Teremtés Sorozat Nyolcadik Lecke: "Szakajtsd le a rózsa gyümölcsét"

Elhangzott a Bíbor Körben, 2001. március 10-énTóbiás: és ez így van, drága barátaim, ismét összegyűltünk a Bíbor Körünkben a családunkkal. Ezek nagyon különleges pillanatok, amikor annyi mindent kell megbeszéljünk. Kedves barátaim, rengeteg mindent hoztunk ma és annyi mindenről kellene meséljünk. Ezek egy része szavakban formájába lesz öntve, egy másik részük viszont energiaként fog kifejeződni.

Mindenek előtt, el kell mondjuk azt, hogy a legmélyebb bensőnkből tör fel belőlünk az irántatok érzett végtelen szeretetünk. Mélységesen tisztelünk benneteket azért, amit csináltok. Tisztelünk azért, aminek az életeteket szentelitek, mivel mi teljesen tisztában vagyunk avval, hogy egészen pontosan mit is csináltok. Totálisan a szolgálatnak szenteltétek magatokat. Belegyeztetek abba, hogy elvetitek a régi energiák eljárásait. Ezt nem könnyű megtenni ám. Beleegyeztetek abba, hogy elvetitek az óságos dolgokat. Azzal a szándékkal egyeztetek bele a totális elutasításba, hogy ti lehessetek az elsők, akik belépnek ebbe az új energiába. Tisztában vagyunk azzal - darabra pontosan -, hogy ez mennyi könnycseppetekbe kerül. Avval, hogy ez menyi nehézséget okoz.

Most pedig beömlünk a körötökbe, abba a körbe, ahol nem számít az, hogy ebben a pillanatban hol is vagytok most. Az entitások, akik nincsenek testben beömlenek most a második körbe, hogy köszönetet mondjanak nektek a küldetésetekért. Azért a küldetésért, ami az igazi tanító küldetése, a szív tanítójáé. Amit most az életetekben tapasztaltok, az pontosan arra szolgál, hogy később másoknak is segíthessetek az új energiába lépni. Nagyon gyorsan fogjátok elsajátítani a Bíbor Kör leckéit azért, hogy evvel a többi ember tanítói, tanácsadói és kalauzai lehessetek.

Hamarosan eljőnek majd azok a pillanatok is, amikor az emberek elkezdenek hozzátok fordulni, méghozzá olyan emberek, akik nem szükségszerűen hordozzák magukon az új energiák címkéit, vagy a New Age-ét és nem különösebben metafizikai beállítódásúak. Ők lesznek azok, akik a saját kereső, kutató munkájukat végzik - egy magányos, csendes kutatást. Fel fognak bukkanni az Új Házatok bejárata előtt és fogalmuk sem lesz arról, hogy hogyan is kerültek oda! Meglepettek és riadtak lesznek, amikor ajtót nyittok nekik, és beinvitáljátok őket. Ti fogjátok egész pontosan felvilágosítani őket arról, hogy miért vannak ott egészen pontosan. Tisztában lesztek avval, hogy miféle küldetésük van, mivel ti addigra már végig jártátok azokat az ösvényeket. Tudni fogjátok azt, hogy itt az ideje a tanításnak, mivel ti vagytok az új energia tanítói.

Kedves Saumbra, kombinálhatjátok ezt a tanítást azokkal a metódusokkal és művészetekkel, amiket már teljesen jól ismertek. Kombinálhatjátok azzal a tudásotokkal, amit a Bíbor Körben sajátítottatok el a jelenlegi gyógyulási és olvasási gyakorlataitok során. De abban lesz már egy új csavarintás, az új energia csavarintása. Addigra viszont már magatokba integráljátok az összes leckét, amit végig vettünk már véletek; a rövid fal mögé állást, a Kegyelem Kemencéjének leckéjét, a leckéjét a változások mindennemű elfogadásának és azok megáldásainak, a korongecset proaktív teremtésével egyetemben. Kalauzaik lesztek a saját, privát útjukon. S mint tudjátok, nem tehettek értük semmit sem, de viszont segíthettek nekik megérteni azt, hogy ők hogyan tehetik meg ezt saját maguk számára. Ezért vagytok ma itt és ezért olvassátok ezt. Ezen létidőtök eseményeinek ez bizony a legvégső célja. Ebben csúcsosodnak ki a többi létidőtök eseményei is. Mindezeket a dolgokat elengedtétek magatoktól, s annak szenteltétek magatokat, hogy az elsők között legyetek, akik átlépnek az új energiákba. ti vagytok azok, akik tesztelni kezditek az új energia hatalmas vibrációit, struktúráit és energia mintáit.

Ti lesztek a tanítók! Ti vagytok az új energia tanítói, kedves Saumbra. S azért tekintenek rátok ekkora respektussal azok, akik ma a második körbe érkeztek. Azok, akiket angyaloknak szoktatok hívni és repdeső, szárnyas lényekként szoktátok érzékelni őket, akik Mestereknek hívnak benneteket, a küldetés Mestereinek. A küldetésetek már nagyon nagyon nagyon messzire vezetett benneteket az Otthontól. Már olyan nagyon rég távol vagytok az Első Teremtéstől, hogy nem is tudunk pontosan visszaemlékezni az indulásotok pontos idejére. Azok is, akik Otthon maradtak még, és azok is, akik már keresztezték a Tűzfüggönyt, de még nem öltöttek emberi formát, nagyon mély elismeréssel adóznak azon munka előtt, amit végeztek!

S mint azt már minden összejövetelünkön következetesen elismételjük, mint most is, nem vagytok képesek arra, hogy átláthassátok a teljes képet. Ennek egész egyszerűen az energia az oka, amiben éppen most vagytok benne. De el fog ennek is jönni a napja hamarosan. Olyan lények társaságában akik ma is itt vannak és a segítségünkkel, képessé válhattok arra, hogy tényleg létezik egy nagyobb szabásúbb kép. Hogy mindannak, akik vagytok és amit tesztek, annak biz' célja van. Nem elvesztegetett egyetlen gondolat, egyetlen lélegzet, egyetlen tett sem. Egyetlen könnycsepp sem kerüli el a szellem figyelmét. Igen, halljuk a gondolataitokat. Halljuk, amikor szóltok hozzánk. Az üzenetek vételét nyugtázzuk. Tényleg!

Amint folytatjátok a biológiátok és szellemetek megváltoztatását, észre fogtok venni olyan dolgokat, amelyek a jelenlegi normál emberi érzékelésen túlra esnek. Ha még nem vettétek volna észre, a biológiátok és az érzékeitek jóval hevesebbek és jóval érzékenyebbek lettek. Néhányan közületek nem is túl boldogok attól, hogy saját magukon olyan felfedezésekre tettek szert, amit "normális körülmények" között allergiás tüneteknek hívnátok! Ezek nem igazán allergiás tünetek a ti hagyományos emberi értelemben vett biológiátokban. Nem nagyon szeretitek a testetek sajgásait és fájdalmait. Nem nagyon szeretitek azt, amikor a szellemetek nem igazán tud mit kezdeni a helyzetekkel, amikor nem tudtok két lábbal állni a Földön. Drága barátaim, ezek mind-mind a folyat részei.

Egyre érzékenyebbek lesztek olyan körülöttetek lévő dolgokra, amelyeknek láthatatlan természetük van. S igen, jóval érzékenyebbek lesztek a mások gondolataira is. Amikor egy emberekből álló csoportban vagytok, akkor az sokkal erősebb hatást fog ez rátok gyakorolni, mint valaha is. Jóval érzékenyebbé váltok a Földetek kiegyensúlyozatlanságaira is. Amikor valami olyasmi történik veletek, amit nem túl jó értetek, azt influenzának hívjátok. Kedves barátaim, ez nem az a fajta influenza, amihez a múltban voltatok szokva! Hívhatnátok akár az "új energia influenzájának" is, mivel sokkal inkább a jelenlegi benső változásokkal áll összefüggésben, mint a szokványos biológiai eseménnyel. Változások zajlanak jelenleg bennetek és ez még egy darabig így is fog folytatódni.

De ezek a változások már egyre könnyebb lefolyásúak lesznek. Annyival lesznek enyhébbek a testi változásaitok, amennyivel jobban sikerül megértsétek az egyre élénkebben pezsgő új energiáitokat. Az energiátok élesedik, kontrasztosodik. el kezdetek meglátni majd láthatatlan dolgokat is és meghallani olyan hangokat, melyeket soha ezelőtt nem hallottatok még. Olyan szinteken történnek meg már ezek, amelyhez ezidáig nem volt hozzáférési képességetek és jogosultságotok sem. Ha valaminek a közvetlenül megvalósulására vártok humán kondíciók között, akkor ne az orrotok elé tekintsetek közvetlenül. Az első jelei annak, hogy valami a kezdetét veszi, a láthatatlan szinteken tapasztalhatóak meg először. Amint egyre mélyebben behatoltok az új energiába, úgy vesztek észre egyre több dolgot a humán valóságból is.

A felfokozott érzékenységetek a beállítások iránt, szerves részeit képezik a folyamatnak. Ne szaladjatok el előle. Ne meneküljetek el, amikor egy embercsoportban vagytok és az energiájuk hatásába kerültök. Maradjatok abban az energiában. Ne rettenjetek meg ettől. Nem árthatnak nektek. Ilyenkor olyan emberek gondolatait és energiáit veszitek, akik javarészt még a régi energiákban vannak beleplántálva. Maradjatok benne. Érezzétek ezt. Még több megértésre juttok ezáltal, hogy abban a térben maradtok.

Mint említettük már, szükség van arra, hogy nagyon sok ember maradjon a régi energiában, amikor ezek az idők eljőnek. Hiszen az energiák szökőárját indítaná el az, ha minden ember egyszerre, csapatostul rohanna bele az új energiába! Képzeljétek el, mi történne akkor, ha mindazok, akikkel együtt dolgoztok, akikkel együtt éltek mind egyszerre rohanna bele ebbe az új energiába! Az volna csak az igazi káosz!

De azok az emberek, akikkel a minden napjaitokat töltitek együtt, olyan figyelmet szentelnek nektek, amire még nem is figyeltetek fel eddig. Nagyon kíváncsiak arra, hogy miken is mentek keresztül, valószínűleg annyira kíváncsiak, hogy majdnem ki is lyukad az oldaluk. Piszkálni fognak benneteket. Kérdezgetni fognak. És valóban, igen, hogy finoman fogalmazzak, bosszantani is fognak benneteket. (a hallgatók felnevetnek) Ők egyszerűen csak megpróbálják megérteni azt, hogy min is szándékoztok keresztülmenni. Tisztában vannak avval, hogy bennük is kezd felébredni valami. Tudják azt, hogy hamarosan - lehet, hogy még ebben a létidejükben, lehet egy közeljövőbeniben - ők szintén belépnek az új energiába. Szóval, ezért kíváncsiak arra, amit csináltok. Na persze, ezt nagyon viccesen tudják ám kérdezgetni! (a hallgatók nevetnek) Olyan módokon fognak reagálni, amire nem biztos, hogy számítotok. Ők a legkíváncsibbak.

Mint tudjátok kedves barátaim, mindig vendégül szoktunk látni egy "meghívott csoportot" az összejöveteleinken. Ma este, akik hozzánk csatlakoznak, azok közül kerülnek ki, akikkel a mindennapi életetek során vagytok együtt, onnan ismeritek őket. Azért jöttek, hogy veletek lehessenek, hogy mellétek ülhessenek, hogy láthassák azt, amint átléptek az új energiába. Azok, akik most csatlakoznak hozzánk a második körben, azok, akikkel mindennap együtt dolgoztok, azok, akiket a humán családotoknak neveztek s azok, akiket közeli barátoknak hívtok. Azok az emberek, akikkel a mindennapjaitok során folyamatos interakciókban vagytok.

Valóban, azok, akik a második körben ma este hozzánk látogatnak, mind élő személyek. Ők jelenleg is emberi formában léteznek, mégis a szellemükben vannak most itt. Végül is, elég sok halott entitás vendégeskedett már itt ebben a körben! (a hallgatók felnevetnek) Azok, akik ma este itt vannak, jelenleg a mindennapi életetek során kapcsolódnak az életetekhez.

Éppen úgy mint nektek, az ő tudatosságuk egy része képes arra, hogy utazzon. A futárok és a szövők, akik nem emberi formában segítik elő ezt a találkát, segítségével a ma esti vendégeink is csatlakozhatnak az összejövetelünkhöz. Bizonyos értelemben, a tudatosságuk egy része a megfelelő kísérettel ide tud jönni ma este, hogy veletek legyenek, csatlakozzanak hozzátok. Nagyon kíváncsiak. Ó, lehet az is, hogy ők azok, akik a legkeményebb pillanatokat okozzák a számotokra napközben. Lehetnek ők a kegyetlen, hajcsár főnökeitek, kedves kollégáitok, akik lelkesen fúrnak benneteket a munkahelyeteken, egy család tag, aki állandóan eszi az életeteket, rabolja az energiátokat. Ők jöttek ma este ide, a második körben csatlakozva. Mindezeknek a tetejében szeretnek és becsülnek benneteket. Ők a legkíváncsibbak arra, hogy mit is csináltok. S a dualitásból ébredő állapotokban nem igazán értik azt, hogy mit is csináltok voltaképpen. S mint azt tudjátok jól, nem sok jóval lehet őket kecsegtetni! (a hallgatóság felnevet) Nagyon szeretnek közel lenni az energiátokhoz. Imádnak piszkálni benneteket, a maguk szeretet teljes módján.

Ma este azért jöttek ide, hogy megfigyeljenek egy új típusú embert, aki egy új típusú energiába masírozik bele. Amikor legközelebb találkoztok vélük, már másképpen fognak rátok tekinteni. Szélesebbre nyílt szemmel, mint valaha. Még kíváncsibbak lesznek. Kapcsolat köztük és köztetek egy másfajta szinten jött létre ezzel. A külső körben úgy fognak ma este ülni, hogy megfigyelnek egy csomó olyan embert, aki mélyen feladta saját magát, aki felhagyott avval, amiről régen azt gondolta, hogy ez az ő személyisége, aki teljesen feladta a régi identitását.Teljesen más szemmel fognak rátok nézni amikor legközelebb találkoztok. Lehet, hogy egy meleg, szerető pillantást fogtok kapni, de az is lehet, hogy még nagyobb dühvel vetik rátok magukat, hogy ki bírják végre hesszelni, kik is vagytok ti!

Ők gyűltek ma este itt össze. Ők bátorítanak benneteket az utatokon, oly módon, ami a véleményük szerint a lehető legjobb. Ők azok, akik elősegítik a továbbhaladásotokat. Tudják azt, hogy biza vannak nehézségek az úton, de azt is tudják, hogy ettől egy teljesen újfajta teremtő születik meg. További entitások is vannak itt, akik a Bíbor Páholy tagjai is, ők azok, akik mindig részt vesznek az összejöveteleinken és folyamatosan dolgoznak rajtatok. Aztán itt vannak még az angyalok légiói is miattatok. S persze itt vagyok én is, Tóbiás, aki ismer mindnyájatokat, mindenkit aki itt van és mindenkit azok közül is, akik ezt az anyagot éppen most olvassák. Ejtettünk már néhány könnycseppet együtt mindenkivel! Ismertek engem. Ismeritek az energiámat. Tekintettünk már egymás szemeibe. Öleltük meg már egymást a múltban, amikor azonos létideink voltak. Mindig is tudtuk azt, hogy visszatérhetünk még egyszer együtt, hogy elvégezzük a Saumbra munkáját.

Én, Tóbiás, valahogy elérzékenyedtem, hiszen én nem vagyok közöttetek humán formában. Ide jövök ugyan közétek, havonta egyszer, hogy megosszuk az energiáinkat. Ó, hogy mennyire szeretnék ismét itt lenni, ismét a szemetekbe pillantani emberi szemmel és megölelni benneteket még egyszer. Számomra és minden Bíbor számára nagyon nagy becs az, hogy itt lehet. Tapsolunk, éljenzünk benneteket, hogy ti vagytok az első csendes tanítói az új energiának.

Arra kérjük Kauldre barátunkat (Geoffrey Hoppe -t) - azt, aki emberi szavakba önti ezt az üzenetet -, hogy egy rövid ideig maradjon csendben. Körbe járunk közöttetek, mindenkinek a szemébe nézünk, a vállára tesszük a kezünket és köszönetet mondunk a munkáért, amit végeztek. Azután összefoglaljuk a mai beszélgetésünk tárgyát. Kedves Saumbra - ti akik itt vagytok és ti, akik ezt most olvassátok vagy hallgatjátok éppen - használjátok fel ezt az időt arra, hogy összeolvasszátok velünk az energiáitokat. Fogadjátok el tőlünk azt, amit Nektek hoztunk.

(szünet)

Valóban változik a Földetek energiája. Valóban változik a ti energiátok is! Ezt az evidenciát támasztja alá az összes változás bennetek és körülöttetek. a bizonyítékok ott vannak a nap mint nap az újságaitok híreiben. A bizonyítékok ott vannak a munkahelyeteken, a mindennapjaitok munkahelyi eseményeiben, amelyek napról napra változnak és esetleg megszűnnek. A bizonyítékok ott vannak a biológiátokban. Jelenleg egy másféle nyelven szólnak ezek hozzátok. Egyszerűen csak hangolódjatok rá, drága barátaim, az összes eseményre, amely most zajlik éppen. Tudjátok azt, hogy mindegyiknek meg van a maga szerepe. Tudjatok arról, hogy valamit magatok mögött hagytatok. Ti, bizonyos értelemben elvesztettetek valamit, de teljesen kinyitottátok magatokat egy egészen új út számára.

Az új energia útjai nem nagyon hasonlítanak a régi energiák útjaira.Amint felfedezhettétek már, ha a régi energiákra alapozva próbáltok valamit építeni, akkor zsákutcába juttok. Az nem túl jól működik! Arra kértünk benneteket, hogy keressétek az új helyeket az új energiában és mindenfelé körülöttetek. Erre ti azt kérdeztétek tőlünk, hogy "Hol találjuk az új energiát?" Drága barátaim, ez a ti Igaz Énetekhez kapcsolódik, amit mi jobban szeretünk a Benső Lénynek nevezni. Üljetek le az új házatok belső szobájában, ami egy metafora a benső békében való időzésre. Erővel vegyétek rá az elméteket, hogy ne csináljon semmit, maradjon csendben. Erőből vegyétek rá magatokat, hogy ne csináljatok semmit. Egyszerűen csak legyetek, csak hallgassatok, és akkor oda fog jönni hozzátok. Legyetek türelemmel, és oda fog jönni hozzátok. Tudjuk, hogy így lesz. Tudjuk azt, hogy így fog történni!

(szünet)

Most pedig folytatjuk a ma esti beszélgetésünket Jack herceg történetének további részleteivel. Ez a ti utatok is. Tényleg Jackek vagytok. Ezt a parabolát használjuk azért, hogy segítsük a megértéseteket arról, hogy milyen hosszú úton is vagytok. Mint tudjátok, Jack herceg volt a királyságban. Nagyon sok hosszú utazást tett ott, hogy kielégíthesse a teremtés utáni vágyát, hogy kiterjeszkedhessen, hogy még többet tanuljon, s azért, hogy kiáraszthassa a szeretetét. A hosszú utazása során eljutott a szárazföld széléig. Eljutott egy hatalmas óceánhoz. Szembe kellett nézzen a kérdéssel, miszerint tovább megy, vagy pedig visszafordul a királyság felé. De mint azt tudjátok, nem habozott tovább menni, az útját folytatni.

Vitorlát bontott ezeken a vizeken, azon az új típusú energián, amit még soha sem tapasztalt meg annak előtte, azon az energián, amit mi metaforikus értelemben hívunk víznek. Vitorlázott és vitorlázott, mígnem csak eljutott a Tűz Függönyéig, ami az Első Teremtés végének a metaforája. Az volt az addig ismert teremtés határa. Megpróbált visszaevezni. Megpróbálta elkerülni azt, hogy elnyelje a Tűzfüggöny, de tényleg elnyelte, tényleg magába szippantotta őt.

Amikor Jack a Tűzfüggönybe jutott, ott billió és billió darabkára tört. Ez egy igen traumatikus esemény volt a számára. Teljesen megváltozottan bukkant ki a másik oldalon. A nagyobb része az energiáinak és a tudatosságának ott maradt egy "gubóban". Ez az "energiagubó" vette őt körül nagyon-nagyon hosszú ideig tartó alvás idejére. Ennek a célja egy belső utazás volt. Eddig a pontig ugyanis Jack még sohasem tekintett befelé. Mindig kifelé fejezte ki magát, de a Tűzfüggöny keresztezése után, egy teljesen új, belső perspektívában kezdte szemlélni magát.

Jack egy része mégsem maradt ebben a gubóban. ez a része ott folytatta az utazást, ahol kilépett a Tűzfüggönyből, ahol egy ürességbe érkezett. Belépett a semmibe, a totális sötétségbe. Amint felnyitotta a szemét a Tűzfüggöny másik oldalán, az első amit megpillantott, a saját tükörképe volt. Meglátta a saját ellentettjét, az inverzét. Meglátta a dualitást. Ez volt az első alkalom, amikor Jack nem volt többé az egység kiterjesztése. Most már "kettő" volt. És ez volt az általatok ismert dualitás kezdete.

S amint a dualitás formálódni kezdett az ürességből, hatalmas háborúk törtek ki. Hatalmas csatákat vívtak egymással azok az entitások, akik szintén átlépték a Tűzfüggönyt, hogy a semmibe jussanak. Ezek voltatok Ti, meg Jack, még rengetegen mások is. Kétségbe esett csaták törtek ki azért, hogy Haza juthassatok. Az összeszorított foggal vívott küzdelmek célja az volt, hogy Haza térhessetek, vissza a királyságba, s ezért mindenki megpróbálta valaki másnak az energiáját megszerezni. Ezek voltak a háborúk, amelyekkel megpróbáltátok mások energiáit megszerezni, gondolván, hogy ez az útja a hazatérésnek, gondolván, hogy ez ehhez a megfelelő üzemanyag.

Ezek a csaták hizlalták fel azt a dolgot, amit most dualitásnak hívtok. A csaták erősödtek és megteremtették a dualitást - a kettő energiáját - egyre nagyobbra és erősebbre. A nagy csaták idején az üresség áttranszformálódott egy új valósággá. Kialakultak a fizikai univerzumotok csillagai és galaxisai.

Aztán a harcok minden határon túl terjedtek. Egyik oldal sem volt képes megszerezni a döntő többséget, vagy esetleg nyerni, hogy a ti kifejezéseiteket használjam. Ezen a ponton azután, kedves barátaim, kialakult egy patthelyzet, egy döntetlen. Világossá vált az, hogy a csaták nem folytathatóak tovább. Jack, a ti és többiek érdekében valamit meg kellett változtatni, hogy tovább haladhassatok.

Az új és növekedő növekedő univerzumotokban ott álltak az entitások tömegei akkor, úgy, hogy a kialakult patthelyzetben egyik oldal sem bírt a másikkal és ebben a dualitás akkori helyzetében teljesen lehetetlenné vált bármilyen további mozgás és működés. Megszűnt az energia további terjedési képessége, holott minden dolog magtermészete a vágy a folyamatos továbbterjedésre. A Szellem - és Jack - által megismert eddigi összes dolgok ezzel egy olyan fordulóponthoz jutottak el, ahol változtatás nélkül lehetetlenné vált mindenféle tovább lépés. Ma esti mennyi metaforában szólunk hozzátok...

Drága barátaim, ekkor az univerzumotokban létező entitások egy nagy közös megbeszélésre ültek össze. Ők nem olyan fizikai formában létező entitások voltak, akiket ismernétek, nem. Azok az entitások voltak ők, akiknek jól definiálható energiáik és vibrációik voltak, de nem olyanok, akik még nem ereszkedtek le a fizikai anyagba. Ezen az "értekezleten" megjelent nagyszámú entitás végül is azt vitatta meg, hogy miképpen is tudnák feltérképezni, megérteni a dualitás természetét. Ekkor vált előttük teljesen világossá az a tény, hogy a két oldal egymás elleni csatározása mennyire hiábavaló dolog is. Rájöttek arra, hogy ideje ezt befejezni. Eljött az idő a tovább lépésre, a küldetés további részei felé való kiterjeszkedésre.

Nagyon sok entitás gyűlt ott össze. Ez volt a kialakulása annak, amit ma páholyoknak, energia családoknak, mennyei családoknak hívnánk. Találkoztak és ezen családok legmagasabb szintjein megegyeztek abban, hogy le fognak ereszkedni néhányan, hogy bizonyos entitások le fogják csökkenteni a vibrációikat, bizonyos angyalok, akik a dualitás két oldalát reprezentálják. Ebben a lecsökkentett vibrációban ezek a bizonyos entitások magukra veszik azt a formát, amit ti most a biológiátoknak hívtok. Anyagi formát öltenek. Részben ennek az oka volt az is, hogy a teremtést nem lehetett olyan gyors formákban gyakorolni, mint eddig. Mindenféleképpen le kellett a folyamatot lassítani. Így vált lehetővé a további tapasztalások meg- és túlélése. Ezzel vált lehetővé az új dolgok kitalálása, kiértékelése és ezek egyensúlyának a létrehozása. Amikor még angyalok voltatok az újonnan formálódó univerzumotokban, gyakorlatilag a gondolat sebességével teremtettetek. Ezekben az időkben csúszott ki ez a lehetőség a kezetekből. Ezekben az időkben, drága barátaim, nem tudtátok azt, hogy melyik oldalon is álltok! Ezekben az időkben nem tudtátok eldönteni azt, hogy miképpen állítsátok be megfelelőre az energiáitokat és látszólag minden ellenőrizhetetlenné vált.

Ekkor lett elhatározva, hogy annyira le lesz lassítva az energia, hogy így a szellemetek az anyagba helyezhetővé váljon. Ekkor született a megegyezés arról is, hogy nem fogtok emlékezni az utazásra, amely ide, erre a jelenlegi pontra hozott. Hogy nem fogtok emlékezni a csatákra. Hogy nem fogtok emlékezni a Tűzfüggöny keresztezésére. Hogy nem fogtok emlékezni a királyságra, ahonnan jöttetek. Ezzel lehetővé válik egy új start. Ezzel biztosítható válik a számotokra, lehetővé válik a Szellem számára, hogy igazán megértésétek a dualitás jellegzetességeit, a "kettő" jellegzetességeit. Addig a pontig, amíg nem kereszteztétek a Tűzfüggönyt, a Szellem mindvégig az "egyet" fejezte ki. Az emlékek nélküli fizikai formában történő Földre érkezés tette lehetővé a dualitás igazi megértését.

Abban az időben nagyon sok angyali entitás volt az új univerzumotokban, s persze, a legtöbben közülük része kívánt lenni ennek az új helynek itt a Földön. Amikor önkénteseket kerestek erre a feladatra, drága barátaim, az elsők között voltatok. Megváltoztattátok az energiáitokat, számtalan számtalan további innenső oldali entitás közreműködésével. Úgy változtattátok meg az energiátokat, hogy lehetővé váljon a belépésetek a Föld dimenzió rendszerébe. Hosszú ideig angyali formában tettetek látogatást a Földen, mielőtt biológiai formát öltöttetek volna magatokra. Ti és mások ide jöttetek, hogy be- és felállítsátok a megfelelő energiamintákat és rácsozatokat. Idejöttetek, hogy megszőjétek a szövedékeket, lerakjátok az alapokat. Látogatásokok során akklimatizálódtatok itt, hogy képessé váljatok beállítani a szükséges energiákat. Nagyon sok segítséget kaptatok olyan angyaloktól, akik nem a ti ösvényeteken jártak. Erről még beszélünk a jövőbeli leckék során.

S akkor egy ponton, kedves barátaim, mindannyian leereszkedtetek a Földre, emberi testbe költöztetek. Megkezdtétek az inkarnációs ciklusaitokat a Földön. ti vagytok azok, akik végig mentek ezen az igen hosszú úton. Ti vagytok azok, akik felkészítették magukat arra, hogy újraegyesítsék Azt, Akik Vagytok Mindazzal, Ami Van. Ti vagytok azok, akik itt fognak maradni azért, hogy tanítói legyetek azoknak, akik majd ide fognak jönni.

Említést kell tegyünk az álmaitokról is, mivel ezek egyre intenzívebbé kezdenek válni. Egyre valóságosabbá fognak válni éjszakánként. Hadd segítsünk annak a megértésében, hogy mi is folyik most. Az álmodás volt az egyik az energiaminta-készítő segédeszközeitek közül, amikor a Föld struktúráit segítettétek formába önteni. Közismert előttetek, hogy mindennap szükségetek van egy időszakra, amikor visszakapcsolódhattok. Szükségetek van egy helyre, ahová ki tudjátok vonni magatokat az emberi dualitásból és vissza tudtok kapcsolódni. Ez egy nagyon érdekes energia dinamika, amit felállítottatok. Tudtátok azt, hogy szükségetek van ezekre az időszakokra. Az álmaitokban, számtalan helyet kereshettek fel és nagyon sok mindenkivel kerülhettek kapcsolatba.

Jelenleg az álmaitok során, a Földre jöveteletek előtti időkbe szoktatok vissza térni. Oda mentek vissza, ahol segítettetek az ürességből a valóságot áttranszmutálni, ami a háborúk és csaták ideje volt. Oda utaztok ilyenkor éjszakánként vissza, hogy megpróbáljátok minél többet megoldani abból, ami akkor történt.

Ezt egy kicsit nehéz meghatározni, kedves barátaim, de amint itt ültök ezen a napon és élitek az emberi életeteket, s amint befejezitek a nagyon hosszú utazásotok ciklusát, ugyanúgy vissza is jártok oda, a kezdetekhez. Visszamentek oda, amikor még nem jöttetek ide a Földre. Oda mentek vissza, amikor az univerzumot teremtettétek meg. Amikor este behunyjátok a szemeteket és álom állapotba mentek át, egy részetek visszautazik. Múltbéli lelketeknek elmesélitek, hogy eljő majd egy találkozás, egy egyesülés. Lesz egy előremozdulás. Nincs szükség már a csatározásokra, mivel megtaláltátok az utat a következő átjáróhoz. Visszajártok oda, hogy elmeséljétek saját magatoknak, hogy itt az idő a konfliktusok befejezésére, befejeződhet a káosz. Pillanatnyilag a jelenben, megoldjátok a múltat.

Valami nagyon érdekes történik most, kedves barátaim, kedves Saumbra. Nagyon érdekes. Éjszakánként az álmaitokban utaztok. Visszautaztok azokba az időkbe, melyek közvetlen azután zajlanak, amikor kiléptetek a Tűzfüggönyből, s mielőtt a Földre jöttetek volna, amikor a semmiből építettetek, a nagy háborúk idején. Akkor utaztok oda vissza, amikor az akkori tudatosságotok a múltból pedig ide a mostani időtökbe próbál jönni! S néha pont félúton találkoztok egymással!

Az utolsó összejövetelünkön beszéltünk azokról, akiket idegeneknek hívtok, s akik az akkor aktuális aspektusaitok a múltatokból. Velük szoktatok összeütközni éjszakánként, amikor visszautaztok valamit megoldani a múltban. Ők pedig éppen előrefelé utaznak az ő "mostjukban", hogy valamit megoldjanak a káoszból. Hát csoda az, hogy ilyen intenzív álmaitok vannak?

Amikor felébredtek egy ilyen álomból, az álom tapasztalatából az elmétek készít egy szimbolikus interpretációt. Nem kapjátok vissza a tiszta képet abból, hogy mi is történt igazán. A szimbólumok sorozatát kapjátok, amely szimbólum sor azokhoz az emberekhez és eseményekhez kapcsolódik generálisan, amelyek a jelenlegi életetekben ismertek. Általánosságban, ők azok az emberek, akik a mindennapjaitokban körülöttetek vannak, a családtagjaitok és azok, akikkel az álmaitokban dolgoztok. Hogy miért, kedves barátaim? Mert ők azok, akik ebben a létidőtökben veletek vannak, akik most itt ülnek a második körben ma éjjel, és ők azok a hatalmas lények, akikkel csatáztatok a múltban! Ezért fontos a számukra, hogy itt ülhessenek ma éjjel. Annyi minden nagyon fontos történik ma este itt! Azok a csaták, amelyek a múltban voltak, a mostani konfliktusaitok egyben. Éppen úgy, amint megpróbáltatok megoldásokra jutni a múltban, úgy próbáltok meg most is megoldásokat lelni.

Ilyen bonyolultan szövődik egybe minden. Azok, akik ma este a második körbe jöttek ide ma este, nagyon különösen fognak rátok tekinteni legközelebb, amikor találkozni fogtok velük, mivel ők tudják azt, hogy ti tudjátok, de azt nem fogják tudni, hogy ők is tudják! A lényetek legmélyebb részeiben él a vágy, hogy feloldjátok ezeket a dolgokat, hogy újra egységbe hozzátok ezeket a dolgokat, azután tovább mozduljatok egy még nagyobb kiterjeszkedés felé, elmozduljatok az Új Föld energiája felé. Jelenleg nagyon nagy mértékben ömlik ezekbe a szituációkba most az energia. Majdnem képtelenség megszámlálni azoknak az entitásoknak a számát, akik most segédkeznek ezeknél a folyamatoknál.

Itt ültök nem értve azt, kik vagytok igazán, vagy teljesen megértve azt, hogy mi is történik jelenleg! Néhányan úgy gondolják, hogy nem túl értékes az életük, amit élnek. Úgy gondoljátok, hogy nem sokra vittétek ebben az életetekben. Féltek attól, hogy hibáztok. Drága barátaim, félreseperjük ezeket a gondolataitokat! Félreseperjük ezeket a felfogásokat. Tudjuk jól azt, hogy ti vagytok az elsők, akik belépnek az új energiába, mindeközben gyógyítjátok a múltat is. Azokat a konfliktusokat oldjátok meg, amelyek az univerzumotokban és a galaxisotokban merültek fel. Ezek nem azokban a dimenziókban jelentek meg, mint amikben számítottatok rájuk. Azon dolgoztok, hogy feloldjátok ezeket, hogy közelebb hozzátok ezeket egymáshoz, hogy elmozduljatok a dualitásból a quad új energiája felé. A quad energiája ki van egyensúlyozva. Ez a teremtés energiája a ti anyagi világotokban. Ez az, amiért annyira büszkék vagyunk rátok. Ez az oka annak, hogy biztosan tudjuk azt, hogy bölcs és együttérző tanítók lesztek

(szünet)

Most pedig tovább lépünk a ma esti Nyolcadik Lecke felé, de előtte arra kérünk mindenkit, hogy helyezze kényelembe a biológiáját mielőtt folytatnánk a sort.

Kedves Saumbra, a Nyolcadik Leckéje a Teremtés Sorozatnak egy nagyon fontos lecke, amit már nagyon hamar másoknak is fogtok tanítani. A nyolcadik egy gyönyörű szép lecke - amihez nem is túl sok házi feladat társul! (a hallgatók nevetnek) Mindenkit arra kérünk, hogy lépjen be az új házába most. Üljetek le az isteni énetek energiájába, lényetek isteni állapotába. Egy rövid történetet mesélünk el, mielőtt feltárnánk a leckét.

Egy hölgy ül az Új Ház Benső Szobájában, aki a család tagja, akit Saumbrának hívunk. A neve Katarina. Ma esti látogatásunkkor éppen sírdogál. Katarina nagyon szomorú. Nem biztos abban, hogy kicsoda is ő. Privát pillanataiban Katarina azt mondta az Énjének, és a Szellemnek, hogy bizony itt az ideje annak, hogy Haza térjen. Nem érzi többé értelmét vagy célját az életének. Katarina nagyon sok könnyet ejtett már, hogy miért, azt ő maga sem értette igazán. Újra és újra kérdezte a Szellemet a válaszokért, de csak nagyon keveset hallott meg ezekből. Az érkező válaszok apró morzsák, pici darabkák voltak csupán, amiket hallott. Nem teljes, komplett válaszok. Az, akit családtagként ismerünk, mint Saumbrát, s akit Katarinának nevezünk, azzal küzdött, amit ő depresszió szóval címkézett fel. Volt már emiatt egy orvosdoktornál, és kapott már erre pirulákat, hogy megszabadulhasson a depressziójától. De drága barátaim, Katarina úgy találta, hogy még a pirulák sem tudják megszabadítani ettől a nagyon mély bútól, ettől a szomorúságtól.

Katarina sír és zokog ma este, mivel mindent megpróbált már. Megpróbált már minden lenni és mindent tenni, hogy jó legyen, és mindig helyesen cselekedjen. Nem látszott az életében az, hogy jól ügyködött volna. Nem értette és nem is érezte azt, hogy a szellem különösebben figyelt volna rá. Ó, valahol legbelül tudta ő azt, hogy néhány éve a segítői magára hagyták már néhány évvel ezelőtt. Elvesztette az állását, ami nagyon sokat jelentett a számára. Lett helyette egy olyan munkája, ami nem volt olyan jelentőségteljes a számára, mint amilyen az előző volt. Elveszett a napi teendői között, amiket fontosnak vélt megtenni. A gondolatai és hitei miatt a néhányan a saját családjából is kerülni kezdték őt. Teljesen fölösleges lett hozzá szólni. Nem számított az, hogy mit mondtak, hogy mennyi szeretettel, és ő nem értette, hogy miért van ez.

Később Katarina fizikailag is kimerült. alig volt energiája ás ő nem értette, hogy miért, ezért olyan embereket keresett fel, akik, akik facilitátorok voltak. Olyan emberekhez ment el, akik segítették újjáépíteni az emberi energiáit. Ideig, óráig ez használt is, de nem tartott egyik sem tovább mint egy-két hét vagy hónap. Nem értett semmit az egészből; hullottak is emiatt a könnyek a szeméből. Az, akit Katarinának hívtak, aki a család tagja, aki olyan mint bármelyikünk, semmilyen célt nem látott maga előtt, amiért érdemes lett volna léteznie, amiért tovább haladt volna, vagy bármilyen erős vágyat sem érzett. Voltak olyan időszakai, amikor egyszerűen semmit sem csinált, nem olvasott könyvet, nem nézett televíziót. Nem törődött semmivel sem, nem érzett semmit sem. Nem érezte többé azt, hogy hajtaná tovább a remény energiája, mint azt korábban tette.

Egy pillanatra hagyjuk magára Katarinát, beszéljünk arról, mi is történik most. Hadd beszéljünk arról, hogy mi is történik nagyon sokotokkal manapság. Amint kiléptek a régi energiákból az új felé, nagyon sok mindent elhagytok magatoktól, ami igen mélyen belétek volt gyökeresedve. Hagyjátok elmenni azokat a dolgokat, amik közeliek és kedvesek voltak a számotokra. Amint így tesztek, azzal egy hiány keletkezik. Ez egy ürességet teremt. Amikor Katarina, vagy ti, megpróbáltok visszamenni, újra felidézni azokat a dolgokat, amiket ismertek már, amiket tanultatok, megpróbáltok ezekből építkezni, azokból a dolgokból, amit itt ezekben az osztályokban tanultatok, azokból a dolgokból, ami itt merült fel először isten emberi ismeret a számotokra, és ezt a régi mintákra akarjátok alkalmazni, akkor az nem fog működni. A régi ás az új, olyanok mint az olaj és víz. Ez teremti meg a nagy üresség terét.

Mint említettük már, egyre érzékenyebbekké váltok, fizikailag, érzelmileg, valamint spirituálisan. De ezek nem egyszerre mozdulnak meg. Nehézséget jelent az új energiák számára, hogy mozogni kezdjenek, amíg a régiekhez is tartoztok. Ó, igen, néhányotok mostanság fel fog riadni álmából olyan hajnali három, esetlég négy óra táján, (a hallgatók felnevetnek) csodálkozva azon, hogy kik is vagytok most, csodálkozva azon, hogy mit is csináltok ilyenkor. Ekkor különféle okok mián ébredtek fel. Ebből az egyik az, hogy éppen most fejeztetek be egy olyan valamit, ami ti álomnak hívtok, mi pedig valóságnak, amikor visszamentetek abba az időbe, amikor még nem jöttetek ide a Földre, hogy segítsétek feloldani a dualitás energiáit. Ezekről az utazásokról érkeztek vissza a rémálmok érzéseivel, néha hatalmas stresszben. Ez riszt fel benneteket az alvási állapototokból. S persze vannak olyan alkalmak is, amikor mi előre megfontoltan ébresztünk fel benneteket, mivel tudjuk azt jól, hogy legalább pár óra pihenésre szükségetek van azelőtt, hogy dolgozni mennétek! (a hallgatók nevetnek)

Drága barátaim, felébredtek hajnali három vagy négy órakor, gondolkodva az emberi életetekről, gondolkodva arról, hogy kik is vagytok igazán, gondolkodva azon, hogy merre is lépjetek tovább. A legtöbbetek számára az egyedüli megoldás erre az, hogy hagyjátok ezeket a dolgokat elmenni, hagyjátok elmenni őket. Hallottuk azt, amikor ezt mondtátok, " Nem tudom merre menjek tovább. Nem tudom mit tegyek legközelebb. Nem tudom többé azt, hogy mi a jó és mi a rossz; ezért hát elengedek mindent, hagyom elmenni a dolgokat." Kedves barátaim, valóban ez a legmegfelelőbb dolog. S amint hagyjátok ezeket elmenni, amint elengedtek, úgy hullotok bele a szerető kezeibe annak, akik igazán vagytok, akik Szellemből, akik Istenből készültek. Midőn elengedtek, nem fogtok egy lángokkal teli gödörbe hullani. Nem fogtok a végtelen mélységbe hullani sem, bármennyire is féltek ettől. Isten szerető kezeibe fogtok esni, hiszen Ti vagytok Ő.

Az életetek elhatározásait másképpen fogjátok meghozni. Mindennap idáig elhatározásokat és döntéseket hoztatok meg. Generálisan három lehetőség közül választottatok ki egyet. Elmozdulhattatok balra, elmozdulhattatok jobbra, vagy egy helyben is maradhattatok. Dönthettetek arról, hogy a fény felé mozdultok el, vagy a sötétség felé, avagy ott maradtok, ahol voltatok is. Lehetőségetek volt arra, hogy kiválasszátok azt, hogy előre mentek, hogy vissza léptek, vagy nem mozdultok meg egyáltalán. Ezidáig a napjaitok az ilyen választások meghozásával teltek el. Most egy új lehetőség lép az életetekbe. Amint hagytok elmenni, tisztán fel fogjátok ismerni ezt, és csodálkozni is fogtok rajta erőst, hogy ezt eddig miért is nem vettétek észre.

Az új energiában a választások nem korlátozódnak pusztán arra, hogy a világosat, a sötétet, vagy a semlegeset válasszátok; pozitívot, neutrálist, negatívot; balt, jobbot, vagy középet. Új választási lehetőségetek lett. Hívjuk ezt - MINDENNEK, M-I-N-D-E-N-N-E-K. Bemutatjuk nektek az új választási lehetőséget, ami egy teljesen új helyről ered, a mindent tudásból. Ez egy új fajta választási lehetőség lesz, amely íbereli az összes eddigieket. Nem kell többé mentális gyakorlatként választanotok a bal, a jobb vagy a középen közül. Ez ezek felett áll. Ez lesz a MINDEN. Ez lesz a MINDEN ami van. Ekkor már nem az lesz az érzésetek, hogy ti választottatok. Ez egy szimpla mindent tudás lesz, az isteniség mindent tudása. S akkor abba az irányba fogtok lépni tovább. Vissza fogtok tekinteni a saját eddigi küzdelmeteitekre, amivel meghoztátok az elhatározásaitokat, mint egy régi energiájú ember. Minden teljesnek fog látszani, befejezettnek, komplettnek. Látszani fog, hogy minden teli van szeretettel, nem úgy, mint a korábbi választások, amelyek most már pusztán részmegoldásoknak látszanak.

Teljesen új eljárások válnak így elérhetővé, de mielőtt ez megtörténne, még valami más is meg fog történni. Még valami más is be fog lépni az életetekbe. Most visszatérünk Katarinához, aki csöndesen sírdogálva üldögél, azon rágódva, hogy mi legyen a következő tette, merre is induljon tovább. Pillanatnyilag azon tűnődik csücsültében, hogy tán balra, netántán jobbra induljon el, avagy esetleg maradjon ott, ahol most van. Úgy gondolja, hogy csak ezek az életének a mindent felölelő opciói. Nem vette észre még a MINDENT. Nem vette még észre ezt a ragyogó mindent tudást, ami ott van az összes többi opció felett. Nem pillantott még felfelé. Szóval, így tényleg üresnek látszik az élete. Így valóban merő egy küzdelemnek és nehézségnek látszik az élete, mivel még nem látta meg a MINDENT.

Katarina feláll az ülőhelyéről a Benső Szobájában olyan elkeseredetten, ha nem elkeseredettebben, mint amikor belépett ide, hogy meglelje azokat a válaszokat, amik nem voltak ott. Elvárásai, reményei és imái szerint a Szellemnek ezeket elébe kellett volna manifesztálnia. Úgy gondolta, ha esetleg a Szellem mobil száma mégsem elérhető, akkor majd én, Tóbiás jövök el hozzá, hogy leszállítsam neki a megfelelő válaszokat. (a hallgatók felnevetnek) De mint azt tudjátok jól, ez nem az igazi megoldás.

Katarina feláll és kilép a Benső Szobájából. Körbe jár az Új Házában. Elcsodálkozik azon, hogy milyen üres is az Új Háza, ahhoz képest, hogy már mióta él is benne. Ó, valóban, van benne egy kemence. Benne meg rácsok, amelyek tele vannak mindenféle dolgokkal éppen úgy, mint ahogyan a munkapultokon lévő tálcák is dugig vannak rakva mindenfélével. De a többi szoba nincs bizony túlbútorozva, mondhatnánk azt is, hogy üresen állnak. Valóban, van itt még egy ragyogó fény is, de Katarina nem kapcsolódott még ehhez. Tényleg hallott egy kellemes zümmögést, egy édes melódiát, azt a vibrációt, amiről én, Tóbiás beszéltem már, de ő még nem igazán kapcsolódott ehhez.

Katarina körbe jár az Új Házában, szobáról szobára kóborol, kérve a Szellemet, hogy jönne már hozzá a kért válaszokkal. Kéri a segítőit, hogy térjenek vissza hozzá, annak ellenére, hogy tudja jól azt, hogy már rég elmentek. Alkudozik velük. Megígéri nekik, hogy sokkal szebben fog viselkedni velük, nem fogja annyi mindenért nyaggatni őket, csak jöjjenek vissza az energiájába. Körbe-körbe jár az Új Házában, nagyon szomorúan és nagyon magányosan. Elhatározza, hogy kimegy egy hosszú sétára. Biztos van valami az Új Házán kívül, amit nem vett észre, valami a dualitás hátsó részeiben, a mindennapi életében, az utcák túlsó oldalán. Biztos nem vett észre egy nagyon fontos részletet. Biztos jön majd egy ember, aki üzenetet hoz a számára!

Amint a bejárati ajtó felé halad, egy fényszikrán akad meg szeme, ami az egyik sarokból világlik elő. Valami megragadja Katarina figyelmét, ami megállítja ideges sétálgatása közben. Katarina nem pislog már se balra, sem jobbra és nem is egyetlen dologra van fókuszálva. Hanem látja a teljes múltat és ezen keresztül az összes többi dolgot. Egy olyan helyre pillant, amit MINDENNEK hívunk. Ebben az új dimenzióban ami az ő emberi dimenziójához csatlakozott, olyasmit lát, amiről sohasem hitte igazán el, hogy valaha is elvesztette. Ott volt az már akkor is, amikor először lépett be az Új Házába. Ott volt az asztalon, egy vázában egy KRISTÁLY RÓZSA.

Beszéltünk már erről nektek 11 hónappal ezelőtt egy közvetítés alkalmával. Amikor először léptetek be az Áj Házatokba, egyetlen dolgot találtatok benne, ami nem volt más mint egy kristály rózsa. Elmondtuk azt is, hogy ez a rózsa gyümölcsöt is hoz, nem úgy mint az összes többi rózsa, amit ismertetek eddig.

Katarina már nem régi minták alapján figyeli a dolgokat, hanem a MINDENRE figyel. Akkor odamegy a rózsához és egy biztos felismerés jelenik meg benne.Nem küszködik már a kérdéssel, hogy "Mit is kéne kezdjen a rózsával?" mert már a MINDENT látja. Az átlagos választásokon túl át már: megérintse a rózsát, ne érintse meg vagy esetleg ne csináljon semmit se. Látja a MINDENT, és az ebből fakadó tudással biztosan tudja mit kell tennie. Nem hagyja a humán intellektusának, hogy végig menjen a szokásos dualitásbéli választási küzdelmein, hogy küszködjön a választással. Megérzésszerűen tudja azt, hogy itt az idő arra, hogy odamenjen a rózsához, leszakítsa a gyümölcsét, a szájába helyezze, elfogyassza és ezzel a lénye részévé tegye.

Kedves barátaim, az Új Házatokban található rózsa gyümölcse a szenvedély, ami az új energiában létezik!

NYOLCADIK LECKE - SZAKAJTSD LE A RÓZSA GYÜMÖLCSÉT. Szakajtsd le a rózsa gyümölcsét. Ez az a szenvedély amit magatok mögött hagytatok. Ezt a szenvedélyt hagytátok magatok mögött, amikor erre a Földnek nevezett helyre jöttetek. Ez a szenvedély volt a tiétek, amikor a királyságban, az Első Teremtésben léteztetek. Ezt hordoztátok magatokkal, egészen a Tűz Függönyéig. De amikor a Földre jöttetek, akkor ez ott maradt. A szenvedélyetek, az isteni szenvedélyetek le lett cserélve egy olyan valamire, amit talán humán egónak hívnátok. Erre építettétek az életeteket. A szenvedélyeitek emberi természetűek lettek. A szenvedélyeitek tárgya a többi ember lett. A szenvedélyetek tárgya az élelmiszer lett. A szenvedélyeitek tárgya bizonyos fajta munkák és kreatív kifejezési formájú tevékenységek lettek itt a Földön. De a szenvedélyeitekre az emberi kondíciók voltak jellemzőek és nem az az alanyi jog, ami a tiétek, mint spirituális lényeké!

Amint leszakajtjátok a rózsa gyümölcsét, visszatér az isteni szenvedélyetek. Mi volt az, amit Katarina annyira hiányolt a szobájából, ahol csendben sírdogált és zokogott? Miért érzett ekkora ürességet? Azért, mert hagyta azt, hogy eltűnjenek az emberi szenvedélyeit. Ezeket a befejezetlen szenvedélyeket. Nem maradt belül semmi. Nem volt semmi szívből jövő. Csak egy kiüresedettség.

Kedves barátaim, amikor idejöttetek a Földre, emberi biológiába ereszkedve, akkor darabokra tördeltétek magatokat, amely darabokat csakráknak hívtátok. Számszerűen hét darabra, amely az emberi biológiátokban voltak megtalálhatóak, és öt darab pedig az éterikus mezőitekben. S mint azt említettük volt már, ezek most egyetlen egy csakrává egyesültek. Létrejött közöttük egy híd, amivel egyesültek ezek a csakrák. Az éterikus és a fizikai csakrái egyetlen közös csakrában egyesültek, az "egy csakrában".

Amint leszakajtjátok a kristályrózsa gyümölcsét, visszatér belétek az a szenvedély, amit magatok mögött hagytatok. Amint így tesztek, teljesen megújhodnak testetek energiái. Teljesen megújhodtok a céljaitokban is. Ismét visszatér lényetekbe az isteni szenvedély. A régi, befejezetlen emberi szenvedélyeitek, amelyek az egóra alapozódtak, el fognak tűnni. Ezért érezte magát Katarina beteljesedetlennek.

Amint lényetek részévé válik a rózsa gyümölcse, az beindít egy olyan szenvedélyt, amit nem tudunk most ecsetelni, egész egyszerűen azért, mert az emberi szavakkal nem leírható. Olyan energiából táplálkozik, amit pillanatnyilag nem használtok. Ez a saját tapasztalatotok lesz, amint birtokolni kezditek. Belülről fogjátok érzékelni ennek a ragyogását, és belőletek fog kiáradni. Semmilyen eddigi tapasztalatokhoz nem lesz fogható. Ilyet nem lehet emberi elmével kiötölni. Ezt nem lehet az egóval legyártatni. Azoknak, akik ezt megpróbálják humán szinteken kontrollálni - azoknak ez nem fog működni. Ez a MINDENEN alapszik. Mindegyikőtök számára hozzáférhető ez.

A Nyolcadik Leckéhez nagyon nagy gondossággal válogatjuk össze a szavakat. Arra kérünk benneteket, hogy fogadjátok el ezt az energiát. Ismerünk benneteket, mint fénymunkásokat, nem vagytok valami jók az elfogadásban! Úgy érzitek, inkább az alapoktól kezdve mindent magatok építetek fel, végig küzdve mindent, lépésről lépésre. Itt van hát egy ajándék, ami tiétek. Ott van a házatokban. Erről beszéltünk, mintegy tizenegy hónappal ezelőtt. A tiétek, fogadjátok el. Ez a ti spirituális szenvedélyetek. A tiétek, csak el kell fogadni, magatokba integrálni. Megújhodást jelent nektek, de a megújhodás egy teljesen új területről indul ki, mint eddig.

Kedves barátaim, változtok. Nem építhettek többé a régi energiák régi alapjaira. Az új energiába léptetek. Hozzátok vissza azt a régi szenvedélyt, amit magatokkal hoztatok a királyságból egészen a Tűzfüggönyig, mígnem csak ide nem érkeztetek a Földre.

A szenvedély, drága barátaim, a kifejezett szeretet. A SZENVEDÉLY A KIFEJEZETT SZERETET. A szenvedély mindig a tiétek volt, mivel mindig is kifelé fejeztétek ki magatokat. Jack mindig is kifelé fejezte ki önmagát. A Szellem mindig is kifelé fejezte ki önmagát, míg csak nem vonultatok be a gubóba. Amikor a Földre jöttetek, ezt a szenvedélyt félretettétek. Ez volt az egyik minta, amit teremtettetek. Megteremtettétek a dualitást. Egyfajta amnéziát teremtettetek. Evvel egyidőben magatok mögött hagytátok az igazi szenvedélyeteket. Az életeteket az akarásra, a szükségletekre és az emberi szenvedélyekre építettétek, amelyek nagyon picinyek az isteni szenvedélyhez képest.

Most, mint tudjátok, a rózsa reprezentálja a szeretet kifejezését, aminek persze tövisei is vannak. Drága barátaim, amennyiben ezt a szenvedélyt a régi energiák szerint akarjátok kontrollálni, a régi emberi utakon, az fájni fog. Azért vannak ott a tövisek. Amennyiben pusztán a régi energiájú emberi utak újra teremtésére szeretnétek ezt a szenvedélyt használni, akkor az fájdalmas lesz. Ez a szenvedély és a szeretet, amit ez kifejez, az új energia számára lett tervezve.

Ha kérdésetek merülne fel, hogy mi lenne a megfelelő felhasználása az új szenvedélyeteknek, akkor a választ a MINDENBEN keressétek. A választ ezeken a felső helyeken keressétek, ami jóval szenvedélyesebb, mint bármi általatok eddig látott hely. S ha nem vagytok valamiben biztosak, kedves barátaim, egyszerűen üljetek csak a csendes pillanatban. Oda fog jönni hozzátok. A választ a mindent tudásból fogjátok meríteni. Ez fogja segíteni az új szenvedélyetek beindítását, és új utakat fog hozni a teremtésetekbe.

Nyolcadik Lecke - Szakajtsd le a Rózsa Gyümölcsét. Fogjátok hát a szenvedélyt, ami mindig is a tiétek volt, a szenvedélyt, ami megújítja az életeteket az új energiában, nem pedig a régiben. Ha pedig azok az elvárásaitok, hogy egyszerűen csak a régi energiájú éneteket tegyétek evvel a szenvedéllyel nagyobbá, hatalmasabbá és erősebbé, akkor majd a tövisek fognak emlékeztetőül szolgálni arra, hogy nem ez a legigazibb alkalmazási módja a rózsának. A szenvedély lesz az új energiában az üzemanyag a számotokra. Ez egy megújhodás lesz a számotokra és Katarina számára. Teljességet és értelmet hoz az életébe, de olyan módon, amit még nem tapasztalt még meg eddig egyik létidejében sem a múltban.

Ez egy ilyen egyszerű lecke. Lesz egy kis házi feladat is, kedves barátaim, nem más, mint a megfelelő csendes pillanatotokban megközelíteni az új házatok főbejáratát, s megérezni a váza vibrációit a kristályrózsával. Amikor készen álltok, amikor a MINDEN vezet benneteket, egyszerűen szakajtsátok le a rózsa gyümölcsét, fogadjátok be magatokba. Ezzel elindul egy fizikai változás a lényetekben, lesz olyan is ami kényelmetlenségeket fog okozni, de csak rövid időre. Meg fog nőni a testetek érzékenysége, az energetikai érzéseitek, továbbá arra lesztek figyelmesek, hogy kezdtek olyan dolgokat is meglátni, ami hétköznaplós szem előtt láthatatlan marad. Amikor a "meglátni" kifejezést használjuk - Kauldre kifejezett kérésére további magyarázattal is szolgálunk - a "meglátni" az érzékeléssel áll kapcsolatban. Lesznek, akik messzebb fognak látni a szemeikkel. Lesznek, akik az egyetlen csakrából fognak látni. Mások csak intuitíven tudni fogják ezt. De mindenki elkezd azon dolgok mögé is látni, amit valaha is láttatok eddig. És ez egyre gyakrabban és gyakrabban fog megtörténni. S ismét, ne legyetek meglepve, ha a testetek érzékenysége még egy darabig fokozódni fog, mivel a testetek egyszerűen csak próbálkozik minél többet felhasználni ebből az új energiából. Ezek az összes folyamatok és változások, melyeken keresztül fogtok menni.

Nyolcadik Lecke - Szakajtsd le a Rózsa Gyümölcsét. Ez egy egyszerű lecke. El fog jőni majd az a nap is mindegyikőtöknek, amikor emberekkel fogtok szemben ülni, akik az ajtótok elé jöttek. El jő majd az a nap, amikor ti fogjátok nekik ezt mesélni. És nem fogják felfogni ezt. Csodálkoznak majd rajta, hogy miről beszéltek. Csodálkozni fognak ezeken a metaforákon, a kristályrózsákon, a gyümölcsökön meg a töviseken, valamint a szenvedélyeken amiről globálisan dunsztjuk sem lesz, hogy miről is beszéltek nekik. Széles mosoly lesz az arcotokon, mivel hajdanán valamikor ti így ültetek az "ezt én fel nem foghatom" terében, és mégis megtapasztaltátok ezt az új szenvedélyt, mely belépett a lényetekbe.

Drága barátaim, az egy dicsőség, hogy megoszthatjuk veletek ezt az időt és ezt a teret. Ma este egy nagyon egyszerű és nagyon nagy hatású leckét adtunk át nektek. Ez lesz az egyik a kulcsleckék közül, melyek elősegítik azt, hogy igazi teremtőkké váljatok. Hogyan is bírnátok teremteni az új energiában az isteni szenvedély, kombinálva széles ecsetvonásokkal, meg még további elkövetkező leckék nélkül, amelyeket még ismertetni fogunk nektek? Ezek a leckék segíteni fognak nektek az igazi teremtés megértésében az új energiában. Legvégül pedig abban segítenek, hogy mások számára tanítókká váljatok, amikor majd ők fognak az új energiába belépni.

Nagyon jól tudjuk, mennyi változáson mentek át mostanság, mennyi, mennyi minden változik most. Megértendő az, hogy ez része egy folyamatnak, mely folyamatban nagyon nagyon sok entitás a mi oldalunkról dolgozik veletek. De legvégső soron mindez értetek van.

Végtelenül szeretünk benneteket azért, amit tesztek. Azoknak, akik a második körben csatlakoztak ma este hozzánk - azok, akik az életetekhez tartoznak jelenleg, valamint ott voltak a múltbéli életeitekben is - nagyon nagy köszönetünket fejezzük ki. Közülük néhányan majd az elsők között jönnek hozzátok, mint tanítóikhoz. Végtelenül szeretnek benneteket. Drága barátaim, soha sem vagytok egyedül.

És ez így van.

fordította: Ziegler Attila (zapverho@mailbox.hu)

<==