Új Energia Sorozat:

SHOUD 9: „Az Imagináció és az Új Isten”


Bíbor Kör, 2004. április 3.

http://www. crimsoncircle. com


És ez így van, drága Shaumbrák, drága tanítók, hogy mi újra összegyűltünk. Az energia megváltozott a mi utolsó összejövetelünk óta. Ti változtattátok meg. Ah... mindig egy kis energiát vesz igénybe, hogy idejöjjünk, mert mi tényleg szeretünk itt ülni, veletek lenni, és osztozni veletek. Szeretjük hallani a nevetéseteket ezen a napon, a nevetést a buta dolgokon(utalva arra, hogy a múlt havi anyag összefoglalása alatt sokan nevettek egy sajtóhibán, és az Linda és Geoff között egy jókedvű, hangos beszélgetéssé vált). Szeretjük érezni a szereteteket.


Szeretjük érezni, hogy most már sokkal kevesebb szenvedés van jelen itt. Ez most változik, Shaumbrák. Most van változóban. Elmondhatjuk nektek ezt - még ha mi... a gondolataink Cauldrén keresztül jönnek... megerősítést kér tőlünk. De, elmondhatjuk nektek ezt-a legnehezebb időszakok mögöttetek vannak. Valóban, mögöttetek vannak (morajlás és taps hallatszik a közönség soraiból). Mi ezt energetikailag látjuk bennetek, mint egyénekben. Ezt mi úgy látjuk, mint a Shaumbrák energiáját.


Ti túljutottatok a "lélek sötét éjszakáján" és kiléptek a másik oldalra. Átjutottatok a Kardok Hídján-ami a karmátok elengedése, a Régi hitrendszereitek, a korlátaitok elengedése. És átjöttetek azon a Kardok hídján, mely új és más.


Igen, valóban, még mindig vannak a Régi energiának maradványai. Ez nem egy éjszaka alatt történik. Ez a teljes folyamat úgy gondoltuk, hogy sok-sok létidőt vesz igénybe. De átdolgoztátok magatokat rajta, és - hogy is mondjam - bizonyos értelemben, átküzdöttétek magatokat rajta. És akkor ráébredtetek, hogy nem kell több harcnak lennie a bensőtökben vagy rajtatok kívül. Neki szenteltétek a teljes szenvedélyeteket. Odaadtátok az összes energiátokat. És akkor megértettétek, hogy itt az ideje, hogy abbahagyjátok a csatározást magatokkal, hogy véget vessetek a küzdelemnek, felhagyjatok a szenvedéssel és ott legyetek ezen Most pillanatában.


Szeretjük azt a szót, melyet ma korábban a bemondótok használt (utalás David McMasterre), aki a Dávid energiát hordozza. Ő azt mondja, ez az "ajándék pillanat", mert ez egy adomány. Ez egy ajándék. Az eljön hozzátok. A pillanat egy ajándék, minden egyes pillanat.


Megtanultátok elengedni az elvárásaitokat a duál energiában. Nagyon nehéz volt elengedni mindent, amiről azt gondoltátok, hogy ti vagytok, hogy azok legyetek, akik valóban vagytok. Ez az, amiért mi azt mondjuk, hogy a legnehezebb résznek vége. Lesznek még küzdelmek és kihívások, mert szerettek a dualitás energiájában élni.


Ha visszajönnétek most a mi oldalunkra, nem kellene szembenézni ezekkel a dolgokkal. Ha az Új Földre mennétek, hogy elfoglaljátok állandó lakóhelyeteket - és mindenki közületek itt feljogosult erre - nem lennének a dualitásbeli élettel járó küzdelmeitek. De ti most azt választjátok, hogy itt maradtok, tehát lesznek egyszerű, bosszantó dolgok, melyek az életetekben történnek majd (a közönség nevet).


Amint én, Tóbiás mondottam korábban, visszatérve a földemre, Izraelbe, az egyik legnehezebb dolog, mely kihívást jelentene számomra visszatérvén a Földre emberi formában, az a közlekedésetekkel való szembenézés (többen nevetnek). Ez igazán vétek az emberiség részéről. De, bizonyos értelemben a zsúfoltság jelképe is, mely most az energia szintjén is történik. Oly gyorsan próbáltok menni, és akkor az energia megpróbál lelassítani benneteket.


Drága Shaumbrák, lesznek dolgok, mint például elveszett csomagok. Ez megtörténik, mint tudjátok. Megkérdeztetek bennünket korábban, miért tűnt el egy drága Shaumbra csomagja, azt gondolván, hogy ennek egy óriási misztikus oka volt, hogy a Szellem megpróbált mondani valamit neki. Az ok az volt, hogy a légitársaságaitok energiája nagyon kiegyensúlyozatlan (többen nevetnek). A csomag elveszlik. Ahogy ti mondjátok, "A dolgok megtörténnek"... (szünet, Tóbiás kuncogásával )... vagy valami ilyesmi (többen nevetnek a közönség soraiban, tudván, hogy Tóbiás itt viccelődik és arra az ismert amerikai mondásra utal, hogy "A szar dolgok is megtörténnek." )


Azt mondják rólunk - hogy is mondjam - azok, akik közülünk nem fizikai testben vannak, rólunk nem tételezik fel, hogy káromkodunk. Nos... azt feltételezik, hogy spirituálisak vagyunk (többen nevetnek). Ha be tudnátok kukucskálni néhány beszélgetésünkbe, néhány játékba, melyet itt játszunk, meg lennétek döbbenve (többen nevetnek). Sokat mókázunk. Megiszunk egy pohár bort... elszívunk egy cigarettát. Igen, valóban, időről időre még kártyázunk is egy kicsit.


De, drága barátaim, ez nem olyan, mint amit ti éltek meg, amikor tényleg megízlelitek a bort és érzitek, amint az beárad a testetekbe. Ez nem olyan, mint... . amikor meg tudtok érinteni egy másik embert... érzitek a bőrét és az energiáját... semmi nem olyan.


Ennek az egész Földre való jövetelnek van egy célja és jelentése. Van egy oka ennek. Ez az energia behozatala az életbe, megtestesíteni azt az anyagban és életre kelteni.


Drága barátaim, amikor elhagytátok az Otthont, ott hagytátok, mert tudtátok, hogy majd egy napon megöröklitek a trónt. Ez kaptátok a Királytól és a Királynőtől. Isten -A Minden, Ami Van- azt mondta nektek: "Egy nap majd tiétek lesz a trón. "Tehát, elhagytátok az Otthont, hogy megtanuljátok, milyen is az Otthonon kívül lenni... mit jelent nem birtokolni egy trónust... mit jelent érezni, hogy ti egyszerű halandók vagytok, csak korlátozottak.


Tapasztalatot adtatok magatoknak, hogy majd egy napon, amikor a trónon ültök -azt jelentvén, hogy ti vagytok a Teremtő, a teljes Teremtő a saját jogotokon -a tapasztalás és a bölcsesség egy helyéről foglalkoznátok vele. Tapasztalatokat szerezhettetek az életetekben. Megismerhettétek a magasságokat és a mélységeket... mert hogyan tudnátok megörökölni a trónt a teljes megértés nélkül? Tehát, ezt az óriási utazást adtátok magatoknak. Ti adtátok magatoknak mindezen tapasztalásokat, hogy egy napon, amikor teljes, teljes Teremtőkké váltok, tudatos Teremtővé a saját jogotokon, hogy majd megértsétek, milyen dolgokba keveredtek.


Hogy egy emberi példát használjunk, mintha a családotoknak, a szüleiteknek lenne egy hatalmas vállalata. És te lennél az egyetlen gyermekük. És azt mondanák: "Egy napon majd ez a vállalat-az összes társaság és ez a hatalmas gazdagság -a tiéd lesz. "Elegendő bölcsességgel rendelkeztetek, hogy tudjátok, fontos lenne, hogy egy kis időre ott hagyjátok a családot, hogy ott hagyjátok ennek az üzleti birodalomnak a kényelmét, mellyel az rendelkezik. Ez azért volt, hogy fel tudjátok fedezni, milyen az kívülről, tehát el tudjátok hagyni mindazt, mert így rá tudtok ébredni, hogy ti is Istenek vagytok a saját jogotokon. Ez azért történt, hogy egy napon-ebben a hasonlatban-egy napon, amikor megöröklitek a családi vagyont, a családi birodalmat, már tudjátok, milyen volt mindezen kívül lenni. Megtudhattátok, hogy megértésre jutottatok a saját készségeitekkel és adottságaitokkal kapcsolatban, mert ez nem csupán annyit jelentett, hogy átvesztek egy vállalatot valaki mástól. Megtudhattátok, hogy kifejleszthettétek a saját bölcsességeteket. Ez az, amiért elhagytátok az Otthont.


Egy napon meg fogjátok örökölni a trónt. Teremtők lesztek a saját jogotokon, drága Shaumbrák.


Vegyétek szemügyre egy pillanatra... érezzétek egy pillanatra, milyen messzire jöttetek egy nagyon rövid idő alatt. Most mások vagytok már, mint egy hónappal ezelőtt. És különböztök attól, amik természetesen egy évvel ezelőtt voltatok. Máshogy beszélgettünk veletek négy évvel ezelőtt, amikor elkezdtük együtt a munkát.


Néha, tudjuk, azt gondoljátok, hogy ez a folyamat lassú és unalmas. És mi megértjük ezt. De álljatok meg egy pillanatra. Érezzétek, kik vagytok most. Érezzétek, mit tanultatok belül. Ne aggódjatok most a külső miatt, hanem érezzétek, kik vagytok most-az igazságot és a mélységet, melyet birtokoltok most, ellentétben a négy évvel ezelőttivel, vagy akár a tíz évvel ezelőttivel. Ti most más energiák vagytok. Egy teljesen más tudatosságot tudhattok a magatokénak.


Valóban, mert mindezt ti akartátok, hogy ilyen messzire menjetek, és ez nehéz volt néha. Úgy éreztétek, hogy az elméteken kívülre kerültetek. És bizonyos szempontból, ott voltatok. Messze kerültetek attól a dologtól, amit "elmé"-nek neveztek. Most mások vagytok.


Engedjétek meg magatoknak ezt az örömet. Mindenki üljön le egy kis ideig és érezzétek, kik vagytok. Érezzétek, honnan jöttetek. Néha az utazás során vissza kell néznetek, hogy lássátok, milyen messzire jöttetek igazából. Amikor csak az utat látjátok magatok előtt, nem tűnik fel, milyen sokat fejlődtetek. De amikor megálltok egy pillanatra és elgondolkoztok, visszanéztek, látjátok, milyen messzire is jöttetek igazából.


Tehát, Shaumbrák, ma ebben a Shoudban, rövidre fogjuk és kellemesre. Cauldre megkér bennünket, hogy határozzuk itt meg, mit jelent az, hogy rövid (néhányan nevetnek)-ma két óra hosszát! Ez nagyon rövid a mi oldalunkról nézve. Én, Tóbiás elég keveset beszéltem. És, amint tudjátok, én aztán tudok beszélni, beszélni és beszélni, mert öröm itt lenni veletek, megosztani veletek mindezt.


Ti mindannyian nagyon keményen dolgoztatok, különösen ebben az elmúlt hónapban, még akkor is -hogy is mondjam- ha az nem is volt szükségképpen nehéz. Oly sok energia tört előre belőletek azon pillanat óta, mióta az élet átöleléséről és választásáról szóltunk. Ó... az energiák nagyon gyorsan mozogtak bennetek és az emberiség tudatosságán belül.


A Shaumbrák az egész világon összekapcsolódtak velünk az elmúlt héten, egy héttel ezelőtt, az Izraelbe tett utazásunk energiájában. Mi tudjuk, hogy ti ott voltatok velünk. Még ha nem is testben voltatok jelen, ott voltatok lélekben. Éreztük a szereteteket és a támogatásotokat. Éreztük, hogy ti is részt vettetek ezen az utazáson, ebben a kalandban és ebben a tapasztalásban.


Sok energiát mozgattunk együtt. És mi beszélni fogunk erről majd egy adott pillanatban. De, mi sok energiát mozgattunk. Egy lehetőséget teremtettünk. Elhelyeztük ezt a lehetőséget arra a területre és a tudatosságba, egy lehetőséget, mely lehetségességgel bír, képességgel arra nézve, hogy hasson az emberiségre, hasson az egész tudatosságra. Mi részei voltunk annak, Shaumbrák, mert ti hozzátettétek az energiátokat és a személyiségeteket, a tudatosságotokat ahhoz, ami ott megalkotott.


Volt egy oka annak, hogy visszamentünk oda. Ez több volt, mint csupán az, hogy szívjunk egy kis levegőt és megízleljük az ételt, és meglátogassam a földemet. Volt egy oka. Szólni fogunk majd erről egy adott pillanatban.


Shaumbrák -hogy is mondjam- mi egy új szintre lépünk veletek. Egy másfajta szintre lépünk, ahol hatékonyabban vesztek részt abban, ami itt létrejön. Egy új szintre lépünk, ahol gyorsabban haladhatunk veletek. Együtt tudunk veletek dolgozni, hogy a lehetőségek teljesen új területeit tárjuk fel... a tudatosság teljesen új területeit... olyan dolgokat, melyekről azelőtt csak álmodtatok... és dolgokat, melyekről talán nem is álmodtatok soha. Tehát, gyorsabban fogunk haladni.


Már eltöltöttünk négy és még egynehány évet veletek együtt dolgozva és segítve a Régi Energiák és Régi hitek elengedését. Nos, el tudunk boldogulni néhány mókásabb dologgal, dinamikusabbakkal és érdekesebbekkel. Átjutottatok a legkeményebb időszakokon.


Megkérünk mindannyiótokat, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, Shaumbrák, hogy érezzétek a mai vendégünk energiáit. És most két vendégünk van. Az energiáik meglehetősen különbözőek. Újra elmondjuk, ez nem arról szól, hogy megpróbáltok kitalálni valamit elméből. Ez egyszerűen arról szól, hogy érezzétek azok energiáit, akik ma idejönnek.


Az első közülük oly fontos részét képezi annak a munkának, amit mi most veletek végzünk. Az energiái velünk voltak Izrael földjén is. Az energiái itt voltak az elmúlt összejövetelünkön is. Visszajön újra, tehát a következő szintre tudunk lépni veletek ezen teremtő imagináció, az isteni képzelet használatában az életetekben, alkalmazva azt gyakorlati módon az életetekben... nincs több filozófia... nincs több -hogy is mondjam- az enyhülést és a megnyugtatást szolgáló szó... nincs több magyarázat a számotokra, miért vagytok itt. Mi most egy gyakorlatiasabban alkalmazható energiába mozdulunk el veletek.


Tehát, valóban, Mária érkezik ide, közelebb, mint egy hónappal azelőtt, mert ti mindannyian dolgoztatok vele az álmaitokban... és a valóságban. Ő érkezik ide egy másik beszélgetésre az imaginációval kapcsolatban. Ó, beszélni fogunk erről egy kis ideig. Ez olyan dinamikus terület. Ez oly nagy része a Teremtő energiának. Itt az ideje, hogy ezt használjátok az életetekben és megnézzétek, hogyan hat az, nemcsak rátok, hanem mindenre körülöttetek.


Tehát, valóban itt van Mária, és oly boldog, oly boldog, hogy velünk lehetett a múltkori utazásunkon. Ó, még az ő régi faluját is meg tudta látogatni... igen, valóban, és megünnepelni, noha késő volt már, és az utasok, akik velünk voltak, fáradtnak érezték magukat. Ők megünnepelték Mária életét. Megünnepelték az energiáját egy pohárköszöntővel, egy kis borral... ami legfeljebb közepes minőségű volt (a közönség nevet)... műanyagpohárból. De mégis az szívből jövő volt. Ez azt jelentette, hogy ez a csoport annyira tiszteli őt és annyira tiszteli önmagát, hogy ők meg tudnak állni az út szélén, amint a nap lemegy, hogy mondjanak egy pohárköszöntőt Máriára az ő régi kis falujában. Tehát érzésekkel teljesen áthatva áll itt ma ő, fellelkesülve.


Van egy másik vendégünk is a mai napon. Arra kérünk , hogy érezzétek az energiát és vegyetek egy mély lélegzetet... és újra, ne menjetek az elmétekbe. Egyszerűen érezzétek először. A gondolkodás később jön. Először érezzétek.


Értsétek meg... oly gyakran hozunk ide vendégeket, akik emberi formában voltak vagy még mindig abban vannak... néhányan még mindig haboznak. Korábbi vendégünk, a Pápa -tudjátok, a szellemének a legnagyobb része nincs már itt. A teste ugyan itt van, de szellemének a legnagyobb része már eltávozott. Vannak, akik -hogy is mondjam- energetikailag tartják itt őt, kétségbeesetten próbálkoznak, hogy fenntartsák ezt az energetikai egyensúlyt... az egyház... legalábbis 2007. ezen időszakán keresztül. De tudják, hogy valami olyasmit próbálnak rögzíteni, ami Régi és ami távozni akar. Nem hangzik ez ismerősnek, Shaumbrák? Távozni akar. A Pápa most tényleg el akar menni, ám ők, bizonyos értelemben, rituálé energiákat csinálnak, hogy itt tartsák. Micsoda szégyen... micsoda szégyen!


Tehát gyakran hozunk ide vendégeket, akik éltek már emberi formában vagy most is emberi formában léteznek. A vendégeink őstípusú energiák voltak, olyan energiák, amelyek nem egy adott emberi lény, vagy egy sajátos angyali lény. Ezek ez energiák archetípusos energiák-Mihály arkangyal... Gábriel... Rafael... és olyan sokan mások, akiket idehoztunk... Metatron.


Ezek eredeti őstípusú energiák. Megvan a saját egyéniségük. Rendelkeznek saját energiatípussal. De mégis őstípusúak. Ők itt vannak, hogy munkálkodjanak értetek. A ti aspektusaitokat ábrázolják. Ők egy olyan segítő rendszert képviselnek, melyet ti teremtettetek önmagatok számára, hogy rendelkezzetek velük. Ők nem -hogy is mondjam- emberi kinézetűek szárnyakkal, de ők meg tudnak jelenni a számotokra azon a módon, amikor szükségetek van rájuk.


A mai vendégünk ma nem őstípusú-olyan, amit egyébként ez alatt értünk-és nem is volt emberi formában azelőtt. A vendégünk ma Máriával együtt érkezik ide. És ez a vendég egy kicsit más. Ez az Igazság energiája. Az Igazság energiája lép be. Ez nem egy Igazság... tehát ha megpróbáltátok volna beazonosítani az energiát... ha az elmétek megpróbálta volna kitalálni, és nem sikerülne -hogy is mondjam- elhelyezni, hogy hol is van az az energia... ha úgy tűnne, hogy egérutat nyer előletek... ez azért van, mert az Igazság energiája állandóan változik és alakul. Bizonyos értelemben, azt mondhatjátok, hogy semmi és mégis minden az Igazság, de vannak ennek nagyobb dimenziói és aspektusai, melyek kibontakoznak az életetekben.


Az igazság energiája érkezik most ide, mert mi olyan helyekre megyünk, ahol megkívántatik a tudatosságotok feltárása és kiterjesztése, hogy megértsétek, létezik egy nagyobb Igazság, mint ami előttetek helyet foglal... mint ami anyagi formában van... mint amit matematikailag meg tudtok határozni... mint amit-hogy is mondjam-kidolgoztok egy számítógéppel. Az Igazság olyan területére megyünk, ami messze nagyobb, de nem korlátozott. Nem korlátozott.


Az Igazság mindig változik. Tehát értsétek meg, amint mi idehozzuk az Új Igazság energiáját, az változni fog. Egy év múlva más lesz, sőt akár félév múlva is már más lesz.


De itt az ideje, hogy felnyíljatok egy teljesen Új Igazságnak, hogy behozzátok azt az életetekbe. Ez a TI Igazság energiátok. Ez egy lehetségesség, mely arra várt, hogy beléphessen... rátok várt, hogy érezzétek, a megfelelő helyen vagytok... arra várt, hogy érezzétek, elengendő Régi hitet engedtetek el ahhoz, hogy be tudjátok hozni az Új Igazságot. Ez a ti részetek. És része minden dolognak is.


Tudjuk, hogy most valahogy -hogy is mondjam- határozatlanul szólunk itt egy kicsit, tehát arra kérünk titeket, hogy lélegezzétek be és érezzétek az Új Igazság energiáját... egy kiterjedt Igazságét... egy erősödő Igazságét.


Az Igazság nem igaz az ő tiszta formájában. Nem állítja, hogy ő az EGYETLEN út. Csupán azt igényli, hogy út legyen a jelen pillanatban.


Az Igazság nem áll egyhelyben. Az mindig mozgásban van.


Az Igazság világossággal bír, amikor beemelitek azt az életetekbe. Világossággal bír ABBAN a pillanatban az életetekben, és egy Új és más módon értetek meg dolgokat.


Az Igazság kiegyensúlyozott... értsétek meg.


Az Igazság úgy illeszkedik hozzátok, mint egy öltöny, ami jól áll rajtatok. De, amint tudjátok, mér egy új öltöny is végül régivé válik. Elhasználódik. Túl kicsi vagy túl nagy lesz. A cérnaszálak elkezdenek kirojtosodni. Kimegy a divatból... értsétek meg.


Az Igazság változik. Kimegy a divatból. Mondottuk nektek ezen sorozat elején és az ezt megelőző kezdetekor, hogy még azok a dolgok is, melyekről nektek ma beszélünk... úgy tűnik, mintha azoknak az egy évvel ezelőttieknek ellentmondanánk, mert az Igazság mindig változik.


Az Igazság érkezik ma ide, mint vendég Máriával. Az Igazság arra kér benneteket, hogy legyetek rugalmasak, engedjétek meg a változást.


Ah... az emberek oly gyakran félnek a változástól az életükben. Nagyon kényelmes nekik a saját szenvedésükben (néhányan nevetnek), mert értik azt. El tudnak boldogulni vele. Néha könnyebb egy szerencsétlen kapcsolatban megmaradni, mert ott már tudjátok, mi fog történni a következő pillanatban. Nyomorúságos lesz, de tudjátok, hogy mi fog történni (többen nevetnek).


Amikor kiléptek abból a kapcsolatból, nem tudjátok, mi fog történni. Nem tudjátok, vajon a szakítás kifizetődő lesz-e. Nem tudjátok, vajon az életetek nagy részében egyedül lesztek-e. Nem tudjátok, mi fog történni veletek... értsétek meg. Nos, az emberek hajlamosak ellenállni a változásnak.


Az Igazság ezen energiája érkezik most ide, mely ti vagytok... egy általatok teremtett lehetőség jön most ide. Az rugalmasságot szeretne. Képességet szeretne a kifejeződésre, a változásra és a növekedésre. Ez az, ahová mi tartunk, Shaumbrák -egészen Új helyekre... egészen Új dimenziókba... a megértés egészen Új útjaira... és minden bizonnyal az élet Új módjai felé.


Néha ez -hogy is mondjam- lehet, hogy megriaszt benneteket. Néha szükségetek van egy kis szünetre -hogy is mondjam- egy kis vakációra. Lehet, hogy néha szükségetek van arra, hogy megálljatok egy kis időre ahhoz, hogy csupán beolvasszatok minden Újat, ami eljön az életetekbe. Ez csodálatos!


Csupán emlékezzetek, drága Shaumbrák, ne próbáljatok meg ragaszkodni az Igazsághoz, de engedjétek meg neki, hogy a részetek legyen, növekedve és áramolva. Ne próbáljatok meg igazságosak lenni az Igazsággal kapcsolatban. Ne próbáljatok meg zaklatni vele másokat. Ne próbáljátok meg birtokolni azt.


Az egyházak most, a vallások, a világ fő vallásai, most megpróbálják birtokolni az Igazságot... értsétek meg. Megpróbálják azt mondani: „Ez az EGYETLEN út.” Ez volt 2000 évvel ezelőtt az út, vagy 4000 évvel ezelőtt. Ez nem azt jelenti, hogy most is ez a megoldás. Oly sok baj van most, oly sok konfliktus a Földön, azok hozzák létre, akik megpróbálnak ragaszkodni egy Igazsághoz... megpróbálják birtokolni azt... szétosztani azt kis darabokra és részekre... de megpróbálják ellenőrizni és birtokolni azt.


Az Igazságot, melyről tanulni fogtok az életetekben, nem lehet kisajátítani... egyszerűen csak létezik... létezik belélegezve... beengedve az életbe... szabadon létezik.


Tehát, mi behozzuk az Igazság ezen teljesen Új energiáját ide. Néhány közületek azt kérdezitek: "Az Új Igazság a Régire épül?" Ez egy érdekes kérdés.


"Miért vagyok itt?"(nevetnek Tóbiás vicces utalásán, melyet a csatornázást megelőző mókás beszélgetésre tett. )A nagy kérdések a férfiak és a nők elméjéből!


Igen, valóban, az Új Igazság a Régire épül, de újra elmondjuk, hogy az nem lineáris. Az nem -hogy is mondjam- az nem korlátozódik arra, amit a múltban tanultatok. Mindennek a lényege, melyet azelőtt tanultatok, az Igazság, melyet előtte átöleltetek, részei ezen Új Igazságnak. De ezen Új Igazság túljutott... túljutott az úton. Az nem korlátozódik arra, amit azelőtt tudtatok.


Bizonyos értelemben, mi mindig azt mondjuk nektek: "A jövő a meggyógyított múlt. "Az Igazság a múltra épül... de az már meggyógyított... kiegyensúlyozott. Tehát, most az teljesen Új irányokba tud áradni. Az nem korlátozódik arra, amit azelőtt tudtatok.


Nos, drága barátaim, ma a Mária energiával együtt, lélegezzük be az Új Igazságot, mely a TIÉTEK. Értsétek meg... ez nem tőlünk származik. Mi nem rendelkezünk vele. Még csak meg sem határozzuk. És arra kérünk, hogy ti se tegyétek. Ez egy olyan Igazság, melyet ti teremtettetek egyénileg, mint Shaumbrák. És az most be akar lépni az életetekbe.


Öröm és megtiszteltetés volt a számomra, Tóbiás számára, hogy visszatérhettem nemrégiben arra a földre, ahol sok-sok létidőt töltöttem, beleértve, melyet Tobiasként éltem (itt most To-BÁJ-ász-t ejt)... Tóbiásként (Most TÓ-bi-ászként ejti)... vagy Tobitként... vagy akárhogy hívtok engem. Ez többről szólt, mint csupán visszatérés az emlékeimhez.


Valóban, éreztem -amint együtt utazgattunk- éreztem azokat a helyeket, ahol valaha sétáltam. Cauldre és én sokat beszélgettünk. Azok a helyek, ahol én valaha megfordultam... bizonyos értelemben ugyanúgy néztek ki. És bizonyos értelemben egyáltalán nem úgy néztek ki. Drasztikusan megváltoztak az energiák. A vidék maga is más egy kicsit. Több a növényzet, mint az én időmben. Több fa és virág van. Az energia más. Erős. Majdnem fájdalmas volt, bizonyos értelemben, visszatérni oda, és érezni azt a konfliktust, mely évek óta ott létezik.


Nehéz volt azon Shaumbrák társaságában lenni, akik Izrael földjén élnek és tudják, hogy ők oly hosszú ideje rögzítenek egy energiát... nagyon, nagyon hosszú ideje, titeket szolgálva, az emberiséget szolgálva. Ők rögzítettek egy energiát, a megfelelő időre várva. Tudjuk, hogy ők fáradtak. De még mindig oly sok szeretet van a szívükben, oly sok öröm a Szellemnek és a Minden, Ami Van- nak tett szolgálatban, rögzítve az energiát ezen a helyen. Sokukkal közülük ott sétáltam Izrael földjén az én időmben. És ők még mindig ott vannak. Én pedig visszatértem ide.


A levegő még mindig ugyanaz volt. Van valami édes benne. Van egy fajta illat a levegőben. Ez nem csupán az oxigén. Ez egy energia, mely ott illatozik a levegőben. És ez az, amire oly hosszú ideje vágytam.


Ahogy Cauldre megjegyezte korábban, ez egy megállapodás beteljesítése volt-nem egy szerződésé-hanem egy megállapodásé ő és én köztem, hogy visszamegyünk újra. Értsétek meg... értsétek meg... Cauldre -aki régen a fiam volt, mint fiatal Tóbiás- ő és én tettünk egy megállapodást, hogy vissza fogunk térni erre a földre a megfelelő időben, hogy tegyünk valamit az összes Shaumbrával együtt, mindannyian.


Hogy visszamennénk és segítenénk elhelyezni az energiát, egy lehetőséget, mely mások számára is elérhetővé válik. Hogy visszamennénk, hogy újra összegyűljünk a Shaumbrákkal még egyszer újra. Hogy visszatérnénk néhány szent vidékre, néhány megszentelt helyre. Visszatérnénk, hogy elengedjünk egy energiát -valójában két energiát- melyek a földben voltak... szó szerint a földben.


Visszatérve, amikor a Föld először formába öntetett, jóval azelőtt, mielőtt fizikai testet öltöttetek volna, oly sokan közületek idejöttetek, mint angyalok és elhelyeztetek egy energiát a Földbe. A Föld rögzítette azt a számotokra. Gaia tartogatta azt a számotokra. Ezen a helyen, melyet Izraelként ismertek, nagyon közel van ehhez a -hogy is mondjam- Galilea- "tóhoz" (néhányan nevetnek azon, hogy Tóbiás Cauldre szavait használja a Galilea-tenger leírására), volt helyezve egy energia a földbe. És az az isteni egyesülés energiája volt, az ember és isten egyesüléséé. Ez egy lehetőség volt, mely idehelyeztetett... értsétek meg. Hogy az elő tudjon jönni a megfelelő időben.


Ez azon Isten energiája volt, aki mint ember sétál a Földön, ráébredve emberi formában. Ez volt az az energia, melyben nincs elkülönülés a kettő között soha többet. Oly régóta került odahelyezésre, arra várva, hogy a megfelelő időben majd előjöjjön. Hát nem meglepő, hogy amint Ábrahám erre a területre tartott, a föld felé, mely Kánaánként volt ismert (itt "KÉJ-nen"-nek ejti), Kánaán (most pedig" KENN-en"-ként)... hogy akkor teremtette meg az ő trónját ott... és hogy több ezer éven át más csoportok jöttek oda?


A Nyugati világ egyházai arról a helyről áramoltak ki. . Azok ott kezdődtek. Yeshua ott sétált. A vallási vezérfonalak mind ott voltak, mint Mekka az Ábrahámi vallások számára-ezen a helyen.


Ó, a föld maga... vannak szebb helyek a világon, gyönyörűbb helyek. De, ez a föld Izraelben rögzítette azon idő energiáját, amikor Isten a Földön tud sétálni, a "Ti is Istenek vagytok" idejét.


Oly sok vallás érezte időközben ezt az energiát és próbálta meg birtokolni, megpróbálta magáévá tenni. Oly sok közüle pedig sátrat vert ott. Odahelyezték a saját energiarögzítőiket, mindenféle szempontból. Ó, valóban, még metafizikai szintről is, még a New Age-es energiarögzítőknél is. De különböző fajta energiarögzítők vannak. Léteznek olyan energiarögzítők, akik soha nem akarják elengedni a Régi utat, akik fedelet szeretnének rátenni, akik szögeket vernének a fedélbe, hogy azt lerögzítsék, soha ki nem engedve a Régit. Vannak olyan energiarögzítők ott, mint a Shaumbrák, akik egyszerűen az egyensúlyt rögzítik, egyensúlyt a dualitásban, hogy ezen energiák előre tudjanak lépni a kellő időben.


Nos, odamentünk nem oly régen a Shaumbrákkal -és sokan közületek, akik összekapcsolódtak energetikailag ott velünk- hogy el tudjuk engedni a Régi Energiákat, melyek annyira odatapadtak ehhez a helyhez, odamentünk, hogy el tudjuk engedni azokat az energiákat, hogy visszanyerjék a szabadságukat, ha azok is úgy döntenek. Azért is odamentünk, hogy-bizonyos értelemben egy kulccsal - kinyissuk a kaput és így megengedjük, hogy az istenember teljesen Új Energiája beáramoljon most, megkérve bizonyos értelemben Gaiát, hogy engedje el azokat az energiákat, hogy azok felhasználhatók legyenek az emberiség számára.


Ti, Shaumbrák, nem is olyan régen érintve voltatok ezekben. Érintve voltatok azokban az energiákban, melyek ezen a szent földön voltak rögzítve. De most ti segítetek elengedni ezeket, hogy felnyíljanak, hogy elérhetőbbek legyenek az egész világon, segítetek nekik könnyebben megmutatkozni mindazok számára, akik használni akarják őket.


Elmentünk erre a földre, hogy újra meglátogassuk azt, hogy elhelyezzünk ott egy Új Energiát azok számára, akik át akarják ölelni, akik azt választják, hogy átölelik azt a jövőben. Odamentünk, hogy elhelyezzük egy Új Isten energiáját... értsétek meg.


Itt az ideje, hogy elengedjétek a Régi Istent. A Régi Isten, drága barátaim, oly erősen kapaszkodik... rögzítve van azon emberek által, akik ellenőrizni akarnak... az emberek által, akik megijedtek... az emberek által, akik nem értik, hogy létezik egy Új Igazság. Tehát, odamentünk, hogy kinyilvánítsuk a mi saját energetikai módunkon, hogy elérkezett az Új Isten ideje a Földön. Értsétek meg... Isten csupán az emberi tudatosság tükörképe-mindennek, ami van.


Felfogtátok, hogy Atlantisz napjaiban mi még nem értettük Isten koncepcióját? Nem volt Istenünk. Ha valaki odajött volna hozzánk és Istenről beszélt volna nekünk, fogalmunk sem lett volna, hogy miről is beszél. Mi megpróbáltuk megtalálni az élet forrását, azt a hajtóerőt, mely elindította az egész életet. De nem értettük isten koncepcióját.


Atlantiszban betekintettünk az emberi test belsejébe, megpróbálván fellelni az élet forrását, az élet hajtóerejét. Miért? Miért -nos megtudtuk fogni azt. Ki tudtuk azt venni valaki másnak a testéből és bele tudtuk helyezni a sajátunkba. De ez nem spirituális dolog volt. Ez egy nagyon tudományos dolog volt. Amikor kudarcot vallottunk avval a felfedező munkával a test belsejében, akkor úgy kezdtünk el gondolkodni, hogy az bizonyára valahol a csillagokban található. Megpróbáltunk módokat találni arra, hogy azt elhozzuk hozzánk.


A vallás, amint tudjátok -Isten megértése, ahogy ti ismeritek- valójában csak körülbelül 6000 éves. Szó szerint, amint az Isteni tudatosság elkezdett az emberiségbe áramolni, sok isten volt. Léteztek az esők istenei... a föld istenei... a nap istenei... a holdé... és mindené. Voltak madáristenek. Léteztek majomistenek... mindenféle isten, amit el tudtok képzelni. Nagy volt a összevisszaság, irányban tartva őket (néhányan nevetnek ). És akkor felvetődött egy kérdés, melyik isten az erősebb... melyik a nagyobb. És akkor háború támadt az istenek között, melyek ott voltak az emberek elméjében.


Ez nem volt így Ábrahám idejéig, amikor -hogy is mondjam- Isten Ábrahámmal beszélgetett és azt mondta: "Én vagyok... az egyetlen Isten... a minden. Nincs szükségünk sok istenre. Egy van. "Ez az emberiség tudatossága volt, ami Ábrahámhoz szólt, azt elmondva, hogy itt az ideje megérteni, hogy az isten belül létezik... létezik egy egység Istennel... nincsenek mindezen elkülönült istenek, akik egymással harcolnak, versengve az irányításért. Értsétek meg... az az emberi tudatosság volt akkor. Az mindaz a tudatosság, melyet magába tudott foglalni.


Tehát, Isten eljött Ábrahámhoz és azt mondta: "Én vagyok. Az egyetlen. "És a tudatosság átölelte azt. Az emberiség átölelte azt. Ez együvé vált, újra még egyszer, az, amit mi "Hapiru családjának" hívunk, azok, akik a zsidó nemzetséghez tartoznak. Ők dolgoztak ezen a koncepción, ezen megértésen, sokkal azelőtt, mielőtt az emberek még a Földre jöttek volna. Nos, ők eggyé váltak, és akkor egyetlen Isten jött létre. A sok isten pedig eltűnt. Azok eggyé lettek.


De akkor az emberek megpróbálták irányítani és megalkotni az ő Istenüket és az ő útjukat. Az Isten emberré vált... egy fehér emberré... szakállal. És öreg is volt és ráadásul gonosz természetű (a közönség nevet)... az egyik pillanatban azt mondván: "Szeretlek titeket. Oly nagyon szeretlek. "És a másik pillanatban azt mondja: "A pokolra fogtok jutni örök időkre." Akkor miféle is Isten? Ez egy olyan Isten volt, aki állítólag mindenfajta szabályt adott Mózesnek. Mózesnek nem adtak szabályokat vagy parancsokat. Ezek a Szellemtől származó állásfoglalások voltak. De ez már egy teljesen másik történet.


Yeshua idejött a Földre, hogy megpróbáljon segíteni másoknak, hogy megértsék, Isten belül van. Az egyetlen. És mégis sok. De belülről kezdődik. Ábrahámtól és az összes leszármazottól és az ezen a területen lévő energiából származott sok-sok vallás-a keresztény vallás... a zsidó vallás... a muszlim... és sok-sok más-mindegyik az Istenről szóló igazságot akarta birtokolni... mind azt állítva, hogy ha nem követitek ezt az igazságot, egy pokoli helyre űzetnek benneteket.


Az ember teremtette Istent... értsétek meg. Az emberiség tudatossága Isten. Itt az ideje, hogy az megváltozzon. Itt az ideje, hogy az Igazság egy teljesen új szintjére lépjetek, Shaumbrák. Lehet, hogy van, aki ezt istenkáromlásnak tartja. Lehet, hogy néhányan a Sátán művének tulajdonítják. Néhányan lehet, hogy félnek, mert az annyira berögzült az emberek belsejében-mélyen, mélyen rögzült Isten ezen energiája-hogy nekünk ragaszkodnunk kell a Régi módokhoz. Meg kell békülnünk Istennel. Imádnunk kell Istent.


Most, Shaumbrák, oly sok bölcsességgel bírtok. Miért lenne Istennek szüksége arra, hogy imádják? Tiszteljétek önmagatokat, szeressétek önmagatokat, és legyetek könyörületesek önmagatok iránt... ah, ez Isten Új tudatossága.


Itt volt az ideje, hogy visszatérjünk erre a területre, Shaumbrák. Ez több volt, mint egy egyszerű utazás, visszatérvén veletek energetikailag. Oly sokan ott voltatok Yeshua idejében, és még Mózes és Ábrahám idejében is ott voltatok. Követtétek... valóban irányítottátok ezen egész dolgot. Oly sokan ott voltatok az egyház kezdeti napjaiban Péterrel. Oly sokan segítettetek megalapítani az egyházakat az egész világon.


Néhányan közületek elfáradtak attól, amit elindítottatok a múltban, és elkezdtetek egy teljesen új egyházat, egy teljesen új utat. De az éppenhogy a Régi Energiára alapult, Isten Régi tudatosságára - Isten egy férfi... és állandóan büntet... isten elkülönült... értsétek meg... mindig elkülönült... távol éldegél valahol a mennyekben, de nem mutatkozik meg itt a Földön.


Shaumbrák, a MI utazásunk együtt, a MI megállapodásunk együtt-velem, Tóbiással, az arkangyalokkal, veletek-arról szólt, hogy visszatérünk oda, hogy elengedjük Isten Régi megértését és Régi tudatosságát, hogy mindezt elengedjük. AZ a tudatosság azt az időt szolgálta. AZT a tudatosságot most el kell engedni... azoknak, akik azt választják.


Itt volt az ideje, hogy visszatérjünk oda mindegyikőtökkel, ám Isten Új Energiájában, Isten egy Új tudatosságában az egész emberiséget érintve. És ez az, amit mi együtt csináltunk. Mi mindannyian visszamentünk oda. Mindannyian részt vettünk ebben.


Itt az ideje, hogy megjelenjen egy Új Isten a Földön-egy Isten, aki könyörülettel bír... egy Isten, aki a Földön él... egy Isten, aki többé már nem különül el... egy Isten, aki szereti az örömet... egy Isten, aki szeret teremteni és kifejezni... egy Isten, aki imagináció. Néhányan most azt kérdezitek... vakargatjátok a fejeteket és azt mondjátok: De Isten egyéni? Van valahol egy egyetlen Isten, talán messze a mennyekben egy másik dimenzióban?"


Ez egy nagyon bonyolult kérdés ahhoz, hogy megválaszoljuk. Ez olyan, mint az a kérdés: "Miért vagyok itt?" (a közönség nevet). Igen, valóban, van egy-hogy is mondjam-van a Szellemnek egy egyetlen energiája. És ti állandóan összeköttetésben vagytok vele. De az mindig távol és elkülönülve tartatott. Az a ti részetek.


Ez nem egy olyan Isten, aki a madzagot rángatja, és táncolni kényszerít benneteket, mint egy bábut. Ez nem egy olyan Isten, akinek nincs egyetlen szabálya sem... semmi szabálya. Tudnátok szabályok nélkül élni, Shaumbrák? A világotok tele van velük. Úgy tűnik, az embereknek veszettül szükségük van rájuk. Egyre többet és többet gyártanak belőlük.


A mi oldalunkon elámulunk azokon az új szabályokon és új törvényeken, melyek megalkotásra kerülnek. Miért? Ó, azt mondjátok: "Nekünk szabályoznunk kell az embereket. "Akkor próbáltok meg irányítani valakit, ha a problémák elkezdenek felbukkanni. Azok fellázadnak. Ti fellázadtatok, Shaumbrák... mindegyikőtök. Amikor szabályokat mértek ki rátok, fellázadtatok.


Valóban, van egy Isten, de nem olyan, mint amit esetleg még tegnap elképzeltetek-nem egy fickó az égben-nem egy Régi Energia... természetesen nem ítélkező... természetesen minden szabály nélkül. Tehát, azt mondjátok: "Nos, hogyan lehet Isten kézzelfogható, ha nincsenek szabályok, ahol minden ilyen "csupa szív-szeretet" dolog? Ki irányít mindent?"


Van egy energia, mely meghalad mindent, amit csak el tudtok képzelni a Földön, egy energia-melyet ti a mi oldalunkon-az Igazság energiájának hívnátok. Érezzétek azt egy pillanatra. Ez nem a törvényekről szól. Ez az igazságról szól. Sok szintje van ennek. Nem az irányításról szól, mert nincs szükségetek arra, hogy birtokoljátok az irányítást, ahol az Igazság kibontakozik. Akkor kell ellenőrzéssel élnetek, amikor az Igazság korlátozott és elhallgattatik.


Van egy energia a mi oldalunkon és a tiéteken. Ez az Új Isten... egy Új tudatosság... egy Új Igazság... ahol minden dolog -hogy is mondjam- áramlásban van... ahol minden dolog kiegyensúlyozott a saját maga módján... ahol minden dolog kifejeződésre törekszik. De ez NEM a Régi Isten, az a szakállas fickó egy nagy székben.


Nos, mi visszatértünk oda, Shaumbrák, hogy elengedjük azt a Régi Energiát. Emberek milliói vannak ezen a világon most, akik át akarják ölelni az életet, akik egy más típusú Istent akarnak átölelni, mint amilyennek most alávetik magukat. Ők megértik a saját lényük egy bizonyos részében, hogy ezen vallásoknak nincs semmi jelentése a számukra többé, hogy ezen vallások azért harcolnak egymással, hogy ki birtokolhatja Istent, hogy kinek milyen kitüntetést fog adni Isten. Ők megértik, itt az ideje ezen túllépni, de nem tudják, hová lépjenek.


Tehát, Shaumbrák, mi együtt helyeztünk egy energetikai lehetőséget a szent földre egy Új Istenért... ez elég hihetetlenül hangzik! És az volt... tényleg az volt! Mindezt csendben tettük. Tisztelettel tettük mindazok iránt, akik még bármiféle hitekhez ragaszkodtak, hogy azok még mindig ott rögzültek. De elhelyeztünk ott egy lehetőséget a keresők számára... azok számára, akik egy Új Igazság után kutatnak... azok számára, akik magányosak az életükben, mert nem érezték belül a Szellem jelenlétét... akik nem voltak megelégedve a frázisokkal és a dogmákkal... akik tudják, hogy itt az ideje a továbblépésnek.


Ahogy mondottuk a Shaumbrák azon csoportjának, akik ott összegyűltek, az energiák erősödni fognak ezen a földön, a szülőföldön. Nem fogunk semmiféle próféciákat tenni itt. Nem fogjuk megmondani, pontosan mi fog történni, másként, mint ahogy az energiák félelmetesen felgyorsultak. Ez most már attól függ, amit az emberek választanak. Vajon ők a viszályt vagy a megoldást választják?


A mi nézőpontunkból, amit mi most láthatunk, drága barátaim, az az, hogy-hogy is mondjam-sok minden van, ami történhet itt. Gyorsan fog történni. A világ figyelmét fogja magára vonni, a világ tudatosságáét, mely oda fókuszálódik.


És amikor a világ tudatossága Izrael földjére irányítja figyelmét, akkor valami elő fog jönni az emberek szívéből az egész világon, különösen az izraeli emberekéből. A könyörület és a szeretet olyan kiáradását fogja okozni, hogy az újra majd megváltoztatja az emberiség tudatosságát... újra elmozdít mindenkit egy Új megértés felé, egy Új bölcsesség felé... talán éppen egy napon, amikor nem kell a háborúkon keresztül tanulnotok... amikor nem kell a betegségeken keresztül tanulnotok soha többet... talán egy napon, amikor nincs többé már karma és bűn a Földön.


Tehát, hihetetlen munka volt, melyet végeztetek, Shaumbrák. Hihetetlen munka volt, amit most tesznek Izrael földjén, és tettek létidők óta, rögzülve az energiában. És mi azt mondtuk nekik-amikor ott voltunk-ők elengedhetik most már a földet. Elengedhetik. Nem kell, hogy az energia rögzítői legyenek soha többé.


Most az energiák mozgásban vannak. Áramolnak. Azt választhatják, hogy ott maradnak. Azt is választhatják, hogy elmennek bárhová. Azok szabadok.


Tehát, végrehajtottunk egy megállapodást, melyet együtt tettünk. És most itt az ideje, hogy tovább haladjunk egy Új szintre, itt az ideje, hogy kicsit felgyorsítsuk a dolgokat.


Nos, engedjétek meg, hogy most az imaginációról beszéljünk... az egy olyan csodálatos dolog. Az imagináció az alapenergiák egyike az Új Energiában. Egy állandó alapon használjátok azt az Új Földön. Az Új Föld a ti imaginációtokon keresztül most teremtődik. De csodálatos dolog az, hogy emberi formában tesztek szert tapasztalásra az anyagban. Tehát, ti most-hogy is mondjam-behozhatjátok azokat az energiákat az imagináción keresztül az Új Földre.


Amint mondottuk azelőtt, ott lehettek az Új Földön, és fizikai testetek lehet, amikor olyan dolgokat akartok művelni, mint a szex, a szeretkezés. Nincs kellemesebb módja, minthogy fizikai testtel rendelkezve, abban tapasztaljátok meg azt! Megteremthetitek az emberi testet az Új Földön, amikor élvezni akarjátok egy finom étel ízét. Nem szeretnétek gyakorlatozni és érezni a testet a legjobb formájában? De amikor nem azt választjátok, hogy fizikai testben léteztek, elengedhetitek azt. És akkor ti csupán energiák vagytok, vagy szellem.


De ti most teremtitek az Új Földet az imaginációtokon keresztül mindezen energiák egyesülése által. Ti el is kezdhetitek használni az imaginációt itt a Földön.


Most szóljunk egy nagyon egyszerű folyamatról. Újra elmondjuk, az imagináció nem az elméből származik. És nem is egy különleges helyről a testben. Nem akarjuk, hogy az emberek elkezdjenek ilyesmiket irkálni vagy mondani: "Az imagináció a bal lábujjatokban található. "(néhányan nevetnek) Az emberekben van egy hajlam arra, hogy ezt tegyék. Az imagináció az energiátok egy velejáró része, de olyan része, mely oly régóta le volt zárva.


Ha úgy vesszük, az imaginációtok olyan, mit az álomállapototok, mégis, az álomállapototok hajlamos nagyon éterikussá válni, nagyon-hogy is mondjam-ingatag időnként. De a beszélgetésünk kedvéért, most gondoljatok úgy az imaginációtokra, mint egy álomállapotra. Nem próbáljuk meg hozzátenni a logikát. Ti álmodtok, amíg teljesen jelen vagytok a Most pillanatában emberi testben. De megengeditek magatoknak, hogy álmodjatok - hogy vizualizáljatok, hogy felidézzétek a képét, birtokoljátok a látványát-az összes lehetségességnek. Tehát, bizonyos értelemben, azt mondhatjátok, hogy a ti képzeleti energiátok kilép és eljátszik a lehetőségekkel. De az nem próbálja meg definiálni és korlátozni azokat.


!!! 3. Birtokoljátok a lehetőséget, példának okáért, egy bizonyos munkának a lehetőségét, amelyet szeretnétek csinálni -sok lehetőséggel bírtok- annak a lehetőségével, hogy maradtok abban a munkában, amit most végeztek... vagy annak a lehetőségével, hogy munkanélküliek lesztek... vagy annak a lehetőségével, hogy megteremtitek magatoknak a saját üzleteteket... vagy annak a lehetőségével, hogy energiamunkások lesztek... vagy egy könyvírás, esetleg zeneszerzés lehetőségével... mindezen különféle dolgok olyanok, mint egy álom. Lépjetek ki és játsszatok olyan sokban benne, amennyiben csak akartok. Érezzétek az energiát.


Menjetek ki és játsszatok annak energiájával, álmával vagy imaginációjával, ami olyan, mint egy könyvírás. Érezzétek azt. Ne próbáljátok meg definiálni azt. Érezzétek, milyen is megosztani a belső tapasztalataitokat másokkal a szavakon keresztül. Érezzétek, milyen önmagatokat kifejezni papíron. Érezzétek, milyen az, mikor egy szempár a lapra szegeződik és olvassa a szavaidat és érzi az energiádat. Engedjétek meg a képzeleteteknek, hogy összekapcsolódjon minden móddal itt ezen keresztül. Érezzétek, milyen arra bírni őket, hogy kapcsolódjanak össze veletek ezen a könyvön keresztül, melyet ti írtatok. Álmodjátok meg azt. Képzeljétek el és érezzétek azt.


Most haladjunk tovább egy másik lehetőséghez, a munkanélküliség lehetőségéhez. Nem szeretitek a munkátokat. Ott akarjátok hagyni. Tudjátok, hogy elérkezett az idő, hogy ott hagyjátok. Tehát, beállítjátok az imaginációtokon keresztül a lehetőséget, hogy berobbanjon (néhányan nevetnek). Ó, igen, érezzétek azt egy pillanatra. Érezzétek, milyen megszabadulni a munkátoktól, melyet lehet, hogy nem is szerettek. Érezzétek, milyen amikor nincs munkátok, semmilyen, nincs ok, amiért fel kellene kelnetek reggel. Érezzétek, milyen amikor van időtök magatokra. Érezzétek, milyen az, mikor egyszerűen magatokkal lehettek.


Nos, amint megértitek, mi történik itt... de azért az emberi elmétek beleszalad ilyen dolgokba. "De akkor hogy gondolom, hogy lesz pénzem? Hogy fogom kifizetni a számlákat? Hogy fogok másik munkát találni? Szellem, Szellem, mit akarsz, mit tegyek?" Azt szeretnénk, ha álmodoznátok, valóban.


Érezzétek, milyen amikor elengedtek egy Régi energiájú munkát. Az teremt, bizonyos értelemben, egy üres teret, lehetővé téve, hogy az Új beléphessen. Nem kell amiatt aggódnotok, hogy meghatározzátok a részleteket itt. Arra kérünk benneteket, hogy érezzétek az energiát. Ez egy álmodás. Ez egy álom.


Lépjetek egy másik lehetőséghez, a saját üzletetek megteremtéséhez. És akkor rögtön közbelép az elme és azt mondja: "De nem tudok semmit sem arról, hogyan kell vezetni a saját üzletemet (néhányan nevetnek). Hogyan töltöm ki még az adónyomtatványokat is? Mit kell tennem?" Értsétek meg... éppen akkor korlátozzátok le magatokat.


Engedjétek meg magatoknak, hogy megálmodjátok, amint elindítjátok a saját vállalkozásotokat. Ah... megengedtétek magatoknak, hogy álmodjatok ez előtt, ugye? És akkor azt gondoltátok, hogy az nem fog működni... GONDOLJÁTOK azt, hogy működni fog. Nem engedtétek meg magatoknak, hogy beteljesítsétek és keresztül menjetek ezen az álmon.


Azért mert éppen arról álmodoztok, nem jelenti azt, hogy azt kell választanotok. Ti egyszerűen felderítitek a lehetőségeket. Ez az imagináció a munkában... felfedzeni a lehetőségeket.


Egy bizonyos pontnál kiválaszthatjátok az egyik lehetőséget. Így szóltok: "Ó, nekem tetszik a munkanélküliség lehetősége. Egy kis ideig nagyszerű lesz. Nekem tetszik az-sokáig aludni, időt fordítok magamra. Oly annyira elválasztódtam attól, aki vagyok. "Nos, drága barátaim, annál a pontnál megálmodtátok azt és választottatok.


Újra elmondjuk, itt van egy másik pont is, amikor a Shaumbra nehéz időket él át. Nem akarnak döntéseket hozni. Azt szeretnék, ha valaki más, vagy valami más döntene helyettük.


Emlékeztek rá-amikor régen azon ámultatok, amit a vezetőitek mondtak nektek, hogy mit tegyetek? Ők soha nem tettek ilyet!(a közönség nevet)Ti teremtettétek azt. A vezetők ott voltak, hogy rögzítsenek egy energiát a számotokra, hogy fenntartsanak egy egyensúlyt. Ők soha nem mondták nektek, hogy mit tegyetek.


Oly sok Shaumbra fél a választástól. Azt gondolják, hogy a Szellemnek van egy listája a számukra, van valami, egy sors, ami már bevégeztetett. Nem, Shaumbrák, ez tőletek függ. Milyen választást hoztok? Hogyan akarjátok átölelni az életet?


Öleljétek át a munkanélküliséget egy kis ideig. Mókás dolog történik ebben, amint hozzáadjátok az energiátokat . Átölelitek. Beemelitek azt. Majd azt veszitek észre, hogy a társaság egy akkora végkielégítést ad nektek, amiről soha nem is gondoltátok, hogy lesz. Az alkalmazás oly sok országot érint a világon. Talán a barátok megkérnek titeket, hogy végezzetek el egy munkát, ami nem veszi el az összes energiátokat, ami nem-hogy is mondjam-alacsonyítja le az energiátokat, ahol lehetséges, hogy csak egy vagy két napot dolgoztok egy héten, de többet téve ezzel, mint amit korábban tettetek... értsétek meg.


Amint kiválasztotok és átöleltek egy lehetőséget, a mögötte húzódó nagyszerűb lehetőség elkezd kibontakozni. Általában, amikor mentek és éreztek egy lehetőséget, nem fogtok fel minden lehetőséget, ami azt körülveszi. Vannak lehetőségek a lehetőségeken belül.


Nos, most amint átölelitek és ezt a munkanélküliségnek nevezett dolgot választjátok. Azt mondjátok: "Itt az ideje, hogy elengedjem azt a Régi állást. Hadd válasszam a munkanélküliséget." Nos, egyszerűen lélegezzétek azt be.


Mit jelent az-hogy belélegezni? Hogyan tudnátok belélegezni a munkanélküliséget? (néhányan nevetnek)Amit tesztek az az, hogy fogjátok ezt a lehetőséget, amit választottatok, és most megengeditek, hogy belépjen az emberi valóságba, a Most pillanatába. Nem valamilyen távoli helyen tartjátok azt, egy álomszerű helyen. Most behozzátok azt. Nincs könnyebb vagy hatásosabb módja, mint a lélegzésen keresztül behozni. Lélegezzétek be a lehetőséget, amit választottatok.


Hoppá... érezzük a félelmeteket idejönni (néhányan nevetnek). "Talán rosszul választottam. Tudom is én, mit csináljak?" Erről beszélni fogunk azonnal.


Most tisztáznunk kell valamit. Cauldre kiabál ránk. Ő most nem kér... és mi most nem kérünk minden Shaumbrát, hogy munkanélküli legyen holnaptól (többen nevetnek). Ez egyszerűen csak egy példa, csak egy példa. Nem akarunk e-maileket, és Cauldre sem akarja, hogy ők azt mondják: "OKÉ, ott hagytam a munkámat. Most mi van?" (többen nevetnek) Ez egy példa.


Tehát, lélegezzétek be azt a valóságotokba. Ha úgy találjátok, hogy az elmétek küzdeni próbál, vagy megkísérli kitalálni azt, engedjétek el, engedjétek elmenni. Ez nem egy olyan időszak vagy nem egy olyan hely, amibe az elmének bele kellene avatkoznia. Belélegeztek egy energiát, csakúgy, mint ahogy képletesen mondanátok, hogy a Szellem életet lehel belétek. Leheljetek életet bele most. Emeljétek azt a valóságotokba.


És, amint belélegeztétek azt -és kiválasztottátok a lehetőséget, belélegeztétek- engedélyt adtatok a számára, hogy átjöjjön az éter kapuján a ti emberi valóságotokba. Nyissátok ki az ajtót. Nyissátok ki a kaput. Lélegezzétek be.


Most mit csináltok? Adjatok neki szabadságot. Ne próbáljátok meg irányítani azt. Adjatok neki szabadságot. Engedjétek meg neki, hogy megtalálja az Igazság legmagasabb szintjét a valóságotokban. Amikor az elme szabályozza azt, nem nyerhet szabadságot, hogy meglelje az Igazság legmagasabb szintjét. Tehát, lélegezzétek be azt, és adjatok neki szabadságot. Adjatok neki saját életet.


És most, mint a Teremtő -mint te a Teremtő- figyeljétek meg, hogyan bontakozik ki az az életetekben. Ne próbáljátok meg irányítani vagy meghatározni azt. Az az Igazság és a teremtés korlátozása. Figyeljétek meg, amint kibontakozik. Mivel ti egy biztonságos energiában vagytok, bátran megtehetitek azt. Mivel ti egy biztonságos energiában vagytok -már elengedtétek a dualitást a saját életetekben- meg tudjátok figyelni, amint az megszentelt módokon bontakozik ki, amit soha el sem képzelhettetek volna a Régi emberi elmével. De most az Új Energiájú imaginációban megengedhetitek, hogy az áramoljon.


Ez az, ahol mindezen dolgok, ti szinkronicitásnak nevezitek, elkezdenek megtörténni. Az összes darabka elkezd összeállni. Egy áramlás indul meg az életetekben. Eljön hozzátok... minden. Az ajándék a Most pillanatában eljön hozzátok. Ez annyira különböző, mint az a mód, ahogyan előtte éltetek, és mint az a mód, ahogyan más emberek most élnek.


Ez egy kis munkával fog járni. Ó, ne is hívjuk munkának. Ez majd igényel egy kis energiát, egy kis energiát kell majd ráfordítani. Amit észre fogtok venni, amikor bonyolulttá teszitek azt -és szertartásokat, technikákat és eljárásokat használtok- az el fog távozni. Amikor meghagyjátok azt a maga legtisztább egyszerűségében, az azt jelenti, hogy a legigazabb szabadságot adhatjátok neki. Elérheti a legmagasabb Igazságot a valóságotokban. Ez OLY egyszerű, Shaumbrák!


Az egyik éjszaka Cauldrével dolgoztunk. Ő ezen képzeleti energiáról beszélgetett velünk. Azt mondtuk neki, vegye azt egyszerűen. Lélegezzétek be. Ne határozzátok meg. Emlékezzetek, ez volt a széles ecsetvonás leckéje. Ne határozzátok meg. Teremtsetek széles ecsetvonásokkal. Adjatok neki saját életet és figyeljétek meg, hogyan bontakozik az ki. Ez a teremtés csodája.


Amikor a Szellem titeket teremtett, elengedett benneteket. Ő (itt az angolban hímnemben szerepel) szabadságot adott nektek... ő (most nőnemben)szabadságot adott nektek. Ő (nőnemben)azóta figyelemmel kísért benneteket és szeretett titeket. Ő (most hímnemben) nem ad szabályokat nektek. Ő (most újra nőnemben beszél róla) nem büntet titeket.


Ugyanez a helyzet a ti saját imaginációtokkal és teremtésetekkel kapcsolatban. Most talán azt gondoljátok: "Ez szokatlan. Azok az én teremtéseim. Képesnek kellene lennem rá, hogy megmondjam nekik, mit tegyenek. "Ez az Új Energia. Ez arról szól, hogy megfigyelitek, hogyan bontakoznak azok ki. Nincs gyönyörűbb, mint amint láthattok egy teremtést kibontakozni. Még az az öröm is kicsinek tűnik hozzáképest, mint amit akkor éreztek, amikor életet adtok egy gyermeknek. Életet adtok valaminek. Figyelitek, amint az kibontakozik. A Teremtő a legnagyobb örömét leli az energiák figyelésében, amint azok önmagukat kifejezésre juttatják... értsétek meg... nincs irányítás.


Nem kell belélegeznetek különlegességeket. Nem kell részleteket belélegeznetek. Nem kell kitalálnotok azt az elmétekben.


Újra elmondjuk, amikor Cauldrével beszélgettünk azon az éjszakán - van egy kis vitánk arról, hogyan osszuk meg a tapasztalatot. De azt magánjellegűnek szeretné tartani.


Nos, megpróbáltuk elmondani neki: "Legyen az egyszerű. Ne készítsetek részleteket. Azok gondoskodnak magukról. Hagyjátok, hogy az egyszerű legyen. Lélegezzétek be azon energiának az esszenciáját, melyet elképzeltetek. De ne határozzátok meg azt. "


Ami történt, az egyszerűen hihetetlen volt Cauldre számára. A legvadabb hitein is túl volt. Túl volt a Régi Igazság korlátain. Túl volt mindenen, amit el tudott volna képzelni. Nos, ő adott magának... nem mi tettük érte... mi egyszerűen azt mondtuk neki, hogy az legyen egyszerű. Ő birtokol egy megértést arról, hogyan működik az imagináció, hogyan áramlik minden az életetekbe. Nincs több küzdelem! Nincs több irányítás! Nincs több korlátozás!


Mi fogja korlátozni az imaginációt és a teremtéseteket?Először és mindenekelőtt-a Régi hitrendszerek. A hitrendszerek olyanok, mint egy börtöncella az imagináció számára. Azok korlátozzák azt. Az egyik ok, amiért mi ezt a korábbi utazásunkat tettük Izraelbe, az az volt, hogy elengedjük a Régi hiteket, kinyissuk a Régi hitek börtönajtajait.


Shaumbrák, ti már tudjátok, hogy a Régi hitek hogyan sodortak titeket bajba. Nektek még mindig vannak olyan hiteitek -azt kell mondjuk- melyek korlátozottak. Még mindig nem értitek a teljes lehetőséget. Még mindig úgy látjátok magatokat, mint egy korlátozott emberi lényt, mert ez az a mód, ahogyan idáig éltetek, tehát az mindaz, amit magatok előtt láthattok. A hitrendszerek az imagináció börtöne.


Tudjuk, hogy védtelennek érzitek magatokat hitek nélkül. "Nos, nekem hinnem kell valamiben." Miért? Miért? Hihettek mindenben és semmiben is egyszerre.


A hitrendszerek bajba sodorhatnak az Új Energiában. Az Igazság minden időben kiterjed. Oly sok hitrendszer rögzült mélyen, mélyen bennetek... még csak látni sem látjátok őket... az Istenről alkotott hitet. Mi dolgoztunk Shaumbrákkal a workshopjainkban az egész világon. Meghökkentő, hogy Shaumbrák beszélnek egy félét, de másban hisznek... Még mindig ragaszkodnak az Istenről alkotott Régi hithez.


A pénzről szóló hitrendszerek... egy másik kritikus pont a Shaumbrákkal kapcsolatban. Abban hisztek, hogy a pénz korlátozott. Azt hiszitek, hogy keményen meg kell dolgoznotok érte. Azt hiszitek, hogy nem vagytok érdemesek sok pénzre. Úgy vélitek, hogy a mennyekbe vezető egyetlen út, ha nincs pénzetek, vagy ha nem áramol elegendő hozzátok abból, ami rajtatok keresztül érkezik, eltérítve az áramlást magatok körül. Látjuk, hogy néhányan ezt teszitek. Ti kitűnő kinyilvánítók vagytok, de eltérítitek az áramlást magatok körül.


Egy másik Régi hitrendszer... egy hitrendszer, hogy a biológia össze fog omlani... egy hitrendszer, hogy ti öröklitek azt a biológiai vonalat. Itt az ideje, hogy mindezt elengedjétek.


Vessetek egy pillantást a hitrendszereitekre, amint azok felbukkannak az életetekben. És ez az egyik dolog, amiben Mária dolgozni fog veletek az elkövetkezendő 30 napban -helyezzétek a hitrendszereket az orrotok elé (néhányan nevetnek), így láthatjátok, hogyan korlátoznak azok benneteket. Nincs olyan sok jajgatás itt... több lesz az "aha"! Nem kell, hogy többet jajgassatok. Engedjétek el AZT a hitrendszert is (többen nevetnek). Az egy csodálatos "aha" lesz, vagy "Én nem is tudtam, hogy ahhoz a Régi hithez ragaszkodtam. "


Újra elmondjuk, érdekes lesz, amint elengeditek az összes hitrendszert. Lehet, hogy egy kis ideig védtelennek érzitek magatokat. De amikor felfogjátok, hogy ezek a hitrendszerek mennyire a Régi Igazsághoz tartoznak, az Igazsághoz, melyet megpróbáltok birtokolni, melyet mások is megpróbálnak kisajátítani a számotokra. Itt az ideje, hogy hagyjátok azt elmenni.


Mi nem tudjuk elvégezni ezt a munkát szélesre tárt képzelettel, ha ti a Régi hitrendszereket ölelitek át. Van egyfajta tisztelet és van valami, amit tanulni lehet minden hitrendszerben. De nekik is menniük kell... túl kell jutniuk rajtatok.


A másik dolog, ami korlátozza az imaginációt, hogy van egy félelem bennetek, hogy Teremtők legyetek. Ti mindannyian tudjátok, milyen az... a félelem, mely ott van. "Én egy teljes Teremtő vagyok a saját jogomon... ó, a mindenit, mi van, ha több háborút okozok? Mi van, ha több embert fogok megölni?" Shaumbrák, ti már ezen túlvagytok. Ti megtanultátok azt a leckét. Most lépjetek túl azon.


Ti az egyensúly egy Új helyén vagytok. Ha halljátok ezeket a szavakat, ha érzitek a vibrációinkat, ti már jóval túlvagytok ezen. Nem kell, hogy aggódjatok a félreteremtés miatt, vagy hogy olyat teremtetek, ami egyensúlytalanságban van. Ha teljesen jelen vagytok a Most pillanatában, ha most velünk vagytok energetikailag, nem kell, hogy aggódjatok emiatt a dolgok miatt.


Létezik egy félelem, amit azelőtt említettünk, azzal kapcsolatban, hogy rossz döntést hoztok. Igazából nincs rossz döntés. Csak a megtapasztalandó dolgok különféle módja van. Ha felhagytok azzal, hogy úgy nézzetek rájuk, mint jó vagy rossz dolgokra -engedjétek el azt a dualitást- ez a félelem is el fog távozni.


Van még a tömegtudat egy energiája, ami korlátozza a képzeletet és a teremtést. Bizonyos értelemben, azt mondhatjátok, hogy annyira belemerültök -vagy merültetek-, hogy az visszatart benneteket. Noha vannak más dolgok az életetekben -teremtések, imaginációk- amelyeket nagyobb kihívás kinyilvánítani a körülöttetek lévő dualitás energiája és a tömegtudat miatt.


Néhányan közületek repülni szeretnének, nagyon messzire szállni ezzel az imaginációval. És csalódottakká váltok, mert azt nehéz behozni ebbe a valóságba. Dolgozni fogunk veletek az elkövetkezendő beszélgetéseinkben, hogyan lehettek ebben a valóságban, de elmozdulva annak korlátozásától, szabályaitól és a törvényeitől. De most vannak bizonyos imaginációk, amelyeket nehezebb megtestesíteni, mint másokat a tömegtudat vagy a csoporttudat, és azon energiák miatt, melyet a saját családotok, vagy barátaitok raktak rátok. Beszélgetni fogunk veletek és áttekintjük még egyszer újra, hogyan ismeritek fel, mi van belül és mi van rajtatok kívül, hogyan engedjétek el ezeket az energiákat.


És az is, drága barátaim, ahogy mi említettük a múlt összejövetelünkön, oly fontos, hogy képzeljetek és teremtsetek a magatok számára. Csalódottakká váltok... nehézségbe ütköztök, amikor megpróbáljátok azt mások számára megtenni. Az rólatok szól először... minden. Ez az egész dolog, amelyről ezelőtt beszéltünk-kiegyensúlyozottá válik bennetek. A világ érezni fogja azt, és akkor talán beemeli azt az energiát önmagába.


Nem próbáljuk itt megmenteni világot. A világnak nincs szüksége arra, hogy megmentsék. Mellesleg az egy Régi hitrendszer. Az a -hogy is mondjam- tömegtudatba a vallások és sok más csoport által emeltetett oda... a világot meg kell menteni. A világ csodálatos és nagyszerű úgy, ahogy van. A világ megválasztja a saját tapasztalásait. Hagyjatok fel azzal a próbálkozással, hogy megmentsétek a világot.


Képzeljetek és teremtsetek a magatok számára. Ne legyenek korlátaitok arra nézve, mi történhet. Ne gondolkodjatok ebben egy logikus, lineáris módon. El fogunk majd menni néhány új helyre.


Nos, a mostani és a következő összejövetelünk között, engedjétek meg magatoknak, hogy álmodozzatok a lehetőségekről. Engedjétek meg, hogy választásokat hozzatok. Lélegezzétek be a valóságotokba és figyeljétek meg, hogyan bontakozik ki. Nézzétek meg az energiákat a bensőtökben és körülöttetek, hogy elkezdenek megváltozni. Figyeljétek meg, amint a saját csalódottságotok valami miatt az életben, kezd eltávozni. Figyeljétek, hogy minden mennyire simán és szépen áramol hozzá. Figyeljétek meg, hogy a Földön lévő emberi élet durva, kemény energiája kezd eltávozni, eltávolodik egy áramlással... egy felizzó fénnyel... egy lágysággal... és egy csodálkozással.


Drága Shaumbrák, annyira örülünk, hogy mi együtt jutottunk el erre a pontra, teljesítve a megállapodásunkat, visszatérve arra a szent földre, elhelyezve egy Új Isten energiáját azok számára, akik azt választják, hogy átölelik azt. Nem erőszakoljuk azt rájuk. Egyszerűen elhelyezzük azt oda, mint lehetőséget. Elérkezett a Földön egy Új isten ideje most, szükség volt rá. Eljött egy teljesen új isteni tudatosság ideje, itt az idő, hogy beemeljétek azt az Istent az énbe... nincs több elkülönülés... nincs több szabály... sem az élettel kapcsolatban... és az imaginációval kapcsolatban... és a teremtéssel kapcsolatban.


Nos, bizonyos értelemben, azt mondhatjátok, hogy mi befejeztünk egy energiát egymással, csupán elértünk egy Újat, mely egy Új igazságot ölel fel, egy magasabb Igazságot, és természetesen egy olyan Igazságot, mely örömtelibb. Ahogy mondottam a beszélgetésünk elején, a legkeményebb résznek most vége. Nos, szárnyaljunk együtt.


És ez így van!


fordította: Halász Andreavissza az előző lapra