AZ ÚJ ENERGIA SOROZAT: "SHOUD 1"


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2003. augusztus 2. Bíbor Kör

És ez így van, kedves barátaim, most folytatjuk ennek a napnak az energiájában. Amint elengeditek azokat a dolgokat, amelyeket eddig visszatartottatok... amint megengeditek az isteniségeteknek, hogy ebben a valóságban játsszon és közreműködjön veletek minden pillanatban, az életetek változásának minden mozzanatában. Minden körülöttetek lévő energia változik.

Nehéz volt eljutni idáig, mert hozzájárultatok, ahhoz hogy kilépjetek a régi , jól bejáratott energiákból. Időnként meglehetősen ijesztőnek tűnt, hogy elengedjétek azt, ahogy kigondoltátok, hogyan kellene lennie a dolgoknak.

Ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy Superman meghalt. Ő egy régi energiaszemlélet volt egy olyan emberről, aki szuper hatalommal rendelkezett, beleértve a szuper fizikai erejét és a szuper intelligenciáját. Az Új Energiában ezen dolgok egyike sem fontos. Még csak nem is valós ezen dolgok egyike sem az Új Energiában. Sokat szenvedtetek a szuperember-szemlélet ezen fajtájától. De most megtanuljátok, hogy ez arról szól, hogyan válhattok istenemberekké és nem szuperemberekké. Az istenember jellemzői sokkal másabbak, mint azt gondoltátok. Ez az , ahol oly sok szenvedés volt, oly sok szenvedés.

Most átsétáltok az Új Energiába, megtanulva egy Új módot. Könnyebb számunkra átjönni hozzátok ezekben a Shoud - okban. Könnyebb számunkra átjönni hozzátok közvetlenül minden módon. Értsétek meg, mi mindig ott vagyunk. Mindig szeretnénk veletek beszélgetni. Ez nem olyasvalami, ami csak néhányaknak adatott meg. Ez ott van mindig a számotokra. A változások révén , melyet ti hajtottatok végre, ez sokkal könnyebb.

Néha szenvedtek attól, hogy milyennek kellene lennie a hangunknak, hogyan kellene kinéznünk és milyennek kellene éreznetek az energiánkat. Engedjétek el ezeket az elméleteket is. Új helyen fogtok ránk találni a tudatosságotokban, egy olyan helyen, melyről korábban még csak nem is tudtátok, hogy létezik. Mi már az Új helyen ülünk veletek. Engedjétek meg a tudatosságotoknak, hogy idejöjjön és oly tisztán fogjátok akkor hallani a hangunkat.

TI IS ISTENEK VAGYTOK, ráadásul saját jogon ti még különlegesek is vagytok. Ti az öntudat és az önazonosság érzékelését is hordozzátok, azt a valamit, amit a Szellem Otthonról nem birtokol. Ez az a valami, ami oly különlegessé tesz benneteket.

Amint látjátok, Isten olyan, mint egy iskolás, és mindig is az volt. A tanár az, aki végigjárta az ösvényt. A Szellem azelőtt soha nem járta végig az ösvényt. Ez az amiért elhagytátok az Otthont, hogy új tapasztalatokba ereszkedjetek alá, új teremtésbe, és végül, hogy Új Energiát hozzatok létre. A Szellem mindig tanuló volt.

Ami kettőssé tesz benneteket , Shaumbrák, az az, hogy ti tanulók és tanítók is vagytok. Ez az, ami az Otthon egyetlen Istenétől is különlegessé tesz benneteket. Oly sokat tanultatok az utazásotok során. Megtanultátok, milyen az , mikor a hernyóból pillangó lesz, mit jelent átmenni az átalakuláson, befejezni a Kört, és elhagyni az Otthont, hogy új Energiát hozzatok létre.

Ti, mint Isten, most itt vagytok, mint az energia rögzítői, de tanítók is vagytok azok számára, akik majd hozzátok érkeznek. Itt vagytok, hogy majd útbaigazítsátok őket, amikor eljönnek hozzátok, irányítást kérve. Nagyon sokféle úton fognak majd érkezni. A kéréseik a szívetek által kerül majd meghallgatásra, de a szívetekben érezni is fogjátok majd őket. És akkor tudni fogjátok, hogy az idő elérkezett. Sőt még azt is tudni fogjátok, hogy mit mondjatok nekik, mert abban a pillanatban fog felbukkanni bennetek, amikor a ti energiátok összekapcsolódik az övékkel.

Itt vagy, drága Isten, hogy tanító legyél mások számára. Nekik szükségük van rátok. Nekik szükségük van a kegyelmetekre, az isteni könyörületességre. Szükségük van rá , hogy általatok érezhessék az élet ünneplésének örömét. Nekik szükségük van arra, hogy tudják, hogy ti saját magatok teremtői vagytok. Tudniuk kell, hogy bármikor meg tudjátok változtatni a valóság illúzióját önmagatok számára. Nem mások számára, de önmagatok számára.

Kedves Isten, ti annyira különlegesek vagytok. Egy másfajta energiamintát hordoztok, mint az Otthon Szelleméé. A Szellem a tanuló. Itt az ideje, hogy ti legyetek a tanítók.

Mi tudjuk, hogy ti még mindig veszkődtök ezzel, és azt gondoljátok, hogy semmitek sincs, amit taníthatnátok, és újra csak vártok, hogy még több osztályt kijárjatok, vártok arra , hogy még többet tanuljatok, s vártok, amíg azt gondoljátok, hogy így van rendjén. Ám , ha ti itt vagytok, és bárhogyan is , de összekapcsolódtok ezekkel a szavakkal, akkor ez azért van, mert ti azt választottátok, hogy tanítók lesztek, tanítók egy Új úton egy Új Energiában.

Ez egy fontos szemlélet annak megértésében, hogy ti is Istenek vagytok. Nos, ti folytatni fogjátok a tanulást annak rendje és módja szerint. Sok - sok új tapasztalatot fogtok szerezni. Az a részetek, mely a tanulóé, természetesen nem fejeződött be. De itt az idő, hogy átemeljétek azt a tanító energiájának egyensúlyába.

És most örömmel hallgatjuk meg a kérdéseiteket.

KÉRDÉS A SHAUMBRÁTÓL: Tóbiás, kérlek megosztanád velünk a tudásodat arról, hogyan tarthatunk egyensúlyt a Mostban való jelenlevés, a célkitűzés és az előretervezés között?

TÓBIÁS: Valóban, az első dolog, amit tennetek kell, hogy lélegezzetek be, legyetek a Mostban, és értsétek meg, hogy minden megfelelő dolog eljön hozzátok. A társadalomban, amelyben most éltek, a tudatosságban, melyben most vagytok, igen, tényleg van egy - amit ti úgy hívtok - célkitűzés vagy tervezés. Meg tudjátok tenni ezt az Új Energiában, két dolog által. Maradjatok a Mostban, de terjesszétek ki a Mostotokat úgy, hogy ez felölelje azokat a lehetségességeket, amelyek elérkezhetnek hozzátok. Terjesszétek ki a Mostotokat, hogy magába foglalja ezeket. Hozzátok ide ezeket a Mostba. És akkor legyetek nyitottak bármilyen változásra, mely beköszönthet az életetekben.

Mi megértjük , hogy létezik egyfajta tervezés a duális energiák miatt, amelyben éltek. Van tervezés, mely megkíván néhány naponta megismétlődő dolgot az életetekben, de a lehetséges változás energiája mindig beépül azokba. És ti, mint az emberek azon csoportja, akik abban az időben érkeztek ebbe a világba, amikor a célkitűzés, a célokra való fókuszálás oly fontos volt. Mindaz értékes volt abban az időben.

Oly sokan közületek terveket és célokat fejlesztettetek ki, mert sok mindent meg akartatok valósítani ebben a létidőben. Sokmindent abból, ami a régi módok, a régi karma elengedése köré összpontosult. De most ti el tudjátok engedni azt a célkitűzést, a módot, ahogyan előtte csináltátok, már nem szolgál benneteket. Természetesen tudatában kell lennetek annak, mi van kint előttetek, de emeljétek azt az energiát a Mostba és engedjétek meg, hogy megváltozzon. Engedjétek meg, hogy átalakuljon minden időben. Meg fogjátok látni azokat a hajszálnyi, de nagyon fontos különbségeket az egyszerű célkitűzés és tervezésés aközött, amikor hozzájárultok , hogy a Mostotokba jöjjön, és megváltozzon.

KÉRDÉS A 2. SHAUMBRÁTÓL: Tóbiás, egyszerre lenne egy pár kérdésem. Sok dolog elengedésén megyek keresztül az életemben, azoknak a dolgoknak az elbocsátásán, melyek többé nem működnek. Nos, történetesen olyan helyre vetett, ahol valahogy tiszta lappal indulhatok. A kérdésem az, hogy ni a különbség a szabad akarat és aközött, ami ezzel szemben van, és még szeretném kérdezni... néha szenvedek attól, hogy kérjek valamit, mert olvastam és hallottam, mikor valamiért könyörögsz, akkor a hiány állapotában vagy, sőt ezzel éppen azt választod. Segítenél ezt tisztázni?

TÓBIÁS: Nos, mi most megkérünk téged és mindenkit a teremben, hogy velünk együtt vegyetek ma egy mély lélegzetet. (Szünet van, amíg mindenki mélyen lélegzik egyet.) Valóban. És még egyet. (még egy szünet az újbóli mély lélegzetvételhez). Látjátok, itt elmében blokkoltak vagytok (rámutatva Cauldre fejére). Amint mindezeken keresztül haladtok, megpróbáljátok kitalálni, hogyan működik. Csak kövessétek a szívetek. Ez valóban ilyen egyszerű. Valaha nem követtétek a szíveteket, tehát lehet, hogy ez egy kis gyakorlást igényel. Kövessétek a szíveteket ezekben a dolgokban. Minden válasz ott lesz. A megfelelő dolgok el fognak jönni hozzátok, és tudni fogjátok, hogy mit kezdjetek velük a Mostban. Közben hagyjatok fel azzal a küszködéssel. Minden egy isteni módon érkezik el hozzátok.

Mi már beszéltünk ezelőtt a szabad akarat - a képesség, hogy választásokat hozzatok - és az Isteni Akarat közt lévő különbségről. Az Isteni Akarat minden dolgok elfogadását jelenti. Ez megváltoztatja a teljes energiafelépítéseteket, mivel egy beépített isteni irányító rendszeretek van. Ez vagytok ti. Ez a tiétek. Ez nem tőlünk származik. Amikor a bizalom az emberi és az isteni én között létrejön, meg fogjátok látni, hogyan változnak meg a dolgok. Nem kell olyan sokat aggódnotok, hogy mit kérjetek, vagy azon, hogy mindazt, amit kértek, hogyan öntsétek szavakba.

Néha jót mulatunk az embereken, akik azt hiszik, hogy valamit nem jól fejeztek ki. Nem vagyunk olyan hülyék! (A közönség nevet. )Több, mint bármi, az isteniségetek nem együgyű. Az isteniségetek megért, és az életetek része akar lenni. Nem szükséges részletesen meghatároznotok ezeket a dolgokat. Nem kell aggódnotok amiatt, amit kértek.

Nagyon egyszerűen csak mondjátok azt: "Drága Isteniség, ott belül, gyere ki és játssz. Vezess engem az utazásomon." Ez ennyire egyszerű. És akkor minden megváltozik, a fejlődés minden menete. Leléptek a dualitás útjáról. Minden eljön hozzátok. Ezt valahogy nehéz elmagyarázni emberi szavakkal, mert van egy irány , mely felemeli ezt az értelembe, intellektusba. Ez az, amiért azt kérjük tőletek, hogy lélegezzetek, hogy érezhessétek ezt, hogy érezhessétek az összes energiát, melyet idehozunk nektek, mielőtt szavakba öntenénk a mondandónkat. Ti birtokoljátok azt az isteni irányító rendszert. Bízzatok benne.

KÉRDÉS A 3. SHAUMBRÁTÓL: Tóbiás, én önkéntesként dolgozom egy olyan társaságnál, mely szolgáltatásokat végez azoknak az embereknek a számára, akik HIV - pozitívek. Belefáradtam már , hogy látom, amint ők megváltoznak, miközben haldokolnak. Maradjak ennél a társaságnál? És, most éppen abba az irányba haladok, mely a leginkább szükséges?

TÓBIÁS: Ez egy nagyon specifikus kérdés, melyet most kérdezel tőlünk. Újra csak azt tudjuk kérni tőletek, hogy menjetek a szívetekbe. Látjuk azt az energiát, mely ezt a kérdést körbeveszi. (szünet) Amit te csinálsz , az egy nagyon jótékony dolog, de feltétlenül nyitva kellene hagynod ezeket a választásaidat. Ez nem arról szól, vajon maradj ennél a társaságnál, vagy sem. Ez arról a munkáról szól, melyet az átalakulás folyamatában végzel, mely egyike a mi kedvelt feladatainknak. A fontos az, hogy jó, hogy te ezzel az átalakulási folyamattal dolgozol. És nem a szervezet struktúrája a lényeg. Ha valaha is úgy érzed , hogy nyomaszt téged ez a szerkezet, ... akkor ideje, hogy ott hagyd saját magadtól. Értsd meg, hogy most oly sokat tanulsz az átalakulási folyamatról sokféle szinten. Te egyike vagy azoknak, akik hatalmas kegyelmet rögzítenek, és ez oly fontos eleme ennek a típusú munkának, amit te végzel.

Maradj nyitott a megértésnek azon szintjei felé, amelyekre te most szert teszel, és a - hogy is mondjam - munka felé, igen, ez így jön ide a másik oldalról, azoktól, akik átalakultak, különösen azoktól, akikkel az elmúlt évben dolgoztál. Ők visszatérnek, hogy dolgozzanak veled a másik oldalról. Nem azt választották, hogy most újra testet öltsenek a Földön. Ők el vannak bűvölve a munkádtól. Sokan azok közül, akik a múlt évben átalakultak, most főleg a rendelkezésedre állnak, különösen, ha kibővíted ennek a munkának a jellegét.

Annyira tisztelünk a munkáért, amit végzel. Könyörülettel dolgozol, ítélkezés nélkül, és megérted, hogy ez csupán egy átalakulás, melyen keresztül mennek. Köszönjük neked a kérdést.

KÉRDÉS A 4. SHAUMBRÁTÓL: Heló, Tóbiás, van egy kérdésem, mely azokhoz a tapasztalatokhoz kapcsolódik, melyekre az elmúl két és fél évben, illetve a múlt évben tettem szert. Egyre többet és többet hagytam, hogy a szívem irányítson egy kis idővel ezelőtt. És a dolgok elkezdtek előre áramlani, és ez az ország különböző részeibe vetett engem és különböző munkahelyekre. Körülbelül másfél - két éve valami megváltozott. Ez lehet, hogy része annak a nagy elengedésnek, amely most zajlik. De ettől az időponttól kezdve nincs semmi kommunikációm a szívemmel, úgy értve nem beszélgetek vele. És ez olyan , mintha nem lenne sem szenvedély, sem pedig erő, ami elmozdítana egy irányba. És ez olyan régóta megy már, de már nagyon kényelmetlen, szokatlan, és csalódást keltő... mit mondhatnék. Van valami hozzáfűzni valód?

TÓBIÁS: Valóban. (A közönség nevet. )Az egyike azon folyamatoknak, amit mi látunk, hogy amin a Shaumbrák keresztül mennek, az egy kör, az aktivitásé, melyet egy nem aktív kör követ, a szenvedély kitöréséé, mely után a szenvedély hiánya jön. Amit mi észrevettünk, az valahogy annyira jellemző, mert ti oly sok tudatos fejlődésen mentek át. Vannak időszakok, amikor az isteniségetek le fog zárni titeket, egy csendes időszakba terelve benneteket. Az ösvény, amelyet jártatok, már többé nem a legmagasabb ösvény. Nos, ti ekkor a csend és a félrevonulás körén fogtok átmenni.

Bárhogyan is, ez is egy olyan időszak, amikor ti ténylegesen az isteniségetekkel a legszorosabb kapcsolatban vagytok. Amikor a Szellem és ti a legnehezebb és a legnagyobb kihívást igénylő helyzetekben vagytok, a sötétségben és mélységben , valójában ez az, amikor a Szellem a legközelebb van. Ám ti nem veszitek észre, mert a kegyelem oly közeli. De a régi energiájú emberi értelem nem látja azt azon a módon. Úgy érzi, hogy ez egy elkülönülés volt.

Mi megkérünk benneteket, hogy legyetek ezekkel. Értsétek meg ezt. És tudjátok, hogy a ti saját Énetek - ti, Istenek - most teremtitek a teljes ÚJ ösvényt.

Most, te leszek az egyik, aki visszalépve hozzávetőlegesen négy - öt hónapot, bennünket hív és az mondja: "Tóbiás, most minden megbolondult. Minden olyan gyorsan történik ( a közönség nevet), telve vagyok kegyelemmel, és állandóan mozgásban vagyok. "Tehát láthatod, ez csupán egy kör, melyen áthaladsz. Légy még mindig ezzel és értsd meg, hogy a saját isteniséget éppen most egy Új irányt tervez.

SHAUMBRA 4 : Nos, a nehéz az, amikor az elme be akar lépni és rögzíteni akar, és átvenni az irányítást, és tervezni.

TÓBIÁS: Valóban.

SHAUMBRA 4: És amint az embernek a bankszámlája egyre kevesebb és kevesebb, az ember elméje VALÓBAN be akar lépni és rögzíteni azt.

TÓBIÁS: Csakugyan. És , bizonyos értelemben, és van abban egy áldás is, mert ez riadóztat, hogy kiszállj és azt mondd az Isteni Énednek: "Itt az ideje, hogy itt valamit csináljak. "Tehát, ők kéz a kézben dolgoznak együtt. És amint az elme fecsegése messze kerül, emlékeztetünk benneteket - ez olyan egyszerű mindannyiótok számára - az elme képtelen belekotyogni, amikor lélegeztek.

KÉRDÉS AZ 5. SHAUMBRÁTÓL: (Az Internetről érkezett): Tóbiás, kiadtak egy népszerű könyvet, mely a Bibliát értelmezi, s mely szerint a világvége 2006-ban következik be. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?

TÓBIÁS: Az energiája ennek a könyvének nagyon pontos ... egy bizonyos mértékben. De ez a régi energiában íródott. Van benne néhány téves elgondolás és néhány meglehetősen ijesztő dolog itt. Ami pontos, az az érzés, amely egy nagyszabású változás lesz ebben az elkövetkezendő három - négy évben. Néhányan a dimenzióváltást 2012-re jósolják. A Szentírásnak ebben az értelmezésében úgy értelmezhető, hogy ez a dátum 2006-ban lenne. Mi most úgy látjuk, hogy ez 2007 késő nyarán lesz.

De ez egy mozgó időpont. Ez az elkülönülés egy mozgópontja. Tehát ne várjatok semmiféle különlegeset. Ez nem a világvége. Ez az Új Energiák kezdete. Ez egy teljesen Új időszak kezdete. Ez egy Új tudatosság kezdete a Földön.

Néhány ember egy nagyon nehéz időszakot tudhat majd magáénak ezzel. Néhányan lázadni fognak ellene. Sokan el fogják hagyni a bolygót. De , ti, Shaumbrák, a munka miatt, amit végeztetek, és a mi összejöveteleink miatt meg fogjátok érteni, hogy ez csak egy teljességgel Új Energia, melybe most léptek. Újra emlékeztetünk még egyszer benneteket, kérünk, ne vegyetek részt drámákban és mindezen összeesküvés - elméletekben. Ez egyszerűen az isteni tudatosság fejlődése.

KÉRDÉS A 6. SHAUMBRÁTÓL: Tóbiás, annyira jó itt lenni veletek személyesen. Az én kérdésem...

TÓBIÁS: Csak illúzió. (A közönség nevet. )

SHAUMBRA 6: Egy jó illúzió! A missouri Függetlenség tanfolyam óta folyamatosan rágódom a függetlenség kérdéséről, mivel ez a dolog a tömegtudatosságon kívülre esik. A menstruáció elavult dolog?

TÓBIÁS: Ez annyira bevésődött az emberi biológiába, hogy még egy ideig így lesz. És különösen azon dolgok egyike ez, melyről ebben az évben beszélgetni fogunk, amikor gyógyászati és biológiai témákba merülünk. Látni fogjátok - hogy is mondjuk - egy kettősséget fogtok látni ebben. Látni fogjátok, hogy lesz néhány nő, akik sokkal, sokkal nehezebb időszakon mennek keresztül ezzel, és lesznek mások, akiknek sokkal könnyebb időszaka lesz ez. Néhány pontban ez egy olyan helyzet vagy körülmény, amely majdnem el is tűnhet az emberi biológiából. De abban létidőben, melyben most éltek, természetes része lesz ennek. Vannak dolgok, melyek csökkenthetik ennek a hatását. És most megkérjük a terem közönségét, találgassanak, mi az az első és legelső dolog, melyet tenniük kell:

KÖZÖNSÉG: LÉLEGEZZ!

TÓBIÁS: Csakugyan. A lélegzés a változások elfogadásában, mely belül zajlik a ti biológiátokban, ez az, ami csökkenteni fogja a hatást. Vannak természetes gyógyfüvek és még természetesebb energiamódszerek, melyek - néhány már elérhető, mások pedig ezután fognak előtérbe kerülni hamarosan - melyek segíteni fogják ezt. Vannak ennek a változási folyamatnak olyan összefonódásai, amelyek - hogy is mondjuk - általános változást kell, hogy tegyenek a női energiában, különösen, ha egy nagyon férfias közegben éltek. De az igazság kedvéért, tudjátok, hogy a hatások csökkenthetők a légzésen keresztül. Történetesen mi ezt a mátrixon - jó szó - kívül, az emberi feltételeken kívül érezzük.

SHAUMBRA 6: A nőiesség... a kreativitás különböző módon lesz kifejezve?

TÓBIÁS: Teljesen.

SHAUMBRA 6: Ah... köszönöm!

TÓBIÁS: Jól van!

KÉRDÉS A 7. SHAUMBRÁTÓL: (Az Internetről) van egy hatalmas vita és sarkítás a társadalmon belül és a vallási szervezetek között Kanadában a szövetségi kormány javaslatát illetően, hogy változtassák meg a házasság meghatározását - mely jelenleg a férfi és a nő egyesülése - és kikívánják bővíteni a homoszexuálisokra is. Meg tudnád magyarázni?

TÓBIÁS: Drága barátaim, ez azon dolgok egyike, melyen jókat kuncogunk, amikor a főcímeket látjuk az újságaitokban és halljuk a híreket. Oly sok fejlődés van, amely ezen a területen végbement. Kíváncsiak vagytok néha a munkátok Földre tett hatására. Oly sok fejlődés történt ezen a területen ebben az utolsó néhány évben.

Kihívást jelent majd a kormányoknak, hogy elengedjék az emberek feletti ellenőrzésüket. Ők azért vannak itt , hogy szolgáljanak, és ezt elfelejtették. Nos, különösen, vajon szolgálnak - e ők egy homoszexuális párt, vajon ők szolgálnak - e bármit is, amit ti másfajta párnak neveztek, ők azért vannak itt, hogy szolgáljanak. Ez is egy a változásokra adott válasz a társadalmatokban és a tudatosságotokban. Egyre jobban és jobban elfogadják ezt. Oly gyorsan, gyorsan ledőlnek a korlátok.

Azok, akik egy kiegyensúlyozott férfiúi és a női energiával érkeztek ide, azokat buziknak vagy homokosoknak nevezitek, oly sokat tettek , hogy megváltoztassák az általános egyensúlyt egy nagyon régi férfiúi energia bolygóján. A dolgok most gyorsan változnak, és valóban, vannak, akiknek ez nem tetszik. Amikor a tudatosság és a kormány arra a pontra érkezik, amikor felismeri bármilyen két ember szerelmének egységét, tudjátok annál a pontnál, hogy sokat fejlődtetek. A munkátok megtette a hatását.

Isten szereti bármelyik két embert, és TI IS ISTENEK VAGYTOK. Nem számít, hogyan fejeződik ki a szerelem, vagy hogyan jön létre. Ezek régi, régi korlátok, melyeknek le kell dőlniük. És sok fejlődés van készülőben. Mi látjuk Kanada földjén belül, hogy ők nagyon gyors fejlődést tesznek. Ez nagyon gyorsan fogja megváltoztatni az általános tudatosságot a Nyugati világban, az oly sok - hogy is mondjam - kiegyensúlyozatlan férfiúi energia gyökerénél fogva, amely most a Nyugati világban van. Tehát, jó lenne látni , hogy ez megváltozik.

KÉRDÉS A 7. SHAUMBRÁTÓL: Szia, Tóbiás. Van három fiam - egy 11, 12, és egy 17 éves. Kettőjüket dyslexiásnak bélyegeztek, és a harmadikat ADHD-snek (a hiperaktivitással kísért figyelemzavaros rendellenesség). Van néhány bölcs gondolatod erről?

TÓBIÁS: Valóban, ők természetesen úgy jönnek ide - hogy is mondjam - nem szeretjük annyira a címkéket - de őket "kristálygyerekeknek" kellene neveznünk. Ők tiszta jellemzőkkel érkeznek, rendkívül érzékeny gyerekek, nehéz időket mondhatnak magukénak megtartva az irányt egy régi energiájú világban, és annak megfelelően. Mi már beszéltünk az Új Energia iskolákról, ahol nem osztályozzák a tanulót és nem ítélik el olyan jellemvonásaiért, mely bizonyos értelemben ajándéknak számít. Ők egy olyan állapotban léteznek, ahol kiterjesztett tudatosságban és a kiterjesztett Mostban vannak.

Mi arra bátorítunk benneteket, mint humán angyal szülők, akik azt választották, hogy felnevelik őket, hogy legyetek az iránymutatóik a korai éveikben - egyáltalán ne úgy tekintsetek erre, mint bármiféle hiányosságra, inkább mint egy ajándékra. Mi arra kérünk benneteket, hogy vegyétek őket rá a rendszeres lélegzésre. Beszélgessetek velük szeretetteljes módon, amit ti tesztek, és segítsetek nekik megérteni, hogy ti is kiterjesztettek lehettek és ugyanakkor birtokoltok egy irányt is. Az egyiknek nem kell felcserélni a másikat.

Értsétek meg azt is, hogy ők nagyon , nagyon érzékenyek az ő belső érző szintjükön. Az erre a valóságra irányuló speciális fókusz hiánya , bizonyos értelemben, az ő védelmüket szolgálja. Ez segít nekik, hogy elkerüljenek dolgokat, mint a komoly orvosi problémák a lényükön belül. Vegyétek rá őket, hogy eljussanak a rendszeres légzés és elfogadás rendszeréhez. Segítsetek nekik megérteni azt az ajándékot, amelyet ez magában foglal. Ne próbáljátok megtagadni ezeket a körülményeket, inkább vigyétek őket az elfogadás állapotába, és - hogy is mondjam - és élvezzétek az ajándékokat velük.

SHAUMBRA 7: Nagyon köszönöm.

TÓBIÁS: Mi köszönjük!

KÉRDÉS A 8. SHAUMBRÁTÓL: (az Internetről): Hogyan tudja az ember maga mögött hagyni a tömegtudatosságot, és honnan tudod, hogy ez sikerült-e, avagy sem? Egy kicsit nem világos ez nekem, és nem vagyok benne biztos, mit jelent ez pontosan, vagy hogyan fog ez érződni?

TÓBIÁS: Cauldre tréfálkozik velünk, és azt mondja, hogy ő egy olyan tömegtudat mérőkével fog felérni, hogy ihaj... (A közönség nevet. ) Kedves barátaim, egyszerűen csak annak megértése van, hogy mi a tömegtudat, és választást hozni, hogy ti készen álltok elengedni, minden más el van rendezve. A ti isteni természetetek érzi és hallja ezt. Értsétek meg, ez egy példája a széles ecsetvonásokkal való teremtésnek. És akkor elkezditek a tömeg tudatosságtól való elszakadás folyamatát. A tapasztalat egyedülálló mindenki számára. Ez nem olyan valami, amire azt mondhatnánk, hogy van egy különleges érzés... vagy van egy sajátos szín, amit látni fogtok... vagy egy különleges esemény. Egyszerűen csak mondjátok ezt: "Kész vagyok az elengedésre. "

Na, most visszatérve ehhez, azt mondjuk, hogy soha nem tettétek volna fel a kérdést, vagy soha nem hallhattátok volna a csatornázást, ha nem lennétek készen a tömegtudat elengedésére. Ez volt az a valami, amire készek voltatok, hogy megcsináljátok. Ez egyszerűen az azon a ponton való áthaladás, amikor azt mondjátok: "Az elengedést választom. "Különben is , az összes mozgás el volt rendezve ott belül bennetek. Ez most már csak annak a tudásnak a lényege, hogy elengedtetek.

Először csupán hajszálnyi különbségeket láttok az életetekben, majd később néhány meglehetősen jelentős különbségeket. A kicsi különbségek, melyek, lehet , hogy meglepnek és megráznak titeket, néha egy érzés, amikor még jobban eltávolodtok a barátaitoktól, a családtól és az emberiségtől általában. Ám később az visszatér minden oldalon és átalakul egy nagyon mély empátiába és kegyelembe, mert ti besétáltatok arra a helyre.

Másik apró jele a zavar érzése lesz, mivel ti hagytátok elmenni a régi energiakötelékeket. Lehet, hogy úgy érzitek - hogy is mondjam - néha elveszítitek a memóriátokat. Vagy úgy érzitek, hogy nem nagyon vagytok koncentráltak. Mindezen dolgok összessége része annak, ám akkor az visszatér, amikor már megalapozottakká válhattok az Új Energiában.

KÉRDÉS A 9. SHAUMBRÁTÓL: Kíváncsi voltam, mit tudsz nekünk mondani az Adam Kadmon energiáról a bolygón, és arra, hogy ez hogyan nyilvánul meg.

TÓBIÁS: Valóban. Az Adam energia az Ark Rendjén keresztül lett kijelölve és létrehozva. Ez az egyik kezdeti mintája volt az isteniség és a biológia együttes Földre jövetelének. Ez egy hosszú ösvény volt a Földre jövetel előtt - amit ti bizonyos szempontból hívhatnátok - a galaktikus utazás egy típusának.

Az Adam Kadmon energia, mely elhozott titeket erre a pontra, már nem szolgál többé titeket. Mondhatnátok, hogy ez a tömegtudatosság jellemzőinek egyike. Ez egy energiasablon volt, melyet közületek oly sokan rögzítettek. Beletekinthettek a Hét Pecsét energiájába és tisztán láthatjátok azt. Mi most itt is tisztán látjuk, és nehéz szavakkal leírni. Belétek szövődött. Ez az a valami, mely ott van a biológiai DNS-ben.

Itt az ideje, hogy az az energia elmenjen. Egy Új Energia fog feltűnni. Nem akarunk most nevet adni neki. Az emberek szeretik ezeket a neveket. Mi azt akartuk, hogy ennek nyitott legyen a szerkezete ennél a pontnál. Ám tiszteljétek az Adam Kadmon energiát. Most,

ez a réginek egy sablonja. Köszönet ezért a csodálatos kérdésért.


(szünet)


Nos, drága barátaim, mi elkezdjük új sorozatunkat, az Új Energia sorozatot, egy emlékeztetővel, hogy TI IS ISTENEK VAGYTOK. Mindig azok voltatok. Mindig azok lesztek. Ti speciális Istenek vagytok a tapasztalatok miatt, amelyen keresztül mentek. De nem vagytok elkülönülve Istentől. Nem vagytok kevesebbek, mint Isten. És nem vagytok érdemtelenek a Minden Ami Van szeretetére. TI IS ISTENEK VAGYTOK.

Innentől ti tanítókká váltok. Innentől kezdve mások megértését segítitek. Innentől az Új Energia ösvényét teremtitek. Ezek oly fontosak a munka miatt, melyet végeztek most ebben az elkövetkezendő négy évben. Ez segít meghatározni a feloldást, amelyben az emberiség és a Minden Ami Van halad a következő fázishoz. Nagy munka vár rátok!


Soha nem vagytok egyedül! Mindig veletek van a szeretetünk és a támogatásunk.


És ez így van!


Magyar fordítás: Halász AndreaA Bíbor Tanács Tóbiása Geoffrey Hoppe által jelenik meg "Cauldre" néven, Goldenben, Colorádóban. Tóbiás története, Tobit bibliai könyvéből, a Bíbor Körön alapszik web oldal: http.//www.crimsoncircle. com. A Tóbiás Anyagokat ingyen ajánlották fel a fénymunkásoknak és a Shaumbráknak az egész világon 1999. augusztusa óta, az az idő, amikor Tóbiás azt mondta, hogy az emberiség a lehetséges pusztulásból átlépett az Új Energiába.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik az elsők között dolgoztak az Új Energiába való átalakulásért. Amint ők az örömöket és a mennybemeneteli állapot kihívásait tapasztalják, segítenek más embereknek az útjuk megosztásával, a vezetésen és az útmutatáson keresztül. Több, mint 50. 000-en látogatják a Bíbor Kör weboldalait minden hónapban, hogy elolvassák a legújabb anyagokat és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonként találkozik Denverben, Colorádóban, ahol Tóbiás előadja a legújabb információt Geoffrey Hoppe - on keresztül. Tóbiás kifejezi, hogy ő és a mennyei Bíbor Tanács más tagjai valóban csatornáznak az embereknek. Tóbiásnak megfelelően, ők olvassák az energiáinkat és visszafordítják a mi saját információinkat nekünk, tehát mi kívülről láthatjuk azt, aminek a megtapasztalása belül van. A "Shoud" a csatornázás része, amikor Tóbiás félrelép és az emberek energiája közvetlenül Geoffrey Hoppe-on keresztül csatornázódik.

A Bíbor Kör összejövetelek nyitottak a közönség számára. A Bíbor Kör elfogadja annak bőségét a Shaumbrák nyitott szeretetén és ajándékán keresztül az egész világon mindenütt.

A Bíbor Kör alapvető célja, hogy mint emberi iránymutatók és tanítók szolgálja azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem egy evangelikus misszió. Inkább a belső fényetek vezeti az embereket az ajtótokhoz a kegyelmetekért és a gondoskodásotokért. Tudni fogjátok , hogy mit tegyetek és mit tanítsatok abban a pillanatban, amikor az egyedüli és értékes ember a Kardok Hídján keresztül eljön hozzátok, hogy beszálljon az utazásba. Ha most éppen ezt olvasod és érzed a kapcsolat és az igazság jó érzését, te valóban Shaumbra vagy. Te tanító vagy s emberi vezető. Engedd meg az isteniség magjának, hogy virágba boruljon benned ebben a pillanatban és minden pillanatban, mely eljön. Soha nem vagy egyedül, a család az egész világon és az angyalok a királyságban ott vannak körülötted.

Kérjük, hogy szabadon terjesszétek ezt a szöveget, nem kereskedelmi, nem pénzes formában. Kérjük tartalmazza az információ ezt az egészet , beleértve ezeket a lábjegyzeteket is. Minden más használatához Geoffrey Hoppe írásos engedélye szükséges, Golden, Colorado.

Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P. O. Box 7328, Golden, COvissza az előző lapra