TÓBIÁS ANYAGOK

 

NYÁRKÖZÉPI ÚJ ENERGIA KONFERENCIA – BRECKENBRIDGE – COLORADO – 2006. JÚLIUS 14.

 

Tóbiás csatornázója Geoffrey Hoppe

 

www.crimsoncircle.com

 

 

És ez így van, drága Shaumbra, hogy legszívesebben csak ülnénk itt, és hallgatnánk ezt a hárfa muzsikát – és a szív zenéjét – ami mindannyiótokból árad, ezen a ragyogó összejövetelünkön, ami újfent ezen a hegytetőn került megrendezésre, újra ebben a teremben, ahol annyi Shaumbra energia mozdult meg és alakult át. Oly sok régi fal omlott itt le, ebben a teremben. Itt mondtuk el nektek legelső alkalommal azt az egyszerű négy szót: Te Is Isten Vagy! Ebben a teremben meséltünk nektek a Hét Pecsétről, sok összejövetelt és tanfolyamot tartottunk itt a világ összes részéről érkező Shaumbrák számára.     

 

Nekem, Tóbiásnak, és hétvégére meghívott vendégeinknek, Kuthuminak, Adamus-Saint Germainnek és Kwan Yinnek mind kissé mosolyognunk és tréfálkoznunk kell Cauldre-n, aki azt gondolta, hogy senki sem fog megjelenni ebben az időpontban. (nevetés) És látjátok – ti feleltetek a hívásra, arra a hívásra, ami idehozott benneteket. Akár személyesen vagytok itt jelen, akár a számítógépeiteken keresztül csatlakoztok hozzánk, válaszoltatok ennek a nagy jelentőséggel bíró Shoudnak a hívására.   

 

Ez a Shoud a tiétek. A ti hangotok. Reprezentálja, hogy hol tartotok az életetekben, a tanításotokban és a munkátokban. Shaumbrák a világ összes részéről kapcsolódnak be ebben a pillanatban, hogy csatlakozzanak ehhez a rendkívül különleges Shoudhoz. Ez nem része a Világosság Sorozatnak, nem része a Tanítói Sorozatnak – ez egy tapasztalás. Egyszerre, egy időben egy emlékezés és egy felejtés, és ti itt vagytok.  

 

Tennünk kell itt egy személyes megjegyzést is azok számára, akik itt ülnek a teremben: A színpad bal oldalán, ami nektek jobb kéz felől esik, hacsak nem háttal ültök a széken (nevetés) látható egy csodálatos festmény. Ez a festmény egy utazást reprezentál – egy energia lenyomatot – ami nagyon hosszú idővel ezelőtt vette kezdetét. Ez a csodálatos festmény összes színével és alakjával egy történetet mesél el. És ez a történet Atlantiszban, Tien Templomaiban indult útjának.

 

Ez az a hely, ahol a Shaumbra valóban útra kelt. Ez az a hely, ahol mi mind összejöttünk, hogy együtt fejlődjünk tovább az emberiség következő állomásába, tudván, hogy a dolgok változóban és átmenetben vannak. Együtt dolgoztunk. Tanulmányoztuk magunkat. Megtanultuk, mit jelent valójában a családi energia. Tanulmányoztuk az energia, a rezgés működését. Tanulmányoztuk az emberiség potenciáljait, és az összes különböző forgatókönyvet, ami a következő félmillió év alatt lejátszódhat.

 

És a Shaumbra története folytatódott. Röviddel Jeshua érkezése előtt nekilendültünk, ahogy azt a festmény is ábrázolja. A képen látható Raphael Arkangyal – a magas alak (nevetés), és a fiatal Tóbiás – nem csak az, akit ti ismertek, amikor Cauldre itt ül ebben a székben és általam beszél. Az ifjú Tóbiás az összes Shaumbrát is reprezentálja – a ti utazásotokat – akik keresztülmentek a félelmeiteken, a nehézségeiteken, ugyanakkor tisztában vagytok azzal, hogy ezt mind ti választjátok, hogy ez így van rendjén, és ez a szenvedélyetek. Tehát ez mind ti vagytok - az ifjú, aki Raphael Arkangyal mellett sétál.

 

Ahogy azt  ti is láthatjátok, a képen látható alakoknak nincs arcuk, ami szándékosan lett így ábrázolva, mert ezáltal képviselhet benneteket, a mellettetek ülőket, a világ összes Shaumbráját. Még Raphaelnek sincs arca, mert ily módon tudja reprezentálni azokat a Lényeket, akik veletek dolgoznak – és bizony sokan vannak. Én, Tóbiás, Saint Germain, Kuthumi, Kwan Yin, és még sokan, sokan mások, akik azért jönnek, hogy veletek dolgozzanak.

 

És valószínűleg észrevettétek a kutyát. A kutya a drága Fred alakját mintázza, aki nem más, mint Cauldre és Linda szeretett háziállata, imádott barátja, aki most a színpadon fekszik éppen, és részt vesz a mai nap eseményeiben. Ó, sok mindent tudna ő mondani arról, amiről mi itt beszélni fogunk, megtapasztalta fizikailag. Máris megosztjuk ezt veletek.             

 

Tehát Fred – a kutya a festményen – a ti útitársatok, akit magatokkal hoztok az életetekben, aki oly sokféleképpen támogat benneteket – hogy sokszor fel sem fogjátok azt. Van hogy a háziállataitokon keresztül, van, hogy más szeretteiteken keresztül kapjátok meg ezt a földi támogatást ezen szédületes utazásotok során.

 

Egy pillanatig érezzétek ennek a csodálatos festménynek az energiáját, amit Anthony festett, akivel még találkozni fogtok ezen a hétvégén. Érezzétek üzenetének energiáját, ami az összes Shaumbrának szól. És lenne itt egy speciális kérésünk Cauldre-hoz. Azt szeretnénk kérni… hú, most vitába fog szállni itt… azt szeretnénk kérni, hogy ezt a csodálatos energia festményt, ami az Új Energia Tanítók Globális Kapcsolatát reprezentálja, a Taho tónál újonnan alapított helyetek kiemelt helyén, a tanteremben helyezzétek el. És hát igen, sok dolgunk akadt annak a helynek a kiválasztásával! (nevetés) Elnézéseteket kérjük mindazokért a nehézségekért, amin keresztül kellett mennetek, de arról soha nem volt szó, hogy a Shaumbra Reno-ba megy! (nagy nevetés) 

 

Tehát az a kérésünk, hogy ez a festmény az osztályteremben legyen kiállítva, a Shaumbra Szolgálati Központban – a Taho tónál – és az ok, amiért Cauldre vitába száll velünk, az az, hogy saját zsebéből fizette ki ezt a festményt. (nevetés) De drága Cauldre, talán lassan kezded megérteni, hogy a pénz egyszerűen csak áramlik. Költsed! Költsed! És tudjuk, hogy Linda is megrezzent egy kicsit, pedig… (nagy nevetés) áramlik.

 

Tehát Shaumbra, újra összegyűltünk ebben az igen gyönyörű és szent energiában ezen a hegytetőn megrendezett csodálatos konferencián, ahova az egész világról csatlakoztak a Shaumbrák. Mielőtt belekezdenénk tényleges üzenetünk átadásába, szeretnénk rámutatni valamire a világ jelenlegi szituációjával kapcsolatosan – valamire a falakról.

 

Ahogy tudjátok, Gaia nem szereti a falakat. Meg fogja találni a módját, hogy maga alá gyűrje azokat így vagy úgy. Gaia energiájának szabadon és nyitottan kellene áramolnia. Nem lenne szabad falakkal elválasztani az országokat, a tudatosságot és az embereket egymástól. És addig, amíg földemen, Izrael földjén tovább folytatódik a falak építése, addig, amíg azzal próbálkoznak, hogy kívül rekesszék a többieket, nehézségek lesznek. Bombázások lesznek. Zavargások lesznek, és valószínűsíthetően háborúk lesznek. Ezért felhasználva ezt a pillanatot a színpadon a Shaumbra összes energiájával, azt kérnénk, hogy a falak dőljenek le – önként - hogy ne kelljen azokat leszakítani, letépni.

 

A falak elkülönítik Izrael földjét, és jelen pillanatban a palesztinok okozzák az agressziót. És ez rendkívül sokféleképpen mutatkozik meg. Megmutatkozik úgy, hogy bizonyos csoportok nagyon bedühödnek, de megmutatkozhat úgy is, hogy Gaia segíteni próbál az embereknek, hogy megértsék azt, hogy nem tudnak falakat építeni.

 

Ugyanez a helyzet Korea földjein is. Észak-Korea földje az, ami meglehetősen furcsán, Lemúria energiáit képviseli, Lemúria rosszul használt energiáit, Lemúria olyan energiáit, amik figyelemért kiáltanak… és ti is tudjátok, hogy egy kisgyerek bármire képes, csak hogy végre figyeljenek már rá - bármire – mivel Lemúria régi energiái nagyon lezárva érzik magukat.

 

Nagyon alattomosan jön ez ám elő: eldobnak egy pár rakétát itt, párat ott, fenyegetnek. De a falaknak le kell omlaniuk. Az embereknek mozgásszabadságot kell biztosítani, hogy szabadon jöhessenek és mehessenek, ők egy angyali rend testvérei mind, nem lehet őket egymástól elkülöníteni. Dél-Korea energiái egy ősi és csodálatos rendet képviselnek Alt vagy Atlantisz napjaiból. Arra kérünk benneteket drága dél-koreai Shaumbrák, hogy segítsetek megmozgatni az energiát, hogy a falak leomolhassanak anélkül, hogy Gaia-nak kelljen ezt megtenni, anélkül, hogy háború törne ki. 

 

És aztán ott vannak a tudatosság falai az egész világban. Afrikában falak választják a tehetős, hatalommal rendelkezőket a nincstelenektől. Azok, akiknek van pénzük, és hatalmuk átnyúlnak azon a falon, és a többiekből táplálkoznak, akiket a gyengeség állapotában tartanak, megfosztva őket a szellem, a kreativitásuk és szenvedélyük erejétől, elvéve tőlük azokat. Ez

is  egy fal, még ha nem is feltétlenül fizikai jellegű, és Gaia ezeket a falakat sem szereti. Le kell, hogy omoljanak.

 

És az egész világon meg kellene nyílni – a vallások között lévő falaknak. A vallások falakat emelnek maguk köré védekezés és védelmezés gyanánt, de itt az ideje, hogy azok a falak is ledőljenek végre!

 

És a minden egyes emberben ott lévő falak azok, amik visszatartják őket attól, hogy teljes egységben legyen testük, elméjük és szellemük, valamint egyéb aspektusaik. Itt az ideje, hogy azok a falak lassan, finoman elolvadjanak. Mert amennyiben azok a falak fennmaradnak, nem Gaia lesz az, aki megrázza azokat, hanem saját fizikai lényetek energiája, saját testetek bolygója lesz az, aki felráz majd benneteket. Testetek nem kedveli a tudatosság falait, ezért betegséggel, fáradtsággal és zavarodottsággal fog azokra reagálni.

 

És itt, összegyűlve a Shaumbrákkal, ahogy ti elkezditek lebontani a falaitokat, ez segíti annak a tudatosságnak a megteremtését, hogy Földön lévő falak is leomoljanak. Különösen nagy hangsúlyt helyezek most Izrael földjére, a palesztinok földjére. Minél inkább olyan falat akartok építeni, ami elkülöníti egymástól a várost és az országot, annál több problémával kell majd szembenéznetek. Ez egy egyszerű üzenet és egy rendkívül egyszerű megoldás egy családi problémára.

 

És most, Shaumbra vegyünk együtt egy mély lélegzetet. Az elkövetkező három nap során feltárunk előttetek némi információt. Én, Tóbiás kezdem a folyamatot, majd Kuthumi jön, hogy segítséget nyújtson ebben, végül jön St. Germain, hogy ledöntse az esetlegesen még fennmaradt falakat. (nevetés) Sorsot húztunk! Mondhatni az övé lett a legjobb!

 

Az elkövetkezendő pár napban arra kérünk benneteket, hogy tényleg engedjétek meg magatoknak, hogy egy másik térben tartózkodjatok. Az anyag, amit át fogunk venni egyszerű ugyan, de egy paradoxon. Egyszerű, mégis egy talány. Valami olyanról fogunk beszélni, amit már ismertek, ugyanakkor egyáltalán nem ismeritek. Valami olyanról fogunk beszélni nektek, ami világosságot ad, ugyanakkor össze is zavar benneteket. Valami olyanról fogunk beszélni nektek, amit az elmétek készséggel elfogad, de aztán mégis elutasítja. Valami olyanról fogunk beszélni nektek, aminek köze van a falak lebontásához, az életetek megváltozásához, továbbá egy új életformát is ad.

 

Ahogy azt ti is tudjátok, a változások szépen lassan következnek be, nem rohanja le a testetek, elmétek és szellemetek között, és a bennük fennálló egyensúlyt. Tudjuk, hogy időnként nagyon, de nagyon gyorsan akartok haladni. De ahogy azt már mondtuk korábban is, nyolc-kilenc évvel ezelőtt volt egy kis Shaumbra csoport, akik önként vállalkoztak arra, hogy megnézzék milyen gyorsan képes haladni a Shaumbra tudatosság, és lássák, mit képes az elbírni.

 

Ez a csoport… egyikőtök sem tartozott ahhoz a csoporthoz… és ez a csoport szédületes gyorsasággal haladt. Le akarták ezt tesztelni. Meg akarták nézni, hogy a rendszerek hogyan tartják magukat, és hogyan omlanak össze. Ők voltak a Shaumbra törés bábuk. (nagy nevetés) Ez a Shaumbra csoport önként és szabadon vállalkozott erre. Mielőtt a Földre jöttek volna, ez volt a szerelmük és a választásuk. Tudták, hogy mire vállalkoznak. Szédületes tempóban haladtak, tesztelni akarták a határokat. Azóta mind elmentek. Mind visszatértek a mi oldalunkra, és ez a csoport itt van velünk ezen a hétvégén, vendégeinkként. Időnként abban segítenek, hogy lelassítsanak benneteket, mikor túl gyorsan próbáltok haladni.

 

Látjátok, folyamatos egyensúly van, folyamatos. Egyensúly a testben az elmével, a szellemmel. Folyton kiegyensúlyozzák egymást. Ha az egyik kibillen az egyensúlyi helyzetéből, akkor ennek hatására a többi is kibillen, és akkor érdekes problémáitok lesznek.  Tehát ez a csoport segít nektek akkor, amikor időnként túlságosan gyorsan akartok haladni, és igen, akkor is segítenek, amikor néha beragadtok, kisegítenek benneteket a sárból, a mocsárból. De tudják, hogy mi az a ritmus, tempó és hely, ami számotokra megfelelő, amikor még fenn tudjátok tartani minden rendszeretek integritását.

 

A rendszerekről fogunk beszélni ezen a hétvégén. A rendszer újra kiegyensúlyozásáról fogunk beszélni. Azt kértük, hogy ne legyen jelen ezen a hétvégén más csatornázó, pedig nagyon szeretjük, amikor ezeket a drágákat, mint Ohamah-t vagy Kwan Yint csatornázzátok. Szeretjük, amikor Markot és White Eagle-t (Fehér Sast) csatornázzátok. Szeretjük, amikor Mihály és Raphael Arkangyalt csatornázzátok, de itt most egy nagyon speciális energia van jelen, amit veletek együtt terveztünk meg erre a hétvégére. Ezen a konferencián, a három csatornázáson kívül, ami magának a konferenciának a részét képezi, semmilyen más csatornázás nem lehet.

 

Azokat, akik ezen a hétvégén tanácsadói munkát kívánnak végezni, megkérjük – figyeljetek nagyon – azok, akik ezen a hétvégén tanácsadást végeznek, megkérjük, hogy dobjanak el minden régi módszert, amit használnak. Ne vegyenek elő semmilyen rózsafűzért, láncot, kristályt vagy ezekhez hasonlót. Ne használjatok semmilyen régi módszert – amit eddig alkalmaztatok. Arra kérünk benneteket, hogy nagyon is legyetek jelen a Mostban, azokkal együtt, akiken dolgoztok. Ez nem egy tanácsadás lesz itt most. Ez valami más lesz. Valami rendkívül fontos dolgot fogtok megtanulni, mint tanácsadók és Új Energia Tanítók. És azok, akiknek segítséget nyújtotok, ők is valami nagyon mélyet és minden eddigitől különbözőt fognak megtanulni magukról. Tehát ne a megszokott módon dolgozzatok pácienseitekkel. Figyeljetek erre a Shoud-ra, és tudni fogjátok, hogy pontosan miért és mit kell majd tennetek.

 

Eltérő módon a többi konferenciától és tanfolyamtól, azt is kértük, hogy ne legyenek vezetett meditációk, sem ezen a színpadon, sem privát. Pillanatokon belül meg fogjátok ezt érteni. Azt kértük, és ezt kérjük aláhúzni, és a végére felkiáltó jelet tenni, hogy ne legyen semmiféle aktiválás ezen a hétvégén! Nincs mit aktiválni! Nincs semmi, amit aktiválni kellene. Arra kérünk titeket Shaumbra, hogy engedjétek el ezeket a dolgokat ebben a három napban! Ez nem helyénvaló amiatt, amin keresztül fogunk itt menni.

 

Tehát, vegyünk egy mély lélegzetet! Csodálatos!

 

Beszéljünk akkor most Földön tartózkodó Lényetek alkotórészeiről. Kezdjük a testtel, ez egyensúlyotoknak, - hogy is mondjam csak –  a legalapvetőbb része. Ez egy fizikai edény. Maga a test szó jelentése: hordó vagy ékszerdoboz. A testetek az, ami lehetővé teszi számotokra, hogy megtegyetek bizonyos dolgokat az anyag világában, a három dimenzióban. A testetek az a – hogy is mondjam – edény is, ami lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek az érzelmeket és a fájdalmat. Lehetővé teszi, hogy rendelkezzetek egy érzékelő eszközzel, hogy ízlelni, hallani tudjatok, hogy meg tudjátok élni a tapasztalataitokat és a teremtéseteken belül tudjatok élni. Ha angyali formátokban lennétek, igen csak nehéznek bizonyulna olyan mértékben megtapasztalni teremtéseteket, mint így, amikor a testetekben vagytok.

 

Az emberiség brilliáns építészete – ti sok más angyali lénnyel együtt terveztétek meg ezt a dolgot, amit testnek hívtok, hogy meg tudjátok élni a teremtéseiteket, és oly módon tapasztaljátok ezt meg, ahogyan még az angyalok sem képesek. Ez egy csodálatos edény. Nagyon fontos részét képezi utazásotoknak. Már mondtuk ezt korábbi Shoudok során is, hogy soha ne akarjátok megtagadni vagy elutasítani a testeteket. Mert, ha mégis ezt teszitek, akkor az válaszolni fog rá. Elkezdi majd lezárni magát, beteg lesz, bizonyos tipusú egyensúlytalanságokat fog okozni, ami még nehezebbé teszi majd földi életeteket. Tehát a testetek az első alkotórész.

 

Aztán ott van az elmétek – ami egy nagyon érdekes dolog. Az angyaloknak nincs elméjük. Nem használnak agyat. Az elme szó az ősi görög „mynd” szóból ered. (angolul az elme= mind – a ford. megjegyzése) Ennek a szónak a szó szerinti jelentése a valamire hajlamos, megszervezni, valamire vigyázni. És ez volt az elme funkciója – adatokat tárolni a test számára Földi létetek ideje alatt. Megtartani az információt, és újra előhozni azt, amikor erre szükség van. 

 

Az elme jelenleg egy nagyon fontos funkciót szolgál ki. Az elme tárolja az információt. Ezen túlmenően segít gyakorlatias és bölcs ítéleteket hozni, de újra elmondjuk, mint már oly sokszor tettük, hogy az elme túlórázik, túl van terhelve. Túl sok felelősséggel terhelitek meg, és most azt sem tudja, mit tegyen. Az iskolákban manapság óriási figyelmet szentelnek az elmének, az agynak, olyan dolgoknak, mint az IQ (intelligencia hányados), és ez egyénenként óriási egyensúlytalanságokhoz vezet, de nem csak egyénenként, hanem tudatossági alapként is.

 

Az elme nem egy rossz dolog. Az elme nem ott van, ahol az egó. Az elme mindössze megpróbálja mindazt végrehajtani, amit kértek tőle. De túl van terhelve és túl van dolgoztatva.

 

És ott a harmadik alkotórész, a szellem. A szellem (angolul spirit – a ford. megjegyzése) latin szó, spirari… és Cauldre nem valami jó latinból. (Tóbiás kuncog, a közönség kacarászik) A csatornázás kihívásai, látjátok. (nevetés) A szellem (spirit) szó latin eredetű, aminek a jelentése lélegzet. Lélegzetet jelent – a szellem lélegzetét.

 

És ez érdekes, mivel a szellem az egyik leginkább félreértett szó. Olyan sokféle értelmezése létezik a szellemnek, hogy mi az, és mi a funkciója, és az emberek hajlamosak emberi értéket tulajdonítani neki, a különböző isteneiken és istenségeiken keresztül. Hajlamosak egy nagyon is emberi személyiséget kölcsönözni neki, és jó nagy hatalommal felruházni. Átadják nekik az önmaguk és az emberiség feletti összes hatalmat. Az emberek rengeteg különböző istent, és alistent hoztak lére. Ezért aztán rettenetesen eltorzult a szellem teljes értelmezése. A szellem nem más, mint az életerő, a lélegzet, az eredeti. A szellem és a lélegzet a születést jelenti. Energia mozgatást.

 

A szellem továbbá magában foglalja önmagad minden aspektusát. Ez a teljes Lény. Az elme próbálja megérteni „ na most akkor az mit jelent, hogy teljes lény?”  Próbálja megérteni azokat a dolgokat, mi az, hogy valódi én, vagy magasabb én. Azok mind torzítások. Mind egy kisebb helyről jönnek, az elméből jönnek, ami kétségbeesetten próbálja megérteni a szellem fogalmát.

 

Valahol belül tudjátok, hogy ott a szellem. Tisztában vagytok azzal, hogy az életerő ott munkál bennetek, ami személyesen csak a tiétek. Tudjátok, hogy mindenben munkál az életerő vagy a szellem. Néhányan még azzal is tisztában vagytok, hogy a bennetek lévő életerő egyedülálló számotokra. Sokan még mindig az gondolják, hogy az életerő egy nagy homogén energia, pedig nem. Pedig nem. A szellem nagyon is személyes. A szellem nagyon is ott van bennetek, de jelen pillanatban az emberiség tudatossága nagyon félreérti a szellemet. Nagyon eltorzítja azt.

 

Eljött hát az ideje, hogy ténylegesen lebontsátok azt a falat, hogy megértsétek, sőt  elismerjétek, hogy egyáltalán nem vagytok tisztában a szellem fogalmával. Legalábbis nem teljes a megértésetek, nem rendelkeztek azzal a megértéssel, ami egy új perspektívát adna magatokról. A szellem új megértése lehetővé tenné számotokra, hogy lássátok magatokat, és magatok összes aspektusát most, és azt, hogy ezek hogyan működnek, hogy játszanak együtt, és hogy eljött az ideje, hogy újra összejöjjenek.

 

Tehát akkor van a test, az elme és a szellem, de valami hiányzik. Van egy hiányzó darab. Ismertétek azt és kerestétek azt, kiáltottatok utána, és megpróbáltátok újra megteremteni. De az nem volt ott, és bizonyos értelemben nem is lehetett ott, egészen mostanáig. Hét év beszélgetésen és Shoudon kellett keresztül mennünk. Egy rakás ajtón kellett keresztül mennünk mielőtt ideértünk volna, hogy meg tudjuk beszélni ezt a hiányzó darabot.

 

Egy pillanatra képzeljétek el… a legtöbben székben ültök most, képzeljétek el mi lenne, ha a széketeknek csak három lába lenne négy helyett. Mi történne? Nos, megtanulnátok alkalmazkodni és megszoknátok. Megtanulnátok úgy ülni rajta, hogy ne essetek le róla. Testi izmaitok kompenzálnák ezt, és elmétek mechanizmusai olyan módba kapcsolnának, hogy biztosítsák azt, hogy megfelelően ültök. És egy idő után elfelejtenétek, hogy valamikor volt egy negyedik lába a széknek. Most egy olyan valóságban működtök, ami háromlábú, de közben végig ott kísért az a gyötrő érzés, hogy valami hiányzik. De annyira jól sikerült kompenzálnotok ezt a hiányzó darabot, hogy teljesen figyelmen kívül hagytátok azt, vagy úgy tettetek, mintha az nem is volna ott, hogy mostanra valóságotok háromlábúvá vált… nincs támadás, Fred.

 

Tehát így működnek az emberek már hosszú, hosszú idők óta. Tudjátok, amikor az eredeti tervek létrejöttek az Ark Rendjében – ez az Arkangyalok Tanácsa, az archetipikus energiáké, amit azok az angyalok használtak, akik a Földre jöttek, az Ark Rendje – ott egy csodálatos építészet vagy tervezet volt, amit mi bio-pszicho természetnek nevezünk, a biológiai és pszichológiai természetnek, amiből az emberiség lesz. És ez a tervezet négy szempontot foglalt magában. És újra visszatértünk a négyes számhoz, mivel a négy az egyensúly száma. A négy az egyensúly száma. A négy a dualitás a négyzeten is. Ez az Új Energia.

 

Tehát az emberiség bio-pszichó természetének eredeti tervezetében négy aspektus volt: a test, az elme, a szellem vagy az életenergia, és volt még egy alkotórész – egy csodálatos alkotórész – amit „dei un gnost”-nak hívtak.(kiejtés kb: déj-un-naszt) Ez egy bizonyos idő eltelte után lerövidült „gnoszt”-ra, de az eredetileg „dei un gnost” volt.

 

„Dei un gnost” a hiányzó darab, és ezt nagyon nehéz lesz elmagyarázni, mert emberi feltételek szerint és emberi nyelven kell megtennünk. Úgy kell elmagyaráznunk, hogy az elme valamilyen szinten felfogja és elfogadja azt. De még akkor is, ha most itt ültök, még akkor is, ha most hallgatjátok ezt a Shoud-ot, tisztában vagytok vele, hogy ez hiányzik. Dei un gnost volt a hiányzó darab. Az a darab, ami oly sokszor, mikor szembe kellett néznetek egy nehéz szituációval, küzdelmet okozott. A hiányzó darab nem volt ott, és ti megpróbáltátok azt megtalálni. Ez az a darab, ami rengetegszer okozott nektek tűnődést, hogy vajon miért ilyen durvák és nehezek a dolgok.  Miért kell folyamatosan küzdenetek? Néha úgy érzitek, mintha egész életetekben térden kellene csúsznotok a sziklákon.

 

„Dei un gnost” ugyanakkor a szenvedély magja is az emberi természetben. Ez a negyedik darab. Ez nem a szellem és nem is az elme. A legjobban úgy lehet elmagyarázni a dei un gnost-ot, hogy ez egy tudás, de nem az elme tudása. Ez teremtőképesség, de nem az elme teremtőképessége. Látjátok most, még azok is közületek, akik művészek és zenészek vagytok, használjátok a kreativitásotokat, de az olyan, mint a szacharin. Mesterséges, szintetikus. Ez az elme teremtménye – szó szerint van egy lebernyeg az agyban, ahol a kreatív energiák áramolhatnak és manifesztálódhatnak – de ez nem a „dei un gnost”. Ez nem a valódi – ahogy ti neveznétek – kreatív képesség.

 

Szóval ez a hiányzó rész a gnoszt, a gnoszt. Ez a hiányzó darab az a darab, az az alkotórész, ami kreatív, ami maga a tudás. Ez nem is az intuíció. Ez az a képesség, ami összeköti a nem fizikai valóságokat és a kristály birodalmakat, és elhozza azt az energiát és azt a tudatosságot a földi birodalmakba. Ez az a képesség, ami nagyon gyorsan manifesztálja az álmokat a test, az elme, a szellem és a gnoszt egyensúlyát használva. De ez a darab már nagyon, de nagyon hosszú ideje hiányzik, és most itt az ideje, hogy visszatérjen, de ezúttal másképpen. Nem fogunk visszamenni és aktiválni a régi gnosztot. Nem fogjuk megpróbálni kiásni azt a mélyből, ahova valamikor el lett rejtve. Oka van annak, hogy el lett rejtve, és most másképpen akar visszatérni.

Erre feltehetitek a kérdést: „Hát mi történt a gnoszttal? Hova tűnt? Miért lett elvéve a széknek a negyedik lába?” Hogy ezt megértsétek, vissza fogunk menni Atlantisz energiáihoz. Együtt elmegyünk oda, ha hajlandóak vagytok rá, visszamegyünk Alt idejébe.

 

Alt az eredeti neve Atlantisznak. Alt volt az emberiség második korszaka. Ahogy ezt a legtöbben tudjátok, Lemúria volt az első. Lemúria volt az az időszak, amikor az angyali lények elkezdtek az anyagba jönni, lecsökkentették angyali energiáikat, felvették a fizikai formát, integrálódtak a három dimenzióval vagy a fizikai valósággal, ahogy ezt ti most hívnátok. Ez volt az emberiség első korszaka, és utána jött Alt, Atlantisz. És Alt azután egy olyan időszak volt, ami nagyon, de nagyon sokáig – hogy is mondjam – több száz-több ezer évig tartott. Alt volt az az időszak, amikor valóban elkezdtük kifejleszteni az emberi egyéniséget. Egyre inkább komfortosabbak lettünk a fizikai valóságban való létezéssel. De ugyanakkor Altban, a testek különféle méretűek és formájúak voltak. Voltak olyan angyalok, akik nagyon apró kis testekbe inkarnálódtak, ami akkora volt csupán, mint egy légy. Mások pedig hatalmas épület nagyságú fizikai testekbe inkarnálódtak. Tehát Altban együtt akartunk lenni. Szabványosítást akartunk. Ez volt a vágyunk. Ez volt a választásunk.

 

Tehát Altban… a legtöbben, akik itt vagytok nagyon sok életet éltetek ott akkoriban. Ez egyfajta igazi otthon a Földön. Altban kezdtünk el dolgozni a testen és az elmén, megpróbáltuk azokat szabványosítani és hasonlóvá tenni, megpróbáltunk egységet, hasonlóságot, összhangot teremteni, hogy összekapcsoljuk energiáinkat. Rengeteg munkát végeztünk a fizikai testen, erre energiákat használtunk – nem elektromos energiát – hanem olyan típusú energiát, ami jelenleg nincs jelen, ezek rezgési energiák voltak… behatoltak a DNS-be és elkezdték megváltoztatni a testet, hogy amikor egy Lény reinkarnálódott, másfajta típusú kódolást tartalmazzon és ezáltal végül az összes test viszonylag szabványosodjon.

 

A fizikai testen olyan munkát végeztünk, amit ti ma a sebészet egy fajtájának hívnátok, de ezeket a műtéteket nem szikével végeztük, hanem precíziós tipusú fény eszközökkel. Mai lézer technológiátok ennek durva imitációja csupán – nagyon, de nagyon durva imitációja. Ezekkel a fény eszközökkel vágtuk, átültetéseket végeztünk, változásokat eszközöltünk és újrarendeztük a testet, hogy ne kelljen várnotok életeitek között arra, hogy egy megszokottabb, hasonlóbb külsővel bírjatok. 

 

Rámutatok a „közös, gyakori, mindennapos” és a „kommuna, közösség” szavakra. Nagyon fontos, hogy itt most sokan megértsétek – ti megpróbáltatok kommunákba menni, pedig ez általánosságban nem működik, vagy nem valami jól működik. És ennek megvan a maga oka… megvan a maga oka. Legelőször is ez túl sok atlantiszi emléket ébreszt fel bennetek, és sok olyat, amik nem valami jól működtek akkoriban, ahogy ebben a korszakban, az emberiség negyedik korszakában sem működnek valami jól. Ne szándékozzatok kommunába menni!

 

A kommunák hajlamosak – hogy is mondjam – svédasztalnak bizonyulni résztvevői számára. Általánosságban elmondható, hogy ezek mindig nagyon magas és valóban ihletett ideákkal indulnak, de legtöbbször az történik, hogy a kommunában élő emberek egymásból kezdnek el táplálkozni, és sok esetben bizony nem megfelelő módon. Ha megnézzük az ilyen kommunák energiáit, azt látjuk, hogy a legtöbbjükben, amelyek csodálatos és világos ideákkal indulnak, lassan szexuális egyensúlytalanságok lépnek fel, és ezek nem működőképesek, különösen nem a Shaumbrák számára. Hogy miért? Mert ez az egész arról szól, hogy belül találd meg Istent, emlékezz arra, ki vagy te valójában – először egyedül. Egyedül. Fejleszd ki saját tanítói képességeidet! Értsd meg önmagad! Először önmagaddal kell élned, anélkül, hogy másokhoz alkalmazkodj.

Tehát Alt idejében rengeteg munkát végeztünk a testen, ami szó szerint beszövődött illetve bekódolódott a DNS-be. Azt mondjuk most nektek, hogy az egyik dolog, amit ezen a hétvégén meg fogunk tenni az az, hogy elengedjük ezeknek a régi kódoknak egy részét, hogy ezáltal testetek valóban visszakaphassa tiszta energiáját és romlatlan esszenciáját.

 

Néhányótokat már hosszú ideje gyötörnek különféle betegségek vagy rossz közérzet, aminek az az oka, hogy folyamatosan magatokban hordjátok az atlantiszi kódokat, amik sokféle úton-módon jutnak el hozzátok. Ez egy atlantiszi emlék, ami nem tágít tőletek. Van, hogy a származásotokon vagy a családfátokon, a vérvonalatokon keresztül jut el hozzátok, de mindig megtalálja az útját. És van olyan Shaumbra, amikor ez a kódolás azt okozza, hogy a testetek nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Olyan is előfordul, hogy ez a kódolás karmikus formában bukkan fel, és torzulást okoz a testetekben. Azt okozza, hogy testetek bizonyos területei leblokkolódjanak. Olyan tekintetet, arckifejezést és fizikai jellemzőket okoz, amik valójában nem ti vagytok.

 

Ennek a pár napig tartó mélyreható összejövetelünknek egyik célja, hogy fizikai változások történjenek testetekben. Elsőként a szemetekkel fog kezdődni, aztán ez kiterjed egész arcotokra, majd végül egész testetekre. Ez persze nem egyetlen éjszaka alatt fog bekövetkezni. Nem akarunk megrémíteni benneteket, amikor tükörbe néztek! (nevetés) A változás fokozatosan fog bekövetkezni, mivel nincs többé szükségünk a régi kódokra.

 

De amiről valójában beszélni szeretnénk nektek, az egy másik típusú kódolás, ami Altban, Atlantiszban történt, különösképpen Atlantisz bukását megelőző utolsó pár inkarnációtok során. Olyan munkát végeztünk ott, amivel szabványosítottuk az elmét. Erre azért volt szükség, hogy minden ember megközelítőleg azonos elme kapacitással rendelkezzen. Munkát végeztünk annak érdekében, hogy növeljük az elme adat tároló képességét, és rengeteget dolgoztunk azon, hogy az elmének azt a képességét növeljük, amivel a harmadik dimenziót vagy anyagi szintet érzékeli, hogy javítsuk a hallást, látást és az összes egyéb érzékelést. Ezt a munkát a fény eszközök segítségével végeztük el az elmén.

 

Kezdetben csodálatos volt minden. Munkánk eleinte azt szolgálta, hogy azok, akik nem rendelkeztek mások mentális kapacitásával, körülbelül ugyanazon a szinten legyenek képesek elméjüket működtetni, mint a többiek. Ezzel a munkával az elme képességeit növeltük meg, mert ahogy a test egyre jobban és jobban tudott alkalmazkodni a fizikai valósághoz, úgy éreztük, hogy az elme képességeit is meg kell növelni, hogy az is képes legyen ilyen fokú alkalmazkodásra. Ezért aztán rengeteg kísérletet végeztünk az elme egységesítése és szabványosítása céljából.

 

Meg kell értenetek, hogy azokban az időkben maga a szellem nem volt teljesen világos számunkra. Akkoriban az atlantiszi alkímia az életerő energiát kutatta, de a szellem és a vallás, ahogy azt ti ma ismeritek, nem volt része az atlantiszi tudatosságnak. Nem létezett Isten fogalom, sem annak megértése. Nem volt szó, ami leírhatta volna Istent. Az alkímia vagy a kutatás célja az volt, hogy felfedezzük, mi okozza az életet. Mi az, ami üzemanyaggal és energiával látja el az életet? Mi az élet forrása?

 

Tehát miközben az Atlantiszban végzett kutatások nagy része az elmére koncentrálódott, sokan úgy érezték, hogy az élet forrása, vagy szellem szintén az elméből származik. Tehát ott volt a kutatás. Ott voltak kísérletek, és ott voltak az ugyancsak nagyon helytelen energia felhasználások az elme kontrollálása terén.

 

Akkor Atlantiszban nagyon sokan közületek is, akik ma itt vagytok, megengedtétek, hogy ezt a munkát a ti elméteken is elvégezzék, és ezáltal mesterséges falak kerültek felhúzásra, amik pedig lehetővé tették az energiák átirányítását az elmében, és az elme bizonyos részeinek a lezárását. Egy programozás történt az elmével, aminek eredményeképpen lehetővé vált az elme hipnotizálása. Ez előtt az elme kontroll előtt nem is lehetett volna alkalmazni a hipnózist. Az elme kontrollig senkit sem lehetett mezmerizálni, és voltak implantátumok, amik rengeteg lény agyába beültetésre kerültek.  

 

És ott voltak azok, akik hatalmon voltak, és valóban szerették ezt az ideát, mert látták az egységesítést és a szabványosítást. Ez azt is megakadályozta, hogy az egyik túl lassan, a másik pedig túl gyorsan haladjon, ugyanakkor azt is lehetővé tette, hogy egész csoportok, sőt végül az egész emberiség hipnotizálható, irányítható, korlátozott legyen.

 

Itt volt ez az atlantiszi beültetés, ami nagyon, de nagyon sok mindenkibe belekerült – túl sok mindenkibe – és ennek eredményeképpen még azokba is beáramlott, akiknek nem is volt ilyen implantátumuk. Az elme kontroll beültetése olyan erős volt, hogy gyakorlatilag mindenki tudatosságába beleivódott. És még ha nem is mindenki rendelkezett ezzel a típusú elme kontrollal vagy agy műtéttel, az végül megtalálta az útját mindenki tudatosságába. És ez még ma is így van.             

 

Az elme egységesítése, az elmének az a képessége, hogy irányítható, hipnotizálható, korlátozható és kontrollálható legyen, ma is épp ugyanúgy aktuális. St. Germain beszélt erről a Synchrotize-ban, (St. Germain anyaga az illúziók felszabadításáról+ valóság teremtéséről- a ford.) amikor az elme hazugságait tárgyalja, azokat a hazugságokat, amiket ti mondtok magatoknak, és azokat, amik elárasztják valóság tájképeteket. Ennek oka az Atlantiszban végzett elme kontrol kísérletek, ami végül… végül Atlantisz bukását okozta. De ez itt maradt azóta is.

 

Vannak olyanok, akiknek az elme kontrolluk vagy agy műtétjük oly annyira alapos és kiterjedt volt, hogy folyamatosan visszajönnek életről életre, olyan állapotban, amit ti mentális retardáltságnak hívtok. Soha nem kerültek ki ebből az állapotból a rajtuk elvégzett munka következtében. Két életidő között az elméjükben maradnak, még akkor is, ha nincs is testük. A Földközeli birodalmakban maradnak, a borongós asztrál birodalmakban, amikor csak tudnak, felvesznek egy másik testet, vissza inkarnálódnak, és újra mentális cselekvőképtelenek lesznek. Nincsenek az elméjükben, de a szellemükben sem.

 

Tehát az atlantiszi kísérletek befolyása igen erős. Ez az oka annak, hogy mi, mint a Bíbor Tanács mindig is azt mondtuk nektek: „Ne mondogassatok megerősítéseket!” Ez az elmekontroll egyik formája. Ez az elméből jön, és ez kontrollálja az elmét, ami által elveszi öröklött teremtőképességeteket. Pontosan tudjuk, hogy ellentmondunk itt sok – hogy is mondjam – más típusú New Age filozófiának, mikor azt mondjuk, hogy ne használjatok megerősítéseket. Nem más az, mint saját elme kontrollotok, arról nem beszélve, hogy nem is működik valami jól.

 

Még a vizualizációk is hajlamosak az elméből jönni, és amit ilyenkor tesztek az nem más, mint hogy megpróbáljátok újra előhozni a régi atlantiszi elme beültetéseket. Az elmétekből vizualizáltok. Ezzel lekorlátozzátok magatokat, hipnotizáljátok magatokat és hazudtok magatoknak, amikor ezeket a dolgokat végzitek. Sokszor elmondtuk már, hogy amikor másokkal dolgoztok, az nem arról szól, hogy megpróbáljátok kontrollálni az elmét. Az nem arról szól, hogy korlátozások kerüljenek beültetésre. Arról szól, hogy mindig maradjatok nyitottak.

 

Az elme kontroll és a test kontroll kapcsán, az akkoriban Altban végzett munka eredményeképpen, mivel az nagyon sokatokra hatással volt Shaumbra, elhagytátok a kommunákat. Elhagytátok a családotokat és a szeretteiteket, a társaitokat és a gyermekeiteket, és valahogy odataláltatok arra a helyre, amit most Tien Templomainak hívunk. Tudtátok ti, hogy ez nem helyes. Tisztában voltatok azzal, hogy ezek a kontrollálások és szabványosítások többé nem helyénvalóak. Túl messzire mentek. Túl sok kárt okoztak, és ami egykor csodálatos és szerető földje volt Atlantisznak vagy Altnak, mostanra a kontroll és a hatalom helytelen felhasználásának helyévé vált. Ezért aztán elhagytátok biztonságos helyeteket, kommunáitokat és valamiképpen, valamiképpen eljutottatok Tien Templomaiba.

 

Tien Templomaiban együtt dolgoztunk azon, hogy valahogy megpróbáljuk érvényteleníteni az elme és a test kontroll munkát. Együtt dolgoztunk olyan energiákkal, ami lehetővé tette számunkra, hogy átjussunk más dimenziókba, és ott, azokban a dimenziókban elengedjük azokat a kontrollokat, amiket rátok és mindannyiunkra helyeztek. És egy bizonyos fokig ez nagyon sikeresen működött. Felfedeztünk valamit ezekben a multidimenzionális állapotokban. Rájöttünk, hogy mikor kiléptünk a normál három dimenziós valóságból, el tudtuk kezdeni elengedni ezt a test kontrollt és elme kontrollt, és folyamatosan haladtunk és előbbre jutottunk, mint individuális, angyali és isteni lények.

 

De nagyon nehéznek találtuk azt, hogy visszahozzuk azt az energiát, azt a szabadságot a többi birodalomból, ide a fizikai, három dimenziós világba, mivel rettenetesen erős volt a tudatosság. Atlantisz tudatossága szinte egy falat vagy blokkot állított fel, ami nem engedte meg, hogy valóságunkba visszahozzuk azt a fajta fizikai és mentális szabadságot. Ezért aztán hosszú, nagyon hosszú ideig együtt maradtunk. Egy megváltozott tudatállapotban léteztünk. Nem a 3D-ben voltunk, de nem is voltunk teljes egészében a 4D-ben. Megteremtettük a saját dimenziónkat.

 

Ami végeredményben az egész tudatossággal történt az ennek a négylábú széknek az egyensúlytalansága, az Én négy aspektusának egyensúlytalansága, ami pedig angyali szinten lett megtervezve, addigra teljesen eltorzult, a test egységesítése és az elme kontroll és az ezzel kapcsolatosan végzett kísérletek következtében. Ez a negyedik láb –a gnoszt – lassan elhalványult, mivel nem használták többé. Le lett blokkolva. „Dei un gnost” tovatűnt. Eltávozott a valóságból. Nem használták többé, mert minden figyelem az elmére és a testre összpontosult. Hatalmas, óriási mennyiségű munka zajlott Atlantiszban a csodálatos test érdekében. Próbálták megalkotni a tökéletes testet. Nárcisztikus, önimádó volt… de ugyanakkor bizonyos értelemben jó mókának bizonyult abszolút tökéletes testet létrehozni.

 

De miközben mindezek a dolgok zajlottak, az egyensúlytalanság következtében a gnoszt eltűnt. És sok – hogy is mondjam – sok olyan vezető volt Atlantiszban, akik nem éppen a leghelyénvalóbbak voltak, akiknek tetszett, hogy ez eltűnt, mert mikor a gnoszt eltűnt, vele együtt eltűnt a személyek egyénisége is. Mikor a gnoszt elkezdett halványulni, az elme egyre több és több kontrollhoz jutott, ami által lecsökkent a teremtés, a manifesztálás képessége. Ez pedig nagyon nehézzé tette a teremtést. Küzdelemmé tette azt, és az atlantiszi emberek meglehetősen hamar abbahagyták a teremtéssel való próbálkozást. Követők lettek. Csak követték, amit mások mondták, hogy tegyék meg, vagy amire megkérték őket. Nem voltak önállóak. Nem voltak felfedezők és nem teremettek. Csak követtek. Egy hosszú alvó állapotba kerültek, egy hosszú álom állapotba, ahol csak követték az energiákat, és ez azóta is így megy.          

 

Látjátok, a negyedik láb nélkül, mikor a gnoszt nincs a helyén, nagyon nehéz teremteni. Minden küzdelemmé válik. Nektek hiányzik egy részetek. Itt az ideje, hogy visszahozzátok a gnosztot. De ez felhoz egy-két nagyon érdekes dilemmát. Felhoz egy paradoxont, mert a gnoszt egyben egy nagy stop tábla is, egy nagy figyelmeztetés. Arra lettetek programozva bizonyos értelemben, hogy többé ne használjátok. Egy „nem” lett belőle. Valami olyanná vált, amivel nem kellene rendelkeznetek.

 

Még Atlantisz korában is, azok, akik kezében a hatalom összpontosulni kezdett, és át akarták azt venni, gonosszá nyilvánították a gnosztot, és elnevezték sötétségnek. És igen, a mai egyházak pedig állandósították azt. Valójában nem igazán tudják mi is a gnoszt, csak azt tudják, hogy abból nem kérnek. Nem akarják, hogy az emberek rendelkezzenek vele, mert az teremtő képességet, szabadságot ad a kezükbe, és visszaadja nekik az ember és a szellem közötti kapcsolatot. Visszaadja nekik saját teremtő képességüket. Nagyon sok olyan ember van manapság hatalmon a kormányokban és az egyházakban, akik félnek a gnoszt visszatérésétől, mert akkor az emberek visszanyerik teljes egyensúlyukat – test, elme, gnoszt és szellem.  

 

Tehát egy „nem” lett belőle, negativitás lett belőle. Nézzétek csak meg a gnoszt szót magát, ami angol nyelven betűzve g-n-o-s-t, ami néhány gondolkodó iskolában a tudást, a bölcsességet jelentette. Le lett rövidítve a „no”-ra. (no- angolul nem-a ford.) Itt nem a „know” szóra gondolunk, ami tudást, ismeretet jelent. (a know szó  kiejtése angolul megegyezik a no szóéval-a ford.) „Ne! Állj! Ne menj oda!” A gnoszt köré egy hatalmas fal épült, akadály és félelem lengi körül a gnosztot, ne térj vissza hozzá!

 

Ti újra és újra megpróbáltatok visszatérni hozzá, és az elmúlt hét során, mivel ti Shaumbra tudtátok, hogy erről fogunk most beszélni veletek, megpróbáltátok visszahozni a gnosztot. Ezért néhányótoknak nyugtalan éjszakái voltak. Van, akinek nehézségekbe ütközött, hogy eljöjjön ide. Néhányan rengeteg aggodalmon, szorongáson mentetek át. Voltak köztetek olyanok, akik émelyegtek – sőt, olyan is akadt, akinek a teste visszautasított mindent, mert megláttátok a nagy stop táblát. „Nem” Be lettetek programozva. Be lett programozva az elmétek, és arra lettetek beprogramozva, hogy NE használjátok többé a gnosztot. Látjátok, teljes az ellentmondás a fogalmakban, teljes a paradoxon gnoszt körül minden esetben.

 

Ha egy pillanatra… nem azt kérjük tőletek, hogy bármit is erőltessetek, csak egy pillanatig érezzétek azt a negyedik lábat. Energiái mindig is itt voltak, csak nagyon meghatározhatatlan, nehezen megfogható volt. Mikor próbáltok belefogni valamibe, egy projektbe vagy egy új dologra törekedtek, és megpróbáltok kinyúlni érte… „Hol van a hiányzó energia? Hol az a láncszem? Miért nem akar megvalósulni? Miért kell mindig küzdeni?” Ilyenkor bizonyos értelemben a gnosztot keresitek, de az elmétek azt mondja nektek, hogy „az nincs ott, az nem létezik. Csak a bolondját járatod magaddal, te így vagy teljes.” Ugyanakkor valami mélyen ott legbelül azt mondja:” De tudom, hogy valami hiányzik. Mi az? Mi az? Mi az én Szent Grálom?”

 

Sokszor ezt továbbadjátok a szellemnek – a ti verziótoknak a szellemről – tovább adjátok azt nekünk: „Tóbiás, St. Germain, Kuthumi segítsetek behozni! Szellem segíts nekem ezt behozni! Segíts, hogy manifesztálódjon.” De mi ezt nem tehetjük meg. Néha az elméteknek adjátok ezt tovább. Elkezdtek azon küzdeni, hogy valahogy kitaláljátok az összes angyalt, minden aspektust, és általában lefárasztjátok ezzel magatokat. És akkor feladjátok, elengeditek. Befrusztráljátok magatokat, és visszatértek a régi tudatosságotokhoz, visszatértek a követéshez.

 

Ez a három nap arra lett szánva általatok és általunk is, hogy visszaengedjétek a gnosztot az életetekbe, hogy lehetővé tegyétek, hogy a szék negyedik lába visszatérjen. De ez most másképpen fog visszatérni, úgy hogy ne kezdjetek kutatni a régi gnosztotok után. Máshogy fog visszajönni. Kihívást fogtok ezzel magatokhoz intézni, sőt talán másokhoz is, amikor megpróbáljátok majd a gnosztot meghatározni. Egy kevesen azt fogjátok mondani, hogy már rendelkeztek vele, és biztosíthatlak róla, hogy ez nem így van. (nevetés)

 

Az elmétek játszik veletek csupán, mert amikor visszatér a gnoszt, mikor visszatér az egyensúly az életetekbe, legelőször is egy ragyogást teremt. Egy olyan könnyedséget és kegyelmet teremt, amiben Atlantisz napjai óta nem volt részetek. Olyan egyszerűséget és világosságot teremt, hogy azt képtelenség szavakba önteni. Ez kozmikus, ugyanakkor emberi is – mindez egyszerre. Ez egy összekötő híd kristály birodalmatok – saját belső kristály birodalmatok, kreatív énetek és emberi énetek között. Ez az a hiányzó láncszem, ami el lett távolítva, és ami miatt nem vagytok képesek könnyedén áramoltatni az energiákat a valóságok között.

 

Ezt nem tudjuk csoportosan visszahozni. Nem tudunk erre egy csoportos aktiválást csinálni. Vezetett meditációt sem tudunk végezni, mivel az elmétek abban a pillanatban megpróbálja majd azt megteremteni. És ha végigcsinálunk egy vezetett csoportos meditációt, akkor is másokra hárítanátok majd a visszatérést. Ez egy nagyon egyedi és személyes dolog. Elmondhatjuk nektek, mivel látjuk az energiátokat, hogy a gnoszt, az a kreatív tudás – még csak nem is az intuíció, hanem kreatív tudás – készen áll rá, hogy visszatérjen. Itt az idő. Már túl vagytok az összes többi dolgon, itt az ideje, hogy ez a hiányzó alkotórész visszatérjen.

 

Ha elkezditek keresni, nem fogjátok megtalálni. Ez egy paradoxon. Ha semmit nem tesztek, akkor nem fog jönni. (nevetés) Tehát a következő három napban akkor különösen… de tovább is tarthat… teremteni fogunk egy – ha azt választjátok - teremteni fogunk egy személyes energiát, ami lehetővé teszi a kreatív tudásnak, hogy újra visszatérjen és egyensúlyt teremtsen az életetekben.

 

Nagy valószínűséggel érezni fogjátok ennek hatását az elmétekben és a fizikai testetekben is. Mivel nincsenek ehhez hozzászokva, nem fogják tudni, mi ez az energia. Arra kérünk benneteket, hogy ne essetek pánikba, és ne próbáljátok ezt arra fogni, hogy mit ettetek vagy, hogy mit tettetek. Egyszerűen csak értsétek meg, hogy itt vagytok a Shaumbrával, és itt vagytok – TI itt vagytok- és megengeditek, hogy ez a hiányzó darab visszatérjen, visszatérjen, de ezúttal másképpen.

 

Arra kérünk benneteket, hogy ne próbáljatok egyfajta tudatos álmodással visszamenni Atlantiszba, hogy ott aztán visszaigényeljétek a gnosztot. Nem fogunk arra kérni benneteket, hogy próbáljatok meg visszamenni és érvényteleníteni azokat a brutális műtéteket, amiket az elméteken és a testeteken végeztek. Nem tudjátok ezt megtenni. Az úgy történt. Arra kérünk titeket, hogy teremtsétek meg saját szent tereteket, saját összekötő hidatokat, amin keresztül a gnoszt visszatérhet hozzátok.

 

Ez egészen más lesz. Szokatlan lesz, és valószínűsíthetően ismételten ebben a mentális küzdelemben találjátok magatokat, és arról fogtok dilemmázni, hogy hogyan is kéne azt visszahozni. De amikor eljuttok idáig, mikor eljuttok ebbe a mentális küzdelembe annak érdekében, hogy megpróbáljátok meghatározni a gnosztot és megpróbáljátok azt megkeresni, csak lélegezzetek jó mélyen. Vegyetek egy mély lélegzetet.

 

Nem tudom megmondani mit tegyetek és hogyan, és ez a frusztráló rész, mivel abban a pillanatban, amint megteszem, az újra eltűnik. Elrejtőzik. Nem tudok formulát adni rá, mert nincs. Ez nagyon személyes. Nincsenek rá módszerek. Nincs rá varázsige. Tőletek függ. Rajtatok áll, de micsoda csodálatos hely ez itt, micsoda nagyszerű alkalom ez most, itt a Világosság és a Tanítói Sorozat között, hogy felfedezzétek – és újra felfedezzétek a gnosztot.

 

Éljétek tovább és élvezzétek az életet ebben az elkövetkezendő pár napban. Ne aggodalmaskodjatok túl sokat. És leginkább azt kérjük, hogy ne legyetek túlságosan komolyak. A komolyság elűzi a gnosztot (nevetés), mert a komolyság az elméből jön. 

 

Arra kérünk benneteket, hogy mikor egymással beszélgettek, legyetek szívesek és ne próbáljátok megmondani másoknak, hogy mi a gnoszt (nevetés), mert az a ti tapasztalatotok, és fontos, hogy nekik is meglegyen erről a saját tapasztalatuk. Ezt nem lehet erőltetni. Nem hozhatjátok ezt létre mesterségesen, és én sem tudok nektek erről segítségként semmit mondani, kivéve, hogy a gnoszt – ez a briliáns kreatív tudás… még ez sem megfelelő a leírására, hiszen annyival több ennél – gnoszt a hiányzó rész, ami lehetővé teszi a könnyed és kegyelemben zajló manifesztációt, az álmok megvalósítását. Ahelyett, hogy az álmok kint maradnának az asztrális birodalmakban, a gnoszt behozza azokat ide. Ez egy csodálatos dolog, és valami olyan, amit nagyon várok, hogy mindegyikőtök megtapasztaljon a maga egyéni módján.

 

És ha olyan elvárásaitok vannak, hogy ez egy hatalmas világító villámcsapás lesz, vagy egy magával ragadó spirituális orgazmusotok lesz, akkor valószínűleg elmenekül előletek. Itt vagytok hát, az egyik legnagyobb paradoxon, legérdekesebb kihívás közepén, amivel már régóta bajlódtok, és ennek az a szépsége, hogy meg fogja változtatni az életeteket. Másképpen fogtok élni. Másképpen fogtok teremteni.

 

Ezek helyett a küzdelem energiák helyett… a Crimson Circle Energy Company példáját fogom itt felhasználni, ahol is rengeteget küzdöttetek azzal, hogy megtaláljátok a megfelelő módot és a megfelelő épületet, a megfelelő embereket, forrásokat és eszközöket. Ez egy csodálatos példa azok számára, akik ezen az ügyön dolgoztak, hogy milyen volt az élet a gnoszt előtt. Ahogy a gnoszt elfoglalja helyét az új Crimson Circle cégben, minden másképpen fog áramlani.

 

Nem akarok többet beszélni, mert elmétek be fog indulni. (nevetés) Megpróbáljátok majd intellektualizálni a gnosztot, és azt nem lehet. Adok még egy-két útmutatást. Néhányan eltűnődtetek vagy elgondolkoztatok arról a dologról, amit belső gyermeknek hívtok. Ez a gnoszt egy aspektusa. Néhányan elgondolkoztatok a kreativitásotokról. Ez a gnoszt egy aspektusa.

 

Nagyon személyes. Ez nem a szív energiátok. Ez valami más. Nem a testetekben él, hanem ott van mindenhol körülöttetek, részetek. Csak te – csak te- tudod ezt visszaintegrálni valóságodba! Csak te. Ezért kértem meg a tanácsadókat, hogy felejtsék el régi módszereiket. Ezen a konferencián ezzel a csoporttal ne folyamodjanak régi módszereikhez. Egy nagyon érdekes fejlődésen fognak keresztülmenni. Amennyiben kezeléseket akartok adni nekik, hát lélegeztessétek őket. Van, aki már most is ezt teszi, vagy nem? Szeressétek őket, legyetek velük együttérzőek. 

 

Az egyetlen dolog, amit el tudok mondani a gnosztról, hogy a szenvedély magja. A rózsa gyümölcse. A szenvedély megnyilvánulása a földi szinteken.

 

Ezzel Shaumbra elérkezett az ideje annak, hogy az energia visszaáramoljon az életetekbe, de ezt kizárólag ti vagytok képesek megtenni. Holnap Kuthumival fogjuk folytatni. Holnapután pedig St. Germain következik, valamint a ti összes többi prezentációtok a Shaumbra csodálatos energiájával jelen ezen az összejövetelen.

 

És ez így van!

 

 

(Fordította: Telegdi Ildikó)

 


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circle weboldalán (Http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítés mentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403