat esetében. A saját fajuk frekvenciájához kapcsolódnak. Ugyanez történik a növényi életekkel is. Ők a saját fajuk frekvenciájához kapcsolódnak. A fák beszélgetnek egymással, kommunikálnak az elektromágnesességen keresztül. A testetek is ezt teszi. A sejtek és a molekulák önmagukkal beszélgetnek bizonyos frekvenciákon, elektromágneses frekvenciákon, melyek lehetővé teszik a kommunikációt. Ahhoz nem szükséges agy.


Drága Shaumbrák, van itt is egy frekvencia, egy spirituális frekvencia, amelyet most ti segítetek megteremteni. Azt "Shaumbra" frekvenciának hívják. Ez nem egy olyan tipikus elektromágneses energia, mely a Földet veszi körbe. Ez a frekvencia egy multi-dimenzionális típusa. Nem igazán gyakori, hogy az emberek általánosan kapcsolódnak a frekvenciák ezen bármilyen más típusához.


Az emberek megtanulták, hogyan foglalhatják magukba a saját belső biológiai egységüket. Nagyon megbíznak az elmében és a testben. Nem vesznek tudomást arról a kommunikációs visszhangról, mely a test és az elme között zajlik a testen magán belül. De ők nem a frekvenciák ezen más típusán kommunikálnak egymással.


Nos, dolgozunk veletek, Shaumbrák - és ti is szorgalmasan dolgoztok-hogy segítsetek felépíteni egy Új típusát ennek a - "frekvenciának, ez lenne a legjobb szó valóban - Cauldre itt megkérdezett bennünket - a frekvencia egy Új típusát, mely részben elektromágneses. Ez részben-hogy is mondjam-spirituális energia. Ez részben kozmo - magnetikus - vagy koz-metikus, ahogy nevezhetnétek ezt (a közönség nevet). És ez az én viccem volt! (többen nevetnek)


Tehát most elkezditek ezt a frekvenciát megteremteni, melybe képesek lesztek belecsatlakozni és használni azt, hogy jobban kommunikáljatok egymással. Használjátok még akkor is, mikor más emberekkel kommunikáltok, amikor ők megengedik maguknak, hogy bekapcsolódjanak abba. A frekvencia ezen típusa nem itt tartózkodik a Régi Földön. Ez az Új Földön teremtődik meg és marad fenn. Ez úgy áll rendelkezésre, mint a közvetlen láncszem egy típusa a Régi és az Új között azok számára közületek, akik azt választják, hogy az Új Földre mennek, miután elhagyjátok ezt a fizikai testet, tehát könnyedén tudtok kommunikálni a Régi Földdel és hozzákapcsolódni.


Nos, drága Shaumbrák, sok-sok minden történik itt a Föld energiáiban és mindannyiótok körül, és mindez elvezet ehhez az eseményhez 2007-ben, a kvantumugráshoz, szeptember 18-a napjához, amikor nem sok minden fog történni (néhányan nevetnek), de azután minden drasztikusan meg fog változni.


Tehát, ezen idő alatt szeretnénk, ha nagyon is tudatában lennétek mindennek, ami most bennetek és körülöttetek történik. Azt szeretnénk, ha észrevennétek, éreznétek és odafigyelnétek, mert ti most multi-dimenzionálisak lesztek, mert most tanuljátok feldolgozni az információt, nem éppen az agyatokban, hanem az isteni központotokban, valamint a Shaumbra frekvencia ezen teljesen új típusát. Azt szeretnénk, ha figyelnétek és tudatában lennétek a lényetek minden részének.


A válaszok általában nagyon, nagyon egyszerűek lesznek a helyre vonatkozóan, ahol még kételkedtek a válaszban, melyet magatoknak adtok. Amikor megkérdezitek, amikor megfigyelitek a testeteket például, a válaszok meglehetősen egyszerűek. Ti már igazából tudjátok, mit kell tennetek. Csak egyszerűen nem vagytok még biztosak benne.


A válaszok azzal kapcsolatban, mit tegyetek a saját karrieretekkel, a kapcsolataitokkal, ott vannak azonnal a számotokra. Figyeljétek meg. A válaszok azonnal ott vannak, rögtön ott vannak a számotokra. Tudjátok mit kell tennetek. Csak egyszerűen féltek megtenni azt. Arra vagytok kíváncsiak, hogyan fog az sikerülni. A döntéseitek hatásán tűnődtök. Ne aggódjatok amiatt. Hozzatok döntést és minden más darabka be fog lépni a játékba.


Ti teremtitek ezeket a forgatókönyveket néha, mikor döntést kell hoznotok. Féltek a legrosszabbtól és akkor blokkoljátok emiatt magatokat. Hozzatok választást a lényeteken belül ebben a Most pillanatában. És azután minden összetevő be fog lépni a játékba a számotokra. De ha soha nem hoztok döntést, az összetevők soha nem működhetnek a számotokra. Ez ennyire egyszerű.


Legyetek tudatában annak, ami most történik a világban és mindannyiótok körül. Az most változik, de az nem rossz. Van egy hajlam, hogy elítéljétek azt és, hogy néha szégyenkezzetek a saját emberiségetek miatt, az embertársaitok miatt. Szeretnénk, ha most nagyon is tudatában lennétek az energiamozgásoknak. Ne ítéljétek azt el. Egyszerűen legyetek tudatában annak. Készüljetek fel azokra, akik átjönnek a mi oldalunkra-amiért ők ezt teszik - a válaszok valóban elég egyszerűek. Néha megpróbáljátok kitalálni a válaszokat mélyen, mélyen, mélyen az agyatokon belül. Nem szükséges, hogy odamenjetek. A válaszok azonnal ott vannak a felszínen a számotokra.


Legyetek oly nagyon tudatában annak, mi történik most a testetekben. És újra elmondjuk, mint ahogy már mondottuk: "Dobjátok ki a szabályokat és a diétákat. "Hallgassatok a testetekre. Az tudja, hogyan kommunikáljon. Az tudja, hogyan beszélgessen veletek és önmagával. Nem szükségképpen emberi szavakban vagy emberi nyelven fog megszólalni. A megismerésen keresztül fog hozzátok szólni. Az a Shaumbra frekvencián fog beszélni hozzátok.


Nos, legyetek nagyon is tudatában annak ezen elkövetkezendő hónapokban, hogy mi történik most valójában kívül és a saját biológiai lényeteken belül.


Tehát, szórakoztunk egy kicsit a bevezetőben, amint Kathumét néztük, aki kilépett mindannyiótokhoz, emlékeztetve titeket először az energiáira, de fel is készítve benneteket egy kis munkára itt. És ez lehetőséget adott nekünk, hogy beszélgessünk egy kicsit.


Nos, mielőtt ténylegesen a lényegre térnénk (a közönség sóhajtozik és nevetgél)... néhányan azt gondoltátok, -hogy is mondjam-hogy elérkeztünk a végére (többen nevetnek). De a hátralevő rész valóban eléggé rövid.


Szeretnék elmesélni egy kis történetet. Volt egy ideje annak már, hogy én egy történetet osztottam meg. Szeretném ezt a történetet a feleségemnek ajánlani, aki velem volt a Tóbiással töltött napjaimban oly sok éve... Annának és az ő energiájának. És ezt a történetet "Anna, a harcos" címmel fogom illetni. És amíg neki fogom szentelni az energiát szeretetből és humorral, az nem egy szó szerinti történet róla. De ő megérti, és én beszéltem vele ezelőtt az összejövetel előtt, hogy megosztanám ezt a történetet. A sztori ugyanakkor mindannyiótoké is. És beleérthető a történetbe mindaz, ami éppen most zajlik az életetekben.


Anna egy angyal volt, majdnem olyan, mint ti mindannyian, akik azt választották, hogy idejönnek a Földre és fizikai testet öltenek magukra és végigmennek sok-sok létidőn keresztül-mi nem fogunk mindegyiken átmenni ma-akik azt választották, hogy sok létidőn mennek keresztül a Földön. És mint oly sokan közületek, megtanulta, hogy neki alkalmazkodnia kell a Föld ezen helyéhez és a fizikai testnek nevezett dolognak is a dualitás nagyon nehéz és durva energiáihoz.


Különösen Atlantisz napjaiban Anna óriási vágyat és törekvést érzett. És felfedezte, hogy miközben a Földdel járó energiákkal bánt - a plusszal, mínusszal, vagy a yinnel és a yanggal - azért, hogy véghezvigye azt, amit szeretett volna megtenni-és végül is meg is tette-neki harcossá kellett lennie. Kitartónak kellett lennie. Harcolnia kellett azért, amiről úgy érezte, hogy helyes. Harcolnia kellett a részéért szó szerint és átvitt értelemben.


Atlantisz napjaiban különösen, Anna Tien templomaiban volt velünk. A felelősségének egy része a kívülállókkal dolgozott, a szervezetekkel, és kormányfélékkel és Atlantisz csoportjaival, és a végső napokban azokkal dolgozott, akik azt keresték, hogyan tudnának elpusztítani vagy megbuktatni mindent Atlantiszból. És Anna megtanulta, hogyan válhat csodálatos harcossá, küzdve közülünk azok jogaiért, akik a templomban voltak, és végül azokért harcolva, akiket Azura energiái üldöztek, aki azon próbálkozott-hogy is mondjam-hogy mindenen uralkodjék.


De, drága barátaim, a harcos lény ezen minősége Annával folytatódott még abban a létidőben is, amikor én feleségül vettem, a Tóbiás létidőmben. Egy drága és szerető feleség volt. Ő vezette a háztartást. Valójában ő viselte a nadrágot a családban (a közönség nevet).


Ha ez nem érte lett volna, én lehet, hogy messzire mentem volna és soha nem tértem volna vissza. Ha ez nem érte lett volna, meglehet, hogy bezárkóztam volna egy elmebajos létbe, mert úgy szerettem volna zenekart vezényelni, hogy ott ne legyen egyetlen zenész sem(többen nevetnek)... amit még mindig szeretnék megtenni. Igen, volt egy kis zenekarom a saját képzeletemben állandóan. És zenét komponálnánk, és eljátszanánk azt egyszerűen csak nekem.


Nos, Anna valóban harcos volt, és segített-hogy is mondjam-rendben tartani a háztartásunkat. Segített engem is egyenesben tartani oly sokféle módon. És ahelyett, hogy azt mondta volna az embereknek, hogy én elmebajos vagyok, azt mondta, hogy egyszerűen ragyogó vagyok és nézzék el azt a néhány különc kis viselkedésemet. Nos, ő otthon is harcost játszott. És-hogy is mondjam-sok vitánk volt egymással az együtt töltött létidőnk alatt, olykor eléggé -hogy is mondjam-szenvedélyesen veszekedtünk.


Ő elhozta a harcos és a túlélő minőségeit, hogy különösen jó hasznát vegye, amikor én, Tóbiás megvakultam egy madár ürülékétől. És akkor nem tudtam többé a királyhoz utazni. Nem lehettem többé vásárló. Nem tudtam többé ellátni a családomat.


Tehát Anna energiája, aki harcos és túlélő volt, megnövekedett. És gyorsan üzleteket kezdett kötni a királyi udvarral. Még úgyis, hogy mi zsidók voltunk, elkezdett üzletelni a királyi családtagokkal, varrást és szövést vállalva, ami pénzt hozhatott a családnak, és ételt meg egy kis bort is teremtett az asztalunkra. Tehát a harcos és a túlélő lényének energiája igazán előre léphetett.


Anna a Földön van most, valóban nem olyasvalaki, akit a legtöbbőtök ismer, nem-hogy is mondjam-de ő a Földön van, és gyönyörűséges a kapcsolatunk mostanság.


Nos, drága barátaim, az ő energiája, a harcos ezen energiája folytatódott és ő egyre jobban megbízott benne-ha ez nagyon ismerősnek tűnik bárkinek közületek-megbízott benne oly sok létidőn keresztül Európában, a háborúk napjaiban, még azokban a napokban is-hogy is mondjam-amikor a királyi család tagjai megpróbálták egymást hátba szúrni a királyi bíróságokon, ami egyre gyakrabban történt meg. Ő igencsak harcos volt.


És idejött erre a létidőre a Földre, ahol újra azzal a makacs túlélő energiával él most. Ideérkezett, mint Shaumbra. Idejött, azt választva, hogy kiterjeszti a saját spirituális energiáját, hogy kifelé mozdul a dualitásból. És ő megpróbálta a harcos/túlélő energiáját használni, hogy kiharcolja az útját ezen egész dolgon keresztül, amit dualitásnak hívnak, kiharcolni az útját az Új Energiába-ha ez ismerősnek hangzik bárkinek is közületek.


Ő megpróbált ezekkel a dolgokkal harcolni az elméjében és a testében. És a folyamatban igazán kifárasztotta önmagát. Még annak ellenére, hogy ő és én közel álltunk egymáshoz, nagyon nehéz volt kommunikálni vele ebben a létidőben. De a csatározásai annyira erősek voltak - a csatái a kapcsolatokban... a munkáiban... és az élete minden aspektusában... de különösen a spirituális utazásán... megpróbálta megharcolni az útját... megpróbált önmaga belsejében a sötét oldallal harcolni, ahogy mi már beszéltünk erről az elmúlt összejövetelünkön... megpróbálta megharcolni az útját az elméjén keresztül.


Ami történt, drága Shaumbrák, hogy mindezen energia oly nagyon felerősödött, hogy ő végül autóbalesetet szenvedett és nagyon közel állt hozzá, hogy visszajöjjön hozzám erre az oldalra. Jó ideig kórházban volt. Felgyógyult és meg kellett bíznia másokban, hogy kiszolgálják és gyógyszerrel és étellel lássák el. Rá kellett bíznia magát másokra, hogy kiürítsék az ágytálát. És rájuk kellett bíznia magát minden apró dologban. Az ő harcos/túlélő energiája képtelen volt bármit is tenni. Még mikor otthon lábadozott, akkor is meg kellett bíznia másokban, hogy gondoskodjanak róla.


És amíg ő megpróbálta visszahozni a harcos energiáját, az egyszerűen nem jött. Rájött, hogy az kivetné őt a gyógyulási folyamatából, hogy a teste állapota rosszabbodna, és ő csak betegebb lenne minden olyan alkalommal, amikor a harcos energiáját hozná vissza. Úgy találta, hogy megbántott másokat a harcos energiával, amikor azt behozta. Rájött a saját testén, elméjén és szellemén belül, hogy nem tudta ráerőszakolni az ő szempontját a dolgokra.


Felfedezett valamit egy gyönyörű éjszakán, amikor Kathume ellátogatott hozzá... mert úgy tűnt, én nem tudtam átmenni. Ő ellátogatott hozzá és Anna látta és érezte azt az ellenállhatatlan arany ragyogást, mely Kathumétől származott. És ő figyelt... figyelt. Kathume egy nagyon egyszerű elvben segített őt irányítani, egy egyszerű, de mélyreható elvben, abban, mely azt szeretné, hogy odamenjen és dolgozzon értetek most... ez annyira egyszerű. Nincs szükség semmiféle erőfeszítésre. Ez erőfeszítéstől mentes.


És az elv az, hogy MINDEN ENERGIA KERESI A MEGOLDÁST. Minden csipetnyi kis energia bennetek és körülöttetek a múltatokból és a Most pillanatából keresi a megoldást.


Azt mondjátok: "Drága Tóbiás, erre kellett várnunk, hogy ezt halljuk? "De ez annyira egyszerű és annyira mélyreható. A testetek meg akarja most gyógyítani önmagát. Valóban azt szeretné. De képtelen rá, ha akadályozzátok, ha megpróbáljátok irányítani és megkövetelni, ha ti most Anna vagytok, és megpróbáljátok kiharcolni az utatokat egy egyensúlytalanságon keresztül, ha megpróbáljátok kiagyalni a módot azon keresztül.


Az természeténél fogva megoldásra és egyensúlyra szeretne találni. Minden pici energia a megoldást keresi, egyensúlyra törekszik, és azután szeretne kiterjedni. Képzeljétek el, hogy ez az egyszerű elv éppen értetek dolgozik az életetekben... a testetekben... az elmétekben. Ó, azok az energiák az elmétekben... azok is azt szeretnék, ha kiegyensúlyozódnának. Szeretnék a megoldást minden összeütközéshez, ami ott van. Azok többet szeretnének, mint amit ti akarnátok. Minden csepp energia a személyes életetekben a megoldást keresi.


Minden energia vissza szeretne jönni együtt egy Új Energetikai módon. Ők azt keresik. Meg fogják találni azt természetesen, ha megengeditek, hogy megtörténjen. Ha ott tartjátok magatokat egy biztonságos helyen, és befejezitek a szempontotokért való harcot, annak a megfigyelőjévé váltok, hogyan találja meg minden kicsiny energia a megoldást, hogyan szeretné a megoldást. Minden cseppnyi energia az egyensúlyt keresi. A sötét nem azt keresi, hogyan győzhetné le a világosat, vagy éppen fordítva. Azt keresik, hogyan juthatnak egy új megértésre és utána kiterjedésre az Új Energiában.


Önmagatok minden múltbéli aspektusa a megoldást keresi. Nem kell többé harcolnotok velük, vagy elnyomnotok, korlátoznotok vagy kijátszanotok. Azok a megoldást keresik.


Korábban az anyagiakról beszélgettünk, a pénzről az életetekben, az energiák mostani kiegyensúlyozatlanságáról a bensőtökben. A bőség energiáinak kiegyensúlyozatlansága keresi a megoldást. Borzalmasan szeretné azt. Ti vagytok az egyetlen dolog, ami útban áll... azt gondolván, hogy minden apró és pici dolgot irányítanotok kellene... még mindig birtokoljátok Anna azon energiáját, mely harcolni és küzdeni akar. A belső lényetek bőséget szeretne. Szeretné kiterjeszteni a bőséget.


A belső lényetek egy mentális egyensúlyt szeretne, ahol nem kell gyógyszereken élnetek, ahol nem kell minden héten tanácsadóhoz mennetek. Még azon részeitek is, melyek-hogy is mondjam - a legalattomosabbak és a legnagyobb trükköket játsszák el nektek, csak azért teszik ezt, mert szeretnének újra egyensúlyba kerülni. Nem tudják, hogyan keltsék fel másként a figyelmeteket, tehát megteszik ezt a legőrültebb formákban... az elmétek a legőrültebb lehetséges módon beszélget veletek. Az egyszerűen csak egyensúlyt szeretne.


MINDEN ENERGIA KERESI A MEGOLDÁST, AZ EGYENSÚLYT, AZUTÁN PEDIG A KITERJEDÉST.


A sötét nem akar kint maradni a hidegben többé, mint ahogy a világos sem. A szeretet energiája a bensőtökben nem akarja, hogy mellőzve legyen. Ez annyira egyszerű, Shaumbrák, különösen, amikor abban a tudatosságban vagytok, amiben. Különösen amikor az Új Energiába mozdultok, az oly könnyű lehet.


Egy különleges szívességet kérünk most itt. Kérünk egy részt tizenhárom perces biztonságos energiára szánva az elkövetkezendő Shaumbra összejövetelen Santa Fében, és olyan valaki fogja vezetni, aki Quan Yin energiáját hordozza, a Légzés Mestere vezeti majd... egy évben csak tizenhárom percet (a közönség nevet... a múlt évben az összejövetelen egy kicsit hosszabb légzési részre, 45 percesre került sor. )Sokkal több erőtök van. Azt belégzitek majd, de az ott fog ülni egy biztonságos helyen együtt... ahol nem csináltok majd semmit... nem kell majd, hogy elnyomjátok ezeket az összetevőket... vagy követeljetek tőlük... . vagy könyörögjetek nekik... ahol csupán egy biztonságos helyen vagytok és megengeditek az energiáknak, hogy temészetüknél fogva újra kiegyensúlyozzák önmagukat.


Tudjátok, Shaumbrák, a leghatásosabb és legerősebb gyógyítási mód az, amelyet egymással tudtok használni-két ember ül egymással csendben, az egyik rögzíti az energiát és a másik pedig megengedi, hogy a kiegyensúlyozódás újra megtörténjen... nem kell lengetni a kezeiteket... nem kell nyomni az energiákat... nem kell forgásokat csinálni... nincs szükség kántálásra, varázsigékre, semmi másra... egyszerűen legyetek a biztonságos helyen.


Minden energia a megoldást keresi. Minden kiegyensúlyozatlanság, mely bennetek van, a megoldást szeretné. Azáltal, hogy néhány percet a biztonságos helyen ültök, hozzájárultok ahhoz, hogy ez megtörténjen. Természetesen, érezni fogtok néhány dolgot, amely bennetek történik, amint az energia egy új egyensúlyba kerül. Változásokat fogtok érezni a biológiátokban és a testetekben.


Olykor a rendszereteknek ki kell, hogy rakjon és ürítsen dolgokat, melyek többé nem szolgálják azt. Néha érdekes fizikai folyamatokon fogtok keresztül menni. És Cauldre is megerősíti ezt itt-igen, különösen az influenzához hasonló tünetek, melyekre az orvosok a fejüket vakargatják és azután mindenféle gyógyszereket adnak nektek... túl sokfélét. Pedig a testetek egyszerűen csak most alkalmazkodik. Az olyan dolgokat enged el, melyek nem szolgálják többé. Az elemek újra együvé kerülnek.


Az energia természeténél fogva keresi a megoldást. A sötét és a világos nem akar harcolni. A férfi és a női nem akar a másik fölé kerekedni. A fent és a lent nem akar lemaradni egymástól.


Drága barátaim, minden energia a megoldást keresi. Az nem -hogy is mondjam-az egység ezen egyszerű állapotába érkezik vissza. Az az "összetettség" állapotába érkezik vissza, ám kiegyensúlyozva és kiterjedésre törekedve. Ez nagyon egyszerű. Ez azon dolgok egyike, melyet, arra kérünk, hogy NE tegyetek bonyolulttá. Az nagyon egyszerű.


Ezt gyakorolhatjátok ebben a Most pillanatában, melyben itt ültök együtt. Engedjétek meg a testeteknek és az elméteknek, hogy egyensúlyba kerüljön... ők azt szeretnék. Minden sejt a lényeteken belül ki akar egyensúlyozódni, egészséges, élettel teli és energikus szeretne lenni. A biztonságos energiában ez megtörténhet.


Nos, drága Shaumbrák, ez a mi egyszerű üzenetünk a mai napon... hogy amint megengeditek az energiáknak, hogy egyensúlyra kerüljenek, amint meglelik a megoldásukat, még egy lehetőséggel több, hogy az az imagináció felnyíljon... hogy képesek legyetek ezen 3 dimenziós dolgon túl látni, amelyben éltek... lássatok azon túl, lássatok meg más valóságokat... lássatok egy nagyobb lehetőséget az életre, az életre itt a Földön, az életre az Új Földön... egy lehetőség, mely messze túlhaladja a fizikai testben élhető egyszerű életet, mely 80 vagy 90 évre szólt... egy lehetőség, mely ugyanúgy átfogja a spiritualitást, mint a fizikai világot... egy lehetőség, melyet mindannyian birtokoltok a lényetekben testben és szellemben is.


Ti segítetek most ezt megteremteni. Ti segítetek most megalkotni ezt. Kathume ideérkezik, hogy megkönnyítse ezt a multi-dimenziós tapasztalatot, melybe léptek. Legyetek nagyon is tudatában mindennek, ami bennetek és körülöttetek van.


Arra kértük-hogy is mondjam - Cauldrét, hogy vállaljon egy tapasztalást mostanában a kiegyensúlyozatlansággal, hogy megértést és együttérzést szerezzen, hogy segítsünk neki megérteni, milyen-hogy is mondjam-kiborulni, amikor a test változik. Nem azt mondjuk, hogy rossz, ha felkeresitek az orvost. Mindig jó, ha duplán leellenőrzitek.


De először önmagatokkal ellenőriztessétek. Kérdezzétek meg magatokat, miért mentek most keresztül ezen a tapasztaláson... mi történik most veletek? Ellenőrizzétek velünk a mi oldalunkon. Valóban, ellenőriztessétek orvosi szakemberrel, ha úgy érzitek, hogy helyénvaló, mert ők gyakran jó éleslátással rendelkeznek és különös bölcsességgel is. És úgy fogjátok találni-ahogy Cauldre is-hogy azok is az Új Energiában lehetnek.


Nos, drága Shaumbrák, öröm volt itt lenni veletek. Néhány napon belül át fogjuk ezt szállítani. Át fogjuk adni ezt a kis energetikai elfenekelést a számotokra (néhányan nevetnek), hogy segítsen nektek változtatni, hogy megtegyétek a pénzügyi dolgok és a szeretet Régi problémáinak ezen változtatását. És akkor el fogtok onnan mozdulni. Néhányan talán még mindig látjátok-hogy is mondjam-az üstökösök végének egy részét, melyek olyan közel voltak a Földhöz, melyek egy ilyen hihetetlen energiát hoztak ide. Néhányan talán képesek vagytok látni azt a teleszkópjaitokon vagy ehhez hasonló dolgokon keresztül. Ők idehozták mindezen energiát ebben a megfelelő időpontban a számotokra.


Várjuk a Shaumbrák összejövetelét a következő hónapban. Ó, mi már készülődünk itt. Még különleges csokis kekszes szeletkéket is sütünk csak nektek (néhányan nevetnek). Még el kell terveznünk, hogy összefogunk kapcsolódni veletek ott, és sok vendég fog odaérkezni. És újra elmondjuk, kérni fogunk egy tizenhárom perces kis időszakot, hogy lehetővé tegyétek az energiáknak, hogy egyensúlyba kerüljenek. Amikor több száz Shaumbra összegyűlik a teremben, és száz- meg százezrek rákapcsolódnak az adásra, amikor mi mindannyian ezen a biztonságos helyen ülünk és lehetővé tesszük, hogy az energiák megoldásra találjanak, hatalmas változásokat fogunk okozni bennetek és óriási lehetőséget maga a Föld számára.


Drága Mesterek, emlékezzetek arra, kik vagytok. Emlékezzetek arra, miért választottátok azt, hogy idejöjjetek a Földre. Mondjátok ezt hangosan ki magatoknak. Tudjátok. Csatornázzátok le magatoknak. Néha féltek kimondani annak a szavait, hogy kik is vagytok. Mondjátok el magatoknak. Nézzetek a tükörbe és csatornázzatok magatoknak. Emlékezzetek arra, kik vagytok, Mesterek... és miért vagytok most a Földön... miért választottátok, hogy itt maradtok.


És ez így van!fordította: Halász Andreavissza az előző lapra