Új Energia Sorozat-SHOUD 6. : ”Az Új Energia, Biztonságos Energia”


Elhangzott a Bíbor Körben, 2004.január 3-án.


És ez így van, drága Shaumbrák, összegyűltünk az év, az Új Év első Shaumbra találkozóján. Szeretjük, amikor kitárjátok a szíveteket, és behívtok bennünket. Én, Tóbiás, szeretem érezni azt a melegséget, mely itt megtölti a termet, ezt a helyet ezen a napon. És amikor teremről beszélek, akkor ez nem korlátozódik a fizikai körülményekre, a falakra itt ezen a havas, hegyvidéki településen. Ez átöleli az összes Shaumbrát, akik éppen most bennünket hallgatnak, akik most ezt olvassák a Kiterjesztett Mostban, minden Shaumbrát, aki hallgatni fogja ezt egy Kiterjesztett későbbi Mostban.


Valóban, néha nehéz nekünk idejönni, és emberi szavakkal megszólalni, mert nemcsak Cauldrét árasztják el az érzések, de bennünket is azért, hogy itt ültök ma ezekben a székekben és azért, hogy oly sokat tanultatok. Olyannyira átölelitek az Újat, annyira, hogy az megváltoztatta annak a magszintjét, akik vagytok.


Van egy dolog, amit észrevettünk, különösen ezen a napon, hogy amint végeztétek az átalakulást, amint hallgattátok a zenét és megengedtétek a szíveteknek, hogy kinyíljék, egyre kevesebb az erőfeszítéssel teszitek, egyre kevesebbel. Úgy találjátok, hogy már nem szükséges elmennetek egy messzi helyre, hogy oly mélyre jussatok. Nem szükséges már soha többé szenvednetek azért, hogy létrehozzátok az isteni kapcsolatot. Az ott van közvetlenül. Ilyen egyszerű.


Egyszerűen megengeditek, hogy ott legyen. Nem kell, hogy varázsigéket mormoljatok és szertartásokat vigyetek az energiákba. Azok ott vannak. Nem szükséges, hogy harcoljatok az elmétekben azért, hogy azt beemeljétek az energiát egy -hogy is mondhatnátok- egy tökéletes szerkezetbe, tökéletes helyre. Az ott van. A küzdelmet már nem foglalja magában. Ez egyszerűen csupán megengedés.


Ez egyike az Új Energia jellemzőinek, és természetesen egyik jellemzője az Új Évnek. Ez itt egy csodálatos példa, melyet használni tudtok az egész életetekben. Amikor úgy találjátok, hogy az elmétekben küzdelmet vívtok, hagyjátok abba. Vegyetek egy mély levegőt. A válasz közvetlenül ott van, és nagyon egyszerű, nagyon egyszerű.


Ha úgy találjátok, hogy harcot folytattok, megpróbáljátok kitalálni az isteni részt magatokon belül, ne taszítsátok azt, drága Shaumbrák. Lazítsatok. Vegyetek egy mély lélegzetet, és egyszerűen engedjétek meg. Ez ennyire egyszerű. Az isteniséged jelen tud lenni küzdelem nélkül. Az közvetlenül ott van. És mi is veletek tudunk lenni. Nem szükséges, hogy harcoljatok velünk vagy magatokkal.


Értsétek meg... mindannyian egy mély is intenzív tanulás életeit éltétek meg, sok életidőt, amikor megtanultátok túllépni a testetek határait, megtanultatok a testeteken kívül utazni. A rémség az volt benne, hogy mindig vissza kellett jönnötök. Ám a tagadás és a küzdelem sok-sok létidején mentetek keresztül, a szenvedés létidein, és nagyon sok életen át büntettétek magatokat.


De most itt az ideje az ünneplésnek, ahogy mi már mondottuk az utolsó találkozónkon. Itt az idő, amikor áthaladtatok mindezeken a büntetéseken és a különböző-hogy is mondjam- tanításokon és a különböző típusú tanulásokon, itt az ideje, hogy eljöjjetek erre a helyre most, ahol nincs küzdelem. Könnyű... az közvetlenül ott van. Ó,mi ezt valóban érezzük ,mindannyian érezzük, akik ma összegyűltünk itt ma az angyali királyságokból, sokkal kevesebb a küzdelem.


Hát, néha talán azt gondoljátok, hogy nem fordítotok elég figyelmet önmagatokra, mert nem munkálkodtok kellőképpen azon... és nem fogtok eredményeket elérni. Ez egy Nagyon Régi Energiájú gondolkodás! Az ott van rögtön. Ez egy kegyelem ,ez egy áradás, nem kíván elmebeli küzdelmet. Ez egyszerűen ott van.


Mindannyiótok, Shaumbrák, tudjátok,miről beszélek, amikor az elmétekben veszkődtök... amikor eltaszítjátok az agyatokkal... amikor megpróbáltok körbekutatgatni mindent és kitalálni -hogy is mondjam- felszorítani az agyatokban. És időnként vitatkoztok magatokkal. Szenvedtek. Ó, mint ahogy már mondottuk azelőtt, és ahogy már hallottátok oly sok alkalommal más helyekről – saját magatok legrosszabb ellenségévé válhattok, amikor belül magatokkal harcoltok.


Ez is megváltozik. És,látjuk a mi perspektívánkból a drámai eredményeket itt. Nincs küzdelem... megengeditek, hogy legyenek a dolgok... megengeditek minden energiának ,hogy tudjatok róluk... hogy minden választ ismerjetek.


Valóban, valóban. Ezen csatornázások energiája megváltozott az évek alatt. Sokkal nehezebb volt számotokra, Cauldre számára, sőt még a számunkra is, hogy mindezt idehozzuk együtt erre a helyre. Ez hatalmas mennyiségű energiát és hatalmas mennyiségű taszítást, küzdelmet jelentett, hogy ezt mind együtt hozzuk. Valaha csatornáztunk. Valaha leckéken mentünk keresztül veletek.


Ám ti azt is átalakítottátok arra a pontra, ahol mi összerakjuk az energiákat együtt abba, amit mi most Shoudnak nevezünk... minden egyes embernek és mindegyikőtöknek a kollektív energiája... és azoknak az energiája, akik olvasni fogják ezt... vagy bekapcsolódnak ebbe az Interneten, a Kiterjesztett Mostban... egy lehetőség, hogy ti, akik hallgatjátok ebben a pillanatban, most ültetitek el a lehetőséget azok számára, akik később jönnek. Tehát, ez egy csoport energiává válik. Ez egy kórussá válik, melyben mindannyian együtt énekelünk.


De még ezek a Shoudok is megváltoztak, megváltoztak, mert sokkal könnyebb kapcsolatot teremteni. Sokkal könnyebb az energiákat szállítani. Amint tudjátok, nagyon sok szó csupán a helyet foglalja. Csupán azért vannak ott a szavak, hogy kitöltsék a helyet, hogy lefoglalják az elmét.


Amint mondtuk azelőtt, eljön a nap, amikor nem lesz szükség kimondott szavakra, amikor egyszerűen csak arra kérünk benneteket, hogy kapcsolódjatok az energiákkal. Jóllehet ezek, mint szavak érkeznek Cauldre szájából, de ez energia, melyet mi szállítunk... és azok, akik az angyali birodalmakban vannak... és Cauldre, akinek a hangja energiákat szállít, melyek nem szavakban vannak, de ezek az energiák mindegyikőtök fizikai birodalmaiba kerülnek.


És, vannak energiák, melyet ti szállítotok... azoknak, akik mellettetek ülnek... azoknak, akik arra a dologra kapcsolódnak rá, melyet ti Internetnek neveztek... az energiák, melyet ti szállítotok... alkalmassá teszitek mások számára. És, ugyanakkor ti fogadjátok is ezeket az energiákat .


Nos, valóban,mindig bámulatba ejt bennünket, mikor méréseket végzünk itt, hogy a Shoudok hogyan folytatják a változást, mert ti is folyton változtok.


A napokban a Shaumbrák egy csoportjával ünnepeltük, hogy elbúcsúztunk az óévtől és beléptünk egy Új Évbe... bár igazán ez csupán egy nap a kalendáriumban. Ám ténylegesen ez egy szünet ,egy megállás volt, egy időszak annak a munkának az elismerésére, melyet a múlt évben és azokban az években végeztettek, mely elvezetett mindehhez. Annak is az ideje volt, hogy szünetet tartsatok és vegyetek egy mély lélegzetet, mert most sétáltok be a számotokra elérhető valóban Új Energia első teljes évébe.


Az Új Energia ezen teljes koncepciója egy kis idővel ezelőtt kezdődött. És a múlt naptári évetekben volt az első alkalom, amikor az elérhetővé vált számotokra, hogy használjátok itt a Földön. Ezt megelőzően lényegében az Új Energiát segítettek megteremteni. De ez -hogy is mondjam-a fizikai Földből lett kivéve és más helyeken került felhasználásra ,különösen azon a helyen, amit mi Új Földnek hívunk. A futáraitokkal és az angyalokkal való munka után, akik veletek dolgoznak az Új Energia más helyekre, más dimenziókba való felvitelében, az először tért vissza, hogy felhasználásra kerüljön itt a Földön a ti létidőtökben.


Nos, ha most ünnepelünk ebben az Új Évben ezen a ponton, ez azt jelenti, hogy ez első teljes esztendő, amikor az Új Energiákat szó szerint is felhasználhatjátok.


Nos, máris nézzük meg azon mentális dolgok összességét, melyek a Shaumbrákban zajlanak az egész világon. 'Hol van az energia? Hogy találom meg? Honnan tudom, hogy ott van?' Ezeket a dolgokat kérdezgetitek. Drága barátaim, emlékezzetek, emlékezzetek ennek a Shoudnak a legelejére, amikor azt mondtuk: 'Mindez már erőfeszítés nélküli. Az Új Energia fáradozás nélkül lép be.' Az ott van, rátok vár.


Tudni fogjátok... határozottan tudni fogjátok, mikor dolgoztok Új energiával, mert az már nem tartalmazza a dualitás elemeit. Nincsenek szemben álló harcok. Az egymásnak feszülő küzdelmek teremtik a harcot és a konfliktust. Az Új Energia fáradozás nélküli.


Értsétek meg... ha túlságosan mélyre ástok azon próbálkozásban, hogy azt kitaláljátok... ha küszködtök azon próbálkozásban, hogy kitaláljátok... az ki fog térni előletek. Az közvetlenül ott van előttetek, de ki fog térni előletek. Ez nagyon egyszerű. És,mi ezzel a megjegyzéssel akartuk kezdeni ezt a Shoudot... nincs küzdelem... nincs harc. Az energia közvetlenül ott van.


Most erről az elmétekben zajló küzdelemről szólunk, a harcról oda és vissza, amely oly sok fizikai energiátokat pazarolja el. A fizikai testeket rendkívül finom hangszer. És ezek a küzdelmek kifárasztják. És vannak dolgok, melyet mint fizikai testben lévő angyalok tesztek, és ezek fizikai erőfeszítést igényelnek... jóllehet, látni fogjátok, hogy ez is megváltozik. Mi most arról a küzdelemről beszélünk, amely az elmében sőt olykor a szellemben jelenik meg. És oly sok minden adódik ehhez a küzdelemhez az elmétekben.


Hogyan tudnátok nem harcolni? Drága Shaumbrák, lélegezzetek, lélegezzetek. Amikor lélegeztek, akkor megengeditek magatoknak, hogy egy pillanatra szünetet tartsatok. Az elme képtelen a folytonos kattogásra, mikor vesztek egy mély és tudatos lélegzetet. Amikor így lélegeztek, akkor ez lehetővé teszi az Új Energiának, hogy belépjen a ti dimenziótokba és a ti valóságotokba. Tudni fogjátok, hogy az ott van, mert csiklandozni fog. Kegyelem és áradás járul majd hozzá. Annyira egyszerű lesz. Annyira könnyű lesz, hogy hajlamosak lesztek nem figyelembe venni azt és kidobni, csak mert valaha a válaszok bonyolult és nehéz módon érkeztek el hozzátok.


És ebben az Új Évben megengeditek magatoknak, hogy az Új Energia eljöjjön az életetekbe? Megengeditek magatoknak, hogy ez már küzdelem nélküli, kegyelemmel teli és egyszerű legyen? Meg fogjuk ezt erősíteni veletek újra és újra-ahogy sok más ponttal is- amíg megértitek, amíg megtanuljátok beépíteni azt a saját életetekbe. Ez ennyire egyszerű.


Az 'egyszerű' nem azt jelenti, hogy bűn. Ez nem azt jelenti, hogy összetettség nélküli és nem teljes. Az 'egyszerű' azt jelenti, hogy közvetlenül ott van. A válaszok, melyeket a saját kérdéseitekre kaptok -az új megértések és megvalósulások, melyeket kaptok egyszerűek lesznek. Ám azok sok dimenzionális szinttel lesz megtöltve. Oly sok mélységgel lesz megtöltve újra, hogy az el fogja halványítani a Régi Energiájú válaszokat az összehasonlítgatásban. 'Egyszerű'... azt jelenti, hogy az energiák ott vannak közvetlenül. Nem küzdenek, de végtelenül mélyek, gazdagok és meghittek, mint bármi más, amivel összehasonlíthatnánk a Régi Energiában.


És újra csak kuncogunk néha, mert halljuk, amint sokan közületek hosszú listákat akarnak, szabályokat és utasításokat várnak, hatalmas könyveket, amelyekben le van írva, hogy hogyan kell ezt tenni. A hatalmas könyveket TI fogjátok megírni azzal, hogy el kell engednetek. Behozni az Új Energiába elég egyszerű. Nem kellenek hozzá hatalmas könyvek, terjengős tanulmányok. Egyszerűen csak elengedésre van szükség, és arra, hogy megengedjétek azt, hogy ott legyen.


Ahogy már említettük azelőtt, mindezek MOST eljönnek hozzátok. Mindez MOST történik. Megengednétek,hogy az egyszerűen belépjen az életetekbe a harc, a fájdalom és a küzdelem korlátai nélkül? Megengednétek az Új Energiának, hogy belépjen az életetekbe? Megengednétek magatoknak, hogy azok legyetek, akik igazán vagytok, teljesen az Új Energiában? Még fogunk szólni erről a jellegzetes pontról ma.


Az első év... az Új Energia, mely ott van, hogy általatok felhasználásra kerüljön ,az Új Energia első teljes esztendeje. És újra fontos, hogy elengedjétek a régi feltételezéseiteket arról, hogy mi is ez, és hogyan kell használni. Hajlamosak vagytok a nagyon is anyagi dolgokra összpontosítani. Hajlamosak vagytok több emberi szükséglet közül néhányra fókuszálni. De,drága barátaim, amint megengeditek, hogy az Új Energia belépjen az isteni beteljesülésbe, az emberi szükségletek automatikusan kielégítődnek.


Az emberi szükségletek az étellel kapcsolatban... a ruházkodás... a lakhely... a kapcsolatok... és az egészség... és a bőség... ezek közvetlenül válaszolnak arra, mennyire vannak kielégítve a szellem szükségletei... meglátjátok. Sokféle módon tettétek ezt, megpróbálva kielégíteni ezeket az emberi szükségleteket. Az a Régi Energia. Az Újban ezek a dolgok egyszerűen felsorakoznak. Mindezen dolgok beteljesültté válnak, amint megengeditek a szellemeteknek, hogy beteljesüljön.


Mielőtt idehoznánk a mi nagyon különleges vendégünket erre a napra, megkérünk benneteket, hogy érezzétek ennek a vendégnek az energiáját. Beszélgetni fogunk egy kicsit, mielőtt Ő (az angolban utalás történik arra, hogy ez az Ő nőnemű- ford.megj.) belép. Arra kérünk benneteket, hogy vegyetek egy mély lélegzetet és érezzétek a vendégünk energiáját. Újra, ne menjetek az elmétekbe. Megpróbáljátok kitalálni azt. A név nem fontos. Sokan közületek nem ismeritek a nevet. Ti nem ismeritek a nevet. Tehát,egyszerűen csak érezzétek az energiát... milyen csodálatos ajándék! Ó,ez tényleg egy csodálatos, egy csodálatos, elbűvölő vendég, és ez egy megtiszteltetés számomra, Tóbiás számára, hogy itt ülhetek vele ebben az egyensúlyban.


Engedjetek meg egy először pár szót néhány pillanatra, mielőtt teljesen idehozzuk őt. Néhányan közületek-és ezen kuncogunk-érzékelitek ezt most.


Drága barátaim, engedjétek meg, hogy beszéljünk egy kicsit arról a dologról, amit Új Földnek hívunk. Mi már szóltunk róla azelőtt. Ez nem egy fizikai hely. Ez nem egy bolygó. Az Új Föld egy dimenzió önmagára nézve. Ez nem létezik egy másik dimenzióban. Nem létezik egy másik dimenzió részeként. Ez egy dimenzió önmagára nézve.


A Régi Föld sok jellemzőit hordozza magában, mert azok, akik most az Új Földet építik, mélyen kötődnek az emberekhez, akik itt éltek vagy éppen most élnek a Földön. Az Új Föld a fizikainak és-amit ti úgy hívnátok, hogy-a spirituálisnak egy csodálatos egyesülését birtokolja. Ahogy mi már mondtuk, ez nem egy fizikai hely, de még azok is, akik ott vannak -és csupán néhányan vannak ott, és azon sokan, akik oda fognak menni- azok is be tudnak lépni és ki tudnak mozdulni a fizikai anyagból. Valóban, az egyik nap azt választhatjátok, hogy testben legyetek. A következő napon test nélkül létezhettek. Megváltoztathatjátok a fizikai test kinézetét és természetét.


Használhatjátok... be tudjátok hozni a fizikai testetekbe... úgy, hogy nem kell bele születnetek. Nincs születési folyamat az Új Földön úgy, mint azt ahogy a Régi Földön ismernétek. A Régi Földön a születési folyamat elavult. Ez is meg fog változni. Ez fájdalmas. És nehéz. Túl sok Régi Energiájú elem szükséges ehhez. Igen, tényleg, megváltozik. És ott vannak azok, akik, -hogy is mondjam- a ti több Régi Energiájú vallásaitokhoz tartoznak, és ők ellenzik ezt, fájdalmas szülést akarnak. De még a Földön, a Régi Energiájú Földön is, a születés elkezd megtörténni egy újfajta módon.


Engedjétek meg, hogy visszakanyarodjunk egy pillanatra az Új Földhöz. Nem lesz szükséges, hogy fizikai testbe szülessetek bele. Képesek lesztek manifesztálni azt. Egy kicsi gyakorlást vesz majd igénybe ennek megtétele. Most, mikor mi azt mondjuk 'gyakorlás', ez nem küzdelmet jelent. Ez megmunkálást, kiélezést jelent. Képesek lesztek megteremteni a fizikai testeteket, példának okáért, amikor egy ünnepi lakomát akartok.


'Igen, itt vagyunk, miközben evésről beszélünk újra, mondja Cauldre. Csatornázás csatornázást követ, és ti az ennivalóról beszéltek'.(Néhányan nevetnek.) De ez csodálatos része az emberi tapasztalásnak, amikor leültök a barátaitokkal. Ráébredtek... Ti mindannyian tudjátok, nem egyszerűen arról van szó, ami előttetek van a bolygón. Ez mások társaságát is jelenti. Ez élvezet és kikapcsolódás. Ez annak az öröme, hogy táplálhatjátok a fizikai testeteket, egy módja annak, ahogyan azt tápláljátok és szeretitek.


Tehát, az Új Földön képesek lesztek fizikai testbe manifesztálódni. És valóban, igen, sok-sok Shaumbrához szólok az egész világon, akik most kérdeznek -ti is képesek lesztek manifesztálni az emberi testet, és megélhetitek a szexet másokkal... és egyesülhettek és megoszthattok valamit... nem a születés miatt... nem a szaporodás miatt... sokkal inkább egyszerűen az élvezetért, a szerelemért és az örömért. Képesek lesztek ezt megtenni az Új Földön.


A szerkezet, az energetikai-hogy is mondjam- a váz, nem rég készült el az Új Föld számára. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az összes váz, az összes háznál négyből kettő már áll. A külső falak ott vannak. És most a befejező simítások folynak belül, majd jön a díszítés. Az Új Földön a váz már felépült.


Vannak néhányan olyanok, akik Shaumbrák voltak itt a Földön és már eltávoztak, akik most állandóan ott vannak, akik azt választották, hogy nem jönnek vissza a Régi Energiájú világba, melyben most ti éltek. Ott ők most segítenek irányítani másokat, akik hamarosan odaérkeznek.


Mi a célja ennek az Új Földnek, melyről mi beszéltünk? És, erről jut eszembe, mi -hogy is mondjam- beszéltünk az álomállapotaitokról. Interdimenzionális szinteken veletek dolgozunk állandóan. És, beszélgetünk egy keveset magunk között veletek. Az Új Földről beszélgetünk.


És most azt kellene mondanunk, hogy van a Shaumbrákban egy erős hajlam, akik most, mint emberi lények vannak a Földön... egy erős hajlam bennük, hogy ide akarnak jönni erre a helyre, amit Új Földnek hívunk. Azt mondhatnánk, hogy világszerte legalább a Shaumbrák kétharmadában van meg ez a vonzalom, hogy idejöjjenek erre a helyre. Ez óriási. Ez nagyszerű. Én, Tóbiás is voltam már ott egy pár alkalommal... néhányótokkal utaztunk oda, hogy megnézzük, hogyan foglal helyet minden összefonódás.


De mi a cél... mire való egy Új Föld? Ez két alapvető célt szolgál. Segít kiegyensúlyozni a Régi Energiájú Földet. Segít biztosítani -hogy is mondjam- egy olyan típusú hatást, vagy a hatásnak a lehetőségét, azok számára, akik még mindig a Régi Energiájú Földön vannak, azoknak, akik irányítást kérnek más királyságokból. Nos, ez egy hely a számotokra, Shaumbrák, és mások számára, akik ott fognak lakni, hogy dolgozhassanak a régi Energiában lévőkkel.


Az Új Földről, az Új Földről, nemcsak a fizikai testeteket lesztek képesek manifesztálni, amikor akarjátok, de képesek lesztek átjárókon is utazni, interdimenzionális átjárókon vissza erre a Földre, erre a Régi Földre olyan módon, melyre még mi is képtelenek vagyunk. Még az arkangyalok, az angyalok, és sokan mások... nagy nehézséget jelent, amikor megpróbálunk átjönni a ti világotokba. Ez egy nagyon pontosan kidolgozott rendszert kíván, ahol vannak más entitások, akik bizonyos értelemben teremtenek számunkra egy kötés vonalat, mivel nagyon könnyű elveszni a Föld energiáiban, beleragadni a Föld energiáiba.


Még számomra, Tóbiás számára is, miközben azon vagyok, hogy idejöjjek és beszéljek hozzátok most, van egy -hogy is mondjam- más angyaloktól származó közreműködés... bizonyos értelemben egy kötél, rögzítés... bizonyos értelemben, mint egy életfonat vagy biztosító vonal azért, hogy ne ragadjak bele... vagy így, vagy úgy, azért van a kötelük, amit körém csavarnak, hogy vissza tudjanak húzni.(Néhányan nevetnek.)


Képesek lesztek az Új Földről visszajönni a Régibe tetszés szerint, mert oly sok létidőt töltöttetek el itt, és annyira ismerős nektek. Képesek lesztek arra, hogy visszajöjjetek, nem fizikai testben, de energetikailag azok, akik még mindig a Régi Földön vannak, képesek lesznek érzékelni benneteket. Ők képesek lesznek látni a megjelenéseteket, az ábrázolatotokat... sokkal könnyebb lesz nekik.


Kísértetekről, árnyékokról beszéltek vagy arról, hogy alakokat láttok... azok, akik az Új Földről érkeznek, képesek lesznek visszajönni energetikailag a Régibe és képesek lesznek megjelenni... tudatni a jelenlétüket... különösen a nyitott és megvilágosodott embereknek, mint azelőtt soha. Az észlelések egy teljesen új -hogy is mondjam- köre jön létre, hogy úgy mondjam.


Emlékeztek, néhány évvel ez előttre, amikor számos-amit ti úgy hívtok- UFÓ észlelésen mentetek keresztül, ami különösen a késő 50-es és 60-as években volt jellemző? És ezek eléggé megszaporodtak. Ez azon sok jellemző miatt volt, akik ti voltatok, kinyúlt egy lehetségességbe, a jövőbe, hogy lássátok, hogyan mennek a dolgok, különösen, amikor a Föld azzal a valószínűséggel rendelkezett, hogy elpusztítsa önmagát.


Most, egy teljesen új megdöbbenés lesz abból, amit ti észleltek, de ezek különböznek a "szürkék" látványától, vagy azoknak a látványától, akik nem reinkarnálódott emberek, és jóllehet elhagyták a testüket, de nem hagyták el a Földet. Ez egy másfajta látvány lesz. Ez -hogy is mondjam- általánosan látható lesz más emberek által is, mint színes fények egyfajta köre, mely igen sűrített, igencsak együvé tömörített. Ez majdnem úgy fog kinézni, mint egy ajtó vagy egy nyitott, fényekkel körülvett kör. Ez az, ahogy a legtöbb ember érzékelni fogja azt, amikor egy lény az Új Földről visszatér a Régi Földre.


Természetesen csak azok a lények -csak azok a lények- fogjak elfoglalni lakóhelyüket az Új Földön, akik megértik a könyörület igazi természetét. Igen, mi érezzük, hogy ti mindannyian belül arra felé haladtok.(Néhányan nevetnek.)A könyörület ott fog maradni az Új Földnek ezen a helyén, az nem tér vissza, hogy felszabadítson, vagy megmentsen, még ha a pusztulás is közeleg, akkor sem. Értitek? A könyörület visszatérve a Régi Földre csupán egy fény lesz, egyszerűen csak egy lehetőség azoknak, akik ezt választják... de nem azért jön, hogy beavatkozzon... hogy megváltoztasson... nem azért, hogy megpróbáljon megváltoztatni, amikor a változásra nincs igény... értsétek meg.


Nos, az új Föld egy másik célt is szolgál, egy nagyszerű és dicsőséges célt, amit valahogy nehéz teljességgel elmagyarázni. Értsétek meg... birtokoljátok ezt a nagyszerű univerzumot... tényleg nagyszerű. Tudjuk, hogy ki-kinéztek a csillagokra éjszaka és kíváncsiak vagytok, mi van odakint. Ahogy, már mondtuk azelőtt, "Nem sok minden." Megmunkálatlan energia... energia, mely átalakulóban van... energia, mely arra válaszol, amit ti most itt a Földön tesztek... .értsétek meg. Ez a nagy, masszív világegyetemetek-olyan, mint egy üres szoba.


Szóval, miért teremtettetek volna oly sok helyet, oly sok teret, és csupán egy kicsit foglalnátok el ebből itt a Földön, egy apró, apró darabkát szemben az egész univerzumotokkal? Miért tettétek volna ezt, Shaumbrák? Ah... tényleg, azért, hogy az Otthon el tudjon jönni a ti valóságotokba... és az angyalok a mennyei királyságokból-ami nem a ti külső világotokban van- az angyalok az interdimenzionális birodalmakból tudnak ide belépni. Az Otthon, a Szellem, Elohim energiája, mind el tud jönni ide. Értsétek meg... felépítettétek ezt a hatalmas szállodát, amit világegyetemnek hívtok, hogy idevárjatok sok-sok vendéget.


Van néhány életforma odakint most, de nem az a típusú létforma, melyet idevárnátok, nem olyan fajta emberi létforma, melyek valaha ti voltatok. Olyan életformák -újra csak elmondjuk, melyek ti vagytok a múltból- vannak odakint. De akkor is, ez csupán egy apró, pici részét foglalja el annak a hatalmas dolognak, amit világegyetemnek hívtok.


Nos, idejöhetnek az angyalok, és mindazon entitások a mennyei birodalmakban, az Otthon energiája, a Király és a Királynő energiája és mind a többiek. És amikor ideérkeznek, szükségük lesz útmutatásra és megértésre, hogyan hozhatnak létre egyszer fizikai életformát, másszor energetikai létformát. Helyre lesz szükségük, ahová mehetnek, hogy megértsék ezt. Szükségük lesz egy könyvtárra, drága barátaim.


És az Új Föld az univerzum és a Minden Ami Van könyvtára. Az Új Földön van mindazon tapasztalás, melyen minden ember valaha is keresztül ment. Ez nem olyan, mint az Akasha lemezek, melyről beszéltek. Ez ettől különböző. Ez nem egyszerűen egy katalógus vagy egy akta, mint az Akasha lemezek. Ez egy élő könyvtár, mely tartalmaz minden érzelmet... minden gondolatot... minden érzést... minden tapasztalatot... minden választást... és mindannak a bölcsességét, melyet a Földön tettetek.


Az angyaloknak, akik más birodalmakból érkeznek a ti fizikai univerzumotokba, szükségük lesz egy helyre a megértéshez. Szükségük lesz másokra, hogy beszélgetni tudjanak arról, hogyan épülnek fel a civilizációk, arról, hogyan tudnák megtanulni a kapcsolatteremtést a saját isteniségükkel a tapasztalataikon keresztül. Értsétek meg... azért, hogy létrejöjjön a beteljesülés és a befejezés, ez arról szól, hogy bele kell menni -nehéz megérteni- de, arról szól, hogy bele kell menni jóval többe a fizikai valóságnál... az univerzumotokba kell eljönni... és olyan tapasztalásokon keresztül menni, melyen mindannyian átmentetek... de már nem olyan nehéz... és nem olyan sok szenvedéssel.


Ők akkor fognak eljönni az Új Föld könyvtárához, amikor szükségük lesz arra, hogy megértsék, amikor szükségük lesz arra, hogy tanuljanak. Ők közületek azokhoz fognak eljönni javaslatért és tanácsért, akik ezen a helyen fognak lakni. Ez az igazi célja az Új Földnek, mely a Minden Ami Van könyvtára, út az Otthon számára, hogy idejöjjenek és rendelkezésre álljon minden eszköz, melyre szükség van.


Nos, nagy fejlődés zajlik ott, mert nagy fejlődés zajlik itt. Az Új Föld szerkezete, építése -hogy is mondjam a ti kifejezéseitekkel-a megfelelő ütemterv szerint halad előre, mert ti is így haladtok. Az Új Föld kivitelezése válaszol nektek, a megvilágosodásotokra és a bölcsességetekre. Csak olyan gyorsan épülhet az, amilyen gyorsan ti mozogtok.


Nos, valóban, vannak néhányan, akik most kezdik ott véglegesen az életet, és sokan vannak, akik dolgoznak ott, de nem lesznek képesek arra, hogy ott maradjanak. És, újra ,drága barátaim, hangsúlyoznunk kell, hogy azok, akik az Új Földre jönnek, akik az összes bölcsesség és tudás, és szeretet ezen könyvtárát lakják, azok jönnek oda, mert ők telve vannak totális könyörülettel... totális részvéttel.


A könyörület ezen isteni szavával mi szeretnénk most bemutatni mai vendégünket. Újra vegyetek egy mély lélegzetet, Shaumbrák, és csupán érezzétek az ő szerető és könyörületes energiáit, a vendég, akit mi be akartunk hozni egy kis időre. De volt egy bizonyos sorrend, melyen mindannyian keresztül kellett, hogy menjünk, és energia, mely oly nagyon isteni minden módon.


Kérünk benneteket, üdvözöljétek Quan Yin (más betűzés szerint: Kwan Yin vagy Quon Yin) energiáját ezen a napon. Quan Yin... a női rezgések tisztaságát jelenti. Quan Yin nem egy személy, azt kell, hogy mondjam. Ez egy őstípusú energia. De ő élettel teli... valóban. Ő telve van szeretettel, könyörületességgel és kegyelemmel.


Quan Yin egy energia, mely sok élőlénybe ágyazódott be, többek között Máriába... Sophiába... és sok-sok más lénybe... elsődlegesen női testbe beágyazódva. Ám esetenként Quan Yin beágyazódott a férfi energiába is.


Ő most a Harmonikus Egybeesés után jön ide -és csak a Harmonikus Egybeesés után- egy új módon. Ó, ő ott volt mindenütt körben. Quan Yin elkötelezettséggel bírt, hogy a föld energiáiban maradjon addig, amíg vannak lények a karma körén, a létidő körén. Az ő energiája most egy teljesen új és nagyon erős módon tud idejönni... most, hogy mindannyian keresztülmentünk a Harmonikus Egybeesésen. Ő érkezik ma ide hozzátok, akár férfi vagy akár nő.


Őt a fehér lótusz jelképezi. Őt jelképezi a 33-as szám. Ha ezt látjátok mostanában, Quan Yin és az ő energiája van veletek. Úgy jelképezeik, mint egy edényt, mint a tápláló energiát, az energiát, mely életet ad. Ő a könyörületesség és a kegyelem eszenciája. És ő most nagyon is jelen van velünk a mai napon.


Quan Yin energiája beépülhet bármelyikőtök belsejébe, ahogy mi már említettük. Ő nem olyan, mint egy személy. Ő egy őstípusú energia, melyet ti segítettetek megteremteni, és az első megjelenése Yeshua előtt kb.2500 évre tehető. De a jelenlétét elég erősen tudatta hozzávetőleg 400évvel azután, miután Yeshua eltávozott.


Quan Yin, ahogy mondtuk, beépült sok-sok fizikai lénybe, de most ez az energia elérhető. Ez egy olyan energia, bizonyos értelemben, azt mondhatnátok, hogy már mindannyiótok belsejében ott van. Quan Yin a női rezgés, az élet tartóedénye. Több, mint bármi, azt mondhatnátok, Quan Yin az Új Energia energiája, az Új Energia része, mely születést adó, mely a kreativitás edénye. Ő most idejön... ott szunnyadt néhányatokban, s másokban elég aktívan.


Nem akarunk -hogy is mondjam- zavarba hozni itt senkit... de ha érezni akarjátok, és látni, és érinteni, talán még Quan Yin illatának eszenciáját is érezni itt ma, azok számára, akik beleegyeznek -hogy is mondjam- megengedik ezt, hogy megmutassa ezt, amikor ezzel ő nagyon közel dolgozik. Beszélgessetek a mesterrel, a "Lélegzés Doktorával"(utalva Dr.Norma Delaney-re),ha látni és érezni akarjátok Quan Yin szeretetét és a könyörületét, mert ők oly nagyon hosszú ideje együtt dolgoznak. Ő, a Lélegzés Doktora magában foglalja Quan Yint a belsejében.


Mindannyian birtokoljátok ezt a lehetőséget. Ez nincs fenntartva kizárólagosan senkinek. Mindannyian birtokoljátok a kegyelem és a könyörület beépülésének lehetőségét. Mindannyian birtokoljátok azt a lehetőséget, hogy behozzátok a fehér lótusz energiájába, és a 33 energiájába, mely Yeshua számának is megfelel. És, annak mondania kellene valamit számotokra.


Quan Yin érkezik ma ide hozzánk végtelenül örül, hogy itt lehet. Örömét leli abban, hogy itt lehet mindegyikőtökkel külön-külön. Tehát, ő nem egy vezető, drága barátaim. Nem teheti azt meg nektek. Ő a részetek lehet, a női rezgés.


Nagyon fontos ma, hogy ő itt van velünk. És ez mind részt vesz azon az összejövetelen, melyet néhány nappal ezelőtt tartottunk az egész világról érkező Shaumbrák egy kis csoportjával. Azt gondolták, hogy azért jöttek össze, hogy ünnepeljenek, hogy táncoljanak és egyenek. Valójában azért gyűltek össze, hogy behozzák egy Új energiába, hogy megalapozzák azt.


Oly sokan vannak itt közülük ebben a helységben itt ezen a hegyen ma, mert ők segítenek megalapozni ezt a Shaumbrák nagy részének. Tudják, miért hívták ma ide őket. Tudják, mit segítenek megalapozni. A legtöbbjük felfogta, hogy egy energia működött körülöttük az elmúlt néhány napban. És tényleg, ez Quan Yin.


Miért jött ma ide? Miért volt a Shaumbrák ezen összejövetele a Mostban néhány nappal ezelőtt? Ez azért van, hogy előre hozza az Új Energia nagyon érdekes dinamikáját, mely most elérhető számotokra. De, ezt meg kell alapozni. Meg kell alapozni.


Beszélgettünk ezzel a csoporttal néhány nappal ezelőtt erről az Új Energiáról, a jellemzőről, az Új Energia jellemzőjéről, mely felé haladtok. Amit mondtunk nektek, és amit meg akarunk osztani a Shaumbrákkal mindenütt, az az, hogy van valami nagyon különleges ebben az Új Évben az Új Energiával... valami, ami egy kis időt vesz igénybe, hogy felfogjátok, mi is ez igazán... hogyan rendeződik egységbe veletek és az életetekkel.


Ez a jellemző, ez az energia az, hogy, drága Shaumbrák, MOST MÁR BIZTONSÁGBAN VAGYTOK. BIZTONSÁGBAN VAGYTOK.


Az Új Energia maga is biztonságos. Kiegyensúlyozott. A Régi Energia az állandó mozgás, változás, kiegyensúlyozatlanság állandó állapotában volt, ezért soha nem éreztétek magatokat biztonságban. Soha nem éreztétek magatokat biztonságban. Nos,mi elhozzuk az Új Energiába, ez tartalmazza a "biztonság" elemét.


El tudjátok azt fogadni az életetekben? Meg tudnátok engedni magatoknak, hogy egy biztonságos energiában legyetek?


Mit értünk mi biztonság alatt? Biztonság... hogy önmagatok lehettek... minden, ami ti vagytok... beleértve az isteniségeteket. Kívül tartottátok az isteniségeteket tudatalatti szinteken, mert nem éreztétek a biztonságot. Miért akarnátok azt behozni a környezetetekbe, ami oly zűrzavaros? Miért vinne egy szülő egy gyereket egy nagyon otromba helyre... egy bárba... egy kocsmába, ami lármával teli.


Nem éreztétek a biztonságot, Shaumbrák. Soha nem éreztétek ebben a létidőben. Még a szüleitek karjaiban sem, nem éreztétek a biztonságot. Az egyetlen időszak, amikor azt láttuk, hogy igazán éreztétek a biztonságot, az akkor volt, amikor egymagatokban voltatok... értsétek meg. Nem éreztétek a biztonságot a barátok társaságának legnagyobb részében... különösen a család társaságában... kiváltképpen a munkahelyen. Nem éreztétek a biztonságot arra, hogy azok lehetnétek, akik valójában vagytok, hogy kicsúfolnának, megbüntetnek és megaláznak. Tehát visszatartottátok.


És, ugyanakkor nem éreztétek a biztonságot az élettel magával kapcsolatban sem. Úgy éreztétek, hogy az élet nagyon fenyegető, akár ez fizikai fenyegetés, úgymint autóbaleset, talán egy terroristatámadás, egy fertőzés a testetekben. Soha nem éreztétek a biztonságot.


Ezért van, drága barátaim, hogy oly sok könyörületet és szeretetet érzünk irántatok. Még könnyekre is fakaszt bennünket. Sokszor kicsalta a könnyeinket az, hogy soha nem éreztétek magatokat eléggé biztonságban ebben a világban és nem éreztétek biztonságosnak azt sem, hogy isteniek legyetek.


Nem éreztetek biztonságot az elmétekben, sokszor éreztétek úgy, hogy megtámadtak benneteket belülről vagy kívülről. Tehát, megtanultátok szabályozni és korlátozni a gondolataitokat. Találtatok egy kicsi helyet az elméteken belül, ahol képesek voltatok túlélni. Tehát, ott tartottátok magatokat.


Megpróbáltátok feldarabolni a gondolataitokat. Annyira óvatosan válogatjátok meg a szavaitokat, mert annyira féltek-és annyira féltetek- a mögöttük lévő energiától. Nem éreztetek biztonságot. Harcoltatok az elméteken belül, érveltetek oda-vissza, érezve azt, hogy van ott valami, amit egonak nevezünk, mely nagyobb és erősebb volt nálatok.


Elég érdekes..az elmétek áldásának csupán kicsiny részét használtátok, mert féltek tőle, féltek magatoktól, Shaumbrák. Arról beszélnek, hogy az emberi agy kapacitásának csupán 10 százaléka van kihasználva. Oh, ez közel sem mondható pontosnak! Az emberek a felhasználható lehetőség törtrészének a törtrészét használják. És ez nincs a fizikai részben magába foglalva. Ez mindenütt a körülötted lévő energiában van.


De nem éreztetek biztonságot a saját elméteken belül... annyira veszélyes, hogy néhányan darabokra hullottatok. Átadtátok az irányítást ezeknek a más hangoknak és az elmétekben lévő más dolgoknak. Ezt az életkörülményt 'összetettnek' nevezitek... oly veszélyesnek tűnt, hogy átadtátok ezeknek a más szemléleteknek. Ez mind ti vagytok az első helyen. De nem az elsődleges vagy... szemléletek... kicsi töredékek, melyeknek átadtátok az összes hatalmat, mert nem éreztétek belül magatokat biztonságban.


Nem éreztétek magatokat biztonságban a körülöttetek lévő energiákkal, más emberekkel. Megteremtettétek ezt a "fehér fény" dolgot, hogy bezárjátok magatokat egy tokba és elzárkózzatok a világ nagy részétől, úgy használva ezt, mint egy eszközt, mert nem éreztétek a biztonságot. Úgy éreztétek, mintha más emberek energiái megtámadtak volna és elnyeltek volna. Nem éreztétek a biztonságot, tehát megteremtettétek a saját kicsi szigeteteket. Eltemettétek magatokat a külső energiáktól... sokszor félve attól, hogy megérintsetek embereket... félve a baktériumoktól... félve az energiáktól. Tehát, lezártátok magatokat.


Mi Cauldre-nek ma egy mókás kicsi példával szolgáltunk, tehát van beleérző képessége és könyörület is. Mielőtt a Shoudokhoz fogna, mindig meglehetősen sajátságos az energiák előkészítése (néhányan nevetnek, Tóbiás pedig kuncog) : üldögél egy kicsit az otthonában a Shoudok előtt. És mi ma ki akartuk billenteni őt az egyensúlyból. Tehát, küldtünk egy csoportnyi embert föléje (többen nevetnek) az előkészülete kellős közepén. És ez vég nélkül nyugtalanította!


És ő úgy vélte, hogy elvesztette a helyét és a fókuszát. És, amikor kisétált a szobájából, hogy kitalálja, mi a fene történik (többen nevetnek), képtelen volt még csak megérinteni is más embereket. Úgy érezte, mintha egy mesterkélt helyen lenne. Példát kellett neki adnunk, hogy ő tudjon -hogy is mondjam- segíteni nekünk megosztva ezt veletek.


Nem kell félnetek soha többé. Szélesre nyithatjátok az energiátokat és átölelhettek másokat, és megoszthatjátok az energiátokat, és nem kell aggódnotok miatta. Állandóan biztonságos helyen lehettek.


Bocs, Cauldre. (Többen nevetnek.)


Drága barátaim, ez az Új Év... ez a MOST Év... ez az Új Energia Éve... itt van most közvetlenül a lehetőség, hogy állandóan biztonságban legyetek. Folytatnotok kell a felelősség felvállalását és azt, hogy birtokoljátok saját isteniségeteket. De ez már biztonságos. Fizikailag biztonságos. Mentálisan biztonságos. És biztonságos most a szellemetek számára is, hogy előjöjjön.


Ez nem egy olyan körülmény, melyet mi teremtettünk. Ez egy olyan körülmény, melyet ti teremtettetek. Mi csupán közvetítők vagyunk. Mi egyszerűen hírnökök vagyunk.


Képzeljétek csak el egy pillanatra... képzeljétek el, hogy ott ültök egy teljesen biztonságos helyen... biztonságos a fizikai testetek számára, amely képes újra megfiatalítani magát és újraegyensúlyozni önmagát bármikor. Igen ma testetek folytatni fogja a dolgokon való keresztülhaladást. Lehet hogy megfáztok, vagy influenzásak lesztek, vagy megbetegedtek. De a testetek az Új Energiában birtokolja azt a képességet, hogy újra kiegyensúlyozza önmagát. Az energia biztonságos. Biztonságos.


De, mikor eljön az ideje annak, hogy magatok mögött hagyjátok a fizikai testeteket-amit ti halálnak hívtok-ez a ti választásotok lesz. Nem fog rátok telepedni. Ti fogjátok megválasztani, mikor távoztok és hogyan távoztok. Tisztelni és szeretni fogjátok a testet, és az viszont fog tisztelni és szeretni benneteket.


Képzeljétek el, hogy ott ültök egy helyen, mely annyira biztonságos, hogy képesek vagytok megszilárdítani az elméteket, ahol már nem kell, hogy belül harcoljatok az elmétekkel soha többé. Észreveszitek, hogy sokféle szemlélet tartozik az elmétekhez, a személyiségetekhez, önmagatokhoz. Nem kell, hogy harcoljanak egymással, vagy versenyezzenek egymással. Nincs szükségetek kicsi zsarnokokra, hogy irányítsák az életeteket... értsétek meg. Nem kell, hogy legyen egy sötét oldalatok, mivel nem féltek soha többé.


A biztonságos helyen a fény és a sötétség összes energiája együvé olvad. Ez egy egyensúly. Ez nem egyikről, vagy másikról szól. 'Biztonságos helyen' nem azt jelenti, hogy ez egy tiszta hely, melyet 'fénynek' hívtok. Ez minden. Minden,harmóniába és egyensúlyba kerülve egymással.


Oly gyakran látjuk, hogy annyira lezártak vagytok az elmétekben. Annyira féltek a gondolataitoktól, az álmaitoktól és az elképzeléseitektől. Valóban, azt tanították nektek, hogy ne ábrándozzatok. Azt tanították nektek, hogy ne engedjétek az elméteknek, hogy teljesen kifejeződjék. Szóval leszűkítettétek azt egy pici, pici kis csatornára, hogy az energia átmenjen az agyból a testetekbe, a szellemetekbe... .lecsökkentettétek egy pici, pici kis... pici, pici kis csőre.


Nyíljatok fel, Shaumbrák. Most már biztonságos. A legrosszabb, ami történhet az az, hogy majd eláraszt mindaz, amit visszatartottatok, el lesztek árasztva azáltal, ahogyan korlátoztátok önmagatokat. Most már biztonságos energiában vagytok. És továbbra is az lesz. Mindez megalapozott lett néhány nappal ezelőtt a Shaumbrák egy csoportja által, akik részt vettek az ünnepségen. Ez előre hozta minden Shaumbrának a megalapozást. Biztonságban kiléphet most már a szellemetek, az isteniségetek, hogy játszhasson ebben a valóságban, hogy játszhasson veletek.


Quan Yin érkezik ma ide ezen a napon, amikor ő segítséget kér minden Shaumbrától az egész világon ebben a pillanatban most a biztonságos energia megalapozásában, hogy be tudjátok azt építeni, birtokba vehessétek azt. Emlékezzetek: nincs küzdelem. Látunk néhányótokat, akik kívül harcolnak, megpróbálva behozni a biztonságos energiába. Az ott van. Az ott van... nincs szükség harcra.


Hogy néz ki a megalapozás? Ah... elfogadás... lélegezzétek be a testetekbe... lélegezzétek be a helyetekre, a valóságotokba. Ez minden. Ez oly egyszerű!


Quan Yin energiáján keresztül engedjétek meg nekünk, hogy ünnepeljük azt a biztonságos energiát, melyben most vagytok. Quan Yin energiáján keresztül engedjétek meg, hogy behozzuk és megalapozzuk a biztonságos Új Energiát az életetekbe.


Egy mély lélegzetvétel, Shaumbrák, az egész világon.


Ez valós? Annyira valós, mint amennyire ezt választjátok ebben a pillanatban... annyira valós, amennyire megengeditek.


Megemlítve a választást... szeretnénk erről is beszélni egy kicsit, mint ahogy máskor is tettük. Oly sok választásotok és döntésetek, melyet meghoztatok az életben, félelmen alapult, és a biztonság érzetének hiányán. Képzeljétek el a biztonságos energiát, melyben most benne vagytok... mennyire mások lesznek a választásaitok az életben. Ha biztonságot éreztek a testetekben ,és biztonságot az elmétekben és a szellemetekben, hogyan lesznek a választásaid különbözőek?


Gondoljátok csak el egy pillanatra és érezzétek, hogyan választottatok és hoztatok döntéseket a múltban... azon alapult, hogy mi volt biztonságos és mi nem... mennyire éreztétek magatokat védettnek, vagy mennyire nem... azon alapult, hogy mennyi fájdalmat választottatok, vagy mennyit nem. Soha többé nem kell, hogy így legyen.


Most már a választásaitok szabadok és nyitottak lehetnek, mivel egy biztonságos helyen ültök. Beültettétek ezt a biztonságos energiát belül a lényetekbe. Képzeljétek el, mennyire mások lesznek a választásaitok... a választásaitok, mikor ott hagyjátok a munkátokat, melyet már egy párszor kértünk, hogy hagyjátok ott -azoknak, akik közületek néha önfejűek (néhányan nevetnek)... választások a kapcsolataitokról és a partnereitekről- választva őket, mert oly sokszor a múltban nem éreztétek a biztonságot.


Tehát, mit csináltatok? Választottatok egy nagyon erős energiát, hogy biztonságban érezzétek magatokat... anyagilag... fizikailag. De mi történt, mikor beléptél a házba velük? Az ő erős, hatalmaskodó energiájuk kívül tarthatta a kinti világot, de azután rátok telepedett. Az áldozatává váltatok azon erős, erős energiáknak. Azért választottátok, mert biztonságot akartatok a külső dolgoktól. De, valójában, amit találtatok az az volt, hogy egyáltalán nem voltatok biztonságban. Beléptetek a démon barlangjába, bizonyos értelemben.


Képzeljétek el, hogy munkát, társat választotok egy nagyon biztonságos energiában, nem a kiegyensúlyozatlanság és a hiányosság Régi helyéről, hanem biztonságból. Biztonság... azt jelenti, hogy biztonságos minden, ami most vagytok, Shaumbrák. Ugye értitek?


ez egy biztonságos energia, mert nincs többé a dualitás energiája..értsétek meg. Az Új Energia kiegyensúlyozott. Négy összetevőt tartalmaz -ezek a fény, a sötétség, a semleges, és a Krisztusi mag együtt. Ez kiegyensúlyozott.


Ahogy mi már beszéltünk oly sokkal ezelőtt az összejövetelünkön a négy márványról, a négy elemről, miután a Krisztusi-fény eleme belép, a világos, a sötét és a semleges elkezdi felvenni a Krisztusi energia jellemzőit, az isteni energia jellemzőit. Ők beépítik az isteni energiát. És létrejön a "négy" energiája, egy kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott energia. Biztonságos ezen a helyen ott lenni. Ez az, amiért ma mi idejöttünk Quan Yinnel és azt mondjuk, hogy most már biztonságos energiában vagytok.


Mielőtt választanátok és döntéseket hoznátok az elkövetkezendő néhány héten -és majd sok jön el hozzátok, sok, sok -hogy is mondjam- lehetőség a választásra, mely eljön hozzátok-vegyetek egy mély levegőt. Érezzétek a biztonságos helyet, melyet segítettetek megalapozni és rögzíteni ezen a napon... a biztonságos hely, mely beágyazódott a lényetekbe... a küzdelem nélküli biztonságos hely... küzdelem nélküli, mint ahogy mondtuk ennek a Shoudnak a kezdetén. És akkor, hozzátok meg a választásaitokat és döntéseiteket ebből a helyzetből, inkább, mint a dualitás Régi kiegyensúlyozatlan helyzetéből.


Ez az, ahonnan az élet mókássá válik. Ez az, ahonnan izgalmassá válik. Ez az, ahol már nincs szükségetek félelemre soha többé. Ez az, amikor elkezditek igazán megérteni, hogy minden eljön hozzátok... hogy szolgáljon titeket... nem lesztek többé az elme vagy a test félelmei között... vagy nem lesztek többé a szellemtől szétválasztva. A biztonságos helyen ők együtt vannak.


Quan Yin már egy ideje ide akart jönni. Sokan közületek a velünk folytatott beszélgetésekkor megkérdeztétek, mikor tudna idejönni, mint a mi vendégünk. És most itt a megfelelő alkalom. Az energiája ott van belül bennetek és körülöttetek. Ő újra megkér benneteket, Shaumbrákat az egész világon, hogy lélegezzetek be, hogy birtokoljátok és építsétek be ezt a biztonságos Új Energiát. Ez legyen a kiindulás az életedben a továbbiakban.


Biztonságban vagytok, Shaumbrák. Biztonságban vagytok. Itt az ideje, hogy ünnepeljétek az életet.


Szeretnénk összegezni ennek a napnak az energiáját ezen Új Év Új Energiájának négy egyszerű lakójával... négy egyszerű, egyszerű emlékeztető a számotokra... valami foglalkoztatja az agyatokat egy kis ideig, amíg mi folytatjuk az energia megalapozását. Quan Yin továbbra is veletek lesz, mindannyiótokkal, mindenkivel.


Az első lakója az Új Energiának a KÖNYÖRÜLET. Beszéltünk erről elég hosszan az utolsó összejövetelünkön... de birtokoljátok mindannyian a könyörületet, mindenki... hagyjátok abba a próbálkozást a világ megváltoztatásra... inkább tiszteljetek mindenkit és minden egyedet a választásukért és az utazásukért. A könyörület ezen helyéről az egy teljesen Új Energiát hoz létre, egy lehetőséget mások számára.


Tanítók akartok lenni? Gyógyítók akartok lenni? Már nem tehetitek azt a Régi Energia módján soha többé. Bízzatok bennünk. Néhányan közületek folyton megpróbálnak visszamenni a Régi Energia eszközeihez. És csodálkoztok, hogy miért nem kopogtat senki az ajtótokon! A könyörület és a Minden Ami Van elfogadásának helyéből... ez egy lehetőséget teremt azoknak, akik a változást választják. És akkor azok el fognak jönni hozzátok. Ők érzékelni fogják a könyörületet. Érzékelni fogják azt a helyet, ahol most ültök.


Az Új Energia második lakója az EGYENSÚLY... egyensúly... egyensúly, azt jelenti, hogy az összes elem harmonikusan áll össze, ahelyett, hogy szemben állnának egymással. Ők most létrehozzák ezt a helyet.


Az életetek tele van egyensúllyal. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem izgalmas. Ez azt jelenti, hogy mindig egyensúlyba megy vissza. A testetek egyensúlyba tér vissza. Az elmétek egyensúlyba tér vissza. A szellemetek egyensúlyban van az emberrel. Ez egyike a fontos energiáknak... az egyensúly. Az egyensúly segít megteremteni a biztonságot. A biztonság lehetővé teszi számotokra, hogy a választások teljesen új halmazát hozzátok létre.


És elértünk az Új Energia harmadik lakójához. És ez a KITERJEDÉS... kiterjedés... azt jelenti, hogy ki tudjátok terjeszteni az energiátokat, hogy azok legyetek, akik igazán vagytok. Nem kell egy síremlékben élnetek soha többé. Mindenre kitárulhattok, ami körülöttetek van. Kiterjeszthetitek az elméteket. Kiterjeszthetitek a szellemeteket.


Terjesszétek ki az energiátokat! Oly sokan éltek ebben a szűk kis energia világban. Engedjétek meg kinyílni most... kiterjesztve öt, tíz méterre körülöttetek, és azután egy mérföldre, és aztán tíz mérföldre, és azután az univerzum széléig és vissza. És közben egy csepp energiát sem fogtok veszíteni. semmi nem jöhet be és ragadhat el benneteket, mert megtanultátok, hogyan kell birtokolni a saját energiátokat. Tehát, most kiterjedhettek.


Cauldre megkér bennünket, hogy tegyünk egy megjegyzést a biztonság kérdésével kapcsolatban, melyet, tudjuk, hogy sokan szeretnétek hallani. Amint ti egy biztonságos energiában éltek most, lefogyhattok. A testi kövérség a védelem része volt, mert nem éreztétek biztonságban magatokat. Elkezdtétek ezt erősíteni, oly sokan közületek, mikor gyerekek voltatok, mert sehol nem éreztétek magatokat biztonságban. Különösen sokat szedtetek fel az elmúlt néhány év alatt azok miatt a változások miatt, melyek körülöttetek zajlottak. Nem éreztétek magatokat biztonságban a Régi Energiából az Újba való átmenetkor. Szóval magatokra pakoltátok.


Elég személyes, de én, Tóbiás jobban szeretem némiképp a teljes alakot! (A közönség nevet, Tóbiás kuncog.) Ez egy jelképe volt a sikernek az én időmben. Ezek a vézna alakok, akiket magasra tartanak a társadalmatokban most... nem foglalkozom sokat vele. Amikor visszajövök a Földre, tudom,mi leszek azután! (Többen nevetnek.)

Most már biztonságos leadni a súlyotokat. Hogyan tegyétek ezt? Küzdelem nélkül! Próbáljatok ki egy diétát, és visszafelé fog elsülni. Tegyétek küzdelem nélkül. Tegyétek a lélegzésen keresztül. Tegyétek úgy, hogy azt most a testetekért teszitek. VÁLASSZÁTOK azt, hogy megteszitek, és birtokoljátok azt az energiát. Válasszátok azt, hogy megteszitek, mert most már biztonságosan lehettek AZOK, AKIK VAGYTOK.


Engedjétek meg minden részeteknek, hogy kiterjedjen, hogy feltáruljon. Ez olyan, mintha be lennétek zárva egy kicsi szobába egész életetekre... akkor engedjétek ki a levegőt, és érezzétek, és tapasztaljatok. Engedjétek meg magatoknak, hogy kiterjedjetek.


És végül a negyedik lakója ezen Új Év Új Energiájának a KINYILVÁNÍTÁS... kinyilvánítás. Keresztülmentetek mindezen felnyíláson, megengedésen és egyesülésen. Fontos ezt kifejezni is, kéréssé emelni, az energia méltóságteljes kifejezése egy biztonságos helyről. Mi lehet még ennél gyönyörűbb? Fejezzetek ki mindent, amit tesztek... a munkátokban... a hobbitokban... a segítő munkátokban. Engedjétek meg magatoknak a kinyilvánítást.


De van egy érdekes eleme a kifejezésnek, ami itt szerepet játszik. Ez az Új Energia része. Értsétek meg... a Régi Energiában úgy gondoltátok, hogy a kifejezés egy kifelé alkalmazott energia, egy kifelé áramlás. Az Új Energetikai kifejezés a visszafelé fogadás is. Ezért van az, hogy mi az "amikor eljön hozzátok" elvet használjuk. Amint kifejezitek a létezéseteket a világotokban, az életetekben, a kinyilvánítás visszatér belétek... értsétek meg. A kinyilvánítás belső és külső. A kinyilvánítás táplálás is. És visszatér.

Amint megengeditek magatoknak ,hogy kifejezzétek azt, akik vagytok most erről a biztonságos helyről, el fogtok csodálkozni azon, ahogy az univerzum ezt visszacsatolja ezt hozzád... egy közvetlen kölcsönösség... egy közvetlen kölcsönösség. A kérdés csupán az: " Képesek vagytok fogadni? Be tudjátok fogadni, ami visszatér... minden ajándékot?"


Szóval eljutunk a könyörületességtől... az egyensúlyig... a kiterjesztésig... és akkor a kinyilvánítás. És, ez egy teljes kört alkot, drága barátaim.

Sok energia került ma ideszállításra ezen a napon körülvéve és beleszőve a szavakba. És sok energia került ide a szavakon kívül is sokféle módon.

Quan Yin energiája jön ide, hogy segítsen nektek megalapozni. Quan Yin energiája érkezik ma, mert a női nem volt biztonságos. A női volt a legyőzött. Ez volt a megalázott és kihasználta ezt. Quan Yin tudott ma idejönni, a női és a férfi energia tejes kiegyensúlyozása.

Értsétek meg... Quan Yin nem igazán egy nő. Quan Yin most a férfi és a női együttes beágyazódása egy kehelybe. Quan Yin idejött ma, hogy tiszteletét tegye és köszönetet mondjon nektek, és hogy együtt dolgozzon mindegyikőtökkel az Új Energia biztonságos energiájának megalapozásában. Quan Yin mindenkivel ott lesz és dolgozni fog veletek, akik azt választják a mostani és a következő összejövetelünk között, hogy segítenek megérteni a szépségét és az örömét a biztonságos helyről való választásnak.

Nos, nem lesztek egyedül a következő 30 napon. Sok ténykedés lesz az életetekben.

Drága Shaumbrák, oly nagyon szeretünk benneteket.


És ez így van!


Fordította: Halász Andrea


vissza az előző lapra