TÓBIÁS ANYAGOK


Új Energia Sorozat:

SHOUD 12: "A Sötétség a ti Isteniségetek"


Előadásra került a Nyárközép Új Energia Konferencián Santa Fében, Új-Mexikóban

2004. július 17.És ez így van, drága Shaumbra, hogy mi összegyűltünk itt együtt az Új Energia ezen helyén, ebben a biztonságos energiában... ÁH, a Shaumbra energiájában. Öröm hallgatni a zenéteket, érezni a tapasztalásaitok és a lelketek mélységeit. Oly öröm számomra, Tóbiás számára, hogy képes vagyok ilyen közel jönni hozzátok ezen a napon, amikor mi egy üzenetet hozunk, mely egy kicsit más, mint a szokásos. Ha megengeditek magatoknak, egy teljesen más eszenciáját fogjátok érezni annak, amit mi előre hozunk.


Valóban, most benneteket csatornázunk. Itt tartunk most titeket a karjainkban. Érezzük, mi árad ki a szívetekből és a lelketekből. És mi belélegezzük azt. Belélegezzük azt a mindenség összes folyosóján keresztül... belélegezzük azt a Szellemen keresztül... belélegezzük azt az összes angyalon keresztül... minden azon aspektuson keresztül, akik a múltban voltatok... és utána újra kilélegezzük azt vissza hozzátok, finoman az emberi testeteken keresztül. Gyengéden, mi most kilélegezzük, hogy érezhessétek azt az arcotokon... a kezeiteken... és a szívetekben... kilélegezzük az eszenciátokat vissza hozzátok, hogy érezhessétek és emlékezhessetek arra, kik vagytok valójában... kilélegezzük azt vissza, hogy meggyújtsa az isteni lángot a bensőtökben, hogy a világ minden részében megpillanthassák.


Ma belélegezzük a rezgéseiteket, belélegezzük az energiáitokat, és különösen a bölcsességeteket. Ma belélegzünk egy üzenetet, amelyet együtt helyeztetek ide, nem csupán önmagatok számára, mert ti már tudjátok, mi van a szavakon belül és ezen Shoud energiáján belül. Most belélegezzük azt, mint egy üzenetet, hogy az egész emberiség megláthassa, személyről személyre, entitásról entitásra, és végül az egész emberiség megpillanthassa.


Ez egy egyszerű üzenet. Ez egy nagyon merész üzenet. Ez egy olyan üzenet, amely néhányakban azt fogja eredményezni, hogy a félelem vagy a harag egy helyére menjenek. De, drága barátaim, amelyet sokan, sokan a Shaumbra ezen családján kívül várnak, hogy meghallják, hogy elengedhessék őket azon dolgokból, amelyek visszatartották őket... hogy felszabadíthassák azokat a sötétségekből, ami kínozta őket... hogy kiengedjék azokat a sötétségből, amely bebörtönözte őket belül... és megszabadítsák azokat a terhektől, amelyet ők cipeltek.


Nos, drága Shaumbrák, mi mindannyian a fátyol felénk eső oldaláról- minden angyal, aki összegyűlt itt és akik összegyűltek a Shaumbrákkal az egész világon keresztül- megragadják ezt a pillanatot, hogy belélegezzenek benneteket. Engedjétek meg nekünk, hogy oly közel jöjjünk, hogy sokkal inkább egy részetek legyünk, hogy megosszuk mindegyikötökkel a megszentelt és drága Most-ot. És engedjétek meg nekünk, hogy visszalélegezzük ezt hozzátok. Engedjétek meg nekünk, hogy visszalélegezzük azt mindegyikötökhöz, aki most itt összegyűlt, aki most összekapcsolódik ezzel az energiával. Engedjétek meg nekünk, hogy belélegezzük azt rajtatok keresztül, hogy minden más ember, aki készen áll arra, meghallgassa ezt az üzenetet, hogy megláthassa ezt a pillanatot.


Együtt, Shaumbrák, ezen idő érdekében építkeztünk, különösen ebben a sorozatban, amelyben közvetlenül most vagyunk, az Új Energia Sorozatban. Az elmúlt hónapokban beszéltünk az Új Energiáról és arról, hogy ez mi, a tény az, hogy ez valóban Új Energia. Ez nem csupán egy terminus. Ez valóban Új Energia.


Amikor elhagytátok az Otthont - a Királyságot- volt egy meghatározott mennyiségű energia, amely veletek együtt távozott. És annak a része, amit meg akartatok tapasztalni, része annak, amit teremteni akartatok, végül is az Új Energia volt. Tehát az idő eónjai óta egyszerűen fogtátok az energiákat, amelyek már léteztek és megtanultátok, hogyan alakíthatjátok őket... megtanultátok, hogyan játszatok velük... megtanultátok, hogyan alakítsátok azokat át egyik energiából a másikba... egyik vibrációból a másikba... amíg mostanság már egyszerűen csak játszotok a létező energiákkal.


De ebben a múlt esztendőben, Shaumbrák, Új Energiák teremtődtek valaha is először az Otthonon kívül. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy megtanultátok, hogyan legyetek Teremtők a saját jogotokon, egy Új fajta Energia Teremtői. Ez még mindig új. Ez még mindig olyasvalami, aminek kell egy kis idő, hogy beolvadjon, hogy bekerüljön a valóságotokba. De, minden egyes pillanatban- minden egyes új pillanatban- többet és többet tanultok az Új Energia ezen csodájáról.


Ebben a sorozatban, beszéltünk az Imaginációról. Beszéltünk a felnyílásról- nem csak az elmétekben, hanem a szívetekben is- felnyílni és megengedni önmagatoknak, hogy szárnyaljatok, kiterjedjetek az emberi lineáris dimenzió korlátain túlra, amelyben vagytok, túlhaladjatok rajta- ÓH, valóban a pillanatban maradni és megalapozottnak maradni- de túlhaladni rajta. Az Imagináció egy ajándék, amelyet mindig is birtokoltatok, de sok-sok létidő folyamán át itt a Földön ti lezártátok azt, és a 3 dimenziós valóságra fókuszáltatok.


De itt az idő, hogy megengedjétek az Imaginációnak, hogy újra szárnyra kapjon, hogy felnyíljon és elismerje mindazon gondolatokat és érzéseket, amelyek keresztül jönnek. Oly sokat blokkoltatok közülük a múltban, mert azok fájdalmasak voltak, vagy mert nem bíztatok önmagatokban, vagy mert elvágtátok önmagatok egy részét a tapasztalásotoktól.


Azok számára, akik nem érzik, amit ti valaha éreztek, ez azért van, mert nem bíztok. Megtagadtok egy nagyon is eleven, egy nagyon fontos részeteket. Lezártok, szigorúan elméből eredve, feldolgozva csakis az elmén keresztül. De dolgoztunk veletek a felnyíláson, megengedve mindent, hogy keresztül jöjjön, az őrült gondolatokat, amit ti olykor úgy ítéltek meg, mint megtévesztő gondolatokat.


Azok egyáltalán nem hallucinációk. Azok lehetőségek, melyek lehet, hogy nem manifesztálódnak itt a Földön. Azok olyan forgatókönyvek, melyek lehet, hogy más dimenziós szinteken jelennek meg. Azok a tiéitek. Talán nem itt a Földön történnek meg, de ez nem teszi őket rosszá. És az nem őrjít meg titeket.


Nos, dolgoztunk, hogy felnyíljon a Képzelet, hogy lehetővé váljon mindezen szabad áramlás számára, hogy belétek lépjen és át rajtatok. És említettük nektek, hogy ezt most már biztonsággal lehet megtenni. Ti megteremtettétek az Új Energiát, a biztonságos energiát. Nincs szükség arra többé, hogy aggódjatok a démonok miatt, a mumus és az ördög miatt, mindazon más sötét entitások miatt, akik idejönnek és elpusztítanak titeket, irányítanak, rabul ejtenek benneteket... egyáltalán nem így van.


Ti ebben a Most pillanatában egy biztonságos energiában ültök. És ez annyira biztonságos, hogy felnyílhattok mindennek... mindennek... mindennek, amik vagytok.


Beszéltünk a Most pillanatában levésről és arról, hogy megengedjétek magatoknak a kifejezést újra...többé nem visszatartva azt... megengedve magatoknak, hogy megalapozódjatok a Most pillanatában... ám teljesen nyitva és kiterjesztve azt, amit ki tudtok fejezni. Drága barátaim,ez az a biztonságos energia- ez a teljesen kiterjesztett energia, megalapozott a Most pillanatában- az, ahol a csodák megtörténnek.


De az igazi csoda- az igazi csoda- az arra való emlékezés, hogy miért vagytok itt, és annak emléke, hogy kik vagytok. Az igazi csoda a nyitott és szabad tudatosság.


Még Yeshua is vitázott veletek, amikor erről volt szó. A csoda nem más karjának a meggyógyítása. A csoda valójában nem a víznek borrá való változtatása, vagy a hal és a kenyér sokszoros megteremtése. Ez gyerekjáték, ami úgy jön, mint egy természetes eredménye annak, hogy egy teljesen nyitott tudatosságát és emlékét - teljes emlékét- birtokoljátok annak, akik vagytok. Azon a helyen, azon a biztonságos helyen, mindezen más dolgok meglehetősen könnyen történnek meg. Amit ti fizikai vagy három dimenziós csodáknak hívnátok, többé nem csodák, mert megértitek, hogy azok, hogyan történnek.


Nem kell energiák létideit elvesztegetni, hogy megpróbáljatok energetikai csodamanusok vagy varázslók lenni. Az természetes módon történik, amikor a nyitott és szabad tudatosság csodája végbemegy. De nem tud megtörténni, hacsak nem abban a biztonságos energiában vagytok. Nem tud megtörténni, ha még mindig vannak olyan dolgok, amelyeket visszatartotok, dolgok, amelyektől megijedtek, dolgok, amelyeket lezártatok a lelketek kis szobáiba. És ti már tudjátok ezt, Shaumbrák. Ti már tudjátok ezt.


Engedjétek meg, hogy beszélgessünk egy kicsit. Engedjétek meg,hogy szóljunk egy pillanatra a fény és a sötétség energiáiról, a dualitás eredeti energiáiról, a két alapvető és legfontosabb energiáról, mely fennállt mostanáig. Létezik a fény, amit mi ÁH (kiejtve mint az "awe"/ejt.ó-jelent.: áhítat-saj. megj./) energiának hívunk. És létezik a sötét, amit mi ÓH energiának hívunk. Ők ugyanabból a forrásból erednek. Csupán más kifejeződések. Az ÁH és az ÓH - az eredeti hangok, drága Shaumbrák, az eredeti rezgések valahogy nyersen jönnek át az emberi nyelvbe.


Álljunk meg egy pillanatra, hogy együtt meghallgassuk az ÁH-t, az ÁH valódi muzsikáját és vibrációját- amit akkor tapasztaltatok, amikor először hagytátok el az Otthont, a fény energiát- ÁH.


Érezzétek egy pillanatra az ÓH energiáját. Figyeljetek. Hallgassátok az ÓH-t- az ÁH ellentétét- a negatívot, a sötétet.


ÁH... és az ÓH... az eredeti hangok, az eredeti vibrációk, amikor elhagytátok az Otthont... a ti eredeti részeitek...az ÁH és az ÓH ... oly nagyon része mindegyikőtöknek és oly mélyen szeretetben... ó, mint két szerelmes megosztva egy tapasztalást együtt... egymást követve, hogy örökre együtt legyenek... követve, hogy egymást szolgálják... követve, hogy feltétel nélkül szeressék egymást.


Nos, amint az ÁH és az ÓH energiái a bensőtökben elkezdtek tapasztalni az Otthonon kívül, egy óriási szeretet volt köztük, olyan könyörület és megosztás, hogy az ÓH energiája- a sötét energia- azt mondta ÁH-nak: " Oly nagyon szeretlek, hogy én minden fájdalmadat magamra fogom ölteni. Oly nagy könyörülettel vagyok irántad, hogy magamra fogok ölteni mindent, amit te nem szeretsz az utazásoddal kapcsolatban. Ennyire szeretlek." És az idő eónjainak folyamán keresztül és sok létidőn át a Földön, az ÁH és az ÓH energia együtt játszadozott, támogatták egymást, szerették egymást.


Az ÓH energia felvette a "sötét" minden attributumát, a negatív összes jellemzőjét, a fájdalom minden jellemzőjét tisztelettel és könyörülettel az ÁH energia iránt. Az ÓH energia megengedte önmagának, hogy elkülönüljön tudatosságban az ÁH energiától, mert az ÁH energia többé nem volt képes rátekinteni. Mert a sötétség felszívódott az ÓH energián belül, az súlyossá vált. Az nyomorékká lett. Rondává. Hitvánnyá vált az ÁH szemeiben.


Drága barátaim, amiről mi most itt beszélünk, az a fény és a sötét elkülönülése, annak a valósága, amik a fény és a sötét energiák. Úgy a legjobb, ha az emberiség megérti most őket.


Az emberiség folytatja a harcot a fénnyel és a sötéttel. Az emberiség továbbra is próbálkozik a sötétség megsemmisítésével. Az emberiség továbbra is megpróbál kidobálni mindent, ami nem magáról a szeretetről szól, kidobni a sötétségbe, az ÓH energiába. Az emberek, az egyének, ezt teszik magukkal. Mindent, amitől félnek... mindent, amit elvetnek...mindent, amit megtagadnak magukkal kapcsolatban, kirakják az ÓH energiába. És az ÓH felvette ezt a szerepet, felvette a sötétség ezen teljes szerepét.


És amint tudjátok, azután az emberek azt gondolják, hogy nekik harcolniuk kell a sötéttel. Nekik meg kell semmisíteni a sötétet. Nekik meg kell szabadulniuk a sötéttől. De, Shaumbrák, amint ti már tudjátok, ez lehetetlen. Az ugyanannak az összes része.


Szeretnénk, ha mindannyiótok, akik készen állnak rá- mindenki, aki a biztonságos Új Energia ezen pontjához érkezik- vessen egy pillantást arra, mi a sötétség. Ó, ez olyan, mint egy szerelmes, aki mindent odaadott értetek, aki minden önmagatokba vetett kétséget magára vett szeretetből értetek. Az olyan, mint egy társ, egy kedves, aki mindent felvesz, amit ti nem szerettetek magatokkal kapcsolatban. Az olyan, mint egy szerető, aki mindent megtenne, hogy titeket szolgáljon, hogy ti előre tudjatok lépni, hogy folytatni tudjátok a tapasztalást és az életet.


Nos, drága barátaim, vessetek egy pillantást az ÓH energiára, a sötét energiára. Az egyáltalán nem az, aminek látszik. Az emberiség, az egyének folytatják a harcot a fénnyel és sötéttel önmagukon belül. Ez biztosít egy korlátot, egy falat, ami meggátolja őket mindazon dolgokkal való egyesüléstől, akik ők valójában. Gátolja őket abban, hogy valóban az Új Energiában éljenek. Bensőjükben a fény és sötétség elkülönülésével, az meggátolja őket, hogy megtapasztalják az örömöket és a csodákat, amelyeket az élet kínál.


Drága barátaim, arra kérünk titeket, álljatok meg egy pillanatra velünk. Tekintsetek a sötétség, az ÓH energia nyilvánvalósága mögé. Engedjétek meg, hogy érezzük azt a könyörületet, mellyel ezen energia bírt, a kedves, aki bármit megtenne értetek.


Minden energia keresi a megoldást. És, ebben a pillanatban a sötétség azt keresi, hogy megszabaduljon attól a szereptől, amelyet a bensőtökben játszott. Azt keresi, hogy hogyan szabadulhatna fel, mint lerakott üledékek... a démon... a rossz és az ördög... az el nem ismert... és a megutált. Oly nagyon régóta hordozta ezt a terhet.


Az most vissza szeretne térni hozzátok. Szeretne benneteket egy teljesen új módon szeretni. Egy teljesen új módon szeretne belétek szeretni. Ez egyáltalán nem az, amit gondoltok róla, hogy az.


Minden energia keresi a megoldást. És, amit ti "sötét"-nek ... "negatív"-nak ... "rossz"-nak neveztetek... az egyszerűen csak a részetek.


Drága barátaim, A SÖTÉTSÉG A TI ISTENISÉGETEK. Az elrejtőzött. Oly régóta elbújt. Ó, igen, valóban, az isteniség A sötétség. Az mindannyiótoknak fog adni valamit, amit hosszú, hosszú ideje latolgattok.


Nem beszélgettünk Cauldrével ezen Shoud előtt, mert tudtuk, hogy soha nem állna fel az emelvényre (néhányan nevetnek). Volt egy kis problémánk nekünk ezen szavak rajta való keresztüljuttatásában.


De ebben a biztonságos energiában, amelyben mi mindannyian osztozunk, azt szeretném, ha egy egészen új módon tekintenétek arra, ami az ÁH és az ÓH valójában. ÓH- az az isteniség, mely oly nagyon szeretett benneteket, hogy magára vette minden terheteket és fájdalmatokat, minden sötétségeteket- az keresi a megoldást. Azt szeretné, ha most visszatérhetne. Azt szeretné, ha véget érne az ÁH és az ÓH játéka, és egyszerűen egy egyesült tónus legyen bennetek. Az ÓH keresi azt, hogy visszatérhessen.


ÓH... és ti érte kiáltoztatok oly nagyon régóta. De megtagadtátok azt, ami ott volt, ugye. Odakiáltva az isteniségeteknek: "Hol, ó, hol van? Hol van az aranyangyal? Hol van Isten belül? Az isteniségem miért... miért hagyott el az én istenem engem? Miért vagyok egyedül itt a Földön? Miért nem hallom a Szellem hangját?"


Drága barátaim, az mindig ott volt. Ez az ÓH. Ez az, amit ti sötétségnek, negatívnak bélyegeztetek. Ez volt a ti spirituális szemétlerakótok minden olyan dolog számára, amit ti nem szerettetek magatokkal kapcsolatban. Itt az idő, hogy elengedjétek most azt.


Ez az Árnyék, amely mindig ott volt, drága barátaim, mindig közelebb volt hozzátok, mint bármi más... az Árnyék, amelytől oly sokszor féltetek... az Árnyék, amelyre nem akartatok rátekinteni, mert voltak olyan részeitek, amelyeket meg akartatok tagadni, amelyeket el akartatok utasítani, amiket nem szerettetek.


Ó, az ÓH oly nagyon szeretett benneteket, hogy magára vette mindezt a legnagyobb könyörülettel, a legnagyobb könyörülettel, amit valaha, valaha is el lehet képzelni. Az ÓH magára öltött minden kiegyensúlyozatlanságot, minden szenvedést, minden önutálatot és kétséget önmagatokban. Odahajítottátok azt, és az ÓH szeretete, elrejtőzve a sötétség fátyla mögé, rögzítette azt, hogy folytatni tudjátok a tapasztalást.


Az Árnyék mindig is ott volt. Ahogy már mondottuk egy csoportnak hat hónappal ezelőtt, gondolkozzatok el rajta ezekben a terminusokban. Egy árnyék csak akkor tud létezni, amikor a fény rásüt egy egyedi spirituális identitásra- rátok. Amikor az Otthon fénye és Isten forrása rásüt a lelketekre, az egyedi lényetekre, az egy árnyékot formál. Azoknak a lényeknek, akiknek nincs lelke, azoknak nincs árnyéka. Csupán ti vagytok azok, akiknek megadatott a valódi spirituális identitás és teremtés ajándéka. Ti vagytok csupán azok, akiknek van árnyéka.


Ebben a pillanatban arra kérünk benneteket, hogy ismerjétek el az Árnyékot- az ti vagytok- ismerjétek el a sötétséget- az ti vagytok- ismerjétek el az ÓH-t. Az két hang egyike, amely magába foglalja az energiátokat- ÓH... ÁH... a belégzés... és a kilégzés.


Oly hosszú harcot vívtatok a sötétséggel, megtagadva a sötétséget, amiről azt gondoltátok, hogy az a ti valódi ellenségetek. Oly hosszan csatáztatok a sötétséggel a saját elméteken belül és a saját szíveteken belül, hogy kimerültté, ijedtté és elszigeteltté váltatok. De az ÓH, a sötétség, egyszerűen az elképzelhető legnagyobb könyörületet rögzítette a számotokra.


Be tudnátok azt bátran engedni az életetekbe? Megértitek-e, Shaumbrák, hogy a sötétség rögzíti az isteniségeteket?


Az energia keresi a megoldást. Azt keresi, hogy visszatérjen- a két szerelmes egyesülve egy hosszú elkülönülés után.


A válasz az imáitok után, a válasz minden könnyre, melyet ejtettetek- azon tűnődve, hol van a Szellem- mindig is ott volt, elrejtve azon dolgok mögött, melyeket nem szerettetek magatokkal kapcsolatban és a világgal kapcsolatban körülöttetek.


Shaumbrák, tudnánk itt együtt ünnepelni? El tudjuk fogadni azt, amit ti sötétségnek hívtok? Be tudnátok fogadni azt, amit mi ÓH energiának nevezünk, a valóságotokba? Be tudnátok fogadni az ÓH energiát?


Meg tudnátok engedni az ÁH-nak és az ÓH -nak, hogy szeretetben együtt térjenek vissza, megosztva egy teljesen új tapasztalást az Új és biztonságos energiában? Meg tudnátok ezt engedni mindazon nevelés, mindazon programozás és propaganda ellenére, amely a sötét energiáról szólt? Meg tudnátok engedni ezen két energia egyesülését, hogy megtörténjen, hogy megteremtsen egy isteni és egy emberi testet öltést együtt, itt a Most pillanatában egyidejűleg?


Ez, Shaumbrák, egy merész lépés. És sokan vannak ezen a termen kívül, akik nem értenék. Sokan vannak, akik egy trükknek tartanák. Sokan vannak, akik egyfajta eretnekségnek tartanák ezt.


De azok, akik még mindig önmagukkal harcolnak,még mindig más nemzetekkel harcolnak, még mindig utálják önmaguk aspektusait. Vannak olyanok, akik még mindig nagyképűsködnek, de nem fogadják be magukba az Új Energiát, nem fogadják be Isten és a szeretet energiáját együtt a Minden Ami Van-nal a Most pillanatában.


Vannak olyanok ezen a termen kívül, akik még mindig jobban szeretik a Régi Energiájú csatát a fény és a sötét között, mert az segít nekik megszerezni önmaguk egy újabb megértését. Ó, és olykor ők még mindig a rabjai a fény és sötét azon játékának. Vannak a Shaumbra energián kívül néhányan, akiknek továbbra is kell egy hely, hogy lepasszolják a poggyászaikat... mindent, amit utálnak... minden elkülönülésüket... a Hét Pecsét minden energiáját, amelyről beszéltünk az elmúlt évben. Szükségük van egy helyre, hogy folytathassák a lepakolást.


Shaumbrák, belélegezzük annak az energiáját, ahol vagytok, a megértést és a bölcsességet, hogy az ÓH és az ÁH újra egyesül most egy új szeretetben és egy új könyörületben. Shaumbrák, engedjétek meg, hogy előre küldjünk egy merész, új üzenetet az emberiség tudatosságának ma, hogy a fény és a sötét ugyanaz, nem egy elmebeli gyakorlat, hanem egy valóság, hogy megengedjük, hogy a belsőnkbe foglaljuk.


Engedjétek meg, hogy elküldjünk egy üzenetet a világnak energetikailag, hogy a fény és a sötét keresi azt, hogy újra egy legyen. Engedjétek meg nekünk, hogy elküldjünk egy üzenetet a világnak, hogy a sötét nem az, aminek egyáltalán tűnik. Ez az, ahol az isteniség lakozik, az isteniség hihetetlen szeretete és könyörülete, hogy oly nagyon szeret benneteket, hogy az magára venne minden sötétséget helyettetek.


Együtt, Shaumbrák, engedjétek meg nekünk, hogy magunkba foglaljuk az ÓH-t és az ÁH-t. Engedjétek meg, hogy elengedjünk minden régi elmebeli gondolatot és elképzelést arról, mi volt a sötétség és mi volt az isteniség. Engedjétek meg, hogy az mind együtt áramoljon erre a biztonságos és megszentelt helyre. Ez az, ahol a lélek gyógyulása található itt, most, a sötét és a fény együtt van.


És ez így van!


Fordította: Halász Andreavissza az előző lapra