"Az Új Energia" sorozat -

SHOUD 2. :Az én megértésének kiterjesztése


Elhangzott a Bíbor Körben, 2003. szeptember 13.

Tóbiás: És ez így van, kedves Shaumbra, mi most újra összegyűltünk. Ó, és mennyire élvezzük mind én, Tóbiás és mindazok, akik a Crimsoni Tanácsban vannak mennyire élvezzük ezeket a perceket, amelyeket veletek töltünk. Szeretjük ezt az időszakot, amikor szól a zene (a csatornázás előtt)... amikor kitárjátok a szíveteket ... amikor megengeditek magatoknak, hogy érezzetek... és mikor meghívtok mindannyiunkat erre a helyre.

Az energiának, mely itt most helyet foglal, ez egy igazi átalakulása. Oly nagy örömöt okoz nekünk, amint végignézünk benneteket ezen idő közben, amint elbocsátotok, elengedtek dolgokat, és megengeditek, hogy a Szellem szeretete ide beáradjon körétek.

Egy kis időbe telik, hogy kiegyenlítsük az energiákat, amikor ideérkezünk. Az energiák oly erősek, még számunkra is. Annyira mélyrehatóan dolgoztok! Oly szenvedélyesek vagytok! Szeretünk itt ülni veletek.

A munka ezekkel a csatornákkal, amit mi Shoudoknak hívunk sokkal könyebbé kezd válni. Ez egy jelentős különbség számomra, Tóbiás számára is. Valaha idegessé váltam és ez némiképp zavarta Cauldrét (Geoffrey Hope). Egyáltalán nem volt biztos benne, hogy én meg tudok jelenni! Nem volt biztos benne, hogy az energiája elég tiszta -e ahhoz, hogy én a legtökéletesebb módon jöhessek ide. Visszatérve azokhoz a kezdeti napokhoz... Ó, kedves barátaim, annyira mások voltatok akkor, annyira szomorúbbak, és sokkal jobban féltetek magatoktól!


Most végre össze tudunk kapcsolódni energetikailag és így Shoud egyetlen hanggá válik, mégis sok-sok hang együttesen. Amit most hallotok, az sokkal több, mint én, Tóbiás. Most Cauldret halljátok. Ő most végül megengedi sajátmagának, hogy mindennek részesévé váljon. Csodálatos! (A közönség nevet. )

Ti most önmagatokat halljátok, hogy kitárjátok a szíveteket, és megértitek, hogy mindannyian össze vagyunk kapcsolódva. Ráébredtek, hogy mi egyszerűen csupán visszahozzuk nektek a ti üzeneteteket. Most szeretettel és bizalommal kitárjátok a szíveteket és átadjátok az energiátokat. Ezért láthatjátok a hangotokat szavakká formáltan írásban, és érezhetitek ezen energia vibrációját írott formában. Először engeditek meg magatoknak, hogy meghalljátok önmagatokat.

Megengeditek magatoknak, hogy a mellettetek lévő embert is halljátok. Ó, milyen sokáig elzártátok magatokat attól, hogy bárkit is meghalljatok a közeletekben vagy körülöttetek. Az egymás iránti bizalom szintje oly nagyon alacsony volt. Ám most, most végre halljátok a hangjukat, amint ezen szavak rezgései írott formát öltenek. A melletted ülő birtokolja a bölcsességet, a szeretetet és a szenvedélyt.

Halljátok az angyalokat, akik azért jönnek ide, hogy ünnepeljenek titeket. Ó, ők sorban állnak, hogy eljöhessenek erre az eseményre, hogy veletek legyenek. Most hallhatjátok az angyalok kórusát, akik ideérkeznek, akik összegyűlnek a Második, a Harmadik és a Negyedik Körben.


Milyen csodálatos utazáson osztozhatunk mi együtt, a Föld csodálatos időszakán! Ó, igen, tényleg vannak nehézségek és kihívások. Ám soha azelőtt nem fejlődött a tudatosság ilyen gyorsan. Soha azelőtt nem mozgott a Föld vibrációja ennyire gyorsan.

Láthatjátok ennek a bizonyítékait a technológiákban, melyek körbevesznek benneteket. A technológia egyszerűen csak a tudatosságot követi. A technológiátok oly nagyon gyorsan változik. De nem a technológia az, ami a világot megváltoztatja. Hanem ti vagytok. A tudatosság és a rezgés az, ami megváltoztatja a világot. És ez a technológiában nyilvánul meg.

Az utolsó tizenöt évben jobban fejlődött a technológia, mint az emberiség egész ideje alatt. Egyike vagytok azoknak , akik a második világháború ideje alatt, vagy akörül érkeztetek, vagy éppen utána és azóta is jöttök egyfolytában... és az energiák mozgásának egy merészen új módját hozzátok.

Az előző nemzedékek féltek elengedni örökségüket, hagyományaikat és a családi gyökereiket. És akkor jöttök ti, és a szüleitek és az ő szüleik legnagyobb ámulatára nem tartjátok meg ezeket a hagyományokat. Összetörtétek a korlátokat. Új utakat hoztatok létre. Végignéznek rajtatok. De ti készen álltok, hogy változásokat vigyetek végbe.

Ami a Shaumbrákra annyira jellemző az az, hogy ti mindig a nagyon nehéz szintekre kívánkoztok. Vágytok arra, hogy állandóan visszagyertek ezekre az összejövetelekre, hogy folytassátok a behatolást saját lényetek belsejébe az egyre nehezebb és egyre nagyobb kihívást jelentő szintekre. A Shaumbrák ezen csoportját mi oly mélyen csodáljuk.


Viccelődtünk Cauldréval és veletek, hogy milyen könnyű lenne ezeken az össze jöveteleken az elmúlt időkről beszélgetni. De, mint észrevettétek, Shaumbrák, hogy a Shoudokban nem beszélgettek a régi napokról. Nem próbáltok meg visszamenni és feléleszteni Lemúria és Atlantisz energiáját.

Ó, milyen sokan és sokan vagytok ezen az úton, akik vonzódtok a múlthoz. És ez így helyes. Szükségük van annak a megértésére, hogy azok a dolgok hogyan is történtek. Ám el is tudnak veszni ebben.

De nem a Shaumbrák ezen csoportja. Ott voltatok és megtettétek azt, amit kell. Ti az Újba akartok lépni. Ti előre akarjátok lendíteni a tudatosságot. A Shaumbrák ezen csoportja annyira különleges.


Igen, mi beszélgethettünk az idegenekről a csillagrendszerből, és ez megfelelő sok ember számára, hogy megértsék, hogy az univerzum sokkal több, mint csupán az ő világuk. Sokkal több minden történik benne. Oly sok minden van, ami a múltban kitudódott.

Ez a csoport nem azt választja, hogy újra előhozakodjon az intergalaktikus, többdimenziós és " idegen " típusú energiákkal kapcsolatos dolgokkal. (A közönség nevet. ) Ti már voltatok ott és kipróbáltátok azt. Ti most azt választjátok, hogy a felfedezés, az öröm és az Isteni részetekkel való kapcsolatteremtés következő szintjére lépjetek. Ahelyett, hogy távoli helyeket kutatnátok, ti most folytatjátok a befelé való haladást.

Ti azok vagytok, akik olyan dolgokat választanak, melyek a Shoudokban kerülnek megbeszélésre. Mi egyszerűen csak az energia hordozói vagyunk. Mi csupán segítünk nektek, hogy megünnepeljétek azt, amit éppen most tanultok. A Shaumbrák ezen csoportja valóban nem azt választja, hogy összeesküvésekkel hozakodjon elő.


Cauldre tréfálkozik velünk, és azt mondja, hogyha talán mi ezekről a dolgokról beszélgetnénk, sokkal, sokkal nagyobb csoportokat vonzanánk. De ez nem az, melyet ti felidézni választotok. és ez nem az, melyre a figyelmeteket kívánjátok fordítani. Összeesküvések? Csakugyan, sok közülük valóságos. Tényleg, sok ezek közül túl nagy felhajtást kelt. És valóban, mindegyikük félelmetes. És ez a csoport nem ezt választja. Ez az, amiért annyira különlegesek a Shaumbrák.


Kihívást jelentő munka miatt jöttök ide. Önmagatok belső felfedezése és a Szellemmel való kapcsolatotok miatt jöttök. Azért érkeztek ide, hogy felfedezzétek az Új Energiát, mely a bensőtökben van. És csakugyan, a Shaumbra az egész világon különleges. A Shaumbra egy Új utat kövez ki, egy nagyon Új utat.

Tehát mindannyiunk számára megtiszteltetés, hogy itt lehetünk veletek. És megtiszteltetés számotokra is, hogy itt lehettek önmagatokkal ezen a napon!


Kedves barátaim, ebben az "Új Energia" sorozatban, ahogy ti mondtátok, mi most segítünk az üzeneteken át, melyek egy kicsit mások, szóval az üzeneteken keresztül hozni egy más fajta vendéget. Mint ahogy mondtuk, mi megbeszélnénk olyan időszerű kérdéseket, melyek a bolygótokon felbukkannak, ezzel is segítve benneteket, hogy megértsétek, mi zajlik előttetek, melyek az irányok és a minták, segítve nektek, hogy megértsétek, miért mentek keresztül azokon az érzéseken és érzelmeken, és miért éppen azokon a tapasztalatokon haladsz át.

Mi most egy különleges vendéget hozunk ide ezen a napon. Azt kérjük tőletek, egyszerűen csak lélegezzetek be és érezzétek ennek a vendégnek az energiáit. Ő fontos abból a szempontból, ami éppen most történik a világban. És fontos ennek a bolygónak a tudatossága szempontjából is. A mai vendégünk fontos a mi beszélgetésünkhöz is.

Lélegezzetek be és engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek az ő energiáit! Ő egyike azoknak, akik jelenleg is a bolygótokon élnek, de hamarosan, nagyon hamar távozni fog. Ti tudjátok, hogy ő egy olyan személy, aki a régi tradíciókat hordozta, ám ezek a tradíciók készek a változásra.


És valóban, II. János Pál pápa energiája az, mely ma ellátogat ide ma hozzánk. Ő most átalakuláson megy keresztül. Eltávolodóban van a fizikai szinttől. Ebben a pillanatban ő az egyike a hűbéri szolgálat utolsó zarándokainak. Hamarosan távozni fog. Ő már idős és teste is erőtlen, gyenge. Ám szelleme erősebb és élesebb, mint valaha.

A katolikus egyház nagyon fontos időszakában érkezett ő, annak az egyháznak, melynek az eredete, mint tudjátok, abban a munkában gyökerezik, amelyet ti végeztetek Yeshua idejében. Yeshua egyházának nevezték el. És ebből sok-sok más egyház született.

A változás idejében érkezett, nagyon nehéz munkát végzett, kiegyensúlyozva a régi energiát az Újjal. Rendkívül nehéz feladat volt számára , és azon sok-sok embernek is, akik az egyház régi energiájában tartózkodnak és nem akarják elengedni. Ők tényleg a régi utakra akarnak visszalépni. II. János Pál az Új Energiába vezető hídként érkezett ide.

Valójában ő már évekkel ezelőtt el akart távozni erről a bolygóról. Nagyon nehéz felelősséget vállalt. De az egyház régi energiái visszatartották őt. Nem akarták látni, hogy ő elmegy, mert pontosan tudják, hogy ami ezután jön, nagy változásokat hoz, nehéz időket az egyházon belül. Ő most valóban felkészült a távozásra, és itt az ideje, hogy ez az ősi egyház megváltozzon.


Az energiájának egy része még mindig itt marad, mint a Pápa. Nem tudja fel fogni, miért ragaszkodnak hozzá. Képtelen befejezni a beszédeit, de ők befejezik azt miatta, bárhogy is van. Már nem ő írta azokat. Vegyétek észre a szavak közt lévő különbséget, melyeket most használ, szemben azzal, amit kettő, három vagy négy évvel ezelőtt mondott. Már nem az ő saját szavai vannak leírva. Egyszer, amikor erőre kap, "be fog dobni" valamit, ami nincs leírva. Ez nagy szelet fog kavarni az egyház több idősebbje között (néhányan nevetnek), mivel olyan sok új megértésre és rálátásra jut még most is a munkájában.


Azért érkezik erre a találkozóra, hogy lássa az embereknek egy csoportját, akik merészen azt mondják: "én is Isten vagyok. "Ő nem gyenge, beteg, idős emberként jön erre az összejövetelre, hanem, mint egy bátor angyal, mint egy merész ember, aki megérti a változás szükségességét, és aki megérti azt is, hogy az egyház maga is sok nehézségen és változáson megy keresztül.

Ő ma itt ül veletek, mindannyiótokkal. érzi az energiátokat és látja, micsoda fejlődést vittetek véghez. Látja, miként segítettetek megteremteni az egyházat az első helyen. Néhányan itt közületek az ő tanárai voltatok elmúlt életeitekben. Látja, hogyan távolodtatok el akkor az egyházaktól, melyet segítettetek felépíteni, és látja, amint magányos útra tértetek, és most egy Új megértésre tettetek szert, amikor azt mondhatjátok: "én is Isten vagyok. "

Öröm számunkra, hogy János Pál ma velünk van. Azt kéri, amikor ő eltávozik, ne sirassátok, és ne aggódjatok. Azt mondja, hogy az energiája sokkal jobban meg mutatkozik majd, mint valaha ebben a csoportban. Szeretne a Shaumbrákkal dolgozni, és szeretne tanulni a Shaumbráktól. Annyira csodálja, hogy az embereknek egy ilyen kis csoportja hogyan tud ekkora hatást gyakorolni a tudatosságra. Végtelenül csodálja, hogy az emberek ilyen kis csoportja hogyan tud átjutni olyan gyorsan a nagyon nehéz és kihívást jelentő folyamaton.


A folyamatot mi "Az én megértésének kiterjesztése"-ként hívjuk, melyen a mostani létetek ezen napjaiban mentetek keresztül, különösen az elmúlt néhány évben. Most kiterjesztitek az énetek azonosságát még itt a Földön. Ez egy nehéz folyamat. Ez egy kihívást jelentő folyamat. És néha úgy tűnik, mintha egy soha véget nem érő folyamat lenne. Ez körkörösen történik, amint tanultátok. Ez nem egy egyenes út.


Ez egy körkörös út. Minden egyes időszakban, amikor befejeztek egy kört, újra körbe mentek, de már egy új megértéssel, az identitásotok kiterjesztett megértésével. Meg fogjátok érteni a folyamatot, melyről itt beszélünk, mert már átmentetek rajta. Visszahozzuk ezt hozzátok, hogy segítsünk nektek megérteni, amin keresztül mentetek és, hogy segítsünk megérteni azt, amin más emberek fognak keresztül menni. Ah... annyira jó túljutni ezen a tapasztalaton, hogy most már tanárok lehettek.


Az első lépés az azonosságotok kiterjesztett tudatosságában: az ébredés. Az ébredésetekig ti egyszerűen alszotok és nem vagytok tudatában a dolgoknak. Ti egy szerűen csak átmentek az emberi lét mozgásain.

Emlékeztek az ébredésetekre? Emlékeztek a kopogásra az ajtón?... Arra a hajthatatlan érzésre, amely ott volt bennetek belül, hogy valami nincs rendben...? Arra a mélyen, nagyon mély szinten levő robbanékonyságra, melyen átmentetek...? Arra az érzésre, hogy nem álltok kapcsolatban önmagatokkal... ? Az érzésre, hogy valami változóban van, de nem tudtátok, mi az?

Akkor érkeztetek el az ébredéshez. Lehetett egy nagyon nehéz helyzet, egy autó baleset talán, egy időszak, amikor ágyhoz voltatok kötve, mikor belülre kellett mennetek. . Lehet, hogy ez egy tapasztalás eredményeként jött létre, vagy talán egy osztály, melybe beléptetek, esetleg egy könyv, amit olvastatok.

Az ébredés a bensőtökben szűnni nem akaró vágynak a válaszaként jött létre, és annak az ajtón való kopogtatásnak az eredményeként, amit hallottatok ugyan, de néha nem vettetek tudomást róla.

Az ébredés megérkezett, gyönyörű és oly sokféle módon. Annyira lelkesítő volt. Új és friss energiát hozott. Új remény volt és egy teljesen új érzés. Ha visszanéztek azokra, akik az ébredés előtt voltatok, el sem tudjátok képzelni, hogyan lehettetek annyira zártak és korlátozottak a fókuszban. Az ébredéskor ki akartok szaladni és elmondani mindenkinek, hogy mit tapasztaltatok. Mindenkinek beszélni akartok erről az új belső érzésről, melyet éreztek. Meg akarjátok osztani mindenkivel az új álmaitokat és az új energiaszintjeiteket.


Ugye gyorsan kitaláljátok, hogy mikor ti velük beszélgettek, forgatni kezdik majd a szemüket! (A közönség nevet. ) Igen, elkezdenek rólatok beszélni a hátatok mögött. Jönnek és azt mondják nektek: Rólad beszélgettünk. Aggódunk miattad. De ti tudjátok a szívetek mélyén, hogy ez igaz volt, hogy az ébredés nem egy újabb hamis remény volt. Valóságos volt.


Az ébredésben vannak nehézségek. Az ébredés felébreszt mindent a bensőtökben, nemcsak a jót, nemcsak a fényt. Ó, igen, most elkezdtek birtokolni olyan tapasztalatokat, érzéseket és gondolatokat... újraélesztve az elmúlt életeket... újraélesztve a nehézségeket és a kihívásokat... , életre keltve azokat az időket, mielőtt még a Földre jöttetek volna. Ezek a dolgok mind előjönnek az ébredés során.

Majdhogynem levertségbe süllyedtek ennél a pontnál. Azt gondoltátok, hogy az ébredés lesz a végső válasz, ugye? Úgy véltétek, hogy majd minden jobban fog menni és, hogy Isten és az angyalok majd ügyelnek rá, ugye?


Most az azonosság kiterjesztésének második lépésében... most, hogy túljutottatok az ébredésen... átléptetek a feldolgozás időszakába. Szakértőkké váltatok a feldolgozásban! Gyógyítókhoz és tanácsadókhoz jártatok. Előadásokra és társaságokba mentetek. Képtelenek vagytok elegendő feldolgozást szerezni. (A közönség nevet. )

A feldolgozás fontos volt, mert valami forrt ott belül bennetek. Felébredtetek. Itt volt az ideje, hogy egy jobb megértésre tegyetek szert. Szükségetek volt arra, hogy beszélgessetek az elmúlt életekről. Szükségetek volt arra, hogy beszélgessetek ezen életetek gyermekkorában felbukkanó nehézségekről.

Szükségetek volt arra, hogy mérgesek legyetek a társatokra... vagy a szüleitekre. És szükség volt arra is , hogy haragudjatok Istenre. Igen, rendjén való, amikor Istenre haragszotok. Ó, mindez segít elengedni a nagyon régi és elfojtott energiák óriási mennyiségét. Szükségetek volt arra, hogy sírjatok. Szükséges volt, hogy néhány érzelmet kiengedjetek. Szükségetek volt arra, hogy néha eljátsszátok az áldozat szerepét. Szükséges volt, hogy mindezt kiengedjétek. Az ébredés nyitotta fel mindezt.

Szükségetek volt rá, hogy beszélgessetek róla. Igen, néhányatok társa azt hitte, hogy soha nem hagyjátok abba az erről szóló beszélgetést(néhányan nevetnek), és a barátok, akik elkezdtek kerülni benneteket, amikor megkérdeztétek őket, vajon nem akarnak -e elmenni hozzátok vacsorára. (Többen nevetnek. ) Micsoda gyönyörű idők a feldolgozásra! De mindez titeket szolgált. A feldolgozás fontos része az énetek újfajta megértésének.


De elérkeznek azok az idők, amikor tovább kell lépni. Hogy honnan fogjátok tudni, hogy az a megfelelő idő? Ó, amikor újra és újra ugyanazokat a történeteket ismétlitek. Vagy amikor az elmúlt életek jobban elbűvölnek, mint a mostani. Amikor állandóan a múltban jártok..., amikor állandóan felidézitek ezeket a történeteket..., amikor állandóan újrateremtetek elmúlt életeket, hogy visszahozzanak egy kellemes érzést a mostba... nos, ekkor már tudnotok kell, hogy a feldolgozás elvégeztetett. És itt az idő, hogy továbblépjetek.


És akkor léptek a következő lépcsőfokra, ami az elengedés. Meglehetősen sok, amit mi összeszedtünk itt veletek, Shaumbrák. Elengedés. Amikor mi ezt el kezdtük veletek négy évvel és egy hónappal ezelőtt, az elengedés lépcsőjén álltatok..., de valahogy megzavarodtatok..., sokan közületek vissza akartak menni a feldolgozás fázisába. Az elengedés nagyon fontos része a kiterjesztésnek..., az azonosságotok kiterjesztésének. Ez az elengedés..., ez az elengedés..., ez az elengedés. Nagyon nehéz, mint már tudjátok.


Van bennetek egy hajlam arra, hogy új megértésekre és megvilágosodásokra jussatok, ugyanakkor még mindig ragaszkodtok a múlthoz. Mi dolgoztunk veletek külön-külön az elengedésen, a régi elbocsátásán. Amikor ti elengedtetek valamit, elvesztettétek a munkátokat..., elvesztettétek a társatokat..., elvesztettétek annak a személyiségnek az érzékelését, akik voltatok. De mindezt el kellett, hogy engedjétek. El kellett, hogy eresszétek ezeket. Ez volt talán az egyike azon legnehezebb és legnagyobb kihívást jelentő időszakoknak, melyeken keresztül mentetek.

Ez ugyanaz lesz azok számára is, akikkel ti dolgoztok. Majd készek lesznek elengedni egy kicsit a ti útmutatásotokkal, de csak egy kicsit. Nehéz lesz számukra teljesen és nyitott szívvel elengedni mindent, amiről azt gondolták, hogy ők azok. Emlékezzetek, hogyan is volt. A mi kezdeti találkozóinkon ti is el akartatok engedni, ám csak egy kicsit itt, egy kicsit ott.


És akkor felismertétek, hogy az elengedés körforgása már elkezdődött. Majdnem képtelenség volt megállítani az elengedést. Nehéz volt, mert elvesztettétek a régi énetek azonosságának az érzékelését. Sötétségbe és kitöltetlen ürességbe léptetek az életetekben, amikor úgy érződött, minden lezárult, amikor úgy éreztétek, hogy ismét kiüresedett minden. És igen, az hozta vissza az üresség emlékét, amit akkor éreztetek, mikor elhagytátok az Otthont. Ez kétszer olyan nehéz volt számotokra.


Az elengedés nem azt jelenti, hogy megtagadjátok azt, akik voltatok valaha is. Ez egyszerűen elengedés volt. Ti csupán elengedtétek a régi energia alkotta körülményeket azon tapasztalatok körül.

És amint látjátok, a tapasztalat még mindig létezik. Csak elengedtétek a reakcióitokat, az érzéseiteket..., megértéseiteket..., és az azokkal a tapasztalásokkal kapcsolatos állásfoglalásaitokat. Például, a nehéz tapasztalás, melyen akkor mentetek keresztül, amikor még gyerekek voltatok, még mindig ott van. De elengedtétek azokat a régi érzelmi energiákat, mely ezt a tapasztalást körbevette... talán az áldozat energiáját. Elengedtétek az erőszak energiáját is, és megértettétek, ti csupán egy nagyszerű tapasztalásban szerepeltetek más emberekkel.

Amikor elengedtetek, nem söpörtetek a szőnyeg alá dolgokat. Elengedtétek azt is, hogy hogyan érzékeltétek azt a tapasztalást. Sokan közületek érzékelték ezeknek a régi nehéz tapasztalásoknak a kiegyensúlyozatlan energiáját. Talán ez az áldozattá válás energiája volt, vagy olyan rossz dolgoknak az energiája, melyek mindig felkerestek..., vagy talán annak az energiája, hogy ti nem vagytok érdemesek semmi másra, mint a sötétségre. Az elengedés nem más, mint ahogy a dolgok mentek, azon mód észlelésének az elengedése.

Néhányan azt mondtátok, hogy ti már elengedtétek a dolgokat, aztán amikor visszatértetek az otthonaitokba, fel kellett ismernetek, hogy nem így történt, hogy még mindig rejtegetitek azt. Ez egy természetes kényelmes helyzet a ti régi energiahelyzetekben. Néha könnyebb áldozatnak lenni, mint Teremtőnek, néha könnyebb másokat hibáztatni, mint felvállalni a felelősséget, azért, akik vagytok. Nos, azt mondhatnátok, hogy már elengedtetek, ám még mindig ragaszkodtatok a régi módozatokhoz.

De ti megengedtétek, hogy mi dolgozzunk veletek. Megengedtétek, hogy egy kicsit előre taszigáljunk benneteket. Hozzájárultatok, hogy kicsit megmozgassunk titeket. Beengedtetek az álmaitokba, ahogy oly sokszor meg is látogattunk benneteket, hogy halálra rémítsünk! (A közönség nevet. )

Végül elbocsátottátok, elengedtétek azt. Sok változás bukkant fel az életetekben. De még mindig itt vagytok. Még mindig biztonságban vagytok. Még mindig a Mostban léteztek, és ISTENEK VAGYTOK, jobban, mint valaha.

Amikor igazán, igazán elengedtetek, akkor átalakítottátok az energiát. Átalakítottátok azt, és egy teljesen új rezgést hoztatok létre. Amikor megváltoztattátok az a régit, átalakítottátok a jövőtök lehetőségét is.


Egy ösvényen haladtatok előre, amely tele volt nehézségekkel..., gödrökkel, kövekkel, torlaszokkal. Ezeket a nehézségeket a mögöttetek lévő dolgok érzékelése miatt, magatok előtt tartottátok az úton. Azt hittétek, hogy az útnak nehéznek kell lennie azért, mert mindig az volt.

Amikor átalakítottátok az energiát az elengedésen keresztül, megváltoztattátok a lehetséges jövőtöket. A jövő már azt jelenti, hogy a múlt meggyógyult. A múlt meggyógyult. Hallgassátok most magatokat Cauldre hangján, valamint az én hangomon, Tóbiásén keresztül. Hallgassátok magatokat! Érezzétek önmagatokat! Már elengedtetek, és átalakítottatok. Megváltoztattátok a holnapjaitok lehetőségét. (szünet)


A következő lépés az én azonosságának kiterjesztésében az isteni és az emberi egyesítése. Ez az, ahol éppen most vagytok, bizonyos szempontból. Egy részetek nem akarja elfogadni, hogy ti is istenek vagytok. Halljátok a szavakat, de a szívetek lezárja az érzéseket. Tudjátok, hogy itt az ideje, de nem érzitek magatokat rá méltónak. Pontosan tudjátok, hogy a krisztusi mag bennetek van. De nem érzitek magatokat elég tisztának ahhoz, hogy azt az életetekbe engedjétek. Tehát visszatartjátok.

Most szenvedtek. Halljátok a szavainkat az isteni egyesülésről. Halljátok a szavainkat az isteni létezésről. De nem tudjátok, vajon készen vagytok -e már erre. Nem tudjátok, vajon el tudjátok -e fogadni azt.

Kedves barátaim, hogy egy nagyon bölcs tanítót idézzünk: Isten kész arra, hogy ember legyen. Az ember készen áll arra, hogy Isten legyen?

A személyiség kiterjesztésének ezen körei nem csupán egyszeri körök. Újra és újra át fogtok rajta menni. Már több, mint egy ébredésen jutottatok keresztül. Többön jutottatok át, mint egy egyszeri feldolgozáson. És sok-sok elengedésen vagytok túl. És átjutottatok sok egyesülésen is.


Amikor a megvilágosodás egy új szintjét éritek el, amit felébredésnek nevezhetnétek, akkor ti pontosan tudjátok, hogy itt van az idő a feldolgozásra. A feldolgozásé, mely szomorúság és nehézség, valamint az áldozat energiája helyett inkább örömtelinek kellene lennie, mely magasba repít titeket, hogy az elengedés nagyon, nagyon könnyű legyen. Mindezt lágyan kellene tennetek. A feldolgozás kecsességével, mint egy tehetséges, könnyed léptű táncosnak.


És akkor birtokolni fogjátok az életetekben az átváltozást, az átalakulást. Az isteni energia egy teljesen új szintje fog az életetekbe érkezni. És akkor ti újra át mentek a körön... egy új ébredés... egy újfajta felismerés érkezik a feldolgozáson keresztül... egy új elengedés. . egy új átalakulás... az isteni megértés egy új szintje. Azt gondoltátok, hogy ez csak egy egyszeri program, ám újra és újra átmentek rajta.


Néhányan közületek eléggé csalódottá és egy kicsit lehangolttá váltak. Azt mondtátok: "Keresztüljutottam ezen a nehézségen. Miért érzem úgy, hogy én újra ugyanazon a körhintán csücsülök?" Kedves barátaim, ez nem egy körhinta. Bár jóllehet pörög és forog. De ez körök sorozata, mely állandóan kifelé terjeszkedik... a spirál felfelé és lefelé mozog... a spirál minden irányba mozog... interdimenzionálisan (dimenziók között ).


Ha interdimezionálisról beszélünk, tudjuk, hogy megkérdeztek bennünket erről, valamint a különböző dimenzionális zónákról. "Mi az ötödik dimenzióban vagyunk most, amikor beszélünk erről?" Nem, mi az összesben benne vagyunk, amikor beszélgetünk. "Hogyan jutok el a hatodik dimenzióba? " Ez történik éppen a Jelen Pillanatban, amikor megengeditek, hogy isteniségetek keresztül jöjjön rajtatok.

"És mi van a tizenkettedik dimenzióban? " Nem számít! A mi oldalunkról mi nem látjuk a dimenziókat, mint ahogy ti teszitek. Mi nem osztjuk fel őket. Azok mindannyian együtt jelennek meg a Mostban. Nem kell utazásokat tennetek más dimenziókba. Egyszerűen csupán magatokat kell kiterjesztenek a Most jelen pillanatában, megengedve ezáltal, hogy azok jöjjenek ide hozzátok.

Nos, átmentek a kiterjesztés ezen körein, az én tudatosságának kiterjesztésén. és folytatni fogjátok az ezeken való áthaladást. Értsétek meg, hogy ez spirálisan mozog fel és le. És... oldalra..., befelé és kifelé. Áldásnak és örömnek kellene lennie, amikor felismeritek, hogy elértetek az egyik kör végére, és készek vagytok egy új kört kezdeni. És akkor egy új ébredés érkezik el hozzátok. Legyen örömötök benne! Játsszatok ezzel!


Minden egyes időszakban, Shaumbrák, amikor ezen körök egyikének a végéhez érkeztek, az isteniség új szintje tud egyesülni az emberi lényetekkel. Valami történik itt. Beszélgettünk már erről. Adtunk néhány új információt.

Minden egyes időszakban, amikor egy kör befejezéséhez értek, Új Energiát teremtetek. A kör befejezése most Új Energiát hoz létre. Az az Új energia megfelelő lesz számotokra a következő körön való átjutáshoz. A következő kör könnyebb lesz. Szélesebb körű lesz. Meghatározottabb lesz. És mélyebb. Sokkal több világosság fog már hozzátartozni. Az Új Energia akkor születik meg, amikor ti minden egyes kör végéhez értek.


Az Új Energia alkalmas arra, hogy lehetőségként eljusson más emberek tudatosságához. Választhatnak, hogy igénybe veszik -e azt az utazásuk során. Néhányan közülük nem fogják felismerni. Néhányan közülük nem akarják majd használni. Ám az energia ott lesz és alkalmas lesz arra, hogy használják.

Ti most Új Energiát hoztok létre. Ez az Új Energia segít a tudatosság áthelyezésében. Az Új Energia segít majd új technológiák megteremtésében, melyek az emberiség és az univerzum hasznára fognak válni.

Sokan közületek most érnek egy kör befejezéséhez. Amikor elérkeztek ehhez a ponthoz, megértitek, hogy mi is történik. Megértitek, hogy ti csupán Új Energiát teremtetek és átléptek a következő szintre. (szünet)


Ám sokan közületek megrekedtek. Megrekedtetek egy nagyon régi energiában. Nem láttuk tisztán ennek a megrekedt területnek a fontosságát. De most már mindent értünk. Rajtatok keresztül tanulunk. Isten nem ismer minden dolgot. Isten úgy tanulja ezeket, ahogyan ti tapasztaltok.

Nos, nem értettük ennek a bizonyos helyzetnek a hatását, amíg nem találkoztunk veletek nyolc héttel ezelőtt (a Közép-Nyár Új Energia Konferencián 2oo3. júliusában ), és átvettük a Hét Pecsét kinyitását. Amikor elértük az Ötödik Pecsétet, kedves barátaim, megszólalt a riasztó a mi oldalunkon! (A közönség nevet. )Megértettük, hogy nagyon , nagyon sok megrekedt energia van itt. A küszködés és a szenvedés energiája ez, mely oly mélyen beágyazódott a bensőtökbe, hogy nem tudjátok ezeket a köröket kiegyensúlyozott formában befejezni.


Keresztüljuttok a felébredés, az átdolgozás és az elengedés energiáin. Ám amikor az istenivel való egyesülésről van szó, akkor leragadtok. Megpróbáltok az isteni egyesülés lényegének befejezése nélkül átlépni a következő körbe. Nem érzitek magatokat méltónak rá. Úgy hiszitek, hogy szükségetek van a szenvedésre.


És akkor egy új kört kezdtek az életetekben. De, beépítve a körbe az ébredést, a feldolgozást, az elengedést, az egyesülést a kör belsejébe még egyszer beépítitek a szenvedést újra!! Egy nehéz utat építetek fel. Mélyen beletekintettünk ebbe az energiába. És azt kell, hogy mondjuk, minden energiánkat össze kellett szednünk, hogy létrehozhassunk egy utat, mely segít megértenetek, hogyan juttok túl ezen.

Az kirándulás, melyet Cauldre, Linda és két orvos tett Európába korábban, nem volt véletlen. (Dr. Norma Delaney és Dr. Garret Annofsky volt a két orvos. ) Ó, nem, egyáltalán nem tervezték ezt az utazást. Mi tettük. Meglehetősen gyorsan kellett a számukra elrendeznünk a dolgokat. Olyan helyre kellett vinnünk őket, ahol a szenvedés oly nagyon mély és sűrű, és annyira régi, ahol az ötödik csakra, az Ötödik Pecsét annyira zárt. Oda kellett mennünk, erre a földre. Előkészületeket kellett tennünk, hogy ott legyünk ezen a hajón (Lake Constance, Germany- egy tó Németországban), hogy foglalkozzunk a szenvedés energiájával. Engedjétek meg nekünk , hogy beszéljünk arról a szenvedésről, mely az egyházhoz kapcsolódik, amely a spirituális szabadsághoz tartozik.

Engedjétek meg nekünk, hogy átmozgassunk néhány energiát itt, mint egy folytatásaként a beszélgetésünknek, mely kevesebb, mint egy héttel ezelőtt volt (Lake Constance). Engedjétek meg, hogy most az egyházakról szóljunk. Talán meg fogjátok érteni II. János Pál jelentőségét a mai találkozónkon. (szünet)


Lemúria idejében, kedves barátaim, nem voltak egyházak. Nem voltak vallások. Nem volt semmiféle istenfelfogás sem. Abban az időben nem kellett próbákat tenni, hogy megértsétek Istent. Amikor a Földre érkeztetek, hogy tapasztaljatok, ez azt is jelentette, hogy emberi testet öltötök... és azt is jelentette, hogy segítetek kiegyensúlyozni a biológiátokat... és segítetek Gaianak is az életet továbbfejleszteni a Földön.

Nehézséget okozott nektek, hogy megtartsátok az energiátokat a fizikai testben. Elég nagy kihívást jelentett. De, ugyanakkor rendkívül mókás játék volt. És amint az energiák egyre jobban és jobban koncentráltabbakká váltak, képesekké váltatok arra, hogy megtartsátok magatokat a biológiai testben.

Atlantisz idejében, mely egy csodálatos és néha nehéz időszak volt, segítettetek kiegyensúlyozni a biológiátokat, és így elnyerte azt az alapformáját, melyet ma is birtokoltok. Sok kutatást tettetek azóta, hogyan jött létre ez a porhüvely, hogyan alakult ki az az emberi forma, mely általánosan jellemző.

De még Atlantisz idejében sem volt, az energiával való munka összes tudásával sem volt semmiféle koncepciónk vagy felfogásunk Istenről. Nem beszélgettünk ilyen terminusokban, meghatározásokban. Nem birtokoltuk az öntudatot.

Egy bizonyos értelemben, minden, amit mi megértettünk, az emberi volt. Az ember Isten volt abban az időben. Nem tudtunk még oly sokat a Földről és a csillagokról. Ám hatalmas megértésekre tettünk szert az emberrel és a biológiával kapcsolatban.

Kb. 6000 évvel ezelőtt nem volt olyan felfogásunk Istenről, mint amilyet ma ismertek. Hatezer évvel ezelőtt aligha volt olyasmi, amit ti vallásnak tudnátok nevezni. Ez nem létezett az emberiség tudatában akkor. A vallás, mint ahogy ti ismeritek, csak az utóbbi hatezer évben létezik.

Nos, igen válaszolva a kérdésre ezért van az, hogy néhány vallás azt hiszi, hogy az emberiség csupán 6000 éves azon tudományos bizonyítékok ellenére, melyek az ellenkezőjét állítják. Csak kb. 6000 évvel ezelőtt volt, amikor az Istenről alkotott felfogás megszületett, és ezáltal a vallások alapja is megszületett.

Mindezen időben jelen volt a szenvedés energiája is az emberi tudatosságban. Ez az érzés abból az időből származik, jóval előtte, mielőtt ti a Földre érkeztetek volna. Megjelenítette önmagát az emberi tudatosságban, különösen az emberiség növekedésében és fejlődésében Lemúria és Atlantisz ideje alatt. És kb. 6000 évvel vált különösen erőssé. Ez volt a Tudatosság Hét Pecsétjének egyike (az ötödik csakráná-ford.l).


A küszködés és a szenvedés energiája abból a tényből fakad, hogy nehéz volt elfogadnotok önmagatokat és a személyiségeteket. Úgy gondoltatok önmagatokra, mint Istentől valami nagyon távoli és különböző dologra. Az emberek úgy érezték, hogy kiűzettetek a Paradicsomból, és megbüntették őket, mert valami rosszat tettek, és megmentőre vártak, aki majd kiemeli őket az emberi lét mélységeiből. Azt hittétek, hogy négykézláb kell csúsznotok-másznotok, imádnotok kell Istent, és ájtatosnak és szenvedőnek kell lennetek. A küszködés és a szenvedés mélyen beleivódott az emberi lényetekbe mostanra.

És akkor elérkezett Yeshua ideje. Ő azért jött, hogy egy új típusú Istenről tanítson nektek... nem egy mérges, öreg férfi istenről, nem arról az Istenről, aki tele volt büntetéssel... és nem arról az istenről, akinek szüksége van arra, hogy imádják. És csakugyan, kedves barátaim, nem nevetséges? Miért lenne Istennek szüksége arra, hogy ti imádjátok... Őt ( itt most női lényként utal rá)? Ennek semmi értelme. Ennek semmi értelme! Yeshua azért jött, hogy egy új típusú Istenről tanítson nektek. Leszülettetek abba az időbe, illetve akörül, hordozva magatokban a krisztusi tudatosság új magját. Yeshua volt a szóvivő. És ti voltatok az új mag hordozói.

Ám az emberiség még mindig tele volt bűnnel, oly sok küszködéssel és szenvedéssel, hogy képtelenek voltak meghallani a szavaitokat vagy akár Yeshua szavait. És valóban, ők keresztre feszítettek Yeshuát!


Kedves barátaim, a kereszt egy isteni szimbólum, egy megszentelt geometriai minta. Az isteni és az emberi kereszteződése. A vízszintes vonal szimbolizálja az emberit, a függőleges pedig az istenit. Ezek kereszteződnek és minden egyes eleme egyenlő és kiegyensúlyozott. Egyik vonal sem hosszabb a másiknál. Ez egy megszentelt szimbólum, mely hosszú, hosszú ideje létezik. És oly sokak által becsmérelt is.

És amint Isten belső megismerésének egy új lehetősége egyfajta ébredésként jelent meg a bolygón abban az időben, és az emberiség csinált valamit ezzel a megszentelt szimbólummal. Felszögeltek rá egy embert! Elhelyeztek egy szörnyű energiát erre a megszentelt szimbólumra. Feltették a szenvedést az isteni kinyilatkoztatás kapualjába. És azóta is ott maradt.

Ez az , amiért ma János Pál ma ideérkezett. Ő már érti. Sokszor próbálkozott a munkája során, hogy segítsen eltávolítani az emberiségtől a szenvedés energiáját.

A vallások többet tesznek azért, hogy hassanak az emberiség tudatosságára, mint bármi más a Földön! Ha változások következnek be a vallásokban, változások lesznek a tudatosságban is. és akkor minden dolog könnyedén , lágyan és szeretettel mozdul előre a következő körhöz.

De, kedves barátaim, a szenvedés régi energiája az, ami oly mélyen beágyazódott most a bolygón. És most azt el kell távolítani. A vallásaitok és a spirituális szokásaitok legyen az keresztény, buddhista, muszlim vagy bármi más folytatják a szenvedés energiájának rögzítését. Folytatjátok azt a gondolkodást, hogy nektek szükségetek van a szenvedésre a spirituális utatokon. Itt az idő, hogy elengedjétek!


Hat nappal ezelőtt mi egy nagyon intenzív folyamaton mentünk keresztül százakkal és százakkal a vízen egy szűk kis hajón, hogy elengedjük azt az energiát. Meghívtuk Michael Arkangyal energiáit, hogy bemutassa az igazság erejét és új megértését. És meghívtuk Amael Arkangyalt, hogy bemutassa a reményt, egy új reményt az emberiségben. Nagyon erősen dolgoztunk azzal a csoporttal (ott a tavon Lake Constancenál).

Mi folytatjuk ezt az energiát ma, hogy segítsünk elengednetek a szenvedést, a melyről azt hiszitek, hogy a valóságotok része kell, hogy legyen. Mi bátorítottuk azt a csoportot azon a napon, hogy engedjék el belül a szenvedést. Nincs szükségetek rá az életetekben. De hisztek benne. Majdnem úgyszólván beleragadtok. Még ha azt is mondjuk, hogy készek vagytok elhagyni a tömegtudatot, a szenvedést akkor is magatokkal hozzátok. Annyira beágyazódott, hogy úgy vélitek, az a ti részetek. Amikor elhagyjátok a tömegtudatot, annyi dolgot magatok mögött tudtok hagyni. De, a bőröndötökben ott cipelitek a szenvedést.


A Földön ma létező sok egyháznak szüksége van a változásra. Az emblémájuk egy halott ember kifeszítve a kereszten. Ez az első dolog, amit láttok, mikor besétáltok oly sok templomba. Kinyitjátok az ajtókat, és milyen energia köszönt benneteket ebben a szent házban? Egy halott ember kifeszítve a keresztre! Kedves Shaumbrák, itt az idő, hogy levegyétek Jézust a keresztről, hisz az azt a szenvedést képviseli, mely az isteni és az emberi egybeolvadásának közvetlenül az ajtajánál helyezkedik el. Hogyan tudnának az emberek előre mozdulni egy új megértés felé, hogy ŐK IS ISTENEK, ha szenvedés, büntetés és halál az, ami őket köszönti?


Mi megkérdeztük a csoportunkat egy héttel ezelőtt Lake Constancen: Képzeljétek el, ha idegenek érkeznek látogatóba és megkérnek benneteket, hogy vigyétek el őket a szent helyeitekre. És akkor elviszitek őket a szomszédos templomba, kinyitjátok az ajtót, és ott van egy halott ember kifeszítve a keresztre. Ők felfogják a kereszt energiáját is. Képzeljétek el a fiatal gyerekeket, akiket bevisznek a templomokba, melyek olyan gyakran sötétek is..., régi energiákkal telítettek..., és könnyekkel..., és régi-, régi imákkal..., és képekkel a falon, melyeken levágott fejek vannak..., színes képekben magasztosított társadalmi rend. Miféle vallás ez?

Mi bátorítottuk a csoportunkat egy héttel ezelőtt. És most titeket is bátorítunk. És amit most mondunk, kicsit viccesen hangozhat, de a lehető legkomolyabban gondoljuk: Menjetek el a templomaitokba! Beszéljetek a papokkal és a lelkészekkel, és kérjétek meg őket, hogy szedjék le Jézust a keresztről. (A közönség nevet. ) Kedves Shaumbrák, tudnátok elég merészek lenni ehhez? Készek vagytok rá? (Még többen nevetnek. )


Ez egy szimbólum, ám ez egy nagyon erős szimbólum, mely oly sok vallási struktúrán áthatolt. Nem lehetne helyette egy isteni kereszt, mint szimbólum, sok boldog emberrel, emberekkel és angyalokkal, akik együvé gyűlnek a Mostban ? Nem tudnátok megszabadulni a szenvedéstől? Oly sok fájdalom kapcsolódik a templomok hoz, és ezek a fájdalmak még abba az időkbe vezetnek vissza, mielőtt a Földre érkeztetek volna.


Vannak olyan vallások a Földön manapság, melyek úgy kezelik a nőket, mint másodrangú állampolgárokat. Mármint azokat, akik egyetértenek ezzel, hogy így bánjanak velük. Ők egy terhet cipelnek a múltból, hosszú időkkel ezelőtt, mielőtt még a Földre jöttetek volna, amikor a női energia hatalmon volt és másokat megalázott. A női energiának meg kellett tanulnia , hogyan legyen_________. És még mindig ez van. (A közönség nevet. )

A hatalom sokakat megalázott, tehát most sok nő van, akik megengedik maguknak, hogy szenvedjenek, és hogy folytassák a szenvedést mindezért. Fátylakat hordanak az arcukon. Még a templomokba sem ülhetnek be. Nem engedik meg maguknak azt sem, hogy lássák őket. A bűnösség leplébe burkolóznak. Régi sebek miatt szenvednek. Itt az ideje, hogy elengedjék ezeket.


Az egyházak továbbra is azt mondják nektek, hogy ti ki lettetek űzetve az édenkertből, mivel Ádám és Éva valami rosszat tett. Kedves barátaim, ez egy régi, régi sztori. Az elejétől kezdve nem igaz. Ez egy hatalmas félreértése a metaforáknak, melyek eredetileg születtek az édenkertről, Ádámról és Éváról. És csakugyan, ezek mutatják be Adam Cadmon energiáját (az ősi férfiúi energiát), Éváét, a női energiákat, a nőiességet. És ez bemutatja, bizonyos értelemben, azt, mikor elhagytátok az Otthont, hogy egy csodálatos utazásra induljatok.


De, kedves barátaim, oly nagy része volt ebben a vallásnak. Ők azt mondják, hogy nektek dolgoznotok kell az Istenhez visszavezető úton. Azok, akik magukat ájtatosaknak nevezik, átszúrják a saját bőrüket... kárt tesznek a testükben... csúsznak-másznak a földön... és bevérzik magukat, tehát Isten szemében így talán értékesnek látszanak. Kedves barátaim, Istennek nincs szüksége ilyesmire, Ő nem akarja ezt, és nem is örül neki. Ezek a régi energiák, melyek itt ragadtak a Földön.


Itt az ideje, hogy spirituális szabadság legyen a Földön. Itt az idő, hogy az egyházak elengedjék a régi energiáikat, vagy a falaik szépen lassan le fognak dőlni. Itt az idő, hogy az emberek a Földön megértsék, Isten a szeretet, hogy Isten a szenvedély... hogy Isten a teremtés maga... és Isten mindenezen dolgok mély és igaz megértése. Drámai változásokat fogtok látni az egyházakban. A változások addig fognak folytatódni, amíg ők ragaszkodnak a régi energiákhoz.

Ezen a napon, itt ülve a Shaumbrákkal, és folytatva azt az energiát, melyet Európában kezdtünk, mi most megkérjük a Shaumbrákat az egész világon, hogy engedjétek el a szenvedést, mint személyes valóságotokat, és járuljatok hozzá, hogy kinyíljon az Ötödik Pecsét. Ti most ezt nem a világért teszitek. Saját magatokért teszitek meg. Következésképpen a világ is változni fog.

El tudnátok engedni életetek szenvedését? El tudnátok bocsátani azt, hogy meg tudjátok engedni az isteni és az emberi részetek tiszta egyesülését?

Vegyetek egy mély lélegzetet!


Megengedtétek, hogy a szenvedés a hitrendszeretek olyan részévé váljon, hogy amikor minden mást elengedtetek, elfelejtettétek a szenvedést elengedni. Isten nem akarja, hogy szenvedjetek. Isten nem akarja, hogy mindezen nehézségeken és kihívást jelentő dolgokon menjetek keresztül. A Szellem azt szeretné, hogy örömben legyen részetek szemben a szenvedéssel öröm legyen az életetekben és öröm legyen a teremtéseitekben.

A szenvedésetek az, ami miatt hiány szenvedtek a bőség területén. Amikor a bőségre irányítottátok a figyelmeteket, egy próbát állítottatok fel önmagatok és a Szellem közé. "Szellem, ha én érdemes vagyok rá, kérlek, adj nekem bőséget! " Egy" Több szenvedést és kevesebb bőséget" nevű játékot játszotok, és egyre kevésbé hisztek a Szellemben, és egyre kevésbé hisztek önmagatokban. Ez egy ördögi kör.

Játékot űztök saját magatokkal és az egészségetekkel. Azt mondjátok: "Szellem, add, hogy jól érezzem magam. Tégy egészségessé. Tégy kiegyensúlyozottá. "De még mindig ragaszkodtok a szenvedés energiájához, még mindig megengeditek a testeteknek, hogy kiegyensúlyozatlan legyen. Még mindig megengeditek, hogy jelen legyen a fájdalom. Még mindig a beleegyezéseteket adjátok, hogy olyan dolgok hasítsanak belétek, mint a rák. Még mindig hozzájárultok, hogy a testetek szenved jen. Itt az ideje, hogy elengedjétek ezeket.


Nem Isten az, aki azt akarja, hogy szenvedjetek. Nem Isten az, aki megkér benneteket, hogy szenvedjetek. Isten azt kéri tőletek, hogy örömben és ünneplésben létezzetek.

Engedjétek el a szenvedést a bensőtökből, Shaumrák, a bensőtökből. Nem kell már, hogy a szenvedés az életetekben a valóságotok részét képezze.

Amikor az életetek nehézségekkel folytatódik, amikor nem azt a fajta fejlődést idézitek elő a saját energiaszintjeiteken, melyet látni szeretnétek, akkor megkérdőjelezitek önmagatokat és a saját értékességeteket. Megkérdőjelezitek azt az utat, amelyen éppen most vagytok. Kétségbe vonjátok a Shaumbra, Shoud és Tóbiás szavait. Megkérdőjelezitek Istent.


Vessetek rá egy pillantást. A szenvedés energiája oly mélyen belétek ágyazódott. Belétek ivódott sok-sok létidőn keresztül. És ebben a létidőben az egyházak segítettek még mélyebbre ágyazni ezt az érzést. Nem vagytok rá méltóak mondják. Dolgoznotok kell az Istenhez visszavezető úton. Bűnösök vagytok. Egy napon majd megítéltetnek. Talán megteszitek, talán nem. A félelem, a szenvedés, és még több szenvedés... annyira mélyen bevéstétek a bensőtökbe, hogy Istenhez az út mély szenvedésen és fájdalmon át vezet.


Kedves barátaim, változtassátok ezt most meg. Nem kellene semmiért szenvednetek. Nem szükséges a szenvedés, hogy segítsen nektek a dualitás megértésében. Nincs szükségetek a szenvedésre, hogy segítsen megérteni a szeretetet. Az a régi energia volt. Nincs szükségetek a fájdalomra, hogy megérthessétek az örömöt..., az a régi energia volt. Megérthetitek az öröm teljességét anélkül, hogy keresztül kellene mennetek a fájdalmon. Nem kell már szenvednetek soha többé.


Ha most hozzájárultok, hogy a szenvedés távozzon, itt most mikor együtt vagyunk, ha megengeditek, hogy a szenvedés feldolgozása eltávozzon, akkor ez most képes arra, hogy átalakuljon. Át tud változni Új Energiává. És akkor alkalmas lesz mások számára is, hogy amikor ők eljutnak arra a pontra, hogy felismerik végre, nem kell már többet szenvedniük, akkor ők át tudják tenni azt Új Energiába, abba, melyet ti hoztatok létre. Az ő átalakításuk könnyebb már, mert ti most ezt itt megcsináltatok.

Ti most nem a világot késztetitek a szenvedés elengedésére. Most a saját életetek szenvedését engeditek el. Megváltoztatjátok az emberiség rezgését, megváltoztatva a lehetséges jövőt. Önmagatokért teszitek ezt a Most pillanatában , amelyben itt ültök.

Itt az ideje egy új spirituális szabadságnak. Ti segítetek megteremteni ezt. Ez a szenvedéstől mentes szabadság , nincs többet szenvedés egy spirituális szabadság, mely megengedi nektek, hogy azt mondjátok: "ÉN IS ISTEN VAGYOK, "és azt, hogy érdemesek legyetek rá a legmélyebb szintekig. ... A spirituális szabadság, ahol a férfi és a nő , az emberi és az isteni, a fény és a sötétség egyensúlyban van... ,a spirituális szabadság, mely megengedi nektek, hogy lelépjétek a szenvedés régi energiájának ösvényéről, ... a karma..., a bűn és a bűnhődés ösvényéről.


János Pál ül itt ma veletek. Arra kér benneteket, hogy legyetek ennek az új spirituális szabadságnak a tanítói. Nem kell szónoki vagy merev stílust használnotok másokkal szemben, mikor ezt tanítjátok. Nincs szükségetek szabályokra. Nincs szükségetek terjengős könyvekre.

Engedjétek meg, hogy mások is megtudják, hogy nincs szükségük a szenvedésre soha többé. Taníthatjátok ezt csoportosan. Taníthatjátok ezt egyenként. Taníthatjátok úgy, mint ahogy a Hét Pecsétről szóló információt tanítjátok. Ez minden egyes ember tanításáról szól, arról, hogy szabadok lehetnek. Hogy spirituális szabadságra tehetnek szert az életükben. Megszabadulhatnak a szenvedéstől.


Az egyházak néhány nagyon fontos változáson fognak keresztül menni. És ahogy ezt nézitek, amint a változások helyet foglalnak, megértitek, hogy sok közülük azért vált lehetségessé, mert ti ezt megtettétek. Itt az ideje, hogy az egyházak megváltoztassák istenképüket, a felfogás, mely oly kifinomulttá vált 6000 vagy még több év folyamán, az istenképet, mely nagyon régi és oly megszerkesztett.

Az elkövetkezendő négy év folyamán, nagy változásokat fogtok látni az egyházakban, és nehéz időket. Legyetek ott és álljatok készen arra, hogy a spiritualitás új típusát tanítsátok, újét a szabadságnak, a szeretetnek és az elfogadásnak .., a toleranciának és a tiszteletnek. Ez az ami előttünk áll, Shaumbrák.


Ez az, ami előttünk van. Elkezdődtek a változások ezen a napon, amikor igazán őszintén mondjátok magatoknak, hogy nincs szükségetek a szenvedésre soha többé. Senki nem teszi meg ezt értetek. Mi szólunk most hozzátok. Nem, nem az angyalaitok... nem a karmátok... még csak az emberi tudatosság sem.


Nem kell, hogy mindez nehéz legyen. Nem kell, hogy nehéz legyen soha többé. Amikor felébredtek reggel, emlékeztessétek magatokat..., vegyetek egy mély levegőt és mondjátok: Nem kell, hogy mindez nehéz legyen... Ha nehéz… álljatok meg. . ... lélegezzetek egy jó nagyot. Változtassátok meg azt. Változtassátok meg a tudatosságotokat. Változtassátok meg. Ha szenvedtek... álljatok meg... vegyetek egy mély lélegzetet... és emlékeztessétek magatokat, semmi okotok nincs a szenvedésre, csupán a régi hitrendszer az, amely köt benneteket.


Igen, a szenvedés nehézséget jelent az emberi tudatossá számára. De már nem kell, hogy ezt bevegyétek soha többet. Nincs olyan irány, mely a régi utakra vezetne vissza. Létezik egy irány a régi rendszerek számára, mely olyan, mint a mágnes. Nem egy éjszaka alatt történik meg ez a változás. De a folyamat elkezdődött itt és most. Amikor egy olyan helyzetben találjátok magatokat, ahol szenvedés van körülöttetek, bennetek és másokban, mondjátok azt magatoknak, emlékeztessétek magatokat rá, hogy senki sem választotta ezt , kivéve benneteket. Tartsátok tiszteletben, ha mások szenvedni akarnak. De már nincs szükségetek hogy beépítsétek ezt a hitrendszeretekbe.


Kedves barátaim, a keresztrefeszítés energiája 2ooo éve erős itt a Földön. Néhányan közületek a legtöbbőtök segített feltenni azt. A keresztre feszítés energiája... készen áll arra, hogy eltávozzon. Jézus készen áll arra, hogy lejöjjön a keresztről valóban. Már elfáradt, hogy ott legyen (A közönség nevet. )


Azoknak, akik megkérdezik, hogy "Jézus tényleg meghalt a kereszten?" az a válasz, hogy igen, nem emberi testben folytatta a Földön való létet. Az energiája azonban nagyon erősen jelen maradt. Még mindig. Ő nem tud segíteni. Ő kereszten függ kifeszítve. De az ember, a test meghalt. A munka folytatódott. És ma is folytatódik bennetek és rajtatok keresztül. És oly sokan közületek ragaszkodnak azokhoz a 2000 évvel ezelőtti időkhöz, annyira beleragadtatok a szenvedésbe, hogy az helyet foglalt bennetek. Képtelenek vagytok elengedni. És oly sokan KÖZÜLETEK még mindig ki vagytok feszítve a kereszten. Mikor engeditek már meg végre, hogy szenvedés, küszködés nélkül éljetek? Vegyétek le Jézust a keresztről! Vegyétek le saját magatokat a keresztről!


Végtelenül szeretünk benneteket. Soha nem vagytok egyedül. A család itt van veletek.
És ez így van.


Fordította: Halász Andrea


vissza az előző lapra