TÓBIÁS ANYAGOK

 

Istenember Sorozat: 4. SHOUD

Kérdések és Válaszok

 

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. november 3-án

www.crimsoncircle.com

 

 

TÓBIÁS: És ez így van, drága barátaim, hogy Kryon energiái teljességgel velünk maradnak összejövetelünk hátralévő idejére. Kryon ott örvénylik körülöttetek, körülveszi a testeteket és az elméteket, és az egész istenségeteket. Kryon azért van itt, hogy méltányolja az általatok végzett munkát, és, hogy tudassa veletek, hogy a dolgok tényleg változóban vannak, és hogy ezek a változások elsősorban bennetek kell, hogy lezajlódjanak.

 

Olyan sok mindenen mentetek keresztül. Itt az ideje, hogy mindez összegyűljön most. Itt az ideje, hogy elkezdjétek utazásotok következő szakaszát, és ezt örömmel tegyétek. Életetekben csodálatos módon kifejezzétek mindazt, akik vagytok, anélkül, hogy azon aggodalmaskodnátok, hogy mások mit gondolnak rólatok, vagy, hogy saját erőtöket vagy saját hatalmatokat vonnátok kétségbe, vagy ezek kiegyensúlyozására való képességeteket és bölcsességeteket.

 

Drága barátaim, nem is volt az olyan régen, hogy eleresztettétek a vezetőiteket, azokat, akik fenntartották a teret körülöttetek. Ők segítettek abban, hogy egyensúlyban tartsák mindazt, akik vagytok, és karbantartották az emberi és az isteni tudatosságotok közötti kapcsolatot a fátyol felénk eső oldaláról. Elengedtétek a vezetőiteket. Ez nehéz volt. Egyedül éreztétek magatokat.

 

De ugyanakkor volt egy másik részetek, amelyik megnyílt és elfogadta az új tereteket.  Tudtátok, hogy a vezetőitek, akik olyan sokáig mellettetek voltak, valójában saját magatok múltbeli aspektusai voltak? Azok a részeitek voltak, akik meghaltak, ha emberi formában éltek, és utána itt maradtak a fátyol felénk eső oldalán, de vissza tudtak térni hozzátok, hogy a lelketeket és a fejlődéseteket szolgálják.  Voltak más vezetőitek is, akik olyan részeitek voltak, akik még soha nem éltek emberi testben, de megértették a tapasztalataitokat, még mielőtt a Földre érkeztetek volna.

 

A vezetőitek ti magatok voltatok. Nem volt itt az ideje elengedni őket, elengedni saját magatokat, elengedni a múltatokat? Nem volt rendjénvaló, hogy levegyétek a pótkereket, hogy teljes mértékben kifejezhessétek önmagatokat?

 

Szintén nagyon fontos megtisztelni, és elengedni Kryont, aki nagyon szorosan együtt dolgozott veletek a Föld körüli elektromágneses háló és Gaia hálóinak átállításában. Nincs itt az ideje, hogy levegyétek ezt a pótkereket, és behozzátok az egész istenségeteket? Ez a folyamat most lehetővé válik, túlnyomórészt a hálók következtében.

 

Kryon tehát befejezte munkáját a Földön. Eltávozik arra a helyre, amit most segítetek megteremteni, amiről a következő összejövetelünk alkalmával fogunk beszélni, és amit az Új Földnek hívunk. A Kíséret oda távozik. Néhányan beszélgettetek az Új Földről.  Elneveztétek azt X Bolygónak, az elveszett bolygónak, vagy Nibirunak. Ezt a bolygót nem fogják látni a tudósaitok, ezt érezni fogjátok. Energetikai erejét azok azt asztronauták érezhetik, akik a külső űrt kutatják, akik a galaxisotokat fedezik fel.  

 

Kryon eltávozik az Új Földre, a Szellem következő megbízatásának helyszínére. Értsétek meg drága barátaim, hogy Kryon ti vagytok, annak egy aspektusa, akik ti vagytok, mindannyiótoknak az a része, amelyik arra vállalkozik, hogy válaszol a folyamatosan változó tudatosságotokra. Ezek után is beszélhettek Kryonnal, mivel az idő és a tér nem akadályoz meg bennünket abban, hogy idejöjjünk és beszélgessünk veletek. Ugyanakkor Kryon egy másik munkába kezd, ami teljesen helyénvaló.

 

Egy szép napon, nekem Tóbiásnak is az lesz a megfelelő, hogy egy felvegyek egy másik szerepet a Shaumbra gyűléseink alkalmával. Nagyon szeretek eljönni ide, és beszélgetni veletek. Nagyon szeretlek meglátogatni benneteket. Nem tagadom, imádom a színpadot! (a közönség nevet és Tóbiás kuncog)     

 

De egyszer majd azt akarom látni, hogy magatokat közvetítitek, a saját istenségeteket, azt, AKIK vagytok. Azt akarom látni, ahogy ÉREZTEK, ahogy érzékennyé váltok arra, hogy megértsetek és csatornázzatok más embereket, akik ezt lehetővé teszik számotokra. Azt akarom látni, hogy megtartjátok a saját energiátokat. Mikor az az idő eljön… amikor valóban birtokba veszitek azt, akik vagytok… amikor tényleg előjöttök a háttérből és mindazok lesztek, akik vagytok, édes Istenem… akkor visszatérhetek a Földre. Visszatérhetek a földre, és fizikai testet ölthetek. Végigcsinálhatom az utazást. Emberi formában ülhetek mellettetek, ha az idő tájt a Földön lesztek. Elmehetek hozzátok, mint tanítókhoz, mint vezetőkhöz, akik segítetek majd végigcsinálni a folyamatomat.

 

Minden a változásról szól. Néha nehéz a változás. Időnként az emberek, sőt még az angyalok sem akarják elfogadni a változást. Néha akarjátok az újat, ugyanakkor nem akarjátok elengedni a régit. Időnként rengeteg csomagot akartok magatokkal cipelni a múltatokból. És néha ezt nehéz elengednetek.

 

Ugye szomorúsággal járt, mikor elengedtétek a vezetőiteket? Szomorúsággal fog járni elengedni azokat az angyalokat, akikkel együtt dolgoztatok. De ők arra kérnek benneteket, hogy amikor eljön az idő, engedjétek őket elmenni, hogy a következő szintre juthassanak, ti pedig teljes mértékben birtokolhassátok saját istenségeteket.

 

És most örömmel próbálunk meg válaszolni a kérdéseitekre!

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 1: Körülbelül egy hónappal ezelőtt történt, hogy éppen olvastam, és ahogy a tekintetem az oldalt fürkészte, egy apró pont jelent meg rajta, ami egy fényes zöld ábrává alakult át. El tudnád mondani, hogy ez mi volt?

 

TÓBIÁS: Igen. A dimenziók között láttál. Elkezdesz megnyílni. Ez elég gyakori jelenség a Shaumbrák között, hogy olvasás közben ilyeneket tapasztalnak, mivel a figyelmük és az agyuk egy része az oldalra van fókuszálva, és a nyomtatott anyag fordítási és értelmezési folyamatával van elfoglalva. És olyankor megtörténik a megnyílás.

 

Ez egyre inkább általánossá fog válni. Néhány ember úgy látja ezt, mint amit Cauldre „kék pontnak” nevez. Egy nagyon fényes pont, ami szétpukkan. De, ha megengeditek magatoknak, hogy mélyebbre menjetek ezzel, akkor szimbólumokat fogtok látni. Sokkal inkább jelen lesznek benne az energiák. Ilyenkor szó szerint más dimenziókat láttok. És ez egyre inkább általános lesz.

 

Valószínű, úgy gondolhatjátok, hogy meg kell vizsgáltatni a szemeteket. De a valóság az, hogy ez egyre sűrűbben fog előfordulni. Legyetek ezekre a dolgokra nyitottak, és értsétek meg, hogy ezek üzenetek a számotokra. Eljönnek hozzátok az országút mentén, hogy belépjenek a Most-otokba. Nem kell őket az elméteken keresztül értelmeznetek. A szívetekkel fogjátok ezt tudni.

 

Mindezek a dolgok, drága barátaim, és ezt hozzá kell fűznünk ehhez a csodálatos kérdéshez… Mindezek a dolgok, amin dolgoztok, és amire vártok, eljönnek hozzátok. Álljatok készen rájuk. Néha meglepetéseket fognak okozni. Időnként nem lesztek benne biztosak. De ezek eljönnek hozzátok.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 2: Tóbiás, Kryon, Gábriel, Metatron, Jeshua, mindazok a drága szerető entitások, akik velem dolgoztok… köszönöm, köszönöm mindazt a szeretetet, és a vezettetést, amit tőletek kapok. És köszönöm azt a szivárványt, amit ma láttam.        

 

TÓBIÁS: Mi köszönjük neked. És azt mondjuk… azt mondjuk minden Shaumbrának, hogy nagyon fontos munkát végeztek. Ahogy Kryon is említette, 144. 000-en emelték fel a kezüket, ennyien válaszoltak Gábriel hívására. Tudjuk, hogy sokan nem hiszitek el, hogy rólatok beszélt. Pedig igen. Munkátok felkeltette Metatron és Mária, Jeshua, Gábriel valamint Raphael, és a fátyol felénk eső oldalán állók figyelmét.

 

Ahogy ezt már mondtuk, az univerzum most is figyel benneteket, figyeli, hogy hogyan válaszoltok, és hogy megteszitek-e a következő lépést.  Igent mondtok az istenségetekre? Igent mondtok arra az új munkára, ami előttetek áll? Valóban előjöttök a szikla mögül?

 

Tudjuk, hogy nagyon sokan végeztek alapos belső munkát magatokon. Bizonyos értelemben, az így kényelmes nektek. De vajon készen álltok-e arra, hogy lerántsátok azokat a lepleket magatokról, és ti nagyon jól tudjátok, hogy milyen leplekről beszélünk most- és a munkátok következő szintjére lépjetek?

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 3: Szeretettel üdvözöllek Tóbiás! Kérdésem vagy aggodalmam tárgya az érzékenység, különösen a munkahellyel kapcsolatosan, mivel folyamatos mértékű támadásnak vagyok kitéve a többiek részéről, és mivel időnként nem tudom visszafogni magam, a hatásuk alá kerülök.

 

TÓBIÁS: Először is a saját munkahelyi szituációd nagyon erős és hamarosan bekövetkező változás potenciállal bír. (a közönség nevet, Tóbiás pedig kuncog) De ezt neked kell megírnod a saját kezeddel. Ez valami olyan dolog, amit te fogsz választani. Valóban nagyon nehéz azoknak a Shaumbráknak, akik nagyon megnyíltak, és annyira érzékenyek lettek, hogy problémás számukra kezelni ezeket a Régi Energiákat.  De drága barátaim, ahogy „igent” mondtok, és a munkátok következő szintjére léptek, az még inkább a Régi Energiákba fog vinni benneteket, hisz ott van rátok szükség.

 

De oda már új szerszámos ládával fogtok érkezni, benne olyan új szerszámokkal, amiket ti adtatok saját magatoknak. Mint azt a képességet, hogy fókuszáltak és földeltek maradjatok… hogy a kerítés mögé álljatok… hogy ne keveredjetek bele a drámákba… hogy érezzétek a körülöttetek lévő dolgokat… hogy ezekre érzékennyé váljatok, ugyanakkor ne engedjétek, hogy magukkal rántsanak titeket. Azt a képességet adtátok magatoknak, hogy ott legyetek a legnehezebb szituációkban, és olvasni tudjátok az energiákat, hogy megértéssel bírjatok annak tekintetében, hogy mi is folyik körülöttetek. Azt az ajándékot adtátok saját magatoknak, hogy a pillanatnak megfelelő forrásokat és szerszámokat húzzátok elő a helyzetnek megfelelően.

 

Nem mondhatjuk, hogy ez könnyebb lesz. Továbbra is körül fog benneteket venni a Régi Energia. Ugyanakkor most mennyivel több bölcsességgel rendelkeztek a dolgok működésével kapcsolatban. Észre fogjátok venni, hogy azok emberek lesznek azok, akik elkezdik birtokba venni saját istenségüket, éppen úgy, ahogy azt ti tettétek. De ők a saját folyamatukon mennek keresztül.

 

Még egy dolgot szeretnénk ehhez hozzáfűzni. Mindannyian annyi mindent megtanultok az együttérzésről, a teljes együttérzés elsajátításáról. Az együttérzés nem a mások utazása iránti sajnálat érzését, és nem a mások fölötti ítélkezést jelenti. Az együttérzés mindössze azt jelenti, hogy lehetővé teszitek számukra, hogy keresztül menjenek a folyamaton.

 

A mások iránt tanúsított együttérzés egy energiát vagy egy fényt sugároz ki belőletek. És ez egy potenciállá válik számukra, amit használatba vehetnek, amikor úgy érzik, valóban készen állnak a felébredésre. A körülöttük sugárzó fényetek, rezgésetek akkor potenciállá válik számukra, hogy használata vehessék, ahogy elkezdik az ébredési folyamatukat.

 

Drága barátaim, nektek nem állt rendelkezésetekre ez az energia, amikor ti kezdtétek a saját ébredéseteket. Nem volt körülöttetek olyan ember, akik az új energia együttérzésével, az Új Föld energiájával rendelkezett. Ezt nektek saját magatoknak kellett felfedeznetek. Saját magatoknak kellett előhoznotok. Most pedig ott fogtok ülni velük, mint egy fényadó. Ti együttérzést fogtok adni számukra. Aztán az, hogy használni fogják vagy nem, az már csak rajtuk fog múlni.

 

Az elkövetkezendő hónapok során a szolgálat új formáira lesztek felkérve nagyon sokan. Lehet, hogy nem olyan lesz, mint ahogy azt gondolnátok. Lehet, hogy nem egy egzotikus munka lesz egy egzotikus helyen, ahogy azt most gondoljátok. Bárhova is menjetek, bármire is kérjen fel benneteket saját énetek, minden eszköz a rendelkezésetekre fog állni. Hatalmatok és érzékeitek egyensúlyban lesznek a bölcsességetekkel és az erőtökkel.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 4: Tóbiás, ez igazán öröm számomra. Ezt a teret a 12 éves lányomnak tartogatom szeretetben, arra várva, hogy felébredjen. Múlt héten meglepett, amikor a boszorkányságról kérdezett, és azt mondta, hogy szeretné ezt tanulmányozni. Mit tudsz tanácsolni egy ilyen helyzetben lévő apának?         

 

TÓBIÁS: Egy csodálatos utazáson fogsz vele keresztülmenni. Ő egy nagyon szeretetreméltó lény, aki valójában a megnyílását készíti elő. A legtöbb, amit mondhatunk az az, ahogy azt már korábban is mondtuk, hogy figyelj oda rá. Engedd, hogy saját maga dolgozza ki ezt. Legyél ott, hogy válaszolni tudj a kérdéseire. Legyél ott, hogy megoszd vele mindazt, amit megtanultál. Légy vele őszinte és becsületes a saját tapasztalataiddal kapcsolatban. Nem kell álcáznod a szavaidat vele szemben. Nem egy 12 éves lánnyal, hanem egy sokkal idősebb lélekkel beszélsz. Beszélj a szívedből. Érezni fogja. Hallani fogja. Ez valóban segíteni és vezetni fogja őt az utazása során. Ebben az esetben, drágám, te lettél kiválasztva a tanítói szerepkörre. És ott van ő, aki buzgón igyekszik. Aki közben téged is tesztel.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 5: Hello Tóbiás, szeretettel fordulok hozzád és a Szellemhez, és szeretném kifejezni különleges szeretetemet és hálámat Kryonnak. Nagyon szenvedélyesen beszéltél a vallásokról, és arról, hogy változniuk kell. Van valami, amit mi, Shaumbra tenni tudnánk ez ügyben? Az első érzésem az együttérzés volt, úgy értem volna egy pár szavad, amit meg szeretnél velünk osztani ezzel kapcsolatban?

 

TÓBIÁS: Szerintem, ha most ebben a pillanatban a visszamennék a Földre, csinálnék egy-két címlap sztorit,  (a közönség nevet) mivel ez a téma a szívügyem. Annyi, de annyi évet töltöttem istenfélő emberként azzal, hogy követtem az izraeli törvényeket. Egymást követő életek során mást se tettem, csak követtem a törvényeket, és igyekeztem betartani a szabályokat. Rengeteg tanultam ezekben az időkben. Ugyanakkor azt is megtanultam, hogy nem ez az útja a mennyország, vagy a földi mennyország, illetve saját magam meglelésének. Ez hát az oka annak, hogy ekkora szenvedéllyel a szívemben beszélek a vallásokról.

 

Valóban, itt most az együttérzésről esik szó, de mikor az együttérzéssel együtt jár a megértés is, az sokkal hatásosabb. Nagyon sokan azt gondoljátok, hogy a legnagyobb problémát a bolygótokon a politikai vezetők okozzák, vagy azok, akik a környezetet szennyezik, illetve a kormányok, az üzleti szféra és a bankok, vagy az idegenek… vagy azok a meglehetősen szórakoztató összeesküvés elméleteitek.    

 

A mi nézőpontunkból ezeket össze se lehet hasonlítani az egyházak hatalmával. Ezek visszatartják az embereket azzal, hogy mindenféle ősrégi dolgokkal tömik a fejüket. Ha megértitek a gyökér okok némelyikét, és együttérzéssel viseltettek … az hatalmas változásokat teremt. Nem azt mondjuk, hogy lázító cikkeket kezdjetek most el írni az egyházakról. Ahogy azt se, hogy menjetek és zúzzátok péppé a Vasárnapi Iskolákat. (a közönség nevet) De azt igenis mondjuk, hogy legyetek tudatában annak, és legyetek együttérzőek abban, hogy az emberek igenis keresik a válaszokat és az igazságot.

 

Az emberek kezdenek elfordulni az egyházaktól mostanában. Elveszettnek érzik magukat. Bölcsességet keresnek. Spirituális megértésre vágynak. De ezt nem találják meg a kápolnákban és a templomokban. Ezért aztán hazamennek, és depresszióba esnek, és nem értik az egészet. Azt mondják: „Biztosan nem létezik Isten, máskülönben lenne valaki, aki ismerné”

 

És itt jöttök ti a képbe Shaumbra. Itt lép életbe a ti szerepetek. Amennyiben együttérzőek és megértőek vagytok, és a Mostban éltek, akkor meg fogják találni a hozzátok vezető utat. És akkor segíthettek nekik megérteni azt, hogy nincs olyan épület, ami ismerné a válaszokat. Ezek a válaszok mindenkiben belül találhatóak.

 

Jeshua Mester egyfolytában azon fáradozott, hogy elmondja ezt nekünk. Jeshua Mester még az enyémet is meghaladó empátiával viseltetik jelen világotok egyházai iránt.(a közönség nevet) Ha most visszajönne – nem fogjuk most azokat a szavakat használni, hogy ezt ecseteljük – de, mindenesetre szétrúgna egy-két ajtót. Ezt az üzenetet próbálta átadni 2000 évvel ezelőtt, és keresztrefeszítették érte. Ez a felfogás a mi oldalunkon. Igen, igen, legyünk együttérzőek. Köszönöm, hogy emlékeztetsz erre bennünket!(a közönség nagyon nevet)

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 6: Hello Tóbiás! Hogy vagy?

 

TÓBIÁS: Köszönöm, fel vagyok pörögve! (a közönség nevet)

 

SHAUMBRA 6: Számomra meglehetősen újak ezek a dolgok, és mostanában ezen az úton találtam magam… illetve még nem is igazán tudom, hogy hol is vagyok. Úgy értem hat hónappal ezelőtt el nem tudtam volna képzelni azt, hogy most itt leszek. Tekintetbe véve mindazt, amit rólam tudsz és a te perspektívádból szemlélve azt, útba tudnál engem igazítani?

 

TÓBIÁS: Igen, és az előbb azt mondtad, hogy te új vagy itt, amire mi azt mondjuk: „Nem, inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy már elég régi darab vagy. Rengeteg létidőn keresztül olyan hatalmas belső munkát végeztél, hogy te egyfajta… a szerzetes nem a megfelelő szó erre, hanem inkább egyfajta Testvér vagy a Rendben. Te vagy az, aki titkos rendekben tevékenykedtél, mivel az istenséged felkutatása iránti szenvedélyed hatalmas volt. Nagyon mélyre mentél. Egyáltalán nem új neked ez az egész.

 

Azt mondjuk most neked, hogy ez most sokkalta könnyebb, mint gondolnád. Múltad aspektusai azt mondják neked, hogy a keresésnek nehéznek kell lenni, és esetleg fájdalmasnak. Ezek az aspektusok azt duruzsolják a füledbe, hogy hosszú órákat kell térden állva töltened, vagy meditációs pózban illetve imádkozással. Bizonyos értelemben ezek az elmúlt élet sorozatok azok, amik visszahúznak, és azt próbálják elhitetni veled, hogy így találhatod meg a válaszokat.

 

Mi azért vagyunk ma itt, hogy elmondjuk neked, hogy nem kell semmi ilyesmit tenned… és egyikőtöknek sem, egyikőtöknek sem. A válaszok behozásának képessége most is bennetek van. Az istenségetek behozásának képessége itt van. A hálók átállításának befejezése Kryon kíséretével, sokkal könnyebbé teszi ezt már. Egyszerűen csak el kell, hogy fogadjátok.

 

Különösen a te esetedben, tudjuk, hogy nagyon keményen kerested a válaszokat a fejedben már hosszú ideje. Pedig micsoda képességet és ajándékot hoztál ebbe a létidődbe, ami pedig nem más, mint az érzés, hogy érezz. A körülötted lévők bátorítanak is erre, - valóban annyi szeretet vesz körül – hogy érezd. De bizonyos értelemben te félsz ettől. Te nem vagy teljesen biztos magadban. De mi azt mondjuk, hogy ha megengeded magadnak, hogy érezz, akkor előjönnek a válaszaid. Nem kell többé semmi után kutatnod. Az ott lesz. Nincs több kutatás… minden eljön hozzád.

 

Szóval akkor most csak neked tréfából 10 „Miatyánk” és 10 „Üdvözlégy Mária” helyett (a közönség nevet)… csak neked tíz mély lélegzetet ajánlunk reggel, és tíz mély lélegzetet este, lefekvés előtt. És ezzel feloldoztalak! (a közönség hangosan nevet és tapsol)

 

KÉRDÉS SHAMBRA 7: Értékelem a humorodat. 9 évig éltem egy miniszter feleségeként, és ez egy nagyon, de nagyon jó lecke volt számomra. A kérdésem, az állításom a… a munka, amit végzek, amihez elvezettek, a személy belső és külső megváltoztatása, ami az energetikai  

védőburkolat vagy páncél elengedése révén valósul meg. Ez a páncél áthatja a test rétegeit, és a végtagokon keresztül lehet kiengedni, a kezeken és a lábakon át, az Anyaföldbe. Ennél fogva tehát megváltoztatod a belső és külső lényed rezgését… a DNS-t, és ez által fizikailag könnyebb személlyé válasz, ami fizikai változásokat okoz másokkal való kapcsolataid kezelésében. És így tudod megváltoztatnia világot, egyesével. Merre vezet ez tovább… mert úgy látom, de most… mi a következő lépés, mert tudom, hogy van egy másik dimenzió is ehhez kapcsolódóan, amit tudnom kell?

 

TÓBIÁS: És mi azt kérdezzük tőled: „Mit gondolsz, mi a következő lépés? Mit választasz, mi legyen a következő lépés?” Rendelkezel intuícióval, de még nem tetted lehetővé, hogy előjöjjön.

 

SHAUMBRA 7: Igen, azt hiszem értem a folyamatot. Hiszen azt csinálom. Mégis, helyes ez sokak számára, hogy mikor valakivel dolgozom, amikor, amikor …ó…ja….OK… meg kell változtatni a felelősséget és a következményeket és az együttérzést belülre kell tenni, és utána megengedni, hogy végigáramoljon… valami ilyesmi.

 

TÓBIÁS: Valami ilyesmi. Valóban jó és erős intuícióval rendelkezel, de megkérünk arra, hogy ne bonyolítsd a dolgokat. Mindannyian… egyszerűsítsetek! Van egy olyan tendencia, hogy folyamatokba és procedúrákba menjetek bele. Pedig ez az egész annyira egyszerű. Ez az ami teljesen le fog nyűgözni benneteket, amikor felfedezitek majd önmagatokat az Új Energiában. Azt fogjátok mondani: „Bárcsak ne nehezítettem meg volna ennyire. Bárcsak egyszerűsítettem volna!”

 

Szóval azt mondjuk itt most neked, hogy egyszerűsíts! A következő lépést, a következő lépést nem ismerjük. És még ha ismernénk, akkor sem mondanánk el neked. (a közönség nevet) Ezt neked kell felfedezned. Rád vár a teremtés, hogy azt teremtsd meg, amit csak akarsz. Tudod, hogy hol tartasz most… ami valaha ösvény volt, az most a pillanat… és az eljön hozzád. És az már csak tőled függ, hogy táncra perdülsz-e vele. Azt mondjuk, hogy a következő lépés az az, már ha egyáltalán van következő lépés, akkor az az egyszerűség, és a túláradó öröm, hogy végre megismered azt, aki vagy, majd a mások iránt együttérzés, akik eljönnek hozzád, hogy megtudják, hogy te hogy csináltad. Ez a következő lépés.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 8: Köszönöm a 14 évvel ezelőtt elhangzott hívást, és azt, hogy most itt vagy velünk. Úgy érzem nagyon sok mindent elengedtem, és rengeteget gyógyultam, és végül a múlt hónapban elfogadtam azt, aki valójában vagyok, és elfogadtam az istenségemet. És ez valóban nagyon jóleső érzés. Erőt adó. Erősnek érzem magam. Úgy érzem, hogy valóban megtaláltam a helyes útirányt.  Ugyanakkor van egy egészségügyi problémám, ami nagyon is jelen van. Már próbáltam belülre menni, és beszélgetni vele, és küldtem neki szeretetet, és vele lenni, és megkérdeztem, hogy mit akar. De csak korlátozott sikereket értem el. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e esetleg valami, ami elkerülte a figyelmemet, és tudnál-e nekem ebben segíteni?                    

     

TÓBIÁS: Hogy is mondjam, sokkal több sikert értél el, mint amennyit most ebből felfogsz. Elindítottad belül a megújulás folyamatát, a kiegyensúlyozódást. Csak még nem jött felszínre teljesen. Ezért aztán olyan érzés, mintha még mindig ott lenne. És ha elmész kontrollra, ki is fogják mutatni.

 

De azért vagyunk itt, hogy elmondjuk neked, hogy ahogy rád nézünk, és mélyen beléd látunk, elindítottad a változásokat, amik be fognak következni. Légy türelemmel! A Mostban élés energiáját adtad a betegségnek, a megújulás energiáját, és a megtisztítást, valamint a megtisztulást. Igen, ez egy szűnni nem akaró régi probléma, ami nagyon, de nagyon régre nyúlik vissza. Ez a – hogy is mondjam - az egyik utolsó maradvány, amit el kell engedned.

 

De a saját lényed, a saját lelked tudja, hogy itt az ideje az elengedésnek. Legmélyebb sejtszinten, amit DNS-nek hívtok… rengeteg változás történt, amire azt is mondhatnák, hogy csoda történt, és azért következett be a változás. Mikor  a változások készen állnak arra, hogy tényleg megmutassák az arcukat, amikor a belső biológiai munka kész arra, hogy megnyilvánuljon, akkor az nagyon gyorsan megtörténik. Tudd, hogy jól csináltad. Tudd, hogy – hogy is mondjam – olyan sok időt töltöttél a pillanatban, és belementél, hogy véghezvitted ezt a munkát. És most az eredmények készen állnak, hogy megmutatkozzanak.  

 

Shaumbra, nektek meg van az a képességetek, hogy helyreállítsátok a fizikai testeteket kemény munka és önbüntetés nélkül. Szükségetek van a fizikai testetekre, hogy folytathassátok az új munkátokat.  Most, hogy a hálók kiigazítása befejeződött, és a Föld hálói között valódi egyensúly és valódi potenciál van, erős és egyensúlyban lévő testre van szükségetek az előttetek álló munkához. Nem nagyon szeretjük a „gyógyítás” szót. Testetek kiegyensúlyozása és megújítása nagyon gyorsan be fog következni. Nagyon gyorsan el fog jönni.

 

Menjetek belülre! Beszéljetek a testetekhez! És figyeljetek! Hallgassátok azt! Áldjátok meg! Tudassátok a testetekkel, hogy minden sejteteket és minden molekulátokat szeretitek. Tudassátok a testetekkel, hogy szükségetek van rá, és hogy szeretitek. Testeteknek nem kell többé a Régi Energiák régi bőröndjeit cipelniük. Engedjétek hát meg a testeteknek, hogy felzárkózzon változó tudatosságotokhoz.

 

Azt akarjuk, hogy erős és egészséges testtel bírjatok az előttetek álló munkák során. Azt akarjuk, hogy bőségben legyen részetek az élet minden területén. Szükségetek lesz ezekre a dolgokra.  És mindennél fontosabb, hogy megérdemlitek ezeket. Megérdemlitek az egészséget. Megérdemlitek az anyagi bőséget. Megérdemlitek a stabil párkapcsolatot, de nem azt, amelyik kölcsönös függőségen alapul, vagy elveszi az erőtöket, hanem olyan párkapcsolatot, ami az erőn alapul.

 

Drága barátaim, ahogy előre haladtok a következő hónapok során, ahogy a hálók befejezését túlhaladjátok, és elkezditek az új munkátokat, értsétek meg, hogy nincs több lecke. Nincs több lecke számotokra. A múlt begyógyult. A múlt egyensúlyba került. A jövőtöket nektek kell megteremtenetek. Nincs több lecke. Nem kell egészségügyi problémák terheit cipelnetek, és semmi mást sem… nincs több lecke. Ugyanakkor itt az ideje, hogy valóban kifejezésre juttassátok azt, akik vagytok!

 

És mi ott leszünk! Melletek fogunk állni végig. Soha nem vagytok egyesül. Kryon különösen szeretetteljes búcsút int nektek most, és szorosan megölel benneteket a mai napon.

 

És ez így van!          

 

 

Fordította: Telegdi Ildikó