TÓBIÁS ANYAGOK

Tanítók Sorozat:
1. SHOUD: A tanítás elkezdődik... – Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe közvetítésében

 

Elhangzott a Bíbor Körben
2006. augusztus 5-én

www.crimsoncircle.com

 

 

 

És így van ez, kedves Shaumbra, mi összegyűltünk ebben a térben, a saját dimenziónkban, a Shaumbra energiájában, hogy elkezdjük a következő sorozatot, a Tanítók Sorozatot.  Ez a megfelelő idő, melyre vártunk, amit óhajtottunk, erre az időpontra készültetek egy ideje mindannyian . Vannak történetek, amiket el fogunk mondani nektek, amiket meg fogunk osztani veletek, egyeseket most, másokat majd amikor visszatértek ide, másokat akkor, amikor eljöttök majd hozzám látogatóba, a villámba. Meglepő történetek ezek, azzal kapcsolatosan ami veletek történt az utóbbi hét évben.  Köteteket írhatnátok saját történeteitekből.

 

Tudtuk, hogy valami különleges fog történni a Földön, abban a pillanatban, amikor ezelőtt hét évvel kezdtétek egybegyűjteni Shaumbraként energiáitokat. Nem lehetett pontosan tudni azt, hogyan fogunk átmenni ezen az átmeneti időszakon. Általánosságban, a mi oldalunkon  érződött, hogy nem fog katasztrófa történni a Földön,  a Föld energiáival,  – főképp Kryon előkészületeinek következtében, aki kiegyenlítette és egyensúlyba hozta a föld feletti és földben lévő rácsozatokat,  felszabadítva a benti nyomás és feszültség nagy részét,  azonban még mindig odafigyelést igényel ez a munka azok részéről, akik spirituális munkásoknak, isten-emberi angyaloknak nevezik magukat. Intenzív tevékenységet igényel az emberi tudat fejlődésének folytatása.

 

Feltevődtek a mi oldalunkon kérdések, azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e majd háborúk, amik elpusztítanák a tudat kinyílásának folyamatát, azonban nem történt ez meg. Nem volt semmilyen nagyméretű háború. Tudjuk, hogy mindig úgy tűnik, mintha a küszöbön lenne, még most is a Közép-Kelet belsejében ez küszöbön állónak tűnik.  De mindig létezik valami, mely látszólag megakadályozza a háború kibontakozását; azok tudatáról van szó, akik jelenleg a bolygón tevékenykednek, – a spirituális energia mozgatóiként,  – megelőzve ennek további kifejlődését, lehetővé téve azoknak, akik tudati változást kívánnak életükbe hozni, anélkül, hogy leblokkolódjanak.

 

Mindezekre semmiféle írott terv nem létezett. Nekünk, veletek együtt voltak álmaink és óhajaink, arról a módról, ahogy a dolgok fejlődhetnek. Tudtuk, figyelembe véve a mi és a ti oldalatokon lévő dolgokat, hogy nagyon rövid időszak áll rendelkezésünkre a cselekvéshez.  Visszatérve 1999 augusztusára, amikor a Shaumbra energiái összegyűltek… még akkor is, ha abban a pillanatban ti nem tudtátok mit jelent a Bíbor Kör, mégis ti akkor már a Shaumbrával dolgoztatok. Ti akkor már a ti oldalatokon dolgoztatok az energia egybegyűjtésén, amint mi is dolgoztunk, a mi oldalunkon.

 

E hét év alatt, óriásit haladtatok előre. Tudtuk, hogy vannak végrehajtási határidők. Tudtuk, hogy létezik a Kvantum Ugrásnak nevezett jelenség. Akkor még nem tudtuk a pontos időpontját. Nem tudtuk, mikor fog megtörténni, azonban tudtuk, hogy el fog jönni. Végtelen tudati váltás történt, melyet meg kellett valósítanotok. Megismétlem, közülünk senki nem tudta, milyen úton fog eljönni.

 

Létezett – és létezik – az, amit ti egy más csapatnak neveznétek, mely készen áll az eljövetelre. Azokról az emberekről van szó, – akik most jelenleg nincsenek emberi formában, az angyali partokon vannak ők –, akik arra várnak, hogy eljöjjenek ide abban az esetben, ha a munka túl megerőltetővé válna közületek egyesek számára, abban az esetben, ha az egész Shaumbra csoport úgy döntene, hogy átengedi a cselekvést a következő belépő hullámnak. Olyan angyali lényekről van szó, akik készen állnak eljönni, emberi alakot öltve magukra, hogy átvegyék tevékenységeteket ott, ahol félbe hagynátok. Ám ti nem engedtétek. Ti kitartottatok.  Nagyon kevés Shaumbra nem folytatta tovább.  Kevesen tértek vissza a mi oldalunkra, mivel úgy érezték, hogy innen többet segíthetnek. Az út folyamán, mondhatni kevesen nem folytatták vagy tértek más irányba, azonban a Shaumbra energiájának egysége érintetlen maradt. Annak ellenére, hogy a legnehezebb körülményeken mentetek át, amiket életetekben elképzelhettetek volna, mégis, energiátok érintetlen maradt. Ez egy megtiszteltetés, tulajdonképpen egy ceremónia, hogy ma elkezdjük a Tanítók Sorozatot!

 

Ha megérzitek majd az ebben a szobában lévő energiát vagy bárhonnan is, ahol csatlakoztok hozzánk, létezik egy különbség, minden eddigi Shoudjainkkal összehasonlítva. Nemcsak azért, mert a Tanítók Sorozatának elindításáról van szó  – egy új kezdetről –, de ha szántok egy pillanatot arra, hogy érezzétek az energiát… ha beszívni kívánjátok, hogy érezzétek testetekben, elmétekben, a szellemben és  természetesen a gnoszt-tal… miközben elkezdjük a Tanítók Sorozatot, már nem történik meg a táplálás folyamata. Semmiféle táplálás.

 

Létezett egy táplálási folyamat, mely különböző szinteken ment végbe akkor, amikor évekkel ezelőtt Shaumbraként egy helyre gyűltünk. A táplálás intenzív volt. Ide jöttetek, hogy érezzétek az energiát, és belőle táplálkozzatok. Semmi téves nem volt ebben, csupán akkor erre volt szükségetek.  Szükségetek volt arra az újratöltésre és arra a feltöltődésre a helyreálláshoz, és mi készen álltunk arra, hogy ezt biztosítsuk nektek. Energiákat hoztunk nektek meghívottaink által, energiát hoztunk nektek más partokról, elhoztuk Gaia energiáját, hogy helyre kerülhessetek, és ti magatok építhessétek tovább saját energetikai támogatásotokat.

 

Számos más entitást is tápláltunk, akiket ti nem neveztek Shaumbrának. Azokról az entitásokról van szó, a fátyol felénk eső részéről, akik ide gyűltek a közelbe….és joguk volt megtenni ezt… és ők is táplálkoztak a teremben lévő energiából.  Léteznek olyan lények, akik nincsenek testben, akik a mi oldalunkon vannak összezavarodottan és elveszetten. Közülük egyeseknek vámpír típusú energiájuk van – ez bármiből táplálkozna –; ők szintén eljöhettek ide a terembe. Néha érezhettétek őket. Néha érezhettétek a félelmet, a hideg, az üresség érzetét, mely megjelent; természetesen legtöbbször azt hittétek, hogy ti magatok vagytok. Azonban, ezek a lények ide jöhettek táplálkozni, mivel ez volt az energia kiegyensúlyozásának adagja, ama Shaumbra ülések idején.

 

De annak köszönhetően, amin átmentetek az utóbbi hónapokban, azon Shoudok után, melyeknek létrejöttében segítkeztetek, létrehoztatok egy másféle típusú energiát ezeken a Shoudokon: Táplálkozás nélkül! Amint megfigyelhetitek, ma nem léteznek külső entitások, nincsenek kísértetek sem angyalok, akik energiát vegyenek el tőletek. Ti csupán Szuverén Lényekként vagytok itt, akiknek nincs táplálásra szükségük. Ti Szuverén Teremtők vagytok, akik saját energiátokat felépítitek és tulajdonképpen ezt az energiát arra használjátok, hogy mások felé  kisugározzátok, azok felé, akik fel fogják fedezni majd ezeket az anyagokat a jövőben, egy adott pillanatban. Fényeteket, szereteteteket és energiátokat fogjátok nekik ajándékozni. Ma, ebben a teremben valami különleges dolog történik, ez egy más típusú Shoud.

 

Mi rátérünk a Tanítók Sorozatra. Mi rátérünk az igazi munkára, amiért ide jöttetek a Földre. Ma lassanként fogjuk megközelíteni.  Egyetlen direkt meghívott sem lesz ma. Rendszerint nagyon, nagyon sok lény csatlakozik hozzánk a harmadik körben, hogy megfigyelje, lássa hogyan boldogultok ti, itt a Földön. Néha van egy meghívott vendégünk, aki megajándékoz energetikai egyensúlyával, azonban ma azt szeretnénk, ha Saját energiátokat éreznétek ebben a Shoudban! Semmilyen különleges meghívott nem szükséges.

 

Sok dolog vált ismertté, szivárgott át tudatotokból az utóbbi két hónapban. Az utóbbi két hónapban lehetővé tettétek, hogy minden felgyorsuljon.  Lehet, hogy ez nem nyilvánult meg feltétlenül még saját fizikai életetekben, azonban megengedtétek a tudat felgyorsulását, hogy elkezdhessük ezt a sorozatot, hogy elkezdjük a tanítás munkáját. A kvantumugrás kezdete előtt kívántátok elkezdeni ezt.  Közületek kevesen tették fel a kérdést, miért nem vártunk e folyamat elindításával, a Shaumbra energia eme átalakításával, a kvantumugrás pillanatáig vagy közvetlen utánig. Annak a ténynek köszönhető ez, hogy a Shaumbra egészében úgy érezte, hogy  fontos most megtennünk ezt, elkezdeni a tanítói tevékenységet, most kell szert tennünk tanítói tapasztalatra, hogy készen álljatok minden energia kezelésére, melyek a kvantumugrás pillanatában meg fognak jelenni.

 

Tehát ma egy kissé különböző energiát készítettünk elő. Meghívottak nélkül. Kiterjedt bemutatók  és kihívások nélkül. Nem fogok a végsőkig nyomást gyakorolni rátok, amint néha teszem, – bár közel sem annyira keményen, mint Adamus! Szeretnénk e sorozatot először egy beszélgetéssel kezdeni a tanítókról. Mi egy tanító?

 

Többségeteknek – mindannyitoknak – van egy eszme, egy szabvány-kép a tanítóról elmétekben: a tanítókról, akik az elemi iskolában tanítottak titeket, a tanítókról a felsőbb osztályokból, a tanítókról a középiskolából. Ők példákká vagy tanítói szabvánnyá váltak számotokra. Voltak ugyanakkor spirituális tanítóitok is. Elvégeztétek kurzusaikat, és eljártatok osztályaikba, és elsajátítottátok kurzusaikat. Így van egy képetek arról, hogy mi a tanító. Rendelkeztek egy alappal erről.

 

De az Új energia Tanítója más. Nem kell feltétlenül egy osztály előtt állnotok. Nem szükséges feltétlenül egy csoporttal lennetek. Ti életetek minden pillanatában tanítók vagytok. Még akkor is, ha eddigi munkahelyetekre fogtok bejárni, még akkor is, ha nem fogtok egy osztályteremnyi ember előtt állni, most már tanítók vagytok. Ti most egy példa vagytok vagy amint  St. Germain nevezne – egy Standard.

 

Felfedezitek majd, hogy az emberek szokatlan módon fognak hozzátok jönni. Lehet, hogy megállítanak majd titeket, miközben egy üzletben bevásárlásotokat végzitek. Lehet, hogy egy kolléga, akivel alig beszéltetek, eljön hozzátok egy napon és kérdéseket fog feltenni nektek. Talán egy családtag, főképp egy családtag, akinek egy ideig furcsának tűntetek; a volt férj vagy feleség, egy szomszéd, akinek keresztnevét vagy családnevét sem ismeritek, mindannyian elkezdenek hozzátok jönni. Néha félszegnek vagy zavartnak érezhetik magukat, néha kissé összefüggéstelenül fognak cselekedni, nem tudva miért vannak ott.  Az ilyen helyzetekben kezdődik el a tanítás folyamata.

 

És tanítónak lenni, nincs kapcsolatban a beszédek tartásával. Tanítónak lenni nem azt jelenti, hogy az ingujjánál fogva fogj meg valakit, leülni vele és arra kötelezni, hogy minden leckét áttanulmányozzon, melynek megvalósulásához az utóbbi hét évben hozzájárultatok. A tanítás azzal kezdődik, hogy meghallgatod őket! A tanítás azzal kezdődik, amit ti energia-felmérésnek, -felbecsülésnek neveztek. Szavakat fognak intézni hozzátok, azonban figyeljétek meg, hogy ennél sokkal több minden történik. Lesznek arckifejezések és testmozdulatok, szemmozgások – és ezek nyilvánvaló dolgok. Figyeljetek mindenre, ami történik!

 

Lesznek dolgok, amiket NEM fognak elmondani, melyek ugyanolyan fontosak, mint amiket kimondanak. Mindezeket a dolgokat figyeljétek meg! Ezután figyeljetek energiájukra! Most tudom, hogy ezt fogjátok mondani: "De én nem tudok energiát olvasni. Nem látok színeket." Tulajdonképpen ez egy megfelelő dolog. Csupán érezzétek energiájukat! Ez egy nagyszerű pillanat a gnoszt számára, a gnoszt behozatalára. A gnoszt, a kreatív megismerést jelenti. A gnoszt az elmén túl található. Ez egy olyan pillanat, amikor a gnoszttal hallgassatok. Igazából mi történik azzal a személlyel, aki hirtelen hozzátok közeledett és beszél hozzátok? Hallgassátok és érezzétek energiáját, mielőtt előadásokat tartanátok neki, mielőtt beszélni kezdenétek hozzá.

 

Ezután, tegyetek fel neki néhány kérdést! Tudni fogjátok, mit kérdezzetek tőle. Kérdezzétek meg, miért éreznek így? Kérdezzétek meg, hogy előzőleg is így éreztek-e? Kérdezzétek meg tőlük: "Igazából mi történik bennük?" Ez az egyik legfontosabb kérdés:  – Mi történik belül igazán?

 

Nézzétek, azok az emberek, akik hozzátok jönnek – a hallgatók – mondanak nektek egy dolgot, azonban nagyon sok más dolog is történni fog.  Azok az emberek, a tanítványok, akik hozzátok fognak jönni, talán egy helyzetre vagy problémára fognak fókuszálni,  mely számukra a legnyilvánvalóbb vagy átlátszóbb. Ők módot keresnek fájdalmuk enyhítésére, egy rövid ideig, ám általában amit ők elmondanak nektek, nem felel meg a valóságnak, ami bennük  történik. Közületek azok, akik tanácsadói vagy gyógyítói munkát végeznek, tudják ezt. Ti értitek, hogy a reális ok, amiért ők hozzátok eljöttek, semmi kapcsolatban nincsen azzal, amit mondanak. Hallgassátok őket figyelmesen!

 

Megtehetitek ezt akkor is, amikor egy csoporttal dolgoztok vagy egy osztály előtt álltok. Hallgassátok figyelmesen! Íme, mi történik: miközben ember-ember közti kapcsolatot fogtok velük létesíteni… szavaikat hallgatva és figyelve test-mozgásukat és magatartásukat, miközben a gonszt energiájával fogtok dolgozni és minden szinten meghallgatjátok őket, egyszerre minden szinten hallani fogjátok őket.

 

Ez egy meglepő és érdekes tapasztalat! Túl fogtok haladni elméjükön és kezditek érezni szívüket. Kezditek érezni múltjukat, még elmúlt életeiteket is. Egyszerűen képesek lesztek összekapcsolódni az ő gnosztjukkal, még akkor is, ha nincs bennük aktiválva vagy ha még ők nem is tudatosítják, mi az. A gnoszt ott van, energetikai mezejükben. Inaktív és várakozik.

 

Amikor felismeritek a gnosztot és amikor felismeritek istenségüket, a bennük lévő Istent, mely megismétlem, csupán inaktív állapotban van vagy mélyen alszik, mert elaltatták… amikor kezditek felismerni ezeket és hozzájuk kapcsolódtok, nem-mentális módon,  szívetekkel vagy bárhogyan neveznétek – istenségtől-istenséghez –  egész történetük felsejlik előttetek. Sokkal gyorsabban választ kaptok, mintha kérdéseket tennétek fel nekik.  Futólag képeket fogtok látni a múltjukból.  Látni és érezni fogjátok félelmeiket. Sokkal több dolgot megértetek róluk, mint amennyit tudni szeretnétek.

 

Azért ismételgettem állandóan nektek: Nem rólatok van szó, – hogy felkészítselek titeket a tanítóságra, mivel nagyon könnyen átvehetitek gondolataikat, érzelmeiket és emócióikat, ha nem vagytok figyelmesek, magatokénak fogjátok tekinteni azokat, mivel nagyon empatikusak vagytok. Nagyon nyitott és érzékeny lények vagytok.  Ezért értsétek meg, amikor ilyen helyzetben vagytok, értsétek meg, hogy nem rólatok van szó! Csupán átveszitek az övéiket.

 

A Tanító érti, hogy nem nyújthat választ. Nem adhattok válaszokat. A tanító érti, hogy vezetőként van ott. Világítótoronyként, Standard-ként, szilárdan kiegyensúlyozott energiaként van ott. Nem azért vagytok ott, hogy átvegyétek vagy megoldjátok problémáikat. Ez az egyik dolog, amit az Új Energiás Tanítónak tudnia kell: nem azért vagytok ott, hogy problémáikat megoldjátok!

 

Azért vagytok ott, hogy segítsetek nekik felfedezni saját válaszaikat.  Azért vagytok ott, hogy segítsetek nekik megoldásokat találni ezekre. Ez az egyik leglényegesebb vetület, a bátorítás / felhatalmazás, ez a legfontosabb átadási/tanítási forma. Amint valószínűleg megfigyeltétek, – a legnagyobb tanítók nem azok, akik szónoklatokat tartanak, – nem azok, akik egy rögtönzött emelvényen állnak és másoknak megmondják azt, hogy mit tegyenek. Ő egyszerűen egy bölcs, egy standard, egy egyensúly, hogy a többi ember is felfedezhesse saját dolgait.

 

Mi a "tanító" kifejezést használjuk és tudjuk, hogy egyeseknek aggodalmat okoz a fogalom. Egyesek azt kérdezik maguktól, vajon rendelkeznek-e mindennel, ami ahhoz szükséges, hogy tanítók legyenek. Egy csoport elé képzelitek magatokat, majd blokkolódtok, mivel ezt mondjátok magatokban: "Nem állhatok ki egy csoport elé." Egyesek azt hiszik, hogy a tanító ugyanakkor tanácsadó is és ezt gondoljátok: "Hogyan tanácsolhatnék másokat, amikor nekem is megvannak a saját problémáim?"

 

De Shaumbra, nem kell megoldjátok a problémákat! Nem kell előadásokat tartanotok nekik. Csupán útmutatás-nyújtásról van szó nekik. Csupán ott vagytok és biztonságban vagytok és határozottak: biztonságban álltok előttük, amikor életük káoszba és viharba torkollt, amikor annyira elvesztek saját illúzióikban, amikor elméjük annyira összezavarodott, hogy nem tudják, hogyan másszanak ki ebből. Ti példákká, vagy ahogy St. Germain mondotta:  Standarddá váltok. Nincs jelentősége annak, hogy mit mondotok nekik, nem ez a fontos. Ti a kiegyensúlyozott és egységes energia példájává váltok, mely minden szinten egységes. Egyesítettétek magatokban a nőiességet és férfiasságot, az emberi és angyali oldalaitokat, egyeztettétek a régi energiát az újjal, egyesítettétek Lényetek minden vetületeit. Ezért, mostantól mások példaképeivé váltok.

 

Most, igen, nagyon sok dolog fog történni, amikor elkötelezitek magatokat a tanítói munkának.  Ők beszélnek nektek, sírnak, talán felállnak és leülnek majd, miközben katartikus összeomlás állapotán mennek át – mely nagyon kevés kapcsolatban van azzal, ami valójában történik. Látjátok, nagyon könnyen elvonhatják figyelmeteket ezek a dolgok. Nagyon könnyű nekik, hogy egész figyelmeteket összeomlásukra, gyengeségükre összpontosítsák,  mivel abban a pillanatban arra van szükségük. Valaki olyanra van szükségük, mint ti, vagy bárki, akit találnak ahhoz, hogy figyelmet szenteljen nekik, hogy ebből a figyelemből táplálkozhassanak.

 

Megfigyeltétek már valamikor azt, hogy amikor együtt vagytok valakivel, aki nemcsak pár csepp felszabadító könnycseppet ejt, hanem intenzív összeomláson megy át, elvonja energiátokat? Ők táplálkoznak.  Megfigyeltétek már valamikor azt, hogy amikor befejezték összeomlásukat, megölelnek  és az mondják nektek, hogy nagyon szeretnek titeket, mivel nagy segítségükre voltatok, ti meg a sokk hatása alatt maradtok, azt kérdezve magatoktól, mi is történt? Ők jobban érzik magukat. Kilépve az ajtón azt mondják,  ti vagytok legjobb barátjuk, – természetesen egészen addig, amíg nem válaszoltok többé telefonhívásukra, az éjszaka közepén!

 

Ily módon, a tanulási folyamat kissé különböző lesz, és mi tudjuk, hogy nektek előre gyártott elképzeléseitek vannak erről az egész tanítási folyamatról. Igen, egyeseknek közületek ebbe beletartozik az, hogy egy csoport ember elé kell kiállnotok. Egyesek közületek nagy, nagy örömet fognak találni abban, hogy hetente vagy havonta egyszer egy csoportot irányítanak. De a többiek számára e folyamat egész életükön keresztül fog zajlani, miközben örültök az életnek és egyszerűen ott vagytok azok számára, akik eljönnek hozzátok, akiknek egy példára van szükségük.

 

Kiegyensúlyozott energiátok példája, – és igen, ti ezzel rendelkeztek – e kiegyensúlyozott energia példája, szabvánnyá válik számukra.  Ők érezhetik egyensúlyotokat, fényeteket és egységeteket.  Majd ezt fogják mondani:  "Én is megvalósíthatom ezt bensőmben." Útjelzőként, szintmérőként vagy példaként használnak titeket. Nem veszik át energiátokat ebben a pillanatban, csupán ezt mondják: Megvalósítható. Tükrözni fognak titeket önmagukban, és ha helyesen fogják tenni, saját erőforrásaikat fogják használni annak az egységnek megvalósítására, mellyel ti belül rendelkeztek.

 

Miközben mi folytatjuk, amikor rátérünk a Tanító Sorozatára, hogy ti tanítók lehessetek, fel fogjátok fedezni majd, hogy sokkal másabb lesz annál, amit ti elképzeltetek erről. Egyesek közületek másféle módokon fogtok tanítók lenni.  Elő fognak léptetni titeket a munkahelyeteken. Olyan szolgálatra léptetnek elő, ahol felelősséget kell vállalnotok mások felett. Ti lesztek majd a főnökük.  Ez egy tanító.  Elő fognak léptetni titeket, mivel valahol a társaság, a vezetőség energiájában érzik, hogy megfelelő, ha erre a területre küldenek át titeket. Ők nem értik mindazokat a dolgokat, melyeken ti átmentetek az utóbbi pár évben, ők nem értik a tudati átalakulást, de tudják, hogy létezik valami másság bennetek.  Tudják, hogy van egy értéketek. Ilyen szavakkal fognak jellemezni titeket: stabil, bölcs, aki mindig tudja a választ, hogy elgondolkoztatjátok őket, bár nem biztosak abban, mit jelent ez, ám tudják azt, hogy valami hasonló létezik bennetek.  Közületek egyeseket előre fognak léptetni.

 

Egyesek közületek abba a helyzetbe kerültök, hogy családtagjaitokat fogjátok tanítani. Egyesek családokból származtok… olyan családba inkarnálódtatok, mely komoly emocionális problémákkal és visszaélésekkel küszködik, mely visszaélések életeken át folytatódtak, mely energiáknak most világosságra van szükségük. Amikor beléptek a tanító szerepbe, az élre kerültök  saját családotokban.  Kissé másképpen fognak hozzátok jönni. Tanítóként, példaként lépnek hozzátok, olyas valakiként, aki kiegyensúlyozhatja és meggyógyíthatja a régi családi, bizonyos módon karmikus  sebeket. El fognak majd hozzátok, mivel ti megtisztítottátok önmagatokban ezeket a dolgokat, megtisztítottátok saját karmátokat, a család karmáját és az ősi karmikus családi problémákat.  Tehát új szerepbe fogtok lépni, a tanítói szerepbe, saját családotokon belül.

 

A tanítás nagyon sokféle módon valósítható meg. Egyesek közületek természetesen könyveket fognak írni. Ki szeretném egészíteni itt egy lábjegyzettel, azzal a ténnyel kapcsolatosan, hogy sokan közületek frusztráltnak érzitek magatokat. Szerettetek volna könyveket írni, nagyszerű ötleteitek vannak. Ötletraktáraitok vannak más partokon, a kristály és égi partokon, melyek még nem valósultak meg a Földön.

 

Egyeseknek közületek találmányokkal vagy dalokkal vagy sok más dologgal kapcsolatos ötleteik voltak; frusztráltnak éreztétek magatokat, mivel nem valósíthattátok meg ezeket. Frusztráltnak éreztétek magatokat, mivel a dolgok látszólag saját útjukon jártak, és ezután leértékeltétek magatokat, feldühödtetek és megharagudtatok magatokra. Miért nem szántatok időt ezekre? Miért nem volt ihletetek? Egyszerűen azért, mert sok más egyéb dologgal voltatok elfoglalva, saját tudati evolúciótokon dolgozva. 

 

Rájöttetek már arra, hogy főképp az utóbbi hónapokban, nagyon nehezetekre esett egy új projekt elindítása? Azokkal, melyeket elindítottatok, harcoltatok, mivel energiátok nagy részét elfogyasztotta, belétek vésődött ebben a tudati átalakulási folyamatban, amit megvalósítotok.  E dolog megváltozik. Ez most megváltozik. Most nem mondhatjuk azt, hogy ez simogatáshoz lesz hasonló. Még mindig a dualitásban vagytok, még mindig a régi energiával kerültök szembe magatok körül, azonban saját világosságotok iránya megújult, abban a tekintetben, ahogy megvalósíthatjátok ezt, ahogyan felhasználhatjátok a gnoszt energiáját, megoldásként és megnyilvánításként.

 

Azok közületek, akik frusztráltnak éreztétek magatokat, mivel nem sikerült megírnotok ama könyvet vagy dalt, azt kérdezgetve magatoktól, mi történik veletek az utóbbi időben, tudjátok meg, hogy különböző dolgokba voltatok lehorgonyozva. E dolog most megváltozik, amint már mondottam. Eljött most a pillanat arra, hogy leüljetek számítógépetekhez, vegyétek kézbe az ecsetet, a jegyzet- és vázlat- füzetet.

 

Mi kitérünk kissé itt, azonban nem véletlen az a tény, hogy egész szervezetetekkel, a Bíbor Körrel kapcsolatos munkátok nem véletlenül működik most – és ti azon dolgoztok most, – hogy egy helyre tegyétek a dolgokat, eszméitek és fogalmaitok támogatására, tudati vagy pénzügyi támogatására vagy, hogy segítsetek megvalósulni ezeknek a Földön. A Bíbor Kör a tiétek. Felépítettétek saját típusú inkubátorotokat, saját fejlesztési gépezeteteket ahhoz, hogy ötleteiteket és alkotásaitokat megnyilvánulásba hozhassátok.

 

Nyilvánvaló, hogy ebben a sorozatban sokat fogunk beszélni a tanítókról: milyen tanítónak lenni; bizonyos kihívásokról azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent Új Energiás tanítónak lenni, a Régi Energia világában. Maradjatok nyitottak a tanítósággal kapcsolatos különböző felfogásokkal szemben! Mostantól kezdve figyeljetek  főképp az életetekbe bejövő dolgokra – emberek, helyzetek – semmi nem véletlen! Minden bizonyos okból jön hozzátok. Amikor megjelennek, hallgassátok figyelemmel! Pásztázzátok és érezzétek az energiákat! Hozzátok be saját gnosztotok energiáját! Nagyobb, átfogóbb  megértésre fogtok szert tenni azzal kapcsolatosan, ami történik.

 

Szeretném, ha néhány pillanatot arra szánnánk, hogy átnézzük mindazt, ami az utóbbi pár hónapban történt.  A Kristálytisztaság Sorozat utolsó Shoudjában azt mondtam, hogy ez az a pillanat: ez volt a megfelelő pillanat a tanítás megkezdéséhez. Ezért jöttetek a Földre. Nem azért jöttetek ide, hogy karmátokat megtisztítsátok. Nem azért jöttetek ide, hogy egy lombos fa árnyékában üldögéljetek. Nem azért jöttetek ide, mert véletlenül a Szellem ide leküldött titeket. Azért jöttetek ide ebben az életben, hogy Tanítók legyetek, készen legyetek és rendelkezésre  álljatok, e soha nem látott mértékű tudati átalakulás egész ideje alatt.

 

Soha nem volt eddig ekkora változás az emberiségben! Még Atlantisz idejében sem. Néha, mi és ti hajlamosak vagyunk romantikus módon beszélni Atlantiszról vagy Lemúriáról. Tulajdonképpen azok nagyon nehéz idők voltak. A tudat akkor nagyon, nagyon lassan mozgott, mivel még nem tudtuk használni, nem voltunk hozzászokva ahhoz, hogy egy fizikai testben vagyunk. Bizonyos módon mi haragosak voltunk azért, hogy fizikai testet kellett öltenünk, hogy földi utazást kellett tennünk. 

 

Azonban most sokat fejlődtetek ebben a tekintetben. Hozzászoktatok fizikai voltotokhoz, hozzászoktatok ahhoz, hogy egy anyagi világban kell tevékenykednetek. Most ti második természetetekként fogadjátok el ezt. Most készen álltok arra, hogy rátérjetek egy felgyorsult tudatra.  Amint felfedeztük az együtt eltöltött években, a tudati változás nagyon nehéz és provokatív lehet. A tudati változás nem szükségszerűen az, aminek ti hittétek. Néha a tudati változás félreállít minden régi fogalmat és eszmét – az emberfeletti lét eszméjét! A tudati változás nem így érint titeket, nem tekint titeket felsőbb erőkkel rendelkező ember-feletti lénynek. Ő nem így értelmezi a dolgokat. Ő szellemnek és isteninek lát titeket. Ebben a hét évben, rendkívül sok mindent tanultatok a tudati átalakulásról és arról hogyan alkalmazkodhattok hozzá. 

 

Azonban most ez gyorsabban halad, mint más alkalmakkor! És igen, az egyik reális oka annak, amiért létezik háború és a háború lehetőségének potenciálja, azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy olyan gyorsan változik a tudat, hogy felszínre hozza ezeket a problémákat. (Linda tüsszent) Gesundheit… gnost! (kitörő hahotázás, mivel az elején Tóbiás tréfásan utalt Linda és Geoff gnosztjára…)

 

Ti mindenhol ezt látjátok a világban, magatok körül. Nem különbözik attól, amiken az utóbbi években átmentetek. Emlékezzetek vissza az önmagatokkal vívott harcokra vagy heves vitákra! Emlékezzetek vissza, hogy ezeket a problémákat tudati átalakulásotok hozta felszínre, a nehézségek és kihívások, melyeken átmentetek! Emlékezzetek vissza saját harcaitokra! Most, csupán önmagatokon kívül látjátok ezeket!

 

Ti figyelitek a régi problémákat, például a Hapiruval kapcsolatosan – a Hapiru családdal kapcsolatosan – mely mindkét felet magába foglalja, mind a zsidókat, mind a palesztinokat. A zsidók és a muzulmánok világáról van szó. Egy régi családi problémáról van szó, mely előtérbe került. Ez most megoldást igényel. Az energiák nagyon hosszú időn át elveszítették egyensúlyukat és ez megoldást igényel. Hogyan fogják megoldani ezt, csupán tőlük függ. Pusztítással is megvalósíthatják ezt, mely néha egy nagyon érdekes energetikai megoldás, amint saját életetekben is felfedezhettétek. Bizonyos módon a pusztítás eltávolíthatja a régi energiákat, újból mozgásba hozhatja az energiákat. Vagy másképpen is megtehetik ezt, sokkal békésebb, fényesebb utakon.

 

Tehát az utóbbi két hónap nagyon, nagyon gyorsan haladt előre. Ha blokkolva érzitek magatokat bizonyos projektekben, vagy ha a dolgok nem mozdultak előre anyagi szinten, annak a ténynek köszönhető, hogy saját átalakulásotokat folytatjátok.

 

Éves találkozónkon beszéltünk a gnoszt energiájáról, mely energia a tiétek. Nem tőlünk származik, ez a tiétek. Ott volt, mindössze inaktív volt. Mindössze nem használtátok ezt különböző okokból, melyek valamennyien Atlantisz idejére nyúlnak vissza, ahol mi egyszerűen leválasztottuk a tudattól, visszatérve arra a pillanatra, amikor egyszerűen nem kívántuk ezt. Egy más típusú tapasztalatot kívántunk, gnoszt nélkül.  Milyen az, ha csupán a testet, elmét és szellemet használjuk? Én a Szellemet, az életerő energiájaként határozom meg.

 

Néha feltevődik egy kérdés: "Jól van, hogy érted te a szellemet?” Nem Istenről beszélek. Nem egy sajátságos entitásról vagy egy istenségről beszélek. Én a szellemről, mint az életerő energiáról beszélek. Szerettétek volna felfedezni, milyen az, ha tested, elméd és szellemed van – hogyan fognak működni ezek, a gnoszt eleme nélkül. Azonban mostani találkozónkon visszahoztuk a dei un gnost-ot… azoknak, akik felhasználása mellett döntenek.

 

A gnoszt egy briliáns energia! A gnoszt a kreatív megismerés. A gnoszt egy energia, mely részetek, egyik vetületetek, mely vehet egy eszmét vagy fogalmat, vehet valami nagyon kreatív dolgot, – egy ihletet – és majd ezeket az energiákat lefele kanalizálhatja, át az interdimenzionális partokon, hogy segítse megszilárdulni, stabilan kiegyensúlyozni megnyilvánulását, itt ezen a parton.

 

Ti saját jogotokból, nagyon interdimenzionálisak vagytok. Nagyon sok szintetek van bensőtökben. Csakhogy e szintek nagyon kis spektrumát működtetitek jelenleg, emberi lényekként. A gnoszt megnyit egy utat ahhoz, hogy magatokba fogadjatok egyre többet ezekből a bennetek lévő interdimenzionális szintekből. Fel fogjátok fedezni majd, hogy a gnoszt energiája felbecsülhetetlen. Ez egy hihetetlen eszköz, mely segít megnyilvánítani eszméiteket és álmaitokat ebben a valóságban.  Megismétlem, nagyon nehéz számunkra beszélni a gnosztról, mivel ez az energia nem az elméből származik. Nem manipulálható az elme által. Abszolút módon ellenáll az elmének. Nem korlátozhatja az elme. Tehát a gnoszt energiája saját partjain található.

 

Most fel fogjátok fedezni majd, hogy az elme túláradóan boldog, hogy a gnoszttal dolgozhat. Elmétek nagy lépéseket fog megtenni vele, a gnoszt energia felhasználásával. Az elme meg fogja érteni, hogy van egy új barátja, van egy társa, mely számos feladatát átveszi majd. Az elején az elme megpróbálja majd ellenőrzése alá hajtani a gnoszt-ot, mivel eddig erre volt programozva. De mihelyt elkezditek használni a gnosztot, az elme abbahagyja az ellenőrzést, és csupán engedélyezi a gnoszt megoldásának megjelenését.

 

Ezután az elme azt fogja tenni, amihez legjobban ért. Segít nektek rendben tartani a dolgokat, fenntartja adatbankját és információs készletét, és segít titeket a végső szakaszok materializálásában… bizonyos dolgokat aktivál, melyekre teremtőként szükségetek van most, itt e Földön élve. Például az elme tudja, hogyan kell vezetni egy autót. A Gnoszt nem tudja feltétlenül, hogyan kell ezt tenni. Az elme tudja, hogyan kell dolgozni a számítógépen. A gnoszt tökéletessé és kreatívvá teszi a tapasztalatot, azonban az elme ellenőrzi a kezeket, az ujjakat és bizonyos tárolt információkat, mint például az általatok használt nyelv. Az elme csodálatos, amint mindezeket a dolgokat teljesíti.

 

A gnoszt lehetővé teszi számotokra, hogy harcok nélkül megnyilvánítsatok és teremtsetek. Megismétlem, mindennél többet szükséges használnotok. Az szükséges, hogy ti engedélyezzétek azt, hogy életetekbe jöjjön és tudjuk, hogy ez egy paradoxon, mivel ti ezt mondjátok: "De hogyan használjam őt? Határozd meg a Gnosztot! Segíts képet alkotnom magamnak róla!" Nem tudjuk megtenni. Egyetlen meghatározása sem létezik. Csupán behozhatjátok életetekbe és használhatjátok.

 

Most, miközben egyre több Shaumbra fog a gnoszt energiájával dolgozni, képesek lesztek majd nagyon világosan meghatározni azt. Sokkal több adatotok és tapasztalatotok lesz, amiről beszélhettek és megtárgyalhatjátok. Jelenleg, a gnoszt egy egyszerű és csodálatos energia. Megismétlem, nem tőlünk származik. Nem egy távoli isteni lénytől származik.  Nem a Földtől származik. Ő belőletek származik.

 

Említettem, hogy a gnoszt nagyon régen elveszett. Eljött a pillanat a visszatéréséhez, azonban megfigyelhettétek, hogy nem végeztünk egy gnoszt-aktiválást, mivel nem próbálunk meg valamit újraaktiválni. Nem próbáljuk meg visszahozni a gnosztot, amit Atlantisz korai időszakából már ismertek. Ez most különböző. Egy teljesen különböző energia és másképp szolgál titeket. Ez az a hiányzó darab, melyről nemrég beszéltünk.

 

Arra foglak kérni titeket – és mindig is erre kérlek majd –, hogy állandóan használjátok! Néha frusztráltakká váltok, mivel nem tudjátok majd, hogyan használjátok, néha látszólag elkerül titeket. Folytassátok az együtt légzést vele, mindig emlékezve arra, hogy nem kintről származik! Már bennetek van.

 

Ez a négy összetevő egyike, mely az emberi lény tervének része, már a Földre érkezése  előtti régmúlt időkből. Van fizikai testetek, elmétek, szellemetek, mely életenergiátokat biztosítja és Gnoszt, a kreatív megismerés. Ne tévesszétek össze a gnosztot az istenséggel, ez egy teljesen más téma. Azonban, mi most arról a négy eszközről beszélünk, melyet az ember, ez az isteni lény lehozott a Földre.

 

Beszéltünk a gnosztról. Emlékezetekbe hoztuk ezt, pár héttel ezelőtti találkozásunkon.  Majd megjött Kuthumi, aki visszatért. Annyira kellemes volt visszatérése körünkbe, és apropó, el kell mondanom, hogy ő megjegyezte, hogy könyveket megírni távozott és nem volt erre ideje! (egyesek nevetnek) Ő más partokon volt, a Földtől nagyon távoli partokon,  – amit nagyon nehéz leírni –, azonban az angyali vagy galaktikus partokon volt, nagyon, nagyon fontos küldetést teljesítve, az energiák helyrehozásában segítve.

 

Amint már mondottam előzőleg, amikor… mielőtt még eljött volna a Földre, a csillagok háborújának napjaiban…minden zsákutcába jutott.  Minden megállt. Minden energiaáramlás megszűnt. Ebben a pillanatban döntötték el, hogy megteremtik ezt a Földnek nevezett helyet, hogy megoldást találjanak arra, hogy: MIÉRT. Miért jutottak zsákutcába az Otthon partjain kívül lévő energiák?

 

Jól van tehát, ezek az energiák nemrég felébredtek. Ezek az energiák életre keltek. Ha el tudjátok képzelni azt, hogy minden megfagyott, minden megszűnt addig, amíg megoldás nem született ezen a helyen, amit ti Földnek neveztek, amikor megszületett a megoldás az Ark Rend által! Minden megállt a Teremtés összes partjain, az Otthon Partjain kívül. Nemrég mindezek felébredtek. Kilépnek mélyfagyasztott állapotukból és kezdenek életre kelni. Ezek az energiák ismét kezdenek mozgásba lendülni.

 

Egyesek közületek éreztétek ezt, egyes mély álmaitokban, mivel intim módon kapcsolatban álltok a sok-sok idővel ezelőtt történt eseményekkel, melyeket megbéklyóztak. Különös dolgokat éltetek át, főképp éjszaka, mivel ezek az energiák most kelnek életre. Miközben életre kelnek olyan, mintha mély álomból ébrednétek, tudva mennyire kábák és bizonytalanok vagytok azzal kapcsolatban, ami történik, még azt sem tudva, milyen nap van ma. Valahogy ilyenek ezek az energiák pillanatnyilag. Bár a múltban történtek ezek, nagyrészt most is történik még a jelenben, miközben itt ültök. 

 

Amikor a régi energiák felébrednek, kissé zavartak, kissé morcosak és merevek, nagyon kiéhezettek az energiára.  Kuthumi egy csapattal dolgozott, mely elment oda a felébredő energiákhoz, hogy segítsenek megérteni nekik azt, ami történik, hogy megértsék azt, hogy létezik egy hely, amit Földnek neveznek, amit azért teremtettek meg, hogy segítsen megoldást találni problémájukra. E hely, a Föld végre felemeli tudat szintjét és e tény következtében ébrednek fel ezek a partok és dimenziók. 

 

Nagyon sok minden történik ezeken a szinteken. Ezért érzik közületek egyesek kábultnak, kissé frusztráltnak magukat. Ti az Otthon partjait, angyali családotokat érzitek. Ő ott volt az utóbbi évben, ezekben a múltban lévő dimenziókban vagy partokon dolgozva, melyek most ébredeznek.

 

Ez egy jelentős hatás… nehéz elmagyarázni, azonban jelentős hatásról van szó, azáltal ami a Földön történik, hatással van arra, ami más partokon zajlik. Például vegyétek egyik gondolatotokat! Pillanatnyilag csupán egy gondolatot: "Fiúk, szerettem volna, ha Tóbiás ma nem így folytatná. Álmosnak érzem magam itt székemen."(nevetés)  Ennek az egyszerű gondolatnak saját identitása van, saját kódja van – ha analógiát vonnánk jelen világotokkal –, megvan a saját "0" és "1" kódja. Ez egy digitális szabvány, bár nem digitális, ez egy tudatállapot. Megvan a saját pecsétje.

 

Ez az egyetlen gondolat, amikor elmegy más partokra és a fátyol felétek eső oldalára, ez az egyetlen gondolat létrehoz plusz ezer választ, melyek a ti oldalatokon történik. Léteznek angyalok, akiknek dolgozniuk kell, hogy kiegyensúlyozzák majd előre és hátra mozgassák ezeket az energiákat. Mindenik gondolatotoknak ezer visszhangja van a mi oldalunkon, és ezek a visszhangok visszanyúlnak az időben, egészen arra a helyre, ahol létrejött a zsákutca. Tehát elképzelhetitek, mennyi munkát kell végeznünk itt, a mi partjainkon, hogy folyamatosan segítsük a kiegyensúlyozást és minden általatok létrehozott tudat-töredék helyreállítását.

 

Már régóta közöltem veletek, hogy az előtérben vagytok.  Nem az angyali partok mögött, hanem az előtérben/elsődleges síkon vagytok. Minden, amit tesztek, hatással van – ezért, megkérlek, ne gondolkodjatok olyan sokat! (nevetés) Adjatok nekünk egy szabad napot!
De most komolyan, tudatváltásotok hatása felébresztette mindezeket az energiákat.  Kuthumi ezzel volt elfoglalva. Bár ő egy karakteres lény, bár ő komikus, a kedves Kuthumi az egyik legbölcsebb és legegyszerűbb lény, akivel valaha is találkoztam. Egyszerűségét a legnagyobb tisztelettel értelmezem. Amikor egy lény – bármelyik entitás – egyszerűsítheti energiáját, mindent egyszerűsíthet ezzel kapcsolatosan, akkor válik igazán szuverénné.  Egy szuverén lény nem egy komplex lény. Egy szuverén lénynek nincsenek belül komplex rendszerei, ő nagyon egyszerűvé válik. Miért? Mivel mindent beépített. Minden egységes lesz, egy nagyon egyszerű angyali rezonanciában.

 

Kuthumi egyszerű. Kuthumi csodálatos! Ezért kérte meg őt az Ark Rend és főképp Mihály Arkangyal arra, hogy menjen el és dolgozzon a most ébredő régi energiákkal. Ő nemrég beszélt nektek a gnoszt energiáról, a megoldásról, arról a tényről, hogy nincsenek problémáitok, valójában csak nem engedtétek meg, hogy a megoldás megjelenjen életetekben. Én nemcsak a Shaumbrához beszélek, mindazokhoz szólok, akik meghallgatnak. Nektek csupán nem volt egy megoldásotok. Kuthumi, annyira nagyszerű és egyszerű módon beszélt erről!

 

És ezután, természetesen megjelent Saint-Germain, hogy megnyomogassa gombjaitokat. St. Germain beszélt a Bíbor Kör Rendjének létrehozásáról itt a Földön. Amint emlékeztek rá,  St. Germain felel a szervezés, a vezetés és megnyilvánulás energiájáért.  St. Germain segít lehorgonyozni és megszilárdítani az energiákat. Ő egy hozzáértő. Ő képes arannyá változtatni a köveket. Ő képes vizet fakasztani a semmiből, még a sivatag közepén is. Ő érti, hogy minden energia hozzáférhető,  minden energia rendelkezésére áll. Ő a művész, aki megformálhatja azokat….behozhatja őket az illúzióba, behozhatja a szerkezet illúziójába…olymódon, hogy e szerkezet mindenképp őt szolgálja. Így hát eljött és beavatta a Bíbor Kört a Földön.

 

 A Bíbor Kör energiája tiszta és csodálatos volt, azonban ez volt a pillanat, amikor az igazi munkát el kellett kezdeni. Ez volt a pillanat, amikor túl kellett lépnünk a szavakon.  Ez volt a pillanat, amikor be kellett fejezzük azt, hogy havonta egyszer találkozunk, hogy csupán beszélünk az életről, eljött a pillanat ahhoz, hogy elinduljatok munkátokat beteljesíteni. A Bíbor Kör Rendjének létrehozásával Adamus Saint-Germain segít titeket – veletek dolgozik – ezeknek az energiáknak megszilárdításán és megszerkesztésén.

 

Látni fogtok egy szerkezetet a Bíbor Körben, mely egyeseket megfélemlít majd közületek. Látni fogtok majd egy épületet, majd kettőt, majd hármat, majd később az egész világon el fognak terjedni. Shaumbra Szolgálati Központokat fogtok látni, a szerkezetekben és épületekben. Egy energiaáramlatot vagy energetikai elveket fogtok ezek körül látni majd, hogy a lehető legegészségesebbnek megtartsák eme energiát és szerkezetet.

 

Látni fogjátok majd a Bíbor Kört, amint nemcsak más partokról működik. Már évekkel ezelőtt elmondottam nektek, hogy a Shaumbra Egyetem már létrejött – tulajdonképpen évtizedekkel ezelőtt, más partokon. Szerettétek volna a Földre hozni és St. Germain, az energia mozgatásával, az energia szerkesztésével lehetővé tette, hogy könnyebben és gyorsabban lehozható legyen ide. Ez tette lehetővé számotokra, hogy megkapjátok a megfelelő eszközöket, melyekre szükségetek volt, vagy amelyekre vágytatok, az Új Energia Tanítóiként.

 

Ő beavatta azokat, akik az Új Energia Standardjaivá szerettek volna lenni. A beavatás az elfogadásból áll. Ő elvileg ezt kérdezte tőletek: "Elfogadjátok ezt a szerepet? A tovább haladást választjátok? Úgy döntötök, hogy kifejezitek szenvedélyeteket az életben, vagy mellékszereplőnek kívántok maradni, továbbra is csupán beszélve erről? Csupán álmodni akartok erről a szerepről vagy magatokra vállaljátok?"

 

Ez nyilvánvaló kérdésnek tűnik, egy nyilvánvaló válasszal, azonban vannak olyanok is, akik inkább álmodoznak és semmit sem szeretnének tenni. Az álmodozás egy vágyat vagy óhajt teremt, mely önmagában egy függőségi energia. Az álmodozás önmagatokon kívül tart titeket, hogy igazán soha ne vállaljátok a felelősséget magatokra. Az álmodozás, nagyon – hogy is mondjam – egy álmodó energia, egy határozottság nélküli és puha energia. Ti mindezekről a nagyszerű dolgokról álmodoztok, azonban nem tudtok túllépni az álmodozáson, hogy teremtők legyetek? Hozzátok le ezeket a dolgokat, ide a Földre! Ezért vagytok itt. Azért jöttetek ide a földre, hogy megtegyétek ezeket a dolgokat, hogy megnyilvánítsátok őket a valamikor ismert, legsűrűbb energiában.

 

Saint-Germain a hozzátok intézett kérdésével,… hogy a beavatást válasszátok-e, megkérdezte tőletek: "Úgy döntötök, hogy túlléptek az álmodozáson, a megnyilvánításra, a dolgok megvalósítására és ennek felelősségének vállalására?" Tehát sem ő, sem én, Tóbiás, nem nektek tesszük ezeket a dolgokat, hanem ti magatok teszitek ezeket.

 

Természetesen ezek a dolgok felszínre hoznak problémákat. A felszínen lévő problémák, ha megnézitek azokat, elmúlt életeitekhez kötődnek, amikor Rendek tagjai voltatok. Amint St. Germain elmondotta, valamikor kidobtak titeket, arra kértek, hogy távozzatok. Azonban nem azért szólítottak fel távozásra, mert valamit elrontottatok, – még akkor is, ha így éreztétek szívetekben –, azért kértek távozásra, mivel túlnőttetek rajtuk, mivel ama Rend Öregjei, akik angyali lényekkel dolgoztak a mi oldalunkon,  tudták, hogy stagnáltok energiátokban, ha a Rendben maradtok továbbra is. Elfojtottátok saját növekedéseteket. Túlléptetek mindazon, amit a Rend nyújthatott volna nektek és túlléptetek azon, amit ti nyújthattatok volna a Rendnek. Így távozásra szólítottak fel titeket – saját magatok számlájára –, hogy végre saját szuverén Renddé válhassatok.

 

Akkor, amikor  St. Germain a beavatásról beszélt, felszínre hozta mindezeket a képeket, mindezeket az emlékeket a múltból, azzal a ténnyel kapcsolatosan, hogy távozásra szólítottak fel titeket.

 

Azonban ami valójában történik, egyike a legnehezebb problémáknak az, hogy a megnyomott gombok kapcsolatban állnak a következő kérdéssel: "Készen álltok arra, hogy túllépjetek az álmodozáson, a vágyon és reménységen? Hajlandók vagytok túllépni a kreatív munkára, – a teremtő munkára –, melyet az álom ideje alatt végeztetek, bizonyos asztrális partokon, hajlandók vagytok lehozni ezeket a jelenbe, ide a Földre?" Ez egy nehéz kérdés.

 

Egy bizonyos típusú angyal-ember szükséges, aki átlép az álmodozáson és igazán lehetővé teszi azt, hogy megnyilvánuljon itt a Földön ahhoz, hogy később e dolog teljesen nyilvánvalóvá lehessen. Mihelyt elkezditek megnyilvánítani és lehozzátok valóságotokba, ezek pontosan előttetek vannak. Mindez a kérdésfeltevéstől függ:  "Elég jó Teremtő vagyok-e?"  vagy: "Túl jó vagyok Teremtőnek?"  Ti annyira jó teremtők vagytok, tréfálkozhattok is a menny és  föld költöztetésével,  és a következő dolog, amit megtudtok az, hogy házatokon kívül erős vihar tombol, mely szinte ledönti házatokat és gyökerükből csavarja ki a fákat? E tény arra késztet titeket, hogy kétszer is meggondoljátok teremtői képességeteket és hozzáértéseteket.

 

Nos, ő megnyomta gombjaitokat ezt mondva: Elhatároztátok? Döntöttetek vagy csupán folytatjátok az álmodozást ezekről a dolgokról? Nehéz problémák! Nehéz problémák!

 

Ő beszélt nektek arról a tényről, hogy ha a beavatást választjátok, ha azt választjátok, hogy a Bíbor Kör Rendjének Standardjai lesztek, egy angyali "megfelelőt", kapcsolattartót fogtok kapni. Gondosan választotta meg a "megfelelő"/kapcsolattartó kifejezést.  Nem vezetőt mondott, a "vezető" szónak egészen más jelentése van. Egy kapcsolattartó– egy angyali lény a mi partjainkról, oda jön. Különbözik a futároktól.  A futárok felelőssége az energiák kiegyensúlyozása és mozgatása előre és hátra.

 

A kapcsolattartó egy angyali lény, aki már járt előzőleg a Földön, akit nagyon jól felkészítettek a mi oldalunkon lévő iskolákban, az Új Energiát illetően, meg a ti tanítói szerepetekről. Egy kapcsolattartó mellettetek van, a ti és mi oldalunk közti félúton. Egy kapcsolattartó nem fog dolgokat tenni értetek, csupán folyamatosan segít titeket a mi oldalunkon energiátok kiegyensúlyozásában. Egy kapcsolattartó ugyanakkor állandóan információkat fog átadni nektek a Bíbor Tanács részéről. 

 

Lehet, hogy a kapcsolattartó az, akit ti segéd-tanítónak neveznétek, aki főképp a tanítás folyamatában segít nektek. Nem lesz segítségetekre mindennapi életetekben, nem fog gondoskodni számláitok kifizetéséről, sem más hasonló dolgokról, – hanem a kapcsolattartó, harmóniába hozza az angyali partokon azt, amit ti a Földön tesztek.

 

Amikor egy csoport hallgató előtt álltok, úgy ahogy mi most állunk,  – egy csoport nagyszerű emberi lényhez beszélve – a most érkező megfeleltető angyalok, segítik  Cauldre-t, minket és titeket, hogy többet lássunk ennél a keskeny tudati spektrumnál.  Rendelkezéstekére fog állni ez az energia, hogy vele dolgozzatok.

 

Megismétlem, tudjuk, hogy St. Germain sok gombot megnyomott, azonban szándékosan tette. Szereti ezt tenni! (Tóbiás kuncog)  Amint mondják… ő segített nektek felszerelni ezeket gombokat, hogy ő majd csak nyomogathassa. (nevetés)

 

Tehát, Shaumbra, az utóbbi hónapok nagyon felgyorsultak, a tudat nagy része megváltozott. Elkezditek megvalósítani ezt életetekben.

 

Szeretnék ma elmondani nektek egy rövid történetet. Egy egészen rövidet, mely segíthet nektek, illusztrálva utazásotok egy részét és a hallgatók utazásának egy részét, akikkel majd dolgozni fogtok.

 

Lélegezzünk mélyen…. Ismét érezzétek az energiákat, érezzétek a teret, melyet megalkottunk! Nincs táplálási folyamat. Meglepő! Táplálás nélkül! Így nem érzitek azokat az energia-elvonásokat, melyeket néha éreztetek, amikor itt voltatok. Nem érzitek energiátok csökkenését. Ti együtt vagytok ebben a szuverén energiában.

 

Szeretném elmondani nektek Jolee történetét. Jolee nagyon szép, fiatal királynő volt, és a királyságot, melyet vezetett, Tibus-nak nevezték. Ez a történet félig-fikció, bizonyos módon reális. Sokak energiájának együttese közületek, ezért érezzétek magatokénak most, miközben elmondom Jolee Királynő történetét.

 

Miközben elmondom a történetet, arra kérlek titeket főképp, hogy érezzétek a felébredt energiát azokon a vidékeken, ahol Kuthumi dolgozni volt, mely helyek sok idővel ezelőtt léteztek, ahonnan ti is származtok, mely helyek most különböző módokon újra kapcsolatba lépnek veletek. Akkor, amikor azt mondtam nektek, hogy tanítók lesztek, nem azt mondtam, hogy csupán embereket fogtok tanítani itt a Földön. Erről majd később részletesebben fogunk beszélgetni.

 

Jolee egy fiatal királynő volt, aki Tibus királyságát  és tartományait vezette, mely addig tartott, ameddig a szem ellát és még azon is túl. Néha azt mondták, hogy a Nap soha nem nyugszik le Tibusban, mivel annyira kiterjedt, olyan nagy! Természetesen a királynő édesanyjától örökölte szerepét, aki királynő volt, és édesapjától, aki király volt. Ő királyi elődöktől származott.

 

Amikor hajadonná lett, a fiatal Jolee gyakran kijárt a palota falain kívülre, gyakran bejárta Tibus tartományait. Zsenge korától arra nevelték, hogy vezető, királynő legyen.  Fegyelemre tanították és arra, hogy megértse az ország törvényeit és szabályait, arra nevelték, hogy bíró és esküdtszék legyen azok számára, akik majd királynőként el fognak jönni hozzá.

 

Nagyon fiatalon megörökölte a trónt és megkapta annak felelősségét, hogy meghallgassa a panaszokat, eseteket, meghallgassa a különböző érveket, melyeket a királyság alattvalói előtte felhoztak, majd döntéseket kellett hoznia, szabályokat kellett alkotnia és ítélkeznie. Minden nap elébe járultak a panaszosok.

 

Néha egy fiatal házaspárról volt szó, akik kölcsönösen egymást vádolták, veszekedtek és nem tudták félreértéseiket megoldani, így   Jolee Királynő elé hozták őket, hogy tegyen igazságot számukra. És ő megtette. Figyelembe vette az energia mindkét oldalát, majd meghozta saját ítéletét és azt, hogy mit kell tenniük. Kérdésfeltevés nélkül vagy anélkül, hogy valakit kegyetlenül megbüntetett volna.

 

Néha a birtokkal kapcsolatos viták merültek fel. A földtulajdonosak azzal a panasszal fordultak hozzá, hogy valaki elvette a másik földjét, vagy elköltöztette a határvonalat  két parcella között. Nagyon kevés tudással arról, ami tulajdonképpen történt, ő igazságot tett vagy az egyik vagy a másik félnek.

 

Az emberek különféle problémákkal és helyzetekkel jöttek elébe és napjai semmi mással nem teltek, csupán szabályok és rendeletek kibocsátásával, majd annak ellenőrzésével, hogy rendeleteinek minden szavát betartják. Korrekt és szerény volt, amennyire csak tudott. Megértette, hogy felelősséggel  tartozik királysága minden tagjáért. Értette a felelősséget, hogy szavai jelentenek mindent, ezért szent módon bánt szavaival. Minden hozzá forduló esetet becsülettel és egyensúlyban kellett megoldjon.

 

Miután néhány éven keresztül bíráskodott, megunta és frusztrálttá vált, tevékenységét illetően. Minden éjjel ezt kérdezte magában, szobájába belépve: "Kell lennie egy jobb útnak e dolog tekintetében. Kell létezzen egy jobb útja az igazság tételnek, azok esetében akik konfliktusba kerülnek egymással, mivel semmit nem tanulnak belőle. Ők nem tanulják meg, hogyan oldják meg problémáikat. Ők nem tanulják meg az alapos tanulmányozást. Csupán végső ítéletért és határozatért jönnek ide." Néha ezt mondta magában Jolee Királynő: "Még azt sem tudom, helyesen döntöttem-e. Olyan keveset tudok azokról, akik elém jönnek! Annyira keveset tudok róluk! Vajon elkövették azt a gyilkosságot, amivel őket vádolják? Valóban loptak ők családjuktól vagy barátaiktól?"

 

Továbbra is beteljesítette királynői szerepét, folyatta hivatalos döntéseinek hozatalát, azonban ama  nyugtalanság érzete egyre súlyosbodott, egészen addig, amíg borzasztó fejfájások, migrének kezdték kínozni, és természetesen az esetek száma megnőtt az udvarnál, egyre több ember keresett megoldást problémáira nála.  Amikor nem fejfájás vagy migrén kínozta, hűlés, influenza vagy egyéb panaszok gyötörték, mivel nem volt boldog abban, amit végzett. Mindenféle dolgokat kitalált, melyek távol tartották őt az udvartól és természetesen a vezetéstől. A dolgok természetes módon súlyosbodtak a királyságban, mivel senki nem volt ott, aki döntéseket hozott volna, amikor problémák jelentkeztek.

 

Egy napon, amikor teljesen feszült és kétségbeesett volt, megkérte az őröket, hogy hozzák elé az Öreg Bölcset az erdőből. Minden jó történetben létezik egy Bölcs erdei Öreg (nevetés) és mivel ő ismert néhány történetet, tudta, hogy léteznie kell valahol a királyságban egy Bölcs Öregnek. Az őrök elhozták őt. Bevitték saját szobájába, ahol beszélt a bölcs Öreggel és ezt mondta neki: "Frusztrált vagyok azért, amit csinálok. Nem találok örömet és boldogságot ebben. Ami a legjobban zavar, hogy senki sem tanul semmit. Ők továbbra is ugyanazokat a dolgokat teszik, amit eddig is tettek és tudják azt, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, el kell jönniük hozzám a döntésért. Szinte úgy érzem, hogy átveszem bűntudat és szégyenérzéseiket, minden problémáikat és nem akarom tovább ezt csinálni."  Ezt mondta: "Tanító akarok lenni. Meg akarom tanítani őket, ahelyett, hogy ítélkeznék. Tanítani szeretném őket,  döntés helyett. Tehát, Öreg Bölcs, mit tehetek?"

 

Az Öreg Bölcs leült és mélyet lélegzett, mivel az öreg és bölcs emberek ezt teszik,  (nevetés) majd ezt mondta: „Le kell mondanod királynői címedről. El kell hagynod ezt a csodálatos palotát. Egyszerű embernek kell álcáznod magad. El kell menned egy kicsi faluba, oda, ahol senki sem ismer téged majd el kell kezdened tanítói munkádat."

 

Jolee kissé aggodalmaskodott ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, mivel ezek nagyméretű változásokat hoztak életébe, és nem tudta, vajon tudja-e eléggé álcázni magát, ám valójában azt nem tudta, képes lesz-e lemondani megszokott kényelméről, e csodálatos palotáról, melyben élt. De rövid tűnődés és gondolkodás után arról, hogy további harminc, negyven vagy ötven évet szolgáljon mindennap, döntéseket és ítéleteket hozva, ezt mondta: "Ezt fogom tenni." Az Öreg Bölcs ezt mondta neki: "Mindig váratlan dolgokra kell számítanod! A dolgok nem azok, amiknek látszanak! (nevetés, Tóbiás kuncog) Tartsd nyitva szemeidet, maradj kiegyensúlyozott és stabil helyeden!"

 

Néhány héttel később a királynő írt egy nagyon hosszú levelet és azt mondta, elmegy egyedül, idegen helyeket meglátogatni. Tudni szerette volna, mi van az óceánon túl. Elrendezte, hogy senki se próbálja őt megtalálni, nehogy vissza kelljen jönnie egy szép napon. Időközben, ha valakinek problémái vagy döntéseket igénylő dolgai akadnak, az egyik udvari személyhez kellett fordulnia. És nagyon kevés dolgot csomagolt össze, hogy sikeresen egyszerű embernek álcázhassa magát, majd elment az egyik legkisebb faluba, ahol soha nem volt még azelőtt, melynek neve: Commonville. (egyesek nevetnek, Tóbiás kuncog). Ezt mondta: "Ez az a hely, ahol kezdem felfedezni szenvedélyemet." Izgatott volt, arra gondolva, hogy átadhatja minden csodálatos ismeretét és bölcsességének tudományát, Commonville lakóinak.

 

Egy családnál telepedett le, ahol szobát bérelt;  pénzre volt szükségük. Ezeknek számtalan problémáik voltak. Pénzügyi nehézségekkel küszködtek. Egymás közt is adódtak problémáik. Állandóan veszekedtek. Jolee ezt mondta magában: "Ez kitűnő hely tanítói munkám elkezdéséhez."

 

Odaköltözött és azonnal kicsomagolt, majd elkezdte tanítani őket. Nem tudta miben áll a tanítás, nem értette, miről van szó, azonban odament tüstént a család atyjához és ezt mondta neki: "Annak oka, hogy pénzügyi gondjaid vannak az, hogy nem egyensúlyozod ki a költségvetésed. Többet költesz, mint amennyit keresel. Hetente csupán pár napot dolgozol és nincs elég pénzed családod élelmezésére, családtagjaid ezért veszekednek és harcolnak egymással állandóan."

 

Széles mosollyal ajkán, beszélt Bobhoz, a családfőhöz. Ez nagyot csapott öklével az asztalra, akkorát, hogy kissé sikerült megijesztenie  Jolee -t majd ezt mondta:  "Ki vagy te, hogy a pénzügyeimről merészelsz beszélni?  Halvány fogalmad nincsen! Szeretném, ha azonnal távoznál e szobából, és soha ne merészelj többé arról beszélni, hogyan boldoguljak saját helyzetemben, amíg nem jársz az én cipőmben!"

 

Ő tudta…hogy nagyon sok probléma létezik a családban és tudta, hogy a fiatal lánynak, Susan-nak sok gondja van családjával, barátjával, az életében lévő dolgaival, ezért arra gondolt, hogy majd Susant kezdi tanítani. Leült Susan mellé és ezt mondta neki: "Neked problémáid vannak ezzel a fiúval, mivel megpróbál téged ellenőrizni, nem szenteli neked azt a figyelmességet, amire vágysz, ezért íme mit kell tenned.” És adott Susannak néhány tanácsot.  Susan felkelt a székről, haragosan rátekintett és ezt mondta neki: "Ki vagy te, hogy megmondd nekem, mit kellene tennem a barátommal? Te még csak férjhez sem vagy menve! Valószínűleg még soha életedben nem voltál férfival  és idejössz most, és megpróbálod problémáimat megoldani?  Azonnal menj ki a szobámból!"

 

Néhány nap múlva, mialatt Jolee megpróbálta a ház lakóit tanítani, tulajdonképpen prédikációkat tartott nekik, kidobták az utcára. Megtanult itt egy értékes leckét. Megtanulta a következő leckét: nagyon sok ember létezik, akik tulajdonképpen nem akarják, hogy problémáik megoldódjanak. Ha tanítók lesztek, nem kötelezhetitek erre azokat, akik azt választják, hogy saját problémáikba beragadjanak.

 

Hát jól van,  Jolee nem mondott le Commonville-ről. Hamarosan új barátokat talált, egy vendéglő körül téblábolva, megismert egy kedves fiatal hölgyet, a neve Barbara és elkezdtek beszélgetni. Barbarának sokféle problémái voltak. Persze Jolee megpróbált segíteni neki, megpróbálta megoldani problémáit, azonban úgy tűnt, nem volt sikere új barátnőjével, Barbarával. Mivel Barbara állandóan látványosan egészségügyi és emocionális problémáival dicsekedett, mesélte, hogy többször is volt már férjnél és gyermekeinek is miket kellett elviselniük.

 

Jolee kissé aggódott, mivel nem volt képes segíteni barátnőjének, Barbarának sem, és egy napon el kellett mennie, abba kellett hagynia azt, hogy Barbarának tanítója legyen. Itt szintén megtanult ő egy értékes leckét: Léteznek emberek, akik igazán nem akarnak segítséget. Bizonyos emberek egyszerűen csak arról a tényről kívánnak beszélni, hogy az ő problémáik az összes közül a legnagyobbak. Ők nem keresnek megoldásokat. Néha nekik csupán az elismerés energiájára van szükségük, hogy az ők problémáik milyen nagyok és fontosak, hogy ők különlegesebbek a többi embernél.

 

Most Jolee kissé szomorú volt a tanítás tekintetében, azonban elhatározta, hogy még próbálkozik. Találkozott egy fiatalemberrel, aki érdeklődött iránta és őt is érdekelte a fiatalember, aki megkérte őt, segítsen neki és tanítsa. Bármire hajlandó volt ebben a pillanatban, a tanulás kedvéért. (nevetés) Hosszú napokat és estéket töltött beszélgetve Jimmel, – mert így hívták a fiatalembert, – és amikor elment, fáradtnak és kicsavartnak érezte magát, míg egyszerre érzete, hogy ismét,  meg fog betegedni. Teljesen kimerültnek érezte magát  ezért megmondta neki: "Soha többé nem találkozhatok veled. Soha többé nem próbálkozom azzal, hogy tanítód legyek." Ebből szintén megtanult egy értékes leckét: Vannak emberek, akik valójában nem akarnak megváltozni. Ők csupán el akarják venni energiádat. Pontosan ezt tette Jim ővele, pusztán lopta az energiáját.

 

Hogy még hosszabbra nyújtsuk a történetet… egyre hosszabbra (hahotázás), Jolee nagyon frusztráltnak érezte magát, annyira frusztrálta próbálkozása a  Commonville emberek tanítására, hogy elment innen. Elment, hogy megkeresse az erdei Öreg Bölcset; persze megtalálta őt és leült mellé, ezt mondva neki: "Tanító akartam lenni, akkora szenvedélyt éreztem – óh,  mekkora szenvedélyt –és semmi sem működött. Az emberek nem akarnak megváltozni. Ők problémáikkal akartak maradni. Ők csupán táplálkozni akartak belőlem. Ők csupán arról kívántak beszélni, hogy nekik milyen nagy és súlyos gondjaik vannak anélkül, hogy igazán tenni akartak volna valamit e téren. Mit kellene most tennem? Hova mehetnék?"

 

Az erdei Öreg Bölcs mélyet lélegzett,  mindig ezt szokta tenni az öreg erdei ember (nevetés) és ezt mondta:  "Ez része a problémának,  Jolee, az egyik dolog, amire megpróbáltalak figyelmeztetni téged az, hogy nem volt tapasztalatod, nem voltak ismereteid azzal kapcsolatosan, hogy igazi tanító legyél. Volt szenvedélyed, azonban nem volt tapasztalatod. Most el kell menned egy másik városba, egy különböző helyre. Át kell venned és megtapasztalnod a mindennapi emberek összes problémáit.  El kell menned egy Plainfield-nek nevezett helyre, férjhez kell menned, gyermekeket kell vállalnod, munkahelyet keresned, el kell feledned egy időre azt, hogy királynő voltál, meg kell feledkezzél arról, hogy valamikor tanító akartál lenni. Oda kell menned és pusztán élned és megtapasztalnod mindezeket a problémákat és helyzeteket, hogy igazi mély empátiára tehess szert, azokért, akiket tanítani akarsz."

 

És Jolee arra a helyre gondolt, ahonnan származott. A királyságra gondolt. Szenvedélyére gondolt.  Nem tudta, hova máshová mehetne, tehát követte az öreg tanácsát és elindult Plainfield-be, férjhez ment, lettek gyermekei és hamarosan felejtett: elfeledte, miért van ott. A többiekhez hasonlóan élt.

 

Teltek-múltak az évek, és ő teljesen megfeledkezett arról, hogy  valamikor királynő volt, egy fenséges Tibusnak nevezett királyságban. Addig, amíg egyik napon érezte, hogy valami elborítja. Érezte, amint valami megrázkódik és zsong benne. Érezte, hogy életében kezd minden megváltozni. Nem emlékezett arra honnan jött, azonban tudta, hogy valaminek történnie kell. Egy újjá-ébredésen ment át.

 

Megfeledkezve származásáról, elfeledve miért indult el erre a hosszú utazásra, érezve azonban, hogy valami téves van belül, nagyon frusztráltnak és zavartnak érezve magát,  nem tudva merre menjen, egy napon az erdőt járta és természetesen találkozott az Öreg Bölcsel. Ezt mondta neki: "Te Bölcs Öreg Ember!" és persze ez felismerte őt. "Bölcs Öreg, valami megváltozik életemben és nem tudom, miről van szó? Valami olyan, ami miatt nem vagyok boldog. Voltam feleség, anya, volt egy jó állásom, azonban ezek közül semmi nem tesz már boldoggá engem. Mi történik? Hallottam, hogy te egy Bölcs Öreg vagy és segíthetsz nekem!"

 

A Bölcs Öreg leült mellé és persze emlékeztette őt arra, hogy királyné, hogy tanító, és elmondta neki a történetet és megmondta neki, hogy emlékszik rá. Természetesen ő nem hitt neki.  Képtelen volt elfogadni azt, hogy ő királynő volt. Ez túlságosan fenséges volt.  Nem tudta elfogadni annak tényét sem, hogy ő lemondott arról, hogy Tibus királyságának királynője legyen és elmenjen tanítónak. E dolog őrültségnek tűnt. Nem tudta elfogadni azt a tényt sem, ahogyan Plainfiled-be került, elfeledve azt, hogy ki volt, belépve a hétköznapi életbe.  A Bölcs Öreg ezt mondta neki: "Azért tetted ezt, hogy empátiára tegyél szert, hogy tanító lehess, hogy segíthesd népedet."

 

Megharagudott rá és feldühödött. Félelmet érzett. Rettenetesen érezte magát.  Bizonytalannak és tájékozatlannak érezte magát, mivel mindez megrázkódtatta valóságát – a hétköznapi emberi lét valóságát.

 

A Bölcs Öreg ezt mondta neki:  "Igen, igen, arra kértél engem, hogy üljek le veled beszélgetni, hogy emlékeztesselek téged arra, ki vagy, emlékeztesselek arra, hogy most már kifejlesztetted empátiádat, átlag emberként élve, illúzióban élve, tömegtudatban élve és most már lehetsz tanító. Előzőleg csupán prédikálni próbáltál.  Ezelőtt megpróbáltál odamenni hozzuk, és elmondani nekik, hogyan éljenek. Azonban most igazán érezheted, miken mennek keresztül ők. Van szíved, lelked és empátiád. Most elmehetsz és megteheted azt, amit eredetileg munkádként választottál."

 

Abban a pillanatban Jolee mindenre visszaemlékezett. Emlékezett arra, hogy királynő volt. Visszaemlékezett arra, hogy elment Commonville-be és megpróbált mindenkit megváltoztatni. Visszaemlékezett arra, hogy mély álomba zuhant, ama tudati kómába, hogy feledjen, hogy bárki máshoz hasonlóan élhessen. És visszaemlékezett arra, hogy mindezt ő maga választotta, hogy igazán szolgálhassa a királyságot és a benne élő minden embert.

 

A visszaemlékezés eme pillanatában ő felébredt, szemébe nézett a bölcs Öregnek és ezt mondta: "Köszönöm neked, köszönöm, hogy itt voltál velem, egész idő alatt, végig az utamon! Hihetetlen utazás volt! Most elmehetek és másokat taníthatok. Most kifejezhetem szenvedélyem, amit mindig kerestem."

 

Megölelte és megcsókolta őt és ezt mondta neki: "Apropó, elfelejtettem megkérdezni tőled, hogy hívnak téged Bölcs Öreg?  Ő mosolygott, miközben lábait a küszöbre tette, miközben kortyolt egy kis bort és szívott egy füstöt pipájából (nevetés) majd ezt mondta:  "A nevem, Tóbiás."(hahotázó nevetés)

 

Shaumbra, egy nagyon hosszú történetet mondtam nektek… apropó, még hosszabbra is nyújthattam volna!(nevetés) Azért mondtam el nektek ezt a történetet, mivel rólatok szól. Veletek voltam egész idő alatt. Közületek egyeseknek nehezükre esik annak elfogadása, hogy angyali családok vezetői és uralkodói voltatok. Nehéz perceket okoz számotokra ennek kiegyensúlyozása, nemde?

 

Nehéz perceket okoz nektek annak megértése, hogy angyali családotok választott ki titeket arra, hogy e Földre jöjjetek, az Ark Rendjének egyik energiáját képviselve a 144000-ből. Nehéz perceket okoz számotokra annak megértése, hogy lemondtatok angyali családotok királyságáról, lemondtatok, hogy segíthessétek őket tanulva, hogy majd ők is tanulhassanak tőletek. Nehéz perceket okoz számotokra annak megértése, hogy valamikor elhagytátok angyali otthonotokat, hogy ide jöhessetek, olyan hétköznapi embernek álcázva magatokat, mint  Bob, Pat, vagy Mary, vagy bárhogyan neveznek most  titeket. Hétköznapi emberként öltözködtetek, másokhoz hasonlóan cselekedtetek.

 

Saint-Germain megnyomogatott bizonyos gombokat, miközben beszélt hozzátok. Elmondta nektek, hogy különlegesek vagytok. Hogy tanítók vagytok. Elmondta, hogy ez egy speciális csoport. Megnyomott egy pár gombot, mivel nehezetekre esik e dolgok elfogadása. Annyira elvesztetek a tudatban – a közös tudatban!

 

Azonban én itt vagyok, hogy emlékeztesselek titeket: Én vagyok a Bölcs Öreg és itt vagyok, hogy visszaemlékeztesselek titeket arra, miért mentetek el, miért hagytátok el angyali családotokat. Itt vagyok, hogy emlékeztesselek titeket arra, hogy megpróbáltátok beteljesíteni tanítói szenvedélyeteket  és a múltban néhányszor kudarcot vallottatok ebben.  Hogy emlékeztesselek titeket arra, hogy amikor elmerültetek valóban e Földnek és az emberiségnek az energiájában, akkor fejlesztettétek ki a belső empátiát és bölcsességet, így most már lehettek tanítók.

 

Nemcsak itt a Földön lesztek az emberek tanítói, hanem a múltban, az Otthonban lévő családjaitok számára is.

 

És így van ez!

 

Fordította: Korpos Magdi

 

..............................................................................

A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircle.com). A Tóbiás anyagok téríés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazások részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle web szájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.
A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csastornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.
A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.
Amennyiben ezeket a sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403