Teremtés Sorozat 7. leckéjének kérdései és válaszai

Elhangzott a Bíbor Körben, 2001. február 10-én

Tóbiás: És ez így van, amint tovább folytatjuk a mai estén az energiák szövését itt. Ez az egyik kedvenc pillanatunk... amikor felkészülünk a kérdéseitek megválaszolására. Amint már sokszor elmondtuk nektek ezt, bizony van az úgy, hogy nem tudjuk a kérdéseitekre a választ. Mivel az új energia úttörői vagytok, ezért nem állhatnak a rendelkezésetekre a szükséges válaszok, mivel azok még meg sem lettek teremtve. Veletek fogunk ezen dolgozni, az isteniségetekkel és azokkal a túlsó oldalról, akik ezeket a válaszokat meg fogják teremteni. Tudjuk azt, hogy változnak a Saumbrában az energiák jelenleg is. Erről fogunk egy pár szót ejteni rögvest.

Beszéltünk már erről az ``ima'' dologról. Sikerült is ezzel felhúzzunk néhány Fénymunkást! (kaccantva) Le is szögeznénk - méghozzá aláhúzva -, hogy semmi esetre sem akarjuk bármiféleképpen megróni az imádkozókat. Nem azt állítjuk evvel, hogy az ima nem volt, illetve a folytatása esetén nem lesz helyénvaló dolog. Mindösszesen csak azt mondjuk, hogy változtatok az energiáitokban, változnak a módok is, ahogyan teremtetek és változik a benneteket körülvevő világhoz való hozzáállásotok is. Az ima nagyon nagy hatású dolog volt a számotokra. Ez segítette elő a megfelelő fókuszotokat bizonyos dolgokra. Ez segítette megszilárdítani a szándékaitokat. Ez segítette elő a számotokra, hogy valóban ismerjétek az utatokat. Amikor a szívetekből jőve, szeretettel imádkoztok másokért, akkor annak a hatását felhasználhatják mások, amennyiben azt választják, hogy felhasználják ezt az energiát.

Amint egyre mélyebbre hatoltok az új energiáitokba, nem lesz már arra szükség, hogy egy bizonyos végkifejletért imádkozzatok. Egyszerűen így LESZ. Ezt lehet, hogy egy cseppet nehéz felfogni. Amint az egyensúly és a béke terébe léptek, s amint széles ecsetvonással teremtetek, a szimpla LÉTETEKKEL fogtok teremteni. Ti fogjátok eme jellegzetességeket a többiek rendelkezésére is bocsátani, amennyiben úgy döntenek, hogy ezt fogják használni. Már nincs szükség az imára ennek a külső kifejezéséhez. Egyszerűen így LESZ, mivel ti ott vagytok jelen. Tudjuk, hogy evvel még egy kicsit dolgoznotok kell, hogy egészen érthetővé váljon a számotokra.

Kezditek megérteni azt, hogy bizonyos energia dinamizmusokra szükség van. Ha egy másik ember azt választja, hogy megbetegszik, vagy az anyagi bőség terén fog gondokkal küszködni, akkor megértendő az, hogy ez volt a lényük választása. Fogadjátok elismeréssel a döntésüket a biztos tudás teréből. Amikor pedig az útmutatásotokat kezdik keresni, akkor tudjátok igazán azt, hogy itt az idő elkezdeni segíteni nekik.

Vannak néhányan, akik nem a megfelelő energiákért imádkoznak mások számára. Azért imádkoznak, hogy mások ne legyenek olyan rosszak! Azért imádkoznak, hogy mások esetleg jöjjenek be az érzékelési körükbe! (a hallgatók felnevetnek) Azért imádkoznak, hogy mások esetleg ne cselekedjenek annyira helytelenül. Drága barátaim, ti, mint Saumbra, megtanuljátok elfogadni és megbecsülni a többi embert úgy, ahogy azok vannak. Most tanuljátok ehhez kialakítani magatokban ehhez a megfelelő egyensúlyt, és ezzel megváltozik a külvilág jelenségeinek is a képe.

Még az Indiában nemrégiben lezajló földrázkódások is nagyon helyénvalóak voltak. Nem volna túlságosan célravezető dolog azért imádkozni, hogy Gaia fejezze be az efféle aktivitásait, mivel ezekre szükség van. Éppen úgy, mint ti, Gaia is kiengedi a régi energiákat. Egyszerűen szeressétek őt, maradjatok a saját egyensúlyotokban, maradjatok az isteniségetekben és ezt fogja akarni Gaia is. Azok az emberek, akik elhagyták a földet Indiában ezt választották, így döntöttek. Ha nem ismeritek ezt el, akkor nem ismeritek el az ő útjukat sem. Amennyire nehéznek és fájdalmasnak is látszik ez, mindazok, akik ekkor átjöttek hozzánk, egyszerűen csak annyit kérnek, hogy fogadjátok el a döntésüket. Amikor szorongva imádkoztok, akkor a szorongás, a szomorúság és a kétségbeesés energiáit külditek el nekik. Ezt érzékelik, és nem ez az, amit igazán akarnak, amire igazán szükségük van. Ehelyt, amire igazán szükségük van, az a ti elfogadásotok és megbecsülésetek.

Mint Saumbra, túlléptek az imádság szükségletein. Az imádkozás azt jelzi, hogy egyensúlyhiány van, valamint a dolgok nem a megfelelő módokon történnek meg. Amennyiben úgy döntötök, hogy egy szituációba behozzátok az új energia egyensúlyát, akkor csak legyetek. Egyszerűen csak helyezzétek magatokat bele a helyzetbe. A harag és a kétségbeesés érzései helyett, egyszerűen csak helyezzétek az energiátokat a szituációba. Az új egyensúlyotok ezzel rendelkezésére fog állni annak, aki ezt választaná használni.

Ebben az új energiában, kedves Saumbra, nagyon sok minden meg fog változni a régi utakból. Számtalan változás van és lesz még. Az imádkozás dolga helyetti LEVÉS ezek közül csak az egyik.

Evvel el is érkeztünk a ma esti kérdéseitekhez.

Kérdés: Tóbiás, a négy nagy emberi érdekeltségi kör (bőség, kapcsolatok, egészség és önbizalom) annyira tág. Kell-e várakoznunk egy bizonyos ideig a széles ecsetvonásaink között, avagy festhetünk-e egész éjszaka?

Tóbiás: Kedves barátaim, itt az ideje, hogy elkezdjétek hallgatni a saját házatok dalát. Válaszold meg ezt a kérdést saját magadnak! Meg fogod érezni azt, ha ez káoszt okoz benned, ha helyénvalónak fog tűnni, meg fogod érezni azt, ha túl sok idő fog eltelni a teremtéseid között. Újra és újra azt fogjuk nektek erre mondani, azzal a kérdéssel fogunk válaszolni, hogy milyen érzést okoz ez nektek?

Nem tudunk generális választ adni erre a kérdésre, mivel mindegyikőtök unikum, másmilyen és egyéni. Lesznek, akik úgy fogják érezni, hogy bizony helyes dolog mindenféle területekre ecsetvonásokat húzni, ezen az éjszakán. Mások azt fogják választani, hogy várakoznak még egy kicsit, éreznek még, megvárják azt, hogy milyen lesz az első ecsetvonásuk hatása után - kilépve az Új Házukból -, az őket fogadó látvány. Napokig, esetleg még hetekig is várakozhatnak még. (nevetés) De az a csoport, amelyik ma este itt ül, biztosan tudjuk, hogy egész éjszaka serényen fog dolgozni!

Kérdés: Tóbiás, milyen kapcsolat van az énünk, a Magasabb Énünk és az Igaz Énünk között? Én annak idején szokásosan egyenlőségjelet tettem a két kifejezés közé. Bármi további meglátás nagyon jól jönne.

Tóbiás: Drága, drága barátom, te annak idején kiraktad a Magasabb Énedet és az Isteni Énedet a házadon kívülre. Ők most szeretnének bejönni. Ennyi az egész. S amint beszéltünk már erről, te a házad egyik szobájában vagy, amiben vannak még további szobák is. A további szobák is ugyanazon tető alatt találhatóak, amit az Igaz Énednek nevezhetnénk. Kezdj el benyitogatni a többi szobába is. Ott vannak ezek MIND benned. Te azt gondolod, hogy van még kint valami belőled, egy nagy arany angyal, aki rajtad kívül létezik. Ehelyett, az isteniséged a legapróbb szinten van meg benned és onnan növekszik. Nem fog oda jönni a házad kapujához, hogy jó hangosan megdöngesse azt. A lényedből fakadóan fog felsejleni a fénye. Az a határvonal, amit magad és az isteniséged, valamint a Szellem közé húztál megszüntetendő immár. Vidd be mindezeket az új házadba most már.

Kérdés: Tóbiás, mivel tudnám elősegíteni a saját növekvő felemelkedésemet, ha figyelembe veszem azt, hogy mindegyikünk utazása többé-kevésbé eltér egymástól?

Tóbiás: Először is, tölts több időt az Új Házadban, amely metafora jelenti mindannyiatoknak azt, akik vagytok. Ott bent dallamok vannak, tónusok és melódiák, amelyek belülről fakadnak. Kóboroltál már eleget a házadon kívüli utcákon, keresve és kutatva. Utaztál a sugárutakon és a mellékutcákon is eleget már, városról városra járva, szemlélve saját magadnak ezen részeit. Vidd be ezeket a dolgokat belülre most. Hallasd a vibrációikat. Meg fogod tanulni, miképpen válaszolj saját magadnak ezekre a kérdésekre, és teljesen új felismerésekre fogsz jutni így.

Tehát, van ott egy vibráció, amely fel fogja erősíteni ezeknek a teremtési cselekedeteknek az aktív dinamikáját. Ez egy ``előre vivő'' vibráció. Amikor teremtesz, amikor a korongecsetet használod, akkor jelen van egy vibráció. Megpróbáljuk ezt emberi rezgéstartományban és hang spektrumban definiálni. (szünet) Ez az ELLA - TÓN-hoz hasonlítható. (küszködve a tónus megfelelő közvetítésével) Ez az ELLA - TÓN rezgése. ELLA - TÓN. Ez a vibrációs minőség, ami felerősíti teremtési folyamatot. Engedd meg, hogy az ELLA - TÓN vibrációja ott lehessen a korongecsetben. Ez fogja hajtani, ez fog még több dinamikát nyújtani a számára. Olyan valami, ami segíti a teremtő energia elindulását. Ez az a vibráció, ami még több erőt ad ennek az energiának. Dolgozz ezzel a rezgéssel. Olyan ez, mintha egy felkiáltó jelet tennél a saját teremtésed végére.

Most pedig visszatérünk a kérdésedhez. Egyszerűen csak hallgasd, egyszerűen csak hallgasd, hogy mit mond neked az Új Házad dala. Tökéletes eligazítást fog a számodra jelenteni. Ezután ne félj megragadni a nagyecsetet, és megteremteni vele az első vonást, amely elindítja a folyamatot.

Kérdés: Tóbiás, a beszéd, vagy hangos verbalizáció - tekintettel a szándékra vagy vágyra vagy esetleg csak a puszta kommunikációra - nagyobb hatású és hatékonyabb-e, mint a gondolkodás vagy a benső beszéd, amely a Magasabb Énhez, a vezetőkhöz, Istenhez, Sanandához, és hasonlókhoz szól?

Tóbiás: Megváltoztak mind a beszéded, és az elméd gondolatai is. Ezek már az Egyetlen csakra területéről erednek. Nagyon sok ``hangos'' kifejezés köthető az elméhez. Túlságosan is korlátozott lények vagytok, túl sok mentális aktivitással. A Szellem hall benneteket attól függetlenül is, hogy hangosan, avagy magatokban beszéltek-e. Néha bizony igen katonás rendbe szeretnétek szedni a szavaitokat, amelyeket kimondtok. Tudunk arról, hogy újra ás újra átfogalmazzátok, más szavakba öntitek a kommunikációtokat a Szellemmel, mivel úgy gondoljátok, hogy Isten minden bizonnyal nem hallott meg benneteket teljesen pontosan. Ez nem a kimondott szavaktól függ. Ez a belőletek kiáradó vibrációból fakad, ami az Egyetlen Csakrából indul ki. Ez egy egyszerű kifejezés. Valójában ez az, ami megteremti a valóságotokat.

Kérdés: Tóbiás és család, jól csináltam eddig mindent, vagy még kellene-e valamit finomhangoljak az életemben? Itt van ez a magányosság. Tudom jól, hogy velem vannak a gyermekeim is, de nincs senki sem, akivel ugyanígy tudnék beszélni az életemről, akivel megoszthatnám ezt, beszélgethetnék vele a gondolataimról és az érzéseimről?

Tóbiás: Menten szemügyre vesszük ennek a kérdésnek a hátterét. (szünet) Valóban, még mindig változóban vagy. Nem arról van szó, hogy bármit is finomhangolnod kéne, vagy, hogy nem a megfelelő dolgokat végezted volna el. Folytatni fogod a változások, a változó pillanatok érzését. Ne gondold azt, hogy nem a megfelelő dolgokat teszed. Teljesen a megfelelő ösvényen jársz. Teljesen a megfelelő ösvényen.

Számos fénymunkás egy ideig úgy dönt, hogy az egyedüllétet választja a belső valóságának visszatükrözése érdekében, amely ahhoz szükséges, hogy teljesen feltölthessék a saját energiaszintjeiket. Amint egyre beljebb jutsz az új energiákba, s amint sikerül megtanuljad a külső teremtés első lépéseit - a proaktív teremtést a korongecsettel - akkor fogod ezt alkalmazni a társas kapcsolataid területeire is. Tudd azt, hogy a megfelelő baráti kört fogod magadhoz vonzani. Oda fognak jönni hozzád, hogy bekopogtathassanak az ajtódon. És valóban, mindig van Saumbra, mindig van szándék a kapcsolódásra. Látjuk azt, amint a helyi körök egyre növekednek. Látjuk azt, amint az internetes kommunikációtok mindnyájatokat összeköt. Használd ezeket az eszközöket, hogy a Saumbrához kapcsolódj, hogy megoszd az élményeidet és gondolataidat a többiekkel.

Kérdés: Körülbelül egy évvel ezelőtt a bátyám lezuhant egy tíz méter magas emelvényről, eltörve ezzel a medencéjét s néhány csigolyáját. Fizikálisan felépült már, de még mindig abban a hitben él, hogy az előbbi lezuhanása és egy korábbi csukló operációja miatt megsérült az éterikus teste, két idegen parazita pedig ezt felhasználva megtámadta őt. Tavaly számos gyógyítót is felkeresett már ezzel, nagyon sokféle gyógymódot kipróbálva, melyeknek vajmi kevés eredményük lett. Kérlek vess némi fényt arra, hogy mi is folyik itt, és hogy mit lehetne tenni azért, hogy ez a lehetetlen állapot megszűnjön.

Tóbiás: Kedves barátom, ezzel a balesettel egy régi, háttérben lévő dolog lett felrázva, megbolygatva. Ezt a zuhanás szószerint a felszínre hozta. Most egy olyan helyzet állt elő, ahol a régi dolgok a felszínre kerülnek, mert eljött az idő arra, hogy szembenézzetek velük, hogy megáldjátok őket és meggyógyítsátok őket. Ezt az egészet az idegenekre fogni nem egyéb, mint a saját hatalmatokat átadni valaki másnak. Imigyen egy olyan hatalmas dolognak lesz ismét átengedve a ti privát hatalmatok, amelyről már korábban szóltunk ma este néktek. Ezzel hatalmat adtok egy ``hazugnak'', hatalmat adtok egy olyan valaminek, amelynek amúgy semmi hatalma sem lenne felettetek különben. Továbbá megkérdeznénk még azt is, vajon miért is szállnák meg ezek az idegenek a testeteket, és miért is folytatnák ezt az életmódjukat? Számtalan egyéb helyre is mehetnének ám lakni! Egy gyümölcsfa sokkal alkalmatosabb volna a számukra, ingatlan gyanánt. (a hallgatók felnevetnek)

Megértendő az, hogy most a múlt számtalan elfekvő kiegyensúlyozatlansága bukkan most fel a felszínre, hogy szeressétek őket, becsüljétek meg őket, és áldjátok meg őket. Akkor elmehetnek a dolgukra, és ti nem lesztek többé kiegyensúlyozatlanok. Mindezek ellenére, amennyiben továbbra is ragaszkodtok abbéli hiteitekhez, hogy idegenek rohangásznak fel- s alá az életetekben, semmi gond, addig mi türelmesen helyet fogunk foglalni egy kényelmes karosszékben, hogy végignézhessük ezt a játékotokat, egészen odáig, amíg csak ezt akarjátok játszani.

Kérdés: Kedves Tóbiás, a múlt hónapban megnéztem azt a videó felvételt, ami 2000 decemberében egy szövetségi börtönben lett felvéve, egy ottani Bíbor Kör közvetítés során. (Tervbe vannak véve a közeljövő során további Bíbor Kör közvetítések is börtönökben.) Az egyik elítélt tette fel az alábbi kérdést: ``Miért akar Tóbiás idejönni közénk és velünk lenni? Azért jön ide, mert sajnálatot érez irántunk, szegény balfékek iránt? Miért akar ide jönni?'' Az elítélt nagyon felindult lett, miközben beszélt, és tompa mustársárga és matt barna színek vibráltak az aurikus mezejében, miközben ezeket a kérdéseket feltette. Olybá tűnt asz egész, mintha valami nagyon nagy árulás történt volna az életében, ami nagyon nagy fájdalmat okozott neki, és ami végül is a börtönbe juttatta őt. Van valami üzenet az ő, és a többiek részére?

Tóbiás: Kedves barátom, hogy micsoda nagyszerű kérdés is ez! Megosztunk most veletek egy történetet, ami nagyon sok érzelmet fog felkavarni. (szünet) Én, Tóbiás, egy börtönben haltam meg, egy nagyon-nagyon régi létidőmben. Egy földterület tulajdonosa voltam abban az időben. Ez nem az a létidő volt, amikor Tóbiásként vonultam be a ti szent irataitokba. (a hallgatók felnevetnek) Ez utána történt. Egy földbirtok tulajdonosa voltam, és volt ott még valaki, aki egy nagyon magas hatalmi pozícióból kimondottan fente a fogát arra a vidékre, amit akkor és ott én birtokoltam. Meg is találta annak a módját, hogy börtönbe vettethessen. Középkorú, családos ember voltam. Börtönbe lettem vetve, azért, hogy ott haljak meg.

Iszonyatos harag volt bennem ezért. Nagyon úgy éreztem, hogy bizony a Szellem csúnyán elárult engem evvel. Nem foghattam fel, hogy miképpen is teremthettem meg ezt magamnak, mint ember. Ez az életem volt az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró a számomra, az összes többi közül. A börtön a csöndben eltöltött idővé vált a számomra, a refleksziók idejévé, a Szellemhez való igaz kapcsolódás idejévé. Miután lecsengtek a harag és az elárulás érzésének első hullámai, megértettem a bennem rejlő Szellemet és Istent. Egyáltalán nem úgy haltam meg, mint egy boldogtalan ember. Halálomkor nem volt bennem harag. Halálommal egy új felismerésre, egy új megvilágosodásra tettem szert. Ebben a létidőmben, azt választottam, hogy felszabadítom magam mindazon korlátok alól, amelyet saját magam köré vontam a múltban, szószerinti és átvitt értelemben is.

Az, aki átadja ezeket az üzeneteket, Kauldre (Geoffrey Hoppe), az, akit fiamnak nevezek, szintén töltött el némi időt börtönfalak között. nem túl régen, nem is ebben a létidejében... köszönöm szépen. (ideges hümmögés) Arra kér most bennünket, hogy itt álljunk meg a téma mélyebb boncolgatásában. (a hallgatók felnevetnek) Nos, ez nem túl sok élettel ezelőtt történt, amikor némi időt töltött el a rácsok mögött, akkori, meglehetősen vakmerő csintalanságai miatt, amelyeket most nem szeretne mélyebben részletezni. (nevetés) Ez idő alatt értette meg az emberi kondíciók realitásait és néhány hatalmi szintet. Itt értette meg azt, hogy bizony vannak a ti világotokban igazságtalanságok is. Ezeknek aztán sikerült is leszállítaniuk őkelmét a magas lóról, amin addig ült!

A Bíbor Kör energiájának nagyon helyénvaló, hogy megtalálhassa az utat azokhoz, akik csapdába esettnek, bebörtönözöttnek érzik magukat, akik értéktelennek gondolják magukat, azokhoz, akik úgy érzik, nincs többé remény. Hiszen ennek a körnek az energiája a reményt, az igazságot és a szeretetet reprezentálja.

Nem kell túl sok szót mondani azoknak, akiket elítélteknek hívtok; le fogunk velük ülni, megkérve őket arra, hogy érezzék az energia áramlását. Amennyiben úgy döntenek, hogy megnyitják ez előtt a lényüket, a legmélyebb szintekig lemegyünk velük, hogy azt mondjuk: ``Végtelenül szeretünk benneteket'', ``Tudjuk azt, hogy ti is a családhoz tartoztok'', ``Tudjuk azt, hogy a lelketek egy céllal vezérelt ide benneteket''. ``A jelenlétünk jelzi a legmélyebb együttérzést, amikor itt ülünk együtt veletek egy darabig.''

Kérdés: Tóbiás, nagyon hiányolom azt a békét és derűt, ami azután jön, amit Kryon a semleges minta kérésének nevezett. Gyakran érzem úgy, hogy egyáltalán nincs tartós lelki békém, inkább az elveszettség érzése a jellemző.

Tóbiás: Te, és mindenki más a Saumbrából nagyszámú változáson mentek keresztül mostanság. Nagyon sok beállítás zajlik le ezekben az időkben. A tartós vidámság megteremtése ezért elég nehéz számodra a mindennapok sorában; de egy békés egyensúly, egy békés egyensúly az helyénvaló lesz a számodra. Egyre mélyebben meg fogod érteni a dolgok folyásának az igazi természetét. Nem azt fogod érezni, hogy a dualitásban csatázol, hanem ehelyett inkább egy békés kiegyensúlyozottság lesz jellemző az életedre. Igen aktív leszel ezekben a napokban. A mozgásnak és változásnak rengeteg energiáját fogod megtapasztalni, amint azt kérted is, hogy a lényed részévé válhassanak ezek a dolgok. Már nem kívülállónak fogod magad érezni, hanem igazi teremtőnek. Ez is az egyik oka annak, amiért ma itt egybegyűltünk ma.

Kérdés: Tóbiás, most, hogy elköteleztem magam annak, hogy az életem fő céljának a munkát tekintem, egyre intenzívebbé válnak az anyagi kihívásaim. Mi lenne a legfontosabb megtanulni valóm ennek a gondomnak a mihamarabbi megoldása végett?

Tóbiás: Lépj be az új házadba, ragadd meg a korongecsetet, tégy egy ecsetvonást a kiegyensúlyozott anyagi bőség érdekében és akkor ki fogod találni, hogy mi lesz majd a legmegfelelőbb út a számodra. Engedd meg a saját isteniségednek, hogy színre léphessen és eléd hozhassa az ehhez szükséges dolgokat.

Annyi időt töltesz el az elmédben... rengeteg időt töltesz ott. Ennek a múltbéli tapasztalataid az okai. A régi energiában, minden egyes pillanatot meg kellett teremtened. Aggódnod kellett a dualitás csatái miatt. Falakat kellett építs magad köré. Most, elindulsz az új energiák felé. A korongecset használatára okító lecke ezek közül csak az egyik lépés, de az első azok közül, amelyekkel teremteni lehet az új energiában. Teremts egy széles ecsetvonással és hagyd, hogy a teremtésed megtalálhassa a saját egyensúlyát. Valószínűleg ez azt fogja jelenteni, hogy megváltoznak a munkáid. Azt lehet mondani a számodra, hogy a legjobb, amit tehetsz az ügyed érdekében, hogy amint megtetted az első ecsetvonást, egyszerűen csak félreállsz az útból. A legmegfelelőbb anyagi erőforrásaid be fognak hozzád kopogtatni az ajtón.

Kérdés: Tóbiás, kérlek magyarázd el még egyszer, hogy miképpen értetted azt, hogy ``üljünk együtt a félelemmel''.

Tóbiás: Drága barátaim, ti eddig ahányszor csak belépett a félelem az életetekbe, mindjárt csatározásba is kezdtetek vele. A természetes reakciótok volt az, hogy azonnal az ellenkező energiába helyeztétek magatokat. Ó, igen, a félelem fel fog bukkanni, a pánik és a szorongás fel fog bukkanni. Ezek mind szükséges és természetes energiák mostanság, s még egy darabig ez így is fog még maradni. Ahelyett viszont, hogy harcolni kezdtek a félemmel - amitől erőre kaphatna - üljetek le vele együtt, amikor szorongni kezdtek egy félelmetes szituáció közeledte láttán.

A természetes reakciótok az aggódás, az eszeveszett kapkodás, s valami azonnali külső tevékenységre irányuló késztetés. Úgy érzitek, hogy muszáj valamiféle - a félelem kiváltó okával éppen ellentétes - cselekvés sorba kezdjetek. Egyszerűen csak üljetek le a félelemmel, egyszerűen csak vegyétek jól szemügyre a félelmet. Kérdezzétek meg, hogy miért lépett be az életetekbe. Kérdezzétek úgy, mintha nem is lenne ott veletek. Biztosan arra vár, hogy kiléphessen az életetekből. Értsétek meg azt, hogy többé nem lesz valóságossága a számotokra, ha nem választjátok annak, a magatok számára többé.

Már rengeteget szóltunk azokról, amiket ``idegeneknek'' hívtok. Ez egy jó példa a nem megalapozott félelmeitekre. Amikor átadjátok számukra a hatalmatokat, akkor ezek növekedésnek indulhatnak. Azt fogják nektek mondani akkor, hogy ők egy mennyei helyről érkeztek hozzátok, egy magas és kényelmes helyről. Azt fogják mondani nektek, hogy ti hitvány kutyaütők vagytok, hogy egy kísérlet eredményei vagytok és nagyon nagy hibákat vétettetek a múltatokban. Ezek az idegenek, ezek a hazugok, azt fogják mondani nektek, hogy azért jöttek el hozzátok, hogy elhozzák nektek a válaszokat. Ha ez így is lenne, akkor mért nem szállnak le nyíltan, mutatkoznak meg valójukban? Miért nem dolgoznak együtt a kormányaitokkal és fénymunkásaitokkal? Azért nem, mert képtelenek erre! Képtelenek idejönni - a múlt aspektusaiként, amely keresztezte valamiképpen a ti valóságotokat. Ezért hát hazudni fognak nektek, hogy így lenyúlhassák a hatalmatokat.

Ugyanez áll a félelmeteitekre is: hazudnak nektek és azt mondják nektek, hogy ők valóságosak. Drága barátaim, adunk nektek ehhez egy nagyon egyszerű eszközt: amikor ezek a félelmek felbukkannak az életetekben, rántsátok elő a korongecseteteket és jó alaposan fessétek össze-vissza őket! (a hallgatóság nevetésben tör ki és tapsolnak)

Kérdés: Tóbiás, kommentálnád egy kicsit azt, hogy mely régi szerződések jártak le már és mely viselkedési minták fognak tovább élni?

Tóbiás: Mindazok számára, akikhez eljutnak e szavak, elmondható az, hogy a szerződéseiket teljesítették és azok lejártak immár! Vannak még visszamaradt energiák, amelyek még folytatják a rajtatok való csimpaszkodást. Ezek pedig, ezek az energiák nagyon érdekesek. Ezeket az energiákat tanulmányozzuk mi oldalunkon. Amikor kiléptek egy ajtón és evvel egy másik terembe juttok, a régi dolgok miért csüngenek még mindig rajtatok, mint ahogy teszik is? Úgy találjuk, hogy - éppen a ti megfigyelésetekkel jöttünk rá erre - amint egyre több időt töltötök el az új házatok benső, csendes szobájában, és egyre több időt biztosítotok ezeknek az energiáknak, hogy róhassák a saját köreiket, akkor jóval simábban zajlik le ez az átmenet. Rajtatok keresztül tanuljuk meg azt, hogy az energiastruktúráit a régi mintáknak nem is olyan könnyű elengedni. Amikor küzdtök ezekkel, ahelyett, hogy szeretnétek és elfogadnátok őket, amikor kézitusába bonyolódtok velük, amikor megpróbáltok harcolni velük, annál erősebbé válnak és annál tovább lógnak rajtatok.

Van az embereknek egy olyan csoportja, amely néhány haladottabb energiával dolgozik, szószerinti rezgésekkel, amelyek segíteni fognak ezeknek a régi energiáknak az eloldozásában. Ezek éppen olyanok, mint a ti energia-parazitáitok, amelyek az energia-kompozícióitokra szoktak rácsimpaszkodni. Ezekkel még az is elő szokott fordulni, hogy rajtatok lógva át tudnak surranni, veletek bírnak maradni a megvilágosodásaitok megtisztító változásain keresztül is. Amit megtanultunk így, az az, hogy ha hatalmat adtok nekik, ha megpróbáltok küzdeni velük, annál tovább fognak lógni rajtatok.Hamarosan még többet is fogunk erről a csoportról és a tevékenységükről szólni; mihelyst ez az információ eléggé meg fog érni a pontos formába öntéshez. A bocsánatotokat kérjük azért, hogy ezen a ponton nem tudunk kimerítőbb választ adni most, de ezt veletek együtt tanuljuk meg most.

Kérdés: Én tényleg ehhez a csoporthoz tartozom? És ha ez így is van, akkor miért kellett mindenféle fizikai megpróbáltatással szembesüljek az idevezető utam során, és viszont miért nem tapasztaltam meg olyan dolgokat, amin a többiek keresztül mentek, úgymint fájdalom, nehézségek, stb.?

Tóbiás: Mindenek előtt is el kell mondjuk azt, hogy mindegyik út egy kicsit más. Mindegyik út egy kicsit más és ha azt gondolod magadról, hogy neked is egy bizonyos fajta tapasztalat csoporton kell átverekedd magad, mint a nagy többségnek, akkor a legkevesebb amit mondhatunk neked az az, hogy abszolút nem vagy fair saját magadhoz. Az pedig, hogy nehézségeid merültek fel az idevezető utad során, azok azért voltak, mert nem vagy biztos abban, hogy itt akarsz lenni! Nem vagy túlságosan biztos abban, hogy részesévé kívánsz válni azoknak a változásoknak, amelyeket ez okozna néked. Nem vagy biztos abban, hogy annak a csoportnak a tagja akarsz-e lenni, akik az emberek csoportjának első hullámában akarnak átlépni az új energiába. És ezért is elismerés és dicsőség néked és a többieknek is, akik az első hullámban mennek át és elismerés és dicsőség azoknak is, akik a második, a harmadik, a negyedik hullámban teszik ezt meg.

Családtag vagy-e? Az hát! Az vagy-e, akit már régen ismerünk? Az hát, hiszen ha nem így lenne, nem érintettek volna meg ezek az energiák. Hiszen hányan vannak olyanok, akiknek oda lettek ezek a közvetítések adva elolvasásra és nem tudtak túljutni az első soron sem. Nekik ennek még nincs itt az ideje. Nekik más munkájuk van most, amit végeznek. Családtag vagy-e? Az vagy hát, és mindig isten hozott nálunk, mindig isten hozott vagy nálunk.

Kérdés:Tóbiás, beszélnénk nekünk, fénymunkásoknak az asztrológia alkalmazásairól?

Tóbiás: Az lesz a legjobb, drága barátom, ha félre teszed a régi utak asztrológiáját ezekben az időkben... a saját magad számára. Azoknak az embereknek viszont, akik nem járnak az új Föld energiájában, azoknak az asztrológia abszolút megfelelő dolog. Te viszont, te már teljesen az új létidődet éled. Milyen képletet állítanál fel erre? Hány fokra tennéd az új Éned megszületési idejét, helyét, hm? Többé nem használhatóak számodra vezetőül a csillagok. Emlékeztetünk arra, hogy te teremtetted meg őket! Meghaladtad már annak a szükségét, hogy az energiáidat a csillagok határozzák meg... olyan objektumok és energiák, amiket te helyeztél el!

Te teremted meg az új csillagokat, és az ehhez szükséges energiát, azokat a csillagokat, amiket még nem is nagyon fedeztek fel még. Te vagy az, aki ezeknek az energiamintáit megformázod. Most pedig, tudjuk jól, hogy lesznek néhányan, akik nem nagyon fognak örülni a következő megjegyzésünknek. Semmiféleképpen sem akarjuk megszólni az asztrológiát, hiszen a legtöbb embernek nagyon is megfelelő a léte, mivel a legtöbb ember még mindig a régi energiában jár még mindig. A Saumbra számára viszont, ha a csillagokból olvastat, vagy egy olyan valakivel találkozik, aki látja az energiákat, akkor ezeknek az emberek nagyon nagy meglepetést fog okozni az, hogy mi történt veletek. Nem fogják látni az energiamezőtöket és ez meg fogja döbbenteni őket - mivel ők a régi helyre vetik a pillantásukat. Az energiamezőtök pedig már az új helyen van. Azoknak, akik olvassák a csillagaitokat, és a képleteiteket, semmi sem fog stimmelni már veletek kapcsolatban. Olyan érzés lesz ez, mintha a múltatok kísértene egy rossz festményről. Semmi sem lesz ott abból, ahol most jártok. És ha mégis úgy döntötök, hogy a csillagok járásai határozzák meg az életeteket, akkor az bizony fájdalmas lesz.

Kérdés: Tóbiás, úgy érzem arra vagyok hivatott, hogy olyan személyeknek segédkezzem, akik átmenőben vannak a másik oldalra. Úgy találom, hogy ez igen nagy kihívás a számomra, azonkívűl igen erősen leszívja a biológiámat is. Miképpen találhatnám meg ehhez a munkához az erőt?

Tóbiás: Ez valóban egy szolgálat, amit végzel. Túlságosan is nagy terhet veszel magadra azzal, hogy az épp megfelelő válaszokat akarod meglelni azon emberek számára, akik ebben a tranziciós állapotban vannak. Túl keményen próbálod ezt végezni. Csak legyél ott velük. Egyszerűen csak beszélgess velük, mint egyik ember a másikhoz. Ne bonyolódj filozofálásba velük. Nem kell elvigyed nekik a Bíbor Kör szavait, gondolván azt, hogy ez majd megoldja a problémáikat. Egyszerűen csak légy egy isteni ember, aki jelen van az átmeneti folyamatuk során. Ez az, amire a legtöbbjüknek igazán szüksége van.

Annak az oka, hogy fáradt és kimerült vagy, az az, hogy túl keményen próbálod ez csinálni. Ezzel egy energia lék - jókora szivárgással - keletkezik. Egyszerűen csak ülj velük szeretettel és megbecsüléssel. Fogd a kezüket az átmenetük alatt. Te és ők is energetizálva lesztek ezáltal.

Kérdés: Tóbiás, én annyira elveszettnek és lehangoltnak érzem magam. Teljesen össze vagyok zavarodva, lehangolt, ha úgy tetszik. Kétségbeesetten keresem az újra kapcsolódást, de hogyan?

Tóbiás: A régi energiából az újba lépsz át éppen, változol. Sajnos, amint nagyon sokan tapasztaltátok már, ilyenkor megjelenik az elveszettség érzése. Párosan a csalódottsággal és a szenvtelenséggel. Ilyenkor teljesen átalakul az egész rendszeretek, amit eléggé nehéz elviselni. Ez idő alatt egyszerűen csak tudd azt, hogy nem vagy egyedül - tudd azt, hogy ott vagyunk veled. Ne aggódj amiatt, hogy nem a megfelelő dolgot teszed, mivel látjuk azt az energiádon, hogy teljesen kezdesz megfagyni, kezdesz mozdulni sem tudni az aggódástól, hogy esetleg valami nem helyeset tennél ez alatt az átmeneti időszak alatt. Tartasz attól, hogy bármit cselekedj, hogy kifejezd önmagad. Ne aggódj. Mindazokkal az energia dinamizmusokkal, amelyek körülvesznek, nem lehet rossz irányba elindulni. Kezdj bízni önmagadban, s értsd meg azt, hogy ez csak egy folyamat, amin átesel.

Kérdés: Te az ikerlángja vagy annak, akit Jan Tobernek hívnak?

Tóbiás: Beszéltünk már nektek az ``iker lángok'' koncepciójáról. Kedves barátaim, ezek nem valami elveszett részeim vagy a ti részeitek, a teljes teremtésben. Ha az ``iker lángokról'' beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy két lény, aki együtt halad, s a kimondott szándékaik nagyon sok mindenben megegyezőek - nagyon mélyen szeretik egymást - akkor egy nagyon jó energia van jelen. Mindezek ellenére, amennyiben úgy beszélünk az ``iker lángokról'', mint a bennetek lévő kitöltetlen részek kitöltőiről, akkor a világot és az univerzumot egy nagyon boldogtalan utazás során fogjátok kutatni.

Önmagatokban vagytok komplettek! A beteljesedetlenség érzése még a Tűzfüggöny keresztezésekor történt darabokra robbanásokra vezethető vissza. Nem tűnt még fel nektek a hasonlóság... az ``iker lángok'' és ``Tűz Függönye'' között? (nevetnek) Nincs másik részetek, ami elveszett volna. Ez csak egy tapasztalás volt, amikor átkeltetek a Tűzfüggönyén. Ti és én egyaránt teljesek vagyunk önmagunkban.

Kérdés: Tóbiás, nagyon sokféle dolgot beletettem a Kegyelem Kemencéjébe, de nem sok eredményét láttam még eddig ezeknek a dolgoknak. Van még valami rituálé is azelőtt, hogy beletennénk valamit a kemencébe - annak érdekében, hogy az éppen megfelelő eredményt kapjuk?

Tóbiás: A Kegyelem Kemencéjével való munka tapasztalásainak szerves része az is, hogy megengeded a kegyelemnek, hogy végezhesse a saját munkáját. Nagyon sokféle elvárással teszitek be a dolgokat a kemencébe. A gyakorlat része az is, hogy ilyenkor elengeditek azt a dolgot. Hadd menjen. Hadd találja meg a saját isteni egyensúlyát. Érezzük a gyanakvásotokat, amikor betesztek valamit a kemencébe. Elvárjátok azt, hogy egy bizonyos számú perc elteltével, egy bizonyos módon, egy bizonyos végeredmény mutatkozzon meg.

Kedves barátaim, a Kegyelem Kemencéjéhez fűződő tapasztalás része az is, hogy megengedtek, a türelem és a ráhagyás. Ne legyenek elvárásaitok. Amikor nincs más elvárásotok, mint a vágy az isteni egyensúly után, jóval könnyebbé fog válni az életetek. A kapott eredmények jóval hatásosabbak lesznek, s jóval kielégítőbbek is a számotokra.

Ebbe az energiába mozdultok bele, ami eléggé más, mint a régi. Még mindig megpróbáljátok saját magatokat a régi emberi alapokon újjá építeni, az összes eddigi életeitek alapján. Bizonyos értelemben, az új energia egy inverziója, megfordítottja a réginek. A régi energiában megpróbáltátok az elméből történő teremtést, hogy hatással legyetek az eseményekre. Bizonyos fajta eredményekért imádkoztatok. Megpróbáltátok befolyásolni a külső világotokat úgy, hogy nem értettétek a benső világotok működési mechanizmusait. Értitek ezt?

Amint a korongecsettel való teremtésetek során megváltoztatjátok a benső valóságotokat, úgy változik meg az érzékelésetek, és azoknak a dolgoknak a valóságossága is, ami az új házatokon kívül terül el. A régi energiák szerinti teremts során megpróbáltátok megmondani a külső világotoknak azt, hogy milyen legyen, hogyan nézzen ki, és mit kéne adjon nektek. Az új energiában bevonultok az új házatokba a kegy, az elfogadás, megengedés és a bizalom eszközeivel felszerelkezve. ezekkel az eszközökkel a szívetekben, fogjátok a nagyecsetet, és teremtsétek meg az egyensúly és a beteljesülés hatalmasan új vibrációit.

Mindannyiatokat végtelenül szeretünk.

És ez így van!

fordította: Ziegler Attila zapverho@mailbox.hu

vissza az előző lapra