TÓBIÁS CSATORNÁZÁSOK

 

MENNYBEMENETEL SOROZAT ? 6. LECKE 

?KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK? 

Elhangzott a Bíbor Körben

2002. január 5-én 
 

TÓBIÁS: És ez így van, drága barátaim, hogy most tovább megyünk a mai nap energiájában. Azzal folytatjuk, hogy megünnepeljük ezeket az id?ket, amik lehet?vé teszik, hogy Metatron energiái végre a Földre jöhessenek. És ez el?re meg lett mondva. És ez benne volt a jövendölésben, hogy itt lesz, hogy el fog jönni, és a Földre fogja helyezni az energiáit még egyszer, amikor elérkezik az erre a megfelel? id?. A prófécia kimondja, hogy visszatérésének ideje egybeesik a tudatosságotok felemelésének idejével. Egy hosszú utazás vége felé jártok, és ez a megfelel? id? Metatron visszatérésére. 

Ez az év nagy léptékben fog haladni, az elkövetkezend? változások következtében. Ez a tudomány éve lesz, és nem csak a világ számára, hanem mindegyik?tök számára személyesen is. Sok tekintetben a technika éve lesz ez. Értsétek meg, hogy a technológia és a tudomány mind válaszok a tudatosságra. Minden alkalommal, mikor egy új technikai vagy tudományos lehet?ség jön az életetekbe, az annak a tudomásulvétele, hogy fejl?dtetek, változtatok. A Szellem és az univerzum megfelel? fizikája most emberi formában beáramolhat a Földre, a mindennapi életetekbe.  

A Shaumbrák részér?l, akik ezt az istenség munkát végzik, id?nként felmerül egy tendencia, aminek köszönhet?en kerülik a technológiát.  Sokan úgy érzik, hogy ezzel beleavatkoznak, megsértik a Szellem energiáit. Néhányan pedig azt gondolják, hogy ?k túlságosan tiszták ahhoz, hogy a technológia beszennyezze ?ket.  

Észre fogjátok venni, hogy a 2-0-0-2 (kett?-nulla-nulla-kett?) év a tudatosság és a spirituális tudat egyensúlya. És ez megszüli a tudomány és a technológia alkalmazását. A tudomány változik. Az általatok ??ssejt? kutatásnak és klónozásnak nevezett kísérletekkel kapcsolatban rengeteg munka vár rátok. Ezzel lehet megpróbálni meghosszabbítani ez élet id?tartamát, és meggyógyítani a testet. Ez teljesen helyénvaló, mivel ez képes megváltoztatni az emberi molekulákat és a DNS-t, ami által lehet?ségetek nyílik nem csak egy, hanem számos életet is leélni ebben az egy testben. 

A tudomány és a technológia utolérik önmagukat. Metatron az, aki azért jön be most közétek, hogy közvetlenül befolyásolja ezt az életetekben. ? az, aki ezt teszi. ? a tudatosság, ami fogja a nyers alapenergiát, az univerzális energiát és elkezd veletek dolgozni, hogy át tudjátok ültetni ezt a fizikát és az energiákat, s?t még az ezek mögött megbúvó matematikát és hullámhosszokat is, és abban is segítsen nektek, hogy ezeket be tudjátok hozni a megfelel? energia egyensúlyban az emberi szintetekre.    

Ez egy óriási ünnep, hogy Metatron el tud most jönni a Földre. Ez mindezidáig még soha nem volt lehetséges, csak valamikor nagyon régen, amikor a Föld még nem volt más, csak puszta anyag. De most, amikor a Föld már ekkorát fejl?dött és megérett arra, hogy a következ? szintre lépjen, az általatok végzett munka következtében, akkor ez az energia be tud jönni. ÉS ez az oka annak, hogy ma itt mi ünneplünk; ünnepeljük a munkátokat; ünnepeljük ezt az óriási el?relépést. 

Még többet is fogunk err?l beszélni, és meghívjuk Metatront, hogy az elkövetkezend? naptári év alatt részt vegyen az összejöveteleinken. Be le fogunk kóstolni az isteni energia fizikájába. Átadjuk nektek az erre vonatkozó m?szaki ismereteket, hogy hogyan is m?ködik ez és hogyan tudjátok ezt alkalmazni, valamint, hogy hogyan lehetséges az, hogy amit tegnap még csodának gondoltatok, az mára természetes és valódi. 

És ezzel örömünkre szolgál, hogy megválaszoljuk bölcs kérdéseiteket. 

KÉRDÉS: Kedves Tóbiás, mit tudsz mondani nekem a szakrális geometriáról és arról, hogy ezeknek a geometriai alakzatoknak, amiket készítek, vajon közük van a Fénymunkás tevékenységemhez, és a gyógyító eszközökhöz? stb.?   

TÓBIÁS: Ez egy nagyon idevágó kérdés, hiszen Metatron energiája a szakrális geometria vezet?je és ?rz?je. Van itt egy-két dolog, amit meg kell említenünk. A szakrális geometria jelenlegi értelmezése néhányotok számára nem más, mint amit ezzel kapcsolatban megtaláltok a könyveitekben és az Interneten. (kisebb nevetés) Nem igazán értjük, hogy honnan vettétek ezeket. Az oldalak tele vannak olyan Metatron energiájának tulajdonított leírásokkal, amiben az igazság magjai sem lelhet?k fel, semmi közük Metatronhoz. Ennek meg van az oka. Az eddig létrehozott szakrális geometria a Régi Energiás megértéssel lett megteremtve. De azóta megváltoztak a dolgok, és nem is kicsit. 

A jöv?ben fogunk még beszélni a szakrális geometriáról, különösen a jöv? havi összejövetelünkön. De addig is, szeretném, ha megértenéd, hogy a szakrális geometria új megértésére fogsz eljutni, ha behúzod az alapcsillagot. Húzd be az alapcsillagot, és rajzold be a pontokat összeköt? egyenesek mentén a görbe íveket is, valamint a bels? kört, ami összeköti az összes bels? ívet (Lásd a Mennybemenetel sorozat 6. Leckéjét) Kezdd el ezt úgy használni, mint a szent geometriában való gyakorlati munkád alapját. Majd, ezek után vegyítsd ezt össze az emberi szinted hét érzékelési pontjával.  Meg fogod érteni, amint egyszer nekiállsz ezt megrajzolni. Egy új szinten fogod megérteni a szent geometriát. 

Ahogy ezt ti is tudjátok, a szakrális geometriának az a lényege, hogy fogjátok a nyers energiát, elkezditek azt meghatározni a? a képzelet segítségével, majd meghajlítjátok vagy újrafókuszáljátok minden irányban. Mi azt mondjuk?.mi ezt nem szakrális geometriának hívjuk. Sokkal inkább ?celibus? formájú, ami inkább univerzális energia jelleg?. A kihívás a következ?: fogjátok a vonalakkal körülhatárolt nyers energia hajlatait, íveit és alakzatait, amik komplex matematikai formációkká állnak össze, és utána értsétek meg azt, hogy ezt hogyan kell a földön használni. Úgy, hogy a csillag lábához adjátok hozzá azt, hogy ez reprezentálja a fókuszt. Ahogy már mondtuk, ezt ?er?pontnak? vagy ?er? aspektusnak? is szokták nevezni. Ahhoz, hogy újra megnöveljétek ennek az er?nek a szintjeit, meg kell értenetek, hogyan kell használni a szakrális geometriát.  

Azon kuncogunk itt, mert miközben beszélünk, óriási m?szaki energia áramlik itt keresztül. És miközben hozzátok beszélünk, ugyanakkor csatornázzuk Cauldre-t is, hogy jobban m?ködjön a fordítás és a csatornázás a m?szaki információkra vonatkozóan, mert a továbbiakban is ez lesz a témánk. 

Vannak olyan hullámformák, amik most jönnek be. Nagyon fontos lesz mindannyiótok számára, hogy ezekkel tisztában legyetek.  Vegyétek le a mentális blokkotokat, ami az ?agyatokban? van, és nem engedi, hogy megértsétek ezeket a m?szaki jelleg? dolgokat. Nagyon sokan, a ti szóhasználattal élve, a jobb agyféltekéteket használjátok. És most, ezt megtartva, hozzátok mind a két agyféltekéteket egyensúlyi állapotba mind a két oldalon ebben az évben. Köszönjük a kérdésedet. Fogunk még beszélni a szakrális geometriáról, de addig is használd ennek a csillagnak az ábráját, amir?l beszéltünk (a hatodik leckében) alapként a szakrális geometriában végzend? új munkádban. 

KÉRDÉS: Tóbiás, azt mondta nekem Mihály Arkangyal, hogy én a Metatron energia hordozója vagyok. Kérlek, beszélj err?l a szerepemr?l az energiával kapcsolatosan. Köszönöm. 

TÓBIÁS: Bizonyos értelemben ti mindannyian a Metatron energia hordozói vagytok. Aztán vannak olyanok, mint te, akiket szorosabb kapcsolat, mélyebb együttérzés f?z ehhez. Te éterikus szinteken dolgozol együtt Metatronnal, különösen az álom állapotok során. A mi oldalunkon tanítasz a Földi Energiákról, hogy mi is meg tudjuk ezt érteni. M?szaki irányultságú vagy, de van benned egy gát, amir?l már beszélgettünk. Itt az ideje, hogy most átszakítsuk. Felejtsd már el azt, hogy te nem rendelkezel megfelel? végzettséggel ezen a területen. Ennek ehhez semmi köze. Nagyon szorosan dolgozol ezzel a magas komplexitású univerzális matematikával és fizikával. A kihívás abból áll, hogy ezt be tudd hozni a Földi szintre is. Az önmagaddal kapcsolatos kétségeid megpróbálnak majd meggátolni téged ebben az idén, de ne hagyd magad, és hozd be ezeket erre a szintre, aztán kezdd el ?ket alkalmazni. Olvaszd össze az emberi és az isteni érzékszerveidet az ?Aha? Nyelvén keresztül, és meg fogod látni, mennyire egyszer? is megérteni ezeket a koncepciókat, amikkel annyit küzdöttél régebben.                      

Te valóban nagyon közel állsz Metatron energiáihoz, és meglátod ez egy kivételes év lesz számodra. Extrém gyorsasággal jönnek majd az új felismeréseid. Az is nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket olyan szintre tudd hozni, hogy azok is megértsék, akikkel beszélsz err?l, mert különben összezavarodhatnak. Látni fogod a szemükben, amikor már kezdik elveszíteni a fonalat? mert nem értik, amit mondasz. Ne beszélj olyan magasröpt?en, éterikusan. Használd az ?Aha? Nyelvét minden szinten, de különösen az együttérzést illet?en. Értsd meg, hogy a többiek hol tartanak, és így jobban fogod tudni, hogy hogyan beszélj hozzájuk. Köszönjük ezt az örömteli kérdést.  

KÉRDÉS: Tóbiás, mostanában nem ejtettél szót a világ eseményeir?l, mint például az USA terjeszkedésér?l, a terroristák utáni hajtóvadászatáról Afganisztánban. Vagy egyszer?en csak haladjak tovább a spirituális fejl?dés útján, és ne foglalkozzak ezekkel az eseményekkel?  

TÓBIÁS: Igen! (a közönség nevet és tapsol) A spirituális növekedésed átalakítja és megváltoztatja ezeket az eseményeket. Az elméd és a dualitásod csak ront a helyzeten. Ahogy egyre inkább folytatod ezt az új felébredést magadban, ebben akkora er? rejlik, hogy igen, egyetlen egy ember megvilágosodása is képes megállítani egy háborút. Akkor képzeld el, hogy mire vagytok képesek egy csoportként. Képzeld csak el, mire vagytok képesek akkor, ha összerakjátok a tudatosságotokat! 

Drága barátaim, szeptember 11-e után a világ nem omlott össze, mert ti megváltoztattátok a tudatosságotokat. Volt egy csoport, aki kilépett a dualitásból, egy csoport, aki beállt az alacsony kerítés mögé. Bár ezek nagyon nehéz id?k voltak, de ti mégis beálltatok az alacsony kerítés mögé. Behoztátok az Isteni Akaratot, a ?polaritás akarata? helyett. Segítettétek a befolyást. Segítettetek, hogy ez egy sokkal békésebb és simább átmenet legyen. Pedig tényleg történtek akkoriban olyan dolgok, amit nehéz volt megértenetek vagy elfogadnotok. De nézzétek csak meg, hogy most, alig pár hónap elteltével, micsoda változások történtek a világban. És nem lett vége a világnak, abban az értelemben, ahogy ti gondoltátok. Nem kezd?dött el egy új háború és konfliktus. 

Nem igazán akarunk itt jóslásokba bocsátkozni a világ eseményeire vonatkozóan, de amit mi látunk a mi álláspontunkból? mi úgy látjuk, hogy a következ? hónapok során világ szinten kedvez? események fognak történni.. Ezek a megértések közvetlenül a 2001. 09. 11-i eseményekhez kapcsolódnak. Sok jó dolog fog történni. De, ahogy már említettük, ez a fordulatok éve lesz. Az egyik pillanatban béke lesz a Közel-Keleten. Aztán a következ? pillanatban pedig borzalmas bombázások lesznek ugyanott. Nagyon nagy lehet?séget látunk arra nézve, hogy a Közel-Kelet ebben az évben egy óriási csattanással végz?djön. Ez egy kísérlet arra, hogy a régi energiák kiszabaduljanak. Ez persze azokon múlik, akik ebben érintettek, valamint rajtatok, mindnyájatokon, hogy ez haragban és háborúban fog bekövetkezni, vagy pedig elengedéssel és együttérzéssel.     

A világ eseményei, egyébiránt olyan gyorsan változnak, amilyen gyorsan a ti tudatosságotok változik. Ezért olyan nehéz ez számunkra, Metatron számára, vagy bármelyik látó vagy csatornázó számára, hogy megjósolja, hogy mi fog történni a Földön. Ha szemügyre vesszük ezeket a jóslatokat, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal kevesebb jön be, mint amennyi nem. Más szavakkal, mi halljuk ezeket a jóslatokat, akiket olyanok tesznek, akik azoknak a területeknek a vonatkozásában bizonyos megértéssel bírnak Százalékos arányuk rendkívül alacsony a bevált jóslatokkal kapcsolatban. Több szerencsével járnátok egy vacak játék automatával.(a közönség nevet) Esetenként meg lehet ütni a f?nyereményt, de a nyerési esélyek szempontjából, ez bizony nagyon, de nagyon ritkán fordul el?. És akkor aztán minden figyelem arra százból egy esetre fókuszálódik, amikor bejött a jóslat. És aztán nyilvánosságra hozzák, hogy mindenki értesüljön róla. Drága barátaim, még mi sem játsszuk ezt a jóslás játékot. Mert a dolgok menete éppen olyan gyorsan változik, mint ahogy a tudatosságotok. Köszönjük ezt a csodálatos kérdést.    

KÉRDÉS: Tóbiás, látsz olyan háborút a terrorizmus következtében, ami más országok bombázásában ölt testet? 

TÓBIÁS: Ebben az évben, 2-0-02 (kett?-zéró-zéró-kett?) nagy fordulatok várhatóak. És itt rengetek kitörés várható. Nagyon sok harag. A harag egyébként a Régi Energiák elengedésének az egyik módja. Szóval történhetnek ilyen dolgok. És ha ez megtörténik, Shaumbra, álljatok be az alacsony kerítés mögé. Álljatok be az alacsony kerítés mögé, akkor is, ha ez a zsidók és palesztinek között fog bekövetkezni. Nincs olyan, hogy egy dolog jó, vagy hogy egy dolog rossz. Isten nem választotta ki egyik oldal sem saját magának. Ez nem így m?ködik. Álljatok be az alacsony kerítés mögé, és ha közben az ?Aha? Nyelvét használjátok, akkor olyan energiákat fogtok látni, mint még eddig soha. 

Még a ti terrorista szituációtok kapcsán is, sokakban meg van az a tendencia, akik az Egyesült Államokban tartózkodnak, hogy becsületesek, igazságosak legyenek ezzel kapcsolatban, és még ?k is képesek megérteni, hogy ez nem jó vagy rossz volt. Pusztán arról volt szó, hogy a Réginek ki kellett szabadulnia. Igen, ott van a kígyó az úton. Sok ilyen tapasztalatban lesz részetek az idén. 

Csak azt az egyetlen jóslatot tesszük meg itt, mégpedig azt, hogy ez a fordulatok éve lesz. Figyeljétek a t?zsde piacot. Ha ti magatok is t?zsdéztek, akkor kössétek fel a gatyátokat Az árak ingadozni fognak, hol fent, hol pedig lent lesznek. És ez így van rendjén.       

Tennénk itt még egy ? hogy is mondjam csak ? apró megfigyelést. És ezt nem neveznénk jóslatnak. Az év vége felé, a téli hónapokban, fel fognak er?södni a konfliktusok. Ennek az lesz az oka, hogy a hálóbeállítás a vége felé fog közeledni, és lesznek olyan energiák, er?k és emberek, akiknek ez nem igazán fog tetszeni. Lesz valami, amit néhányan ? hogy is mondjam csak, elég muris szavak ezek ? a Sátán újra megjelenésének fognak hívni. És ez sokféleképpen fog jönni, de lesznek, akik azt mondják majd, hogy a Sátán visszatért. És bizonyos értelemben igazuk lesz. Persze ez nem az, amelyikre ti gondoltok, a szarvakkal és vasvillával, hanem ezek a Régi energiák, a sötét energiák. Ezek nem igazán kedvelik a változást, de bizonyos értelemben tüzel?anyaggal látják el azt. A téli, sötét hónapokban fognak felbukkanni még egy utolsó menetre. Köszönjük ezt a kérdést. 

KÉRDÉS: Tóbiás, köszönöm, hogy itt vagy. Milyen szerepet játszotok, te és a többiek a fátyol felétek es? oldalán a mi kifejezésünkben?        

TÓBIÁS: Ez újra egy nagyon jó kérdés, és mi?(abbahagyja) Metatron azt mondja, hogy beszélni fogunk ezekr?l a dolgokról az elkövetkez? hónapok során, amikor a fizikát fogjuk tanulmányozni. De, hogy hogy segítünk mi nektek a kifejez?déssel? Ti most mentek át azon a folyamaton, amikor az emberi és az isteni érzékeiteket integráljátok. Vagy más szavakkal, most hozzátok le ezeket a Földre. Mikor készen álltok ezek kifejezésére? mikor ezt elképzeltétek? és elegend? együttérzést adtatok hozzá (ami egyébként üzemanyagként hozzáadódik a teremtésetekhez)? és a realitásra fókuszáltatok, amiben vagytok? akkor készen álltok a kifejezésre. 

Ezt nem tudjuk helyettetek megtenni, de vannak olyan energiák, amiket be lehet hozni, amik segíteni tudnak nektek ebben. Nem tudjuk helyettetek felemelni a kezeteket. Ezt nektek kell megtenni. De amikor felemelitek azt a kezet, és elkezditek a munkát, érezni fogtok egy energiát, ami nem csak támogató és szeretettel teli, de abban is segít, hogy új energiát teremtsetek magatoknak, ami el?tte nem volt jelen. Bizonyos értelemben segíteni tudunk abban, hogy korlátozott és meghatározott energia mennyiséget adunk át nektek, hogy azt megnöveljétek. Abban tudunk segíteni, hogy többet tudjatok teremteni, mint amennyi eredetileg a rendelkezésetekre állt. Ez egyfajta energia születés, amivel segíteni tudunk benneteket, de kizárólag nektek kell ezt kifejeznetek. Sokat tudunk nektek segíteni. De ahogy ezt elmondtuk, nem tudjuk ezt helyettetek megtenni, de ha egyszer elkezditek mozgatni ezt az energiát, akkor be tudunk jönni és nagyon fontos szerepet tudunk ebben játszani. Kit?n? és csodálatosan m?szaki kérdés.   

KÉRDÉS: Mikor hajnali 4. 44-kor felébredek, pulzáló vibrálást érzek az egész testemben. Tudnál err?l mondani valamit? 

TÓBIÁS: Itt két dolog történik. Ilyenkor a DNS-ed, és a DNS mögötti szintek dolgoznak, vagyis ilyenkor nagyon, de nagyon érzékeny vagy. Az egész tested egy felfokozott érzékenység? szinten van. Ez jó, hogy felébredsz 4. 44-kor, mert olyankor a körülötted lév? energiák nem érintenek olyan mélyen, mint máskor. Amit ilyenkor érzel, az az, amir?l mi és Metatron is beszélni fogunk a következ? leckék során. Van egy ? hogy is mondjam, az emberi szavak néha nagyon korlátozóak- de van egy univerzális pulzálás. Ez bizonyos értelemben egy energia körforgás, de mégis más, mint amit eddig megszoktatok. Ennek a körforgásnak, ciklusnak vagy frekvenciának van egy magas és van egy alacsony pontja. És te ezt a lüktetést érzed, ezt az univerzális pulzálást. Ez egyfajta spirituális energia, ami behozható a Földre. Ennek van egy magas és egy alacsony pontja.  

A következ? alkalmakkor sokat fogunk még err?l beszélni, hogy ezek a magas és alacsony pontok hogyan dolgoznak egymással tandemben. Valamint, hogy hogyan tudjátok kihasználni a magas pontok el?nyét a kifejezésetekben, ugyanakkor hogy tudjátok azt elérni, hogy az alacsony pontoknál ne akadjatok el. De hogy jobban megértsétek, olyan ez, mint egy propeller. Az ?alacsony? fog abban segíteni, hogy új magasságokba tudjatok szárnyalni. Tehát, amikor ennek az energia körforgásnak vagy ciklusnak az alacsony hullámhosszán tartózkodtok, hogy úgy mondjuk, arra tudjátok használni, hogy el?rehajtson, ösztönözzön benneteket. De hogy rövidre fogjuk a válaszunkat, egyszer?en ezt az univerzális energiát érzed, ahogy rajtad keresztül áramlik. Köszönjük.  

KÉRDÉS: Utolsó kérdés. Drága Tóbiás, köszönjük ezt a csodálatos anyagot. Van valami különös oka annak, hogy mindegyik isteni érzékszerv egy speciális helyet foglal el a csillagban, amit leírtál a számunkra? És ha igen, úgy miért az óramutató járásával ellenkez? irányban mutattad be ezeket? Köszönöm. 

TÓBIÁS: Oka van a csillagon történ? különleges elhelyezkedésnek, mert ez egy energia központnak felel meg, ami a fizikai test meghatározott részeinek a közelében helyezkedik el. Például az együttérzés a lábaknál. Tehát, ha aktiválni szeretnétek az ?Aha? Nyelvét az együttérzés isteni érzékszervén keresztül, akkor képzeljétek magatok elé a lábaitokat. Ide kell fókuszálnotok az energiát. És ez segíteni fog az együttérzés pontjának aktiválásában. Még egyszer, ez nem a LÁBATOKBAN található, de ehhez a területhez társítható.  

A ma tárgyalt isteni érzékszerveknek nem kell meghatározott sorrendben követniük egymást. Bármilyen sorrendben mehetnek. Ezért helyezkedik el a bels? kör a csillag közepén, mert ez ad lehet?séget arra, hogy minden egyes aspektus állandó kapcsolatban állhasson egymással. Most már túl sok részletbe megyünk itt bele. De abban az ívben, ami a képzelett?l az együttérzésig tart, és összeköti ezt a két pontot, még egy energia található, ami ide van beágyazódva. Ez az együttérzés és a képzelet összeolvadása vagy összegz?dése. Ez pedig megint egy új energiát kreál, amir?l a kés?bbiekben fogunk többet beszélni. Minden egyes íven belül vannak úgynevezett er? pontok. 

Szóval nem kell körben, egy meghatározott sorrendben haladni a csillag vonalán. Ma csak az egyszer?ség és az érthet?ség kedvéért mentünk ebben a sorrendben. De van még egy ív, ami a csillag képzelet pontjától ered, amit mi bal kéznek hívunk, és összekapcsolódik a fókusz pontjával. És azon az íven belül létezik egy különleges energia sajátosság, ami megközelíthet?. 

De nagyon el?reszaladtunk itt. Annyi mindent feltárunk most el?ttetek, ami a következ? fázis tananyaga. Bele fogunk menni a különféle energiák hozzáférésének, összeolvadásának és egyesítésének néhány egyedi módozatába, de ne akarjatok ebben ennyire el?reszaladni. Mondanunk kell nektek valamit. (a közönség nevet) Ezek mind olyan információk, drága barátaim, amit már ti is tudtok. Csak most el?hozzuk ezt számotokra. Látjuk, hogy már el?rébb jártok, és ez csodálatos. Ez csodálatos.  

Nincs meghatározott sorrend, ami szerint haladni kellene. Rá fogtok jönni, hogy ha veszitek az éberséget, és ezt összeolvasztjátok az együttérzéssel, akkor egy nagyon finom új receptet fogtok kapni. Azért használtuk ma Nancy f?z?cskéjének a példáját, mert új energia receptekr?l fogunk nektek beszélni. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet az összes hozzávalót - amik itt, ezekben az er? pontokban találhatóak - úgy kombinálni és az új típusú egyensúlyokat úgy összeolvasztani, hogy új típusú dolgokat tudjunk teremteni.  

Úgy zárjuk most le ezt a beszélgetést, hogy megkérünk benneteket arra, hogy egy egyszer? dolgot tegyetek meg számunkra. Ne rohanjatok túlságosan el?re. A következ? hónapot azzal töltsétek, hogy aktiváljátok azokat az isteni érzékszerveiteket az emberi szinteteken. Erre eddig még nem voltatok képesek. Ez az, amiért Metatron itt van.  

Dolgozzatok és nyugtázzátok magatokban az éberség isteni érzékét, de egy ilyen fajta éberséget: ?Én vagyok? Ember vagyok? Szellem vagyok? Egy vagyok? Minden vagyok.?           

Aktiváljátok a kifejezés érzékét, és hozzátok ezt be a mindennapi életetekbe. Ne engedjétek, hogy ott legyen az a sorompó. Az megállítja az energia kiteljesedését a hétköznapjaitok során.  

A következ? 30 napot azzal töltsétek, hogy tudomásul vegyétek és megengedjétek ezeknek az isteni érzékeknek, hogy belépjenek az emberi valóságotokba. Olvasszátok össze ?ket a hét emberi érzékszervvel. És akkor majd teljes képet kaptok az ?Aha? Nyelvér?l. Akkor fogjátok teljességében megérteni ezt az új típusú szakrális fizikát, geometriát és matematikát. Ne szaladjatok túlságosan el?re, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy mindegyik központ a megfelel? módon legyen nyitott és földelt a mindennapi életetekben.  

Ez az ünneplés éve, a szeretet és megbecsülés éve, mindenért, amit tettetek. És ez a sok fordulat és változás éve, amir?l már beszéltünk.  Veletek együtt haladunk tovább az ösvényen felfedezésekre várva, ezeket az új dolgokat kipróbálva, megnyitva azokat a részeiteket, amelyek eddig szunnyadtak vagy nem voltak számotokra elérhet?ek. 

És még egy szívességet kérünk t?letek. Metatron kérte ezt. Id?r?l id?re drága barátaim, üdvözöljétek azt a munkát, amit Kryon és kísérete végez, a hálók átállítását, ami a tudatosság változásával van szinkronban. Nagyon régóta és nagyon keményen dolgoznak ezen, elképeszt? gyorsasággal reagálva a tudatosságotokra. Köszönjétek meg nekik ezt a munkát. Tapsoljátok meg ?ket a munkájukért, mert ha ezt teszitek, bizonyos értelemben magatokat is megtapsoljátok a munkáért és a változásokért, amit véghezvittetek. 

Nagyon szeretünk benneteket, és egyre inkább technikaivá válunk itt veletek ebben a körülbelül harminc napban, ami a következ? összejövetelünkig el?ttünk áll. Meg fogunk benneteket látogatni különböz? típusú energiákkal, és ezentúl nem csak éjszakánként. Úgy fogjátok találni, hogy ? hogy is mondjam ? ezek az energiák csodálatosan be fognak szivárogni a mindennapos életetekbe, amikor eljövünk hozzátok és meglátogatunk ezekkel benneteket. Tehát, amikor megláttok egy fényl? színfoltot, egy csillámlóan felragyogó fényt a szemetek sarkából, olyan ez, mint egy ragyogó buborék, ami a semmib?l egyszer csak ott terem, emlékezzetek, hogy Metatron és a többiek ott vannak, és soha nem vagytok egyesül. 

És ez így van. 

Fordította: Telegdi Ildikó