TÓBIÁS ANYAGOK

 

KVANTUMUGRÁS SOROZAT:

SHOUD 9: „A tudatosság csábítása” – Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe csatornázásában

 

Elhangzott a Bíbor Körben,

2008. május 2-án

 

www.crimsoncircle.com

 

 

És ez így van. Drága Shaumbra, ismét üdvözöllek titeket szerte az egész világról ezen a Shaumbra összejövetelen, ami a mi havi lazítási, információs időszakunk, és mindazoké az energiáké, amit együtt összehozunk. Kemény munkát végeztek abban a hideg, fizikai valóságban, és ti kivétel nélkül mindannyian ezt teszitek. Tehát ez a mi havi egy alkalmunk arra, hogy ismét összegyűljünk, hogy behívjuk a távoli és messze lévő összes energiát, hogy egybegyűljünk azokkal, akik a másik oldalról csatlakoznak hozzánk ebben a biztonságos térben, a ti teretekben.

 

Vegyünk akkor most együtt egy mély levegőt, ahogy neki kezdünk ennek a napnak!

 

(szünet)

 

Fontos munka vár ránk ma, amiben szeretnénk, ha mindannyian nagyon jelen lennétek velünk. Ma nincs arra szükséged, hogy valahol máshol lebegj szerteszét. Ha a melletted lévő elaludna, lökd oldalba kicsit! (kuncogás) Szeretnénk, ha jelenlévők lennétek a mai információ számára, mivel ez igencsak részét képezi az ösvényeteknek és az utazásotoknak, és ennek az információnak tudatosan kell, hogy a birtokába kerüljetek annak érdekében, hogy folytassátok a kiterjedést és a fejlődést ebbe a dologba, amit mi Új Energiának nevezünk.

 

Végső hívásunk elhangzását követően, amikor is a mai napi energiákat gyűjtöttük össze – igen nagyra becsült vendégeink lesznek ma, akiket máris be fogok mutatni – szóval viccelődtünk egymással, mielőtt ez a show elkezdődött volna. Arról beszélgettünk, hogy mennyire más ez ma a Shaumbrával, és ezekkel a Shoudokkal, mint mondjuk hét, vagy akár öt évvel ezelőtt is volt. Ha tudni akarjátok, hogy milyen messzire jutottatok, akkor menjetek csak vissza és hallgassátok meg valamelyik Shoud egyikét a korai sorozatok közül. A Teremtő Sorozatot, ami csodálatos, közösen kifejlesztett információt hordozott, de mennyire alapszintű is volt ahhoz képest, amit most teszünk. Az alapozó munka volt, amire az összes többi épült, de menjetek csak vissza és érezzétek azokat az energiákat!

 

Ha újra meghallgatjátok azokat a Shoudokat, rájöttök, hogy milyen kaotikusak is voltak. Amikor elkezdődtek a Shoudok, az olyan volt, hogy Linda hasonlatával éljek:” Mintha macskákat akarnánk terelgetni!” (nevetés) Ide-oda bolyongtatok. Olyan mély érzelmi traumában, vagy pedig olyannyira zsibbadt állapotban voltatok, hogy hihetetlen mennyiségű munkát kellett végeznünk minden egyes Shoud előtt. Most pedig odanyújtunk elétek egy kis csokit, (nevetés) becsengetünk, és mind itt vagyunk együtt.

 

 

Mai vendégeink

 

Csodálatos vendégeink vannak. Van, aki ismét visszatért körünkbe annak az igen mélyreható munkának a következtében, ami elvégzésre került, és aki pedig nem más, mint a mi drága Dr. Freudunk. Nem számítottunk arra, hogy a mai alkalommal is a vendégeink között köszönthetjük őt, de az a munka, aminek az elmúlt hónap során a tanúja volt, amit ti végeztetek, új perspektívát tárt elé a pszichológiáról és az istenemberi természetről, és ez a legmélyebb szinteken keltette fel a figyelmét. Úgy tűnik, nem képes betelni a Shaumbrával. Éreztétek őt magatok körül. Ott volt veletek az autótokban. Veletek volt, miközben aludni tértetek, mialatt napközben dolgoztatok, és kérdéseket tett fel: -„Mi a helyzet ezzel? Mi a helyzet azzal?” És ez nem pusztán annyit tett, hogy hogyan érzel bármi kapcsán is, hanem abban az értelemben, hogy: „Miért van az, hogy ez most így működik?” Titeket kérdezett minderről, a tudatosság úttörőit!

 

Velünk volt Aspektológia Iskolánk idején is, amit nemrégiben tartottunk az új kezdetek helyszínén, amit ti Kelowaként ismertek. Rendkívül érdekes volt számunkra megfigyelni a reakcióit az Aspektológia tanulmányozása közben, és nem csak egy kevesen éreztétek kimerültnek magatokat utána. Hanem Dr. Freud maga is – teljesen kifordulva érezte magát. Egyrészről nagyon boldog volt, hogy látta, ahogy ez a munka most a fénybe került. Boldogan látta azoknak a Shaumbráknak a személyes elkötelezettségét, akik elmentek oda, hogy belemerüljenek ebbe az anyagba, ami a lelke mélyéig megérintette őt. Teljesen megrázta annak megértése, hogy létezik benne egy isteni középpont. Hogy nem pusztán az aspektusokról van szó. Hanem létezik a személyes tudatának a tisztasága, aki nem bír aspektusokkal, akik felülírnák a többieket. Az egyszerűen csak van. Az ő isteni tisztasága bír egy olyan résszel, ami mindig is volt, és mindig is lesz, és annak ellenére, hogy megalkotja mindezeket az aspektusokat, amelyek közül néhányan elvesznek, töredékekre hasadnak, megsebesülnek, a lényege mindig is ott marad.

 

Ahogy ezt igen okosan megjegyezte egyik ember orvosotok, aki Shaumbra – Dr. Doug, ahogy ti nevezitek őt – Freud munkája mindig is arról szólt, hogy megpróbálja helyrehozni azt, amit egységként érzékelt. Ti Shaumbraként már tudjátok, hogy egyek vagytok, és hogy nem kell semmit sem helyrehozni. Nem kell visszamennetek, hogy megpróbáljátok helyrehozni az emberi psziché struktúráit. Az mindössze egy aspektus.

 

Freud eljutott annak megértésére, hogy úgy érezte, hogy a lényege ki lett forgatva, azaz egyensúlytalannak érezte azt, miközben valójában nem tudta, valójában mi is az ő lényege, magja. Hasonló volt ez ahhoz, mintha fognál egy agyagtömböt, és megpróbálnád azt újraformázni a Régi Energiás analízis igénybevételével, mintha megállás nélkül csak a rendbehozatalával és helyrehozatalával próbálkoznál. Pedig az az agyagtömb mindössze egy aspektus volt. Magszinten, a te tudatod nincs széttöredezve. Nincs eltorzulva, hanem isteni, mindig is az volt, és mindig is az lesz. Ott van.

 

Most, ebben az új tudatosságban annak a felismerése következik, hogy magszinten az tiszta és valódi, és akkor most hogyan is hozod vissza mindezeket az aspektusokat egy nagyon is integrált módon. Az esszenciád tökéletes. Azok az általad létrehozott őrült aspektusok azok, akik az összes zűrzavart okozzák. Az Aspektológiával folytatott munkánk arról szól, hogy visszatérj a tökéletes középponthoz, ahova Shaumbra nehéz eljutni. Nehéz oda eljutni, amennyiben mindezek az aspektusaitok uralják a házat!

 

Visszahozzuk tehát Dr. Freudot az általa végzett munka miatt, a mai Shoudunk miatt – és néhány igencsak fontos – nagyon fontos – tudatossági probléma miatt, amiről ma beszélnünk kell.

 

Ugyancsak behoztuk Kuthumi energiáját. Kuthumi azt mondta nekem, miközben éppen készülődtem, hogy: „Ó, Tóbiás, bárcsak én vezethetném le a mai Shoudot, de mivel olyan sok Shaumbrának szükséges erről tudnia, és mivel neked már olyan kevés időd maradt hátra a távozásodig, menj és csináld hát te!” (nevetés, Tóbiás kuncog) Itt van tehát Kuthumi, és érezni fogjátok az ő…szeretnék valamit kijelenteni: egyikünk sem igazán feminin vagy maszkulin. Néhányan annyit aggodalmaskodtok és fordultok ki magatokból emiatt. Ti sem vagytok sem maszkulinok, sem pedig femininek. Azok mindössze aspektusok. Itt emberi angol szavakat kell erre használnunk, mivel nem létezik szó az egyszerű egyensúlyban lévő jelenlét számára, ezért Kuthumira férfiként utalok. De utalhatnék rá akár női nemben is. 

 

Kuthumi bejön, és érezni fogjátok az ő sajátos könnyedségét és a dolgok iránti humorát, mivel, ahogy ezt ti is jól tudjátok, nagyon fontos megőrizni a humorotokat, képesnek lenni egy jót nevetni, letörölni az asztalról az úgynevezett szentséges dolgokat, ami miatt nem tudtok nevetni egy pár dolog kapcsán, ami miatt nem tudtok saját magatokon nevetni. Nem nevethettek egy kicsikét a Katolikusokon? Pedig jót lehet rajtuk nevetni, ahogy a zsidókon is. Képesnek kell lennetek a nevetésre. Azok is mind csak aspektusok.

 

Saint-Germain is bejön ma közénk, itt foglaltak helyet a képernyő előtt Kuthumival együtt. Saint-Germain ma áll, Kuthumi és Freud társaságában. Azért jön ma közénk, mert nagyon szeret mindannyiótokat Shaumbra. Nagyon szorosan együtt dolgozik veletek. Veletek dolgozik napotok legnehezebb részeiben. Ó imádja azt a szerepet eljátszani – mikor is, hogy is mondjam csak – ő a magasságos és fenséges, és egy kissé arrogáns, de ti is, és ő is tisztában vagytok vele, hogy ez csak egy szerep. Csak azért van, hogy kihozzon benneteket abból a komfort zónából, amibe hajlamosak vagytok belemenni, hogy kijöjjetek abból a beragadt energiából.

 

Mi is jókat nevetgéltünk, mielőtt elkezdődött volna mai ülésünk, miközben itt üldögéltünk és szivarozgattunk, és a Shoudokról és a Shaumbrákról beszélgettünk. Saint-Germain arról beszélt, hogy távozásom után ő ölti magára ezt a vezetői angyali jelenlét szerepet a Shaumbra számára, és nevetett. Azt mondta, hogy „na akkor majd tényleg jól fel fogom őket rázni!” (Tóbiás kuncog) Mondott valamit a „ti még semmit sem láttatok” hatásáról. De mindezt szeretetből és együttérzésből teszi.

 

Behozunk még egy pár vendéget ma, hogy itt üljenek ebben a belső körben. Ó, ez a terem telis-teli van angyali létezőkkel, akik a második körben foglalnak helyet, és akik megfigyelnek, a szeretetüket küldik felétek, és természetesen az áldásukat, miközben megfigyelik, hogy min mentek keresztül.

 

Itt van velünk drága Shaumbra barátunk, Christine esszenciája, aki nemrégiben távozott tőletek. El akart ma ide jönni. Mindig is szeretett volna itt vendég lenni, és most azt hiszem teljesült ez a kívánsága. (némi nevetés) Egy üzenetet hoz ma a Shaumbrának, különösen azoknak, akik közel álltak hozzá. Azt akarja mindannyiótoknak mondani, hogy az átmenet elképesztően könnyű volt. „Túlságosan is könnyű” – ahogy mondja.

 

Van egy pont amit ti ….a visszatérés egy pontjának neveznétek, aminek a kapcsán most is egy emberi elképzeléssel bírtok, miszerint: „Milyen lesz az átmenet? Mennyire lesz tragikus? Mennyire lesz ijesztő? Mi fog történni, ha átérek a túloldalra?” És ezzel létrehozzátok ezt az egész halállal kapcsolatos meglehetősen félelmetes forgatókönyvet.  De tulajdonképpen, mielőtt ténylegesen elhagyjátok a fizikai testet, rendelkeztek egyfajta kondicionálással – hogy így fogalmazzunk – ami szünet nélkül arra a sok-sok alkalomra emlékeztet titeket, amikor is korábban megtettétek már ezt az átmenetet. Ezerszer, vagy akár többször is megtettétek már ezt, úgyhogy ismeritek ennek a menetét.

 

Ez a tudatosság, ami nem sokkal a halál előtt visszatér hozzátok, lényegében abban segít, hogy könnyebben elengedjétek a testet, és túllépjetek az utolsó pillanatokat megelőző félelmeken. Ez nem olyan, mintha felülnél egy hullámvasútra, felérnél a csúcsára, majd azt mondanád: -„A francba is, mit csinálok?” Ez nem olyan. Hanem olyan, mint amikor felmész a hullámvasút tetejére, és azt mondod: „Megtettem ezt már korábban is, és ez nagyon könnyű.”

 

Christine rendkívül örült, hogy átjött erre az oldalra. Ez egy olyan dolog volt számára, amire már évek óta vágyott, de több okból kifolyólag mégsem tette meg. Legelőször is érezte a fizikai test elengedésével járó elképesztő megkönnyebbülést, hiszen mikor átértek ide, az a legelső dolgok egyike, hogy kiabálni és visítozni kezdtek. El lesztek képedve, micsoda különbség az, amikor nem kell magatokkal hordoznotok a fizikalitást.

 

Christine azt szeretné, ha tudnátok, hogy remekül van. Nem, nem ment el a Virágok Hídjához. Továbbra is kifejezetten folytatni akarja a Shaumbrával és velünk, a Bíbor Tanáccsal való munkát. Úgy érzi, hogy azáltal, hogy ezen az oldalon van, jobban be tudja tölteni a célját, ahogy azt többen is megtapasztaltátok a múlt héten, mikor is ott volt körülöttetek. Semmilyen trauma, semmilyen hatalmas, szomorú érzés sem kerítette hatalmába, nem úgy, mint némelyikőtöket. Elkötelezte magát, hogy továbbra is együtt dolgozik a Shaumbrával – természetesen azokkal, akik erre hajlandóak és nyitottak – és el kívánja halasztani a Virágok Hídjához vezető utat egészen 2009. július 19-ig, és személyesen engem kért meg arra, hogy elkísérjem őt oda, amit örömmel megteszek. Tehát, most már akkor tudjátok.

 

Drága Shaumbra, ők a mi különleges vendégeink, akikhez még sokan mások is csatlakoznak, akik szintén itt vannak. Azok számára mondom, akik most hallgatják vagy olvassák ezt az anyagot, hogyha van olyan szerettetek, egy fiatal, egy lány vagy egy fiú gyermek, egy hozzátok közel álló személy, aki nemrégiben jutott át; bármelyik szülőtök, testvéretek, vagy közvetlen családtagotok, aki az elmúlt Shoudunk óta távozott el, nos őket is behívtuk ide, erre a Shoudra. Hogy itt legyenek, és érezhessenek titeket, hogy láthassák, hogy mit tesztek, hogy kommunikálhassanak veletek, amire azóta várnak, amióta csak átértek a másik oldalra, és érzik, hogy ebben a térben ez könnyebben fog menni. Azoknak mondom, akik nemrégiben veszítettek el egy közeli családtagot, hogy a szívetekben kérlek tudjátok, hogy itt vannak ma. Itt vannak velünk. Jól vannak.

 

 

A gurukról

 

Tehát akkor Shaumbra, mielőtt belekezdenénk mai központi témánkba, említést szeretnék tenni egy pár dologról. Először is kezdjük a gurukkal. A guru lényegében egy meglehetősen régi energiás fogalom, egy régi energiás szó, ami szó szerint azt jelenti, hogy: „ spirituálisan megterhelt” „spirituális tudással túlterhelt, elnehezült” Namost, tisztában vagyunk vele, hogy ti nem akartok súlyosak, elnehezültek lenni. Tudjuk, hogy nem akartok ezzé a túlterhelt, nyomasztó, megsemmisítő erővé válni. 

 

Nagyon jó oka van annak, hogy éppen most hozom fel a gurukat. Múlt havi házi feladatotok gyanánt azt kértem tőletek, hogy mondjátok el négy embernek – nem pedig a kutyáitoknak és a macskáitoknak – hogy az új tudatosság tanítói vagytok. Ennek nagyon is meghatározott oka volt, ahogy ezt Cauldre is említette korábban, mégpedig az, hogy a saját fületekkel halljátok, ahogy kimondjátok ezeket a szavakat, mivel gyakran azon tűnődtök, hogy: -„Miért is vagyok itt? – na nem én, Tóbiás, hanem ti tűnődtök ezen saját magatok kapcsán. Azt kérdezitek, hogy miért vagytok itt. Amikor ezt hangosan kimondod és nem csak a tükör előtt, hanem egy másik embernek, akkor ez valóssá teszi azt.

 

Nos természetesen azt tudom, hogy spirituális vagy, ahogy ezzel te magad is tisztában vagy, és hogy tanító vagy, és hogy sok értelemben véve megvilágosodott vagy. De te mindezt valahol máshol, kívül tartogatod, rejtegeted. Itt van lent az emberi részed, aki összekapcsolódik az éteri éneddel, de mégsem hozod azt le erre a szintre. Amikor azt mondod: -„Az új tudatosság tanítója vagyok” – ilyenkor a kint lévő részed hallja ezt. Tudja, hogy nem kell többé bujkálnia. Tudja, hogy beáramolhat ebbe a valóságba, és ezért azzá is válhatsz, nem csupán egy másik éteri szinten, hanem pontosan itt, a Földön.

 

Ezért is kaptátok ezt a házi feladatot – mivel tudtuk, hogy néhányatokban ez félelmet hoz a felszínre – hiszen közületek sokan rendelkeztek nagyon rossz guru tapasztalatokkal, vagy azért mert ti magatok is azok voltatok, vagy pedig azért, mert követtetek egyet. Sokan elmúlt életeitekben kezdetek el  – azt hiszem manapság ezt iskolának hívják, szóval megvilágosodás iskolákat indítottatok el . Sokan tanítottatok másokat ezekre a dolgokra, és akkoriban bizony ezek a fajta anyagok nem voltak igazán elfogadottak. Üldöztek benneteket mindazért, amiben hittetek. Ahhoz, hogy a tanítványaitokkal dolgozhassatok, el kellett bújnotok. Titkos összejöveteleket kellett tartanotok. Sok tanítványotok elárult benneteket, ellenetek fordult. Hatalmas konfliktusokba ütköztetek az egyházak és a kormányok kapcsán, -ami lényegében egy és ugyanaz volt, azaz megegyezett a területi erőkkel – a hadseregekkel, amik akkoriban elfoglalták a területeket – aminek az volt az oka, hogy nem akartak a sajátjuktól eltérő tanításokat.        

 

Tehát amikor a múltban guruk voltatok, és bizony nagyon sokan azok voltatok, nagyon fájdalmasnak találtátok azt. Arra is rájöttetek, hogy ez nem ért véget a halállal, mert tanítványaitok függővé váltak tőletek, és még a halál után is követtek benneteket, még abban az esetben is, ha ők maguk még a Földön voltak. Ó, és különösen akkor, amikor ők is átmentek a másik oldalra. Titeket kerestek. Felhívtak téged – „Itt vagyok – gyere értem.” (Tóbiás és Linda nevet) Ez egy kis magán tréfa volt itt.    

 

Tehát Shaumbra a gurukkal való tapasztalataitok nem voltak valami jók, amikor ti magatok is azok voltatok. Továbbá közületek sokan, különösen az elmúlt egy vagy két életetekben, sőt, akár ebben az életetekben is követtetek gurukat. Odaadtátok magatokat egy másik létezőnek, és álmaitokat, reményeiteket, a spiritualitásotokat és Isten Éneteket is beléjük helyeztétek. Lehetővé tettétek számukra, hogy egyfajta emelkedett mesterekké válhassanak, majd ezt követően kétségbeesésetekre gyakran arra jöttetek rá, hogy ők sem különböznek semmivel sem tőletek. Lényegében sokkal jobb guruk voltatok a múltban, mint amilyenek ők most. Szőröstől-bőröstől ismeritek a guruságot. Ismeritek az ezzel járó gyönyörűséges pillanatokat, de azokat is, amik rendkívül nehezek és kihívásokkal teliek.

 

Ezért aztán őrizkedtetek, kitértetek ez elől a dolog elől. Távol maradtatok tőle, különösen az utóbbi években. Néha előfordul, hogy a ti tudatotokon keresztül szemlélünk és hallgatunk egy gurut – amikor megláttok egyet a televízióban, vagy olvastok egyről – és érezzük azokat a negatív gondolatokat vagy érzéseket, amit eközben keresztül áramlik rajtatok. Tehát amikor azt mondjuk nektek, hogy: „Osszátok meg az emberekkel azt, akik vagytok!” – ez régi guru problémákat hoz felszínre bennetek, akár annak a fájdalmát, hogy ti magatok is azok voltatok, vagy egy guru követéséből fakadó reményvesztettség érzését.

 

Távol tartottátok ettől magatokat, és mi ezt megértjük. De ez most más. Ez egy új kor. Ez többé már nem a guruk korszaka. Ez most nem a követők toborzásának, vagy a mások követésének a korszaka. Azt is mondhatnátok, hogy ez most a vezettetés és az együttérzés korszaka. Ez itt most a tanítók kora, akik bátorítják a tanítványaikat, de nem cselekszenek helyettük. Arra kérik őket, hogy találják meg a választ, de nem adják azt meg számukra. Segítik őket annak megértésében, hogy mi a Szabvány – aki pedig nem más, mint aki ezt már megtette – vagy aki jelenleg is annak a folyamatában tartózkodik – és aki saját élete példáján keresztül képes megmutatni, hogy ez nem pusztán egy elmélet, nem csak egy újabb dogma, hanem nagyon is valóságos.

 

Jóval túlhaladtátok a guruk iránti szükséglet időszakát. Észrevehetitek, hogy manapság nem túl sok van belőlük a világon. Mindössze egy kevés, mivel még mindig vannak olyan emberek, akiknek szüksége van rájuk, akiknek az a szükségletük, hogy teljes spirituális kincsesládájukat valaki másba helyezzék. De ti Shaumbra, ennél tudtok jobbat, és ezért is okozott akkora kihívást ebben az elmúlt hónapban néhányatok számára annak kijelentése, hogy: „Új Energiás tanító vagyok.” A guruság problémáit hozta felszínre bennetek.

 

Engedjétek el az egészet! Egyikőtök sem akar guru lenni. Egyikőtök sem vágyakozik arra, hogy guru legyen, és senki nem is kért fel erre titeket.

 

Néhányan ellenálltok ennek az egész dolognak, ami megint csak visszautal a guruságra, hiszen akik gurukat követnek, imádnak, hihetetlen magas elvárásokat támasztanak feléjük. Ti nem akarjátok, hogy ilyen elvárásokat helyezzen bárki is rátok, és ebben igazatok is van. Nem akarjátok, hogy bárki is azt gondolja rólatok, hogy ti emberi értelemben tökéletesek vagytok, hiszen ez soha nem érhető el. Az emberi létállapotban a tökéletesség egy mozgó célpont. Soha nem válhat belőled tökéletes ember, ez egy önmagával ellentétes fogalom. (Tóbiás kuncog) Egy tökéletes szuverén létező vagy, de ahogy ezzel te is tisztában vagy, sem az időt, sem pedig a ráfordítást nem éri meg, hogy az emberségedet, illetve az emberi részedet tökéletesítsd. Ez természetesen folyamatosan fejlődik.

 

Nem akarod, hogy a követők azt várják el tőled, hogy mindig a megfelelő szót mondd, és hogy mindig a megfelelő dolgot tedd, azt meg végképp nem akarod, hogy azt gondolják, hogy neked már a fürdőszobát sem kell használnod, mert annyira felemelkedett vagy, (nevetés) hogy a többi dologról már említést se tegyek. Ez túlságosan nagy terhet jelentene számodra.

 

Amire mi kérünk titeket – amire emlékeztetünk – az teljesen más. Arra emlékeztetünk téged, hogy azért jöttél el a Földre, hogy az új tudatosság vezetője legyél. Ez nem azt jelenti, hogy megismerted az összes választ, ezen a ponton ez amúgy is lehetetlen lenne. Hanem azt jelenti, hogy még mindig azt tanulod, annak megértésével vagy elfoglalva, hogy megtudd, hogy ki vagy. De ott állsz a sor elején, hogy úgy mondjam. Az elsők között vagy. A tudat úttörője vagy.

 

És ezzel Shaumbra, vegyünk egy mély levegőt!

 

(Szünet)

 

 

Érzések

 

Röviden újra érinteni szeretném az érzéseket. Tudjuk, hogy olyan sokat beszélünk erről, hogy néha már unjátok, de újra és újra vissza kell térnünk rá.

 

Az érzések annyira fontosak, mivel – hogy is mondjátok ezt – ez az átjáró vagy a csatorna a valóban intuitív, szentséges isteni bölcsességhez és tudáshoz.  Nem tudtok mindössze egyetlen lépéssel eljutni az emberi elme tudásától az isteni tudásig. Az elme kapacitás meghaladásának folyamata az érzésekkel veszi kezdetét.

 

Saint-Germain beszélt az érzésekről a két hónappal ezelőtti Shoudban. Arról beszélt, hogy merülj alá, és engedd meg magadnak, hogy érezz. Számos példát adott erre vonatkozóan. Volt, amelyik jó érzéssel járt, és olyan is volt, ami nem járt annyira jó érzéssel. Arra tett kísérletet, hogy túlvigyen titeket az elméteken, és az akadályokon, hogy beléphessetek az érzésekbe. Újra és újra emlékeztetni fogunk titeket arra, hogy ez az érzésekről szól.

 

Az érzést nem szabad összekeverni az érzelmekkel. Az érzés az érzékelési tudatosság. Ez annak a tudatossága, hogy most, miközben beszélünk, nagyon, de nagyon sok energia van jelen ebben a teremben. Néhányan ezt kissé érzékelitek, de aztán bejönnek az emberi érzékszervek és az elme, és mindezeket kizárja, mivel erre lett kiképezve az atlantiszi időszak óta, és különösen ebben az életben. Tehát próbálja mindezt felülírni, azaz megállítani az érzéseket, mivel az érzéseket – azaz az érzékelési tudatosságot – a fájdalommal, időnként pedig a zavarodottsággal társítja. Továbbá az érzéseket – azaz az érzékelési tudatosságot – jelenleg nem lehet mennyiségileg olyan módon meghatározni, mint a mentális tevékenységet. Ennek következtében nem lehet dokumentálni, megmérni és feljegyzéseket készíteni róluk. „Ezért” az elme azt mondja: - „Ez nem valóságos.”

 

Itt az ideje, hogy visszatérjetek az érzésekhez – a nyers érzésekhez! Tudom, hogy most erre azt mondjátok nekem: -„De hát egész hónapban ezt kaptátok!” – Mindjárt rátérünk erre.

 

Alapvetően az érzések módján engeded meg a testednek, hogy az meggyógyítsa magát. Ezt nem az elmén keresztül teszed. És most az összes Shaumbrát, aki itt van, vagy éppen hallgatja illetőleg olvassa ezt, arra kérem, hogy értse meg, hogy ez az egész dolog, amit ti mentális vizualizációnak vagy mentális verbalizációnak neveztek, azaz más szavakkal, amikor az elmétekben próbáltok meg valamit elképzelni, vagy amikor mantrázni próbáltok, vagy amikor ezeket az édes kis frázisokat mondjátok ki hangosan, az nem más, mint önbecsapás és csalás. Ez mindössze azt mondja az elmének, hogy féltek saját magatoktól és saját igaz, intuitív, isteni érző természetetekről. Ez csak még szorosabbra zárja a dolgokat. Tehát, amennyiben te Shaumbra vagy, arra kérlek, hogy többé ne használd ezeket az eszközöket! Engedd el azokat! Talán egy pontig szolgáltak téged, de most lépj túl mindezen, és lépj bele az érzésekbe – a nyers, őszinte érzésekbe.

 

Vannak olyan Shaumbrák, akiknek egészen elképesztő áttörései voltak, és ezek az áttörések nem azért következtek be, mert az elméjük hirtelenjében okosabbá vált volna. Hanem azért, mert lehetővé tetted, hogy az elme félreálljon, és az intuitív, érzékelési természeted újra keresztül áramolhatott. Néhányan újra és újra átéltétek ezeket a kozmikus áttöréseket, és mély meglátásaitok születtek. Ez soha nem az elméből eredt, ahogy ezzel ti is tisztában vagytok. Minden alkalommal, amikor eláraszt titeket ez a magával ragadó, általatok együttérzésnek nevezett érzés, valamint a tudásnak és az intuíciónak ez az elsöprő érzése, vajon ez az elméből származhatott? Vagy a lábatokból? Netán a bal fületekből? (nevetés) Ez az őszinte érzésekből ered.

 

Néha bizony nehéz lehet érezni az érzéseket, de ahogy ehhez egyre inkább hozzászoktok, és ahelyett, hogy elutasítanátok, megengeditek azokat, akkor valóban megtanuljátok, hogy mi a különbség a kívülről származó érzések – amiből bizony jócskán akad – továbbá a belülről fakadó érzések, és a valódi éned között. Az érzések által megtudod, hogy ki vagy valójában, hogy mi a tiéd, és hogy mi nem a tiéd.

 

Ahogy ez a Shaumbra utazás tovább folytatódik, ismételten arra emlékeztetünk titeket, hogy merüljetek bele mélyen, érezzétek azt, tapasztaljátok meg, tudjátok, - majd jöjjetek rá, hogy mi a tiétek, és mi az, ami valahonnan kívülről származik.

 

                 

Mai témánk

 

Vessük akkor bele magunkat mai témánk közepébe! Annyira eltértem a tárgytól, hogy meg kell keresnem a jegyzeteimet, és attól tartok, hogy Kuthumi és Garret ellopta azokat. Teljesen elveszítettem a fonalat, ezért bele kell néznem a könyvembe, hogy lássam, miről is fogunk ma beszélni. Szinte mindent leírtam.

 

Lássuk csak – „A műléggyel való halászat Zenje” – (nevetés) Attól tartok, nem ez a mai témánk. Ez egy másik csoporté.

 

Lássuk akkor: „A Kóser főzés öröme” -  (még több nevetés) Próbáltam ezt úgy 120 évvel ezelőtt, de nem volt valami jó.

 

Itt van egy furcsa, aminek az a címe, hogy: A Floridai Coed Egyetem Kirándulása Három XXX” – Azt hiszem Sam éppen az interneten böngészik, tehát ezt tovább lapoznám. (nagy nevetés)

 

Itt egy érdekesség ebben a könyvben. Ez Kuthumi: Mi hiányzik? - című könyvének a vázlata, ami nemsokára elkészül. Hm, itt az áll, hogy Cauldre fogja lecsatornázni és megírni ezt a könyvet az idén nyáron! (nevetés) Akkor most ezen is átlapozunk, és már meg is van mai témánk.

 

Vegyünk mindannyian egy mély lélegzetet!

 

(szünet)

 

Vegyünk még egy mély lélegzetet! (Tóbiás kuncog)

 

(szünet)

 

A jelenlegi tudatosság

 

Ma a csábításról fogunk beszélni. De mielőtt belekezdenénk, arról szeretnék pár szót ejteni, hogy mi folyik jelenleg a világban, és, hogy ez a csábítási energia, és a ti erről alkotott bölcsességetek, valamint érzéseitek miért is olyan jelentősek.

 

Megközelítőleg hat hónappal a Kvantumugrást követően, ami nagyjából márciusnak feleltethető meg, egy nagyon kiterjedt Földi tudatosság mérés történt. Sokatok számára ismerősen cseng, hogy öt-tízévenként népszámlálást végeznek a Földön, amikor is körbejárnak és összeírják az összes embert, és az összes tényt dokumentálják az emberi valóság, az emberi statisztika kapcsán. Ugyanakkor, márciusban az emberi tudatosság is egy igen kiterjedt megmérés alá került, hogy lássuk, mennyit fejlődött a Kvantumugrás óta.

 

Ebben részt vettek az angyali birodalmakból, kifejezetten a Kryonból, továbbá pedig az Ark Rendjének összes képviselői az angyali családok által. Együtt dolgoztak az emberekkel szerte az egész világon, és nagyon közel együtt dolgoztak a Föld sok-sok állatával, hiszen a földi állatok nagyon érzékenyek és tudatában vannak a tudatosságnak – különösen azok a fajok, akiket annyira szerettek és ismertek- a kutyák, a delfinek, a bálnák, és egy-két kiválasztott madár faj – ők mind elképesztően érzékenyek.

 

Tehát ennek a rendkívül kiterjesztett tudatosság mérésnek a során – és jut eszembe ennek a mérésnek az volt az oka, hogy úgy kerüljenek behangolásra az energiák, hogy titeket szolgálhassunk. Ez ilyen egyszerű. Tudnunk kell, hol áll az emberiség, hol áll a Földnek, azaz Gaianak a tudatossága. Mindennek ismernünk kell a tudatosságát: a különböző országokét, a Föld vizeinek a tudatosságát, valamint a földi növényekét és az állatokét. Mindennek alapján beállítjuk az energiát, ami bejön, hogy titeket szolgáljon.

 

Amikor ez a mérés történt, a legnagyobb dolog, amit megnéztünk, az a Kvantumugrás hatásaira, vagy inkább utóhatásaira vonatkozott. Mi változott a tudatosság szintjén? Itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy mi áll az újságok hasábjain, vagy hogy mit láttok a 3D-s világotokban, hiszen az csak később jön. De mi változott a tudatosságban 2007. szeptembere óta?

 

Amit láttunk, az nagyon érdekes volt, és megpróbáljuk ezt most fogalmakkal meghatározni, de azt szeretnénk, ha ezt elsőként ti magatok tapasztalnátok meg. Ezért most arra kérünk, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, és tartsátok azt bent egy percen át – nos, igazából nem egy percig, csupán egy pár másodperc erejéig. (nevetés) Így nem tudjátok azt bent tartani, ha közben nevettek!

 

Tehát vegyetek egy mély lélegzetet, tartsátok azt bent egy pár pillanat erejéig, majd fújjátok ki, de ez a kifújás folyamatos legyen!

 

Engedd ki a lélegzeted! Egyre csak engedd azt ki! Üresítsd ki a tüdődet! Hadd menjen ki továbbra is! Folyamatosan engedd ki a levegőt…

 

És most, mielőtt még belehalnátok, ismételten lélegezzetek be!

 

(szünet)

 

Éreztétek a szükséget?  Nem csináltuk ezt túl sokáig, de éreztétek azt a kis kétségbeesést, azt az elszántságot? Éreztétek, hogy valami nagyon akar. Nem kellemes ezt érezni, és bizonyos értelemben ugyanez történik most a tudatossággal is.

 

Hadd adjunk most nektek erre vonatkozólag egy másik példát is, hogy segítsünk ennek a megértésében. Tegyük fel, hogy van egy hatalmas tartálynyi vizetek. Legyen ez mondjuk 5 gallon, vagy 15 liter, vagy bármennyi. Tehát itt ez a hatalmas üveg tartály, ami színültig van vízzel. Ez az üveg tartály képviseli a Régi Energiás tudatosságot. Maga a víz a tudatosság, a konténer pedig a korlát, azaz az energia struktúra, ami körbehatárolja azt, meg is tartja, ugyanakkor pedig le is korlátozza azt.

 

Amikor elérkezett a Kvantumugrás, az olyan volt, mintha belevezettek volna egy csövet abba a konténerbe, ami nagyon szorosan le volt zárva. Akkor az Új Energia, egy szivattyúhoz hasonlóan kiszívta az összes vizet abból a tartályból – lassan ugyan, de az összes vizet kiszivattyúzta abból az üveg konténerből, miközben végig fenntartotta azt a nagyon szoros lezárást, annak érdekében, hogy ne kerülhessen bele levegő. Namost, ha legalább az alap fizikát értitek, akkor azt is értitek, hogy ezáltal egy vákuum jött létre az eredeti üveg konténerben.

 

Ezt a meglehetősen durva analógiát használva,  ennek a víznek egy része – azaz a  régi korszak tudatának egy része – hogy is mondjam csak – kiszivattyúzásra került, ki lett vezetve abból az üveg tartályból, ami egy ürességet vagy vákuumot hagyott maga után. Pontosan úgy, mint ahogy kiengedted a levegőt a tüdődből. Egy üresség jött létre. És pontosan ez az – nagyon tudománytalan megfogalmazásban – ami jelenleg a Földön zajlik.

 

A tudatosság változóban van. Változik, a változás iránti vágyából fakadóan, a szüntelen kiterjedésre és növekedésre való vágyából eredően. A tudatosság korábban egy igen korlátozott tartályban volt tartva, és most egy nagyszerűbb kifejeződést keres a konténeren kívül. De ez egy ürességet kreál, és jelenleg ez egy nagyon érdekes forgatókönyvet hoz létre a Földön.

 

Ha egy kicsit tovább visszük ezt az analógiát, vagyis ha még több vizet távolítunk el abból az üveg tartályból, egy bizonyos ponton létrejön annak a potenciálja, hogy ez az üveg edény felrobban, mivel akkora a vákuum benne, hogy ez azt okozza, hogy összetörik. Ez az összetörés megtörténhet egy nagyon is méltóságteljes és egy nagyon egyenletes sima módon, de ugyanúgy megtörténhet hatalmas mennyiségű káosszal is.

 

A Föld jelenlegi tudatossága egy rendkívül kényes szinten van. Az egyensúly nagyon, de nagyon kényes. Ezért van az, hogy jelenleg rengeteg angyali létező segíti az embereket minden különböző szinten. Nem minden ember kíváncsi arra, amiről mi beszélünk, ők másokra figyelnek oda. Ezt ők a maguk módján teszik, de jelenleg elegendő ember él a Földön ahhoz, hogy megértsék a Föld, az emberi tudatosság és a spiritualitás között fennálló kényes egyensúlyt. És ők azok, akik visszatartanak mindent az összetöréstől. Semmi szükségünk nincs Atlantisz második részére. A folytatások soha nem olyan jók, mint az eredeti! (nevetés)

 

Elegendő ember jött a Földre, ahogy ti is, hogy itt legyenek ebben az időszakban, és segédkezet nyújtsanak abban, hogy az átmenet sima legyen, hogy amikor a Régi Energiás Struktúra – ahogy ezt ti nevezitek – vagyis az üvegtartály, amiről beszéltünk – megadja magát, akkor az egy gyönyörűséges módon olvadjon össze az Új Energiával, az új tudatossággal, ami körülölelte azt. Hát ez történik éppen Shaumbra.

 

 

Csábítás

 

Amit jelenleg éreztek, amit lényegében már hónapok óta, de különösen ebben az elmúlt hónapban éreztetek, az a csábítás energiája.

 

Tudom, hogy sok fordító dolgozik ezen az anyagon. Összezavarodtok ezzel a szóval, ami lényegében azt jelenti, hogy: odavonzani, becsalni, elcsábítani, manipulálni – ez az, amit mi fondorlatos vágyaknak és egészségtelen akaratnak nevezünk. Ezt hívjuk mi csábításnak.

 

A csábítás mindenhol megtalálható jelenleg, és miért? Azért, mert pontosan úgy, mint amikor kifújod a levegőt, és egyre csak kifújod és kifújod azt, az létrehoz egy vákuumot, és valamit akar annak a helyére. Ebben az esetben nem mást, mint levegőt. Amikor kiszivattyúzod a vizet abból a lezárt üvegtartályból, valami történik abban a tartályban, és ezt vákuumnak nevezik. A vákuum valamit vissza akar kapni a maga ürességéből adódóan. És ez jelenleg a Föld csábítása.

 

Néhányan, akik ismeritek a Szexuális Energia Tanfolyam anyagát, megértitek ezt a fogalmat. Itt nem magáról a szexuális energia vírusról van szó, hanem, mondhatni annak unokatestvéréről. Ez nem az egyik emberről adódik át a másikra, vagy kerül ellopásra. Ez a csábítás, amiről jelenleg szó van, a tömegtudat szintjén jelentkezik, és mindenhol jelen van. Elcsábít titeket. Érzitek ezt az energiát, és személyesen magatokra veszitek. Úgy tesztek, mintha a tiétek volna.

 

A csábítás nem más, mint a régi tudatosság üressége. A csábítás nem más, mint amikor a régi tudatosság mindent vissza akar kapni, úgy érzi, mintha kiszipolyozták volna, érzi, ahogy elengedésre kerül, és ez létrehoz egy tudati ürességet vagy vákuumot. Ez jelenleg mindenhol zajlik a Földön, nem csak nálatok. Azt gondoltátok, hogy ez az egész rólatok szól, igaz? Ez nem csak rólatok szól. Ez az egész Földön zajlik mostanság. Ez nem más, mint a régi szükségletek, akarások és vágyak. Vissza akarnak térni a régi utakhoz, vissza akarnak térni saját magukhoz, és régi identitásukhoz.

 

Ó, ne érezzetek sajnálatot érettük, hiszen a Föld régi tudatossága teljes egészében fogadtatásra talál az Új Energia tudatosságban, és csatlakozni fog hozzá. De nem fogja tudni azt uralni! Nem tudja magát elválasztani tőle, ahogy a Föld felfejlődik ebbe az új tudatosságba.

 

Ti ezt érzitek, mindenekelőtt a testetekben és az elmétekben. Különféle módokon érzitek ezt. Ez egy vonzás, egy húzás. Egy vágyakozás. Olyan, mintha egy hang visszahívna titeket. Egy mágnesesség, és ti nem mindig vagytok biztosak benne, hogy mi is ez. De én megmondhatom nektek, hogy ez nem ti vagytok. A régi emberi tudatosság csábítását érzitek, ami jelenleg mindenhol jelenlévő. Érzitek ezt minden porcikátokban, és ez eljut a leggyengébb, a legnagyobb egyensúlytalansággal rendelkező részeitekhez, és itt érzitek ezt elsőként.

 

A tudatosság csábítása vagy vonzereje, ez az üresség vagy vákuum, megpróbálja újra felkelteni magára a figyelmet, és rendkívül gyorsan terjed – nagyon gyorsan – a hírekben és a híradóban. A hírek és a híradó csábító. Ezzel nem azt mondom, hogy szexi, hiszen az teljesen más. Csábító, mivel magába húz, magába ránt titeket. És ebben az esetben beszippant titeket a hiányba és a félelembe, amikor ezek valójában nincsenek. A hiány csábításának az áldozatául estetek.

 

Nincs élelem hiány ezen a Földön. És ha bárki ennek az ellenkezőjét állítja, azt megölöm, majd áthozom erre az oldalra, hogy ő maga is láthassa! (nevetés, Tóbiás kuncog) Folyamatosan figyeljük a Földet, és szeretnénk, ha ti is a mi nézőpontunkból látnátok ezt. Szeretném, ha beszélnétek Christinnel, aki most bólogat, és azt mondja: -”Nincs élelem hiány, és nincs a termesztés képességére való hiány sem.”

 

(Tóbiás nagy szenvedéllyel beszél)                           

   

                   

Nézzétek a nyomokat a Földön és az emberek között! Nézzétek meg, hogy csinálják az izraeliek, akik tudják, hogyan termesszenek a szükségleteiket meghaladó élelmet egy igazán csodálatos, hatékony és általában véve nagyon kiegyensúlyozott módon. Nincs hiány élelemből. Ami van, az a piacok manipulálása, és a hiány energiájának a csábítása. A Régi Energia alapja a hiányban gyökerezik, és ez az, amire felépítette saját magát, ha hiszitek, ha nem! 

 

Lehet élelmet termelni a Földön – és ezt most nemcsak a Shaumbráknak mondom, hanem mindazoknak, akik a mezőgazdaság energiájával dolgoznak – és itt most nem az élelem genetikai manipulációját értem ezalatt. Ez mindössze olcsó pótszere a Földben, Gaiaban meglévő magban lévő energiának. És ez brilliánsan egyszerű, de egyszerűen nem jut el hozzájuk. Rengeteg áll rendelkezésre a világ táplálására. Tehát ne dőljetek be ennek a manipulációnak!

 

Az olaj és a gáz kapcsán jól elcsábítottak titeket Shaumbra, nem is kicsit – és ti ezt mind elviselitek. Beleestek ebbe a hitrendszerbe, ami azt kérdi: -„Mihez kezdek majd? Hogy fogom én ezt lecsökkenteni? Mihez kezdek, amikor elkezdik majd kiadagolni?” – ami előfordulhat. De nem kell aggódnotok.

 

El lettetek csábítva a Földön történő bűnesetek kapcsán. Elcsábítottak titeket az összeesküvés elméletekkel, a szervezetekkel, a politikával, a betegségekkel és mindezekkel a többi dologgal, ti pedig szépen belezuhantok ezekbe, hiszen ez az energia van kint jelenleg.

 

Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy a mi nézőpontunkból rengeteg élelem áll rendelkezésre. Olyan sok új üzemanyaggal kapcsolatos elmélet csak arra vár, hogy bejöhessen. Igen, le fogtok állni a gázolajról és az olajról ebben az életetekben. Lesznek nagy átmenetek, de a csábítás azzal áltat titeket, hogy az „Olaj ki fog fogyni, és akkor aztán mihez kezdtek majd?”

 

Amennyiben föld alatti bunkereket és egyéb hasonló menedéket kezdtek el építeni, akkor Saint-Germain hosszadalmasan el fog majd beszélgetni veletek (nevetés), mert ez azt jelenti, hogy el lettetek csábítva. Arra lettetek csábítva, hogy azt gondoljátok, hogy… hogy… sokféle dolgot – hogy a Föld darabjaira hullik, és többé már semmi nem jó. A csábítás visszavisz titeket a „a régi szép napokhoz”. Jártatok arrafelé mostanában? A régi szép napok- Ó, emlékszem, amikor…” Jut eszembe, ez nem a korotokról szól. Hanem a tudatosságról és a csábításról. Arról kezdtek el beszélgetni, hogy azokban a régi szép napokban volt a legjobb a zene. A zene soha nem volt jobb, mint most. A régi szép napokról folytatott beszélgetések, hogy akkor ezt meg ezt tettétek, nem más, mint a csábítás, ami megpróbál visszahúzni titeket.

 

A csábítás jelenleg részét képezi az általános tömegtudatnak, és ti ezt beveszitek. Namost, ez a jó hír. Azért, mert éreztek. Érzitek a csábítást. Érzitek, hogy a csábítás kihúz titeket saját magatokból. Kihúz benneteket abból, amiről tudjátok, hogy nektek a legjobb, és ez sokféleképpen megmutatkozik az életetekben – pedig ennek nem kellene így lennie.

 

 

A csábítás tünetei

 

Mi a csábítás néhány tünete? Tulajdonképpen úgy hangzanak, mint a kissé felerősített Shaumbra tünetek, de a listavezető a cukor, a cukor, a cukor. A csábítás – a tudatosság csábítása – nagyon gyorsan belevisz titeket a cukorba. Miért? Mert ez egy olcsó kábítószer. Szükséged van valamire, ami megédesít, hiszen éppen most szakadtál darabjaidra. Beviszed ezt a testedbe és az elmédbe, ezért hát adsz magadnak egy kis cukrot átmeneti enyhülésként. De ez nem más, mint csábítás, hiszen tudod, hogy mi történik ilyenkor. Egy kicsikét jól érzed magad tőle – és ennek különleges nevet adtatok: komfort étel. Ezek mind csábítás ételek.

 

 

És most Shaumbra, azt fogjátok nekem mondani, hogy: -„De Tóbiás, mindig azt mondod, hogy hallgassunk a testünkre!” Hát az nem a testedre való hallgatást jelenti, amikor azt gondolod, hogy tele kell tömnöd magad cukorral! Ilyenkor a csábítás hangjára hallgatsz, ami megtalálta a hozzád vezető utat, és most éppen a bolondját járatja veled. Tényleg a testedre hallgass, ne csak egy vágyra, ne csak erre a csábító hangra. A tested pontosan tudja, hogy mit és mikor egyen.

 

De elsöprő erejű vágyat éreztek a cukorra. Ez talán a listavezető és a legfontosabb jel mind közül. Aztán olyan jellegű ételekre fogtok vágyni, - és erről beszéltünk a Szexuális Energia Tanfolyamon – amik túlságosan nehezek, tömények, és túlzott feldolgozáson mennek keresztül.

 

Namost, ahogy a tested hozzászokik az Új Energiához és a magas rezgéshez, általánosságban hajlamos lesz a nem finomított ételekre, mivel a testnek imádja a saját finomítását. Nem akarja, hogy ezt valaki más végezze el helyetted. Általánosságban véve a nyers élelmet kedveli, mert tudja, hogyan dolgozzon azokkal az energiákkal, amelyek nincsenek porrá zúzva, túlfőzve és felverve. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem ehettek meg bármit is – akár a fa kérgét is – de ez a jele a tudati csábításnak, amikor elkezdtek rászokni a feldolgozott ételekre, mivel ezek, akárcsak a tudatosság csábítása – üresek.

 

Hiszen ez a csábítás. Azt állítja, hogy van valamije a számodra. Megszólít téged. Nagyon is jól ismer, ezért pontosan tudja, hogy közelítsen hozzád. Tudja, hogyan csalogasson magához, de ez üres Shaumbra. Üres. És ti ezt tudjátok, tisztában vagytok vele. Már jártatok ott, de még mindig a bolondját járatja veletek.

 

A csábítás energia nagyon üres. Ha néhanap azon tűnődtök, hogy: -„Ez most vajon mindössze csábítás?” Nos, háromszor kérdezd ezt meg, természetesen. Első alkalommal azt fogja válaszolni, hogy szeret téged. Hogy csodálatossá varázsolja az életed. Hogy valami hiányzik az életedből. El fog téged csábítani. Kérdezd csak meg újra, majd harmadjára is, és elismeri, hogy üres. Semmilye sincs. Hiszen pontosan ezért akar téged. Pontosan ezért akarja azt, amivel te bírsz.

 

Mostanában láthatjátok munkában ezt a csábítási energiát, különösen egy páran, akik az állkapcsotokban és a fogaitokban érezhetitek ennek hatásait. A fogászati területeket keményen megüti, néhányatoknál pedig a szájüreget érinti. És ez a szó szoros értelmében az arcotokba csap. Az arci területekre van hatással, mivel beleragadtatok a csábításba.

 

Aztán ott vannak az alvási minták, természetesen. Nem kell ebbe mélyen belemennünk, hiszen tudjátok milyen is ez. A csábítás az, ami felébreszt benneteket az éjszaka kellős közepén. Tudjátok mi a különbség aközött, amikor felébredtek az éjszaka kellős közepén, és úgy érzitek magatokat, mint aki éppen most ébredt fel, és kiegyensúlyozottan, valamint relatíve jól érzitek magatokat, és aközött, amikor felébredtek az éjszaka közepén, és fáradtnak, továbbá kimerültnek, valamint beteljesületlennek érzitek magatokat.

 

A csábítás energiája beteljesületlen, nem teljes. Vágyakkal, akarásokkal és szükségletekkel teli, és magszintjén teljesen üres. Teljesen üres.

 

Tehát ez mindenütt jelen van, és csodálatos dolog, hogy ezt képes vagy érezni. Régebb óta tudjátok, hogy mi is zajlik, mint a többiek. Tudod, amikor majd 2, 5 vagy 10 év múlva leülsz a tanítványaiddal – és vezettetést nyújtasz számukra, pontosan tudni fogod, hogy mi is folyik, hiszen ezt te is érezted. Azt mondod majd: - „Ez egy olyasvalaki, akire hatással van a tudatosság csábítása!” – hiszen dezorientáltak. Össze vannak zavarodva. Céltalanul kóborolnak. Ide-oda sodródnak, csábulnak.

 

A csábítás a családtagokon és a munkahelyen lévő többi embereken, az interneten, valamint a híreken keresztül ér utol. Megpróbál visszamenni… visszatérni. Erre a visszatérésre mindenütt számtalan példa akad. Részét képezi a tudatosság ping-pong hatásának, amiről már szó esett korábban – arról, hogy ez a ping-pong éve – ugyanakkor a hihetetlen felfedezések éve is egyben.

 

Nézzétek csak meg a híreket, és látni fogjátok mindezt. Egy friss példát mutatunk be erre – a londoni választásokat. Namost, belemehetnénk egy hosszú megbeszélésbe London és Anglia energiái kapcsán, továbbá annak történelméről, de ez egy nagyon – hogy is fogalmazzak – egy liberálisabb polgármestertől most visszatér egy nagyon, de nagyon konzervatívhoz, egy olyanhoz, aki – hogy is mondjam csak – egy olyan típusú politikushoz, aki nem annyira tartja tiszteletben az összes embert. Ez az energia. Láthatjátok, ahogy vissza akar térni – a londoni emberek vissza akarnak térni a régi utakhoz.

 

A csábítás energiája mindenütt jelen van. Engedd meg magadnak, hogy érezd ezt! Mert amennyiben ellenállsz neki, az olyan, mintha megtagadnád. Az Új Energiás Shaumbra ember megengedi magának, hogy mindent érezzen.

 

Egy páran úgy éreztétek, hogy ez megsemmisítő, elsöprő erejű. Éreztétek ezt a testetekben. És határozottan éreztétek az elmétekben és a gondolataitokban. Körülöttetek mindenhol éreztétek ezt, és azt mondjátok: -„De én nem akarom ezt többé érezni Tóbiás. Elég volt.” Kérlek, ne! Érezzétek! Érezzétek, milyen is az a csábítás, az az üresség, az a rémálomhoz hasonlatos vágy. Ez valós. Valós, mivel az új tudatossághoz vezető váltás egy ürességet hoz létre. Ez nagyon is valós. Ezért hát ne fussatok el előle! Legyetek együtt vele! Értsétek meg, és tudjátok, hogy miért is van jelen. Értsétek meg, hogy ez nem rólatok szól.

 

És ha ez nem rólatok szól, az még nem jelenti azt, hogy hirtelenjében a testetek már nem is fáj többet, vagy hogy az elmétek egyszerre csak kitisztul – habár ez be fog következni. De annak a megértésével bírni, hogy ez nem rólatok szól, pusztán annak megértésére szolgál, hogy hogyan érezd az energiákat, ami elképesztően fontos abban a munkában, amit innentől kezdve végezni fogunk. Ez nem az ellenállásról szól, hanem a megértésről.                     

 

 

Megoldások

 

Vannak dolgok, amiket megtehettek magatokért, de ne álljatok ellen! Engedjétek meg magatoknak, hogy mindezt érezzétek! Ó tudom én, hogy ez borzalmas! Néhányan hihetetlen káoszon mentetek keresztül mostanában, de ez nem rólatok szól.

 

Vannak dolgok, amiket máris megtehettek. Légzés. Mindig, mindig. Egy páran most azt mondjátok: -„Ó igen, én lélegzem.” Látlak ám én téged, hogy hébe-hóba, amikor bajba kerülsz, akkor leülsz és lélegzel is úgy négy és fél percen keresztül, azt gondolván, hogy ez majd elhozza neked a megoldást. A tudatos légzés egy rendszeres tevékenység, ami abban a pillanatban a kezdetét veszi, amikor reggel felébredsz, hiszen a legelső lélegzetnek is tudatosnak kellene lennie. Ez az élet választásáról szól. Önmagad választásáról szól.

 

Jelenleg nagyon fontos, hogy igyatok vizet, mivel a víz a kémiai összetevőknél sokkalta több mindent hordoz magában. A víz egyfajta tudat esszencia. Ezen túlmenően csodálatos módon képes megtisztítani és kiöblíteni a testedet, mivel még most is annál a pontnál tartotok, amikor is a testetekbe veszitek fel ezeket az érzéseket. Ez a legelső hely, és talán a legdurvább is. Először a testetekben érzitek mindezt, ami aztán azt továbbítja összes részed felé, hogy itt valami más is zajlik. Ezt követően pedig az elmédben érzed.     

 

Mikor sok vizet iszol, az segít kiöblíteni a testet. Sokan eléggé ki vagytok száradva. Erre most azt mondjátok: -„De nem vagyok szomjas.” – Különbség van a szomj és a kiszáradás között. Ennek a rendkívül intenzív energiának a kapcsán, amivel most dolgozunk, hajlamosak vagytok kiszáradni, mivel négyszer annyi vízre van szükségetek, mint egy normális embernek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ti nem vagytok normálisak, csak… (nevetés, Tóbiás kuncog)… hogy ezzel a tudattal végzett munka kiszárít titeket, és a szomjasság érzetetek nem mindig tudósít erről titeket. Az információ feldolgozásának kétféle módja van. Igyatok sok vizet, mert ez hajlamos kitisztítani a dolgokat.

 

Rendszeresen teremtsétek meg a saját biztonságos tereteket. A biztonságos tér kiegyensúlyozza az összes energiádat, továbbá a kívülről jövő energiákat is.

 

És Shaumbra, tessék állandóan lélegezni! Újra és újra vissza fogok erre térni, mivel ennek hatalmas jelentősége van. És értsétek meg, hogy ez nem rólatok szól, hacsak nem azt akarjátok. Amennyiben pedig meg akarjátok testesíteni ezt a csábítási energiát, ami jelenleg kint van, akkor az úgy is lesz, és abban az esetben te leszel az. De ha mindössze érezni akarod azt, úgy azt is megteheted. És akkor majd rájössz arra, hogy nagyon hamar túl fogsz lépni a fizikális vagy mentális érzéseken, hiszen a legtöbbeteknél jelenleg ez okozza a blokkokat.

 

Ezt beviszitek a testetekbe, hiszen ez a ti érző vagy érzékelési mechanizmusotok, a testetek viszont már nem akarja ezt többé, és ezt ti is tudjátok. Hiszen elmondja nektek. Vagy pedig az elmétekbe viszitek be, és ez ott kerül feldolgozásra, és akkor ott kétségbe vonod magad, és be is ragadsz oda. De legalább engeded, hogy érezz valamit, hiszen amikor az elméd totálisan belegabalyodik a zűrzavarba, legalább tudod, hogy érzel. Legalább tudod, hogy életben vagy, miközben a tested pokolian fáj.

 

Shaumbra, túl fogunk lépni azon, hogy az érzéseket a testetekbe vagy az elmétekbe vigyétek be! Egy különleges munkát akarunk végezni a Shaumbrával – ezt jegyezd elő, kedvesem (itt most Lindához beszél) – annak érdekében, hogy képesek legyetek érezni, érzékelni. Itt most nem az érzelmekről van szó. Az érzelem a csábítás energiájának a következménye, ezért is van az, hogy oly sokan mentetek bele az ingerlékenységbe és a vádaskodásba a múlt hónapban. Ismerősen cseng? Az ingerlékenységbe, a vádaskodásba és az érzelmi túlterheltségbe, mivel ezt a csábítást magatokra veszitek. Beviszitek a testetekbe, az elmétekbe és az érzelmeitekbe, de micsoda csodálatos módja ez annak megtanulásának, hogy túlléphettek ezeken a primitív érzékelési szinteken.

 

Mr. Kuderkát most arra kérem, hogy játssza le azt a zenét, amit a szünetben akart lejátszani. Címe: „Fenséges föld”, mi pedig „Fenséges térnek” fogjuk hívni. És hat percen keresztül, drága Shaumbra, itt fogunk ülni, és arra kérünk titeket, hogy lélegezzetek, valamint, hogy lépjetek túl azon, hogy a testetekben éreztek. A testetek már épp elég visszaélésben részesült az érzések miatt. Lépjetek túl az elmén!

 

Egyfajta… tisztuláson megyünk most keresztül, bár nem ez a megfelelő szó erre. Szóval most leakasztjuk a testet és az elmét a fogasról, és arra kérlek titeket, hogy intuitív szinten érezzetek! Ez nem az elmétekben, és nem is a testetekben található! Intuitív érzésed magszinteden található. Ne próbáld megkeresni, hogy az hol is van. Ne indulj neki egy kis – hogy is mondjam – keresésnek, hogy rátalálj arra a helyre! Az ismertté teszi magát előtted. Az intuitív érzés az, amikor többé már nem a testedet vagy az elmédet kell használnod.

      

Ebben a következő hat percben, ameddig a dal szól, arra kérlek titeket, hogy lélegezzetek, valamint, hogy adjatok engedélyt az elmétek és a testetek számára, hogy elengedje azt, hogy ott kelljen érzékelni az érzéseket. Rossz bánásmódban részesültek. Támadásokat szenvedtek el. Magukra vették az arculütéseket. Ez túlságosan megterhelő fizikailag, mentálisan kimerítő, érzelmileg pedig legyengít titeket.

 

Akkor hát meg fogjuk tanulni, hogyan érezzünk intuitív, szent szinten. Hatalmas különbség van ám, el lesztek képedve. Ahogy ezzel az eszközzel dolgoztok, elámultak majd azon, hogy mennyire más is ezen a magas tudati szinten érezni.

 

Kérném a zenét! Lélegezzetek Shaumbra! Adjatok a testeteknek engedélyt arra, hogy elengedje a csábításnak az összes kihívásokkal teli érzésit!

 

(Elindul a zene, Michael Hoppe: Ez a fenséges föld)

 

 

Sokkal jobb Shaumbra!

 

Az érzések fel fognak erősödni, mivel a most tudatosság is erősödik, és változóban van.  A Régi Energia és a régi tudatosság bevonzódik ebbe az új korszakba, ugyanakkor egy új vákuumot teremt a maga számára. Ez pedig létrehoz egy ürességet, és ti ezt érzitek. Ez minden.

 

Ez nem rólatok szól!

 

Hagyjátok azt abba, hogy megpróbáltok ellenállni az érzéseknek! Fejezzétek be, hogy úgy tesztek, mintha valami baj lenne veletek! Saint-Germain azt üzeni: - „Belefáradtam már abba, hogy folyton ezt hallom kifogásként!” Nem rólatok szól! De ha hinni akartok benne, akkor meg kell próbálnotok visszatérni a régi energiás világba! Ha tovább akartok lépni, akkor értsétek meg, hogy ez nem rólatok szól!

 

Itt az ideje annak, hogy véget vessetek annak, hogy a testetekbe viszitek be mindezt! Kizárólag fizikai testtel és mentálisan érezni primitív. Ezt betegségként bevinni a testedbe önző! Zavarodottságként és zűrzavarként bevinni azt az elmédbe, óriási hazugság. Továbbra is folytatni fogjuk az érzést, a kiterjedést, és a tudat egy új formájának a megismerését, drága Shaumbra! Nem állunk ellen az érzéseknek, hanem egy újfajta módon üdvözöljük őket!

 

Ezt egy kiemelt fontosságú Shoudnak fogjuk nevezni! Nagyon fontos megérteni, hogy mi zajlik a világban, és mi továbbra is beszélni fogunk a történésekről, és arról, hogy ez miért is nem a tiéd!

 

És ez így van!

 

 

(Fordította: Telegdi Ildikó)

 


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint százezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403 

 


Megjegyzés: Aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná anyagilag is a Shoudok fordításainak munkáját, az alábbi bankszámlaszámon megteheti:

Telegdi Ildikó OTP BANK Rt. 11773339-00984762

Minden felajánlást előre is megköszönve: Telegdi Ildikó