Teremtés sorozat, 3. lecke, kérdések és válaszok

Tóbiás közvetítések, 2000. október 14.


Tóbiás: És ez így van, drága barátaim, hogy most folytatjuk ebben a körben. Folytatjuk ebben az isteni pillanatban, amelyben már eddig is itt ültünk nálatok. Sok kérdésünk van hozzátok, bár tudjuk, hogy ez a ti kérdéseitek ideje! Ma este, nem nagyon helyénvalóan ugyan, de mi fogunk kérdéseket feltenni nektek. A következő néhány napban kérni fogjuk a visszajelzéseiteket.


Ilyen nagy létszámú csoport még eddig nem csinálta végig együtt ezt a folyamatot, az Isten-ségére ébredés folyamatát. Több tízezer fénymunkás van, akik most ébrednek. Kérjük, mondjátok el nekünk, milyen. Milyen érzés most a ti bőrötökben lenni? Kérjük, nyilvánítsátok az érzéseiteket, érzelmeiteket! Azt kérdezzük, milyen az átalakulásotokban lenni.


Ez mind fontos. Kíváncsiak vagyunk, mi zajlik bennetek, a folyamataitokra, az új megértéseitekre, az új bölcsességekre, amelyeket most fedeztek fel. Ezek teljesen új dolgok. Tehát, arra kérünk, beszélgessetek velünk, mondjátok el nekünk a pillanatnyi élményeiteket.


Azt kérdezzük, milyen ezen a magányos úton járni, mivel tudjuk, hogy ennek eredményeképpen már sokat elengedtetek a régi dolgok, a régi kapcsolataitok, állásaitok közül, és a nehézségeitek régi kezelési módjai közül. Kérünk benneteket, hogy mondjátok el ezeket nekünk, de végső soron nem mi fogunk a kérdéseitekre válaszolni. Össze fogunk gyűlni ugyanilyen csoportokba, és ti fogtok nekünk válaszolni. Ti vagytok az igazi tanítók.


Nos, ma este egy kis meglepetést okozunk Kauldre-nak (Geoffrey Hoppe). Előbb válaszolunk egy kérdésre, mint ahogy feltennétek. Volt egy olyan kérdés, hogy kicsoda Tóbiás. A barátunk annyira szeretné, hogy ma este, hogy erre sor kerüljön! A Tobit Könyvében szerepel (szünet) – a barátunk nem akarja, hogy rátérjünk erre – id. Tóbiás és ifj. Tóbiás. Időseb Tóbiás volt az, aki megvakult és elvesztette a vagyonát. Azután kérte ifj. Tóbiást, a fiatalabb Tóbiást, hogy szerezze vissza a pénzét. A fiatalabb Tóbiásnak eközben sok kalandja volt. Sokat tanult, és végül visszatért, hogy odaadja id. Tóbiásnak a jussát. Amikor ez megtörtént, akkor egyfajta gyógykezelést is alkalmazott, amivel a szemét meggyógyította.


Így tehát, Tóbit Könyvében két Tóbiás szerepel. I. Tóbiás, aki most Kauldrén keresztül beszél... Idősebb Tóbiás én vagyok. Ifjabb Tóbiás az, aki ezen a széken ül, aki ezeket az üzeneteket lehozza ide nektek. Én Kauldrének hívom őt. Fiamként ismerem és szeretem őt. És ő ennek nem nagyon örül! (nevetés)


Tisztelettel megköszönöm neki ma este ezt a munkát, amit végez, mert azzal, hogy most itt van, egy szerződést teljesít. Ezt a megállapodást nagyon de nagyon rég kötöttük. Amikor úgy döntöttem, hogy nem jövök vissza a Földre, megegyeztünk, hogy ő folytatja itt, és együtt fogunk dolgozni. Mivel az energiánk nagyon közel áll egymáshoz, és mert olyan nagyon szeretjük egymást, Kauldre vállalta, hogy közvetíti a Bíbor Tanácsot. Vállalta, hogy lehozza a Bíbor Tanács energiáját a Földre, amikor eljön az ideje. Hát most, kedves fiam, erre fény derült! Most már tudja mindenki. Örömmel közöltük ezt veletek. (kuncogva)


És most akkor, örömmel válaszolnánk bármi egyéb kérdésre.


KÉRDÉS: Miért fedted fel ezt a titkot most?


TÓBIÁS: Ma este volt egy szertartás a fátyol innenső oldalán. Igen, még mi is, a fátyolon innen, megtartjuk a szertartásainkat, tiszteletadásainkat. Nem sokkal a ma esti közvetítés kezdete előtt megünnepeltük a fiatal Tóbiást. Elismertük a munkát, amit végzett, végez. Nagyon szép volt a szertartás. Természetesen, karmazsinvörös (a Bíbor Kör színe – a ford.) szín töltötte meg. A fiatal Tóbiás még egy új kardot is kapott. Felkértük, hogy legyen a Bíbor Tanács vezetőségi tagja. Ez egy fontos momentum, amire annak idején én, az apja, nagyon büszke voltam. Ezért derítettünk fényt most erre.


KÉRDÉS: A közelmúltban, egy kiscsoportos közvetítésen beszéltél arról, hogyan függ össze a digitális technika és a dualitás. Azt mondtad, a tudatosságunk kiegyenlítéséhez kellett a technika. Beszélnél erről bővebben?


TÓBIÁS: A digitális technika a dualitást mintázza. Plusz-mínusz, ill. „0” és „1” az alapja. Két különálló energia együttműködése. Amikor a tudósaitok felfedezték ennek a digitális technikának a jelentőségét – az ellentétes erők olyan együttműködésének, amely valami újat hoz létre – teljesen új korszak kezdődött a technikában. Olyan dolgok megteremtését segítette elő, mint a számítógép és a CD-lejátszó. Ez új kommunikációs technikákat hozott létre. Segítségével meggyorsíthatjuk a kommunikációt, és a Föld energiamezőjének átalakítását.


A technikával visszaéltek a múltban, ahogy ti fogalmaznátok. Atlantiszon a technika alkalmazása nem éppen úgy végződött, ahogy szerettétek volna. Most már a technika és a spiritualitásotok együtt fejlődik. Rajtatok, megvilágosodott embereken múlik, hogy a mélyebb spirituális szempontok és a technika együttműködése kerüljön előtérbe.


Ebben a folyamatban a következő lépés a kvadrát-matematika lesz, amiről már beszéltünk, olyan új felfedezésekkel, amelyek hatványozottan meggyorsítják a ti mostani, duális digitális technikátokat. És ezek a felfedezések szerintünk a ti időszámításotok néhány évén belül bekövetkeznek. Azonkívül, ha megnézitek a 4-es számot, kezditek megérteni, mekkora erő rejlik benne. Még a 2011-es évetek is 4-es, a végső átalakulásotok előtti év – 2012-re várható a teljes átalakulásotok. Most már nagyon jól együtt halad a technika, annak belső értelme és a ti spirituális fejődésetek. A múltban ezek valamelyest elmaradtak egymástól.


KÉRDÉS: A barátommal láttuk, hogy egy férfi a szemünk láttára eltűnt. Ki volt az, és mit jelent ez?


TÓBIÁS: Először is, ő valójában nem is létezett! Illúzió volt, amit láttatok, nagyon valóságos illúzió. Az illúzió megszűnt, miután átadott nektek egy üzenetet. Nem szavakkal, mindketten a tudatán keresztül kaptátok meg. Ha visszatekintesz, meg fogod érteni, amit mondott nektek. Nem fizikai testtel rendelkező entitás volt. Egy energia-összetétel volt, ami kifejezetten a ti számotokra volt ott.


KÉRDÉS: Tóbiás, azt mondtad a mostani létidőnkről, hogy ezt mindannyiunknak ki kell bírni, végig kell szenvedni. Tagadása-e ez az Isten-Aki-Vagyok teremtő megnyilvánulásának, amiből tudást, gyarapodást, tapasztalás általi kiteljesedést nyertünk, és most előhozzuk magunkban magasabb isteni beteljesedésünket?


TÓBIÁS: Nagyra becsülünk benneteket ezért. Nagyra becsülünk benneteket azokért a megtapasztalásokért, amiken keresztülmentetek. Azt is tudjuk, hogy sok öröm és bőség is van az életetekben. De sosem mulasztjuk el megköszönni nektek azt, amit ezek ellenére kibírtatok. Tudjuk, hogy nap, mint nap sokat tesztek. Most mentek keresztül a korábban felállított akadályokon. Amikor összegyűlünk ebben a csoportban, mindig megragadjuk az alkalmat, hogy elismerjünk titeket, és köszönetet mondjunk nektek ezekért. Mélységesen tisztelünk benneteket a szeretetért és az önzetlenségért, amivel a munkátokat végzitek. De azért is jövünk, hogy segítsünk, hogy egy kis időre megkönnyebbítsünk titeket a fájdalmaktól, nehézségektől, szomorúságotoktól, amiket átéltetek. Tudjuk, mennyire nehéz, erőt próbáló munka ez.


KÉRDÉS: Dualitásmentes nézőpontból a teremtés minden dimenziója egyenlő értékű és egy célja van. Valójában a Szellem nézőpontjából a 3D-s játszótérben való megtestesülés előkészítése korszakokat vett igénybe. Miért marad el ennyire a dualitásra épülő 3D-s világ a többihez képest?


TÓBIÁS: A ti világotok, az energiátok, ami a Földön létrejött, a fizikai világegyetemetek egyetlenegy másikhoz sem hasonló. Amint már mondtuk, kívül van a Minden-Létezőn. Egyáltalán nem marad el többi mögött! Csak ezt a legnehezebb végigvinni. Saját tapasztalatomból mondom… sok-sok életet leéltem a Földön, és nagyon nehéz volt nekem a dualitásban élni, elválasztva a Szellemtől. Megterhelő volt. Ezért becsülünk oly nagyra titeket azért, amit tesztek. Minden valóságnak, minden dimenziónak megvan a maga értéke, de nincs még egy olyan az egész teremtésben, mint amin itt keresztülmentek. A leges-legnagyobb kihívás, de mégis az új teremtés legnagyobb lehetősége.


KÉRDÉS: A fizikai testünk változásait ki tudják-e mutatni majd a szakorvosok, akik esetleg megvizsgálják a vérünket, a DNS-ünket?


TÓBIÁS: Minden bizonnyal, nemcsak azok számára lesz nyilvánvaló a változás, akik látják az energiákat, hanem azok számára is, akik mikroszkóppal vizsgálnak, ezek a megfigyelések azonban később jönnek. Kissé meg fognak ijedni tőle. Többet közületek meg fognak kérni, hogy további vizsgálatoknak vessék alá magukat. Jó, hogy erről itt beszélünk most, mert esetleg félni kezdtek majd, hogy valami nincs rendben, valami betegségetek van. Ne feledjétek: egyszerűen csak éljetek az isteni pillanatban, hogy megvizsgálhassanak benneteket, ha akarjátok. Finom eltérések kialakulását fogják észlelni azokon a területeken, ahol könnyebben megfigyelhetők, főként a sejtfelépítésben és a sejtek elrendeződésében. Változásokat fognak észlelni a külső testrészeiteken, a bőrötökön, a szemeteken, a hajatokon. És igen, persze, a véretekben is különbségeket fedeznek fel, a fehér- és vörösvérsejt- arányban, és abban is, ahogyan a vér sejtjei magunkhoz vonzanak új típusú sejteket, elsősorban olyanokat, amelyek gyógyulást hoznak, és megelőzik a betegségeket.


KÉRDÉS: Tanítókként szavakkal fogjuk átadni a tudást vagy ez inkább nem szóbeli energiacsere lesz?


TÓBIÁS: Mindkettő. Sokat fogtok szavak nélkül dolgozni, ahogy kezditek megérteni a saját Isten-ségeteket és az új energia működését. A munkátok nagy részét – főleg amikor egy helyzetet befolyásoltok – nem szavakkal fogjátok végezni. De azoknak, akik hozzátok fordulnak, nagy szükségük lesz a szavak általi információátadásra is. Tehát, beszélgetni is fogtok velük, megnyugtatjátok őket, és segíteni fogtok, hogy megértsék, mi történik.


KÉRDÉS: Tóbiás, hogyan éljem meg az isteni pillanatot a napi munkámban? Könnyű itt a csoportban, de amikor csörögnek a telefonok, és követelmények vannak…


TÓBIÁS: Barátaim, sosem mondtuk, hogy könnyű lesz! Ebben az energiában, ami ma itt van, könnyű megérezni és megérteni az isteni pillanatot. Gyakorolnotok kell, hogy ki tudjátok vinni ezt az energiát a mindennapi életetekbe. Odaadó munkára lesz szükség: De ennek nem kell feltétlenül küszködésnek lennie. Amikor a munkahelyeteken nehéz helyzetben vagytok, egyszerűen csak álljatok az alacsony fal mögé. Álljatok az isteni pillanatban, és engedjetek! És akkor látni fogjátok, amint a dolgok körülöttetek elkezdenek változni. De azzal a tudatos szándékkal kell elkezdenetek a folyamatot, hogy az isteni pillanatban álltok, az alacsony fal túloldalán, és csak vagytok abban a pillanatban. Nem kell erőlködni! Nem lesz nehéz! Tudatos szándékotokkal és rendszeres gyakorlással természetesebbé fog válni. Egyre könnyebb lesz majd. Az isteni pillanat részetekké akar válni. Előtérbe akar kerülni az életetekben. Ez nem olyan valami, amit elő kell idéznetek. Csak adjatok teret neki, amiben megtörténhet!


KÉRDÉS: Vannak olyan módszerek, amelyekkel növelhetjük a rezgésünket? Pl. illóolajok, homeopátia, stb.


TÓBIÁS: Barátaim, visszatérünk a hangvilla-példához, amiről ma már szó volt. Ez a hangvilla, érzitek, hogy két ágon szól bennetek, eltérő frekvencián, ellentétes rezgéssel. Most menjetek bele, és engedjétek meg, hogy a rezgései összhangban szóljanak. Ez a legnagyobb

dolog, amit magatokért tehettek. Ott van bennetek. A DNS-etekben van. A tiétek. Már a birtokotokban van. A többi dolog, amiről beszéltek… nem a tiétek. El kell mennetek értük, megvenni, alkalmazni, magatokba beépíteni. Értitek már? Nem arról van szó, hogy helytelennek tartjuk bármely készítménynek a használatát, mert mindegyik fontos. De amíg el nem indítjátok ezt a belső folyamatot, addig ezek alig vagy egyáltalán nem fognak hatni. Mostanáig ez így volt az életetekben. Használjátok ezeket a dolgokat, és csak rövid pillanatnyi örömöt, rövidtávú gyógyulást nyújtanak, hosszútávon nem oldják meg a dolgokat. Belülről kezdjétek a folyamatot! Belülről kezdjétek a kiegyenlítést! És, akkor, majd, ha használjátok ezeket az anyagokat, jobbá válik a hatásfokuk. Magatokat is meg fogjátok kérdezni, amikor előveszitek a zsebkönyveiteket, hogy tényleg szükségetek van-e rájuk.


KÉRDÉS: Van-e szerepe a meditációnak az új energiában?


TÓBÁS: Nem úgy, ahogy ti ismeritek (kuncogva) – egész egyszerűen ez a válasz. És még az is, hogy Kauldre most behúzza fülét-farkát, hogy nem fogunk-e hozzávágni ezt-azt. (nevetés) Az eddigi meditációitok legnagyobb része erőltetett és nehéz volt. Lényegében abban segítettek, hogy idáig eljussatok. Kérünk benneteket, mindig becsüljétek nagyra ezt a részeteket! De ahogy haladtok bele az új energiába, már nem lesz szükségetek arra, hogy naponta leüljetek meditálni előre meghatározott ideig, és hogy harcoljatok az elméteken átvonuló gondolatokkal. Mindössze annyit kell majd tennetek barátaim, hogy megengedjétek és befogadjátok a Minden-ami-van-t. Fogadjátok el magatokat, és éljetek az isteni pillanatban! Rá fogtok jönni, hogy vágyatok van arra, hogy csendben egyedül legyetek, de ez inkább olyan lesz, mint egy bölcsesség- és szeretetáradat rajtatok keresztül, és nem mint egy felépített meditáció. Ezek a dolgok eddig jól szolgáltak benneteket, de nem kell már levenni a régi könyveiteket a könyvespolcról és olvasgatni. Lényegében ez az új energia. Amikor ezt a sorozatot elkezdtük, amikor elkezdtünk ennek a csoportnak beszélni ezekről az új dolgokról, figyelmeztettünk benneteket, hogy lesznek nagy és nehéz feladatok. Bizonyos értelemben el kell hagyni vagy lecserélni azokat a régi dolgokat, amik segítségével idáig eljutottatok.


KÉRDÉS: Mit tudsz nekünk mondani ennek az időszaknak a párkapcsolatairól, elsősorban az egyedül élő fénymunkásokról?


TÓBIÁS: Ez az egyik legnagyobb kihívás, mert sokan, akik spirituális szolgálatot teljesítenek, egyszer csak egyedül maradnak. Tudjuk, hogy a szívetek vágya az, hogy valakivel közösséget vállaljatok. De oka van annak, hogy ezt a csendes időszakot, az egyedüllét idejét biztosítottátok magatoknak. Azért, hogy ténylegesen, zavartalanul a saját folyamataitokkal tudjatok foglalkozni. Ez tehát nem azért van, mert nem vagytok érdemesek, képesek a szerelemre, hanem igénylitek, hogy egyedül lehessetek a házatokban, megélhessétek az új energia folyamataitokat, hogy az új energia tanítói lehessetek.


Amikor az isteni pillanatban élsz, ahol már harmónia és egyensúly van, -- ó, akkor már vonzódni fognak hozzád. Jönnek majd hozzátok. Látni fogják a fényeteket, és akkor majd eldöntitek, megfontoljátok, mi a legjobb nektek adott esetben. Tudjuk, nagy kihívás ezt az utat egyedül járni. Nem könnyű látni, ahogy mások az áruházakban, parkokban, éttermekben jól érzik magukat egymással, társaságban vannak. De kedves barátaim, ti kértétek ezt a magányos elvonulás időszakát. Látjuk mi, hogy ez nem állandó, de nem kell ezért elindulnotok és keresgélnetek. Minden a helyetekbe jön majd a legmegfelelőbb pillanatban.


KÉRDÉS: Találtam egy házat, amit meg szeretnék venni. Hogyan maradjak a tökéletes pillanatban, hogy ezt véghezvigyem? És mostantól hogyan tervezzem meg a szabadságom idejét?


TÓBIÁS: Ez most már az új házatokban úgy van, hogy eljönnek hozzátok a dolgok! Menjetek be a hangvilla belsejébe, engedjétek meg, hogy egyensúlyba kerüljön, hogy létrejöjjön a harmónia. És akkor az összes frusztráló dolog, amit egyébként egy ház vásárlásakor tapasztalnál, magától megoldódik. Igazából csak jelen kell lenned majd. Csak a szándékodra lesz szükség, hogy ebben a házban lakjál, de látni fogod, hogy a papírmunka, a kölcsönök, az időbeosztások és minden egyéb procedúra jól összejön majd. De persze, mint tudod, sokszor

csak az utolsó pillanatban. Nem fogod az egészet jól átlátni előre. Csak engedd el minden félelmedet ezzel kapcsolatban, és menni fog!


A szabadságaiddal kapcsolatban – Kauldre barátunk nem a legjobban intézi ezeket, most emlékeztetjük rá. Ha úgy érzed, hogy ideje egy kis kikapcsolódásnak, hogy felfrissítsed az

energiáidat, csak keríts rá időt! Megérdemled. Csak teremtsd meg az időt hozzá! Aztán használd arra, hogy feltöltődj a saját energiáiddal!


KÉRDÉS: 7 éves kisfiamnak egy ideje visszatérő rossz álmai vannak. Növekvő számokról, erőteljesen felgyorsuló dolgokról beszél, és betegnek érzi magát fizikailag. Azt mondja, hogy olyankor nagyon rosszkedvű. Kaphatunk valami magyarázatot, vajon mi történik vele?


TÓBIÁS: Sokan álmodnak számsorokról, számcsoportokról. Ez nem rendkívüli. Igazából most az energiák és frekvenciák felgyorsulása van. Bizonyos felépítésű elmével rendelkező emberek szó szerint számokat álmodnak meg. Kauldre barátunk is ilyen. A fiad álmában lényegében az energiaszövedék kialakulását látja, amiről már korábban beszéltünk, de számokon keresztül. Ezen kívül az események, a technika, az élmények erőteljes felgyorsulását is látja, amelyek rohamosan felgyorsulnak, ahogy közeledünk, a ti szavaitokkal élve, a kvantumugráshoz. Ennek a mélyebb szintű megtapasztalásától a fizikai test viszolyog. Ez a fiad esetében nyilvánvaló. Este elalvás előtt kérd meg, hogy ne számokban lássa ezeket, hanem úgy, hogy a képet vagy látomást létrehozó számjegyek együtt jelenjenek meg. Kérd, hogy tegye ezt. Kérd, hogy kérje ezt, és segítséget kap majd hozzá.


KÉRDÉS: A múlt szombaton a barátommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Ford Carson-i haditámaszpont bárjába. Elmagyarázták, hogy merre van, de második próbálkozásunkkor egy sötét épülethez értünk, semmi nem volt kiírva, az ajtók zárva voltak, és a parkoló üres volt. Biztosak voltunk, hogy ez nem a bár. Miután többször is ugyanarra irányítottak bennünket, félóra elteltével, este 11-kor, visszajutottunk ugyanahhoz az épülethez. Akkor már ki volt világítva, és azt mondták, hogy már este 7 óra óta nyitva van, és most éppen zárnak. Veszélyben voltunk, vagy ez valami figyelmeztető jel? Köszönöm.


TÓBIÁS: Egész egyszerűen, nem lett volna helyénvaló, hogy ott legyetek. A fénymunkások egyre több ilyen furcsa esettel fognak találkozni. És most is arra kérünk benneteket, mindig figyeljétek a 4-es számot, amely benne van ezekben a helyzetekben! Az jelezni fogja nektek, hogy ne menjetek el valahova, ahol félelem, pánik van, és tudatja veletek, hogy sok változás van arrafelé.


KÉRDÉS: Régóta akarok utazgatni a világban. Keressek ehhez egy állást, vagy csak induljak útnak?


TÓBIÁS: A fejlődésed szempontjából most nem időszerű neked az utazás. Ez most nem a megfelelő idő arra. (Idehívunk másokat, hogy segítsenek.) Utazgatsz most, de nem fizikai értelemben. Nagyon nagy utakat teszel meg éjjel. De nem nagyon emlékszel az álmaidra. Ettől úgy érzed, hogy valami világutazó vagy. De most nem alkalmas az idő erre, talán majd később. Hogy miért, arról most inkább nem beszélünk.


KÉRDÉS: Régebben azt mondtad, hogy tengeri sóban áztassam magam a fürdőkádban. Kell-e ezt folytatnom?


TÓBIÁS: Gyakran ajánlottuk már a fénymunkásoknak, mint az egyik legjobb gyógyító segédletet, hogy tengeri sós vízben áztassák magukat. Vannak olyan tulajdonságai, amelyek segítenek a fizikai test tisztításában. A stresszt is eltávolítják. Ezt nagyon ajánljuk. Nem amiatt, amit a táplálékkal vesztek fel, és nem is azért, mert változni akartok. Egyszerűen csak megengeditek ezeknek a tengeri sóknak, hogy segítsenek nektek elengedni azokat a dolgokat, amik már nem megfelelőek. Ezt nagyon hasznosnak tartjuk a fénymunkások számára.


KÉRDÉS: Ha a régi énünk haldoklik, távozóban van, és az új énünk már itt van, akkor már felemelkedtünk?


TÓBIÁS: Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a régi énetek meghalt. A régi énetek az útjának végére ért, teljesítette a szerződését. A régi én egy feladatot vállalt, úgy mondhatjuk, amit nagyon jól elvégzett, nagyon megdolgozott vele. És most el lehet engedni. Visszatérhet oda, amit ti Otthonnak neveznétek. Ezt már nagyon kiérdemelte. A „felemelkedés” szót mi nem nagyon használjuk, mert sok helytelen értelmezése van, ami az egyházaitoktól, sőt még a New Age-ből is ered. Van egy olyan elképzelés, mi szerint, amikor felemelkedsz, rögtön kigyógyulsz mindenből, mindent tudni fogsz, mindent megtehetsz. De bizonyos értelemben, igen, emelkedtek. Változtok. Most már általában képesek vagytok befogadni Isten-ségeteket ebbe a valóságba. Csak azért vigyázzatok, mit gondoltok felemelkedésnek! Megint csak arra kérünk, értsétek meg, hogy a dolgok egészen másmilyenek lesznek, mint hittétek. Erőteljesek és csodálatosak lesznek, de arra kérünk, ne legyenek elképzeléseitek arról, hogy mi a felemelkedés.


KÉRDÉS: Tóbiás, a stresszt említetted, Nem igaz az, hogy az isteni pillanat megtapasztalása stresszhelyzetben lehetetlen?


TÓBIÁS: Amikor stresszben vagy, amit legtöbben naponta tapasztaltok …… az a legalkalmasabb, hogy az isteni pillanatban legyetek. A legjobb és legnagyobb erejű pillanat, hogy az alacsony fal mögé álljatok egy pillanatra, hogy az isteni pillanatban legyetek. És igaz, hogy a stressz ezt nagyon megnehezíti, de amikor kezditek megérteni ezekben a helyzetekben, hogy hogyan legyetek az isteni pillanatban barátaim, attól kezdve nagyon gyorsan fogtok haladni. Nagyon gyorsan felhatalmazottakká váltok.


KÉRDÉS: Úgy tűnik, egyre jobban függünk a számítástechnikától és az internettől. Úgy látom, az ismerőseim mind, akik használják a számítógépet, akár keveset is, állandó problémákkal küszködnek. Mi a baj ezzel?


TÓBIÁS: Az Internet alig 12 éves. A számítástechnikátok a mai fejlettségi szintjén alig 30 éves. Még mindig sok minden fejlődik. Úgy tekintsetek az internetre és a számítástechnikára, mint az új energia része, a gyors kommunikáció és megértés része. Ha tudjátok, hogy az internet nem egyetlen helyen van, akkor tudjátok, hogy ott van minden egyes felhasználónál, a hatalom minden egyes felhasználó kezében ott van. Ez az egész tulajdonképpen jól illusztrálja, mi történik a belőletek felkelő Isten-ségetekkel. Nem a Szellemtől, sem a Mennyország egy központi helyéről jön, ahogy az egyházaitok tanítják. Nem egy központi irányítással működő óriás Isten. Bensőtökben játszódik. És, igen, az interneten belül is van fejlődés, de az mind része a folyamatnak. Ezt teremtitek ti, új teremtők, éppen most.


KÉRDÉS: Szeretném tudni a titkát, hogyan tarthatom meg a partnerkapcsolatomat, különösen egy éppen folyamatban lévő jogi ügylettel kapcsolatban, amelyben mindketten érintettek vagyunk.


TÓBIÁS: Túlságosan erőlködsz most. Túl sokat aggódsz a jövő miatt, és a fejlemények miatt. Egész egyszerűen csak élj az isteni pillanatban, javítsad a saját belső rezgéseidet, és legyél kész arra, hogy elfogadod a végeredményt, bármi legyen is az! Itt is nagyon, túlságosan erős a kapaszkodás a körülményekbe. Csak engedd el, engedd meg, és tudjad, hogy teljesen jól fog végződni!


KÉRDÉS: Új technológiákkal dolgozom, és tudni szeretném, hogy merre haladjak, mi a jó irány most.


TÓBIÁS: Sok-sok irányba haladhatsz. Keressük, hogy melyik szolgálna most téged a legjobban. (szünet) Az lenne most a legalkalmasabb, ami gyorsabb és hatékonyabb adatfeldolgozást tesz lehetővé. Igen, arra lesz szükség, még azok a rendszerek is, amelyekkel most dolgozol, a következő néhány év alatt elavulttá válnak. Egyre fontosabb lesz, hogy óriási adatmennyiségeket tudjatok hatékonyan kezelni, és ebben neked is lesz szereped.


KÉRDÉS: Ha a rezgéseinkkel bevonzunk mindent, amire szükségünk van, amikor a „most”-ban vagyunk, hogyan dolgozunk a futárainkkal?


TÓBIÁS: Kitűnő kérdés. A mi oldalunkon vannak, akiknek a segítés a dolguk, de addig nem tudnak segíteni, amíg ti a szándékot, és a hozzá tartozó energiát meg nem teremtitek. A futárok ezt nem tudják megtenni, de elősegíthetik, és elősegítik a folyamatot is. A ti földi viszonylataitokban és multidimenzionálisan is. Ahogy változtatjátok a saját rezgéseteket… ahogy magatokhoz vonzotok mindent, ami éppen kell, tulajdonképpen ők azok, akik segítenek nektek, hogy ezeket megkapjátok. Ők azok, akik más szinteken elhárítják az akadályokat, ha vannak külső akadályok, amik útjába állnak, vagy fékezik azt, hogy ezek a dolgok eljussanak hozzátok. A futárok egyfajta energiakiegyensúlyozók. Segítenek kiegyensúlyozni az energiátokat, hogy a megfelelő időben a megfelelő dolgokat megkapjátok. Kérhettek tőlük, kifejezhetitek nekik a szándékotokat, és akkor jobban tudatosítjátok majd az ő segítségüket, de valójában ők így is, úgy is mindig dolgoznak nektek.


KÉRDÉS: Előkészítése a mostani folyamat a harmadik teremtésnek? Követi ez a két előző teremtés-kört úgy, ahogyan az Élet Virága mutatja? Az Élet Virága tulajdonképpen a teremtés terének 7 ciklusát ábrázolja?


TÓBIÁS: Azt mondhatjuk, jelenleg nincs érvényben a harmadik teremtés. Ezt most elég nehéz lenne itt elmagyarázni. Nézzétek meg, mit mondtunk korábban a kvadrát-matematikáról. Ahogy a második teremtés kezd majd kibontakozni, nem lesz lineáris az új teremtés vonala. Exponenciálisan (=hatványfüggvénynek megfelelő vonalban) fog kibontakozni. Négyzetes függvény formájában fog kibontakozni – nem ez a legjobb kifejezés. Ezért figyelünk most annyira oda a második teremtésre. Egy sablont hoz létre, amit majd használni fogtok, amikor a teremtés kvadrát-matematikájáig eljuttok.


KÉRDÉS: Tóbiás, erős vágyam volt arra, hogy Mount Shasta-ba menjek. Menjek?


TÓBIÁS: (hosszú szünet, a közönség nevet) Az ilyen szívből jövő vágyaknak mi nem látjuk akadályát. Azt mondjuk: Menj! De ismét elmondjuk, legyél állandóan nyitott arra, amit ott találsz! Ne legyenek előzetes elképzeléseid!


Drága barátaim! Minden formában szükség lesz a szándékotokra és az energiátokra abban, amiről beszéltünk nektek, amit közvetítünk nektek. Arra kérünk, tudatosítsátok ezeket a dolgokat a következő találkozásunkig, tudatosítsátok az elfogadását Mindennek-amivan, úgy, ahogy van, az emberi énetek elfogadását, és most már az isteni énetek elfogadását, és az isteni pillanatban élést! Minél többet dolgoztok ezen, annál gyorsabban jönnek majd az eredmények mindenütt számotokra és a nyomdokaitokban haladók számára is.


És újra emlékeztetünk benneteket, van egy csoport, amely mindig körülöttetek van. Sohasem vagytok egyedül!


És ez így van.