TÓBIÁS ANYAGOK

Tanítók Sorozat:
1. SHOUD: A tanítás elkezdődik... – Tóbiás közreműködésével, Geoffrey Hoppe közvetítésében

Kérdések és válaszok

 

Elhangzott a Bíbor Körben,

2006. augusztus 5-én

www.crimsoncircle.com

 


És így van ez, Kedves, Shaumbra Tanítók, folytatjuk találkozónk energiájában.
Mielőtt hozzákezdenénk a kérdésekhez és válaszokhoz, egyszerűsíteni szeretnénk megkezdett beszélgetésünket. Meg kell értenetek azt, hogy amikor átjövünk a mi oldalunkról, hogy veletek beszélgessünk, néha csak beszélnénk és beszélnénk, (nevetés és Tóbiás kuncog) mivel egyszerűen örülünk annak, hogy energiátokban jelen lehetünk. Néha egy bizonyos mennyiségre van szükségünk, abból amit ti idő-rendszerként mértek ahhoz, hogy energiát szolgáltassunk és dolgozhassunk azokkal az energiákkal, melyekkel napközben dolgozni szándékoztunk.

 

Ha egyszerűsíteni szeretnétek azt, amiről a Shoudban beszéltünk, annyit jelentene, hogy a tanítás-tanulás folyamata sokkal átfogóbb, mint ahogyan elképzeltétek. Sokan közületek az átlátszóság szempontjából néztétek, mintha más emberekkel együtt a ház előtt lennétek. Ez csupán egy nagyon kis része ennek a folyamatnak. Ugyanakkor ti nevelitek őket, angyali családotokkal együtt dolgozva, akiket eonokkal ezelőtt elhagytatok. Saját utazásra indultatok, elmentetek, hogy tanítsátok őket és végül útmutatásokat adjatok nekik. Ide jöttetek a Földre, hogy értékes leckéket tanítsatok nekik az energiákról és az egész kozmoszról. Egy felfüggesztett, a létezésből kizárt állapotba helyeztétek magatokat, egy fizikai testbe, egy nagyon lassú energiába zárva, hogy nagyon sok dolgot megtapasztalhassatok és megértsetek sokmindent, ami veletek történt, amikor az angyali partokon voltatok.

 

Ide jöttetek, hogy megértést, empátiát és együttérzést szerezzetek, hogy kezelhessétek égi családotok problémáit, főként abban a pillanatban, amikor ismét fel fogtok ébredni. Ezen a helyen volt Kuthumi. Ő előzetesen dolgozott azon, amit ti is tenni fogtok, égi családjaitokkal. Sokkal több vetülete van ennek a tanítói munkának annál, mint itt a Földön az emberekkel dolgozni. Amikor St. Germain behozta a Bíbor Kör Rendjét a Földre, ez sokféle módon összeütközést okozott nektek. Az egyik ilyen összeütközés-motívum, mely félelmet keltett bennetek, abból a tényből ered, hogy rájöttetek, miért vagytok itt. 

 

E tény a csúcspontja sok száz, néha sok ezer, itt a Földön töltött életeteknek, hogy megtanuljatok bizonyos dolgokat az energiáról és önmagatokat szuverén lényként, Istenként megértsétek, hogy ezután majd képesek legyetek Tanítóként dolgozni angyali családotok tagjaival. E tény számos problémát hoz felszínre, mivel egyesek közületek azt kérdezitek magatoktól, valóban készen álltok-e erre. Egyesek közületek elfelejtettétek, kik vagytok és miért jöttetek ide. Nehéz perceket okoz nektek elfogadni, amikor ezt mondjuk nektek: angyali családotok királyságával azonos értékűek voltatok. Néha e dolog kibillent egyensúlyotokból. Nem vagytok biztosak abban, hogyan kezeljétek ezt, hogyan boldoguljatok ezzel a dologgal.

 

Ezért nyújtottuk meg ma kissé beszédünket, hogy feloldódjuk, kifejtsük ezt az energiát, hogy gondosan emlékeztessünk titeket arra az okra, amiért elhagytátok angyali otthonotokat és ide jöttetek a Földre jelenleg.
Ezeket kifejtve, boldogan válaszolnánk kérdéseitekre!

 

LINDA: Tóbiás, kapcsolatba léptem az Izraelben élő Shaumbrával és amint elképzelheted, nagyon sok figyelem-elterelés létezik itt és szeretnének néhány tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy igazán mit tehetne jelenleg az izraeli Shaumbra.

 

TÓBIÁS: A legfontosabb dolog az izraeli Shaumbra számára, mely vidék otthonos számomra, annak megértéséből áll, hogy ama konfliktusnak számos változói vannak, azonban lényegét tekintve, egy családi veszekedés. A Hapiru angyali családról van szó.  Részei vagytok ennek a zajló családi összetűzésnek és vitának. Ezek eonok óta tartanak; beszéltem már ezekről, az Izraelben tartott üléseimen, néhány évvel ezelőtt. Létezik egy visszafojtott energia vagy feszültség, melynek most felszínre kell törnie. Minden energia megoldásra törekszik és főképp most, amikor átmegyünk az új korba, az új energiába. Ezeknek a régi energiáknak felszínre kell kerülniük. A legjobb, amit tehet az izraeli Shaumbra az, hogy folytassák munkájukat, szolgálatukat, lépjenek elő és legyenek Tanítók, már most. Ne legyetek félénket, ne rejtőzködjetek! Ha azt választjátok, hogy Izraelben maradtok, e dolog kapcsolatban áll azzal, hogy tanítók legyetek. Fontos, hogy már most, Izrael tartományaiban.... nem ellenezzük azt, hogy oda menjük ebben a pillanatban... fontos, hogy egyhelyre gyűjtsétek energiáitokat. Engedtétek, hogy erősen szétforgácsolódjatok. Izraelben, a Shaumbra energiában sok csoport létezik. A Hapiru család energiájának tükröződései vagytok. Ha előre kívántok haladni, egyesítsétek energiáitokat! Szabaduljatok meg egyéni ügyviteleitektől!

 

Értsétek meg, hogy ha összegyűjtitek Shaumbraként energiáitokat, megnyittok egy Shaumbra szolgálati Központot, egy Shaumbra egyetemet Izraelben, ez nagyobb hatással lesz a tudatra, összehasonlítva bármi egyébbel, amit tehetnétek. Egy nehéz helyzet van ott, és mi nem vagyunk jövendőmondók. Senki nem létezik, aki megjósolhatná nektek, mi fog történni, még egyik napról a másikra sem. Ha ideiglenes békét fog igényelni a külső közösség, akkor ez ideiglenes béke fog lenni. Hapiru meg kell találja saját megoldásait. Ez olyan, mint abban a rövid történetben, melyet előzetesen elmondtam nektek, arról a királynőről, aki elment, hogy megoldja családja problémáit és e dolog nem működött.... A család nem kívánja, hogy problémái megoldódjanak, nem kíván külső interferenciát. Íme mi történik jelenleg a nemzetközi közösségben. Ők anélkül tekintenek erre, hogy helyesen megértenék a Hapiru energia természetét -  Hapiru mindkettőt tartalmazza: zsidókat és palesztinaiakat is. Tartalmazza a zsidókat és az arab világ nagy részét. Ez egy családi helyzet és a családnak kell megoldania ezt.

 

Tehát Shaumbra, világosságot igényel mindaz, amit tesztek! Hozzátok egyhelyre az energiákat! Ezután engedjétek, hogy Hapiru energiái tükrözzék egyesített energiátokat! Köszönöm!

 

1. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy férfi a mikrofonnál): Köszöntelek Tóbiás! Én igazán rezonálok a tanítói minőséggel, és emóciót és szenvedélyt érzek e dologban – tudod, van valami mögötte. Ez a Tanító-lét választása felszínre hoz bizonyos kérdéseket és problémákat.

 

TÓBIÁS: Valóban. Te nemcsak saját nevedben beszélsz, hanem a Shaumbra többségének nevében is.

 

1. SHAUMBRA: Igen. Tudod, csak azt kérdezem magamtól, honnan induljak el? Merre tartsak mostantól kezdve?

 

TÓBIÁS: Ez egy kitűnő kérdés! (nevetés) E kérdést nagyon sok Shaumbra feltette az utóbbi időben: Honnan induljak? Merre tartsak? Tulajdonképpen ti arról az alapról indultok, mellyel már rendelkeztek. Más szavakkal, végtelen bölcsességet és megismerést halmoztatok fel, minden életetekben. Nem akarjátok eldobni, nem akarjátok elölről kezdeni ismét. Fogjátok ezt a jelenlegi tapasztalati alapotokat és mihelyt ki fogjátok fejezni azt a szándékot, hogy tanítók legyetek, mihelyt döntötök és főképp lehetővé teszitek a Bíbor Kör beavatását, akkor minden elkezd megváltozni. Soha nem kell ezt itt megfejtenetek  (a fejére mutat). E dolog csupán elkezd megtörténni. Az emberek el fognak jönni hozzátok. Az erőforrások eljönnek hozzátok. Ha most kívántok tenni valamit, a folyamat részeként, számos nagyszerű szeminárium létezik - a Bíbor Kör közvetítésében - melyeket vagy St. Germain vagy én, Tóbiás, közvetítettem, melyeket átvehettek és tovább adhattok. Azonban más dolgok is meg fognak jelenni. Amikor elfogadjátok ezt a szerepet és a Tanítói címet, akkor minden elkezd hozzátok jönni, beleértve az Új Energia és a Gnoszt összetevőit. Ti most itt ültök és azt kérdezitek magatoktól, mit tegyetek - egyetlen dolgot kell tennetek: döntést hozni és ezután minden kezd megjelenni. Majd, miközben kezd megjelenni és az emberek és lehetőségek el fognak jönni hozzátok, egyetlen dolgot kell tennetek: megőrizni ítélőképességeteket és az egyensúlyt.

 

1. SHAUMBRA: Rendben. Köszönöm!

 

TÓBIÁS: Köszönöm! Azt próbálom nektek elmondani, hogy nehéz lesz ezt így megtervezni: "Ezt fogom pontosan tenni és ily módon fogom megtenni!" - mivel az Új Energia reális helyzeteivel van dolgotok. Értsétek meg, hogy mihelyt döntést hoztok, ez máris kezd megtörténni! Köszönöm!

 

1. SHAUMBRA: Köszönöm!

 

2. SHAUMBRA KÉRDÉSE (Linda olvassa az Internetről): Kérdésem azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy magányosnak érzem magam, mely főképp jelenleg nagyon intenzív. Nagyon sok dologért hálás lehetek. Van két nagyszerű gyermekem és egy Shaumbra férjem, bár annak ellenére, hogy ő is Shaumbra, mégis adódnak problémáink. Mindig magányosnak érzem magam vele. Más emberekkel folytatott mély beszélgetéseimben is magányosnak érzem magam. Minél inkább érzem, hogy tanító vagyok és még jobban lekapcsolódottnak érzem magam, ez még inkább fokozza magányomat, annál erősebben kapcsolódok e magányhoz. Tudom, hogy ez egy nagyon régi érzés, már születésem óta érzem. Hogyan változtathatom meg e dolgot?

 

TÓBIÁS: E magányosság érzés nagyon, nagyon szokásos a Shaumbráknál, mivel saját számlátokra mentetek el, el kellett hagynotok a régi Rendeket és régi szervezeteket; elhagytátok angyali családjaitokat; elhagytátok az összes dolgaitokat, melyekhez kötődtetek; még magáról a Mezőről is leváltatok. Így magatokra vagytok. E helyzet ajándéka abban áll, hogy megtanultok szuverén Lényekké válni. Megtanuljátok belül felfedezni a boldogságot. Megtanuljátok felfedezni saját belső Isteneteket. Megtanuljátok összegyűjteni összes vetületeiteket, melyek mindenfelé szétszóródtak, azonban ez a magány folytatódik, mivel továbbra is érzitek a család, a barátok energiáit és azokét a dolgokét, melyekről leváltatok – megismétlem, ez egy nagyon szokásos érzés. Ezt helyettesíti az önmagatokban lévő teljesség vagy kiegészítődés érzése, annak ténye, hogy nem függtök családtól sem barátoktól, függetlenek vagytok minden rendtől vagy szervezettől. Mivel nem függtök ezektől a dolgoktól, nem táplálkoztok általuk, ezért ti magatok választhatjátok meg, miben akartok részt venni. Amikor meghozzátok a döntést - hogy újból részt vesztek valamiben -, akkor meg fogjátok tudni azt, hogy az energiák nem táplálkozhatnak belőletek, sem ti nem belőlük. Tanítóként, értsétek meg, hogy amikor a hallgatókkal fogtok együtt dolgozni, ők is számos dolgon át fognak menni, amin ti már átmentetek. Emlékeztek arra, amikor átmentetek a lélek fekete éjszakájának érzésén, amikor a mélység szélén voltatok a sötétségben, amikor átmentetek életetekben a káoszon és zűrzavaron, elveszítve munkahelyeteket, kapcsolataitokat és a hozzátok közelálló, számotokra kedves dolgokat? Emlékeztek, amikor átmentetek egy magányos időszakon? Ezek voltak azok a pillanatok, amikor felszabadítottátok mindazt, ami táplált titeket és másokat is táplált általatok. Azonban, később megértettétek, hogy eljutottatok a szemlélődés pillanatához, mely enyhíti a magány érzését, amivel most rendelkeztek. Köszönöm!

 

3. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Köszönöm, Tóbiás! Kérdésem kapcsolódik az előző, itt a mikrofonnál feltett kérdéshez. Nemrég úgy döntöttem, hogy valami teljesen mást fogok tenni, mint amit eddig tettem életemben és valamiféleképpen hátra húzódtam, amit te megfeleltettél annak, amit személyes istenségnek neveztem. Tudod, mivel másképp gondolkodtam, e dolog valamiképpen kikövezte az utat. Feltételezem, hogy kérdésem a következő: Mit kell tennem a 3D-ben vagy egyszerűen, hogyan engedjem meg azt, hogy az emberek és bármi eljöjjön hozzám?

 

TÓBIÁS: Ez mindkettő kombinációja. Azt, ami először történik akkor, amikor választasz, St. Germain nagyon direkt módon elmagyarázta számotokra, nagyon választékos kifejezéssel élve, hogy beavatásban fogtok részesülni - és szándékosan megnyomott bizonyos gombokat, arra késztetve titeket, hogy gondoljatok választásotokra, hogy megértesse veletek, hogy nem szabad könnyedén tekinteni erre. Mihelyt döntést hoztok, ez megváltoztatja energetikai jellemzőiteket. Meg fogja változtatni energetikai összetevőiteket, és az összetevők megváltoztatásával meg fogja változtatni azt, amihez ragaszkodtok. Ha nem hoztatok döntést, például, hogy tanítók lesztek, energetikai összetevőtök... nem akarom vibrációnak nevezni, egy összetevőről van szó... ugyanaz fog maradni és semmi sem fog történni. Mihelyt döntést hoztatok, újratöltődtök energiával, egy mágneshez hasonlóan például, és most másképp vagytok polarizálva. E tény önmagában, új és különböző lehetőségeket fog hozni számotokra. Néha ezek a lehetőségek azonnali hatállyal fognak eljönni hozzátok. Máskor, hetekig vagy hónapokig fog ez tartani, mivel az energia többi elemeinek, a környező világból és az angyali partokról, alkalmazkodniuk kell, hogy megfeleljenek számotokra. 
Azonban ezután a lehetőségek kezdenek eljönni hozzátok. A lehetőségek olyanok, akár egy ajándék és tőletek függ, hogy ki akarjátok-e csomagolni vagy nem ezeket. Léteznek lehetőségek, melyek valamennyietek előtt meg fognak jelenni, melyek utatokba fognak kerülni. Ezután tőletek függ, attól, amit emberi tudatnak neveztek, hogy elfogadjátok ezt a dolgot, mivel munkáról van szó, nagyon sok munkáról és a lehetőség vagy ajándék itt található, azonban meg kell tennetek bizonyos dolgokat éspedig: elmenni találkozókra, kifizetni a számlákat, utazni, hogy kurzusokat tartsatok, készen állni arra, hogy más emberek problémáit meghallgassátok, elmondjátok nekik, hogy ők is szintén Istenek, - akkor, amikor csupán ordítozni szeretnétek a frusztrációk miatt: menjetek innen! (nevetés) Léteznek olyanok, amiket mi kézi vagy emberi munkáknak neveznénk, amiket újra meg újra el kell végezni, hiába néztek ránk vagy a többi entitásra, hogy elvégezzék ezt számotokra, e dolog nem lehetséges. Ezért vagytok ti a Földön.  Kapcsolattartótok, ez az angyali lény, nem fogja elvégezni ezeket a dolgokat. Nagyon sok kommentárt és panaszt hallottam a Shaumbra részéről, akik kezdenek tanítókká lenni, akik ezt mondták: “De én nem gondoltam, hogy ilyen hosszú órákon át kell dolgoznom. Nem gondoltam, tudjátok, hogy ilyen sok felelősségem származik ebből a tevékenységből.”  Azonban, látjátok, hol lépnek közbe az emberek, nézzétek! Így tehát egy kombinációról van szó: együvé hozni a gnosztot és az emberi állapotot; lehetővé tenni az energiák és lehetőségek átadását nektek.

 

3. SHAUMBRA: Tehát azt mondod nekem, hogy el kellene mennem és megtalálnom a megfelelő talajt!

 

TÓBIÁS: Ez egy érdekes kérdés, mely egy nagyon személyes dologhoz kötődik. “Milyen szinten jött létre? Mikor kell saját számlámra cselekednem?”  Ezek olyan dolgokká kell váljanak, hogy kényelmesek legyenek számotokra. Például... elmondunk nektek pár történetet... azonban a Linda és Claudre példáját kell megadjuk nektek (nevetés): Elkötelezitek magatokat először vagy először megengeditek az erőforrásoknak és pénznek, hogy hozzátok eljöjjenek? Ez egy nagyon érdekes kérdés és személyes választásról van szó. Ez igazán attól függ, hol található kényelmi szintetek. Az ő kényelmi szintjük, őszintén... ott helyezkedik el … (Linda a háttérből közbeszól: Figyelem!) (nevetés)… amit a legmagasabb kockázati kategóriába sorolhatnánk. Ők szívükben tudják, az van, amit ők tenni akarnak és tudják szívükben, hogy ők a Shaumbra érdekeit képviselik, ezért hajlandók olyan dolgokat megtenni – amint nemrég is tették –, hogy neveiket adják egy nagyon kiterjedt pénzügyi egyezményhez, melyet a Shaumbra többsége nem ismer. Teljesen tőletek függ. Íme, hol lép közbe igazán a gnoszt energiája, mivel egy dilemmáig jutottatok: “Mi jön először? Hozzak döntést? Dobjam bele magam és adjam beleegyezésemet?” A Gnoszt el fog jönni és bemutatja nektek majd a megoldását, talán nem oly módon, amire ti számítottatok volna, mivel az agy korlátolt, azonban mindenképpen, egy csodálatos módon. Tehát előírásom számodra a gnoszt…!

 

3. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: ...egyszer reggel és egyszer éjszaka! (nevetés és taps)

 

3. SHAUMBRA: Köszönöm!

 

LINDA: Nagyon szép! Nagyon szép! Apropó, tréfaként, mostantól kezdve kis cédulákat fogok hordozni, melyeken ezt írja: “Te szintén Isten vagy – tűnj el innen!" És kiragasztom ezeket a templomokra. (nevetés) Hát nem jó viccnek hangzik?!

 

TÓBIÁS: Kommentár nélkül!

 

4. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Üdvözletem, Tóbiás! Új információim vannak – nem tudom, hogy a 144000-hez vagy a 100-hoz tartozom-e… Mindenképp, meg tudnád nekem mondani családom nevét?

 

TÓBIÁS: Nem. (egyesek nevetnek)

 

4. SHAUMBRA: Miért?

 

TÓBIÁS: Két okból: Cauldre nem tudná kimondani, nem létezik emberi sem angol kifejezés, mely hasonló módon hangzana. Másodsorban van itt nálunk egy akció-terv, mely szerint: soha nem adunk meg spirituális neveket, bár gyakran megkérnek erre az emberek; és soha nem osztunk meg családneveket. Ez két dolog, két egyedi és nagyon, nagyon értékes elem. Eljön majd egy pillanat erre egy napon, amikor tudatosítani fogjátok spirituális neveteket – vagy amit a lélek nevének neveznétek –, és mi nem akarunk titeket megfosztani ettől az ajándéktól. Olyan lenne ez, mint karácsonyi ajándékotok megbontása. Szeretnénk megtenni ezt, azonban amikor eljuttok oda, hogy tudatosítjátok ezt, minden szavakat felülmúló fog lenni! Ez érvényes a családi név esetében is: spirituális családotok neve megváltozott, már nem az, amit ti eredetileg ismertetek, főképp a következő 18 hónapban spirituális családnevetek meg fog változni, mivel ti magatok megváltoztatok és ennek következtében angyali családotok energiái is szintén megváltoztak; és maga a név is szintén megváltozik. Nem úgy, mint az embereknél, akik felvesznek egy nevet és többségük ezzel marad egész életén át. Az angyali nevek és a spirituális család nevek állandóan fejlődnek és nem lehet kimondani őket. Ezek... néha nevetek ezen... annyira nehezek, egy hang, zene, név, szín kombinációja és néha egy kiáltás, mindezek a kombinációk együtt. (nevetés) Nagyon nehéz szavakban kiejteni ezeket. Azonban ez az, ami egy adott pillanatban megtörténhet... megtörténhet az éjszaka közepén, megtörténhet miközben autót vezettek... csakhogy tudjátok. És ezek annyira mélyek és rezonálnak majd minden részetekkel, és én soha nem szeretném elvenni tőletek ennek ajándékát!

 

4. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: Köszönöm!

 

5. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Tóbiás, dolgoztam az oslói ülés anyagával, a kontroll felszabadításával kapcsolatosan és eldöntöttem, hogy teljesen felszabadítom a kontrollt – testemről, elmémről és szellememről –, azonban miért érzem blokkolva magam e dologban?

 

TÓBIÁS: A kontroll miatt. (egyesek nevetnek) Létezik egy... és komolyan kijelentem e dolgot... létezik a kontrollnak egy al-kontrollja. Ti annyira jó teremtők vagytok - mindannyian -, hogy amikor kontrollrendszereket hoztok létre, mindig rendelkeztek helyettesítőkkel és a helyettesítők helyettesítőivel! (egyesek nevetnek) Egy jó ellenőrnek mindig vannak helyettesítői, és ami most történik az, hogy már a második, bizonyos esetekben a harmadik  kontrollrendszernél tartotok és ezek ellenállnak. Ezek sokkal szubtilisabbak. Sokkal rejtettebbek, mint a nyilvánvaló kontrollrendszer, mely a felszínen található, azonban nem túl erősek. Ezek nem azok... hasonlíthatjátok őket egy biztonsági rendszerhez, egy számítógép másolathoz például, mely több szinttel rendelkezik, azonban a legalsó szint nem túlságosan erős vagy hatékony. Amit te teszel az, hogy dolgozol a szintekkel. A legjobb dolog, amit ebben az esetben tehetsz az, ha lemondasz a kontrollról, a folyamat ellenőrzéséről, mivel egy részed ezt mondja: “Én felszabadítom a kontrollt, de miért nem történik meg e dolog?” Ez egy kis fogalomzavar és elmondhatom, hogy napi légzési gyakorlatokat igényel. Te már megszabadultál a kontroll jelszavától. Más szavakkal, elengedted a kontrollt és ezt kezdi tenni. Most csupán szabadítsd fel! Fel fogod fedezni, hogy kezd eltűnni.

 

5. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: És te túl erősen az elmédben vagy... térj magadhoz, egy pillanatra …!

 

5. SHAUMBRA: Tudtam ezt...tudtam ezt!
TÓBIÁS. Igen! Az ész egy csodálatos és rendkívüli dolog! Mi végtelenül sok időt töltöttünk ezzel, óriási erőtartalékokat fordítottunk Atlantiszban, az elme fejlesztésére, hogy egy tökéletes dolgot létrehozhassunk, azonban eltúloztuk! Túl sok mindent fokalizáltunk ide és elménk rendkívül rendben van, rendkívül edzett....

 

5. SHAUMBRA: És túlterhelt.
TÓBIÁS: ...és természetesen túlterhelt! És bizonyos értelemben az elme túlterheltsége késztetett titeket a kontrollrendszerek aktiválására, melyeket soha nem kellett volna aktiválni. Most ti engeditek elmenni mindezeket a dolgokat. Ti felszabadítjátok valamennyit. Elfogadhatjátok ezt természetes folyamatként és hogy nem kell ellenőriznetek ennek létrejöttét? Az „elfogadás” – „természetes-t” jelent.

 

5. SHAUMBRA: Igen, köszönöm!
TÓBIÁS: Következésképpen, kis légzés, járj ki többet szórakozni! Isten, utoljára...

 

5. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: Valóban. Sajnálom, hogy kínos helyzetbe hoztalak, tulajdonképpen magammal teszem!

 

6. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Igen, Tóbiás, hoztam egy szilárd döntést, hogy megyek előre és bátor módon tanító leszek, bármit is jelentene ez. Az egyik dolog, amit megtettem az, hogy sokat utaztam pár éven keresztül és most úgy tűnik, megjelent egy lehetőség, valószínűleg, hogy megállapodjunk ideiglenesen, egy időre, egy elsődleges fontosságú katonai zónában, ahol sok energia van; mi szövetségre lépünk egy épületben egy hagyományos orvossal. Feltettem a kérdést magamban: jobb lenne ha továbbra is mozognánk vagy álljunk meg egy helyen, ahol mozgathatjuk az energiákat?

 

TÓBIÁS: Ti vállaljátok saját kötelességeteket. Nem mi adjuk át nektek. (nevetés) Átveszitek saját szolgálatotokat. Azzal, amit tesztek, érzitek, hogy egy óriási ütközést fogtok okozni. Egyáltalán nem vagytok félénkek, sem te, sem az akivel dolgozol. Ti rendkívüli energia-mozgatók vagytok! Egyetlen nyugtalanságról fogok beszélni nektek, amit megfigyelek. Látom, hogy világosan vonzódást éreztek egy olyan zóna iránt, mely a tanítási folyamatban felhasználható - nem azért, hogy prédikációkat tartsatok, ilyenek elegen vannak. Bár utazgattatok egy ideig, fel fogjátok fedezni, hogy bizonytalan letelepednetek. Fel fogjátok fedezni, hogy nehézséget okoz nektek nem lenni mozgásban. Amint már mondottam, ti rendkívüli energia-mozgatók vagytok és ily módon nehézséget okoz számotokra egy bizonyos helyen lenni. Ha ezt választjátok, értsétek meg, hogy ez nem egy végleges helyzet lesz, csupán rövid idejű. Egy nagyszerű tanítási tevékenységet végezhettek ott, azonban e vidék végtelen energiatöltése miatt, fennáll annak lehetősége, hogy befolyásol titeket és az, amit tanítási szenvedélyként indítotok el, átalakulhat egy prédikációkat tartó tevékenységgé. És ez nagyon szubtilis módon lopakodhat be és hamarosan már nem tanítók vagy hallgatók fogtok lenni, hanem prédikátorok vagy beszélők. Tehát legyetek tudatában annak a ténynek, hogy azok az energiák ily módon játszhatnak veletek!

 

6. SHAUMBRA: Ok, köszönöm!
LINDA: Még két kérdés!

 

TÓBIÁS: Kissé több ennél!
LINDA: Nem, csak kettő! (hahotázó nevetés)

 

7. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy férfi a mikrofonnál): Jó estét, Tóbiás testvér! Szeretném ha bevésődne az Akasha Krónikába az, hogy elfogadtam annak felelősségét, hogy tanító és gyógyító legyek, és szeretném áldásodat kérni erre Tóbiás!

 

TÓBIÁS: Valóban, megkapod ezt a dolgot. Tisztelet és szeretet részemről irántad, mindennél inkább. Meg kell értened, hogy nincs szükséged áldásomra, csupán a sajátodra, azonban én mindenképp szeretek áldásokat osztogatni! (nevetés)

 

7. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: Én is köszönöm neked! És igen, ez érvényes rád és mindazokra, akik megkapták a beavatást… apropó - beavatás - nagyon világosan kijelentem ezt a dolgot és megengedem  St. Germain-nak is, hogy ugyanezt megtegye valamikor: a beavatás nem jelent semmilyen típusú ellenőrzést. A beavatás nem jelent semmiféle korlátozást. Egyszerűen, a beavatás egy belső elfogadása annak a dolognak, amit választotok. Ez egy ön-beavatás! Nem mi késztetünk rá titeket. Bevallhatjuk, hogy az egész világ Shaumbrái önmaguk által, nemrég, beavatást nyertek ebbe az energiába, a gnoszt energiába, és a tanítói lét szenvedélyének energiájába. Nagyon világosan el szeretném mondani, hogy ez nem jelent semmiféle késztetett ellenőrzést.
Személyesen, a Bíbor Tanácsban, nem hiszünk semmiféle implantátum vagy ellenőrzés szétszórókban, sem más hasonló dolgokban. 
A mi munkánk abban áll, hogy titeket szolgáljunk és emlékeztessünk arra, akik vagytok, hogy szintén Isten vagytok.
És hogy már ott van ez bennetek. Köszönöm neked, hogy lehetővé tetted számomra, hogy elmondjam ezt!

 

7. SHAUMBRA: Már előzőleg is dolgoztunk együtt?
TÓBIÁS: Valóban - ezért vagy te itt és ezért vagyok én is itt!
7. SHAUMBRA: Köszönöm!

 

TÓBIÁS: A Shaumbra lényege visszanyúlik egészen Tien Templomaihoz, bár ismerjük egymást a mennyei partokról és az Ark Rend tagjaiként is. Azonban, emberi fogalmak szerint, Tien templomaiban gyűltünk össze. Egyhelyre gyűjtöttük szíveinket, lelkeinket és tapasztalatainkat. Hihetetlen idők voltak, mivel számomra ti voltatok az igazi családom a Földön. Tien energiái visszatérnek minden Shaumbra által, így ama Atlantiszi fejezet energiái újból visszatérnek. Figyeljétek meg a Kubában zajló változásokat és figyeljétek meg, hogy léteznek energiák, melyek megpróbálnak oda rohanni, éspedig a paraziták és a ragadozók, hogy előnyöket szerezzenek egy igazán nagyszerű helyzetből. Léteznek energiák, melyek előnyökre kívánnak szert tenni Tien energiáinak felszínre emelkedéséből, mely egy ideig védve volt Kuba zónájának vezetője által, akit ti Castro elnöknek neveztek. Jelenleg egy konfliktus zajlik ott, több szinten: emberi és éterikus szinten is. Tien Templomai nagyszerű helyek voltak és védelmezőnek érzem ezeket, amint sokan érzik közületek is, és ezen a helyen kezdtünk mi együtt dolgozni. Ezután sokan közülünk együtt dolgoztunk eme epizód után következő életeinkben is, ám természetesen én nem voltam 2000 évig a közelben, azonban mi valóban ismerjük egymást, és még mindig együtt dolgozunk!

 

7. SHAUMBRA: Köszönöm!
TÓBIÁS: Köszönöm!

 

LINDA: Utolsó kérdés!
TÓBIÁS: Hmm... (nevetés)

 

8. SHAUMBRA KÉRDÉSE (egy asszony a mikrofonnál): Eljöttem egy kevés útmutatásért, jelenlegi állásomat illetően. Nagyon sok változás történik ott, és nem vagyok biztos abban, hogy én már odatartozom e helyhez; van egy ötletem egy új üzlettel kapcsolatosan. Természetesen, e dolog kissé félelmetes. Szeretnék néhány tanácsot kapni.

 

TÓBIÁS: Valóban... és köszönöm neked, hogy feltetted ezt a kérdést! Újból, ez egy személyes kérdés, azonban több tízezer Shaumbra kérdése ugyanakkor. Shaumbra, nektek rendkívüli ötleteitek vannak. Egyhelyben tartottátok vagy bizonyos értelemben, engedtétek, hogy egyhelyben maradjanak, főképp ez utóbbi néhány hónapban, bizonyos mértékig az utóbbi néhány évben, egy kedvező pillanatra várakozva. Ha van valami ötletetek, egy találmány, egy megírandó könyv - bármi hasonló dolog -, és ha szívetekben érzitek őket, nem csupán elmétekben... különbség van a kettő között, mostanra már tudnotok kellene, mikor származnak a szívből és mikor az elméből... azonban, ha ez az ötlet a szívben létezik, most van a megfelelő pillanat arra, hogy cselekedjetek. A fej ezt mondja: “Mi lesz a fizetésemmel? Mit szólsz a stabilitásomról? Mit fognak mondani a többi emberek? Hát bolond vagyok ezt tenni?" Azonban a szív ezt mondja: "Itt a pillanat!"

 

Ha kombinálod ama ötletet... apropó, ez most jelenleg az éterikus partokon lebeg. Nem egy halott ötlet, ott lebeg sok-sok más eszmével együtt. Azonban, most a gnoszt alkalmazásával lehozhatjátok ide, megnyilváníthatjátok ezeket, vagy életre kelthetitek őket itt, a Földön. Nem annyira nehéz ez. Mi képesek voltunk - ti képesek voltatok - tiszta, angyali energiát felvenni és valami módon ide hozni a Földre, megnyilvánítva a biológiában és íme, itt vagytok most, a jelenben. E dolog önmagában annak bizonyítéka, hogy a csodák ismét megvalósíthatóak. Lehozhatjátok most ötleteteket a külső partokról, hogy megnyilvánítsátok azokat. Az egyetlen dolog még, amit el szeretnék nektek mondani az, hogy már korlátoztátok önmagatokat, az emberi ész által. Már bizonyos korlátokat állítottak neki, amikor meg fog jelenni vagy amikor ebbe a valóságba fogjátok hozni, kissé módosulni fog, mivel grandiózusabb annál, mint amit ti lehetségesnek gondolatok. Nem fogjátok engedélyezni magatoknak annak megvalósítását, hogy ti teremtetek szabványokat és hoztok létre valamit itt. Ti életre keltetek egy alkotást! Adminisztrátoraivá lesztek és megengeditek, hogy ide jöjjön a Földre. Most engedjétek meg neki, hogy grandiózus módon jelenhessen meg! Engedjétek neki, hogy nagystílűen jöhessen! Fejezzétek be aggódásotokat: “Gondolataim túl fenségesek vagy túl magasztosak, vagy áltatom magam vagy játszom magammal?” Ezt nevezné a kedves Janice jelentéktelen, gyenge, velőtlen emberi gondolkodásnak, (egyesek nevetnek) mi meg nem akarunk többé gyenge, erőtlen embereket. Mi azt akarjuk, hogy erősek és kiegyensúlyozottak legyenek az emberek, az isteni és a gnoszt kombinációiként, mely lehozza ide ezeket az eszméket/ötleteket, hogy majd növekedésüket láthassátok! Következésképpen... munkára fel, kislány!

 

8. SHAUMBRA: Gondolkodjak grandiózusan, hm? Nagyon szépen köszönöm!

 

TÓBIÁS: Ezek után, Shaumbra, feltételezem, hogy itt a pillanat, hogy... (a hallgatóság nevet)
Mi tiszteljük és becsüljük az emberi testet, mely kissé fáradt, mivel ez egy hosszú, bár nagyszerű nap volt! Szeretném ha távozóban emlékeznétek arra, hogy sokan közületek egyetértettetek azzal, hogy tanítók legyetek; figyeljétek, hogyan keringenek az energiák, hogy támogassák e dolgot! Dolgozzatok a kapcsolattartó angyalokkal, ne aggodalmaskodjatok most a névvel kapcsolatosan, mely el fog jönni hozzátok! Adjatok nekik egy kis nevet, ha kívánjátok, bár ők a mi oldalunk energiáival dolgoznak, segítve titeket. Értsétek meg, hogy Tanítónak lenni sokkal átfogóbb, mint csupán tanítónak lenni a Földön! Nagyon sok más szinten fogtok tanítók lenni, elsősorban angyali családotoknak. Ez vár titeket.

 

És így van ez!   

Fordította: Korpos Magdi


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradoi Goldenben él. Tóbiás története a bibliai Tobit könyvéből megtalálható a Crimson Circel weboldalán (http://www.crimsoncircel.com). A Tóbiás anyagok térítés mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé. A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, avval segítik a többi embert utazásuk részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint ötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle webszájtra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat. Tóbiás állítása szerint ő, és a többiek a mennnyei Bíbor Páholyból csatornáznak az emberek felé. Tóbiás szerint, leolvassák az energiáinkat, és vissza-tolmácsolják a saját információikat a számukra, tehát így láthatják az emberek magukat, ahogyan kívülről látszanak, miközben megtapasztalnak belülről. A "Shoud" a csatornázás szerves része, ahol Tóbiás félreáll, és az emberek energiája közvetlenül csatornázódik át Geoffrey Hoppe-n keresztül.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezt olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy. Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba borulhasson ebben a pillanatban és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.

Kérlek terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.

© Copyright 2006 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403