TÓBIÁS CSATORNÁZÁSOK

 

MENNYBEMENETEL SOROZAT ? 4. LECKE 

?KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? 

Elhangzott a Bíbor Körben 2001. november 3-án. 
 

TÓBIÁS: És ez így van drága barátaim, most ismét visszatértünk köreitekbe. Visszatértünk ehhez az energiához. Ez az energia csordultig van szeretettel, együttérzéssel és átalakulással. És ez olyan valami, ami nem csak ebben a pillanatban elérhet? a számotokra. Ezt magatokkal vihetitek. Máskor is érezhetitek. Másokkal is megoszthatjátok. Mikor elérkezünk arra a pontra, hogy megbeszéljük veletek, hogy hogyan is lehet ezt másokkal is megosztani?..bizony, ahogy ezt ti is tudjátok, ez az új nyelv használatával válik majd lehet?vé, amir?l ma beszélgettünk.(a csatornázás Negyedik Leckéje során) 

Az Istenségetek olyan, akár egy gyermek. Annyira olyan, mint egy gyermek, hogy bennetek is születik meg. Ez az Otthon elhagyásakor megkezdett utazásotok beteljesítése. Elértek arra pontra, hogy megszülitek a saját Isten-éneteket, az istenségeteket, saját magatokban. Ez a beteljesítés. Ez az, amin éppen most mentek keresztül. 

Olyan ez, mint ha egy gyerekkel beszélgetnél, és ? nem értené azt, amit mondani szeretnél neki, nem értené a szavaidat, akár angolul, spanyolul vagy bármilyen más nyelven beszélnél hozzá. Nem értené. Mikor egy gyermekkel kommunikálsz, az más szinteken történik. 

Ezért küszködtök ti is annyit, amikor az istenségetekkel, saját Énetekkel szeretnétek kommunikálni és összeolvadni. Ezért nem m?ködnek a régi utak. Egy új nyelv ez, ami nem az elmén keresztül m?ködik. Nem szavakkal beszél. Nem a fületekkel halljátok, legalábbis eleinte. Ezt nagyon nehéz körbeírni a számotokra, ezt egyszer?en csak el kell kezdenetek használni. Gyakorolni kell. És meg fogjátok találni ezt a helyet.  

Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a nyelv, amir?l beszélgetünk, az isteni nyelv új. Nemigen használták a múltban. Más emberi csoportok nem tanulmányozták és nem is használták. Ha bár ezzel Cauldre (Geoffrey Hoppe) nincs tisztában, de amikor elkezdtünk vele dolgozni, ezt a nyelvet kezdtük el használni. Ezen a nyelven beszéltünk. Pedig ? nem annyira okkult természet?. (kuncog) És egyáltalán nem annyira érzékeny. Még amikor fizikai testben ismertem, már akkor is nagyon nehezen vette a mindennapos akadályokat. (a közönség nevet) Szóval nem rendelkezik semmilyen különleges tehetséggel. És ez a vele kötött egyezségünk részét képezte. Hogy mi eljövünk, és egy másik szinten kezdünk el kommunikálni. Ezért tartott neki évekig, míg sikerült integrálnia.  

Olyan módon kezdtünk el vele kommunikálni ezen az új nyelven, ahol ez megérintette saját ébred? istenségét, és bizony hosszú id?be telt, mire elkezdte megérteni, hogy mit is akarunk neki mondani. De akkor az egész egyszerre csak elkezdett beindulni. Kezdetben valóban frusztrált volt, mert tudta, hogy valami be akar áramolni, de fogalma sem volt róla, hogy hogyan kellene fogadnia vagy megértenie az információt. De a mindkett?nk által végzett türelmes munka lassan meghozta a gyümölcsét, és egy nap tényleg elkezdte használni az ?Aha? ?t. Megértette. Felfogta.

Az általa és általunk együttesen végzett szorgalomnak és gyakorlásnak köszönhet?en, elkezdtük ezt az új nyelvet használni ezeken a csatornázásokon. Mi ezt nem úgy csináljuk, mint mások. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy van rossz és van jó, csak egyszer?en megjegyezzük, hogy mi máshogy beszélünk általa. Ezen az új nyelven keresztül jövünk át. És ennek a nyelvnek, amin mi kommunikálunk, legnagyobb része nem az elmén keresztül m?ködik. Habár egy kis részét szavakká kell alakítani, hogy számotokra megfelel? legyen. De ez akkor sem a hagyományos értelemben vett csatornázás vagy kommunikáció, ahogy azt mások szokták csinálni. Itt valóban az ?Aha? Nyelvet használjuk.  

Mikor ezeken az összejöveteleken hozzátok beszélünk, ennek nagy része az új nyelven keresztül történik. Ezért van az, hogy néhányan bementek a ?zónába?. Ezért vagytok néhányan annyira éberek, szinte hiper-érzékenyek, mert ezt az új nyelvet alkalmazzuk. El?ször érezzük, olvassuk a gondolataitokat, azután pedig összegy?jtjük, behozzuk ?ket Cauldrén keresztül. Ez egy új módszer. El?bb-utóbb ti is meg fogjátok érteni, hogyan kell az ?Aha? nyelvr?l behozni és lefordítani ezt az emberi szavakra, de ez bele fog telni egy kis id?be.               

Amikor eleinte ezen dolgoztok, emlékezzetek arra, hogy az istenségetek pont olyan, akár egy gyermek. Meg se próbáljatok úgy beszélni hozzá, mint egy feln?tt emberrel. Ez egy másik szinten található. Ez egy másik szinten található. És ezen dolgoznotok kell.  

És ezzel elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor örömmel válaszoljuk meg a kérdéseiteket a mai napon, de még egyszer, arra kérünk benneteket, hogy figyeljetek oda a kérdésekre, és engedjétek meg, hogy keresztül menjenek az Isteni Központotokon. Engedjétek meg, hogy az ?Aha? nyelve kifejez?dhessen rajtatok keresztül. És ezt nem feltétlenül fogjátok az elmétekkel, a fületekkel meghallani. Ez egy új helyr?l fog érkezni.     

KÉRDÉS: Kedves Tóbiás, beszélnél nekünk az emberek közötti kapcsolatok, házasságok transzformációjáról? Köszönöm. 

TÓBIÁS: Ez az a terület, ahová mostanában a legtöbb energia és transzformáció áramlik, ugyanakkor ez okozza a legtöbb aggodalmat is az embereknek. Nektek azt tanították, hogy ilyenkor egy ceremónián kell részt venni, és vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartanotok. A párkapcsolatok és a házasságok, mindegyik? manapság ez az a terület, ami a legtöbb b?ntudatot okozza az emberekben.  

Bizonyos értelemben a házasság a dualitás eredeti szertartásainak egyikének tekinthet?. Vegyünk és férfit és egy n?t ? dualitás- és tegyük össze ?ket. És kössük össze ?ket, hogy jó szoros legyen a kötelék kettejük között, majd vegyük rá ?ket, hogy maradjanak együtt. Vannak olyan vallásaitok, amik még a válást sem engedélyezik, arra hivatkozva, hogy ezzel kivívjátok Isten haragját. Micsoda pokol ez, ha nem vagytok benne boldogok? (a közönség nevet) Számunkra ennek semmi értelme sincs, ha olyasvalakivel kell együtt élnetek, akit már nem igazán szerettek.   

A legnagyobb dolog, amit a kapcsolatotokkal ebben a pillanatban tehettek az az, hogy elengeditek, felszabadítjátok, és ezáltal lehet?séget adtok rá, hogy újra összejöjjetek egy új kifejez?dés által. És, amennyiben a másik fél el akar menni, becsüljétek meg a partnereteket, hiszen ti választottátok ?ket. De engedjétek el, mert az sem nektek, sem a másik félnek nem tesz jót, ha boldogtalanok vagytok. 

Az új energiában egy ideig kevesebb párkapcsolat fog kialakulni. Az els? kapcsolatodat saját magaddal kell kialakítanod. Megmondtuk, hogy ez a folyamat id?nként magányosságot fog hozni az életetekbe. Ti most az Énetekkel való egységet keresitek. És ez bizony elég nehéz lehet olyan esetekben, amikor a másik fél nem igazán érti meg a folyamatot, amin most mész keresztül. Az Új Energiában a kapcsolataitok egy ideig az Énetekkel lesz.  

És amikor új kapcsolatba léptek majd másokkal, akkor nem lesz majd annyi szabály. Azok a kapcsolatok sokkal nyitottabbak lesznek. Nem annyira a törvényen, hanem sokkal inkább a bizalmon fognak alapulni. A szereteten, és nem a törvényeken és nem a szabályozásokon. Még az is el?fordulhat, drága barátaim, hogy egyszerre több kapcsolatotok is lesz. És az is megeshet, hogy az egynem?ekkel való kapcsolataitokat kevésbé fogják majd akadályozni, ezért nem fogtok annyira félni. Ezek a kapcsolatok sokkal nyitottabbal lesznek majd, mert az új nyelven fogtok majd a partnereitekkel kommunikálni. 

Ez nem a dualitásról szól. Itt van az ?Aha? új Nyelve, ami lehet?séget ad nektek, hogy megértsétek a partnereteket és az ? istenségét, és ugyanakkor a társatok is megértsen benneteket és a ti istenségeteket. Miért is kellenének a szabályok?  Miért is lenne szükségetek szerz?désekre és karmára, amikor a szeretet és az egység ilyen magas szintjén m?ködtök?       

Els?ként a párkapcsolatok esnek áldozatául az Új Energiának. Ez így igaz, mivel egy férfivel és n?vel kialakított párkapcsolat nagyon is a régi dualitás teremtése. Egyike volt ez a dualitás eredeti kifejez?désének. 

Ahogy már a legutóbbi összejövetelünk valamelyikén említettük nektek, a Föld valódi problémája nem a vallási harcok, és nem is az országok egymás közötti csatározásaiban keresend?. A probléma tényleges mag energiája a férfi és n? kiegyensúlyozatlanságában gyökerezik. Így talán már megértitek azt, hogy miért a párkapcsolatok az Új Energia legels? áldozatai. Ugyanakkor ez jelenti a legnagyobb potenciált is az Új Energiában az új tudatosság elérésére. Köszönjük ezt a nagyszer? kérdést. 

KÉRDÉS: Tóbiás, engem nem érintettek meg érzelmileg a szeptember 11-i támadások. Azt gondoltam, elvesztettem az együttérzésemet, amíg egy ennél sokkal kisebb jelent?ség? esemény könnyeket nem csalt a szemembe. Az utóbbi id?ben eléggé frusztrált vagyok az USA válaszcsapásával kapcsolatosan. Azt senki sem kérdezi meg, hogy milyen fokon vagyunk mi magunk felel?sek az eseményekért? Nekem úgy t?nik, hogy ezeket a támadásokat saját magunk korlátozására használjuk fel. Mondanál err?l valamit? 

TÓBIÁS: El?ször is, nem kellene annyit aggódnod amiatt, hogy ezek az események azonnal nem érintettek meg. Mindig is voltak olyan emberek, akik a földel? er?t képviselik, amivel egyensúlyt biztosítanak átmenetileg a többi ember számára. Te is egyike vagy ezeknek az energia egyensúly megtartóknak. Egyszerre nem tud mindenki átmenni a transzformációs folyamaton. Az óriási egyensúlytalanságot okozna. De, ez most utolért téged is. Most dolgozod magad keresztül a saját dolgaidon. Becsülünk téged azért, mert egyike vagy azoknak, akik földelve álltak és megtartották az egyensúlyt az események ideje alatt. 

És most jöjjön a kérdés politikai része. Állj az alacsony fal mögé ezzel kapcsolatban egy bizonyos ideig. Tudjuk, hogy ez a kérés nehézséget fog okozni az olyanoknak, mint te, akik az Egyesült Államokban, a szabad világban élnek. De mi mégis arra kérünk, hogy állj az alacsony fal mögé, és értsd meg, hogy valójában mir?l is szól ez az egész. Értsd meg, hogy ebben az egészben nincs rossz, és nincs jó. Nagyon könny? odaállni az egyik vagy a másik oldal mellé. Nagyon könny? méregbe gurulni az események kapcsán. Állj az alacsony fal mögé, és értsd meg azt, hogy valami elengedésre vár? valahol. Óriási mennyiség? energia gyülemlett itt fel, és ez mindenképp ki kellett, hogy szabaduljon vagy itt, vagy valahol máshol. 

Hatalmas tudatosság váltás történt az egész Földön. Mint Fénymunkásokat, arra kérünk benneteket, hogy folytassátok az átalakulási folyamatot. Nagyon sok olyan ember van, akik most, jóval az események után elfelejtették már ennek a hatását, és megint visszatértek a régi kerékvágásba. És itt most nem a Shaumbrákról beszélünk, mert tudjuk jól, hogy ezek nem ti vagytok. De arra kérünk benneteket, hogy folytassátok azt a transzformációs munkát, ami szeptember 11-én elkezd?dött. 

Ahogy azt a múlt havi összejövetelünkön megbeszéltük, az, hogy fogod, és egyszer?en felrobbantod az ellenséged, - megpróbálod megölni a kígyót az úton ? az nem fog m?ködni. Néhány ember nagyobb biztonságban érezheti magát ett?l egy bizonyos ideig. Egy pár ember feltöltekezhet a bosszú fölött érzett elégedettséggel, de ugyanakkor, drága barátaim ez nem jelent megoldást a problémára. A probléma csak úgy oldódhat meg, ha szembenézel vele és megérted, hogy mi az, amit el kell engedni. 

Minden egyes embert óriási behatások érhetnek ezzel kapcsolatban, ha elkezditek használni az ?Aha? Nyelvét, és megkérdezitek az istenségetek szintjeit, hogy mi az, ami elengedésre vár bennetek. Aztán pedig várjátok meg a választ. Ne várjátok el azt, hogy az abban a pillanatban megjelenjen. Ha a kérdés feltevése után rögtön meghallotok egy hangot a fejetekben, az nem a legnagyobb igazság és egység helyér?l érkezett. Beletelik egy kis id?be, mire használni tudjátok majd ezt a nyelvet. Nem közvetlen válaszként fog jönni a fejetekben. Nem fogjátok hallani. De egy id? múlva? el fogtok jutni az ?Aha?-hoz. Meg fogjátok érteni. És ez egy új helyr?l fog jönni bel?letek. Az ezzel a világhelyzettel kapcsolatos válasz, megoldás, megértés és együttérzés el fog jönni hozzátok. És tudjátok mi lesz akkor? Akkor, amikor eljuttok az ?Aha? élményhez, azt is meg fogjátok majd érteni, hogyan tudjátok ezt megkülönböztetni, és hogyan tudtok hatással lenni az átalakulásra. 

KÉRDÉS: Tóbiás, hogyan lehet megszabadulni valamit?l, ami születésedt?l fogva természetes számodra? Én mind a három dologgal bírok, amit említettél: látás, hallás, érzékelés. Légy szíves segíts! 

TÓBIÁS: Most a kérdés mögött rejl? valódi energiát nézzük meg. Neked, és mindnyájótoknak vannak olyan mintái, amin nagyon nehéz változtatni. Vannak olyan események, amiknek éppen az a célja, hogy kiszakítson benneteket a megszokott kerékvágásból. Mi ezeket ?trauma pontoknak? hívjuk. Ezek olyan dolgok, amik megtörténnek az életed során. Lehet ez például egy baleset. Lehet egy olyan esemény, mint a szeptember 11-i. Ez egy trauma pont. És transzformációt idéz el?. Változást hoz az életedbe.  A tudatosság új szintjére helyez át. 

Sajátos személyes szituációdra vonatkozóan, amire hivatkoztál, se te, se mi nem akarjuk, hogy keresztül kelljen menned egy ilyen trauma ponton a változás érdekében, mert ezek néha bizony nagyon fájdalmasak tudnak lenni. Néha nem olyan jó érzés nekirohanni a falnak. A trauma pont célja egy gyors váltás elérése a tudatosságban, de ez egyáltalán nem szórakoztató.  

Akkor hogyan változtatsz a régi dolgaidon? Hogyan szerzed meg az új tudatosságot, anélkül, hogy hirtelen bevernéd a fejed? És, jut eszembe, azok, akik mostanában túl gyakran verik be a fejüket és a térdüket? ez azt jelenti, hogy az energia így próbálja meg magára felhívni a figyelmeteket, hogy hagyjátok abba a régi utakat. A megértéshez használjátok az ?Aha? Nyelvét. 

Te, aki feltetted ezt a kérdést, használd az ?Aha? Nyelvét. Minden benne foglaltatik, az összes keresett válaszod. Gyakorlatilag ez egy tökéletes alkalom arra, áttranszformáld az életed, túlhaladd ezeket a régi, megszokott utakat, és belépj az Újba. Befelé menj a válaszokért. Ott vannak. Ott vannak. És a saját látószögemb?l azt is elmondhatom neked, hogy abszolút készen állsz a változásokra. De most tedd meg ezeket. Végezd el a transzformációt, hogy ne kelljen beleütköznöd egy fájdalmas trauma pontba. 

KÉRDÉS: Utolsó kérdés. Miért mennék én el az els? iskolába (Bíbor Kör 1. Iskola), ha te nem is leszel ott? Köszönöm. (Tóbiás kijelentette a 4. Lecke csatornázása alkalmával, hogy se ?, se pedig a többi entitás nem fog velünk szóba állni 30 napig, amíg az ?Aha? nyelvét gyakoroljuk.) 

TÓBIÁS: (kuncog, a közönség pedig nevet) Nagyon jó a kérdés! Ezen még Cauldre is elcsodálkozott! És mi válaszolunk erre neked. Mi ? hogy is mondjam ? vitatkozunk most itt Cauldre-val. Azt gondolja ugyanis, hogy csalunk!

(Az iskola alatt) szó szerint ki fogunk téged venni a jelenlegi valóságodból, és vissza fogunk vinni a messzi, távoli múltba. Vagyis, bizonyos értelemben az iskola id?tartama alatt nem leszel jelen a ?most?-ban. Valahol máshol leszel. És ezért fogunk tudni veled dolgozni, mert ez nem a ?most?-ban lesz. (a közönség nevet) Ez egy másik dimenzió.               

Itt persze ennél többr?l van szó, amit majd te is meg fogsz érteni, mire vége lesz a tanfolyamnak. Többet fogsz tudni, mint amir?l beszéltünk. De attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezel az iskolába, elviszünk egy másik helyre, egy másik energiába, ami nem? nem az általad ismert ?most?-ban van. Nagyon, de nagyon messzire megyünk vissza veled együtt. 

Drága barátaim, használjátok ki a következ? 30 napot. Használjátok arra, hogy olyan új területeket fedezzetek fel, ahol soha nem jártatok ezel?tt. Menjetek be oda, és ne használjátok az elméteket. Tudjuk, hogy ez nehézséget okoz majd számotokra, mivel ti mindig eszerint m?ködtök. De ebben az esetben ne használjátok az elméteket. Menjetek jó mélyre. Üljetek le egy csendes helyre, és engedjétek meg az istenségeteknek, hogy úgy kommunikáljon veletek, ahogy azt még soha, de soha nem tapasztaltátok meg. Engedjétek meg az istenségeteknek, hogy Énjét megossza veletek. És ezt ne az agyatokkal akarjátok megtenni. És ne is olyan helyekr?l, amit a múltban már használtatok. Ragadjátok meg az alkalmat, és engedjétek meg az istenségeteknek, hogy felfedje magát el?ttetek, de ne úgy, ahogy ezt az elmétekkel elképzelitek, hanem egy új módon, ahogy ? akar veletek kommunikálni. Ne felejtsétek el, hogy olyan, mint egy kisgyerek. Nem ismeri a nyelveteket. Nem ismeri a cselekedeteiteket. Még csak a gondolataitokat sem olvassa. Menjetek befelé és hallgassátok ezen az új szinten. Az ?Aha? Nyelvén. 

Nekem, Tóbiásnak nagy örömömre szolgált, hogy itt lehettem ma köztetek ebben a térben egyedül. Már régóta nem volt ilyen, hogy csak így magunk között voltunk, mint a mai napon. Mindannyian olyan csodálatos fejl?dést értetek el a saját ösvényeteken. Néha ezt nem igazán veszitek észre, de egyre inkább felsejlik el?ttetek, hogy honnan indultatok, és milyen sokat megtettetek már az utatokból. Örömömre szolgált itt lenni veletek a mai napon, hogy is mondjam, hogy vigyázhattam rátok, hogy mellettetek sétálhattam, mint egy edz?, mint egy barát. Nagy örömmel hallottam, hogy közületek olyan sokan tudatosan vettétek tudomásul azt, hogy tovább járjátok az utatokat, tudatosan vettétek tudomásul, hogy ti lesztek az Új Energia tanítói. Ez nagy boldogsággal tölt el engem.          

A jöv? hónapban visszatérnek a vendégeink. Ez a terem újra megtelik majd energiával, de én mindig emlékezni fogok a most együtt töltött id?nkre. És addig is drága barátaim??Aha?! 

És ez így van. 
 

Fordította: Telegdi Ildikó