TÓBIÁS ANYAGOK

 

ISTENEMBER SOROZAT – 9. SHOUD

„KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK”

 

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. április- 5-én

www.crimsoncircle.com

 

TÓBIÁS: És ez így van, drága barátaim, folytatjuk a mai nap energiáját. Folytatjuk a veletek való munkát, hogy a segítségetekre legyünk annak megértésében, hogyan lehet eljutni ezekhez a különböző szeparációs pontokhoz, ezekhez a rétegekhez, ahol a tudatosság egybeolvad és elmozdul. A bölcsesség elérhetővé válik számotokra. Megünnepelhetitek az összes ott lévő tapasztalatot.

Olyanok ezek, mint az égboltot beborító csillagok. Ezek fénypontok… legalábbis ti így nevezitek a csillagokat. Bizonyos értelemben minden körülöttetek lévő dimenzió tartalmaz csillagpontokat, szeparációs pontokat, ahol a különböző energetikai sajátosságok összetalálkoznak egy útkereszteződésben. Ott egy ajándék vár benneteket, amihez hozzáférhettek, mialatt a Mostban tartózkodtok Istenemberi mivoltotokban.

A csillagok valóban szeparációs pontok. Valóban megengedhetitek magatoknak, hogy összeolvadjatok ezekkel az energiákkal egy olyan éjszakán, amikor a csillagok tisztán ragyognak az égbolton. Olvadjatok össze velük. Hozzátok be ezt az energiát a Most-otokba és érezzétek azt. Ez egy szeparációs pont, mely egy hosszú idővel ezelőtti eseményt rögzít az univerzumotokban. A csillagok szimbólumok. A csillagok olyan események szeparációs pontjai, amik azokban az időkben történtek, amikor az univerzumot építettétek.

Minden egyes csillag, bolygó, galaxis és naprendszer egyedi jellemzőkkel bír. Mindegyikük jellegzetes információt tartalmaz. Minden egyes csillagpont olyan, akár egy könyvtárnyi bölcselet. Ez egy jó gyakorlat arra, hogy hogyan hozzátok a szeparációs pontot a tudatosságotokba, hogyan érezzétek azt. Valóban, a csillagok tartalmazzák az utazásotok történetét, mindannak a történelmét, ami még azelőtt történt, hogy a Földre jöttetek volna. A ti masszív univerzumotok az Új Energia új játszótere. Már korábban is mondtuk, hogy nincs ott kint túl sok minden, mint megépítendő és megtapasztalandó potenciálok.

Tennénk egy megjegyzést, mielőtt rátérnénk a kérdés-válasz témakörünkre. Drága barátaim, ma az Isteni Tervről beszélgettünk veletek, amit mi szívesebben nevezünk „teljes terv”-nek, az egységes tervnek, ami a ti emberi szükségleteitek és vágyaitok, valamint a lelketek, a szellemetek célja és beteljesülése között található. Ez a kettő egyesülhet egymással. Ez a teljes terv.

Mikor nehézségekkel és kihívásokkal találjátok szembe magatokat, álljatok meg egy pillanatra, vegyetek egy lélegzetet, és kérdezzétek meg a következőt: „Mi az Isteni Terv lényege?” Majd ezután olvasszátok ezt össze az emberi tervetekkel és szükségleteitekkel.       

Egy teljesen új képet fogtok így látni. Teljesen új megértésekkel fogtok bírni azzal kapcsolatban, hogy a dolgok miért éppen úgy történtek, ahogy történtek. Meg fogjátok érteni, hogy nem az áldozatai vagytok a saját Isteni Terveteknek. Mindössze nem fogtátok fel, hogy lélek szintetek merre próbált menni. És most ti, mint emberek és Istenemberek együtt folytatjátok ezt az utazást. Már nem szükséges külön utakat járnotok.

Isteni Terve nem csak az egyéneknek van, hanem csoportoknak is. Létezik Isteni Terve a Shaumbrának is, amit ti teremtettetek. Érezhetitek, ha lehetővé teszitek ezt magatoknak. Ez az Isteni Terve egy csoportnyi embernek, akik kutatnak… egy csoportnyi embernek, akik megértésre törekednek… akik új tudatosságot akarnak… akik közösen dolgoznak ezen… megosztják ezt egymással…támogatják egymást… és egy teljes csoportnyi energiát át akarnak hozni a Régiből az Újba… egy egyesített, összeolvasztott energiába.

A munkahelyeteknek is van Isteni Terve. Engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezt – van egy csoportnyi ember, akik együtt dolgoznak egy irodában… egy épületben… egy cégnél egy cél érdekében… ami talán nem ismeretes a tanácstermekben… de mégis mindez az összes résztvevő más szinteken meghozott egyetértésével történik.

A nemzeteknek is van Isteni Tervük. A családok is rendelkeznek Isteni Tervvel.

Ebben az Új Energiában, amiben vagytok, elkezdhetitek érzékelni, érezni és megismerni az Isteni Tervet, és egyesíteni azt az emberivel. Ez egy egészen új perspektívát és megértést tár elétek azzal kapcsolatban, hogy bizonyos dolgok miért történtek meg az életetekben.

Nem Isten diktálja a feltételeket. Nem is valamiféle Mennyei Rend továbbítja azt. És nem egy 300. 000 főt számláló Angyali Tanács az, ami ezt megtörténtté teszi.  

Ez a ti Isteni Tervetek. Ez egészen eddig el volt rejtve előletek annak érdekében, hogy keresztül tudjatok menni egy sor új megértésen. Drága barátaim, ettől a ponttól kezdődően minden esetben hívjátok be az Isteni Terveteket, hogy megértsétek, hogy mi is történik az életetekben. 

Mikor bepillantotok ennek a háborúnak a forgatókönyvébe, ami éppen most zajlik a Közép-Keleten, akkor ne csak azt lássátok, amit leírnak az újságok, vagy amit a televízióban mutatnak. Menjetek be a felszín mögött lévő Isteni Tervbe. És akkor teljesen új megértéssel és együttérzéssel gazdagodtok majd a történtek valódi értelmével kapcsolatban.

És most örömünkre szolgál megválaszolni a kérdéseiteket.

KÉRDÉS SHAUMBRA 1: Kedves Tóbiás, én itt most egy meglehetősen furcsa, szokatlan emberekből álló csoportot képviselek, amit Egyesült Nemzetek Személyzetének neveznek. Azokat képviselem itt ma, akik a terepen dolgoznak, és akik – akár elismerik, akár nem – azt választották, hogy a legszebb éveiket folyamatos költözéssel töltik, egyik helyről a másikra ingázva, olyan helyekre menve, amik tele vannak negativitással, nagyon nehéz energiákkal, veszélyesek… stb. Általában a háborús időszakok alatt és a háború után van az, amikor mennünk kell. És ez a csoport nagyon elfáradt mostanra. És úgy hiszem, hogy egy tőled jövő üzenet megerősítené, és további munkára ösztönözné őket, mert tudják, hogy folytatniuk kell a munkát. Ugyanakkor azt is tudni szeretnék, hogy mi a szerepük a teljes terv tekintetében. Köszönöm.

TÓBIÁS. Nagyon örülünk, hogy jelen vagy itt a közvetlen energiáiddal, és képviseled a többieket is, akiknek a nevében beszélsz. Az egész világon mindenütt vannak energia kiegyensúlyozók és helyrögzítők. Na most, ez a helyfenntartó munka, amit időnként békefenntartónak is neveznek, valóban igen fárasztó, mivel téged és a csoportodat lerohanja mindkét energia, nem csak az egyik, hanem mind a kettő. Ebben az időben azért jöttél ide erre a világra, hogy tartsd az egyensúlyt, rögzítsd az energiákat, hogy így megőrizz egy nagyon finom egyensúlyt.

Ez rendkívüli fontossággal bír mostanság, mindazoknak az eseményeknek a tükrében, amik a Régi Energiából az Újba való átmenet változásaiból erednek. Ez nem csak a háborúról szól. Hanem az egyensúly megőrzéséről. Ahogy azt ti is látjátok, rendkívüli, hihetetlen Régi energiák vannak, amik megpróbálnak kitartani. Aztán ott vannak az Új energiák, amik előre próbálnak haladni. És vannak olyan egyének, angyalok, mint amilyenek te és a munkatársaid vagytok, akik a Régi és az Új ajtajában állnak, megpróbálva ezáltal egy egyensúlyt fenntartani.            

Az önéletrajzodban és a névjegykártyádon egyaránt az áll, hogy béke fenntartó vagy. Ugyanakkor valójában energia fenntartó és egyensúlyozó vagy. Ez az egyik legnehezebb és leginkább kihívásokkal teli munka, mivel mindenféle irányba húznak téged, aminek a következtében ugyancsak elfáradtál. Megállapodás alapján kerültél ebbe a típusú munkába. Beleegyeztél abba, hogy a világ egyik helyéről a másikra költözz, mindig arra a helyre, ahol szükség van az energiádra.

Értsd meg azt, hogy az általad végzett szolgálat önzetlen. Az emberiséget szolgálod a munkáddal, annak érdekében, hogy egyik oldal se dominálhasson a másik felett. Ez egy nagyon különleges megbízatás.

Azt is értsd meg kérlek, hogy tehermentesítheted magad ezektől a fáradt érzésektől, ezektől a nyomasztó érzésektől, azáltal, hogy egyszerűen megengeded, hogy ezek az energiák keresztül áramoljanak rajtad. Van egy olyan irányultságod… mindannyian a csoportodban hajlamosak vagytok arra, hogy feltartóztassanak benneteket ezek az energiák, mert túlságosan hatást akartok rájuk gyakorolni. A történtekre a puszta jelenlétetek gyakorolja a hatást.

Megtapsolunk benneteket a fátyol felénk eső oldalán. És hamarosan látni fogjátok, a következő pár éven belül… Cauldre azt kéri, hogy határozzuk meg, hogy pontosan mit értünk azon, hogy „hamarosan”, mivel az, hogy mi és ő mit értünk alatta, az nem minden esetben ugyanaz. A következő pár évben meg fogjátok látni, hogy az energia egyensúlyozókra, a helyfenntartókra már nem lesz akkora szükség, mint eddig. Más szavakkal kifejezve, beteljesítettétek a munkátokat és a feladatotokat, és egy nagyobb kreativitást igénylő munkába kezdhettek bele, talán ugyanezen a szervezeten belül, de valami nagyobb kreativitással járóba, mint a jelenlegi nyomást gyakorló helyzetetek.

A Földön mindig is voltak energia helyfenntartók és egyensúly megtartók. Mindannyian rendelkeztetek spirituális vezetőkkel egy bizonyos pontig. Ők voltak az energia helyfenntartói. Eltávoztak tőletek, amikor alkalmassá váltatok arra, hogy birtokoljátok a saját istenségeteket. Nagyon sok olyan elementál és állat van a Földön, akik hosszú időkön át őrizték az energiát. Ők egyensúly megtartók és helyfenntartók voltak. Közülük sokan döntöttek most a távozás, vagy egy új feladat mellett.

Az olyan emberek, mint te és a csoportod tagjai… észre fogjátok venni, hogy a következő pár év során… nem kell majd olyan mértékben kiegyensúlyozni az energiákat, ahogy azt most teszitek. Ennek a Földön jelenleg bekövetkező változások az okai, olyan események, amik ebben, és a következő évben fognak bekövetkezni, ami elő fogja segíteni az emberiség tudatosságának az előremozdulását.

Valóban nagyra becsüljük ezt az általatok végzett önzetlen munkát.  Értsétek meg azt, hogy a változás a küszöbön áll, ezért más típusú munka után nézhettek most már.

KÉRDÉS SHAUMBRA 2: Tóbiás, a halál nekünk, ember angyaloknak, nagyon nagy kihívást jelent. Oly sok kétlábú és négylábú lélek dönt amellett mostanság, hogy maga mögött hagyja az Anyaföldet. Szeretett társam, Rascal számára úgy tűnik, közeledik az átmenet ideje. Nem akarom, hogy fájdalmai legyenek. De aggodalmat érzek amiatt, hogy nem tudom, mikor jön el az ideje annak, hogy megtegyem a szükséges lépéseket. Biztos vagyok benne, hogy tudni fogom, ha itt lesz az ideje. De létezik valamiféle ceremónia vagy valami ilyesmi, ami segítene ebben neki és nekem is? Mivel tudnánk a legjobban segíteni az átmenetükben? És általánosságban véve, tudnál egy pár szót szólni vagy javasolni a fájdalom megtapasztalásával kapcsolatban, amikor ember és nem-ember társaink átmennek?

TÓBIÁS: Mostanában beszéltünk az emberek kapcsán a halál megtapasztalásáról. A múltban az emberek a halál áldozatainak tekintették magukat. Shaumbra, ahogy egyre inkább leföldelitek magatokat az Új Energiában, a halál döntés kérdése lesz számotokra. Nem fogtok tudni úrrá lenni a halálon, legalábbis ebben a létidőtökben. Ez egy olyan folyamat része, ami nagyon mélyen belétek ágyazódott, és van egy bizonyos mennyiségű intelligencia ebben az eseményben.

Ugyanakkor ahelyett, hogy alávetnétek magatokat a halálnak, egy testeteket megtámadó betegség vagy valami más fájdalommal teli tapasztalat következtében, választásotok lesz abban, hogy hogyan akartok távozni, sőt abban is, hogy mikor. Ez akkor következik be, amikor egyesültök az Isteni Tervetekkel. Szóval nem fogtok tudni megmenekülni a Hazatéréstől, a haláltól. Ugyanakkor képesek lesztek ezt sokkal inkább ti magatok meghatározni és megteremteni.

Az állatok távozásával kapcsolatban visszautalunk itt az előző kérdésre adott válaszra. Nagyon sok fajta helyfenntartó létezik – vannak emberek, vagy az állati királyságok lakói, sőt az angyali birodalmak képviselői is. Szeretnénk, ha ránéznél a háziállatodra- te, aki feltetted ezt a kérdést – éreznéd a kedvencedet, és megértenéd, hogy ez a drága egy egyensúly fenntartó és egy helyfenntartó volt a számodra.

Ez a kedves társ rengeteg energia feldolgozásában segített neked. Ez a te drága szeretett háziállatod néhány, a fizikai testedben lévő egyensúlytalanságod átalakításában is a segítségedre volt. Néhány egyensúlytalanságodat átvitte a saját testébe, feléd való szolgálataként. Beteljesítette a munkáját. Azt szeretné, ha most elfogadnád, hogy Isten vagy.

Ez a háziállat újra visszatérhet hozzád, de ezúttal a te energiád megőrzésére irányuló felelősség nélkül. Nagyon hamar visszatérhet hozzád. Meg fogja találnia hozzád vezető utat. Nem kell emiatt aggodalmaskodnod. Nagyon hamar visszatérhet hozzád, de ezúttal a teher és a szerződés nélkül. És mind a kettőtöknek sokkal jobb lesz így. Ez a te házi kedvenced magától fog elmenni. Nem kell őt elaltattatnod. Nem kell, hogy ez a teher nyomja a lelkedet. Ez az állat sokkal jobban szeret téged annál, mint hogy egy ilyen tapasztalaton át kelljen menned.

Szóval kommunikálj ezzel a drága állattal. Az isteni szintjén beszélj hozzá. Beszéld meg vele az Isteni Tervét. És mindennél jobban arra kérlek, hogy engedd őt el. Engedd most elmenni ezt a kedves kis barátodat. Bevégezte a munkáját. Engedd hát el.

Ugyanez a helyzet az emberekkel is. Engedjétek el őket. A legnehezebb dolog, amit mi innen, a fátyol felénk eső oldaláról látunk az az, amikor szomorkodtok valaki halála miatt. Ó, tudjuk mi, milyen nehéz elveszíteni valakit, akit szerettek. De azt is tudjuk, hogy ami még nehezebb, az a bennetek felgyülemlett bűntudat érzése, és azoknak az elengedése. Ez egy fajta csávában hagy titeket, amin nektek kell keresztülverekednetek magatokat.

De drága barátaim, hagyjátok őket elmenni. Engedjétek el őket. Becsüljétek meg őket. Találjatok örömet ebben a tapasztalatban. Mert ez valóban az.

Annyi félreértés esett a halál kapcsán, hogy ez aztán ahhoz vezetett, hogy az embereknek meglehetősen szégyenteljes módokon kell meghalniuk. Engedjétek el őket, ahogy már említettem ezt az imént. Ha van olyan drága személy az életetekben, akinek a küszöbön áll a távozás ideje, azt kérdeztétek, hogy mit mondjatok nekik, hogyan bánjatok velük és milyen gyógykezelést, vagy egyéb gyógyszert adjatok nekik.

A legnagyobb dolog, amit tehettek az az, hogy fogjátok a kezüket. Ezáltal a saját szeretetteljes, Most pillanatotokba hozzátok őket. Tudassátok velük, hogy az átmenet tele van örömmel és szeretettel. A mi oldalunkon ott vannak azok, akik fogadni fogják őket. És hozzátok a tudomásukra, hogy most már elengeditek őket.

KÉRDÉS SHAUMBRA 3: Azt hiszem már megválaszoltad az összes kérdésemet, szóval elég fura most bármit is kérdeznem. De akkor most a térdem kapcsán fogok siránkozni. (A közönség nevet) Hogy gyógyíthatnám meg? Fáj a térdem. És már belefáradtam.

TÓBIÁS: Valóban, az emberi test olyan sok mindenen ment keresztül, és nem csak a tied, de mindenkié, aki Shaumbra. És nálad még mindig problémák vannak a térdben, mert… drágám, elég bátor voltál, hogy feltetted ezt a kérdést… szóval mi is bátrak leszünk a válaszadásban. Még mindig nem földeled magad megfelelően.

SHAUMBRA 3: Nem tudom, hogy kell azt csinálni.

TÓBIÁS: Mélyen be kell lélegezni, a Most pillanatában kell tartózkodni és neked – amin lehet, hogy vitába fogsz szállni - és neked, drágám az életet kell választanod. Még mindig nem döntötted el, hogy menj vagy maradj. Szeretnénk, ha visszatérnél hozzánk, de sokkal inkább „szükség van rád” a Földön. És egyáltalán nem tréfáltunk, amikor azt mondtuk, hogy „térdelve állsz” a Földön. (Ez egy szójáték Tóbiás részéről, mert az angol ”térdelni-knee-ded” és „szükséges - needed” szavaknak megegyezik a kiejtésük – a ford.) (Tóbiás szünetet tart, amíg a közönségnek leesik Tóbiás szójátéka, és nevetni kezdenek)

SHAUMBRA 3: Szeretnék veled alkut kötni! Ha valahogy segítenél nekem meggyógyítani a térdemet… és megfiatalítani a testemet, … úgy, hogy minden este partit tarthassak… (A közönség nevet)… és, hogy ne legyek allergiás az alkoholra… abban az esetben maradok. (még több nevetés)

TÓBIÁS: Akkor arra kérünk, hogy kezdj el lélegezni, mert ez annyira egyszerű, és nincs időhöz kötve, hogy bármikor csinálhatod. Lélegezz be egészen a térdedbe, onnan a tovább a lábadba, majd kezd újra elölről az egész körforgást, keringtesd újra. Lezárt energetikai területek vannak ott. Ha nehézséget okoz számodra, hogy egészen a térdedig belélegezz, majd onnan tovább a lábfejedbe, és végül a Földbe, vannak ebben a teremben olyan szakértői ennek, akik örömmel segítenek neked ebben.

Ugyanakkor megfigyelhető itt egy érdekes folyamat is. Amennyire bátor voltál, hogy ide kiállj, és ezt beismerd, bizonyos értelemben ahhoz is elég merész vagy, hogy kijelentsd, hogy valóban készen állsz ennek az elengedésére és a tovább haladásra.  Ezért most kezdj neki az azon a területen felgyülemlett energiák elengedésének.

Ez rendkívül egyszerű, nagyon szimbolikus. Nem teszed lehetővé, hogy az élet teljesen végig áramoljon rajtad, leföldeljen, és újra energetizáljon. Nem adunk itt neked semmiféle egészségügyi tanácsot. Mindössze annyit mondunk, hogy tégy a fentiek szerint, ami által nagy megkönnyebbülést fogsz érezni.

KÉRDÉS SHAUMBRA 4: Tóbiás, annyira tele vagyok haraggal és fájdalommal, mint még soha életemben. Fel akarom venni a fényemet, és haza akarok menni. Mivel mentál egészségügyi dolgozó vagyok, tisztában vagyok azzal, hogy az érzéseim és a gondolataim meglehetősen komolyak, mégis azt választom, hogy nem eszerint cselekszem. Mostanában bármerre is fordulok, bármit is teszek azért, hogy életem valamelyik részét jobbá tegyem, erőfeszítéseim rendre nem járnak sikerrel, nem kifizetődőek. A nagyobb tükör az, ami a világban történik.

És igen, valószínűleg megőrülök a Szellemtől. Mivel én is Szellem vagyok, magamra is dühös vagyok. Biztos vagyok benne, hogy a huszonkettes csapdájában vergődöm, de az egy cseppet sem tesz boldogabbá, ha tudom, hogy minden bizonnyal én vagyok az oka az összes problémámnak. (a közönség nevet) Teljességgel képtelen vagyok olyan életet teremteni, ami táplál és gondoz engem, és ha a földi testvéreim annyira elkötelezettek abban, hogy továbbra is szenvedést és háborúkat teremtsenek, akkor egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy tovább akarom játszani ezt a játékot.

Sokat gondolkodtam azon, hogy a döntéseim miképpen vehettek ilyen öngyilkos fordulatot, ironikusan fogalmazva. Vagy az is lehet, hogy az az oka, hogy akkora poklon megyek keresztül, ahogy a mondás állítja:” Ha mindössze harminc nap lenne hátra az életedből, mit tennél másképpen?” Ma majdnem megvettem egy nevetségesen drága kanapét csupán azért, mert boldoggá tett ügyes tervezésének és csodálatos színének a látványa. Világosan fogalmazva, ha figyelembe veszem azt, hogy itt nem létezem, akkor semmi értelme spórolni a spórolt pénzemmel. (a közönség nevet) Vagy az is lehet, hogy arra fogom a megtakarított pénzemet költeni, hogy egy évet kihagyok a munkából… ez megnyitja a lehetőségeket előttem, nem?

Tóbiás tudnál nekem segíteni abban, hogy túljussak ezen a belső hatalmi harcon, hogy végre szabad lehessek? És kérlek, legyél annyira konkrét és specifikus, amennyire csak lehetséges! (még több nevetés) Már rég túl vagyok azon az általánosnak számító közhelyen, hogy jót akarok cselekedni. (még több nevetés) Szeretettel és némi önvédelmi fölényességgel.

TÓBIÁS:  Igen, és megbecsüléssel és tisztelettel válaszolva a kérdésedre, igen, konkrétak és egyenesek leszünk a válaszunkban. A válaszunk pedig az, hogy „Mi nem tehetünk semmit” (elszórt nevetés) Ugyanakkor szeretünk téged az utazásodért. A válaszunkhoz tartozik az is, hogy egy nagyon intenzív folyamaton mész most keresztül. Olyan típusú energiát teremtesz a dühöddel és a frusztrációddal, ami elérhetővé válik számodra, hogy általa egyedül eljuss oda, amit te a következő szintnek gondolsz… és, tudod, amiről te azt gondolod, hogy az a következő szinted, és amiről azt gondolod, hogy most ott kellene lenned, az valójában nincs sehol, ahová te gyakorlatilag ténylegesen tartasz. (a közönség nevet Tóbiás nyakatekert mondatán)

Azt is mondhatnánk, hogy a mai Shoud nagy része neked szólt. Nagy része energetikailag neked szólt. Itt az ideje, hogy elengedd az elvárasaidat. Itt az ideje, hogy kapcsolatba lépj az Isteni Terveddel. És akkor hatalmas felismeréseid lesznek majd arról a típusú örömről, ami elérhető számodra.

Meglehetősen előre meghatározott elképzeléseid vannak arról, hogy a dolgoknak hogyan kellene működniük. És bizonyos értelemben véve, ebbe te beledobozoltad magad. És most fogalmad sincs róla, hogy kellene innen kijutnod. A rendelkezésedre álló megmentőd, a segítséged ebben a saját istenséged, és a saját terved.

De nem bíztál meg eléggé magadban ahhoz, hogy szemügyre vedd ezt, hogy lehetővé tedd, hogy ez bejöjjön az életedbe. Haragszol magadra. Kívülről vársz segítséget. Még ha meg is próbálnánk valamiféle speciális segítséget adni számodra, hogy kisegítsünk téged ebből, ez nem elégítené ki a benned mélyen zajló dolgokat. Arról nem is beszélve, hogy csak még dühösebb lennél ránk, ha ezt megtennénk.

Arra kérünk téged, hogy tekintsd át még egyszer azt, ami a mai Shoud-ban elhangzott, hogy megértsd, mit értünk az alatt, amikor a teljes tervről, a saját Isteni Tervedről beszélünk. Valamint arra is megkérünk, hogy engedd el az összes elvárásodat. Bizonyos értelemben véve arra kérünk téged, hogy engedd meg magadnak, hogy meghalj, miközben emberként élsz. Engedd elmenni az összes Régi elvárásodat, a Régi karmádat, a Régi módokat.

Kezdj tisztán és frissen. Ez jó útbaigazítás lehet számodra, hogy továbblépj onnan, ahol jelenleg tartózkodsz, ha adsz magadnak egy igazi friss kezdetet. Úgy gondoljuk, meg fogod érteni, hogy mit akarunk ezzel mondani. Köszönjük a kérdésedet. És a bosszankodás és a frusztráció, amit érzel, vissza fog térni, hogy szolgáljon téged, amikor azt választod.

KÉRDÉS SHAUMBRA 5: Drága Tóbiás, vagyunk egy páran, akik már valóban, valóban, valóban készen állunk arra, hogy továbblépjünk a Régi energiás intézményekből és munkahelyekről, mert úgy érezzük, hogy már rengeteg időt töltöttünk ott. És a kérdésem arra az érzésre vonatkozik, hogy úgy érezzük, mintha megálltunk volna, vagy mintha légzésszünetben lennénk éppen ezen a bolygón. És ugyanakkor ott munkál bennünk a szenvedély, a kreativitás és a továbbhaladás látomása iránti vágy. És azon tűnődöm, hogy vajon mi a következő lépés? És addig is mi a dolgunk?

TÓBIÁS: Itt az ideje, hogy te, és a többiek, akik ugyanígy éreznek, elkezdjetek tovább haladni. És az is egyenként rajtatok múlik, vagy esetleg kollektíven mindannyiótokon, hogy megteremtsétek erre a lehetőségeket. Rengeteg olyan Régi intézmény van a Földön, amelyek most is tökéletesen megfelelnek azoknak az embereknek, akik a Régi Energiában vannak.

De mi úgy látjuk, hogy a Shaumbrák nagyon frusztráltnak érzik magukat ezeken a helyeken… legyen az egy kórház… vagy egy mentál egészségügyi klinika… vagy egy hagyományos iskola… vagy bármely hasonló jellegű hely. Egyre inkább frusztrálttá váltok ezeknek a régi intézményeknek a korlátaitól.

Drága barátaim, volt egy álom, ami egyre inkább valósággá válik interdimenzionális szinteken, és készen áll arra, hogy valósággá váljon így vagy úgy a Föld bolygón. Cauldre ezt Shaumbra Egyetemként definiálta. Ennek nem kell egy helynek lennie. Bizonyos értelemben, nem kell egy fizikai helynek lennie. Ez bárhol lehet. Ez a kezdete annak, hogy mindannyiótokat arra bátorítsunk, hogy kezdjetek bele az új munkába, indítsátok be azokat az új intézményeket, az egymástól kapott – érzelmi, anyagi, és a Shaumbrától jövő összes létező támogatások segítségével.

Kezdjétek el megírni ezeket a tananyagokat. Vállaljátok az ezzel járó kockázatot, és hirdessétek meg ezeket a programokat! El lesztek képedve, hogy milyen sok ember fog eljönni hozzátok. De addig ezt nem lehet megtenni, drága barátaim, amíg nem hozzátok meg a kezdésre vonatkozó döntéseteket.

Itt van a Shaumbra Egyetem festménye, ami eljöhet minden egyes találkozótokra. És megtekinthetitek, majd azt mondhatjátok: „De szép is lenne ez egyszer!” Vagy most azonnal megteremtitek. Elkezdhetitek ennek a teremtését, akár egy épület, akár egy fajta egymással való virtuális kapcsolat képében, ahhoz hogy ez létrejöjjön.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a világnak nagyon nagy szüksége van arra, amit ti, mint egyes emberek fel tudtok ajánlani. Ezért vagytok most itt ezen a bolygón. Először átmentetek a kihívásokon, majd beléptetek az Új Energiába, hogy kifejleszthessétek ezeket az új programokat, legyenek azok fizikaiak, mentálisak, spirituálisak, szóljanak azok az egyes embereknek vagy csoportoknak. Itt az idő, drága barátaim.         

A könyveket említjük, amiket meg kellene írnotok. És ez egy metafora. Ezt használjuk arra, hogy ez nem csak a könyvekről szól, hanem a tanfolyamokról is. A pénz és az üzleti élet megközelítésének új módszereiről. Jelenleg a pénzzel való bánásmód nagyon is a Régi Energián alapul. És rendkívül lassan halad, és csak nagyon kevesekhez jut el.

Vannak új módszerek. És ezek megteremtése nem rám, Tóbiásra, és nem is a többi angyalra vár. Ezt nektek kell megtennetek. Ezért vagytok most itt a Földön.

Tehát, drága barátaim, tegyétek ezt magatokévá! A Shaumbra Egyetem létezik az interdimenzionális szinteken. Elég bátrak és merészek vagytok, hogy behozzátok ezt a Földre? Köszönjük neked ezt a kérdést, és a lehetőséget, hogy kinyilatkozást tehettünk.(a közönség nevet)

KÉRDÉS SHAUMBRA 6: Fénymunkásként, és muzulmánnak születve Iránban, kérlek, mondd meg nekem, hogy mi a legjobb módja annak, hogy Tóbiás és Mohamed tanításait továbbadjam az embereimnek, és a lehető leghelyesebb módon segítsem hozzá őket, mert tudod, manapság a vallás nagyon érzékeny téma Iránban, és az emberek még a saját árnyékuktól is megijednek. 

TÓBIÁS: Valóban nagyra becsülünk téged és köszönjük a kérdésedet. Arra kérünk most, hogy állj meg egy pillanatra. Hadd hozzuk most az összes Shaumbrát egy olyan szeparációs pontra, ahol a Régi tudatosság átlép az Újba. Idehozva a szeparációs pontot, öleljünk magunkhoz téged a pillanatban a munkádért, amit végzel. Néhányan a Shaumbrák közül… néha azt gondolják, hogy nehéz feladatot kaptak. És aztán azt halljuk sok mindenkitől ma, hogy neked aztán tényleg nagyon nehéz dolgod van.

De a kérdésedre válaszolva, ne idézd se Tóbiást, se Mohamedet, se Mózest, se Jeshuát, vagy bárki mást. Az Új Energiában azok a szavak számítanak, amik a szíveden keresztül jönnek a szádra. És ezáltal megváltoztatod a dolgokat. Abban a pillanatban, ahogy elkezdesz valaki mást idézni, már nem a pillanatban vagy. Nem a teljes igazságodban állsz.

Drága barátaim, amikor engem idéztek, amikor Tóbiást idézitek… bizonyos értelemben féltek kiállni a saját igazságotok mellett. Ezért aztán az én hátam mögé bújtok. És amikor a többieknek nem tetszik, amit mondtok, akkor azt mondjátok: „ Nos, én sem mindig értek egyet azzal, amit Tóbiás mond” (a közönség nevet)

Beszéljetek tehát a saját szívetekből feltörő saját szavaitokkal! Ott fogunk állni közvetlenül mellettetek. Ott leszünk, hogy támogassunk és szeressünk benneteket. De ez az, ahogy az Új Energiában beszéltek! Nagyon köszönjük ezt a kérdést.

KÉRDÉS SHAUMBRA 7: Egy „Hidrogén Most” nevű szervezetben dolgozom, aminek az a célja, hogy megkísérelje felváltani a Földön használt energiaforrásokat megújítható energiára és hidrogénre. (a közönség tapsol) Van valami javaslatod arra vonatkozóan, hogy hogyan… milyen célpontokat kellene kitűznie a szervezetünknek, és merre kellene továbbhaladnunk?

TÓBIÁS: Igen. És munkád elismeréseként megtapsolunk téged, és a csoportod tagjait. Jelenleg a hidrogén az egyik leginkább hozzáférhető fizikai energia a Földön. Mindössze az ezekkel végzett munka kérdése a potenciálok megnyitása. Ez biztonságos. Bőséges. És sokkal hatalmasabb annál, mint ahogy erről most a tudósok vélekednek.

A munka, amit a csoportoddal végeztek, megváltoztatja a dolgokat. Amit itt most javasolnánk az az, hogy szükség van arra, hogy minél több helyen írjanak a munkátokról, ahol megmagyarázzátok, hogy mit is csináltok, annak érdekében, hogy a szervezetetek nagyobb ismertségre tegyen szert. Még az is, hogy most itt erről beszélsz, amit az egész világon több ezer Shaumbra hallgat, ez is felhozza a tudatosságot és az éberséget.

Nagyon sokféle energia áll rendelkezésre, ami képes fenntartani az emberi tevékenységeket és az emberi életet. Mi úgy látjuk, hogy rövidtávon a hidrogén rendelkezik a legnagyobb potenciállal. Egy bizonyos idő eltelte után majd elkezditek megérteni a kozmikus energiákat, amiket be lehet hozni. De a Föld rövidtávú előrejelzésében, ez a hidrogén energia nagyon lényeges szerepet játszik.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a tudósok túl mélyen keresik a megoldásokat, és ezek használatát. A válasz meglehetősen nyilvánvaló. Mi – hogy is mondjam – időnként nagyon nehéz tudományos információt áthozni Cauldre-n keresztül. (a közönség nevet) De tudjuk, hogy hogyan kell áthatolnunk a korlátain. (több nevetés) És ő is érti, hogy mit is mondunk itt.  

Nagy örömünkre szolgálna, ha az ezzel kapcsolatos választ négyszemközt adnánk meg neked, vagy ezek leírásra kerülnének. Ugyanakkor van egy-két dolog, ami elkerülte ez alkalommal a figyelmet. És valóban, Cauldre nem érti, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem tudjuk pontosan megfogalmazni az információt, ezért ilyenkor más utakat kell találnunk az információ átadására.

Nagyon sok minden hangzott el ma, amin érdemes elmélyednetek és megemésztenetek. Mindössze arra emlékeztetünk benneteket, hogy ne az intellektusotokkal akarjátok ezt megtenni. Érezzétek, ahogy ez belétek áramlik! Érezzétek, ahogy ez átáramlik rajtatok! És ami helyénvaló, az el fog jutni az elmébe! És akkor jó megértéseitek lesznek!   

Szorosan veletek fogunk dolgozni a következő hetekben. Előfordulhat néhány elég meglepő és érdekes esemény globális szinten, részben a most zajló háború eredményeképpen, részben pedig néhány most beáramló Új Energia hatására. Ne lepődjetek meg! Ne vegyetek részt a drámában! Értsétek meg, hogy ez helyénvaló. Legyetek együttérzőek azzal kapcsolatban, ami a Régi világban zajlik, és tartsátok meg az egyensúlyotokat az Új Energiában!

Drága barátaim, soha nem vagytok egyedül!

És ez így van!

Fordította: Telegdi Ildikó


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok téríés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csastornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403