A Teremtés Sorozat Nyolcadik Leckéjének kérdései és válaszai

Elhangzott a Bíbor Körben

2001. március 10-én

Tóbiás: És ez így van drága barátaim, eljött hát az ideje annak, hogy megválaszoljuk a feltett kérdéseiteket. Itt az idő arra, hogy mindenkivel egyénileg is beszélgessünk. Nagyon, nagyon boldoggá tesznek bennünket ezek a pillanatok. Most jóval szorosabb párbeszédet tudunk folytatni egymással.

Egy pillanatra visszatérnénk még a ma esti közvetítés témájára (lásd: ``Szakajtsd le a rózsa gyümölcsét,'' 2001. márc. 10.), hogy még egy kicsit tovább tárgyaljuk ezt a témát és segítsük a megértéseteket. mint mondottuk volt már, ez az egyik legjellegzetesebb és egyben a legösszetettebb, legnehezebb közvetítés a számotokra a megértés szempontjából, valamint azok számára is, akiket majdan erre tanítani fogtok. Ha visszaemlékeztek, amikor megérkeztetek az új házatokba, akkor ott bent csak egyetlen egy dolog volt, azon a teljesen új helyen. Egyetlen egy dolog volt ott, amit a múltatokból hoztatok; egyébként ez az új ház teljesen üres volt. Az az egyetlen dolog pedig, amit múltatokból hoztatok nem volt más, mint egy kristály rózsa. A rózsa pedig gyümölcsöt hozott, olyan gyümöpcsötgyümölcsöt, melynek a neve ``szenvedély''.

Amikor Jack herceg elhagyta a királyságot, akkor azt szenvedélyből tette. A királyságbeli mindennapjaiban, vele volt ez a szenvedély. Ez vonta tovább őt. Ez hajtotta előre. Ez késztette arra őt, hogy mindig új helyeket kutasson fel, ilyen helyekre utazzon el. Amidőn átlépte a Tűz Függönyét, milliónyi apró darabra szakadt, de mégis mindegyik pici darabkájára ugyan úgy jellemző maradt ez a szenvedély.

Amint Jack felnyitotta a szemét a Tűzfüggöny másik oldalán, ez a szenvedély még mindig ugyanúgy vele volt. A szenvedély hatalmasabb és fényesebb volt, mint valaha. Amint kinyitotta a szemét és meglátta saját ellentettjét és amikor a csatározások elkezdődtek akkor is ott volt ugyan ez a szenvedély, amely most már a dualitás két oldala közé feszült ki. ez a szenvedély olyan volt, mint egy tánc. A szenvedély volt az oka az összes tovább haladásnak.

A szenvedély a szeretet kifejezése.

A Szellem tele van szenvedéllyel.

A Szellem A szenvedély.

A Szellem a szeretet kifejeződése.

A szeretet egy nyugodt, békés, csöndes és szépséges helyen ül.

A szeretet elfogadása mindannak, ami csak van, úgy, ahogy az van, valamint az Én elfogadása olyannak amilyen. Amikor a szenvedély hozzá adódik a szeretethez, akkor egy kifejeződés kezdődik el, egy kutatás indul meg, egy utazás veszi kezdetét.

Ez volt Jack, és ez voltatok ti is. A királyságban, a király és a királynő trónján ültek a szeretet összetevői, de csendben, nyugalomban és moccanatlanul. Önmagukban voltak egészek, tökéletesek. A szenvedély ad lábakat a szeretet alá.

Amikor ide jöttetek, erre a földi helyre, elfogadtatok számos új feltételt. Beleegyeztetek abba, hogy elfelejtitek kik voltatok és honnan jöttetek. Belegyeztetek abba, hogy elfelejtitek azt az utazást, ami idehozott benneteket. Beleegyeztetek abba, hogy fizikai testet vesztek fel az energia testetekre, arra a testre, amelyet ismertetek már. És, beleegyeztetek abba is, hogy hátra hagyjátok azt a spirituális szenvedélyeteket, amelyet magatokkal hoztatok még a királyságból.

Azok számára, akik nem olvasták a korábbi leckéket, emlékeztető: nem fogják ezeket a dolgokat érteni, amennyiben ennyire előreszökkentek ebben az anyagban. Nagyon fontos, hogy visszamenjenek és elolvassanak mindent a kezdetektől, mivel ezeket a koncepciókat egymásra építettük fel.

A spirituális szenvedély, ami magatok mögött lett hagyva, akkor, amikor a Földre jöttetek, kezd visszatérni. Készen áll a számotokra, és a nyolcadik leckében eljön az idő arra is, hogy ezt újra magatokhoz vegyétek. Ez ott volt az új házatokban - éppen csak nem vettétek észre. Csak nem vettétek észre eddig. Ismét magatokhoz véve ezt, egy újfajta üzemanyagot jelent már a számotokra, , egy új teljességet és a szeretet kifejezésének egy új módját az új energiában.

Nem csoda hát, hogy Katarina és ti is annyira üresnek, deprimáltnak éreztétek magatokat, tele voltatok szomorúsággal. A régi emberi szenvedélyetek, amelyet a Földön eltöltött időtök alatt fejlesztettetek ki - amit az egotoknak lehetne nevezni - el tűnőben van. Készülődik a saját halálára, hogy úgy mondjuk. Elhalványulóban van.

Azok a dolgok, amelyek a múltban izgalomba hoztak benneteket, többé már nem hoznak izgalomba. Dolgok, amelyek azelőtt fontosak voltak nektek, már nem fontosak. Nincs azzal semmi hiba, hogy nem törődtök már ezekkel! Ez azt jelenti, hogy a régi emberi ego készen áll már a lelépésre. Nem kell már amiatt aggódjatok, hogy ez fogja igazgatni az életeteket! Az ego nagyon ``rossz'' dologként lett beállítva. Hát ez nem így van.

Az ego egy nagyon fontos összetevője volt az összes földi létidőtöknek. Ezidáig ez volt az alapja a Föld energiáinak. Búcsúzzunk el tőle! Hadd menjen! Ez nem valamiféle démon, aminek élete van, amely felett rendelkezhet. a régi energiában a pszichológusok úgy hitték, hogy ez mind egy nagyhatású dolog, ami átveheti felettetek az irányítást, s képes a manipulálásotokra. Mi innen az mondjuk nektek, hogy ez nem lesz igaz az új energiában.

Kötöttetek egy egyezséget, hogy az új energiába léptek, s amint így tesztek, a saját egotok, a lelketek, az emberi részetek kész arra, hogy félreálljon. Emiatt éreztétek mélyen magatokban a megrázó változásokat. Ami visszatér, hogy újból egyesüljön veletek, az a szenvedély, amely magatok mögött lett hagyva akkor, amikor ide jöttetek a Földre. Ez a ti spirituális szenvedélyetek.

Mielőtt a Földre jöttetek volna, világos volt előttetek, hogy ez a szenvedély majd utánatok jöhet. Visszatérhet majd, amikor eljön erre a megfelelő idő, amikor itt lesz hozzá a megfelelő bölcsesség is, amikor meg lesznek az eszközeitek és a megértés is ezekhez. Mindez készen áll most már erre! Lesz akinek ez úgy fog visszatérni, mint megrázó erejű energia - majdnem mint egy karambol. A legtöbben viszont ezt egy lassú, de gyönyörűszép kibontakozásként fogják megélni. Valóban, ez a rózsa kifeslésének a folyamata. Ez a szépség kinyílik és így feltárul egy jóval grandiózusabb dolog.

Ez a szenvedély a megfelelő pillanatban visszatér hozzátok. Akkor, drága barátaim, már nem szembesültök a régi pozitív, negatív vagy semleges választásaitokkal. A választási lehetőségeitek eddig erősen korlátozottak voltak a felmerülő kérdéseitekre lelhető válaszok terén. Mindig pozicionálni kellett magatokat, hogy mit válasszatok, balra induljatok el, jobbra menjetek vagy ott maradjatok középen. Ez meg fog változni. Ez egy idő után teljesen meg fog változni; de ez a változás már a kezdetét is vette.

A bal, a jobb vagy közép helyett; a pozitív, a negatív vagy a semleges helyett; a világos, a sötét vagy a semleges helyett egy új tudás fog megjelenni. Ezt az új választ neveztük mi MINDENNEK. A megoldás egy új helyről fog érkezni, ahová még soha sem pillantottatok be. Éppen úgy, ahogyan a rózsa is nagyon régen ott volt, még sem vettétek észre eddig. Ez a tudás egy új helyről fog érkezni.

Csak semmi pánik, csak semmi ijedelem, ha egyből nem látjátok meg ezt az új helyet. Üljetek le a belső szobában, üljetek le a béke terébe. Vigyétek magatokkal a rózsát is, ha úgy gondoljátok. Gyönyörködjetek a szépségében. A rózsa, ami bizonyos értelemben véve a ti lelketek, a spirituális lelketek, az, amit nem ismertetek az eddigi földi napjaitok alatt.

Ez egy nagyon nagy jelentőségű, egyben némi félreértésre is okot adó lecke. Némi időbe telhet és türelembe kerülhet ennek a teljes megértése. ez egy nagyon nagy hatású és mi - akik itt vagyunk a második körben ma este - igen izgatottan lessük azt, amint elkezdtek evvel dolgozni. Ezzel el fog kezdődni a számotokra egy csoda sorozat, ami nagyon sok örömet fog nektek okozni.

Most pedig készen állunk arra, hogy megválaszoljuk a kérdéseiteket.

Kérdés: Tóbiás, amikor először beléptem az ``új házamba,'' az teli volt mindenféle csodás dologgal. A falakon olyan képek voltak, amilyeneket csak a legmerészebb álmaimban tudtam eddig elképzelni. Ott volt egy nagyon békés élet, harmónia és végtelen feltétel nélküli szeretet amelyet megosztottam a családommal és a barátokkal. A konyhában sorokban álltak az üstökben az arany pénzérmék, nagyon sok pénztárca és erszény volt a munkapultokon teli pénzzel. Ennek ellenére, a fizikai életemben a barátok jóindulatából élek, nincs társam, akivel megoszthatnám ezt, képtelen arra, hogy egy állást vagy valami más jövedelem forrást szerezzek magamnak, sovány elemózsián és kevesebb, mint egy dollár van a számlámon. Hogyan indulhat el innen valaki, vagy remélheti azt, hogy sikerülhet kiegyensúlyozni ezt a jókora különbséget a valóság és a látottak között és miképpen lehet aban bízni, hogy mindez a megfelelő módon lesz behozva az életembe?

Tóbiás: Ez nagyon idevágó kérdés a mai estére. Egy része a hiányzó elemeknek éppen az a szenvedély, amiről beszéltünk a mai estén. A bőséghez, amely az új házadban vár rád, szükség van a szenvedély üzemanyagára. Amint magadhoz veszed ezt a szenvedélyt, az fogja hajtani az összes olyan dolgot, ami az új házadban van. Azok a nagyszerű dolgok, amelyeket említettél, szószerint arra várnak, hogy beléphessenek az életedbe. Emlékeztetünk arra, és emlékeztetünk másokat is, hogy ez nem egy intellektuális folyamat! Ez nem egy intellektuális folyamat. Ezt nem lehet előre körvonalazni, megtervezni a jó öreg emberi elmével, különben biztosan találkozni fogsz a rózsa töviseivel!

Egyszerűen vedd csak magadhoz a gyümölcsét. Vedd magadhoz a szenvedélyt, mely a tiéd, a királysági születési előjogod folytán. Ez biztosítani fogja az energiát, a fényt, az üzemanyagot, miközben manifesztálni fogod mindazon dolgokat, amelyek a bőségedet jelentik. Nem csak az új házadban, hanem amikor kilépsz az új házadon kívülre is, az azt körülvevő dualitásba is. Ilyen egyszerű ez. Ilyen egyszerű ez.

Te, drága barátom, azon a nagyon keskeny vonalon jársz, amin meg lehet tapasztalni azt, hogy mennyire vékony az a határ, amely elválasztja a semmit a bőségtől. Ez lesz az egyik dolog, amit tanítani fogsz másoknak majdan. Azt fogod majd tanítani, hogy te, mint teremtő, mint kreátor a szenvedély elemének a beépítésével az életedbe, mindezen dolgokat be bírtad hozni az életedbe! Továbbá tanácsolni is fogod majd az embereknek azt, hogy a dolgok bizony nem olyanok, mint amilyennek ők elgondolják, hogy azoknak a dolgoknak milyeneknek is kellene lenniük. Ne legyenek feltételezéseid ezen a ponton. Ne legyenek elvárásaid. Egyszerűen csak egy isteni tudásra van szükséged. Köszönjük néked ezt a kérdést!

Kérdés: Tóbiás, az újságok a címoldalukon nap, mint nap számolnak be arról, hogy gyerekek olyan bűncselekményeket követnek el, amelyek bőven a felnőtt kategóriába sorolandóak. Mi ez és mi lenne erre a lehetséges megoldás?

Tóbiás: Ez nagyon egyszerű. Az újságaitokon keresztül láthatjátok azt a konfliktust, amint a két energia, a két Föld - a régi és az új - között zajlik éppen. Ezt szemlélitek és megpróbáltok megoldást és egyensúlyt találni erre.

Bizonyos esetekben pedig arról van szó, hogy a diákok megpróbálnak nagyon régi karmikus dolgokat megoldani valami nagyon gyors módon. Nem akarnak létidőkön keresztül menni, hogy kiegyensúlyozhassák ezeket a karmikus ügyeket. Szóval, arra törekszenek, hogy mihamarabb elvégezzék ezt, a lehető leggyorsabban.

Más esetekben pedig a csalódott emberi tömegtudat akar kitörni a régi energiaminták közül. A tanulók lázadnak az elnyomás ellen: állandó piszkálásnak vannak kitéve, le vannak alacsonyítva, nem fogadják el őket olyanoknak, amilyenek. Ez haragot gerjeszt bennük és ők ezeken a módokon fejezik ezt ki.

Nem ítéljük meg ezeket a dolgokat. Tudjuk azt, hogy ez természetes és ez így megfelelő. Tudjuk azt is, hogy ezeket a szituációkat ti igen negatívan szemlélitek. De, kedves barátaim, álljatok csak egy pillanatra a kerítés mögé. Nézzétek csak meg jobban, mi is történik itt. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy miként mennek a régi vágásban a dolgok. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a régi módszereknek meg kell változniuk most. Számotokra ez radikálisnak tűnhet, erőszakosnak tűnhet, de, kedves barátaim, ezek a tettek szeretettel követődnek el és akiket érint ez, azok is szeretettel fogadják ezt el. Nektek, akik láttátok ezeket az eseményeket, akik hallgatjátok a híreiteket, tanuljatok ebből a bölcsességből.

Látjuk azt, amint ezek az összezördülések egyre hevesebbek lesznek. Túl fognak terjedni az iskoláitokon. Egyre intenzívebbek lesznek és ez addig fog tartani így, amíg teljesen elfogadottá nem válik az, hogy a régi utaknak, a régi intézményrendszereknek és a régi hierarchiáknak le kell köszönniük. Állj be a kerítés mögé és értsd meg azt, hogy mindez része annak a folyamatnak, amely kifelé tart a régi energiából. Szeress mindenkit, aki érintve van ezekben a dolgokban.

Kérdés: A déjá vu a ``most pillanatának'' az eredménye vagy valami egészen más?

Tóbiás: Déjá vu olyankor történik, amikor olyasmit tapasztaltok meg, amit előzőleg meg is álmodtatok már. Vannak olyan perceim, amikor én, Tóbiás, teljesen meglepett vagyok, hogy az emberek nem tapasztalják meg a déjá vut még gyakrabban is. Nagyon sok fontos eseményen haladtok keresztül az álom állapotaitokban, mielőtt ezeket aktuális eseményekként meg nem tapasztaljátok az éber állapotaitokban. Keresztül mentek olyan energiákon, amelyek jó előre értesítenek magukról, mielőtt ezt emberi körülmények között ezeket meg is cselekednétek, az éber állapotaitokban. Habár, mint ezt jól tudjátok, a legtöbb ember nem valami jól tud visszaemlékezni az álmaira. Biztosan ezért nem történik meg még több déjá vu incidens veletek. Legközelebb, amikor ilyesmi történik meg veled, emlékezz arra, hogy ezt már egyszer teljesen meg is álmodtad már.

Kérdés: Tóbiás, megtapasztalva ezt az új MINDENT tudást, az elképzeléseim a kapcsolatokról teljesen megváltoztak. Ezek között már nem szerepel az is, hogy ha valaki szeret valakit, az kizáró ok lenne arra nézvést, hogy ettől fogva az a valaki nem szerethet ugyanígy további valakit is. Kérlek mesélj a házasságról és annak az új energiában elfoglalt helyéről. Köszönet mindenért, amit megosztasz velünk.

Tóbiás: (erősen kuncogva) No, most Kauldre bizony szorult helyzetben fogja találni magát, az miatt, amit mondani fogunk! Már is aggódni kezdett azok miatt, akik ezért köveket dobálnának a fejéhez vagy a házára!

Bizonyos értelemben nagyon is igazad van ebben. (kuncog, küszködik a válasz helyes szerkezetének a megfogalmazásával) Nagyon vékony jégre taposunk most rá! Nagyon politikusan fogunk fogalmazni - már csak a Kauldre iránt érzett tiszteletünk miatt is -, de valóban a társkapcsolati viszonyaitok meg fognak változni. A lehető legmélyebb szinteken, a férfi és a nő közötti viszony a régi energiából ered. Ezek valóban a dualitáson alapszanak. Az a dualitás, amikor így szóltok: ``Elkötelezzük magunkat egymásnak, úgy, hogy nem számít az, hogy mennyire boldog avagy nyomorúságos is ez a kapcsolat. Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk egyensúlyba hozni azt a dolgot, amit dualitásnak hívunk.''

Az új energiában a mód, ahogyan a társkapcsolatokra tekintetek, meg fog változni. Nem fogjátok a szükségét érezni annak, hogy egymáshoz kössétek magatokat a házasság intézményével. Képesek lesztek arra, hogy boldogan éljetek egymással mindenféle régi kontraktusok nélkül is. Avagy, képesek lesztek arra is, hogy boldogan éljetek saját magatokkal, egyedül is. Nem lesz szükségetek egy másik személyre is, hogy teljesek legyetek. Azután lesznek néhányan, akik azt választják, hogy csoportokban fognak együtt élni, mégis úgy, hogy mindenki képes marad arra, hogy egyidejűleg karbantartja a saját individuumát is.

Ez valószínűleg kihívás lesz közületek pár embernek, akikben mélyebben be van égődve a régi hitrendszer arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ismét azt kérjük tőletek, hogy álljatok be a kerítés mögé, s figyeljétek meg, hogy mi is történik igazából. (kuncogva) És Kauldre most azt mondja nekünk, hogy ez bizony nagyon politikus válasz volt a kérdésedre! (a hallgatók felnevetnek)

Kérdés: Tóbiás, mesélnél nekünk még az Isteni Szenvedélyről? Ez valami nagyon különleges szenvedély fajta? Honnan ered ez?

Tóbiás: Ez a szenvedély az eredetedből ered, Isten királyságából. Ez a születési előjogod. Követett téged egészen addig, amíg ide nem jöttél a Földre. Ez egy olyan valami, amit jelen pillanatban nem szeretnénk definiálni, ezt egy pajkos rátok kacsintással mondjuk nektek, mivel teljesen világos előttünk az, mennyire szeretik - túlságosan is - az emberek analizálgatni a szavainkat. Ezért is választottuk a mai estén ezt a nagyon egyszerű metaforát a rózsa gyümölcsével. Bár Kauldre úgy gondolja, hogy nem voltunk ma esti közvetítéssel eléggé érthetőek, de mi nagyon is jó okokkal válogattuk ki a szavakat, szóval legyetek szívesek nem túlanalizálni ezeket. Nem adtunk nektek egy folyamatot, nem adtunk elvégzendő tennivalókat. Egyszerűen csak azt mondtuk, hogy vegyétek ezt magatokhoz és a tapasztalatok a tieitek lesznek.

A kérdésedre a konkrét válasz a következő: egy különleges és egyéni tapasztalatod lesz az Isteni Szenvedélyeddel. Javasoljuk, hogy ne próbáld meg ezt intellektualizálni, egyszerűen csak tapasztald meg.

Kérdés: Tóbiás, mi a gyümölcs (a rózsáé)? Hogyan ismerjük fel és miképpen szakítsuk le? Köszönöm szépen.

Tóbiás: Az előző kérdésre adott válasz válasz a te kérdésedre is! (a hallgatók felnevetnek) egy pillanat szünetet kell tartsunk, hogy mindannyiatokkal bírjunk nevetni! (megpróbálja visszatartani a nevetését) Nagyszerű dolog, amikor meg bírunk benneteket nevettetni.

Van az emberekben egy olyan hajlam... van egy hajlam a régi energiában az analizálásra, az elemezgetésre, az intellektualizálásra, a boncolgatásra, és arra, hogy mindent megpróbáltok kitalálni. Ez az emberi ego egyik jellemzője. Úgy fogjátok majd találni, hogy az isteni szenvedély - most küzdünk a megfelelő szavak megkeresésével - valami teljesen másféle dolog, mint a ti emberi egotok.

Az isteni szenvedély a megengedésből ered. A létből ered. A tudásból ered. Ez nem az elméből jön elő, ez nem a hét csakra egyikéből tör elő. Ez a lelketekből ered, mivel az tényleg a ti lelketek! Mindegyikőtöknek egy nagyon személyes élményt fog ez jelenteni, amint belép az életébe. Az isteni szenvedélyt nem lehet erőltetni és nem lehet ellenőrizni. Ennyire egyszerű ez.

Az isteni szenvedély csalókának fog tűnni, de még a mi áttekintésünkből is az mondható erről, hogy így van ez jól. Így jó ez, a tiétek, születésetek jogán. Születésetek jogán a tiétek ez! Ne kérdez minket vagy magadat, hogy hogyan néz ki ez a gyümölcs, milyen az íze, vagy esetleg azt, hogy mennyi kalóriát is tartalmaz. (nevetés) Drága barátaim, egyszerűen vegyétek csak ezt magatokhoz, amikor úgy érzitek, eljött számotokra erre az idő. (válaszolva néhány hallgató gondolatai között felmerülő kérdésre) És igen, tudjatok arról, hogy még további fizikai változáson fogtok átmenni. Úgy fogjátok érezni, hogy a dolgok egyre gyorsabban fognak körülöttetek örvényleni. Továbbá találni fogtok ott egy új típusú örömet és vidámságot, olyat, amilyet nem éreztetek már hosszú ideje. A szenvedély a szeretet kifejezése.

Kérdés:Bizonyos pillanataiban ez az utazás olyan nehéz és magányos. Ha mi teremtettük ezt, akkor miért teremtettünk ennyi nehézséget?

Tóbiás: Átmenetben vagy a régi energia emberétől, ami egy olyan dolgon alapult, amit ti emberi egonak neveztek. Bár átmenetben vagytok az Isten Ember állapota felé, mégis még emberi testben vagytok, olyanban, aki még mindig két lábbal jár a mindennapok dualitásában. De ti már magatokba integráltátok az isteniségeteket, a szenvedélyeteket és a szereteteket.

Nincs is igazán nagyon lehetőség a számotokra, hogy megérthessétek, milyen is integráltnak lenni, istenembernek lenni a mostani tudatosságotokkal. Mégis, megkísérelnéd definiálni a saját isteniségedet, már azelőtt is, hogy az szárba szökkenhetett volna előtte benned. Ez az oka a kétségbeeséseidnek, s ez okozza a magányosság érzésedet is. Kedves barátaim, ezek a rózsa tövisei, amiről beszéltünk a közvetítés során! A próbálkozás a folyamat titkainak a kifürkészésére okozza a kudarc élményeiteket. Ez okozza az álmatlan éjszakáitokat. Amikor egyszerűen csak magatokhoz veszitek ezt, amikor leszakajtsátok a rózsa gyümölcsét, amikor megengeditek magatoknak, hogy egyszerűen csak az isteni pillanatban időzzetek, akkor meg fogjátok látni, hogy a dolgok változni kezdenek. Nem fogunk ennek a mélyebb részleteibe belemenni, mivel nem áll szándékunkban az, hogy még több tápanyagot adjunk a feneketlen analizálási hajlamotoknak. Arra kérünk benneteket, hogy csak egyszerűen tapasztaljátok meg a ti saját élményeteket.

Mi biztosítjuk a számotokra, valamint mindenki más számára, akik kapcsolódnak ezekhez a szavakhoz azt, hogy valóban magatokba integrálhassátok a saját isteniségeteket. Nem késitek le a hajót, hogy úgy mondjuk. Üljetek be az Új Házatok Belső Szobájába. Ne tekintsetek magatokon kívülre. A csendetekben rá fogtok jönni az életetek tökéletességére és rengeteg örömére.

Kérdés: Tóbiás, beszélj kérlek a szexualitásunkról.

Tóbiás: Hmmmmmm. (a hallgatóság felnevet) Ez a másik terület ahol változásokkal fogtok szembesülni! Amint az számosan tapasztaltátok már, ez egy olyan időszak most, amikor a szexuális hajtóerőtökre is egy bizonyos szenvedélymentesség a jellemző. Ezt nem az életkor okozza, hogy válaszoljunk valakinek az éppen most felmerülő gondolatára. (a hallgatók felnevetnek) Tényleg, amikor a régi energiából átléptek az újba, amint a régi dualitásból átléptek az Új Földre, nagyon sok dolgot el fogtok hagyni. A múltban szenvedélyesen szerettetek szeretkezni, ez az, amit ti szexnek hívtok. Közületek nagyon sokan egy olyan perióduson fogtok átmenni, amire egyfajta visszavonultság lesz a jellemző, az egyedül levés magatokkal igénye és nem igénylitek egy másik személlyel gyakorolt ilyen fajtájú interakcióba lépést. Azt vehetitek észre, hogy már nem akkora vehemenciával érint benneteket a dolog, mint eddig, általában a kevesebb is kielégítő mennyiség ebből.

Meséltünk ma este már nektek Katarináról, akinek ez szintén eltűnt az életéből. Ő a múltban örömmel vett részt az efféle erős kötődésű érzelmi és fizikai kapcsolatokban. Ezek mostanra elmúltak és ő ezt olybá vette, hogy valami baj van emiatt vele. Amint az ismerőseire nézett, a munkatársaira, és azt látta, hogy őket bizony még mindig nagyon foglalkoztatják olyan dolgok, amit ti szexnek hívtok. Látta azt, hogy a számukra még mindig fontosak a családi dolgok s nagyon érdekeltek még a szokásos családi drámákban is. Azon tűnődött, hogy vajon mi lehet vele a baj, mivel őt már nem nagyon izgatták ezek a dolgok. Katarina egyszerűen átmenetben volt a régi energiából az újba.

Amint magadhoz veszed a rózsa gyümölcsét, amint visszaveszed azt, ami a születési előjogod, úgy fogod találni... és most nevetnünk kell - kirobban belőlünk, ahogy mondani szoktátok - (a hallgatók is felnevetnek) úgy fogjátok találni, hogy egy új típusú szexualitás kel életre benned, amiről most még egyelőre nem nagyon szeretnénk még részletekbe bocsátkozni (mindezalatt Kauldre folyamatosan alkudozik Tóbiással, hogy ugyan ne feszegessék már ezt a témát tovább). Azért nevetünk, mert hallatlan humor rejlik ebben. Ez nem olyan lesz, mint a régi típusú szeretkezéseitek, amit eddig műveltetek. (válaszolva valakinek a csak még kigondolt kérdésére) Annak, aki még csak most kérdezné meg ezt a kérdést, igen, képesek lesztek ezt megtapasztalni olyan partnerrel is, aki még nem mozdult el az új energia irányába, mivel ez egy olyan dolog, amely belőletek fakad. Szóval, nem lesz arra szükség, hogy olyan partnert kelljen keressetek, aki szintén az új energia felé tart, vagy ott is van már, hiszen ez volna ám csak az igaz diéta a számotokra! (kirobbanó nevetés) Elismerésünk a kérdésedért!

Kérdés: Tóbiás, nagyon fura az a számomra, hogy miközben begyűjtöm itt a rengeteg elismerést, hogy milyen csodálatos fénymunkát végzek, addig én gyakorlatilag nem csinálok mást, mint végzem a mindennapi munkámat, gondoskodom a családomról, eljövök ezekre az összejövetelekre, Kryon könyveit olvasom, stb. Én nem végzek olyan szolgálatot, mint jó páran, ha magam köré nézek. Kérlek, segíts ennek a megértésében.

Tóbiás: Nagyon fontos a számodra, és mindenki más számára - azoknak is, akik most olvassák ezt az energiát-, hogy tudjátok azt, hogy néha a LÉTETEK a legfontosabb dolog, amit végezhettek. Idáig arra lettetek kondicionálva, hogy akkor vagytok fontosak, ha mindenféle sürgő-forgó aktivitást végeztek, dolgokat építetek fel vagy ha megváltoztattok nagyon sok mindent.

Amikor mi tekintünk rátok, onnan, ahonnan mi tudunk rátok nézni, akkor mi nem egy embert látunk ruhákban és a biológiájában. Mi egy Hatalmas Angyalt látunk, aki elhagyta az otthonát; aki súlyos megpróbáltatások tapasztalatainak a birtokosa már, amelyek lehetővé tették a számára, hogy most mindaz legyen, ami; aki egy nagyon, nagyon hosszú utazásban van és aki még mindig a szolgálatát végzi; aki még mindig folyamatosan ad. Mindannyiatok előtt ott áll nyitva a lehetőség, hogy kilépjetek, elhagyjátok ezt a rendszert - befejezzétek az emberi léteteket -, hogy visszatérjetek ide, a mi oldalunkra, hogy egy kicsit megpihenjetek. És erre mindannyian azt felelitek: ``Nem, folytatom tovább.''

Nagyon sok kihívással és nehézséggel kell szembenézzetek az életetekben. Amikor arról beszéltek, hogy munkába jártok, hogy a gondozzátok a családotokat - számunkra, akik nem vagyunk emberi formában, ez annyira nehéznek látszik. Úgy élni, hogy nincs tudatos kapcsolatotok a Szellemmel, az egyenlő a legvégső keresztrefeszítettséggeláldozathozatallal. Valóban van egy nagy csomó jó dolog is abban, hogy az utazást emberként végzitek. A szeretetet a lehető legnehezebb körülmények, szituációk között tudjátok így megtanulni. Azt tanuljátok, hogy kik is vagytok igazán.

Nem nagyon tudunk erre másként válaszolni, mint a könnyeinkkel. Akit mi látunk, az az, aki folytatja az utazását, odaadóan folytatja nap, mint nap. Ismételjük, minden elismerésünk ezért nektek.

Kérdés: Tóbiás, a minap némi vért köhögtem fel. Helyes az érzésem, hogy ez nem része annak a folyamatnak, amit nagyon szeretnék a magaménak tudni? Köszönöm szépen.

Tóbiás: Ennek az energiának a tüzetesebb szemügyrevételéhez idehívunk másokat is. (szünet) Egy belső pillantást kéne vess erre a szituációra. Nem kéne ezt semmibe vedd, de nem is kéne megijedni ettől a jelenségtől. Továbbá túl nagy jelentőséget sem kell tulajdonítani neki. Van valami benned, ami most szeretné felhívni magára a figyelmedet, ami kér téged, hogy kezdj el foglalkozni vele. Itt a gyógyulási potenciál nagyon erős. Gyógyító energiák veszik körül a gyulladt területet, de nem szabad figyelmen kívül hagynod ezt a tünetet. Nem kellene elhanyagold ezt. Hmmm, Kauldre nem nagyon szereti, amikor orvosi tanácsokat adunk! De javasolnánk azt is, keress fel egy orvosdoktort a megfelelő tanácsadás végett. Miután ő elvégezte a megfelelő berendezéseivel a pontos diagnózis felállítását, akkor fogod majd tudni a MINDEN-ben, hogy pontosan miképpen is kell kezeljed ezt a szituációt. Nem kell megijedni ettől a tünettől, de nem is szabad elhanyagolni.

Kérdés: Tóbiás, az elítéltek várják a jelenlétedet a börtönben. Az ő kérésüket tolmácsolom most. Már egy ideje nem esett arról szó, hogy folytatódik-e a börtön látogatási programod. Tudnál erről valamilyen információval szolgálni?

Tóbiás: Nem bízol abban, hogy Tóbiás folytatni fogja ezt a munkát? (a hallgatók felnevetnek) Ez a megfelelő időben lesz elvégezve. Ez előtt a szervezet előtt még két nagy energia váltás áll, aminek mindenképpen le kell zajlania, mielőtt folytatnánk a munkát. Akkor pedig ott leszünk teljes dicsőségünkben, ott leszünk, hogy megbecsülésünket fejezzük ki azoknak, akikkel együtt fogunk ülni ott.

Kérdés: Szervusz Tóbiás, Izraelből hoztam a kérdéseimet, s mert olyan messziről, ezért bátorkodom mindjárt kettőt is kérdezni, remélve azt, hogy az így a helyes. Előszörre azt kérdezném, hogy habár azt mondottad, hogy álljunk be a kerítés mögé, de lenne-e esetleg valamilyen speciális tanácsod azon emberek számára, akik velem együtt a világnak éppen ezen a frekventált helyén élnek.

Tóbiás: A felelet hasonló, mint amit az egyik előző kérdésre is válaszoltam. Egyszerűen csak LEGYETEK ott. Olyanok vagytok ott, mint az új energia horgonyai. Nagyon kevés dolgot kell ott végezzetek azonkívül, hogy a jelenléteteket biztosítjátok azon a területen. A ti új energiátok biztosítja azt, hogy néhány régi energia újra egyensúlyozódhasson. Ez segíti a Föld kiegyensúlyozódását is, s ezzel így integrálódhatnak az új energia elemei is a világ eme ősi területeibe is. A kérdésedre a konkrét válasz pedig az, hogy egyszerűen csak LEGYÉL ott. A fényed olyan módokon ragyog, amelyeket nem teljesen érthetsz meg még.

Második kérdés Izraelből: Mardos a kíváncsiság, hogy megtudjam azt, mit jelent számodra az, hogy állandóan a kérdéseinkkel nyaggatunk, segítséget kérünk. Milyen a számodra tanítónak lenni?

Tóbiás: Mi itt a Bíbor Páholyban meg vagyunk lepve - kellemesen meglepődve -, hogy ti és a Saumbra nem adjátok fel az utazásotokat. Jól tudjuk azt, hogy ez mennyire nehéz. Nem vesszük nyaggatásnak a kérdéseiteket, s nem találjuk fárasztónak az imáitokat sem. Mindezekre mi áldásként tekintünk. Amint mondtam ezt már ennek a csoportnak, voltam már itt emberi kondíciók között is. Töltöttem már el létidőket itt a Földön. A lehető legnagyobb elismerésem azoké, akik még mindig haladnak tovább. Tudom jól, hogy mennyire nehéz is ez.

S azt is említettem már nektek, hogy az utolsó földi létciklusomban egy börtönben haltam meg. Ez egy nagyon nehéz és kihívásokkal teli élmény volt, mégis gyönyörű szép és a legtöbbet talán ebből tanulhattam meg. Ezzel több lépcsőfokot is sikerült átlépjek egyszerre, de ezután már nem kívántam erőltetni a létideim eltöltését itt, földi körülmények között. Azt választottam, hogy itt maradok, innen végzem a magam szolgálatát - a Bíbor Páholy szolgálatát és a többi Páholybeli szolgálatomat is, amelyek kapcsolatban vannak az emberekkel -, hogy segíthessem az utatokat az ösvényeiteken. Egyetlen kérdésetek sem nyaggatás, nincs egyetlen olyan panaszkodás sem, ami kiábrándító lenne a számunkra. Továbbra is csak az elismerésünket tudjuk kifejezni a végzett munkátokért. Vissza fogtok egy napon térni ide, és akkor így fogtok szólni: ``Nem hittük volna, hogy folytatni bírjuk ezt az utat'' vagy azt, hogy ``Miért nem hoztatok vissza már korábban?'' Avagy esetleg azt is mondhatjátok, hogy ``Őrültek voltunk, mert folytattuk az utazást.'' Nagyon nagy elismeréssel tekintünk rátok és mindig boldoggá tesz bennünket az, ha válaszolhatunk a kérdéseitekre.

Kérdés: Tóbiás, úgy látom magamról, hogy meg van az a képességem, hogy ezen leckéket nagyon-nagyon gyorsan elsajátítsam. Azt remélem, hogy ezzel nem fogom magam megtréfálni. Tudnál erről valami továbbit mondani, esetleg volna valami tanácsod ez ügyben?

Tóbiás: Valóban nagyon gyorsan asszimilálod magadba ezeket a leckéket. Van még egy pár lecke, amit majd később át akarsz ismételni még egyszer. Úgy fogod találni, hogy további mélységeket is felfedezhetsz bennük, olyan mélységeket, amelyeket az első találkozáskor még nem sikerült felfedezz bennük. Amikor eljön az ideje annak, hogy elkezd a tanítói munkádat, akkor majd vissza akarsz majd térni újból ezekhez a leckékhez. Olyan dolgokat is meg fogsz érteni, amelyeket odáig nem értettél meg. Ez olyan, mint a rózsa az új házadban. Az is azóta volt, mióta te beléptél oda, de mind a mai napig nem vetted észre a jelenlétét.

Amikor vissza fogsz majd térni ezekhez a leckékhez, akkor nagyon sok szó és történet új jelentéseket is fog hordozni a számodra már. Kauldre meg is feddett minket azért, ahogyan a ma esti közvetítést lebonyolítottuk, és mi azt feleltük neki erre, hogy ezt nagyon is átgondolt, nagyon is specifikus sorrendben ``követtük el.'' (vigyorogva) amikor majd ő is hat vagy tizenkét hónap múlva újra olvassa ezeket a szavakat, ő is meg fogja érteni, hogy miről is beszéltünk most! Nagyon gyorsan megértettétek ezeket a leckéket, és tudni fogjátok majd a MINDEN TUDÁSOTOKBAN azt is, mikor jön el az ideje annak, hogy, mikor kell majd újra átismételjetek leckéket ezek közül.

Kérdés:Tóbiás, mostanság úgy érzem, hogy egyre jobban szétvet az energia. Néha olyan érzésem van, hogy egy lángoló lyuk van bennem. Miképpen irányítsam ezeket az energiákat?

Tóbiás: Mostanság a biológiád ciklusváltásokon megy keresztül, éppen úgy, mint az érzelmi lényed is. Ezekben az időkben ezek a ciklusváltások nagyon gyorsan és intenzíven zajlanak le. Nincs szükség arra, hogy irányítsd ezeket az energiákat. Habár, ha azt szeretnéd, hogy ezek a változások a rendszeredben valamivel simábban, zökkenőmentesebben valósuljanak meg, akkor javasolnánk némi fizikai gyakorlatozást, egy kis plusz mozgást. De semmiképpen sem javasoljuk azt, hogy az elméden keresztül kíséreld meg irányítani ezen energiákat. Ezen energiák szövedékére a természetesség, a helyénvalóság a jellemző, s az isteniséged tudni fogja azt, hogy miképpen kell ezeket irányítania. Egyszerűen csak fogadd el azt, hogy ciklusváltozásokon esel át.

Kérdés: Tóbiás, nemrégen úgy döntöttem, hogy aktíválomaktiválom a Merkabámat. Úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt megtegyem. Van-e bármilyen buktatója ennek, problémát okozhat-e ez, illetve befolyásolhatja-e ez a folyamat azokat a változásokat, amelyeket az ebben a csoportban való új spirituális energiákkal való munka végzés okoz?

Tóbiás: Kedvesem, ez nem azt jelenti, hogy felemelnénk az ujjunkat és rosszallóan ingatnánk rád vele, de figyelmezz ide a szavainkra. Neked a Merkabáról van bizonyos intellektuális elképzelésed. A Merkaba létezik, de nem olyan, mint amilyennek elképzeled. A Merkaba, úgy, ahogyan ti elgondoljátok, a régi energia egy része, ahhoz tartozik. Nehézségeket okozhat az, ha megpróbáljátok aktiválni a Merkabátokat úgy, hogy ugyanezen idő alatt viszont ezeket a leckéket is el szeretnétek sajátítani, hogy a velük elinduló folyamat során eljuthassatok az új energiába. Ez olyasmi, amit nem igazán érthettek meg.

A Merkaba koncepciója tulajdonképpen a régi energia itt maradt öreg motorosának tekinthető. Javaslatunk az lenne, hogy hagyj fel az eddig elképzeléseiddel a Merkabát illetően amelyek helyet foglaltak az elmédben már erről, és ehelyett tekintsd a legmagasabb rendű energiának. Más szavakkal, arra kérünk, hogy ne tekintsd ezt a lehető legmagasabb szintű megoldásnak. Most pedig, elmondanánk azt, hogy tisztában vagyunk avval, hogy mennyi mindent kértünk tőletek és másoktól is, hogy tegyetek félre olyan dolgokat, amely dolgokat pedig teljesen a New Age-hez tartozóaknak tartottatok eddig. (vigyorogva) Kauldre meglehetősen ideges is lett mostanra, tartva attól, hogy mi bizonyára meg fogjuk támadni a létező összes utat, amely a régi energiához tartozik. Emlékeztetnénk benneteket arra, hogy ez bizony nem így van. Ezek a régi mintájú energiák nagyon is jól szolgáltak benneteket abban, hogy most itt legyetek, itt, ahol éppen vagytok, az eddigi pontig. Meg fogjátok érezni bizony a rózsa töviseit, ha a régi energiákhoz akartok ragaszkodni a továbbiak során. Ha megfogod a rózsát, és meg is akarod tartani a régi energiák mintái alapján, akkor a tövisek bizonyosan fájdalmat fognak nektek okozni. Mindösszesen csak azt kérjük tőletek, hogy vegyétek magatokhoz a rózsa gyümölcsét és ne próbáljátok meg a kontrollotok alatt is tartani azt.

Ez a csoport az elsők között van azok között, akik előszörre lépnek be az új energiába. Kihívunk benneteket akkor, amikor arra kérünk, hogy hagyjátok el a régi energiák útjait, noha ezeket az utakat is éppen csak hogy egy rövid ideje ismertétek meg még. A Merkaba egy olyan koncepció, amelynek az eredete igaz, de az idők során a jelentése jelentősen eltorzult. Az új energiában, nem lesz szükségetek egy olyan dologra, amit Merkabának hívtok, ami egy elkülönített és tőletek különböző dolog, továbbá rajtatok kívül is helyezkedik el. Nem lesz szükségetek erre a körülöttetek forgó energia mezőre, amit ti Merkabának hívtok. Ehelyett egy ragyogó és növekedő dolog kezd belőletek kifelé növekedni. Tudjuk azt, hogy ez egy kihívás lesz a számotokra, továbbá kihívás lesz még több, számotokra kedves koncepcióra nézvést is amiket a magatokénak tartotok, de ti voltatok azok, akik belegyeztek abba, hogy az elsők között lesztek, akik belépnek az új energiába.

Kérdés: Mesélnél nekünk bővebben is arról az energiáról, ami erre a területre jellemző (Colorado), ami nagyon sokunkat vonzott ide?

Tóbiás: Azok bizony TI voltatok, akik ide vonzottátok magatokat. Ehhez nem sok köze van a Föld energiájának, de azt el kell ismerjük, hogy ez a vidék valóban gyönyörű. Volt egy egyezség köztetek és további mások között, hogy ide, erre a helyre jöttök összegyűlni. Itt volt a megfelelő díszletezés és ezek a díszletek (a hegyek) menedéket biztosítanak a városotok energiáitól. Mindenki a Saumbrához tartozik igényli az időnkénti egyedüllétet, az elvonulást, azt, hogy kivonhassa magát időről időre az urbanizálódott területeiteket körülvevő energiákból. Itt, ezen a helyen számos lehetőség adott erre. Itt nagyon különleges fajtájú kövek vannak, amelyek el bírják nyelni a régi energia mintákat, s akár még a negatív energiákat is. Amikor kijöttök ide a hegyeitek közé, ide a sziklák közé, akkor ezek segítenek nektek kivonni belőletek ezeket a régi vibrációkat. Segítenek, hogy kiengedhessétek ezeket a negatív erőket. Ezután pedig visszatérhettek a városba, hogy végezzétek a munkátokat, megújulva és felfrissülve.

De mindenek felett a család vonzott benneteket ide. Jó párszor összegyűltetek már Saumbraként. A legerőteljesebb és emlékezetes ezek közül az összejövetelek közül mintegy kétezer évvel ezelőtt történt meg, Jeshua idejében. Mint család gyűltetek össze. Nem a sivatag hozott össze benneteket, hanem a család.

Kérdés: Tóbiás, van valami információd a belső földről, és a mostanság érvényes jelentéséről? Elmagyaráznád ezt?

Tóbiás: Amikor először idejöttél a Földre, akkor még nem volt biológiád. Idejöttél és elvetetted azokat a ``magvakat'' amelyek később a biológiád kifejlődéséhez kellettek. Ezt a ``magvetést'' egyetlen más faj sem végezhette el. Látogatást tettél itt, és elkezdted az energiák szövését belül és kívül a Földeden. Annak a legbelsőbb magvát helyezted bele a Földbe, aki vagy, és azzal vált egy egységes egésszé, amelyet most Gaiaként ismerünk. Az energiáknak ezzel a magvetésével élet kezdet kiformálódni, vegetáció indult meg, biológiai formák kezdtek alakot ölteni magukra. Azóta nagyon hosszú idő telt el, de ha úgy vesszük, akkor nem is annyira régen. Most a Föld a ti és mások számtalan kollektív energia-esszenciáját tartalmazza. Ez az összefüggés az első föld, a Föld és közted. Ez egy állandó emlékezető a számodra Gaiától, arról, hogy miért is jöttél ide eredetileg. A belső Föld energiája, és annak az emléke, hogy miért is jöttél ide, elérhető a számodra a MINDENBEN.

Kérdés: Volt már négy vetélésem is és most boldogan konstatáltam azt, hogy ismét terhes vagyok. Korábban említetted már azt, hogy nagyon sok az új gyerekek közül halva születik, de ezzel egy energia ösvény is megteremtődik egyúttal. Ez igaz-e a vetéléseimre nézvést is, vagy esetleg valami másról van szó? Azaz, melyik az a pont a terhesség során, amikor egy lélek eldönti, hogy meg fog születni? Engem választott ki egy lélek vagy a méhem dolga az, hogy elkapjon valakit, aki fejlődhet benne?

Tóbiás: A vetélések amiről beszéltél, bizonyos időzítési dolgokkal állnak kapcsolatban. Azok akkor nem voltak a megfelelő időpontok a bébi angyal idejövetele számára, hogy veled lehessen, amikor ezek az események történtek. Az időzítés nem volt megfelelő, vagyis ezek voltak a vetélések okai.

A vágyad hogy teherbe ess, hogy gyereked legyen túlságosan is erős volt. És ehhez nem volt itt a megfelelő idő. A bébiangyal, aki ide akar jönni a Földre, tisztában avval, hogy most jött el erre az ideje. A te (szünet) - beszélgetünk ezzel a kis angyallal - gyermeked arra kér, hogy fordíts fokozott figyelmet az egészségedre. Nagyon nagy hajlamod van arra, hogy agyon stresszeld magad. Ez nehézségeket okoz a gyermekednek. Tudjuk azt, hogy mindjárt megkérdeznéd azt, hogy vajon fiú lesz-e avagy leány az újszülött, de ez most nem a megfelelő pillanat arra, hogy ezt tényleg meg is beszéljük. A stresszed akadályokat gördíthet az elé, hogy ez az új kis jövevény zökkenő mentesen ide érkezhessen a Földre. Eljön majd az az idő is, amikor majd jóval többet szeretnéd kényeztetni magad. Az, a személy aki a társad most, meg fogja neked adni az ehhez szükséges gondoskodást és védelmet, de neked ebbe bele kéne egyezned. Most vannak olyan pillanatok, amikor ezt elhárítod magadtól.

Több mindent is elmondanánk neked most, de ezek egy részéről nem volna most túl jó ötlet értekezni. Most lesznek beállítva azok a bizonyos új fajta energia dinamizmusok, amelyek ezt az új kis jövevényt fogják szolgálni. Nagyon sokan dolgoznak most ennek a lehetővé tételén, de a számodra kedvesem, most a az a legfontosabb tennivaló , hogy lazíts egy kicsit, ereszd el magad, ne stresszelj. Ne állíts magad elé olyan követelményeket, hogy mit is kéne helyesen tenned. Enged el ezeket az elvárásokat.

Mikor lép be ennek az angyalnak az energiája az emberi testbe? Ez változó. Nagyjából és általában ez a születést követő napban, napokban történik meg. Állandó kapcsolat van a biológiai sejtek és a bébi angyal között addig is amíg végleg be be nem lép a testbe, de ez a totális belépés általában a szülés utáni pár napban történik meg. Mostanság vannak olyan esetek is, amikor az energia olyan lassan érkezik, hogy a teljes integrálódás akár egy évvel a születés után zajlik le teljes mértékben. Ennek több oka is van. De a legtöbb esetben röviddel a születés után történik meg. Energetikai és vibrációs kapcsolat áll fent a méhsejtjei és az angyal bébi között, mielőtt a szülés megindulna. Ez egyre erősebb lesz, amint a szülés időpontja közeledik. Ezért is fontos, hogy elenged az elvárásaidat. Tudd azt, hogy szeretettel körül vett lény vagy. Lényed fürdőzik a szeretetben. Fogadd el azt a segítséget, ami a mi oldalunkról érkezik hozzád. Ez egy igen áldott, szent és különleges gyermek lesz, aki de ez a gyermek lesz az is, aki igen csak nagy kihívást jelentő leckéket fog neked megtanítani.

Ezzel ,drága barátaim, elértünk a mai időnk végére. Csodálatos volt veletek lenni ma, ebben a körben. Azok, akik a második körben voltak ma itt, akik a ti mindennapi életetek során vannak veletek, el vannak teljesen bámulva azon, amit ma tanultok. Azt mondják, hogy erről bizony eddig nekik nem is meséltetek még! Drága barátaim, mint mindig, szeretünk benneteket! Tudjatok arról, hogy sohasem vagytok egyedül.

És ez így van.

vissza az előző lapra