A Teremtés Sorozat Kilencedik Leckéje

``Perdülj táncra avval, ami megjelenik a bejárati ajtódban''

Elhangzott a Bíbor Körben, 2001, április 7-én

Tóbiás: És ez így van drága barátaim, kedves Saumbra és kedves tanítók, amint ismét összegyűltünk itt, ebben a körben, a szeretetünk terében. Köszönjük nektek, Saumbra, hogy itt lehetünk ebben a térben, hogy meghívtatok bennünket a körötökbe ma. Nagyon sok mindenről kell ma beszéljünk, nagyon sok mindent kell áttekintsünk. Ez az új információ át fogja formálni a gondolkodásmódotokat arról, ahogyan szemléltétek a múltbéli tetteiteket. Ez át fogja alakítani a gondolkodásmódotokat arról, hogy kik is vagytok igazából és át fogjátok alakítani a gondolkodásotokat arról is, hogy milyenek is vagytok igazi teremtőkként.

Most pedig az előttünk álló pár percben arra fogunk kérni benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, az egész lényeteket, amint az angyalok és egyéb entitások beáradnak ide, ebbe a térbe. Eljönnek ide ma ők, hogy csatlakozzanak hozzátok a mai napon, amikor átvesszük a Kilencedik Leckéjét a Teremtés Sorozatának. Ti - mint az első képviselői az új energiának - vagytok a tanítók. Ti vagytok azok, akik végig mentek ezen a nagyon hosszú ösvényen, azok, akik beleegyeztek abba, hogy az elsőként léptek be ebbe az új térbe, ebbe az új dimenzióba. Ti vagytok azok a tanítók, akik beleegyeztek abba, hogy ti lesztek majd a többiek tanítói. S amint ezt említettük volt már néktek, az nem Kauldre (Geoffrey Hoppe) aki itt ül és Tóbiásnak közvetít, vagy a Bíbor Tanácsnak. Ez Tóbiás, aki Kauldrén keresztül szól hozzátok. Mi közvetítünk néktek! Fogjuk a tapasztalataitokat, az energiáitokat, a hatalmas gondolataitokat, az álmaitokat és visszaadjuk nektek ezeket. Ezek közül csak nagyon kevés olyan információ van, amely totális újdonságot jelent a számotokra. A legtöbbjük ott rezonál bennetek, mivel mi tényleg közvetítünk nektek. Mindez az, amit már régen tudtatok, amit már régen megtanultatok, s mindezt egyszerűen egy másféle perspektívából mutatjuk meg nektek. Ez az, amit közvetítünk a számotokra. Ezek közül egyre több állítás lesz teljesen világosan érthető a számotokra, amint egyre előrébb juttok a saját isteniségetek fejlesztésében, amint virágba borultok az új házatokban. Mi vagyunk azok, akik közvetítenek a számotokra, és az valami hallatlanul napfényes dolog, amint meghívtok bennünket ide, hogy ennek a folyamatnak a részesei lehessünk.

Pár pillanatig, kedves barátaim, lélegezzetek mélyen. Lélegezzetek mélyen, egészen a lényetek legmélyéig. Lélegezzétek be azt a szeretet, amit ide hoztunk nektek ezen a napon. Lélegezzétek be a megbecsülést. Lélegezzétek be a barátok, a család, a Saumbra energiáját, ami beömlik ide ma, hogy mellétek ülhessen az előttünk álló egy órában, ami lehet, hogy egy kicsit több is lesz persze (elégedetten kuncogva). Lélegezzétek ezt be. Fogadjátok el mindazt a megbecsülést, ami ma ide érkezett, hogy véletek lehessen. A megbecsülést az utatokért, a szándékért, amely az új energiába vezérel benneteket, a szándékért a változás végrehajtásáért, azokért az elbocsátásokért, amelyek lehetővé tették azt, hogy most itt lehessetek, amely lehetővé teszi azt, hogy ti lehessetek az új energia tanítói.

Tudjuk azt jól, hogy vannak köztetek még olyanok, akik még vonakodnak. Nem érzitek még elég értékesnek magatokat ehhez a pillanathoz, nem érzitek még azt, hogy megérdemlitek ezt a hatalmas szeretetet, ami ezért jár. Látunk benneteket. Mosolygunk rátok. Tudjuk azt nagyon jól, hogy család vagytok, akármennyire is nehéz ezt a tényt felfognotok most még. Tudjuk azt, hogy egy család vagytok. Ti vagytok a vonakodók, a csöndesek, akik egy égő szenvedélyt éreztek a bensőtökben. Rengeteg kérdés van az elmétekben. Tisztában vagytok avval, hogy valami történik most, de most még csak a pálya széléről szemlélitek ezt a folyamatot. Nem vagytok teljesen biztosak abban, hogy a Szellem, hogy én, Tóbiás, hogy a Bíbor Tanács miért is becsülne benneteket nagyra, miért térdelne a lábaitok előtt, amint azt teszik most. Töltsétek azt időtöket, kedves vonakodók, hallgatagok, ti, akik nem vagytok biztosak. Töltsétek az időtöket. Tudni fogjátok azt, hogy mikor lesz itt az idő arra, hogy tovább lépjetek. Tudni fogjátok azt, amikor már elég erőssé váltok, hogy hallassátok a hangotokat, hogy tettekre lendüljetek az új energiában.

De legfőképpen fogadjátok el a mosolyunkat és a szeretetünket, amit irántatok érzünk. Fogadjátok az elismerésünket. A megbecsülést a mögöttetek lévő nagyon hosszú múltért. Az utatok teli volt nagyon, nagyon sok tapasztalattal. Tudjuk mit végeztetek el idáig. Éreztük azt. Minden rögzítve lett. Vonakodóink, félénkjeink, csendeseink - hamarosan eljő az az idő, amikor már elfogadhatjátok ezt az isteniséget, mely belőletek ered. Meg fogjátok érteni - ha nem is azonnal, de egy kicsit később -, hogy mi ez az energia, amit nektek hoztunk. Különösen azt, amit mára hoztunk ide nektek. Mindannyian, akik itt vagytok ma különlegesek és szeretettek vagytok éppen úgy, mint mindenki, aki evvel az információval kapcsolatba kerül. Látjuk ragyogni szíveiteket. Ti vagytok azok, akikhez szólunk.

Mint mindig, amikor összejövünk ebben a körben, meghívott vendégek is csatlakoznak hozzánk. Azért jönnek ide, hogy részesei lehessenek ennek a nagyszerű eseménynek. Azért érkeznek ide, hogy megfigyeljenek, hogy lássák, milyen az, amikor egy ember besétál a saját isteniségébe. Nagyon, nagyon sokan vannak a mi oldalunkon, akik kíváncsiak erre, akik sorban állnak, várakoznak arra, hogy itt lehessenek. A mai napon a meghívott vendégek egy speciális csoportja csatlakozik ma hozzánk, akik a második körben fognak helyet foglalni. Ti, az emberek ültök az első körben. Aztán itt vannak azok, akik összegyűltek azért, hogy ide jöjjenek megfigyelni, mellétek állni, becsülni benneteket, és megosztani néhány mosolyt, egy pár könnycseppet ejtve veletek. Ők alkotják a második kört. Ezekben a pillanatokban érkeztek meg ők, elfoglalva köztetek a helyeiket.

Tudtátok azt, hogy amikor így összegyűlünk veletek, mint most is, akkor mi egy új energiát, egy új dimenziót teremtünk meg? Ez nem a Földé. Ez nem a mi tervünk. Ez az isteniség új dimenziója. Ez keletkezik, amikor kitárjátok a szíveiteket, amikor olyanokat üdvözöltök, akik nincsenek fizikai testben. Ez keletkezik most is, ebben a nagyszerű pillanatban.

Mindazok, akik ma este a második körbe érkeztek, különösen érdekeltek a veletek való találkozásban. Különösen érdekeltek az utazásotokban. Különlegesen érdekeltek, mivel tudják azt, hogy folytatni fogjátok ezt az utat az új energiába lépve is, azért, hogy tanítókká váljatok. Az ő szellemük jött el ma ide látogatóba, mivel ők, mint mindenki más is, biztosítani akarnak benneteket arról, hogy a helyes úton jártok. Ők hónapok, esetleg évek múlva fognak felbukkanni az életetekben. Veletek fognak akkor és ott ülni, ember az emberrel, abban a pillanatban.

Azok, akik a második körbe jöttek el hozzánk ma este, azok, akik a tanítványaitok lesznek majdan. Ők azok, akik tanításért és gyógyulásért fognak eljönni hozzátok. Ők azok, akik titokzatos körülmények között fognak előttetek felbukkanni. El fognak hozzátok jönni. Nem fogják tudni, hogy hogyan kerültek oda, de el fognak jönni hozzátok. Annak a bölcsességét fogják látni, érezni és érzékelni, aki az úton jár, aki elfogadta a saját isteniségét, aki belépett az új energiába, aki abból a dimenzióból és vibrációból dolgozik. Ők azok, akik dugig töltik meg ma a második kört. Ők azok, akik a következő lépcsőben lépnek át a régi energiából az újba. Szükségük lesz egy emberi vezetőre. Szükségük lesz valakire, aki már átlépte már azt a szakadékot, amely a régi és az új között húzódik, hogy legyen valaki, aki biztosítja őket arról, hogy ez a lépés igenis megtehető.

Az egészben az a legérdekesebb, hogy a múltban is az ő tanítóik voltatok. Más létidőkben templomokban, kolostorokban, osztálytermekben ültetek velük. A tanítóik voltatok. Ez nem egy teljesen új tapasztalat lesz köztetek. De előbb át kell keljetek ez előtt a találkozás előtt.

Tudták azt, hogy ti az elsők között lesztek, akik belépnek az új energiába. Kinyújtják a kezeiket. Azt mondják: ``Amint átértél, légy a tanítóm. Légy te az, aki megmutatja nekem, miképpen gyógyítsam meg a testemet, miképpen gyógyítsam az érzéseimet, s hogyan szeressem a szellemem.'' Azok, akik ma ide jöttek a második körbe, mind-mind valamilyen okkal vannak itt. Okuk van arra, hogy éljenezzenek benneteket. Tudják jól azt, hogy milyen nehéz elsőnek lenni. Tudják azt, hogy ez miatt esetleg éppen a szíveteknek legkedvesebb dolgokat kell majd feladjátok, a családot, a karriereteket, az egészségeteket, s még a tulajdon énképeteket is. Tudják azt, hogy mindez nagy kihívás. Ezért sem nyújtják ők még ki a kezüket eme lehetőség után! (a hallgatók felnevetnek) De tisztában vannak avval, hogy annak idején jó tanítóik voltatok. Ide jöttek ma, tudván azt, hogy végig haladtatok ezeken a leckéken, tudván azt, hogy nagyon sok mindent megtapasztaltatok már az életetekben az elengedés tudományából, aztán az elfogadásból, és végül megleltétek a saját hatalmatokat is.

Hatalmasra nyílt szemekkel figyelik mit is tesztek, majdnem akkora bámulattal, mint ahogyan mi bámuljuk a munkátokat. A munka, amit végeztek hatalmas. Hihetetlen. Ezzel el lett végezve a leghatalmasabb szolgálat a Szellem, és a Minden Létező számára. És ti még ezt nem is láthatjátok! Nem láthatjátok még azt, hogy kik is vagytok, vagy hogy milyen hatást gyakoroltok a körülöttetek lévő emberekre. Nem látjátok még a Földre gyakorolt hatásotokat, és ennek a hatásnak a bolygóra való hatását. Nem látjátok még, hogy miképpen változtatjátok meg az univerzumotokat, s miképpen változtatjátok meg azt a helyet is, amit Otthonnak neveztek. Az a hatalmas munka, amit ma, holnap és az azt követő napokban végeztek, fogtok végezni, mindent meg fog körülöttetek változtatni. Valóban ez megváltoztja a királyságot is, ahonnan eljöttetek annak idején.

Sokat meséltünk nektek Jackről, a hercegről (ld. a megelőző közvetítéseket), ami a ti utatok is. Beszéltünk arról, hogy miképpen jutottatok ide, hogyan lettetek kalandkeresők, hogyan jöttetek ide, erre a Föld nevű helyre, ezekbe a testekbe, elfeledve azt, hogy kik is voltatok. Amint itt ültök, ezekben a székekben a mai napon, a gondolataitok, a megnyilvánulásaitok és a tetteitek valóban megváltoztatják a hatalmas természetét a királyságnak, ahonnan jöttetek.

Teljesen elkápráztat minket az, hogy nem láthatjátok meg annak a hatalmas munkának az igazi hatását, amelyet végeztek. Azt gondoljátok, hogy csupán egy létidőt húztok le ebben a testben, megkísérelve a túlélést napról-napra. Amit tesztek, az hatással van az Otthonra. Nagyrabecsülésünk ezért néktek. Köszönetünk ezért néktek. s amint azt mondottuk már, eljő majd az a nap, amikor ismét együtt fogunk erről beszélgetni és nagyokat nevetni. Amint képessé váltok kinyitni a spirituális szemeiteket, akkor meg fogjátok látni egészében a munkátok hatását az egész teremtésben, nem csak abban az univerzumban, amelyben laktok, hanem az egész teremtésben.

Feltesszük ezt a kérdést, megelőzve valakit a kérdés feltevésében, ``Haza tértek-e a létidők közöt?'' Amire a válasz pedig a következő: ``Nem.'' Egy olyan helyre érkeztek, mely az Otthon jellegzetességeivel bír. Ez a hely tele van a családotokkal. Tele van angyalokkal, akik azon dolgoznak rajtatok, hogy sikeresen újra bírjátok egyensúlyozni magatokat azután, hogy levetettétek a fizikai testeteket. Ők készítenek fel a Földre való új visszatérésetekre, de ez már nem az az Otthon, amit annak idején ismertetek. Ha visszatérnétek oda, soha többé nem jönnétek vissza a Földre. Túlságosan is nehéznek találnátok ide a visszatérést. És, kedves barátaim, ha visszatérnétek az Otthonba most, akkor nem ismernétek rá most már. A munka, amit ti és többi ember végeztetek teljesen megváltoztatta az egész természetét, a vibrációit, és különösen a mélységeit a királyságnak, mióta eljöttetek onnan.

Eljő majd az az idő is, amikor ismét képesek lesztek az egész utazás összes emlékéhez újra hozzáférni, amikor vissza tudtok majd emlékezni a teljes utazásra. Olyan lesz ez majd, mint amikor egy teljes könyvtár komplett tartalmához képesek lesztek hozzá férni. Egészen az Otthonról való indulásotokig terjedő emlékekhez hozzá fogtok férni, tudjuk mi azt jól! Tudjuk azt, hogy kalandkeresők vagytok. Amint beléptek az új energiába, amint a ``quad ugrással'' beléptek a 4 energiájába - ó, tudjuk mi azt jól, hogy mi fog következni. Megint ki akartok menni majd a ``terepre'', új energiákat és helyeket teremtve meg ezzel. Ti vagytok azok, akiknek a lába sohasem marad meg egy helyen sokáig. Ott leszünk mellettetek akkor is, amikor ismét új küldetésre indultok, éppen úgy, amint veletek vagyunk már nagyon, nagyon régóta.

Kedves barátaink, ez terem most megfelelően ki lett egyensúlyozva. Teljesen tele lett. Tele van olyan entitásokkal, akik azért sorakoztak fel, hogy véletek dolgozzanak. Nagyon sok mindent kell majd megtanítsatok nekik. Ó, ők nagyon sok féleképpen fognak nektek eközben ellenállni, épp úgy, amint ti álltok ellent Tóbiásnak. (vigyorogva) Néha még el is fognak átkozni benneteket, de ők fognak a legmélyebb szeretettel és elismeréssel viszonyulni hozzátok. Velük van most tele ez a szoba, türelmetlenül várják azt az időt, amikor életetek átmenete olyan fázisba fog érni, amikor már isteni tanítókká váltatok, amikor már a lényetek elfogadta ezt az önmagatokra rótt szerepeteket.

Félénkjeim, vonakodóim, akik ma összegyűltetek itt, éppen úgy szólunk hozzátok, akik azt választottátok, hogy még egy picit várakoztok még. Ugyanolyan keményen dolgoztok és ugyanazokon a megpróbáltatásokon mentek keresztül, mint sokan mások is, s ugyanolyan értékesek vagytok ti is, akár a többiek, akik itt ülnek ezekben a székekben ma. Drága félénkek és szótlanok, a mai közvetítés energiája néktek van címezve. Azok, akik ma összegyűltek itt, azért jöttek ide, hogy emlékezzenek a közös múltunkra, amit együtt töltöttünk. Tudják azt, hogy itt az idő arra, hogy nagyon mély elismeréssel lépjenek hozzátok, a munka miatt, amit végeztek.

Arra kérjük Kauldrét, hogy egy kicsit maradjon csendben, amíg elvégezzük a teremben lévő energiák végső összeolvasztását. Azok, akik a tanítványaitok lesznek, most előre lépnek. Ők járnak most a széksorok között. Szemükben könnycseppekkel érkeztek, hogy veletek lehessenek, hogy köszönetet mondhassanak nektek, hogy bátorítsanak benneteket a munkátok folytatására, hogy az új energiában a számukra kijelölt tanítóitokká válhassatok. Néhány pillanatig csendben maradunk.

(szünet)

Ezt mondják nektek most: ``Ó, kedves tanító, ó, kedves tanító, fogadd el ezt a reád váró szerepet, amelyben az új energia tanítója vagy.'' Türelmetlenül várják már azt az időt, amikor együtt lesztek és ismét tanulhatnak tőletek. Tudják azt, hogy néha bizony nem bíztok magatokban, de mégis arra kérnek benneteket, hogy folytassátok az utazásotokat. Arra kérnek benneteket, hogy hallgassátok a ma este elhangzó szavakra, figyeljetek jól mind arra, ami ma este elhangzik itt. Ez egy igen fontos eleme lesz az átmeneteteknek, amiben vagytok most éppen. Köszönik ezt nektek szépen és a második körben helyet foglalnak most, amint folytatjuk a ma esti beszélgetésünket.

Ezek a pillanatok, amelyeket megosztunk egymással édesek és különlegesek, kedveseim. Vannak pillanatok, amikor legszívesebben csak csendben üldögélnénk itt veletek, de beszélnünk kell most.

Mielőtt erre a Földnek nevezett helyre jöttetek volna, azt nagyon sok előkészület előzte meg. Az energiátok biológiai formába költözött. Fizikai formát öltöttetek magatokra. Erre az előkészületek az idők eonjait vették igénybe. De mielőtt is ide jöttetek volna fizikai formában, meglátogattátok már a Földet szellemi, fényformákban, amelyeket akkoriban viseltetek. Amint az univerzum kezdett szilárd formákat ölteni, a Földre fénytestekben utaztatok, hogy beállítsátok ennek a bolygónak a kellő jellemzőit, hogy használni lehessen a ``kettő'' dimenzióit, amelyek az anyagra jellemzőek.

Szükségetek volt ezekre a földi látogatásokra, nagyon sok időt is vettek ezek az utak igénybe, de ezek az utak még nem fizikai testekben zajlottak le. Fénytesteitekben jártatok itt, azért, hogy be bírjátok állítani a lényeiteket erre a alacsony vibrációs energiájú Földetekre. Akkor még nagyon gyors rezgéseket használtatok. A vibrációkat igen nagy körültekintéssel, szép lassan kellett lelassítani, hogy az egy fizikai testbe adaptálhatóvá válhasson.

Amikor először jöttetek ide, akkor még a Föld eléggé kietlen vidék volt. Ide jöttetek, hogy elvessétek ezen a bolygón a hatalmas energiáitok magvait, amint elkezdtétek használni a dualitást ebben a lelassult vibrációjú állapotban. Ide jöttetek és magába a Földbe plántáltátok bele a tudatosságotokat és az energiátokat. A kövekbe oltottátok bele a tudatosságotokat, hogy úgy mondjuk. Belehelyeztétek a tudatosságotokat a bolygó porába. S amint az élet esszenciája formálódni kezdett a Földön, a legapróbb élő organizmusokba helyeztétek a tudatosságotokat, hogy megtapasztalhassátok annak az élményét, hogy milyen is beleszületni egy élő szervezetbe, itt, ezen a bolygón. Aztán telt-múlt az idő és egyre kifinomultabb élet-formákba helyeztétek magatokat, amelyek időközben alakultak ki a Földön. Mindezen változások igen hosszú időt vettek igénybe. De azokból a dimenziókból, ahonnan mozgattátok a megfelelő szálakat, nem is volt valami nagyon hosszú idő.

Amikor először kezdtetek erre a helyre járni fénytesteitekben, akkor úgy találtátok, hogy jóval kényelmesebb a vízi körülmények közé helyezni magatokat, mivel ott nem voltak annyira nyers és bántó állapotok, mint a szárazföldi körülmények között. Nagyon sok időt töltöttetek el itt akvatikus formákban elhelyezve az energiáitokat, amelyek ezáltal hallatlanul kifinomodhattak. Kedves barátaim, ezekben az időkben kedvenc létformáitokká váltak a cetek, a bálnák és a delfinek. Nagyon sok időt fordítottatok ezen létformák meg- és kitapasztalására, mivel igen nagy kedveteket leltétek e tevékenységekben. Imádtátok ennek a játékosságát. Imádtátok annak a lehetőségét, hogy egy spirituális bölcsességet tudtok kifejezni ezekben a fizikai testekben. Mind a mai napig valamiféle megmagyarázhatatlan vonzódás él bennetek irántuk.

Nem volt abban semmi hiba, ti voltatok azok, és a többi angyal, aki ide jött erre az űrben lévő szikladarabra azért, hogy elvesse itt az élet energiájának magvait, hogy az áttranszformálódhasson egy élő organizmussá, Gájává, hogy az élet kicsírázhasson itt. Ide jöttetek fénytestekben és beállítottátok Gája energia mintáit és egy dinamikusan növekedő, élő erővé változtattátok. Ti vagytok Gája, ti, akik ide jöttetek azért, hogy magvakkal vessétek be ezt a helyet. Ti vagytok az óceánok és a tavak, amelyekben már akkor is úsztatok, amikor még nem is voltatok fizikai testekben. A fák, a virágok és a növények amelyek táplálnak benneteket - ti vagytok mind.

Ide jöttetek a Földre, megteremtettétek a struktúrákat, a mintákat, a szerkezeteket, elvetettétek a magvakat itt, ezen a bolygón. Amikor feltekintetek a csillagokra, ott sincs semmi más olyan hely, ami nem Gájához tartozik. Nem oda mentetek, magvető angyalokként. Ide jöttetek. Valóban volt néhány utazásotok más bolygókra is, amint mondhatnátok ezt, de az egyezségetek elsősorban erre a Földnek hívott helyre szólít benneteket munkavégzésre. Voltak fénytestben való felfedező utak más csillagokon és más bolygókon, de kedves barátaim, a Föld volt a szabad választás bolygója, a hely, ahová jöttetek, a hely, amit arra néztetek ki magatoknak, hogy biológiába költözzetek.

Nagyon sok előkészület előzte meg azt az ideérkezést. Azonnal világossá vált, amint idejöttetek a Földre, amint az energiáitokat a fizikai anyagba - egy testbe - kezdtétek plántálni, hogy munkacsapatra lesz szükségetek, akik veletek dolgoznak. Ők voltak azok, akiket a ``vezetőiteknek'', a ``segítőiteknek'' hívtunk. Általánosságban két másik angyal is csatlakozott hozzátok. Ők nem öltöttek fizikai testet magukra, úgy mint ti. Ők a fénytesteikben maradtak. Mellettetek voltak nagyon sok földi létidőtökön keresztül. Veletek voltak mindvégig. A dolguk nagyon egyszerű volt - karban- és egyensúlyban tartani az energiákat a számotokra, fenntartani a számotokra egy megfelelő spirituális egyensúlyt, ügyelni a folyamatos energetikai egyensúlyotokra. Hírvivők gyanánt funkcionáltak a számotokra a fátyol túlsó oldala felé ők, akik mindig veletek voltak. Amennyiben ezen angyali kísérők nélkül érkeztetek volna ide, fenn állt volna a lehetősége annak, hogy olyan mélyen belemerítkeztek a dualitásba, hogy soha többé nem tudtatok volna kievickélni belőle.

Ezek a vezetők voltak a köldökzsinórjaitok a fátyol túlsó oldalához, a köldökzsinórok hozzánk. Egész hosszú időn keresztül voltak itt veletek. S amint azt tudjátok jól, ők elindultak, elmentek már, illetve éppen most vonják vissza az energiáikat mellőletek. Itt van az idő arra, hogy elfogadjátok mindazt, akik vagytok, vagyis most már teljesen elfogadhatjátok a teljes saját isteniségeteket. Ez egy bók az előtt a tény előtt, hogy már képesek vagytok karbantartani a saját egyensúlyotokat.

Néhány évvel ezelőtt, itt, ebben a nagyteremben, ahol ma Kör összegyűlt, Kryon mesélt a vezetők további jellemzőiről. Mint mesélte, arról van szó, hogy amint keresztül mentek egy tapasztaláson, és amint egy új megértésre juttok, avagy megvilágosodtok humán angyalokként, az energiáitok megtöltik azokat a képletes vedreket, amelyeket a vezetők hordoznak magukkal. Ez egy aranyló, folyékony fény, amely megtölti a vezetők által hordozott hatalmas vedreket. A megvilágosodásaitok és az új megértéseitek így töltötték meg ezeket a vedreket. Az általatok kiválasztott, kiizzadt aranyló tudást és bölcsességet így gyűjtötték össze a vezetők. Ó, és igen, azoknak a kérdésére, amit mindjárt fel is tennének, itt a válasz is: beleegyeztetek abba, hogy ez így történjen. Nem lopták ezt tőletek. (vigyorogva) Ez nem lett volna valami nagyon helyes tevékenység a részükről, itt a Földön.

A vezetők összegyűjtötték ezt az energiát, és egy másik csoport érkezett ezekért a megtelt vedrekért. Eljöttek ezekért a teli edényekért és helyettük üreseket hoztak. Fogták ezt a hihetetlen mézédes-szubsztanciát - aranylót, édeset és dédelgetőt - és áthozták a fátyol innenső oldalára. Ezzel az anyaggal vált lehetővé az univerzumotok további megteremtése. Ez az energia aztán meglelte a saját útját vissza a királyságba is, oda, ahonnan elindultatok annak idején. Ez az aranyló, mézszínű energia, amelyet itt állítottatok elő a Földön a megvilágosodásaitokkal és megértéseitekkel, megtalálhatta az utat a királysághoz, amellyel lehetővé vált az Otthon alaptermészetének megváltoztatása is, a Mindannak, Ami Van továbbterjedése is. Ez volt a lehető legnagyobb ajándék és szeretet, amit entitás valaha is adhatott.

És még ti csodálkoztok azon, hogy miért becsülünk annyira nagyra benneteket és miért csillan könny a szemünkben, amikor leülünk elétek, tudván azt, hogy nem vagytok képesek felismerni azt, hogy kik is vagytok!

Volt és lesz is egy olyan csoport, akiket mi ``futároknak'' nevezünk. Ők azon csoport tagjai, akik ide-oda járnak a ti és a mi dimenziónk között a fátylon keresztül. Ők azok, akik továbbra is betöltik a hírvivő és az energiák beállítóinak a szerepét. Ők azok, akik a ti dualitásban lévő tudatosságotokban is tudnak ügyködni. Ők azok, akiknek a segédletével vissza lehet hozni energiákat a mi oldalunkra. Ők a futárok, ők futtatják az energiát tőletek vissza, a fátyol felénk eső oldalára, hozzák az új eszközöket és az üres szállítóedényeket és az új energiát. Nagyon elfoglaltak ők most ezekben a napokban, ezek a futárok, mivel rengeteg munkát adtok nékik mostanság. Eddig a futárok közvetlenül a segítőitekkel dolgoztak együtt. Eddig a vezetőitek úgy voltak pozicionálva, mint a szeretet oszlopai mellettetek. Most a futárok, kedves barátaim, azt keresik, hogy miképpen tudnak közvetlenül veletek dolgozni. Hadd magyarázzam el, miképpen is történik ez.

Mindenkit arra kérek, hogy helyezkedjen el kényelmesen a székén, ahol ül, és akkor elkezdjük a Kilencedik Lecke taglalását. Helyezd magad és az energiád el az új házadba most. Kedves Saumbra, engedd meg magadnak, hogy az új házadban légy, az isteniséged helyén, ahol azt tanulod, hogy miképpen váljál igazi teremtővé.

(szünet)

Valami nagyon érdekeset mesélünk el nektek, amint beállítjátok az energiáitokat. Azóta, amióta először jöttetek ide a Földre, és egy fizikai testet öltöttetek magatokra, a mostani időkig, amikor leülhettetek ezekbe a székekbe itt, nem voltatok képesek a szó igazi értelmében arra, hogy igazi teremtők legyetek. A létideiteket jó előre megterveztétek a munkacsapatotokkal, az angyalokkal. Bizonyos dolgokon és leckéken dolgoztatok egy-egy periódusotok alatt. Egyfajta spirituális üzleti tervet dolgoztatok ki magatoknak, ami meghatározta, hogy milyen legyen az életetek. Aztán visszatértetek ide a Földre. Visszatértetek egy emberi testbe. Olyan paraméterek között kellett éljetek, amelyeket saját magatoknak határoztatok meg. Amikor elértétek az egyik célotokat, akkor az előzetes terveitek szerint következő újabb cél felé mozdultatok tovább. Ilyeténképpen hát, eléggé nehéz lett volna a szó igazi értelmében vett teremtőkké váljatok. Így hát, drága barátaim, azok voltatok, akik tapasztalnak, az aki tanul. De így eléggé bajos volt teremtőnek lenni, mivel ott voltak azok a paraméterek, amelyek rendkívül megnehezítették a számotokra az egyéb irányokba való eltérést.

Lényetek mélyén ez egy kudarcként volt megélve, mivel mielőtt a Földre jöttetek volna, tényleg teremtők voltatok. Mindig is kifelé fejeztétek ki magatokat. Kudarcként éltétek ezt meg nagyon sok életen keresztül, mivel úgy tűnt, nem tudtok kiugrani ezekből a bizonyos skatulyákból, nem tudjátok már olyan nyíltan és folyékonyan kifejezni magatokat, mint tettétek ezt a múltban. Ez nincs már így. Befejeztétek az életetek könyvének az utolsó fejezetét is. Most pedig az új könyv ott áll előttetek, tele üres lapokkal, amely lapok csak arra várnak, hogy beleírjátok az új teremtéseiteket.

Amint ott ültök az új házatokban, drága barátaim, nagyon sok új dolog fog ott történni. Amikor fogjátok az ecsetet, és húztok vele egy új ecsetvonást, az egy tevékenység sorozatot indít el, hangol be. A behangolással az energia kifejeződik. Ezzel a történéssel keletkezik egy vibráció is, ami rezonálni és növekedni kezd. Látszólag a saját erejéből növekedik tovább. Amíg ugyanis nem veszitek kézbe a korongecsetet, hogy használjátok, addig a dolgok egy neutrális, semleges állapotban vannak. De amint megteszitek az első ecsetvonást, minden mozgásba jön. A széles ecsetvonással egy energia vibráció jön létre, ami nagyon mély, magszinteken dolgozik.

Ezek az energiák az új házatok mélyéről kezdenek rezonálni, s akkor ehhez hozzáadódik a szenvedélyetek - a rózsa gyümölcse. Ez az üzemanyag-adalék a vibrációhoz, amely az ecsetvonás során keletkezett. Ez az új teremtési energia nagyon hasonló ahhoz, amikor egy követ dobtok a vízbe és az körkörösen terjedő fodrokat kelt. Ez energiahullámokat kelt, és ezek az energiák átjárják a házatokat.

Drága barátaim, amint azt észvehettétek már, nem említettük meg a szándékot. Nem mondtuk azt, hogy szükség van az ecsetvonás során, vagy amikor ehhez hozzáadjátok a szenvedélyeteket, valamiféle specifikus szándékra. Ennek oka van, amit mindjárt taglalni is fogunk. A korongecset elindítja a kifejeződést. A szenvedély üzemanyagot adalékol a kifejezéshez. A hullámok ki lettek küldve. A szeretet rezgéseinek a hullámai, az új teremtőé, ki lettek küldve az új házatokból, az új házatokat körülvevő kerítésen túlra. A szeretet rezgéseinek a vibrációi ki lettek küldve a benneteket körülvevő emberek felé, ki a városotokba, ki a Föld felé, amelyek segíteni fognak nektek teremteni. Nagyon, nagyon, nagyon sok szeretet hullám indul el. Miért mondanátok meg ezeknek a szeretethullámoknak, hogy mit kéne tegyenek, avagy, hogy milyeneknek is kellene lenniük? Belőletek jöttek. Ti vagytok ezek a hullámok.

Amint ezek hullámok kimennek, megváltoztatják a dolgok rezgéseit, nem csak bennetek, hanem körülöttetek is. A rezgések, amelyek belőletek áradnak ki, ekkor megérintik a többi embert is. Megérintik a Földet. Megérintik az egeket és a vizeket. Megérintik az emberi tudatosságot. A szeretet ezen hullámainak nincs szükségük szándékra. A spirituális egyensúly teljesen adott. Ott van a ``4'' egyensúlya, egy új spirituális egyensúlya a Földeteknek, amelyet a belőletek kiáradó hullámok tartalmaznak. Semmi szükség szándékokat kapcsolni hozzájuk. Ezek önmagukban kiegyensúlyozottak, s amikor megérintenek további összetevőket, vagy egyéb vibrációkat, vagy akár tudatosságokat, a ``4'' kiegyensúlyozott szeretet vibrációinak meg van az a képességük, hogy segítsék a kiegyensúlyozódását és teljes újjászületését mindazon energiáknak, melyeket megérintenek.

Az energia, ami belőletek, a ti isteni lényetekből és az új házatokból kiárad önmagában teljes és egész. Semmi sem indokolja azt, hogy előzetes elvárásokat, szándékozásokat és irányultságokat kapcsoljatok ehhez. Teljesen tisztán árad ez ki belőletek. Teljességében, szeretettel árad ki ez belőletek. Ne tegyétek ehhez hozzá a ti emberi perdületeiteket, az elméteket. Fogadjátok el azt, hogy ez belőletek a lehető legteljesebb módon árad ki. Ez a tökéletességetekből ered.

Most egy nagyon érdekes dolog veszi a kezdetét. Amikor egy követ vettek a vízbe, akkor a kő azonnal hullámokat gerjeszt, amelyek mindjárt csitulni is kezdenek. Mindjárt el is kezdenek elhalni. Teljesen más az, amikor ti küldtök ki energiahullámokat, amikor megteszitek az első ecsetvonást, hozzáadva a tiszta szereteteket és a szenvedélyeteket. Drága barátaim, amint ezek a hullámok tovaterjednek és kölcsönhatásba lépnek az őket körülvevő dolgokkal, úgy mindjárt egy reflekszió lép fel a hullámokban, amelyek visszatérnek hozzátok.

Az energia a lehető legmegfelelőbb módon tér vissza hozzátok. Mindvégig, amint ezek a szeretethullámok elkezdenek kiáradni belőletek, hozzájuk csatlakoznak azok, akiket ``futároknak'' hívtok. A futárok biztosítják azt, hogy ezek a hullámok megleljék a megfelelő helyeket. A futárok a közvetítők, az energiák közötti segítők. S amint az energiák visszatükröződnek, és visszatérnek hozzátok a futárok segédletével irányítva, mindazt magukkal hozzák, amire és amikor éppen megfelelően szükségetek van. És akkor egy ritka nagy dördülést fogtok hallani a bejárati ajtótokon, olyat, amilyet soha ezelőtt nem hallottatok még!

Drága barátaim, a Kilences számú Lecke: Perdülj táncra avval, ami megjelenik a bejárati ajtódban.

A Teremtés Sorozat Kilencedik Leckéje: Perdülj táncra avval, ami megjelenik a bejárati ajtódban. Amint beléptek az új energiába, nagyon sokan meg fogjátok hallani ezeket a dirreket és durrokat és nagyon sokszor fog megcsendülni az ajtócsengőtök is az új házatokban. De rejtőzködni fogtok, nem nyittok ajtót! Mások pedig szélesre fogják tárni az ajtajaikat és nem látják meg azt, amiről úgy gondolták, hogy biz' meg kellene látniuk, teljesen elutasítva azt, ami megjelent az ajtajukban. Akkor bevágják az ajtajukat, továbbra is azt a csomagolást várva el a Szellemtől, amiről úgy gondolták, hogy a legmegfelelőbb lenne a számukra.

Kedves barátaim, a Kilencedik Lecke: Táncolj avval, ami megjelenik az ajtódban. Az lesz az, amire igazán szükséged van. Azok közül, akik ma a második körben foglalnak helyet most, sokan meg fognak jelenni az ajtajaitokban. El fognak jönni, nem tudván magyarázatot adni arra, hogy miért is jöttek oda, nem tudva azt, hogy kik is ők, nem tudván azt, hogy mi is hozta őket oda. Valószínűleg olyan arckifejezéssel fognak felbukkanni előttetek, amelyre az ijedt, az ideges, de leginkább a összezavarodott és a sóbálványszerű jelzők a legmegfelelőbbek. Nem fogják tudni azt, hogy mi hozta őket az ajtótokba. Nem fogják látni a futárokat, akik odakísérték őket. Azok a ti futáraitok lesznek meg az ő futáraik, akik oda vezették hozzátok őket.

Nem számít kicsoda vagy micsoda jön a bejárati ajtótokhoz, táncoljatok vele. Az LESZ A megfelelő.

Táncoljatok avval, ami felbukkan az ajtótokban. Itt az idő az interaktivitásra. Itt az idő arra, hogy elővegyétek mindazt, amit tanultatok magatokról, mindazt vegyétek elő és kezdjétek el alkalmazni. Itt az idő arra, hogy összeolvadjatok avval, ami megjelenik a bejárati ajtótokban, lett légyen az egy személy, egy tárgy, vagy esetleg egy gondolat. Ó, igen, lehet, hogy az egy csekk lesz a felszámoló hivataltól! (a hallgatók felnevetnek) Bármi is jelenjen meg a bejárati ajtótokban, az nagyon jó okkal került oda. Azt a futáraitok terelgették oda, a személyes vibrációitoknak alapján. Itt az idő a vele való párbeszéd megkezdésére. Itt az idő a tánc elkezdésére, az összeolvadás megkezdésére, az energiáitoknak a belehelyezésére. Az lesz a megfelelő, ha már az a valami odajött az ajtótokhoz.

Most pedig néhány óenergetikai jellemzőről ejtünk egy pár szót. Itt voltak azok, akiket mi csak ``makk vadászoknak'' hívunk, azok az emberek, akik kimennek a határba, összegyűjteni a makkokat meg a mogyorókat, akár a mókusok, akik ugyanígy szedik össze kosztnak valót télire, begyűjtvén azokat jó előre télire a régi házaikba, attól tartván, hogy majd esetleg nem lesz mit egyenek. Szóval, ők összeszedték az összes fellelhető makkot meg a mogyorót, ami csak termett, előre ``bespejzolva'' ezeket a hosszú telekre. Most aztán ``elég röndösen'' össze is vannak ők zavarodva. De, kedves barátaim, egy bizonyos szinten ehhez egy félelem kapcsolódik.

Meg azután, voltak itt olyan emberek is, akiket mi az ``akarnokoknak'' nevezünk. Ők ``akarják'', hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. A puszta akaratukkal próbálnak meg a számukra megfelelő dolgokra hatást gyakorolni. Megpróbálják ezért az akaratukat keresztülvinni a történéseken. Ó, szokásosan ez így működik is még egy darabig, kedves barátaim, de mindannyian nagyon belefáradnak ebbe és ez eléggé frusztrálja is őket. Ők egy nem megfelelő energiának a használatát erőltetik a teremtéseikben, amelynek a módja sem megfelelő.

Azután ott vannak az ``elképzelők'' is, azok, akik szerint, ha ők vizualizálnak valamit, és megteremtik valaminek a képét az elméjükben, akkor az oda fog szerintük jönni hozzájuk. Általában ez is működik persze, habár egyetlen feltételt kell ehhez teljesíteniük: iszonyatosan nagy mennyiségű energiát zúdítani az ilyen fajta teremtésükbe.

De kedves barátaim, miért is fárasztanátok ki magatokat, miért ítélnétek eleve kudarcra magatokat? Hiszen az új energiában erre egy sokkal jobb módszer is a rendelkezésetekre áll már. Fogjátok a korongecsetet, adjátok ehhez a szenvedélyeteket, s ezután várjátok azt, hogy a megfelelő dolgok a megfelelő időben felbukkanjanak az ajtótokban. Amikor ez megtörténik, akkor jön el az idő az interaktivitásra. Akkor van itt az ideje annak, hogy belehelyezzétek az energiátokat, az emberi rutinotokat és most már az isteni rutinotokat is abba, ami megjelent az ajtótokban.

Ha egy tanítvány jelenik meg ott - még ha esetleg nem is tetszik néktek, ahogyan ez a tanítvány kinéz, cselekszik, neadjisten szaglik - itt az idő a táncra. (a hallgatók felnevetnek) Jó szorosan. Jó személyesen. Ezeknek a dolgoknak meg volt a nagyon is jó okuk arra, hogy miért is bukkantak fel nálatok.

Tegyétek félre az emberi ítélkezést, és tudjátok azt, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ha valami megjelenik az ajtótokban, annak oka van. Ha elveszted az állásodat - tudd azt, hogy az valamilyen okkal jelent meg az ajtódban. Annak volt egy oka. Táncolj vele. Fejezd ki az érzéseidet. És ha az érzéseidet a harag és a fájdalom jellemzi, táncolva fejezd ki őket. Semmi szükség arra, hogy itt bárkinél is szentebb légy. Értjük azt, hogy evvel fájdalom is jár. De amint táncolsz, amint kifejezed magad, amint átéled a pillanatot, akkor észre fogsz venni olyan momentumokat is, amelyek ez eddig rejtve maradtak előtted. Táncolj avval, ami megjelenik az ajtódban.

Ez nagy kihívás lesz sokatok számára. Eddig jószerint csak terveket kovácsoltatok. Eddig jószerint előre meghatároztátok a módját annak, hogy miképpen is kellene kinéznie és lennie egy dolognak, vagy azt, hogy milyennek is szeretnétek valamit. Ez egy ``4-es magnitúdójú'' paradigmaváltás lesz a számotokra. Ahelyett, hogy aggódnátok, ahelyett, hogy tervezgetnétek, ahelyett, hogy makkokat gyűjtötök, ahelyett, hogy dolgok megtörténését akarnátok, megpróbáljuk ezt az egészet ilyen egyszerűvé tenni a számotokra. Fogjátok a korongecseteteket. Húzzatok vele egy vonást. Ez elindít egy vibrációs szekvenciát, rezgéssort a legmagasabb szintjein a spirituális fizikának. Amikor a szenvedélyetek hozzáadódik ehhez, akkor a vibráció hullámai kiáradnak. Ezek hatást fognak gyakorolni azokra, akik készen állanak erre. Megváltoztatják a házatokat körülvevő dolgok természetét, ha a címzettjük készen áll erre. Akkor pedig ezen hullámok a visszaverődésük során magukkal hozzák azokat a dolgokat, amelyre éppen szükségetek van. Ezek lehetnek emberek, társkapcsolatok, bőség vagy esetleg egészség. A hullámok vissza fogják ezt hozni. A futárok segédlete biztosítja azt, hogy ezek a dolgok valóban visszatérjenek hozzátok, a különféle gátló, akadályozó momentumok ellenére is.

Értitek hát, hogy miről beszélünk most itt nektek? Légy az isteniségedben, s tudd azt, minden a megfelelő időben oda fog menni hozzád. Ne perlekedj a Szellemmel. Ne kolduljátok tőle ezeket a dolgokat, drága barátaim. Amilyen egyszerű is ez, ugyanolyan nagy kihívás is egyszerre. A félelmeitek fel fognak bukkanni, amikor egy nesz sem fog hallatszani az ajtótokból egy ideig, azt gondolhatjátok, hogy esetleg nem jól tettetek valamit talán. Semmi nehézség vagy kihívás nincs ebben. Nincs arra mód, hogy tanulmányozzátok azt, hogy miképpen lehet ezt helyesen végezni. Ilyen egyszerű ez.

Amikor nem hallotok azonnal valamit az ajtótok felől, akkor az azt jelenti, hogy a kibocsátott hullámok a külvilágban utaznak és végzik a munkájukat. Ekkor itt az idő arra, hogy letelepedjetek az új házatok kényelmes karosszékébe. Várjátok a kopogtatást az ajtótokon. Itt az idő a lazításra, nem pedig az aggódásra. Amikor aggódtok, amikor nem bíztok az isteniségetekben, akkor az lecsökkenti a kiáradó vibrációk rezgéseit, s azok bizton nem a legmagasabb szintű teremtéseiteket fogják visszahozni, mint amire számíthattatok volna. Aggódás nélkül küldjétek ezeket ki a feladatukra.

Kedves barátaim, Kilencedik Lecke: Perdüljetek táncra avval, ami megjelenik az ajtótokban. Amikor meghalljátok a kopogtatást, amikor valami megérkezik, az bizonyosan a lehető legjobbat hozza el nektek és a lehető legmegfelelőbb módon. Akkor pedig eljött az idő az ezzel való interakcióra is. Akkor elkezdhettek dolgozni avval.

Mire te azt mondod: ``Tóbiás, honnan fogjuk tudni azt, hogy mit kell tegyünk akkor, amikor kinyitjuk az ajtónkat és ott meglátunk majd valamit?'' Azt mondjuk nektek erre, drága barátaim, hogy a választ átadtuk már a legutóbbi összejövetelünkön néktek. Ne akarjatok választani balról, jobbról és semlegesek se maradjatok. EGÉSZÉBEN tekintsetek erre a dologra. Amikor egy személy áll az ajtótokban, akit a futárok irányítottak oda, csodálkozva azon, hogy mit is keres ő itt, ti is éppen így csodálkozva ezen, tekintsetek vissza a nyilvánvalóért. Lépjetek be a MINDENBE. A MINDEN a negyedik szintű megértés. A MINDEN a magasabb szintű megértés. Ez tartalmazza a válaszokat is, és ti tudni fogjátok azt, hogy mit kell tennetek. Tudni fogjátok, hogy milyen táncot kell majd járjatok.

Táncolj avval, ami megjelenik az ajtódban. Most jött el az idő az interakcióra. Mi a ``táncolás'' kifejezést használjuk, mivel a meglátásunk szerint ez egy gyönyörű szép emberi kifejezési mód - habár Kauldre nem túlságosan rafinált jártassággal gyakorolja eme művészetet! (a hallgatók felnevetnek) A tánc az összetevő elemek gyönyörű párbeszéde és kifejezésmódja. Áramló, és gyönyörű módja. Nem csak azt mondjuk, hogy ``cselekedjetek avval, ami megjelent az ajtótokban.'' A ``táncolás'' szót használjuk, mivel az befejezettebb, teljes és gyönyörű szép. Ez egy művészet. Egyszerűen csak táncolj. Közben beszélgess a partnerrel. Amikor a MINDENT látod, pontosan tudni fogod, hogy mit kell tegyél azzal a tárggyal, gondolattal, emberrel, vagy érzéssel - lett légyen az bármi, ami megjelent a bejárati ajtódban.

Íme, tanítók, itt a kihívás előttetek, képesek vagytok-e elvetni a mindennapokra kovácsolt terveket? Meg tudjátok-e haladni azon ELKÉPZELÉSEITEKET, melyek szerint a dolgoknak lenniük kellene? Idáig célorientáltak voltatok, s ez jól is szolgált benneteket, hogy eljuthassatok ide, erre a pontra. Az emberi elmétekben megterveztétek a dolgaitokat, de most már itt az idő arra, hogy elhagyjátok ezt. Ó, ez nagy kihívást fog jelenteni néhányatok számára! A ti saját életetekben lévő dolgokra hivatkozunk evvel. Tudjuk azt, hogy még mindig számítanátok ezekre a dolgokra, hogy még mindig dolgoznátok velük, de az új energiában meg fogjátok látni, hogy ezek a tervek mindegyre meg fognak téveszteni benneteket, csalódást fognak okozni nektek. Meg fogjátok látni, hogy mekkora korlátokat jelentenek ezek az életetekben.

Nem lesz szükségetek ezekre a tervekre. Nem lesz szükségetek a megterhelő akaraterő gyakorlatokra, a fókuszálásokra, az elképzelésekre. Drága barátaim, ezek azok, a dolgok, amelyek rendkívül kifárasztanak benneteket! Ez okozza a nagymértékű energiaszivárgásaitokat! Megpróbáljátok megtartani az egészségeteket. Nem valami fényes eredményekkel! Megpróbáljátok meglelni a bőségeteket, és a padlón találjátok magatokat - egy széttörött padlón!

Az új energiában, drága barátaim, átjár benneteket egy vibráció, ami kiárad, és a visszaverődő hullámok éppen azokat a dolgokat fogják elhozni nektek, amire éppen szükségetek van. Amikor odaér hozzátok, akkor kezdjetek el táncolni vele. Lehetséges, hogy ez egy új állásnak lesz a lehetősége. Lehetséges, hogy ez egy új gyógymód, ami az új energiában sokkal jobb hatású, ami meg fogja gyógyítani azt a betegséget, ami a régi energiában kínozta a fizikai testeteket. Lehetséges, hogy ez egy társ lesz, egy új kapcsolat. Biztosan kedves barátaim, ez egy pillantás lesz saját magatokra, arra, akik igazán vagytok, a hosszú utazásra amiben vagytok és mindazokra a tettekre, amelyeket véghez vittetek, közreműködésetekkel megváltoztatva a Minden Létező nagyszerű természetét!

A kilences számú lecke, az egyik legegyszerűbb az összes többi közül, de egyben az is, amely az eddigi életetek teljes átgondolására fog késztetni, nevezetesen annak az át- és újragondolásában, hogy hogyan és miképpen tettetek dolgokat eddig az életetekben. Egyszerűen legyetek az új házatokban, teremtsetek széles ecsetvonással, adjátok ehhez a szenvedélyeteket, amellyel kiáramoltatjátok a szeretet hullámait előzetes elvárások és elképzelések nélkül. Ez ÍGY tökéletes, és ez vissza fogja hozni nektek azt, ami szükséges a tökéletességetekhez. Kihívás lesz ez a lecke nektek ám! Amint kezditek megérteni ezt, akkor teljesen el fogtok ámulni azon, hogy hogyan is tudtatok eddig meglenni enélkül.

Drága barátaim, drága barátaim, nagyon sok mindent kell még megtanulnunk az előttünk álló három lecke során. Az eljövendő három hónap alatt arra kérünk benneteket, hogy dolgozzatok ezzel a leckével, amit ma átadtunk néktek - perdüljetek táncra avval, ami megjelenik a bejárati ajtótokban. Bármi jelenjen meg ott az elkövetkező harminc nap során, az lesz a megfelelő. Ez kihívás lesz a gondolkodásotoknak. Nem fogjátok tudni elképzelni, hogyan is lehet ez így helyes. Biztosan azt fogjátok gondolni, hogy a Szellem majd iszonyatos dolgokat fog küldeni nektek, de ha táncoltok velük, rá fogtok jönni arra, hogy ez így van rendjén, és mérhetetlen mennyiségű ajándékok sorjáznak ezen lecke mögött a számotokra.

Ez egy mérföldkő lecke. Kihívás lesz a számotokra. Amikor pedig ezt másoknak fogjátok tanítani, kihívás lesz a tanítványaitoknak is, hogy átlépjenek egy szakadékot, hogy a tudás és a bizalom terébe lépjenek, s nagyon sok régi mintájú dolgukat elvessék, amihez addig tartoztak. De egyben ezek a régi dolgok voltak az életük korlátozó tényezői is.

Nincsenek már szerződéseitek. Tervek nélkül álltok itt. Ezen a ponton nincsen már élet-leckéitek sem. Ezek a lapok üresen vannak kinyitva előttetek. Teremtők vagytok immár. Elhoztuk nektek ezt a leckét, hogy most már bátran kezdjetek el teremteni az életetekben.

Mielőtt befejeznénk a mai ülésezésünket, van itt valaki, aki ott van mindegyikőtökben, mindenkiben, aki valamiféleképpen kapcsolatba kerül ezzel, aki ott járt valamiféleképpen már veletek a múltban. Ő elindított egy családi energiát, amely folytatódik mind a mai napig. A legnagyobb szeretetben folytatódik. Az, akit Jesua Ben Józsefként ismerünk jött el ma, hogy tisztelegjen az utazásotok előtt, és azért, hogy rátok mosolyogjon. Igen, akik csodálkoznak ezen - az ő energiája jelen volt itt egész nap. Ott állt mindvégig mindegyikőtök mellett. Röviddel ez előtt az újjászületés, ez előtt a feltámadás előtt érkezett, röviddel a ti Húsvétotok előtt, hogy arra kérjen benneteket, hogy örüljetek. Arra kér benneteket, hogy értsétek meg, hogy a kereszt és a halál képe nem igazán jó dolog! Igen, ez egy nagyon nagy kihívást jelentő tapasztalat volt, de volt olyan is, aki ezt teletöltötte örömmel. Így lett megmutatva az emberiségnek az, hogy a szeretet, a kegy, a feltámadás mindenki előtt ott álló lehetségesség.

Midőn Jesua ott volt a kereszten, a szelleme lelépett onnan és azok között sétált, akik megjelentek ott. És a szelleme túlterjedt azon a tájon túlra is, és akkor nagyon, nagyon, nagyon sokan meglátták őt maguk mellett abban a bizonyos pillanatban, abban a bizonyos időben. Számosan közületek is itt nagyon közel volt ehhez. Számosan távolabbi tájakon éltek és ők is érezték annak a jelenlétét maguk mellett, aki a krisztusi energiát hordozta velük. Hogyan lehetett egyszerre több helyen is, kérdezhetitek? Hogyan lehetett egyszerre fent a hegytetőn a viharban és hogyan lehetett egyszerre veletek is azon a napon? Eljött azért, hogy megmutassa, az élet megújul és megújultok ti is.

Eljött ma ide, hogy elmondja azt, hogy újra meg fogtok újulni, fel fogtok támadni. Újjá fogtok születni, de nem az öreg emberi elmében, nem az öreg emberi testben és energiában. Újjászülettek és nagyon sok mindent átalakítotok, éppen úgy, ahogyan ezt ő tette nagyjából kétezer évvel ezelőtt. A szeretet kiárad belőle és belőlünk azokra, akik folytatják a Saumbra vibrációját, ami valamikor kétezer évvel ezelőtt keletkezett.

És ez így van.

fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)

<==