TÓBIÁS ANYAGOK

 

Istenember Sorozat: 8. SHOUD

Kérdések és válaszok

 

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. március 1-jén

www.crimsoncircle.com

 

 

TÓBIÁS: És ez így van, drága barátaim, folyatjuk ennek a napnak az energiáját, ezt a Shaumbra összejövetelt, és az Új Energiába való átmenetet.

 

Nagyon nagy megtiszteltetés ez Mózesnek, hogy itt lehet velünk ezen a napon, és megoszthatja veletek ezt a teret. Úttörő volt ő a maga idejében, új utakat teremtett, új megértéseket és olyan törvényeket, amire szükség volt azokban az időkben. Nektek nincs szükségetek szabályokra ezekben az időkben… az egyetlen törvény az, hogy kövessétek a szíveteket, az érzéseiteket és bízzatok a saját istenségetekben.

 

Az egyik dolog, amit Mózes megpróbált megértetni a népével, az a Szellemmel való kapcsolatuk fontossága volt, ami több ezer évet vett igénybe.  Ez az a valami, amit ti, mint Shaumbra valójában tesztek ebben a mostani létidőtökben. Összekapcsolódtok a Szellemmel, a saját istenségetekkel.

 

Mózes idejében a „Te Is Isten Vagy” ideája annyira idegen volt, hogy ezeket a szavakat ki sem lehetett ejteni, mert léteztek olyan hatalmak – igen, hatalmak – akik ezt rövidre zárták volna. Magáról a gondolatról, hogy az ember isteni, hogy az emberek egy szent utazáson vesznek részt, még csak beszélni sem lehetett.

 

A Mózes által átörökített parancsolatok nagy része olyan formával és érzéssel bírt, amit most láttok… „tiszteld anyádat és apádat”, „ne ölj”, „ne lopj”, ne kívánd meg felebarátod javait”. De amit Mózes a hegytetőn valójában kapott, az a Szellem elkötelezettsége és biztatása volt, hogy az angyalok vele vannak.

 

Amit azon a napon a hegy tetején hallott, az a Minden Létező elkötelezettsége volt, ami szerint mindennek célja és értelme van. Az univerzumban megmozdult az energia. A Szellem elkötelezte magát, hogy örökké ott lesz.

 

A hegytetőn álló Mózesnek adott elkötelezettség arról szólt, hogy valójában nincs halál, mindössze átmenet van. Mindössze változás van. Csak új tapasztalat létezik.

 

Amit Mózes kapott, az a Szellem elkötelezettsége volt arra nézve, hogy örökké szeretni fogja az összes angyalt. A Mózesnek adott elkötelezettség szerint a Szellem egy nap mindannyiótokhoz eljön, egyikőtök sem elveszett, és nem hagyott el benneteket. Elkötelezettsége értelmében a Szellem nagyrabecsül benneteket a munkátokért, amit végeztek.

 

A Szellem arra kötelezte el magát, hogy egy nap megszületik bennetek és általatok, még mialatt emberi formában tartózkodtok, miközben az Isteni Pillanatban léteztek. Elkötelezettsége értelmében a Szellem ott lesz, hogy támogasson, szeressen és becsüljön benneteket.

 

Ezek voltak az igaz elkötelezettségek, amit Mózes kapott. Később ezeket úgy értelmezték, hogy a nép megértse őket, így lettek belőlük parancsolatok.

 

Most engedjétek meg magatoknak, hogy ÉREZZÉTEK a Szellem Mózesnek tett elkötelezettségeit. Érezzétek a Szellem elkötelezettségét. Ó, ti beszéltek az érzésekről. Beszéltek valamiről, ami által majd megnyíltok, és ami majd megérinti a szíveteket. Érezzétek annak a valódi energiáját, amit Mózes kapott a Szellemtől aznap, az elkötelezettséget, miszerint a Szellem örökké veletek lesz.

 

Ezért mondjuk el nektek újra, és újra, hogy: „Soha nem vagytok egyedül” A Szellem kötelezettséget vállalt arra, hogy veletek és bennetek lesz.

 

Drága barátaim, a mai Shoud során a hatalom illúziójának egy új aspektusáról beszéltetek. Arról az illúzióról, miszerint két egymástól elkülönülő erő csatázik bennetek az uralomért, megpróbálva legyőzni egymást. Ahogy azt kifejezésre is juttattátok a Shoud során, nincs szükség erre a harcra.

 

Hogy gyógyítjátok meg magatokat? Lehetővé teszitek, hogy ezek az energiák együtt dolgozzanak. Tudjátok, drága barátaim, ezeknek az energiáknak közös céljuk van. Mindannyian a spirituális megvalósítást, az isteni megvalósítást keresik. Bízzatok magatokban annyira, hogy tudjátok, hogy minden, ami a biológiátokban, az elmétekben, az érzelmeitekben és a Szellemetekben van, az az isteni megvalósulást áhítozza.

 

Engedjétek elmenni a dolgokat egy pillanatra, hadd menjenek! Ez az, amit Mózes/Mohamed próbált elmondani az iszlám népének. Az Iszlám szó jelentése az „elengedés” és a „a teljes elhagyás”. Hadd menjen! Ezt akkoriban más módokon kellett a nép tudomására hozni, hogy az emberek képesek legyenek ezt meghallani és megérteni, és magukévá tenni ezt a lényükön belül. Nagyon sok, több ezer évvel ezelőtt elhangzott üzenet ma is éppen olyan aktuális, sőt, sokkal inkább részét képezi a mai tudatosságotoknak és megvalósításotoknak, mint az akkori időkben.   

 

Bízzatok a saját istenségetekben, és tudjátok, hogy ezek az energiák mind együtt dolgoznak. Engedjétek el azt a dualista tudatosságot, miszerint ti csak fény lehettek… csak sötétség lehettek… hogy ezt a kettőt nem lehet összekombinálni. Figyeljétek csak, hogy gyógyul meg a testetek. Figyeljétek csak meg, hogy az elmétek hogyan kerül új egyensúlyba! Figyeljétek csak magatokat, hogy váltok istenivé, igazi teremtővé! Bízzatok magatokban!

 

Legyetek tisztában azzal, hogy minden, ami bennetek van, az isteni megvalósulást keresi. Időnként a testi folyamataitokat az elméteken keresztül próbáljátok meg kontrollálni. Azt gondoljátok, hogy ha az elmétek nem mondja meg a testeteknek, hogy az mit tegyen, akkor a testetek rossz irányt fog venni. És ellenetek fog dolgozni.  

 

Az elmétekkel tartjátok vissza magatokat! Féltek kinyitni az elmétekben lévő néhány szekrényt! Féltek a csontvázaktól! Pedig azok mindössze a múlt tapasztalatai. Még a sötét élményeitek legsötétebbjei is az isteni megvalósításon munkálkodtak. Abban segítettek, hogy általuk új megértésekhez, a dolgok új értelméhez, és végül új energiákhoz jussatok.

 

Meg tudtok bízni magatokban fenntartások nélkül? Meg tudtok bízni az istenségetekben lényetek legmélyén? Nem arra kérünk benneteket, hogy valami egyház kreálta fehér szakállú, mennyországban ücsörgő, ítélkező istenben bízzatok meg. Nem arra kérünk benneteket, hogy egy olyan istenben bízzatok, akit nem is ismertek, akivel nem tudtok azonosulni. Az ostobaság lenne.   

 

Amire mi kérünk benneteket az az, hogy legyetek bátrak és merészek. Bízzatok meg saját magatokban és az istenségetekben! Bízzatok meg minden egyes aspektusotokban, minden múlt életbeni és multidimenzionális aspektusotokban, mert azok mind az isteni megvalósulást keresték. Az Isteni megvalósulás pedig akkor következik be, amikor a Kiterjedt Pillanatban vagytok!  A csónaknak nem kell többé átszelni a tavat.

 

Képesek vagytok fenntartások nélkül olyannyira megbízni magatokban, hogy megfiatalítsátok a testeteket, hogy be tudjátok hozni az életetekbe a bőséget? Meg tudtok ilyen mélyen bízni magatokban?

 

Mózes eljött hozzánk a mai napon. Mohamed eljött hozzánk a mai napon, hogy hívást intézzen az új korhoz, az Új Energiához, hogy méltányoljon benneteket a munkátokért, és hogy arra kérjen benneteket, hogy folytassátok ezt a munkát. Maradjatok itt a Földön. Folytassátok a munkátokat! Legyetek tanítók! Lépjetek ki a régi dobozból! Bízzatok magatokban!

 

És most örömünkre szolgál megválaszolni a kérdéseiteket.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 1: Csak pillanatokra vagyok képes boldognak érezni magam. Úgy érzem, mintha egy érzelmi hullámvasúton ülnék. És egyedül érzem magam ezzel. Két fiam van, egy 10 éves és egy 8 éves, és úgy érzem, hogy ők is sokat küszködnek. Ez az év még keményebbnek tűnik, mint a tavalyi. Segítenél abban, hogy megértsem, mi történik velem és a fiaimmal?

 

TÓBIÁS: Hát igen, te és a fiaid Shaumbrák vagytok! (Tóbiás itt szünetet tartott, mintha ezzel meg is válaszolta volna a kérdést, a közönség pedig nevet)

 

Beleegyezésedet adtad egy nagyon nehéz utazáshoz. Egyetértésedet fejezted ki, hogy ez az életed a felemelkedésedről fog szólni. Beleegyeztél abba, hogy véget vetsz a tó átszelésének, az új hullámok teremtésének, az új életidők létrehozásának, és az új tapasztalatok teremtésének.  Azt választottad, hogy ebben az életedben ezeket mind összehozod. Ez nehéz. Ez nem a – hogy is mondjam – a bátortalan szíveknek való. A Shaumbrák – szívósak. Drága barátaim, drága barátaim, ez egy nehéz utazás. Bizony, az.

 

Bizonyos értelemben hasonló ez Mózes és népének a tudatállapotához, amikor elindultak a 40 évig tartó sivatagi vándorlásukra. Negyven éven át hordozták az istenségüket, miközben azon fáradoztak, hogy egy nyugodt helyet találjanak. Ez egy metafora volt. Bár bizonyos dolgok valóban megtörténtek. Ugyanakkor ez egy metafora.

 

Te, és szerte a világon élő összes Shaumbra gyakorlatilag ugyanezen mentek keresztül. Egy változási folyamaton mentek keresztül, ami nem könnyű. A Régiből mentek át az Újba.

 

Hogyan teremthetnél örömöt az életedben? Nézd csak meg, mi mindent megtettél már. Engedd meg magadnak, hogy érezd. Élj a pillanatban! Engedd meg magadnak, hogy érezd ezt. El fog jönni hozzád, először apránként, de el fog jönni. Egy halál folyamaton mész most keresztül, hogy aztán újra újjászülethess… ezúttal másképpen… ezúttal istenien.

 

A te számodra azt tudom most mondani, hogy túl erősen akarod. Túl keményen próbálod. Látjuk. Az elmédben küszködsz. Azon csodálkozol, hogy a dolgok miért nem úgy történnek, ahogy azt te előre eltervezted. De a terveid Régiek voltak.

 

Ez most ÚJ. Ülj a pillanatban! Lélegezz! Ezek egyszerű eszközök, egyszerű eszközök. Tudjuk, hogy sok Shaumbra most azt gondolja, hogy: „Az nem létezik, hogy ez ilyen egyszerű, úgy hogy meg se próbálom ezt, mert túl könnyűnek hangzik” Pedig ez ilyen könnyű. Ezeket az eszközöket ti adtátok saját magatoknak.     

 

Ahogy keresztül mész ezen a transzformációs folyamaton, megtalálod az örömet. Érezni fogod az örömet. Ez nem az a fajta csalóka, múló öröm lesz, amit a múltban megtapasztaltál. Ez egy teljesen új öröm lesz, telve együttérzéssel, szeretettel és igaz megértéssel.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 2:  Azok nevében teszem fel ezt a kérdést, akik meghíztunk, hogy így védekezzünk… most, hogy itt az Új Energia, ezt szeretném felhasználni annak érdekében, hogy segítsen nekem a fogyásban, és hogy egészségesebb legyek. És mivel ez nem működik, szeretném, ha javasolni tudnál valamit.

 

TÓBIÁS: Azt mondjuk neked viccesen: „Egyél csokit” (a közönség nevet)

 

SHAUMBRA 2: Azt eszem. Pont ez a probléma. (még több nevetés)

 

TÓBIÁS: Ez a súly kérdés sokakat foglalkoztat már jó ideje. Ahogy mondtad is, ez egy védelem volt. De most már elengedhetitek. Megmondhatjátok a testeteknek, hogy már nem szükséges, hogy továbbra is védekezzen. Elengedhetitek azt már.

 

Még mindig van bennetek egy ezzel kapcsolatos félelem. Azt gondoljátok, hogy ha elengeditek ezt a védelmet, akkor sebezhetőek lesztek. És igen, azok lesztek. Sebezhetőek lesztek az új érzésekre, sebezhetőek lesztek a többi emberrel kapcsolatban, és mindezekre a dolgokra. Ugyanakkor ezek nem kell, hogy hatással legyenek rátok. Nem kell, hogy ezek a dolgok legyőzzenek titeket.

 

Mondjátok meg a testeteknek, hogy itt az ideje, hogy ezt elengedje. Eljött az elengedés ideje. Itt az ideje – hogy is mondjam, ahogy Mózes mondaná – a saját testetek iszlámjának, hogy elengedjétek mindazokat a dolgokat, amik már nem szolgálnak benneteket.    

 

Tegyétek bele az energiátokat az ételbe, mielőtt elfogyasztjátok. Meg fogjátok érteni, hogy a pillanatról pillanatra alapon mi a megfelelő egyensúly a számotokra. Nincs szükségetek azokra az előírt diétákra, amik pontosan megszabják, hogy mikor és mit ehettek. Ez napról-napra, pillanatról-pillanatra történik.

 

Lesznek olyan napok, amikor a testeteknek rengeteg cukorra lesz szüksége. Aztán lesznek olyan napok, amikor meg magas protein tartalmú ételre lesz szükségetek. A testetek elmondja ezt nektek. Érezni fogjátok. Ez valóban elég sok zavart fog okozni a bevásárlásotok során. (a közönség nevet) De ez így működik.   

 

Tudjuk, hogy egyszerű eszközökhöz folyamodunk, de ezek nagyon hatékonyak. Lélegezzétek be. Lélegezzétek be a biológiátokba és a testetekbe! Érezzétek, ahogy ez végigárad rajtatok! Mondjátok meg a testeteknek, hogy elengedheti a védelmet. A sejtmemóriátokba és a szöveteitekbe van ez beépülve, amik azt mondják: „Védeni. Védelmezni. Tárolni. Raktározni. Lehet, hogy nehéz időnk állnak előttünk, ezért aztán raktároznunk kell az élelmet. Meg kell védenünk magunkat!”

 

Úgy működik ez, mint egy csatába készülő hadsereg. Beraktároz és falakat húz fel. Mind ezt tettétek eddig. Mondjátok azt magatoknak: „Nincs háború. Most már elengedheted.” Lélegezzétek ezt be. Lélegezzétek ezt be és érezzétek! Meg fogjátok látni, hogy el fog távozni! Meg fogjátok látni, hogy el fog távozni. A testetek mindennél jobban el akarja ezt engedni.

 

Tudjuk, hogy a Shaumbra azt szeretné, ha egy csoda diétával állnánk itt elő. (a közönség nevet) De a varázslat a légzésben, a pillanatban van. A testetek, amikor biztonságban érzi magát… akkor a testetek el fogja ezt engedni. Amennyiben mégsem engedi el a felesleget, ha még ezután is raktározni fog, és védelmi módban fog dolgozni, akkor menjetek be, és tegyétek fel a kérdést, hogy mi az, amihez még mindig ragaszkodik a testetek? Kérdezzétek meg azt is, hogy miért ragaszkodik hozzá. Mesélhet majd nektek egy-két érdekes dolgot.

 

A testetek tudja, hogyan kell önmagát szabályozni. Ez a bizalom. Ez a bizalom. Tudja, hogyan kell magát szabályozni, ha ti ezt hagyjátok. De amikor egyfolytában arra gondoltok, hogy nehéz idők állnak előttetek, és hogy az élet milyen kíméletlen, és hogy mennyire ki vagytok szolgáltatva mások számára… akkor a legjobbat fogja tenni számotokra. Raktározni és védeni fog.

 

Nyíljatok meg és lélegezzetek! Lélegezzétek be az istenségeteket! És akkor eltávozik ez a súlyfelesleg.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 3: Tóbiás, el tudnád nekünk magyarázni, hogy mi a különbség a Régi Energiás karma, a hét kúp alakú csakra és a karma nélküli Új Energia egyetlen egyesített mezője között? 

 

TÓBIÁS. Igen, a Régi Energiában hét fizikai és öt éterikus csakra volt. Ezek megfelelőek voltak a maguk idejében. Ezek a csakrák egyesülnek, ahogy beléptek az Új energiába. Többé már nincs szükségetek arra, hogy részekre osszátok magatokat.

 

Mikor egy ember elkezdi a valódi felébredési folyamatát, egy ugrás következik be ezekben az energiákban. Ez sok kényelmetlenséget okozhat – ez az egyik oka a testi fájdalmaitoknak. Ahogy ezek az energia központok egyesülnek, eggyé válnak, az egy meglehetősen nehéz időszak számotokra.

 

Ti, akik energia munkások, gyógyítók vagytok, vizsgáljátok meg a különbséget aközött, aki még mindig független csakra rendszerrel rendelkezik, és aközött, aki egyesült csakra rendszerrel bír. Nagyon eltérőek a lesznek a gyógyítási módszereitek.

Most integráljátok teljes önmagatokat. Integráljátok az előző életeiteket. Integráltok mindent jelenlegi életetekben. Ezt az életidőtöket választottátok és jelöltétek ki lelketek összességének „felemelkedésére”.(a közönség nevet) Most egyesítitek minden múltbéli tapasztalatotokat.

 

A múltban minden egyes életetek egymástól független és különálló volt, nagyon kevés kapcsolat kötötte össze őket. Ugyanaz volt a helyzet, mint a csakráitokkal, azok is függetlenek és önállóak voltak. És most, drága barátaim, ezek összeolvadnak. Ez az Új energia – Mikor minden egymásba olvad.

 

A gyógyítók és az energia munkások számára sokkal egyszerűbb ezzel az egy, egyesített mezővel dolgozni. Csak engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezt.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 4: Tóbiás, annyira hálás vagyok neked, hogy visszatértél az életembe. A kérdésem a következő – tudom, hogy az istenségemet az elmémmel próbálom megérteni. A kérdésem az, hogy most próbáljuk azt egyesíteni. Az istenségünk bennünk van. Ez egy gubóban volt eddig bennünk, több millió, billió éve, vagy már eonok óta. És most ezt mi integráljuk, felébredünk, és tartjuk az istenségünket. Mikor a fátyol másik oldalán tartózkodunk… a kérdésem az, hogy amikor a másik oldalon vagyunk, akkor ébren van az istenségünk? Az a mi részünk? És miután visszatérünk ide, akkor újra végig kell ezen mennünk, és az istenségünk újra bekerül a gubóba, majd felébred? Úgy értem… a te istenséged ébren van, amíg te a másik oldalon vagy, ott ahol most tartózkodsz? (a közönség nevet)

 

TÓBIÁS: Örülünk a kérdésednek. Egyszerű választ fogunk adni a meglehetősen összetett kérdésedre.

 

Mikor visszatértek a fátyol felénk eső oldalára, akkor az istenségetek nem jön elő automatikusan a gubóból, ahogy mi erre a folyamatra a gubó hasonlatot adtuk nektek.

 

Csak azért, mert én, Tóbiás, vagy akár Mózes visszatértünk a fátyol felénk eső oldalára, az még nem jelent teljes hozzáférést az istenségünkhöz. Ezért is becsüljük az általatok végzett munkát annyira.

 

Ahogy végigmentek az integrációs folyamaton, ahogy lehetővé teszitek, hogy az Isteni részetek belépjen a valóságotokba és a pillanatotokba, és lehetővé teszitek ennek megszületését, ezáltal az Istenségetek kilép a gubóból. Így biztonságos környezetet teremtetek számára, hogy előjöjjön. És ugyanakkor ez változással és hatással van a mi saját istenségünk hozzáféréséhez is. 

 

Ahogy ezt már említettük nektek, ti mentek át ezen elsőként. Ti integráltok először. Mikor ezt megteszitek, mikor elhozzátok magatoknak az Otthont, ez megváltoztatja az egész univerzumot. Megváltoztatja az omniverzumot.

 

Szóval ez nehéz, mert most sokan azt gondolják, hogy hogyha ők nem tudnak hozzáférni az istenségükhöz a mi oldalunkon, akkor mi ennek az egésznek az értelme?(a közönség nevet) Itt, a fátyol felénk eső oldalán - és ezt ti is érezhetitek, hiszen már sokszor jártatok itt – a tiétektől eltérő megértéssel bírunk. Egyfajta áttekintéssel rendelkezünk a dolgok felett. Kiterjesztett érzéseink és intuícióink vannak. Kiterjedt tudással és bölcsességgel bírunk ennek az áttekintésnek a következtében. Ugyanakkor az összes angyal azon dolgozik, hogy lehetővé tegyük az istenségünk kibontakozását.

Különbség van az istenség és az intelligencia között. Még az istenség és a tudás vagy bölcsesség között is különbség van. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Ugyanakkor az istenség valami olyan kivételesen különleges dolog, hogy semmihez sem hasonlítható, amit valaha is gondoltatok volna róla.  Időnként teljesen szokatlan helyeken keresitek. Pedig az készen áll, hogy belőletek bukkanjon elő.

 

Alapvetően azt szerettük volna megértetni veletek, hogy azzal, hogy behozzátok az Istenségeteket, azzal elhozzátok az Otthont mindannyiunk számára. Köszönjük ezt nektek.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 5: Szociális fóbiától szenvedek. Félek és gátlásokkal küzdök, ha mások jelenlétében kell ennem vagy innom. Ilyenkor gyakran nagyon feszült vagyok. És szinte reszketek, vibrálok a félelemtől… nem tudom pontosan, hogy kell ezt angolul mondani. Mit tehetnék?

 

TÓBIÁS: Arról van itt szó, amiről beszéltünk már korábban a mai megbeszélésünk alkalmával. Nagyon sokan már olyan régen elbújtatok. Te szó szerint visszavonultál a társadalomtól sok életen át. Most ebben az életedben visszatértél a társadalomba, de nem vagy hozzászokva, hogy „személyes” dolgokat a nyilvánosság előtt végezz. Ugyanakkor a múltban olyan csoportokhoz tartoztál, ahol nagyon szigorúan szabályozták az étkezést és az ivást. És most mindezek befolyást gyakoroltak rád, és az általad szociális fóbiának nevezett dolgot váltották ki nálad.

 

Hogy szabadulj meg ettől? (Tóbiás szünetet tart) Egy kicsit konzultálunk most itt. A te saját istenségedtől és a veled dolgozóktól kapott válasz az, hogy: „Ne vidd bele magad ilyen szituációkba. Ne keveredje bele ilyen helyzetekbe!” Van egy olyan rész benned, ami tulajdonképpen nagyon sokat nyer az egyedül történő étkezések által. Igen, ezt sokszor nem könnyű kivitelezni, különösen családi vagy baráti körben. Ugyanakkor fogadd el ezt! Túl keményen küzdesz.

 

A megfelelő időben sokkal kényelmesebben fogod majd magad érezni ennek kapcsán. Addig is, egyszerűen fogadd el ezt magadban. Tisztelt magad! Tudjuk, hogy ez nem egyenes válasz a kérdésedre. Ugyanakkor kedvesem, fogadd el ezt egyelőre! Megvan ennek az oka.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 6: Tóbiás, kérdésem a véradásra vonatkozik. Ilyenkor leveszik a vért, és az keresztüláramlik a gépen, majd visszaáramlik a testembe. És van egy barátom, akit nagyon aggaszt az a dolog, hogy vajon elég hatékony-e a berendezés tisztítása a véradások között. Fennáll annak a lehetősége, hogy valami fertőzés vagy ehhez hasonló előfordulhat, mert a berendezést nem tisztították ki megfelelően. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy második véleményt kérni.(a közönség nevet)

 

TÓBIÁS: Hadd kérjünk egy harmadik véleményt! Te hogy érzel ezzel ennek kapcsán?

 

SHAUMBRA 6: Tudtam, hogy meg fogod ezt kérdezni tőlem. Ezért tettem fel a kérdést a barátom kapcsán. Úgy érzem, hogy a vér adása az életem ajándéka. És ezért egyáltalán nem aggódom emiatt. De szeretnék egy második véleményt… egy harmadikat, egy negyediket, egy ötödiket.

 

TÓBIÁS: Ahogy ez már a mai napon korábban a Shoud alatt elhangzott, még a baktérium is, vagy amit negatív energiának vagy betegségnek neveztek, az is munkába állítható, egységesíthető. Még azok a betegségek is az isteni megvalósulást keresik. Segítenek neked és másoknak is annak keresésében. Szóval, végső soron nem szükséges ezen aggodalmaskodni.

 

Végső soron mindannyian képesek vagytok bármit átalakítani. Most ezzel nem arra akarunk benneteket bátorítani, hogy menjetek és próbáljatok meg bravúroskodni, hogy bebizonyíthassátok azt, amiről itt beszéltünk.  Mindössze arra kérünk benneteket, hogy teremtsetek olyan szituációt, ahol ez nem fenyeget benneteket, sem a barátaitokat, sem pedig más embereket.

 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ez egy jó dolog. Egészségesnek is nevezhető.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 7: Tóbiás, szeretem a csatornázásaidat. Otthon érzem magam, amikor olvasom a szavaidat és válaszolok az energiádra. Hatalmas szeretetet érzek.  És tudom, hogy már felemelkedtem. Melletted, az arany angyal mellett álltam, és hallottam, ahogy azt mondom: „Igen, visszamegyek, és tanító leszek.” És ez tényleg nagyon jó érzéssel töltött el. Ugyanakkor a férjemmel való kapcsolatomban semmi felemelő nincs. Próbálom elengedni ezt a kapcsolatot, de nem sikerül.  Azt gondolom, nincs hozzá elegendő bátorságom vagy türelmem. Érzem a fájdalmat, de amikor ott van mellettem, képtelen vagyok szeretetet érezni. Tudnál valamit mondani erről a szituációról?

 

TÓBIÁS: Valóban, nagyon sok elmúlt életekből származó Régi Energia tölti meg ezt a kapcsolatot. Erre már te is rájöttél. Meg is értetted. Ezen kívül, ott van a félelem. Attól félsz, hogy ha elhagyod a partnered, akkor egyedül maradsz, és nem fogod birtokolni egy másik ember energetikáját magad körül.   

 

Arra kérünk téged, hogy nézd meg ezt a mélyen fekvő félelmet, és ismerd fel, hogy soha nem vagy egyedül, és ha úgy döntesz, hogy változást eszközölsz ebben a párkapcsolatban, az gyakorlatilag kitisztít előtted egy ösvényt. Az új ajtókat tár eléd. Az lehetőséget ad másoknak, hogy belépjenek az életedbe, ami nagyon is helyén való lenne számodra.

 

Cauldre nem szereti, amikor ilyen tanácsokat adunk. De kedvesem, te és a párod tudjátok, hogy itt az ideje annak, hogy tovább lépjetek. Tudjátok ezt a belső szinteken. Itt az ideje az elengedésnek. Itt az ideje, hogy szembenézz a saját félelmeddel. És vannak olyanok, akik arra várnak, hogy beléphessenek az életedbe, de addig nem tehetik meg, amíg nem változtatsz a jelenlegi helyzeten. Emlékezz, hogy soha nem vagy egyedül.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 8:  Tóbiás, van egy látomásom, ami valamiképpen ijesztő számomra, mert olyan hatalmasnak érzem, mint a Shaumbra Egyetemet. Ez egy új típusú egyház vagy vallási hálózat. Szeretném kérni az ezzel kapcsolatos álláspontodat.

 

TÓBIÁS: Mi kérjük a te álláspontodat! (a közönség nevet)

 

SHAUMBRA 8: Az én templomi látomásom a szeretet új megértésének van szentelve, amiről te is beszéltél, arról, hogy…

 

TÓBIÁS: De mit ÉRZEL ezzel kapcsolatban a szívedben? Mit ÉRZEL? Most a fejedből beszélsz. (Tóbiás Cauldre fejére mutat)

 

SHAUMBRA 8: Izgatottságot. Szenvedélyt.

 

TÓBIÁS: És mi az, ami visszatart téged vissza ettől a szenvedélytől?

 

SHAUMBRA 8: Az, hogy a vallások annyira… Tudom, hogy én is része voltam a vallások elindításának, amik mostanra a végüket járják. És gondolom  félek megint valami olyan új dolog megteremtésétől, amivel aztán visszaélnek, vagy … látni azt, ahogy rossz irányt vet ez az egész…

 

TÓBIÁS: Korábban a mai napon beszéltünk arról, hogy a régi vallások falai leomlóban vannak, és ez nagyon is terjedőben lesz az elkövetkezendő évek során. Nagyon, de nagyon sok ember marad majd olyan hely nélkül, ahol gyakorolhatná az istenimádatot. Nagyon sokan lesznek, akik kellemetlenül éreznék magukat, ha engem, Tóbiást kellene hallgatniuk. Rengeteg ember érezné magát kellemetlenül azzal az újdonsággal, amit a Shaumbra csinál.

 

Az az érzésünk, – és ez a te érzésed is – hogy még a továbbiakban is szükség lesz egy olyan helyre, amit templomnak neveznek. Még ezek után is szükség lesz olyan helyekre, ahol a Régi Energiából át lehet menni az Újba. 

 

Nagyon is helyénvaló az, amit érzel. Teljesen rendben van. Ugyanakkor te nem adsz magadnak elég bizalmat. Vannak olyan angyalok, akik ott ülnek melletted, dolgoznak veled, és abban segédkeznek, hogy tovább éljen benned ez a szenvedély. Szóval legyél rajta ezen. Fogadd ezt el. Az új megértések el fognak jönni hozzád.

 

Valahogy még most is zavar van benned a régi érzések és az új megértések között, a régi és az új látomások között. Ez az egész ott kavarog benned. Foglalkozz ezzel a dologgal. Lélegezd be! És új megértésekhez fogsz jutni azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú helyek legyenek ezek, sőt még azzal kapcsolatban is, hogy milyen típusú emberek azok, akiket ez a legjobban tudna szolgálni. De valóban követned kell a szíved hangját. A megfelelő helyen vagy. Kövesd a szíved!

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 9: Végre valahára nagyon sok beszélgetés zajlik a Shaumbra internetes fórumon a többszörös személyiség zavar diagnózisa tekintetében. Azért mondom, hogy „végre”, mert már régóta keresem ennek a diagnózisnak a spirituális perspektíváját. És hála a fórumnak, arra jöttem rá, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Elkezdek válaszokat találni magamban. Ha volna valami, amit te is hozzá tudnál adni ehhez, azért nagyon hálás lennék.

 

TÓBIÁS: Valóban, ez egy érdekes dilemma. Először is, ezek nem zavarok, nem rendellenességek.  EZEK többszörös személyiségek. Minden egyes embernek közületek vannak széttört részei. Ezek azok a részeitek, amik a multi-dimenziókba mennek tapasztalatot szerezni. Valamint ugyanilyen szilánkok az elmúlt életbeli aspektusaitok.

 

Szóval drága barátaim, mindezek együtt működnek. Megnyíltok az érzéseitekre. Elengedtek mindent. És most mindezek az aspektusaitok belépnek a tudatosságotokba. Ezek a vérvonalak. És most jönnek, hogy újraegyesüljenek veletek. Azért jönnek, hogy megmutassák magukat nektek, hogy kicsodák is ők. Ezek nem rendellenességek.

 

Időközönként ez meglehetősen nehézzé teszi a pillanatban való létezést. Ezek az aspektusaitok mind a figyelmetekért ácsingóznak. Ez olyan valami, amit mindegyikőtök egyre inkább tapasztalni és érezni fog az előttetek álló hónapok során. Ez nem rendellenesség, nem személyiség zavar!

 

Vannak olyanok, akik nagyon szét vannak töredezve. Sok részük és önmaguk darabkái szét vannak szóródva univerzum szerte, különböző helyeken. Itt az ideje ezeket az energiákat újra összehozni, hogy a lélekdarabkák újra összeálljanak.

 

Hogy kell ezt megtenni? Ez egyszerű – újra csak azt mondjuk, hogy lélegezzetek és legyetek a Kiterjesztett Pillanatban. Mikor ezek a részeitek visszatérnek hozzátok, azonosítani próbálják majd önmagukat. Játszani fognak nektek. Ne hagyjátok, hogy ez kibillentsen benneteket az egyensúlyotokból. Egyszerűen tegyétek lehetővé ezeknek a részeknek és darabkáknak a számára, hogy újra integrálódhassanak. Amikor erről a dologról beszélünk, akkor elsősorban a Shaumbrákhoz szólunk.

 

Abban az esetben, amikor a Régi Energiákban tartózkodók tapasztalnak magukon többszörös személyiséget, azt teljesen másképpen kell kezelni és gyógyítani. A Régi Energiában tartózkodó többszörös személyiséget megtapasztaló emberek számára ez a dolog időnként igencsak elsöprő, pusztító lehet.

 

De amiről itt most mi beszélünk, az nektek, az Új Energiában tartózkodóknak szól. Sokkal inkább, mint eddig bármikor, itt az ideje, hogy a Mostban legyetek, és lehetővé tegyétek magatoknak, hogy újra egyesüljetek.

 

Ti vagytok a kijelölt felemelkedők. Az összes multidimenzionális síkokon keresztüláramló aspektusaitok rátok számítanak. Rátok számítanak, hogy ti legyetek mindezen energia összességének az integrálói. Rátok számítanak, hogy ti legyetek azok, akik besétálnak az Új Energiába.

 

És azzal, hogy így tesztek, sokkal közülük találkozni fogtok. Értsétek meg, hogy ők mindössze a ti részeitek. Értsétek meg, hogy integrálni fogjátok őket. Akkor fognak visszatérni hozzátok, amikor úgy érzik, hogy ezt biztonsággal megtehetik.  

 

Hatalmas felelősségetek van önmagatokkal szemben ebben a létidőtökben. Nagyon sok élet, és önmagatok sok aspektusának felelősségét veszitek magatokra. És azon csodálkoztok, hogy mitől olyan nehéz ez az életetek, és miért merít ki ennyire benneteket. Hát azért, mert hihetetlen szerepet vállaltatok fel.

 

A jövőbeni csatornázásokon még fogunk beszélni a Többszörös Személyiség témaköréről. Most csak érintőlegesen beszéltünk róla, a kérdésedre adott válaszként. De még nagyon sokat fogunk erről beszélni.

 

KÉRDÉS SHAUMBRA 10: Hello Tóbiás, én a tengerentúlról jöttem. Szeretnék köszönetet mondani magamnak azért, hogy eljutottam ide. (a közönség nevet) Mindennek, amiről ma beszéltünk, köze van a kérdésemhez. Próbálok tömören fogalmazni. Egy hálózathoz tartozom az országomban (Dél Afrika), ami igen spirituális, Fénymunkások és olyan emberek vagyunk, akik minden értelemben segítjük, támogatjuk egymást. Ugyanakkor nagyon sokan úgy érezzük, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol beleütköztünk egy végső akadályba. Nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy mi teremtjük a saját valóságunkat. És, hogy leckéket adunk magunknak azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Ugyanakkor közülünk sokan – a tisztulást, és a munkát és az összes csomagunk elengedését követően hirtelen egy utolsó nagy sorompó előtt találjuk magunkat, amit folyton megteremtünk, valamint újra és újra újrateremtünk. A megoldást szeretném. Tudni akarom, meg akarom érteni, hogy mi az amit csinálunk, hogy kell ezen túllépni, mert ugyan felismerjük a leckét, ugyanakkor nem tudjuk azt megoldani, mivel nem találjuk a megoldást. Tudsz nekünk segíteni?

 

TÓBIÁS: Igen, és magunkhoz kérjük Mózes energiáit is a tanácsadáshoz.    

 

A végső határ, amivel a Shaumbráknak szembe kell nézniük, az a bizalom. Az énbe vetett alapvető bizalom.

 

Bizonyos értelemben olyan ez, mint egy átadás. De ez egy átadás, átengedés a saját istenségeteknek. Ez az abba vetett teljes bizalom, hogy az összes aspektusotok az isteni megvalósulás felé tart. Ti az isteni megvalósulás felé tartotok. Nincsenek olyan részeitek vagy darabkáitok, amelyek ezzel ellentétesen működnek vagy megpróbálnak benneteket legyőzni.

 

A Földön töltött oly sok létidő után nehéz megbíznotok az Énetekben. Szó szerint úgy is fogalmazhatnék, hogy az összes vallás, amiket ti teremtettetek, arra tanított benneteket, hogy ne bízzatok önmagatokban. A vallásaitok azt tanították nektek, hogy valami másban bízzatok, legyen az egy egyház, egy könyv, vagy egy megváltó.

 

Az utolsó lépcső a bizalom. Mindannyian szembenéztek ezzel. Ez nem csak a te országodra és az ott élő emberekre vonatkozik. Ez mindenhol megtörténik Shaumbraföldjén. Tetszik nekünk ez a kifejezés.(a közönség nevet) Ez olyan valami, amit mindannyian megtapasztaltok.

 

Azon csodálkozol, hogy a dolgok miért nem működnek tökéletesen. Mindannyian ezen gondolkodtok. „Már majdnem ott vagyok. Érzem. Olyan közel vagyok. Úgy érzem, mindjárt sikerül az áttörés. De még mindig nem teljesen vagyok ott.”         

 

Ez a bizalomról szól. Arról, hogy valóban megbízz az istenségedben. Engedd el. Engedd el a kontrolt, amivel az elmédben bírsz. Engedd el, és tedd lehetővé az istenségednek, hogy megnyilvánuljon.

 

Ez egy nehéz lépés. Olyan ez, mintha lelépnél egy szikláról, és bíznál abban, hogy segítséget kapsz, miközben lelépsz, bíznál abban, hogy ki fogod növeszteni a szárnyaidat, hogy repülhess, vagy hogy te magad gondoskodni fogsz egy következő szikladarabról, amire ráléphetsz.

 

Ez a bizalomról szól. Arról szól, hogy a pillanatban légy. Ez egy nehéz és kihívásokkal teli időszak, amin keresztülmentek. Valóban meg tudsz bízni magadban és az istenségedben?

 

Köszönjük, hogy ennyit utaztál, hogy eljöhess közénk. És még nagyon sok utazás áll előtted.

 

(szünet)

 

Drága Shaumbra, egy újabb együtt töltött nap végére értünk. Ismét befejeztünk egy olyan napot, amikor beléphettünk az életetekbe, mikor valóban közel kerülhettünk az energiáitokhoz.

 

Sok mindent megtárgyaltunk itt ma. Ne gondolkozzatok ezeken túl sokat, inkább szívjátok magatokba, érezzétek. Olyan sok minden van, amire mindannyian felkészültetek. És ahogy ezt az utolsó kérdésben is elmondtuk, itt most a bizalom dolgáról van szó, hogy meg tudtok-e bízni magatokban ebben a nagyon kemény és kihívásokkal teli világban? Valóban meg tudtok-e bízni az istenségetekben?

 

Mózes itt ült ma közöttetek, Mohamed itt ült ma közöttetek, drága barátaim arra szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy szeretünk benneteket az utazásotokért.  És soha nem vagytok egyedül.

 

És ez így van!

 

 

Fordította: Telegdi Ildikó