Teremtés Sorozat, 4. lecke, kérdések-válaszok,

Elhangzott a Bíbor Körben, 2000. nov. 11-én


És ez így van, kedves barátaim, saumbrák, hogy ismét eljöttünk ebbe a körbe, ebbe az energiába, a kérdések és válaszok idejére.


Azért jövünk ide, és dolgozunk veletek, hogy teremtőkké váljatok. Arról szól ez, hogy istenekké váljatok, hogy felfedezzétek és megvalósítsátok Isten-ségeteket. Nem olyan nehéz ez, egyáltalán nem olyan nehéz! Nehéz volt – szinte lehetetlen – amikor a dualitás egyensúlya más volt, amikor a dualitás jellegzetességei még nem voltak nagyon harmonikusak. De ahogy egyensúlyba kerültök önmagatokkal, amint kijavítottátok a dualitás egyensúlyát önmagatokban, és amikor már az egész Földön minden emberben kiegyenlítődnek a dualitás jellemzői, akkor már sokkal könnyebb lesz valódi teremtőkké válnotok. Nem fog nagyon nagy erőfeszítést követelni tőletek, ha képesek lesztek a lényeteken belül és a lényetekből teremteni! Csak annyit kell majd tennetek, hogy megengeditek az isteni kegyelemnek, hogy kezébe vegye az egyensúlyt. Annyit kell csak tenni majd, hogy felhozzátok ezt az energiát magatokban, bele a valóságotokba, az isteni pillanataitokba, és aztán játszotok azzal, amit ez létrehoz. Tetszeni fog ez nektek, igen nagyon fog tetszeni!


Nos, van itt egy általános kérdés, amivel szeretnénk foglalkozni ma este még az egyéni kérdések előtt. Néhány nappal ezelőtt már előkerült ez a kérdés egy másikkal együtt, és most ebben a csoportban rátérünk. Ez a kérdés a kapcsolatokról szól, és tudjuk, hogy ez sokatoknak okoz problémát. És most olyan szempontra világítunk rá, amit ezúttal vegyetek fontolóra, és használjátok majd a saját életetekben.


Alig egy éve, december 13-án arról beszéltünk, hogy a Föld tudatossága kettéválik. Arról beszéltünk, hogy az új tudatosság elválik a Föld régi energiáitól. És arról, hogy ti, saumbrák az új Föld energiájába kerültök. Ennek még egy éve sincs. Azt mondtuk, hogy egy ideig a két világ -- a régi és az új -- között fogtok járkálni. Látjátok majd azokat, akik a régi tudatosságban vannak, és tisztelni, becsülni fogjátok őket azért, amit tesznek, mert fontos egyensúlyt tartanak fenn. Azt mondtuk nektek, hogy azok, akik a régi energiában maradnak, nem lesznek képesek megérteni, megfigyelni, hogy a Földön új energia létezik, és új tudatosság. Míg ti mindkét energiát látni fogjátok, ők csak a sajátjukat fogják látni.

Ahogy ez a két energia egyre jobban elválik egymástól, ahogy egyre jobban belemerültök az új Föld energiáiba, sokatoknak olyan társa, élettársa, partnere van, akik úgy döntenek, hogy a régi energiában maradnak. Azért döntöttek úgy, hogy a régi energiában maradnak, hogy biztosítsák az egyensúlyt a ti számotokra, hogy rögzítsenek egy energiát a számotokra. Mert, még ha el is váltok, ahogy mondtuk, és új területekre mentek, amelyek még nem ismertek, mindig lesz egy összekötő szál a régi energiához.


A két hegymászó hasonlatát használtuk. Míg az egyik biztonságosan be van kötve, és vannak kapaszkodói a hegy oldalában, a másik egy kötélen halad tovább. Az egyik tartja majd az egyensúlyt és a biztonságot, a másik lesz a felderítő. A kapcsolatok többsége így fog majd alakulni. Lehet, hogy a partneretek vagy élettársatok a régi energiában maradt, hogy rögzítse nektek az energiát, amíg ti felderítitek az új területeket.


És sok esetben, kedves tanítók, sok esetben nem lesz majd jó, ha napi kapcsolatban maradtok a társatokkal. Az energiák működésének megváltozására utalunk itt, ami most folyamatban van. És most rajtatok múlik, a ti lényetek dönti el, hogy maradtok vagy haladtok. De ha úgy döntötök, hogy továbbhaladtok, ha úgy döntötök, hogy felbontjátok a kapcsolatotokat az egyik szinten, tudjatok róla, hogy sokszor egy másik szinten ők biztosítják nektek az egyensúlyt. Becsüljétek őket érte, és köszönjétek meg nekik. Miközben esetleg felbontjátok a kapcsolat emberi kötelékeit, szeressétek őket azért, amit értetek tesznek, amiért lehetővé teszik számotokra, hogy az új energiába átmenjetek!


Na és akkor most válaszolni fogunk a kérdéseitekre.


Kérdés: Tóbiás, van-e összefüggés a 2-es számból a 4-esbe való átmenet, és aközött, amit Kryon a 12-es számrendszerről mond?


Tóbiás: Persze, hogy van. Szoros összefüggés van. Ahogy már mondtuk, a matematikusaitok hamarosan olyan információkkal fognak szolgálni, amelyek segítségével megismerhetők lesznek ennek a részletei is. Itt most nem lenne jó belemennünk ebbe a szakterületbe, de emlékeztetünk benneteket, hogy egyre gyakrabban elő fog kerülni a 4-es szám. Lehet, hogy csak egy négyes számként jelenik majd meg, de lehet, hogy két szám kombinációjaként. Ez mindenképpen a dualitástól való elszakadást jelzi, mint már tudjátok, egy új energiájú teremtésbe, amely a 4-es számmal működik.


Kérdés: Tóbiás, a Sananda-közvetítéseket olvasva megtudtam, hogy mindannyiunknak 16 egy mással párhuzamos fizikai valóságunk létezik, közöttük sok egymásnak ellentéte. Azt szeretném tudni, hogy ezeknek a valóságoknak mindegyikében ugyanazok vagyunk-e, vagyis, ugyanolyan neműek vagyunk-e és ugyanúgy nézünk-e ki mindegyik valóságban, mint itt ebben.


Tóbiás: Ha ezt választod, legyen!

(Geoffrey Hoppe megjegyzése: Amikor ezt az ülést szerkesztettem, egy kicsit meglepődtem Tóbiás rövid és kissé velős válaszán erre a kérdésre. „Bejelentkeztem” Tóbiáshoz, hogy további magyarázatot kapjak. Kuncogott, és megkért, hogy nézzem meg a következő kérdésre adott választ. Nyilvánvalóan tudta, hogy mi következik.)


Kérdés: A felemelkedés folyamata közben egybeolvasztjuk-e minden más valóságunkat egyetlen fizikai formába?


Tóbiás: A valóságokról, dimenziókról és a felemelkedésről alkotott téves emberi elképzelések miatt nehéz erre a kérdésre válaszolni. Ezt a kérdést elsősorban arra használjuk, hogy emlékeztessük a saumbrákat, azokat, akik itt vannak, barátaim, éljetek az isteni pillanatban! Ez a sok többszintű többdimenziós, többmegjelenésű valóság …. Nem tudjuk, hová vezet ez titeket! Sok ház van. Sok ház van, de barátaim, nem kellene annyit foglalkoznotok ezekkel a dolgokkal. Csak elapróz benneteket. Összetördeli az energiátokat.


Nos, vannak tanítók, gyógyítók, akik visszahozzák ezeket a töredékeket, amik nem léteztek addig, amíg el nem kezdtétek elképzelni őket! Arra kérünk, az isteni pillanatra irányítsátok a figyelmeteket! Arra, hogy az isteni pillanatban legyetek! Azt is – mert Kauldre kezd izgulni most – azt is mondtuk, nem fogtok megelégedni azzal az információval, amit tőlünk kaptok. Nem mindenkinek fog szólni, és nem mindenkinek szánjuk. Ez igazából az új energia tanterme, és az ilyen alkalmakat arra fogjuk használni, hogy a munkánkat összehangoljuk. Abban fogunk segíteni, hogy a munkátokat a cél felé irányítsuk. A mostani és a következő összejövetel közötti időszakban a cél az, hogy behozzátok az isteni kegyelmet az életetekbe. Ugyan miért foglalkoznátok olyan többdimenziós létformákkal, amiket még mi sem értünk, nem látunk!?


Nagyra értékeljük és megköszönjük nektek ezt a kérdést, mert lehetőséget ad nekünk, hogy az isteni énetekkel beszéljünk, az Isten-ségetekkel, aki jelen van ebben a teremben, és azon a helyen, ahol most olvassátok ezt. Nem fogjátok megtalálni a választ a kérdéseitekre néhány olyan összetett valóságban, amelyek nem szükségszerűen léteznek! Az isteni pillanatotokban fogjátok megtalálni a választ. Értitek?


Kérdés: Tóbiás, rákbeteg vagyok, hogyan vessek ennek véget?


Tóbiás: Tiszteld a rákbetegséget, ne akarj tőle megszabadulni! Tedd a kegyelem kemencéjébe! Előzetes tervek nélkül tedd be oda, és engedd meg az isteni kegyelemnek, hogy áthassa! Engedd meg, hogy az isteni kegyelem megtalálja a kiegyenlítődést! A rák, drága barátaim, egyszerűen egy felborult egyensúlyi állapot, ami a testetek sejtjeiben megjelenik. Ilyen egyszerű. Akik az új módszereket kutatják, hamarosan rá fognak erre jönni. A frekvenciák segítségével, amikkel dolgoznak, megtudják, hogyan lehet rendbe hozni.


Neked okosabb megoldás áll a rendelkezésedre ma. Nem kell kísérletezned, próbálkoznod. Már ma a tiéd. Ennek ereje van. És neked is. A megbomlott egyensúlyt, ami a fizikai tested ajtaján kopogtat, csak tedd be oda (a kegyelem kemencéjébe)! És miután egyik nap betetted, tedd be másnap és megint másnap, és tedd ezt szeretettel minden nap! Kedvesem, ez egy eszköz és egy ajándék neked. Az ajándék benne az, hogy egy szép napon ott fogsz ülni mások előtt, akik kétkednek, és arról fogsz beszélni, hogyan hoztad vissza a saját életedbe az egyensúlyt. Te választottad ezt, magadnak választottad, hogy mások tanítója lehess. Használd a kegyelem kemencéjét, kedvesem! Meg fogod érteni.


Kérdés: A közeljövőben valószínűleg meg fog halni az édesanyám rákban. Hogyan segíthetnék neki legjobban átkelni a ti oldalatokra?


Tóbiás: Meg kell őt becsülni mindazért, amit az életében megtett. Amikor valaki elhagyja a Földet, és visszajön ide, a fátyol innenső oldalára, sokszor bűntudatot, és a bánat könnyeit hozza magával. Van olyan energia, amit visszahoznak. Legjobb egyszerűen a hálaadás. Ma este egy kicsit kemények vagyunk ebben a kérdésben veletek, de nagyon sok ember imádkozik valakiért, aki átjött ide, imádkoznak, hogy semmi rossz ne érje itt őket, mint pl. a pokol, imádkoznak, hogy jó helyre kerüljenek.


Kedvesem, és mindenki, aki itt van, csak adjatok hálát nekik és köszönjétek meg nekik, hogy az életetekben részt vállaltak. Nem nagyon ismeritek ti azt az energiát, amiben mi vagyunk ideát. Sokszor arra vagyunk kíváncsiak, miért imádkoztok, hogy valami olyan helyre kerüljenek, amit még mi sem ismerünk. Időnként ez elég zavaró tud lenni nekik, mert ez köréjük von egy energiát, ami próbálja őket olyan helyre irányítani, ami nem biztos, hogy létezik!


Na de, seregnyi angyal van, akik irányítják azokat, akik éppen átjöttek, hogy biztonsággal tegyék meg az utat. De a legnagyobb örömet az jelentené azoknak, akik átjöttek, ha visszatekintve azt látnák, hogy egy másik ember hálát ad nekik. Meggyorsítaná a fátyol eltűnését, ha visszanézve azt látnák, hogy megértettétek, ami történik. Köszönöm ezt a nagyon szép kérdést.


Kérdés: Beszélj az ima erejéről!


Tóbiás: Az új energiában meg fogtok tanulni másként teremteni. Az ima esetleg azoknak lesz majd jó, akik a régi energiában maradnak. Meg fogjuk nektek mutatni, hogyan lehet új szinteken teremteni. Kihívások elé fogunk állítani benneteket, hogy elengedjétek az imával kapcsolatos régi felfogásotokat. Még a szándékkal kapcsolatos új felfogásotokat is el fogjátok engedni! Fontos eszközök voltak ezek, hogy eljussatok idáig, de barátaim, ideje ezeket elengedni. Ima nélkül fogunk élni. Az Isteni Pillanatban fogtok teremteni. Lassan meg fogjátok érteni, mikor használjátok a kegyelem kemencéjét. És ezt a kérdést is köszönöm.


Kérdés: Beszélnél nekünk az új gyermekekről, és mi a szerepük az új energiában?


Tóbiás: Ez egy nagyon sok részletre kiterjedő, összetett kérdés, mivel nagyon sok oldala van. Arról a csoportról fogunk beszélni, akik mostanában fognak érkezni, és akik sok saumbrának fognak segítséget jelenteni a Bíbor Körben. Ők azok, akik még soha nem jártak a Földön. Nem voltak inkarnációsorozataik, ahogy nektek. Átvitt értelemben ők azok, akik kiépítik az útvonalakat, és kiépítik az alagutakat, hogy az energiájuk bejöhessen. Ők olyan angyalok, akik még soha nem voltak a Földön.


Nehéz nekik az első teremtésből átjutni arra a helyre, amit ti késleltető zónának vagy beállító zónának neveznétek, és utána a fizikai testükbe. Nagyon nehéz ez. Tehát ők az energiautakat nyitják meg a Föld új energiájába. Más szavakkal, nagyon közel jönnek, anélkül, hogy tulajdonképpen fizikai testet öltenének. És néhány esetben a gyerek megszületik, de aztán átesik a bölcsőhalálon, ahogy ti nevezitek, mert még nem érettek, ezek az angyalok még nem érettek, hogy befogadják a ti fizikai valóságotok keménységét.


Közel fognak jönni hozzá, és majd később vissza fognak jönni, hónapokon belül vagy nagyjából egy év múlva, hogy megszülessenek fizikai testben. Nos, ezeknek az új angyaloknak, ezeknek az új embereknek nem voltak még előzetes tapasztalataik a Földön, ám alaposan megfigyelték és tanulmányozták a Földet. Ők azok, akik segítenek egy új típusú energiát behozni, ami majd fontos lesz, mert tiszta -- nem éltek át sok-sok zord létidőt. Ők „friss angyalok”. Ők azok, akik új rezgésszintet hoznak be, olyat, ami ennek az időszaknak megfelelő.


Rendkívül érzékenyen fognak reagálni a Földre, rendkívül érzékenyek lesznek a gondolatokra és a rezgésekre. Hajlamosak lesznek az allergiára, mert nehéz lesz nekik ebben az emberi létformában megmaradni, de olyan belső fényük lesz, amiről egyértelműen felismerhetők lesznek.


Azért sok egyéb gyermek-típus is van, akik ebben az időszakban érkeznek, akiket indigónak neveznek, akik az indigó utat választották, hogy idejussanak. Sok-sok egyéb gyerek is érkezni fog, hosszú lenne mindről beszélni most. Csak hogy tudjatok róla, ti, akik saumbrák vagytok, ti, akik sok-sok-sok létidő óta itt vagytok már, ezek az új angyalok, amikor meglátnak benneteket, nagyon gyors kapcsolat fog kialakulni, és nagyon hálásak lesznek nektek. Lehet, hogy szó szerint térdre fognak esni előttetek, hogy köszönetüket kinyilvánítsák. Ők tisztában vannak vele, mit tettetek azért, hogy egy teljesen új csoport idejöhessen most. Miután ők átjöttek az alagutakon, amik az új teremtésben épültek, követni fogják őket mások. (meghatódva) És egy szép napon én Tóbiás visszatérek, és remélem, annak a fia leszek, aki most közvetíti ezeket az információkat.


Kérdés: Sokat hallottam mostanában, hogy van a bolygón egy tanító, akit Maitreya-nak hívnak. Azt mondják róla, hogy ő Krisztus, és Londonban él. Van valami hozzáfűznivalód ehhez?


Tóbiás: Őbenne nagyon jól észrevehető krisztusi energia van. Nagy bölcsességet hoz a Földetekre ezekben az időkben. Míg mi a Bíbor Kör tagjai vagyunk, ő egy másik szellemi csoporthoz tartozik. A két csoport egymással jól tud kapcsolódni, és tiszteletben tartják egymást. Az ő szavai most bölcsességgel és szeretettel vannak tele, de mindannyiotokat emlékeztetünk, hogy éppen amikor új tanítók jönnek a Földre, éppen amikor ti tanítókká váltok, újra és újra el kell mondanunk, hogy Krisztus mindannyiotokban ott van. Nem másik emberben találjátok őt meg, csak észrevehetitek másokban is. Nagyon hálásak vagyunk ennek a csoportnak a tanításaiért, és szorosan együttműködünk velük, de ők is azt tanítják, hogy Krisztus benned van.


Kérdés: Spaulding tanításai az életben és a Közel-Keleti tanításai nagyon hasonlóak a Bíbor Kör tanításaihoz. Vajon a Bíbor mesterei tanítottak abban az időben, az 1800-as évek végén?


Tóbiás: A Bíbor Kör, a saumbrák ezen csoportja, már nagyon sokszor beutazta a Földet. A bölcsességek, amiket ti kifejlesztettetek, számos különböző kultúrában érvényre jutottak, de mindenek előtt vannak bizonyos alapvető igazságok, amelyek minden csoportban megállják a helyüket. A Bíbor Kör tanításai ugyan közvetlenül nem hatottak ezekre az írásokra, de az igazságot ugyanarról a szintről közvetítik. És, csak a vicc kedvéért, barátunk Kauldre szeretné tudni, hol kaphatja meg ezeket a könyveket.


Kérdés: Tóbiás, ha a problémám a sejtekkel kapcsolatos, betegyem az egész testemet a kemencébe, vagy van erre valami szimbólum?


Tóbiás: A szimbólum lehet egy fénykép rólad, értékelés és terv nélkül. Csak használd szimbólumként, tedd be a kemencébe, és engedd meg, hogy a kegyelem áthassa teljes lényedet. Figyelmeztetünk benneteket, hogy amikor ezt megteszitek, és még ha Kauldre úgy gondolta is, hogy ez ’dedós’ (kuncogva), érezni fogjátok, hogy ez megvalósul.


Ha a testetek szimbólumát beteszitek ebbe a kemencébe, kedves barátaim, ne rémüljetek meg, ne lepődjetek meg, ha pár nap múlva a testetek más érzés lesz. Kezdetben elengedhet olyan dolgokat, amelyek kissé kínosak lehetnek, de ez része a folyamatnak. Kezdetben lehetnek kellemetlen érzések, amelyeken lehet, hogy csodálkozni fogtok, de ez része a folyamatnak. Nevetünk ezen, mert tudjuk, drága barátaim, hogy nem nagyon bíztok abban, hogy ez a kemence működik! Talán azt gondoljátok, lehet, hogy másnak működik nektek nem. De majd amikor látjátok az eredményeket, biztos meglepődtök, még meg is ijedtek. (kuncogva)


Kérdés: Tóbiás, amikor egy jövőbeli eseményről, tevékenységről vagy tervről kérdeznek, és tudom a választ, várjak és ne válaszoljak ott és akkor? És honnan tudom, hogy az új energiában vagyok-e és nem a félelmek energiájában?


Tóbiás: A jövőre vonatkozó kérdésekre mindenkinek nehéz választ adni, az embereknek, a Bíbor Tanács tagjainak és Tóbiásnak is. Vannak irányvonalak, amik láthatóak. Ismerjük az általános rezgéseket, az általános frekvenciákat, amiket a jövő irányában teremtetek, de nagyon nehéz pontosan megmondani, mi fog történni. A Bíbor Kör tanításai alapján azt tanácsoljuk, maradjatok az isteni pillanatban, maradjatok az isteni pillanatban!


Ahogy az előző közvetítésben mondtuk, a régi energiában úgy teremtettétek a jövőt, hogy kivetítettétek bele a gondolataitokat, energiátokat. Ez lényegében kitöltött egy űrt, és azt valósággá alakította. Az új energiában teljesen más lesz a teremtés, nem az űr kitöltése és nem a jövőbe való kivetítés lesz. Úgy fogtok teremteni, hogy egy pillanatban maradtok, egy térben, egy energiában, és abban a pillanatban teremtetek, kibocsátjátok az energiát, nem kifejezetten a jövőre, hanem minden pillanatra. Nos, ez egy egészen más téma, és másik közvetítés, amibe majd a jövőben megyünk bele, (kuncogva) tehát ma kihagyjuk ezt az űrt, hogy ne menjünk túl messzire benne. De általános válaszunk az, hogy maradjatok az isteni pillanatban.


Kérdés: Kedves Tóbiás, elmagyaráznád nekünk képletesen, hogy helyes kivenni a problémát a kegyelem kemencéjéből, amikor letelt a 24 óra?


Tóbiás: A kegyelem kemencéjén csak 1 gomb van, az indítógomb, és a 24 óra végén automatikusan kikapcsol. Amikor a helyzeteteket jelképező tárgyat kiveszitek a kegyelem kemencéjéből, kedves barátaim, akkor semmit sem kell tennetek, nincs szükség imára, nincs szükség szándékra, nincs szükség semmire. Akkor egyszerűen csak engedjétek, hogy a változások megtörténjenek az életetekben! Egyszerűen engedjétek meg, hogy a változások megtörténjenek az életetekben! Na igen, hajlamosak vagytok arra, hogy ebből egy nagyon összetett folyamatot csináljatok. Csak annyiból áll az egész, hogy beteszitek a kemencébe a nehézségeket, és megnyomjátok a BE gombot. Egyszerre csak egy dolgot, mindig csak egy napra, és most még csak magatokért.


Kérdés: Tóbiás, az elmúlt hónapban egyre jobban elhúzódtam az emberektől az életemben. Ez nem baj, de azon kapom magam, hogy állandóan negatív párbeszédeket folytatok az elmémben ezekkel az emberekkel. Csak locsogok, és utána általában nem érzem jól magam. Mérlegeltem a helyzetet, és ráfogtam a hormonális problémámra, de valahogy úgy tűnik, ez sem igaz. Mi történik? Miért nem tudok az alacsony fal túloldalán maradni?


Tóbiás: Tudatosan kell törekedned arra, hogy az alacsony fal másik oldalán maradj. Állandóan azt veszed észre, hogy visszahúznak a dualitásba. Most a két Föld energiái szétválásának folyamatát tapasztalod éppen, azoknak a kapcsolatoknak a szétválását, amik már nem időszerűek! Locsogást hallasz a fejedben, mert még sokféleképpen kötődsz hozzájuk. Tudnotok kell barátaim, hogy amint az új Föld energiája új szintre emelkedik, ezek a régi kötelékek, amik a múlthoz kötöttek benneteket, fel fognak oldódni a szeretetben. Lassan de biztosan feloldódnak majd. Csak kínozod magad az elmédben való társalgásokkal. Csak annyit kell tudnod, hogy ez része a feloldás és az elengedés folyamatának. Amikor ezeket a párbeszédeket hallod, egyszerűen, állj az alacsony fal mögé, és légy hálás ezeknek az embereknek, még ha sok súrlódást és nehézséget okoztak is neked! Egyszerűen csak légy hálás nekik! Amint ezt tudatosan megteszed, a régi energia utolsó maradványai is szétoszlanak.


Kérdés: Tóbiás, ma már ketten beszéltek nekem egy összeomlás-időszakról, amikor Földanya tisztuláson, tisztításon fog keresztülmenni. Mit tehetünk mi egyénileg, és mit tehet a család, hogy Földanya fájdalmát, szenvedését megkönnyítsük az embertársaink számára?


Tóbiás: Sok belső változás megy végbe a rezgéseitekben. Sok olyan mozzanat van, beleértve a régi életetek energiáját, amiket Gaia megtartott és most elenged. Ahogy változik a rezgésetek, és engeditek el a régi energiát, Gaia sok mindent elvégez számotokra ebből. Hálásak lehettek Gaianak ezért, és megérthetitek, hogy amikor Gaia dübörög, -- ami be fog következni – amikor ő dübörög, az nem a vég, nem az emberiség büntetését jelenti.


Észrevetted, hogy a legutóbbi ilyen dübörgésekben alig néhány ember halt meg? Gaia tudja, hol kell elengednie. Sok energiát enged el most. Egyszerűen csak legyetek neki hálásak ezért! Drága barátaim, drága barátaim, ő jól tudja, hogyan kell elengednie, jobban tudja, mint ti. Becsüljétek őt ezért a folyamatért! És, amikor feltámadnak a szelek – és fel fognak, mert a szelek segítségével tud Gaia legjobban megtisztulni – amikor a szelek feltámadnak, csak mosolyogjatok, és adjatok hálát, ahelyett, hogy félelmetekben elkezdenétek futkosni! Ahelyett, hogy másoknak azt mondanátok, hogy jön a világvége, adjatok hálát a szeleknek, mert azokkal tud Gaia legjobban elengedni.


Kérdés: Hogyan függ össze a választások és a tudatosság?


Tóbiás: Nagyon egyszerű. Láthatjátok, amint a dualitás újra egyensúlyba kerül. Azt látjátok, amint éppen kialakul a dualitás magasabb rezgésű egyensúlya. Ezt mindenki vegye annak jeléül, hogy egy újfajta harmónia lehetséges! És még valami következik ebből: Amikor két különböző frekvencia megváltozik, és ismét harmonikussá válik, azok az energiák, amelyek már nem időszerűek, a felszínre kerülnek, hogy el lehessen engedni őket. A választásaitok mostani folyamatában minden negatív energia, minden olyan energia, amely tervszerűen a dualitás új egyensúlya ellen dolgozott, a felszínre fog kerülni. Azok, akik esetleg csaltak a választási eredményekkel, azok, akik nem óhajtják, hogy a dualitás ismét harmóniába kerüljön -- ezek a dolgok napvilágra kerülnek a hírközlésben, és nyilvánvalóvá válnak számotokra. Eközben, saumbrák, álljatok az alacsony fal mögé! Aha, látni fogtok egy kis harcot a két oldal között, de ez az, amikor egy új egyensúly van kialakulóban. Álljatok az alacsony fal mögé, hogy jól lássátok, mi történik most!


Kérdés: Tóbiás, van valami, amit most szeretnél velem közölni?


Tóbiás: Igen, Tulajdonképpen van számodra, mindenki számára, aki ezt hallgatja, olvassa, van valami. Ebben az időszakban alakítjátok ki az új Föld energiaszövedékét, mivel ezért vagytok itt, ezért olvassátok ezt. Kedves barátaim, kérlek, ne bonyolítsátok túl, minél egyszerűbben tegyétek ezt! Emlékeztetni fogunk titeket erre újra meg újra. Hajlamosak vagytok nagy összeesküvés-elméletekkel előhozakodni. Egyre több olyan valóság, dimenzió kerül elő, amik nem léteznek. Még a félelem forgatókönyveit is szeretitek elővenni! Barátaim, ha a felhatalmazottságot választjátok az életetekben, ha az új energiában teremtők akartok lenni, az lenne jó, ha nem bonyolítanátok túl a dolgot. Nagyon egyszerű lépésekkel haladtunk veletek az eddigi 4 leckében – amit Kauldre időnként „dedós” lépéseknek nevez (kuncogva) – de azért tettük ezt így, hogy a célra irányítsátok a figyelmeteket. Ezek az eszközök erővel bírnak. Isteni énetek vágya, hogy érvényre jusson, és ehhez szükség van az emberi énetek együttműködésére.


Kérdés: Tóbiás, a gyerekeim állandóan édességet és vacak kajákat akarnak. Van-e értelme, hogy megpróbáljam eltéríteni őket ezektől az étkezési szokásoktól, számít ez egyáltalán? A tudatunknak nagyobb-e a hatalma az egészségünk felett, mint annak, amit megeszünk?


Tóbiás: Végső soron a tudatnak nagyobb a hatalma, mint az ételnek, amit adott esetben éppen megemésztesz. A szervezetetek mégis adott módon van betanítva, tehát egy kis időbe fog telni, mire ehhez hozzászoktok. Anélkül, hogy most túl személyesre vennénk a válaszadást, ebben a konkrét esetben arra kérünk, figyeld meg, valójában mit kérnek a gyerekeid! Nem az édességről szól; valami mást kérnek ezzel. Ez csak egy eszköz, ezzel csak jeleznek valamit. Állj meg, és szívükre figyelj! Van ott valami más.


Kérdés: Tóbiás, azt vettem észre, hogy verseny volt/van egyének és csoportok között, hogy ki a jobb, ki a nagyobb. Beszélnél erről?


Tóbiás: Nem értjük. Egész egyszerűen, nem értjük. Ezzel a csoporttal nem akarunk belemenni abba az energiába. Ti ezt a szolgálatot választottátok. Ti sok mindent átéltetek, hogy másokon segítsetek. Hálásak vagyunk a szolgálatotokért, nem akarunk semmi másról beszélni, mert szivetekben a tiszta szándékot látjuk. Miért beszélnénk erről a duális energiáról?


Kérdés: Tóbiás, két kérdésem van a zenével kapcsolatban. Első: egy régebbi kérdés-válasz részben céloztál arra, hogy ott, ahol te vagy, van zene. Elmondanád, milyen ez a zene, mire használjátok, és hogyan különbözik a miénktől? Második: A Föld új spirituális energiájának tantermében vannak-e olyan új eszközök, szándékok, erők, amiket egy kreatív, spirituális beállítottságú zenésznek ismernie kell, amiket használhat is?


Tóbiás: Először a második kérdésre válaszolunk. Az új energiában, az egyik legnagyszerűbb lehetőséged neked, mint teremtőnek és a zenei rezgések egyensúlyát ismerőnek van a teremtésre. A zenéd már maga a rezgés. Engedj meg magadnak még kiegyensúlyozottabb és még finomabb rezgéseket, mint eddig, aztán áramoltasd át ezeket a rendszereiden, és jelenítsd meg őket a zenédben! Ó, csodálatos lehetőségeket látunk neked ebben! A zenéd felül fogja múlni azokat a rezgéseket, amikkel eddig dolgoztál.


Ideát mi nem nevezzük zenének általában, és itt nincsenek olyanok, mint pl. profi hegedűművészek, harsonaművészek, és egyéb ilyenek. (kuncogva) Olyan rezgésekkel játszunk, amiket magunkból hozunk elő, majd más entitásokkal együtt hangzás- és rezgéskiegyenlítést, harmóniát teremtünk. Néha szándékosan megbontjuk az egyensúlyt bizonyos hatások elérése végett. A ti földi tevékenységetekből tanultuk meg, hogyan kell megbontani az egyensúlyt. Mint már régebben mondtuk nektek, ami zenénkben – bár szép ugyan, élvezetes és szórakoztató – nincsenek meg azok a mélységek és érzelmek, amik a ti földi zenétekben megvannak. Nehéz ezt elmagyarázni anélkül, hogy zenélhetnénk nektek. De azért valahogy mégis hallhatjátok a zenénket, amikor érkezünk ide a kör elején. Halljátok a rezgésünket, és van egyfajta búgás, amikor bejövünk ide a ti helyetekre. Legközelebb így fogunk gyülekezni, amikor először bejövünk, halljátok meg majd a hangokat!


Nagyon élvezzük a zenéteket, mert a rezgései szó szerint elmesélik az élettörténeteiteket, az élményeiteket, a múltatokat, a szerelmeiteket. Ja, és amit ti Akasha-feljegyzéseknek hívtok, abban nem szavak vannak elraktározva. Zene, rezgések vannak benne, mert azokban a hangokban van a Föld története.


Kérdés: Tóbiás, folyamatosan nehézségeim vannak a szívem és az elmém összehangolásában. Mit javasolsz?


Tóbiás: Engedd el az elmét, vagyis engedd meg magadnak, hogy kigyere az elmédből! A szív és az elme közötti, megközelítőleg 2/3 – 1/3 arányban az energia eddig nem volt egyensúlyban a régi energiában. Hozzátok újra egyensúlyba őket! Csak engedjétek meg, hogy megtörténjen! Egyszerűen csak nyilvánítsátok ki, hogy a „kettő” egyensúlyban van! Kedves barátaim, emberek vagytok, emberi testben éltek, a dualitásban vagytok, és ezek a dolgok még egy ideig folytatódni fognak.


De most már engedjétek meg az egyensúlyt! Ma, 11:11-én mondtuk nektek, hogy ez a nap a dualitás napja a Földön. A maja naptárban ez a nap a dualitás napja. Ez az a nap, amikor a dualitás energiáit újra harmóniába lehet hozni -- vagy ütköztetni. Ma, amikor innen elmentek, nézzétek végig az életeteket, nézzétek meg a Földet! Mit láttok? Új harmóniát vagy összecsapást? Mi a harmóniát látjuk, és most akkor kedves barátaim, örültünk, hogy együtt lehettünk veletek itt ma. Mérhetetlenül örültünk ennek.


Van, amikor sok-sok órán át szeretnénk itt maradni. De tudjuk, hogy egyre nyugtalanabbak vagytok, és hálásak vagyunk Kauldre-nak a szolgálatáért. Tudjuk, hogy egyre éhesebb! És most mindenkinek köszönjük, hálásak vagyunk nektek, és áldunk titeket. Kérünk benneteket, kezdjétek el beengedni az isteni kegyelmet az életetekbe. És ne feledjétek, drága barátaim, a kegyelem belőletek fakad. Már ott van bennetek! Arra vár, hogy működhessen. A lehetősége akkor kezdődik, amikor a kemence ajtaját kinyitjátok, és megnyomjátok a BE gombot!


Kedves barátaim, kb. 1 hónap múlva találkozunk a zenétekkel. (Robert Coxonnal)


És ez így van…


Fordította: M.M.A.

e-mail: em_ma33[IDE_A_KUKACOT!]yahoo.com